Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly"

Átírás

1 Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

2 A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési területeire építve felkészíteni a pedagógusokat az életpályaépítési, pályaorientációs nevelési feladatok teljesítésére. A törvényi háttér megismertetése az életpályaépítés szemszögéből. A pedagógusok a kompetencia alapú oktatás eredményeinek megismerése révén új szemlélettel közelítsenek az életpályaépítéshez. A pedagógus ismerje meg a munkaerőpiac aktuális elvárásait, igényeit. A pedagógusok számára gyakorlatorientált továbbképzési formában a pályaorientáció módszertanának elmélete mellett, sajátélményű gyakorlatokon keresztül mutassa be azokat az ismereteket, feladatokat, teszteket, melyeket később a tanítási gyakorlatban alkalmazhatnak. A pedagógus ismerje meg az aktuális munkajogi alapokat, vállalkozási alapismereteket. Cél, hogy a pedagógusok frontális tanórák helyett elfogadják a tevékenységközpontú szemléletet, mely által tanítványaiknak lehetőségük lesz megtapasztalni saját képességeiket, beállítódásukat. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények Ismerje a Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és a 202/2007. (VII. 31) Kormányrendeletet Ismerje az életpályaépítéssel kapcsolatos törvényi tartalmakat, (KT., NAT 2007., PP., helyi tanterv) kulcskompetenciáit és a kiemelt fejlesztési feladatokat. Tudja az életpályaépítésre, pályaorientációra vonatkozóan a kompetenciafejlesztést értelmezni, és alkalmazni.

3 Ismerje a munkaerőpiac aktuális igényeit, a munkavállalót érintő elvárásokat. Tudja behelyezni a pályaorientációs programot a saját intézményének szervezetébe Ismerje az aktuális adózási szabályokat, aminek következtében tudjon bruttó jövedelemből nettó jövedelmet számolni. Tudjon különbséget tenni a vállalkozó és alkalmazotti lét között, tudja megnevezni a vállalkozói kompetenciákat. Legyen képes több órát felölelő, differenciált gyakorlatsort tartalmazó életpályaépítési, pályaorientációs foglakozási tervet készíteni. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása Legalább három tanórát felölelő, differenciált gyakorlatsort tartalmazó pályaorientációs foglakozási terv készítése. Értékelési szempontok: A pályaorientációs foglalkozási terv tartalmaze kiemelt fejlesztési területet, és megfelele a NAT 2007 Egységes alapokra épülő differenciálás szempontjainak és a pályaorientáció követelményrendszerének? I. Tematikai egység megnevezése: Bevezetés I.1. A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése A továbbképzés tematikus egységeinek, céljainak ismertetése. Technikai információk megfogalmazása. I.1. tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás Előadás címe: A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése

4 Az előadás vázlata a melléklet I. tematikai egység mappában I.1 tematikai egység fajlnév alatt található. I.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra I.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára I.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott I.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Flipchart 1 db Csomagolópapír 2 ív Gyurmaragasztó 1 csomag Filctoll (vastag) 1 csomag (kék, zöld, piros, fekete) I.2 Bemutatkozás A képző és a résztvevők bemutatkozása I.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Névjegykártya készítés, beszélgető kör A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet I. tematikai egység mappában, I.2 fajlnév alatt található. I.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 0,5 óra I.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára

5 I.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott I.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Névkártya (résztvevőnként) 1 db vagy etikett címke (résztvevőnként) 1 db Vastag filctoll (résztvevőnként) 1 db I.3 Résztvevői elvárások a továbbképzéssel kapcsolatban Elvárások megfogalmazása I.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka a kooperatív csoporton belül:4 részre osztott A4 lap: mit vársz magadtól, a csoporttól, a képzőtől, a továbbképzéstől. Módszer: szóforgó Csoportmunka: (36 fős csoport) közös plakátkészítés 4 részre osztott csomagolópapírra, csoportszínnel és szerepkártyák segítségével. Csoport szóvivői ismertetik plakátjukat. Elvárások összegzése teljes csoportban. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet I. tematikai egység mappában, I.3 mappában I.3 fajlnév alatt található. I.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra I.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára I.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

6 I.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök 4 részre osztott A4es lap a csoport létszámával megegyező mennyiségben (I.3 mappában A4 lap fajlnév alatt megtalálható a sablon) Csomagolópapír 4 db Filctoll 4 db II. Tematikai egység megnevezése: A pályaválasztás és én (Saját élmények előhívása) Ki, hogyan választott szakmát, hogyan lett pedagógus? Milyen tényezők befolyásolták a választást? Saját intézményében ki, hogyan segítette eddig a pályaválasztást? II. tematikai egység feldolgozásának módja: Önálló munka, majd csoportmunka során (36 fős csoport): saját pályaválasztási élmények összehasonlítása. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet II. tematikai egység mappában található. II. tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra II. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára II. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

7 II. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök 3 részre osztott A4es lap a csoport létszámával megegyező mennyiségben (II. mappában A4 lap fajlnév alatt megtalálható a sablon) Csomagolópapír 4 db Filctoll 4 db III. Tematikai egység megnevezése: Pályaválasztáspályaismeret a NATban, az EUban III.1 A pályaválasztáspályaismeret a NATban A NAT felépítése és abban a pályaorientáció helye (a pályaorientációval kapcsolatos változások a NAT 2007ben). A Pedagógiai Programokban megtalálható életpályaépítéssel kapcsolatos tartalmak elemzése. III.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportmunka 36 fős csoport: NAT2007 felosztott dokumentumainak csoportonkénti feldolgozása. A csoportok prezentációjának bemutatása. Információk összegzése teljes csoportban. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet III.1 tematikai egység mappában található. A NAT2007. a III. tematikai egységen belül a III.1 tematikai egység mappában található NAT2007. fajlnév alatt. III.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra III.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára NAT2007. Egyik szabadon választott intézmény Pedagógiai Programja

8 III.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott NAT2007. Egyik szabadon választott intézmény Pedagógiai Programja III.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A csoport létszámának megfelelően egyenlően elosztott NAT2007. dokumentum 1 példányban. Minden résztvevőnek a saját intézményi Pedagógiai Programjából 1 db tetszőleges kiválasztása. Csoportonként 1 db csomagolópapír Filctoll csoportonként 1 db Gyurmaragasztó III.2 Az életpályaépítés és az Európai Unió Az EU elvárásai az életpályaépítés területén. A Life Long Learning szükségszerűsége (nyitottság, továbbtanulás, alkalmazkodási képesség). Operatív programok Magyarországon. III.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az életpályaépítés és az Európai Unió. Előadás prezentációja a III. tematikai egységen belül Az életpályaépítés és az Európai Unió címen található. III.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra III.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára

9 III.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott III.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db IV. Tematikai egység megnevezése: Sikeres életpályaépítő és a kompetencia háttér IV.1 Kompetencia a HEFOP és TÁMOP tükrében, életpályaépítési fókusszal A kompetenciák fogalma A fogalom többféle megközelítése, meghatározása A kulcskompetenciák Életpályaépítés kereszttantervi kompetencia IV.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Kompetencia háttér. Előadás prezentációja a IV. tematikai egység mappán belül Kompetencia háttér címen található. IV.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Elmélet: 1 óra IV.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A prezentáció emlékeztetője nyomtatott formában.

10 IV.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Az előadás prezentációjának emlékeztetője résztvevőként 1 db IV.2 Kapcsolatok Az életpályaépítési, pályaorientációs kulcsképességek, kompetenciák összegyűjtése. IV.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Kooperatív csoportmunka 36 fős csoport: kapcsolatháló készítése az élethosszig tartó tanulást szolgáló kompetenciákról. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet IV. tematikai egység mappán belül IV.2 gyakorlat fajlnéven található. IV.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra IV.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A IV.1 tematikai egységben használt prezentáció emlékeztetője. IV.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Csoportonként 2 db csomagolópapír

11 Filctoll csoportonként 4 db 4 féle színben Gyurmaragasztó IV.3 Az életpályaépítés új megközelítése Miért kell változtatni? Pedagógus megváltozott szerepe, életpályaépítés a szakképzésben. IV.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az életpályaépítés új megközelítése. Az előadás prezentációja a IV. tematikai egység mappában található. IV.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra IV.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára IV.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db V. Tematikai egység megnevezése: Pályaválasztás tartalmi elemei V.1 Munka, kereset, életvitel közötti összefüggések Igények, vágyak. Hogyan szeretnék élni? Életvitel kidolgozása képek segítségével. Az anyagi lehetőségek meghatározzák vágyaink teljesülését.

12 Az egyes szakmákhoz tartozó mai magyar aktuális fizetések. V.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: igények, vágyak megjelenítése: hol szeretnék lakni, hogyan szeretnék étkezni, milyen közlekedési eszközzel szeretnék járni, milyen hobbyt választok. A mindenki számára kiosztott egységcsomagokban minden feltett kérdéshez több kép kapcsolódik. Ezek közül kell kiválasztani az egyénre jellemző igényt. Havi költségvetés készítése: a kiválasztott képekhez költségek rendelése a költségvetési sablon kitöltése. A gyakorlathoz tartozó dokumentumok az V. tematikai egység mappában az V.1 tematikai egység almappában találhatók. V.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Lakás, ruházkodás, élelmiszerek, közlekedés, állatok, szórakozás, reális bérek című dokumentumok, költségvetési sablon. V.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Segédanyagok résztvevőnként 11 példányban. A3as lap, olló résztvevőnként 11 db Ragasztó 4 db V.2 Pályaválasztást, szakmaválasztást befolyásoló tényezők Belső, külső, egyéb tényezők.

13 V.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: mindenki egyénileg postitre felír 33 3 belső, külső és egyéb tényezőt, amelyek szerinte befolyásolják a pályaválasztást. Mindenki egyenként a csomagolópapírra felragasztja az összegyűjtött tényezőket. Az előadó szüksége szerint kiegészíti az összegyűjtött tényezőket. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.2 tematikai egység gyakorlat fajlnéven található. V.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra V.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára V.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Résztvevőként 810 db postit Csomagolópapír 1 db Gyurmaragasztó V.3 Pályaválasztás és az önismeret Milyen vagyok? Belbin teszt Készségcsoportok: A változásokkal való megküzdés Váratlan eseményekre való reagálás Rugalmasság, kitartás, céltudatosság Határozottság Miben fejlődhetnék?

14 Tulajdonságlisták készítése Amiben jó vagyok, (képességlista) elnézhető hibáim, amin változtatni szeretnék Milyen kompetenciákat lenne fontos fejleszteni, a választott pályához? V.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: Belbin teszt kitöltése. Sajátélmény: Változnak a feltételek, és közben változunk mi magunk is. Példák gyűjtése: változásokkal való megküzdés, váratlan eseményekre való reagálás. Tulajdonságlista készítése. Mennyire irányítom hatékonyan az életem? Szituációs gyakorlatok megoldása a váratlan eseményekre való reagálás gyakorlata. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.3 tematikai egység mappában gyakorlat fajlnéven található. V.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Belbinteszt Tulajdonságlista sablon Váratlan események szituációs kártyák V.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Belbinteszt résztvevőnként 1 db Tulajdonságlista sablon résztvevőnként 1 db

15 Váratlan események szituációs kártya 23 db V.4 A pályaorientációban feldolgozandó pszichológiai jellemzők Érdeklődés Képességek Munkamód Egyéni tanulási stílus V.4 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni feladat: Képességeink listája teszt kitöltése, munkaérdeklődés kérdőív kitöltése, munkamód kérdőív kitöltése, eredmények csoportos megbeszélése. Előadás: Az orientációban feldolgozandó pszichológiai jellemzők. A gyakorlat vázlatának leírása, a tesztek, az előadás prezentációja a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.4 tematikai egység mappában találhatók. V.4 tematikai egység megvalósításának időtartama: Elmélet: 1 óra Gyakorlat: 2 óra V.4 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A mellékletben található kérdőívek, és a hozzájuk tartozó értékelési rendszer. V.4 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott Dr. Szilágyi Klára Dr. Völgyesy Pál: Pályaorientáció Egyetemi jegyzet Gödöllő Szent István Egyetem Dr. Szilágyi Klára Kenderfi Miklós Rettegi Zsolt Dr. Völgyesy Pál: Pályaorientáció Tanári Kézikönyv NSZI Szakiskolai Fejlesztési Program Budapest 2004 (mellékletben megtalálható).

16 V.4 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A mellékletben található kérdőívek, tesztek résztvevőnként 1 db. Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db V.5 Szakmaismeret A szakmák ismeretének szerepe a pályaorientációban, és a pályaválasztásban. Szakmák csoportosítása különböző szempontok szerint. Egyéni tanulási stílus. V.5 tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportfoglalkozás 36 fős csoport: A csoportok meghatározott idő alatt, egy kisorsolt kezdőbetűvel szakmákat gyűjtenek. Az a csoport győz, amelyik több szakmát tud gyűjteni meghatározott idő alatt. A szakmák csoportosítása munkavégzés, tanulmányi fokok stb. szempontok szerint. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.5 tematikai egység mappában található. V.5 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.5 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Szakmák cédulák (melléklet V.5 mappában) Alapfogalmak dokumentum (melléklet V.5 mappában)

17 V.5 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismeretei játékok gyűjteménye Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye II. Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen V.5 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A4 lap csoportonként 1 db Cellux Szakmák cédulák 20 db (csoport létszámától függően) Alapfogalmak (kiscsoportonként 11 db) VI. Tematikai egység megnevezése: Álláskeresés VI.1 Milyen kompetenciákat vár el a munkaerőpiac? A munkáltató igényei. Képességfókuszok összehasonlítása: iskolai munkáltatói elvárások. VI.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Milyen kompetenciákat vár el a munkaerőpiac? Az előadás prezentációja a VI. tematikai egység mappában található. VI.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra VI.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VI.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

18 VI.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db VI.2 Hogyan juthatok be egy munkahelyre? Honnan szerezhetek információkat? Önéletrajz a reklám tükrében. VI.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Hogyan juthatok be egy munkahelyre? 36 fős csoportmunkában gyűjtőmunka: az információszerzés lehetséges forrásai, módszerei. Önéletrajzi sablon kitöltése. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.2 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.2 tematikai egység mappában található. VI.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 2 óra VI.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Europass önéletrajz kitöltési útmutató (a mellékletben megtalálható) Europass önéletrajzi sablon (mellékletben megtalálható) VI.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

19 VI.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Europass önéletrajzi sablon résztvevőnként 1 db Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db VI.3 Az első benyomás, illemtan 1X1 Mi múlik az első benyomáson? Az első benyomást meghatározó tényezők Hogyan viselkedjek egy állásinterjún? Testbeszéd VI.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az első benyomás, illemtan Szituációs gyakorlat: állásinterjú: külön megfogalmazott viselkedési feladatokkal. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.3 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.3 tematikai egység mappában található. VI.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 0,5 óra VI.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára 3 pár szituációs kártya (a mellékletben megtalálható). VI.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

20 VI.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Szituációs kártya 3 pár VI.4 Jogi ismeretek Munkajogi alapok, munkaviszony létesítése, megszűnése. Munkabér meghatározása. Adózási ismeretek. Társadalombiztosítási alapismeretek. VI.4 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: munkajogi alapok, adózási ismeretek. Egyéni munka: egy adott szakmához tartozó bruttó bérhez tartozó adók kiszámítása, támogatási rendszer ismertetése. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.4 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.4 tematikai egység mappában található. VI.4 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 1,5 óra VI.4 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Szituációs kártyák 20 db Jövedelem kalkulátor sablonja (résztvevőnként 1db.) VI.4 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

21 VI.4 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Szituációs kártya 20 db Jövedelem kalkulátor sablonja (résztvevőnként 1 db) VI.5 Külföldi munkavállalás Mire kell felkészülnünk a külföldi munkavállalás során? VI.5 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: A Magyarországon szerzett képesítések elismerése, megfeleltetése. Ösztöndíjak, támogatások, európai programok ismertetése, tanulás az Európai Unióban. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappában található. VI.5 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra VI.5 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VI.5 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VI.5 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db

22 VII. Tematikai egység megnevezése: Jó vállalkozó válnae belőlem? Alkalmazott, vagy vállalkozó legyek? vállalkozói kompetenciák Vállalkozási alapismeretek Vállalkozási formák Diákvállalkozási programok Magyarországon VII. tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: vállalkozási alapismeretek, vállalkozási formák rövid jellemzői (Bt, Kft, Rt, stb). Segítségnyújtás az induláshoz. Diákvállalkozási programok a magyar középiskolákban. 36 fős csoportmunkában a vállalkozói kompetenciák összegyűjtése, csoportonkénti prezentáció a teljes csoport előtt. Az előadás anyaga a VII. tematikai egység mappában található A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VII. tematikai egység mappában található. VII. tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra Gyakorlat: 0,5 óra VII. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VII. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VII. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db

23 Vetítővászon 1 db Csomagolópapír Filctollak Gyurmaragasztó VIII. Tematikai egység megnevezése: Tanfolyamzáró értékelés Mivel gazdagodtam? Mit viszek magammal? VIII. tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportmunka: Mit viszek magammal? Munkámban mit tudok hasznosítani a továbbképzésen szerzett új ismereteimből? Mit tartok meg, mit hagyok el az eddigi munkámban alkalmazott módszereimből, stb. A képzés értékelése dokumentum a VIII. tematikai egység mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VIII. tematikai egység mappában található. VIII. tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra VIII. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Értékelési dokumentum VIII. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VIII. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Értékelési dokumentum (résztvevőnként 1db) 810 db postit (résztvevőnként)

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere

TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 43. A szakképzés rendszere EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerzők: Feigl Ágnes Sövényi Ferencné Szabó Nóra Szerkesztette: Tóth Lászlóné

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Személyközpontú módszerek alkalmazása a (nyelv)tanárképzésben

Személyközpontú módszerek alkalmazása a (nyelv)tanárképzésben Személyközpontú módszerek alkalmazása a (nyelv)tanárképzésben SÁRVÁRI Tünde SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános Iskolája, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged sarvari@jgypk.u-szeged.hu

Részletesebben

KEY módszer. Módszertani leírás

KEY módszer. Módszertani leírás KEY módszer Módszertani leírás A módszertani kiadvány a TPPA/2013/03/26 KRAFT - Kreatív, fejlesztő, gyakorlatorientált módszerek az egyéni fejlesztésben című projekt keretében a Revita Alapítvány, a Förderverein

Részletesebben

A munkáért. Előadó: Marokity István

A munkáért. Előadó: Marokity István A munkáért Előadó: Marokity István magamról 2004 tanári állás (kollégiumnevelő) + 1-2 óra 2006 műszaki tanár 2008 villamos munkaközösség-vezető 2011 gyakorlati oktatás-vezető 2013 műszaki tanár (ismét

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára

Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára i Elektronikus kézikönyv Karrier Irodák és hallgatók számára Készült a KKT - Készség, Kompetencia, Tudás A Budapesti Gazdasági Főiskola komplex szolgáltatásfejlesztése a munkaerőpiac kompetenciafejlesztési

Részletesebben

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS

ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS ÁRNYALT TANULÓÉRTÉKELÉS PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI KÉZIKÖNYV ÍRTÁK: TALLÉR JÚLIA ZÁGON BERTALANNÉ A képzések és a regionális szakmai műhelyek tapasztalatainak felhasználásával átdolgozta: Zágon Bertalanné

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában

Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Jelentés a kis létszámú érettségi vizsgatárgyak vonatkozásában Tartalomjegyzék Bevezető... 7 1. Budaváriné Béres Erzsébet: Jelentés a belügyi rendészeti ismeretek érettségi vizsgatárgyról... 9 1.1. Belügyi

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben