143/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 144/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "143/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 144/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat:"

Átírás

1 Dömös Község Képviselő-testületének évi határozatai (A módosítások és kiegészítések az eredeti határozatban nem szerepelnek!) 143/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábort és Hurai Bélát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 144/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 1. Vis maior támogatás igénylésével kapcsolatos döntés 2. Dömös Község településrendezési eszköz módosításával kapcsolatos döntés 3. Településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályaival kapcsolatos döntés 4. Javaslat a rendeletek felülvizsgálatára a KÚRIA Önkormányzati Tanácsának 5022/2013/4. számú végzésével kapcsolatosan 5. Egyebek 6. Óvoda vezetői pályázattal kapcsolatos döntés (ZÁRT ÜLÉS) 145/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Rendkívüli készültség elrendelésére került sor tekintettel a Dunán levonuló árvíz miatt. Az eddigieknél magasabb vízállás miatt szükségessé vált a védekezés és a lakosságvédelmi feladatok megszervezése, megkezdése. A polgármesteri hivatal dolgozói, valamint az önkormányzat közalkalmazottja 24 órás ügyeletben vannak beosztva a hivatalos munkaidejükön kívül től folyamatosan. Fóliás, homokzsákos gátépítés kezdődött a berendelt polgári védelmi

2 emberekkel, önkéntesekkel szakemberek segítségével. Vízügyi szakemberek kijelölték a gátépítés helyét, magasságát. Az önkormányzatnak eszközei a védekezéshez nem álltak rendelkezésre, ezek beszerzése szükségessé vált. A védekezéshez, gátépítéshez szükséges gépek, töltésanyagok, homok megrendelése. A dömösi Hajóállomást, a Kempinget valamint a mögöttük lévő szabad területeket, utakat a víz elöntötte. Családi házakat, gazdasági épületeket, kerteket, művelt kerteket és egyéb területeket öntött el a víz. Gáttal a családi ház bevédésre került. Kilakoltatásra nem került sor, mert önként elhagyta otthonát a család, mielőtt odaért volna a víz. A 11-es úton a község elzárt település lett mind Visegrád mind Esztergom felől. A település erdei utakon megközelíthető, mely által a községben lévő Táncsics M. utca egésze nagy igénybevételnek van kitéve, helyreállítása szükségessé válhat. A védekezésben résztvevő helybeliek, külsős önkéntesek, kirendelt vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek, valamint a 24 órás rendőrségi dolgozók részére élelemezés, meleg étel, ivóvíz biztosítása, Az ivóvíz tól közvetlen fogyasztásra nem alkalmas,de forralva még igen, azóta zacskós vizet osztunk a lakosságnak, illetve lajtkocsival biztosítja a DMRV Zrt a megfelelő mennyiségű ivóvizet. A káresemény forrásösszetétele védekezésre: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) 1 Ft 0 Biztosító kártérítése 0 Ft Egyéb forrás 0 Ft Vis maior támogatási igény Ft 100 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák) A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület a saját forrás összegét a jelen határozatával biztosítja. A képviselő-testület a évi költségvetés az irányú módosítását rendeli el, hogy az önrészt a fejlesztési előirányzatok terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

3 146/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igény Belügyminisztérium részére történő benyújtásához az alábbi nyilatkozatot teszi: Nyilatkozat 1.Kijelentjük, hogy az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban kérelmet, vagy pályázatot korábban, illetve egyidejűleg o o nem nyújtottunk be benyújtottunk (mikor:.... milyen káreseménnyel kapcsolatban:.... ebr42 igénylésazonosító: megjegyzés:.....) 2.A Belügyminisztérium által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok o nem kerültek meghatározásra o meghatározásra kerültek (mikor:... milyen dokumentumok: ) 3.Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkormányzat/ többcélú kistérségi társulás nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák. 4.Hozzájárulok a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 5.Felhatalmazást adok Magyar Államkincstárnak arra, hogy beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 57/A. (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 6.Tudomásul vesszem, hogy amennyiben a korábbi vis maior támogatási kérelmünkhöz kapcsolódóan, adott évi vis maior támogatási döntésből eredően önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 147/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz. A káresemény megnevezése: Dömösön a Dunán levonuló árvíz miatt a 11-es számú főutat lezárták án délelőtt, ezáltal a község elzárt település lett mind Visegrád mind Esztergom felől a főközlekedési úton. A település erdei utakon megközelíthető, mely által a községben lévő Táncsics M. utca (852) egésze nagy igénybevételnek volt kitéve a települést megközelítő személygépjárművek, tehergépjárművek, katonai konvojok és buszok miatt, helyreállítása szükséges. Pilismarót község megközelítése a 11-es főút lezárása után csak a Dömösi erdei úton volt megközelíthető, az önkéntes katonákat, vámosokat szállító tehergépjárművek, valamint a megnövekvő forgalom miatt az út egyes részei szinte járhatatlanok, a minősége jelentősen romlott. Az ivóvíz tól közvetlen fogyasztásra

4 nem alkalmas, de forralva még igen, a zacskós vizet szállító teherautók, lajtkocsik több napon keresztül szintén ugyanezen az úton tudták csak elérni a települést. A gát bontás ideje alatt várható résztvevők élelmezésének, ivóvízének biztosítása. A homokzsákok ürítése, a Dunával érintkező veszélyes hulladéknak számító homokzsákok ártalmatlanítása szükséges, a homok deponálása szintén. A megrendelt töltésanyag szakértői bevizsgálása szükséges, veszélyességi szempontból, majd annak elszállítása szintén. A területek megfelelő anyagokkal történő fertőtlenítése. A káresemény forrásösszetétele védekezésre: Megnevezés év % Saját forrás (biztosítási összeg nélkül) Ft 10 Biztosító kártérítése Ft Egyéb forrás Ft Vis maior támogatási igény Ft 90 Források összesen Ft 100 A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani. A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát képezi. A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 2. pontja alapján helyi közutak és tartozékaik kialakítása, fenntartása. A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat nem rendelkezik. Az adott káreseményre biztosítási összeget: nem igényelt. Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását. Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát nem tudja ellátni. A testület a saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 3/2013.(III.1.) költségvetési rendeletben biztosítja. A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására. 148/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Vis maior támogatás igénylése árvíz miatt (ebr42 igénylésazonosító: /2013) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vis maior támogatás címen támogatási igény Belügyminisztérium részére történő benyújtásához az alábbi nyilatkozatot teszi: Nyilatkozat

5 1.Kijelentjük, hogy az igénylésben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek, továbbá, hogy az adott tárgyban kérelmet, vagy pályázatot korábban, illetve egyidejűleg o o nem nyújtottunk be benyújtottunk (mikor:.... milyen káreseménnyel kapcsolatban:.... ebr42 igénylésazonosító: megjegyzés:.....) 2.A Belügyminisztérium által a kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentumok o nem kerültek meghatározásra o meghatározásra kerültek (mikor:... milyen dokumentumok: ) 3.Hozzájárulok ahhoz, hogy az önkormányzat/ többcélú kistérségi társulás nevét, a támogatás tárgyát, a támogatás összegét, a helyreállítás összköltségét, a védekezés, helyreállítás megvalósítási helyét, időpontját nyilvánosságra hozzák. 4.Hozzájárulok a kérelem szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. 5.Felhatalmazást adok Magyar Államkincstárnak arra, hogy beszedési megbízást nyújtson be az önkormányzat ellen, amennyiben az Áht. 57/A. (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak. 6.Tudomásul vesszem, hogy amennyiben a korábbi vis maior támogatási kérelmünkhöz kapcsolódóan, adott évi vis maior támogatási döntésből eredően önkormányzatunknak visszafizetési kötelezettsége áll fenn, a visszafizetési kötelezettség teljesítéséig a megítélt támogatás folyósítása felfüggesztésre kerül. 149/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. Dömös Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi az Dömös község Helyi építési szabályzatáról (HÉSZ), valamint szabályozási tervéről szóló 7/2010 (VII. 15.) rendelet módosítását. 2. Dömös Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Dömös község Helyi építési szabályzatáról (HÉSZ), valamint szabályozási tervéről szóló 7/2010 (VII. 15.) rendelet módosításához szükséges háromoldalú Tervezési Szerződést aláírja. 150/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Dömös Község Településfejlesztéssel és Településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályait, és annak alkalmazását a augusztus 1-től a településfejlesztési koncepció, az integrált településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök készítésének, felülvizsgálatának és módosításának véleményezési eljárása folyamán.

6 151/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2013. (III.1.) Ökt. számú rendelet önkormányzati jogalkotás egyéb befizetési kötelezettségek sorról a foglalkozás eü szolgáltatás egyéb befizetési kötelezettségek sorra ,- Ft, azaz Negyvennégyezer-ötszázötvennégy forint átcsoportosításához hozzájárul. Az átcsoportosításból az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Középdunántúli Területi Hivatala Megtérítési és Ügyviteli Osztálya(2800 Tatabánya, Népház u. 12.) által /2012. ügyszámon kibocsájtott fizetési meghagyást rendeli el teljesíteni, oly módon, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Magyar Államkincstárnál vezetett számú számlájára a fenti követelés legkésőbb ára átutalásra kerüljön. Egyben elrendeli a következő negyedévi költségvetési módosításkor a költségvetési rendeleten a fenti módosítás átvezetését. Határidő: az átutalás teljesítésére: /2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közszolgálati tisztviselők munkaés pihenő idejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással az Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal Dömösi Kirendeltségén augusztus 12. napjától augusztus 23. napjáig nyári igazgatási szüntet rendel el. Felelős: hivatalvezető 153/2013. (VII. 17.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Novák Lajos polgármester február 7-i Dömös Malom patak ügyében tett feljelentése alapján tájékoztatást kér a nyomozás jelenlegi állásáról az illetékes Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-Dunántúli Regionális Bűnügyi Igazgatóság Komárom-Esztergom Megyei Vizsgálati Osztályától, - különös tekintettel arra, hogy a Malom patak medre továbbra is élet-és vagyonbiztonságot kockáztat, amelynek elhárítását a nyomozás befejezésével lehet megkezdeni - továbbá felhatalmazza a polgármestert a fenti tárgyú tájékoztatás kérelmének aláírására. 2. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nyomozás során kirendelt igazságügyi vízmérnök szakértőtől a Dömös Malom patak medréről készített szakértői vélemény kiegészítését kéri, tekintettel arra, hogy az első szakértői vélemény elkészítése óta a beton partfalak jelentős mértékébe összetörtek, illetve alámosódtak. Ennek bizonyítására a Képviselő-testület DVD felvételt mellékel, továbbá felhatalmazza a polgármestert a kiegészítő szakértői vélemény kérelmének aláírására. 3. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy helyszíni szemle keretében történő nyilatkozattélre kéri fel a Dömös Malom patak kiviteli tervezőjét a tekintetben, hogy a partfal állapota megfelel-e az általa készített terveknek. Határidő: 1.pont: a döntést követő 8 napon belül 2. pont : a döntést követő 8 napon belül 3. pont: a döntést követő 15 napon belül 156/2013. (VIII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat:

7 Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontot fogadja el: 1. Postai szolgáltatással kapcsolatos döntés 157/2013. (VIII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi Lászlót és Hurai Bélát a jegyzőkönyv hitelesítésére. 158/2013. (VIII. 15.) sz. képviselő-testületi határozat: 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jelen határozat és a határozat mellékletét képező levél kerüljön megküldésre a dömösi Postahivatalt üzemeltető Szavanna gh. Invest Kft. (székhelye: 4400 Nyíregyháza Korányi Frigyes u.23., ügyvezető: Dr. Ináncsyné Dr. Gonda Rita) részére, amely levél aláírására a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testületi úgy dönt, hogy amennyiben a Szavanna gh. Invest Kft. az 1. pontban megjelölt levél alapján a dömösi postahivatal szolgáltatásán szeptember 1-ig nem változtat, úgy Dömös Község Önkormányzatának küldeményei szeptember 1-jét követően más postahivatal útján kerülnek feladásra. Határidő: 1. pont: a döntést követő 3 napon belül 2. pont: szeptember /2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábort és Friedman Róbert Tibort a jegyzőkönyv hitelesítésére. 160/2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 1. Jogi eljárások megindítása a Táncsics Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt

8 2. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételéről és visszatérítendő támogatásról szóló megállapodásokról szóló döntés (ZÁRT ülés) 3. Egyebek 161/2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Jogi eljárások megindítása a Táncsics Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy írásbeli felszólítást küld az Önkormányzat tulajdonában álló 725, 726, 891/1, 933 és 061 hrsz-ú ingatlanok azonnali elhagyására a KÉ-KO-ZA Parking Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. alags 2.) részére. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő felszólítás aláírására. Határidő: a döntést követő 3 napon belül 162/2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Jogi eljárások megindítása a Táncsics Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az írásbeli felszólítás ellenére az ingatlanok elhagyása a KÉ-KO-ZA Parking Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. alags 2.) részéről nem történik meg, az írásbeli felszólítás átvételét követő 8 napon belül - de legkésőbb szeptember 15-ig - úgy Dömös község Önkormányzata tulajdonát képező 725., 726., 891/1., 933. és 061. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlanok vonatkozásában, a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény a alapján keresetet nyújt be az Esztergomi Járásbírósághoz a KÉ-KO-ZA Parking Kft. ellen jogalap nélküli birtoklás jogcímen. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvédet a keresettel kapcsolatos intézkedések megtételére és a kereset benyújtására. Határidő: szeptember /2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Jogi eljárások megindítása a Táncsics Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy írásbeli felszólítást küld a KÉ- KO-ZA Parking Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. alags 2.) részére az elmaradt bérleti díjak azonnali megfizetése miatt. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő felszólítás aláírására.

9 Határidő: a döntést követő 3 napon belül 164/2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Jogi eljárások megindítása a Táncsics Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az elmaradt bérleti díjak írásbeli felszólítása ellenére nem rendeződik a felszólítás átvételétől számított 8 napon belülde legkésőbb szeptember 15-ig fizetési meghagyás iránti eljárást indít a KÉ-KO-ZA Parking Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. alags 2.) ellen. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza Dr. Szűcs Imre Zoltán ügyvédet a fizetési meghagyás megindítására. Határidő: szeptember /2013. (VIII. 22.) sz. képviselő-testületi határozat: Jogi eljárások megindítása a Táncsics Mihály utcai parkolóban kialakult helyzet miatt 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben az írásbeli felszólítások eredménytelenek úgy a felszólítás átvételétől számított 8 napon belül- de legkésőbb szeptember 15-ig kezdeményezi az illetékes Cégbíróságnál a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló évi XLIX törvény 22. (1) b) pontja szerint a KÉ-KO-ZA Parking Kft. (1136 Budapest, Tátra u. 5/a. alags 2.) felszámolási eljárását. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban szereplő eljárási kérelem aláírására. Határidő: szeptember /2013. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 169/2013.(VIII.30.) öh. határozata Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Majer Dénesnét és Fabi Lászlót a jegyzőkönyv hitelesítésére. 170/2013. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meghívóban szereplő két napirend közé felveszi 2. napirendi pontként Egyebek Marczell Bt kérelme c. előterjesztést. 171/2013. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat:

10 Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el: Óvodai státuszbővítéssel kapcsolatos döntés Egyebek Marczell Bt kérelme Óvodavezetői illetmény megállapításával kapcsolatos döntés (ZÁRT ülés) Egyebek 172/2013. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Óvodai státuszbővítéssel kapcsolatos döntés 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fenntartásában lévő Szivárvány Óvoda pedagógusi státuszát megemeli 4 főről 5 főre. Így az intézmény összlétszáma 8 főre emelkedik. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a megbízott óvodavezetőt, hogy tegye meg a megfelelő munkáltatói intézkedéseket. Határidő: a határozat megküldésére: azonnal 173/2013. (VIII. 30.) sz. képviselő-testületi határozat: Egyebek Marczell Bt kérelme Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2013. (III.1.) Ökt. számú rendelet önkormányzati jogalkotás egyéb dologi sorról a fogorvosi alapellátás karbantartási, kisjavítási dologi sorra ,- Ft, azaz Harminchétezer-nyolc forint, valamint az ehhez tartozó áfa 9.992,- Ft, azaz Kilencezer-kilencszázkilencvenkettő forint átcsoportosításához hozzájárul. Az átcsoportosításból a Marczell Bt által kifizetett XX2SA számú számlát kell kiegyenlíteni. Egyben elrendeli a következő negyedévi költségvetési módosításkor a költségvetési rendeleten a fenti módosítás átvezetését. Felelős: Novák Lajos Határidő: /2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Friedman Róbert Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére.

11 176/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester módosító indítványát és felveszi napirendi pontként a Javaslat az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI. 23.) önkormányzati rendelet módosítására Komárom- Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban. 177/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát, miszerint a Dömös Község Képviselő-testülete ne tárgyalja a Javaslat határozatok felülvizsgálatára a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan című előterjesztést, mely a KEB/3/542-2/2013., KEB/3/543-1/2013., és a KEB/3/545-2/2013. számú törvényességi felhívást tartalmazza. 178/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 1. A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásainak megtárgyalása 2. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bizottságainak megalakítása 3. Javaslat a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X.26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 4. Javaslat az önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 179/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/450-2/2013., a KEB/3/451-1/2013. számú és a KEB/3/456-2/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért.

12 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 7/2013. (I.31.) határozatát. 3. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 12/2013. (I.31.) határozatát. Továbbá felhatalmazza Novák Lajos polgármestert Hermann Jenővel kötött megbízási szerződés felmondására. 4. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 14/2013. (I.31.) határozatát. Továbbá felhatalmazza Novák Lajos polgármestert a megbízási szerződés felmondására. 180/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban 1. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/542-2/2013., a KEB/3/543-1/2013. számú és a KEB/3/545-2/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyet ért. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 97/2013. (VI.04.) határozatát. 3. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 225/2012. (XII.31.) határozatát. Továbbá felhatalmazza Novák Lajos polgármestert Ave Kft-vel kötött hulladékszállítási szerződés felmondására. 4. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 96/2013. (VI.04.) határozat 4. pontját. 181/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Döntés a Dömös Község Képviselő-testülete állandó bizottságainak megalakításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak összetételét a következők szerint határozza meg: Kulturális és Oktatási Bizottság: Tagjai: Forgács Éva Csilla képviselő Friedman Róbert Tibor képviselő Szilágyi Gábor képviselő Hurai Béla képviselő Határidő: a határozat megküldésére: azonnal 182/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Döntés a Dömös Község Képviselő-testülete állandó bizottságainak megalakításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak összetételét a következők szerint határozza meg: Pénzügyi, Szociális és Vagyonnyilatkozati Bizottság: Tagjai: Majer Dénesné képviselő Friedman Róbert Tibor képviselő Fabi László képviselő Határidő: a határozat megküldésére: azonnal

13 183/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Döntés a Dömös Község Képviselő-testülete állandó bizottságainak megalakításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak összetételét a következők szerint határozza meg: Településfejlesztési Bizottság: Tagjai: Friedman Róbert Tibor képviselő Szilágyi Gábor képviselő Fabi László képviselő Hurai Béla képviselő Tiroller Tamás külsős bizottsági tag Határidő: a határozat megküldésére: azonnal 184/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Döntés a Dömös Község Képviselő-testülete állandó bizottságainak megalakításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az előterjesztést és az alábbi Bizottságokat hozza létre: 1. Kulturális és Oktatási Bizottság 2. Pénzügyi, Szociális és Vagyonnyilatkozati Bizottság 3. Településfejlesztési Bizottság Határidő: a határozat megküldésére: azonnal 185/2013. (IX. 5.) sz. képviselő-testületi határozat: Javaslat az Önkormányzati tulajdon és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2009. (VI.23.) önkormányzati rendelet módosítására a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatosan Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát, mely szerint vizsgálják meg, hogy milyen összegű számlát ír havonta alá a polgármester. 186/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Szilágyi Gábor képviselőt és Forgács Éva Csilla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 187/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Friedman Róbert Tibor képviselő és Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a A Baptista Szeretetszolgálat feladat-ellátási szerződésének megtárgyalása című napirendi pontot.

14 188/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos módosító indítványát és felveszi napirendi pontként Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai elnökeinek megválasztásáról, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. 189/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Friedman Róbert Tibor képviselő és Hurai Béla képviselő módosító indítványát és leveszi a napirendről a A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal a Szőke-forrás-völgy használatával kapcsolatos együttműködési megállapodás megtárgyalása című napirendi pontot. 190/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 1. Az óvodai étkeztetési szerződés felmondásának, új szolgáltató pályáztatás útján történő kiválasztásának megtárgyalása 2. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai elnökeinek megválasztásáról, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 3. Az önkormányzatok működőképességének megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásokról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatás igénybevételéről. 191/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Az óvodai étkeztetési szerződés felmondásának, új szolgáltató pályáztatás útján történő kiválasztásának megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Szilágyi Gábor képviselő módosító indítványát és a határozati javaslat 1. pontjában az étkeztetési szerződés azonnali hatályú felmondására helyébe az étkeztetési szerződés felmondására a pályázat elbírálásáig lép.

15 192/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Az óvodai étkeztetési szerződés felmondásának, új szolgáltató pályáztatás útján történő kiválasztásának megtárgyalása 1. Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert az Újvári Ferenc egyéni vállalkozóval kötött étkeztetési szerződés felmondására a pályázat elbírálásáig. 2. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az óvodai közétkeztetés biztosítása érdekében az előterjesztés szerinti feltételekkel meghívásos pályázati eljárást folytat le, október 4-ki beérkezési határidővel. A meghívottak: Újvári Ferenc egyéni vállalkozó (2015 Szigetmonostor, Petőfi u. 19.), Junior Vendéglátó Zrt. (1095 Budapest, Mester u ), Hungast-Esztergom Kft. (1119 Budapest, Fehérvári u. 85.). 193/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai elnökeinek megválasztásáról, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak elnökét a következők szerint határozza meg: Kulturális és Oktatási Bizottság: Elnök: Forgács Éva Csilla képviselő Határidő: a határozat megküldésére azonnal 194/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai elnökeinek megválasztásáról, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak elnökét a következők szerint határozza meg: Pénzügyi, Szociális és Vagyonnyilatkozati Bizottság: Elnök: Majer Dénesné képviselő Határidő: a határozat megküldésére azonnal 194/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai elnökeinek megválasztásáról, valamint a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2007. (X. 26.) számú önkormányzati rendelet módosításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára állandó bizottságainak elnökét a következők szerint határozza meg: Településfejlesztési Bizottság: Elnök: Hurai Béla képviselő Határidő: a határozat megküldésére azonnal

16 195/2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: a megyei önkormányzatok, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatás igénybevételéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megyei önkormányzatok, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatást be kívánja nyújtani. Határidő: szeptember /2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: a megyei önkormányzatok, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatás igénybevételéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a megyei önkormányzatok, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatást be kívánja nyújtani. Határidő: szeptember /2013. (IX. 19.) sz. képviselő-testületi határozat: a megyei önkormányzatok, és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013. (VII. 31.) BM rendelet alapján igényelhető támogatás igénybevételéről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Friedman Róbert Tibor képviselő indítványát és a pályázat részeként benyújtandó évi költségvetési adatokat minden képviselő kapja meg. Határidő: szeptember /2013. (IX. 23.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Hurai Béla képviselőt és Friedman Róbert Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 199/2013. (IX. 23.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 1. A Baptista Szeretetszolgálat feladat-ellátási szerződésének megtárgyalása

17 2. A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal a Szőke-forrás-völgy használatával kapcsolatos együttműködési megállapodás megtárgyalása 200/2013. (IX. 23.) sz. képviselő-testületi határozat: A Baptista Szeretetszolgálat feladat-ellátási szerződésének megtárgyalása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a házi segítségnyújtást a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy fenntartóval és a Baptista Szeretetszolgálat Figyelj Rám! Szociális Szolgáltatóval kötött feladat-ellátási szerződés útján biztosítja, felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 201/2013. (IX. 23.) sz. képviselő-testületi határozat: A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal a Szőke-forrás-völgy használatával kapcsolatos együttműködési megállapodás megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát miszerint az Együttműködési megállapodás III. Bekezdés 3.) c.) pontjában található Dömös Község Önkormányzata vállalja ezen felül a Szőke-forrás-völgyben egyéb kereskedelmi vendéglátó egység létesítéséhez nem járul hozzá szövegrészt vegyék ki. 202/2013. (IX. 23.) sz. képviselő-testületi határozat: A Pilisi Parkerdő Zrt.-vel és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal a Szőke-forrás-völgy használatával kapcsolatos együttműködési megállapodás megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert Dömös Község Önkormányzata, valamint a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság közötti, a Szőke-forrás-völgy-Rám szakadék hosszú távú közjóléti fejlesztésének összehangolásával kapcsolatos együttműködési megállapodás megkötésével. 203/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Forgács Éva Csilla képviselőt és Majer Dénesné képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 204/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos módosító indítványát és felveszi 3. napirendi pontként Egyebek napirendi pont (Ellátottak pénzbeli ellátása közötti átcsoportosítás) c. előterjeszést.

18 205/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos módosító indítványát és 6. napirendi pontként tárgyalja Tájékoztató Dömös Község Önkormányzat költségvetésének I. félévi beszámolójáról. 206/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Szilágyi Gábor alpolgármester módosító indítványát és 7. napirendi pontként tárgyalja Márton András kérelmét. 207/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Friedman Róbert Tibor módosító indítványát és 8. napirendi pontként tárgyalja Egyebek c. napirendi pontot. 208/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 1. A Szivárvány Óvoda évi beszámolója Előterjesztő: Sebők Istvánné volt óvodavezető 2. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban részvétel 3. Egyebek napirendi pont (Ellátottak pénzbeli ellátása közötti átcsoportosítás) Előterjesztő: Majer Dénesné a Pénzügyi, Szociális és Vagyonnyilatkozat-tételi Bizottság elnöke 4. A települési Értéktár létrehozásával, valamint a Települési Értéktár Bizottság felállításával kapcsolatos döntés 5. Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megtárgyalása 6. A 2013 I. féléves pénzügyi beszámoló megtárgyalása

19 7. Márton András kérelme Előterjesztő: Szilágyi Gábor alpolgármester 8. Egyebek 9. A polgármesterrel kapcsolatos között született büntető határozatok megtárgyalása (Zárt ülés) 209/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 209/2013.(IX.26.) öh. határozata A Szivárvány Óvoda évi beszámolója Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Sebők Istvánné volt óvodavezető által készített a Szivárvány Óvoda évi beszámolóját. 210/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban részvétel Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához. Határidő: a csatlakozási nyilatkozat megküldésére: október /2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Költségvetési előirányzatok közötti átcsoportosítás Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3/2013. (III.1.) Ökt. számú rendelet 13. melléklet Temetési segély tábla ellátottak pénzbeli juttatásai sorról a 13. melléklet Átmeneti tábla sor ellátottak pénzbeli juttatásai sorra átcsoportosításra kerül sor ,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint összegben. Egyben elrendeli a következő negyedévi költségvetési módosításkor a költségvetési rendeleten a fenti módosítás átvezetését. Felelős: Novák Lajos Határidő: /2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: A települési Értéktár létrehozásával, valamint a Települési Értéktár Bizottság felállításával kapcsolatos döntés Dömös Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem hoz létre Értéktár Bizottságot a településen. Felelős: Novák Lajos Határidő: folyamatos 213/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Fogorvosi feladat-ellátási szerződés megtárgyalása

20 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete a fogorvosi feladat-ellátási szerződést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a feladat-ellátási szerződést január 1-jei hatállyal a Marczell Bt. (Dr. Marczell Edit) 2027 Dömös, Szt. István u. 13. sz. alatti egészségügyi szolgáltatóval megköti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Marczell Bt.-vel kötött egészségügyi feladat-ellátási szerződés aláírására. 214/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: Márton András kérelme Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi hozzájárulást ad a 061 hrsz.-ú Szőkeforrás völgyében a volt úttörőtábor területén madármentő és repatriáló állomás létesítéséhez. A madármentő és repatriáló állomást a Márton András dömösi lakos által létrehozandó alapítvány valósítja meg. Az önkormányzat kész a kérdéses területet az alapítvány számára a kért 50 éves időtartamra bérbe adni és a területen telephely létesítéséhez hozzájárulni. A területen a madármentő és repatriáló állomáshoz nem kapcsolódó, attól alapvetően eltérő tevékenység nem folytatható. A fentiek részletes feltételeit az önkormányzat ügyvédje által összeállított és ellenjegyzett, később kidolgozandó szerződés fogja tartalmazni. Jelen nyilatkozattal az önkormányzat nem vállal egyoldalú elkötelezettséget. A feltételek megváltozása esetén a nyilatkozat visszavonható. 215/2013. (IX. 26.) sz. képviselő-testületi határozat: A 2013 I. féléves pénzügyi beszámoló megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat I. félévi költségvetéséről készített a határozat mellékletét képező beszámolóját e Ft bevételi főösszeggel, és e Ft kiadási főösszeggel elfogadja. 217/2013. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Szilágyi Gábor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 218/2013. (X. 1.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Dömös Község Önkormányzata Képviselő-testületének a parkolás szabályairól és a parkolási díjak meghatározásáról, a telken belüli gépjármű elhelyezési kötelezettség pénzbeni megváltásáról, a Parkoló Alap képzéséről és felhasználásáról szóló 7/2007. (V. 24.) Ökt. számú rendeletének módosítása

21 219/2013. (X. 8.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Friedman Róbert Tibor képviselőt és Forgács Éva Csilla képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 220/2013. (X. 8.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Döntés a közétkeztetési szerződés megkötéséről. 2. Döntés a Minoritarius Szociális Szövetkezet elvi együttműködési megállapodásáról. 221/2013. (X. 8.) sz. képviselő-testületi határozat: Döntés a közétkeztetési szerződés megkötéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közétkeztetési szerződést a pályázat nyertesével, a Junior Vendéglátó Zrt.-vel (Budapest, 1095 Mester u ) köti meg október 14-határozatlan időtartamra. Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a közétkeztetési szerződés aláírására. Határidő: október /2013. (X. 8.) sz. képviselő-testületi határozat: Döntés a Minoritarius Szociális Szövetkezet elvi együttműködési megállapodásáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi együttműködési megállapodást köt a Minoritarius Szociális Szövetkezettel, felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. Melléklet: elvi együttműködési megállapodás 223/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítése Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Fabi László képviselőt és Friedman Róbert Tibor képviselőt a jegyzőkönyv hitelesítésére. 224/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend módosításának elfogadása

22 Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos módosító indítványát és leveszi a napirendi pontról a KÉ-KO-ZA Kft. tartozása behajtásának megtárgyalása c. napirendi pontot. 225/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Napirend elfogadása 1. Szociális rendelet módosítása 2. Közösségi együttélés szabályai rendelet /2013. (VI.18.) határozat a képviselői mobil használat visszavonása 4. Munkaterv módosítása 5. Malom-patak meder vis-major helyreállításával kapcsolatos garanciális igény benyújtása Előterjesztő: Képviselő-testület 6. Beadvány az Esztergomi Ügyészségre Nyergesújfalu jegyzőjének birtokvédelmi határozataival kapcsolatban Előterjesztő: Képviselő-testület 7. Az Önkormányzat pénzügyi szolgáltató váltása 8. Bejelentés a Btk ába ütköző, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanuja miatt Dömös Község Önkormányzata volt Képviselő-testületének tagjai ellen. (a parkoló bérbeadása) Előterjesztő: Képviselő-testület 9. Önkormányzat könyvtárának a Faluházba való költöztetése, a megüresedett teremben óvodai tornaszoba kialakítása 10. Bursa Hungarica támogatás megtárgyalása 11. Törvényességi észrevételek megtárgyalása 12. Egyebek 226/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Közösségi együttélés szabályai rendelet módosítása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Novák Lajos polgármester és Hurai Béla képviselő módosító indítványát és a rendelettervezet 10. a) belterületen kerti hulladékot és/vagy avart éget, és a 10. b) külterületen avart és kerti hulladékot nem a megengedett október 1. április 30. között, délelőtt 10 óra és délután 17 óra közötti időszakban éget, bekezdéseit kihúzza.

23 227/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: 115/2013. (VI.18.) határozat a képviselői mobil használat visszavonása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a képviselői telefonhasználatról szóló 115/2013. (VI. 18.) Öh. határozatát visszavonja. 228/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Dömös Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2013. (I.31.) Ökt. határozata módosításáról Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a évi munka- és üléstervéről szóló 2/2013. (I. 31.) Ökt. határozatát a évi ülések időpontját érintően a következők szerint módosítja: október óra november óra december óra. 229/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: A Varga Fuvarozási Kft.-vel szembeni garanciális igény érvényesítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el Friedman Róbert Tibor képviselő módosító indítványát, miszerint a felszólító levél kiküldése előtt személyesen tárgyaljon a képviselő-testület a Varga Fuvarozási Kft.-vel. 230/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: A Varga Fuvarozási Kft.-vel szembeni garanciális igény érvényesítéséről Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri az Önkormányzat ügyvédjét a Varga Fuvarozási Kft.-vel szembeni garanciális igénymellékelt felszólító levél szerinti érvényesítésére. Melléklet: felszólító levél 231/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Nyergesújfalu Város Jegyzőjének birtokvédelmi határozataival kapcsolatos beadványról Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nyergesújfalu Város Jegyzőjének /2013., /2013. és /2013. számú birtokvédelmi határozataival szemben beadványnyal fordul az Esztergomi Ügyészséghez. Felelős: Novák Lajos

24 Melléklet: birtokvédelmi határozatok ügyészségi beadvány 232/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Az Önkormányzat pénzügyi szolgáltató váltása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi munkatársait, hogy a pénzügyi szolgáltató váltás részleteit tisztázzák. Melléklet: feljegyzés a váltás indokairól 233/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Bejelentés a Btk ába ütköző, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt Dömös Község Önkormányzata volt Képviselő-testületének tagjai ellen. (a parkoló bérbeadása) Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Btk ába ütköző, nagyobb vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés bűntettének megalapozott gyanúja miatt (KÉ-KO-ZA Parking Kft. és Dömös Község Önkormányzata között június 21.-én kelt bérleti szerződés) Dömös Község Önkormányzata tájékoztatja a területileg illetékes ügyészséget. Felelős: Novák Lajos Melléklet: tájékoztatás tervezete 234/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Bursa Hungarica támogatás megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi pályázati fordulójához kapcsolódó támogatás havi összegét a támogatásban résztvevők szociális körülményeit figyelembe véve maximum havi 5000 Ft/fő összegben határozza meg. A beérkezett pályázatok elbírálását a Pénzügyi, Szociális és Vagyonnyilatkozati Bizottság hatáskörébe utalja. 235/2013. (X. 29.) sz. képviselő-testületi határozat: Törvényességi észrevételek megtárgyalása Dömös Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal KEB/3/585-2/2013. törvényességi felhívását megtárgyalta, az abban foglaltakkal nem ért egyet az alábbiak miatt: 1. A 92/2013. (V.30.) öh. határozat nem lépett hatályba június 9-én időközi választás volt augusztus 12-én elment az óvodából az SZMSZ szerinti helyettes. Mivel az SZMSZ-ben csak két szintig van szabályozva a helyettesítés rendje, az óvoda vezető nélkül maradt volna. 4. A 155/2013. (VII.17.) számú határozat 1. pontja alapján a pályázat kiírásra került október 2. napja a pályázat beadásának határideje november 4-én lejár a véleményezési határidő és legkésőbb a évi novemberi ülésen tud a testület óvoda-vezetőt választani a kiírt pályázat alapján.

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. augusztus 22-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 3 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. december 17-én megtartott Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 23-án megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. március 11-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. március 11-i. rendkívüli képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. március 11-i rendkívüli képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. március 11- én. Az ülés

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 2. E rendelet alkalmazásában:

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. február 15-i ülése. számú napirendi pontja Javaslat ingatlan részterületének kisajátítást helyettesítő adásvétel útján történő értékesítésére

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVI LAKÁSGAZDÁLKODÁSRÓL

BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVI LAKÁSGAZDÁLKODÁSRÓL Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. április 29-i ülésére BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVI LAKÁSGAZDÁLKODÁSRÓL I. A LAKÁSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA 2009. január 01-jén az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

205/2010. (VI. 16.) 26 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. június 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 30-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/367- /2015. Előkészítő: Geiszler Éva ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI. 1712/2009 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Ingatlanhasznosítással összefüggı ügyek 6/2009. Balatonvilágosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. november19. napján megtartott soros nyílt ülésének könyvéből 426/2015. (XI.19.) Kt. határozat Tárgy: 2015. november19. napján megtartott soros testületi ülés napirendjének

Részletesebben

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg.

Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. Budapest, 2011. március 22. Ára: 4870 Ft 3. szám Felhívjuk Tisztelt Elõfizetõink figyelmét, hogy 2011. január 1-jétõl a Pénzügyi Közlöny megújult névvel és tartalommal jelenik meg. A Pénzügyi Közlönyt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon.

Radó Tibor polgármester A kiküldött napirendi pontokat olvastátok. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem, szavazzon. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. szeptember hó 30. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére a lejárt határidejű határozatokról Városi Önkormányzat Polgármesterétől, Jegyzőjétől H-2740 Abony Kossuth tér 1. 1-26/2010/JT Telefon/fax: (53) 360-010 Előterjesztés készítésében részt vett: Jegyzői Titkárság Településfejlesztési Osztály

Részletesebben

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1.

K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1. K Ö L K E D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 7 7 1 7 K ö l k e d, I I. L a j o s u. 1 2. T e l. : 6 9 / 3 8 4-1 8 1 Beszámoló Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére 2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XXI. (XLIX.) évfolyam 10. szám 2011. december 02. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 198/2011. (XI. 30.) MÖK határozat: Hetyei József megbízásáról a Bartók Béla

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 28-án megtartott rendes ülésérıl Jelen vannak: Pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda

Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajógalgóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 11-én, 8:00 kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Községháza, Sajógalgóc

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 16/2011. J E G Y Z

Részletesebben

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Beszámoló az árvízvédelmi intézkedésekről, továbbá döntés a vis maior támogatás igényléséről a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján

Beszámoló az árvízvédelmi intézkedésekről, továbbá döntés a vis maior támogatás igényléséről a 9/2011. (II. 15.) Kormányrendelet alapján Új napirendi pont 25. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló az árvízvédelmi intézkedésekről,

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi, Elidegenítési és Lakás Bizottság 2015. október 19. -ei üléséről. 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat a Tárgy: napirend A 677/2015. (10.19.)TELB. Határozat A úgy dönt, hogy elfogadja a 24/2015 sorszámú meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbi módosítással: Leveszi a ZÁRT ülésen szerepelő 9.-es

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014

JEGYZŐKÖNYV. Száma: 17-90877 / 2014 JEGYZŐKÖNYV Száma: 17-90877 / 2014 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 18.- án 17 órai kezdettel az Önkormányzati Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2007. évi 2. szám 2007. március KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyőlés 2007. március 1-jei ülése RENDELET

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

2009. évi határozatok

2009. évi határozatok 2009. évi határozatok 1/2009. (I.27.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. január 27-ei ülésén az alábbi napirendi pontokat tárgyalja: Nyílt ülés: 1. Tájékoztató

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. szeptember hó 23-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ Üzemeltetési szerződéseinek

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/6/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 23-án megtartott

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. január 28-án tartandó ülésére. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról Füzesgyarmat Város Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: polgarmesterihivatal@fuzesgyarmat.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 47-31/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2015. augusztus 07-én 9:00 órakor megtartott rendes testületi üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

1150-50/2015. 1 sz. példány

1150-50/2015. 1 sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-50/2015. 1 sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. NOVEMBER

Részletesebben

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző

Az előterjesztést készítette: Fehér László aljegyző 1 Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É TŐL 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. szeptember

Részletesebben

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére)

J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról (Készült: a Képviselő-testület 2015. január 22-i ülésére) SZENTENDRE VÁROS POLGÁRMESTERE Összeállította: Önkormányzati és Szervezési Iroda A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! J E L E N T É S a lejárt határidejű önkormányzati határozatok

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 13. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. február 15., kedd Tartalomjegyzék 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet 5/2011. (II. 15.) KIM rendelet 6/2011. (II. 15.) NGM rendelet 7/2011.

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. november hó 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Önkormányzati tulajdonú pincék értékesítéséről szóló határozat módosítása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u.

Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. Szám Dátum Határozat szövege 1/2015 I.13. Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a DRV Zrt. által a Kozármisleny Kossuth u. 200-as ivóvízvezeték bővítése és cseréje, valamint Kozármisleny Kossuth-Petőfi

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat

50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 50/2013. (II. 14.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tóth Imre önkormányzati képviselő által benyújtott, a Hajdúnánási Polgármesteri

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. május 30-án a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. február 25-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 217- /2016. Előkészítő: Geiszler Éva Melléklet: Vázrajzok ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-302. E-mail: polgmhiv@hajduszob.hu Ikt. sz.: 431-1/2013. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Városháza Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Képviselő-testületének 2013. július 15-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott határozatainak tartalma Határozat száma Határozat tartalma 443/2013. (VII. 15.) Kt. számú határozat Felkérés jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 13-09-111049

Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám: Fővárosi Bíróság Cégbírósága 13-09-111049 Pc - Sziget Info Kft. Cím: 2315.Szigethalom.Sétáló u. 16 Telefon: 36 24 404-504, Fax: 36 24 404-504 E-mail: pcsziget@pcsziget.eu Weboldal: http://www.pcsziget.eu/ Adószám: 13867234-2-13 Cégjegyzék szám:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. JÚLIUS 30-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K

2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA. 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 2005. szeptember 01. 1 EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2007. május 24. 5. szám R E N D E L E T E K 22/2007. (V.25.) sz.. rendelet Az Eger, Cifrakapu Malom utcák sarkán lévő

Részletesebben

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozattal kapcsolatos intézkedések megtételére. E L Ő T E R J E S Z T É S C S A N Á D P A L O T A V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E R É S Z É R E Ügyiratszám: 1431/2015. Tárgy: Csanádpalota Térségi Szociális és

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160

Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A Bizottság saját hatáskörébe tartozó döntések 18./ Napirendi pont Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai Iroda 9600 Sárvár, Várkerület 2. Tel.: 95/523-160 E

Részletesebben

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól

8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet. a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól 1. oldal 8/2010. (I. 28.) Korm. rendelet a vis maior tartalék felhasználásának részletes szabályairól A Kormány a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 91. (1) bekezdésének

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 19-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának szeptember 19-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 1. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. szeptember 19-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-44/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. október 15-én

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Javaslat alpolgármester választására, illetménye és költségtérítése JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 15-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

XII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2015. OKTÓBER 01. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 22/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet 3. a helyi adókról. 23/2015. (X. 01.) Önkormányzati rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása

Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2015. (I. 9.) öh. határozata Napirend elfogadása 1. A dömösi 725 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérlésével kapcsolatos döntés Előterjesztő: Herman Jenőné

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-141/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. augusztus 8-án (csütörtök) 14.04 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben