Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly"

Átírás

1 Pályaválasztás, pályaorientáció, pályaismeret a középfokú oktatásban Továbbképzés óraszáma: 30 óra Összeállította: Gönczi Károly

2 A továbbképzés célja A NAT 2007 kulcskompetenciáira és kiemelt fejlesztési területeire építve felkészíteni a pedagógusokat az életpályaépítési, pályaorientációs nevelési feladatok teljesítésére. A törvényi háttér megismertetése az életpályaépítés szemszögéből. A pedagógusok a kompetencia alapú oktatás eredményeinek megismerése révén új szemlélettel közelítsenek az életpályaépítéshez. A pedagógus ismerje meg a munkaerőpiac aktuális elvárásait, igényeit. A pedagógusok számára gyakorlatorientált továbbképzési formában a pályaorientáció módszertanának elmélete mellett, sajátélményű gyakorlatokon keresztül mutassa be azokat az ismereteket, feladatokat, teszteket, melyeket később a tanítási gyakorlatban alkalmazhatnak. A pedagógus ismerje meg az aktuális munkajogi alapokat, vállalkozási alapismereteket. Cél, hogy a pedagógusok frontális tanórák helyett elfogadják a tevékenységközpontú szemléletet, mely által tanítványaiknak lehetőségük lesz megtapasztalni saját képességeiket, beállítódásukat. A továbbképzés végére teljesítendő tartalmi követelmények Ismerje a Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. rendeletet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról és a 202/2007. (VII. 31) Kormányrendeletet Ismerje az életpályaépítéssel kapcsolatos törvényi tartalmakat, (KT., NAT 2007., PP., helyi tanterv) kulcskompetenciáit és a kiemelt fejlesztési feladatokat. Tudja az életpályaépítésre, pályaorientációra vonatkozóan a kompetenciafejlesztést értelmezni, és alkalmazni.

3 Ismerje a munkaerőpiac aktuális igényeit, a munkavállalót érintő elvárásokat. Tudja behelyezni a pályaorientációs programot a saját intézményének szervezetébe Ismerje az aktuális adózási szabályokat, aminek következtében tudjon bruttó jövedelemből nettó jövedelmet számolni. Tudjon különbséget tenni a vállalkozó és alkalmazotti lét között, tudja megnevezni a vállalkozói kompetenciákat. Legyen képes több órát felölelő, differenciált gyakorlatsort tartalmazó életpályaépítési, pályaorientációs foglakozási tervet készíteni. A továbbképzésen elsajátítottak záró ellenőrzésének megnevezése, leírása, valamint az értékelés szempontjainak meghatározása Legalább három tanórát felölelő, differenciált gyakorlatsort tartalmazó pályaorientációs foglakozási terv készítése. Értékelési szempontok: A pályaorientációs foglalkozási terv tartalmaze kiemelt fejlesztési területet, és megfelele a NAT 2007 Egységes alapokra épülő differenciálás szempontjainak és a pályaorientáció követelményrendszerének? I. Tematikai egység megnevezése: Bevezetés I.1. A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése A továbbképzés tematikus egységeinek, céljainak ismertetése. Technikai információk megfogalmazása. I.1. tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás Előadás címe: A továbbképzés technikai és tartalmi ismertetése

4 Az előadás vázlata a melléklet I. tematikai egység mappában I.1 tematikai egység fajlnév alatt található. I.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra I.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára I.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott I.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Flipchart 1 db Csomagolópapír 2 ív Gyurmaragasztó 1 csomag Filctoll (vastag) 1 csomag (kék, zöld, piros, fekete) I.2 Bemutatkozás A képző és a résztvevők bemutatkozása I.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Névjegykártya készítés, beszélgető kör A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet I. tematikai egység mappában, I.2 fajlnév alatt található. I.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 0,5 óra I.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára

5 I.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott I.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Névkártya (résztvevőnként) 1 db vagy etikett címke (résztvevőnként) 1 db Vastag filctoll (résztvevőnként) 1 db I.3 Résztvevői elvárások a továbbképzéssel kapcsolatban Elvárások megfogalmazása I.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka a kooperatív csoporton belül:4 részre osztott A4 lap: mit vársz magadtól, a csoporttól, a képzőtől, a továbbképzéstől. Módszer: szóforgó Csoportmunka: (36 fős csoport) közös plakátkészítés 4 részre osztott csomagolópapírra, csoportszínnel és szerepkártyák segítségével. Csoport szóvivői ismertetik plakátjukat. Elvárások összegzése teljes csoportban. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet I. tematikai egység mappában, I.3 mappában I.3 fajlnév alatt található. I.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra I.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára I.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

6 I.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök 4 részre osztott A4es lap a csoport létszámával megegyező mennyiségben (I.3 mappában A4 lap fajlnév alatt megtalálható a sablon) Csomagolópapír 4 db Filctoll 4 db II. Tematikai egység megnevezése: A pályaválasztás és én (Saját élmények előhívása) Ki, hogyan választott szakmát, hogyan lett pedagógus? Milyen tényezők befolyásolták a választást? Saját intézményében ki, hogyan segítette eddig a pályaválasztást? II. tematikai egység feldolgozásának módja: Önálló munka, majd csoportmunka során (36 fős csoport): saját pályaválasztási élmények összehasonlítása. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet II. tematikai egység mappában található. II. tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra II. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára II. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

7 II. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök 3 részre osztott A4es lap a csoport létszámával megegyező mennyiségben (II. mappában A4 lap fajlnév alatt megtalálható a sablon) Csomagolópapír 4 db Filctoll 4 db III. Tematikai egység megnevezése: Pályaválasztáspályaismeret a NATban, az EUban III.1 A pályaválasztáspályaismeret a NATban A NAT felépítése és abban a pályaorientáció helye (a pályaorientációval kapcsolatos változások a NAT 2007ben). A Pedagógiai Programokban megtalálható életpályaépítéssel kapcsolatos tartalmak elemzése. III.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportmunka 36 fős csoport: NAT2007 felosztott dokumentumainak csoportonkénti feldolgozása. A csoportok prezentációjának bemutatása. Információk összegzése teljes csoportban. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet III.1 tematikai egység mappában található. A NAT2007. a III. tematikai egységen belül a III.1 tematikai egység mappában található NAT2007. fajlnév alatt. III.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra III.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára NAT2007. Egyik szabadon választott intézmény Pedagógiai Programja

8 III.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott NAT2007. Egyik szabadon választott intézmény Pedagógiai Programja III.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A csoport létszámának megfelelően egyenlően elosztott NAT2007. dokumentum 1 példányban. Minden résztvevőnek a saját intézményi Pedagógiai Programjából 1 db tetszőleges kiválasztása. Csoportonként 1 db csomagolópapír Filctoll csoportonként 1 db Gyurmaragasztó III.2 Az életpályaépítés és az Európai Unió Az EU elvárásai az életpályaépítés területén. A Life Long Learning szükségszerűsége (nyitottság, továbbtanulás, alkalmazkodási képesség). Operatív programok Magyarországon. III.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az életpályaépítés és az Európai Unió. Előadás prezentációja a III. tematikai egységen belül Az életpályaépítés és az Európai Unió címen található. III.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra III.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára

9 III.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott III.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db IV. Tematikai egység megnevezése: Sikeres életpályaépítő és a kompetencia háttér IV.1 Kompetencia a HEFOP és TÁMOP tükrében, életpályaépítési fókusszal A kompetenciák fogalma A fogalom többféle megközelítése, meghatározása A kulcskompetenciák Életpályaépítés kereszttantervi kompetencia IV.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Kompetencia háttér. Előadás prezentációja a IV. tematikai egység mappán belül Kompetencia háttér címen található. IV.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Elmélet: 1 óra IV.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A prezentáció emlékeztetője nyomtatott formában.

10 IV.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Az előadás prezentációjának emlékeztetője résztvevőként 1 db IV.2 Kapcsolatok Az életpályaépítési, pályaorientációs kulcsképességek, kompetenciák összegyűjtése. IV.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Kooperatív csoportmunka 36 fős csoport: kapcsolatháló készítése az élethosszig tartó tanulást szolgáló kompetenciákról. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet IV. tematikai egység mappán belül IV.2 gyakorlat fajlnéven található. IV.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra IV.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A IV.1 tematikai egységben használt prezentáció emlékeztetője. IV.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Csoportonként 2 db csomagolópapír

11 Filctoll csoportonként 4 db 4 féle színben Gyurmaragasztó IV.3 Az életpályaépítés új megközelítése Miért kell változtatni? Pedagógus megváltozott szerepe, életpályaépítés a szakképzésben. IV.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az életpályaépítés új megközelítése. Az előadás prezentációja a IV. tematikai egység mappában található. IV.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra IV.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára IV.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott IV.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db V. Tematikai egység megnevezése: Pályaválasztás tartalmi elemei V.1 Munka, kereset, életvitel közötti összefüggések Igények, vágyak. Hogyan szeretnék élni? Életvitel kidolgozása képek segítségével. Az anyagi lehetőségek meghatározzák vágyaink teljesülését.

12 Az egyes szakmákhoz tartozó mai magyar aktuális fizetések. V.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: igények, vágyak megjelenítése: hol szeretnék lakni, hogyan szeretnék étkezni, milyen közlekedési eszközzel szeretnék járni, milyen hobbyt választok. A mindenki számára kiosztott egységcsomagokban minden feltett kérdéshez több kép kapcsolódik. Ezek közül kell kiválasztani az egyénre jellemző igényt. Havi költségvetés készítése: a kiválasztott képekhez költségek rendelése a költségvetési sablon kitöltése. A gyakorlathoz tartozó dokumentumok az V. tematikai egység mappában az V.1 tematikai egység almappában találhatók. V.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Lakás, ruházkodás, élelmiszerek, közlekedés, állatok, szórakozás, reális bérek című dokumentumok, költségvetési sablon. V.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Segédanyagok résztvevőnként 11 példányban. A3as lap, olló résztvevőnként 11 db Ragasztó 4 db V.2 Pályaválasztást, szakmaválasztást befolyásoló tényezők Belső, külső, egyéb tényezők.

13 V.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: mindenki egyénileg postitre felír 33 3 belső, külső és egyéb tényezőt, amelyek szerinte befolyásolják a pályaválasztást. Mindenki egyenként a csomagolópapírra felragasztja az összegyűjtött tényezőket. Az előadó szüksége szerint kiegészíti az összegyűjtött tényezőket. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.2 tematikai egység gyakorlat fajlnéven található. V.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra V.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára V.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Résztvevőként 810 db postit Csomagolópapír 1 db Gyurmaragasztó V.3 Pályaválasztás és az önismeret Milyen vagyok? Belbin teszt Készségcsoportok: A változásokkal való megküzdés Váratlan eseményekre való reagálás Rugalmasság, kitartás, céltudatosság Határozottság Miben fejlődhetnék?

14 Tulajdonságlisták készítése Amiben jó vagyok, (képességlista) elnézhető hibáim, amin változtatni szeretnék Milyen kompetenciákat lenne fontos fejleszteni, a választott pályához? V.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni munka: Belbin teszt kitöltése. Sajátélmény: Változnak a feltételek, és közben változunk mi magunk is. Példák gyűjtése: változásokkal való megküzdés, váratlan eseményekre való reagálás. Tulajdonságlista készítése. Mennyire irányítom hatékonyan az életem? Szituációs gyakorlatok megoldása a váratlan eseményekre való reagálás gyakorlata. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.3 tematikai egység mappában gyakorlat fajlnéven található. V.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Belbinteszt Tulajdonságlista sablon Váratlan események szituációs kártyák V.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott V.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Belbinteszt résztvevőnként 1 db Tulajdonságlista sablon résztvevőnként 1 db

15 Váratlan események szituációs kártya 23 db V.4 A pályaorientációban feldolgozandó pszichológiai jellemzők Érdeklődés Képességek Munkamód Egyéni tanulási stílus V.4 tematikai egység feldolgozásának módja: Egyéni feladat: Képességeink listája teszt kitöltése, munkaérdeklődés kérdőív kitöltése, munkamód kérdőív kitöltése, eredmények csoportos megbeszélése. Előadás: Az orientációban feldolgozandó pszichológiai jellemzők. A gyakorlat vázlatának leírása, a tesztek, az előadás prezentációja a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.4 tematikai egység mappában találhatók. V.4 tematikai egység megvalósításának időtartama: Elmélet: 1 óra Gyakorlat: 2 óra V.4 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára A mellékletben található kérdőívek, és a hozzájuk tartozó értékelési rendszer. V.4 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott Dr. Szilágyi Klára Dr. Völgyesy Pál: Pályaorientáció Egyetemi jegyzet Gödöllő Szent István Egyetem Dr. Szilágyi Klára Kenderfi Miklós Rettegi Zsolt Dr. Völgyesy Pál: Pályaorientáció Tanári Kézikönyv NSZI Szakiskolai Fejlesztési Program Budapest 2004 (mellékletben megtalálható).

16 V.4 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A mellékletben található kérdőívek, tesztek résztvevőnként 1 db. Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db V.5 Szakmaismeret A szakmák ismeretének szerepe a pályaorientációban, és a pályaválasztásban. Szakmák csoportosítása különböző szempontok szerint. Egyéni tanulási stílus. V.5 tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportfoglalkozás 36 fős csoport: A csoportok meghatározott idő alatt, egy kisorsolt kezdőbetűvel szakmákat gyűjtenek. Az a csoport győz, amelyik több szakmát tud gyűjteni meghatározott idő alatt. A szakmák csoportosítása munkavégzés, tanulmányi fokok stb. szempontok szerint. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet V. tematikai egység mappán belül V.5 tematikai egység mappában található. V.5 tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 2 óra V.5 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Szakmák cédulák (melléklet V.5 mappában) Alapfogalmak dokumentum (melléklet V.5 mappában)

17 V.5 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott Varga Irén Gönczi Károly Pintér István: Önismeretei játékok gyűjteménye Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen Gönczi Károly: Önismereti játékok gyűjteménye II. Pedellus Tankönyvkiadó Debrecen V.5 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök A4 lap csoportonként 1 db Cellux Szakmák cédulák 20 db (csoport létszámától függően) Alapfogalmak (kiscsoportonként 11 db) VI. Tematikai egység megnevezése: Álláskeresés VI.1 Milyen kompetenciákat vár el a munkaerőpiac? A munkáltató igényei. Képességfókuszok összehasonlítása: iskolai munkáltatói elvárások. VI.1 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Milyen kompetenciákat vár el a munkaerőpiac? Az előadás prezentációja a VI. tematikai egység mappában található. VI.1 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra VI.1 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VI.1 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

18 VI.1 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db VI.2 Hogyan juthatok be egy munkahelyre? Honnan szerezhetek információkat? Önéletrajz a reklám tükrében. VI.2 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Hogyan juthatok be egy munkahelyre? 36 fős csoportmunkában gyűjtőmunka: az információszerzés lehetséges forrásai, módszerei. Önéletrajzi sablon kitöltése. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.2 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.2 tematikai egység mappában található. VI.2 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 2 óra VI.2 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Europass önéletrajz kitöltési útmutató (a mellékletben megtalálható) Europass önéletrajzi sablon (mellékletben megtalálható) VI.2 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

19 VI.2 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Europass önéletrajzi sablon résztvevőnként 1 db Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db VI.3 Az első benyomás, illemtan 1X1 Mi múlik az első benyomáson? Az első benyomást meghatározó tényezők Hogyan viselkedjek egy állásinterjún? Testbeszéd VI.3 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: Az első benyomás, illemtan Szituációs gyakorlat: állásinterjú: külön megfogalmazott viselkedési feladatokkal. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.3 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.3 tematikai egység mappában található. VI.3 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 0,5 óra VI.3 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára 3 pár szituációs kártya (a mellékletben megtalálható). VI.3 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

20 VI.3 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Szituációs kártya 3 pár VI.4 Jogi ismeretek Munkajogi alapok, munkaviszony létesítése, megszűnése. Munkabér meghatározása. Adózási ismeretek. Társadalombiztosítási alapismeretek. VI.4 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: munkajogi alapok, adózási ismeretek. Egyéni munka: egy adott szakmához tartozó bruttó bérhez tartozó adók kiszámítása, támogatási rendszer ismertetése. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappán belül a VI.4 mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VI. tematikai egység mappán belül VI.4 tematikai egység mappában található. VI.4 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 0,5 óra Gyakorlat: 1,5 óra VI.4 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Szituációs kártyák 20 db Jövedelem kalkulátor sablonja (résztvevőnként 1db.) VI.4 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott

21 VI.4 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db Szituációs kártya 20 db Jövedelem kalkulátor sablonja (résztvevőnként 1 db) VI.5 Külföldi munkavállalás Mire kell felkészülnünk a külföldi munkavállalás során? VI.5 tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: A Magyarországon szerzett képesítések elismerése, megfeleltetése. Ösztöndíjak, támogatások, európai programok ismertetése, tanulás az Európai Unióban. Az előadás anyaga a VI. tematikai egység mappában található. VI.5 tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra VI.5 tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VI.5 tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VI.5 tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db Vetítővászon 1 db

22 VII. Tematikai egység megnevezése: Jó vállalkozó válnae belőlem? Alkalmazott, vagy vállalkozó legyek? vállalkozói kompetenciák Vállalkozási alapismeretek Vállalkozási formák Diákvállalkozási programok Magyarországon VII. tematikai egység feldolgozásának módja: Előadás: vállalkozási alapismeretek, vállalkozási formák rövid jellemzői (Bt, Kft, Rt, stb). Segítségnyújtás az induláshoz. Diákvállalkozási programok a magyar középiskolákban. 36 fős csoportmunkában a vállalkozói kompetenciák összegyűjtése, csoportonkénti prezentáció a teljes csoport előtt. Az előadás anyaga a VII. tematikai egység mappában található A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VII. tematikai egység mappában található. VII. tematikai egység megvalósításának időtartama: Előadás: 1 óra Gyakorlat: 0,5 óra VII. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára VII. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VII. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Számítógép (vagy laptop) 1 db Projektor 1 db

23 Vetítővászon 1 db Csomagolópapír Filctollak Gyurmaragasztó VIII. Tematikai egység megnevezése: Tanfolyamzáró értékelés Mivel gazdagodtam? Mit viszek magammal? VIII. tematikai egység feldolgozásának módja: Csoportmunka: Mit viszek magammal? Munkámban mit tudok hasznosítani a továbbképzésen szerzett új ismereteimből? Mit tartok meg, mit hagyok el az eddigi munkámban alkalmazott módszereimből, stb. A képzés értékelése dokumentum a VIII. tematikai egység mappában található. A gyakorlat vázlatának leírása a melléklet VIII. tematikai egység mappában található. VIII. tematikai egység megvalósításának időtartama: Gyakorlat: 1 óra VIII. tematikai egységhez tartozó, a résztvevők számára Értékelési dokumentum VIII. tematikai egységhez tartozó kötelező és ajánlott VIII. tematikai egység megvalósításához szükséges eszközök Értékelési dokumentum (résztvevőnként 1db) 810 db postit (résztvevőnként)

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

A munkáért. Előadó: Marokity István

A munkáért. Előadó: Marokity István A munkáért Előadó: Marokity István magamról 2004 tanári állás (kollégiumnevelő) + 1-2 óra 2006 műszaki tanár 2008 villamos munkaközösség-vezető 2011 gyakorlati oktatás-vezető 2013 műszaki tanár (ismét

Részletesebben

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS

TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS TANULÁS MAGATARTÁSKULTÚRA ÉLETVEZETÉS Tapasztalatok tanoda-programok működéséről Előadó: Dr. Szakácsné Foki Katalin, elnök Iskolakultúráért Esélyteremtésért Egyesület Győr Iskolakultúráért-Esélyteremtésért

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 4. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

Gazdag szegények szegény gazdagok

Gazdag szegények szegény gazdagok T o l e r a n c i á r a n e v e l é s Gazdag szegények szegény gazdagok modul szerzője: Borbélyné Nagy Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZKC_210_03 tanári Gazdag szegények

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012

Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Kovács VEZETÉKNÉV Zsuzsanna KERESZTNÉV PPTO MFPI Pályaválasztási és Pszichológiai Tanácsadó Osztály 2011/2012 Az Osztály dolgozói ÚJ! Iskolaválasztási tanácsadók: Málnási Gábor (208) Szatmári László (204)

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra

Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Felhívás középiskolák számára az Új Nemzedék Plusz BÁZISISKOLAI PROGRAMJÁHOZ való csatlakozásra Az Új Nemzedék Plusz program a TÁMOP 3.3.12. Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló

Részletesebben

Szak- és felnőttképzés problémái

Szak- és felnőttképzés problémái Szak- és felnőttképzés problémái ill. Agóra Oktatási Kerekasztal: Oktatáspolitikai alapvetések Kizárólag 3 éves képzés minden szakmában (2+2 helyett) Heti 7 óra (a 35-ből) mindenre, ami nem szakmai ismeret

Részletesebben

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft.

Pályára lépünk. Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Pályára lépünk Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft. Innovatív, integrált non-profit munkaerő-piaci modell kísérleti bevezetése a pályakezdő (és részben megváltozott munkaképességű) fiatalok nyílt munkaerőpiaci

Részletesebben

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD.

DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. DR. ZACHÁR LÁSZLÓ PHD. FŐISKOLAI TANÁR KUTATÁSI TERÜLETEK A HAZAI FELNŐTTKÉPZÉS FUNKCIÓI, FEJLŐDÉSE, HATÉKONYSÁGA A SZAKKÉPZÉS MODULÁRIS ÉS KOMPETENCIA ALAPÚ FEJLESZTÉSE A KULCSKOMPETENCIÁK SZEREPE A SZEMÉLYISÉG

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa

TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa TÁMOP 3.1.4 /08/2 Önálló intézményi innováció A Siker kulcsa 1.1 Helyzetelemzés: Iskolánk jellegzetesen lakótelepi iskola, azonban nem csak a beiskolázási körzetéből, hanem a város más területeiről is

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása 2. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK

A karrier útvonal 5 szakaszból áll: SZAKASZOK CÉLOK TARTALOM KULCSFONTOSSÁGÚ KOMPETENCIÁK 'PUHA' KÉSZSÉGEK AZ AGRONOMA BEVÁLT GYAKORLATOK ADAPTÁCIÓJÁNAK VÁZLATA - DEMETRAE TÁRSADALMI NEMEK SZEMPONTJÁBÓL ÉRZÉKENY SZAKKÉPZÉSI KARRIER ÚTMUTATÓ A MEZŐGAZDASÁGI-KÖRNYEZETVÉDELMI ÁGAZATHOZ A karrier útvonal 5 szakaszból

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés

Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés A hazai pályaorientációs rendszer fejlesztésének bemutatása Kapcsolódási pontok: munkaerőpiac, pályaorientáció és képzés Katona Miklós Nemzeti Munkaügyi Hivatal 2011. évi CLXXXVII. Szakképzési törvény

Részletesebben

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője.

OKTATÁSKUTATÓ ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET. TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása. Érintettek. a szaktanácsadás szervezője. TÁMOP3.1.5/1220120001 képzés támogatása A szaktanácsa folyamat részletes lépései, dokumentumai 1. BEJELENTKEZÉS, OKTATÁSKUTATÓ TÁJÉKOZTATÁS, ÉS FEJLESZTŐ INTÉZET DOKUMENTUMOK KÜLDÉSE ÉS KÉRÉSE A szaktanácsadás

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 10023-1/2011-EAHUF. 2345-06 Szakmódszertan követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Kórházában dolgozói továbbképzésen a gyakorlatvezetés minőségbiztosítási folyamatának ismertetésére kérték fel. Készüljön fel az előadásra! Előadásában térjen ki: minőség fogalma minőségirányítás,

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai

Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Iskolapszichológusi feladatkörök és alkalmazási feltételek - a változó törvényi szabályozás tanulságai Előadók: N. Kollár Katalin, Tamás Márta 2012. április 24. Milyen törvények és rendeletek vonatkoznak

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS

A FELNŐTTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS A FELNŐTTK TTKÉPZÉS TERVEZÉSE ÉS S A MUNKAERŐPIACI KÉPZÉS 2005/2006. tanév őszi félévf 2. részr MUNKAKÖRI KOMPETENCIÁK A munkaköri kompetenciák k három h csoportja: 1. Ismeretek A feladatellátáshoz szüks

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

A tartalmi fejlesztések lehetőségei

A tartalmi fejlesztések lehetőségei A tartalmi fejlesztések lehetőségei dr. Pompor Zoltán főigazgató-helyettes Mesterpedagógusok I. Szabadegyeteme Sonkád, 2015. július 3. Tartalomfejlesztési feladatok Tantervek, irányelvek: - Nemzeti alaptanterv;

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör

Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Táncok világa-társastánc alapjai szakkör Pályázó:Zalaapáti Község Önkormányzata Projekt címe: Zalaapáti Érték-Tár Azonosító: TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0024 1 Tematika Táncok világa-társastánc alapjai 2.D

Részletesebben

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED

GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai Regionális Képző Központ. 2007. november 28-30. SZEGED Mentálhigiénés tréning pályakezdők részére Pályaorientációs programfejlesztés és kísérleti képzés Csoportot vezető szakemberek továbbképzési tapasztalatai GARAY ÉVA mentálhigiénés szakember Békéscsabai

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002

TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Vissza a jövőbe TÁMOP-5.6.1.A-11/4-2011-0002 Speciális integrációs és reintegrációs foglalkozások fogvatartottak, pártfogó felügyelet alatt állók, javítóintézeti neveltek számára 2012. május 31. Az Országos

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.)

A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) A pályaorientáció rendszere Magyarországon A korai iskolaelhagyás elleni küzdelem Európában és Magyarországon (Budapest - 2015. június 04.) Kustán Péter képzésfejlesztési referens Képzésfejlesztési és

Részletesebben

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22.

ZÁGON BERTALANNÉ. zsofru@t-online.hu. Időtartam (-tól -ig) 2001-2005 Munkáltató neve és címe Ec-Pec Alapítvány, 1072. Bp. Rákóczi u. 22. Ö N É L E T R A J Z SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail Állampolgárság ZÁGON BERTALANNÉ zsofru@t-online.hu magyar Születési idő 1947. 05. 12. MUNKAHELYEK Időtartam (-tól -ig) 2005- Munkáltató neve és címe Egyéni

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013)

A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) A GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉGI FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM AKCIÓTERVE (2011-2013) KÉSZÜLT KISTÉRSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS A HELYI GAZDASÁGI ÉS FOGLALKOZTATÁSI POTENCIÁL ERŐSÍTÉSÉRE CÍMŰ PROJEKTHEZ, AMELY A HELYI ÉS HATÁRON

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Sakk logika Jó gyakorlat

Sakk logika Jó gyakorlat Sakk logika Jó gyakorlat a telki Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában A sakk-logika oktatása a Pipacsvirág Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában 2001 Megnyílik

Részletesebben

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13.

Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei. Szeged, 2014. március 13. Köznevelési Hídprogramok A híd-osztályok működésének feltételei Szeged, 2014. március 13. A Nemzeti köznevelésről szóló törvény egyik jelentős újításának tekinthetők a 2013 szeptemberétől indítható Köznevelési

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP Programmodul részletes bemutatása 3. SZ. MELLÉKLET Valamennyi programmodulra különkülön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

HOVÁ TÛNT AZ ERKÖLCSI HALÁL?

HOVÁ TÛNT AZ ERKÖLCSI HALÁL? P O L G Á R D E M O K R Á C I Á B N HOVÁ TÛNT Z ERKÖLCSI HLÁL? modul szerzôje: Szekszárdi Júlia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 10. ÉVFOLYM SZK_210_41 526 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Munkaerıpiaci ismeretek, álláskeresési technikák Készítette:

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak I. A szakirányú továbbképzés neve: Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak II. A szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések

Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Nyugat dunántúli Regionális Munkaügyi Központ hiányszakmák betöltésére tett kezdeményezései, térségi tapasztalatai, jövőbeni elképzelések Foglalkoztatottság és munkanélküliség 193000 15500 191000 189000

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Segítség a jó döntés meghozatalához A munka fontos része az életünknek: felnőtt életünk jelentős részét munkával töltjük, megélhetést biztosít, fontos része az önbecsülésünknek, társadalmi megítélésnek.

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány

DUNAFERR Foglalkoztatásért Acélalapítvány DUNAFERR "Foglalkoztatásért" Acélalapítvány KÉPZÉSI TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Elfogadva: 2013. december 20. Hatályba lépett: 2013. december 20. után felvett alapítványi támogatottak esetében.

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével

IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével IKT-val támogatott tanórák, ismeretszerzés hatékony tervezése tematikus linkgyűjtemény segítségével Jó gyakorlatunk célja módszertani képzés, szakmai konzultáció illetve bemutató órák keretében megmutatni

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Életpálya építés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Életpálya építés Oktató-nevelő munkát segítő dokumentum Szerzők: Nyerges Tibor Barocsai Zoltán I.Béla Gimnázium,

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban

Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Munkavállalói ismeretek a szakközépiskolákban Szőke Szilvia Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola Miről lesz szó? Miért aktuális és sürgető a jelen helyzet megoldása? A kérdőíves információ gyűjtés

Részletesebben

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan

Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola. Hatvan Referenciai- intézmény szolgáltatások működtetése (kézikönyv) Bajza József Gimnázium és Szakközépiskola Hatvan : 3000 Hatvan, Balassi Bálint út 17. titkárság: 37/341-455, 37/540-103; TARTALOMJEGYZÉK 1.

Részletesebben

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15.

Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Új kihívások a felnőttképzésben országos konferencia ELTE PPK 2012.10.15. Mellearn Szekció Korszerű felsőoktatás? Hiányok és jó gyakorlatok a felsőoktatásban Kraiciné Szokoly Mária A felsőoktatásban dolgozók

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára

Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Változások a szakképzés területén mit jelent ez a cégek számára Dr. Odrobina László főosztályvezető Szakképzési és Felnőttképzési Főosztály A szakképzés újraszabályozása 2011-2012 Az új szakképzési törvény

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET

ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET ÁLLAPOTJAVÍTÓ, SZEMÉLYISÉGZAVAROKAT KORRIGÁLÓ PROGRAM 5. SZ. MELLÉKLET Modultematika TÉMA OKTATÓ/TRÉNER ÓRASZÁM 1. CSOPORTÉPÍTŐ TRÉNING MODUL 6 1.1 Önálló bemutatkozás 1.2 Névlánc- egymás nevének ismétlése

Részletesebben

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák

A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák A munkaerő-piaci helytálláshoz szükséges alapismeretek és kompetenciák Mottó: Az emberek jobban hasonlítanak ahhoz a korhoz amiben élnek, mint szüleikhez. Az az alapvető feltétele minden jó és helyes beszédnek,

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben