INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA"

Átírás

1 INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető

2 Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének február 04. napján órakor megtartott nyilvános üléséről Határozatok száma: 1-33/2015. (II. 04.) Kt. hat. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 2365 Inárcs, Rákóczi út 4. Az ülésen szavazati joggal vannak jelen: dr. Gál Imre polgármester, Zámbó Istvánné alpolgármester, Bolvári Mihály képviselő, Faldina Ágnes képviselő, Hornyák Margit képviselő, Volf Ferenc András képviselő (összesen 6 fő). Az ülésről igazoltan van távol: Hirt Erika képviselő Az ülésen tanácskozási joggal van jelen: Göndör Ákos jegyző Az ülést vezeti: dr. Gál Imre polgármester További jelenlévők: Garajszki Gábor Dabasi Járási Hivatal vezetője, Kovács József IHB bizottsági tag, Gyulay Tamás IHB tag, Turcsány Andrea művelődési ház vezetője, Kohári László Inárcsi Polgárőr Egyesület elnöke, Maczák Jánosné óvodavezető, Lénárd Imre FIDESZ helyi képv. NAPIREND 1. Inárcs Nagyközség évi közművelődési és kulturális programtervezetének megvitatása és jóváhagyása Előterjesztő: Turcsány Andrea művelődési ház igazgatója 2. Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári zárva tartási idejének jóváhagyása Előterjesztő: Maczák Jánosné óvodavezető 3. Boglárka Néphagyományőrző Óvoda logopédus státuszra vonatkozó kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: Maczák Jánosné óvodavezető ben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 2

3 5. Civil szervezetek évi támogatásának megvitatása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 6. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat évi munkatervének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 7. Az Újhartyáni Orvosi Ügyeleti Központ beszámolójának megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 8. Útépítési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 9. Hozzájárulás a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Inárcsi telephelyének áthelyezéséhez Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 10. Heimler Tiborné vérvétel finanszírozásra benyújtott kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 11. Iskolabüfé helyiségbérletre vonatkozó kérelem megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 12. Kanalas Ferenc telekvásárlásra benyújtott kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 13. napirend: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester 14. napirend: Hirt Erika képviselő kérelmének megtárgyalása Előterjesztő: dr. Gál Imre polgármester (A meghívót és az előterjesztéseket a jegyzőkönyv melléklete tartalmazza.) dr. Gál Imre polgármester: Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésünkön. A napirenddel kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy az egyebekben szeretnék tájékoztatást adni folyamatban lévő ügyeinkről. A napirenddel kapcsolatban, van valakinek kérdése? Ha nincs, aki a napirendet elfogadja, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzati Képviselő-testülete a napirendi pontokat a meghívó alapján elfogadja. Jegyzőkönyv vezetőnek Talapka Gergőt, jegyzőkönyv hitelesítőnek Zámbó Istvánné és Bolvári Mihály képviselőket kéri fel. 3

4 1. Inárcs Nagyközség évi közművelődési és kulturális programtervezetének megvitatása és jóváhagyása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen több javaslat is elhangzott elsősorban a halottak napi koszorúzással, megemlékezéssel kapcsolatban. Azt javaslom, tekintettel arra, hogy ez még időben messze van, a szeptemberi ülésen térjünk majd vissza a koszorúzás lebonyolításának kérdésére. Van kérdés a programtervezettel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk! Aki elfogadja az éves programtervezetet, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Inárcs Nagyközség évi közművelődési és kulturális programtervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: folyamatos Napirenden kívüli hozzászólás a Hírmondó megjelenéséről dr. Gál Imre polgármester: A Hírmondó megjelenésével kapcsolatban szükséges beszélnünk néhány kérdésről. Amiatt, hogy két szám kimarad, gyakorlatilag mindig úgy összecsúsznak a Hírmondóban a közlemények, hogy nehezen lehet pontosan tervezni a cikkek megjelenését. A januári Hírmondóban pl. nem jelentek meg a márciusi programokkal kapcsolatos tájékoztatás, februárban viszont nem jelenik meg a lap. Ennek áthidalására érkezett javaslat. Korábban anyagi megfontolásból döntött úgy a képviselő-testület, hogy az évi 12 szám helyett 10 szám jelenjen meg. A javaslat ennek megfelelően az, hogy legyen minden hónapban hírmondó. Ezzel frissebbé, aktuálisabbá lehetne tenni a lapot. Ennek természetesen pénzügyi vonzata is van. Turcsány Andrea: A mostani 20 oldal terjedelmű Hírmondót 16 oldalasra lehetne csökkenteni, így a plusz két havi megjelenés nem jelentene plusz költséget. Volf Ferenc képviselő: Mennyi az éves költsége a Hírmondó megjelentetésének? Turcsány Andrea: Több tételből áll össze. Van szerkesztési díja, nyomdai díja és postázási díja. 4

5 Göndör Ákos jegyző: Elsősorban szerkesztő úr véleményét kell kikérnünk a kérdés eldöntéséhez. A bizottságoknak is tárgyalniuk kell a javaslatot, illetve írásos előterjesztés hiányában javaslom a döntés későbbi ülésre történő halasztását. dr. Gál Imre polgármester: Azt javaslom, hogy amikor a költségvetést tervezzük, akkor ennek figyelembe vételével tervezhetjük a Hírmondóra szánt összeget. Mivel február van, februári számot úgysem fogunk tudni megjelentetni. A Képviselő-testület a napirend vonatkozásában határozatot nem hozott. 2. napirend: Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári zárva tartási idejének jóváhagyása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottságok tárgyalták a napirendet és az óvodavezető előterjesztését elfogadásra javasolták. Elhangzott, hogy igény esetén természetesen biztosítjuk a gyermekek elhelyezését a zárva tartási időszak alatt is. Felmerült az elhangzottakkal kapcsolatban kérdés? Ha nincs kérdés, szavazzunk! Aki a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári zárva tartási idejét az előterjesztés szerint jóváhagyja, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda nyári zárva tartási idejét az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. Határidő: folyamatos 3. napirend: Boglárka Néphagyományőrző Óvoda logopédus státuszra vonatkozó kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az óvodában sok a beszédhibás gyermek, ezért nagy az igény arra, hogy logopédus nagyobb óraszámban foglalkozzon a gyerekekkel. Pillanatnyilag a Pedagógiai Szakszolgálat Szabó Katalin logopédus 10 órájából 4 órát finanszíroz, a különbözetet az óvoda költségvetéséből kell fizetni. A státusz létrehozásával logopédiai végzettséggel rendelkező óvodapedagógust venne fel az óvoda. Zámbó Istvánné alpolgármester: Valamelyik óvónő vállalná a továbbképzését? 5

6 Maczák Jánosné óvodavezető: Ez 4 éves főiskolai képzést jelentene. dr. Gál Imre polgármester: Van még kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Ha nincs, szavazzunk! Aki az előterjesztésnek megfelelően egyetért azzal, hogy a Boglárka Néphagyományőrző Óvoda létszámát bővítsük, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Boglárka Néphagyományőrző Óvodában március 1-jétől 1 fő óvodapedagógus-logopédus álláshely bővítést engedélyez. 4. napirend: 2014-ben költségvetési támogatásban részesült civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolója (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Minden civil szervezet rendben elszámolt a évben nyújtott támogatással. Van kérdés az előterjesztéssel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk! Aki elfogadja a civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolóját, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014-ben költségvetési támogatásban részesült alábbi civil szervezetek pénzügyi és szakmai beszámolóját elfogadja: 1. Kelet-Európa Misszió Alapítvány 2. Inárcsi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány 3. Otthonteremtés Alapítvány 4. Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete 5. Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány 6. Inárcsi Zenei Alapítvány 7. Inárcs Birkózó és Diáksport Egyesület 8. KB35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület 9. Inárcsi Citerás Közhasznú Egyesület 10. Inárcs Községi Lövészklub 6

7 11. Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete 12. Inárcsi Polgárőr Egyesület 13. Inárcs Vasas Sport Egyesület 14. Polgárok Inárcs Községért Egyesület 15. Tolnay Lajos Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány 5. napirend: Civil szervezetek évi támogatásának megvitatása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: Az Inárcsi Polgárőr egyesülettel együtt 16. pályázó volt, melyek közül az Aeroking Repülősport Egyesület a hiánypótlási felhívás ellenére sem nyújtotta be a megfelelő pályázati anyagokat, ezért a bizottságok javasolták a Képviselőtestületnek a pályázat kizárását. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Aeroking Repülősport Egyesületet a civil szervezetek évi támogatásából kizárja tekintettel arra, hogy pályázata nem felel meg a pályázati követelményeknek. dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen pályázati keretet két részre osztottuk és hosszas vita után az Inárcsi Polgárőr Egyesületnek 2,5 millió forintos, tehát a korábbi éveknek megfelelő keret megállapítását javasolták a bizottságok. Ezzel kapcsolatban van új vélemény, javaslat? Kohári László: A bizottsági ülésen elhangzottakat szeretném kiegészíteni. Az Inárcsi Polgárőr Egyesület 32 szerződést kötött az elmúlt évben, a legjelentősebb az Inárcs Nagyközség Önkormányzatával, valamint a Pest Megyei Rendőr Főkapitánysággal kötött szerződések voltak. A Polgárőrség működését a rendőrségi törvény írja elő, amely kimondja, hogy nyomozati cselekményt a polgárőr nem végezhet. A polgárőr ebben az esetben, ha ilyen cselekményt végez, szabálysértést követ el és Ft-tól Ft-ig terjedő bírsággal sújtható. Sem bűnügyi helyszínelést, sem más helyszínelést nem végezhet a polgárőr. Ez vonatkozik a baleseti helyszínelésekre is. a rendőrség felkérésére viszont a polgárőr helyszínt biztosíthat, illetve baleset helyszínén forgalmat irányíthat. Ehhez kell a rendőrség felkérése, illetve a polgárőrség elnökének engedélye. A riasztószolgálat kezelését a Polgárőrség november hónapban vette át az alapítvány. A Polgárőrség pénzügyi kezelése a gyakorlatban március 1-jén került a Polgárőr Egyesülethez. Addig az alapítvány és a Polgármesteri Hivatal végezte a Polgárőrség pénzügyi tevékenységét. 7

8 Hornyák Margit képviselő: Elsősorban arra irányult a bizottsági ülésen is a kérdés, hogy a Polgárőrség hogyan számolt el a kapott támogatással, illetve összesen mennyi pénzből gazdálkodott az egyesület. Kohári László: Ennek intézését tavaly vettük át, korábban a polgármesteri hivatal intézte. Természetesen minden évvel el tudunk számolni. dr. Gál Imre polgármester: Azzal kiegészíteném a vitát, hogy a bizottságok támogatták azt a javaslatot, hogy a közmeghallgatáson tűzzük napirendre a Polgárőrség kérdését. Faldina Ágnes képviselő: A Polgárőrség munkájával kapcsolatban szeretnék elmondani egy esetet. A Sport Presszó elől elloptak egy biciklit és egy információ alapján Kakucson kezdtük el keresni, végül Inárcson akadtunk rá egy ismeretlen személy feküdt a biciklin, testével eltakarva azt. Nem gondolkodva azon, hogy a személynél lehet kés, bármilyen ütleg a biciklit elvettük tőle. Ezt azért mondtam el, mert biztos, hogy nem tud mindig mindenki a megfelelő helyen és időben megjelenni. De azt is látni kell az inárcsi lakosoknak, hogy a polgárőrségnél van olyan ember, aki feláldozza azért az éjszakáját, hogy a faluért tegyen. Úgy gondolom, hogy elfogadóbban kell ehhez a szervezethez viszonyulni még akkor is, ha vannak hibák. Hiszen hibák mindenhol vannak. Természetesen, ha valaki súlyos hibát követ el, nem végzi el a feladatát, felelősségre kell vonni, esetleg ki kell zárni az egyesületből. De azt tudni kell, hogy ezt a munkát a polgárőrök az inárcsért, az inárcsi lakosságért teszik, ezért ezúton is testületi tagként szeretném megköszönni annak a munkáját, aki a szervezetben ezzel foglalkozik. Hornyák Margit képviselő: Nem kritizálom a polgárőrök munkáját, sőt azt mondom, hogy megilleti őket a munkájukért a köszönet. Pusztán az elszámolás rendjével kapcsolatban érdeklődtem. dr. Gál Imre polgármester: Véleményem szerint is szükséges tisztázni, hogy a Polgárőrség munkáját nem érte támadás, hanem szerettük volna eldönteni, hogy a 2,5 millió forintos támogatási keret helytálló, sok, vagy kevés. Ezért szerettünk volna a tevékenységek költségeiről részletesebb beszámolót kapni. Az egy másik kérdés, hogy vannak félinformációk, illetve nem lehet mindenki elégedett a működéssel, lehetnek jó és rossz tapasztalatok, ezért is maradtunk annyiban a bizottsági ülésen, hogy a polgárőrség tevékenységével kapcsolatos beszélgetést közmeghallgatás tárgyává is tehetnénk. Ha nincs több kérdés, szavazzunk! A bizottságok 2,5 milliós támogatás megállapítását javasolták a képviselő-testületnek. Aki tehát egyetért azzal, hogy a Polgárőrség számára 2,5 millió forintos támogatás az idei évre biztosítsuk, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a évi költségvetésében az Inárcsi Polgárőr Egyesület részére 2,5 millió forint összegű támogatási keretösszeget állapít meg. 8

9 dr. Gál Imre polgármester: Mielőtt a pályázatot benyújtó civil szervezetek támogatásáról döntenénk, először ebben az esetben is meg kell határoznunk a támogatási keretösszeget. A korábbi éveknek megfelelően most is 3,5 millió forintos keretösszeg megállapítását javasolták a bizottságok. Ezzel kapcsolatban van kérdés, vagy észrevétel? Amennyiben nincs, szavazzunk! Aki támogatja, hogy 3,5 millió forintos keretösszeg kerüljön felosztásra a pályázók között, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek támogatására a évi költségvetésében 3,5 millió forint keretösszegű támogatást állapít meg. dr. Gál Imre polgármester: A támogatásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a szűkös 3,5 millió forint összegű támogatási kerettel szemben, több mint 10 millió forint a támogatási igény. Nyilvánvaló, hogy nem tudunk olyan támogatási összegeket megállapítani, melyek mindenkinek maradéktalanul megfelelnek. Szavazás előtt viszont szükséges döntenünk a személyes érintettséget bejelentő képviselők döntéshozatalból való kizárásának kérdésében. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek évi támogatásának ügyében a személyes érintettségét bejelentő Zámbó Istvánné alpolgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozza: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2015. (II. 04.) Kt. 9

10 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi civil szervezetek évi támogatásának ügyében a személyes érintettségét bejelentő dr. Gál Imre polgármestert a döntéshozatalból nem zárja ki. dr. Gál Imre polgármester: Ezek után szavazhatunk a támogatási összegekről is. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Európa Misszió Alapítvány pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Római Katolikus Egyházközségért Alapítvány pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Otthonteremtés Alapítvány pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. 10

11 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Nagycsaládosok Szeretet Egyesülete pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs Óvodás Gyermekeiért Alapítvány pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Zenei Alapítvány pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. 11

12 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs Birkózó és Diáksport Egyesület pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kb35 Inárcsi Színjátszó Közhasznú Egyesület pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcsi Citerás Közhasznú Egyesület pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. 12

13 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs Községi Lövészklub pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Mozgáskorlátozottak Inárcsi Egyesülete pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Inárcs Vasas Sport Egyesület pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2015. (II. 04.) Kt. 13

14 Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgárok Inárcs Községért Egyesület pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnay Lajos Általános Iskola Tanulóiért Közhasznú Alapítvány pályázatát érvényesnek nyilvánítja és a pályázati kiírás feltételeit figyelembe véve a pályázót Ft támogatásban részesíti. 6. napirend: Inárcs Nagyközségi Önkormányzat évi munkatervének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A decemberi ülésen, illetve az utóbbi a bizottsági ülésen felvetődött még két fontos kérdés: a helyi közlekedés megszervezése és játszótér építése. A közlekedés területén a közlekedésbiztonság, illetve a tömegközlekedés, tehát a pesti buszjáratok, illetve Dabas megközelítését szolgáló közlekedés vetődött fel. a másik nagyobb kérdéskör egy játszótér építése. Van-e még javaslat? Volf Ferenc képviselő: Korábban javasoltam, hogy célszerű lenne a közmeghallgatások számát kettőre emelni. dr. Gál Imre polgármester: Természetesen ezt semmi nem tiltja és emlékeim szerint a bizottságok támogatták is a javaslatot. Az első közmeghallgatást pedig az áprilisi testületi ülés napján, az ülést követően tartanánk meg. Ha nincs kérdés, szavazzunk! Aki ezekkel a módosításokkal elfogadja az önkormányzat évi munkatervét, kérem, kézfeltartással jelezze! 14

15 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi munkatervezetét az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el. Határidő: folyamatos 7. napirend: Az Újhartyáni Orvosi Ügyeleti Központ beszámolójának megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági tárgyalás során több kérdés és felvetődött az Orvosi Ügyelet elszámolásával kapcsolatban. A bevételek és a kiadások közti különbség azért van, mert pl. a Kakucsi önkormányzat még nem utalta a hozzájárulását, illetve még a mi Önkormányzatunk sem kapta még meg a december 31-i állapotnak megfelelő elszámolást. Ennélfogva nincs kötelezettségünk arra vonatkozóan, hogy a beszámolót most el kellene fogadnunk. Javaslom, hogy várjunk addig a döntéssel, amíg a év lezárásra kerül és ezt követően újra tűzzük napirendre a beszámoló elfogadásának kérdését. Van ezzel kapcsolatban kérdés, észrevétel? Ha nincs, szavazzunk! Aki a napirend levételével egyetért, kérem kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Újhartyáni Központi Orvosi Ügyelet (2367 Újhartyán, Fő utca 26.) évi beszámolójának elfogadásáról az ügyelet évi zárszámadásának megtárgyalásával egyidejűleg hoz döntést. 8. napirend: Útépítési engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó ajánlatok elbírálása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen komoly vita alakult ki annak kapcsán, hogy miért pont ezek az utcákra vonatkoznak az ajánlatok. Arról van szó, hogy egyszerre nem érdemes miden utcára kérni, hiszen a megvalósításhoz nem lesz elegendő önerőnk. Gyakorlatilag ugyanúgy járhatunk, mint a korábbi útpályázat esetében, amikor az összes utcára vonatkozóan megvoltak az engedélyes tervek, viszont mire oda jutottunk volna, hogy a terveket megvalósítsuk, a tervek lejártak, ezért újra kell terveztetnünk. Ezért nem célszerű a 15

16 hátralévő összes utcára most elkészíttetni a terveket. Kiválasztási szempont volt, hogy ezek az utcák korábban is szerepet kaptak a tervezésnél. Figyelembe kell vennünk az egyes utcák leaszfaltozásának költségét is. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy ebben a kérdésben belátható időn belül nem lesz kiírva pályázat, tehát önerőből kellene megvalósítanunk. Ebben az esetben viszont apránként kell dolgoznunk. a tervezési és az építési költségek is ezekre az utcákra vonatkozóan a legalacsonyabbak. A legkedvezőbb ajánlatot adó ajánlattevő egyébként közreműködött a korábban elkészített tervek elkészítésében is. Akinek már voltak ezzel kapcsolatos információi, adatai, nyilván kedvezőbb feltételekkel tudott pályázni. Van kérdés, hozzászólás? Ha nincs, szavazzunk! Aki a határozati javaslatnak megfelelően a legkedvezőbb ajánlatot tevő, Earth Invest Kft. ajánlatát fogadja el, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Inárcs nagyközség belterületén elhelyezkedő Somogyi B. utca, Akácfa utca, Május 1. utca és Szőlő utca útépítési engedélyezési és kiviteli egységesített terveinek elkészítésére beérkezett ajánlatok közül az Earth Invest Kft. (1026 Budapest, Pázsit u. 9.) Ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek és ,-Ft + Áfa (bruttó: ,-Ft) összegű ajánlatát elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tervezési szerződés aláírására. 9. napirend: Hozzájárulás a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Inárcsi telephelyének áthelyezéséhez (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A főépület mögötti kis épületben működött eddig a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat. Ezt szeretnénk áthelyezni az a Rákóczi u. túloldalán található másik önkormányzati tulajdonban álló épületbe. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy a hivatali alkalmazottak közül azok, akik a Kis épületben dolgoznak át fognak jönni a főépületbe. Innentől kezdve fölszabadul és kulturáltabb körülmények közé kerülhet a két szolgálat. Ennek megfelelően szeretnénk biztosítani ezt a lehetőséget. Többek között azért is született ez a javaslat, mert volt egy szakmai ellenőrzés az elmúlt év folyamán a Pest Megyei Gyámhivatal részéről, ahol javasolták a körülmények megváltoztatását. A kis épületben ugyanis nincs önálló mosdó, interjú szoba, stb. Bár a székhelyen van ilyen, kényelmetlen lenne, ha egy interjút a családoknak mindig Dabason kellene megjelenniük. Van kérdés ezzel kapcsolatban? Ha nincs, szavazzunk! Aki egyetért a határozati javaslattal és támogatja az Együtt Segítő Szolgálat telephelyének az önkormányzat másik épületébe történő áthelyezését, kérem, kézfeltartással jelezze! 16

17 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálata Inárcsi telephelyének a 2365 Inárcs, Rákóczi út 3/B. szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő irodaépületbe történő áthelyezéséhez és az épület használatához. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telephely áthelyezéssel kapcsolatos feladatok elvégzésével. 10. napirend: Heimler Tiborné vérvétel finanszírozásra benyújtott kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A napirenddel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy úgy tűnik, okafogyottá vált a probléma. Egyeztettünk a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézettel, aki végül változatlan formában továbbra is biztosítani tudja a szükséges feltételeket. Ennek megfelelően csak arról kell döntenünk, hogy fenntartjuk-e változatlanul a korábbi támogatási összeget. Ezzel tehát az idei évre is biztosítanánk azt a keretet, amiből finanszírozni tudjuk ezt a tevékenységet. Heimler Tiborné Enzsöl doktor úr rendelőjében venné le a vért, ezt követően elszállítja, a szolgáltatás finanszírozása pedig a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézeten keresztül történne. Hornyák Margit képviselő: Ez havi hány alkalmat jelent? Göndör Ákos jegyző: Akárhányszor vesz le vért a díj ,-Ft és járulékai/hó. Kovács József IHB tag: Javaslom, hogy annak érdekében, hogy ez köztudott legyen, jelentessük meg a Hírmondóban. dr. Gál Imre polgármester: Van még hozzászólás? Ha nincs, szavazzunk! Aki egyetért azzal, hogy a korábbi időszaknak megfelelő módon erre az évre is szerződést kössünk havi ,-Ft+ÁFA összeg ellenében annak biztosítására, hogy a településen Enzsöl doktor úr rendelőjében lehessen vért levenni és az inárcsi lakosoknak ne kelljen emiatt Dabasra a szakorvosi rendelőbe utazniuk, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2015. (II. 04.) Kt. 17

18 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosok által az inárcsi lakosok részére igényelt vérvétel és a levett mintáknak a szakorvosi rendelőintézetbe feldolgozás céljából történő elszállításának helyben biztosítása érdekében a Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet felé március 1-jétől december 31-ig havonta ,-Ft és járulékai összegű járandóság havi kifizetésével támogatja a feladat elvégzését. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a kötelezettségvállalás megtételére, illetve a szükséges dokumentumok aláírására. 11. napirend: Iskolabüfé helyiségbérletre vonatkozó kérelem megtárgyalása (Az előterjesztés a meghívóval együtt kiküldésre került.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen felvetődött a ,-Ft összegű bérleti díj megállapításának lehetősége, viszont úgy gondolom, hogy ha közpénzről van szó és ha van egy pályázó, aki a pályázatában ,-Ft összegű bérleti díjjal, plusz 5.000,-Ft összegű rezsiköltséggel pályázik, továbbá a rezsiköltség pontos összegét még nem ismerjük, indokolt lenne az eredeti javaslatot előnyben részesíteni. A bizottsági ülésen elhangzott alacsonyabb bérleti díjra vonatkozó javaslatot tehát, ezért nem tudom támogatni. Annak viszont természetesen örülök, hogy van pályázó az iskolai büfére, az iskola is régóta szeretné, hogy legyen. Hozzáteszem, hogy nem a pályázó ellen kívántam állást foglalni. Természetesen bármikor visszatérhetünk arra, hogy ez megéri-e a pályázónak, vagy változtatni kíván a feltételeken, egy szerződés módosítása döntés kérdése. A pályázatot nem az önkormányzat írta ki, a pályázó ezt nyújtotta be, nem érdemes csökkenteni az ajánlati összegen. Zámbó Istvánné alpolgármester: Annál is inkább, mert megadtuk a pályázónak azt a kedvezményt, hogy a bérleti díjból a büfé beindításához szükséges, ráfordított költségeket levonhassa. dr. Gál Imre polgármester: Neki mindenféleképpen most kell a ,-Ft körüli befektetést finanszíroznia, amivel a helyet kialakítja. A pénzmozgást figyelembe véve ez nagyjából egy évig tartana, ha a ,-Ft összegű bérleti díjat veszem alapul. Tehát mielőtt először ténylegesen fizetni kellene bérleti díjat, látni fogjuk, h rentábilis-e a szolgáltatás. Az ajánlattevő egyébként azt mondta, hogy amennyiben megszűnik az üzemeltetés, ezzel együtt a befektetésre vonatkozóan vállalja a kockázatot. Ha meghatározzuk a bérleti díj összegét, a további javaslatokkal együtt elkészítjük a szerződés tervezetét. Még egy sarkalatos kérdése van a szerződésnek, ez pedig az időtartam, bár ez a pályázatban is benne van. A bérletet 2 évre kéri a pályázó, véleményem szerint nem szükséges ezen most módosítani. Természetesen a javaslatoknak megfelelően megkötött szerződésről tájékoztatjuk a Képviselő-testületet. Ha egyéb hozzászólás nincs, szavazásra bocsátom a kérdést. A bérleti szerződést az eredeti pályázati feltételeknek megfelelően a ,-Ft rezsiköltséggel számolt bérleti díjjal 2 éves időtartamra kötnénk, aki ezt a határozati javaslatot támogatja, kérem, kézfeltartással jelezze! 18

19 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) a Victory Zone Kft. (2351 Alsónémedi, Árpád u. 67., képviseli: Ölvedi Viktória ügyvezető) iskola büfé üzemeltetése céljából az Inárcs 1194/4 hrsz. alatt nyilvántartott, természetben a 2365 Inárcs, Tolnay Lajos út 1. szám alatti Tolnay Lajos Általános Iskola épületében található 10 m2 alapterületű helyiség bérletére vonatkozóan benyújtott ajánlatát elfogadja és az ajánlattevővel helyiségbérleti szerződést köt. b) A bérleti díj mértékét bruttó Ft/hó összegben, továbbá a víz, csatorna, villamos energia és fűtési költségek (az ún. rezsiköltségek) átalánydíját Ft/hó összegben (mindösszesen bruttó Ft/hó) összegben állapítja meg. c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a helyiségbérleti szerződés aláírására. 12. napirend: Kanalas Ferenc telekvásárlásra benyújtott kérelmének megtárgyalása (Az előterjesztés az ülés megkezdése előtt került kiosztásra.) dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen az az álláspont született, hogy bízzuk meg a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságot annak megvizsgálásával, hogy hogyan tudnánk segíteni a kérdésben és milyen feltételekkel, mert nem biztos, hogy a kérelem így megfelelő. Van azóta új javaslat vagy álláspont az ügyben? Ha nincs, szavazásra bocsátom a napirendet. Aki egyetért azzal, hogy ne most döntsünk a kérdésben, hanem bízzuk meg a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságot az előterjesztés részletesebb előkészítésével, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kanalas Ferenc inárcsi lakos kérelmének vizsgálatával és a vizsgálat megállapításainak a Képviselőtestület február 18.-án tartandó rendes ülésére történő előterjesztésével a Szociális és Esélyegyenlőségi Bizottságot bízza meg. 19

20 13. napirend: A Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesület és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: Önkormányzatunk támogatja a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületet, hiszen a tanyagondnoki szolgálatunkat ők támogatták, így pl. korábban a tanyagondnokunk ott szerzett szakmai gyakorlatot, illetve változatlanul küldenek szakmai anyagokat, bemutatókra, konzultációkra meghívókat. Nagyon jó tehát a kapcsolat közöttünk. A támogatás összege évi ,-Ft. A bizottságok támogatták az együttműködési megállapodás aláírását. Van kérdés a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, szavazzunk! Aki támogatja és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015. (II. 04.) Kt. Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a) a Falugondnokok Duna-Tisza Közi Egyesületével (6000 Kecskemét, Ipoly u. 1/A. 1. em. 117.) évre vonatkozóan Együttműködési megállapodást köt. b) A támogatás összegét évre ,-Ft/év összegben határozza meg. c) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 14. napirend: Hirt Erika képviselő kérelmének megtárgyalása dr. Gál Imre polgármester: A bizottsági ülésen tárgyaltuk Hirt Erika képviselőasszony javaslatát. A javaslat arról szól, hogy a bizottsági ülések jegyzőkönyvei is kerüljenek fel teljes részletességgel a honlapra. A bizottságok nem támogatták a javaslatot. Kérdezem, hogy van-e más álláspont, kérdés? Amennyiben nincs, szavazzunk! Aki nem támogatja képviselőasszony javaslatát, kérem, kézfeltartással jelezze! Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2015. (II. 04.) Kt. 20

21 Inárcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hirt Erika képviselőnek a bizottsági ülésekről készített jegyzőkönyvek Inárcs Nagyközségi Önkormányzat honlapján történő megjelentetésére vonatkozó javaslatát nem támogatja. NAPIREND UTÁNI FELSZÓLALÁSOK dr. Gál Imre polgármester: Néhány ügyben szeretnék tájékoztatást adni. Az egyik kérdés a folyamatban lévő óvodaépítési beruházás. A gépésztervező és a műszaki ellenőr részvételével mai napon tartottunk bejárást. Majdnem készen van az épület, kb. két heti munka van még hátra. A próbaüzemhez, a nyomáspróbához a gáz rákötési engedély még hiányzik. Tehát amíg nincs fűtés az épületben, nem lehet festeni és meleg burkolási munkákat nem lehet még elvégezni. Ezek a munkák hiányoznak még ahhoz, hogy az épület elkészüljön. Ettől függetlenül a pályázat véghatáridejét tartani tudjuk. Az eszközbeszerzésre időközben kiírtuk a közbeszerzést. Május végéig kell elkészülnünk mindennel. Bizonyára találkoztak képviselőtársaim olyan észrevételekkel, hogy a kivitelező az alvállalkozókat nem minden esetben és nem maradéktalanul fizette ki. Helyi vállalkozó is érintett az ügyben. A kivitelező egy egyeztetésünk alkalmával ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy a jelenleg elszámolás alatt álló számlájának kifizetése esetén kiegyenlíteni az alvállalkozói számlákat. Az a része nem igaz a híreknek, hogy ez az önkormányzat miatt van, mert mi az önrészünket minden esetben időben kifizettük. Szeretném kiemelni tehát, hogy az önkormányzatnak a kivitelező felé nincs semmilyen tartozása. A másik folyamatban lévő beruházásunk az ivóvízminőség-javítási pályázat. A gépház bővítése és az ott lévő üzemi berendezések is elkészültek. A felszereltség és a minőség szempontjából eddig sem panaszkodhattunk a szolgáltatásunkra. Tovább javult a helyzet, véleményem szerint mintaként lehetne mutatni a korszerű és nagyon jó állapotú inárcsi vízműtelepet. A pályázat befejezése tavaszra várható, hiszen a víztorony építése még hátra van, illetve bizonyos vezetékszakaszokon még folynak szerelési munkálatok, de alapvetően jól halad a beruházás. Ami viszont lassabban halad, a Daköv Kft.-ből történő kiválás. Korábban döntött a testület arról, hogy az üzemeltetéssel a Dél-Pest Megyei Víziközmű Szolgáltató Zrt.-t kívánjuk megbízni. Az Energia Hivatal azonban még nem döntött a kérdésben. A bérleti díj kifizetésével kapcsolatban is változatlan a helyzet, a Daköv Kft. még nem utalta a bérleti díjat az elmúlt időszakra vonatkozóan. Ez volt az egyik ok a szerződés felmondásakor. Szeretném még elmondani, hogy a költségvetés és a gazdasági program tervezése kapcsán többször tárgyaltam Pánczél Károly országgyűlési képviselő úrral. Arról egyeztetni, hogy milyen lehetőségeink lesznek az elkövetkezendő időszakban. Úgy tűnik, hogy hosszabb távon a megyei fejlesztési tervhez illeszkedően szerezhetünk támogatásokat pl. járda- és kerékpárút építésére. Jeleztük, hogy pályáznánk és elsősorban a két iskolai épületet kötné össze a kerékpárút. Sokat beszéltünk már arról, hogy a Kakucsi út mentén nagy szükség lenne kerékpárútra, hiszen hely is lenne bőven. Ezek fejlesztési elképzelések, olyan területek melyekre vonatkozóan fejlesztési igényt nyújthatunk be, tehát nincs részletes pályázat. Ezt a területet megcéloztuk, reméljük, hogy támogatni fogják az elképzeléseinket. Még egy kérdésről szeretnék beszélni. A Belügyminisztérium megkereste az önkormányzatot azzal, hogy pályázati lehetőséget hirdet büntetés-végrehajtási intézet felépítésére alkalmas területre. A Dabasi kistérség is érintett a kérdésben, tehát, ha úgy gondoljuk, hogy van olyan területünk, ahol szeretnénk, hogy büntetés-végrehajtási intézetet működtessenek, akkor erre pályázhatunk. Azért nem hoztam döntés formájában egy előterjesztést, mert nincs olyan 21

22 területünk, mely ennek a célnak megfelelne. Minimum 4 hektáros, összközműves területről lenne szó, továbbá a körzetből megfelelő végzettségű munkaerőt kellene biztosítanunk. Ez gyakorlatilag 250 munkahelyet jelentene, ami természetesen jó lenne, ugyanakkor az ott dolgozók és családjaik részére lakást, iskolai, óvodai ellátást kellene biztosítanunk. Ennek okán úgy gondolom, hogy ebben a témában nem tudunk labdába rúgni, ugyanakkor fontosnak tartottam a lehetőségről történő tájékoztatást. Volf Ferenc képviselő: Látva, hogy a Berotel Kft. megkezdte a vezetékek kiépítését, többen kérdezték tőlem, hogy milyen határidővel indítják be a szolgáltatást. dr. Gál Imre polgármester: Információim szerint február végére tervezik a hálózat kiépítését, ezt követően tervezik a próbaüzemet, illetve a szolgáltatás megkezdését. Úgy tűnik tehát, hogy az első negyedév végi határidőt tartani tudják. Kérem képviselőtársaimat, hogy tájékoztassuk különösen az idősebb lakosokat arról, hogy amennyiben szolgáltatás bővítésre, illetve szerződéskötésre kerül sor fokozottan ügyeljenek a szerződéskötési indokkal megjelenő emberekre. Volf Ferenc képviselő: Ezzel kapcsolatban lenne egy javaslatom. Lenne egy külön helyiség, pl. a családsegítő megüresedett helyén, ahol a szerződéskötéseket le lehetne bonyolítani és ezt publikálnánk a lakosság felé? dr. Gál Imre polgármester: Nem látom akadályát, ugyanakkor biztosan van olyan, aki esetleg nem tud eljönni ide. Göndör Ákos jegyző: Tudomásom szerint a cégnek lesz egy irodája Kakucson. Hornyák Margit képviselő: Két lakótársam is jelezte, hogy nem lehetne-e a temető parkolójánál egy kamerát felszerelni, ugyanis előfordult, hogy egy temetés alatt két felügyelet nélkül hagyott autót kiraboltak. dr. Gál Imre polgármester: Ezzel kapcsolatban már egyeztettem a Polgárőrséggel, és a két temetkezési szolgáltatóval. A szolgáltatók értesíteni fogják a Polgárőrséget a temetések időpontjáról, így a Polgárőrség a temetések időtartamára felügyeletet fog biztosítani. Ami a kamerát illeti, azt tudom mondani, hogy folyamatosan pályázunk, merthogy tudomásom szerint idén is lesz kiírva erre pályázat. Azt viszont látni kell, hogy 6-8 millió forintból kiépíthetünk egy rendszert, viszont is figyelembe kell venni, hogy a rendszert üzemeltetni és figyelni is kell, melyet csak megfelelő végzettségű személy végezhet. Emellé tehát egy állandó szolgálatot is szervezni kell. Természetesen, ha csak ezen múlna és nyernénk egy pályázaton, gondoskodnánk erről, hiszen nagyon fontos kérdésről van szó. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, megköszönöm mindenkinek a részvételt és az ülést 18:00 órakor bezárom. 22

23 kmf. dr. Gál Imre polgármester Göndör Ákos jegyző Zámbó Istvánné alpolgármester jkv.hit. Bolvári Mihály képviselő jkv.hit. 23

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 07. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-22/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 02. 13. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-9/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 12. 15. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 258-47/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Közmeghallgatásról 2015. 04. 29. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573- /2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi Önkormányzat

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt:

Napirend: Előadó: Napirend után: Polgármesteri tájékoztató. Napirend előtt: JEGYZŐKÖNYV készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2015. 08. 26 Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 1819-6/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2011. 11. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-43/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 10-én megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2009. 08. 12. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 678-27/2009. Jegyzőkönyv Inárcs Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/35/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. szeptember 11-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 18. RENDELETEK MUTATÓJA Rendelet száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

2010.01.30-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve

2010.01.30-i Megismételt Rendkívüli Közgyűlés jegyzőkönyve Magyar Repülő Szövetség - Alapítva: 1910 1138 Budapest, Dagály u. 11. Levélcím: 2042 Budaörs 2. Pf. 8. Tel: +36(1)249-9757, Fax: +36(1) 248-1979 Email: aeroclub@aeroclub.hu;web: http://www.aeroclub.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011. Iktatószám: 1688-17 / 2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács termében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. 2.) Tájékoztató a határvédelmi szervezet tevékenységéről Röszke Községben 52/2014.(V.07.) h. 5.

Jegyzőkönyv. Tárgy Határozat /Rendelet Oldal. 2.) Tájékoztató a határvédelmi szervezet tevékenységéről Röszke Községben 52/2014.(V.07.) h. 5. RÖSZKE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6758 Röszke, Felszabadulás u. 84. Tel: 573-030 11/2014. KT. Jegyzőkönyv Készült Röszke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 7-én, szerdán,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2015. október 19-én 14.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben