Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,"

Átírás

1 Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Társas és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák TÁMOP /1-2F társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Balogh Tiborné Lektor: Somló Katalin Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉ- NYEK Társas és munkavállalói kompetenciák 14x2 óra A fiatal rendelkezzen a szükséges tájékozottsággal- és önismerettel a megfelelő pályaválasztáshoz. Sajátítsa el a munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat és eljárásokat. Szakmai alapozó elmélet Szakmai alapozó gyakorlat 1. A tanuló tudja a karriertervezés lépéseit, ismerje az élethosszig tartó tanulás jelentését. 2. A tanuló tudjon felsorolni álláskeresési technikákat, ismerje ezek működését. 3. A tanuló legyen képes összeállítani adott állás megpályázásához szükséges dokumentációt. 4. A tanuló ismerje az itthon és a külföldön történő munkavállalás feltételeit. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Tanmenet Tanítási egység témakör címe Sorszám Időtartam A tanítási egység típusa 1. Az ön és társismeret elmélyítése 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 2. Vágyak, szükségletek 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 3. Karriertervezés megvalósítása 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 4. Foglalkozások, foglalkozási csoportok 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 5. Álláskeresési technikák 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 6. Hirdetéselemzés, esetleges buktatók 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 7. Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 8. Továbbtanulás itthon és külföldön, munkavállalás itthon és külföldön 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 9. Pályakezdők helyzete, feladatai, lehetőségei 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 10. Munkaerővel szemben támasztott követelmények 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 11. Személyes beszélgetés, interjú 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 12. Hogyan támogathatók a pályakezdők? 90 perc Dupla óra (2 x 45perc) 13. Látogatás a pályaválasztási tanácsadó irodába 180 perc Dupla óra 2x (2 x 45perc) 4 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Az ön és társismeret elmélyítése Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa IDŐTARTAM 90 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló mélyítse el a pályaválasztással és munkavállalással kapcsolatos önismeretét, ismerkedjen meg motivációjával. A tanuló tekintse át a családban előforduló életpályákat. A tanuló tudja értékelni az életében eddig előforduló, számára jelentős eseményeket. A tanuló ismerje, tudja felsorolni az életében vitt különböző szerepeket. Követelmények A tanuló legyen képes felsorolni a családban előforduló foglalkozásokat, ismerje fel az esetleges pályamódosításokat. A tanuló tudja felsorolni a környezetében dolgozó emberek foglalkozását. Anyagszükséglet Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép Vetítővászon Projektor Dr. Tóth László (2005): Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez, Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó Kft. Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 2 5. dia Tanári kézikönyv: 1 4. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 1 4. feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Az ön és társismeret elmélyítése Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Család szerkezete, foglalkozási típusok, pályamódosítás Összetevők összefüggéseinek felismerése, élőbeszédben való ismertetése, saját tapasztalatok megosztása a csoportban. Mások tapasztalatainak megfigyelése, türelmes meghallgatása. Analógiák keresése. 2. Szerepek Döntési képesség Együttműködő képesség Rövid szóbeli szövegalkotás kiscsoportban és osztály előtt 3. Siker Döntési képesség Együttműködő képesség Rövid szóbeli szövegalkotás kiscsoportban és osztály előtt 4. Tennivalók a sikeres élet érdekében Döntési képesség Együttműködő képesség Rövid szóbeli szövegalkotás kiscsoportban és osztály előtt Módszer Munkaforma 25 Gyűjtőmunka Egyéni és csoportos 20 A szerepek bemutatása Egyéni és csoportos 25 Rendszerezés Egyéni és csoportos Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Csomagolópapír Vastag filc Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 1. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 1. feladat Papír Rajzeszközök Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 2. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 2. feladat Papír Rajzeszközök Gyurmaragasztó Tanári prezentáció 2 5. dia Tanári kézikönyv 3. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 3. feladat 20 Gyűjtőmunka Csoportos Csomagolópapír Vastag filc Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv 4. melléklet Tanulói jegyzet: Az ön és társismeret elmélyítése 4. feladat Genogram készítése a tanulók egyénileg készítsenek olyan családfát, amelyben feltüntetik az egyes családtagok foglalkozását. Az élményeket kiscsoportban dolgozzák fel. A családfák közös jellemzőit a csoportszóvivők ismertetik. A diákok készítsenek kördiagramot, ahol az egyes körcikkek az életben megélt szerepeket szimbolizálják. Területük legyen arányos a szerep szubjektív fontosságával. Kiscsoportban beszéljék meg tapasztalataikat. A csoport tagjai gyűjtsék össze azokat a gondolatokat, amelyek hozzájárulnak sikeres életpályához. A gyűjtött információkat Csoportosítsák a következő szempont szerint: Siker a magánéletben Siker a munka világában A csoport tagjai gyűjtsék össze azokat a gondolatokat, tennivalókat, amelyek véleményük szerint hozzájárulnak a sikeres életpálya megvalósításához. A tennivalókat Csoportosítsák a következő szerint: személyiségünkkel kapcsolatos tennivalók, környezettel kapcsolatos tennivalók. 6 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Vágyak, szükségletek Sorszám: 2. Évfolyam: 12.; II/14. Időtartam 90 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanulónak legyen jövőképe. A tanuló a jövőképből kiindulva a hosszú távú célok megfogalmazása után tudjon közép és rövid távú célokat felállítani. A tanuló tudja megfogalmazni elképzeléseit munka világával kapcsolatban. A tanuló vágyai és a valóság harmóniában legyenek. Követelmények A tanuló tudjon reális célokat megfogalmazni. Anyagszükséglet Csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó, reklámújságok az ábrák kivágásához, feladatlap. Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Szatmári Balogh Mária (1998): Készség- és személyiségfejlesztés, Hallgatói munkafüzet, Eger: EKTF Líceum Kiadó Galambos Katalin (2002): Pályaorientáció 5., Milyen esélyeim lesznek a munkaerőpiacon?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Dr. Vári Annamária (2004): Mi legyek, ha még nagyobb leszek?, Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Tanári kézikönyv: melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 6 7. dia PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Vágyak, szükségletek Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 1. A tanulás fogalma, jelentése 2. A munka világa Önálló fogalomalkotás Tapasztalatok és eddigi ismeretek összegzése Az értékrend alakítása, az attitűd formálása Döntéshozatali képesség Munkaszervezés Rendszerező képesség 3. Jövőkép fogalma Szóbeli kommunikációs képesség Tapasztalatok megosztása a csoportban Mások tapasztalatainak megfigyelése, türelmes meghallgatása 4. Hosszú távú, rövidtávú célok, cselekvési terv Szövegértés 15 Tanári magyarázat Játék Az analizáló és szintetizáló képesség fejlesztése Reális időstrukturálás Döntéshozatali képesség 30 Gyűjtőmunka 25 Frontális Munkalap 20 Tanári magyarázat Frontális, csoport Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 5. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 1. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 6 7. dia Csoport Csomagolópapír Filc Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 6. melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 2. feladat Csoport Feladatlap Íróeszköz Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 7. melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 3. feladat Egyéni Csomagolópapír Ceruza Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 8. melléklet Tanulói jegyzet: Vágyak, szükségletek 4. feladat Tanulási stratégiák, típusok ismertetése. Egy adott rajz alapján az egyik diák utasításokat ad a többieknek a rajz megalkotására kétféle módszerrel. Az első alkalommal a diákok nem kapnak segítséget, a másodiknál kérdezhetnek. A gyakorlat végén összehasonlítják a kétféle módszert A tanulók kis csoportokban gyűjtsenek össze olyan tevékenységeket, amelyeket a munka fogalmába tartozónak ítélnek. Dolgozzák ki a munka fogalmát, milyen más fogalmakat tudnak felsorolni a témakörrel kapcsolatban. Csoportszóvivő ismertesse az összegyűjtött anyagot az osztállyal. Egyéni feladat: a tanuló képzelje el magát 10 év múlva a munka és munkakörülmények szempontjából. Készítsen gondolataiból szóbeli beszámolót vagy egy rajzot, amit kis csoportban bemutathat társainak. A tanulók kis csoportokban készítsenek cselekvési tervet a megfogalmazott célok megvalósításához. Sorolják fel azokat a személyeket, intézményeket, akik, és amelyek segítségükre lehetnek. 8 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Karriertervezés megvalósítása Sorszám: 3. Évfolyam: 12.; II/14. Időtartam 90 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló legyen tisztában az életpálya fogalmával, az esetleges változtatási lehetőségekkel, ismerje meg a karriertervezés lépéseit, az élethosszig tartó tanulás fogalmával. Követelmények A tanuló legyen képes pályatervet készíteni. Tudja mit jelent az élethosszig tartó tanulás. Anyagszükséglet Csomagolópapír, vastag filctollak, gyurmaragasztó, előre megírt történetek. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép Projektor Gönczi Károly (2006): Életpálya-építés, Budapest: Pedellus Tankönyvkiadó Kft. Rudas János (1990) Delfi örökösei, Budapest: Gondolat Kiadó Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Dr. Váry Annamária (2004): Mi legyek, ha még nagyobb leszek?, Budapest: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Galambos Katalin (2002): Pályaorientáció 4., Hogyan tájékozódjunk a lehetőségekről?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Kft. Dr. Szilágyi Klára, Dézsi Irén, László Béláné, Mátó Gyöngyi, Mészárosné Trájer Eleonóra, Rettegi Zsolt, Sebők Erika, Suhajda Csilla Judit (2004): Szakmaválasztásra készülök, Budapest: OM Tanári kézikönyv: melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 8. dia PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Karriertervezés megvalósítása Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Élethosszig tartó tanulás 2. Az életpálya fogalma, a változtatási lehetőségek 3. A karriertervezés öt lépése, folyamata Adatgyűjtés megadott alapján Következtetési képesség Kooperativitás A saját tapasztalatok megosztása a csoportban Mások tapasztalatainak megfigyelése, türelmes meghallgatása Az értékrend alakítása Az attitűd formálása Közös fogalomalkotás Szóbeli kommunikációs képesség Információgyűjtés Rövid, szóbeli szövegalkotás csoport előtt Önbizalom Önfegyelem A hallott és olvasott szöveg megértése, lényegkiemelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 10 Gyűjtőmunka Csoportos Csomagolópapír Vastag filctollak Gyurmaragasztó 35 Ötletroham Egyéni és csoport Tanári kézikönyv: 9. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 1. feladat Csomagolópapír Vastag filctollak Gyurmaragasztó Konkrét életpálya modellek összehasonlítása (szülők, nagyszülők, nagyobb testvér, stb.) Tanári kézikönyv: 10. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 2. feladat 20 Megbeszélés Csoportos Előre megírt történetek Papír Íróeszköz Gyurmaragasztó Tanári kézikönyv: 11. melléklet Tanulói jegyzet: Karriertervezés megvalósítása 3. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 8. dia Minden csoport kap egy korosztályt. A kisgyermekkortól az időskorig bezárólag gyűjtsék össze az adott életkorban elsajátítandó ismereteket, készségeket. Határozzák meg, hogy ezeket, az ismereteket később hogyan kell továbbfejleszteni a változatos élethelyzetnek megfelelően. Ötletroham saját tapasztalat és mások élethelyzeteinek megfigyelése alapján egyéni és Csoportos gyűjtőmunka: Mi lehet az életpálya? címmel. Egy adott történet alapján kell a csoportoknak meghatározni a karrierépítés lépéseit. A történet főszereplője hogyan indulhat el a jelenlegi helyzetéből céljai megvalósítása felé. A megadott történet lehet azonos. 10 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Karriertervezés megvalósítása Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Személyes tulajdonságok Rendszerző képesség Kommunikáció Önkritika Döntési képesség Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 25 Teszt Egyéni Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 12. melléklet Tanulói jegyzet: A munkaerővel szemben támasztott követelmények 4. feladat Gönczi Károly (2006): Életpályaépítés, Debrecen: Pedellus Tankönyvkiadó, oldal A tanulók egyéni munkában töltsék ki a következő teszteket: Jellemvonásaim, Mennyire vagyok komoly, megfontolt?, Mennyire vagyok nyitott?. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Foglalkozások, foglalkozási csoportok Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa 90 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanuló ismerje meg a foglalkozási szakterületeket, csoportokat. A tanuló legyen tisztába az egyes szakmákhoz tartozó szükséges végzettségekkel. Legyen fogalma az egyes szakterület szakmáihoz tartozó munkakörülményekkel. A tanuló ismerje fel a lehetőségek sokszínűségét. 5. Szakmaválasztási mérlegelések. A tanuló tudja felsorolni a foglalkozási szakterületeket, csoportokat, ha van választott szakmája, az ahhoz szükséges végzettséget. Csomagolópapír, filctollak, OKJ egy részletének fénymásolata Fogalomkártyák az értékekről Gyurmaragasztó Zachár László (2006): Pályaorientáció, Budapest: Műszaki Kiadó Zsigmond Csaba Szép Zsófia (1998): Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák, Eger: Líceum Kiadó Szatmáriné Balogh Mária (1998): Készség és személyiségfejlesztés, Eger: EKTF Liceum Kiadó ( ) (Országos Képzési Jegyzék) (szakmabemutató filmek, szakmai képzések, foglalkozások) (szakmakereső, szakma beírása stb. honlapok) ( ) (szakmabemutató filmek) Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt 9. dia 12 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Foglalkozások, foglalkozási csoportok Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Szakterületek, szakterületek csoportjai: Gazdasági, szolgáltatás szakterület Pénzügy, banki szféra Humán szakterület Agrárszakterület Előállítás, forgalmazás, egyéb Műszaki szakterület 2. Szakmai alapdokumentumok Szakképzési törvény Országos képzési jegyzék Adatok rendszerezése megadott alapján Összehasonlítási képesség fejlesztése Önkifejezés fejlesztése Kooperativitás Döntéshozatali képesség Forráshasználat Analizáló képesség fejlesztése Módszer Munkaforma 25 Gyűjtőmunka Csoportos Papír Íróeszköz 20 Csoportos Szakértői mozaik Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanári kézikönyv 13. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 1. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 9. dia anyagok ( ) (szakmabemutató filmek Csoportos Az OKJ részletének fénymásolata Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 14. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 2. feladat A csoportok hasonlítsák össze az egyes szakmacsoportok esetén a szakmák különbözőségeit. Összehasonlítási : Milyen követelmények szükségesek az egyes szakmák betöltéséhez? Milyen eszközökkel dolgoznak? Milyen veszélyforrá- sok találhatók az egyes munkaterületeken? A csoportok ismerjék meg az OKJ egy részletét, hogy tisztába legyenek a felépítésével. Emeljenek ki belőle 5 szakmát, és ismertessék a szakma követelményeit. (szakmabemutató filmek, szakmai képzések, foglalkozások) vagy (szakmakereső, szakma beírása, stb.) honlapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Foglalkozások, foglalkozási csoportok Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 3. A szakma kiválasztása, mérlegelési lépések Adottságok, képességek, készségek, kompetenciák Vágyak, célok Lehetőségek Követelmények 4. A munkában, a személyes életben, a társas kapcsolatokban rejlő értékek: Kötelesség Szakértelem Informáltság Gyakorlottság Vezetői képességek Függetlenség Biztonság Önbizalom Önmegvalósítás Gazdagság Szülői szerep Örömök Egészség Szeretet, nyitottság Analizálás Rendszerző képesség Kommunikáció Kommunikációs képesség Fogalomértelmezés Módszer Munkaforma 25 Tanári magyarázat Egyéni és Csoportos Frontális Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Csomagolópapír Íróeszköz Feladatlap Tanári kézikönyv 15. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 3. feladat 20 Kérdőív Csoportos Fogalomkártyák Íróeszközök, Munkaérték-kérdőív Tanári kézikönyv: 16. melléklet Tanulói jegyzet: Foglalkozások, foglalkozási csoportok 4. feladat Számítógép esetén: (foglalkozási, érdeklődési kérdőív kitöltése) Páros munka: A párok tagjai egyénileg gondolják végig a szakmaválasztás mérlegelés szempontjait. Beszéljék meg a következtetéseket. A feladathoz kérdőív szükséges. Saját adottságok felmérése + saját szakmai vágyak, összehasonlítása (pl. orvos akarok lenni, de utálom a biológiát). Az értékek és célok összekapcsolása A csoportok a megadott értékeket párosítsák a fogalomkártyákkal. Ismertessék az eredményeket. (Pl. gazdagság sok pénzt akarok keresni) Vagy Választható/alternatív feladat: Foglalkozási-érdeklődési kérdőív kitöltése, értékelés 14 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 5. CÍM: Álláskeresési technikák Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa Időtartam 90 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló ismerje az álláskeresési technikákat. Képes legyen alkalmazni a különböző álláskeresési technikákat. Tudja használni a rendelkezésre álló információ-forrásokat (internet, telefon, újság, szociális háló stb.). Tudja a megfelelőnek látszó állásajánlatot megvizsgálni. Követelmények A tanuló tudja alkalmazni adott alapján az álláskeresési technikákat (hirdetések, állásbörzéken való megjelenés, kapcsolat a munkaerőközpontokkal, kapcsolat a munkaerő-közvetítő cégekkel, meglévő munkatársak felkeresése, spontán jelentkezés, állásbörzék). Tudja használni az álláskereséshez szükséges eszközöket, tudja, melyek a legfontosabb internetes honlapok, ahol állásajánlatokat kaphat. Anyagszükséglet Csomagolópapír, filctollak, könyvek, hirdetések az álláskereséssel kapcsolatban, történet a szerepjátékhoz. Munkaeszközök Gyurmaragasztó szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 1 4. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_TP.ppt dia PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Álláskeresési technikák Sorszám 1. A munkáltatók munkaerő-toborzási tevékenysége: Hirdetések (újság, internet) Állásbörzéken való megjelenés Kapcsolat a munkaerő központokkal Kapcsolat a munkaerő közvetítő cégekkel, Nyílt napok szervezése Meglévő munkatársak ajánlása Spontán jelentkezés elfogadása stb. Adatgyűjtés megadott szerint Rendszerezés Figyelem Együttműködési képesség 2. Álláskeresési technikák Csoportmunkában való részvétel képesség fejlesztése Rendszerezés Döntéshozatali képesség Kreativitás Együttműködési képesség Önirányítás Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 25 Gyűjtőmunka Módszer Munkaforma Páros vagy egyéni Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Írólap Íróeszköz Könyvek Hirdetések Tanári kézikönyv: 17. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 1. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 11. dia Szerepjáték Csoportos Írólap Íróeszköz Mini történet Tanári kézikönyv: 18. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 2. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 10. dia A tanári magyarázatot a munkakeresési lehetőségekről a témáról összegyűjtött szemléltetőanyaggal egészítjük ki. Pl. könyvek, hirdetések stb. A tanulók internetes oldalak (www. express.hu), vagy újságok alapján gyűjtsék ki, hogy mik a keresett állások és azoknak milyen követelményeik vannak. A csoportok kapnak egy-egy mini történetet. (A történet tartalmazza: ki akar elhelyezkedni, milyen végzettséggel és mennyi gyakorlattal) Készítsenek ajánlást a történetben szereplő személynek, hogyan fogjon hozzá az álláskereséshez. 16 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

18 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Álláskeresési technikák Sorszám 3. Információforrások Számítógép-használat Forráshasználat Adatgyűjtés megadott alapján Összehasonlítás 4. Az állásajánlat értelmezése A kapcsolatfelvétel formái Együttműködési képességek Konszenzuskeresés Segítőkészség Önkifejezés Önérvényesítés Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma 20 Házi feladat 25 Szituációs játék Egyéni, páros Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Íróeszközök Papír Tanári kézikönyv: 19. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 3. feladat Tanári prezentáció: MUNK12_14_ TP.ppt 11. dia Csoportos Előre megírt szituációk Tanári kézikönyv: 20. melléklet Tanulói jegyzet: Álláskeresési technikák 4. feladat Házi feladat: keressenek a fiatalok álláskeresésre használható oldalakat. A honlapok címeit jegyezzék fel. A tanulók keressenek meg három weboldalt a házi feladat keretein belül találhatókból vagy a tanár által ajánlott oldalak közül. Hasonlítsák össze azokat a következő szerint: Hány menüpontot ajánl az oldal, melyek ezek? Van-e a fiataloknak szóló menüpont? Kínál-e önértékelő eljárást a weboldal? Szituációs gyakorlatok Kiválasztott hirdetés alapján a párok telefonos pártbeszédet mutatnak be. Az osztály figyeli a pártbeszédet, kiegészíti és véleményezi azt. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: hirdetéselemzés, értelmezés, buktatók Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 6. Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa 90 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanuló tudja elkülöníteni a hirdetésekben található reális és valótlan tartalmakat, értelmezni az írott szöveget. A tanuló legyen képes adott szempontnak megfelelően kiválasztani az adekvát álláshirdetéseket. Csomagolópapír, filctollak, újságokból gyűjtött álláshirdetések. Olló, gyurmaragasztó Számítógép 1 db. Projektor Vetítővászon Egyéb, pl. Tanári prezentáció Cserekje Erzsébet Németh Márta (2008): Munka-füzet, Budapest: Vasas Köz Kft. Zachár László (2006): Pályaorientáció éveseknek, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Újsághirdetések Tanári kézikönyv: melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 1 4. feladat 18 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Hirdetéselemzés, esetleges buktatók Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. A hirdetésekben rejtett buktatók Szöveg és realitás összefüggései 2. Álláshirdetések és szakmák összefüggései, a munkavállalóval szemben támasztott követelmények 3. Munkahelyi kompetenciák Összehasonlítás Analizálás-szintetizálás Következtetés levonása Döntéshozás (indoklás) Etikus magatartás Kritikus gondolkodás Kooperativitás Konszenzuskeresés Érvelés, partner előzetes ismereteihez való alkalmazkodás Önérvényesítés Önkifejezés Figyelem Vitakészség Döntéshozatali képesség Érvelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 25 Gyűjtőmunka Csoportos Írólap Íróeszköz Kivágott, vagy szerkesztett álláshirdetések 20 Gyűjtőmunka, rendszerezés 25 Gyűjtőmunka, rendszerezés Tanári kézikönyv: 21. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 1. feladat Páros Írólap Íróeszköz Újságokból gyűjtött és kivágott álláshirdetések Tanári kézikönyv: 22. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 2. feladat Csoportos Papír Íróeszköz Újságokból kivágott álláshirdetések Tanári kézikönyv: 23. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 3. feladat A tanulók a kapott álláskeresési lehetőségek, hirdetéseket elemezzék. Állapítsák meg, hogy a hirdetés valós vagy valótlan ajánlatokat tartalmaz. Állapítsák meg, hogy a táblázatban szereplő adatok tekintetében kedvező, vagy kedvezőtlen az ajánlat. A megállapításokat osszák meg a nagycsoporttal. Alakítsunk párokat. A tanulók páros munka keretében belül egy kompetencialistán szereplő fogalmakat Csoportosítsák a következők szerint: az ember hozzáállása, hogyan adja el magát, hogyan kezel másokat. A tanulók csoportban vizsgálják meg az álláshirdetéseket és az ajánlatokban szereplő foglalkozásokhoz táblázatos formában, gyűjtsék össze a szükséges munkaadói elvárásokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Hirdetéselemzés, esetleges buktatók Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Álláshirdetések és szakmák összefüggései, a munkavállalóval szemben támasztott követelmények Érvelés Önkifejezés Figyelem Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Játék Csoportos Fólia, vagy prezentáció (írásvetítő vagy számítógép) Tanári kézikönyv: 24. melléklet Tanulói jegyzet: Hirdetéselemzés és értelmezése, buktatók 4. feladat Szituációs gyakorlatok: Kiválasztott hirdetés alapján a párok pártbeszédet mutatnak be. Az osztály figyeli, véleményezi, kiegészíti azt. 20 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 7. Évfolyam: 12.; II/14. A tanítási egység típusa 90 perc Dupla óra (2x45 perc) Ismerje meg az önéletrajz tartalmi és formai követelményeit. A tanuló tudjon készíteni önéletrajzot adott álláshirdetéshez. Ismerje meg a motivációlevél tartalmi és formai követelményeit. A tanuló ismerje a munkára jelentkezéskor beadandó pályázati anyag típusait. A tanuló tudjon készíteni önéletrajzot adott álláshirdetéshez. A tanuló tudjon motivációs levelet írni adott alapján. Csomagolópapír, filctollak, motivációs-levél minta (Europass önéletrajz varázsló) Zachár László (2006): Pályaorientáció éveseknek, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Galambos Katalin (2002): Pályaorientáció 5., Milyen esélyeim lesznek a munkaerőpiacon?, Budapest: Műszaki Könyvkiadó Zsigmond Csaba Szép Zsófia (1998): Munkaerő-piaci ismeretek, álláskeresési technikák, Eger: Líceum Kiadó Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 1 4. feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Az önéletrajz tartalmi, formai követelményei 2. Adott álláshirdetésre önéletrajz készítése Önéletrajz tartalmi felépítésében mit célszerű elmondani magunkról és hogyan? 3. Motivációs levél, kísérőlevél (megszólítás, egyediség, főbb elemei) Rendszerezés Előzetes tudás alkalmazása Érvelési képesség Információgyűjtés Nyitottság a csoporttársak felé Segítőkészség Rendszerezés Előzetes tudás alkalmazása Elemző képesség Szövegalkotás Pontosság Világos kifejezőkészség Írásos kommunikáció képesség Szövegértés és elemzés Szóbeli szövegalkotás Elemző képesség Pontosság Világos kifejezőkészség Írásos kommunikáció képessége 4. Motivációs levél Elemző képesség Pontosság Világos kifejezőkészség Írásbeli szövegalkotás Módszer Munkaforma Megbeszélés Írásbeli szövegalkotás Magyarázat Írásbeli szövegalkotás Írásbeli szövegalkotás Csoportos Egyéni Páros Páros Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Írólap Íróeszköz Tanári kézikönyv melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 1. feladat Írólap Íróeszköz Tanári kézikönyv 27. melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 2. feladat Motivációs levélminta Tanári kézikönyv 28. melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 3. feladat Papír Íróeszköz Tanári kézikönyv: 29. melléklet Tanulói jegyzet: Önéletrajz, motivációs levél, kísérőlevél 4. feladat A tanulók kis csoportokban jellemezzék az eddig tanultak alapján az önéletrajzot. (Mit tartalmaz, hogy néz ki, stb.) Kapott önéletrajzból állapítsák meg mi a hiba, tegyenek javaslatot az önéletrajz kijavítására. A kiscsoportok osszák meg tudásukat a nagycsoporttal. Az információkat a tanár egészítse ki. A tanulók a kapott álláskeresési lehetőségek, hirdetéseket elemezzék. Készítsenek hozzá önéletrajzot. Az önéletrajz elkészítésénél vegyék figyelembe, hogy milyen információkat célszerű közölni a leendő munkaadóval. Mellékeljenek kísérőlevelet is. Egy motivációs levélből a tanulók emeljék ki a formai és tartalmi jellemzőket (pl. foglalkozásra jelentkezés feltüntetése, megszólítás, stb.). A tanulók készítsenek a hirdetésnek megfelelő motivációs levelet. Az elkészült munkákat mutassák be az osztály előtt. Véleményezzék egymás munkáját! 22 társas és munkavállalói kompetenciák Tanári kézikönyv 12. és II/14. évfolyam

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Egészségkultúra. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Egészségkultúra 9. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Anyanyelv. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. I/13. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex szakmai kommunikációs és informatikai csomag Anyanyelv I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek

NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA. A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek NKI BABAY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS SPORTISKOLA A pályaválasztást segítő rendezvénysorozathoz kapcsolódó tevékenységek Ha még nem csináltál egy dolgot, próbálkozz meg vele háromszor. Először, hogy legyőzd

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv

Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Munkaerő-piaci ismeretek Kézikönyv Kádár Erika - Dr. Kovács András - Tóth Ibolya Szerkesztette: Balogh Zsuzsanna Debrecen 2008. 1 A foglalkozás módszere A tananyag célja, hogy gyakorlati ismeretekkel segítse

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001. Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési Központ Mezőberény Kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Mezőberény és mikrotérségének nevelési oktatási intézményeiben

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11.

MAGYAR KÖZLÖNY. 73. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd. Tartalomjegyzék. 20/2010. (V. 11. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. május 11., kedd 73. szám Tartalomjegyzék 20/2010. (V. 11.) OKM rendelet A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjérõl, valamint egyes

Részletesebben

Szakiskolai képzés szakmai alapozó tantárgyainak helyi tanterve

Szakiskolai képzés szakmai alapozó tantárgyainak helyi tanterve Ikt.sz: 3/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Az előrehozott szakképzés. közismereti helyi tanterve

Az előrehozott szakképzés. közismereti helyi tanterve INCZÉDY GYÖRGY Középiskola, Szakiskola és Kollégium 4400 Nyíregyháza, Árok u. 53. Postafiók: 98 Tel.: 42/508-320 Fax: 42/433-756 OM azonosító: 033690 E-mail: iskola@inczedy.sulinet.hu Honlap: www.inczedy.hu

Részletesebben

AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) KERETTANTERVE ELSŐ VÁLTOZAT NEM LEKTORÁLT

AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) KERETTANTERVE ELSŐ VÁLTOZAT NEM LEKTORÁLT AZ ELŐREHOZOTT SZAKISKOLAI SZAKKÉPZÉS (9., 10., 11. ÉVFOLYAMOK) KERETTANTERVE ELSŐ VÁLTOZAT NEM LEKTORÁLT 1 Projektvezető: Mihály Ottó Szakmai vezetők: Falus Katalin Mihály Ottó Készítették: Falus Katalin

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja

3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja Pedagógiai-mővelıdési program Oladi Általános Mővelıdési Központ OM azonosító: 200897 3. Az Oladi ÁMK Teleki Blanka Középiskolája és Szakiskolájának pedagógiai programja 3.2.2. A szakközépiskolában tanított

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei

A tanári pályaalkalmasság megítélésének módszerei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció

Szociális életviteli és környezeti kompetencia Felkészülés a NAGYBETŰS életre Modulrendszerű oktatás önálló innováció Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium OM azonosító: 036056 : 5340 Kunhegyes Kossuth Lajos út 15-17. : 59/530-177; 59/530-150 /fax: 59/530-178; 59/530-149 E-mail:

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési

Részletesebben

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY

CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY CSOMÓPONT IFJÚSÁGI INFORMÁCIÓS PONT MUNKÁRA FELKÉSZÍTŐ PROGRAM ÖSSZEGZŐ TANULMÁNY A FIATALOK MUNKÁBA ÁLLÍTÁSA, A KIINDULÓ HELYZET ELEMZÉSE Bevezetés A fiatalok alapvető joga, hogy már munkába állásuk előtt

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Életpálya építés Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Nyerges Tibor Barocsai Zoltán I.Béla Gimnázium,

Részletesebben

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei)

Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) Kiválasztás a felnőttképző intézmények munkájában (kiválasztással kapcsolatos fogalmak, annak folyamata és módszerei) A tanulmány a Zalai Irka, TÁMOP 3.2.3-08/1-2009-0021 projekt keretében készült A projekt

Részletesebben

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei

A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei 2. melléklet [9. melléklet az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelethez] A Köznevelési Hídprogramok kerettantervei Tartalom: 9.1. Híd I. program kerettanterve Bevezetés Kerettantervek 9.2. Híd II. program kerettanterve

Részletesebben

HÍD - I tantárgyainak képzése

HÍD - I tantárgyainak képzése Ikt.sz: 11/a. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET

ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET ALAPKÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE TANULÁSI KÉSZSÉGEK FEJLESZTÉSE OKTATÓI SEGÉDLET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET 2013 KÉSZÍTŐ: Vámos Éva Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 II. HASZNOS TUDNIVALÓK... 4 III.

Részletesebben

Önkéntes Központ Alapítvány Budapest 2011.

Önkéntes Központ Alapítvány Budapest 2011. Az Önkéntes Portfolió az Európai Bizottság Leonardo da Vinci programjának Az Önkéntes tevékenység értékelése ( AVE in a professional perspective: Assessing voluntary experiences ) című kísérleti projektje

Részletesebben

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése:

Szakközépiskolánk szerkezeti felépítése: Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola 1039 Budapest, Zipernowsky utca 4. SZAKKÖZÉPISKOLA A Kelta Vendéglátó Szakközépiskola és Szakiskola fenntartója 2004. szeptember 1-e óta a Kelta Oktatási

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. SOPRON

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. SOPRON A nevelőtestület elfogadta: 2015. január 29. Nyugat-magyarországi Egyetem Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. SOPRON 1 Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 5 2. NEVELÉSI

Részletesebben