Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly"

Átírás

1 Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

2 A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési területeire építve felkészíteni a pedagógusokat az életpályaépítési, pályaorientációs nevelési feladatok teljesítésére. A törvényi háttér megismertetése az életpályaépítés szemszögéből. A pedagógusok a kompetencia alapú oktatás eredményeinek megismerése révén új szemlélettel közelítsenek az életpályaépítéshez. A pedagógus ismerje meg a munkaerőpiac aktuális elvárásait, igényeit. A pedagógusok számára gyakorlatorientált továbbképzési formában a pályaorientáció módszertanának elmélete mellett, sajátélményű gyakorlatokon keresztül mutassa be azokat az ismereteket, feladatokat, teszteket, melyeket később a tanítási gyakorlatban alkalmazhatnak. A pedagógus ismerje meg az aktuális munkajogi alapokat, vállalkozási alapismereteket. Cél, hogy a pedagógusok frontális tanórák helyett elfogadják a tevékenységközpontú szemléletet, mely által tanítványaiknak lehetőségük lesz megtapasztalni saját képességeiket, beállítódásukat. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények Ismerje a Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és a 202/2007. (VII. 31) Kormányrendeletet Ismerje az életpályaépítéssel kapcsolatos törvényi tartalmakat, (KT., NAT 2007., PP., helyi tanterv) kulcskompetenciáit és a kiemelt fejlesztési feladatokat. Tudja az életpályaépítésre, pályaorientációra vonatkozóan a kompetenciafejlesztést értelmezni, és alkalmazni.

3 Ismerje a munkaerőpiac aktuális igényeit, a munkavállalót érintő elvárásokat. Tudja behelyezni a pályaorientációs programot a saját intézményének szervezetébe Ismerje az aktuális adózási szabályokat, aminek következtében tudjon bruttó jövedelemből nettó jövedelmet számolni. Tudjon különbséget tenni a vállalkozó és alkalmazotti lét között, tudja megnevezni a vállalkozói kompetenciákat. Legyen képes több órát felölelő, differenciált gyakorlatsort tartalmazó életpályaépítési, pályaorientációs foglakozási tervet készíteni. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása Legalább három tanórát felölelő, differenciált gyakorlatsort tartalmazó pályaorientációs foglakozási terv készítése. Értékelési szempontok: A pályaorientációs foglalkozási terv tartalmaze kiemelt fejlesztési területet, és megfelele a NAT 2007 Egységes alapokra épülő differenciálás szempontjainak és a pályaorientáció követelményrendszerének? I. Tematikai egység megnevezése: Bevezetés I.1. A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése A továbbképzés tematikus egységeinek, céljainak ismertetése. Technikai információk megfogalmazása. I.1. tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás Előadás címe: A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése

4 Az előadás vázlata a melléklet I. tematikai egység mappában I.1 tematikai egység fajlnév alatt található. I.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra I.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára I.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott I.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Flipchart 1 db Csomagolópapír 2 ív Gyurmaragasztó 1 csomag Filctoll (vastag) 1 csomag (kék, zöld, piros, fekete) I.2 Bemutatkozás A képző és a résztvevők bemutatkozása I.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Névjegykártya készítés, beszélgető kör A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet I. tematikai egység mappában, I.2 fajlnév alatt található. I.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 0,5 óra I.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára

5 I.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott I.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Névkártya (résztvevőnként) 1 db vagy etikett címke (résztvevőnként) 1 db Vastag filctoll (résztvevőnként) 1 db I.3 Résztvevői elvárások a továbbképzéssel kapcsolatban Elvárások megfogalmazása I.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka a kooperatív csoporton belül:4 részre osztott A4 lap: mit vársz magadtól, a csoporttól, a képzőtől, a továbbképzéstől. Módszer: szóforgó Csoportmunka: (36 fős csoport) közös plakátkészítés 4 részre osztott csomagolópapírra, csoportszínnel és szerepkártyák segítségével. Csoport szóvivői ismertetik plakátjukat. Elvárások összegzése teljes csoportban. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet I. tematikai egység mappában, I.3 mappában I.3 fajlnév alatt található. I.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra I.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára I.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

6 I.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök 4 részre osztott A4es lap a csoport létszámával megegyező mennyiségben (I.3 mappában A4 lap fajlnév alatt megtalálható a sablon) Csomagolópapír 4 db Filctoll 4 db II. Tematikai egység megnevezése: A pályaválasztás és én (Saját élmények előhívása) Ki, hogyan választott szakmát, hogyan lett pedagógus? Milyen tényezők befolyásolták a választást? Saját intézményében ki, hogyan segítette eddig a pályaválasztást? II. tematikai egység feldolgozásának módja: Önálló munka, majd csoportmunka során (36 fős csoport): saját pályaválasztási élmények összehasonlítása. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet II. tematikai egység mappában található. II. tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra II. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára II. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

7 II. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök 3 részre osztott A4es lap a csoport létszámával megegyező mennyiségben (II. mappában A4 lap fajlnév alatt megtalálható a sablon) Csomagolópapír 4 db Filctoll 4 db III. Tematikai egység megnevezése: Pályaválasztáspályaismeret a NATban, az EUban III.1 A pályaválasztáspályaismeret a NATban A NAT felépítése és abban a pályaorientáció helye (a pályaorientációval kapcsolatos változások a NAT 2007ben). A Pedagógiai Programokban megtalálható életpályaépítéssel kapcsolatos tartalmak elemzése. III.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportmunka 36 fős csoport: NAT2007 felosztott dokumentumainak csoportonkénti feldolgozása. A csoportok prezentációjának bemutatása. Információk összegzése teljes csoportban. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet III.1 tematikai egység mappában található. A NAT2007. a III. tematikai egységen belül a III.1 tematikai egység mappában található NAT2007. fajlnév alatt. III.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra III.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára NAT2007. Egyik szabadon választott intézmény Pedagógiai Programja

8 III.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott NAT2007. Egyik szabadon választott intézmény Pedagógiai Programja III.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A csoport létszámának megfelelően egyenlően elosztott NAT2007. dokumentum 1 példányban. Minden résztvevőnek a saját intézményi Pedagógiai Programjából 1 db tetszőleges kiválasztása. Csoportonként 1 db csomagolópapír Filctoll csoportonként 1 db Gyurmaragasztó III.2 Az életpályaépítés és az Európai Unió Az EU elvárásai az életpályaépítés területén. A Life Long Learning szükségszerűsége (nyitottság, továbbtanulás, alkalmazkodási képesség). Operatív programok Magyarországon. III.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az életpályaépítés és az Európai Unió. Előadás prezentációja a III. tematikai egységen belül Az életpályaépítés és az Európai Unió címen található. III.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra III.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára

9 III.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott III.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db IV. Tematikai egység megnevezése: Sikeres életpályaépítő és a kompetencia háttér IV.1 Kompetencia a HEFOP és TÁMOP tükrében, életpályaépítési fókusszal A kompetenciák fogalma A fogalom többféle megközelítése, meghatározása A kulcskompetenciák Életpályaépítés kereszttantervi kompetencia IV.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Kompetencia háttér. Előadás prezentációja a IV. tematikai egység mappán belül Kompetencia háttér címen található. IV.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Elmélet: 1 óra IV.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A prezentáció emlékeztetője nyomtatott formában.

10 IV.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Az előadás prezentációjának emlékeztetője résztvevőként 1 db IV.2 Kapcsolatok Az életpályaépítési, pályaorientációs kulcsképességek, kompetenciák összegyűjtése. IV.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Kooperatív csoportmunka 36 fős csoport: kapcsolatháló készítése az élethosszig tartó tanulást szolgáló kompetenciákról. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet IV. tematikai egység mappán belül IV.2 gyakorlat fajlnéven található. IV.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra IV.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A IV.1 tematikai egységben használt prezentáció emlékeztetője. IV.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Csoportonként 2 db csomagolópapír

11 Filctoll csoportonként 4 db 4 féle színben Gyurmaragasztó IV.3 Az életpályaépítés új megközelítése Miért kell változtatni? Pedagógus megváltozott szerepe, életpályaépítés a szakképzésben. IV.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az életpályaépítés új megközelítése. Az előadás prezentációja a IV. tematikai egység mappában található. IV.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra IV.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára IV.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db V. Tematikai egység megnevezése: Pályaválasztás tartalmi elemei V.1 Munka, kereset, életvitel közötti összefüggések Igények, vágyak. Hogyan szeretnék élni? Életvitel kidolgozása képek segítségével. Az anyagi lehetőségek meghatározzák vágyaink teljesülését.

12 Az egyes szakmákhoz tartozó mai magyar aktuális fizetések. V.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: igények, vágyak megjelenítése: hol szeretnék lakni, hogyan szeretnék étkezni, milyen közlekedési eszközzel szeretnék járni, milyen hobbyt választok. A mindenki számára kiosztott egységcsomagokban minden feltett kérdéshez több kép kapcsolódik. Ezek közül kell kiválasztani az egyénre jellemző igényt. Havi költségvetés készítése: a kiválasztott képekhez költségek rendelése a költségvetési sablon kitöltése. A gyakorlathoz tartozó dokumentumok az V. tematikai egység mappában az V.1 tematikai egység almappában találhatók. V.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Lakás, ruházkodás, élelmiszerek, közlekedés, állatok, szórakozás, reális bérek című dokumentumok, költségvetési sablon. V.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Segédanyagok résztvevőnként 11 példányban. A3as lap, olló résztvevőnként 11 db Ragasztó 4 db V.2 Pályaválasztást, szakmaválasztást befolyásoló tényezők Belső, külső, egyéb tényezők.

13 V.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: mindenki egyénileg postitre felír 33 3 belső, külső és egyéb tényezőt, amelyek szerinte befolyásolják a pályaválasztást. Mindenki egyenként a csomagolópapírra felragasztja az összegyűjtött tényezőket. Az előadó szüksége szerint kiegészíti az összegyűjtött tényezőket. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.2 tematikai egység gyakorlat fajlnéven található. V.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra V.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára V.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Résztvevőként 810 db postit Csomagolópapír 1 db Gyurmaragasztó V.3 Pályaválasztás és az önismeret Milyen vagyok? Belbin teszt Készségcsoportok: A változásokkal való megküzdés Váratlan eseményekre való reagálás Rugalmasság, kitartás, céltudatosság Határozottság Miben fejlődhetnék?

14 Tulajdonságlisták készítése Amiben jó vagyok, (képességlista) elnézhető hibáim, amin változtatni szeretnék Milyen kompetenciákat lenne fontos fejleszteni, a választott pályához? V.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: Belbin teszt kitöltése. Sajátélmény: Változnak a feltételek, és közben változunk mi magunk is. Példák gyűjtése: változásokkal való megküzdés, váratlan eseményekre való reagálás. Tulajdonságlista készítése. Mennyire irányítom hatékonyan az életem? Szituációs gyakorlatok megoldása a váratlan eseményekre való reagálás gyakorlata. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.3 tematikai egység mappában gyakorlat fajlnéven található. V.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Belbinteszt Tulajdonságlista sablon Váratlan események szituációs kártyák V.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Belbinteszt résztvevőnként 1 db Tulajdonságlista sablon résztvevőnként 1 db

15 Váratlan események szituációs kártya 23 db V.4 A pályaorientációban feldolgozandó pszichológiai jellemzők Érdeklődés Képességek Munkamód Egyéni tanulási stílus V.4 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni feladat: Képességeink listája teszt kitöltése, munkaérdeklődés kérdőív kitöltése, munkamód kérdőív kitöltése, eredmények csoportos megbeszélése. Előadás: Az orientációban feldolgozandó pszichológiai jellemzők. A gyakorlat vázlatának leírása, a tesztek, az előadás prezentációja a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.4 tematikai egység mappában találhatók. V.4 tematikai egység megvalósításának időtartama: Elmélet: 1 óra Gyakorlat: 2 óra V.4 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A mellékletben található kérdőívek, és a hozzájuk tartozó értékelési rendszer. V.4 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott Dr. Szilágyi Klára Dr. Völgyesy Pál: Pályaorientáció Egyetemi jegyzet Gödöllő Szent István Egyetem Dr. Szilágyi Klára Kenderfi Miklós Rettegi Zsolt Dr. Völgyesy Pál: Pályaorientáció Tanári Kézikönyv NSZI Szakiskolai Fejlesztési Program Budapest 2004 (mellékletben megtalálható).

16 V.4 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A mellékletben található kérdőívek, tesztek résztvevőnként 1 db. Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db V.5 Szakmaismeret A szakmák ismeretének szerepe a pályaorientációban, és a pályaválasztásban. Szakmák csoportosítása különböző szempontok szerint. Egyéni tanulási stílus. V.5 tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportfoglalkozás 36 fős csoport: A csoportok meghatározott idő alatt, egy kisorsolt kezdőbetűvel szakmákat gyűjtenek. Az a csoport győz, amelyik több szakmát tud gyűjteni meghatározott idő alatt. A szakmák csoportosítása munkavégzés, tanulmányi fokok stb. szempontok szerint. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.5 tematikai egység mappában található. V.5 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.5 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Szakmák cédulák (melléklet V.5 mappában) Alapfogalmak dokumentum (melléklet V.5 mappában)

17 V.5 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismeretei játékok gyűjteménye Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye II. Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen V.5 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A4 lap csoportonként 1 db Cellux Szakmák cédulák 20 db (csoport létszámától függően) Alapfogalmak (kiscsoportonként 11 db) VI. Tematikai egység megnevezése: Álláskeresés VI.1 Milyen kompetenciákat vár el a munkaerőpiac? A munkáltató igényei. Képességfókuszok összehasonlítása: iskolai munkáltatói elvárások. VI.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Milyen kompetenciákat vár el a munkaerőpiac? Az előadás prezentációja a VI. tematikai egység mappában található. VI.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra VI.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VI.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

18 VI.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db VI.2 Hogyan juthatok be egy munkahelyre? Honnan szerezhetek információkat? Önéletrajz a reklám tükrében. VI.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Hogyan juthatok be egy munkahelyre? 36 fős csoportmunkában gyűjtőmunka: az információszerzés lehetséges forrásai, módszerei. Önéletrajzi sablon kitöltése. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.2 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.2 tematikai egység mappában található. VI.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 2 óra VI.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Europass önéletrajz kitöltési útmutató (a mellékletben megtalálható) Europass önéletrajzi sablon (mellékletben megtalálható) VI.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

19 VI.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Europass önéletrajzi sablon résztvevőnként 1 db Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db VI.3 Az első benyomás, illemtan 1X1 Mi múlik az első benyomáson? Az első benyomást meghatározó tényezők Hogyan viselkedjek egy állásinterjún? Testbeszéd VI.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az első benyomás, illemtan Szituációs gyakorlat: állásinterjú: külön megfogalmazott viselkedési feladatokkal. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.3 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.3 tematikai egység mappában található. VI.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 0,5 óra VI.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára 3 pár szituációs kártya (a mellékletben megtalálható). VI.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

20 VI.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Szituációs kártya 3 pár VI.4 Jogi ismeretek Munkajogi alapok, munkaviszony létesítése, megszűnése. Munkabér meghatározása. Adózási ismeretek. Társadalombiztosítási alapismeretek. VI.4 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: munkajogi alapok, adózási ismeretek. Egyéni munka: egy adott szakmához tartozó bruttó bérhez tartozó adók kiszámítása, támogatási rendszer ismertetése. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.4 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.4 tematikai egység mappában található. VI.4 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 1,5 óra VI.4 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Szituációs kártyák 20 db Jövedelem kalkulátor sablonja (résztvevőnként 1db.) VI.4 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

21 VI.4 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Szituációs kártya 20 db Jövedelem kalkulátor sablonja (résztvevőnként 1 db) VI.5 Külföldi munkavállalás Mire kell felkészülnünk a külföldi munkavállalás során? VI.5 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: A Magyarországon szerzett képesítések elismerése, megfeleltetése. Ösztöndíjak, támogatások, európai programok ismertetése, tanulás az Európai Unióban. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappában található. VI.5 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra VI.5 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VI.5 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VI.5 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db

22 VII. Tematikai egység megnevezése: Jó vállalkozó válnae belőlem? Alkalmazott, vagy vállalkozó legyek? vállalkozói kompetenciák Vállalkozási alapismeretek Vállalkozási formák Diákvállalkozási programok Magyarországon VII. tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: vállalkozási alapismeretek, vállalkozási formák rövid jellemzői (Bt, Kft, Rt, stb). Segítségnyújtás az induláshoz. Diákvállalkozási programok a magyar középiskolákban. 36 fős csoportmunkában a vállalkozói kompetenciák összegyűjtése, csoportonkénti prezentáció a teljes csoport előtt. Az előadás anyaga a VII. tematikai egység mappában található A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VII. tematikai egység mappában található. VII. tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra Gyakorlat: 0,5 óra VII. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VII. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VII. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db

23 Vetítővászon 1 db Csomagolópapír Filctollak Gyurmaragasztó VIII. Tematikai egység megnevezése: Tanfolyamzáró értékelés Mivel gazdagodtam? Mit viszek magammal? VIII. tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportmunka: Mit viszek magammal? Munkámban mit tudok hasznosítani a továbbképzésen szerzett új ismereteimből? Mit tartok meg, mit hagyok el az eddigi munkámban alkalmazott módszereimből, stb. A képzés értékelése dokumentum a VIII. tematikai egység mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VIII. tematikai egység mappában található. VIII. tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra VIII. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Értékelési dokumentum VIII. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VIII. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Értékelési dokumentum (résztvevőnként 1db) 810 db postit (résztvevőnként)

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről

A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló pályaorientációs tevékenységről Magyar Pedagógiai Társaság - Pályaorientációs Szakosztály A tanárok és a pályaorientáció - Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben A pedagógusok ismeretei az iskolákban megvalósuló

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29.

2. számú melléklet. Intézmény: Nyíregyházi Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium Készítette: Tisza Zsuzsanna 2015. június 29. 2. számú melléklet A Bázisiskolai Program intézményi implementációs terve Készült: A TÁMOP-3.3.12-12-2013-0001 sz. Ifjúság.hu a sikeres nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA

TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program Pedagógiai-szakmai szolgáltató intézet fejlesztése és Projektháló TEMATIKA 30 órás közösségi mezőgazdasági pedagógus-továbbképzéshez zöldségtermesztés,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14.

A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. A pályaorientáció és a pályatanácsadás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának gyakorlatában Szeged, 2014. március 14. Előadó: Nyemcsok Lászlóné, tanácsadó Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 -

Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008 - Záróvizsga komplex tételsor villamos-mérnöktanár hallgatóknak - 2008-1. tétel a. A nevelés szerepe az egyén és a társadalom életében. b. A didaktika fogalma, tárgya, helye a tudományok rendszerében c.

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél

FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK TÁJÉKOZTATÓ PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél FELNŐTTKÉPZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK PROGRAMFÜZET a Centroszet Szakképzés-szervezési NKft.-nél Készítette: Marosvölgyi Ágnes A készítés dátuma: Budapest, 2011.07.08. Jóváhagyás dátuma: Budapest, 2011.07.11. Némedi

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 1. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS

KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS KOOPERATÍV MÓDSZERTANRA ÉPÜLŐ EGYÜTTMŰKÖDÉS A kooperáció egyik alapfeltétele a pedagógusok szemléletváltozása, de szükségesek azok a pedagógus mesterségbeli tudások is, amelyek megalapozzák a szemléletváltást.

Részletesebben

Felnőttképzési tájékoztató

Felnőttképzési tájékoztató Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00373-2010 Felnőttképzési tájékoztató Jász-Nagykun-Szolnok Felnőttképzési programjai és szolgáltatásai 2012. 1 Bemutatkozás A Jász-Nagykun-Szolnok t (a továbbiakban

Részletesebben

A tanárok és a pályaorientáció Életút-támogató pályaorientációra való felkészítés a tanárképzésben Az MPT Pályaorientációs Szakosztályának konferenciája Budapest, 2015. október 27. Dr. Borbély-Pecze Tibor

Részletesebben

Az új típusú szaktanácsadás

Az új típusú szaktanácsadás Az új típusú szaktanácsadás Dr. Pompor Zoltán szakmai vezető TÁMOP 3.1.5/12 A TÁMOP 3.1.5/12-ben megvalósuló fejlesztések Az Oktatási Hivatal, az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft és az Oktatáskutató

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma:

Pályaorientáció vagy pályaválasztás? Pályaorientáció fogalma: A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs tevékenysége Előadó: Nagy Zsanett RFKB programkoordinátor 2012. 06. 22. Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009 1 Pályaorientáció vagy pályaválasztás?

Részletesebben

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pályaorientáció az ágazatok metszéspontjában A Csongrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat továbbtanulást, pályaválasztást segítő tevékenységei Bacsa Judit Szeged, 2016. február 18. Pedagógiai szakszolgálat

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten belül (5-10 oldal)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szak- és felnőttképzés problémái

Szak- és felnőttképzés problémái Szak- és felnőttképzés problémái ill. Agóra Oktatási Kerekasztal: Oktatáspolitikai alapvetések Kizárólag 3 éves képzés minden szakmában (2+2 helyett) Heti 7 óra (a 35-ből) mindenre, ami nem szakmai ismeret

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa

Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa Szakképzés, foglalkoztatás, kompetencia Kara Ákos Dr. Sólyom Andrea Dr. Stion Zsuzsa TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0010 Előzmények az ország gazdasági igényei és a szakképzés lehetőségeinek közelítése közoktatás

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi

KOMPETENCIA. Forrainé Kószó Györgyi KOMPETENCIA Forrainé Kószó Györgyi Mi a kompetencia? ismeretek tudás + képességek + attitődök alkalmazás A kompetenciafejlesztés feltételei ismeretátadás túlméretezett tananyag pedagógusközpontú, egységes

Részletesebben

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV

DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER 2013/2014. TANÉV ŐSZI FÉLÉV 1. Neme 2. Születési éve 3. Lakhelye 1 4. Melyik évben végzett? 5. Melyik szakon végzett? 2 6. Milyen tagozaton végzett? 7. Idegen nyelv ismerete

Részletesebben

A munkáért. Előadó: Marokity István

A munkáért. Előadó: Marokity István A munkáért Előadó: Marokity István magamról 2004 tanári állás (kollégiumnevelő) + 1-2 óra 2006 műszaki tanár 2008 villamos munkaközösség-vezető 2011 gyakorlati oktatás-vezető 2013 műszaki tanár (ismét

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS

TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MEGVÁLTOZOTT SZAKTANÁCSADÓI SZEREPEK ÚJ TÍPUSÚ SZAKTANÁCSADÁS Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (továbbiakban: OFI) a TÁMOP-3.1.5/12 Pedagógusképzés

Részletesebben

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM

SZKA_103_16. A modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYAM é n é s a v i l á g Lakóhelyünk felfedezése modul szerzôje: Szebeni Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 3. ÉVFOLYM SZK_103_16 212 Szociális, életviteli és környezeti KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning

Szakmai összefoglaló Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning Munkavállalási készségeket fejlesztő tréning A tréning célja: Cél: a hallgatók munkaerőpiaci integrációjának elősegítése - előkészítése. Cél ezen túl egyrészt, hogy a résztvevők munkavállaláshoz, álláskereséshez

Részletesebben

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM

KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT KORSZERŰ ANDRAGÓGIAI ISMERETEK, KÉPZÉSI PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MÓDSZERTANA KÉPZÉSI PROGRAM Készült a TÁMOP-2.2.4/08/1-2009-0014 Trans-Fair projekt keretében

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató

Hallgatói tájékoztató Hallgatói tájékoztató Szakmai megújító képzés Vizuális kultúrát tanító általános és középiskolai tanárok számára Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából a OKTKER-NODUS Kiadó Kft.

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT

Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT Iskolánk sikeresen pályázott és megvalósította a TÁMOP-3.1.5-09/A/2 PÁLYÁZATOT A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. A projekt neve: Képzésekkel

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012

A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 Szepte mber A HHH-s tanulók továbbtanulásra felkészítő programja 2011-2012 IPR Első szülői értekezlet: szept.27. : 2011-2012-es tanév programjainak, feladatainak ismertetése. 7.-8. évfolyamon kiemelkedő

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt)

INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) INNOVÁCIÓK A TARTALMI ÉS A MÓDSZERTANI FEJLESZTÉSBEN (A TÁMOP 3.1.15-14 projekt) dr. Kaposi József főigazgató Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése

A modul megnevezése: A modul azonosítója: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul megnevezése: Módszertani / oktatástechnikai készségek megerősítése A modul azonosítója: Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés (képzők képzése) 620020-04 4. modul (WASTE project) A tervezett képzési

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8.

A modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika. T o l e r a n c i á r a n e v e l é s SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. SZKC 208_07 T o l e r a n c i á r a n e v e l é s szubkultúrák a divatban modul szerzője: págyor Henriett, Marsi Mónika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 8. ÉVFOLYM 78 szociális, életviteli

Részletesebben