x jószágkombinációk halmaza,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "x jószágkombinációk halmaza,"

Átírás

1 . Tegyük fel, hogy egy piacon a kereslet és a kínálat az alábbi összefüggésekkel adhatók meg: Q = 60 p és Q = p/2, ahol p az árat jelöli forintban! A kormány elrendeli, hogy a termelőknek a szóban forgó termék minden egyes eladott darabja után 5 forint adót kell fizetniük. (a) Adja meg a megváltozott helyzetnek megfelelően a keresleti és a kínálati görbe egyenletét! ( pont) (b) Mekkora lesz a termelés az adó kivetése után és mekkora lesz a termelők által realizált árbevétel darabonként? ( pont) (c) Mekkora az adóbevétel? ( pont) 2. Tegyük fel, hogy egy piacon a kereslet és a kínálat az alábbi összefüggésekkel adhatók meg: Q = 50 p és Q = p, ahol p az árat jelöli! A kormány kihírdeti, hogy az ár nem lehet 5 egységnél magasabb. (a) Mekkora lenne az egyensúlyi ár állami beavatkozás hiányában, illetve hány egységnyi terméket adnának el a piacon egyensúlyi áron? ( pont) (b) Mondja meg, hogy hiány vagy túltermelés lesz-e és adja meg annak mértékét! ( pont) (c) Mennyivel nő az egyensúlytalanság nagysága, ha a kereslet a kétszeresére nő az árszabályozás hatására? ( pont) 3. Betti havi 0000 forintot költ két jószágra, kutyaeledelre és szójára. A kutyaeledel ( ) ára forint, a szója x p = x p = 2000 ( 2 ) egységára pedig forint. Ha a kormányzat a kutyaeledelre 50 forintos mennyiségi adót vet ki, miközben az élelmiszerek adómentesek maradnak, akkor Betti költségvetési korlátja: a) 2000x + 400x2 = ( + 50) b) 400x + ( ) x2 = 0000 ; c) ( ) x + 400x2 = 0000 ; ( + 50) 2000x + 400x = 0000 ; d). 4. Az alábbi ábrán: a) Y hasznos, X káros jószág; b) X eleinte hasznos, majd káros; Y hasznos jószág; c) Y eleinte hasznos, majd káros; X hasznos jószág; d) X hasznos, Y káros jószág. Y X 5. Tegyük fel, hogy a heti költőpénzünk 0000 forint, amit vagy a párnánkba rejtünk, vagy kedvenc borunkat veszünk rajta. A bor ára 500 forint/üveg, azonban a. üvegtől kezdve 25% engedményt kapunk (csak a 0 üveg feletti mennyiségre). Az üveg borok számát ábrázolva a vízszintes, a maradék költőpénzt a függőleges tengelyen, a) a költségvetési halmaz konvex, b) a költségvetési egyenes meredeksége 400, c) a költségvetési egyenes töréspontjának helye (0; 5000), d) hetente legfeljebb 23 üveg bort fogyaszthatunk. 6. Ha Aranka az összes heti zsebpénzét elköltené, vehetne 8 gyertyát (x) és 8 romantikus regényt (y). Tudjuk viszont azt is, hogy más beisztással 0 gyertyát és 4 romantikus regényt engedhetne meg magának (szintén a teljes zsbpénze elköltésével). A gyertyák ára darabonként 50 forint. Mi Aranka költségvetési egyenesének egyenlete? a) 600 ; 50 x + 25y = b) 50 x + 00y = 600 ; c) 50 x + 00y = 200 ; d) 50 x + 25y = 200.

2 7. Egy kólaimádó egyén szereti a Pepsi és a Coca kólát is, azonban nem képes különbséget tenni közöttük; minél több kólát (bármilyet) iszik, annál jobban érzi magát. Ekkor: a) a Pepsi és a Coca kóla tökéletes kiegészítők; b) a preferenciák nem jól viselkedők; c) a preferenciák szigorúan konvexek; d) a Pepsi és a Coca kóla tökéletes helyettesítők. 8. Minden sört egyformán szeretek, így például egy korsó Borsodi ugyanolyan jó nekem, mint egy korsó Guiness. Ekkor a preferenciáim: a) tökéletes helyettesítők; b) konkávak; c) nem racionálisak; d) tökéletes kiegészítők. 9. Az alábbi ábrán: a) Y néha hasznos, X mindig káros jószág; b) X eleinte káros, később hasznos; Y hasznos jószág; c) X hasznos; Y káros jószág; d) X eleinte hasznos, később káros; Y hasznos jószág. Y X 0. Egy fogyasztó számára az X és az Y jószágok is egy bizonyos szintig hasznosak, majd károssá válnak. A közömbösségi görbék alakját ekkor így írhatjuk le legjobban: a) körkörösek; b) U-alakúak; c) negatív meredekségűek; d) az origóra konvexek.. Adott ( p ; p ) 2 árak és m jövedelem mellett a költségvetési halmaz azon ( ; x ) 2 melyekre p x + p x m, x 2 2 0, x 0 2. Legyen az első esetben ( p ; ; ) = ( 6;2;24) p2 m esetben pedig ( p ;m) ( 6t 2t; 24t p ; 2 ; ) t > 0 = (ahol ). Ekkor: a) a költségvetési halmaz az első esetben bővebb; b) a költségvetési halmaz az első esetben némely tartománnyal szűkebb, máshol pedig bővebb; c) a költségvetési halmaz az első esetben szűkebb; d) a költségvetési halmaz mindkét esetben ugyanaz. x jószágkombinációk halmaza,, a második

3 x x2 2. Viktor és Anikó heti jövedelme m forint. Jelöljük -gyel az élelmiszert, -vel pedig az összes többi jószágot. Az árak p p2 legyenek és. A házaspár élelmiszerjegyeket használhat fel, és ezekkel hetente legfeljebb mennyiségű p ( s) élelmiszert vásárolhat áron. Ha x -nál több élelmiszert vesztnek, akkor a további egységekért a teljes p árat ki kell fizetniük. Tudjuk, hogy a heti jövedelmük több, mint. Legfeljebb mennyi élelmiszert vásárolhat a házaspár hetente? a) b) c) m ( s) p ; m + ; sx p m + x p ; m x +. p ( ) p s x d) 3. Péter preferenciáit az alábbi hasznossági függvény írja le: U = x + y. Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!. Az U = 0(x + y) függvény ugyanezeket a preferenciákat írja le. 2. Az U = (-/(x+y))-5 függvény Péterével ellentétes preferencia-rendszert jellemez. 3. Az U = -(x + y) ugyanazokat a közömbösségi görbéket reprezentálja. 4. Péter preferenciái konvexek. 5. Péter esetében érvényesül a csökkenő határhaszon elve. 6. Péter x és y jószágot rögzített arányban fogyasztja. 7. Péter preferencia-rendezése monoton. 4. Pál preferenciáit az alábbi hasznossági függvény írja le: U = min (x, 2y). Döntse el, hogy igazak-e az alábbi állítások!. Az U = min (0x, 0y) függvény ugyanezeket a preferenciákat írja le. 2. Az U = (-/min(x+2y))+20 függvény Páléval ellentétes preferencia-rendszert jellemez. 3. Az U = -max (-x, -2y) ugyanazokat a közömbösségi görbéket reprezentálja. 4. Pál preferenciái szigorúan konkávak. 5. Pál esetében nem érvényesül a csökkenő határhaszon elve. 6. Pál x és y jószágot rögzített arányban fogyasztja. 7. Pál preferencia-rendezése tranzitív. 5. Egy fogyasztó hasznossági függvénye: U = X 0,4 Y 0,6. X termék ára 2 Ft, Y-é 6.. Mennyi lesz a helyettesítési határráta értéke az optimumban? a) Y/X b) 3 c) /3 d) Az adatokból nem állapítható meg. 2. Mi lesz a fogyasztó optimális választása, ha jövedelme 60 Ft? a) X = 6, Y = 2 b) X = 2, Y = 6 c) X = 30, Y = 0 d) X = 7,5 Y = 7,5. 3. Mennyi lesz a fogyasztó egy Ft-ra jutó határhaszna az optimumban?,32 b) 7,58 c) 0,792 d) 0, A következő négy állításról döntse el, hogy igazak-e!.tökéletes helyettesítés esetén az optimális választás nem függ az árarányoktól. 2.Tökéletes kiegészítés esetén az optimumban nem teljesül az MRS-feltétel. 3.Konvex preferenciák esetén mindig belső ponti optimum alakul ki. 4.CD preferenciák esetén a fogyasztó rögzített arányban költi jövedelmét a két jószágra. 5.Kvázilineáris hasznossági függvény esetén a nemlineáris tagból fogyasztott mennyiség független a jövedelemtől. x

4 7. Egy fogyasztó hasznossági függvénye: U = 3X + 2Y. X termék ára 4 Ft, Y-é 6. A fogyasztó jövedelme 20 Ft.. Mi lesz a fogyasztó optimális választása? a) X = 5, Y = 0 b) X = 0, Y = 20 c) X = 30, Y = 0 d) A költségvetési egyenes bármely pontja. 2. Mennyi lesz az optimumban a helyettesítési határarány értéke? a) 3/2 b) 2/3 c) 0 d) végtelen. 3. Az alábbi árrendszerek közül melyik esetben lenne végtelen sok optimális pont a fogyasztó számára? a) p x = 4, p y = 6 b) p x = 6, p y = 4 c) p x = 2, p y = 3 d) Mindhárom fenti esetben. 2 2 x y 8. Egy fogyasztó hasznossági függvénye: U = +. Jövedelme 8 dollár, x termék ára, y-é 2 dollár.. Mi lesz a fogyasztó optimális választása x termékből? b) 4,5 c) 9 d) 8 2. Mennyi lesz a helyettesítési határráta értéke az optimumban? b) ½ c) 2 d) végtelen 3. Hogyan alakul a határhaszon x növekedésével? a) növekszik b) állandó c) csökken d) negatív 9. Egy fogyasztó hasznossági függvénye: U = X 0,7 Y 0,3.. Ekkor az ár-ajánlati görbe a) pozitív meredekségű b) negatív meredekségű c) vízszintes egyenes d) függőleges egyenes 2. Ekkor az Engel-görbe a) pozitív meredekségű b) negatív meredekségű c) vízszintes egyenes d) függőleges egyenes 3. A két termék a) egymás helyettesítője b) egymás kiegészítője c) egyaránt Giffen jószág d) egyaránt normál jószág 20. A következő négy állításról döntse el, hogy igazak-e! 9 4.Ha egy fogyasztó kap 00 ezer Ft ajándékot, akkor egy alsóbbrendű jószágra vonatkozó keresleti görbéje balra mozdul el. 2.Alsóbbrendű jószág esetében a jövedelem-ajánlati görbe egy bizonyos minimális jövedelemszint felett negatív meredekségű. 3.Kvázilineáris preferenciák esetén az Engel-görbe függőleges egyenes. 4.Folytonos preferenciák esetén a keresleti görbe is folytonos lesz.

5 2. Egy fogyasztó hasznossági függvénye: U = 4X + Y.. Ekkor az ár-ajánlati görbe a) nem pozitív meredekségű b) nem negatív meredekségű c) vízszintes egyenes d) függőleges egyenes 2. X termék ára 4 Ft, Y-é 6. Ekkor Y termék Engel-görbéje a) pozitív meredekségű b) negatív meredekségű c) vízszintes egyenes d) függőleges egyenes 3. A két termék a) egymás helyettesítője b) egymás kiegészítője c) egyaránt Giffen jószág d) egyaránt alsóbbrendű jószág 4. Egy fogyasztó számára a Pepsi és a Coca Cola helyettesítő termékek. Az alábbi események közül melyik nem eredményezheti a Coca Cola keresletének emelkedését? a) A Pepsi árának növekedése. b) A fogyasztó jövedelemének emelkedése. c) A Coca Cola árának csökkenése. d) Egy új tudományos felfedezés, miszerint a Coca Cola fogyasztása csökkenti a szívinfarktus kockázatát. 22. Egy fogyasztó számára x és y jószág tökéletes kiegészítők.. Ekkor a fogyasztó számára a) az egyik jószág luxus, a másik létszükségleti b) az egyik jószág luxus, a másik alsóbbrendű c) az egyik jószág alsóbbrendű, a másik létszükségleti d) egyik sem a fentiek közül 2. Az Engel-görbe és a keresleti görbe a) egyaránt pozitív meredekségűek b) egyaránt negatív meredekségűek c) egyaránt függőlegesek d) ellentétes meredekségűek 23. Tegyük fel, hogy a rántott hús és a krumpli kiegészítő jószágok. Ha a rántott hús ára emelkedik, akkor a krumpli keresleti görbéje a) balra tolódik. b) jobbra tolódik. c) nem változik. d) először jobbra tolódik, majd visszaáll az eredeti pozíciójába. 24. Robi almát és banánt fogyaszt, és természetesen a hasznosságmaximalizáló optimális kombinációt választotta. Mindkét jószág hasznos, normál és közönséges. Az alma ára megnő, és Robi megkeresi az új optimumot. Az alábbi állítások közül melyik nem feltétlenül igaz? a) Robi kevesebb almát fogyaszt. b) Robi több banánt fogyaszt. c) Robi alacsonyabb hasznossági szintre kerül. d) Robi költségvetési egyenesének meredeksége megváltozik. 25. Két jószág közül az egyik ára megemelkedik, és ennek hatására a másikból keresett mennyiség nem változik. Tehát ezek a jószágok a) kiegészítők. b) helyettesítők. c) alsóbbrendű jószágok. d) egyik sem a fentiek közül. 26. Az alábbi események közül melyek okozhatják a benzin keresleti görbéjének jobbra tolódását? I. A tömegközlekedés árának jelentős emelkedése. II. Az autók árának jelentős csökkenése. III. A benzin előállítási költségeinek jelentős csökkenése. a) csak I. b) csak II. c) csak I. és II. d) mindhárom

6 27. X termék ára megemelkedik. Ennek hatására Y termék kereslete balra tolódik el. Ebből az következik, hogy a) X termék normál jószág. b) Y termék alsóbbrendű jószág. c) X és Y helyettesítők. d) X és Y kiegészítők. 28. Ha egy fogyasztó jövedelme nő, és ennek hatására az X termékből keresett mennyiség ennél kisebb mértékben növekszik, akkor X termék a) alsóbbrendű jószág. b) létszükségleti jószág. c) luxus jószág. d) Giffen jószág. 29. Inferior jószágnál a jövedelmi és a helyettesítési hatás a) azonos előjelű. b) különböző előjelű. c) lehet azonos és különböző előjelű attól függően, hogy milyen az egymáshoz való nagyságrendi viszonyuk. d) mindig kioltják egymást. 30. Árváltozás hatására fogyasztónk a I költségvetési egyenesről a II költségvetési egyenesre került. Melyik szakasz hossza jelöli a következő ábrán a cigaretta jövedelmi hatásának nagyságát? a) x és z közötti b) R és R 3 közötti c) R 2 és R 3 közötti d) x és y közötti 3. (IH) Azonos jószágra levezetett hicks-i és marshalli keresleti görbe közül a hicks-i meredekebb. 32. (IH) Tökéletesen kiegészítő jószágok estében a teljes árhatás megegyezik a jövedelmi hatással. 33. Géza szenvedélyesen szereti a finom francia sajtokat és borokat. A két jószágra vonatkozó hasznosságfüggvénye u(b,s) = b + s /2, ahol s a sajt mennyiségét mutatja dobozban, míg b a bor mennyiségét mutatja üvegben. Gézának jelenleg 3000 Ft-ja van, egy doboz sajt ára 600 Ft, egy üveg bor 200 Ft-ba kerül. Ha a sajt ára 300 forintra csökken, mekkora összeggel kell Gézának rendelkeznie ahhoz, hogy optimális választása esetén elérje az árváltozás előtti hasznossági szintjét? a) 2000 b) 2400 c) 2700 d) (33. folytatása) Mekkora a sajtra számolt árváltozás okozta hicks-i helyettesítési hatása? b) c) 3 d) 4

7 35. Giffen-jószágnál a jövedelmi és a helyettesítési hatás a) azonos előjelű. b) különböző előjelű. c) lehet azonos és különböző előjelű attól függően, hogy milyen az egymáshoz való nagyságrendi viszonyuk. d) mindig kioltják egymást. 36. Milyen jószág x, melynek árhatás felbontását az alábbi ábra mutatja? a) normál b) luxus c) Giffen d) semleges 37. (IH) A hicks-i értelemben vett változatlan jövedelmi helyzet a megváltozott árarányok melletti optimális választás esetében elért, a kiinduló helyzettel azonos hasznossági szintet jelenti. 38. (IH) Tökéletes helyettesítő jószágok esetében a teljes hatás mindig Virág minden jövedelmét szarkalábra és mályvarózsára költi. A két virág egymás tökéletes helyettesítői, egy szarkaláb éppen olyan hasznos számára, mint egy mályvarózsa. Virágnak 200 Ft-ja van, emellett a szarkaláb ára 40 Ft, a mályvarózsáé 50 Ft. A mályvarózsa ára 30 Ft-ra esik. Az árváltozás után mekkora jövedelemmel kell Virágnak rendelkeznie ahhoz, hogy optimális választása esetén éppen azt a hasznossági szintet érje le, mint áremelés előtt? a) 600 b) 900 c) 200 d) (39. folytatása) Mekkora Virág számára a mályvarózsa árváltozásának hicks-i helyettesítési hatása? b) 0 c) 30 d) Árcsökkenés melletti helyettesítési hatás esetében melyik állítás igaz? a) Csak normál jószág esetében vezet növekvő fogyasztáshoz. b) Mindig növekvő fogyasztáshoz vezet. c) Csak alsóbbrendű javak esetében vezet növekvő fogyasztáshoz. d) Csak Giffen-javak esetében vezet növekvő fogyasztáshoz. 42. (IH) A Szluckij értelemben vett változatlan vásárlóerő, megváltozott árarányok mellett, az eredeti jószágkosár megvásárolhatóságát jelenti. 43. (IH) Kvázilineáris preferencia esetében a kereslet teljes változása a jövedelemi hatásra vezethető vissza. 44. Egy fogyasztónak az X termékre és az Y "összetett" jószágra vonatkozó hasznossági függvénye u(x,y)=4xy alakú. Tudjuk, hogy az X jószág ára 40 Ft, s a hasznosságmaximalizáló fogyasztó 2800 Ft-ot költ a többi jószágra (Y; az "összetett" jószág ára egységnyi). Ha az X jószág ára 25 Ft-ra esik, mekkora az árváltozás teljes hatása. a) 42 b) 70 c) 2 d) 40

8 45. (44. folytatása) Mekkora az X jószág keresletében bekövetkezett, árváltozás okozta, hicks-i értelemben vett helyettesítési hatás? a) 8,54 b) 2 c) 30,2 d) 37,3 46. (44. folytatása) Mekkora az X jószág keresletében bekövetkezett, árváltozás okozta, hicks-i értelemben vett jövedelmi hatás? a) 2 b) 23,46 c) 49 d) 74, Lola kedvenc csemegéi közé tartozik a csokoládé és a fagylalt. A két termékre vonatkozó hasznosságfüggvénye: u(x,y) = 2x + y, ahol x egy gombóc fagylatot, y egy szelet csokoládét jelent. Egy gombóc fagylalt augusztusban még 50 forintba került, de a hirtelen lehűlés miatt ára szeptemberben 30 forintra esett. A csokoládé szelet ára változatlanul 30 forint. Amennyiben Lola naponta 300 forintot költhet csokoládé és fagylalt vásárlására, augusztus 3-éről szeptember -jére számszerűleg hogyan alakult az árváltozás hicks-i értelemben vett, fagylaltra vonatkozó jövedelemi hatás? b) 4 c) 6 d) (47. folytatása) Mekkora Lola fagylalt keresletének árváltozás okozta hicks-i helyettesítési hatása? b) 4 c) 6 d) Egy piacon a kereslet a következő összefüggéssel írható le: D(p)=(p+3) -2. Mekkora a kereslet árrugalmassága? a) -2 b) -2p(p+3) c) -2p/(p+3) d) -2p 50. Egy jószág keresleti függvénye x =x (p,p 2,m). Tudjuk, hogy x (2,6,26)=3 és ebben a pontban x / m=/2. Mekkora jószág jövedelemrugalmassága? a) /2 b) 3/2 c) 3/3 d) 3/2 5. Adél X jószágra vonatkozó kereslete x A ( p) = 270 3p, Balambéré pedig x B ( p) = 50 3p. Milyen ártartományban rugalmasabb Adél kereslete? Válaszát indokolja! 52. Egy fogyasztó adott jószág iránt keresleti görbéje Q=(m-5P -2P 2 )/m, ahol P a jószág saját ára, P 2 a másik jószág ára, m pedig a fogyasztó jövedelme. Tudjuk továbbá, hogy m-5p -2P 2 0 és P P 2. Mit mondhatunk a jószágról? a) Giffen jószág b) jövedelemrugalmassága pozitív c) a kereszt-árrugalmasság negatív, ezért a másik jószággal kiegészítő viszonyban áll d) több válasz is helyes.

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Költségvetési egyenes Költségvetési egyenes = költségvetési korlát: azon X és Y jószágkombinációk

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián   Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián e-mail: k.krisztian@efp.hu Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Irodalom Tankönyv: Jack Hirshleifer Amihai Glazer David Hirshleifer:

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 4. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 4. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Költségvetési halmaz II. Közömbösségi görbe III. Optimális fogyasztási döntés I. Költségvetési halmaz Tartalom

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét 2018/2019/I. Témakörök I. ICC, PCC, Engel-görbe, egyéni kereslet II. Teljes árhatás felbontása (Slutsky) III. Teljes árhatás felbontása

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 3. hét A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 3. hét A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely

Részletesebben

Szintvizsga Mikroökonómia május 5.

Szintvizsga Mikroökonómia május 5. Szintvizsga Mikroökonómia 2010. május 5. Név:. Fontos tudnivalók: A feladatsor megoldásához számológépet, vonalzót és kék színű tollat használhat! A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Elérhetőség e-mail: karajz.sandor@uni-miskolc.hu tel.:46-565111/1899 Kötelező irodalom Szilágyi Dezsőné dr. szerk: Közgazdaságtan alapja I.

Részletesebben

Mikroökonómia 2009 őszi félév

Mikroökonómia 2009 őszi félév Mikroökonómia 2009 őszi félév Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar. 3. előadás Fogyasztás és kereslet Előadó: Berde Éva A jelen előadás fóliáiban többször felhasználtam a Hirshleifer Glazer

Részletesebben

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Kiindulópont: a fogyasztó racionálisan viselkedik a termékek árai és a fogyasztó jövedelme mellett szükséglet-kielégítésének maximalizálására törekszik. A szükségletek kielégítéséhez

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 1.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 1. KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) KEDD: 10.15 12:00 (E1A) FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 1. 2 5. FEJEZETEK Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Ligeti Zsombor 1 TARTALOM 1. NEMLINEÁRIS VILÁG

Részletesebben

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án 1. feladattípus Egyváltozós keresleti, vagy kínálati függvények

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET 6., 8. ÉS 14.8. FEJEZETEK Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra:

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdasági elméletek Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 2. Előadás A piaci árváltozás hatásának elemzése Slutsky és Hicks szerint Árváltozás hatása Egy jószág árának megváltozása a fogyasztó számára

Részletesebben

feladatsor Alapszigorlat Alkalmazott közgazdasátan MINTA

feladatsor Alapszigorlat Alkalmazott közgazdasátan MINTA feladatsor Alapszigorlat Alkalmazott közgazdasátan MINTA A feladatsor kitöltésére 110 perc áll rendelkezésére. A dolgozathoz tollon és számológépen kívül más segédeszközt nem használhat. A mobiltelefon

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 1.

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 1. KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10.15 12:00 (QAF15) FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 1. 2 5. FEJEZETEK Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra: Kedd 12 14, QA215 2018.09.17.

Részletesebben

Makroökonómia. 12. hét

Makroökonómia. 12. hét Makroökonómia 12. hét A félév végi zárthelyi dolgozatról Nincs összevont vizsga! Javító és utóvizsga van csak, amelyen az a hallgató vehet részt, aki a szemináriumi dolgozat + 40 pontos dolgozat kombinációból

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA. Externális hatások: valamilyen külső gazdasági hatás következtében történik a változás.

MIKROÖKONÓMIA. Externális hatások: valamilyen külső gazdasági hatás következtében történik a változás. A közgazdaságtan társadalomtudomány, a társadalom tagjait vizsgálja. Közgazdaságtan főbb területei: 1. Mikroökonómia: egyéni viselkedéseket vizsgálja (1. féléves anyag) 2. Makroökonómia: a gazdasági szereplők

Részletesebben

a/ melyik országnak van abszolút előnye a bor, illetve a posztó termelésében és milyen mértékű az előny?

a/ melyik országnak van abszolút előnye a bor, illetve a posztó termelésében és milyen mértékű az előny? A közgazdaságtan alapjai 1. feladat Egy gazdaságban a termelési lehetőségek határát a mellékelt ábrán lévő ABC görbe mutatja. a/ mekkora az x és y termék előállításának alternatív költsége a B és a D pontban?

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 3. alkalom

Közgazdaságtan I. 3. alkalom Közgazdaságtan I. 3. alkalom 2018-2019/II. 2019. február 20. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik.

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik. 2 Ha az ár nő a költségvetési egyenes meredekebb lesz: B A U2 U1 U3 I2 I1 I0 1 d = egyéni keresleti függvény Kereslet: az a termékmennyiség, amennyit a vevő vásárolni kíván adott áruból. d iaci kereslet:

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

A költségvetési korlát

A költségvetési korlát A költségvetési korlát A gakorlatban a jószágkosarak több, nagon sok termékből állnak. Mi eg kéttermékes modellt feltételezünk, íg a döntési roblémát grafikusan is tudjuk ábrázolni. Első termék:, második

Részletesebben

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 7. hét FOGYASZTÓI DÖNTÉS ÉS KERESLET

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 7. hét FOGYASZTÓI DÖNTÉS ÉS KERESLET MIKROÖKONÓMIA I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. FOGYASZTÓI DÖNTÉS ÉS KERESLET Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június A tananyagot

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 25. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK 18

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1211 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 24. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián

Előadó: Dr. Kertész Krisztián Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu A termelés költségei függenek a technológiától, az inputtényezők árától és a termelés mennyiségétől, de a továbbiakban a technológiának és az inputtényezők

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Detkiné Viola Erzsébet Fazekas Tamás. Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény

Szolnoki Főiskola. Detkiné Viola Erzsébet Fazekas Tamás. Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény Szolnoki Főiskola Detkiné Viola Erzsébet Fazekas Tamás Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény Írta: Detkiné Viola Erzsébet Fazekas Tamás Lektorálta: Gödör

Részletesebben

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly (C) htt://kgt.bme.hu/ / 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly 4..ábra: Rezervációs ak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) Ár r r 2 Ár r r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 3 r 4 r 5 r 6 2 3

Részletesebben

Mikroökonómia - 2. elıadás. Speciális közömbösségi görbék Az ICC és PCC

Mikroökonómia - 2. elıadás. Speciális közömbösségi görbék Az ICC és PCC Mikroökonómia - 2. elıadás Speciális közömbösségi görbék z I és P 1 FOGYSZTÓI DÖNTÉS TÉNYEZİI FOGYSZTÓ OPTIMÁLIS VÁLSZTÁS (ism.) Optimális választás: z U* és a költségvetési egenes érintési pontja (jól

Részletesebben

6.hét Elemzések a fogyasztó modelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben

6.hét Elemzések a fogyasztó modelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben 1 /8 6.hét Elezések a fogyasztó odelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben Varian: 8. és 10. fejezet Z ÁRVÁLTOZÁS HTÁSÁNK ELEMZÉSE teljes árhatás felbontása Teljes árhatás: a

Részletesebben

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak közgazdaságtan szükséglet mikroökonómia makroökonómia nemzetközi közgazdaságtan ceteris paribus elv piac kereslet kínálat

Részletesebben

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és szemléletmód

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és szemléletmód A közgazdaságtan azt tanulmányozza, hogyan használja fel a társadalom a szűkös erőforrásokat különféle javak előállítására. Mikroökonómia: Hogyan viselkednek, hogyan hoznak döntéseket, hogyan kerülnek

Részletesebben

1. szemináriumi. feladatok. Ricardói modell Bevezetés

1. szemináriumi. feladatok. Ricardói modell Bevezetés 1. szemináriumi feladatok Ricardói modell Bevezetés Termelési lehetőségek határa Relatív ár Helyettesítési határráta Optimális választás Fogyasztási pont Termelési pont Abszolút előny Komparatív előny

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat 1

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június MIKROÖKONÓMIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Elektronikus példatár Dr. Koppány Krisztián PhD, SZE 2012

Elektronikus példatár Dr. Koppány Krisztián PhD, SZE 2012 2. lecke FELAATOK 4.) Egy termék iacán 36 Ft/db-os vagy annál magasabb egységáron egyetlen vevő sem vásárol. Amennyiben az ár 36 Ft/db alá csökken, akkor minden 5 Ft-os árcsökkenés 8 darabbal növeli a

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

4. hét Fogyasztói preferenciák, (hasznosság) A PIACI KERESLET - ÉS AMI MÖGÖTTE VAN. Varian: fejezet

4. hét Fogyasztói preferenciák, (hasznosság) A PIACI KERESLET - ÉS AMI MÖGÖTTE VAN. Varian: fejezet 1 /7 4. hét Fogasztói preferenciák, hasznosság Varian: 3. 4. fejezet PII KERESLET - ÉS MI MÖGÖTTE VN Kereslet törvéne: növekvı árak keresett menniség csökken (és megfordítva) Miért csökken a keresett menniség,

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz 1. feladattípus a megadott adatok alapján lineáris keresleti, vagy kínálati függvény meghatározása 1.1. feladat

Részletesebben

Mikroökonómia I. feladatok

Mikroökonómia I. feladatok Mikroökonómia I. feladatok 2014 december Írta: Rózemberczki Benedek András Alkalmazott közgazdaságtan szak Got It! konzultáció 2014 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. Preferenciák 3 2.

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató)

Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató) Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató) Összeállította: Révész Sándor 2011. december Felhasznált források: Berde Éva: Mikroökonómia feladatgy jtemény

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 6. alkalom

Közgazdaságtan I. 6. alkalom Közgazdaságtan I. 6. alkalom 2018-2019/II. 2019. március 13. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK

PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10.15 12:00 (QAF15) PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK 15. FEJEZET Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra: Kedd 12 14, QA215 2018.09.10.

Részletesebben

1. feladat megoldásokkal

1. feladat megoldásokkal 1. feladat megoldásokkal Az általunk vizsgált gazdaságban két iparág állít elő termékeket, az és az. A termelés során mindekét iparág reprezentatív vállalata két termelési tényező típust használ egy iparágspecifikusat,

Részletesebben

A fogyasztói döntés. Hasznosságelméletek. 3. előadás. Egyváltozós hasznossági függvény. kardinális hasznosságelmélet. ordinális hasznosságelmélet

A fogyasztói döntés. Hasznosságelméletek. 3. előadás. Egyváltozós hasznossági függvény. kardinális hasznosságelmélet. ordinális hasznosságelmélet 3. előadás fogasztói döntés Hasznosságelméletek: kardinális és ordinális hasznosságelmélet. Hasznossági függvén, határhaszon. Fogasztói preferenciarendezés, közömbösségi görbék, helettesítési határráta.

Részletesebben

1. A PIACGAZDASÁG ALAPFOGALMAI

1. A PIACGAZDASÁG ALAPFOGALMAI 1. A PIACGAZDASÁG ALAPFOGALMAI 1.1. A iac értelmezése, iaci mechanizmusok, iaci szerkezetek A iac közgazdasági értelemben az adásvétel színtere, a kereslet, kínálat találkozási helye, melynek legfontosabb

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. A termelés modellje Szalai László

Mikro- és makroökonómia. A termelés modellje Szalai László Mikro- és makroökonómia A termelés modellje Szalai László 2017.09.28. Termelés Termelési tényezők piaca Vállalat Értékesítés Inputok Technológia Kibocsátás S K L Termelési függvény Q = f K, L,... ( ) Fogyasztók

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK 1. Feleletválasztás Mikroökonómia a) Az alábbi jövedelemformák közül melyik a vállalkozó vállalkozói

Részletesebben

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 9. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI ÉS KITERJESZTÉSEI

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 9. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI ÉS KITERJESZTÉSEI MIKROÖKONÓMIA I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI ÉS KITERJESZTÉSEI Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010.

Részletesebben

Piaci szerkezetek VK. Gyakorló feladatok a 4. anyagrészhez

Piaci szerkezetek VK. Gyakorló feladatok a 4. anyagrészhez Piaci szerkezetek VK Gyakorló feladatok a 4. anyagrészhez Cournot-oligopólium Feladatgyűjtemény 259./1. teszt Egy oligopol piacon az egyensúlyban A. minden vállalat határköltsége ugyanakkora; B. a vállalatok

Részletesebben

A kereskedelem előnyei. A komparatív előnyök elve. Kölcsönös függés és a kereskedelem haszna

A kereskedelem előnyei. A komparatív előnyök elve. Kölcsönös függés és a kereskedelem haszna Fejezet 3 A kereskedelem előnyei A komparatív előnyök elve Kölcsönös függés és a kereskedelem haszna A közgazdaságtan azzal foglalkozik, hogy a társadalmak hogyan termelik meg és osztják szét a javakat

Részletesebben

IS LM GÖRBÉK. 1. feladat

IS LM GÖRBÉK. 1. feladat IS LM GÖRBÉK 1. feladat Egy gazdaságban az autonóm fogyasztás 20, a fogyasztási határhajlandóság 0,8. A beruházási kereslet 200, mínusz a piaci kamatláb 10-szerese. A nominális pénzkínálat 450, a pénzkeresleti

Részletesebben

Képletek és összefüggések a 3. és 4. szemináriumra Hosszú távú modell

Képletek és összefüggések a 3. és 4. szemináriumra Hosszú távú modell Képletek és összefüggések a 3. és 4. szemináriumra Hosszú távú modell 1. Termelési függvény Y = f(k, L) konstans skálahozadék: n Y = f(n K, n L) Cobb-Douglas termelési függvény: Y = ak α L 1 α α és (1

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

5. hét Költségvetési korlát, a fogyasztó optimális döntése. PCC- és ICC-görbe, egyéni keresleti függvény és Engel-görbe.

5. hét Költségvetési korlát, a fogyasztó optimális döntése. PCC- és ICC-görbe, egyéni keresleti függvény és Engel-görbe. () htt://kgt.be.hu/ 1 /12 5. hét Költségvetési korlát, a fogasztó otiális döntése. P- és I-görbe, egéni keresleti függvén és Engel-görbe. Varian: 2. 5.6. fejezet MIT FOGYSZTÓ MEGENGEDHET MGÁNK KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium

PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A104 8. hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium PRN: 10. fejezet 2019.04.01. 10:15 QAF14 Kupcsik Réka (kupcsikr@kgt.bme.hu) Emlékeztető Bertrand-modell: árverseny

Részletesebben

Fejezet. A kereskedelem előnyei. A komparatív előnyök elve

Fejezet. A kereskedelem előnyei. A komparatív előnyök elve Fejezet 3 A kereskedelem előnyei A komparatív előnyök elve Kölcsönös függés és a kereskedelem haszna A közgazdaságtan azzal foglalkozik, hogy a társadalmak hogyan termelik meg és osztják szét a javakat

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. GAZASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM A javítás

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 23. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A javítás során

Részletesebben

Makroökonómia. 8. szeminárium

Makroökonómia. 8. szeminárium Makroökonómia 8. szeminárium Jövő héten ZH avagy mi várható? Solow-modellből minden Konvergencia Állandósult állapot Egyensúlyi növekedési pálya Egy főre jutó Hatékonysági egységre jutó Növekedési ütemek

Részletesebben

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdasági elméletek Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 1. Előadás Elérhetőség e-mail: karajz.sandor@uni-miskolc.hu tel.:46-565111/1899 Tárgy alapvető jellemzői Tárgy neve: NEPTUN kód: Óraszám: 2+0 Kredit:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola. Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény

Szolnoki Főiskola. Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény Szolnoki Főiskola Detkiné Viola Erzsébet Fazekas Tamás Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény. javított kiadás Mikroökonómia példatár- és feladatgyűjtemény. javított kiadás Írta: Detkiné Viola Erzsébet

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Mikróökonómia feladatok

Mikróökonómia feladatok kidolgozva A feladatok még hiányosak, folyamatosan frissítem őket! Utolsó frissítés: 007-04-04 19:13:47 1. oldal, összesen 44 oldal Konzultáció 006-10-6 1. feladat (Cobb-Douglas függvény) Józsi bácsi 100

Részletesebben

lehetőségek a) b) c) d)

lehetőségek a) b) c) d) NÉV: MIKROÖKONÓMIA ZÁRTHELYI DOLGOZAT A CSOPORT NEPTUN KÓD: 009. január XXX. (90 perc, 100 pont) A dolgozat tö lapól áll, a orító jo oldalán található a válaszösszesítő tálázat. A dolgozat megkezdésekor

Részletesebben

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Jöv héten dolgozat!!! Mit tudunk eddig? Hosszú távú modell Mit csinál a vállalat? Mit

Részletesebben

3. Előadás 2013.09.24. Rugalmasság és használata. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága

3. Előadás 2013.09.24. Rugalmasság és használata. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága .9.. Chapter Chapter. Előadás Rugalmasság és használata Rugalmasság A keresett vagy a kínált valamely meghatározó elemére való érzékenységét méri i árrugalmasság Azt méri, hogy hogyan reagál egy jószág

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián k.krisztian@efp.hu A TERMELÉS KÖLTSÉGEI ÁRBEVÉTEL A termelés gazdasági költsége Gazdasági Explicit költség profit Gazdasági profit Számviteli költség Implicit

Részletesebben

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon 1 /12 A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon Varian 18. Rgisztrált gazdasági szervezetek száma 2009.12.31 (SH) Társas vállalkozás 579 821 Ebbıl: gazdasági társaság: 533 232 Egyéni vállalkozás

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 10. Előadás Makrogazdasági kínálat és egyensúly Az előadás célja A makrogazdasági kínálat levezetése a következő feladatunk. Ezt a munkapiaci összefüggések

Részletesebben

A jövedelem- és árváltozások hatása a fogyasztói döntésre. Az ICC görbe. Az Engel-görbe. 4-5. előadás

A jövedelem- és árváltozások hatása a fogyasztói döntésre. Az ICC görbe. Az Engel-görbe. 4-5. előadás 4-5. előadás A jövedelem- és árváltozások hatása a fogasztói döntésre ICC és Engel-görbe, PCC és egéni keresleti függvén. A iaci keresleti görbe származtatása. A fogasztói többlet. Kereslet-rugalmassági

Részletesebben

Mikroökonómia elıadás

Mikroökonómia elıadás Mikroökonómia -. elıadás ÁLTLÁNOS EGYENSÚLY ELMÉLET 1 Bevezetés - mit tartalmaz az általános egyensúlyelmélet? Eddigi vizsgálatokban: egy piac viszonyai (részpiaci elemzés) a többi piac változatlanságát

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004

KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 KÖZGAZDASÁGTAN, ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADAT, 2004 Kedves Felvételiző! A feladatlap két részből áll. Az első rész mikroökonómiai ismereteire, a második rész a makroökonómiai tananyagra vonatkozik. Kövesse

Részletesebben

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1

II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak A makroökonómia alapösszefüggései 1 II. A makroökonómiai- pénzügyi alapfogalmak 2013.10.03. A makroökonómia alapösszefüggései 1 1) Gazdasági folyamatok Gazdasági folyamatokon a vizsgált időszakáltalában egy év- alatt a megtermelt javak termelésével

Részletesebben

Közgazdaságtan BMEGT30A002 (Mikroökonómia BMEGT30A014) Kupcsik Réka október 4. 12:15-13:45 E305

Közgazdaságtan BMEGT30A002 (Mikroökonómia BMEGT30A014) Kupcsik Réka október 4. 12:15-13:45 E305 Közgazdaságtan BMEGT30A002 (Mikroökonómia BMEGT30A014) Kupcsik Réka 2016. október 4. 12:15-13:45 E305 Emlékeztető Első zh a 7. héten Az anyaga az 1-5. heteken tanultak Tesztek, számolási feladatok Mikor

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Bevezetés II. Horizontális összegzés 1. III. Horizontális összegzés 2. IV. Piaci egyensúly V. Mennyiségi adó

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 27. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

A közgazdaságtan alapjai

A közgazdaságtan alapjai A közgazdaságtan alapjai Jószág (javak): azok a hasznos dolgok, amelyek valamilyen szükségletet kielégítve növelik a jólétet. Termék: olyan tárgy, ami képes a szükségletet kielégíteni. Szolgáltatás: ennek

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

40 pontos vizsga. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

40 pontos vizsga. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia 1. kérdés Ha a banán ára jelent sen emelkedik, akkor ez Magyarországon ceteris paribus a) növeli a CPI értékét és a GDP-deátor értékét is

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek Révész Sándor reveszsandor.wordpress.com 2011. december 17. Elmélet Termelési függvény Feladatok Parciális termelési függvény Adott a következ

Részletesebben

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor

TestLine - Gazdasági és jogi ismeretek Minta feladatsor soport: Felnőtt Név: Ignécziné Sárosi ea Tanár: Kulics György Kidolgozási idő: 68 perc lapfogalmak 1. z alábbi táblázatban fogalmakat és azok meghatározásait találja. definíciók melletti cellák legördülő

Részletesebben

Coming soon. Pénzkereslet

Coming soon. Pénzkereslet Coming soon Akkor és most Makroökonómia 11. hét 40 pontos vizsga Május 23. hétfő, 10 óra Május 27. péntek, 14 óra Június 2. csütörtök, 12 óra Csak egyszer lehet megírni! Minimumkövetelmény: 40% (16 pont)

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közgazdasági-marketing

Részletesebben