4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "4. Egyéni és piaci kereslet. 4.1 Ár-ajánlati görbe (PCC)"

Átírás

1 4. Egéni és iaci kereslet z előző részben megvizsgáltuk azt, hog miként határozható meg eg fogasztó otimális fogasztási szerkezete, illetve azt is elemeztük, hog eg költségvetési egenes helzetére miként hatnak a termék árának és a fogasztó jövedelemének változásai. Most az előbbit az otimális fogasztói jószágkosár kérdésével kacsoljuk össze. 4. Ár-ajánlati görbe (PCC) Valamelik termék árának változásával módosul az otimális termékkombinációkhoz tartozó hasznossági szint, hiszen a termék árának emelkedése csökkenti a költségvetési halmazt, íg a költségvetési egenes csak eg alacsonabban fekvő közömbösségi görbét fog elérni; illetve a termék árának mérséklésével elérhetővé válik eg magasabb hasznossági szint eg magasabban fekvő közömbösségi görbe elérésén keresztül. Ha az íg kialakuló otimális ontokat egmással összekötjük, akkor megkajuk a PC-görbét (az ár-ajánlati görbét). PC görbe PCC tehát változatlan jövedelmet feltételezve és az egik termék árának rögzítése mellett (a fenti ábrán az Y termék ára változatlan) mutatja azt, hogan változnak az otimális jószágkosarak, ha az X termék árát változtatjuk. Ebből tehát azt kajuk meg, hog miként reagál az otimális menniség az X termékből, ha az X termék ára változik. 50

2 4. Egéni keresleti görbe PC görbe Keresleti görbe Íg megkatuk az otimális ontokat, ameleknél a közömbösségi görbét éen érinti a költségvetési egenes, vagis az egéni és iaci értékítélet egbeesik; azaz ezek azok a menniségek, ameleket a fogasztó kées (költségkorlát mellett) és hajlandó (egéni értékítélete révén) megvásárolni. Ezzel eljutottunk a közgazdaságtan egik legalavetőbb 5

3 fogalmához: az egéni keresleti görbéhez. z egéni keresleti görbe megmutatja, hog különböző árak mellett a fogasztó menni terméket kées és hajlandó megvásárolni. Itt emlékeztetnénk az első részben tárgalt esetre: amikor a iros női ciő iránti igént és annak árait analizáltuk. kkor azt mondtuk, hog a termék ára (ami ott a vízszintes tengelen volt) a független (magarázó)változó, a termék iránti igén, vagis a keresett menniség a függő (eredmén)változó. Tehát valójában ott is eg keresleti görbét ábrázoltunk. különbség a kettő között az, hog ott a vízszintes tengelen szereelt a termék ára, itt edig ez a függőleges tengelen van; vagis lénegében ez a PCC-ből levezetett keresleti görbe inverz alakban került ábrázolásra. Tisztában vagunk azzal azonban, hog eg termék keresletét nemcsak az ára befolásolja. Ha csak a költségvetési korlátra gondolunk, máris látszik emellett mindennai életünkből is tudjuk, hog a jövedelem is befolással van erre. jövedelem változása árhuzamosan tolja el a költségvetési egenest, és ezzel módosulnak az otimális jószágkosarak is. z előző ábrát elővéve, levezetve, hog a jövedelemváltozás mit eredménez, látszik, hog a PCC eltolódik, ami edig azt jelenti, hog a keresleti görbe is eltolódik; vagis változatlan termékárak mellett a jövedelem növekedése miatt nő a termék iránti kereslet: a keresleti görbe minden eges ontja jobbra csúszik. 5

4 PC görbe Keresleti görbe kereslet tehát az árnak és a jövedelemnek is függvéne, de ezzel sincs vége a sornak. z egének ízlése, referenciarendszere befolásolja a közömbösségi görbe alakját, ami természetesen a PCC-t is érinti, vagis a keresleti görbére is hatást gakorol a szubjektív értékítélet, mégedig a görbe meredekségét változtatja meg. marketingesek éen erre igekeznek hatást gakorolni, vagis az a céljuk, hog a különböző reklámokkal megváltoztassák a keresletünket. Persze bizonos szükségletkielégítésre több termék is alkalmas lehet. mikor valamel adott termék iránti keresletre hatással van más termék is, a többi termék ára befolásolja az adott termék keresett 5

5 menniségét. Ezek a termékek állhatnak helettesítő vag kiegészítő viszonban. Ha eg termék árának emelkedésére eg másik termék keresett mennisége csökken, akkor a két termék kiegészítő viszonban áll egmással, azaz csak egüttes fogasztásuknak van értelme. Ha grafikusan gondoljuk végig ezt mindkét termék keresleti görbéjére nézve, ez azt jelenti, hog annak a terméknek a keresleti görbéje, amelnek megváltozik az ára, az árváltozás nem változtat a görbe helzetén, csuán a görbe mentén az ontból a -be mozdulunk. Viszont a kiegészítőjének a keresleti görbéje eltolódik, most változatlan ár mellett a korábbinál kevesebb lesz a keresett menniség, tehát az inverz alakban felrajzolt keresleti görbe balra tolódik, amint ez az alábbi ábrán is látszik. D D Ha viszont helettesítő termékekről beszélünk, akkor a fordítottja történik: ha a termék ára nő, a másik termék iránti kereslet emelkedik, hiszen a drágább terméket a másikkal helettesítik, lévén uganannak a szükségletnek a kielégítésére szolgál a másik is, csak olcsóbb. Emellett bár az állam szereéről még nem tárgaltunk az állami szabálozás is hatást gakorol a keresletre. Gondoljunk csak éldául a kötelező germekülésre; ennek bevezetése miatt megemelkedett a gerekülések iránti igén, vagis ezen állami szabálozás hatására a termék iránti kereslet emelkedett. z alábbi táblázatban összefoglaltuk, mik befolásolják a termék iránti keresletet, azt is feltüntetve, hog melik milen hatást gakorol a keresleti görbére. 54

6 Keresletet ténező termék ára befolásoló z inverz alakú keresleti görbére gakorolt hatása görbe helzete nem változik, a görbe mentén mozdulunk el. fogasztó jövedelme Párhuzamosan tolja el a görbét. fogasztó referenciái (ízlése) görbe meredekségére gakorol hatást (ha a termék fontosabbá válik, akkor meredekebb lesz az inverz alakú keresleti görbe) reklám reklám jellegétől függ, jellemzően meredekséget róbálják megváltoztatni. helettesítő termék ára kiegészítő termék ára z állami szabálozás Párhuzamosan tolja el a görbét. Párhuzamosan tolja el a görbét. z intézkedés jellegétől függ, jellemzően árhuzamos változáshoz vezet. Ha a keresletet befolásoló ténezőket összefoglaljuk eg függvénnel, a keresleti függvént kajuk meg: ahol D Q a keresett menniség, P a termék ára, m a jövedelme, Í az ízlése, referenciái, R a reklám, Q D = f (P, m, Í,R, P, P, Á), P Y és P Z más termékek árai (helettesítőké, kiegészítőké), Á edig az állami szabálozás. 55 Y Z

7 Hangsúlozzuk mégegszer, hog a keresleti függvén tartalmazza a keresett menniségre gakorolt ténezőket, a keresleti görbe edig a termék ára és keresett mennisége közötti kacsolatot írja le a többi elemet adottnak tekintve. 4. Piaci keresleti görbe Többször hangsúloztuk, hog egéni otimumról, egéni keresletről van szó. Uganakkor egértelmű, hog nagon-nagon ritka az az eset, amikor eg vállalat eg fogasztónak termel, tehát nekik nem az az érdekes, hog Kis Pista vag Nag Jóska kereslete hogan alakul, hanem az, hog a termék iránti iaci kereslet hogan ragadható meg. Vagis az egéni keresleteket összegeznünk kell, hog megkajuk a iaci keresletet. Ez horizontális összegzéssel történik (tehát Q-ra kell rendezni a keresleti görbét), azaz adott árak mellett a különböző egének keresett menniségét adjuk össze. Tegük fel, hog a termék iránt két fogasztónak van kereslete. z alábbi ábrán az első két koordináta-rendszer tartalmazza az egéni keresleti görbéket, a harmadikban edig összeadtuk a két fogasztó keresletét, azaz a iaci keresleti görbét határoztuk meg. P P P 0 max I D max D ( ) ( ) I I II Piaci kereslet II I Látszik, hog P 0 ár fölött egik fogasztó sem kées és/vag hajlandó megvásárolni a terméket, 0 P és P között edig kizárólag az I-es fogasztónak van kereslete, azaz ebben az ártartománban az I-es fogasztó egéni keresleti görbéje megegezik a iaci keresleti görbével. P alatt edig már mindketten igénlik a terméket, ezért a keresleti görbe laosabb lesz. Értelemszerűen minél több fogasztó van, annál laosabb lesz a keresleti görbe. 56

8 Definíciók ár-ajánlati görbe (PCC) egéni keresleti görbe helettesítő termék kiegészítő termék keresleti függvén iaci kereslet horizontális összegzés Feladatok. dott a következő egéni keresleti görbe: Q D = 00 P. a) Írja fel és ábrázolja ennek a keresleti görbének az inverz alakját! b) Tegük fel, hog emellett a fogasztó mellett van eg másik fogasztói csoort is, amel eg tagjának az inverz alakú keresleti görbéje P = 800 0,Q. Ebben a fogasztói csoortnak 0 tagja van. csoort tagjai azonos kereslettel bírnak. dja meg a fogasztói csoort keresleti görbéjét inverz alakban! c) dja meg az előző két ont révén a iaci keresleti görbét! z összegzést grafikusan is végezze el!. Ábrázolja a 00 P = és a P = 00 Q inverz keresleti görbéket! dja meg a görbék Q meredekségét a P = 0 és a P = 5 ontokban! Fogalmazza meg a különbséget a két eset között! D PY m. Eg keresleti függvén Q X = alakú, ahol m a jövedelmet, P Y és P Z más termékek P P X Z árát jelöli. Milen viszonban áll egmással az adott (X) és Z termék? Válaszát indokolja! 57

9 4. Eg termék iránt három fogasztó (I., II., III.) támaszt keresletet, akiknek a keresleti görbéik rendre: P D I P D II P D III = 00 Q, = 400 Q, = 00 Q. Határozza meg analitikusan és grafikusan az iarág egészének keresletét leíró görbét! 5. Eg iarág kereslete két fogasztóval írható le, akik egéni keresleti görbéi: D P I = ,5Q és P D II = 4000 Q. Ábrázolja és adja meg az iarági keresleti görbét! 6. Eg termék iacán háromféle fogasztói csoort figelhető meg. z első fogasztói csoort inverz keresleti függvéne: = 50 Q, a másodiké: = 00 Q, a harmadik csoorté: P P = 90 Q. Hán terméket adhatnak el az eladók, ha P=00-as ár mellett? P 7. Eg termék iacán két fogasztói csoort figelhető meg. z fogasztói csoortban eg fő keresleti görbéje: P = 500 0,5Q, a csoortéban edig: P = 500 Q. z csoortba a megfigelések szerint 00 fő, a csoortba edig 50 fő tartozik. Írja fel és ábrázolja a iaci keresleti görbét! 8. Eg termék iacán többen megjelennek értékesítők. Két jól elkülöníthető csoortba sorolhatóak a vállalatok; a csoorton belül azonos feltételekkel bírnak a kínálók. V csoortban eg vállalat kínálati függvéne Q S V + = 00 P ; ebben a csoortban 0 vállalat van. V csoortban eg eladó inverz kínálati függvéne edig a egenlettel írható le, és ebben a társaságban 00-an vannak. a) Határozza meg a V csoort kínálati görbéjét! b) Írja fel és ábrázolja az össziaci kínálatot! S P V = 0 + 0,Q 58

10 Tesztfeladatok az I. RÉSZHEZ 8. E.H. egetemi hallgató az első zh révén ráébred, hog a második zh-ra többet kell tanulnia. Meddig fogja racionálisan növelni a tanulásra szánt időt a Hallgató? a) Még meg nem szereti a tárgat. b) Még mellette a családja és a barátai úg gondolják, hog velük is foglalkozik. c) Még a szabadidőről való lemondás alternatív költsége kisebb, mint a tanulásból származó hozam. d) Még meg nem oldotta az összes gakorló éldát.. iztos, hog racionális az a fogasztó, aki a) minden reggel beágaz, b) dohánzik, c) a legdrágább boltban vásárol élelmiszert. d) Egik sem feltétlen racionális. e) Mindegik magatartás racionális lehet a fogasztó szemontjából.. Kizárólag azok a gazdasági szerelők viselkednek racionálisan, akik a) a kérdések többségében uganúg döntenek, tehát van eg erős értékrend a háttérben, b) nem hagják magukat mások által befolásolni, c) minden körülmének között kizárólag saját egéni érdekeiket tartják szem előtt, d) semmilen káros szenvedéltől nem szenvednek. 4. hasznossági függvén a) meredeksége a helettesítési határrátával egezik meg, b) meredeksége az áraránokkal egezik meg, c) mentén nem változik a fogasztó jövedelme, d) maximumában a termék határhaszna zérus. 8 megjelölt válaszok tájékoztató jellegűek, előfordulhat hibás jelölés. Ha más eredménre jut, keresse Oktatóját a roblémával! 59

11 5. hasznossági függvén konkáv, mert a) a haszonélvezet minden újabb elfogasztott egséggel növekszik ugan, de kisebb mértékben, b) a fogasztó valamikor telítődik fogasztása során, c) a fogasztás növekedésével egre kevésbé éri meg ugananni énzt adni az adott termék egségéért, d) a fogasztás során minden újabb termékegségért többet kell fizetni, mint az előzőért, s erre előbb-utóbb nem lesz elég a jövedelem. 6. Eg közömbösségi görbe a) meredeksége állandó, b) mentén az elérhető hasznossági szint nem változik, c) és a hozzá tartozó hasznossági szint biztosan elérhető adott jövedelemből, d) nevét onnan kata, hog adott jövedelemből közömbös, melik jószágárt választjuk, mindegik megvehető. 7. Eg jól viselkedő közömbösségi görbe mentén lefelé haladva a) a helettesítési határráta csökkenő, b) a helettesítési határra változatlan, c) a reáljövedelem csökkenő, d) a hasznosság csökkenő. 8. helettesítési határráta a) a költségvetési egenes meredekségét adja meg, b) megmutatja, ha eg termék menniségét végtelen kis mértékben változtatjuk, mekkora lesz a másik termék menniségi változása feltéve, hog mindkét esetben azonos hasznosságot érünk el, du c), dx d) a iac termékítéletét mutatja. 60

12 9. z alábbi állítások közül melik fejezi ki azt, hog a hasznossági függvén konkáv? a) fogasztás során az összhaszon nő. b) határhaszon valahol felveszi a zérus értéket. c) z összhaszon-függvén meredeksége -nél kisebb. d) fogasztás során a határhaszon csökken. 0. dott az alábbi közömbösségi görbe. Melik állítás igaz a görbe minden ontjára? x a) helettesítési határráta egenlő a termékek áraránával. d MU x b) =. dx MU c) Eg ótlólagos termékbeli egségért mindig többet kell az x termék menniségéből feláldozni függetlenül attól, hog mekkora a közömbösségi görbe meredeksége az adott ontban. d) Ha az x termék eg egségéről lemondunk, akkor az összhaszon uganannival csökken, mintha ebben a ontban az termék eg egségéről mondtunk volna le.. határhaszon a) megmutatja a szükséglet-kielégítés mértékét, b) csak ordinális hasznosság esetén értelmezhető, c) megmutatja, hog eg termék újabb egsége mekkora hasznosságváltozást generál, d) otimális jószágkosár esetén az MRS-sel egenlő. 6

13 . Eg fogasztó hasznossági függvéne U = x +. Ebben az esetben a) a helettesítési határráta abszolút értékben, b) a helettesítési határráta -, c) a helettesítési határráta nem értelmezhető, d) a költségvetési egenes meredeksége.. Eg fogasztó két terméket fogaszt adott jövedelemből. Mindkét termék ára egszerre emelkedik meg 0%-kal. Ennek hatására a költségvetési egenes a) meredeksége,-szeresére változik, b) meredeksége csökken, c) árhuzamosan az origó felé tolódik, d) árhuzamosan tolódik az origótól kifelé. e) kérdés megválaszolásához kellene ismerni a termékek kiinduló árait, íg nem lehet egértelműen eldönteni a változás iránát. 4. Eg költségvetési egenes a) egenlete m P x =, P P x b) meredeksége P x, P c) meredeksége MU x. MU d) z összes eddigi válasz heles. 6

14 5. Tegük fel, hog valamelik fogasztó költségvetési egenese: 500 = 0x + 4, vagis a rendelkezésre álló jövedelem 500, az x termék egségára 0, az termék egségára edig 4. z alábbi állítások közül melik igaz? a) Ha a fogasztó az x = 0 és = 50 termékkombinációt vásárol, akkor nem költötte el hatékonan a énzét. b) z x = 0 és = 0 termékkombinációhoz tartozó hasznossági szint a fogasztó számára elérhetetlen. c) Ha a fogasztó az x termékből eg egséggel kevesebbet vásárol, akkor az íg felszabaduló énzért 5 db termékegséget tud megvásárolni. d) Minden eddigi válasz heles. 6. Ha a fogasztó nominális jövedelme 5%-kal nő, miközben az egik termék ára 0%-kal, a másiké 5%-kal nő, akkor a költségvetési egenes a) kifelé tolódik, de nem árhuzamosan, b) meredeksége, és mindkét tengelmetszete megváltozik, c) egik tengelmetszete kifelé, a másik befelé tolódik, miközben a meredeksége nem változik, d) mindkét tengelmetszete változik, miközben meredeksége változatlan marad. 7. Ha két fogasztói kosár (ami x és termékekből áll) eg költségvetési egenesen van, akkor a) mindkét kombináció uganakkora hasznosságot eredménez, b) a termékek árai megegeznek, c) mindkét kombinációnál uganakkora a helettesítési határráta, d) a termékek határhasznai egbeesnek. 6

15 8. dott eg fogasztó költségvetési egenese. Ha a két termék ára aránosan csökken, akkor a) az egenes laosabb lesz, b) az egenes meredekebb lesz, c) az egenes árhuzamosan kifelé tolódik, d) ennek uganaz a hatása, mintha a jövedelem csökkent volna. 9. költségvetési halmaz a) azon jószágkombinációk összessége, amelek a jövedelem teljes elköltése mellett elérhetőek, b) azon jószágkombinációk összessége, amelek adott jövedelemből elérhetőek, c) azon árkombinációk összessége, amelek mellett uganakkora hasznossági szintet érhetünk el, d) azon árkombinációk összessége, amelek esetén adott jószágkosárra ugananni költünk a jövedelemből. 0. z otimális fogasztási szerkezet feltétele, hog a) a termékárak megegezzenek a határhasznokkal, b) a helettesítési határráta egenlő legen a határhasznok aránával, c) minden fogasztó maximálisan kielégítse szükségleteit, d) a termékárak arána egenlő legen a helettesítési határrátával.. Otimális (x,) jószágkombináció esetén a) a hasznossági függvén maximumában vagunk, b) a két termék határhasznának arána zérus, c) az x termék határhaszna maximális, MU x d) MRS =. MU 64

16 . z alábbi grafikonon uganazon fogasztó két különböző időonthoz ( t és t ) tartozó költségvetési egenese látható. Mi okozhatta a változást? G ( t ) G ( t ) x a) fogasztó jövedelme csökkent, és mindkét termék egségára nőtt. b) Mind a fogasztó jövedelme, mind a termékek egségárai emelkedtek. c) fogasztó jövedelme nőtt, az x termék egségára változatlan maradt, az termék egségára edig nőtt. d) fogasztó jövedelme emelkedett, az termék egségára változatlan maradt, az x termék egségára edig csökkent.. költségvetési egenest a szokásos x- koordináta-rendszerben ábrázoljuk, rendelkezésünkre áll m nagságú jövedelem, az x termék ára P x, az -é P. Menni terméket tudunk fogasztani, ha jövedelmünk csak az jószágra fordítjuk? a) b) c) m. P x m P x x m. P. d) m. P 65

17 4. PC (árajánlati)-görbe abban különbözik az egéni keresleti görbétől, a) hog az előbbi az árváltozást az otimális termékkombinációval kacsolja össze, az utóbbi csak azon termék menniségével, amelnek ára változott, b) hog az utóbbinál nem vesszük figelembe a jövedelmet, c) hog a PC-görbe mindkét termék árának változását figelembe veszi, az egéni keresleti görbénél csak az egik termék árának változását. d) Nincs különbség a két görbe között. PX 5. z X termék iránti kereslet a Q X = függvénnel írható le, ahol P Y az Y termék ára, mpy m a jövedelem. függvén alaján látható, hog a) az X és Y termék egmás komlementerei, b) az X és Y termék egmás helettesítői, c) a függvén meredeksége minden ontban állandó. d) z összes válasz heles lehet. 6. iros női magas sarkú ciő iránti keresleti görbe helzetére mi nem hat az alábbiak közül? a) fekete latformos női ciő ára. b) iros női magas sarkú ciőkre szóló kuonok kibocsátása, amelek révén 50%-os kedvezménnel vásárolhatók meg. c) nők bérének megemelkedése. d) fekete koktélruha (kiegészítője a iros ciőnek) árának nag aránú emelkedése. 7. Mi nem változtatja meg az adott termék keresleti görbéjének helzetét? a) fogasztó jövedelmének változása. b) helettesítő termék árváltozása. c) fogasztó referenciarendezésének változása. d) termék saját árának változása. 66

18 8. Eg termék iacának keresletét nem befolásolja a) a termék ára, b) a kiegészítő termék ára, c) a fogasztó jövedelme, d) a kínálat. e) Minden eddigi elem a kereslet meghatározója. 9. Mindennara eg alma az orvost távol tartja szlogennel nészerűsítették az almafogasztást, a kamán nagon sikeres volt. Emellett a fogasztók jövedelme is nőtt. Ennek eredménekéen a) a keresleti görbe mentén mozdultunk el, jobbra, b) biztosan megváltozott a keresleti görbe meredeksége, c) biztosan árhuzamosan tolódott el a keresleti görbe, d) a meredeksége is változhatott a referencia megváltozása miatt, a jövedelem viszont árhuzamosan jobbra tolja a keresleti görbét. 0. Eg fogasztó lineáris keresleti görbéje a vízszintes tengelt 000-nél metszi. Emellett ismert, hog ha a termék ára eg egséggel nő, a termék iránti kereslet 0,5 egséggel csökken. Hog néz ki ennek a keresleti görbének az inverz alakban megadott egenlete? a) Q = 000 0,5P, b) P = 000 0,5Q, c) Q = 000 Q, d) P = 000 0,5Q. 67

19 . Tegük fel, hog x és termék egmás komlementerei. Ennek ismeretében elmondható, hog a) az x termék árának emelkedése az x termék keresleti görbéjét az origó felé, az termék keresleti görbéjét kifelé tolja, b) az x termék árának csökkenése az x termék keresleti görbéjét az origó felé, az termék keresleti görbéjét kifelé tolja, c) az x termék árának emelkedése az x termék keresleti görbéjét nem módosítja, az termék keresleti görbéjét kifelé tolja, d) az x termék kereslete az termék árára nem reagál.. Minél több különböző egéni keresleti görbét adunk össze, a) annál magasabb lesz a rezervációs ár, b) annál több törésontja lesz a görbének, c) annál meredekebb lesz a P-tengelhez közel eső szakasz, d) annál árrugalmatlanabb lesz a iaci kereslet.. dott termék iacának keresletét két fogasztó (I. és II.) alkotja. z egikőjük inverz alakú keresleti görbéje görbe D P I a) 00-nál metszi a függőleges tengelt, b) 600-nál metszi a vízszintes tengelt, c) meredeksége -,, d) meredeksége -5,5. = 00 0,Q, a másiké edig P D II = 00 Q. iaci keresleti 68

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN

23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN 23. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TERMELÉS JELENLÉTÉBEN Kertesi Gábor Varian 30. fejezete átdolgozva 23.1 Bevezető A második félévi anyag gerincét képező termelés-, illetve kínálatelméleti blokk végére értünk.

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE

Sokszínû matematika 11. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Sokszínû matematika. A KITÛZÖTT FELADATOK EREDMÉNYE Összeállította: FRÖHLICH LAJOS gimnáziumi tanár A Kombinatorika, gráfok és a Valószínûségszámítás, statisztika c. fejezeteket szakmailag ellenõrizte:

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA El sz Csahóczi Erzsébet Csatár Katalin Kovács Csongorné Morvai Éva Széplaki Görgné Szeredi Éva TANÁRI KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA 8. évfolam II. kötetéhez TEX 04. június. 0:58 (. lap/. old.) Matematika 8. (K8-00)

Részletesebben

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai

Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Közgazdasági és Regionális Tudományok Intézete Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar MŰHELYTANULMÁNYOK Láthatóvá tehető-e a láthatatlan kéz? Egy ágens-alapú piaci modell tapasztalatai Hau Orsolya

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA

KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA Alkotószerkesztő: Csatár Katalin KÉZIKÖNYV a MATEMATIKA a középiskolák 9. évfolama számára II. kötetéhez Celldömölk, Szerzők KORNAI JÚLIA, KOVÁCS ELŐD, LÖVEY ÉVA, PÁLOVICSNÉ TUSNÁDY KATALIN, SCHUBERT MIHÁLY

Részletesebben

25. előadás: BIZONYTALANSÁG

25. előadás: BIZONYTALANSÁG 25. előadás: BIZONYTALANSÁG Kertesi Gábor Muraközy Balázs Varró László Varian 12. fejezete átdolgozva 25.1 Bevezető A bizonytalanság az élet velejárója. A jövő nem látható előre. Gazdasági döntéseinket

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

Kis csom oelm elet Stipsicz Andr as

Kis csom oelm elet Stipsicz Andr as Kis csomóelmélet Stisicz András . fejezet Csomók és vetületeik. Csomók.. definíció. Az R 3 (vagy S 3 ) tér egy K R 3, az S körvonallal homeomorf részét csomónak nevezzük. Egy K R 3 csomó szelíd, ha minden

Részletesebben

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA

26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA 26. előadás AZ INFORMÁCIÓ KÖZGAZDASÁGTANA Kertesi Gábor Reiff Ádám Varian 6. fejezete helyett 26.1 Bevezető Mikroökonómiai tanulmányaink során eddig a legtöbb időt a versenyzői piac legalapvetőbb modelljének,

Részletesebben

Makroökonómia feladatgyűjtemény

Makroökonómia feladatgyűjtemény Fekete Dóra Makroökonómia feladatgyűjtemény 1/ 101 TARTALOMJEGYZÉK 1. FEJEZET: A MAKROÖKONÓMIA ALAÖSSZEFÜGGÉSEI... 5 I. Szöveges feladatok... 5 Feleletválasztás... 5 Igaz - hamis... 6 Kiegészítés... 7

Részletesebben

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag

Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program. Törzsanyag Az én pénzem Pénzügyi Oktatási Program Törzsanyag 1 Második, átdolgozott kiadás Készült az Öngondoskodás A Pénzügyi Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány és a Tudatos Pénzügyekért Alapítvány támogatásával

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA **

Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** 23 Szakolczai György * A reális és monetáris gazdaság egyensúlya: AZ IS-LM ELEMZÉS NÉHÁNY PROBLÉMÁJA ** Az IS-LM elemzés fontos elemévé vált a mai nemzetközi és hazai makroökonómiai irodalomnak. Leírása,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA)

KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN II. (MAKROÖKONÓMIA) DE AMTC AVK 2007 Misz József Tömpe Ferenc KÖZGAZDASÁGTAN

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Újabb diplomás, Levelező tagozat Export Import szakirány AZ ÁRKÉPZÉS SZEREPE PROFITORIENTÁLT VÁLLALATOKNÁL, ÁRKÉPZÉSI MEGODÁSOK

Részletesebben

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés

A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés ERDŐS TIBOR A keynesi elméleti rendszer és a válságkezelés 1. Bevezetés Az 1930-as évek éles választóvonalat alkotnak a közgazdasági gondolkodásban. Eddig, vagyis a közgazdaság-tudomány megszületésétől

Részletesebben

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK

27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK 27. előadás EXTERNÁLIS HATÁSOK Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 32. fejezete erősen átdolgozva 27.1 Bevezetés Egy közgazdasági probléma vizsgálata során akkor beszélünk externáliáról vagy externális

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján

Szent István Egyetem. Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szent István Egyetem Az 50+ generáció fenntartható fogyasztói magatartásának összehasonlítása svájci és magyarországi vizsgálatok alapján Szarka Krisztina Gödöllő 2014 A doktori iskola megnevezése: Szent

Részletesebben

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba

Bevezetés a kísérletmódszertanba. Johanyák Zsolt Csaba evezetés a kísérletmódszertanba Johanyák Zsolt Csaba 00 Johanyák Zsolt Csaba: evezetés a kísérletmódszertanba artalomjegyzék. evezetés...4. kísérletmódszertan léései...6.. Hibatényezõk csökkentése...6

Részletesebben

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet!

TőzsdeParkett.hu. bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK. Tudással az ember rengeteg pénzt kereshet! TőzsdeParkett.hu Ingyenes Alap Tőzsdetanfolyam Mindenkinek 1 / 11 oldal TőzsdeParkett.hu bemutatja INGYENES ALAP TŐZSDETANFOLYAM MINDENKINEK Írta: Szikra Zoltán tőzsdeoktató Tudással az ember rengeteg

Részletesebben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben

A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben Harsányi Gergely Vincze Szilvia A magyar felsõoktatás néhány jellemzõje nemzetközi tükörben az egyetemnek át kell hatva lennie az igazságok szeretetétõl, s falai között meg kell õriznie a teljes szellemi

Részletesebben

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés

Stratégiai menedzsment és üzleti tervezés Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1

Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1 Berki Erzsébet Munka és fogyasztás, avagy mire jó a vasárnapi séta 1 Ha a fényűzés nem is helyes módszere valamely gazdasági élet fenntartásának vagy előmozdításának, de arra alkalmas, hogy kezében, igézetében

Részletesebben

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában

A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában A munkavállalók helyzete a köz- és a versenyszférában. A LIGA Szakszervezetek 2006. november 23-24-i konferenciája előadásainak szerkesztett változata.

Részletesebben