LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul. Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010."

Átírás

1 LEVEGŐSZENNYEZETTSÉGI MÉRÉSEK Környezetvédelmi modul Készítették: Mihócza Zsolt és Virág Attila 2010.

2 MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret: A modul célja: A modul tartalma: Megelőző tapasztalat: Ajánlott továbbhaladási irány: A kompetencia fókuszai: Modulkapcsolódási pontok Támogató rendszer: Általános iskola 7. osztály. 2-2 tanóra a következő tantárgyakból: biológia, földrajz, informatika és kémia. Terepmunka: két héten keresztül 10 perc reggelenként (csapadékmérés), és 2x1 óra vagy 1x2 óra a zuzmófelmérésre. Napjaink egyik legégetőbb problémája a környezetszennyezés. E modul célja a globális folyamatok helyi szintre történő lebontása, helyi szinten való megfigyelése-értékelése, az adottságokhoz és lehetőségekhez mérten. Kiemelt terület az SO 2 -szennyezés okozta savas eső hatásainak vizsgálata, feltérképezése, majd ezen adatok a a magyarországi és nemzetközi eredményekkel. 8 tanóra vázlata és a terepi munka rövid leírása. Időjárási mérések (hőmérséklet, szélirány), rendszertani vizsgálatok, internethasználat, táblázatkészítés wordben. A modul évenkénti megismétlése, így létrejöhet egy kisebb helyi adatbázis. A terepi munkát ki lehet bővíteni őszi-tavaszi mérésekre is. Kompetenciafejlesztési szinten: természettudományos kompetencia (az emberi tevékenység okozta változások megértése), környezettudatosság. Kereszttantervi fejlesztési feladatok szintjén: megfigyelés, kísérletezés, mérés, IKT alkalmazás. Tágabb környezetben: Kerettantervi: biológia (élőlények rendszerezése), földrajz (környezeti problémák), informatika (dokumentum készítése számítógéppel, internethasználat), kémia (sav-bázis reakció). NAT szerinti: környezettudatosságra nevelés, európai azonosságtudat egyetemes kultúra. Kompetencia terület szerint: matematikai, természettudományos, digitális, szociális kompetenciák. Szűkebb környezetben: modulon belül biológia-földrajz-kémia órák (légszennyezés a különböző tantárgyi nézőpontból). Ajánlott megelőző tevékenységek: anyaggyűjtés, eszközök beszerzése, terepfelmérés. Ajánlott követő tevékenységek: mérési eredmények adatbázisának létrehozása. Dr. Simon Tibor: Baktérium-, alga-, gomba-, zuzmó- és mohahatározó Sulinet Digitális Tudásbázis 7c70b,0/Service/Kezd_oldal_21c.html

3 SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK Törzs, osztály, faj Állatismeret, Kis növényhatározó című könyvek ÓRA TÉMA ISMERETTARTALMAK Biológia 1. (Mihócza Zsolt) Rendszertani alapismeretek TANULÓI TEVÉKENYSÉG- FORMA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM 20 perc Zuzmók törzse Szimbiózis, fotoszintézis, a zuzmók formái Mikroszkóp, zuzmóhatározó, gyűjtött minta Egyéni vagy páros, esetleg csoportmunka Megfigyelés, elemzés, 25 perc Biológia 1. (Mihócza Zsolt) Globális problémák Légszennyezés: SO 2 kibocsátás savas eső CO 2 kibocsátás üvegházhatás Freonok kibocsátása Kénszalag, szifonpatron, dezodor Csoportos kísérlet, megfigyelés, 20 perc A légszennyezés indikátorai Zuzmók Zuzmótérkép, zuzmóskála Egyéni megfigyelés 10 perc Gondolkodj globálisan, cselekedj lokálisan! Nemzetközi egyezmények, internetes adatok (IKT óra) Számítógép óra), internet (IKT A számítógépek számától függően egyéni vagy páros munka Megbeszélés

4 ÓRA TÉMA ISMERETTARTALMAK SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK Kémia 1. (Mihócza Zsolt) Sav-bázis reakciók Savas kémhatás, sósavszökőkút Kénszalag, szifonpatron, lombik, üvegkád TANULÓI TEVÉKENYSÉG- FORMA Csoportos kísérlet, megfigyelés, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM 20 perc Indikátorok ph H + -ion koncentráció ph skála Lakmuszpapír, fenolftalein, univerzális indikátor Páros kísérlet, megfigyelés, Savas eső SO 2 + H 2 O H 2 SO 3 Indikátorok Egyéni megfigyelés 10 perc Kémia 1. (Mihócza Zsolt) Globális problémák SO 2 kibocsátás CO 2 kibocsátás NO x Freonok kibocsátása Kénszalag, szifonpatron, dezodor Csoportos kísérlet, megfigyelés, Természetes indikátorok Indikátornövények, fotoszintézis, világegyenlet Gyűjtött zuzmók, Kis növényhatározó, zuzmóskála Páros munka, megfigyelés, Mi a dolgunk? Nemzetközi egyezmények magyarországi megvalósulása (IKT óra) Számítógép óra), internet (IKT A számítógépek számától függően egyéni vagy páros munka Beszélgetés, vita

5 ÓRA TÉMA ISMERETTARTALMAK SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK Földrajz 1. (Virág Attila) Csapadékképződés Felhő- és csapadékképződés, a csapadék formái. TANULÓI TEVÉKENYSÉG- FORMA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM 10 perc Ásványkincsek: szén, kőolaj, földgáz A kőszén, kőolaj és földgáz keletkezése és felhasználása. Bemutató kőzetek, ábrák, fényképek, transzparensek, írásvetítő Ismétlés, megfigyelés, elemzés, Légszennyezés Szennyezőanyagok a levegőben, szmog, savas eső. 20 perc Földrajz 2. (Virág Attila) A légszennyezés hatásai Kiemelten a savas eső hatásai: erdők, édesvizek, gombák, zuzmók, emberek, épített környezet. Megfigyelés, Magyarországi adatok és nemzetközi Keresés az interneten: Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatai, nemzetközi adatok. (IKT óra) Számítógép (IKT óra), internet, ábrák, fényképek A számítógépek számától függően egyéni vagy páros munka, elemzés, 20 perc Mit tehetünk? Nemzetközi egyezmények, egyéni cselekvés, levegőszennyezettség mérése. Beszélgetés 10 perc

6 ÓRA TÉMA ISMERETTARTALMAK Informatika 1. (Virág Attila) Táblázatkészítés Excel programban a savas eső vizsgálat eredményeiből SZÜKSÉGES ANYAGOK, ESZKÖZÖK TANULÓI TEVÉKENYSÉG- FORMA RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐTARTAM 20 perc Táblázatkészítés Excel programban a zuzmóvizsgálatok eredményeiből Excel táblázatkezelő program használata: adatok bevitele, szegély és mintázat, táblázat mentése meghatározott helyre. Mérési adatok, számítógép A számítógépek számától függően egyéni vagy páros munka, majd ellenőrzés. 20 perc, majd 5 perc ellenőrzés Informatika 2. (Virág Attila) Grafikon készítése Excel programban a savas eső vizsgálat eredményeiből A számítógépek számától függően egyéni vagy páros munka. 30 perc Grafikonok a Excel táblázatkezelő program használata: táblázatból grafikon készítése. Előző órán elkészített táblázat, számítógép Összehasonlítás, ellenőrzés

7 TEREPMUNKA 1. Savas eső vizsgálatok A) Észlelőállomás létesítése Megfelelő hely kiválasztása (a közelben épület, fa nem lehet) Eszközök: talajtól 150 cm-es fa vagy fém oszlop, csapadék felfogására szolgáló edény, rögzítőeszköz, vászoncsík a szélirány azonosításához B) Napi mérések A felfogott csapadék vizsgálata két héten keresztül (hétköznapokon) Eszközök: iránytű a szélirány megállapítására, észlelőlap az eredmények rögzítésére, univerzális indikátor a savasság mérésére, ml-beosztású mérőhenger a csapadék mennyiségének megállapítására, műanyagzacskók a csapadék felfogására (a csapadékgyűjtőbe helyezve) 2. Zuzmóvizsgálatok Legalább egy tetszőleges alkalom kiválasztása a terepi felméréshez Különböző fajú és elhelyezkedésű fák kiválasztása (városi/mezőgazdasági terület, közúttól való távolság alapján) Hasonló korú (átmérő, magasság), egyenes törzsű fák kiválasztása A fákat 50 és 200 cm között vizsgáljuk Eszközök: észlelőlap az eredmények rögzítéséhez, A4-es lapon kivágott 15x15 cm-es négyzet a borítási százalék megállapításához, nagyító a zuzmótípusok és zuzmóhatározó a fajok azonosításához

8 SAVAS ESŐ VIZSGÁLATOK Dátum Szennyezés: I=igen N=nem ph Gyűjtött csapadék térfogata (ml) Szélirány Becsült szélerősség

9 Távolság a szennyezőforrástól ZUZMÓVIZSGÁLATOK Vizsgált fa sorszáma Példa Fafajta Növekedési hely Tűlevelűek Nyírfa Egyéb lombhullató fa Városi/ipari terület Erdő/mezőgazdasági terület Kisebb mint 50 m X X Út m X Több mint 200 m Szénerőmű X: nem bocsát ki ként S: ként bocsát ki Egyéb ipar X: nem bocsát ki ként S: ként bocsát ki Kisebb mint 1 km 1-10 km Több mint 10 km Kisebb mint 1 km 1-10 km X Több mint 10 km S Zuzmótelepek száma 4 Zuzmók típusai Borítási százalék Kéregzuzmók száma Lombos zuzmók száma Bokros zuzmók száma 0-25% 25-50% % X

10 ÓRAVÁZLAT Környezetvédelmi modul Földrajz 7. osztály Tanítási óra anyaga: A légszennyezés hatásai Időbeosztás Óra menete Feladat Fejlesztési célok Fejlesztett kompetencia Munkaformák IKT eszközök Előkészítés Szervezési feladatok: eszközök előkészítése 5 perc Ismétlés, motiváció 1) Téma feldolgozása, új anyag: Légszennyezés hatásainak számbavétele 2) Téma feldolgozása, új anyag: Magyarországi adatok és nemzetközi Kapcsolatteremtés, figyelemfelkeltés, előző anyag felidézése Kiemelten a savas esők hatása élő és élettelen (épített) környezetre Keresés az interneten: Országos Meteorológiai Szolgálat mérési adatai és egyéb hazai portálok adatbázisa, Lényegkiemelés, emlékezet fejlesztése Hasonlóságok és különbségek megfigyelése, Elemzés, értékelés, Szociális és természettudományos kompetenciák Koncentráció: földrajz Természettudományos és digitális kompetenciák Koncentráció: biológia és földrajz Természettudományos, digitális és matematikai kompetenciák Koncentráció: biológia és földrajz Frontális munka Frontális munka (képek, és ábrák segítségével írásvetítőn és/vagy számítógépen) Egyéni vagy páros munka (számítógépek számától függően) Számítógép és/vagy projektor Számítógép

11 10 perc Téma összefoglalása: Mit tehetünk? nemzetközi adatok keresése Nemzetközi egyezmények bemutatása, csoportos és egyéni cselekvés lehetősége, légszennyezettség mérése Ok-okozati kapcsolatok meglátása, analízisszintézis erősítése Természettudományos és szociális kompetenciák Frontális munka, beszélgetés

12 ÓRAVÁZLAT Környezetvédelmi modul Kémia 7. osztály Tanítási óra anyaga: Sav-bázis reakciók, a savas kémhatás Időbeosztás Óra menete Eszközök, anyagok Feladat Fejlesztési célok Fejlesztett kompetencia Munkaformák 5 perc Előkészítés Kénsav (H 2 SO 4 ) Konyhasó Ismétlés (részecskeátmenettel járó kémiai reakció) Motiváció A sósavszökőkút bemutatása HCl+H 2 O H 3 O + +Cl - Lombik Gumidugó Üvegcső Üvegkád Víz Indikátorok: - lakmuszpapír - fenolftalein - univerzális kénszalag Kapcsolatteremtés, figyelemfelkeltés, a redoxi-reakciók felidézése A H + -ion vándorlásának megfigyelése, a savas ph mérése Lényegkiemelés, emlékezet fejlesztése Hasonlóságok és különbségek megfigyelése a redoxi-reakciókkal összehasonlítva Szociális és természettudományos kompetenciák Természettudományos kompetenciák Frontális munka Tanári kísérlet Páros kísérlet beállítása Kénszalag Gyufa Üvegkád Víz Savas oldat előállítása, a kémhatás mérése Elemzés, értékelés, Szociális és természettudományos kompetenciák Páros munka 10 perc A téma A savas eső káros Ok-okozati Szociális és Frontális munka,

13 összefoglalása Mit tehetünk? Indikátorok hatásai az élő és élettelen környezetre SO 2 +H 2 O H 2 SO 3 kapcsolatok meglátása, analízisszintézis erősítése természettudományos kompetenciák Koncentráció: biológia, földrajz beszélgetés

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

Ember és természet. műveltségterület. Kémia. 7-8. évfolyam

Ember és természet. műveltségterület. Kémia. 7-8. évfolyam Ember és természet műveltségterület Kémia 7-8. évfolyam Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 2013 Ajánlás A kémia tanterv a MOZAIK Műhely kerettantervének kiegészített változata. Az átdolgozásnál

Részletesebben

B változat (1,5+1,5 óra)

B változat (1,5+1,5 óra) KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára B változat (1,5+1,5 óra) A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai

Részletesebben

KÉMIA HELYI TANTERV. 7 8. évfolyam

KÉMIA HELYI TANTERV. 7 8. évfolyam KÉMIA HELYI TANTERV 7 8. évfolyam 1 KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára B változat A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan

Részletesebben

KÉMIA KERETTANTERV. 7.-8. évfolyam

KÉMIA KERETTANTERV. 7.-8. évfolyam KÉMIA KERETTANTERV 7.-8. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata, hogy a tanulók fokozatosan sajátítsák el azt a kémiai műveltségtartalmat és szemléletet,

Részletesebben

HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE KÉMIA. 7-8.évfolyam. Pozsári Gyöngyi

HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE KÉMIA. 7-8.évfolyam. Pozsári Gyöngyi HELYI TANTERV A VARGA DOMOKOS ÁLTALÁNOS ISKOLA RÉSZÉRE KÉMIA 7-8.évfolyam Pozsári Gyöngyi KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja

Részletesebben

CÉLOK ÉS FELADATOK FEJLESZTÉSI FELADATOK

CÉLOK ÉS FELADATOK FEJLESZTÉSI FELADATOK CÉLOK ÉS FELADATOK Legfőbb cél, hogy a tanulók egészséges személyiségükkel működjenek a saját életterükben. A kémia tantárgy nemcsak a tantárgyhoz tartozó tudományos ismereteket közvetíti, hanem alkalmat

Részletesebben

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet

BIOLÓGIA TANMENET. a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez. Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET a Műszaki Kiadó Biológia 7. (MK-4295-7) tankönyvéhez Készítette: Kropog Erzsébet BIOLÓGIA TANMENET A 7. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A tanmenet a Műszaki Kiadó Kropog Erzsébet, Mándics Dezső, Dr.

Részletesebben

B változat (1,5+1,5 óra)

B változat (1,5+1,5 óra) Helyin tanterv az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2.10.2 (B) változatához KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára B változat (1,5+1,5 óra) A kémia tanításának

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai program - Helyi tanterv. Kémia 7-8. évfolyam. Helyi tantárgyi tanterv

Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai program - Helyi tanterv. Kémia 7-8. évfolyam. Helyi tantárgyi tanterv 1. Tantárgyi címoldal Kémia 7-8. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a kémia tantárgy oktatása a Sarkadi Általános Iskola

Részletesebben

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam

Célok, feladatok. Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Helyi tanterv Fizika 7-8. évfolyam FIZIKA Célok, feladatok Az általános iskolai fizikatanítás az alsóbb évfolyamokon tanított környezetismeret, illetve természetismeret integrált tantárgyak anyagára épül, azok szerves folytatása. A fizika

Részletesebben

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam

HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV KÉMIA 7-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 KÉMIA 7 8. évfolyam A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja

Részletesebben

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés Growing Interest in the Development of Teaching Science GRI D Net work Növekvő érdeklődés a természettudományos oktatás fejlesztése iránt IKT + környezeti nevelés = természettudományos tanulásfejlesztés

Részletesebben

KÉMIA 7.-8. évfolyam HELYI TANTERV 2013 IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÉMIA 7.-8. évfolyam HELYI TANTERV 2013 IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA KÉMIA 7.-8. évfolyam HELYI TANTERV 2013 IRINYI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 KÉMIA az általános iskolák 7 8. évfolyama számára A kémia tanításának célja és feladatai A kémia tanításának célja és feladata,

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Természetismeret Biológia-Földrajz 6. évfolyam. Helyi tanterv NAT 3 2007.

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Természetismeret Biológia-Földrajz 6. évfolyam. Helyi tanterv NAT 3 2007. Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Természetismeret Biológia-Földrajz 6. évfolyam Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Kubassek

Részletesebben

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

BIOLÓGIA TANTÁRGY 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hat évfolyamos osztályainkban megvalósuló biológiatanítás célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett ismeretekre, készségekre és képességekre építve a tanulókkal megismertesse

Részletesebben

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi Tematikai egység

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi Tematikai egység KÉMIA B változat (1,5+2 óra) Kerettanterv NTK helyi tantervi ajánlása Szabadon Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi Tematikai egység órakeret összesen Évfolyam óraszám új ismeretek

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA

HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA HELYI TANTERV BIOLÓGIA A GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK SZÁMÁRA 1 BIOLÓGIA (gimnázium 2+2+2) A gimnáziumi biológiatanítás célja, hogy a tanulók az élő természettel kapcsolatos ismereteiket elmélyítve és gazdagítva

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Kémia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.10.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Kémia. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.10.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Kémia készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 5-8./2.2.10.2. alapján 7-8. évfolyam 2 KÉMIA Az Ember és természet műveltségi területen

Részletesebben

EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA. Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam)

EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA. Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam) EMBER A TERMÉSZETBEN KÉMIA Fejlesztő szakasz (7-8. évfolyam) BEVEZETÉS A kémia tantárgy az általános iskola 7-8. évfolyamaiban elsősorban az Ember a természetben műveltségi területhez, de bizonyos vonatkozásokban

Részletesebben

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok

KÉMIA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok KÉMIA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakközépiskolai kémia tantárgy tematikája hasonló, mint a gimnáziumé, a különbség a tananyag tárgyalásának mélységében, a nevelés és gyakorlatorientált feldolgozásban

Részletesebben

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi órakeret óraszám

KÉMIA B változat (1,5+2 óra) NTK helyi tantervi ajánlása. Kerettantervi óraszámon belül felhasználható Kerettantervi órakeret óraszám Célok és feladatok Kémia 7-8. évfolyam Normál és Kéttannyelvű oktatáshoz KÉMIA B változat (1,5+2 óra) Kerettanterv NTK helyi tantervi ajánlása Tematikai egység Szabadon Kerettantervi óraszámon belül felhasználható

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV

A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei BIOLÓGIA HELYI TANTERV BIOLÓGIA HELYI TANTERV 1 1 Tartalomjegyzék A Csány László Közgazdasági Szakközépiskola helyi tantervei 1 Tartalomjegyzék... 2 2 Bevezetés... 3 3 A kulcskompetenciák: az ismeretek, a képességek és az attitűdök

Részletesebben

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A

Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Biológia-egészségtan 7-8. évfolyam számára A Célok, feladatok A biológia tantárgy tartalma a természettudományos műveltség sajátos és egyben szerves része. Különös jelentőségét az adja, hogy az élő természettel

Részletesebben

Kémia. A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása az alábbi módon történik:

Kémia. A tananyaghoz kapcsolódó információk feldolgozása az alábbi módon történik: Kémia Célok és feladatok A tantervi anyag célja annak elérése, hogy tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része.

Részletesebben

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez a 7-12. évfolyamos biológia oktatáshoz Célok, feladatok A biológia-egészségtan tanításának célja, hogy az általános iskola 1 6. évfolyamán megszerzett

Részletesebben

az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; bemutató, jegyzőkönyv vagy

az információk feldolgozása egyéni vagy csoportmunkában, amelyhez konkrét probléma vagy feladat megoldása is kapcsolódhat; bemutató, jegyzőkönyv vagy KÉMIA B változat A kémia tanulás célja, hogy középiskolai tanulmányainak befejezésekor minden tanuló birtokában legyen a kémiai alapműveltségnek, ami a természettudományos alapműveltség része. Ezért szükséges,

Részletesebben

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT

HELYI TANTERV: testi-lelki egészség énkép és önismeret hon- és népismeret környezeti nevelés információs és kommunikációs kultúra NAT HELYI TANTERV: A biológiai ismeretek elsajátítása során a tanítás-tanulás folyamatában kiemelt hangsúlyt kap a testi-lelki egészség, az énkép és önismeret, a hon- és népismeret, a környezeti nevelés, valamint

Részletesebben