Települési ismeretek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési ismeretek"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP /1-2F Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd :13:31

2 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Hartl Jánosné Lektor: Mitykó János Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó TEL14_Tk.indd :13:31

3 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁ- MA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK Települési ismeretek 48 óra A program célja, hogy a tanítási egységet befejező tanuló rendelkezzen olyan szakmai készségekkel, képességekkel, szakmai ismeretekkel, attitűdökkel, amelyek az alább felsorolt feladatkompetenciák, szakmai ismeretalkalmazások, szakmai készségek módszer és személyes kompetenciák fejlesztése révén alakulnak ki és nélkülözhetetlenek a sikeres foglalkoztatásukhoz. Képes legyen részt venni helyreállítási-, fejlesztési- és kezelési tervek készítésében. Tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni Képes legyen részt venni a védett természeti értékek nyilvántartásában. Figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket. Képes legyen közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat is ellátni. Rendelkezzen megfelelő elhivatottsággal, kreativitással. Szerzett ismereteit alkalmazni tudja a képzési iránynak megfelelő munkahelyeken. Tantárgyakhoz: Települési ismeretek Építési ismeretek Építészettörténet és műemlékvédelem Központi program tananyag egységekhez: 269/3.0/ Településrendezés 269/3.1/ Településtípusok 269/3.2/ Településrendezés eszközei 269/3.3/ Településszociológia és demográfia 269/3.4/ Építésügyi igazgatás Központi program követelménymodulokhoz és a Szakmai és vizsgakövetelmények vizsgafeladataihoz: Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi technikus feladatok Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi technikus feladatok A hozzárendelt 1., 2. vizsgafeladat Településüzemeltető és -fenntartó feladatok A hozzárendelt 4. vizsgafeladat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:31

4 KIMENETI KÖVETEL- MÉNYEK Képes legyen helyreállítási, fejlesztési és kezelési feladatokat ellátni. Tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni. Képes legyen részt venni a védett természeti értékek nyilvántartásában. Figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket. Képes legyen közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat is ellátni. 4 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:31

5 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam (perc) A tanítási egység típusa 1. Településtípusok 8x45 Dupla óra (2x45 perc) 2. Települések természeti és épített értékei 8x45 Dupla óra (2x45 perc) 3. Népességstatisztika, foglalkoztatási szerkezet 8x45 Dupla óra (2x45 perc) 4. Településrendezés 10x45 Dupla óra (2x45 perc) 5. Településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézmények 4x45 Dupla óra (2x45 perc) 6. Építésügyi hatósági engedélyek 4x45 Dupla óra (2x45 perc) 7. Projektfeladat értékelése 6x45 Dupla óra (2x45 perc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:31

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Településtípusok Sorszám: 1 Évfolyam: II/14. Időtartam: 360 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló tudja jellemezni a rendelkezésére álló adatok alapján a települések szerkezeti adottságait, meghatározni a település típusát, alaprajzi rendszerét, értse a szerkezet meghatározó szerepét a településfejlődésben, ismerje a településhálózatok fajtáit, tudjon térképen tájékozódni, ismerje a települések fejlődését befolyásoló tényezőket, az urbanizációs folyamat szakaszait, értse a földvédelem fontosságát és a megfelelő területhasználatok természetvédelmi szerepét, ismerje a területhasználatokat. Követelmények Ismertesse a település típusokat, település-alaprajzokat és területhasználatokat. Magyarázza az urbanizáció szakaszai, a hazánkban lejátszódott urbanizációs folyamat sajátos jegyeit. Értelmezze a településhálózatok lényegét, fajtáit, feladatait, a települések együttműködésének lehetőségeit. Ismertesse térkép segítségével hazánk településhálózatát. Magyarázza a szerkezet meghatározó szerepét a településfejlődésben Jellemezze a rendelkezésére álló adatok alapján a települések szerkezeti adottságait, alaprajzi rendszerét. Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök színes városképek település-alaprajzok (diák) filctoll, csomagolópapír számítógép 1db projektor vetítővászon 6 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:31

7 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (Települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok: 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK rendelet) évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:31

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Településtípusok: magányos települések csoportos települések falusias települések nőtt és tervezett városok települések alaprajzi rendszerei hazánk hagyományos településformái és beépítési módjai városok alaprajzi rendszerei 2. Település-alaprajzok és beépítési módok felismerése, megnevezése kooperativitás, nyitottság, kíváncsiság, megfigyelőképesség, térlátás megfigyelőképesség, kooperativitás, tolerancia Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök tanári prezentáció frontális településtípusok, települések alaprajzi rendszerei tanári prezentáció: diák projektor, laptop csoportalakítás település-alaprajzok csoportok alakításához Egyéb javaslatok 4 fős csoportokat alakítunk ki az alábbi módon: Négy különböző típusú település-alaprajzot négy darabra vágunk. Mindenki választ egy darabot a képek közül. A tanulók kirakják az alaprajzokat és rögzítik azokat egy plakáton. Az egy képet kirakók egy csoportot alkotnak. füllentős kiscsoportos Minden csoport soroljon fel az általa összerakott, és a plakátra kitűzött településtípussal kapcsolatos három állítást (jellemző tulajdonságot), amelyből kettő igaz, egy pedig hamis! Egy másik (kisorsolt) csoportnak pedig rá kell jönnie, melyik a hamis állítás. 20 tanári prezentáció frontális település-alaprajzok és beépítési módok projektorral kivetítve (Tanári prezentáció: diák) projektor, laptop A gyakorlás a kivetített képek segítségével történik. 8 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:31

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 3. Területhasználat, földvédelem termőföld, építmény elhelyezésére szolgáló föld, különleges rendeltetésű földterület, hasznosításra alkalmatlan föld. Terület -felhasz nálási egy ségek (övezetek) 4. Települések szerkezeti adottságainak elemzése adatgyűjtés és rendszerezés kreativitás, ötletgazdagság, térképhasználat, térlátás, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, összehasonlítás, szakmai szintű beszédkészség, értékelés korrekció, önkorrekció, kritikusság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 25 szóforgó csoportos filctoll, csomagolópapír Milyen területhasználatokat ismer? Az összegyűjtött területhasználatokat felírják egy csomagolópapírra, majd csoportosítják azokat, ezt követően közösen megbeszélik és kiegészítik a listáikat. 180 tanulói előadás, önálló manuális munka frontális egyéni munka önálló tevékenység egyéni munka Tanulói jegyzet: 2. feladat Készítsen települése alaptérképéről több fénymásolatot. Az egyik térképen jelölje a jellemző területhasználatokat! a tanulók által behozott település térképek Tanulói jegyzet: 1. feladat Forrás: önkormányzatok honlapjai, helyi újságok Házi feladat: minden tanuló hozzon térképet saját településéről (csak az úthálózat legyen rajta feltüntetve)! Célszerű több fénymásolatot készíteni egy alaptérképről és mindig egy új másolaton elvégezni az éppen aktuális feladatot. (Budapesti tanulóknak javasoljuk, hogy válasszanak egy általuk jól ismert kisebb települést egy fővárosi kerülettel szemben.) A behozott térképek alapján mindenki mutassa be lakóhelyének földrajzi elhelyezkedését és szerkezeti adottságait! (A diákok társaik teljesítményét pontozással értékelik.) Tanulói jegyzet: 2. feladat A tanulók összegyűjtik a saját településükre jellemző területhasználatokat és bejelölik azokat az egyik térképmásolaton. (Jelöljék eltérő színnel az egyes területhasználatokat és készítsenek jelmagyarázatot is a térképhez!) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TeL14_TK.indd :13:32

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 5. Települések fejlődését befolyásoló tényezők Urbanizáció Településhálózatok agglomerizációs folyamatok térségi kapcsolatok szerepe a településfejlődésben adatgyűjtés és rendszerezés, kreativitás, ötletgazdagság, logikus gondolkodás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 45 ablak módszer csoportos Települések fejlődését befolyásoló tényezők: Tanári prezentáció: diák tanári prezentáció frontális Urbanizáció szakaszai: Tanári prezentáció: diák Településhálózatok: Tanári prezentáció: diák projektor, laptop Egyéb javaslatok Minden csoport gyűjtsön össze minél több, a települések kialakulását és fejlődését meghatározó tényezőt! Szóvivő felolvassa az összegyűjtött tényezőket. önálló tevékenység egyéni munka Tanulói jegyzet: 3. feladat Gyűjtsék össze a tanulók azokat a beruházásokat, melyeket településük egy másik településsel együtt valósított meg! Milyen egyéb együttműködésekről, közös programokról tud (közös falu napok, kulturális programok stb.)? 10 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:32

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Települések természeti és épített értékei Sorszám: 2. Évfolyam: II/14. Időtartam: 360 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló ismerje a helyreállítási-, fejlesztési- és kezelési tervek szerkezetét, tudjon részt venni azok készítésében, tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni, ismerje a védett természeti értékek nyilvántartásának tartalmi és formai követelményeit, ismerje a védetté nyilvánítás menetét, a védettség szintjeit, ismerje a közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat és azok ellátásának módját. Követelmények Ismertesse a helyreállítási-, fejlesztési- és kezelési tervek szerkezetét. Magyarázza a természeti és épített értékek helyi védelmének jelentőségét. Értelmezze mit értünk a település sajátos egyedi arculatán. Ismertesse hazánk nagytájait és népi építészetét. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu), Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:32

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Települések természeti és épített értékei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Élőhelyek védelme Fenntartható használat, természetkímélő módszerek alkalmazása Biológiai sokféleség védelme megfigyelőképesség, térlátás, térképhasználat, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, olvasott szakmai szöveg értelmezése, jogszabály értelmezése, kreativitás, ötletgazdagság, időbeosztás, önállóság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 150 önálló tevékenység egyéni munka a tanulók által behozott település térképek 4 db számítógép internethozzáféréssel Tanulói jegyzet: 4. feladat Egyéb javaslatok A tanulók keressék meg az interneten a lakóhelyükre vonatkozó természetvédelemmel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet! Olvassák el és emeljék ki a legfontosabbnak ítélt rendelkezéseket! Gyűjtsék ki a helyi védelem alatt álló értékeket és jelöljék azokat egy újabb térképmásolaton! Gyűjtsék össze a nem védett, de szerintük értékes természeti adottságokat, területeket és azokat is jelöljék az előző térképen (a könnyű áttekinthetőség kedvéért eltérő színnel)! Tegyenek javaslatokat kezelésükre és hasznosításukra! Házi feladatként otthon fejezzék be az anyaggyűjtést és keressenek képeket, levelezőlapokat! újságcikkeket a kigyűjtött értékekről. (Készíttessünk a tanulókkal fényképeket) 12 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:32

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Települések természeti és épített értékei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 2. Települések épített értékei településközpont hagyományos építési mód hagyományos építési anyagok használata integrált műemlék- védelem épített értékek helyi védelme Granadai Egyez- mény méltó hasznosítás 3. Védett természeti területeken bevezetésre kerülő tilalmak és korlá- tozások- Jegyző hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóság feladatai. Engedélyhez kötött tevékenységek megfigyelőképesség, térlátás, térképhasználat, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, olvasott szakmai szöveg értelmezése, jogszabály értelmezése. kreativitás, ötletgazdagság, időbeosztás, önállóság kooperativitás, tolerancia, probléma-felismerés, problémaelemzés, segítőkészség, konfliktuskezelés, alkalmazkodás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 180 önálló tevékenység egyéni munka a tanulók által behozott település térképek 4 db számítógép internethozzáféréssel Tanulói jegyzet: 5. feladat 30 szakértői mozaik csoportos 1. melléklet: szövegminta Egyéb javaslatok A tanulók keressék meg az interneten a lakóhelyükre vonatkozó épített értékek védelemével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet! Gyűjtsék ki a helyi védelem alatt álló épített értékeket és jelöljék be azokat egy újabb térképen (lehet a természeti értékeket bemutató térképen jelölni az épített értékeket amennyiben nem túlzsúfolt)! Jelöljék a nem védett, de szerintük értékes épületeket is! Feladatul adható ki az állapot feltüntetése, a kezelési hasznosítási lehetőségek és elképzelések ismertetése is. Tanulói jegyzet: 6. feladat Beszéljék meg a Granadai Egyezmény jelentőségét a települések szempontjából! Tanulói jegyzet: 7. feladat A diákok mutassák be az egyedi településkép szempontjából különleges értéknek számító építményeket és a településközpontot! Házi feladatként otthon fejezzék be az anyaggyűjtést és keressenek képeket, levelezőlapokat, újságcikkeket a kigyűjtött értékekről! (Vagy pl. készíttessünk a tanulókkal fényképeket!) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:32

14 1. melléklet Szövegminta a szakértői mozaikhoz A termőföld használatának természetvédelmi célú korlátozása A) Alapelvek Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. A természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni. Természeti területek körének meghatározása Természeti területnek minősül az a terület, ahol az élőhely, a táj, az életközösség kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak; (természetközeli állapot) a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld; b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv alapján nem áll bányaművelés alatt; c) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. A természeti területek jegyzékét a környezetvédelmi miniszter a földművelésügyi miniszterrel együttes rendeletben teszi közzé. Az élőhelyek általános védelme A mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Erdő telepítése ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával történhet. 14 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:32

15 A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait a vizes élőhelyek védelme érdekében meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybe vétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni. A talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok természeti területen történő felhasználása külön jogszabályban foglaltak szerint csak indokolt esetben, talajvizsgálatok eredményeire alapozva, természetkímélő módon történhet. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:32

16 B) Természeti területen a természeti értékek és a biológiai sokféleség fenntartása érdekében egyes növényvédő szerek vagy a talaj termőképességét befolyásoló vegyi anyagok alkalmazásának külön jogszabály szerinti korlátozását vagy megtiltását az igazgatóság kezdeményezheti. Természeti területen a település belterülete kivételével tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. A vízi létesítmények, a hajózást, a halastavakon a halászati hasznosítást szolgáló létesítmények elhelyezésére a külön jogszabályban meghatározott módon és esetben, az igazgatóság hozzájárulásával kerülhet sor. Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 1000 méteren belül a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével a külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése. A természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályok Természeti területen a természetvédelmi igazgatóság engedélye szükséges: a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához; b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges: a) a termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újrahasznosításához; b) a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához, a bányatelek megállapításához, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásához; c) vizekben a halászati üzemtervek jóváhagyásához. A körzeti vadgazdálkodási terv természeti területet érintő részének jóváhagyásához a miniszter egyetértése szükséges. Védett természeti területre vonatkozó szabályok Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. A védett természeti területen lévő erdő elsődlegesen védelmi rendeltetésű. Fokozottan védett természeti területen lévő erdőben erdőgazdálkodási beavatkozás csak a természetvédelmi kezelés részeként, a kezelési tervben foglaltakkal összhangban, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelést vegetációs időszak alatt csak kivételesen indokolt esetben (pl. növény-egészségügyi okból), a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet végezni. A környezetvédelmi miniszter kezdeményezésére a természet védelméhez fűződő érdekből külön törvény szerinti különleges rendeltetésű vadászterületté nyilvánítható az a vadászterület, vagy annak az a része, ahol a) fokozottan védett természeti terület, b) nemzeti park, c) bioszféra-rezervátum vagy erdőrezervátum, d) nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó terület található. 16 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

17 C) Védett természeti területen: a) tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja; b) gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről; c) a terület vagy annak meghatározott része felett a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére vagy szakhatósági hozzájárulásával repülés számára tiltott vagy korlátozott légteret kell kijelölni. Védett természeti területen lévő termőföld hasznosítási kötelezettségét a természetvédelmi hatóság függeszti fel. A védett természeti területen a természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket a védetté nyilvánító jogszabályban kell megállapítani. Védett természeti területen lévő közúton a közlekedést (tartózkodást) ha az a védett természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére az útügyi hatóság korlátozza vagy megtiltja. Helyi közút esetében a korlátozást vagy tilalmat a jegyző rendeli el. Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást ha a védelem érdekei szükségessé teszik a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja. Védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani. Védett természeti területen a hatáskörrel rendelkező hatóság szükség esetén a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére építési, telekalakítási tilalmat, illetőleg egyéb, jogszabályban meghatározott használati korlátozást köteles elrendelni. Védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre. Fokozottan védett természeti területen az igazgatóság engedélye kell a területre történő belépéshez, kivéve feladatuk ellátásához szükséges mértékben a külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyeket. Fokozottan védett természeti területen csak természetvédelmi kezelés, engedélyezett tevékenység, továbbá a lehetőséghez képest a természetvédelmi hatósággal egyeztetett közvetlen élet- és vagyonvédelmi beavatkozás végezhető. A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték és terület oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését. A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időlegesen használja, arra használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként korlátozza. A használattal és egyéb korlátozással okozott tényleges kárt meg kell téríteni. Tulajdonjogi korlátozások Kizárólagos állami tulajdonban áll és forgalomképtelen valamennyi barlang. A barlang kivételével a védett természeti értékek és területek korlátozottan forgalomképesek. Külföldi természetes és jogi személy védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg. Védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet az igazgatóság más jogosultakat megelőzően jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:33

18 védett természeti terület esetében sorrendben az igazgatóságot követően a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. Állami tulajdonban álló a) védett természeti terület elidegenítése a miniszter egyetértésével, legalább azonos természetvédelmi értékű védett természeti területtel történő csere, vagy törvényben meghatározott más eset kivételével nem lehetséges, b) védett természeti érték elidegenítésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az természetvédelmi célokat vagy közérdeket szolgál, és az elidegenítéssel a környezetvédelmi miniszter egyetértett. Forrás: Földügyi igazgatás I. Forrás: 18 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

19 D) A jegyzők helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatai Az elmúlt években tapasztalt érdemi dereguláció ellenére is számos hatósági és szakhatósági feladatkört kell ellátniuk a jegyzőknek, mint természetvédelmi hatóságoknak a helyi jelentőségű védett természeti területek kapcsán. A következőkben a legfontosabb ilyen feladatokat ismertetjük, fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a hatósági, szakhatósági feladatok köre időről-időre változik, így az alábbi lista folyamatos aktualizálására törekszünk a jövőben. A települési önkormányzat jegyzőjét, illetve a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző) természetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. (1) bekezdésének d) és e) pontjai jelölik ki. A Korm. rendelet 15. és 16. -ai meghatározzák, hogy a jegyző milyen ügytípusokban jár el természetvédelmi hatóságként. Eszerint helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző jár el természetvédelmi hatóságként a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) meghatározott alábbi ügyekben: A helyi jelentőségű védett természeti terület táblával történő megjelölése [Tvt. 26. (1) bek.]; A helyi jelentőségű védett természeti terület védett jogi jellegének ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetése és töröltetése [Tvt. 26. (2) bek.]; Valamely helyi védelemre tervezett terület azonnal végrehajtható hatósági határozattal történő ideiglenes védetté nyilvánítása (a határozatban előírhatók a terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos kötelezettségek, illetve korlátozható, felfüggeszthető és megtiltható a veszélyeztető tevékenység) [Tvt. 27. (1) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő erdőben vegetációs időszakban végzett fakitermelés kivételesen indokolt esetben történő engedélyezése [Tvt. 33. (4) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti terület, vagy annak meghatározott része felett repülés számára tiltott vagy korlátozott légtér kijelölése [Tvt. 35. (1) bek. c) pont]; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő termőföld hasznosítási kötelezettségének felfüggesztése [Tvt. 35. (3) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő közúton a védett természeti területet vagy a védett természeti értéket veszélyeztető, zavaró vagy károsító közlekedést (tartózkodást) megtiltó útügyi hatósági korlátozás vagy megtiltás kezdeményezése; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő vagy azt érintő víziúton a védett természeti területet vagy a természeti értéket veszélyeztető, zavaró vagy károsító hajózási tevékenységet megtiltó hajózási hatósági korlátozás vagy megtiltás kezdeményezése [Tvt. 37. (1) bek.]; Az előző esetkörön kívüli esetekben a helyi jelentőségű védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedés és a tartózkodás korlátozása, illetve megtiltása a védelem érdekében [Tvt. 37. (2) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén az ilyen magatartás tanúsítójának eltiltása a tevékenység folytatásától [Tvt. 37. (3) bek.]; (Forrás: A Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapja) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TeL14_TK.indd :13:33

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Népességstatisztika, foglalkoztatási szerkezet Sorszám: 3 Évfolyam: II/14. Időtartam: 360 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc)) Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje hazánk népesedési folyamatait, tudja értelmezni az érvényesülő tendenciákat és azok lehetséges okait, ismerje a legáltalánosabb adatbankokat, nyilvántartásokat, statisztikai adatok hozzáférési lehetőségeit, értse a demográfiai folyamatok és a településtervezés kapcsolatát, ismerje hazánk foglalkoztatási szerkezetének alakulását, legyen képes a tervezési folyamatokhoz adatokat gyűjteni. Ismertesse hazánk népesedési folyamatait. Magyarázza az érvényesülő tendenciákat és azok lehetséges okait. Magyarázza a népesedési tendenciák és a településrendezés kapcsolatát. 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu), Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 20 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

21 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Népességstatisztika, foglalkoztatási szerkezet Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Településszociológia tárgyköre, feladatai Demográfia feladata, célja Demográfiai tendenciák megfogalmazása Hazánk népesedési folyamatai Korfa elemzés 2. Statisztikai adatok gyűjtése és elemezése. Érvényesülő tendenciák megfigyelése és azok lehetséges okainak keresése. Születések száma Halálozások száma Korösszetétel Nemek aránya Foglalkoztatási szerkezet alakulása (aktív keresők, munkanélküliek) 3. Települések népesedési folyamatainak és foglalkoztatási szerkezetének ismertetése probléma-felismerés, problémaelemzés, áttekintő képesség megfigyelőképesség, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, olvasott szakmai szöveg értelmezése, időbeosztás, önállóság, probléma-felismerés, problémaelemzés értékelés, véleményalkotás, szakmai szintű beszédkészség Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 90 tanári prezentáció 90 egyéni gyűjtőmunka 180 egyéni beszámoló frontális számítógép, projektor Tanári prezentáció: diák egyéni munka 4 db számítógép internethozzáféréssel Tanulói jegyzet: 8. feladat frontális számítógép, projektor Tanulói jegyzet: 9. feladat A tanulók összegyűjtik saját településük demográfiai adatait és értékelik azokat. Források: települések honlapjai önkormányzatok adatbázisa statisztikai évkönyv helyi újság Házi feladatként a diákok otthon fejezzék be az adatgyűjtést és elemzést! A tanulók egyénileg bemutatják településük népességi adatait és foglalkoztatási szerkezetét. Majd tanári irányítással értékelik az adatokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:33

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Településrendezés Sorszám: 4 Évfolyam: II/14. Időtartam: 450 perc. A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a településrendezési terveket és a kapcsolódó dokumentumokat, legyen képes rész venni a településrendezés folyamatában, a fejlesztési célok meghatározásában, ismerje a kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályait, ismerje a beépítési módokat. Ismertesse a településrendezés feladatait. Ismertesse a településrendezési terveket, és a tervezési folyamatot. Ismertesse a beépítési módokat. Értékelje településének természeti, gazdasági és társadalmi adottságait. Magyarázza az elkészült elemzések alapján a fejlesztési feladatok és prioritások kijelölését. 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu) Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 22 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

23 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településrendezés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Településrendezés, a településrendezés feladata Településfejlesztési koncepció Településrendezési tervek Közreműködő szakhatóságok Helyi építési szabályzat 2. Beépítési módok Egyedi telkek beépítési módjai Csoportos beépítési módok Városi beépítési módok 3. Települések kedvező és kedvezőtlen adottságai Infrastruktúra-hálózat építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség értékelő képesség, probléma-feltárás és -elemzés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 180 tanári prezentáció frontális számítógép, projektor Tanári prezentáció: diák A kiválasztott települések önkormányzatainak internetes honlapjáról letölthető helyi építési szabályzat. Tanulói jegyzet: 10. feladat 90 önálló manuális munka 180 önálló tevékenység frontális, Egyéni munka számítógép, projektor rendezési tervek és dokumentumok helyi építési szabályzat, beépítési módok A feladat a helyi építési szabályzat tanulmányozása. A tanár által összegyűjtött, bemutatásra alkalmas témához kapcsolódó dokumentumok, képek, építészeti rajzok bemutatása, közös és önálló elemzése. egyéni munka Tanulói jegyzet: 11. feladat A települések adottságainak összefoglalása és értékelése. Minden tanuló a saját lakóhelyére vonatkozóan készítse el az értékelést! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:33

24 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézmények Sorszám: 5 Évfolyam: II/14. Időtartam: 180 perc. A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézményeket, ismerje a változtatási tilalom, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésének célját és körülményeit, képes legyen megmagyarázni a telekalakítás, elővásárlási jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás, valamint a településrendezési kötelezések elrendelésének célját és körülményeit, ismerje az építésrendészet eszközeit, legyen tisztában a településrendezési és az építési előírásokkal ellentétes építési folyamatok következményeivel. Ismertesse a településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézményeket. Ismertesse a településrendezési előírásokkal ellentétes építési munkák következményeit. filctoll, csomagolópapír 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 24 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

25 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézmények Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Tilalmak Telekalakítás Elővásárlási jog Kisajátítás Helyi közút céljára történő lejegyzés Útépítési és közművesítési hozzájárulás Településrendezési kötelezések 2. Településrendezési előírásokkal ellentétes építési munkák következményei. Társadalmi és gazdasági problémák: zsúfoltság, infrastrukturális hiányosságok városképi értékek elvesztése védett értékek pusztulása életveszélyes állapot előidézése szomszédos ingatlanok értékcsökkenése környezetkárosodás építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség, értékelő képesség, probléma-felismerés, problémaelemzés probléma-felismerés, problémaelemzés, összefüggések felismerése, megértése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 120 tanári prezentáció frontális számítógép, projektor a tanár által összegyűjtött, a témához kapcsolódó dokumentumok (jegyzőkönyvek másolatai, telekkönyvi bejegyzések másolatai, helyszínrajzok, hatósági felszólítások stb.) Tanári prezentáció: diák A feladat a dokumentumok bemutatása, közös elemzése. 60 szóforgó csoportos filctoll, csomagolópapír A diákok az elhangzott következményeket felírják egy csomagolópapírra, majd közösen megbeszélik azokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:34

26 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Építésügyi hatósági engedélyek Sorszám: 6 Évfolyam: II/14. Időtartam: 180 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni, figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket, ismerje az építési engedélyek fajtáit, a kérelemhez szükséges dokumentumokat, ismerje az építési hatóság engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó feladatait, legyen képes magyarázni az építésügyi hatósági eljárásokban a környezetvédelmi előírások, érdekek érvényesülésének módját, ismerje a környezeti hatásvizsgálathoz kötött beruházások körét, legyen képes magyarázni a hatósági felügyelet szerepét az építésügyi igazgatásban. Ismertesse az építési engedélyek fajtáit, a kérelemhez szükséges dokumentumokat. Ismertesse a környezeti hatásvizsgálathoz kötött beruházások körét. Magyarázza a hatósági felügyelet szerepét az építésügyi igazgatásban. építésügyi hatósági engedélyek másolatai, egyéb dokumentumok másolatai önkormányzati határozatok másolatai 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu) Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 26 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

27 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Építésügyi hatósági engedélyek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az építésrendészet eszközei. Építésügyi hatósági engedélyek: elvi építési engedély építési engedély bontási engedély használatbavételi engedély fennmaradási engedély rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem Közreműködő szakhatóságok 2. Környezetvédelmi hatóság, mint közreműködő szakhatóság feladatai Az építésügyi hatóság feladatai építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség jogszabályok értelmezése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 90 tanári magyarázat frontális építésügyi hatósági engedélyek másolatai, egyéb dokumentumok 30 tanári magyarázat frontális A tanár által összegyűjtött, a témához kapcsolódó dokumentumok, pl.: 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. Építésügyi hatósági engedélyek másolatainak, egyéb dokumentumoknak a tanulmányozása. Kapcsolódó dokumentumok tanulmányozása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:34

28 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Építésügyi hatósági engedélyek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 3. Hatósági ellenőrzés joga Hatósági ellenőrzés területei: engedélyhez kötött építési munkák rendszeres helyszíni ellenőrzése a településrendezés körében kiadott hatósági határozatok végrehajtásának ellenőrzése engedélytől eltérő építkezések feltárása Hatósági intézkedések: hatósági kötelezés a jogsértő állapot megszüntetésére intézkedési jog, szankciók alkalmazása 4. A tananyaggal kapcsolatos fogalmak jogszabályok értelmezése értékelés, korrekció, önkorrekció, a saját problémák feltérképezése, kudarctűrés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 tanári magyarázat frontális A tanár által összegyűjtött, a témához kapcsolódó dokumentumok, pl.: -244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól, 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról, az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet 15 önálló tevékenység egyéni munka Tanulói jegyzet: Függelék/Önellenőrző feladatlap Megoldás: Tanári kézikönyv 2. melléklet Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok közös értelmezése Önellenőrző feladatlap kitöltése. A tanulók egymás feladatlapjait javítják javítókulcs segítségével. 28 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

29 2. melléklet Önellenőrző feladatlap megoldása 1. feladat (max. pont: 25) Válaszoljon az alábbi kérdésekre és definiálja a fogalmakat! Mit jelent a depressziós térség/települések kifejezés és mire vezethető vissza a gazdaságuk hanyatlása? Nevezzen meg városokat, amelyek a 90- es évek depressziós térségeihez tartoztak! Mit értünk a városiasodás fogalma alatt? Milyen tanyatípusokat ismer? Mit jelent a reurbanizáció? A korábban fejlett, virágzó települések olyan adottságokra, természeti kincsekre létesültek, amelyek egykor a fejlődést ugyan megalapozták, de időközben kimerültek, megszűntek. A városok piaci megítélése romlott, a technikai fejlődéssel nem voltak képesek lépést tartani. Hazánk régi ipari területei. Borsod, Miskolc, Ózd, Pécs és Komló körzete. Dunaújváros, Ajka, Várpalota, Komló. Minőségi változás, a települések általános infrastrukturális színvonalának emelkedése, az urbanizáció második szakasza. Sor-, szórvány- és bokortanya Az urbanizációs folyamat negyedik lépése, a lakosság visszaköltözése a felújított városrészekbe. 2. feladat (max. pont: 5) Mit értünk a településhálózat fogalma alatt? Karikázza be a helyes választ! A) Olyan egységes összetett városok, amelyeket a tartós társadalmi, gazdasági kapcsolatok és a rendszeres ingázás alakított ki. B) A települések olyan összefüggő rendszere, melyek között szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok érvényesülnek. C) Egyes területek települései, melyeket sokrétű funkcionális kapcsolatok és közös munkamegosztás tart össze. D) Települések szigorú térbeli elrendeződése. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TeL14_TK.indd :13:34

30 3. feladat (max. pont: 24) Nevezze meg az alábbi beépítési módokat és település alaprajzokat! 1. sávház 2. halmaz falu 3. oldalhatáros, előkertes beépítés 4. többutcás szalagtelkes falu 5. fésűs beépítés 6. ovális központú falu 7. sávház 8. szabadon álló beépítés 9. egyutcás szalagtelkes falu 10. sortanya 11. átriumos beépítés 12. fűrészfogas beépítés 30 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

31 4. feladat (max. pont: 6) Sorolja fel a települések fejlődését leginkább befolyásoló tényezőket! 1. természeti 2. társadalmi 3. gazdasági 4. építészeti 5. szerkezeti 6. irányítási 5. feladat (max. pont: 20) Írja a számok mellé a hozzátartozó meghatározás betűjelét! Fogalom Meghatározás 1 Területrendezés 1 C A képviselőtestület határozattal fogadja el; a lakosságra és a településen működő szervezetekre nézve nem tartalmaz kötelező elemeket. 2 Helyi településfejlesztési koncepció 2 A Minden olyan építményre, amely építésiengedély-kötelesnek számít, kérni kell. 3 Helyi építésügyi szabályzat 3 D Az országra kiterjedően a terület-felhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, az erőforrások feltárása, majd ezek ismeretében hasznosítási javaslatok, fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása. 4 Településrendezési kötelezettségek 4 E Meghatározza a telkekhez kapcsolódó sajátos helyi követelményeket. 5 Használatbavételi engedély 5 B Beépítési, helyrehozatali és beültetési E A B C D PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:35

32 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Projekt munkák közös értékelése 6x45 perc 7 Évfolyam: II/14. Időtartam: 270 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló legyen képes megszerzett ismereteit rendszerezni, tudását adott feladat megoldása során alkalmazni. Ismertesse települése adottságait. 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu) Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 32 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:35

33 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Projekt munkák közös értékelése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Ismertesse települése adottságait! információk önálló rendszerezése, adatok önálló értékelése, írásos elemzések készítése, szakmai szintű beszédkészség, időbeosztás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 270 tanulói előadás frontális számítógép, projektor Két hét egyéni munka után minden tanuló bead egy elemző, értékelő projektet. A feladat a projektmunkák bemutatása, közös értékelése. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:35

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

Szakmunkás vizsgafeladatok

Szakmunkás vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ

T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT ZÁRÓSZAVAZÁSÁHOZ ORSZÁGGYŰLÉS VATALA Érkezett ; 2013 JUN 0 6. MAGYARORSZÁG KORMÁNYA Ellenj egyezte : Dr. Fazekas Sándo r vidékfejlesztési miniszter G. T/11113/54. számú EGYSÉGES JAVASLAT a halgazdálkodásról és a hal védelmér

Részletesebben

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK GESZT ÖNKORMÁNYZAT 21/2007 (X.03.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Geszt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV. törvény,

Részletesebben

Tervezet. a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1010/2007 Tervezet a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról

Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzata Képviselőtestülete /2009.( ) rendelete Őcsény község helyi építési szabályozásáról Őcsény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

2013. évi CII. törvény Hatályos: 2013.09.02-2013.12.31

2013. évi CII. törvény Hatályos: 2013.09.02-2013.12.31 2013. évi CII. törvény Hatályos: 2013.09.02-2013.12.31 2013. évi CII. törvény a halgazdálkodásról és a hal védelméről 1 Az Országgyűlés az állat- és növényvilág természetes sokféleségének fenntartása,

Részletesebben

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS

AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS 1 a) AGRÁRJOGÉS KÖRNYEZETVÉDELEM I. : TÉTELEK 2016. MÁJUS (Az egyes tételeknél a felsorolásokból a lényeget és az összefüggéseket kell ismertetni!) A magánjog és a közjog specifikus vegyülése folytán kialakuló

Részletesebben

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Újlengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2004. (XII. 24.) rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról Egységes szerkezetbe

Részletesebben

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

Környezetismeret. 3-4. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények Környezetismeret 3-4. évfolyam Célok és feladatok A tantárgy célja, hogy felkeltse a tanulókban a környezetük élő és élettelen világa iránti érdeklődést. Bátorítson a természet és a lakóhelyi környezet

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről

Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Ózd Város Önkormányzatának 37/2005. (XII. 22.) számú rendelete a levegő minőségének védelméről Módosító rendeletek: - 12/2012. (V. 18.) önkormányzati rendelet, - 1 - Ózd város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat" megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása.

Tárgy: A Szegedi-medence nyugat megjelölésű szénhidrogén koncessziós kutatási területre vonatkozó Kutatási Műszaki Üzemi Terv jóváhagyása. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG A határozat 2014. december 12-től JOGERŐS! SZBK/2371-19/2014. Ügyintéző: Farkas Emese :+36 56 512 318; : +36 56 512 337 E-mail: emese.farkas@mbfh.hu

Részletesebben

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I.

FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. Jegyzet FÖLDHIVATALI ÜGYVITEL I. A FÖLDHIVATALI ÜGYINTÉZÉS 1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET KIALAKULÁSA... 1-3 2. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁSI SZERVEZET FELÉPÍTÉSE... 2-5 2.1. A FÖLDÜGYI SZAKIGAZGATÁS

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 24/2004.(VI.30.) Kt. sz. rendelete Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól egységes szerkezetben Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (I. 18.) számú önkormányzati rendelete A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a település tisztaságáról

Részletesebben

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t

TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról. - t e r v e z e t TÖTTÖS Község Önkormányzatának... / 2005. (... ) rendelete a helyi építési szabályzatról - t e r v e z e t PREAMBULUM a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet szerint Töttös Német

Részletesebben

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL.

Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselőtestületének 9/2005.(VI. 08.) önkormányzati rendelete BALATONÚJLAK KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL. Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete

SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 9/2006.(V.26.) sz. rendelete SZABOLCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 9/2006.(V.26.) sz. rendelete a község igazgatási területére vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terveinek megállapításáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról

İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzata Képviselı-testületének../2010.( ) önkormányzati rendelete İcsény község helyi építési szabályozásáról İcsény Község Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről És még... Melyik jogszabályok vonatkoznak a túrázásra? - 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről (2. 25-26.; 6/F ) - utazásszervezés - 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogokról

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: E-874-5/2008 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla Tárgy: A környezetvédelem

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 ELSŐ RÉSZ A TÖRVÉNY HATÁLYA 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról 1 Az Országgyűlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1..

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 1 Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének a 10/2009./II.13./ sz. rendelettel módosított 2/1999. /I.28./ sz. rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A jogalkotási felhatalmazás hatósági eljárásokat érintő keretei, a tájvédelmi szakkérdés vizsgálatát segítő tartalmi követelmények, szabványok

A jogalkotási felhatalmazás hatósági eljárásokat érintő keretei, a tájvédelmi szakkérdés vizsgálatát segítő tartalmi követelmények, szabványok A jogalkotási felhatalmazás hatósági eljárásokat érintő keretei, a tájvédelmi szakkérdés vizsgálatát segítő tartalmi követelmények, szabványok Csőszi Mónika, Kincses Krisztina Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP. Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP Nagydobos Község Településrendezési Tervéhez HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 2009. HÉSZ Nagydobos A r t V i t a l Tervező,

Részletesebben

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok

Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Drogismereti laboratóriumi gyakorlatok II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2002. (II. 13.) rendelete az egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvántartásáról

Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2002. (II. 13.) rendelete az egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvántartásáról Kislıd Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2002. (II. 13.) rendelete az egyes helyi jelentıségő természeti emlékek védetté nyilvántartásáról Kislıd község Önkormányzat Képviselı- testülete, a

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal JEGYZŐJÉTŐL 6601 Szentes, Kossuth tér 6. Pf. 58. 63/ 510 300 Fax: 63/510-332 Száma. 02-708/2006. Tárgy: A közterületek és közterület jellegű területek

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közgyűlési határozatok végrehajtásáról tájékoztató - A közgyűlés 21 igen, egyhangú

Részletesebben

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról

BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról 1 BODMÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007.(IX.13.) Kt. számú rendelete A Helyi Építési Szabályzatról (egységes szerkezetben a 10/2011. (VIII.08.) önkormányzati rendelettel) Bodmér Község

Részletesebben

A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE

A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE Melléklet A TISZA-TÓ (KISKÖREI-TÁROZÓ) NEM VÍZGAZDÁLKODÁSI CÉLÚ HASZNÁLATÁNAK, HASZNOSÍTÁSÁNAK FELTÉTELRENDSZERE (A KÖTIVIZIG által, a Tisza-tó vízhasználatára készült szabályzat, helyi, módosított változata)

Részletesebben

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról

Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/1999. /I.28. / önkormányzati-rendelete a környezetvédelem helyi szabályozásáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben

13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1. A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben 13/2004.(03.08.) Kgy. sz. rendelet 1 A zöldterületek létesítéséről, használatáról, védelméről, fenntartásáról egységes szerkezetben A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014.

VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához. Budapest 2014. VÁLASZTÁSI FÜZETEK 181. TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére az országgyűlési képviselők 2014. évi választásához Budapest 2014. A Választási füzetek című sorozat szerkesztője: DR. PÁLFFY

Részletesebben

2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez

2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez 2. melléklet a 77/2016. (IV. 6.) Korm. rendelethez 1. Az R. 4. melléklete a következő 192 419. ponttal egészül ki: 192. Szabad rendelkezésű erdő átminősítése iránti 193. Erdő fátlan állapotban tartása

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI. 2007. évi törvény. a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról 1. melléklet 2007. évi törvény a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosításáról az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

Részletesebben

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!)

11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban e számra hivatkozzon!) Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel: 46/503-740; Fax: 503-741 E-mail: mbk@mbh.hu 11/49/2010. Hiv. sz.:ug0d7000-k-2589/2009. (Kérjük, hogy az üggyel kapcsolatban

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK DOMBIRATOS ÖNKORMÁNYZAT 20/2007 (XII.20.) KT SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Dombiratos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990.

Részletesebben

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről

Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 20/2009.(XII. 10.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védeleméről Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/1999. (II.25.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/1999. (II.25.) rendelete az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás- és kezelés díjáról Balatonfüred

Részletesebben

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Általános Látogatási Szabályzata A természeti értékek megőrzése érdekében a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban: Igazgatóság) a természetvédelmi kezelésében

Részletesebben

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1

1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1997. évi XLI. törvény 1997. évi XLI. törvény a halászatról és a horgászatról 1 A 2009.10. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 1 A törvény

Részletesebben

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2

a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII. 3.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben 2 1991. évi XXV. törvény a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról 1 a végrehajtásáról szóló 104/1991. (VIII.

Részletesebben

4/2005. (.30) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü Balatongyörök Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. törvény 16. -ban, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 17/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról valamint a települési szilárd és folyékony

Részletesebben

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről

Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete. A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 13/2013. (XI.20.) önkormányzati rendelete A környezet védelméről Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 31/2001. (VI. 01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 31/2001. (VI. 01.) számú r e n d e l e t e a közterületek használatának, valamint a közutak nem közlekedési célú igénybevétele engedélyezésével kapcsolatos eljárásokról

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

A Natura 2000 területekről szóló kormányrendelet jogértelmezéséről. Siófok, 2006. december 7. Dr. Gáspár Vera Természetmegőrzési Főosztály

A Natura 2000 területekről szóló kormányrendelet jogértelmezéséről. Siófok, 2006. december 7. Dr. Gáspár Vera Természetmegőrzési Főosztály A Natura 2000 területekről szóló kormányrendelet jogértelmezéséről 1 Siófok, 2006. december 7. Dr. Gáspár Vera Természetmegőrzési Főosztály A rendelet célja Közösségi jelentőségű, valamint a kiemelt jelentőségű

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól

GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/2009. (VI.02.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól GALAMBOK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 8/009. (VI.0.) számú rendelete az környezetvédelem helyi szabályairól Galambok Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE

1. A RENDELET HATÁLYA ÉS ÉRTELMEZÉSE GARA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ -TESTÜLETÉNEK 12/2011. (VII.18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE GARA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben) Gara Község Önkormányzat képviselő testülete

Részletesebben

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról

1 / 19. Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete. Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról 1 / 19 Kányavár község Képviselőtestületének 7/2005. (VI. 28.) számú Önkormányzati Rendelete Kányavár Helyi Építési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben a 6/2008. (V.29.) számú rendelettel.) Kányavár

Részletesebben

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról

4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete. Az Önkormányzat vagyonáról 4/2001. (II. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az Önkormányzat vagyonáról Módosította a 30/2002.(II.25.), 23/2004.(VI.25.), 24/2005.(VIII.31.), 7/2006. (I. 27.) és

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2004. évi CXL. törvény. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól Az Országgyűlés abból a célból, hogy az állampolgárokat és a szervezeteket legszélesebb körben érintő közigazgatási

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység B

Gyakorlati vizsgatevékenység B Gyakorlati vizsgatevékenység B Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 55 346 0 0000 00 00 Jogi asszisztens Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 602-06 Az igazságszolgáltatásban

Részletesebben

Nyíregyházi Városi Bíróság. N y í r e g y h á z a Bocskai u. 2. 4400. Tisztelt Városi Bíróság!

Nyíregyházi Városi Bíróság. N y í r e g y h á z a Bocskai u. 2. 4400. Tisztelt Városi Bíróság! Nyíregyházi Városi Bíróság N y í r e g y h á z a Bocskai u. 2. 4400 Tisztelt Városi Bíróság! A Belföld-München Berlin Felvásárlási és Értékesítési Kft. (4551 Nyíregyháza-Oros, Vezér út 67) alperes a Hortobágyi

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV a(z) 55 850 04 TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI SZAKTECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS-RÁÉPÜLÉSHEZ I. A szakképzés jogi háttere A szakképzési kerettanterv a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi

Részletesebben

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről

Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről 1 Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2006. (XII.18.) számú rendelete Remeteszőlős Község környezetvédelméről Remeteszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testülete a környezet védelmének

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről

Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2004. (IV.30.) rendelete. a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2004. (IV.30.) rendelete a közterületek használatáról és a közterületek rendjéről Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet. a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet. a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet a Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. fsz.1. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fax: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu

Részletesebben

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről

Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselő-Testületének 17 /2004.(XII.15.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervről Porva Község Önkormányzata Képviselőtestülete (a továbbiakban:

Részletesebben

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel)

(egységes szerkezetben a 9/2009./VII.6./sz. rendelettel) Hollád Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 8/2007./IX.19./sz. rendelete a a 6/2007./V.25./rendelettel módosított, 6/2005. (IV.25.) számú rendelete Hollád község Helyi Építési Szabályzatának, valamint

Részletesebben

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL FÜRGED ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (VI.22.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Fürged Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló - többször módosított - 1990. évi LXV.

Részletesebben

H Á Z I R E N D 2015.

H Á Z I R E N D 2015. Ikt. sz.:520/sz/2015 H Á Z I R E N D 2015. H Á Z I R E N D Az intézmény célja, hogy biztonságos és nyugodt életfeltételeket, kiegyensúlyozott és megfelelő kereteket, személyre szóló ápolást és gondozást,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a

H A T Á R O Z A T. j ó v á h a g y j a MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL VESZPRÉMI BÁNYAKAPITÁNYSÁG VBK/3760-20/2011 Majtényi Melinda :(06-88) 576 630 : (06-88) 576 646 E-mail: melinda.majtenyi@mbfh.hu Jogerős: 06.01. Tárgy: Ugod kutatási

Részletesebben

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus

54 851 01 0100 52 01 Települési környezetvédelmi ügyintéző. Települési környezetvédelmi technikus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 2 I. cím: Általános elvek... 2 1. szakasz A román állam... 2 II. cím: Az alapvető jogok, szabadságok és kötelezettségek... 3 I. fejezet: Közös rendelkezések... 3 II. fejezet: Az alapvető

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Mezőkövesd Város Önkormányzatának 286/2007. (X.31.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Jelentés a 2007. szeptember 30-ig lejárt határidejű képviselő-testületi döntések végrehajtásáról 1.) A Képviselő-testület

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 58/2002. (2003. IV. 1.) számú. r e n d e l e t e. kapcsolatos szabályokról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 58/2002. (2003. IV. 1.) számú r e n d e l e t e a város területén a kerékbilincs alkalmazásával és a járművek elszállításával kapcsolatos szabályokról Nyíregyháza

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Százhalombattai Széchenyi István Szakközépiskola és Gimnázium (2440 Százhalombatta, Iskola utca 3.) 1/80 A SZÁZHALOMBATTAI SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2007. (IV.23.) önkormányzati rendelete Balatonendréd község helyi építési szabályzatáról. 1 1 Módosította a 2/2010. (I.13.) önkormányzati rendelet.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2008. (II. 7.), 21/2008. (VIII. 26.), 30/2009. (XII. 21.), 24/2010. (XII. 10.), 21/2012. (XII. 21.), 22/2011. (XII. 16.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA

MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/10525. számú törvényjavaslat a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és az azzal összefüggő egyes törvények módosításáról Előadó: Lázár János Miniszterelnökséget

Részletesebben

I. rész A rendelet hatálya 1.

I. rész A rendelet hatálya 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 30/2004. (IV.23.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1.. A rendelet hatálya Maklár Község Önkormányzatának 6/2009. (XI.2.) rendelete a település Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 14/2005. (XI.15.) rendelete módosításáról Maklár Község Önkormányzatának

Részletesebben

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL APÁCATORNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.17.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Apácatorna Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK

Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez. I. fejezet A MEGYE TÉRSZERKEZETÉRE VONATKOZÓ AJÁNLÁSOK Területrendezési ajánlások Békés megye területrendezési tervéhez A megyei területrendezési terv érvényesítését és alkalmazását, valamint a településrendezési tervek készítését és használatát elősegítő

Részletesebben

Szabadtéri tüzek megelőzése

Szabadtéri tüzek megelőzése Szabadtéri tüzek megelőzése Az egyre enyhébb időjárásnak köszönhetően napról napra többen választanak szabadtéri programot és tevékenységet. Ezek során fokozott figyelmet kell fordítani a tűzvédelmi szabályok

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására

J A V A S L A T. Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Va.:9301/2006 J A V A S L A T Az önkormányzati vagyon vagyonkezelői jogának átadásáról, valamint a vagyonkezelés ellenőrzéséről szóló rendelet megalkotására Összeállította:.

Részletesebben

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL

KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL KEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(III.31.) számú r e n d e l e t e AZ ÁLLLATTARTÁSRÓL Kereki Község Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az állategészségügyről szóló 2005. évi

Részletesebben

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL KISBERZSENY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 8/2009 (IX.18.) SZ. RENDELETE A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Kisberzseny Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1997. évi LXXVIII. törvény. az épített környezet alakításáról és védelméről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről Az Országgyűlés az épített környezet alakításával és védelmével kapcsolatos alapvető követelményekről, eszközökről, jogokról és

Részletesebben

Haszonbérleti pályázati felhívás

Haszonbérleti pályázati felhívás Haszonbérleti pályázati felhívás A pályázat célja: A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a védett területek természetvédelmi értékeinek, természeti rendszereinek, biológiai sokféleségének védelme és megőrzése

Részletesebben

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete

Rimán Edina jegyző. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati rendelete A kihirdetés módja: kifüggesztés A kihirdetés napja: 2012. december 13. Rimán Edina jegyző Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 66/2012. (XII.13.) önkormányzati

Részletesebben

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400

Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 P i n t é r T a m á s Ö n k o r m á n y z a t i K é p v i s e l ő Mobiltelefonszám: (70) 625-56-92; drótpostacím: pinter.tamas@jobbik.hu Cím: Dunaújváros Piac tér II. Szolgáltatóház 1. emelet 2400 Dunaújváros

Részletesebben

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések

egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2003. (III. 5.) önkormányzati rendelete * az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásáról egységes szerkezetben

Részletesebben

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1

ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 MELLÉKLET ROMÁNIA ALKOTMÁNYA 1 I. cím: Általános elvek 1. szakasz A román állam (1) Románia szuverén és független, egységes és oszthatatlan nemzetállam. (2) A román állam kormányformája a köztársaság.

Részletesebben