Települési ismeretek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Települési ismeretek"

Átírás

1 Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP /1-2F Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd :13:31

2 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Hartl Jánosné Lektor: Mitykó János Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó TEL14_Tk.indd :13:31

3 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁ- MA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK Települési ismeretek 48 óra A program célja, hogy a tanítási egységet befejező tanuló rendelkezzen olyan szakmai készségekkel, képességekkel, szakmai ismeretekkel, attitűdökkel, amelyek az alább felsorolt feladatkompetenciák, szakmai ismeretalkalmazások, szakmai készségek módszer és személyes kompetenciák fejlesztése révén alakulnak ki és nélkülözhetetlenek a sikeres foglalkoztatásukhoz. Képes legyen részt venni helyreállítási-, fejlesztési- és kezelési tervek készítésében. Tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni Képes legyen részt venni a védett természeti értékek nyilvántartásában. Figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket. Képes legyen közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat is ellátni. Rendelkezzen megfelelő elhivatottsággal, kreativitással. Szerzett ismereteit alkalmazni tudja a képzési iránynak megfelelő munkahelyeken. Tantárgyakhoz: Települési ismeretek Építési ismeretek Építészettörténet és műemlékvédelem Központi program tananyag egységekhez: 269/3.0/ Településrendezés 269/3.1/ Településtípusok 269/3.2/ Településrendezés eszközei 269/3.3/ Településszociológia és demográfia 269/3.4/ Építésügyi igazgatás Központi program követelménymodulokhoz és a Szakmai és vizsgakövetelmények vizsgafeladataihoz: Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi technikus feladatok Települési környezetvédelemi technikus és természet- és környezetvédelmi technikus feladatok A hozzárendelt 1., 2. vizsgafeladat Településüzemeltető és -fenntartó feladatok A hozzárendelt 4. vizsgafeladat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:31

4 KIMENETI KÖVETEL- MÉNYEK Képes legyen helyreállítási, fejlesztési és kezelési feladatokat ellátni. Tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni. Képes legyen részt venni a védett természeti értékek nyilvántartásában. Figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket. Képes legyen közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat is ellátni. 4 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:31

5 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam (perc) A tanítási egység típusa 1. Településtípusok 8x45 Dupla óra (2x45 perc) 2. Települések természeti és épített értékei 8x45 Dupla óra (2x45 perc) 3. Népességstatisztika, foglalkoztatási szerkezet 8x45 Dupla óra (2x45 perc) 4. Településrendezés 10x45 Dupla óra (2x45 perc) 5. Településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézmények 4x45 Dupla óra (2x45 perc) 6. Építésügyi hatósági engedélyek 4x45 Dupla óra (2x45 perc) 7. Projektfeladat értékelése 6x45 Dupla óra (2x45 perc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:31

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Településtípusok Sorszám: 1 Évfolyam: II/14. Időtartam: 360 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló tudja jellemezni a rendelkezésére álló adatok alapján a települések szerkezeti adottságait, meghatározni a település típusát, alaprajzi rendszerét, értse a szerkezet meghatározó szerepét a településfejlődésben, ismerje a településhálózatok fajtáit, tudjon térképen tájékozódni, ismerje a települések fejlődését befolyásoló tényezőket, az urbanizációs folyamat szakaszait, értse a földvédelem fontosságát és a megfelelő területhasználatok természetvédelmi szerepét, ismerje a területhasználatokat. Követelmények Ismertesse a település típusokat, település-alaprajzokat és területhasználatokat. Magyarázza az urbanizáció szakaszai, a hazánkban lejátszódott urbanizációs folyamat sajátos jegyeit. Értelmezze a településhálózatok lényegét, fajtáit, feladatait, a települések együttműködésének lehetőségeit. Ismertesse térkép segítségével hazánk településhálózatát. Magyarázza a szerkezet meghatározó szerepét a településfejlődésben Jellemezze a rendelkezésére álló adatok alapján a települések szerkezeti adottságait, alaprajzi rendszerét. Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök színes városképek település-alaprajzok (diák) filctoll, csomagolópapír számítógép 1db projektor vetítővászon 6 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:31

7 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (Települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok: 253/1997. (XII. 20.) Korm. Rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK rendelet) évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:31

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Településtípusok: magányos települések csoportos települések falusias települések nőtt és tervezett városok települések alaprajzi rendszerei hazánk hagyományos településformái és beépítési módjai városok alaprajzi rendszerei 2. Település-alaprajzok és beépítési módok felismerése, megnevezése kooperativitás, nyitottság, kíváncsiság, megfigyelőképesség, térlátás megfigyelőképesség, kooperativitás, tolerancia Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök tanári prezentáció frontális településtípusok, települések alaprajzi rendszerei tanári prezentáció: diák projektor, laptop csoportalakítás település-alaprajzok csoportok alakításához Egyéb javaslatok 4 fős csoportokat alakítunk ki az alábbi módon: Négy különböző típusú település-alaprajzot négy darabra vágunk. Mindenki választ egy darabot a képek közül. A tanulók kirakják az alaprajzokat és rögzítik azokat egy plakáton. Az egy képet kirakók egy csoportot alkotnak. füllentős kiscsoportos Minden csoport soroljon fel az általa összerakott, és a plakátra kitűzött településtípussal kapcsolatos három állítást (jellemző tulajdonságot), amelyből kettő igaz, egy pedig hamis! Egy másik (kisorsolt) csoportnak pedig rá kell jönnie, melyik a hamis állítás. 20 tanári prezentáció frontális település-alaprajzok és beépítési módok projektorral kivetítve (Tanári prezentáció: diák) projektor, laptop A gyakorlás a kivetített képek segítségével történik. 8 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:31

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 3. Területhasználat, földvédelem termőföld, építmény elhelyezésére szolgáló föld, különleges rendeltetésű földterület, hasznosításra alkalmatlan föld. Terület -felhasz nálási egy ségek (övezetek) 4. Települések szerkezeti adottságainak elemzése adatgyűjtés és rendszerezés kreativitás, ötletgazdagság, térképhasználat, térlátás, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, összehasonlítás, szakmai szintű beszédkészség, értékelés korrekció, önkorrekció, kritikusság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 25 szóforgó csoportos filctoll, csomagolópapír Milyen területhasználatokat ismer? Az összegyűjtött területhasználatokat felírják egy csomagolópapírra, majd csoportosítják azokat, ezt követően közösen megbeszélik és kiegészítik a listáikat. 180 tanulói előadás, önálló manuális munka frontális egyéni munka önálló tevékenység egyéni munka Tanulói jegyzet: 2. feladat Készítsen települése alaptérképéről több fénymásolatot. Az egyik térképen jelölje a jellemző területhasználatokat! a tanulók által behozott település térképek Tanulói jegyzet: 1. feladat Forrás: önkormányzatok honlapjai, helyi újságok Házi feladat: minden tanuló hozzon térképet saját településéről (csak az úthálózat legyen rajta feltüntetve)! Célszerű több fénymásolatot készíteni egy alaptérképről és mindig egy új másolaton elvégezni az éppen aktuális feladatot. (Budapesti tanulóknak javasoljuk, hogy válasszanak egy általuk jól ismert kisebb települést egy fővárosi kerülettel szemben.) A behozott térképek alapján mindenki mutassa be lakóhelyének földrajzi elhelyezkedését és szerkezeti adottságait! (A diákok társaik teljesítményét pontozással értékelik.) Tanulói jegyzet: 2. feladat A tanulók összegyűjtik a saját településükre jellemző területhasználatokat és bejelölik azokat az egyik térképmásolaton. (Jelöljék eltérő színnel az egyes területhasználatokat és készítsenek jelmagyarázatot is a térképhez!) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TeL14_TK.indd :13:32

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 5. Települések fejlődését befolyásoló tényezők Urbanizáció Településhálózatok agglomerizációs folyamatok térségi kapcsolatok szerepe a településfejlődésben adatgyűjtés és rendszerezés, kreativitás, ötletgazdagság, logikus gondolkodás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 45 ablak módszer csoportos Települések fejlődését befolyásoló tényezők: Tanári prezentáció: diák tanári prezentáció frontális Urbanizáció szakaszai: Tanári prezentáció: diák Településhálózatok: Tanári prezentáció: diák projektor, laptop Egyéb javaslatok Minden csoport gyűjtsön össze minél több, a települések kialakulását és fejlődését meghatározó tényezőt! Szóvivő felolvassa az összegyűjtött tényezőket. önálló tevékenység egyéni munka Tanulói jegyzet: 3. feladat Gyűjtsék össze a tanulók azokat a beruházásokat, melyeket településük egy másik településsel együtt valósított meg! Milyen egyéb együttműködésekről, közös programokról tud (közös falu napok, kulturális programok stb.)? 10 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:32

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Települések természeti és épített értékei Sorszám: 2. Évfolyam: II/14. Időtartam: 360 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanuló ismerje a helyreállítási-, fejlesztési- és kezelési tervek szerkezetét, tudjon részt venni azok készítésében, tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni, ismerje a védett természeti értékek nyilvántartásának tartalmi és formai követelményeit, ismerje a védetté nyilvánítás menetét, a védettség szintjeit, ismerje a közterület-fenntartási és úthálózat-fenntartási feladatokat és azok ellátásának módját. Követelmények Ismertesse a helyreállítási-, fejlesztési- és kezelési tervek szerkezetét. Magyarázza a természeti és épített értékek helyi védelmének jelentőségét. Értelmezze mit értünk a település sajátos egyedi arculatán. Ismertesse hazánk nagytájait és népi építészetét. Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu), Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:32

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Települések természeti és épített értékei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Élőhelyek védelme Fenntartható használat, természetkímélő módszerek alkalmazása Biológiai sokféleség védelme megfigyelőképesség, térlátás, térképhasználat, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, olvasott szakmai szöveg értelmezése, jogszabály értelmezése, kreativitás, ötletgazdagság, időbeosztás, önállóság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 150 önálló tevékenység egyéni munka a tanulók által behozott település térképek 4 db számítógép internethozzáféréssel Tanulói jegyzet: 4. feladat Egyéb javaslatok A tanulók keressék meg az interneten a lakóhelyükre vonatkozó természetvédelemmel kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet! Olvassák el és emeljék ki a legfontosabbnak ítélt rendelkezéseket! Gyűjtsék ki a helyi védelem alatt álló értékeket és jelöljék azokat egy újabb térképmásolaton! Gyűjtsék össze a nem védett, de szerintük értékes természeti adottságokat, területeket és azokat is jelöljék az előző térképen (a könnyű áttekinthetőség kedvéért eltérő színnel)! Tegyenek javaslatokat kezelésükre és hasznosításukra! Házi feladatként otthon fejezzék be az anyaggyűjtést és keressenek képeket, levelezőlapokat! újságcikkeket a kigyűjtött értékekről. (Készíttessünk a tanulókkal fényképeket) 12 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:32

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Települések természeti és épített értékei Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 2. Települések épített értékei településközpont hagyományos építési mód hagyományos építési anyagok használata integrált műemlék- védelem épített értékek helyi védelme Granadai Egyez- mény méltó hasznosítás 3. Védett természeti területeken bevezetésre kerülő tilalmak és korlá- tozások- Jegyző hatáskörrel rendelkező építésügyi hatóság feladatai. Engedélyhez kötött tevékenységek megfigyelőképesség, térlátás, térképhasználat, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, olvasott szakmai szöveg értelmezése, jogszabály értelmezése. kreativitás, ötletgazdagság, időbeosztás, önállóság kooperativitás, tolerancia, probléma-felismerés, problémaelemzés, segítőkészség, konfliktuskezelés, alkalmazkodás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 180 önálló tevékenység egyéni munka a tanulók által behozott település térképek 4 db számítógép internethozzáféréssel Tanulói jegyzet: 5. feladat 30 szakértői mozaik csoportos 1. melléklet: szövegminta Egyéb javaslatok A tanulók keressék meg az interneten a lakóhelyükre vonatkozó épített értékek védelemével kapcsolatos helyi önkormányzati rendeletet! Gyűjtsék ki a helyi védelem alatt álló épített értékeket és jelöljék be azokat egy újabb térképen (lehet a természeti értékeket bemutató térképen jelölni az épített értékeket amennyiben nem túlzsúfolt)! Jelöljék a nem védett, de szerintük értékes épületeket is! Feladatul adható ki az állapot feltüntetése, a kezelési hasznosítási lehetőségek és elképzelések ismertetése is. Tanulói jegyzet: 6. feladat Beszéljék meg a Granadai Egyezmény jelentőségét a települések szempontjából! Tanulói jegyzet: 7. feladat A diákok mutassák be az egyedi településkép szempontjából különleges értéknek számító építményeket és a településközpontot! Házi feladatként otthon fejezzék be az anyaggyűjtést és keressenek képeket, levelezőlapokat, újságcikkeket a kigyűjtött értékekről! (Vagy pl. készíttessünk a tanulókkal fényképeket!) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:32

14 1. melléklet Szövegminta a szakértői mozaikhoz A termőföld használatának természetvédelmi célú korlátozása A) Alapelvek Minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. A természeti értékek és területek csak olyan mértékben vehetők igénybe, hasznosíthatók, hogy a működésük szempontjából alapvető természeti rendszerek és azok folyamatainak működőképessége fennmaradjon, továbbá a biológiai sokféleség fenntartható legyen. A természet védelméhez fűződő érdekeket a nemzetgazdasági tervezés, szabályozás, továbbá a gazdasági, terület- és településfejlesztési, illetőleg rendezési döntések, valamint a hatósági intézkedések során figyelembe kell venni. Természeti területek körének meghatározása Természeti területnek minősül az a terület, ahol az élőhely, a táj, az életközösség kialakulására az ember csekély mértékben hatott (természeteshez hasonlító körülményeket teremtve), de a benne lejátszódó folyamatokat többségükben az önszabályozás jellemzi, de közvetlen emberi beavatkozás nélkül is fennmaradnak; (természetközeli állapot) a) az erdő, gyep, nádas, művelési ágú termőföld; b) a művelés alól kivettként nyilvántartott földterület, ha nem építmény elhelyezésére szolgál, vagy ha e törvény hatálybalépésekor, jogerősen jóváhagyott bányászati műszaki üzemi terv alapján nem áll bányaművelés alatt; c) a mező- és erdőgazdasági hasznosításra alkalmatlan földterület. A természeti területek jegyzékét a környezetvédelmi miniszter a földművelésügyi miniszterrel együttes rendeletben teszi közzé. Az élőhelyek általános védelme A mező-, erdő-, nád-, hal-, vadgazdálkodás (a továbbiakban: gazdálkodás) során biztosítani kell a fenntartható használatot, ami magában foglalja a tartamosságot, a természetkímélő módszerek alkalmazását és a biológiai sokféleség védelmét. A gazdálkodást a talajfelszín, a felszíni és felszín alatti formakincs, a természetes élővilág maradandó károsodása, a védett élő szervezetek, életközösségek tömeges pusztulása, biológiai sokféleségük számottevő csökkenése nélkül kell végezni. Erdő telepítése ha a termőhelyi adottságok lehetővé teszik elsősorban őshonos fafajokkal, természetes elegyarányban, természetkímélő módon történjék. Gyepgazdálkodás elsősorban a gyeptípushoz igazodó legeltetéssel, kaszálással, valamint a vegyi anyagok mérsékelt, természetkímélő használatával történhet. 14 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:32

15 A vízfolyások és tavak természetes és természetközeli állapotú partjait a vizes élőhelyek védelme érdekében meg kell őrizni. A vízépítési munkálatok során a természetkímélő megoldásokat kell előnyben részesíteni. A vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni. A természeti területek hasznosítása során figyelemmel kell lenni az élőhely típusára, jellemző vadon élő szervezetek fajgazdagságára, a biológiai sokféleség fenntartására. A termőföld hasznosítása, illetve a hasznosításra alkalmatlan területek használata, igénybe vétele, meliorációs tervek készítése és végrehajtása, egyéb mezőgazdasági tevékenységek folytatása, valamint a vízgazdálkodás és a vízrendezés során a természetes és természetközeli állapotú vízfelületeket, nádasokat és más vizes élőhelyeket, valamint a mezőgazdasági termelés számára kedvezőtlen termőhelyi adottságú területek természetes növényállományát meg kell őrizni. A talaj termékenységét befolyásoló vegyi anyagok természeti területen történő felhasználása külön jogszabályban foglaltak szerint csak indokolt esetben, talajvizsgálatok eredményeire alapozva, természetkímélő módon történhet. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:32

16 B) Természeti területen a természeti értékek és a biológiai sokféleség fenntartása érdekében egyes növényvédő szerek vagy a talaj termőképességét befolyásoló vegyi anyagok alkalmazásának külön jogszabály szerinti korlátozását vagy megtiltását az igazgatóság kezdeményezheti. Természeti területen a település belterülete kivételével tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 50 méteren, tavak partjától számított 100 méteren belül, valamint a vízfolyások hullámterében új épületek, mesterséges létesítmények elhelyezése. A vízi létesítmények, a hajózást, a halastavakon a halászati hasznosítást szolgáló létesítmények elhelyezésére a külön jogszabályban meghatározott módon és esetben, az igazgatóság hozzájárulásával kerülhet sor. Tilos a természetes és természetközeli állapotú vízfolyások, vizes élőhelyek partvonalától számított 1000 méteren belül a vízkárelhárításhoz szükséges vegyi anyagok kivételével a külön jogszabályban meghatározott, a vizekre és a vízben élő szervezetre veszélyes vegyi anyagok kijuttatása, elhelyezése. A természeti értékek és a természeti területek védelmével kapcsolatos eljárási szabályok Természeti területen a természetvédelmi igazgatóság engedélye szükséges: a) a gyep és nádas művelési ág megváltoztatásához; b) a gyep, valamint a nád és más vízinövényzet égetéséhez. Természeti területen az igazgatóság szakhatósági hozzájárulása szükséges: a) a termőföld más célú hasznosításához, művelés alól kivett terület újrahasznosításához; b) a földtani kutatáshoz és az ásványi nyersanyag kutatására vonatkozó műszaki üzemi terv jóváhagyásához, a bányatelek megállapításához, az ásványi nyersanyag feltárására, kitermelésére, a kitermelés szüneteltetésére, továbbá a bányabezárásra vonatkozó műszaki üzemi tervek és a tájrendezési terv jóváhagyásához; c) vizekben a halászati üzemtervek jóváhagyásához. A körzeti vadgazdálkodási terv természeti területet érintő részének jóváhagyásához a miniszter egyetértése szükséges. Védett természeti területre vonatkozó szabályok Tilos a védett természeti terület állapotát (állagát) és jellegét a természetvédelmi célokkal ellentétesen megváltoztatni. A védett természeti területen lévő erdő elsődlegesen védelmi rendeltetésű. Fokozottan védett természeti területen lévő erdőben erdőgazdálkodási beavatkozás csak a természetvédelmi kezelés részeként, a kezelési tervben foglaltakkal összhangban, a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával végezhető. Védett természeti területen lévő erdőben a fakitermelést vegetációs időszak alatt csak kivételesen indokolt esetben (pl. növény-egészségügyi okból), a természetvédelmi hatóság hozzájárulásával lehet végezni. A környezetvédelmi miniszter kezdeményezésére a természet védelméhez fűződő érdekből külön törvény szerinti különleges rendeltetésű vadászterületté nyilvánítható az a vadászterület, vagy annak az a része, ahol a) fokozottan védett természeti terület, b) nemzeti park, c) bioszféra-rezervátum vagy erdőrezervátum, d) nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó terület található. 16 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

17 C) Védett természeti területen: a) tilos olyan épületet, építményt, nyomvonalas létesítményt, berendezést létesíteni vagy üzembe helyezni, amely annak jellegét és állapotát veszélyezteti, károsítja, vagy ott a tájképi egységet megbontja; b) gondoskodni kell a vadon élő szervezetek, életközösségeik, a biológiai sokféleség fennmaradásához szükséges természeti feltételek, így többek között a talajviszonyok, vízháztartás megőrzéséről; c) a terület vagy annak meghatározott része felett a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére vagy szakhatósági hozzájárulásával repülés számára tiltott vagy korlátozott légteret kell kijelölni. Védett természeti területen lévő termőföld hasznosítási kötelezettségét a természetvédelmi hatóság függeszti fel. A védett természeti területen a természetvédelmi kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat, továbbá az egyéb kötelezettségeket a védetté nyilvánító jogszabályban kell megállapítani. Védett természeti területen lévő közúton a közlekedést (tartózkodást) ha az a védett természeti területet vagy értéket zavarja, veszélyezteti, károsítja a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére az útügyi hatóság korlátozza vagy megtiltja. Helyi közút esetében a korlátozást vagy tilalmat a jegyző rendeli el. Védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedést és a tartózkodást ha a védelem érdekei szükségessé teszik a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, illetve megtilthatja. Védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani. Védett természeti területen a hatáskörrel rendelkező hatóság szükség esetén a természetvédelmi hatóság kezdeményezésére építési, telekalakítási tilalmat, illetőleg egyéb, jogszabályban meghatározott használati korlátozást köteles elrendelni. Védett természeti területre közvetlen kihatással lévő vagy azt közvetlenül érintő más hatósági eljárás során a természetvédelmi hatóság szakhatóságként működik közre. Fokozottan védett természeti területen az igazgatóság engedélye kell a területre történő belépéshez, kivéve feladatuk ellátásához szükséges mértékben a külön jogszabályok alapján erre feljogosított személyeket. Fokozottan védett természeti területen csak természetvédelmi kezelés, engedélyezett tevékenység, továbbá a lehetőséghez képest a természetvédelmi hatósággal egyeztetett közvetlen élet- és vagyonvédelmi beavatkozás végezhető. A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni a természetvédelmi hatóságnak a védett természeti érték és terület oltalma, tudományos megismerése, bemutatása érdekében végzett tevékenységét, így különösen a természetvédelmi érték megközelítését, bemutatását, őrzését, állapotának ellenőrzését, és a hatósági tájékoztató, valamint eligazító táblák elhelyezését. A tulajdonos, vagyonkezelő, használó köteles tűrni, hogy a természetvédelmi hatóság a természeti érték oltalma, tudományos megismerése érdekében ingatlanát időlegesen használja, arra használati jogot szerezzen, vagy tulajdonjogát egyébként korlátozza. A használattal és egyéb korlátozással okozott tényleges kárt meg kell téríteni. Tulajdonjogi korlátozások Kizárólagos állami tulajdonban áll és forgalomképtelen valamennyi barlang. A barlang kivételével a védett természeti értékek és területek korlátozottan forgalomképesek. Külföldi természetes és jogi személy védett természeti terület tulajdonjogát nem szerezheti meg. Védett természeti érték és terület tulajdonjogának változásakor az államot elővásárlási jog illeti meg, amelyet az igazgatóság más jogosultakat megelőzően jogosult gyakorolni. Helyi jelentőségű PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:33

18 védett természeti terület esetében sorrendben az igazgatóságot követően a települési önkormányzatot is megilleti az elővásárlási jog. Állami tulajdonban álló a) védett természeti terület elidegenítése a miniszter egyetértésével, legalább azonos természetvédelmi értékű védett természeti területtel történő csere, vagy törvényben meghatározott más eset kivételével nem lehetséges, b) védett természeti érték elidegenítésére kizárólag akkor kerülhet sor, ha az természetvédelmi célokat vagy közérdeket szolgál, és az elidegenítéssel a környezetvédelmi miniszter egyetértett. Forrás: Földügyi igazgatás I. Forrás: 18 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

19 D) A jegyzők helyi jelentőségű védett természeti területekkel kapcsolatos hatósági, szakhatósági feladatai Az elmúlt években tapasztalt érdemi dereguláció ellenére is számos hatósági és szakhatósági feladatkört kell ellátniuk a jegyzőknek, mint természetvédelmi hatóságoknak a helyi jelentőségű védett természeti területek kapcsán. A következőkben a legfontosabb ilyen feladatokat ismertetjük, fel kell azonban hívni a figyelmet arra, hogy a hatósági, szakhatósági feladatok köre időről-időre változik, így az alábbi lista folyamatos aktualizálására törekszünk a jövőben. A települési önkormányzat jegyzőjét, illetve a fővárosi főjegyzőt (a továbbiakban együtt: jegyző) természetvédelmi hatóságként a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. (1) bekezdésének d) és e) pontjai jelölik ki. A Korm. rendelet 15. és 16. -ai meghatározzák, hogy a jegyző milyen ügytípusokban jár el természetvédelmi hatóságként. Eszerint helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző jár el természetvédelmi hatóságként a természet védelméről szóló évi LIII. törvényben (a továbbiakban: Tvt.) meghatározott alábbi ügyekben: A helyi jelentőségű védett természeti terület táblával történő megjelölése [Tvt. 26. (1) bek.]; A helyi jelentőségű védett természeti terület védett jogi jellegének ingatlan-nyilvántartási feljegyeztetése és töröltetése [Tvt. 26. (2) bek.]; Valamely helyi védelemre tervezett terület azonnal végrehajtható hatósági határozattal történő ideiglenes védetté nyilvánítása (a határozatban előírhatók a terület kezelésével, a természeti értékek megóvásával kapcsolatos kötelezettségek, illetve korlátozható, felfüggeszthető és megtiltható a veszélyeztető tevékenység) [Tvt. 27. (1) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő erdőben vegetációs időszakban végzett fakitermelés kivételesen indokolt esetben történő engedélyezése [Tvt. 33. (4) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti terület, vagy annak meghatározott része felett repülés számára tiltott vagy korlátozott légtér kijelölése [Tvt. 35. (1) bek. c) pont]; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő termőföld hasznosítási kötelezettségének felfüggesztése [Tvt. 35. (3) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő közúton a védett természeti területet vagy a védett természeti értéket veszélyeztető, zavaró vagy károsító közlekedést (tartózkodást) megtiltó útügyi hatósági korlátozás vagy megtiltás kezdeményezése; Helyi jelentőségű védett természeti területen lévő vagy azt érintő víziúton a védett természeti területet vagy a természeti értéket veszélyeztető, zavaró vagy károsító hajózási tevékenységet megtiltó hajózási hatósági korlátozás vagy megtiltás kezdeményezése [Tvt. 37. (1) bek.]; Az előző esetkörön kívüli esetekben a helyi jelentőségű védett természeti területen vagy annak meghatározott részén a közlekedés és a tartózkodás korlátozása, illetve megtiltása a védelem érdekében [Tvt. 37. (2) bek.]; Helyi jelentőségű védett természeti terület károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén az ilyen magatartás tanúsítójának eltiltása a tevékenység folytatásától [Tvt. 37. (3) bek.]; (Forrás: A Magyar Állami Természetvédelem hivatalos honlapja) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TeL14_TK.indd :13:33

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Népességstatisztika, foglalkoztatási szerkezet Sorszám: 3 Évfolyam: II/14. Időtartam: 360 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc)) Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje hazánk népesedési folyamatait, tudja értelmezni az érvényesülő tendenciákat és azok lehetséges okait, ismerje a legáltalánosabb adatbankokat, nyilvántartásokat, statisztikai adatok hozzáférési lehetőségeit, értse a demográfiai folyamatok és a településtervezés kapcsolatát, ismerje hazánk foglalkoztatási szerkezetének alakulását, legyen képes a tervezési folyamatokhoz adatokat gyűjteni. Ismertesse hazánk népesedési folyamatait. Magyarázza az érvényesülő tendenciákat és azok lehetséges okait. Magyarázza a népesedési tendenciák és a településrendezés kapcsolatát. 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu), Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 20 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

21 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Népességstatisztika, foglalkoztatási szerkezet Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Településszociológia tárgyköre, feladatai Demográfia feladata, célja Demográfiai tendenciák megfogalmazása Hazánk népesedési folyamatai Korfa elemzés 2. Statisztikai adatok gyűjtése és elemezése. Érvényesülő tendenciák megfigyelése és azok lehetséges okainak keresése. Születések száma Halálozások száma Korösszetétel Nemek aránya Foglalkoztatási szerkezet alakulása (aktív keresők, munkanélküliek) 3. Települések népesedési folyamatainak és foglalkoztatási szerkezetének ismertetése probléma-felismerés, problémaelemzés, áttekintő képesség megfigyelőképesség, adatgyűjtés és rendszerezés, logikus gondolkodás, olvasott szakmai szöveg értelmezése, időbeosztás, önállóság, probléma-felismerés, problémaelemzés értékelés, véleményalkotás, szakmai szintű beszédkészség Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 90 tanári prezentáció 90 egyéni gyűjtőmunka 180 egyéni beszámoló frontális számítógép, projektor Tanári prezentáció: diák egyéni munka 4 db számítógép internethozzáféréssel Tanulói jegyzet: 8. feladat frontális számítógép, projektor Tanulói jegyzet: 9. feladat A tanulók összegyűjtik saját településük demográfiai adatait és értékelik azokat. Források: települések honlapjai önkormányzatok adatbázisa statisztikai évkönyv helyi újság Házi feladatként a diákok otthon fejezzék be az adatgyűjtést és elemzést! A tanulók egyénileg bemutatják településük népességi adatait és foglalkoztatási szerkezetét. Majd tanári irányítással értékelik az adatokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:33

22 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Településrendezés Sorszám: 4 Évfolyam: II/14. Időtartam: 450 perc. A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a településrendezési terveket és a kapcsolódó dokumentumokat, legyen képes rész venni a településrendezés folyamatában, a fejlesztési célok meghatározásában, ismerje a kezelési, helyreállítási, fejlesztési tervek készítésének szabályait, ismerje a beépítési módokat. Ismertesse a településrendezés feladatait. Ismertesse a településrendezési terveket, és a tervezési folyamatot. Ismertesse a beépítési módokat. Értékelje településének természeti, gazdasági és társadalmi adottságait. Magyarázza az elkészült elemzések alapján a fejlesztési feladatok és prioritások kijelölését. 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu) Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 22 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:33

23 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településrendezés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Településrendezés, a településrendezés feladata Településfejlesztési koncepció Településrendezési tervek Közreműködő szakhatóságok Helyi építési szabályzat 2. Beépítési módok Egyedi telkek beépítési módjai Csoportos beépítési módok Városi beépítési módok 3. Települések kedvező és kedvezőtlen adottságai Infrastruktúra-hálózat építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség értékelő képesség, probléma-feltárás és -elemzés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 180 tanári prezentáció frontális számítógép, projektor Tanári prezentáció: diák A kiválasztott települések önkormányzatainak internetes honlapjáról letölthető helyi építési szabályzat. Tanulói jegyzet: 10. feladat 90 önálló manuális munka 180 önálló tevékenység frontális, Egyéni munka számítógép, projektor rendezési tervek és dokumentumok helyi építési szabályzat, beépítési módok A feladat a helyi építési szabályzat tanulmányozása. A tanár által összegyűjtött, bemutatásra alkalmas témához kapcsolódó dokumentumok, képek, építészeti rajzok bemutatása, közös és önálló elemzése. egyéni munka Tanulói jegyzet: 11. feladat A települések adottságainak összefoglalása és értékelése. Minden tanuló a saját lakóhelyére vonatkozóan készítse el az értékelést! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:33

24 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézmények Sorszám: 5 Évfolyam: II/14. Időtartam: 180 perc. A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló ismerje a településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézményeket, ismerje a változtatási tilalom, a telekalakítási és építési tilalom elrendelésének célját és körülményeit, képes legyen megmagyarázni a telekalakítás, elővásárlási jog, kisajátítás, helyi közút céljára történő lejegyzés, útépítési és közművesítési hozzájárulás, valamint a településrendezési kötelezések elrendelésének célját és körülményeit, ismerje az építésrendészet eszközeit, legyen tisztában a településrendezési és az építési előírásokkal ellentétes építési folyamatok következményeivel. Ismertesse a településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézményeket. Ismertesse a településrendezési előírásokkal ellentétes építési munkák következményeit. filctoll, csomagolópapír 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 24 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

25 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Településrendezési feladatok megvalósítását segítő sajátos jogintézmények Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Tilalmak Telekalakítás Elővásárlási jog Kisajátítás Helyi közút céljára történő lejegyzés Útépítési és közművesítési hozzájárulás Településrendezési kötelezések 2. Településrendezési előírásokkal ellentétes építési munkák következményei. Társadalmi és gazdasági problémák: zsúfoltság, infrastrukturális hiányosságok városképi értékek elvesztése védett értékek pusztulása életveszélyes állapot előidézése szomszédos ingatlanok értékcsökkenése környezetkárosodás építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség, értékelő képesség, probléma-felismerés, problémaelemzés probléma-felismerés, problémaelemzés, összefüggések felismerése, megértése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 120 tanári prezentáció frontális számítógép, projektor a tanár által összegyűjtött, a témához kapcsolódó dokumentumok (jegyzőkönyvek másolatai, telekkönyvi bejegyzések másolatai, helyszínrajzok, hatósági felszólítások stb.) Tanári prezentáció: diák A feladat a dokumentumok bemutatása, közös elemzése. 60 szóforgó csoportos filctoll, csomagolópapír A diákok az elhangzott következményeket felírják egy csomagolópapírra, majd közösen megbeszélik azokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:34

26 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Építésügyi hatósági engedélyek Sorszám: 6 Évfolyam: II/14. Időtartam: 180 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló tudjon engedélyezési eljárásokhoz adatot szolgáltatni, figyelje és ismerje a pályázati lehetőségeket, ismerje az építési engedélyek fajtáit, a kérelemhez szükséges dokumentumokat, ismerje az építési hatóság engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó feladatait, legyen képes magyarázni az építésügyi hatósági eljárásokban a környezetvédelmi előírások, érdekek érvényesülésének módját, ismerje a környezeti hatásvizsgálathoz kötött beruházások körét, legyen képes magyarázni a hatósági felügyelet szerepét az építésügyi igazgatásban. Ismertesse az építési engedélyek fajtáit, a kérelemhez szükséges dokumentumokat. Ismertesse a környezeti hatásvizsgálathoz kötött beruházások körét. Magyarázza a hatósági felügyelet szerepét az építésügyi igazgatásban. építésügyi hatósági engedélyek másolatai, egyéb dokumentumok másolatai önkormányzati határozatok másolatai 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon TEL14_TP.ppt Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu) Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 26 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

27 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Építésügyi hatósági engedélyek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Az építésrendészet eszközei. Építésügyi hatósági engedélyek: elvi építési engedély építési engedély bontási engedély használatbavételi engedély fennmaradási engedély rendeltetés megváltoztatására irányuló kérelem Közreműködő szakhatóságok 2. Környezetvédelmi hatóság, mint közreműködő szakhatóság feladatai Az építésügyi hatóság feladatai építészeti rajz értelmezése, tervezési képesség, áttekintő képesség jogszabályok értelmezése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 90 tanári magyarázat frontális építésügyi hatósági engedélyek másolatai, egyéb dokumentumok 30 tanári magyarázat frontális A tanár által összegyűjtött, a témához kapcsolódó dokumentumok, pl.: 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet az építési és bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól, Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendelet. Építésügyi hatósági engedélyek másolatainak, egyéb dokumentumoknak a tanulmányozása. Kapcsolódó dokumentumok tanulmányozása. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:34

28 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Építésügyi hatósági engedélyek Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 3. Hatósági ellenőrzés joga Hatósági ellenőrzés területei: engedélyhez kötött építési munkák rendszeres helyszíni ellenőrzése a településrendezés körében kiadott hatósági határozatok végrehajtásának ellenőrzése engedélytől eltérő építkezések feltárása Hatósági intézkedések: hatósági kötelezés a jogsértő állapot megszüntetésére intézkedési jog, szankciók alkalmazása 4. A tananyaggal kapcsolatos fogalmak jogszabályok értelmezése értékelés, korrekció, önkorrekció, a saját problémák feltérképezése, kudarctűrés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 tanári magyarázat frontális A tanár által összegyűjtött, a témához kapcsolódó dokumentumok, pl.: -244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az építési műszaki ellenőri, valamint a felelős műszaki vezetői szakmagyakorlási jogosultság részletes szabályairól, 238/2005. (X.25.) Korm. rendelet az építésfelügyeleti bírságról, az építésfelügyeleti tevékenységről szóló 291/2007. (X.31.) Korm. rendelet 15 önálló tevékenység egyéni munka Tanulói jegyzet: Függelék/Önellenőrző feladatlap Megoldás: Tanári kézikönyv 2. melléklet Kapcsolódó jogszabályok, dokumentumok közös értelmezése Önellenőrző feladatlap kitöltése. A tanulók egymás feladatlapjait javítják javítókulcs segítségével. 28 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

29 2. melléklet Önellenőrző feladatlap megoldása 1. feladat (max. pont: 25) Válaszoljon az alábbi kérdésekre és definiálja a fogalmakat! Mit jelent a depressziós térség/települések kifejezés és mire vezethető vissza a gazdaságuk hanyatlása? Nevezzen meg városokat, amelyek a 90- es évek depressziós térségeihez tartoztak! Mit értünk a városiasodás fogalma alatt? Milyen tanyatípusokat ismer? Mit jelent a reurbanizáció? A korábban fejlett, virágzó települések olyan adottságokra, természeti kincsekre létesültek, amelyek egykor a fejlődést ugyan megalapozták, de időközben kimerültek, megszűntek. A városok piaci megítélése romlott, a technikai fejlődéssel nem voltak képesek lépést tartani. Hazánk régi ipari területei. Borsod, Miskolc, Ózd, Pécs és Komló körzete. Dunaújváros, Ajka, Várpalota, Komló. Minőségi változás, a települések általános infrastrukturális színvonalának emelkedése, az urbanizáció második szakasza. Sor-, szórvány- és bokortanya Az urbanizációs folyamat negyedik lépése, a lakosság visszaköltözése a felújított városrészekbe. 2. feladat (max. pont: 5) Mit értünk a településhálózat fogalma alatt? Karikázza be a helyes választ! A) Olyan egységes összetett városok, amelyeket a tartós társadalmi, gazdasági kapcsolatok és a rendszeres ingázás alakított ki. B) A települések olyan összefüggő rendszere, melyek között szigorú alá- és fölérendeltségi viszonyok érvényesülnek. C) Egyes területek települései, melyeket sokrétű funkcionális kapcsolatok és közös munkamegosztás tart össze. D) Települések szigorú térbeli elrendeződése. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TeL14_TK.indd :13:34

30 3. feladat (max. pont: 24) Nevezze meg az alábbi beépítési módokat és település alaprajzokat! 1. sávház 2. halmaz falu 3. oldalhatáros, előkertes beépítés 4. többutcás szalagtelkes falu 5. fésűs beépítés 6. ovális központú falu 7. sávház 8. szabadon álló beépítés 9. egyutcás szalagtelkes falu 10. sortanya 11. átriumos beépítés 12. fűrészfogas beépítés 30 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:34

31 4. feladat (max. pont: 6) Sorolja fel a települések fejlődését leginkább befolyásoló tényezőket! 1. természeti 2. társadalmi 3. gazdasági 4. építészeti 5. szerkezeti 6. irányítási 5. feladat (max. pont: 20) Írja a számok mellé a hozzátartozó meghatározás betűjelét! Fogalom Meghatározás 1 Területrendezés 1 C A képviselőtestület határozattal fogadja el; a lakosságra és a településen működő szervezetekre nézve nem tartalmaz kötelező elemeket. 2 Helyi településfejlesztési koncepció 2 A Minden olyan építményre, amely építésiengedély-kötelesnek számít, kérni kell. 3 Helyi építésügyi szabályzat 3 D Az országra kiterjedően a terület-felhasználás rendjének és a területhasználat szabályainak megállapítása, az erőforrások feltárása, majd ezek ismeretében hasznosítási javaslatok, fejlesztési koncepciók és programok kidolgozása. 4 Településrendezési kötelezettségek 4 E Meghatározza a telkekhez kapcsolódó sajátos helyi követelményeket. 5 Használatbavételi engedély 5 B Beépítési, helyrehozatali és beültetési E A B C D PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:35

32 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Projekt munkák közös értékelése 6x45 perc 7 Évfolyam: II/14. Időtartam: 270 perc A tanítási egység típusa Dupla óra (2x45 perc) Célok Követelmények Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló legyen képes megszerzett ismereteit rendszerezni, tudását adott feladat megoldása során alkalmazni. Ismertesse települése adottságait. 4 db számítógép 1 db projektor vetítővászon Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapja: hu) Települési önkormányzatok internetes honlapja Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja: Kulturális Örökségvédelmi Hivatal honlapja: Fejlesztési- és kezelési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Helyi rendeletek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Településrendezési tervek (települési önkormányzatok internetes honlapja) Jogszabályok 32 Települési ismeretek Tanári kézikönyv II/14. évfolyam TEL14_Tk.indd :13:35

33 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Projekt munkák közös értékelése Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Ismertesse települése adottságait! információk önálló rendszerezése, adatok önálló értékelése, írásos elemzések készítése, szakmai szintű beszédkészség, időbeosztás Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 270 tanulói előadás frontális számítógép, projektor Két hét egyéni munka után minden tanuló bead egy elemző, értékelő projektet. A feladat a projektmunkák bemutatása, közös értékelése. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F TEL14_Tk.indd :13:35

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1719/2008. Tervezet a Villányi Templom-hegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. december

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/827/2008. Tervezet a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról (közigazgatási egyeztetés) Budapest,

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete. a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/1992. (V.20.) KT. sz. rendelete a helyi népszavazásról és népi kezdeményezésről Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Í Á Á É ö ö ö ö ö ű ü ö ű ű ű ö ö ö ü ö ü í ü í í í ü í ü Á ü ö ö ü ö ü ö ö ü ö í ö ö ü ö ü í ö ü ű ö ü ö ü í ö í ö ű ű ö ö ú ö ü ö ű ű ű í ö ű í ű ö ű ü ö í ű í í ö í ö ö Ó Í ö ű ű ű ű í í ű ű í í Ü ö

Részletesebben

ü É Í ü ü ü Í ü ű ü ü ü ű ü ű ű ű ü ü ü ű ü Í ü ű ü ü ü Ű Í É É Á Ő Á Ó Á Á Á Á É Á Á Á Á É Á Í Á Á Í Í ű Á É É Á Á Ö Í Á Á Á Á Á É Á Á Ó ű Í ü ü ü ű ű ü ü ű ü Á ü ű ü Í Í Í ü Í Í ű ű ü ü ü ü ű ü ű ü ü

Részletesebben

Ű Í ó Ü Ö Á Á Ó Ö Ü Ü Ü Ü Á Í Ü Á Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ö Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Á Í Ü Í Í Á Í Í Ü Í Í Ü Á Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ő Ö Á ÁÍ Á Ü Ü Á Í Ü Í Á Ü Á Í ó Í Í Ü Ü ő Í Ü Ű Ü Ü Ü Ü Í Ü Ü Ü Ü Ü Ü Ü Í Ü Á Ü Ö Á

Részletesebben

ű í ú ü Á ü ü ü ü ü É É É Ü í ü Á í í ű í ú É É É Ü Í í í í Á í í Á í Á Í É Ő Ú ú Ú í í í íí í ú í í Í í Í Í É í í Í Í í ú í ü Ó í Í ú Í Í ű í ű í í í Í É Ü ű í ü ű í ú É É É Ü ű í í í í ü í Í í Ú Í í

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1342/2008. Tervezet a Megyaszói-tátorjános természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. szeptember

Részletesebben

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre.

(1) A Rendelet személyi hatálya kiterjed minden természetes személyre, jogi személyre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre. Bugyi Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 22/2012. (X.24.) rendelete Az avar- és kerti hulladék égetéséről, továbbá a háztartási tüzelőberendezésekkel okozott légszennyezés csökkentésének szabályairól.

Részletesebben

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. ÉVI LIII. törvény a természet védelméről (1. rész) //2004.04.23. Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés)

Tervezet. az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/1363/2007. Tervezet az Abaújkéri Aranyos-völgy természetvédelmi terület létesítéséről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2007. július I. A döntési javaslat

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5.

Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Egységes szerkezetbe foglalta: Valentovics Beáta jegyző Egységes szerkezetbe foglalás ideje: 2014. december 5. Jászszentlászló Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (IX.15) önkormányzati

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának 14/2010. (IV. 16.) számú rendelete önkormányzati tulajdonú lakótelek megvásárlásának támogatásáról Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök.

Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének. 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. Budapest, Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzata Képviselő-testületének 9 20/2002. (VII. 2.) 1 ök. rendelete a helyi környezet védelméről a 29/2002. (IX. 30.) 2 ök. rendelettel,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/86/2009. Tervezet a Bodrogszegi Várhegy természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2009. május A

Részletesebben

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről

5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet. a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről 5/2008. (II. 19.) KvVM rendelet a Bél-kő természetvédelmi terület létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában, valamint 85. b) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. (2009. május 15-e óta hatályos szöveg) I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. (2009. május 15-e óta hatályos szöveg) I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (2009. május 15-e óta hatályos szöveg) Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény

1996. évi LIII. törvény A lekérdezés (idõgép) napja: 1998.12.17. 1996. évi LIII. törvény a természet védelmérõl Az Országgyûlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja Hatály: 2011.I.1. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről OptiJus Opten Kft. I. 1996. évi LIII. törvény 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről A 2013.1.1. és 2013.6.30. között hatályos szöveg Tartalomjegyzék I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.................................

Részletesebben

A magánszemélyek kommunális adójáról

A magánszemélyek kommunális adójáról Jászfelsőszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/1999. (X.22.). sz. valamint 19/2004. (XII. 14.) számú kt. rendeletekkel módosított 11/1998. (XII.11.) számú rendelete A magánszemélyek

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja HATÁLYOS: 2008. augusztus 31. 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei,

Részletesebben

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia

2012.11.21. Simon Edina Konzervációbiológia Simon Edina Konzervációbiológia Közös jövőnk: Környezet és Fejlesztés Világbizottság jelentés (1988): A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen generációk szükségleteit anélkül, hogy

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban

Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Az árvíz kockázatkezelési tervek alkalmazása a jogszabályokban Martfű, 2010. november 25. Dr. Makay Gábor Dél dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Az árvíz kockázatkezelési tervek megjelenése

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről 1 1. oldal 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről 1 Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2003. (IV.07.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2003. (IV.07.) számú rendelete a közterületek elnevezéséről és a művészeti alkotások közterületen történő elhelyezésének szabályairól (Egységes szerkezetben a

Részletesebben

Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról

Törökbálint Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról Nagyközség Önkormányzatának 20/1994 (VIII.18.) ÖK. sz. rendelete a közigazgatási területéhez tartozó erdőterület védetté nyilvánításáról Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet módosítása Melléklet: tervezet

02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet módosítása Melléklet: tervezet Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal A l j e g y z ő j é t ő l 6600 Szentes, Kossuth tér 6., 6601 Szentes, Pf. 58. Telefon: 63/510-339 02-1868/2006. Tárgy: A 13/2005. (V. 14.) ÖR rendelet

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1996. évi LIII. törvény. a természet védelméről. I. Rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről Az Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-9367/2015., 37957/2015. Ügyintéző: Kincses Ágnes Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: fokozottan védett természeti területre történő belépés engedélyezése

Részletesebben

Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok

Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok Az 5000 m² alatti területek fásítására, fennmaradására, felszámolására vonatkozó jegyzői feladatok Dr. Varga Tamás igazgató Baranya Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága Környezetünk legösszetettebb

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.)

(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2012. május 14.) Felsőtárkány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (III. 8.) önkormányzati rendelete a közterületi hirdető és reklámhordozók elhelyezéseinek szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva és

Részletesebben

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1

1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről1 z Országgyűlés felismerve, hogy a természeti értékek és természeti területek a nemzeti vagyon sajátos és pótolhatatlan részei, fenntartásuk, kezelésük, állapotuk

Részletesebben

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő

Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Varga Zoltán Igazságügyi szakértő Dr. Király István Igazságügyi szakértő Milyen kérdésekre keressük a választ: Határidők, előírások Szakértők az eljárásokban Szakértők mögöttes felelőssége Az 1996. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 3650-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 27-i ülésére Tárgy: Kerekegyerdő bölcsőde intézmény alapítása Előterjesztő: dr. Kelemen Márk

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1

A jövő iskolája. Dr. Magyar Bálint. Oktatási miniszter. 2004. április 16. www.om.hu 1 A jövő iskolája Dr. Magyar Bálint Oktatási miniszter 2004. április 16. www.om.hu 1 Gyorsuló idő 5 évente a létező szakmák 5%-a kicserélődik Az infokommunikációs technológiai ismeretek nélkül űzhető szakmák

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról Inárcs Község Önkormányzata 14/2007. (XI. 29.) rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról (Egységes szerkezetben a 19/2011. (XII. 1.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 28/2011. (XII.01.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14/2006. (III. 31.) ÖR. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások elidegenítésének szabályairól szóló 21/2002. (XI. 15.) ÖR. rendelet

Részletesebben

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET

2009. november 6. 12. szám. Tartalomjegyzék RENDELET 2009. november 6. 12. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal RENDELET 13/2009. (XI. 6.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 26/2009. (XII. 30.) Kgy. rendelet módosítása

Részletesebben

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI

AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI AZ INGATLANNYILVÁNTARTÁS ALAPJAI Az ingatlan-nyilvántartási eljárás az ingatlannal kapcsolatos jogok bejegyzésére és tények feljegyzésére, illetve az ingatlan és a jogosultak adataiban bekövetkezett változások

Részletesebben

Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%.

Értékelés. 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 40%. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2006. (IX.14.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2006. (IX.14.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 35/2006. (IX.14.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti tulajdonjog gyakorlásának szabályozásáról

Részletesebben

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének

Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének Pánd község Önkormányzata képviselő-testületének 13/1995./XII.18./ sz. önk. rendelete, és a 8/2001/XII.3. sz. önk. rendelet egységes szerkezetbe foglalása A kommunális helyi adóról Pánd község önkormányzati

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal SZOLNOKI BÁNYAKAPITÁNYSÁG 5000 Szolnok, Templom u. 5. 5001 Szolnok; Pf.:164 (56): 512-319; 512-320 Fax: 512 337 Ügyeleti tel: (56): 512-31 Ügyirat száma: SZBK/2.399-4/2011. Ügyintéző: Bogdán Gyula Hivatkozási szám: UA001500/K-827/2011.

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2..

A rendelet hatálya 1.. (1)A rendelet hatálya az önkormányzatra, az önkormányzat intézményeire terjed ki. Az önkormányzat vagyona 2.. BÁRÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI K É P V I S E L İ T E S T Ü L E T E 4/2012. (II.28.) számú rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/

Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/ Jánoshalma Város Képviselő-testületének 2/1996/I.24./Ör.sz. rendelete /egységes szerkezetben/ az önkormányzat tulajdonában lévő lakások értékesítéséről Jánoshalma Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos

SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete. a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos SAJÓKÁPOLNA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2009.(XII.11.) sz. rendelete a leveg ő minőségének védelmével kapcsolatos helyi szabályokról Sajókápolna Község Önkormányzata Képviselő -testületének

Részletesebben

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag

ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag ÁROP-2216-2012-2012-0002 12. számú tananyag A vidékfejlesztési miniszter 34/2012. (IV. 6.) VM rendelete valamint a 24/2013. (IV. 11.) VM rendelete a mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2001. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 37/2001. (IX. 1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 37/2001. (IX. 1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú ingatlanok pártok és más társadalmi szervezetek, továbbá alapítványok által történő használatának

Részletesebben

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2009.(II.27.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a települési állati hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról (a módosítással egységes

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben -

Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzatának 11/2006./XI.28./ sz. Ör. A magánszemélyek kommunális adójáról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben)

Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete. a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) Pak s Váro s Önkormányzatán ak 8/1996.(III.31.) számú rendelete a települési önkormányzati környezetvédelmi alapról * (Egys é g e s szerkezetben) 1. A környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás

Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás Személyi adat és lakcímnyilvántartással kapcsolatos eljárás A nyilvántartás célja, hogy biztosítsa azokat az alapvető személyi és lakcímadatokat, amelyek a polgárok egymás közötti jogviszonyaiban személyazonosságuk

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XI.21.) rendelete helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról Marcali Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER

ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER ÖT FOGYASZTÓI JOG, AMIT JÓ, HA ISMER Vásárlás előtt ismerje meg a jogait! Vásárlóként, amikor egy termékért vagy szolgáltatásért fizet akár online, akár egy boltban, saját országában vagy bárhol az EU-ban,

Részletesebben

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2000. (X.10.) önkormányzati rendelete az Országzászlóra vonatkozó előírásokról és feltételekről, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról

Részletesebben

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN

HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN HELYI JELENTŐSÉGŰ TERMÉSZETVÉDELMI TERÜLETEK BARANYA MEGYÉBEN Bank László Pécs, 2013. november 26. VÉDETT TERMÉSZETI TERÜLETEK SZÁMA MAGYARORSZÁGON ORSZÁGOS JELENTŐSÉGŰEK: Nemzeti park: Tájvédelmi körzet:

Részletesebben

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete

Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Az egyedi tájérték jogi szabályozásának jelenlegi helyzete Dósa Henrietta Táj- és természetvédelmi referens VM, Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály Természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény

Részletesebben

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására

Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Marsi Erika Főigazgató Asszony Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Budapest Krisztina krt. 39. 1013 Tárgy: Kérelem a PSZÁF J-B-IV-24/2007. sz. határozat saját hatáskörben történő visszavonására Tisztelt

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző

54 345 03 0000 00 00 Munkaerőpiaci szervező, elemző Munkaerőpiaci szervező, elemző 54 345 03 0100 52 01 Munkaerőpiaci szolgáltató, ügyintéző A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A HELYI JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL

A HELYI JOGALKOTÁS, JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI A 10 LEGGYAKORIBB HIBA BEMUTATÁSÁVAL JOGSZABÁLYSZERKESZTÉS JELLEMZŐ HIBÁI 1. TÚLTERJESZKEDÉS A FELHATALMAZÁSON 22. A halott-átvételi díj összege 2500 Ft. 15. (1) A

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Csetény Község Önkormányzata képviselő-testületének 8/2015 (VI.8..) önkormányzati rendelete A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásokról Csetény Község

Részletesebben

Natura 2000 területek bemutatása

Natura 2000 területek bemutatása Natura 2000 területek bemutatása Némethné Kavecsánszki Alexandra Ökoiskola információs nap Natura 2000 hálózat» Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére.» Célja:

Részletesebben

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT

Tárgy: a Mészáros Díszfaiskola Kft. Ügyintéző: Varga Viktória (4028 Debrecen, Homok u. 6.) (52)517-837 HATÁROZAT DEBRECEN MEGYEII JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztály V Á L L A L K O Z Á S I C S O P O R T 4026 DEBRECEN, KÁLVIN TÉR 11. (52) 517-700 (52)

Részletesebben

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt. alapító okirata XX/1130/5/2010. A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. (2) bekezdésében, az államháztartás

Részletesebben

Az őshonos halaink védelmében

Az őshonos halaink védelmében Az őshonos halaink védelmében Sallai Zoltán Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság NIMFEA Természetvédelmi Egyesület Magyar Haltani Társaság Szarvas, 2008. május 14-15. A hazai gerincesek védettsége 100%

Részletesebben

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről

Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (II.13) számú rendelete az épített és természeti értékek helyi védelméről Gáborján Község Önkormányzata az épített és természeti értékek helyi

Részletesebben

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL

BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL BELSŐ SZABÁLYZAT A NEMDOHÁNYZÓK VÉDELMÉRŐL KEM-i Zsigmondy Vilmos Gimnázium és Informatikai Szakközépiskola Hatályba lépés ideje: 2012. január 30. A szabályzattal az intézmény saját hatáskörében figyelembe

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról

a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról BIRI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 17/2004. (XII.15.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról Biri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 9/2013.(VII.03.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A települési szilárd hulladék gyűjtésére,szállítására,tárolására

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható.

A támogatás, támogatási formánként egy alkalommal vehető igénybe, a két támogatási forma együttesen is megállapítható. KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) önkormányzati rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről szóló 15/2010. (IV. 16.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről

Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete. a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének 49/2004.(XII.16.) Kt. sz. rendelete a lakások és helyiségek elidegenítéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

A HENT 2009. évi működése

A HENT 2009. évi működése A HENT 2009. évi működése Szakmai rendezvény a Szellemi Tulajdon Világnapja tiszteletére Budapest, 2010. április 23. dr. Tóth Zita Bevezető A HENT 2009. évi működése Európai kitekintés HENT Létrehozatal,

Részletesebben

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n

B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e n y s é g e s e t é n Az adóhatóság tölti ki! Az adóhatóság megnevezése:... Az adóhatóság azonosító száma:... Átvétel időpontja:... év... hó... B E V A L L Á S a h e l y i i p a rűzési adóról ideiglenes jellegű t e v é k e

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni.

I. Általános rendelkezések. 2. Ózd Város helyi adóit, azok pótlékait, bírságait a rendelet mellékletében feltüntetett számlákra kell teljesíteni. Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz., az 1/2011.

Részletesebben

Szólásszabadság, média, internet

Szólásszabadság, média, internet VI. NYÁRI EGYETEM A KÖZÖSSÉGI RÉSZVÉTEL FEJLESZTÉSÉÉRT Szólásszabadság, média, internet Dr. Székely Iván OSA Archivum, BME szekelyi@ceu.hu 2009. július 25. [Tartalomjegyzék helyett] Szólásszabadság Rokonai

Részletesebben

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl

2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl . oldal, összesen: 6 2000. évi CXXVIII. törvény a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl Az Országgyûlés a gépjármûvezetõk önkéntes jogkövetõ magatartásának erõsítése, a közúti közlekedés biztonságának

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete

11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete Nagykörű Község Önkormányzatának 20/2001. /XI. 22./ önk. sz. rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt 11/1998. (VIII. 17.) Kt.sz. rendelete a zajártalom elleni védekezésről Nagykörű Község

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben