TÁMOP /1-2F Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv"

Átírás

1 Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP /1-2F Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv

2 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Botos Réka Lektor: Hucskó Erzsébet Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

3 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉ- NYEK Anyanyelv 5x2 óra Integrált nyelvi-irodalmi-kommunikációs képességek fejlesztése. Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése szakmai témájú, szaknyelvi szövegek felhasználásával. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása. Csoport- és pármunkában az együttműködés képességének fejlesztése. Magyar nyelv 9. évfolyamos tananyag Tudjon a kommunikációs tényezőknek megfelelően kommunikálni szóban és írásban. Legyen képes a szövegtípusok megkülönböztetésére és felhasználására. Ismerje a szöveg szerkezeti egységeit. Tudjon a szövegekkel műveleteket végezni, szöveget alkotni, elemezni, átalakítani, kiegészíteni. Legyen képes használni a szótárakat és lexikonokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

4 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa 1. Szóbeli és írásbeli szövegtípusok 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 2. Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 3. Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 4. Szövegalkotás 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 5. Társasjáték projekt 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 4 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

5 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa Időtartam: 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanulók témával kapcsolatos eddigi tudásának rendszerezése. A szóbeli és írásbeli szövegek nyelvi-stilisztikai jellemzőinek összehasonlítása, rendszerezése. A metakommunikációs eszközök ismerete és adekvát használata. Önálló szövegalkotás szóban és írásban megadott szempontok szerint. Együttműködés párban és csoportban; a csoport, illetve az egyén munkájának értékelése megadott szempontok alapján. Követelmények Tudjon adott téma alapján szóbeli és írásbeli szöveget alkotni. Képes legyen a témájához szükséges anyagokat gyűjteni a rendelkezésre álló médiumokból, szakirodalomból (internet, folyóiratok, tankönyvek stb.). Tudjon csoportmunkában együttműködni társaival. Tudjon reflektíven viszonyulni saját teljesítményéhez, és legyen képes a többiek produktumát is a feladatban meghatározott szempontok alapján értékelni. Tudjon képeken, filmrészletekben megfigyelt nem verbális jelek alapján következtetni a kommunikációs helyzet jellemzőire. Anyagszükséglet Filmrészlet, kártyák a csoportalkotáshoz Informatikai, Laptop, projektor VAGY tévé és DVD-lejátszó, internetkapcsolat oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. A szöveg Figyelem, megfigyelés Következtetés Csoportosítás Érvelés 2. A szöveg definíciója A diákok által (ötletroham) A diákokkal közös definíció alkotása 3. Félreproduktív szövegalkotás: hiányos szöveg kiegészítése. 4. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat különbségei 5. Nem verbális kommunikáció Szinkronizálás Tapasztalatok megbeszélése A nem verbális jelek fajtái Általánosítás Összefüggések felismerése Lényegkiemelés Szövegalkotás szóban és írásban Figyelem, megfigyelés Összehasonlítás Következtetés Figyelem, megfigyelés Következtetés Előadói készség Módszer Munkaforma 5 Megbeszélés Egyéni munka 5 Ötletroham Megbeszélés, közös definícióalkotás Szerepjáték Frontális osztálymunka 15 Írásbeli szövegalkotás Csoportmunka 10 Megfigyelés, megbeszélés Csoportmunka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet 1. feladat A tanulóknak el kell döntenie, hogy a feladatban idézett nyelvi egységek szövegnek számítanak-e. Ezek után kérjük meg őket, hogy érveljenek véleményük mellett. Tanulói jegyzet 2. feladat Az ötletrohamnál ügyeljünk arra, hogy az első körben ne kommentáljuk az elhangzott ötleteket! A szelektálás szempontjait indokoltassuk! A közösen írt definíció kerüljön a tanulói jegyzetbe! Tanulói jegyzet 3. feladat Beugró -szerűen egészítsék ki párbeszéddé, összefüggő jelenetté az 1. feladat a) részét, majd játsszák el a többieknek! Tanulói jegyzet 4. feladat Kártyák, melyeken az összehasonlítási szempontok találhatók. Mindenki húz egyet, és az alapján dől el, melyik csoportba kerül. Az összehasonlítási szempontok alapján osztjuk csoportba a diákokat, akiknek az a feladatuk, hogy a két szövegben vizsgálják meg az adott szempontot. Szakértői csoport A megfigyeléseket megosztják az osztállyal, majd közösen rögzítik a tanulói jegyzetbe. 15 Megfigyelés Szóbeli szövegalkotás Pármunka Tanulói jegyzet 5. feladat DVD film részlet (bármilyen részlet felhasználható oktatási céllal szerzői jog sértése nélkül) Laptop, projektor/dvd-lejátszó A filmrészletet szinkronizálni kell a metakommunikációs jelek alapján. Bármely filmrészlet használható, amiben 2 szereplő kommunikál. 6 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Szövegalkotás a kommunikációs helyzettől függően: 1. Szövegek megírása (10 perc) 2. Előadás (10 perc) 3. Megbeszélés (15 perc) 7. Házi feladat ismertetése: Dolgozat összeállítása Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos cikkek gyűjtése az internetről Válogató, osztályozó, rendszerező képesség Kreativitás Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Kooperativitás Nyitottság Önreflexió Kritikai attitűd Szövegalkotás írásban Kreativitás Ismeretalkalmazás Módszer Munkaforma 5 Írásbeli szövegalkotás 35 Írásbeli szövegalkotás Csoportmunka Egyéni munka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Internetkapcsolat, laptop, a Függelékben található cikkek Kártyák a csoportalkotáshoz: a műfajok legyenek ráírva, az egy műfajt húzók tartoznak egy csoportba Tanulói jegyzet 6. feladat Tanulói jegyzet házi feladat Függelékben található cikkek 1 szakmai témát feldolgozva kell a 4 csoportnak 2 írásbeli és 2 szóbeli szöveget létrehoznia úgy, hogy természetesen a kommunikáció célja, célcsoportja is más. Írásbeli: hír, felhívás Szóbeli: társadalmi célú hirdetés, vita Mindegyik szöveget be kell mutatni a közönségnek, miután ezt mindenki megtette, közösen értékeljük a teljesítményeket! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen különbségek jelentek meg a szóbeli és írásbeli szövegekben! Közösen alkossunk szabályt a megbeszélésre! Fontos szempont a megbeszélésnél az együttműködés hatékonysága. Dolgozat összeállítása: segíthet a diákoknak egy ötletroham azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú feladatokat ismernek. Feleletválasztós Teszt (totó) Kifejtő nyílt kérdés Keresztrejtvény Kiegészítős Párosítós Sorrend megállapítása Írásbeli szövegalkotás Képleírás stb. Gyűjtőmunka Érdemes a keresési technikákról is beszélni. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 6. pontnál bontható a tananyag ( = 1. óra; 6+7=2. óra). PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

8 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 2. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanulók vázlatkészítési technikáinak felidézése. A tanulók megismertetése a klasszikus vázlat és a gondolattérkép módszerével. A stilisztikai érték fogalmának bevezetése és használata szinonimák, ellentétpárok keresésénél. Szavak megkeresése szótárokban; a szótári definíciók értelmezése. Önálló definícióalkotás. Együttműködés párban és csoportban. A diák legyen képes szöveg alapján vázlat és gondolattérkép elkészítésére. A tanuló tudjon megadott szempontok alapján szavakat keresni a szövegből. A tanuló legyen képes szinonimát és ellentétpárokat gyűjteni a megadott szavakhoz. A tanuló tudja használni szótárokat, lexikonokat. A tanuló legyen képes önálló definícióalkotásra. Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonimaszótár, Helyesírási kéziszótár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára kártyák a csoportalkotáshoz Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan, Budapest, METÓDUS-TAN, Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Vázlat Kreativitás Csoportosítás Adatok rendszerzése megadott szempontok szerint Ikon, rövidítés Kreativitás Ügyesség Adatok rendszerzése-gyűjtése megadott szempontok szerint Vázlat és gondolattérkép összehasonlítása Adatok rendszerezése megadott szempontok szerint Lényegkiemelés Együttműködés Céltudatosság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 35 Szóforgó Csoportmunka Tanulói jegyzet 1. feladat N Gyűjtőmunka Megbeszélés, írásbeli szövegalkotás Egyéni munka Tanulói jegyzet 2. feladat N Csoportmunka Tanulói jegyzet 3. feladat Függelék (cikk + gondolattérkép minta) Kártyák a csoportalkotáshoz A kártyákon vagy a vázlat, vagy a gondolattérkép szó szerepeljen, illetve számok attól függően, hogy hányan lesznek egy csoportban, pl. VÁZLAT 1-ből 4 darab, akkor 4-en lesznek az 1. számú VÁZLAT csoportban. 2. Szinonima, ellentét Stilisztikai érték 3. Szótárhasználat (definíció, szótári rövidítés) Szavak jelentése közötti összefüggés felismerése Szótárhasználat Írásbeli szövegalkotás Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján 15 Gyűjtőmunka, feladatmegoldás Egyéni munka Tanulói jegyzet feladat, Magyar szinonimaszótár 15 Kooperatív Csoportmunka Tanulói jegyzet 7. feladat Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonimaszótár, Helyesírási kéziszótár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, kártyák a csoportalkotáshoz A szavazás érdekes lehet abból a szempontból, hogy az osztállyal a jövőben melyik műfajt érdemes gyakorolni. N Elég mindegyikből egy, hiszen egy csoportnál egy szótártípus lesz. A kártyákon a szótárok nevei szerepeljenek! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

10 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Definícióalkotás Definícióírás írásbeli szövegalkotás Versenyszellem 5. Házi feladat ismertetése: szótárkészítés Kreativitás Definícióírás Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Írásbeli szövegalkotás 5 Házi feladat Írásbeli szövegalkotás Egyéni munka Tanulói jegyzet 8. feladat Idegen szavak és kifejezések kéziszótára Egyéni munka Tanulói jegyzet: házi feladat N Becsapós játék a tanár kiválaszt egy mindenki számára ismeretlen szót az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárából, amire a diákoknak definíciót kell írni, összeszedi a megírt definíciókat (az eredeti is belekerül), felolvassa őket, majd szavaznak, hogy melyik az eredeti az is kap pontot, aki eltalálja, melyik az eredeti, akiét pedig elhitték, annyi pontot kap, ahányan rá szavaztak. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 2. pontnál bontható a tananyag, ám ebben az esetben a házi feladatot az első óra után adjuk fel! (1+5= 1. óra; 2+3+4= 2. óra) 10 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

11 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A szövegek értő olvasása: kiemelések, tipográfia értelmezése. A szöveget illusztráló ábrák, grafikonok, képek, táblázatok értelmezése. A szövegek tömörítése, illetve bővítése megadott szempontok alapján. Tudja értelmezni a szövegben a különböző kiemelések, a tipográfiai jellemzők szerepét. Ismerje a címek és alcímek szerepét, tudjon ismeretlen szövegnek címet adni. Legyen képes értelmezni a szöveget kiegészítő ábrák, képek, grafikonok, táblázatok szerepét. Tudjon szöveget bővíteni tömöríteni megadott szempontok alapján. Kártyák a csoportalkotáshoz, ha nincs lehetőség internetkapcsolatra: kinyomtatott cikkrészletek (azért részlet, mert oktatási céllal részletekért nem kell szerzői jogdíjat fizetni) vagy National Geographics újságok Internetkapcsolat, 4 számítógép/laptop Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Tömörítéshez: (National Geographics)/Magazinból 4 cikkrészlet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Tipográfia, a tartalom grafikai megjelenítése 2. Címek-alcímektagolás Figyelem Megfigyelés Következtetés Absztrakció Kreativitás Próbálkozási hajlandóság Szövegalkotás szóban Ccsoportosítás Lényegkiemelés Eegyüttműködés 3. Illusztrációk Összefüggések felismerése Következtetés Információk előhívása Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 15 Gyűjtőmunka, ötletroham, megbeszélés 30 szavazás Egyéni munka szóforgó Csoportmunka Irányított tevékenység Egyéni munka Tanulói jegyzet 1., 2. feladat, Függelék N Egyéni munka Tanulói jegyzet 3. feladat A cikk eredeti címe: Bolygónk boldogtalan Tanulói jegyzet 4. feladat elfogyasztása, ezt kell a diákoknak az akasztófa játékkal kitalálni. Tanulói jegyzet 5. feladat, Függelék 15 Párosítás Pármunka Tanulói jegyzet 6. feladat, Függelék Ötletroham Frontális Tanulói jegyzet 7. feladat munka Összegzés, tanári magyarázat Pármunka Tanulói jegyzet 8. feladat, TK Melléklet N 12 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

13 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Tömörítés Szövegalkotás írásban Következtetés Összefüggések felismerése Együttműködés Versenyszellem 5. Bővítés házi feladat Szövegalkotás írásban Információkeresés megadott szempontok alapján Forráshasználat Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Szakértői mozaik, diákkvartett 10 Házi feladat, gyűjtőmunka Csoportmunka Tanulói jegyzet 9., 10. feladat Szükséges a www. geographic.hu (National Geographics) oldalról/ Magazinból 4 cikkrészlet (internetről vagy nyomtatva). Javaslat: Megérthetjük az állatok nyelvét? I és II. Nászutas királyok, Állat-jósok Természetesen más szövegek is alkalmasak a feladat megoldására. A táblázatba jegyezzék a csoportok, hogy hány pontot szereztek a többi csoport által feltett kérdésekből! Egyéni munka Tanulói jegyzet házi feladat, Függelék Kérjük meg a diákokat, hogy külön lapra vagy Word dokumentumban dolgozzanak, amit beadhatnak/elküldhetnek. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 3. pontnál bontható a tananyag. (1+2= 1. óra; 3+4+5= 2. óra) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Szövegalkotás Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A kommunikációs tényezőknek megfelelő szöveg alkotása az eddigi ismeretek beépítésével. Információtranszfer: képi információk szöveges megjelenítése, a szöveg adatainak táblázatos-grafikonos feldolgozása. Egy szakszöveg alapján különböző műfajú szövegek megírása vagy felkészülés szóbeli szövegalkotásra (vita, disputa, plakát, szórólap, szónoklat). Legyen képes megfogalmazni a zenehallgatás során tapasztalt élményeit, és tudjon kreatívan egy olyan történetet írni, melyet a zene ihletett. Legyen képes egy kép alapján a megadott kommunikációs tényezőknek megfelelően szöveget alkotni. Tudjon egy szakszöveg illusztrációjaként táblázatot, grafikont, plakátot, szórólapot készíteni. Ismerje a szövegszerkesztés főbb lépéseit. Tudjon egy szakmai témában társaival együttműködve felkészülni disputára használva a szakirodalmat. Zenei CD (csak instrumentális), képek kerékpárokról + egyéb közlekedési eszközökről, színes filcek, nagyméretű barna csomagolópapír, ragasztó CD-lejátszó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 14 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szövegalkotás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Peerc) 1. Szövegalkotás akusztikai ingerek alapján 2. Szövegalkotás megadott szempontok alapján Kreativitás Szövegalkotás írásban Figyelem Szövegalkotás írásban Együttműködés 3. Illusztrációkészítés Szövegalkotás írásban Rendszerezés Lényegkiemelés Kreativitás Igényesség 4. Vita a szövegszerkesztés lépései Szövegalkotás szóban, Adatgyűjtés megadott szempontok alapján, adatok rangsorolása Forráshasználat Értékelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 8 Kreatív, írásbeli szövegalkotás 15 Kreatív, írásbeli szövegalkotás 20 Írásbeli szövegalkotás, illusztrációkészítés 40 Tanári magyarázat Szóbeli szövegalkotás Gyűjtőmunka Vita Egyéni munka Tanulói jegyzet 1. feladat CD, CD-lejátszó Csoportmunka Tanulói jegyzet 2. feladat Cetlik a csoportalkotáshoz, melyeken különböző vevők találhatók: diákok, postások, üzletemberek, nyugdíjasok Csoportmunka Tanulói jegyzet 3. feladat képek kerékpárokról + egyéb közlekedési eszközökről, színes filcek (annyiféle színű, ahány fősek a csapatok), nagyméretű barna csomagolópapír, ragasztó Csoportmunka Tanulói jegyzet 4., 5. feladat Cetlik a csoportalkotáshoz (az is legyen rajta, melyik oldal mellett kell érvelnie) internet Egyéb javaslatok A zene csak instrumentális legyen, hiszen a szöveg megkötné a fantáziát! Ismételjük át, hogy milyen tényezők határozzák meg a szövegalkotást (ki, mikor, hol? kommunikációs tényezők)! Előtte ötletrohammal feleleveníthetjük, hogy a műfajnak milyen jellemzői lehetnek. 2x2 csapatot alkossunk! Sorsolás dönti el, hogy a csapata melyik oldal mellett érvel. Felkészülési idő: 25 perc, vita: 15 perc. Minden csapatnak írnia kell egy összefoglalót érveiről, ezt a szószóló felolvassa, majd lehetőség van a további vitára: a szószólók felváltva három körön keresztül maximum 1-1 percben reagálhatnak egymás érveire. 1. téma: PET palackba vagy üvegbe csomagoljuk az üdítőt? 2. téma: papíron vagy interneten jelenjenek meg a napilapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szövegalkotás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Peerc) 5. Házi feladat felkészülés a következő óra projektjére Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 7 Gyűjtőmunka Egyéni munka Tanulói jegyzet házi feladat Elevenítsük fel, mik a szakszavak! Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 4. pontnál bontható a tananyag. (1+2+3= 1. óra; 4+5= 2. óra) 16 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 5. CÍM: Társasjáték projekt Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok Szakszavak keresése önállóan az eddig feldolgozott szövegekből. Adatok, érdekességek keresése a szavakhoz, definícióalkotás. A társasjáték-készítés során együttműködés a csoporttagok között. Sikeres csoportmunka. Követelmények Tudjon részt venni az ötletrohamban, és ezzel meghatározni, milyen munkacsoportok szükségesek a társasjáték elkészítéséhez. Ismerje önmagát, és tudja, milyen szerepet tud betölteni a játék elkészítésében. Legyen képes a feldolgozott szövegekből kulcsszavakat, szakszavakat kiemelni. Legyen képes minta alapján TABU és Kérdezz-felelek kártyákat készíteni. Tudjon játékszabályt írni, pontos, rövid jól megfogalmazott instrukciókat adni. Tudjon kommunikálni a csoporttagokkal, és figyelni az időkeretre, hogy sikeres legyen a csoportja. Tudjon reflektíven reagálni a csoport és saját maga munkájára. Anyagszükséglet Dobókocka, bábuk, színes filcek, A/3 fehér karton, tollak, olló, fehér papírok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: társasjáték projekt Sorszám Téma/altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Milyen a jó társasjáték? 2. A munkacsoportok kialakítása 3. A társasjáték elkészítése csoportokban 4. A társasjáték kipróbálása Adatgyűjtés Lényegkiemelés Csoportosítás (feladatoké) Szóbeli érdekérvényesítés Ütemezés Felelősségvállalás Írásbeli szövegalkotás Definícióalkotás Kreativitás, Időbeosztás Kommunikáció Együttműködés 5. A feladat értékelése (Ön)reflexió Szóbeli szövegalkotás Kritikusság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 7 Ötletroham Frontális munka dobókocka, bábuk, színes filcek, tollak, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok 8 Ötletroham Frontális munka dobókocka, bábuk, színes filcek, tollak, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok 45 Kooperatív csoportmunka Csoportmunka dobókocka, bábuk, színes filcek, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok A tanulók válasszanak vezetőt és időfelelőst is maguk közül! A kellékeket helyezzük el egy asztalra, még nem kezdhetnek el dolgozni, de megnézhetik, mivel rendelkeznek. Milyen munkacsoportok kellenek? ők határozzák meg. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon feladat nélkül senki, és ne maradjon ki feladat sem! Figyeljünk a diákok közti kommunikációra, a vezetői munkára és az időfelelősre! Saját munkánk ellenőrzése 15 N Csoportmunka A kész társasjáték Figyeljünk arra, hogy mennyire lett játszható a társasjáték, és ha nem is érünk a végére, fejezzük be, mert a megbeszélés is fontos része a projektnek. 15 Megbeszélés Egyéni munka N Figyeljünk az énközlés technikájára! Szerencsés, ha körbe tudunk ülni a megbeszélésnél. Ez a tanítási egység nem bontható! 18 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

19 MELLÉKLET Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés 8. FELADAT Betű Bekezdés Kiemelések Cím Alcím 1. Kép 2. Ábra 3. Grafikon 4. Táblázat Töltsd ki a táblázatot, mely rendszerezi a tartalom grafikai megjelenítésének és a figyelemfelhívásnak eszközeit! 1. Nagyság 2. Vonalvastagság 3. Típus Az összetartozó szövegrészek elkülönítésére szolgál. Típusai: 1. aláhúzott 2. dőlt 3. vastag Rámutat a szöveg egészére, ám formailag elkülönül tőle. Kisebb részek lényegét kiemelő cím. A szöveg értelmezését szolgáló illusztrációk. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

20

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga

Meseírás témahét. 5. b osztály. Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Beethoven Általános Iskola Martonvásár Beethoven tér 1. Meseírás témahét 5. b osztály Magyartanár: Bottyánné Márkus Olga Martonvásár, 2010. április 8/1 Meseírás témahét programja 2010. április 19-23. Osztály:

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Hazánk, Magyarország ( 2X45 perc) Oktatási cél: Hazánk tájegységeinek felszíni adottságai, természeti szépségei, kulturális emlékei, értékei képekben, elhelyezése

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Mítoszok világa -A Biblia

Mítoszok világa -A Biblia Mítoszok világa -A Biblia Modul KÉSZÍTETTE: Lovász Magdolna magyar szakos tanár TARTALOMJEGYZÉK: TEVÉKENYSÉG ÁTFOGÓ/HOSSZÚTÁVÚ CÉLJA: Az egyes életkorokon átívelő, egyre szélesedő megismerési folyamat,

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya

BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY. 2010/2011. tanév. Országos szóbeli döntı. I. kategória. Írásbeli feladatlap versenyzı példánya BOD PÉTER ORSZÁGOS KÖNYVTÁRHASZNÁLATI VERSENY 2010/2011. tanév Országos szóbeli döntı I. kategória Írásbeli feladatlap versenyzı példánya Kedves Versenyzı! Gratulálunk, hogy bejutottál a verseny döntıjébe!

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Kommunikáció Anyanyelv 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

4. óra SZÖVEGFELDOLGOZÁS I.

4. óra SZÖVEGFELDOLGOZÁS I. 4. óra SZÖVEGFELDOLGOZÁS I. Cél: az önálló szövegfeldolgozás lépeseinek elsajátítása Eszközök: A mellékelt szöveg kinyomtatva (annyi példányban, ahányan az osztályban vannak) vagy kivetítve. A mellékelt

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

Kreatív helyesírási gyakorlatok

Kreatív helyesírási gyakorlatok Antalné Szabó Ágnes Kreatív helyesírási gyakorlatok Környezetünk folyamatosan változik, és ebben a változó környezetben átalakul a gyermekek gondolkodásmódja, érdeklődése, motivációja is, változnak tanulási

Részletesebben

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák. Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Könyvtárhasználati kurzusok és kompetenciák Kristóf Ibolya, Kristof.Ibolya@lib.szie.hu Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár Tartalom Könyvtárbemutatók, használóképzés Célcsoport Tartalom

Részletesebben

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ

KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ KOCSIS ÉVA CSEREY-GOGA TECHNOLÓGIAI LÍCEUM, KRASZNA SZILÁGY MEGYE AZ OPCIONÁLIS TANTÁRGY CÍME: NAPSUGÁR-BÖNGÉSZŐ Az opcionális/választható tantárgy neve: Napsugár-böngésző Műveltségi terület: Nyelv és

Részletesebben

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA

Fenyős Zoltán. Fenyősné Kircsi Amália. Tanmenet. informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália Tanmenet informatika általános iskola 4. osztály ÉVES ÓRASZÁM 36 ÓRA AJÁNLOTT TANKÖNYVEK ÉS MUNKAFÜZET Fenyős Zoltán Fenyősné Kircsi Amália: Gyöngyforrás (Játékos informatika

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4.

SZKB_104_12 É N É S A M Á S I K NÉHA NEHÉZ DÖNTENI. A modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK B 4. SZK_104_12 É N É S M Á S I K NÉH NEHÉZ DÖNTENI modul szerzője: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM 146 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TNÁRI MODULVÁZLT

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály

Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Óravázlat Szövegértés szövegalkotás 1. osztály Készítette: Kopasz Márta Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Körmend, Kölcsey u. 12. Felkészülés az órára 1. Meghatároztam

Részletesebben

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör.

A foglalkozás megtartásához elengedhetetlen egymás tiszteletben tartása és a támogató légkör. Készítette: Barcziné Széles Zsuzsanna Tantárgy: Erkölcstan. osztály Témakör: Énkép - Önismeret Az óra anyaga: Milyen vagyok én? (Ismerjük meg önmagunkat!) Az óra típusa: Új ismeret feldolgozó, alkalmazó

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás

Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás Kedd III. 23 Magyar nyelv és irodalom, rajz, ének komplex délutáni foglalkozás 12:50-15:30 1. Csoportalakítás (színekkel) A tanulók 6 fős csoportokban dolgoznak, 9 csoportot alakítottunk. - Csoportalakítás

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÜGYVITELI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

Környezetvédelmi gyakorlatok

Környezetvédelmi gyakorlatok Moduláris korszerű szakmacsoportos alapozó gyakorlatok környezetvédelem vízgazdálkodás területre Környezetvédelmi gyakorlatok 11. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Játék irodalommal drámajáték és IKT-használat az irodalomórán

Játék irodalommal drámajáték és IKT-használat az irodalomórán Játék irodalommal drámajáték és IKT-használat az irodalomórán A program 3 fontos összetevőt foglal magába: a csoportmunkát, mint az óra fő munkaformáját a drámajátékot, amely alkalmat nyújt az irodalmi

Részletesebben

HONFOGLALÁS PROJEKT. az intézmény saját innovációjaként

HONFOGLALÁS PROJEKT. az intézmény saját innovációjaként HONFOGLALÁS PROJEKT az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA 3.b osztályban

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT

TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT TÁMOP 3.1.4/08/2. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben PROJEKT I. A projekt címe: Tavaszváró II. A projekt indoklása: - A tavaszi népszokások, ünnepek megismerése. - Tavaszi

Részletesebben

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004.

Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve. 9. évfolyam, évi 36 óra. Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Az anyanyelvi beszédkultúra tantárgy tanterve 9. évfolyam, évi 36 óra Készítette a budapesti Toldy Ferenc Gimnázium magyar munkaközössége 2004. Anyanyelvi beszédkultúra 9. évfolyam, évi 36 óra Bevezetés

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

HÍRES HELYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN

HÍRES HELYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A MODUL CÍME HÍRES HELYEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Kovács Szabina ISKOLA NEVE: Hódmezővásárhelyi Klauzál Gábor Általános Iskola A modul végleges változatának

Részletesebben

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc)

Óravázlat 4. osztályos környezet. Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Óravázlat 4. osztályos környezet Tananyag: Séta az erdőben (2x45 perc) Oktatási cél: Az erdő életközössége, hazánk erdőinek jellemzői. A megfigyelések lejegyzése rajzos, összehasonlító vázlatok készítésével

Részletesebben

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2.

Óravázlat. Az óra menete. 1. Együttműködés az állatvilágban című szöveg egyéni elolvasása, majd közös megbeszélése. Képek megtekintése. (Melléklet 2. Óravázlat Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 5. Tematikai egység: Kortársi csoportok Az óra témája: Az együttműködés Az óra célja és feladata: A közösséghez tartozás fontosságának megéreztetése. A csoporttagok

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA BOLYONGÁS A RENESZÁNSZ BIRODALMÁBAN

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA BOLYONGÁS A RENESZÁNSZ BIRODALMÁBAN TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6 7 2 2 Szeged, Kossuth L. sgt. 2 3.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

3. osztály Modulcím: EMBER ÉS EGÉSZSÉGE

3. osztály Modulcím: EMBER ÉS EGÉSZSÉGE Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Ember és természet műveltségterület 3. osztály Modulcím: EMER ÉS EGÉSZSÉGE MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Ajánlott megelőző és követő

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Tanmenet a 9. évfolyamok számára

Tanmenet a 9. évfolyamok számára Tanmenet a 9. évfolyamok számára Óraszám Tananyag Tevékenységi formák 1 3. KÖNYVTÁRISMERET, KÖNYVTÁRHASZNÁLAT A katalógus, a katalóguscédula, internetes katalógusok. Az interneten való tájékozódás. Különféle

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Magyar nyelv és ı rodalom Történelem Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Czövek Attila, Erdélyi Eszter, Hajnal Krisztina: 15 próbaérettségi magyar nyelv és irodalomból

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika Intézet

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben