TÁMOP /1-2F Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv"

Átírás

1 Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP /1-2F Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv

2 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Botos Réka Lektor: Hucskó Erzsébet Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

3 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉ- NYEK Anyanyelv 5x2 óra Integrált nyelvi-irodalmi-kommunikációs képességek fejlesztése. Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése szakmai témájú, szaknyelvi szövegek felhasználásával. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása. Csoport- és pármunkában az együttműködés képességének fejlesztése. Magyar nyelv 9. évfolyamos tananyag Tudjon a kommunikációs tényezőknek megfelelően kommunikálni szóban és írásban. Legyen képes a szövegtípusok megkülönböztetésére és felhasználására. Ismerje a szöveg szerkezeti egységeit. Tudjon a szövegekkel műveleteket végezni, szöveget alkotni, elemezni, átalakítani, kiegészíteni. Legyen képes használni a szótárakat és lexikonokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

4 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa 1. Szóbeli és írásbeli szövegtípusok 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 2. Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 3. Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 4. Szövegalkotás 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 5. Társasjáték projekt 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 4 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

5 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa Időtartam: 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanulók témával kapcsolatos eddigi tudásának rendszerezése. A szóbeli és írásbeli szövegek nyelvi-stilisztikai jellemzőinek összehasonlítása, rendszerezése. A metakommunikációs eszközök ismerete és adekvát használata. Önálló szövegalkotás szóban és írásban megadott szempontok szerint. Együttműködés párban és csoportban; a csoport, illetve az egyén munkájának értékelése megadott szempontok alapján. Követelmények Tudjon adott téma alapján szóbeli és írásbeli szöveget alkotni. Képes legyen a témájához szükséges anyagokat gyűjteni a rendelkezésre álló médiumokból, szakirodalomból (internet, folyóiratok, tankönyvek stb.). Tudjon csoportmunkában együttműködni társaival. Tudjon reflektíven viszonyulni saját teljesítményéhez, és legyen képes a többiek produktumát is a feladatban meghatározott szempontok alapján értékelni. Tudjon képeken, filmrészletekben megfigyelt nem verbális jelek alapján következtetni a kommunikációs helyzet jellemzőire. Anyagszükséglet Filmrészlet, kártyák a csoportalkotáshoz Informatikai, Laptop, projektor VAGY tévé és DVD-lejátszó, internetkapcsolat oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. A szöveg Figyelem, megfigyelés Következtetés Csoportosítás Érvelés 2. A szöveg definíciója A diákok által (ötletroham) A diákokkal közös definíció alkotása 3. Félreproduktív szövegalkotás: hiányos szöveg kiegészítése. 4. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat különbségei 5. Nem verbális kommunikáció Szinkronizálás Tapasztalatok megbeszélése A nem verbális jelek fajtái Általánosítás Összefüggések felismerése Lényegkiemelés Szövegalkotás szóban és írásban Figyelem, megfigyelés Összehasonlítás Következtetés Figyelem, megfigyelés Következtetés Előadói készség Módszer Munkaforma 5 Megbeszélés Egyéni munka 5 Ötletroham Megbeszélés, közös definícióalkotás Szerepjáték Frontális osztálymunka 15 Írásbeli szövegalkotás Csoportmunka 10 Megfigyelés, megbeszélés Csoportmunka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet 1. feladat A tanulóknak el kell döntenie, hogy a feladatban idézett nyelvi egységek szövegnek számítanak-e. Ezek után kérjük meg őket, hogy érveljenek véleményük mellett. Tanulói jegyzet 2. feladat Az ötletrohamnál ügyeljünk arra, hogy az első körben ne kommentáljuk az elhangzott ötleteket! A szelektálás szempontjait indokoltassuk! A közösen írt definíció kerüljön a tanulói jegyzetbe! Tanulói jegyzet 3. feladat Beugró -szerűen egészítsék ki párbeszéddé, összefüggő jelenetté az 1. feladat a) részét, majd játsszák el a többieknek! Tanulói jegyzet 4. feladat Kártyák, melyeken az összehasonlítási szempontok találhatók. Mindenki húz egyet, és az alapján dől el, melyik csoportba kerül. Az összehasonlítási szempontok alapján osztjuk csoportba a diákokat, akiknek az a feladatuk, hogy a két szövegben vizsgálják meg az adott szempontot. Szakértői csoport A megfigyeléseket megosztják az osztállyal, majd közösen rögzítik a tanulói jegyzetbe. 15 Megfigyelés Szóbeli szövegalkotás Pármunka Tanulói jegyzet 5. feladat DVD film részlet (bármilyen részlet felhasználható oktatási céllal szerzői jog sértése nélkül) Laptop, projektor/dvd-lejátszó A filmrészletet szinkronizálni kell a metakommunikációs jelek alapján. Bármely filmrészlet használható, amiben 2 szereplő kommunikál. 6 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Szövegalkotás a kommunikációs helyzettől függően: 1. Szövegek megírása (10 perc) 2. Előadás (10 perc) 3. Megbeszélés (15 perc) 7. Házi feladat ismertetése: Dolgozat összeállítása Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos cikkek gyűjtése az internetről Válogató, osztályozó, rendszerező képesség Kreativitás Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Kooperativitás Nyitottság Önreflexió Kritikai attitűd Szövegalkotás írásban Kreativitás Ismeretalkalmazás Módszer Munkaforma 5 Írásbeli szövegalkotás 35 Írásbeli szövegalkotás Csoportmunka Egyéni munka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Internetkapcsolat, laptop, a Függelékben található cikkek Kártyák a csoportalkotáshoz: a műfajok legyenek ráírva, az egy műfajt húzók tartoznak egy csoportba Tanulói jegyzet 6. feladat Tanulói jegyzet házi feladat Függelékben található cikkek 1 szakmai témát feldolgozva kell a 4 csoportnak 2 írásbeli és 2 szóbeli szöveget létrehoznia úgy, hogy természetesen a kommunikáció célja, célcsoportja is más. Írásbeli: hír, felhívás Szóbeli: társadalmi célú hirdetés, vita Mindegyik szöveget be kell mutatni a közönségnek, miután ezt mindenki megtette, közösen értékeljük a teljesítményeket! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen különbségek jelentek meg a szóbeli és írásbeli szövegekben! Közösen alkossunk szabályt a megbeszélésre! Fontos szempont a megbeszélésnél az együttműködés hatékonysága. Dolgozat összeállítása: segíthet a diákoknak egy ötletroham azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú feladatokat ismernek. Feleletválasztós Teszt (totó) Kifejtő nyílt kérdés Keresztrejtvény Kiegészítős Párosítós Sorrend megállapítása Írásbeli szövegalkotás Képleírás stb. Gyűjtőmunka Érdemes a keresési technikákról is beszélni. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 6. pontnál bontható a tananyag ( = 1. óra; 6+7=2. óra). PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

8 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 2. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanulók vázlatkészítési technikáinak felidézése. A tanulók megismertetése a klasszikus vázlat és a gondolattérkép módszerével. A stilisztikai érték fogalmának bevezetése és használata szinonimák, ellentétpárok keresésénél. Szavak megkeresése szótárokban; a szótári definíciók értelmezése. Önálló definícióalkotás. Együttműködés párban és csoportban. A diák legyen képes szöveg alapján vázlat és gondolattérkép elkészítésére. A tanuló tudjon megadott szempontok alapján szavakat keresni a szövegből. A tanuló legyen képes szinonimát és ellentétpárokat gyűjteni a megadott szavakhoz. A tanuló tudja használni szótárokat, lexikonokat. A tanuló legyen képes önálló definícióalkotásra. Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonimaszótár, Helyesírási kéziszótár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára kártyák a csoportalkotáshoz Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan, Budapest, METÓDUS-TAN, Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Vázlat Kreativitás Csoportosítás Adatok rendszerzése megadott szempontok szerint Ikon, rövidítés Kreativitás Ügyesség Adatok rendszerzése-gyűjtése megadott szempontok szerint Vázlat és gondolattérkép összehasonlítása Adatok rendszerezése megadott szempontok szerint Lényegkiemelés Együttműködés Céltudatosság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 35 Szóforgó Csoportmunka Tanulói jegyzet 1. feladat N Gyűjtőmunka Megbeszélés, írásbeli szövegalkotás Egyéni munka Tanulói jegyzet 2. feladat N Csoportmunka Tanulói jegyzet 3. feladat Függelék (cikk + gondolattérkép minta) Kártyák a csoportalkotáshoz A kártyákon vagy a vázlat, vagy a gondolattérkép szó szerepeljen, illetve számok attól függően, hogy hányan lesznek egy csoportban, pl. VÁZLAT 1-ből 4 darab, akkor 4-en lesznek az 1. számú VÁZLAT csoportban. 2. Szinonima, ellentét Stilisztikai érték 3. Szótárhasználat (definíció, szótári rövidítés) Szavak jelentése közötti összefüggés felismerése Szótárhasználat Írásbeli szövegalkotás Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján 15 Gyűjtőmunka, feladatmegoldás Egyéni munka Tanulói jegyzet feladat, Magyar szinonimaszótár 15 Kooperatív Csoportmunka Tanulói jegyzet 7. feladat Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonimaszótár, Helyesírási kéziszótár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, kártyák a csoportalkotáshoz A szavazás érdekes lehet abból a szempontból, hogy az osztállyal a jövőben melyik műfajt érdemes gyakorolni. N Elég mindegyikből egy, hiszen egy csoportnál egy szótártípus lesz. A kártyákon a szótárok nevei szerepeljenek! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

10 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Definícióalkotás Definícióírás írásbeli szövegalkotás Versenyszellem 5. Házi feladat ismertetése: szótárkészítés Kreativitás Definícióírás Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Írásbeli szövegalkotás 5 Házi feladat Írásbeli szövegalkotás Egyéni munka Tanulói jegyzet 8. feladat Idegen szavak és kifejezések kéziszótára Egyéni munka Tanulói jegyzet: házi feladat N Becsapós játék a tanár kiválaszt egy mindenki számára ismeretlen szót az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárából, amire a diákoknak definíciót kell írni, összeszedi a megírt definíciókat (az eredeti is belekerül), felolvassa őket, majd szavaznak, hogy melyik az eredeti az is kap pontot, aki eltalálja, melyik az eredeti, akiét pedig elhitték, annyi pontot kap, ahányan rá szavaztak. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 2. pontnál bontható a tananyag, ám ebben az esetben a házi feladatot az első óra után adjuk fel! (1+5= 1. óra; 2+3+4= 2. óra) 10 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

11 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A szövegek értő olvasása: kiemelések, tipográfia értelmezése. A szöveget illusztráló ábrák, grafikonok, képek, táblázatok értelmezése. A szövegek tömörítése, illetve bővítése megadott szempontok alapján. Tudja értelmezni a szövegben a különböző kiemelések, a tipográfiai jellemzők szerepét. Ismerje a címek és alcímek szerepét, tudjon ismeretlen szövegnek címet adni. Legyen képes értelmezni a szöveget kiegészítő ábrák, képek, grafikonok, táblázatok szerepét. Tudjon szöveget bővíteni tömöríteni megadott szempontok alapján. Kártyák a csoportalkotáshoz, ha nincs lehetőség internetkapcsolatra: kinyomtatott cikkrészletek (azért részlet, mert oktatási céllal részletekért nem kell szerzői jogdíjat fizetni) vagy National Geographics újságok Internetkapcsolat, 4 számítógép/laptop Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Tömörítéshez: (National Geographics)/Magazinból 4 cikkrészlet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Tipográfia, a tartalom grafikai megjelenítése 2. Címek-alcímektagolás Figyelem Megfigyelés Következtetés Absztrakció Kreativitás Próbálkozási hajlandóság Szövegalkotás szóban Ccsoportosítás Lényegkiemelés Eegyüttműködés 3. Illusztrációk Összefüggések felismerése Következtetés Információk előhívása Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 15 Gyűjtőmunka, ötletroham, megbeszélés 30 szavazás Egyéni munka szóforgó Csoportmunka Irányított tevékenység Egyéni munka Tanulói jegyzet 1., 2. feladat, Függelék N Egyéni munka Tanulói jegyzet 3. feladat A cikk eredeti címe: Bolygónk boldogtalan Tanulói jegyzet 4. feladat elfogyasztása, ezt kell a diákoknak az akasztófa játékkal kitalálni. Tanulói jegyzet 5. feladat, Függelék 15 Párosítás Pármunka Tanulói jegyzet 6. feladat, Függelék Ötletroham Frontális Tanulói jegyzet 7. feladat munka Összegzés, tanári magyarázat Pármunka Tanulói jegyzet 8. feladat, TK Melléklet N 12 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

13 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Tömörítés Szövegalkotás írásban Következtetés Összefüggések felismerése Együttműködés Versenyszellem 5. Bővítés házi feladat Szövegalkotás írásban Információkeresés megadott szempontok alapján Forráshasználat Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Szakértői mozaik, diákkvartett 10 Házi feladat, gyűjtőmunka Csoportmunka Tanulói jegyzet 9., 10. feladat Szükséges a www. geographic.hu (National Geographics) oldalról/ Magazinból 4 cikkrészlet (internetről vagy nyomtatva). Javaslat: Megérthetjük az állatok nyelvét? I és II. Nászutas királyok, Állat-jósok Természetesen más szövegek is alkalmasak a feladat megoldására. A táblázatba jegyezzék a csoportok, hogy hány pontot szereztek a többi csoport által feltett kérdésekből! Egyéni munka Tanulói jegyzet házi feladat, Függelék Kérjük meg a diákokat, hogy külön lapra vagy Word dokumentumban dolgozzanak, amit beadhatnak/elküldhetnek. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 3. pontnál bontható a tananyag. (1+2= 1. óra; 3+4+5= 2. óra) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Szövegalkotás Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A kommunikációs tényezőknek megfelelő szöveg alkotása az eddigi ismeretek beépítésével. Információtranszfer: képi információk szöveges megjelenítése, a szöveg adatainak táblázatos-grafikonos feldolgozása. Egy szakszöveg alapján különböző műfajú szövegek megírása vagy felkészülés szóbeli szövegalkotásra (vita, disputa, plakát, szórólap, szónoklat). Legyen képes megfogalmazni a zenehallgatás során tapasztalt élményeit, és tudjon kreatívan egy olyan történetet írni, melyet a zene ihletett. Legyen képes egy kép alapján a megadott kommunikációs tényezőknek megfelelően szöveget alkotni. Tudjon egy szakszöveg illusztrációjaként táblázatot, grafikont, plakátot, szórólapot készíteni. Ismerje a szövegszerkesztés főbb lépéseit. Tudjon egy szakmai témában társaival együttműködve felkészülni disputára használva a szakirodalmat. Zenei CD (csak instrumentális), képek kerékpárokról + egyéb közlekedési eszközökről, színes filcek, nagyméretű barna csomagolópapír, ragasztó CD-lejátszó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 14 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szövegalkotás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Peerc) 1. Szövegalkotás akusztikai ingerek alapján 2. Szövegalkotás megadott szempontok alapján Kreativitás Szövegalkotás írásban Figyelem Szövegalkotás írásban Együttműködés 3. Illusztrációkészítés Szövegalkotás írásban Rendszerezés Lényegkiemelés Kreativitás Igényesség 4. Vita a szövegszerkesztés lépései Szövegalkotás szóban, Adatgyűjtés megadott szempontok alapján, adatok rangsorolása Forráshasználat Értékelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 8 Kreatív, írásbeli szövegalkotás 15 Kreatív, írásbeli szövegalkotás 20 Írásbeli szövegalkotás, illusztrációkészítés 40 Tanári magyarázat Szóbeli szövegalkotás Gyűjtőmunka Vita Egyéni munka Tanulói jegyzet 1. feladat CD, CD-lejátszó Csoportmunka Tanulói jegyzet 2. feladat Cetlik a csoportalkotáshoz, melyeken különböző vevők találhatók: diákok, postások, üzletemberek, nyugdíjasok Csoportmunka Tanulói jegyzet 3. feladat képek kerékpárokról + egyéb közlekedési eszközökről, színes filcek (annyiféle színű, ahány fősek a csapatok), nagyméretű barna csomagolópapír, ragasztó Csoportmunka Tanulói jegyzet 4., 5. feladat Cetlik a csoportalkotáshoz (az is legyen rajta, melyik oldal mellett kell érvelnie) internet Egyéb javaslatok A zene csak instrumentális legyen, hiszen a szöveg megkötné a fantáziát! Ismételjük át, hogy milyen tényezők határozzák meg a szövegalkotást (ki, mikor, hol? kommunikációs tényezők)! Előtte ötletrohammal feleleveníthetjük, hogy a műfajnak milyen jellemzői lehetnek. 2x2 csapatot alkossunk! Sorsolás dönti el, hogy a csapata melyik oldal mellett érvel. Felkészülési idő: 25 perc, vita: 15 perc. Minden csapatnak írnia kell egy összefoglalót érveiről, ezt a szószóló felolvassa, majd lehetőség van a további vitára: a szószólók felváltva három körön keresztül maximum 1-1 percben reagálhatnak egymás érveire. 1. téma: PET palackba vagy üvegbe csomagoljuk az üdítőt? 2. téma: papíron vagy interneten jelenjenek meg a napilapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szövegalkotás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Peerc) 5. Házi feladat felkészülés a következő óra projektjére Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 7 Gyűjtőmunka Egyéni munka Tanulói jegyzet házi feladat Elevenítsük fel, mik a szakszavak! Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 4. pontnál bontható a tananyag. (1+2+3= 1. óra; 4+5= 2. óra) 16 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 5. CÍM: Társasjáték projekt Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok Szakszavak keresése önállóan az eddig feldolgozott szövegekből. Adatok, érdekességek keresése a szavakhoz, definícióalkotás. A társasjáték-készítés során együttműködés a csoporttagok között. Sikeres csoportmunka. Követelmények Tudjon részt venni az ötletrohamban, és ezzel meghatározni, milyen munkacsoportok szükségesek a társasjáték elkészítéséhez. Ismerje önmagát, és tudja, milyen szerepet tud betölteni a játék elkészítésében. Legyen képes a feldolgozott szövegekből kulcsszavakat, szakszavakat kiemelni. Legyen képes minta alapján TABU és Kérdezz-felelek kártyákat készíteni. Tudjon játékszabályt írni, pontos, rövid jól megfogalmazott instrukciókat adni. Tudjon kommunikálni a csoporttagokkal, és figyelni az időkeretre, hogy sikeres legyen a csoportja. Tudjon reflektíven reagálni a csoport és saját maga munkájára. Anyagszükséglet Dobókocka, bábuk, színes filcek, A/3 fehér karton, tollak, olló, fehér papírok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: társasjáték projekt Sorszám Téma/altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Milyen a jó társasjáték? 2. A munkacsoportok kialakítása 3. A társasjáték elkészítése csoportokban 4. A társasjáték kipróbálása Adatgyűjtés Lényegkiemelés Csoportosítás (feladatoké) Szóbeli érdekérvényesítés Ütemezés Felelősségvállalás Írásbeli szövegalkotás Definícióalkotás Kreativitás, Időbeosztás Kommunikáció Együttműködés 5. A feladat értékelése (Ön)reflexió Szóbeli szövegalkotás Kritikusság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 7 Ötletroham Frontális munka dobókocka, bábuk, színes filcek, tollak, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok 8 Ötletroham Frontális munka dobókocka, bábuk, színes filcek, tollak, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok 45 Kooperatív csoportmunka Csoportmunka dobókocka, bábuk, színes filcek, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok A tanulók válasszanak vezetőt és időfelelőst is maguk közül! A kellékeket helyezzük el egy asztalra, még nem kezdhetnek el dolgozni, de megnézhetik, mivel rendelkeznek. Milyen munkacsoportok kellenek? ők határozzák meg. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon feladat nélkül senki, és ne maradjon ki feladat sem! Figyeljünk a diákok közti kommunikációra, a vezetői munkára és az időfelelősre! Saját munkánk ellenőrzése 15 N Csoportmunka A kész társasjáték Figyeljünk arra, hogy mennyire lett játszható a társasjáték, és ha nem is érünk a végére, fejezzük be, mert a megbeszélés is fontos része a projektnek. 15 Megbeszélés Egyéni munka N Figyeljünk az énközlés technikájára! Szerencsés, ha körbe tudunk ülni a megbeszélésnél. Ez a tanítási egység nem bontható! 18 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

19 MELLÉKLET Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés 8. FELADAT Betű Bekezdés Kiemelések Cím Alcím 1. Kép 2. Ábra 3. Grafikon 4. Táblázat Töltsd ki a táblázatot, mely rendszerezi a tartalom grafikai megjelenítésének és a figyelemfelhívásnak eszközeit! 1. Nagyság 2. Vonalvastagság 3. Típus Az összetartozó szövegrészek elkülönítésére szolgál. Típusai: 1. aláhúzott 2. dőlt 3. vastag Rámutat a szöveg egészére, ám formailag elkülönül tőle. Kisebb részek lényegét kiemelő cím. A szöveg értelmezését szolgáló illusztrációk. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

20

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Györgyné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 7. évfolyam II. kötetéhez TEX 014. június. 0:43 (1. lap/1. old.) Matematika

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Kommunikáció 1. szint

Kommunikáció 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség)

Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Több egyenlő rész 35. modul feldolgozása a tanulói személyiségfejlesztés tükrében (3. osztály, teljes lefedettség) Nekem először nem tetszett a kompetencia matek, de márciusban már belejöttem. Nagyon tetszett

Részletesebben

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf

Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára. Rolf Gollob/Peter Krapf A DÁN/EJO hatkötetes sorozatának V. része Rolf Gollob/Peter Krapf Fedezzük fel a gyermekjogokat! Kilenc rövid gyermekjogi projekt általános iskolások számára Fedezzük fel a gyermekjogokat! Tanóravázlatok

Részletesebben

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok

te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése te, én, mi ÉS az emberi jogok te,én,mi és az emberi jogok az Amnesty International Magyarország képzése Ha mindig csak azokkal beszélgetünk, akik olyanok, mint mi, akkor nagyon keveset fogunk tudni a világról. Köszönet a borsodnádasdi

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez.

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez. Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Misz József, Szokolai Tibor A szakmai

Részletesebben

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt.

megkívánjuk a szaknyelv életkornak megfelelő, pontos használatát, a jelölésrendszer helyes alkalmazását írásban és szóban egyaránt. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET

MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET MATEMATIKA MŰVELTSÉGI TERÜLET Bevezetés Jelen tanterv a NAT 2003-ban leírt célok és fejlesztési követelmények alapján készült. A középiskolai szakasz követelményeinek meghatározásánál a középszintű érettségi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény

Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Feladatgyűjtemény Inklúzió és integráció a közoktatásban Feladatgyűjtemény Tukacs Anita Pécsi Tudományegyetem, Pécs 2011 Tukacs Anita A tananyag megjelenését a TÁMOP 412-08/1/B-2009-0003 A kompetencia-alapú

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Rész-műhelymunka típusok

Rész-műhelymunka típusok Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Innováció típusa: Projekt

Innováció típusa: Projekt Pályázati azonosító TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0136 Pályázat címe A kompetencia alapú oktatás, egyenlı hozzáférés Innovatív intézményekben Pályázó neve Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe 6640

Részletesebben

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái *

Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Nyelv és iskola Az anyanyelvi nevelés új stratégiái * Az anyanyelvi nevelés új stratégiáinak megfogalmazását, a tartalmi és módszerbeli modernizációt szolgáló helyes döntéseket a változó világ, a kor követelményei

Részletesebben

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány

Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban. Módszertani kiadvány Jó gyakorlatok a Tett-Hely Ifjúsági Szolgáltató Hálózatban Módszertani kiadvány Kiadja a Baranya Ifjúságáért Nonprofit Kft. Felelős kiadó: Kárpáti Árpád Pécs, 2014. A kiadvány A jövőre nyitott megye komplex

Részletesebben