Környezetvédelmi gyakorlatok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi gyakorlatok"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok TÁMOP /1-2F Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Fürchtné Mayer Mária, Szalkay Csilla, Váncsáné Debreceni Katalin Lektor: Tomsitsné Borik Irén Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉ- LOK KAPCSOLÓDÁSOK Környezetvédelmi gyakorlatok 14 x 4 óra A környezeti elemek megfigyelésének, mérésének, állapotfelmérésének gyakorlati és elméleti megalapozása. A környezettudatos szemlélet kialakítása a természeti környezet állapota és az emberi tevékenység közötti ok-okozati összefüggések és kapcsolatok felismerésével, átlátásával. A tanítási egységet befejező tanuló rendelkezzen olyan készségekkel, képességekkel, amelyeket hozzájárulnak az erőforrásokkal való tudatos gazdálkodáshoz, természet közeli élőhelyek megőrzéséhez valamint a fenntartható fejlődés irányába mozdítja el a jelenleg erőforráshiánnyal küzdő vagy annak veszélyétől tartó társadalmat. Tantárgyakhoz: Környezetvédelmi szakmacsoportos alapozó gyakorlat Tananyag egységekhez: 267/3.1/ Természeti környezeti elemek jellemzőinek mérése Követelménymodulokhoz: Általános környezetvédelmi feladatok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KIMENETI KÖVE- TELMÉNYEK 1. Ismerje a környezet- és a természetvédelem alapfogalmait (pl. táj, környék, környezet, természet). 2. Szakszerűen tudja használni a munkájához szükséges laboratóriumi és terepi eszközöket és berendezéseket (pl. zajmérőt, hőmérőt, ökológiai mérőbőröndöt, sztereo- és fénymikroszkópot, víz- és talajmintavevőket). 3. Tudjon határozni állat- és növényhatározó segítségével. 4. A méréseket, vizsgálatokat (pl. víz, talaj fizikai és kémiai jellemzőinek meghatározását, növény és állathatározást) az előírásnak megfelelően tudja megtervezni és elvégezni. 5. Tudjon biológiai (növényi és állattani), élettelen környezeti tényezők (pl. víz, talaj, levegő) kémiai, fizikai (pl. kémhatás, ionkoncentráció) és meteorológiai jellemzőket (pl. hőmérséklet) értékelni. 6. Tudjon az élő és élettelen környezeti tényezők vizsgálati eredményeiből következtetéseket levonni, értékelni (pl. zuzmótérképet készíteni), vizsgálati tapasztalataiból elemzést (pl. grafikon segítségével) készíteni. 7. Értse, milyen célt szolgál a környezeti hatásvizsgálat, és tudjon egyszerű környezeti hatásvizsgálatot készíteni kiadott anyag segítségével. 8. Ismerjen ökológiai modelleket, és tudjon példát mondani azok gyakorlati felhasználására. 9. Tudja, hogyan kell a levegőszennyezést (pl. SO 2 ), az eutrofizációt modellezni. 10. Tudjon egyszerű környezetvédelmi számításokat elvégezni (pl. trofitási index, légszennyezettség mértéke, léptékek átváltása). 11. Tudjon projektet készíteni és témát kitalálni az adott környezetvédelmi problémával kapcsolatban. 12. Tudjon csoportmunkában dolgozni az élő és élettelen környezeti tényezők vizsgálata során. 4 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

6 TANMENET Sorszám Tanítási egység címe (perc) 1. Környezet- és természetvédelem 4 x Múlt és jelen 4 x Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj), talajmintavételezés, növényhatározás, zuzmótérkép készítése Talaj fizikai és kémiai tulajdonságainak meghatározása Ökológiai mérések és talaj tulajdonságainak értékelése A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérése Biológiai vízminősítés BISELmódszerrel Eutrofizáció modellezése, egysejtűek mikroszkópos megfigyelése A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotának értékelése 4 x Légszennyezés és modellezése 4 x Ökológiai modellek 4 x 45 A tanítási egység típusa Gyakorlat: 3 x 45 perc elmélet 1 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 2 x 45 perc elmélet 2 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 2 x 45 perc elmélet 2 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Környezet- és természetvédelem Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 1. Évfolyam 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. A környezet- és természetvédelem alapvető fogalmainak megismerése. 2. A térképek közötti különbségek, valamint egy táj, terület lokális, regionális és globális mértékű ismerete. 3. Természeti jelenségek, problémák leírása. Ismerje a természet- és a környezetvédelem alapvető fogalmait (pl. táj, térkép, lépték, környezet, környék, természet). Tudjon különböző méretarányú térképen tájékozódni. Ismerje a lokális, regionális, globális léptéket. Tudjon példákat említeni globális problémákra. Eltérő léptékű térképek és képek (KORNY11_TKM1_1m.doc) Tanári prezentáció (KORNY11_TP1.ppt) Információs lap (Tanulói jegyzet: 1. gyakorlat) Színes tollak (vagy táblakréták) Csomagolópapír vonalzó Projektor: 1 db Számítógép: 1 db szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Környezet- és természetvédelem Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1. Környezet- és természetvédelmi globális problémák (elmélet) Altéma: Természetvédelem- és környezetvédelem alapfogalmai Altéma: Táj, térkép és tájékozódás, léptékek Altéma: Globális problémák 2. Környezet- és természetvédelmi globális problémák (gyakorlat) Altéma: Tájékozódás térképen Altéma: Globális problémák Az eredmények rendszerezése, értékelése. Értékelési képesség. Térbeli látás fejlesztése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Szövegelemző képesség. Diagramok, grafikonok elemzésének képessége. 3 x 45 Asszociációs térkép (a globális problémák összeszedéséhez) 1 x 45 Irányított gyakorlat Munka: szakértői módszer, szóbeli szövegalkotás Frontális, csoportmunka Csoportmunka Eltérő léptékű térképek (KORNY11_ TKM1_1m.doc) Tanári prezentáció (KORNY11_TP1.ppt) Információs lap: 1. gyakorlat (tanulói jegyzetben) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Múlt és jelen Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok 4 x 45 perc Sorszám: 2. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Természeti és technológiai objektumok megfigyelése: élőlények, azok nyomainak felismerése, kőzetek, épületek és gépek jellemzése. 2. Ismerjen fel tapasztaltak alapján környezeti problémákat (pl. épületek porszennyezés, korróziója, zajszennyezés, légszennyezés, élőlények pusztulása). 3. Megfigyelés alapján ok-oksági kapcsolatok keresése a környezeti hatások és az emberi tevékenység között (pl. gépkocsiforgalom és légszennyezettség között). Ismerje a természet, környezet időbeli és térbeli változását (pl. aszpektus, mintázat, szukcesszió). Tudjon tájékozódni térképen és a környezetben (ismerje az égtájakat). Képes legyen használni iránytűt, GPS-t. Ismerje ezen műszerek működési elvét. Tudjon elemezni valós környezeti problémákat (pl. savas eső). Ismerje a környezet változása (pl. gépkocsiforgalom növekedése) és az antropogén hatások (pl. szmog) közötti ok-okozati összefüggéseket. Tanári prezentáció (KORNY11_TP2.ppt) Információs lap (Tanulói jegyzet: 2. gyakorlat) Ásványgyűjtemény Projektor: 1 db Számítógép: 1 db Jared Diamond: A harmadik csimpánz felemelkedése és bukása, Typotex, Takács-Sánta András: Bioszféra átalakításunk nagy ugrásai, L Harmattan, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Múlt és jelen Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia 1. Kőzetek kialakulása (elmélet) Altéma: Kőzetek, ásványok keletkezése, tulajdonságai és vizsgálatuk Altéma: Ember környezet átalakító tevékenysége (a mesterséges és természetes környezet) 2. Antropogén hatások megfigyelése a környezetben (gyakorlat) Altéma: Antropogén hatások megfigyelése a közvetlen környezetben (utcán) 3. Antropogén hatások elemzése (elmélet) Altéma: Megfigyelt antropogén hatások elemzése Időbeli és térbeli tájékozódás. Megfigyelt környezet kritikai elemzése, értékelésének képessége. Természet rendszerének átfogó, multidiszciplináris ismerete. Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásainak ismerete. Véleményalkotás, kritikai szellem fejlesztése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1 x 45 Tanári előadás Frontális Ásványhatározó Tanári prezentáció (KORNY11_TP2. ppt) 2 x 45 Gyűjtőmunka Egyéni munka Információs lap: 2. gyakorlat 1 x 45 Vita Csoportos vagy páros N Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium, utca, laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Ismerje a környezeti hatástanulmány készítésének követelményeit, módszereit és annak törvényi hátterét. 2. Ismerjen meg egy tényleges környezeti hatástanulmányt (pl. Paks, Pusztazámor). 3. Projekt munka készítése kiadott segédlet alapján (feladat kiosztása). Tudja a környezeti hatástanulmány fogalmát, készítésének alapvető szabályait, rendszerét. Tudjon egy egyszerű hatástanulmányt készíteni megadott szempontok alapján. A kiadott segédlet és saját ismeretei alapján keressen és találjon megoldás környezetszennyezés csökkentésére. Tanári prezentáció (KORNY11_TP3.ppt) Környezeti hatástanulmány és rajzok (KORNY11_TKM3_1m.doc) Projekt munka elkészítéséhez szükséges elvárás (KORNY11_ TKM3_2m.doc) Projektor: 1 db Számítógép: 1 db jogasz/jogszabalyok_item.php?item=17&phps ESSID=0d2274fc08fa2b6d51bb1ef52b87d441 npp.hu/download/261/k%c3%b6rnyezeti%20 hat%c3%a1stanulm%c3%a1ny%20-%20 K%C3%B6z%C3%A9rthet%C5%91%20 %C3%B6sszefoglal%C3%B3.pdf 10 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Környezeti hatástanulmány készítése egy gyakorlati példán keresztül Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 1. Környezeti hatástanulmány készítése (elmélet) Altéma: A környezeti hatástanulmány alapjai, jogi háttere 2. Környezeti hatástanulmány készítés (gyakorlat) Altéma: Környezeti hatástanulmány készítése egy konkrét példán keresztül Altéma: Projekt feladat kiosztása Természet rendszerének átfogó, multidiszciplináris ismerete. Természetvédelmi értékek változásának leírása. Az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásainak ismerete. Diagramok, grafikonok értékelése. Információ gyűjtése könyvekből és internetről. Szövegelemző képesség. Térképek elemzésének, tudományos cikkek elemzésének képessége. Egyéni munka megtervezése és kivitelezése. Projekt munka elkészítése. Előírásszerű dokumentációk készítése. Fotózás esetén digitális kép beillesztése a dokumentációba. Véleményalkotás, kritikai szellem fejlesztése. Megoldási javaslatok megfogalmazása írásban és szóban. Körültekintés és elővigyázatosság képessége. 2 x 45 Tanári előadás Frontális Tanári prezentáció (KORNY11_TP3.ppt) 2 x 45 Ötletroham (a környezeti hatástanulmány elkészítéséhez) Csoportmunka, Projekt Környezeti hatástanulmány és rajzok (KORNY11_ TKM3_1m. doc; KORNY11_ TKM3_2m.doc) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium Projekt munka elkészítésének lehetőségei (KORNY11_ TKM3_2m.doc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Természet megfigyelésére alkalmas egyszerű műszerek (hőmérő, zajmérő) bemutatása 2. Növényhatározás, ökológiai mutatók megismerése 3. A talaj fizikai és kémiai jellemzőinek megismerése 4. Talaj helyszíni vizsgálatának megismerése 5. Talajmintavevő eszközök és módszerek bemutatása Ismerje a zajmérés alapjait. Ismerje fel és tudja használni a talajmintavételezés és a zajmérés eszközeit. Tudjon növényhatározó segítségével növényt határozni. Ismerje a bioindikációs módszerek jelentőségét. Tudjon példát mondani szárazföldön élő bioindikátorokra. Ismerje a zuzmótérképezés alapjait. Ismerje a talaj legfontosabb tulajdonságait illetve a talaj fizikai, kémiai paraméterek mérésének lehetőségeit. Tudjon adott szempontok segítségével egy talajmintavételezést megtervezni. Képes legyen a forgalomszámlálás kivitelezésének megtervezésére. Tanári prezentáció (KORNY11_TP4.ppt) Tanári segédlet a feladatokhoz (KORNY11_TKM4_1m.doc) Információs lap (Tanulói jegyzet: 4. gyakorlat) Hőmérő, légnyomás-, szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Számológép Projektor: 1 db Számítógép: 1 db szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992 Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Ökológia és helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj, talajmintavételezés) alapjai Téma/Altéma Készség/ épesség Kompetencia 1. Talajvizsgálat alapjai (elmélet) Altéma: Talaj fogalma, mintavételezés típusai, talajmintavételezés, mintavevő eszközök 2. Ökológiai mutatók, társulások (elmélet) Altéma: Ökológiai mutatók a növényhatározásnál, Altéma: Bioindikátorok Altéma: Hazai fás társulások 3. Zajmérés és meteorológiai elemek mérésének alapjai (elmélet) Altéma: Zaj fogalma, zajmérés elmélete, a zaj, mint környezetszennyezés Altéma: Főbb meteorológiai paraméterek, azok mérésének alapjai Mérési eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Diagramok és rajzok elemzésének képessége. Szóbeli és írásbeli utasítások értelmezésének és gyakorlati megvalósításának képessége. Becslés (időtartam és tevékenység). Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 4 x 45 Tanári előadás, Puzzle módszer (kiosztott feladatoknál) Frontális, csoportmunka Tanári prezentáció (KORNY 11_TP4.ppt) Tanári segédlet a feladatokhoz (KORNY11_ TKM4_1m. doc) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA HELYSZÍNI MÉRÉSEK (HŐMÉRSÉKLET, ZAJ), TALAJMINTAVÉTELEZÉS, NÖVÉNYHATÁROZÁS, ZUZMÓTÉRKÉP KÉSZÍTÉS Sorszám: 5. Évfolyam: 11. Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. Hőmérséklet és zaj mérése terepen. 2. Növényhatározás és ökológiai mutatók megállapítása. 3. Zuzmótérkép készítése. 4. Talajmintavételezés adott szempont alapján. Tudja szakszerűen használni a zajmérő eszközt és a hőmérőt. Ismerje fel a növényeket határozó segítségével. Ismerje a zuzmótérkép készítésének lényegét. Tudjon talajmintát venni adott szempont alapján. Információs lap (Tanulói jegyzet: 5. gyakorlat) Kiadott térkép (KORNY11_TKM5_1m.doc) Hőmérő, légnyomás-, szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók, zuzmótérkép Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Genoterm (műanyag gyűjtőeszköz) Ragasztószalag és papír (vagy öntapadós papír) Számológép szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, Környezetvédelmi és Tájökológiai Praktikum, Műszaki Kiadó, Móser Miklós Pálmai György: A környezetvédelem alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1992 Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Helyszíni mérések (hőmérséklet, zaj), talajmintavételezés, növényhatározás, zuzmótérkép készítés Téma/Altéma Készség / Képesség Kompetencia 1. Környezet helyszíni vizsgálata (gyakorlat) Altéma: Főbb meteorológiai elemek mérése Altéma: Zajmérés Altéma: Növényhatározás Altéma: Zuzmótérkép készítés Talajmintavételezés (gyakorlat) Altéma: Talajminta vétele, talajtípus egyszerű meghatározása Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység) A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Növényhatározás. Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 4 x 45 Gyűjtőmunka Csoportmunka (forgószínpad szerűen) Információs lap (Tanulói jegyzet: 5. gyakorlat) Kiadott térkép (KORNY11_ TKM5_1m.doc) Hőmérő, légnyomás- szélerősség-, fényerősségmérő, barométer, zajmérő Növényhatározók, zuzmótérkép Talajmintavevő eszközök (pl. talajfúró, ásó, mérőszalag) Genoterm Ragasztóanyag A gyakorlat helye: Fás terület PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Talaj fizikai és kémia tulajdonságainak meghatározása Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Sorszám: 6. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x45 perc) 1. A talaj fizikai tulajdonságainak (pl. szemmegoszlás) meghatározása helyszínen vagy az előzőleg vett talajmintán laboratóriumban. 2. A talaj kémiai tulajdonságainak (pl. szín, ph, lúgosság) meghatározása helyszínen vagy az előzőleg vett talajmintán laboratóriumban. Tudja mérni a talaj legfontosabb fizikai (pl. szemmegoszlás) és kémiai tulajdonságait (pl. szín, ph, lúgosság) ökológiai mérőbőrönd segítségével. Tudjon különbséget tenni a kolorimetrikus és a fotometrikus mérés között. Információs lap (Tanulói jegyzet: 6. gyakorlat) ökológiai mérőbőrönd 16 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam I. rész

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Talaj fizikai és kémia tulajdonságainak meghatározása Téma/Altéma Készség/Képesség Kompetencia 1. Talaj fizikai tulajdonságainak meghatározása (gyakorlat) Altéma: Talajszövet szerkezet, mechanikai jellemzők (pl. Arany-féle kötöttség, szemmegoszlás) mérése Talaj kémiai tulajdonságainak meghatározása (gyakorlat) Altéma: Talaj főbb kémiai paramétereinek (pl. szín, ph, vezetőképesség, iontartalom) mérése ökológiai mérőbőrönddel Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység). A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Sorszám (perc) Módszer Munkaforma 4 x 45 Önálló manuális tevékenység Csoport munka Képzési anyagok, eszközök Mérőbőrönd Információs lap (Tanulói jegyzet: 6. gyakorlat) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: laboratórium PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 TANMENET Sorszám Tanítási egység címe 7. Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése 8. A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete 9. A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése (perc) A tanítási egység típusa 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc elmélet 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 10. Biológiai vízminősítés BISEL-módszerrel 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 11. Eutrofizáció modellezése, egysejtűek mikroszkópos megfigyelése 12. A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotának értékelése 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 4 x 45 Gyakorlat: 4 x 45 perc gyakorlat 13. Légszennyezés és modellezése 4 x 45 Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat 14. Globális modellek 4 x 45 Gyakorlat: 1 x 45 perc elmélet 3 x 45 perc gyakorlat 18 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Sorszám: 7. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. Tudjon grafikont készíteni a mért eredmények alapján. 2. A mért eredmények alapján tudja jellemezni a vizsgált mintát vagy mintavételi területet. 3. Keressen ok-oksági kapcsolatot a megfigyelés és mérés alapján a környezeti hatások és az emberi tevékenység között. 4. Értse a környezet változásait évszaktól, emberi tevékenységtől, természeti tényezőktől függően. Ismertesse a talaj meghatározott fizikai, kémiai paramétereit grafikonok és számszerű adatok segítségével. Tudja felsorolni a meghatározott ökológiai jelzőszámokat grafikonok és számszerű adatok segítségével. Tudja összefüggésbe hozni a talaj mért paramétereit a növényborítottság jellemzőivel. Ismertessen talajromlást eredményező antropogén hatásokat, tudjon példát mondani megelőzésükre. Képes legyen a véleményalkotásra a mért adatok alátámasztásával. Papír Színes tollak Kartonpapír Milliméterpapír Térkép (KORNY11_TKM7_1m.jpg) Növényismeret Számológép Információs lap (Tanulói jegyzet: 7. gyakorlat) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Ökológiai mérések és a talaj tulajdonságainak értékelése (gyakorlat) Altéma: Növények mint bioindikátorok Altéma: Hőmérséklet és a talaj élőlényekre gyakorolt hatása Altéma: Globális éghajlatváltozás hatása a környezeti tényezőkre Az eredmények rendszerezése. Értékelési képesség. Ok-oksági kapcsolat keresése a mért és az elvárt eredmények között. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Növényhatározás. Diagramok, grafikonok értékelése és készítése. Információ gyűjtése könyvekből és internetről. Megfigyelt környezet kritikai elemzése. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma 4 x 45 Ötletroham, poszter készítése Csoportmunka Képzési anyagok, eszközök Növényismeret könyv Színes toll, kartonpapír, milliméterpapír Információs lap (Tanulói jegyzet: 7. gyakorlat) Térkép (KORNY11_ TKM7_1m.jpg) Egyéb javaslatok Gyakorlat helye: Laboratórium 20 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 8. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. Tudjon példákat mondani a felszíni vizek fizikai és kémiai tulajdonságaira. 2. Ismerje a vizek mintavételezésének lehetőségeit és a vízminősítés fontosságát. 3. Ismerje a Biotikus index fogalmát, ismerje a BISEL-módszer jelentőségét. Ismerje a felszíni vizek legfontosabb tulajdonságait, illetve a felszíni vizek fizikai, kémiai paraméterek mérésének lehetőségeit. Ismerje vízminősítés alapjait. Ismerje fel és tudja használni a vízmintavételezés eszközeit. Ismerje a BISEL-módszerek jelentőségét. Tudjon példát mondani vízben élő bioindikátorokra. Tudjon adott szempontok segítségével egy vízmintavételezést megtervezni. Adatlap BISEL módszerhez (KORNY11_TKM8_1m.doc) BISEL-tábla (KORNY11_TKM8_2m.doc) Tanári prezentáció: (KORNY11_TP8.ppt) Ökológiai mérőbőrönd BISEL-tábla Állathatározók Rovarfogó-háló Információs lap (Tanulói jegyzet: 8. gyakorlat) Számítógép: 1 db Projektor: 1 db BISEL-szoftver ( ) Kriska György: Édesvízi gerinctelen állatok Határozó, Nemzeti Tankönyvkiadó, Kriska György: Az édesvizek és védelmük, Műszaki Könyvkiadó, Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: A víz fizikai, kémiai és ökológiai állapotfelmérésének elmélete Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Víz fizikai és kémiai jellemzői (elmélet) Altéma: Víz fizikai, kémia és biológia jellemzői, vízmintavétel eszközei Altéma: Vízminőség, vízminősítés 2. BISEL-módszer, makrogerinctelenek mint indikátorok (elmélet) Altéma: Bisel-módszer elméleti alapjai, bioindikátorok Mérési és mintavételi eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Rövid szóbeli szövegalkotás a saját tapasztalatokról. Becslés (időtartam és tevékenység) A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése Természeti környezethet kapcsolódó gyakorlat helyszínének megtervezése. Mintavételezés képessége utasítások illetve önálló tervezés alapján. Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma 4 x 45 Tanári előadás, Önálló manuális tevékenység Frontális munka, páros munka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Mérőbőrönd BISEL-tábla Állathatározók BISEL-szoftver BISEL-háló Információs lap Információs lap (Tanulói jegyzet: 8. gyakorlat) Adatlap BISEL módszerhez (KORNY11_TKM8_1m.doc) BISEL-tábla (KORNY11_ TKM8_2m.doc) Tanári prezentáció: (KORNY11_ TP8.ppt) Gyakorlat helye: Laboratórium 22 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

24 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése Célok Követelmények Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 9. Évfolyam: 11. A tanítási egység típusa 4 x 45 perc Gyakorlat (4 x 45 perc) 1. A természet megfigyelése adott szempontok alapján egyszerű műszerek (pl. hőmérő) segítségével. 2. Víz mintavétel 3. Kémiai és fizikai jellemzők helyszíni vizsgálata mérőbőrönd segítségével Ismerje a felszíni vizek legfontosabb fizikai, kémiai paramétereit. Tudjon adott szempontok segítségével vízmintát venni. Tudja mérni a víz legfontosabb fizikai és kémiai tulajdonságait ökológiai mérőbőrönd segítségével. Ökológiai mérőbőrönd Információs lap (Tanulói jegyzet: 9. gyakorlat) Térkép (KORNY11_TKM9_1m.doc) Dobóné Tarai Éva Tarján András: Környezetvédelmi praktikum tanároknak, Mezőgazda Kiadó, szerk. Szalkay Csilla Penksza Károly: Természetvédelmi, környezetvédelmi és tájökológiai praktikum, Műszaki Kiadó, PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 A TANÍTÁSI EGYSÉg TÉMAKÖR részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR címe: A víz fizikai, kémia és ökológiai állapotfelmérése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség/Kompetencia (perc) 1. Víz fizikai és kémiai jellemzőinek mérése (gyakorlat) Altéma: Felszíni kisvízfolyás vízvizsgálata ökológiai mérőbőrönddel Altéma: Vízmintavétel Mérési eszközök megfelelő használata. Mérés kivitelezésének képessége. Munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Értékelési képesség: jegyzőkönyv készítése. Szóbeli és írásbeli utasítások értelmezésének és gyakorlati megvalósításának képessége. Becslés (időtartam és tevékenység). Együttműködés, a csoportmunka, a segítőkészség, empátia fejlesztése. Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 4 x 45 Önálló manuális tevékenység Egyéb javaslatok Páros munka Ökológiai mérőbőrönd Gyakorlat helye: Vizes élőhely 24 Környezetvédelmi gyakorlatok Tanári kézikönyv 11. évfolyam II. rész

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok, fejlesztések, kulcskompetenciák A tantárgy megismerteti a tanulókat a földrajzi környezet természeti és társadalmigazdasági jellemzőivel. Az általános iskola 7 8. évfolyamának

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2)

Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Fizika a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára és Fizika a szakközépiskolák 9 12. évfolyama számára (2+2+2) Célok és feladatok A természettudományos kompetencia középpontjában a természetet és a természet

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Szaktárgyi KKK-k: "Tisztában van azzal, hogy a természettudományos megismerés alapja a megfigyelés, a célzott kísérlet és a

Részletesebben

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA

Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Kovács Miklós A GYAKORLATI OKTATÁS MÓDSZERTANA Készült a HEFOP 3.3.1-P.-2004-09-0102/1.0 pályázat támogatásával. Szerző: Lektor: Kovács Miklós tanszéki mérnök dr. Szekeres Tamás egyetemi tanár Kovács Miklós,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM

Készítette: Bibók Zsuzsanna, VM A környezeti és természeti hatások vizsgálata Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások

Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások Nyugat-Dunántúl környezeti állapota Helyzetkép és kihívások nemzetközi konferencia Rendező: Nyugat-magyarországi Egyetem Természettudományi Kar Kémia és Környezettudományi Tanszék Szombathely 2010. november

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet megismerése.

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004

KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI TÁRCASZINTÛ KUTATÁSOK 2001-2004 KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Budapest, 2006. Az összeállítást készítették a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Részletesebben

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz

Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page 1 Pitrik József Tanári kézikönyv a Technika és életvitel 7. évfolyamhoz Celldömölk Technika_7_KK_hodzsi.qxp:pitrik kk.qxp 10/18/11 2:21 PM Page

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 345 01 logisztikai ügyintéző Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben