Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,"

Átírás

1 Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Társas és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák TÁMOP /1-2F társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Balogh Tiborné Lektor: Somló Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉ- NYEK Társas és munkavállalói kompetenciák 14x2 óra A fiatal rendelkezzen a szükséges tájékozottsággal- és önismerettel a megfelelő pályaválasztáshoz. Sajátítsa el a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat és eljárásokat. Szakmai alapozó elmélet Szakmai alapozó gyakorlat 1. A tanuló tudja a karriertervezés lépéseit, ismerje az élethosszig tartó tanulás jelentését. 2. A tanuló tudjon felsorolni álláskeresési technikákat, ismerje ezek működését. 3. A tanuló legyen képes összeállítani adott állás megpályázásához szükséges dokumentációt. 4. A tanuló ismerje az itthon és a külföldön történő munkavállalás feltételeit. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Tanmenet Tanítási egység témakör címe Sorszám Időtartam A tanítási egység típusa 1. Az ön és társismeret elmélyítése 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 2. Vágyak, szükségletek 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 3. Karriertervezés megvalósítása 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 4. Foglalkozások, foglalkozási csoportok 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 5. Álláskeresési technikák 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 6. Hirdetéselemzés, esetleges buktatók 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 7. Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 8. Továbbtanulás itthon és külföldön, munkavállalás itthon és külföldön 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 9. Pályakezdők helyzete, feladatai, lehetőségei 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 10. Munkaerővel szemben támasztott követelmények 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 11. Személyes beszélgetés, interjú 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 12. Hogyan támogathatók a pályakezdők? 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 13. Látogatás a pályaválasztási tanácsadó irodába 180 perc Dupla óra 2x (2 x 45perc) 4 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Az ön és társismeret elmélyítése Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa IDŐTARTAM 90 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló mélyítse el a pályaválasztással és munkavállalással kapcsolatos önismeretét, ismerkedjen meg motivációjával. A tanuló tekintse át a családban előforduló életpályákat. A tanuló tudja értékelni az életében eddig előforduló, számára jelentős eseményeket. A tanuló ismerje, tudja felsorolni az életében vitt különböző szerepeket. Követelmények A tanuló legyen képes felsorolni a családban előforduló foglalkozásokat, ismerje fel az esetleges pályamódosításokat. A tanuló tudja felsorolni a környezetében dolgozó emberek foglalkozását. Anyagszükséglet Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép Vetítővászon Projektor Dr. Tóth László (2005): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez, Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó Kft. Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 2 5. dia Tanári kézikönyv: 1 4. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 1 4. feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Az ön és társismeret elmélyítése Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Család szerkezete, foglalkozási típusok, pályamódosítás Összetevők összefüggéseinek felismerése, élőbeszédben való ismertetése, saját tapasztalatok megosztása a csoportban. Mások tapasztalatainak megfigyelése, türelmes meghallgatása. Analógiák keresése. 2. Szerepek Döntési képesség Együttműködő képesség Rövid szóbeli szövegalkotás kiscsoportban és osztály előtt 3. Siker Döntési képesség Együttműködő képesség Rövid szóbeli szövegalkotás kiscsoportban és osztály előtt 4. Tennivalók a sikeres élet érdekében Döntési képesség Együttműködő képesség Rövid szóbeli szövegalkotás kiscsoportban és osztály előtt Módszer Munkaforma 25 Gyűjtőmunka Egyéni és csoportos 20 A szerepek bemutatása Egyéni és csoportos 25 Rendszerezés Egyéni és csoportos Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Csomagolópapír Vastag filc Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 1. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 1. feladat Papír Rajzeszközök Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 2. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 2. feladat Papír Rajzeszközök Gyurmaragasztó Tanári prezentáció 2 5. dia Tanári kézikönyv 3. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 3. feladat 20 Gyűjtőmunka Csoportos Csomagolópapír Vastag filc Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv 4. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 4. feladat Genogram készítése a tanulók egyénileg készítsenek olyan családfát, amelyben feltüntetik az egyes családtagok foglalkozását. Az élményeket kiscsoportban dolgozzák fel. A családfák közös jellemzőit a csoportszóvivők ismertetik. A diákok készítsenek kördiagramot, ahol az egyes körcikkek az életben megélt szerepeket szimbolizálják. Területük legyen arányos a szerep szubjektív fontosságával. Kiscsoportban beszéljék meg tapasztalataikat. A csoport tagjai gyűjtsék össze azokat a gondolatokat, amelyek hozzájárulnak sikeres életpályához. A gyűjtött információkat Csoportosítsák a következő szempont szerint: Siker a magánéletben Siker a munka világában A csoport tagjai gyűjtsék össze azokat a gondolatokat, tennivalókat, amelyek véleményük szerint hozzájárulnak a sikeres életpálya megvalósításához. A tennivalókat Csoportosítsák a következő szerint: személyiségünkkel kapcsolatos tennivalók, környezettel kapcsolatos tennivalók. 6 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Vágyak, szükségletek Sorszám: 2. Évfolyam: 12.; II/14. Időtartam 90 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanulónak legyen jövőképe. A tanuló a jövőképből kiindulva a hosszú távú célok megfogalmazása után tudjon közép és rövid távú célokat felállítani. A tanuló tudja megfogalmazni elképzeléseit munka világával kapcsolatban. A tanuló vágyai és a valóság harmóniában legyenek. Követelmények A tanuló tudjon reális célokat megfogalmazni. Anyagszükséglet Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó, reklámújságok az ábrák kivágásához, feladatlap. Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Szatmári Balogh Mária (1998): Készség- és személyiségfejlesztés, Hallgatói munkafüzet, Eger: EKTF Líceum Kiadó Galambos Katalin (2002): Pályaorientáció 5., Milyen esélyeim lesznek a munkaerőpiacon?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Dr. Vári Annamária (2004): Mi legyek, ha még nagyobb leszek?, Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Tanári kézikönyv: melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 6 7. dia PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Vágyak, szükségletek Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 1. A tanulás fogalma, jelentése 2. A munka világa Önálló fogalomalkotás Tapasztalatok és eddigi ismeretek összegzése Az értékrend alakítása, az attitűd formálása Döntéshozatali képesség Munkaszervezés Rendszerező képesség 3. Jövőkép fogalma Szóbeli kommunikációs képesség Tapasztalatok megosztása a csoportban Mások tapasztalatainak megfigyelése, türelmes meghallgatása 4. Hosszú távú, rövidtávú célok, cselekvési terv Szövegértés 15 Tanári magyarázat Játék Az analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése Reális időstrukturálás Döntéshozatali képesség 30 Gyűjtőmunka 25 Frontális Munkalap 20 Tanári magyarázat Frontális, csoport Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 5. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 1. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 6 7. dia Csoport Csomagolópapír Filc Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 6. melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 2. feladat Csoport Feladatlap Íróeszköz Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 7. melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 3. feladat Egyéni Csomagolópapír Ceruza Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 8. melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 4. feladat Tanulási stratégiák, típusok ismertetése. Egy adott rajz alapján az egyik diák utasításokat ad a többieknek a rajz megalkotására kétféle módszerrel. Az első alkalommal a diákok nem kapnak segítséget, a másodiknál kérdezhetnek. A gyakorlat végén összehasonlítják a kétféle módszert A tanulók kis csoportokban gyűjtsenek össze olyan tevékenységeket, amelyeket a munka fogalmába tartozónak ítélnek. Dolgozzák ki a munka fogalmát, milyen más fogalmakat tudnak felsorolni a témakörrel kapcsolatban. Csoportszóvivő ismertesse az összegyűjtött anyagot az osztállyal. Egyéni feladat: a tanuló képzelje el magát 10 év múlva a munka és munkakörülmények szempontjából. Készítsen gondolataiból szóbeli beszámolót vagy egy rajzot, amit kis csoportban bemutathat társainak. A tanulók kis csoportokban készítsenek cselekvési tervet a megfogalmazott célok megvalósításához. Sorolják fel azokat a személyeket, intézményeket, akik, és amelyek segítségükre lehetnek. 8 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Karriertervezés megvalósítása Sorszám: 3. Évfolyam: 12.; II/14. Időtartam 90 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló legyen tisztában az életpálya fogalmával, az esetleges változtatási lehetőségekkel, ismerje meg a karriertervezés lépéseit, az élethosszig tartó tanulás fogalmával. Követelmények A tanuló legyen képes pályatervet készíteni. Tudja mit jelent az élethosszig tartó tanulás. Anyagszükséglet Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó, előre megírt történetek. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép Projektor Gönczi Károly (2006): Életpálya-építés, Budapest: Pedellus Tankönyvkiadó Kft. Rudas János (1990) Delfi örökösei, Budapest: Gondolat Kiadó Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Dr. Váry Annamária (2004): Mi legyek, ha még nagyobb leszek?, Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Galambos Katalin (2002): Pályaorientáció 4., Hogyan tájékozódjunk a lehetőségekről?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Kft. Dr. Szilágyi Klára, Dézsi Irén, László Béláné, Mátó Gyöngyi, Mészárosné Trájer Eleonóra, Rettegi Zsolt, Sebők Erika, Suhajda Csilla Judit (2004): Szakmaválasztásra készülök, Budapest: OM Tanári kézikönyv: melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 8. dia PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Karriertervezés megvalósítása Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Élethosszig tartó tanulás 2. Az életpálya fogalma, a változtatási lehetőségek 3. A karriertervezés öt lépése, folyamata Adatgyűjtés megadott alapján Következtetési képesség Kooperativitás A saját tapasztalatok megosztása a csoportban Mások tapasztalatainak megfigyelése, türelmes meghallgatása Az értékrend alakítása Az attitűd formálása Közös fogalomalkotás Szóbeli kommunikációs képesség Információgyűjtés Rövid, szóbeli szövegalkotás csoport előtt Önbizalom Önfegyelem A hallott és olvasott szöveg megértése, lényegkiemelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 10 Gyűjtőmunka Csoportos Csomagolópapír Vastag filctollak Gyurmaragasztó 35 Ötletroham Egyéni és csoport Tanári kézikönyv: 9. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 1. feladat Csomagolópapír Vastag filctollak Gyurmaragasztó Konkrét életpálya modellek összehasonlítása (szülők, nagyszülők, nagyobb testvér, stb.) Tanári kézikönyv: 10. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 2. feladat 20 Megbeszélés Csoportos Előre megírt történetek Papír Íróeszköz Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 11. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 3. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 8. dia Minden csoport kap egy korosztályt. A kisgyermekkortól az időskorig bezárólag gyűjtsék össze az adott életkorban elsajátítandó ismereteket, készségeket. Határozzák meg, hogy ezeket, az ismereteket később hogyan kell továbbfejleszteni a változatos élethelyzetnek megfelelően. Ötletroham saját tapasztalat és mások élethelyzeteinek megfigyelése alapján egyéni és Csoportos gyűjtőmunka: Mi lehet az életpálya? címmel. Egy adott történet alapján kell a csoportoknak meghatározni a karrierépítés lépéseit. A történet főszereplője hogyan indulhat el a jelenlegi helyzetéből céljai megvalósítása felé. A megadott történet lehet azonos. 10 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Karriertervezés megvalósítása Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Személyes tulajdonságok Rendszerző képesség Kommunikáció Önkritika Döntési képesség Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 25 Teszt Egyéni Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 12. melléklet Tanulói jegyzet: A munkaerővel szemben támasztott követelmények 4. feladat Gönczi Károly (2006): Életpályaépítés, Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, oldal A tanulók egyéni munkában töltsék ki a következő teszteket: Jellemvonásaim, Mennyire vagyok komoly, megfontolt?, Mennyire vagyok nyitott?. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Foglalkozások, foglalkozási csoportok Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa 90 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanuló ismerje meg a foglalkozási szakterületeket, csoportokat. A tanuló legyen tisztába az egyes szakmákhoz tartozó szükséges végzettségekkel. Legyen fogalma az egyes szakterület szakmáihoz tartozó munkakörülményekkel. A tanuló ismerje fel a lehetőségek sokszínűségét. 5. Szakmaválasztási mérlegelések. A tanuló tudja felsorolni a foglalkozási szakterületeket, csoportokat, ha van választott szakmája, az ahhoz szükséges végzettséget. Csomagolópapír, filctollak, OKJ egy részletének fénymásolata Fogalomkártyák az értékekről Gyurmaragasztó Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Zsigmond Csaba Szép Zsófia (1998): Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák, Eger: Líceum Kiadó Szatmáriné Balogh Mária (1998): Készség és személyiségfejlesztés, Eger: EKTF Liceum Kiadó ( ) (Országos Képzési Jegyzék) (szakmabemutató filmek, szakmai képzések, foglalkozások) (szakmakereső, szakma beírása stb. honlapok) ( ) (szakmabemutató filmek) Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 9. dia 12 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Foglalkozások, foglalkozási csoportok Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Szakterületek, szakterületek csoportjai: Gazdasági, szolgáltatás szakterület Pénzügy, banki szféra Humán szakterület Agrárszakterület Előállítás, forgalmazás, egyéb Műszaki szakterület 2. Szakmai alapdokumentumok Szakképzési törvény Országos képzési jegyzék Adatok rendszerezése megadott alapján Összehasonlítási képesség fejlesztése Önkifejezés fejlesztése Kooperativitás Döntéshozatali képesség Forráshasználat Analizáló képesség fejlesztése Módszer Munkaforma 25 Gyűjtőmunka Csoportos Papír Íróeszköz 20 Csoportos Szakértői mozaik Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanári kézikönyv 13. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 1. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 9. dia anyagok ( ) (szakmabemutató filmek Csoportos Az OKJ részletének fénymásolata Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 14. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 2. feladat A csoportok hasonlítsák össze az egyes szakmacsoportok esetén a szakmák különbözőségeit. Összehasonlítási : Milyen követelmények szükségesek az egyes szakmák betöltéséhez? Milyen eszközökkel dolgoznak? Milyen veszélyforrá- sok találhatók az egyes munkaterületeken? A csoportok ismerjék meg az OKJ egy részletét, hogy tisztába legyenek a felépítésével. Emeljenek ki belőle 5 szakmát, és ismertessék a szakma követelményeit. (szakmabemutató filmek, szakmai képzések, foglalkozások) vagy (szakmakereső, szakma beírása, stb.) honlapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Foglalkozások, foglalkozási csoportok Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 3. A szakma kiválasztása, mérlegelési lépések Adottságok, képességek, készségek, kompetenciák Vágyak, célok Lehetőségek Követelmények 4. A munkában, a személyes életben, a társas kapcsolatokban rejlő értékek: Kötelesség Szakértelem Informáltság Gyakorlottság Vezetői képességek Függetlenség Biztonság Önbizalom Önmegvalósítás Gazdagság Szülői szerep Örömök Egészség Szeretet, nyitottság Analizálás Rendszerző képesség Kommunikáció Kommunikációs képesség Fogalomértelmezés Módszer Munkaforma 25 Tanári magyarázat Egyéni és Csoportos Frontális Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Csomagolópapír Íróeszköz Feladatlap Tanári kézikönyv 15. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 3. feladat 20 Kérdőív Csoportos Fogalomkártyák Íróeszközök, Munkaérték-kérdőív Tanári kézikönyv: 16. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 4. feladat Számítógép esetén: (foglalkozási, érdeklődési kérdőív kitöltése) Páros munka: A párok tagjai egyénileg gondolják végig a szakmaválasztás mérlegelés szempontjait. Beszéljék meg a következtetéseket. A feladathoz kérdőív szükséges. Saját adottságok felmérése + saját szakmai vágyak, összehasonlítása (pl. orvos akarok lenni, de utálom a biológiát). Az értékek és célok összekapcsolása A csoportok a megadott értékeket párosítsák a fogalomkártyákkal. Ismertessék az eredményeket. (Pl. gazdagság sok pénzt akarok keresni) Vagy Választható/alternatív feladat: Foglalkozási-érdeklődési kérdőív kitöltése, értékelés 14 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 5. CÍM: Álláskeresési technikák Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa Időtartam 90 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló ismerje az álláskeresési technikákat. Képes legyen alkalmazni a különböző álláskeresési technikákat. Tudja használni a rendelkezésre álló információ-forrásokat (internet, telefon, újság, szociális háló stb.). Tudja a megfelelőnek látszó állásajánlatot megvizsgálni. Követelmények A tanuló tudja alkalmazni adott alapján az álláskeresési technikákat (hirdetések, állásbörzéken való megjelenés, kapcsolat a munkaerőközpontokkal, kapcsolat a munkaerő-közvetítő cégekkel, meglévő munkatársak felkeresése, spontán jelentkezés, állásbörzék). Tudja használni az álláskereséshez szükséges eszközöket, tudja, melyek a legfontosabb internetes honlapok, ahol állásajánlatokat kaphat. Anyagszükséglet Csomagolópapír, filctollak, könyvek, hirdetések az álláskereséssel kapcsolatban, történet a szerepjátékhoz. Munkaeszközök Gyurmaragasztó szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt dia PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Álláskeresési technikák Sorszám 1. A munkáltatók munkaerő-toborzási tevékenysége: Hirdetések (újság, internet) Állásbörzéken való megjelenés Kapcsolat a munkaerő központokkal Kapcsolat a munkaerő közvetítő cégekkel, Nyílt napok szervezése Meglévő munkatársak ajánlása Spontán jelentkezés elfogadása stb. Adatgyűjtés megadott szerint Rendszerezés Figyelem Együttműködési képesség 2. Álláskeresési technikák Csoportmunkában való részvétel képesség fejlesztése Rendszerezés Döntéshozatali képesség Kreativitás Együttműködési képesség Önirányítás Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 25 Gyűjtőmunka Módszer Munkaforma Páros vagy egyéni Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Írólap Íróeszköz Könyvek Hirdetések Tanári kézikönyv: 17. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 1. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 11. dia Szerepjáték Csoportos Írólap Íróeszköz Mini történet Tanári kézikönyv: 18. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 2. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 10. dia A tanári magyarázatot a munkakeresési lehetőségekről a témáról összegyűjtött szemléltetőanyaggal egészítjük ki. Pl. könyvek, hirdetések stb. A tanulók internetes oldalak (www. express.hu), vagy újságok alapján gyűjtsék ki, hogy mik a keresett állások és azoknak milyen követelményeik vannak. A csoportok kapnak egy-egy mini történetet. (A történet tartalmazza: ki akar elhelyezkedni, milyen végzettséggel és mennyi gyakorlattal) Készítsenek ajánlást a történetben szereplő személynek, hogyan fogjon hozzá az álláskereséshez. 16 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

18 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Álláskeresési technikák Sorszám 3. Információforrások Számítógép-használat Forráshasználat Adatgyűjtés megadott alapján Összehasonlítás 4. Az állásajánlat értelmezése A kapcsolatfelvétel formái Együttműködési képességek Konszenzuskeresés Segítőkészség Önkifejezés Önérvényesítés Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma 20 Házi feladat 25 Szituációs játék Egyéni, páros Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Íróeszközök Papír Tanári kézikönyv: 19. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 3. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 11. dia Csoportos Előre megírt szituációk Tanári kézikönyv: 20. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 4. feladat Házi feladat: keressenek a fiatalok álláskeresésre használható oldalakat. A honlapok címeit jegyezzék fel. A tanulók keressenek meg három weboldalt a házi feladat keretein belül találhatókból vagy a tanár által ajánlott oldalak közül. Hasonlítsák össze azokat a következő szerint: Hány menüpontot ajánl az oldal, melyek ezek? Van-e a fiataloknak szóló menüpont? Kínál-e önértékelő eljárást a weboldal? Szituációs gyakorlatok Kiválasztott hirdetés alapján a párok telefonos pártbeszédet mutatnak be. Az osztály figyeli a pártbeszédet, kiegészíti és véleményezi azt. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: hirdetéselemzés, értelmezés, buktatók Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 6. Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa 90 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanuló tudja elkülöníteni a hirdetésekben található reális és valótlan tartalmakat, értelmezni az írott szöveget. A tanuló legyen képes adott szempontnak megfelelően kiválasztani az adekvát álláshirdetéseket. Csomagolópapír, filctollak, újságokból gyűjtött álláshirdetések. Olló, gyurmaragasztó Számítógép 1 db. Projektor Vetítővászon Egyéb, pl. Tanári prezentáció Cserekje Erzsébet Németh Márta (2008): Munka-füzet, Budapest: Vasas Köz Kft. Zachár László (2006): Pályaorientáció éveseknek, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Újsághirdetések Tanári kézikönyv: melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 1 4. feladat 18 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Hirdetéselemzés, esetleges buktatók Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. A hirdetésekben rejtett buktatók Szöveg és realitás összefüggései 2. Álláshirdetések és szakmák összefüggései, a munkavállalóval szemben támasztott követelmények 3. Munkahelyi kompetenciák Összehasonlítás Analizálás-szintetizálás Következtetés levonása Döntéshozás (indoklás) Etikus magatartás Kritikus gondolkodás Kooperativitás Konszenzuskeresés Érvelés, partner előzetes ismereteihez való alkalmazkodás Önérvényesítés Önkifejezés Figyelem Vitakészség Döntéshozatali képesség Érvelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 25 Gyűjtőmunka Csoportos Írólap Íróeszköz Kivágott, vagy szerkesztett álláshirdetések 20 Gyűjtőmunka, rendszerezés 25 Gyűjtőmunka, rendszerezés Tanári kézikönyv: 21. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 1. feladat Páros Írólap Íróeszköz Újságokból gyűjtött és kivágott álláshirdetések Tanári kézikönyv: 22. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 2. feladat Csoportos Papír Íróeszköz Újságokból kivágott álláshirdetések Tanári kézikönyv: 23. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 3. feladat A tanulók a kapott álláskeresési lehetőségek, hirdetéseket elemezzék. Állapítsák meg, hogy a hirdetés valós vagy valótlan ajánlatokat tartalmaz. Állapítsák meg, hogy a táblázatban szereplő adatok tekintetében kedvező, vagy kedvezőtlen az ajánlat. A megállapításokat osszák meg a nagycsoporttal. Alakítsunk párokat. A tanulók páros munka keretében belül egy kompetencialistán szereplő fogalmakat Csoportosítsák a következők szerint: az ember hozzáállása, hogyan adja el magát, hogyan kezel másokat. A tanulók csoportban vizsgálják meg az álláshirdetéseket és az ajánlatokban szereplő foglalkozásokhoz táblázatos formában, gyűjtsék össze a szükséges munkaadói elvárásokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Hirdetéselemzés, esetleges buktatók Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Álláshirdetések és szakmák összefüggései, a munkavállalóval szemben támasztott követelmények Érvelés Önkifejezés Figyelem Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Játék Csoportos Fólia, vagy prezentáció (írásvetítő vagy számítógép) Tanári kézikönyv: 24. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 4. feladat Szituációs gyakorlatok: Kiválasztott hirdetés alapján a párok pártbeszédet mutatnak be. Az osztály figyeli, véleményezi, kiegészíti azt. 20 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 7. Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa 90 perc Dupla óra (2x45 perc) Ismerje meg az önéletrajz tartalmi és formai követelményeit. A tanuló tudjon készíteni önéletrajzot adott álláshirdetéshez. Ismerje meg a motivációlevél tartalmi és formai követelményeit. A tanuló ismerje a munkára jelentkezéskor beadandó pályázati anyag típusait. A tanuló tudjon készíteni önéletrajzot adott álláshirdetéshez. A tanuló tudjon motivációs levelet írni adott alapján. Csomagolópapír, filctollak, motivációs-levél minta (Europass önéletrajz varázsló) Zachár László (2006): Pályaorientáció éveseknek, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Galambos Katalin (2002): Pályaorientáció 5., Milyen esélyeim lesznek a munkaerőpiacon?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Zsigmond Csaba Szép Zsófia (1998): Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák, Eger: Líceum Kiadó Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 1 4. feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Az önéletrajz tartalmi, formai követelményei 2. Adott álláshirdetésre önéletrajz készítése Önéletrajz tartalmi felépítésében mit célszerű elmondani magunkról és hogyan? 3. Motivációs levél, kísérőlevél (megszólítás, egyediség, főbb elemei) Rendszerezés Előzetes tudás alkalmazása Érvelési képesség Információgyűjtés Nyitottság a csoporttársak felé Segítőkészség Rendszerezés Előzetes tudás alkalmazása Elemző képesség Szövegalkotás Pontosság Világos kifejezőkészség Írásos kommunikáció képesség Szövegértés és elemzés Szóbeli szövegalkotás Elemző képesség Pontosság Világos kifejezőkészség Írásos kommunikáció képessége 4. Motivációs levél Elemző képesség Pontosság Világos kifejezőkészség Írásbeli szövegalkotás Módszer Munkaforma Megbeszélés Írásbeli szövegalkotás Magyarázat Írásbeli szövegalkotás Írásbeli szövegalkotás Csoportos Egyéni Páros Páros Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Írólap Íróeszköz Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 1. feladat Írólap Íróeszköz Tanári kézikönyv 27. melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 2. feladat Motivációs levélminta Tanári kézikönyv 28. melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 3. feladat Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 29. melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 4. feladat A tanulók kis csoportokban jellemezzék az eddig tanultak alapján az önéletrajzot. (Mit tartalmaz, hogy néz ki, stb.) Kapott önéletrajzból állapítsák meg mi a hiba, tegyenek javaslatot az önéletrajz kijavítására. A kiscsoportok osszák meg tudásukat a nagycsoporttal. Az információkat a tanár egészítse ki. A tanulók a kapott álláskeresési lehetőségek, hirdetéseket elemezzék. Készítsenek hozzá önéletrajzot. Az önéletrajz elkészítésénél vegyék figyelembe, hogy milyen információkat célszerű közölni a leendő munkaadóval. Mellékeljenek kísérőlevelet is. Egy motivációs levélből a tanulók emeljék ki a formai és tartalmi jellemzőket (pl. foglalkozásra jelentkezés feltüntetése, megszólítás, stb.). A tanulók készítsenek a hirdetésnek megfelelő motivációs levelet. Az elkészült munkákat mutassák be az osztály előtt. Véleményezzék egymás munkáját! 22 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem

Óravázlat. A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés. A három testőr Az én címerem Óravázlat Tantárgy: Téma: Résztémák: Pályaorientáció A szakmai karrierépítés feltételei és lehetőségei Ismeret, önismeret, életpálya építés Önismeret A három testőr Az én címerem Időigény: Munkaforma:

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás II. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás II. tantárgy A 11499-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. 1. A 11499-12 azonosító számú, megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

8. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 8. Óravázlat Cím: Letöltés, a letöltött anyagok felhasználása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette?

a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? SZKC 208_10 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s a világ gyermekei 3. Tudod, hogy ki készítette? modul szerzője: orbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM tanári VILÁG

Részletesebben

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz?

1. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? SZKA_101_06_B Mikor tanulsz hogyan tanulsz? Én és a világ A modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 76 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek

Modul/ Foglalkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkaformák Módszerek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Modul/ Fogllkozás Ajánlott tevékenység Kiemelt készségek, képességek Munkformák Módszerek Önismereti modul 1. Önismereti modul 2. I modul CSOPORT SZÜLETIK/ Önismereti modul 3. Önismereti

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya

Tanácsadók álláskeresési álmai. Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Tanácsadók álláskeresési álmai Dr. Budavári-Takács Ildikó - Csehné Dr. Papp Imola - Jekkel Orsolya Cél Megtalálni azokat a tényezőket, melyek befolyásolják a friss diplomások elhelyezkedési esélyeit. Ezek

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika

TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TANULÁSI ÉS MUNKAMOTIVÁCIÓ ERŐSÍTÉSE 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 12 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése az ülésrend

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam taári KÉZIKÖYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok

Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Készségfejlesztés, konfliktuskezelő képesség, egyéni megküzdő-képesség fejlődését elősegítő programok Az élet minden területén és bármely élethelyzetben keletkezhetnek konfliktusok. A gyermekek együttélésében,

Részletesebben

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból

QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból QALL Végzettséget mindenkinek! A kamara támogató szerepe gazdasági szempontból Piacsek László Zoltán szakképzési tanácsadó Iparkamara A kamara feladatai, szerepe a szakképzésben 1. Gyakorlati képzőhelyek

Részletesebben

Felnőttoktató Felnőttoktató

Felnőttoktató Felnőttoktató A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban

PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban PROJEKTTERV Értünk, csak mi tehetünk! Diákvezető képzés a kollégiumban Időpont: 2010. február 22. A projekt célja: A diákok jogi tudásának, ismeretének bővítése, gyakorlati feladatok keretében felkészíteni

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 4. modul: EGYENES ÉS FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy

A azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy A 11497-12 azonosító számú Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Foglalkoztatás I tantárgy 1. 1. A 11497-12 azonosító számú, Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA

MATEMATIK A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA MATEMATIK A 9. évfolyam 1. modul: HALMAZOK KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA Matematika A 9. évfolyam. 1. modul: HALMAZOK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok Halmazokkal

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA

Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA. Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA Fejlesztı neve: VINCZÉNÉ CSETE GABRIELLA Tanóra / modul címe: ALKALMAZZUK A SZIMMETRIÁT! SÍK- ÉS TÉRBELI TENGELYESEN TÜKRÖS ALAKZATOK ELİÁLLÍTÁSA 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT

Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ. Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT Fejlesztı neve: LANDI ANIKÓ Tanóra / modul címe: CIKLUSOK ALKALMAZÁSA PROGRAMOZÁSI GYAKORLAT 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: A foglalkozás

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL

Fejlesztı neve: Tavi Orsolya. Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL Fejlesztı neve: Tavi Orsolya Tanóra / modul címe: DINAMIKAI ISMERETEK RENDSZEREZÉSE, ÖSSZEFOGLALÁSA KOOPERATÍV TECHNIKÁVAL 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1

Programozásban kezdőknek ajánlom. SZERZŐ: Szilágyi Csilla. Oldal1 Milyen kincseket rejt az erdő? Kubu maci és barátai segítségével választ kapunk a kérdésre. A mesekönyv szerkesztése közben a tanulók megismerkednek a Scatch programozás alapjaival. Fejlődik problémamegoldó

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Tisztelt Jelentkező! A felnőttképzésről szóló jogszabályok lehetővé teszik a képzésre jelentkezők és résztvevők számára, hogy felnőttképzési szolgáltatásokat

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák Készítette:

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv

Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv Szakiskola 11. évfolyam Foglalkoztatás I. tantárgy Idegen nyelv 64 óra A Foglalkoztatás I. megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és a témakörök oktatása során fejlesztendő kompetenciák

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter

BIZÁNC VAGY RÓMA? 10. ÉVFOLYAM P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N SZKA_210_02. A modul szerzôje: Püspöki Péter P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N BIZÁNC VGY RÓM? modul szerzôje: Püspöki Péter SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_02 TNÁRI BIZÁNC VGY RÓM? 10. ÉVFOLYM 27 MODULVÁZLT

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához

Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához Tanmenet a 9. osztály viselkedéskultúra tantárgyának tanításához A tanítási cikl. óra Új fogalmak (nevek stb.) Tanítási óra anyaga sorszáma 1. 1-2. Szerepelvárások (M) Viselkedés magatartás kultúra Az

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK?

HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? HOGYAN LEGYÜNK FIZIKAILAG AKTÍVAK? Fizikai aktivitás megtervezése és monitorozása mennyit mozogjak egy nap? ÉVFOLYAM: 7 8. TANÁRI SEGÉDLET 1 TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 7-8. AZ ÓRA

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA

Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Életpályaépítés AZ ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉS ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSA Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetőségeinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Települési ismeretek

Települési ismeretek Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd 1 2010.08.13. 13:13:31

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben