Felkészítés szakmai vizsgára modulhoz. II/14. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam"

Átírás

1 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Informatikai alkalmazásfejlesztő és rendszergazda TÁMOP /1-2F Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre modulhoz LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer II/14. évfolyam tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Balogh Zoltán Lektor: Krajnyák Attila Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása Tananyag címe A tananyag óraszáma Általános célok Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre modulhoz LAN/WAN ismeretek, biztonsági rendszer 10 óra Általános cél: A tananyag feldolgozása során a tanulók kapjanak támogatást a modulrendszerű vizsgákhoz való felkészüléshez. Konkrét célok: A tanuló ismerje meg a modulrendszerű vizsgák lebonyolításának pontos rendjét, az egyes vizsgarészek menetét. Legyen tisztában a sikeres vizsgázás feltételeivel. Ismerjen meg és gyakorolja a vizsgákon megoldandóhoz hasonló feladatokat. Legyen képes a tananyag elsajátítása után sikeres modulvizsgát tenni. Kapcsolódások Kimeneti Követelmények Tananyagegységek: 166/1.0/ Hálózati alapok 166/2.0/ LAN technológiák 166/3.0/ Forgalomirányítók 166/4.0/ Kapcsolók 166/5.0/ WAN technológiák 166/6.0/ Speciális hálózati technológiák 166/7.0/ Hálózat menedzsment A tanulók ismerjék meg a modulrendszerű vizsgák lebonyolításának rendszerét, legyenek képesek megkülönböztetni az egyes vizsgatípusokat. A tanulók ismerjék meg az egyes vizsgatípusokhoz tartozó példa feladatsorokat, tételeket. A tanulók oldjanak meg interaktív feladatsort és gyakorlati feladatsort a felkészítés során és szembesüljenek a megoldásokkal. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa modulvizsga menete, a vizsga részei (írásbeli feladatsor 60 perc, gyakorlati 180 1x45 perc Tanóra perc), általános teendők a vizsgákon 2. Az írásbeli feladatsor jellegzetes feladattípusainak áttekintése 2x45 perc Tanóra 3. Az írásbeli feladatsor megoldásának technikája 2x45 perc Gyakorlati óra 4. Gyakorlati feladatsor témaköreinek áttekintése, tipikus feladat megoldásának bemutatása 2x45 perc Tanóra 5. Egy vizsga példafeladat megoldása 3x45 perc Gyakorlati óra 4 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Tanári kézikönyv II/14. évfolyam

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: modulvizsga menete, a vizsga Sorszám: 1. részei (írásbeli feladatsor 60 perc, gyakorlati 180 perc), általános teendők a vizsgákon Évfolyam: II/14. Időtartam 1 x 45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (1 x 45 perc) Célok A tanuló ismerje meg a moduláris vizsgarendszer felépülését, ezen belül a modul vizsgarészeit. A tanuló ismerje meg a moduláris vizsgarendszer szabályrendszerét, munka- és balesetvédelmi szabályait és a vizsgán használható eszközöket, segédanyagokat. A tanulók osszák meg egymás közt vizsgázással kapcsolatos tapasztalataikat. Követelmények A tanuló ismerje meg a modulvizsgák lebonyolításának menetét. A vizsgán való részvétel szabályai, munka és balesetvédelmi szabályok áttekintése. Tapasztalatok megosztása, sikeres vizsgázás körülményeinek biztosításának megismerése. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép prezentációhoz, projektor, vetítővászon, szélessávú internetkapcsolat a letöltéshez, pendrive, hosszabbító Tanári prezentációk: INF14_ _TP01.ppt INF14_ _TP02.ppt Központi programok, vizsgaszabályzatok, munkavédelmi leírások, példa tételsorok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: modulvizsga menete, a vizsga részei (írásbeli feladatsor 60 perc, gyakorlati 180 perc), általános teendők a vizsgákon Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (oerc) 1. Vizsga részei, lebonyolításának menete Vizsgák szabályrendszere, munka- és balesetvédelmi előírások Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 45 Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanári előadás Prezentáció megtekintése Frontális osztálymunka Prezentáció: INF14_ _TP01.ppt INF14_ _TP02.ppt N 6 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Tanári kézikönyv II/14. évfolyam

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az írásbeli feladatsor jellegzetes Sorszám: 2. feladattípusainak áttekintése Évfolyam: II/14. Időtartam 2 x 45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (2 x 45 perc) Célok A tanuló ismerje meg az írásbeli feladatsor tipikus feladattípusait, legyen tisztában az írásbeli feladatsor megoldásának metódusával, ismerje meg az írásbeli feladatsorban előforduló témaköröket. Követelmények A tanuló legyen képes az írásbeli feladatsorok típusait értelmezni, legyen képes az írásbeli feladatsort önállóan megoldani, ismerje meg az írásbeli feladatsor témaköreit. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép prezentációhoz, projektor, vetítővászon, szélessávú internetkapcsolat a letöltéshez, pendrive, hosszabbító Tanári prezentációk: INF14_ _TP03.ppt INF14_ _TP04.ppt INF14_ _TP05.ppt Központi programok, vizsgaszabályzatok, munkavédelmi leírások, példa tételsorok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Az írásbeli feladatsor jellegzetes feladattípusainak áttekintése Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 1. Az írásbeli feladatsorban előforduló feladattípusok áttekintése 2. Az írásbeli feladatsor megoldása 3. Az írásbeli feladatsor lehetséges témakörei Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 20 Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 30 Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 40 Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanári előadás Prezentáció megtekintése Tanári előadás Prezentáció megtekintése Tanári előadás Prezentáció megtekintése Frontális osztálymunka Frontális osztálymunka Frontális osztálymunka Prezentáció: INF14_ _TP03.ppt Prezentáció: INF14_ _TP04.ppt Prezentáció: INF14_ _TP05.ppt N N Fussuk át az egyes témaköröket, mutassuk be a prezentációban szereplő példafeladatokat és a megoldásokat is. 8 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Tanári kézikönyv II/14. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Az írásbeli feladatsor megoldásának technikája Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: II/14. A tanítási egység típusa 2 x 45 perc Gyakorlat (1 x 45 perc) A tanuló ismerjen meg egy tipikus írásbeli feladatsort, legyen alkalma nyugodt, a vizsgához hasonló körülmények között megoldani egy feladatsort. A tanuló oldjon meg a vizsgával azonos körülmények között egy a gyakorlati óra idejére zsugorított példa írásbeli tételsort. Az osztály létszámának megfelelő számú fénymásolat a feladatlapokról PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG - témakör címe: Az írásbeli feladatsor megoldásának technikája Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 1. Egy példa tételsor kidolgozása Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 60 2 A próbavizsga értékelése, a tapasztalatok megbeszélése Értékelés, önértékelés 30 Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Önálló munka Egyéni munka Példa tételsor Biztosítsuk a tanteremben a vizsgához hasonló nyugodt körülményeket. Frontálisan irányított beszélgetés Nagycsoport A próbavizsga megoldásai N 10 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Tanári kézikönyv II/14. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: gyakorlati feladatsor témaköreinek Sorszám: 4. áttekintése, tipikus feladat megoldásának bemutatása Évfolyam: II/14. Időtartam 2 x 45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (2 x 45 perc) Célok A tanuló ismerje meg a gyakorlati feladat tipikus feladattípusait, a gyakorlati feladatsor megoldási metódusait, a gyakorlati feladatsorban előforduló témaköröket, a gyakorlati vizsgán használatos számítógépes környezetet. Követelmények A tanuló ismerje meg a gyakorlati vizsgák menetét, legyen képes használni a vizsgán rendelkezésére bocsátott számítógépes rendszert és ismerje meg a gyakorlati vizsgákon előforduló feladattípusokat. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Számítógép prezentációhoz, projektor, vetítővászon, szélessávú internetkapcsolat a letöltéshez, pendrive, hosszabbító Tanári prezentációk: INF14_ _TP06.ppt INF14_ _TP07.ppt PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Gyakorlati feladatsor témaköreinek áttekintése, tipikus feladat megoldásának bemutatása Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 1. A tanuló ismerje a gyakorlati feladatsorban előforduló feladattípusokat. 2. A tanuló ismerje a gyakorlati feladatsor megoldásának metódusait. 3. A tanuló ismerje a gyakorlati feladatsor megoldása során használható számítógépes és virtuális környezetet. 4. A tanuló ismerje a gyakorlati feladatsorban előforduló feladattípusokat. Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 10 Megfigyelés Prezentáció nyomon követése 15 Megfigyelés Prezentáció nyomon követése Megfigyelés Prezentáció nyomon követése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Tanári előadás Prezentáció megtekintése Tanári előadás Prezentáció megtekintése Frontális osztálymunka Frontális osztálymunka Tanári előadás Frontális osztálymunka Tanári előadás Frontális osztálymunka Prezentáció: INF14_ _TP06. ppt Prezentáció: INF14_ _TP07. ppt Virtuális gép, telepített környezetek Virtuális gép, telepített környezetek Egyéb javaslatok N N N Fussunk át néhány tételt, mutassuk be a prezentációban szereplő példafeladatokat és a megoldásokat is. 12 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Tanári kézikönyv II/14. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Egy vizsga példafeladat megoldása Időtartam Célok Követelmények Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 5. Évfolyam: II/14. A tanítási egység típusa 3 x 45 perc Gyakorlat (3 x 45 perc) A tanuló ismerjen meg egy tipikus gyakorlati feladatsort, legyen alkalma nyugodt, a vizsgához hasonló körülmények között megoldani egy feladatsort. A tanuló oldjon meg a vizsgával azonos körülmények között egy, a gyakorlati óra idejére zsugorított példa tételsort. A tanulók létszámának megfelelően előkészített számítógépterem a gyakorlati feladatok megoldásához szükséges eszközökkel. Hálózatszerelési egységcsomag, Rackszekrény, switch, router Számítógépek a tanulók részére PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Egy vizsga példafeladat megoldása Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 1. Egy példa tételsor kidolgozása Számítógép-használat: hardverhasználat, szoftverhasználat Önállóság 135 Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Önálló munka Egyéni munka Példa tételsor Biztosítsuk a tanteremben a vizsgához hasonló körülményeket, ha szükséges, biztosítsuk a teljes vizsga lebonyolításához kellő időtartamot. Amikor egy tanuló elkészült, nézzük át vele a kidolgozást és töltsük ki neki az összegzőlapot. 14 Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Tanári kézikönyv II/14. évfolyam

16 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal:

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 119. sorszámú Pedagógiai- és családsegítő munkatárs megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 3. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK

2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK 2011 2012. TANÉVI KÉPZÉSEK-TOVÁBBKÉPZÉSEK NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET 2011 Összeállította: Modláné Görgényi Ildikó szakmai irányításával, Kiszter István, Leffler Adrienn, Longauer Marianna

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák

1. A képzési program «A» 2. A képzés során megszerezhető kompetenciák KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «A» 1.1. Megnevezése Informatikai rendszergazda 1.2. OKJ azonosító 54 481 04 1.3. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója - 1.4. Engedély megszerzését követően

Részletesebben

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban

A Digitális Középiskola. Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban A Digitális Középiskola Az elektronikus tanulás lehetőségei a felnőttoktatásban Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012

Részletesebben

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM

KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM KÉRELEM TANFOLYAMI PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYÉNEK KIADÁSÁHOZ Lejáró/lejárt engedélyű program ismételt akkreditálása 1. A PROGRAM ALAPÍTÓJÁNAK ADATAI 1.1. A továbbképzési program

Részletesebben

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ HELYI TANTERV (II/2.1.3) az 54 481 04 INFORMATIKAI RENDSZERGAZDA SZAKKÉPESÍTÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CC. törvény, a szakképzésről

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM SZÁMÍTÓGÉPSZERELŐ, KARBANTARTÓ SZAKKÉPESÍTÉS ADAPTÁLT KÖZPONTI PROGRAMJA HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 2007 Készült a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézetben

Részletesebben

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez XIV. A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid, tömör magyarázatát kínálja, amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. Tehát

Részletesebben

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport

Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 52. Szakmacsoportos módszertan Szervezési szakmacsoport EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ÉS TOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET 2005 TOVÁBBKÉPZÉSI FÜZETEK 2 Szerző: Feigl Ágnes Marosán Miklósné Szerkesztette:

Részletesebben

Informatika. 4-8. évfolyam

Informatika. 4-8. évfolyam Informatika 4-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás Az informatika tanterv a Mozaik Kiadó kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál felhasznált dokumentumok:

Részletesebben

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán?

Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Hogyan használjuk a tanulói laptopokat a tanórán? Intézményi innováció az ajkai Borsos Miklós Általános Iskolában Ezen dokumentum tanácsadói segédanyag. Csak a Borsos Miklós Általános Iskola két feladat

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom

Cece Község Önkormányzatának Cecei Általános Iskolája IKT stratégia. Tartalom Tartalom XI. INFORMATIKAI STRATÉGI A 2 1. Helyzetelemzés 2 2. Jövőkép, küldetésnyilatkozat 3 3. Célrendszer, tevékenységek, indikátorok megfogalmazása. Fejlesztendő kulcsterületek meghatározása 4 3.1.

Részletesebben

HÁLÓZATI INFORMATIKAI SZAKMAI NAP szló Informatikai munkaközöss

HÁLÓZATI INFORMATIKAI SZAKMAI NAP szló Informatikai munkaközöss HÁLÓZATI INFORMATIKAI SZAKMAI NAP Király LászlL szló Informatikai munkaközöss sség g vezetı Bolyai János Fıvárosi Gyakorló Mőszaki Szakközépiskola és Kollégium www.bolyai-el.sulinet.hu Iskolánk szakmai

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK Pedagógiai- és családsegítő ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A szakképesítés azonosító száma: 54 140 02 Szakképesítés megnevezése: PEDAGÓGIAI-

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bárdos Lajos Általános Iskola OM azonosító: 037313 Cím: 2120 Dunakeszi, Iskola sétány 18. http: www.bardosiskola.hu ; e-mail bardos@bardosiskola.hu Telefon/fax: 27-341-204; Fehér épület : 27-341-004; gazdasági

Részletesebben

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek

Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Távtanulás, felnıttképzés ismeretek Ismerkedés a felnıttoktatással, ezen belül a távoktatással Az egész életen át tartó tanulás fogalma, színterei A formális, a nonformális és az informális tanulás meghatározása

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 6. sorszámú Gazdasági informatikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 481 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben