Szakmunkás vizsgafeladatok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szakmunkás vizsgafeladatok"

Átírás

1 Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok TÁMOP /1-2F Szakmunkás vizsgafeladatok Környezetvédelmi fejlesztő társasjáték készítésének projektje 12. évfolyam tanári kézikönyv

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Gőgh Zsolt Lektorok: Gőgh Róbertné Drahos Zita, Rosta Éva Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 A tananyag általános leírása Tananyag címe A tananyag óraszáma Általános célok Felkészítés szakmai vizsgára, környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok Környezetvédelmi fejlesztő társasjáték készítésének projektje 20x45 perc Általános cél A projekt célja, hogy a tananyagot befejező tanuló rendelkezzen olyan készségekkel, képességekkel, szakmai és természettudományos ismeretekkel, attitűdökkel, amelyek az alább felsorolt természettudományos kompetenciák, feladatkompetenciák, szakmai ismeretalkalmazások, szakmai készségek, személyes kompetenciák fejlesztése révén alakulnak ki és nélkülözhetetlenek a szakmai vizsgákon való sikeres megfeleléshez. Konkrét célok A tanulók képesek legyenek: az emberi tevékenység természetre gyakorolt hatásának megismerésére; a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására; a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására; oldatok készítéséhez szükséges számítási feladatok elvégzésére; a terepen való tájékozódásra, terepi környezetben fizikai, kémiai, biológiai jellemzők mérésére, önálló megfigyelések végzésére; megfigyeléseik, mérési eredményeik értékelésére, rendszerezésére, azokból következtetések levonására; a megszerzett ismeretek megfelelő átadására. Kapcsolódások A tanulókban alakuljon ki: a megfelelő természettudományos szemlélet; felelős környezeti gondolkodás és magatartás; pontosságra, körültekintésre való törekvés;az önálló és a társas munkavégzésre való képesség; az elsajátított ismeretek kreatív alkalmazása egy társasjáték létrehozása folyamán; a természet szeretete és az élet tisztelete OKJ számú vízműkezelő szakma környezetvédelmi gyakorlati vizsga PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 KIMENETI Követelmények Képes legyen a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására a BISEL vizsgálatok témakörében. Képes legyen a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására a víz fizikai és kémiai jellemzőinek terepi vizsgálata során. Tudja az oldatok készítéséhez szükséges számítási feladatokat elvégezni. Tudjon oldatot készíteni. Tudjon a mintavétel szabályai szerint talajmintát venni. Tudjon talajkivonatot készíteni. Képes legyen az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára. Képes legyen a talajminta fizikai és kémiai jellemzőinek helyszíni vizsgálatára mérőbőrönd segítségével. Tudja az eredményeket rendszerezni, következtetéseket levonni a mért és az elvárt értékekből. Képes legyen zuzmó biotikus index számítására. Képes legyen a jegyzőkönyvek önálló elkészítésére. A projekt speciális követelményei: Képes legyen a teljes projekt és a fejlesztő társasjáték tervezési lépéseinek elsajátítására, a tervek új ötletekkel való kiegészítésére. Képes legyen a megszerzett ismeretanyagot kérdések feladatok formájában, nehézségi szintek szerint csoportosítani. Együttműködve tudjon tervezni. Ismerje és alkalmazza a tervezés fázisait. A megfelelő anyagokkal (fa és papír) és a hozzájuk tartozó megmunkáló eszközökkel legyen képes önálló munkára, tudjon vágni, fűrészelni, faragni, csiszolni, festeni. Képes legyen a projekt bemutató előadás kép- és szöveganyagának elkészítésére, a játékszabály konkrét megfogalmazására, a játékban szereplő kérdések és válaszok érthető és világos megalkotására. Tudja alkalmazni az alapfokú kép-, előadás- és szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat a fejlesztő társasjáték táblájának és elemeinek megvalósításához (képkivágás, minőségi javítások, színkorrekció, szöveg és táblázat formázása, diák tervezése). Ismerje a környezetvédelmi fejlesztő társasjáték stratégiáját, szabályrendszerét, lássa át összefüggéseit. Alkalmazza a megszerzett természettudományos ismereteit. 4 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

6 Tanmenet Tanítási egység témakör címe projektnap A fejlesztő társasjáték projektjének témabevezetése, tervezése és szervezése. Feldolgozandó téma: az élővizek biológiai és kémiai vizsgálata, oldatkészítés projektnap A fejlesztő társasjáték tervezése. Feldolgozandó téma: a) Talajvizsgálatok (fizikai és kémiai jellemzők meghatározása) b) Zuzmó biotikus index projektnap Alkotónap. A fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása. Próbajáték, projektértékelés. A projektbemutató előadás elkészítése Sorszám Időtartam 7x45 perc 7x45 perc 6x45 perc A tanítási egység típusa 1 projektnap (7 x 45 perc) 1 projektnap (7 x 45 perc) 1 projektnap (6 x 45 perc) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: 1. projektnap Sorszám: 1. A fejlesztő társasjáték projektjének témabevezetése, tervezése és szervezése. Feldolgozandó téma: az élővizek biológiai és kémiai vizsgálata, oldatkészítés. Évfolyam: 12. A tanítási egység típusa Időtartam 7 x 45 perc 1 projektnap (7 x 45 perc) Célok A tanulók képesek legyenek: a játékrendszer megalkotására, egy ajánlott alap játékstratégia segítségével, saját kiegészítő ötletek felvetésével; nyitott módon, kreatívan együttműködni a fejlesztő társasjáték elméleti megvalósításában; a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására; a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására; oldatok készítéséhez szükséges számítási feladatok elvégzésére; mérőoldat előállítására; a terepen való tájékozódásra, terepi környezetben fizikai, kémiai, biológiai jellemzőket mérni, önálló megfigyeléseket végezni; megfigyeléseiket, mérési eredményeiket értékelni, rendszerezni, azokból következtetéseket levonni; a megszerzett ismeretek megfelelő átadására. Követelmények Képes legyen a teljes projekt és a fejlesztő társasjáték tervezési lépéseinek elsajátítására, a tervek új ötletekkel való kiegészítésére. Képes legyen a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására a BISEL vizsgálatok témakörében. Képes legyen a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására a víz fizikai és kémiai jellemzőinek terepi vizsgálata során. Oldatok készítéséhez szükséges számítási feladatok elvégzésére, oldat készítésére. A jegyzőkönyv önálló elkészítésére. Anyagszükséglet Kb. 3g szilárd ezüst-nitrát, desztillált víz Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Három csoport számára csoportonként egy-egy ökológiai mérőbőrönd, phmérő, vízmintavevő eszközök, mintavevő háló, mérleg, mérőhenger, mérő fecskendő, Secchi-korong, petricsésze, csipesz, cseppentő, kézi nagyító, BISEL táblázat és vizsgálati adatlap 6 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

8 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Dr. Kriska Gy.(2008): Édesvizi gerinctelen állatok határozója, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó ( ) BISEL CD Budai-hegység turistatérképe PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: 1. projektnap A fejlesztő társasjáték projektjének témabevezetése, tervezése és szervezése. Feldolgozandó téma: az élővizek biológiai és kémiai vizsgálata, oldatkészítés. Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 1. Projekttervezés Altémák: a) A projektmunka tervezésének és lebonyolításának lépései b) A társasjáték stratégiai ötletének kialakítása c) Otthoni munka-feladatok megbeszélése 2. A vízmintavétel, az élővizek fizikai, kémiai, biológiai vizsgálatának elméleti összefoglalása Altémák: Meder és környezetének terepi vizsgálata A víz fizikai, kémiai vizsgálata Élővizek biológiai vizsgálata BISEL index meghatározása 3. Kisvízfolyások vizsgálata a gyakorlatban a) Mérőoldat készítése b) Élővíz fizikai (szín, szag, hőmérséklet, áttetszőség) és kémiai (ph, nitrát-, foszfát-, vas-, oldott oxigén tartalmának, összes keménységének) vizsgálata c) Élővíz biológiai vizsgálata (BISEL) Áttekintő, rendszerező képesség Szabad asszociáció Kreativitás Rendszerező és emlékező képesség Együttműködés Segítőkészség Rendszerező képesség Áttekintő képesség Balesetmentes munkavégzés Megfigyelő képesség Érzékszervi kompetencia Kíváncsiság Értékelő képesség Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 Tanári előadás Megbeszélés Ötletroham 45 Szakértői mozaik Diákkvártett 225 Irányított, manuális tevékenység Frontális osztálymunka 4 fős csoportok, pármunka Csomagolópapír, vastag filc Tanulói jegyzet: 1. feladat szövege (nyomtatott elméleti anyag) Nyomtatott elméleti anyag Tanulói jegyzet 2. feladat, kérdés-felelet kártyák 4 fős csoportok Kb. 3g szilárd ezüst-nitrát, desztillált víz. A csoportok számára csoportonként egy-egy ökológiai mérőbőrönd, ph-mérő, vízmintavevő eszközök, mintavevő háló, mérőhenger, mérő fecskendő, Secchi-korong, petricsésze, csipesz, cseppentő, kézi nagyító, BISEL táblázat és vizsgálati adatlap A helyszín: a terep (patak) közelében lévő fedett kilátó. Házi feladat: kérdések, válaszok megalkotása, képgyűjtés, BISEL képkártyák. A helyszín: a terep (patak) közelében lévő fedett kilátó. A mérőoldat elkészítése a terepi központban történik. A terepi vizsgálatokról jegyzőkönyv készül. 8 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: 2. projektnap A fejlesztő társasjáték tervezése. Feldolgozandó téma: a) Talajvizsgálatok (fizikai és kémiai jellemzők meghatározása) b) Zuzmó biotikus index Sorszám: 2. Évfolyam: 12. Időtartam 7 x 45 perc A tanítási egység típusa 1 projektnap (7x45 perc) Célok Követelmények A tanulók képesek legyenek: a játékban felhasználható kérdések és válaszok megfogalmazására az előző projektnap ismeretanyagából; a játékrendszer, a játékstratégia együttes további megtervezésére; egy társasjáték megvalósításához szükséges anyagok és eszközök kiválasztására és azok mennyiségi meghatározására; fogalmazási, szövegalkotási alapszabályokat használni; nyitott módon, kreatívan együttműködni a fejlesztő társasjáték elméleti megvalósításában; a természettudományos tantárgyakban tanult elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazására; a mintavételi helyek önálló kiválasztására, a mintavételi szabályok betartására, a minták tartósítására és előkészítésére, az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára, karbantartására; talajkivonat elkészítésére; a terepen való tájékozódásra, terepi környezetben talajvizsgálatokat (fizikai és kémiai jellemzőket mérni), és önálló megfigyeléseket végezni; zuzmó biotikus index számítására; megfigyeléseiket, mérési eredményeiket értékelni, rendszerezni, azokból következtetéseket levonni; a megszerzett ismeretek megfelelő átadására. Képes legyen a társasjáték újabb ismeretekre alapozott kérdésekkel való kibővítésére. Alkalmazza a mintavétel szabályait, legyen képes önálló mintavételre. Tudjon talajkivonatot készíteni. Képes legyen az eszközök és mérőműszerek megválasztására, megfelelő használatára. Képes legyen a talajminta fizikai és kémiai jellemzőinek helyszíni vizsgálatára mérőbőrönd segítségével. Tudja az eredményeket rendszerezni, következtetéseket levonni a mért és az elvárt értékekből. Képes legyen a jegyzőkönyv önálló elkészítésére. Képes legyen zuzmó biotikus index számítására. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Acetátos talajkivonó szer, desztillált víz, 10%-os HCl-oldat, vatta Zuzmó biotikus index táblázata, talaj mintavevő eszközök, ökológiai mérőbőrönd, talajökológiai mérőbőrönd, mérőhengerek, főzőpoharak, talajsűrűség mérő, talajüledék vizsgáló Kárász Imre (1996): Ökológia és környezetelemzés, Budapest: PONT Kiadó Kropog Erzsébet (2000): Környezettani vizsgálatok, Budapest: Műszaki Kiadó 10 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: 2. projektnap A fejlesztő társasjáték tervezése. Feldolgozandó téma: a) Talajvizsgálatok (fizikai és kémiai jellemzők meghatározása) b) Zuzmó biotikus index Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 1. A vízvizsgálatok elméletének ellenőrzése 2. A talajvizsgálatok elméleti összefoglalása: talajok leírása. Talajüledék, talajsűrűség, vízáteresztő képesség vizsgálata. Karbonát-, foszfát-, nitráttartalom vizsgálata. 3. A zuzmó biotikus index meghatározásának elmélete 4. Talaj- és légszennyezési vizsgálatok a gyakorlatban Rendszerező képesség Áttekintő képesség Emlékező képesség Rendszerező képesség Áttekintő képesség Emlékező képesség Együttműködő készség Rendszerező képesség Áttekintő képesség Emlékező képesség Együttműködő készség Rendszerező képesség Áttekintő képesség Az eszközök szakszerű használata Balesetmentes munkavégzés Megfigyelő képesség Érzékszervi kompetencia Kíváncsi attitüd Értékelő képesség Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Diákkvartett, Villámkártyák Ablak módszer 60 Szakértői mozaik Diákkvartett 15 Szakértői mozaik Diákkvartett 160 Irányított manuális tevékenység 4 fős csoportok 4 fős csoportok 4 fős csoportok 4 fős csoportok BISEL képkártyák (a házi feladatként elkészített) Nyomtatott elméleti anyag (A tanulói jegyzet vonatkozó fejezetében található) Nyomtatott elméleti anyag (A tanulói jegyzet vonatkozó fejezetében található) Acetátos talajkivonó szer, desztillált víz, 10%-os HCl-oldat, vatta. Zuzmó biotikus index táblázata, talaj mintavevő eszközök, ökológiai mérőbőrönd, talajökológiai mérőbőrönd, mérőhengerek, főzőpoharak, talajsűrűség mérő, talajüledék vizsgáló Helyszín: terepközpont (a terep közelében lévő fedett kilátó) Helyszín: terepközpont Helyszín: terepközpont Az első nap három helyszínén folytatódnak a mérések. Talaj- és zuzmóvizsgálati jegyzőkönyv szükséges. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG TÉMAKÖR CÍME: 2. projektnap A fejlesztő társasjáték tervezése. Feldolgozandó téma: a) Talajvizsgálatok (fizikai és kémiai jellemzők meghatározása) b) Zuzmó biotikus index Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) 5. A fejlesztő társasjáték további tervezése: kérdésgyűjtemény (konkrét és összefüggésekre irányuló) a játékstratégia véglegesítése Áttekintő, rendszerező képesség Szabad asszociáció Kreativitás Értelmező képesség Szabálykövetés Megoldástervezés Összefüggések felismerése Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 60 Megbeszélés Osztálymunka Csomagolópapír, vastag filc Az első napi házi feladat kérdés- válasz gyűjteményének megbeszélése, további házi feladat kiadása. 12 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: 3. projektnap Alkotónap. A fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása. Próbajáték, projektértékelés. A projektbemutató előadás elkészítése. Időtartam 6 x45 perc Célok Követelmények Sorszám: 3. Évfolyam: 12. A tanítási egység típusa 1 projektnap (6x45perc) A tanulók képesek legyenek: a projekt során megszerzett természettudományos ismeretek összegzésére, új rendszerű felhasználására; a játékrendszer, a játékstratégia együttes megtervezésére; egy társasjáték megvalósításához szükséges anyagok kiválasztására és mennyiségi meghatározására; a kiválasztott anyagokkal és eszközökkel megfelelő módon bánni; fogalmazási, szövegalkotási alapszabályokat használni; alkalmazni a szükséges számítógépes ismereteket nyitott módon, kreatívan együttműködni a fejlesztő társasjáték gyakorlati megvalósításában. Képes legyen a megszerzett ismeretanyagot kérdések feladatok formájában, nehézségi szintek szerint csoportosítani. Együttműködve tudjon tervezni. Ismerje és alkalmazza a tervezés fázisait. A megfelelő anyagokkal (fa és papír) és a hozzájuk tartozó megmunkáló eszközökkel önálló munkára legyen képes, tudjon vágni, fűrészelni, faragni, csiszolni, festeni. Képes legyen a projekt bemutató előadás kép- és szöveganyagát elkészíteni. A játékszabály konkrét megfogalmazására, a játékban szereplő kérdések és válaszok érthető és világos megalkotására. Képes legyen alkalmazni az alapfokú kép-, előadás- és szövegszerkesztő, táblázatkezelő programokat a fejlesztő társasjáték táblájának és elemeinek megvalósításához (képkivágás, minőségi javítások, színkorrekció, szöveg és táblázat formázása, diák tervezése). Ismerje a környezetvédelmi fejlesztő társasjáték stratégiáját, szabályrendszerét, lássa át az összefüggéseit. Alkalmazza a megszerzett természettudományos ismereteit. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 Anyagszükséglet Munkaeszközök, szerszámok, műszerek Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Karton: több színű, 5 ív Duplex karton: 3 ív Papírragasztó: 3 tubus Megmunkálható farudak: 1m (4x4 cm), 1m (2 cm Ø) Fakocka: 2 db (3x3 cm) Acryl festék: több színű, kis mennyiségben Higító: ½ liter Színes fénymásoló papírok: 50 db (A4) Csiszolópapír: 1 ív (finom) Nyomtatópapír: 50 db Újságból kivágott, internetről letöltött, valamint a tanulók, tanárok által készített képek: nagy mennyiségben (környezet- és természetvédelmi témában) Olló: 4db Hasítókés: 2db Fém vonalzó: 2db Műanyag vonalzó: 4db Körző: 2db Tűzőgép kapoccsal: 1db Fűrész: 1db (finom fogú) Ecset: 2db (vékony) Keverő tálka: 2db Homokóra (1 perces) Számítógép: 3db (szöveg-, előadás- és képszerkesztő, táblázat kezelő program telepítve) Színes nyomtató: 1db Projektor: 1db Vetítővászon: 1db Digitális fényképezőgép: 1db M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Budapest: Gondolat Kiadói Kör, ELTE BTK Neveléstudományi Intézet ( ) ( ) ( ) 14 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

16 TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: 3. projektnap Alkotónap. A fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása. Próbajáték, projektértékelés. A projektbemutató előadás elkészítése. Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Papyrus (papírmegmunkálás) 2. Kérdés-felelet (Kérdések és válaszok megfogalmazása, rendszerezése) 3. Képírók (Képszerkesztés, képválogatás) Manualitás, eszközhasználati készség Formaérzék Pontosság Szervezőkészség Önérvényesítés Segítőkészség Alkalmazkodóképesség Szoftverhasználat Íráskészség Céltudatosság Együttműködési készség Szoftverhasználat Forráshasználat Céltudatosság Esztétikai érzék Együttműködési készség 180 Irányított manuális tevékenység 180 Irányított tevékenység 180 Irányított tevékenység Csoport-munka (homogén 4 fős csoport) 3 fős csoport (homogén) Pármunka (homogén) Karton: több színű, 5 ív Duplex karton: 3 ív Papírragasztó: 3 tubus Színes fénymásoló papírok: 50 db (A4) Nyomtatópapír: 50 db Újságból kivágott, valamint tanulók, tanárok által készített képek: nagy mennyiségben (környezet- és természetvédelmi témában) Olló: 4db Hasítókés: 2db Fém vonalzó: 2db Műanyag vonalzó: 4db Körző: 2db Tűzőgép kapoccsal: 1db Számítógép: 1db (szövegszerkesztő, táblázat kezelő program telepítve) Színes nyomtató: 1db Színes fénymásoló papírok: 50 db (A4) Nyomtatópapír: 50 db Számítógép: 1db (szövegszerkesztő, táblázat kezelő program telepítve) Színes nyomtató: 1db Nyomtatópapír: 50 db A 3. projektnap lebonyolításához a szervezési térkép használata szükséges! (Az egyes munkafázisok egy időben zajlanak.) A színes fénymásoló-, és nyomtatópapír, valamint az újságból kivágott, internetről letöltött és saját képek, más csoportoktól, feldolgozott formában kerülnek itt felhasználásra. A tanulók munkájuk végtermékét átküldik a Papyrus csoportba. A tanulók munkájuk végtermékét átküldik a Papyrus csoportba. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: 3. projektnap Alkotónap. A fejlesztő társasjáték kiviteli terve és megvalósítása. Próbajáték, projektértékelés. A projektbemutató előadás elkészítése. Sorszám Téma/Altéma Készség/Képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 4. Fanyűvő (Famegmunkálás) 5. Fogalmazó (Szabályszövegezés, játékismertető készítés) 6. Előadók (A projektbemutató előadás elkészítése) Manualitás eszközhasználati készség Forma- és esztétikai készség Térlátás Önkifejezés Önállóság Céltudatosság Íráskészség Ellentmondások felismerésének képessége Szintetizáló képesség Forráshasználat Szoftverhasználat Céltudatosság Szövegalkotás szóban és írásban Alkotó- és tervezőképesség Szintetizáló képesség Világos kifejezőkészség Szoftverhasználat 2. Közös próbajáték Logikai készség Szabálykövetés Szövegértelmező képesség Együttműködő képesseg Vitakészség Tolerancia Ismeretanyag alkalmazása 3. Projektértékelés Kritikai érzék Önkritika Átlátóképesség Vitakészség 180 Önálló manuális tevékenység 180 Irányított önálló munka 180 Irányított tevékenység 70 Csoporttevékenység 20 Irányított csoporttevékenység Egyéni munka Megmunkálható farudak: 1m (4x4 cm), 1m (2 cm Ø) Fakocka: 2 db (3x3 cm) Acryl festék: több színű, kis mennyiségben Higító: ½ liter Csiszolópapír: 1 ív (finom) Fűrész: 1db (finom fogú) Ecset: 2db (vékony) Keverő tálka: 2db Egyéni munka Számítógép: 1db (szövegszerkesztő, táblázat kezelő program telepítve) Színes nyomtató: 1db Színes fénymásoló papírok: 50 db (A4) Pármunka (homogén) Teljes csoport (12 fő párokban) Egyéni és frontális Számítógép: 1db (szöveg-, előadás- és képszerkesztő, táblázat kezelő program telepítve) Projektor: 1db Vetítővászon: 1db Digitális fényképezőgép: 1db A kész környezetvédelmi fejlesztő társasjáték N A tanulók munkájuk végtermékét átküldik a Papyrus csoportba. N A tanulók a próbajáték megkezdése előtt takarítanak, átrendezik a termet. N Tanulói kérdőívek és az értékelő táblázat segítségével (a Tanulói jegyzet 3. sz. mellékletében található). 16 Szakmunkás vizsgafeladatok Tanári kézikönyv 12. évfolyam

18 Az Alkotónap (3. projektnap) munkaszervezési térképe PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal:

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó

feladatok meghatározása során elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az alkotó INFORMATIKA 5-8. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan

Részletesebben

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket,

Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Települési ismeretek

Települési ismeretek Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd 1 2010.08.13. 13:13:31

Részletesebben

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013.

Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Pedagógiai Program 2013. Tartalom 1. Az iskola bemutatása... 4 1.1 Az iskola arculata... 4 1.2 Az iskola környezete... 5 1.3 Az iskola tanulói közössége... 5 1.4 Az iskola meglévő kapcsolatrendszere... 6 2. Az iskolában folyó

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára

Pedagógiai program. Helyi tanterv. enyhe értelmi fogyatékos tanulók számára Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapest XX. Kerületi Tankerület Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és EGYMI Pedagógiai program Helyi tanterv az enyhe értelmi fogyatékos

Részletesebben

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN

INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN INFORMATIKA OKTATÁS ISKOLÁNKBAN Iskolánkban az idegen nyelv emelt szintű oktatása mellett az informatika oktatása is emelt szinten történik. Amit kínálunk: a Helyi Kerettanterv alapján megvalósuló emelt

Részletesebben

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam

INFORMATIKA. Célok és feladatok. 9-10. évfolyam INFORMATIKA 9-10. évfolyam Célok és feladatok Az egyén alapvetı érdeke, hogy idıben hozzájusson a munkájához és életének alakításához szükséges információkhoz, képes legyen azokat céljának megfelelıen

Részletesebben

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul

MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul MOZGÓKÉP ÉS MÉDIAISMERET tantervi modul 12 13. évfolyam A változat Célok és feladatok A mozgóképkultúra és médiaismeret a gimnáziumi oktatás során is elsısorban a mozgóképi (film, televízió, videó, komputerjáték,

Részletesebben

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA

ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA ZALALÖVŐI ÁLTALÁNOS ISKOLA 8999 Zalalövő Rákóczi u. 1. Tel.: 30/386-8195 Tel/fax: 92/371-025 E-mail: iskola@zalalovo.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: a Zalalövői Általános Iskola Nevelőtestülete 2013.

Részletesebben

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM

TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM TÖMÖRKÉNY ISTVÁN GIMNÁZIUM Környezeti nevelési program KÖRNYEZETVÉDELEM Környezeti nevelés = fenntarthatóság pedagógiája. A környezettudatos polgárrá nevelés, a természeti, az épített,

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi

A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Kompetencia alapú oktatás Nyíregyházán A TÁMOP-3.1.4/08/2 2008-0072 Kompetencia alapú oktatás egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat innovációi Móricz Zsigmond Általános Iskola Nyíregyháza,

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

INFORMATIKA Emelt szint 11-12.

INFORMATIKA Emelt szint 11-12. INFORMATIKA Emelt szint 11-12. Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök

Részletesebben

Minıségirányítási Program

Minıségirányítási Program Minıségirányítási Program Intézmény neve: Tisza-parti Általános Iskola 6726. Szeged, Csanádi utca 4-6. Készítette: Máté Eszter igazgató vezetésével Samuné Lázár Éva Sallai Margit Alkalmazotti közösség

Részletesebben

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák

A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. Szakterületi/szakspecifikus példák 1. kompetencia Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás "A tanulók életkori sajátosságainak és tudásszintjének megfelelően képes a technika történetiségének és rohamos fejlődésének

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 1 Bevezető Az iskola jogi státusa TARTALOM I. Nevelési program 1. Alapelveink 7.o. 2. Képzési szakaszok,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a. Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja támogatására Kódszám: TÁMOP-4.2.3/08/1 A projektek az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Fizika 7. 8. évfolyam

Fizika 7. 8. évfolyam Éves órakeret: 55,5 Heti óraszám: 1,5 7. évfolyam Fizika 7. 8. évfolyam Óraszám A testek néhány tulajdonsága 8 A testek mozgása 8 A dinamika alapjai 10 A nyomás 8 Hőtan 12 Összefoglalás, ellenőrzés 10

Részletesebben

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv

OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv OKI-TANI Kisvállalkozási Oktatásszervező Nonprofit Kft. Minőségirányítási Kézikönyv Készült: Budapest, 2009. szeptember 22. 2. verzió 1 0 Bevezetés Ez a Minőségirányítási Kézikönyv bemutatja, hogy az ISO

Részletesebben

Pedagógiai Program 2015

Pedagógiai Program 2015 Pedagógiai Program 2015 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 6 1.1.1. Pedagógiai alapelveink, értékeink,

Részletesebben

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára Helyi tanterv KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához alapján készült A kémia tanításának célja és

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok

TERMÉSZETISMERET. 5 6. évfolyam. Célok és feladatok TERMÉSZETISMERET 5 6. évfolyam Célok és feladatok A Természetismeret tantárgy tartalmában és szemléletében szervesen épül az 1 4. évfolyam környezetismeret tantárgyára, azzal egységes rendszert alkot.

Részletesebben

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM MAGYAR-KÍNAI KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM (1157 Budapest, Kavicsos köz 2-4.) Pedagógiai Program 2

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT. mesterképzés (MA, MSc) levelező. Bölcsészettudományi Kar Indított szakképzettségek: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT angoltanár, franciatanár, latintanár,

Részletesebben

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA A A GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. A 2 TARTALOM GYÖNGYÖSSOLYMOSI NAGY GYULA KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979

MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 MAGYAR KÖZLÖNY 2013. évi 15. szám 979 Az emberi erõforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirõl

Részletesebben

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék

Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék Táltos Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Tartalomjegyzék 1 I. Bevezetés II. Az iskola nevelési programja III. Az iskola helyi tanterve: - általános iskola - gimnázium - szakiskola - szakközépiskola IV.

Részletesebben

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM

Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Gyóni Géza Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM 2 TARTALOM I. BEVEZETŐ... 4 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI, FELADATAI, ESZKÖZEI, ELJÁRÁSAI... 4 2. A SZEMÉLYISÉGFEJLESZTÉSSEL

Részletesebben

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1

Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 BIOLÓGIA 7-8. Helyi tanterv a Mozaik kiadó ajánlása alapján az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.08.1 Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A biológia

Részletesebben

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8.

Helyi tanterv. az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet. Biológia az általános iskolák 7 8. Helyi tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet Biológia az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A változat (1,5+1,5) alapján A biológia tantárgy tanításának céljai

Részletesebben

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV

MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV MOZGÓKÉPKULTÚRA ÉS MÉDIAISMERET 10 OSZTÁLY HELYI TANTERV A szabályozás szerint a gimnázium 9( 10). évfolyamán kötelezően választható tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11 12. évfolyamon a

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA HŰTŐ-, KLÍMA- ÉS HŐSZIVATTYÚBERENDEZÉS-SZERELŐ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program

Részletesebben

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai:

Fogalmi rendszer A műveltségterület kulcsfogalmai: FÖLDRAJZ TANTERV A földrajzoktatás megismerteti a tanulókat a szűkebb és tágabb környezet természeti, társadalmi-gazdasági és környezeti jellemzőivel, folyamataival, a környezetben való tájékozódást, eligazodást

Részletesebben

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai

Kémia. A kémia tanításának célja és feladatai Kémia Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára

Részletesebben

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella

OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS. Dr. Csorba Péter Dr. Pusztai Gabriella Szakfelelős: A pedagógiaipszichológiai modul felelőse: Szakfelelősök: Képzési terület, képzési ág: Képzési ciklus: Képzési forma (tagozat): Szakért felelős kar: Képzési idő OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS Dr. Csorba

Részletesebben

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK

EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK EURÓPA 2000 TURISZTIKA- VENDÉGLÁTÓ, FILM ÉS KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÉPISKOLA, SZAKKÉPZŐ ISKOLA IGAZGATÓJÁNAK 3/2015. SZÁMÚ HATÁROZATA AZ EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSÁRÓL Nevelőtestületi

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28.

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. MÁRCIUS 28. Tartalomjegyzék A. Nevelési program...2 1 A nevelő-oktató munka alapelvei, területei...6

Részletesebben

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés

1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés 1. számú melléklet KÉPZÉSI PROGRAM (2010) Divat- és Stílustervező szakképesítés Készítette: Kovács- Mader Ágnes Árpád szakképző Iskola és Kollégium I. A képzés általános jellemzői 1) Szakmai megnevezés,

Részletesebben

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY

BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY BÁRCZI GUSZTÁV ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, KOLLÉGIUM ÉS EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY Pedagógiai Program 2013 Tartalomjegyzék I PEDAGÓGIAI PROGRAM. 1. Helyzetértékelés

Részletesebben

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV

A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERV OM azonosító: 038551 Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon Módszertani Központ és Nevelési Tanácsadó A SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Biatorbágy, Szentháromság tér 6. OM AZONOSÍTÓ: 032441 1 BEVEZETŐ... 5 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE... 5 1. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a

Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Pályázati Felhívás Társadalmi Megújulás Operatív Program Keretében a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.4-09/1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

Részletesebben

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől

HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől HARSÁNYI JÁNOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1091 BUDAPEST, IFJÚMUNKÁS U. 31. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. MÁRCIUS 31. Hatályos: 2014. szeptember 1-jétől Tartalom 1. Nevelési program... 6 1.1 ISKOLÁNK ARCULATA...

Részletesebben

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987

A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. Pedagógiai Programja. OM azonosító: 035987 A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Pedagógiai Programja OM azonosító: 035987 A szabályzat érvényes 20. szeptember -jét l Majkutné Tóth Emma igazgató -- Tartalomjegyzék:

Részletesebben

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/

ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2015./2010/ EGRI SZALAPARTI EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY, ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ÉRTELMILEG AKADÁLYOZOTT TANULÓK KÖZÉPFOKÚ OKTATÁSÁNAK TANTERVE

Részletesebben

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 7 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 7 10. évfolyam Célok és feladatok Az Ember a természetben műveltségi terület legfontosabb célja, hogy a tanulók a három természettudományos tantárgy (fizika, kémia, biológia) és a földrajz segítségével

Részletesebben

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra)

Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez. (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) Helyi tanterv a Földünk és környezetünk műveltségi területhez (Földrajz a gimnáziumok 9 10. évfolyama számára / heti 2 + 3 óra) FÖLDÜNK KÖRNYEZETÜNK * ALAPELVEK, CÉLOK A Földünk környezetünk műveltségi

Részletesebben

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja

A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja A Pesterzsébeti Gézengúz Óvoda helyi Pedagógiai Programja Budapest, 2015. augusztus 3. Buc-Horváth Gabriella óvodavezető 1 I. BEVEZETŐ 216/2011.(V.19.) ÖK. számú határozat alapján a 2011/2012. nevelési

Részletesebben

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BECSEHELYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A nevelőtestület által elfogadva: 2015. március 10. Módosítva: 2015. augusztus 4-én és 2015. augusztus 24-én. Jóváhagyta: 1 Simonné Benkő Edit intézményvezető

Részletesebben

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv

INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Intézmény neve, székhely-település vagy fejléc INFORMATIKA Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának

Részletesebben

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni:

GYAKORLATI OKTATÓ. A tanítási-tanulási folyamat szervezése során figyelembe kell venni: GYKORLTI OKTTÓ I. Általános irányelvek 1. képzés szabályozásának jogi háttere központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló többször módosított

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA KŐFARAGÓ, MŰKÖVES ÉS ÉPÜLETSZOBRÁSZ MESTERKÉPZÉSI PROGRAM 2013 I. Általános irányelvek 1. A mesterképzés szabályozásának jogi háttere A mesterképzési program a szakképzésről

Részletesebben

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret

Helyi tanterv. Szakiskolát végzettek középiskolája. Közismeret Helyi tanterv Szakiskolát végzettek középiskolája Közismeret Orosháza 2015. TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV A SZAKISKOLÁT VÉGZETTEK KÖZÉPISKOLÁJA SZÁMÁRA... 4 Célok és feladatok... 4 Tantárgyak és óraszámok

Részletesebben

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015.

BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma. Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. BGSZC Szent István Közgazdasági Szakközépiskolája és Kollégiuma Kollégiumi Pedagógiai Program 2015. Tartalom 1. Az intézmény meghatározása... 4 2. Bevezető... 4 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1.2 Értékeink...

Részletesebben

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon

KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András. A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon KISS Zsolt SZOBOSZLAI Mihály KOVÁCS András A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon 2 A civil szféra bevonása a települések fejlesztésének folyamatába Magyarországon...

Részletesebben

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t

P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t 1074 Budapest, Alsóerdősor u. 14 16. OM: 100566 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M m ó d o s í t á s o k k a l e g y s é g e s s z e r k e z e t b e f o g l a l t Hatálya: A nevelőtestület elfogadta: 1998.

Részletesebben

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége

EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez. Projekt kódja, címe. Projektmenedzser/ Kapcsolattartó neve és elérhetősége EMIR azonosító: Szakmai beszámoló Projekt-Végrehajtási Üléshez Kedvezményezett neve: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége Időszak, amire a beszámoló vonatkozik: 2009. december 3. 2010. január 13.

Részletesebben

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6.

KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. KAPOSVÁRI SZC ÉPÍTŐIPARI, FAIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLÁJA SZC OM: 203027 151101 Kaposvár, Cseri út 6. 2016/2017-es tanévtől KAPOSVÁR 2016. TARTALOM 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. HELYZETELEMZÉS... 4 1.2. Az iskola

Részletesebben

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18.

Munkaterv. Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015. Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola Hort 2014-2015 Összeállította: Filep Bertalan igazgató Hort, 2014.09.18. Munkaterv Horti Batthyány József Általános Iskola 2014-2015-ös tanév A FELADATAINKAT

Részletesebben

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program

Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program Csátalja-Nagybaracska PEMPO 2010 Csátalja-Nagybaracska Általános Művelődési Központ Pedagógiai-művelődési program (a 2010. évi LXXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosítása alapján,

Részletesebben

SEGÉDLET MODULOS GYAKORLATI TÉTELEK ÍRÁSÁHOZ

SEGÉDLET MODULOS GYAKORLATI TÉTELEK ÍRÁSÁHOZ SEGÉDLET MODULOS GYAKORLATI TÉTELEK ÍRÁSÁHOZ Általános ajánlások A gyakorlati vizsga célja annak megállapítása, hogy a vizsgázó a szakmai ismereteken túl rendelkezik-e az adott szakképesítéssel betölthető

Részletesebben

A kerékpár története, szerepe a mai

A kerékpár története, szerepe a mai szka105_10 É N É S A V I L Á G Kerékpárral az iskolába A kerékpár története, szerepe a mai életünkben, a biztonságos közlekedés szabályai Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 6. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Elektrotechnika-elektronika szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer

Részletesebben

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert /

Küldetésnyilatkozat. / Szent - Györgyi Albert / PEDAGÓGIAI PROGRAM Küldetésnyilatkozat óvárosában mőködı iskolánk nagy hagyományokra, jeles elıdökre tekinthet vissza. Büszkék vagyunk elıdeink munkájára, akik tevékenységükkel megalapozták és fenntartották

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015.(IV.23.) önkormányzati rendelete (H1) a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA PAPIRGYÁRTÓ MESTERSZINT ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Budapest, 1997. 2 I. A MESTERVIZSGÁRA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI 1. A mestervizsgára jelentkezéshez az alábbi szakképesítések

Részletesebben

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola

Rázsó Imre. Szakközépiskola és Szakiskola Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2012.12.14-i értekezletén. Jóváhagyta: 2012.12.15. Egyed Gyula igazgató SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR

TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Dunaújvárosi Főiskola TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK, MÉRNÖKTANÁR Szerezhető szakképzettségek: okleveles mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), okleveles mérnöktanár (mérnök informatikus),

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014.

A NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. A NYÍREGYHÁZI ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM P E D A G Ó G I A I P R O G R A M J A 2014. 2 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés...3. 1.1. Az iskola bemutatása...6. 1.2. Alapfeladatok 7. 1.3.

Részletesebben

I. Pedagógus teljesítményének értékelése

I. Pedagógus teljesítményének értékelése Petőfi Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat A Minőségirányítási Program előírt kötelező mellékletei Csenger 2007. március 28. Kazamér Tibor A Minőségirányítási Program

Részletesebben

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret

2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. A Környezetismeret tantárgy helyi tantervében a kerettanterv kiegészítésére biztosított órakeret 2. évfolyam: Tematikai egység rövid címe Kerettantervi óraszám Helyi többletóraszám (±) Témakör összidőkerete

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS

SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS SZÁLLODAIPARI TECHNIKUS KÉPZÉSI PROGRAM SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 2013. 1/48 Tartalomjegyzék: KÉPZÉS MODULJAI... 3 ALAPFOGALMAK ÉRTELMEZÉSE... 6 Szakmai készség fogalma... 6 Szintjei... 6 SZAKMAI

Részletesebben

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Ügyvitel..SZAKMACSOPORT Irodai asszisztens..szakma OKJ SZÁMA: 33 346 01 1000 00 00 1 / !TanterviProgram.ervenyesseg1!!TanterviProgram.ervenyesseg2! 2 / Feladatok,

Részletesebben

III. Az iskola szakmai programja

III. Az iskola szakmai programja Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program III. Az iskola szakmai programja 1 Miskolci Kós Károly Építőipari Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógiai Program Tartalom

Részletesebben

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY

HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY HELYI TANTERV A SZAKKÖZÉPISKOLA 0. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA TESTNEVELÉS TANTÁRGY Heti óraszám: 5 óra TANANYAG KIVÁLASZTÁS: Kerettanterv a Szakközépiskolák számára, az EMMI 51/2012. számú rendelete alapján. Készítette:

Részletesebben

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén.

Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT. A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Rázsó Imre Szakközépiskola és Szakiskola Körmend SZERVEZETI ÉS MŰKŐDÉSI SZABÁLYZAT A nevelőtestület elfogadta: 2014.03.31-i értekezletén. Tartalomjegyzék I. rész... 4 A Szervezeti és Működési Szabályzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-12/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-12/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-12/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 29-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Kémia tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Kémia tantárgy kerettanterve KÉMIA HELYI TANTERV A kémia tantárgy teljes óraterve 9. osztály 10. osztály Heti

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA BOGYISZLÓI ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalom BEKÖSZÖNŐ... 4 I.AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA... 5 1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai... 5 Pedagógiai alapelveink...

Részletesebben

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Lovagi játékok

PROJEKTTERV SABLON. ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Lovagi játékok PROJEKTTERV SABLON ALAPADATOK A PROJEKT CÍME Lovagi játékok ÖSSZEFOGLALÁS A gyerekek sok mesével megismerkedtek már. Most a történetek Mátyás királyról szólnak, a korabeli királyi udvarral ismerkednek

Részletesebben

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében

A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében A Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Herendi Általános Iskola és AMI keretében A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. ÚMFT

Részletesebben

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE

VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE 2013. Tartalomjegyzék: 2. A VASS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERVE... 3 2.1. A választott kerettanterv... 3 2.1.1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások

Részletesebben

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MÚLTAT TISZTELD, S A JELENT VELE KÖSD A JÖVŐHÖZ Vörösmarty Mihály AZ EGRI BORNEMISSZA GERGELY SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA EGER, KERTÉSZ ÚT 128. +36/36-312-166 OM AZONOSÍTÓ:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS BA KÉPZÉS SZAKIRÁNYAIRÓL Ez a tájékoztató segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy mélyebben megismerjék a BA képzés három szakirányát. Az írásos anyagot a szakirányok

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg.

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter feladat és hatáskörét a 165/2006 (VII.28.) Korm. rendelet határozza meg. A XVI. Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium az Országgyűlés által 1987. december 18-án alapított Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Minisztérium jogutódja, a Környezetvédelmi és vízügyi miniszter

Részletesebben

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport

A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A SZAKMAI VIZSGÁK ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVÉNEK 1. SZAKMASPECIFIKUS FÜZETE Egészségügy szakmacsoport A képzés minőségének és tartalmának fejlesztése TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 3. Vizsgarendszer fejlesztése

Részletesebben

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam

Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam Tanterv kéttannyelvű biológia 7 8. évfolyam A biológia tantárgy tanításának céljai és feladatai Az ember és természet műveltségterület és ezen belül a biológia tantárgy középpontjában a természet és az

Részletesebben

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve

SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program. Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve SALGÓTARJÁNI MADÁCH IMRE GIMNÁZIUM 3100 Salgótarján, Arany János út 12. Pedagógiai program Vizuális kultúra tantárgy kerettanterve VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a

Részletesebben

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15

Tartalom Tehetséggondozás... 7 A művészeti alapvizsga... 11 A művészeti záróvizsga... 12 2. Az intézmény helyi tanterve... 15 Tartalom 1.1 Nevelő-oktató munkánk pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai:... 2 1.2.2. Oktatás-szervezési eljárásaink:... 3 1.4 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok...

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben