Környezetvédelmi gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi gyakorlatok"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok TÁMOP /1-2F Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Fürchtné Mayer Mária, Szalkay Csilla, Váncsáné Debreceni Katalin Lektor: Tomsitsné Borik Irén Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉ- LOK KAPCSOLÓDÁSOK Környezetvédelmi gyakorlatok 14 x 4 óra A környezeti elemek megfigyelésének, mérésének, állapotfelmérésének gyakorlati és elméleti megalapozása. A környezettudatos szemlélet kialakítása a természeti környezet állapota és az emberi tevékenység közötti ok-okozati összefüggések és kapcsolatok felismerésével, átlátásával. A tanítási egységet befejező tanuló rendelkezzen olyan készségekkel, képességekkel, amelyeket hozzájárulnak az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodáshoz, természet közeli élőhelyek megőrzéséhez valamint a fenntartható fejlődés irányába mozdítja el a jelenleg erőforráshiánnyal küzdő vagy annak veszélyétől tartó társadalmat. Tantárgyakhoz: Környezetvédelmi szakmacsoportos alapozó gyakorlat Tananyag egységekhez: 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Követelménymodulokhoz: Általános környezetvédelmi feladatok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KIMENETI KÖVE- TELMÉNYEK 1. Ismerje a környezet- és a természetvédelem alapfogalmait (pl. táj, környék, környezet, természet). 2. Szakszerűen tudja használni a munkájához szükséges laboratóriumi és terepi eszközöket és berendezéseket (pl. zajmérőt, hőmérőt, ökológiai mérőbőröndöt, sztereo- és fénymikroszkópot, víz- és talajmintavevőket). 3. Tudjon határozni állat- és növényhatározó segítségével. 4. A méréseket, vizsgálatokat (pl. víz, talaj fizikai és kémiai jellemzőinek meghatározását, növény és állathatározást) az előírásnak megfelelően tudja megtervezni és elvégezni. 5. Tudjon biológiai (növényi és állattani), élettelen környezeti tényezők (pl. víz, talaj, levegő) kémiai, fizikai (pl. kémhatás, ionkoncentráció) és meteorológiai jellemzőket (pl. hőmérséklet) értékelni. 6. Tudjon az élő és élettelen környezeti tényezők vizsgálati eredményeiből következtetéseket levonni, értékelni (pl. zuzmótérképet készíteni), vizsgálati tapasztalataiból elemzést (pl. grafikon segítségével) készíteni. 7. Értse, milyen célt szolgál a környezeti hatásvizsgálat, és tudjon egyszerű környezeti hatásvizsgálatot készíteni kiadott anyag segítségével. 8. Ismerjen ökológiai modelleket, és tudjon példát mondani azok gyakorlati felhasználására. 9. Tudja, hogyan kell a levegőszennyezést (pl. SO 2 ), az eutrofizációt modellezni. 10. Tudjon egyszerű környezetvédelmi számításokat elvégezni (pl. trofitási index, légszennyezettség mértéke, léptékek átváltása). 11. Tudjon projektet készíteni és témát kitalálni az adott környezetvédelmi problémával kapcsolatban. 12. Tudjon csoportmunkában dolgozni az élő és élettelen környezeti tényezők vizsgálata során. 4 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

6 TANMENET Sorszám Tanítási egység címe (perc) 1. Környezet- és természetvédelem 4 x Múlt és jelen 4 x Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj), talajmintavételezés, növényhatározás, zuzmótérkép készítése Talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak meghatározása Ökológiai mérések és talaj tulajdonságainak értékelése A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérése Biológiai vízminősítés BISELmódszerrel Eutrofizáció modellezése, egysejtűek mikroszkópos megfigyelése A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotának értékelése 4 x Légszennyezés és modellezése 4 x Ökológiai modellek 4 x 45 A tanítási egység típusa Gyakorlat: 3 x 45 perc elmélet 1 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 2 x 45 perc elmélet 2 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 2 x 45 perc elmélet 2 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Környezet- és természetvédelem Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 1. Évfolyam 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. A környezet- és természetvédelem alapvető fogalmainak megismerése. 2. A térképek közötti különbségek, valamint egy táj, terület lokális, regionális és globális mértékű ismerete. 3. Természeti jelenségek, problémák leírása. Ismerje a természet- és a környezetvédelem alapvető fogalmait (pl. táj, térkép, lépték, környezet, környék, természet). Tudjon különböző méretarányú térképen tájékozódni. Ismerje a lokális, regionális, globális léptéket. Tudjon példákat említeni globális problémákra. Eltérő léptékű térképek és képek (KORNY11_TKM1_1m.doc) Tanári prezentáció (KORNY11_TP1.ppt) Információs lap (Tanulói jegyzet: 1. gyakorlat) Színes tollak (vagy táblakréták) Csomagolópapír vonalzó Projektor: 1 db Számítógép: 1 db szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Környezet- és természetvédelem Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1. Környezet- és természetvédelmi globális problémák (elmélet) Altéma: Természetvédelem- és környezetvédelem alapfogalmai Altéma: Táj, térkép és tájékozódás, léptékek Altéma: Globális problémák 2. Környezet- és természetvédelmi globális problémák (gyakorlat) Altéma: Tájékozódás térképen Altéma: Globális problémák Az eredmények rendszerezése, értékelése. Értékelési képesség. Térbeli látás fejlesztése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Szövegelemző képesség. Diagramok, grafikonok elemzésének képessége. 3 x 45 Asszociációs térkép (a globális problémák összeszedéséhez) 1 x 45 Irányított gyakorlat Munka: szakértői módszer, szóbeli szövegalkotás Frontális, csoportmunka Csoportmunka Eltérő léptékű térképek (KORNY11_ TKM1_1m.doc) Tanári prezentáció (KORNY11_TP1.ppt) Információs lap: 1. gyakorlat (tanulói jegyzetben) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Múlt és jelen Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok 4 x 45 perc Sorszám: 2. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Természeti és technológiai objektumok megfigyelése: élőlények, azok nyomainak felismerése, kőzetek, épületek és gépek jellemzése. 2. Ismerjen fel tapasztaltak alapján környezeti problémákat (pl. épületek porszennyezés, korróziója, zajszennyezés, légszennyezés, élőlények pusztulása). 3. Megfigyelés alapján ok-oksági kapcsolatok keresése a környezeti hatások és az emberi tevékenység között (pl. gépkocsiforgalom és légszennyezettség között). Ismerje a természet, környezet időbeli és térbeli változását (pl. aszpektus, mintázat, szukcesszió). Tudjon tájékozódni térképen és a környezetben (ismerje az égtájakat). Képes legyen használni iránytűt, GPS-t. Ismerje ezen műszerek működési elvét. Tudjon elemezni valós környezeti problémákat (pl. savas eső). Ismerje a környezet változása (pl. gépkocsiforgalom növekedése) és az antropogén hatások (pl. szmog) közötti ok-okozati összefüggéseket. Tanári prezentáció (KORNY11_TP2.ppt) Információs lap (Tanulói jegyzet: 2. gyakorlat) Ásványgyűjtemény Projektor: 1 db Számítógép: 1 db Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása, Typotex, Takács-Sánta András: Bioszféra átalakításunk nagy ugrásai, L Harmattan, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Múlt és jelen Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia 1. Kőzetek kialakulása (elmélet) Altéma: Kőzetek, ásványok keletkezése, tulajdonságai és vizsgálatuk Altéma: Ember környezet átalakító tevékenysége (a mesterséges és természetes környezet) 2. Antropogén hatások megfigyelése a környezetben (gyakorlat) Altéma: Antropogén hatások megfigyelése a közvetlen környezetben (utcán) 3. Antropogén hatások elemzése (elmélet) Altéma: Megfigyelt antropogén hatások elemzése Időbeli és térbeli tájékozódás. Megfigyelt környezet kritikai elemzése, értékelésének képessége. Természet rendszerének átfogó, multidiszciplináris ismerete. Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásainak ismerete. Véleményalkotás, kritikai szellem fejlesztése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1 x 45 Tanári előadás Frontális Ásványhatározó Tanári prezentáció (KORNY11_TP2. ppt) 2 x 45 Gyűjtőmunka Egyéni munka Információs lap: 2. gyakorlat 1 x 45 Vita Csoportos vagy páros N Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium, utca, laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Ismerje a környezeti hatástanulmány készítésének követelményeit, módszereit és annak törvényi hátterét. 2. Ismerjen meg egy tényleges környezeti hatástanulmányt (pl. Paks, Pusztazámor). 3. Projekt munka készítése kiadott segédlet alapján (feladat kiosztása). Tudja a környezeti hatástanulmány fogalmát, készítésének alapvető szabályait, rendszerét. Tudjon egy egyszerű hatástanulmányt készíteni megadott szempontok alapján. A kiadott segédlet és saját ismeretei alapján keressen és találjon megoldás környezetszennyezés csökkentésére. Tanári prezentáció (KORNY11_TP3.ppt) Környezeti hatástanulmány és rajzok (KORNY11_TKM3_1m.doc) Projekt munka elkészítéséhez szükséges elvárás (KORNY11_ TKM3_2m.doc) Projektor: 1 db Számítógép: 1 db jogasz/jogszabalyok_item.php?item=17&phps ESSID=0d2274fc08fa2b6d51bb1ef52b87d441 npp.hu/download/261/k%c3%b6rnyezeti%20 hat%c3%a1stanulm%c3%a1ny%20-%20 K%C3%B6z%C3%A9rthet%C5%91%20 %C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf 10 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1. Környezeti hatástanulmány készítése (elmélet) Altéma: A környezeti hatástanulmány alapjai, jogi háttere 2. Környezeti hatástanulmány készítés (gyakorlat) Altéma: Környezeti hatástanulmány készítése egy konkrét példán keresztül Altéma: Projekt feladat kiosztása Természet rendszerének átfogó, multidiszciplináris ismerete. Természetvédelmi értékek változásának leírása. Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásainak ismerete. Diagramok, grafikonok értékelése. Információ gyűjtése könyvekből és internetről. Szövegelemző képesség. Térképek elemzésének, tudományos cikkek elemzésének képessége. Egyéni munka megtervezése és kivitelezése. Projekt munka elkészítése. Előírásszerű dokumentációk készítése. Fotózás esetén digitális kép beillesztése a dokumentációba. Véleményalkotás, kritikai szellem fejlesztése. Megoldási javaslatok megfogalmazása írásban és szóban. Körültekintés és elővigyázatosság képessége. 2 x 45 Tanári előadás Frontális Tanári prezentáció (KORNY11_TP3.ppt) 2 x 45 Ötletroham (a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez) Csoportmunka, Projekt Környezeti hatástanulmány és rajzok (KORNY11_ TKM3_1m. doc; KORNY11_ TKM3_2m.doc) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium Projekt munka elkészítésének lehetőségei (KORNY11_ TKM3_2m.doc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Természet megfigyelésére alkalmas egyszerű műszerek (hőmérő, zajmérő) bemutatása 2. Növényhatározás, ökológiai mutatók megismerése 3. A talaj fizikai és kémiai jellemzőinek megismerése 4. Talaj helyszíni vizsgálatának megismerése 5. Talajmintavevő eszközök és módszerek bemutatása Ismerje a zajmérés alapjait. Ismerje fel és tudja használni a talajmintavételezés és a zajmérés eszközeit. Tudjon növényhatározó segítségével növényt határozni. Ismerje a bioindikációs módszerek jelentőségét. Tudjon példát mondani szárazföldön élő bioindikátorokra. Ismerje a zuzmótérképezés alapjait. Ismerje a talaj legfontosabb tulajdonságait illetve a talaj fizikai, kémiai paraméterek mérésének lehetőségeit. Tudjon adott szempontok segítségével egy talajmintavételezést megtervezni. Képes legyen a forgalomszámlálás kivitelezésének megtervezésére. Tanári prezentáció (KORNY11_TP4.ppt) Tanári segédlet a feladatokhoz (KORNY11_TKM4_1m.doc) Információs lap (Tanulói jegyzet: 4. gyakorlat) Hőmérő, légnyomás-, szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Számológép Projektor: 1 db Számítógép: 1 db szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992 Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Téma/Altéma Készség/ épesség Kompetencia 1. Talajvizsgálat alapjai (elmélet) Altéma: Talaj fogalma, mintavételezés típusai, talajmintavételezés, mintavevő eszközök 2. Ökológiai mutatók, társulások (elmélet) Altéma: Ökológiai mutatók a növényhatározásnál, Altéma: Bioindikátorok Altéma: Hazai fás társulások 3. Zajmérés és meteorológiai elemek mérésének alapjai (elmélet) Altéma: Zaj fogalma, zajmérés elmélete, a zaj, mint környezetszennyezés Altéma: Főbb meteorológiai paraméterek, azok mérésének alapjai Mérési eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Diagramok és rajzok elemzésének képessége. Szóbeli és írásbeli utasítások értelmezésének és gyakorlati megvalósításának képessége. Becslés (időtartam és tevékenység). Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 4 x 45 Tanári előadás, Puzzle módszer (kiosztott feladatoknál) Frontális, csoportmunka Tanári prezentáció (KORNY 11_TP4.ppt) Tanári segédlet a feladatokhoz (KORNY11_ TKM4_1m. doc) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA HELYSZÍNI MÉRÉSEK (HŐMÉRSÉKLET, ZAJ), TALAJMINTAVÉTELEZÉS, NÖVÉNYHATÁROZÁS, ZUZMÓTÉRKÉP KÉSZÍTÉS Sorszám: 5. Évfolyam: 11. Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Hőmérséklet és zaj mérése terepen. 2. Növényhatározás és ökológiai mutatók megállapítása. 3. Zuzmótérkép készítése. 4. Talajmintavételezés adott szempont alapján. Tudja szakszerűen használni a zajmérő eszközt és a hőmérőt. Ismerje fel a növényeket határozó segítségével. Ismerje a zuzmótérkép készítésének lényegét. Tudjon talajmintát venni adott szempont alapján. Információs lap (Tanulói jegyzet: 5. gyakorlat) Kiadott térkép (KORNY11_TKM5_1m.doc) Hőmérő, légnyomás-, szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók, zuzmótérkép Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Genoterm (műanyag gyűjtőeszköz) Ragasztószalag és papír (vagy öntapadós papír) Számológép szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992 Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj), talajmintavételezés, növényhatározás, zuzmótérkép készítés Téma/Altéma Készség / Képesség Kompetencia 1. Környezet helyszíni vizsgálata (gyakorlat) Altéma: Főbb meteorológiai elemek mérése Altéma: Zajmérés Altéma: Növényhatározás Altéma: Zuzmótérkép készítés Talajmintavételezés (gyakorlat) Altéma: Talajminta vétele, talajtípus egyszerű meghatározása Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység) A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Növényhatározás. Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 4 x 45 Gyűjtőmunka Csoportmunka (forgószínpad szerűen) Információs lap (Tanulói jegyzet: 5. gyakorlat) Kiadott térkép (KORNY11_ TKM5_1m.doc) Hőmérő, légnyomás- szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók, zuzmótérkép Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Genoterm Ragasztóanyag A gyakorlat helye: Fás terület PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Talaj fizikai és kémia tulajdonságainak meghatározása Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Sorszám: 6. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. A talaj fizikai tulajdonságainak (pl. szemmegoszlás) meghatározása helyszínen vagy az előzőleg vett talajmintán laboratóriumban. 2. A talaj kémiai tulajdonságainak (pl. szín, ph, lúgosság) meghatározása helyszínen vagy az előzőleg vett talajmintán laboratóriumban. Tudja mérni a talaj legfontosabb fizikai (pl. szemmegoszlás) és kémiai tulajdonságait (pl. szín, ph, lúgosság) ökológiai mérőbőrönd segítségével. Tudjon különbséget tenni a kolorimetrikus és a fotometrikus mérés között. Információs lap (Tanulói jegyzet: 6. gyakorlat) ökológiai mérőbőrönd 16 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Talaj fizikai és kémia tulajdonságainak meghatározása Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia 1. Talaj fizikai tulajdonságainak meghatározása (gyakorlat) Altéma: Talajszövet szerkezet, mechanikai jellemzők (pl. Arany-féle kötöttség, szemmegoszlás) mérése Talaj kémiai tulajdonságainak meghatározása (gyakorlat) Altéma: Talaj főbb kémiai paramétereinek (pl. szín, ph, vezetőképesség, iontartalom) mérése ökológiai mérőbőrönddel Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység). A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma 4 x 45 Önálló manuális tevékenység Csoport munka Képzési anyagok, eszközök Mérőbőrönd Információs lap (Tanulói jegyzet: 6. gyakorlat) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 TANMENET Sorszám Tanítási egység címe 7. Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése 8. A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete 9. A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése (perc) A tanítási egység típusa 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 10. Biológiai vízminősítés BISEL-módszerrel 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 11. Eutrofizáció modellezése, egysejtűek mikroszkópos megfigyelése 12. A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotának értékelése 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 13. Légszennyezés és modellezése 4 x 45 Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat 14. Globális modellek 4 x 45 Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat 18 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Sorszám: 7. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. Tudjon grafikont készíteni a mért eredmények alapján. 2. A mért eredmények alapján tudja jellemezni a vizsgált mintát vagy mintavételi területet. 3. Keressen ok-oksági kapcsolatot a megfigyelés és mérés alapján a környezeti hatások és az emberi tevékenység között. 4. Értse a környezet változásait évszaktól, emberi tevékenységtől, természeti tényezőktől függően. Ismertesse a talaj meghatározott fizikai, kémiai paramétereit grafikonok és számszerű adatok segítségével. Tudja felsorolni a meghatározott ökológiai jelzőszámokat grafikonok és számszerű adatok segítségével. Tudja összefüggésbe hozni a talaj mért paramétereit a növényborítottság jellemzőivel. Ismertessen talajromlást eredményező antropogén hatásokat, tudjon példát mondani megelőzésükre. Képes legyen a véleményalkotásra a mért adatok alátámasztásával. Papír Színes tollak Kartonpapír Milliméterpapír Térkép (KORNY11_TKM7_1m.jpg) Növényismeret Számológép Információs lap (Tanulói jegyzet: 7. gyakorlat) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése (gyakorlat) Altéma: Növények mint bioindikátorok Altéma: Hőmérséklet és a talaj élőlényekre gyakorolt hatása Altéma: Globális éghajlatváltozás hatása a környezeti tényezőkre Az eredmények rendszerezése. Értékelési képesség. Ok-oksági kapcsolat keresése a mért és az elvárt eredmények között. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Növényhatározás. Diagramok, grafikonok értékelése és készítése. Információ gyűjtése könyvekből és internetről. Megfigyelt környezet kritikai elemzése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma 4 x 45 Ötletroham, poszter készítése Csoportmunka Képzési anyagok, eszközök Növényismeret könyv Színes toll, kartonpapír, milliméterpapír Információs lap (Tanulói jegyzet: 7. gyakorlat) Térkép (KORNY11_ TKM7_1m.jpg) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium 20 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 8. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. Tudjon példákat mondani a felszíni vizek fizikai és kémiai tulajdonságaira. 2. Ismerje a vizek mintavételezésének lehetőségeit és a vízminősítés fontosságát. 3. Ismerje a Biotikus index fogalmát, ismerje a BISEL-módszer jelentőségét. Ismerje a felszíni vizek legfontosabb tulajdonságait, illetve a felszíni vizek fizikai, kémiai paraméterek mérésének lehetőségeit. Ismerje vízminősítés alapjait. Ismerje fel és tudja használni a vízmintavételezés eszközeit. Ismerje a BISEL-módszerek jelentőségét. Tudjon példát mondani vízben élő bioindikátorokra. Tudjon adott szempontok segítségével egy vízmintavételezést megtervezni. Adatlap BISEL módszerhez (KORNY11_TKM8_1m.doc) BISEL-tábla (KORNY11_TKM8_2m.doc) Tanári prezentáció: (KORNY11_TP8.ppt) Ökológiai mérőbőrönd BISEL-tábla Állathatározók Rovarfogó-háló Információs lap (Tanulói jegyzet: 8. gyakorlat) Számítógép: 1 db Projektor: 1 db BISEL-szoftver ( ) Kriska György: Édesvízi gerinctelen állatok Határozó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Kriska György: Az édesvizek és védelmük, Műszaki Könyvkiadó, Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Víz fizikai és kémiai jellemzői (elmélet) Altéma: Víz fizikai, kémia és biológia jellemzői, vízmintavétel eszközei Altéma: Vízminőség, vízminősítés 2. BISEL-módszer, makrogerinctelenek mint indikátorok (elmélet) Altéma: Bisel-módszer elméleti alapjai, bioindikátorok Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység) A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma 4 x 45 Tanári előadás, Önálló manuális tevékenység Frontális munka, páros munka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Mérőbőrönd BISEL-tábla Állathatározók BISEL-szoftver BISEL-háló Információs lap Információs lap (Tanulói jegyzet: 8. gyakorlat) Adatlap BISEL módszerhez (KORNY11_TKM8_1m.doc) BISEL-tábla (KORNY11_ TKM8_2m.doc) Tanári prezentáció: (KORNY11_ TP8.ppt) Gyakorlat helye: Laboratórium 22 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

24 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése Célok Követelmények Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 9. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. A természet megfigyelése adott szempontok alapján egyszerű műszerek (pl. hőmérő) segítségével. 2. Víz mintavétel 3. Kémiai és fizikai jellemzők helyszíni vizsgálata mérőbőrönd segítségével Ismerje a felszíni vizek legfontosabb fizikai, kémiai paramétereit. Tudjon adott szempontok segítségével vízmintát venni. Tudja mérni a víz legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait ökológiai mérőbőrönd segítségével. Ökológiai mérőbőrönd Információs lap (Tanulói jegyzet: 9. gyakorlat) Térkép (KORNY11_TKM9_1m.doc) Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum, Műszaki Kiadó, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Víz fizikai és kémiai jellemzőinek mérése (gyakorlat) Altéma: Felszíni kisvízfolyás vízvizsgálata ökológiai mérőbőrönddel Altéma: Vízmintavétel Mérési eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Szóbeli és írásbeli utasítások értelmezésének és gyakorlati megvalósításának képessége. Becslés (időtartam és tevékenység). Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 4 x 45 Önálló manuális tevékenység Egyéb javaslatok Páros munka Ökológiai mérőbőrönd Gyakorlat helye: Vizes élőhely 24 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010.

LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010. LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010. MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret: A modul célja: A modul tartalma: Megelőző tapasztalat:

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 258. sorszámú Környezetvédelmi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 258. sorszámú technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 850 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások

Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások Hatásvizsgálati Konferencia Fenntartható fejlődés, környezeti és természeti hatások? Bibók Zsuzsanna főosztályvezető-helyettes 2011. június 14. Tartalom Fenntartható fejlődés A környezetvédelem és alapelvei

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyalogos túravezetői oktatási tananyag írására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyalogos túravezetői oktatási tananyag írására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Gyalogos túravezetői oktatási tananyag írására Újra igénye a hazai természetjáró mozgalomnak az egységes és korszerű túravezetői tananyag elkészítése. A Magyar Természetjáró Szövetség

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából

Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Új szolgáltatás: együttműködés a természettudományi érdeklődés felkeltése céljából Tisztelt Pedagógus! Kérjük áldozzon idejéből néhány percet arra, hogy megismerje szolgáltatásainkat és felmérje, hogy

Részletesebben

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam

Fenntarthatóság az életemben. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia. 10. évfolyam Fenntarthatóság az életemben Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Vásárhelyi Judit Címlapkép:

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai 1.1. Program megnevezése Digitális fényfépezés alapismeretei 1.2.. A modul sorszáma 2 1.3. A modul megnevezése A fényképezés

Részletesebben

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S

E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S E G Y Ü T T M Ű K Ö D É S I M E G Á L L A P O D Á S a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖRNYEZETVÉDELMI-VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Írásbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai

KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS. 9. évfolyam. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével. a. vegyszer fogalma, vegyszerhasználat szabályai KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS VÍZGAZDÁLKODÁS 9. évfolyam Első félév 1. Ismertesse a terepi munka szabályait. a. növényhatározás a Kisnövényhatározó segítségével 2. A laboratórium rendje, szabályai b. tűz és baleset

Részletesebben

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA

Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA Elektronikai technikus SZAKKÉPZÉS SZAKMAI PROGRAMJA A szakképzés megnevezése: Elektronikai technikus A szakképzés azonosító száma: 54 523 01 0000 00 00 Hozzárendelt FEOR szám: 3121 1. A szakképzés szervezésének

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Tantervi táblázat IKT alkalmazások

Tantervi táblázat IKT alkalmazások Tantervi táblázat IKT alkalmazások Hegyen-völgyön, Duna mentén Erdei Iskola a Duna-Ipoly Nemzeti Parkban. 200.05.03-07. Készítette: Dr Roncz Béláné Szó Ildikó Osztály: 5-6. osztály.nap A program címe:

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA

SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA KÉPZÉS MEGNEVEZÉSE: Felhasználóbarát digitális szolgáltatások fejlesztése (Használhatósági szakértő/usability expert alapok fakultáció) Készítette: dr. Mlinarics József ügyvezető elnök Magyar Tartalomipari

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum

MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum MINTA A KEOP Monitoring Bizottság előzetes tájékoztatását szolgáló nem végleges dokumentum PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízbázis-védelem konstrukció Távlati vízbázisok

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05

GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 GÉPIPARI MÉRNÖKASSZISZTENS 55 810 01 0010 55 05 FEOR 3117 Gépésztechnikus VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK A szakmai vizsgára bocsátás feltételei: A képzési programban előírt gyakorlat teljesítéséről szóló

Részletesebben

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12.

VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE. a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. VILÁGÖRÖKSÉGEINK HETE a Halmi Telepi Általános Iskolában 2012. október 8-12. Rövid történet: Az UNESCO 1972-ben alapított Világörökség Programjának célja az emberiség kulturális és természeti örökségének

Részletesebben

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek

14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14. Környezetvédelem-vízgazdálkodás szakmacsoport Környezetvédelmi-vízgazdálkodási alapismeretek 14.1. A verseny részei Első forduló Második (döntő) forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment. Készítette: Dr. Sediviné Balassa Ildikó Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Projektmenedzsment Készítette: Dr. Sediviné Balassa

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok

KÉPZÉSI PROGRAM. CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01. Szolnok KÉPZÉSI PROGRAM CAD-CAM INFORMATIKUS OKJ azonosító: 54 481 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM Megnevezése OKJ azonosító 54 481 01 A képzési program CAD-CAM informatikus A képzés során megszerezhető kompetenciák

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás

Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Természetvédelmi tervezést támogató erdőállapot-felmérési program: célok, választott módszerek, minőségbiztosítás Standovár Tibor¹, Kelemen Kristóf¹, Kovács Bence¹, Kozák Csaba², Pataki Zsolt³ és Szmorad

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

A környezetjog szabályozása

A környezetjog szabályozása Környezetjogi szabályozás elemei, EU környezetjoga A környezetjog szabályozása másodlagos: nem önálló jogszabályban nincs egységes szabályozási szemlélet; a szabályozás tárgya nem a védelem. elsődleges:

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége

A tanyapedagógia szerepe és jelentősége 2013. február 4. A tanyapedagógia szerepe és jelentősége A kép forrása: : http://mek.niif.hu/02100/02152/html/08/446.html Dr. Horváth Zsuzsanna Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Érintett témák (1) Neveléstörténeti

Részletesebben

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE

A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE A KREDITALAPÚ MODULÁRIS RENDSZEREK, MINT A CURRICULUMFEJLESZTÉS ÚJ MINŐSÉGE III. Felsőoktatási Kreditfórum Dunaújváros 2004 jún. 3-4. Dr. Kadocsa László főiskolai tanár MODUL, MODULRENDSZER - Harvard Egyetem

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők!

Debreceni Vegyipari Szakközépiskola. szakmai ágazati alapozás, szakképzés. Kedves Érdeklődők! Debreceni Vegyipari Szakközépiskola szakmai ágazati alapozás, szakképzés Kedves Érdeklődők! Miért éppen a Vegyipari? Miért jó itt tanulni? Sokakban vetődnek fel ezek a kérdések a pályaválasztáskor. A válaszokhoz

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek)

Technika és életvitel tanmenet 8. osztály. Kompetenciák (készségek, képességek) Az ember átalakítja környezetét Környezetbarát építkezés Technika és életvitel tanmenet 8. osztály 1. Hagyományos és modern irányzatok az építészetben 2. Épületek és építmények környezeti kapcsolatai Építőanyagok

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK

KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖRNYEZETVÉDELMI- VÍZGAZDÁLKODÁSI ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba

A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba A hulladék alapjellemzés során nyert vizsgálati eredmények értelmezési kérdései Dr. Ágoston Csaba 1 Hulladékvizsgálatok 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet 20/2006 (IV. 5.) KvVM rendelet Hulladék minősítés

Részletesebben

MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA

MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA MÚZEUMI KÖZÉPISKOLAI BIOLÓGIA ÓRA TEMATIKÁJA EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET TÉMA: AZ ÖKOLÓGIA ALAPJAI BEVEZETÉS A tematika és a modulok használatáról A középiskolai múzeumi tanórák a gimnáziumi

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 41/2012.(X.24.) önkormányzati rendelete Nyíregyháza város szmog riadó tervéről szóló 32/201 0.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról Nyíregyháza

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE Takáts Attila HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ÉS KÖRNYÉKE (ahogyan én látom) MŰSZAKI KIADÓ, BUDAPEST, 2010 Tartalomjegyzék Előszó...11 Bevezetés...13 1. Környezetvédelmi alapok...17 1.1. Ember és környezet kapcsolata...17

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár)

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

A projekt részletes bemutatása

A projekt részletes bemutatása HURO/0901/044/2.2.2 Megbízó: Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) Kutatási program a Körös medence Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak és

Részletesebben

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása

II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11.

Részletesebben

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra

Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Óravázlat- kémia: 2. fejezet 1. óra Műveltségi terület: A mindennapok kémiája és környezetvédelmi ismeretek Tantárgy: Iskolatípus: Évfolyam: Téma, témakör: Készítette: Az óra témája: Az óra cél- és feladatrendszere:

Részletesebben

A légkör mint erőforrás és kockázat

A légkör mint erőforrás és kockázat A légkör mint erőforrás és kockázat Prof. Dr. Mika János TÁMOP-4.1.2.A/1-11-1-2011-0038 Projekt ismertető 2012. november 22. Fejezetek 1. A légköri mozgásrendszerek térbeli és időbeli jellemzői 2. A mérsékelt

Részletesebben

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő

2010. Demokrácia moduláris program. Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő 2010. Demokrácia moduláris program Weöres Sándor Általános Iskola és Alapfokú Zeneművészeti és Táncművészeti Intézmény, Gyömrő A témaválasztás indoklása: Demokrácia moduláris program 2009/2010-es tanév

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK

ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT. Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK ORSZÁGOS LÉGSZENNYEZETTSÉGI MÉRŐHÁLÓZAT Dézsi Viktor OMSZ-ÉLFO-LRK Hálózat kialakulása Telepítési helyszínek meghatározásánál elsődleges szempont az ipar volt ÁNTSZ hálózat 90-es évek KVVM hálózat 2000-es

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízminősítés. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Bazsáné dr. Szabó Marianne. Biológiai vízminősítés. A követelménymodul megnevezése: Bazsáné dr. Szabó Marianne Biológiai vízminősítés A követelménymodul megnevezése: Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A követelménymodul száma: 1223-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 2. sorszámú Asztalos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 543 02 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben