TÁMOP /1-2F Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv"

Átírás

1 Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP /1-2F Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv

2 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Botos Réka Lektor: Hucskó Erzsébet Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

3 A tananyag általános leírása TANANYAG CÍME A TANANYAG ÓRASZÁMA ÁLTALÁNOS CÉLOK KAPCSOLÓDÁSOK KIMENETI KÖVETELMÉ- NYEK Anyanyelv 5x2 óra Integrált nyelvi-irodalmi-kommunikációs képességek fejlesztése. Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése szakmai témájú, szaknyelvi szövegek felhasználásával. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása. Csoport- és pármunkában az együttműködés képességének fejlesztése. Magyar nyelv 9. évfolyamos tananyag Tudjon a kommunikációs tényezőknek megfelelően kommunikálni szóban és írásban. Legyen képes a szövegtípusok megkülönböztetésére és felhasználására. Ismerje a szöveg szerkezeti egységeit. Tudjon a szövegekkel műveleteket végezni, szöveget alkotni, elemezni, átalakítani, kiegészíteni. Legyen képes használni a szótárakat és lexikonokat. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

4 Tanmenet Sorszám Tanítási egység témakör címe Időtartam A tanítási egység típusa 1. Szóbeli és írásbeli szövegtípusok 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 2. Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 3. Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 4. Szövegalkotás 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 5. Társasjáték projekt 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) 4 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

5 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 1. CÍM: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa Időtartam: 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok A tanulók témával kapcsolatos eddigi tudásának rendszerezése. A szóbeli és írásbeli szövegek nyelvi-stilisztikai jellemzőinek összehasonlítása, rendszerezése. A metakommunikációs eszközök ismerete és adekvát használata. Önálló szövegalkotás szóban és írásban megadott szempontok szerint. Együttműködés párban és csoportban; a csoport, illetve az egyén munkájának értékelése megadott szempontok alapján. Követelmények Tudjon adott téma alapján szóbeli és írásbeli szöveget alkotni. Képes legyen a témájához szükséges anyagokat gyűjteni a rendelkezésre álló médiumokból, szakirodalomból (internet, folyóiratok, tankönyvek stb.). Tudjon csoportmunkában együttműködni társaival. Tudjon reflektíven viszonyulni saját teljesítményéhez, és legyen képes a többiek produktumát is a feladatban meghatározott szempontok alapján értékelni. Tudjon képeken, filmrészletekben megfigyelt nem verbális jelek alapján következtetni a kommunikációs helyzet jellemzőire. Anyagszükséglet Filmrészlet, kártyák a csoportalkotáshoz Informatikai, Laptop, projektor VAGY tévé és DVD-lejátszó, internetkapcsolat oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

6 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. A szöveg Figyelem, megfigyelés Következtetés Csoportosítás Érvelés 2. A szöveg definíciója A diákok által (ötletroham) A diákokkal közös definíció alkotása 3. Félreproduktív szövegalkotás: hiányos szöveg kiegészítése. 4. Szóbeli és írásbeli nyelvhasználat különbségei 5. Nem verbális kommunikáció Szinkronizálás Tapasztalatok megbeszélése A nem verbális jelek fajtái Általánosítás Összefüggések felismerése Lényegkiemelés Szövegalkotás szóban és írásban Figyelem, megfigyelés Összehasonlítás Következtetés Figyelem, megfigyelés Következtetés Előadói készség Módszer Munkaforma 5 Megbeszélés Egyéni munka 5 Ötletroham Megbeszélés, közös definícióalkotás Szerepjáték Frontális osztálymunka 15 Írásbeli szövegalkotás Csoportmunka 10 Megfigyelés, megbeszélés Csoportmunka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Tanulói jegyzet 1. feladat A tanulóknak el kell döntenie, hogy a feladatban idézett nyelvi egységek szövegnek számítanak-e. Ezek után kérjük meg őket, hogy érveljenek véleményük mellett. Tanulói jegyzet 2. feladat Az ötletrohamnál ügyeljünk arra, hogy az első körben ne kommentáljuk az elhangzott ötleteket! A szelektálás szempontjait indokoltassuk! A közösen írt definíció kerüljön a tanulói jegyzetbe! Tanulói jegyzet 3. feladat Beugró -szerűen egészítsék ki párbeszéddé, összefüggő jelenetté az 1. feladat a) részét, majd játsszák el a többieknek! Tanulói jegyzet 4. feladat Kártyák, melyeken az összehasonlítási szempontok találhatók. Mindenki húz egyet, és az alapján dől el, melyik csoportba kerül. Az összehasonlítási szempontok alapján osztjuk csoportba a diákokat, akiknek az a feladatuk, hogy a két szövegben vizsgálják meg az adott szempontot. Szakértői csoport A megfigyeléseket megosztják az osztállyal, majd közösen rögzítik a tanulói jegyzetbe. 15 Megfigyelés Szóbeli szövegalkotás Pármunka Tanulói jegyzet 5. feladat DVD film részlet (bármilyen részlet felhasználható oktatási céllal szerzői jog sértése nélkül) Laptop, projektor/dvd-lejátszó A filmrészletet szinkronizálni kell a metakommunikációs jelek alapján. Bármely filmrészlet használható, amiben 2 szereplő kommunikál. 6 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

7 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 6. Szövegalkotás a kommunikációs helyzettől függően: 1. Szövegek megírása (10 perc) 2. Előadás (10 perc) 3. Megbeszélés (15 perc) 7. Házi feladat ismertetése: Dolgozat összeállítása Szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos cikkek gyűjtése az internetről Válogató, osztályozó, rendszerező képesség Kreativitás Szóbeli és írásbeli szövegalkotás Kooperativitás Nyitottság Önreflexió Kritikai attitűd Szövegalkotás írásban Kreativitás Ismeretalkalmazás Módszer Munkaforma 5 Írásbeli szövegalkotás 35 Írásbeli szövegalkotás Csoportmunka Egyéni munka Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok Internetkapcsolat, laptop, a Függelékben található cikkek Kártyák a csoportalkotáshoz: a műfajok legyenek ráírva, az egy műfajt húzók tartoznak egy csoportba Tanulói jegyzet 6. feladat Tanulói jegyzet házi feladat Függelékben található cikkek 1 szakmai témát feldolgozva kell a 4 csoportnak 2 írásbeli és 2 szóbeli szöveget létrehoznia úgy, hogy természetesen a kommunikáció célja, célcsoportja is más. Írásbeli: hír, felhívás Szóbeli: társadalmi célú hirdetés, vita Mindegyik szöveget be kell mutatni a közönségnek, miután ezt mindenki megtette, közösen értékeljük a teljesítményeket! Hívjuk fel a figyelmet arra, hogy milyen különbségek jelentek meg a szóbeli és írásbeli szövegekben! Közösen alkossunk szabályt a megbeszélésre! Fontos szempont a megbeszélésnél az együttműködés hatékonysága. Dolgozat összeállítása: segíthet a diákoknak egy ötletroham azzal kapcsolatban, hogy milyen típusú feladatokat ismernek. Feleletválasztós Teszt (totó) Kifejtő nyílt kérdés Keresztrejtvény Kiegészítős Párosítós Sorrend megállapítása Írásbeli szövegalkotás Képleírás stb. Gyűjtőmunka Érdemes a keresési technikákról is beszélni. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 6. pontnál bontható a tananyag ( = 1. óra; 6+7=2. óra). PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

8 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 2. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A tanulók vázlatkészítési technikáinak felidézése. A tanulók megismertetése a klasszikus vázlat és a gondolattérkép módszerével. A stilisztikai érték fogalmának bevezetése és használata szinonimák, ellentétpárok keresésénél. Szavak megkeresése szótárokban; a szótári definíciók értelmezése. Önálló definícióalkotás. Együttműködés párban és csoportban. A diák legyen képes szöveg alapján vázlat és gondolattérkép elkészítésére. A tanuló tudjon megadott szempontok alapján szavakat keresni a szövegből. A tanuló legyen képes szinonimát és ellentétpárokat gyűjteni a megadott szavakhoz. A tanuló tudja használni szótárokat, lexikonokat. A tanuló legyen képes önálló definícióalkotásra. Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonimaszótár, Helyesírási kéziszótár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára kártyák a csoportalkotáshoz Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Oroszlány Péter: Tanulásmódszertan, Budapest, METÓDUS-TAN, Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

9 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Vázlat Kreativitás Csoportosítás Adatok rendszerzése megadott szempontok szerint Ikon, rövidítés Kreativitás Ügyesség Adatok rendszerzése-gyűjtése megadott szempontok szerint Vázlat és gondolattérkép összehasonlítása Adatok rendszerezése megadott szempontok szerint Lényegkiemelés Együttműködés Céltudatosság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 35 Szóforgó Csoportmunka Tanulói jegyzet 1. feladat N Gyűjtőmunka Megbeszélés, írásbeli szövegalkotás Egyéni munka Tanulói jegyzet 2. feladat N Csoportmunka Tanulói jegyzet 3. feladat Függelék (cikk + gondolattérkép minta) Kártyák a csoportalkotáshoz A kártyákon vagy a vázlat, vagy a gondolattérkép szó szerepeljen, illetve számok attól függően, hogy hányan lesznek egy csoportban, pl. VÁZLAT 1-ből 4 darab, akkor 4-en lesznek az 1. számú VÁZLAT csoportban. 2. Szinonima, ellentét Stilisztikai érték 3. Szótárhasználat (definíció, szótári rövidítés) Szavak jelentése közötti összefüggés felismerése Szótárhasználat Írásbeli szövegalkotás Adatok rendszerezése megadott szempontok alapján 15 Gyűjtőmunka, feladatmegoldás Egyéni munka Tanulói jegyzet feladat, Magyar szinonimaszótár 15 Kooperatív Csoportmunka Tanulói jegyzet 7. feladat Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, Magyar értelmező kéziszótár, Magyar szinonimaszótár, Helyesírási kéziszótár, A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, kártyák a csoportalkotáshoz A szavazás érdekes lehet abból a szempontból, hogy az osztállyal a jövőben melyik műfajt érdemes gyakorolni. N Elég mindegyikből egy, hiszen egy csoportnál egy szótártípus lesz. A kártyákon a szótárok nevei szerepeljenek! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

10 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Definícióalkotás Definícióírás írásbeli szövegalkotás Versenyszellem 5. Házi feladat ismertetése: szótárkészítés Kreativitás Definícióírás Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Írásbeli szövegalkotás 5 Házi feladat Írásbeli szövegalkotás Egyéni munka Tanulói jegyzet 8. feladat Idegen szavak és kifejezések kéziszótára Egyéni munka Tanulói jegyzet: házi feladat N Becsapós játék a tanár kiválaszt egy mindenki számára ismeretlen szót az Idegen szavak és kifejezések kéziszótárából, amire a diákoknak definíciót kell írni, összeszedi a megírt definíciókat (az eredeti is belekerül), felolvassa őket, majd szavaznak, hogy melyik az eredeti az is kap pontot, aki eltalálja, melyik az eredeti, akiét pedig elhitték, annyi pontot kap, ahányan rá szavaztak. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 2. pontnál bontható a tananyag, ám ebben az esetben a házi feladatot az első óra után adjuk fel! (1+5= 1. óra; 2+3+4= 2. óra) 10 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

11 TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA cím: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 3. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A szövegek értő olvasása: kiemelések, tipográfia értelmezése. A szöveget illusztráló ábrák, grafikonok, képek, táblázatok értelmezése. A szövegek tömörítése, illetve bővítése megadott szempontok alapján. Tudja értelmezni a szövegben a különböző kiemelések, a tipográfiai jellemzők szerepét. Ismerje a címek és alcímek szerepét, tudjon ismeretlen szövegnek címet adni. Legyen képes értelmezni a szöveget kiegészítő ábrák, képek, grafikonok, táblázatok szerepét. Tudjon szöveget bővíteni tömöríteni megadott szempontok alapján. Kártyák a csoportalkotáshoz, ha nincs lehetőség internetkapcsolatra: kinyomtatott cikkrészletek (azért részlet, mert oktatási céllal részletekért nem kell szerzői jogdíjat fizetni) vagy National Geographics újságok Internetkapcsolat, 4 számítógép/laptop Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Tömörítéshez: (National Geographics)/Magazinból 4 cikkrészlet PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

12 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Tipográfia, a tartalom grafikai megjelenítése 2. Címek-alcímektagolás Figyelem Megfigyelés Következtetés Absztrakció Kreativitás Próbálkozási hajlandóság Szövegalkotás szóban Ccsoportosítás Lényegkiemelés Eegyüttműködés 3. Illusztrációk Összefüggések felismerése Következtetés Információk előhívása Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 15 Gyűjtőmunka, ötletroham, megbeszélés 30 szavazás Egyéni munka szóforgó Csoportmunka Irányított tevékenység Egyéni munka Tanulói jegyzet 1., 2. feladat, Függelék N Egyéni munka Tanulói jegyzet 3. feladat A cikk eredeti címe: Bolygónk boldogtalan Tanulói jegyzet 4. feladat elfogyasztása, ezt kell a diákoknak az akasztófa játékkal kitalálni. Tanulói jegyzet 5. feladat, Függelék 15 Párosítás Pármunka Tanulói jegyzet 6. feladat, Függelék Ötletroham Frontális Tanulói jegyzet 7. feladat munka Összegzés, tanári magyarázat Pármunka Tanulói jegyzet 8. feladat, TK Melléklet N 12 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

13 A TANÍTÁSI EGYsÉG témakör címe: Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 4. Tömörítés Szövegalkotás írásban Következtetés Összefüggések felismerése Együttműködés Versenyszellem 5. Bővítés házi feladat Szövegalkotás írásban Információkeresés megadott szempontok alapján Forráshasználat Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 20 Szakértői mozaik, diákkvartett 10 Házi feladat, gyűjtőmunka Csoportmunka Tanulói jegyzet 9., 10. feladat Szükséges a www. geographic.hu (National Geographics) oldalról/ Magazinból 4 cikkrészlet (internetről vagy nyomtatva). Javaslat: Megérthetjük az állatok nyelvét? I és II. Nászutas királyok, Állat-jósok Természetesen más szövegek is alkalmasak a feladat megoldására. A táblázatba jegyezzék a csoportok, hogy hány pontot szereztek a többi csoport által feltett kérdésekből! Egyéni munka Tanulói jegyzet házi feladat, Függelék Kérjük meg a diákokat, hogy külön lapra vagy Word dokumentumban dolgozzanak, amit beadhatnak/elküldhetnek. Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 3. pontnál bontható a tananyag. (1+2= 1. óra; 3+4+5= 2. óra) PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

14 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA CÍM: Szövegalkotás Időtartam: Célok Követelmények Anyagszükséglet Informatikai, oktatástechnikai eszközök Források, javasolt tananyagok, kiadványok, internetes honlapok Sorszám: 4. Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa 2 x45 perc Dupla óra (2x45 perc) A kommunikációs tényezőknek megfelelő szöveg alkotása az eddigi ismeretek beépítésével. Információtranszfer: képi információk szöveges megjelenítése, a szöveg adatainak táblázatos-grafikonos feldolgozása. Egy szakszöveg alapján különböző műfajú szövegek megírása vagy felkészülés szóbeli szövegalkotásra (vita, disputa, plakát, szórólap, szónoklat). Legyen képes megfogalmazni a zenehallgatás során tapasztalt élményeit, és tudjon kreatívan egy olyan történetet írni, melyet a zene ihletett. Legyen képes egy kép alapján a megadott kommunikációs tényezőknek megfelelően szöveget alkotni. Tudjon egy szakszöveg illusztrációjaként táblázatot, grafikont, plakátot, szórólapot készíteni. Ismerje a szövegszerkesztés főbb lépéseit. Tudjon egy szakmai témában társaival együttműködve felkészülni disputára használva a szakirodalmat. Zenei CD (csak instrumentális), képek kerékpárokról + egyéb közlekedési eszközökről, színes filcek, nagyméretű barna csomagolópapír, ragasztó CD-lejátszó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció. Tankönyv a évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó Antalné dr. Szabó Ágnes dr. Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció a nyelvi előkészítő évfolyam számára, Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó 14 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

15 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szövegalkotás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Peerc) 1. Szövegalkotás akusztikai ingerek alapján 2. Szövegalkotás megadott szempontok alapján Kreativitás Szövegalkotás írásban Figyelem Szövegalkotás írásban Együttműködés 3. Illusztrációkészítés Szövegalkotás írásban Rendszerezés Lényegkiemelés Kreativitás Igényesség 4. Vita a szövegszerkesztés lépései Szövegalkotás szóban, Adatgyűjtés megadott szempontok alapján, adatok rangsorolása Forráshasználat Értékelés Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök 8 Kreatív, írásbeli szövegalkotás 15 Kreatív, írásbeli szövegalkotás 20 Írásbeli szövegalkotás, illusztrációkészítés 40 Tanári magyarázat Szóbeli szövegalkotás Gyűjtőmunka Vita Egyéni munka Tanulói jegyzet 1. feladat CD, CD-lejátszó Csoportmunka Tanulói jegyzet 2. feladat Cetlik a csoportalkotáshoz, melyeken különböző vevők találhatók: diákok, postások, üzletemberek, nyugdíjasok Csoportmunka Tanulói jegyzet 3. feladat képek kerékpárokról + egyéb közlekedési eszközökről, színes filcek (annyiféle színű, ahány fősek a csapatok), nagyméretű barna csomagolópapír, ragasztó Csoportmunka Tanulói jegyzet 4., 5. feladat Cetlik a csoportalkotáshoz (az is legyen rajta, melyik oldal mellett kell érvelnie) internet Egyéb javaslatok A zene csak instrumentális legyen, hiszen a szöveg megkötné a fantáziát! Ismételjük át, hogy milyen tényezők határozzák meg a szövegalkotást (ki, mikor, hol? kommunikációs tényezők)! Előtte ötletrohammal feleleveníthetjük, hogy a műfajnak milyen jellemzői lehetnek. 2x2 csapatot alkossunk! Sorsolás dönti el, hogy a csapata melyik oldal mellett érvel. Felkészülési idő: 25 perc, vita: 15 perc. Minden csapatnak írnia kell egy összefoglalót érveiről, ezt a szószóló felolvassa, majd lehetőség van a további vitára: a szószólók felváltva három körön keresztül maximum 1-1 percben reagálhatnak egymás érveire. 1. téma: PET palackba vagy üvegbe csomagoljuk az üdítőt? 2. téma: papíron vagy interneten jelenjenek meg a napilapok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

16 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: Szövegalkotás Sorszám Téma/Altéma Készség/képesség Időtartam Peerc) 5. Házi feladat felkészülés a következő óra projektjére Adatgyűjtés megadott szempontok alapján Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 7 Gyűjtőmunka Egyéni munka Tanulói jegyzet házi feladat Elevenítsük fel, mik a szakszavak! Amennyiben nincs lehetőség a dupla órára: a 4. pontnál bontható a tananyag. (1+2+3= 1. óra; 4+5= 2. óra) 16 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

17 A TANÍTÁSI EGYSÉG ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA Sorszám: 5. CÍM: Társasjáték projekt Évfolyam: 9. A tanítási egység típusa Időtartam: 2 x45 perc Dupla óra (2x45 perc) Célok Szakszavak keresése önállóan az eddig feldolgozott szövegekből. Adatok, érdekességek keresése a szavakhoz, definícióalkotás. A társasjáték-készítés során együttműködés a csoporttagok között. Sikeres csoportmunka. Követelmények Tudjon részt venni az ötletrohamban, és ezzel meghatározni, milyen munkacsoportok szükségesek a társasjáték elkészítéséhez. Ismerje önmagát, és tudja, milyen szerepet tud betölteni a játék elkészítésében. Legyen képes a feldolgozott szövegekből kulcsszavakat, szakszavakat kiemelni. Legyen képes minta alapján TABU és Kérdezz-felelek kártyákat készíteni. Tudjon játékszabályt írni, pontos, rövid jól megfogalmazott instrukciókat adni. Tudjon kommunikálni a csoporttagokkal, és figyelni az időkeretre, hogy sikeres legyen a csoportja. Tudjon reflektíven reagálni a csoport és saját maga munkájára. Anyagszükséglet Dobókocka, bábuk, színes filcek, A/3 fehér karton, tollak, olló, fehér papírok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

18 A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör részletes leírása A TANÍTÁSI EGYSÉG témakör címe: társasjáték projekt Sorszám Téma/altéma Készség/képesség Időtartam (perc) 1. Milyen a jó társasjáték? 2. A munkacsoportok kialakítása 3. A társasjáték elkészítése csoportokban 4. A társasjáték kipróbálása Adatgyűjtés Lényegkiemelés Csoportosítás (feladatoké) Szóbeli érdekérvényesítés Ütemezés Felelősségvállalás Írásbeli szövegalkotás Definícióalkotás Kreativitás, Időbeosztás Kommunikáció Együttműködés 5. A feladat értékelése (Ön)reflexió Szóbeli szövegalkotás Kritikusság Módszer Munkaforma Képzési anyagok, eszközök Egyéb javaslatok 7 Ötletroham Frontális munka dobókocka, bábuk, színes filcek, tollak, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok 8 Ötletroham Frontális munka dobókocka, bábuk, színes filcek, tollak, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok 45 Kooperatív csoportmunka Csoportmunka dobókocka, bábuk, színes filcek, A/3 fehér karton, olló, fehér papírok A tanulók válasszanak vezetőt és időfelelőst is maguk közül! A kellékeket helyezzük el egy asztalra, még nem kezdhetnek el dolgozni, de megnézhetik, mivel rendelkeznek. Milyen munkacsoportok kellenek? ők határozzák meg. Figyeljünk arra, hogy ne maradjon feladat nélkül senki, és ne maradjon ki feladat sem! Figyeljünk a diákok közti kommunikációra, a vezetői munkára és az időfelelősre! Saját munkánk ellenőrzése 15 N Csoportmunka A kész társasjáték Figyeljünk arra, hogy mennyire lett játszható a társasjáték, és ha nem is érünk a végére, fejezzük be, mert a megbeszélés is fontos része a projektnek. 15 Megbeszélés Egyéni munka N Figyeljünk az énközlés technikájára! Szerencsés, ha körbe tudunk ülni a megbeszélésnél. Ez a tanítási egység nem bontható! 18 Anyanyelv Tanári kézikönyv 9. évfolyam

19 MELLÉKLET Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés 8. FELADAT Betű Bekezdés Kiemelések Cím Alcím 1. Kép 2. Ábra 3. Grafikon 4. Táblázat Töltsd ki a táblázatot, mely rendszerezi a tartalom grafikai megjelenítésének és a figyelemfelhívásnak eszközeit! 1. Nagyság 2. Vonalvastagság 3. Típus Az összetartozó szövegrészek elkülönítésére szolgál. Típusai: 1. aláhúzott 2. dőlt 3. vastag Rámutat a szöveg egészére, ám formailag elkülönül tőle. Kisebb részek lényegét kiemelő cím. A szöveg értelmezését szolgáló illusztrációk. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

20

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1144-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1144-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam

Felkészítés szakmai vizsgára. 1163-06 modulhoz. II/14. évfolyam Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre Felkészítés szakmai vizsgára informatika területre 1163-06 modulhoz II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. kommunikáció Anyanyelv 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Vissza a meséhez! 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Vissza a meséhez! 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató Gödöllő, 2010. január 3. óra tananyag feladat cél

Részletesebben

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél

Óraterv. Az óra témája: A hivatali levél A pedagógus neve: Kovácsné Komáromi Éva Műveltségi terület: Anyanyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv Osztály: 10. A osztály Témakör: Szövegtípusok, stílusrétegek Óraterv Az óra témája: A hivatali levél

Részletesebben

Feladatkörök a kooperatív munkában

Feladatkörök a kooperatív munkában SZKb_102_07 A méhek Feladatkörök a kooperatív munkában É N É S A M Á S I K Készítette: Nagy Erika SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM 62 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok

Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára vegyipari területre Kémiai és fizikai kémiai szakmai vizsgafeladatok II/14. évfolyam taári KÉZIKÖYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9.

KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI CSOMAG MATEMATIKA TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 MATEMATIKA A MINDENNAPI ÉLETBEN 9. ÉVFOLYAM TANÁRI KÉZIKÖNYV MAT9_TK.indd 1 2009.11.05. 13:40:27 A kiadvány a

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette

9. ÉVFOLYAM. Ki vagyok? Honnan jövök? Casládkutatás: SZKB209_06. A modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette Casládkutatás: Ki vagyok? Honnan jövök? hoztam neked piros rózsát modul szerzôi: Marsi Mónika és Págyor Henriette SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK209_06 SZK 9_01 tanári.indd

Részletesebben

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan.

III. ÓRATERV. Didaktikai feladat. Tanári instrukciók. Idézzük fel, amit az. ráhangolás, az. kulcsszavak írnak fel a tanultakkal kapcsolatosan. III. ÓRATERV A III. kooperatív óra terve A műveltségi terület/kompetenciaterület neve: magyar nyelv és irodalom Az évfolyam: 8. évfolyam Az óra címe: A szóbeli kommunikáció fejlesztése 3. Az óra célja

Részletesebben

18. modul: STATISZTIKA

18. modul: STATISZTIKA MATEMATIK A 9. évfolyam 18. modul: STATISZTIKA KÉSZÍTETTE: LÖVEY ÉVA, GIDÓFALVI ZSUZSA MODULJÁNAK FELHASZNÁLÁSÁVAL Matematika A 9. évfolyam. 18. modul: STATISZTIKA Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal

Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tudorka óravázlat Magyar irodalom 4. évfolyam Tudorka 28. oldal Tantárgy: Magyar irodalom Témakör: Történelmi arcképcsarnok Tananyag: Mátyás király és a pásztor című olvasmány feldolgozása, dramatizálása

Részletesebben

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

É N É S A V I L Á G. Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_26 É N É S A V I L Á G Élet a Földön Készítette: ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM 356 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév)

Modern hangzatok SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI KOMPETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Fuvola tanszak (9-15. életév) TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program

A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program A tanulás fejlesztésének tanulása Tanulási program Tematikus tananyag Tanulási program / Tanulói tevékenység Produktum/teljesítmény I. Bevezetés a tanulás fejlesztésének tanulásába 1. A T.F.T. célja, témakörei

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában

A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában 174 A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Gyulainé Várszegi Judit A konfliktuskezelés, konfliktusrendezés tanítása általános iskolában Bevezetés A tréningeken való részvétel

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR

MATEMATIK A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR MATEMATIK A 9. évfolyam 2. modul: LOGIKA KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 2. modul: LOGIKA Tanári útmutató 2 MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási pontok

Részletesebben

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel

Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok informatika területre Projektmenedzsment eszközök Projektirányítás számítógéppel I/13. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS NAPPALI TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK NÉMET NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés 2. A tantárgy neve:

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a fogamzásgátlással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A fogamzásgátlás lehetőségei Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET?

HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? HOGYAN TÖLTSÜK AKÍTVAN A SZABADIDŐNKET? Sportol a család mozgáslehetőségek az iskolán kívül ÉVFOLYAM: 3 6. TANÁRI SEGÉDLET TANÁRI SEGÉDLET A TÉMA FELDOLGOZÁSÁHOZ ÉVFOLYAM: 3-6. AZ ÓRA TÉMÁJA: Sportol a

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS

5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS MATEMATIK A 9. évfolyam 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS KÉSZÍTETTE: VIDRA GÁBOR Matematika A 9. évfolyam. 5. modul: ARÁNYOSSÁG, SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK ANGOL NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Komplex természettudományos terület

Komplex természettudományos terület Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Komplex természettudományos terület 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT

ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR TANTÁRGYI PROGRAMOK JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS LEVELEZŐ TAGOZAT KÖTELEZŐ NYELVI KURZUSOK OROSZ NYELVBŐL 1. Szak megnevezése: Jogi felsőoktatási szakképzés, levelező 2. A tantárgy

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán

TANANYAGBEOSZTÁS. Kompetencia alapú életpálya-építés 5. osztály. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008-0149 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Konczné Jeszenszki Éva Implementációs terület: Kompetencia

Részletesebben

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_05. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EGY KIS JÓ CSELEKEDET SZKC_105_05 a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. ÉVFOLYM tanári egy kis jócselekedet 5. évfolyam

Részletesebben

Szakmunkás vizsgafeladatok

Szakmunkás vizsgafeladatok Felkészítés szakmai vizsgára környezetvédelmi területre Szakmunkás vizsgafeladatok 12. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

A PROJEKT LEÍRÁSA ÓRATERVEZET Időpont: 2010. 01. 27 28. Osztály: 9. h (Szakiskola) Időkeret: 4 óra Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Kompetenciaterület: Szövegértés és szövegalkotás Témakör: Beilleszkedés

Részletesebben

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG

ÖSSZETARTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG K I S M Á ÖSSZETRTOZÁS, KIREKESZTETTSÉG N SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK É É S modul szerzôje: Lissai Katalin 3. ÉVFOLYM SZKB_103_03 30 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27.

TÁMOP Munkába lépés. Zárókonferencia január 27. TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Közismereti tárgyak felzárkóztató képzése Képzési tapasztalatok; módszertani kézikönyv bemutató Zárókonferencia 2011. január 27. Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése: Anyanyelvi

Részletesebben

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MATEMATIK A 9. évfolyam 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KÉSZÍTETTE: CSÁKVÁRI ÁGNES Matematika A 9. évfolyam. 11. modul: LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ 2.123. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 811 01 VENDÉGLÁTÁSSZERVEZŐ-VENDÉGLŐS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint a XXVII. VENDÉGLÁTÓIPAR ÁGAZATHOZ A 10051-12 azonosító számú Vendéglátó marketing és kommunikáció megnevezésű

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata

a 10. osztályban tanult magyar nyelvi és kommunikációs ismeretek anyaggyűjtés, vázlatírás, grafikai szervezők használata MAGYAR NYELV ÉS KOMMUNIKÁCIÓ 11. TANMENETJAVASLAT (heti 1, évi 37 óra) Taneszközök: Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit: Magyar nyelv és kommunikáció 11. tankönyv (NT- 17337) Antalné Szabó Ágnes Raátz Judit:

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

Települési ismeretek

Települési ismeretek Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre települési ismeretek TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Települési ismeretek II/14. évfolyam Tanári kézikönyv TEL14_Tk.indd 1 2010.08.13. 13:13:31

Részletesebben

Matematika. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 11. évfolyam tanári kézikönyv A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16.

ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS KIFEJEZŐKÉSZSÉG KOMPTETENCIA. Projekt az Alapfokú Művészeti Iskolák számára Klasszikus zene műfaj (8-16. TÁMOP 3.1.4-08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészeti Iskola (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG ÉS

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK. Készítette: Vidra Gábor Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 16. modul EGYBEVÁGÓSÁGOK Készítette: Vidra Gábor MATEMATIKA A 9. SZAKISKOLAI ÉVFOLYAM 16. modul: EGYBEVÁGÓSÁGOK TANÁRI ÚTMUTATÓ 2 A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a nemi betegségekkel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Nemi betegségek Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység

Részletesebben

Bartók Béla életrajz zongora

Bartók Béla életrajz zongora TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN

ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN ÓRATERV A SZÖVEGÉRTÉS-SZÖVEGALKOTÁS B KOMPETENCIATERÜLET FEJLESZTÉSÉHEZ A TÖRTÉNELEM TANTÁRGYBAN Készítette: Kántor Judit Mária szaktanár Vasvár, 2010. május 29. ÓRATERV Tantárgy: Történelem Évfolyam:

Részletesebben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben

TÁMOP / A kompetencia alapú oktatás feltételeinek megteremtése Vas megye közoktatási intézményeiben Digitális taneszközök használata a történelem órán ÓRALEÍRÁS Tantárgy: Történelem Évfolyam: 9. évfolyam Létszám: 20-30 fő Időkeret: 45 perc Tankönyvi kapcsolódás: Száray Miklós: Történelem I., középiskolák,

Részletesebben

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján

Etikus internet és szoftverhasználat Óravázlat Készült: Tusorné Fekete Éva óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: informatika Téma: etikus internet és szoftverhasználat Szellemitulajdon-védelmi téma: szerzői jog Etikus internet és

Részletesebben

Az időjárás és a mindennapi

Az időjárás és a mindennapi szka102_43 É N É S A V I L Á G Az időjárás és a mindennapi élet Készítette: Wagner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 480 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK!

Matematika A 9. szakiskolai évfolyam. 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! Matematika A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul GONDOLKODJUNK, RENDSZEREZZÜNK! MATEMATIKA A 9. szakiskolai évfolyam 1. modul:gondolkodjunk, RENDSZEREZZÜNK! Tanári útmutató 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka.

Munkaformák: önálló; frontális; kooperatív: Három megy, egy marad, felelősök; csoportmunka. Óravázlat 3. osztályos nyelvtan Tananyag: A főnevek helyesírása Oktatási cél: A főnév fajtáinak csoportosítása, megnevezése. Köznevek és tulajdonnevek felismerése. Szógyűjtés, köznév és tulajdonnév egymáshoz

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz

Fakultációs tanterv. a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz Fakultációs tanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgyhoz 4 / 5 /6 évfolyamos gimnázium, fakultációs csoportok Éves óraszámok évfolyamonként: 11. 72 óra 12. 60 óra 1. Célok és feladatok A magyar nyelv

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Heti óraszám: 1 Összes óra: 40 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_08. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. TÖRTÉNETEK II. SZK_105_08 a z é n d i m e n z i ó i nyúl vagy oroszlán? az én tudásom és mások tudása modul szerzõi: Makai Katalin, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM

Részletesebben

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény

Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból. Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Felkészítés a középiskolai írásbeli felvételire magyarból Készítette: Kunkli Ferencné Balmazújvárosi Általános Iskola Bocskai István Tagintézmény Debrecen, 2015. 10. 15. A jó gyakorlat célja Kompetenciaalapú

Részletesebben

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK

15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK MATEMATIK A 9. évfolyam 15. modul: EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK KÉSZÍTETTE: BIRLONI SZILVIA Matematika A 9. évfolyam. 15. modul: VEKTOROK, EGYBEVÁGÓSÁGI TRANSZFORMÁCIÓK Tanári útmutató 2 A modul célja

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat 4765 Csenger, Ady Endre u. 13-17.Tel.: 44/341-135, Tel./Fax.:341-806 www.csengeriskola.sulinet.hu E-mail:petofi-sandor@csengeriskola.sulinet.hu

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1.

A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. A SZÓFAJOK ÖSSZEFOGLALÁSA 1. Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: magyar nyelv A tanulási-tanítási egység témája: Nyelvi szintek: A szófajok Az óra címe, témája: A szófajok összefoglalása

Részletesebben

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_14. a z é n d i m e n z i ó i. A modul szerzõi: Sáfár Anita, Schüttler Vera SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. MIT VÁLTOZTTNÉK SZK_105_14 VILÁGN? II. a z é n d i m e n z i ó i a nagyvilágtól az osztályteremig modul szerzõi: Sáfár nita, Schüttler Vera SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM 160

Részletesebben

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok

Általános környezetvédelmi technikusi feladatok Moduláris szakmai vizsgára felkészítés környezetvédelmi területre Általános környezetvédelmi technikusi feladatok II/14. évfolyam TANÁRI KÉZIKÖNYV A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr.

KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra. Készítette: Dr. Leonardo da Vinci Kísérleti projekt által továbbfejlesztett Szakmai program KÉPZÉS NEVE: Informatikai statisztikus és gazdasági tervezı TANTÁRGY CÍME: Kommunikáció és viselkedéskultúra Készítette: Dr.

Részletesebben

szka102_35 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_35 É N É S A V I L Á G Készítette: Ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_35 É N É S A V I L Á G Életünk és a reklámok Készítette: Ádám Ferencné Szabó Anna Kornélia SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 378 Szociális, életviteli és környezeti

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001

TÁJÉKOZTATÓ. Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning Nyilvántartásba vételi szám: E-000819/2014/D001 TÁJÉKOZTATÓ Kommunikációs kompetenciák fejlesztése tréning /D001 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő Ismeret : ismeri és meg tudja nevezni a képzet fogalmát, legfontosabb jellemzőit,

Részletesebben