Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2

3 kommunikáció anyanyelv TÁMOP /1-2F anyanyelv kommunikáció anyanyelv 11. évfolyam TANÁRI kézikönyv

4 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Urbán Barbara Lektor: Hucskó Erzsébet Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

5 A tananyag általános leírása Tananyag címe A tananyag óraszáma Általános célok Kommunikáció anyanyelv 11. évfolyam 10x45 perc Általános célok: A szaknyelvi kommunikáció, a szakmai szövegek értelmezési képességének fejlesztése. Esszéírás, értekezés, érvelés, prezentáció készítésének gyakorlati elsajátítása. Konkrét célok: A tanulók évfolyamon elsajátított szövegnyelvészeti ismereteinek előhívása, rendszerezése. A tudományos stílus stílusrétegének felismerése, jellemzése. A szakmai szövegekre irányuló szövegfeldolgozási eljárások ismerete és alkalmazása, a szöveghez tartozó nem verbális információk kikeresése, rendszerezése, felhasználása, a verbális és nem verbális információk együttes alkalmazása. Szókincsbővítés, a szaknyelv minél pontosabb használata, a kevéssé ismert szókincsű szövegek megértése. Anyaggyűjtést, önálló ismeretszerzést igénylő szövegtípusok (értekezés, esszé, érvelés, előadás, prezentáció) elkészítéséhez kapcsolódó lépések gyakorlása, az önálló szövegalkotás fejlesztése. A források megjelölésének, az idézésnek formai és etikai szabályai. A jegyzetelés, vázlatírás, összefoglalás műveletének gyakorlása. Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez, a különféle beszédműfajok technikáinak használata. Kifejező, helyes beszéd, írás. Együttműködés, a megértési folyamat hibáinak elkerülése. Kapcsolódások Középiskolai magyar nyelv és kommunikáció 9., 10., 11. KIMENETI Követelmények Prezentáció készítése egy választott szakmai témából, írásbeli szövegalkotás meghatározott szövegtípusban. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

6 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam (perc) A tanítási egység típusa 1. A szöveg fogalmához kapcsolódó ismeretek rendszerezése 2. Stílus stílusréteg tudományos stílus I. Szövegértés 3. Stílus stílusréteg tudományos stílus II. Szövegalkotás 1x45 4x 45 4x45 Tanóra (45 perc) Tanóra (45 perc) Tanóra (45 perc) 4. A prezentációk bemutatása 1x45 Tanóra (45 perc) 4 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: A szöveg fogalmához kapcsolódó ismeretek rendszerezése Sorszám: 1. Évfolyam: 11. Időtartam: 1x45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (45 perc) Célok A tanulók évfolyamon elsajátított szövegnyelvészeti ismereteinek előhívása, rendszerezése. A szövegértési képesség felmérése. A 10. órára bemutatandó prezentáció előkészítése: témaválasztás több lehetséges témából. Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok A tanuló legyen képes megnevezni és a szövegben azonosítani a szövegösszefüggést biztosító grammatikai és jelentésbeli kapcsolóelemeket. Tudja elkülöníteni a szöveg főbb szerkezeti egységeit. Tudja megnevezni a szövegtípusok elkülönítésére használt főbb szempontokat. Ezek alapján ismerjen föl szövegtípusokat. Legyen képes a szövegalkotást és a befogadást meghatározó kommunikációs tényezők felismerésére. Ablak sablonok Fogalomkártyák Hiányos fürtábra Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan, Budapest: Osiris PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

8 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: A szöveg fogalmához kapcsolódó ismeretek rendszerezése Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Mire emlékszünk? A szöveg fogalma. A szövegösszefüggést biztosító jelentéstani és grammatikai kapcsolóelemek. A szöveg főbb szerkezeti egységeinek elkülönítése. 2. Hogyan alkalmazzuk? Az előzőekben összegyűjtött fogalmak gyakorlati alkalmazása. Emlékezet Az adatok rendszerezése Együttműködés A különféle beszédműfajok, kommunikációs technikáinak alkalmazása Deduktív és induktív megközelítés képessége Kreativitás A beszédpartnerrel való együttműködés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 10 Szóforgóval fogalmak gyűjtése. Csoportmunka Tanulói jegyzet 1-3. feladat A lexikális ismeretek előhívása ne szorítsa háttérbe azok gyakorlati alkalmazását. Ablak módszer Az ablak sablonjai Rendezzék ablakba aszerint, hogy a csoport tagjai közül hányan emlékeznek rá. Fogalomkártyák. Fogalomkártyák (3. melléklet) Csak a szöveg fogalmához, szerkezetéhez és a szövegöszszetartó erőhöz kapcsolódó fogalmakat osszuk ki! Közös megbeszélés, fürtábrába rendezés. Hiányos fürtábra (1. melléklet) 20 Szakértői mozaik Csoportmunka Tanulói jegyzet 4-5. feladat A csoporttagok egy-egy Gondolattérkép Frontális osztálymunka szempont szerint vizsgálják a szöveget. A szövegtípusok elkülönítésére használt szempontok megnevezése. Ezek alapján szövegtípus fölismerése. 3. Hogyan alkalmazzuk? A szövegalkotást és a befogadást meghatározó kommunikációs tényezők felismerése. Empátia, nézőpontváltás Figyelem, megfigyelés 10 Gondolkozz beszéld meg párban oszd meg Egyéni páros munka Frontális osztálymunka Tanulói jegyzet 6-7. feladat A megmaradt fogalomkártyák kiosztása. Ötletroham Csoportmunka 6 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: A szöveg fogalmához kapcsolódó ismeretek rendszerezése Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 4. Összefoglalva Ismeretek rendszerezése 5 Házi feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet 8. feladat A házi feladat szövegei a következő alkalommal felhasználhatók! A prezentáció előkészítése: a téma kiválasztása, a prezentációt készítő párok megalakítása, illetve feladatként már adható, hogy keressenek a tanulók szövegeket. Javasolt témák: Magyarország barlangjai A Rákócziak A Kis-Balaton A nyelvújítás A számítástechnika története A pestis PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

10 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Stílus stílusréteg tudományos stílus I. Szövegértés Sorszám: 2. Évfolyam: 11. Időtartam: 4x45 perc. A tanítási egység típusa Tanóra (45 perc) Célok A tudományos stílus stílusrétegének felismerése, jellemzése. A szakmai szövegekre irányuló szövegfeldolgozási eljárások ismerete és alkalmazása, a szöveghez tartozó nem verbális információk kikeresése, rendszerezése, felhasználása, a verbális és nem verbális információk együttes alkalmazása. Szókincsbővítés, a szaknyelv minél pontosabb használata, a kevéssé ismert szókincsű szövegek megértése. Különböző vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok felismerése, vélemény megfogalmazása. Vázlatírás, jegyzetelés, összefoglaló írása. Követelmények A tanuló tudja azonosítani a tudományos stílus általános jellemzőit, szóés kifejezéskészletét, mondatszerkezetét. A tanuló legyen képes a tudományos stílusrétegbe tartozó szövegek jellemző típusainak felismerésére. Legyen képes a szakmai szövegekből a tételmondatok kiemelésére, ezek alapján vázlat írására. Tudjon megadott témában legalább 3-4 különböző forrást keresni. Ismerje föl a szakmai szövegek felépítésének logikai rendjét. Tudja kezelni a szövegekhez kapcsolt nem verbális elemeket. Anyagszükséglet Kinyomtatott képek, diagramok, táblázatok csoportonként Csomagoló papír, filctoll Idegen szavak és kifejezések szótára csoportonként Magyar értelmező kéziszótár csoportonként Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan, Budapest: Osiris 8 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

11 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Stílus stílusréteg tudományos stílus I. Szövegértés Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Mi a stílus? A stílust meghatározó tényezők A beszédpartnerrel való együttműködés Figyelem, megfigyelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 Megbeszélés Páros munka Tanulói jegyzet 1. feladat Az előző órán házi feladatként adott fogalmazások jól felhasználhatók a stílust befolyásoló tényezők megfigyelésére. Szóforgó Csoportmunka Tanulói jegyzet 2. feladat A stílusrétegek Megbeszélés Frontális Tanulói jegyzet 3-4. feladat Összegzés Rögzítés írásban Egyéni munka Tanulói jegyzet 5. feladat 2. A tudományos stílus Fogalma Rendeltetése Jellemzői Szó- és kifejezéskészlete Mondatszerkesztése Szövegtípusai Analízis Rendszerezés A téma megállapítása Lényegkiemelés A logikai összefüggések felismerése 45 Gondolkozz beszéld meg párban oszd meg Páros, majd csoportmunka Szakértői mozaik Csoportmunka Tanulói jegyzet 2. feladat Prezentáció Páros munka Tanulói jegyzet 3. feladat Tanulói jegyzet 1. feladat Ezen az órán kérdezzünk rá a témaválasztás és az anyaggyűjtés eredményére. Egyéni munka Tanulói jegyzet 4. feladat Házi feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet: Házi feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Stílus stílusréteg tudományos stílus I. Szövegértés Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 3. Szövegértelmezési eljárások I. Adatokkal (információval) való műveleti képességek válogató, osztályozó, rendszerező képesség A teljes szöveg áttekintése Gondolkozz beszéld meg párban A teljes szöveg többszöri elolvasása A szöveg újraolvasása, szövegreprodukálás jegyzet alapján Lényegkiemelés. Hangos és néma olvasás Szakmai szövegek megértésének képessége 45 Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Páros munka Tanulói jegyzet 1-2. feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet 3-7. feladat Idegen szavak és kifejezések szótára Magyar értelmező kéziszótár Tanuló jegyzet 8. feladat Összegzés Diákkvartett A szöveg megértését kérdések feltevésével is ellenőrizhetjük az óra végén. 10 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

13 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Stílus stílusréteg tudományos stílus I. Szövegértés Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4 Szövegértelmezési eljárások II. Szakszavak. Önálló szövegfeldolgozás A szókincs különböző rétegeinek tudatos használata 45 Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Egyéni munka Tanulói jegyzet 1-2. feladat Beszéld meg párban! Páros munka Tanulói jegyzet 3. feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet 4-6. feladat Illusztráció, tipográfia, szöveg vizuális elrendezése, ábra, táblázat, térkép Verbális és vizuális információk felhasználásának képessége Csoportmunka Tanulói jegyzet 7. feladat Mellékletben képek, táblázatok, diagramok (4. melléklet) Egyéni munka Tanulói jegyzet 8. feladat Csoportonként két Magyar értelmező kéziszótár. Összegzés Plakát Csoportmunka Tanulói jegyzet 9. feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Stílus stílusréteg tudományos stílus II. Szövegalkotás Sorszám: 3. Évfolyam: 11. Időtartam: 4x45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Szókincsbővítés, a szaknyelv minél pontosabb használata, a kevéssé ismert szókincsű szövegek megértése. Anyaggyűjtést, önálló ismeretszerzést igénylő szövegtípusok (értekezés, esszé, érvelés, előadás, prezentáció) elkészítéséhez kapcsolódó lépések gyakorlása, az önálló szövegalkotás fejlesztése. A források megjelölésének, az idézésnek formai és etikai szabályai. Alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez, a különféle beszédműfajok technikáinak használata. Kifejező, helyes beszéd, írás. Együttműködés, a megértési folyamat hibáinak elkerülése. Legyen képes eligazodni, válogatni a gyűjtött anyagokban. A gyűjtött anyagok alapján legyen képes szöveget alkotni írásban vagy szóban a tudományos stílus meghatározott szövegtípusában. Legyen képes véleményének szabatos, mások számára érthető, nyelvileg igényes kifejtésére. Legyen képes tudatosan használni a testbeszédet, az arcjátékot, a térközszabályozást. Legyen képes helyesírását önállóan ellenőrizni helyesírási szótár segítségével. Legyen képes prezentáció összeállítására. Kinyomtatott képek, diagramok, táblázatok csoportonként Idegen szavak és kifejezések szótára csoportonként Magyar értelmező kéziszótár csoportonként 2 db Helyesírási szótár Tanári számítógép, projektor, internet 12 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

15 Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Oroszlány Péter (1995) Tanári kézikönyv a tanulás tanításához, Budapest: AKG Kiadó Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan, Budapest: Osiris PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Stílus stílusréteg tudományos stílus II. Szövegértés Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. Anyaggyűjtés A beszédpartnerrel való együttműködés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 Ötletbörze Beszéld meg párban Egyéni, páros és csoportmunka Tanulói jegyzet 1. feladat Tanulói jegyzet 5-6. feladat Könyvtárhasználat Kutatás Egyéni/páros Könyvek Az internetes adatbázisok használatát legjobban úgy tudjuk gyakoroltatni, ha lehetőség van a tanulók számára is a géphasználatra. Ha nincs, tanári gépen mutassuk be a keresési eljárást. Cédulázás Lényegkiemelés Adatokkal való műveleti képességek válogató, osztályozó, rendszerező képesség Egyéni és páros munka Tanulói jegyzet 2-4. feladat A több ismert hivatkozási forma közül egy megtanítása javasolt. Házi feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet Házi feladat 14 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Stílus stílusréteg tudományos stílus II. Szövegértés Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 2. Szövegszerkesztési gyakorlatok Analízis képessége Kifejezőkészség Nyelvtani, nyelvhelyességi, helyesírási biztonság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 Egyéni munka Tanulói jegyzet 1-3. feladat Páros munka Tanulói jegyzet 4-6. feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet 7. feladat Feladatküldés Csoportmunka Tanulói jegyzet 8. feladat Kártya a feladatküldéshez A feladatküldés esetén meg lehet állapodni a meghatározható szavak körében. Pl. csak tárgyakat, állatokat, érzéseket lehet körülírni. Rajzold le, amit írtam Csoportmunka Csoportonként 4 db diagram, fehér papír, filctoll a rajzoláshoz 5. melléklet Egyéni munka Tanulói jegyzet 10. feladat A feladat előtt megbeszélhetjük a diagramtípusokat (pl. oszlop, kör, vonal stb.) 5. melléklet Házi feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet: Házi feladat 3. Elrendezés Adatokkal való műveleti képességek válogató, osztályozó, rendszerező képesség Kritikai érzék fejlesztése Szótárhasználat Hosszabb felkészülést igénylő értekezés megalkotása 45 Beszéld meg párban Beszéld meg párban oszd meg Páros munka Tanulói jegyzet 1-3. feladat Csoportmunka Tanulói jegyzet 4. feladat Egyéni munka Tanulói jegyzet 5. feladat Szinonimaszótár Helyesírási szótár Csoportmunka Tanulói jegyzet 6. feladat PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Stílus stílusréteg tudományos stílus II. Szövegértés Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 4. Szóbeli szövegalkotás, vita Lényegkiemelés Nem verbális eszközök alkalmazása a mondanivaló alátámasztására A kommunikációs helyzethez való alkalmazkodás A partner előzetes ismereteihez való alkalmazkodás Együttműködés Véleménykifejtés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 45 Csoportmunka Tanulói jegyzet 1. feladat Képek, diagramok, térképek, ábrák csoportonként 2 példányban Ötletbörze Csoportmunka Tanulói jegyzet 2. feladat Ötletbörze, vita Egyéni munka Tanulói jegyzet 3. feladat Csoportmunka Tanulói jegyzet 4-6. feladat 16 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

19 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: A prezentációk bemutatása Sorszám: 4. Évfolyam: 11. Időtartam: 1x45 perc A tanítási egység típusa Tanóra (45 perc) Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Az első órán meghatározott témákban prezentációk bemutatása páronként A tanulók legyenek képesek felkészülés után önállóan prezentációt bemutatni. Megfelelő számú értékelőlap Tanári számítógép, projektor PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

20 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: A prezentációk bemutatása Sorszám Téma / Altéma Készség / képesség Időtartam (perc) 1. A prezentációk bemutatása Szóbeli szövegalkotás 45 Prezentálás Egyéni és páros munka Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Megfelelő számú értékelőlap a mellékletben (6. melléklet). 18 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

21 6. Melléklet Felkészültsége, a téma ismerete alapos volt. A bevezetőben megfogalmazta a vizsgálandó kérdéseket. A tárgyalásban logikus témahálózatot épített fel. A befejezésben összegzi mondanivalóját. Előadásmódja nyelvileg megfelelő. Megfelelően használja a szakkifejezéseket. A szöveg stílusa megfelel a tudományos stílus követelményeinek. Az előadás hangereje, tempója megfelelő. Hangsúlyozással, szünetek tartásával tagolja mondanivalóját. A szemléltetőeszközöket céljuknak megfelelően használja. A táblázatok, grafikonok, képek stb. jól láthatók, a kivetített szövegek jól olvashatók. Értékelőlap a prezentációk pontozásához PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

22 Függelék Kreatív feladat Időtartam Cél Prezentáció készítése szabadon választott témában 10x45 perc Ismeretek: Powerpoint használata Képességfókusz: A szaknyelvi kommunikáció, a szakmai szövegek értelmezési képességének fejlesztése. Szövegfeldolgozási eljárások ismerete és alkalmazása, a verbális és nem verbális információk együttes alkalmazása. Esszéírás, értekezés, érvelés, prezentáció készítésének gyakorlati elsajátítása. A munkaszervezési (tervezés, döntés) kompetenciák fejlesztése. Együttműködés. Vitakészség. A segítőkészség, empátia fejlesztése. Tanulói tevékenységek Csoportalakítás, szerepelosztás, csoportszabályok A feldolgozandó téma kiválasztása Anyaggyűjtés (internetes adatbázisok, könyvtár) A prezentáció tartalmának megtervezése Az írások elkészítése Worddel Diagramok, táblázatok, ábrák, térképek, képek keresése, készítése A Powerpoint bemutató elkészítése A prezentáció bemutatása Tanári instrukciók Az osztály tagjainak heterogén négyfős csoportokba rendezése egy kooperatív csoportalakítási technikával. Projektindító beszélgetés tartalma: A projekt célja A projekt produktuma A munka folyamata és annak dokumentálása A probléma- és konfliktuskezelés 20 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

23 Tanári instrukciók 1. óra A prezentáció előkészítése: a téma kiválasztása (a csoporttagok párban készítsenek prezentációt), a prezentációt készítő párok megalakítása, illetve feladatként már adható, hogy keressenek a tanulók szövegeket. Javasolt témák: Magyarország barlangjai A Rákócziak A Kis-Balaton A nyelvújítás A számítástechnika története A pestis Illetve bármilyen szabadon választott téma a szakterületről óra Anyaggyűjtés (otthoni munka) Kísérjük figyelemmel a diákok munkáját, óráról órára kérdezzünk rá, ki hol tart az anyaggyűjtésben, adjunk segítséget a keresésben! 7. óra Az összegyűjtött anyag elrendezése, a téma szűkítése, vázlatkészítés, a megfogalmazás kezdete, a készített szövegek nyelvhelyességi és helyesírási ellenőrzése óra A prezentációk elkészítése (otthoni munka). 10. óra A prezentációk bemutatása, értékelése. Tárgyi feltételek Értékelési szempontok Legalább 1 db tanári számítógép internetkapcsolattal. Projektor A tanultak alkalmazása: A szövegalkotási szabályok betartása A tudományos stílus jellegzetességeinek megfelelő szöveg alkotása A prezentációk: téma ismerete, logikus szerkezet, előadásmód, szakkifejezések használata, nyelvhelyesség, hangerő, hangsúlyozás, szemléltetőeszközök. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

24 A Tanári kézikönyv mellékletei Az 1. tanítási egységhez tartozó mellékletek: 1. melléklet hiányos fürtábra ANY11_TKM1_1m.pdf 2. melléklet teljes fürtábra ANY11_TKM1_2m.pdf 3. melléklet fogalomkártyák ANY11_TKM1_3m.doc A 2. tanítási egységhez tartozó mellékletek: 4. melléklet Kis-Balaton képek, ábrák, diagramok, táblázatok ANY11_TKM2_4m.doc A 3. tanítási egységhez tartozó mellékletek: 5. melléklet A diagramok típusai (ANY11_TKM3_5m.pdf) A 4. tanítási egységhez tartozó mellékletek 6. melléklet Értékelőlap a prezentációk pontozásához 22 anyanyelv tanári kézikönyv 11. évfolyam

25 Felhasznált irodalom Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 9. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 10. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Balázs Géza Benkes Zsuzsa: Magyar nyelv a gimnáziumok és a szakközépiskolák 11. évfolyama számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Byam, Michele (1990): Fegyverek és páncélok, Budapest: Park Kiadó Etimológiai szótár. Magyar szavak és toldalékok eredete. Zaicz Gábor (szerk.), Budapest: Tinta Könyvkiadó, 2006 Farkas Ildikó (2003): A hoplita. Elérhető az interneten: historia Hegyi Dolores Kertész István Németh György Sarkady János (1999): Görög történelem a kezdetektől Kr.e. 30-ig, Budapest: Osiris Kiadó Horváth Péter (2007): Történelem az általános iskolások számára 5. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Illyés Gyula (1966) Hetvenhét magyar népmese, Budapest: Móra Ferenc Könyvkiadó Játékszabályok. A világ sportjainak képes enciklopédiája. Worth, Sylvia (szerk.), Göncöl-Méliusz, 1994 Kagan, Spencer (2001): Kooperatív tanulás, Budapest: Önkonet Kft. Kordos László: Magyarország barlangjai. Elérhető az interneten: htm ( ) Magyar értelmező kéziszótár Oroszlány Péter (1995) Tanári kézikönyv a tanulás tanításához, Budapest: AKG Kiadó Száray Miklós(1997): Történelem I. a középiskolák számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Szikszainé Nagy Irma (1999): Leíró magyar szövegtan, Budapest: Osiris Tarján Gábor (2002): Mindennapi hagyomány, Csíkszereda: Pro-Print Könyvkiadó Wass Albert (2003): A funtineli boszorkány. Az urszubeli leány, Pomáz: Kráter szagkemia ( ) a_fekete_halal_ kronikaja ( ) ( ) ( ) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

26 Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ÚMFT infovonal:

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta:

Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: Teleki Sámuel Általános Iskola (Érd, Törökbálinti út 1.) MAGYAR NYELVTAN 5 8. ÉVFOLYAM Helyi tanterv NAT 3 2007. Apáczai Kiadó gondozásában megjelent kerettantervet átdolgozta: a társadalomtudományi munkaközösség

Részletesebben

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS

NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁS 1. Cél: A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 8. (3) alapján: az 5. és 6. évfolyamon (az alapozó szakaszban) a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-50%-át nem szakrendszerű

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról

A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A Kormány 243/2003. (XII.17.) Korm. r e n d e l e te a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. LXXIX. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat

Helyi tanterv Magyar nyelv 9-12. évfolyam Felnőttoktatási tagozat MAGYAR NYELV Célok és feladatok - A tantárgy oktatása iskolánkban olyan nyelvfelfogáson alapul, amely a nyelvet valóságos működésében, az emberi érintkezés tágabb összefüggéseibe ágyazva vizsgálja (azaz

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében

A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében A TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0279 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat keretében Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Szakiskolai

Részletesebben

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához

Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró. Kézikönyv. a magyar nyelv tanításához Széplaki Erzsébet Érdemes tankönyvíró Kézikönyv a magyar nyelv tanításához 7. évfolyam nyelvtan7_ujra_kk.indd 1 6/10/14 9:55 AM Szerző SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. évfolyam KOMPETENCIA SZINTEK 1 Írta: Pap Judit Szerkesztette: Borbély Borbála Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria Felelõs szerkesztõ: Török Ágnes Pap Judit, 2005 A Kiadó a

Részletesebben

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET MAGYAR NVELV ÉS IRODALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Általános alapelvek, célok Ez a tanterv olyan sportoló fiatalok számára készült, akik valamilyen sport tevékenységet magas szinten végeznek. Éppen ezért tanulóinknak

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam

HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam 2013 HELYI TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5-8. évfolyam KISKUNHALASI FELSŐVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KISKUNHALAS, SZABADSÁG TÉR 6. 6400 1 A Felsővárosi Általános Iskola helyi tanterve magyar nyelvből Oktatási

Részletesebben

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009.

OM: 033966. Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola. Kinizsi Lakótelepi Tagiskola. Helyi tanterv. 5-8. évfolyam 2009. OM: 033966 Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Helyi tanterv 5-8. évfolyam 2009. 1 Tartalomjegyzék 1. Az iskola tantárgystruktúrája 5-8. évfolyam... 9 2. Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam...

Részletesebben

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához

Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Kézikönyv a Nyelvtan 6. tanításához nyelvtan6_uj_kk.indd 1 2014.06.12. 6:51 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája

B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája B-A-Z. M. Surányi Endre Gimnázium és Szakképző Iskola Irinyi János Szakközépiskolai Tagiskolája 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 1. E-mail: titkar@irinyi-tuv.sulinet.hu Tel: (06-48) 311-422; Fax: (06-48)

Részletesebben

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8.

Célok és feladatok a magyar nyelv és irodalomoktatáshoz a szövegértési kompetenciafejlesztés középpontba helyezésével 5-8. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Célok és feladatok: Bevezető: A magyar nyelv és irodalom tantárgy fontos célja, hogy a tanulók olyan önálló gondolkodású fiatalokká váljanak, akik erkölcsi kérdésekben képesek

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 2. oldal Óraterv csoportbontással 3. oldal Angol tagozat műveltségi területei 4. oldal 1. Magyar nyelv és irodalom 5. oldal 2. Angol nyelv 22. oldal 3. Történelem

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára)

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) NÉMET NYELV ÉS IRODALOM (a nyelvoktató, a bővített nyelvoktató és a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatás számára) 9 12. évfolyam Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák

Részletesebben

A középiskolai anyanyelvi kompetenciák fejlesztése nem formális tanulási utakon. Célcsoport :14-18 évesek, gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók

A középiskolai anyanyelvi kompetenciák fejlesztése nem formális tanulási utakon. Célcsoport :14-18 évesek, gimnáziumi és szakközépiskolai tanulók A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál felesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén A középiskolai

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar nyelv

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE 2007. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEM SZAKRENDSZERŰ OKTATÁSÁNAK HELYI TANTERVE Szentes, Petőfi u. 15. sz. 2007. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 8. ÉVFOLYAM... 3 5. ÉVFOLYAM...

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. 6+6+5+5 Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák, valamint a nyolc- és hat évfolyamos gimnáziumok 9 12. évfolyamai számára készült. A magyar

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom

Részletesebben

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM

NÉMET NYELV ÉS IRODALOM NÉMET NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a négy évfolyamos gimnáziumok és szakközépiskolák számára készült. A német nemzetiségi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése,

Részletesebben

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI

Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI Fráter György Katolikus Általános Iskola és AMI HELYI TANTERV ALSÓ TAGOZAT 1-4 ÉVFOLYAM Tematikai egység/fejlesztési cél MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Fejlesztési feladatok és óraszámok 1-2. évfolyam Kerettantervi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom helye az oktatási nevelési folyamatban A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítás és tanulása különösen alkalmas a társadalom közösen vallott értékeinek közvetítésére. Tartalommal

Részletesebben

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

XIV. Fogalomtár. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez XIV. A fogalomtár azoknak a fontosabb fogalmaknak a rövid, tömör magyarázatát kínálja, amelyeket a pedagógusok és a szakértők a pedagógus-életpályamodellel kapcsolatos minősítés során használhatnak. Tehát

Részletesebben