Környezetvédelmi gyakorlatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi gyakorlatok"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok TÁMOP /1-2F Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Fürchtné Mayer Mária, Szalkay Csilla, Váncsáné Debreceni Katalin Lektor: Tomsitsné Borik Irén Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉ- LOK KAPCSOLÓDÁSOK Környezetvédelmi gyakorlatok 14 x 4 óra A környezeti elemek megfigyelésének, mérésének, állapotfelmérésének gyakorlati és elméleti megalapozása. A környezettudatos szemlélet kialakítása a természeti környezet állapota és az emberi tevékenység közötti ok-okozati összefüggések és kapcsolatok felismerésével, átlátásával. A tanítási egységet befejező tanuló rendelkezzen olyan készségekkel, képességekkel, amelyeket hozzájárulnak az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodáshoz, természet közeli élőhelyek megőrzéséhez valamint a fenntartható fejlődés irányába mozdítja el a jelenleg erőforráshiánnyal küzdő vagy annak veszélyétől tartó társadalmat. Tantárgyakhoz: Környezetvédelmi szakmacsoportos alapozó gyakorlat Tananyag egységekhez: 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Követelménymodulokhoz: Általános környezetvédelmi feladatok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KIMENETI KÖVE- TELMÉNYEK 1. Ismerje a környezet- és a természetvédelem alapfogalmait (pl. táj, környék, környezet, természet). 2. Szakszerűen tudja használni a munkájához szükséges laboratóriumi és terepi eszközöket és berendezéseket (pl. zajmérőt, hőmérőt, ökológiai mérőbőröndöt, sztereo- és fénymikroszkópot, víz- és talajmintavevőket). 3. Tudjon határozni állat- és növényhatározó segítségével. 4. A méréseket, vizsgálatokat (pl. víz, talaj fizikai és kémiai jellemzőinek meghatározását, növény és állathatározást) az előírásnak megfelelően tudja megtervezni és elvégezni. 5. Tudjon biológiai (növényi és állattani), élettelen környezeti tényezők (pl. víz, talaj, levegő) kémiai, fizikai (pl. kémhatás, ionkoncentráció) és meteorológiai jellemzőket (pl. hőmérséklet) értékelni. 6. Tudjon az élő és élettelen környezeti tényezők vizsgálati eredményeiből következtetéseket levonni, értékelni (pl. zuzmótérképet készíteni), vizsgálati tapasztalataiból elemzést (pl. grafikon segítségével) készíteni. 7. Értse, milyen célt szolgál a környezeti hatásvizsgálat, és tudjon egyszerű környezeti hatásvizsgálatot készíteni kiadott anyag segítségével. 8. Ismerjen ökológiai modelleket, és tudjon példát mondani azok gyakorlati felhasználására. 9. Tudja, hogyan kell a levegőszennyezést (pl. SO 2 ), az eutrofizációt modellezni. 10. Tudjon egyszerű környezetvédelmi számításokat elvégezni (pl. trofitási index, légszennyezettség mértéke, léptékek átváltása). 11. Tudjon projektet készíteni és témát kitalálni az adott környezetvédelmi problémával kapcsolatban. 12. Tudjon csoportmunkában dolgozni az élő és élettelen környezeti tényezők vizsgálata során. 4 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

6 TANMENET Sorszám Tanítási egység címe (perc) 1. Környezet- és természetvédelem 4 x Múlt és jelen 4 x Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj), talajmintavételezés, növényhatározás, zuzmótérkép készítése Talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak meghatározása Ökológiai mérések és talaj tulajdonságainak értékelése A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérése Biológiai vízminősítés BISELmódszerrel Eutrofizáció modellezése, egysejtűek mikroszkópos megfigyelése A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotának értékelése 4 x Légszennyezés és modellezése 4 x Ökológiai modellek 4 x 45 A tanítási egység típusa Gyakorlat: 3 x 45 perc elmélet 1 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 2 x 45 perc elmélet 2 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 2 x 45 perc elmélet 2 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Környezet- és természetvédelem Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 1. Évfolyam 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. A környezet- és természetvédelem alapvető fogalmainak megismerése. 2. A térképek közötti különbségek, valamint egy táj, terület lokális, regionális és globális mértékű ismerete. 3. Természeti jelenségek, problémák leírása. Ismerje a természet- és a környezetvédelem alapvető fogalmait (pl. táj, térkép, lépték, környezet, környék, természet). Tudjon különböző méretarányú térképen tájékozódni. Ismerje a lokális, regionális, globális léptéket. Tudjon példákat említeni globális problémákra. Eltérő léptékű térképek és képek (KORNY11_TKM1_1m.doc) Tanári prezentáció (KORNY11_TP1.ppt) Információs lap (Tanulói jegyzet: 1. gyakorlat) Színes tollak (vagy táblakréták) Csomagolópapír vonalzó Projektor: 1 db Számítógép: 1 db szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Környezet- és természetvédelem Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1. Környezet- és természetvédelmi globális problémák (elmélet) Altéma: Természetvédelem- és környezetvédelem alapfogalmai Altéma: Táj, térkép és tájékozódás, léptékek Altéma: Globális problémák 2. Környezet- és természetvédelmi globális problémák (gyakorlat) Altéma: Tájékozódás térképen Altéma: Globális problémák Az eredmények rendszerezése, értékelése. Értékelési képesség. Térbeli látás fejlesztése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Szövegelemző képesség. Diagramok, grafikonok elemzésének képessége. 3 x 45 Asszociációs térkép (a globális problémák összeszedéséhez) 1 x 45 Irányított gyakorlat Munka: szakértői módszer, szóbeli szövegalkotás Frontális, csoportmunka Csoportmunka Eltérő léptékű térképek (KORNY11_ TKM1_1m.doc) Tanári prezentáció (KORNY11_TP1.ppt) Információs lap: 1. gyakorlat (tanulói jegyzetben) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Múlt és jelen Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok 4 x 45 perc Sorszám: 2. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Természeti és technológiai objektumok megfigyelése: élőlények, azok nyomainak felismerése, kőzetek, épületek és gépek jellemzése. 2. Ismerjen fel tapasztaltak alapján környezeti problémákat (pl. épületek porszennyezés, korróziója, zajszennyezés, légszennyezés, élőlények pusztulása). 3. Megfigyelés alapján ok-oksági kapcsolatok keresése a környezeti hatások és az emberi tevékenység között (pl. gépkocsiforgalom és légszennyezettség között). Ismerje a természet, környezet időbeli és térbeli változását (pl. aszpektus, mintázat, szukcesszió). Tudjon tájékozódni térképen és a környezetben (ismerje az égtájakat). Képes legyen használni iránytűt, GPS-t. Ismerje ezen műszerek működési elvét. Tudjon elemezni valós környezeti problémákat (pl. savas eső). Ismerje a környezet változása (pl. gépkocsiforgalom növekedése) és az antropogén hatások (pl. szmog) közötti ok-okozati összefüggéseket. Tanári prezentáció (KORNY11_TP2.ppt) Információs lap (Tanulói jegyzet: 2. gyakorlat) Ásványgyűjtemény Projektor: 1 db Számítógép: 1 db Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása, Typotex, Takács-Sánta András: Bioszféra átalakításunk nagy ugrásai, L Harmattan, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Múlt és jelen Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia 1. Kőzetek kialakulása (elmélet) Altéma: Kőzetek, ásványok keletkezése, tulajdonságai és vizsgálatuk Altéma: Ember környezet átalakító tevékenysége (a mesterséges és természetes környezet) 2. Antropogén hatások megfigyelése a környezetben (gyakorlat) Altéma: Antropogén hatások megfigyelése a közvetlen környezetben (utcán) 3. Antropogén hatások elemzése (elmélet) Altéma: Megfigyelt antropogén hatások elemzése Időbeli és térbeli tájékozódás. Megfigyelt környezet kritikai elemzése, értékelésének képessége. Természet rendszerének átfogó, multidiszciplináris ismerete. Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásainak ismerete. Véleményalkotás, kritikai szellem fejlesztése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1 x 45 Tanári előadás Frontális Ásványhatározó Tanári prezentáció (KORNY11_TP2. ppt) 2 x 45 Gyűjtőmunka Egyéni munka Információs lap: 2. gyakorlat 1 x 45 Vita Csoportos vagy páros N Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium, utca, laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Ismerje a környezeti hatástanulmány készítésének követelményeit, módszereit és annak törvényi hátterét. 2. Ismerjen meg egy tényleges környezeti hatástanulmányt (pl. Paks, Pusztazámor). 3. Projekt munka készítése kiadott segédlet alapján (feladat kiosztása). Tudja a környezeti hatástanulmány fogalmát, készítésének alapvető szabályait, rendszerét. Tudjon egy egyszerű hatástanulmányt készíteni megadott szempontok alapján. A kiadott segédlet és saját ismeretei alapján keressen és találjon megoldás környezetszennyezés csökkentésére. Tanári prezentáció (KORNY11_TP3.ppt) Környezeti hatástanulmány és rajzok (KORNY11_TKM3_1m.doc) Projekt munka elkészítéséhez szükséges elvárás (KORNY11_ TKM3_2m.doc) Projektor: 1 db Számítógép: 1 db jogasz/jogszabalyok_item.php?item=17&phps ESSID=0d2274fc08fa2b6d51bb1ef52b87d441 npp.hu/download/261/k%c3%b6rnyezeti%20 hat%c3%a1stanulm%c3%a1ny%20-%20 K%C3%B6z%C3%A9rthet%C5%91%20 %C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf 10 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1. Környezeti hatástanulmány készítése (elmélet) Altéma: A környezeti hatástanulmány alapjai, jogi háttere 2. Környezeti hatástanulmány készítés (gyakorlat) Altéma: Környezeti hatástanulmány készítése egy konkrét példán keresztül Altéma: Projekt feladat kiosztása Természet rendszerének átfogó, multidiszciplináris ismerete. Természetvédelmi értékek változásának leírása. Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásainak ismerete. Diagramok, grafikonok értékelése. Információ gyűjtése könyvekből és internetről. Szövegelemző képesség. Térképek elemzésének, tudományos cikkek elemzésének képessége. Egyéni munka megtervezése és kivitelezése. Projekt munka elkészítése. Előírásszerű dokumentációk készítése. Fotózás esetén digitális kép beillesztése a dokumentációba. Véleményalkotás, kritikai szellem fejlesztése. Megoldási javaslatok megfogalmazása írásban és szóban. Körültekintés és elővigyázatosság képessége. 2 x 45 Tanári előadás Frontális Tanári prezentáció (KORNY11_TP3.ppt) 2 x 45 Ötletroham (a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez) Csoportmunka, Projekt Környezeti hatástanulmány és rajzok (KORNY11_ TKM3_1m. doc; KORNY11_ TKM3_2m.doc) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium Projekt munka elkészítésének lehetőségei (KORNY11_ TKM3_2m.doc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Természet megfigyelésére alkalmas egyszerű műszerek (hőmérő, zajmérő) bemutatása 2. Növényhatározás, ökológiai mutatók megismerése 3. A talaj fizikai és kémiai jellemzőinek megismerése 4. Talaj helyszíni vizsgálatának megismerése 5. Talajmintavevő eszközök és módszerek bemutatása Ismerje a zajmérés alapjait. Ismerje fel és tudja használni a talajmintavételezés és a zajmérés eszközeit. Tudjon növényhatározó segítségével növényt határozni. Ismerje a bioindikációs módszerek jelentőségét. Tudjon példát mondani szárazföldön élő bioindikátorokra. Ismerje a zuzmótérképezés alapjait. Ismerje a talaj legfontosabb tulajdonságait illetve a talaj fizikai, kémiai paraméterek mérésének lehetőségeit. Tudjon adott szempontok segítségével egy talajmintavételezést megtervezni. Képes legyen a forgalomszámlálás kivitelezésének megtervezésére. Tanári prezentáció (KORNY11_TP4.ppt) Tanári segédlet a feladatokhoz (KORNY11_TKM4_1m.doc) Információs lap (Tanulói jegyzet: 4. gyakorlat) Hőmérő, légnyomás-, szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Számológép Projektor: 1 db Számítógép: 1 db szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992 Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Téma/Altéma Készség/ épesség Kompetencia 1. Talajvizsgálat alapjai (elmélet) Altéma: Talaj fogalma, mintavételezés típusai, talajmintavételezés, mintavevő eszközök 2. Ökológiai mutatók, társulások (elmélet) Altéma: Ökológiai mutatók a növényhatározásnál, Altéma: Bioindikátorok Altéma: Hazai fás társulások 3. Zajmérés és meteorológiai elemek mérésének alapjai (elmélet) Altéma: Zaj fogalma, zajmérés elmélete, a zaj, mint környezetszennyezés Altéma: Főbb meteorológiai paraméterek, azok mérésének alapjai Mérési eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Diagramok és rajzok elemzésének képessége. Szóbeli és írásbeli utasítások értelmezésének és gyakorlati megvalósításának képessége. Becslés (időtartam és tevékenység). Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 4 x 45 Tanári előadás, Puzzle módszer (kiosztott feladatoknál) Frontális, csoportmunka Tanári prezentáció (KORNY 11_TP4.ppt) Tanári segédlet a feladatokhoz (KORNY11_ TKM4_1m. doc) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA HELYSZÍNI MÉRÉSEK (HŐMÉRSÉKLET, ZAJ), TALAJMINTAVÉTELEZÉS, NÖVÉNYHATÁROZÁS, ZUZMÓTÉRKÉP KÉSZÍTÉS Sorszám: 5. Évfolyam: 11. Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Hőmérséklet és zaj mérése terepen. 2. Növényhatározás és ökológiai mutatók megállapítása. 3. Zuzmótérkép készítése. 4. Talajmintavételezés adott szempont alapján. Tudja szakszerűen használni a zajmérő eszközt és a hőmérőt. Ismerje fel a növényeket határozó segítségével. Ismerje a zuzmótérkép készítésének lényegét. Tudjon talajmintát venni adott szempont alapján. Információs lap (Tanulói jegyzet: 5. gyakorlat) Kiadott térkép (KORNY11_TKM5_1m.doc) Hőmérő, légnyomás-, szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók, zuzmótérkép Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Genoterm (műanyag gyűjtőeszköz) Ragasztószalag és papír (vagy öntapadós papír) Számológép szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992 Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj), talajmintavételezés, növényhatározás, zuzmótérkép készítés Téma/Altéma Készség / Képesség Kompetencia 1. Környezet helyszíni vizsgálata (gyakorlat) Altéma: Főbb meteorológiai elemek mérése Altéma: Zajmérés Altéma: Növényhatározás Altéma: Zuzmótérkép készítés Talajmintavételezés (gyakorlat) Altéma: Talajminta vétele, talajtípus egyszerű meghatározása Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység) A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Növényhatározás. Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 4 x 45 Gyűjtőmunka Csoportmunka (forgószínpad szerűen) Információs lap (Tanulói jegyzet: 5. gyakorlat) Kiadott térkép (KORNY11_ TKM5_1m.doc) Hőmérő, légnyomás- szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók, zuzmótérkép Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Genoterm Ragasztóanyag A gyakorlat helye: Fás terület PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Talaj fizikai és kémia tulajdonságainak meghatározása Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Sorszám: 6. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. A talaj fizikai tulajdonságainak (pl. szemmegoszlás) meghatározása helyszínen vagy az előzőleg vett talajmintán laboratóriumban. 2. A talaj kémiai tulajdonságainak (pl. szín, ph, lúgosság) meghatározása helyszínen vagy az előzőleg vett talajmintán laboratóriumban. Tudja mérni a talaj legfontosabb fizikai (pl. szemmegoszlás) és kémiai tulajdonságait (pl. szín, ph, lúgosság) ökológiai mérőbőrönd segítségével. Tudjon különbséget tenni a kolorimetrikus és a fotometrikus mérés között. Információs lap (Tanulói jegyzet: 6. gyakorlat) ökológiai mérőbőrönd 16 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Talaj fizikai és kémia tulajdonságainak meghatározása Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia 1. Talaj fizikai tulajdonságainak meghatározása (gyakorlat) Altéma: Talajszövet szerkezet, mechanikai jellemzők (pl. Arany-féle kötöttség, szemmegoszlás) mérése Talaj kémiai tulajdonságainak meghatározása (gyakorlat) Altéma: Talaj főbb kémiai paramétereinek (pl. szín, ph, vezetőképesség, iontartalom) mérése ökológiai mérőbőrönddel Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység). A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma 4 x 45 Önálló manuális tevékenység Csoport munka Képzési anyagok, eszközök Mérőbőrönd Információs lap (Tanulói jegyzet: 6. gyakorlat) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 TANMENET Sorszám Tanítási egység címe 7. Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése 8. A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete 9. A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése (perc) A tanítási egység típusa 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 10. Biológiai vízminősítés BISEL-módszerrel 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 11. Eutrofizáció modellezése, egysejtűek mikroszkópos megfigyelése 12. A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotának értékelése 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 13. Légszennyezés és modellezése 4 x 45 Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat 14. Globális modellek 4 x 45 Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat 18 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Sorszám: 7. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. Tudjon grafikont készíteni a mért eredmények alapján. 2. A mért eredmények alapján tudja jellemezni a vizsgált mintát vagy mintavételi területet. 3. Keressen ok-oksági kapcsolatot a megfigyelés és mérés alapján a környezeti hatások és az emberi tevékenység között. 4. Értse a környezet változásait évszaktól, emberi tevékenységtől, természeti tényezőktől függően. Ismertesse a talaj meghatározott fizikai, kémiai paramétereit grafikonok és számszerű adatok segítségével. Tudja felsorolni a meghatározott ökológiai jelzőszámokat grafikonok és számszerű adatok segítségével. Tudja összefüggésbe hozni a talaj mért paramétereit a növényborítottság jellemzőivel. Ismertessen talajromlást eredményező antropogén hatásokat, tudjon példát mondani megelőzésükre. Képes legyen a véleményalkotásra a mért adatok alátámasztásával. Papír Színes tollak Kartonpapír Milliméterpapír Térkép (KORNY11_TKM7_1m.jpg) Növényismeret Számológép Információs lap (Tanulói jegyzet: 7. gyakorlat) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése (gyakorlat) Altéma: Növények mint bioindikátorok Altéma: Hőmérséklet és a talaj élőlényekre gyakorolt hatása Altéma: Globális éghajlatváltozás hatása a környezeti tényezőkre Az eredmények rendszerezése. Értékelési képesség. Ok-oksági kapcsolat keresése a mért és az elvárt eredmények között. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Növényhatározás. Diagramok, grafikonok értékelése és készítése. Információ gyűjtése könyvekből és internetről. Megfigyelt környezet kritikai elemzése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma 4 x 45 Ötletroham, poszter készítése Csoportmunka Képzési anyagok, eszközök Növényismeret könyv Színes toll, kartonpapír, milliméterpapír Információs lap (Tanulói jegyzet: 7. gyakorlat) Térkép (KORNY11_ TKM7_1m.jpg) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium 20 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 8. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. Tudjon példákat mondani a felszíni vizek fizikai és kémiai tulajdonságaira. 2. Ismerje a vizek mintavételezésének lehetőségeit és a vízminősítés fontosságát. 3. Ismerje a Biotikus index fogalmát, ismerje a BISEL-módszer jelentőségét. Ismerje a felszíni vizek legfontosabb tulajdonságait, illetve a felszíni vizek fizikai, kémiai paraméterek mérésének lehetőségeit. Ismerje vízminősítés alapjait. Ismerje fel és tudja használni a vízmintavételezés eszközeit. Ismerje a BISEL-módszerek jelentőségét. Tudjon példát mondani vízben élő bioindikátorokra. Tudjon adott szempontok segítségével egy vízmintavételezést megtervezni. Adatlap BISEL módszerhez (KORNY11_TKM8_1m.doc) BISEL-tábla (KORNY11_TKM8_2m.doc) Tanári prezentáció: (KORNY11_TP8.ppt) Ökológiai mérőbőrönd BISEL-tábla Állathatározók Rovarfogó-háló Információs lap (Tanulói jegyzet: 8. gyakorlat) Számítógép: 1 db Projektor: 1 db BISEL-szoftver ( ) Kriska György: Édesvízi gerinctelen állatok Határozó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Kriska György: Az édesvizek és védelmük, Műszaki Könyvkiadó, Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Víz fizikai és kémiai jellemzői (elmélet) Altéma: Víz fizikai, kémia és biológia jellemzői, vízmintavétel eszközei Altéma: Vízminőség, vízminősítés 2. BISEL-módszer, makrogerinctelenek mint indikátorok (elmélet) Altéma: Bisel-módszer elméleti alapjai, bioindikátorok Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység) A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma 4 x 45 Tanári előadás, Önálló manuális tevékenység Frontális munka, páros munka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Mérőbőrönd BISEL-tábla Állathatározók BISEL-szoftver BISEL-háló Információs lap Információs lap (Tanulói jegyzet: 8. gyakorlat) Adatlap BISEL módszerhez (KORNY11_TKM8_1m.doc) BISEL-tábla (KORNY11_ TKM8_2m.doc) Tanári prezentáció: (KORNY11_ TP8.ppt) Gyakorlat helye: Laboratórium 22 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

24 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése Célok Követelmények Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 9. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. A természet megfigyelése adott szempontok alapján egyszerű műszerek (pl. hőmérő) segítségével. 2. Víz mintavétel 3. Kémiai és fizikai jellemzők helyszíni vizsgálata mérőbőrönd segítségével Ismerje a felszíni vizek legfontosabb fizikai, kémiai paramétereit. Tudjon adott szempontok segítségével vízmintát venni. Tudja mérni a víz legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait ökológiai mérőbőrönd segítségével. Ökológiai mérőbőrönd Információs lap (Tanulói jegyzet: 9. gyakorlat) Térkép (KORNY11_TKM9_1m.doc) Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum, Műszaki Kiadó, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Víz fizikai és kémiai jellemzőinek mérése (gyakorlat) Altéma: Felszíni kisvízfolyás vízvizsgálata ökológiai mérőbőrönddel Altéma: Vízmintavétel Mérési eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Szóbeli és írásbeli utasítások értelmezésének és gyakorlati megvalósításának képessége. Becslés (időtartam és tevékenység). Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 4 x 45 Önálló manuális tevékenység Egyéb javaslatok Páros munka Ökológiai mérőbőrönd Gyakorlat helye: Vizes élőhely 24 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam taári KÉZIKÖYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Szakmunkás vizsgafeladatok

Szakmunkás vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010.

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010. LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010. MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret: A modul célja: A modul tartalma: Megelőző tapasztalat:

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam Tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Környezetvédelmi. 11. évfolyam. tanulói jegyzet

Környezetvédelmi. 11. évfolyam. tanulói jegyzet Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam tanulói

Részletesebben

Települési ismeretek

Települési ismeretek Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd 1 2010.08.13. 13:13:31

Részletesebben

Matematika. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze.

Feladataink, kötelességeink, önkéntes és szabadidős tevékenységeink elvégzése, a közösségi életformák gyakorlása döntések sorozatából tevődik össze. INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály

TÁMOP - PROJEKT. A projekt címe: Háztartások gazdálkodása. A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-10. osztály TÁMOP - PROJEKT A projekt címe: Háztartások gazdálkodása A projekt leírása: 3 hetet meghaladó projekt, 9-0. osztály Időtartam: 2009. november 23 2009. december 9. Célok: Családi költségvetés modellezése

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 17. KÖRNYEZETVÉDELEM- VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. május 17. 8:00 Időtartam: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN KÖRNYEZETVÉDELEM-VÍZGAZDÁLKODÁS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint

Részletesebben

Élettelen ökológiai tényezők

Élettelen ökológiai tényezők A kísérlet, mérés megnevezése, célkitűzései: Savas eső környezetkárosító hatásainak megfigyelése Metszetkészítés, mikroszkópos megfigyelés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok: víz, kénes-sav, lakmusz,

Részletesebben

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI

A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI A fizika kétszintű érettségire felkészítés legújabb lépései Összeállította: Bánkuti Zsuzsa, OFI (fizika munkaközösségi foglalkozás fóliaanyaga, 2009. április 21.) A KÉTSZINTŰ FIZIKAÉRETTSÉGI VIZSGAMODELLJE

Részletesebben

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb

A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb Dr. Kadocsa László A szakmai tantárgyak rendszeréből kiemelhetőek azok a tantárgyak ill. témakörök, amelyek fő feladata technikai termékek működésének és egyéb munkafunkciójának megtanítása. A technikai

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Témakörök Biológia Osztályozó vizsgákhoz 2012/2013 9. Természettudományos Osztálya-kémia tagozat A növények életműködései Légzés és kiválasztás Gázcserenylások működése Növényi párologtatás vizsgálata

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Webszerkesztés, a web programozás alapjai 1.2.. A modul sorszáma 1 1.3. A modul megnevezése Web

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK

KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK 5. osztály KOMPETENCIAFEJLESZTŐ PÉLDÁK, FELADATOK A SOKSZÍNŰ MATEMATIKA TANKÖNYVCSALÁD TANKÖNYVEIBEN ÉS MUNKAFÜZETEIBEN A matematikatanítás célja és feladata, hogy a tanulók az őket körülvevő világ mennyiségi

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Elektronikai alkalmazások a korszerű gépjárművekben 1.2.. A modul sorszáma 3 1.3. A modul megnevezése

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Kőrösi Csoma Sándor Általános Címe: 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Résztvevő diákok száma: körülbelül 500 diák Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 4 tanár Kapcsolattartó

Részletesebben

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 258. sorszámú technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Stratégiai és üzleti tervezés

Stratégiai és üzleti tervezés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam Gazdálkodás és menedzsment TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Stratégiai és üzleti tervezés 2013/2014. I. félév Tantárgy

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam I. BEVEZETÉS A tananyag tartalma olyan tudományosan megalapozott, korszerű, alapvető kémiai ismereteket foglal magában, amelyek segítségével a tanulók egyrészt megértik

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Erdő- és vadvédelmi koordinátor

Erdő- és vadvédelmi koordinátor KÉPZÉSI TEMATIKA EM-0114 Erdő- és vadvédelmi koordinátor 1. Képzés rövid leírása: A képzés elsődleges célja, gyarapítani önkéntes szakembergárdánkat azáltal, hogy az erdő- és a vadvédelemben alapvető jártasságot

Részletesebben

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam

NYF-MMFK Műszaki Alapozó és Gépgyártástechnológiai Tanszék mezőgazdasági gépészmérnöki szak III. évfolyam ALKALMAZOTT SZÁMÍTÁSTECHNIKA MG2613 Meghirdetés féléve: 6. 6. 11 1 1 11 11 Összesen: 11 11 Előfeltétel (tantárgyi kód): Tantárgyfelelős beosztása: MG1108; MG1207 Dr. Végső Károly főiskolai docens A tantárgy

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása

Eszközismertető Fontos feladat: - a mikroszkóp helyes használatának megismertetése, ill. átismétlése - a digitális mérleg használatának bemutatása A kísérlet megnevezése, célkitűzései: A mohanövény teleptestének és szervkezdeményeinek vizsgálata, összehasonlítása A spóratartó és a spórák megfigyelése, metszetkészítés Eszközszükséglet: Szükséges anyagok:

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Természetvédelmi ügyintéző Természet- és környezetvédelmi technikus

Természetvédelmi ügyintéző Természet- és környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

ADVENT 2009 PROGRAMTERV

ADVENT 2009 PROGRAMTERV ADVENT 2009 PROGRAMTERV A megvalósítás időpontja: 2009. november 30-december 17. Az ADVENT 2009 programsorozat célja: A minket körülvevő világ kulturális örökségeinek a Szociális, életviteli és környezeti,

Részletesebben

GÁNT, 2012. MÁJUS 25-27. LOMBATTA LOMBATTA

GÁNT, 2012. MÁJUS 25-27. LOMBATTA LOMBATTA PROJEKT TERV MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA GÁNT, 2012. MÁJUS 25-27. PROJEKTTERV KÉSZÍTÉSE 2011. OKTÓBER 15. ANIKÓ TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1296/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A Nyugat dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelõség Mintavételi és Zajmérõ Csoport

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 2. Ismertesse a baleset, és a munkabaleset fogalmát! Milyen teendői vannak

Részletesebben

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan

3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz kapcsolódóan 11. évfolyam BIOLÓGIA 1. Az emberi test szabályozása Idegi szabályozás Hormonális szabályozás 2. Az érzékelés Szaglás, tapintás, látás, íz érzéklés, 3. Általános egészségügyi ismeretek az egyes témákhoz

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei

Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Az Agridiag-Dialecte rendszer használata során szerzett tapasztalataim és a továbbfejlesztés lehetőségei Gyuricza Gyuláné Nedelkovics Judit Agrár-környezeti auditor próbaképzés-gödöllő 2014. április 15-16.

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul AZ ABSZOLÚTÉRTÉK-FÜGGVÉNY ÉS MÁS NEMLINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 8. modul: Az abszolútérték-függvény és más nemlineáris függvények

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624

Villanyszerelő. A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00. Szakképesítés-elágazások: Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Villanyszerelő A szakképzés megnevezése: Villanyszerelő A szakképzés azonosító száma: 33 522 04 1000 00 00 Szakképesítés-elágazások: nincsenek Hozzárendelt FEOR szám: 7624 Szakképzési évfolyamok száma:

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 14. modul GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 14. modul: GEOMETRIAI ALAPFOGALMAK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben