A munkáért. Előadó: Marokity István

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A munkáért. Előadó: Marokity István"

Átírás

1 A munkáért Előadó: Marokity István

2 magamról 2004 tanári állás (kollégiumnevelő) óra 2006 műszaki tanár 2008 villamos munkaközösség-vezető 2011 gyakorlati oktatás-vezető 2013 műszaki tanár (ismét a frontvonalban )

3 Oktatáspolitikai változásokról (szubjektíven) Szakiskola (max ig, benne orientáció) Modulrendszer 2006-tól (első végzőseink 2009) Duális képzés (2010-től) TÁMOP (2011-ben 3 duális osztályban) Szakközépiskolai átszervezés(ek): ágazati képzés 2013-tól Első olyan év, amikor nincs ilyen jellegű változás 2014

4 Diákokról, társadalmi helyzet Csökkenő gyermeklétszám -> csökkenő bemeneti szint (mérések nélkül is tapasztalható) Növekvő SNI + BTN-es létszám X;y;z generációs problémák Gazdasági válság (csak gazdasági???) Virtuális világ és negatívumai (pl. nyelvi nehézségek) Magyarországi munkaerő-piaci igények Társadalmi megbecsülés! (hiánya)

5 CÉL: A munka (újra) érték legyen!!! Napjainkban: Gazdaság beindítására tett törekvések Munkaerő külföldre áramlásának visszaszorítása (állami kedvezmények vállalkozásoknak, stb.) Kedvezmények pályakezdőknek (munkáltatói oldal is) Demográfiai ösztönzés -> pl. családi adókedvezmény

6 Iskolai segítség a jövő szakemberének Milyen formába (a szakmai tudáson felül)? Ki? Mikor? Hol?

7 Eddigi lehetőségeink Munkavédelem óra Osztályfőnöki óra (már ha nem adminisztratív) Általános vállalkozásismereti órák Munkajogi órák (már amelyik szakmánál volt) Munkaügyi Központok tájékoztatói Elegendő volt ez?

8 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás I. Idegen nyelvi blokk (az alapötlet használható) Cél: szakmai bemutatkozás, idegen nyelvű utasítások végrehajtása, formanyomtatvány kitöltése Témakörök: 4 fő témakör ( óraszámmal)

9 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás 1 Témakör 1: nyelvtani rendszerezés 1 (10 óra) Érint-e ez a kör szakmai tartalmat? Külföldi állásinterjún mennyire fontos, hogy jelen, jövő vagy épp múlt időt használunk? Témakör 2: nyelvtani rendszerezés 2 (10 óra) Módbeli segédigék megfelelő alkalmazása Témakör 3: nyelvi készségfejlesztés (24 óra) 4 altéma (bemutatkozás, munka, napi tevékenység, étkezés szállás

10 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás 1 Témakör 4: Munkavállalói szókincs (20 óra) Korábban iskolánkban bevezetett szakmai idegen nyelvhez hasonló Szakmai ismeretanyag segítségével egyszerű, de SZAKMAI mondatok alkotása Kérdés (provokatív): mit tanuljanak a diákok idegen nyelvi órák alatt? mi legyen azzal a tanulóval, aki szerényebb képességű az adott nyelvből? vizsgázni kell-e belőle?

11 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás II. (16 óra!!!!) Cél: tanuló felkészítése álláskeresési technikákkal, munkavállaláshoz szükséges alapismeretek elsajátítása Témakörök: 4 témakör ( órában!!!!!!)

12 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás II. Témakör 1: munkajogi alapismeretek (4 óra) Munkavállalói jogok és kötelességek Munkajogi alapfogalmak (pl: munkaviszony, megbízás, vállalkozás, közalkalmazott, stb.) Munkaviszony szüneteltetése, megszüntetése, felmondás, végkielégítés, szabadságolások, stb. Távmunka, bedolgozás, munkaerő-kölcsönzés, stb. Vállalkozási formák

13 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás II. Témakör 2: Munkaviszony létesítése (4 óra) Munkavállaláshoz szükséges dokumentumok Minimálbér Érdekképviselet Munkaszerződés formai és tartalmi kritériumai Adózási feltételek Járulékok

14 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás II. Témakör 3: Álláskeresés (4 óra) Iskolánk hosszú ideje jó kapcsolatot ápol a munkaügyi központtal (tavaszi előadások a végzősök számára) Fontos az önismeret (mobil, flexibilis, röghöz kötött, stb.) Digitális lehetőségek Külföldi munkaközvetítők

15 LEHETŐSÉG Foglalkoztatás II. Témakör 4: Munkanélküliség (4 óra) Jogok, kötelezettségek Költségtérítések, juttatások Közfoglalkoztatás Átképzési lehetőségek A munkaügyisek sztorijai biztos izgalmasak

16 LEHETŐSÉG Munkahelyi egészség és biztonság Munkavédelmi és egészségvédelmi anyag Munkavédelmi törvény Munkavégzés személyi feltételei Biztonságos munkaeszközök Munkavédelmi jog alapismeretek Fontos, de a jelenlegi céljainkat csak érinti!

17 LEHETŐSÉG Osztályfőnöki, osztályközösség-építő foglalkozás Augusztus, szeptember: javítóvizsgák, adategyeztetés Október: pályaválasztási kiállítás, OSA November, december, január: szalagtűző, félév, külső gyakorlati helyek Február, március: továbbtanulás, vizsgára jelentkezés, versenyek Április, május: ballagás, érettségi és szakmai vizsgák Június, július: tanévzárás, nyári gyakorlatok, jutalmazások Közben folyamatos adminisztráció, megemlékezések! Mikor foglalkozzunk személyiségfejlesztéssel, önismerettel?

18 További kérdések Ezen tananyagtartalmak után tud-e a diák önéletrajzot írni? állásinterjún, elbeszélgetésen részt venni? magát jellemezni? alkalomhoz illően megjelenni? a lehetőségeit tisztán átlátni? munkajogban minimálisan kiigazodni? Önismeretet, Önvizsgálatot tartani, magát fejleszteni?

19 Szükség van egy olyan tantárgyra, lehetőségre, ami ezt elérhetővé teszi a diák számára 1 lépés: felmérések, kutatások (múlt) 2. lépés: elemzés, kiértékelés (múlt) 3. lépés: ötletelés, brainstorming (múlt, jelen) 4. lépés: kiválasztás, véleményezés (jelen) 5. lépés: megvalósítás (jövő) 6. lépés: visszacsatolás (jövő)

20 FELMÉRÉS I. A Hol? Melyik évfolyamon kellene ezen ismereteket oktatni? Általános iskola felső tagozata? Középfokú intézmény alsóbb évfolyama(i)? Középfokú intézmény felsőbb évfolyama(i)? Középfok minden iskolatípusában?

21 FELMÉRÉS I. A Hol? Jelen intézményben szakközépiskolai és szakképző évfolyamok is megtalálhatóak! Szakközépiskola: a cél ne az érettségi legyen, hanem tényleges ágazati kimenet! Javaslat: 11. és 12. évfolyamon Szakképző iskola: végzős évfolyamon a gazdálkodó szervezetekkel együttműködve (életből hozott példák)

22 Fókuszcsoportok Néhány elgondolkodtató mondat a csoportbeszélgetésekből, amelyen a következő három kérdést tették fel: 1. Volt-e a résztvevőnek korábbi tanulmányai során ilyen jellegű tanórája, foglalkozása? 2. Ha Önön múlna, milyen tartalommal töltené meg a programot? 3. Kinek a feladata ezen ismeret átadása?

23 Volt-e a résztvevőnek korábbi tanulmányai során ilyen jellegű tanórája, foglalkozása? Én gimnáziumba jártam, de igazából nem emlékszem ilyenre. Minket elvittek pályaválasztási tanácsadóba, de az idegenül hatott, és hülyeségnek tartottuk. Volt egy kérdőív középiskolában, amellyel próbáltak nekünk segíteni, hogy milyen területre tendáljunk. elmentem a mentőszolgálathoz dolgozni. Ott értek az első élmények, hogy mi az, hogy munkaszerződés, meg ilyesmi Én a mai Terror Házába jártam szakmai gyakorlatra. Ott volt a külker vállalat. Ott elvették a kedvet a munkától.

24 Ha Önön múlna, milyen tartalommal töltené meg a programot? Számomra nagyon fontos, hogy a fiatalok tanuljanak önismeretet. Az életet megtanítani, hogy azt, hogyan lehet megszervezni! Némely szülőnek, a tanulónak is, a szövegértése olyan szintű, hogy egyszerű adatlapokat sem tudnak kitölteni. Például, neve, lakcíme, és sorolhatnám Egyáltalán milyen kompetenciákkal lehet ma állást szerezni? Az önéletrajz írás nagyon fontos lenne. Mire figyeljen oda egy állásinterjún. Hogyan öltözködjön, miket hozzon magával az önéletrajzon kívül. A kommunikációs elemeket erősíteném, például azt, hogy telefonon hogyan kell kommunikálni Életszerű példákból hogyan lehet összerakni a család havi költségvetését?

25 Kinek a feladata ezen ismeret átadása? Biztosan van, de ha nincs, akkor igénybe lehetne venni képzett szakembereket, mediátorokat, pályaorientációs szakembereket. Ők megtartanák ezeket a foglalkozásokat. Ha van olyan elkötelezett pedagógus, akkor ezeket meg tudja szerettetni a tanulókkal. Egyrészt ott az osztályfőnök, aki ezekkel foglalkozik, meg aztán szoktak meghívni az osztályfőnöki órákra különböző szakmák képviselőt.

26 Variációk egy témára, avagy a munkaanyagok 1. javaslat 1. Önismeret, személyiség fejlesztés, családi élet 2. Pályaismeret, pályaorientáció 3. Munkaerő piaci ismeretek 4. Munkavállalással kapcsolatos ismeretek 5. Gazdasági ismeretek 6. Környezet- és egészségkultúra, életminőség 7. A munkahely megismerése, vállalkozási formák 8. A munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzvédelmi oktatás fontossága, fogyasztó védelem

27 Variációk egy témára, avagy a munkaanyagok Tematikai egység/ Tematikai egység/ Tematikai egység/ Tematikai egység/ Tematikai egység/ 2. javaslat A tanulók előzetes tudásának a mérése, (munkatapasztalataik azonosítása) A tanulás tanulása Munkaerő-piaci alapismeretek Álláskeresési technikák Munkáltatók, munkavállalók, munkahelyek Órakeret 2 óra Órakeret 15 óra Órakeret 15 óra Órakeret 10 óra Órakeret 10 óra Tematikai egység/ Egészséges életmód, életvitel Órakeret 10 óra

28 Variációk egy témára, avagy a munkaanyagok 3. javaslat 11. évfolyam /I. félév Modul 1. A munkaerőpiac és részvétel a helyi munkaközösségben Órakeret 30 óra 11. évfolyam /II. félév Modul 2. Karriercélok és karrierfejlesztés Órakeret 30 óra 12. évfolyam /I. félév Modul 3. Szakképzettség és kompetenciák viszonya Órakeret 30 óra 12. évfolyam /II. félév Modul 4. Felkészülés az álláskeresésre és a munkaerőpiaci élethosszig tartó részvételre Órakeret 30 óra

29 Saját vélemény A 3. koncepció elnyerte a tetszésemet, azonban a részeket mindenképp fel kell tölteni olyan tartalommal, ami a tantárgyat oktató munkáját segíti! A kollégák munkáját megkönnyítené, ha a csoportfoglalkozásokhoz egy gyűjtemény, ajánlás kerülne szerkesztésre, kiadásra! Ebbe a gyűjteménybe különböző típusú tréningfeladatokat, gyakorlatokat, teszteket gondolok összegyűjteni, ezzel is segítve a munkát!

30 Iskolán kívüli ötletek, avagy így csinálják mások szakmákat népszerűsítő film I. illemtan tanácsok Köszönöm a figyelmet

31 A kommunikáció igenis fontos Vevő a műszaki bolban: - Szia! Érdeklődni szeretnék, hogy mikrohullámú sütőtök van? Az eladó hátrakiabál: - Béla gyere ki, itt van valami elmebeteg aki valami mikrohullámú sütőtököt keres! a magyar nyelv, pedig gyönyörű!

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN

PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN HEVES I NTÉZET PEDAGÓGI AI MEGYEI PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁT VÉGZETT TANULÓK TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉGEI HEVES MEGYÉBEN A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN PÁLYAVÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ Általános

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA

ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÁRPÁD-HÁZI SZENT PIROSKA SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor u. 13-19. OM 201558 PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Cseh Gyöngyi 2014. augusztus 1 Tartalomjegyzék I.BEVEZETŐ... 4 1.1 Az iskola

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM melléklete

SZAKMAI PROGRAM melléklete V. ISTVÁN KATOLIKUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM, ÁRPÁD-HÁZI SZENT MARGIT ÁLTALÁNOS ISKOLA SZAKMAI PROGRAM melléklete 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző szak, valamint a IV. Közgazdaság ágazat tanterve

Részletesebben

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos

Részletesebben

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.61. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 341 01 KERESKEDŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első négy

Részletesebben

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ

2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ 2.72. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVI. KERESKEDELEM ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben

Részletesebben

Pedagógiai Program 1-1

Pedagógiai Program 1-1 Pedagógiai Program 2013 Lassanként észrevétlenül kedveltessük meg a tudományokat, s neveljünk a kultúrának, az európai civilizációnak egy új, életre való, erőtől és eredetiségtől duzzadó népet hazánk javára

Részletesebben

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre

A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre A Pestszentlőrinci Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola munkaterve a 2012-2013. tanévre Motto: Amit az iskolában megtanultunk, annak nagy részét elfelejtjük, de a hatás melyet egy jó oktatási rendszer

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez

A szakképzés szabályozása. Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez A szakképzés szabályozása Tájékoztató a szakképzési szakértők szakképzési változásokra való felkészítéséhez 2014 Tartalomjegyzék Bevezető 4 1. A szakképzés jogi szabályozása 5 1.1. A szakképzés szerepe

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program

LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program LÓNYAY MENYHÉRT BAPTISTA SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 4800 Vásárosnamény, Kossuth út 19. 54 341 01 KERESKEDŐ Szakmai program 2013 I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ

2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XIII. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ 2.104. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 213 05 SZOFTVERFEJLESZTŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a III. INFORMATIKA ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (4+1 évfolyamos képzésben az első

Részletesebben

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei

Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Juhász Ágnes Juhász Judit Borbély-Pecze Tibor Bors Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében: a szakképzés lehetőségei Kutatási összefoglaló A kutatási programot az

Részletesebben

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely

Pedagógiai program. Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 2013 Pedagógiai program Németh László Gimnázium és Általános Iskola Hódmezővásárhely 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei,

Részletesebben

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai

TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai TÁMOP-5.3.1/08/2-2009-0020 Első lépés - alacsony foglalkoztatási eséllyel rendelkezők képessé tevő és önálló életvitelt elősegítő programjai PROJEKTZÁRÓ KIADVÁNY Életút Kistérségi Közhasznú Családsegítő

Részletesebben

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció

Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció Kereskedelem ágazat Kereskedelem- marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport 54 341 01 Kereskedő Szakközépiskola 9-12.évfolyam Érettségire épülő szakképzés 13-14. évfolyam HELYI TANTERV 2014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.

MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1. MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése MUNKA ÉS PÁLYAVÁLASZTÁSI

Részletesebben