Közgazdaságtan I. 3. alkalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtan I. 3. alkalom"

Átírás

1 Közgazdaságtan I. 3. alkalom /II február 20. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta

2 Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges ben! QA218-as szoba kgt.bme.hu Közgazdaságtan I. (BMEGT30A003) Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon, KJK KERSZÖV Berde Éva (szerk): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK 2009 további segédanyagok a weboldalon Tóth-Bozó Brigitta 2

3 A tanagyag heti bontásban Tóth-Bozó Brigitta 3

4 A mai alkalommal Első derivált fogalma, alkalmazásai A rugalmasság fogalma Pontrugalmasság, ívrugalmasság A rugalmasság fajtái Elemzések a rugalmasság segítségével

5 Matematikai bevezető néhány függvény deriváltja, deriválási szabályok

6 Matematikai bevezető a függvény első deriváltja

7 A rugalmasságról Eddig arról beszéltünk, hogy milyen tényezők és hogyan befolyásolják a kereslet és kínálat mennyiségének alakulását változók közötti kapcsolat irányára tudtunk következtetni De a kereslet és a kínálat mennyire érzékeny az árak, a jövedelem, stb. változására A rugalmasság segítségével a változók közötti kapcsolatot, a fogyasztók, a termelők reagálását az árak, vagy más tényezők változására vizsgálhatjuk A keresleti, vagy kínálati görbe meredekségének számszerű értéke azt fejezi ki, hogy a jószág saját árának egységnyi változása a keresett/kínált mennyiség mekkora változását eredményezi de így az eltérő árfekvésű, más-más mértékegységben kifejezett jószágokra vonatkozó reakciókat nem tudjuk összehasonlítani Melyik hat nagyobb mértékben ránk? A túró rudi árának 300 Ft-os emelkedése, vagy az Iphone árának 300 Ft-os emelkedése?

8 A rugalmasságról A rugalmassági mutatók százalékos formában fejezik ki a változások mértékét A rugalmasság fogalma általános: független változó relatív változásának a függő változóra gyakorolt hatását méri, százalékos formában A piaci modellben használt rugalmasságok: - Kereslet (saját-ár-)rugalmassága - Kereslet keresztár-rugalmassága - Kereslet jövedelemrugalmassága - Kínálat rugalmassága

9 KERESLET RUGALMASSÁGA

10 A kereslet (saját-ár-)rugalmassága A keresleti görbe általában negatív meredekségű ár csökkenésével a keresett mennyiség nő de olyan is lehet, hogy az ár csökkenéséhez képest a fogyasztás mértéke erőteljesebb A kereslet (saját-ár-)rugalmassága az árváltozásnak a keresett mennyiségre gyakorolt hatását számszerűsíti, százalékos formában hány százalékkel változik egy áru keresett mennyisége, ha ára egy százalékkal változik ε P = a keresett mennyiség Q x % os változása a jószág árának P x % os változása - általában negatív szám (kereslet törvénye: az ár és a mennyiség egymással ellentétes irányban mozog)

11 A kereslet (saját-ár-)rugalmassága A mutató abszolút értékének nagysága alapján: - Ha ε > 1 árrugalmas a keresett mennyiség százalékosan nagyobb mértékben változott, mint az ár - Ha ε < 1 árrugalmatlan a keresett mennyiség százalékosan kisebb mértékű, mint az árváltozás - Ha ε = 1 egységnyi árrugalmasságú a keresett mennyiség százalékos változása megegyezik az ár százalékos változásával

12 Szőlő ára (FT/kg) Példa szőlő kereslete Keresett mennyiség (ezer kg) , , , P 1 = 350, P 2 = 300 Tegyük fel, hogy ez az árcsökkenés áll fenn ekkor a mennyiség Q 1 = 5 tonnáról Q 2 = 7,5 tonnára nő Feladat: számítsuk ki mind az ár, mind a keresett mennyiség változását! ε P = a keresett mennyiség Q x % os változása a jószág árának P x % os változása Árváltozás P = 50 az eredeti (P 1 = 350) árhoz képest kb 14,3 %-os változás 300 = 0, ,8571 = 14,3, DE az új (P = 300) árhoz viszonyítva 16,7 %-os változás = 1,167 Mennyiségváltozás Q = 2,5 Q 1 = 5 tonnához képest 50%-os, a Q 2 = 7,5 tonnához képest csak kb 33,3%-os változás Melyik adatot használjuk a százalékszámítás során? ÁTLAGOLUNK!

13 Példa a szőlő kereslete Tehát az ár és a mennyiség abszolút változásait az eredeti és az új érték átlagához viszonyítjuk A szőlő keresett mennyiségének változása: 7,5 ezer kg 5 ezer kg = 2,5 ezer kg Szőlő keresett mennyiségének változása %-osan: 2,5 = 0,4, azaz 40% (5 + 7,5)/2 Szőlőár változása: 300 Ft Ft Ft 350 = 50 kg kg kg Szőlőár változása %-osan: 50 Ft/kg 300 Ft kg + 350FT = 2 0,133, azaz 13,3% /2 15 kg A szőlő keresletének rugalmassága a fenti két %-os változás hányadosa szőlő keresett mennyiségének % os változása ε = szőlőár % os változása = 0,4 2/15 =

14 P P 1 P 2 P Q 1 A Q Q 2 B Ívrugalmasság középponti formula D Ha A-ból B-be elmozdulunk, a keresett mennyiség változása Q 2 Q 1, százalékos formában kifejezve Q 2 Q 1. Q 1 Az árváltozás abszolút mértéke P 2 P 1, százalékban megadva P 2 P 1 P 1 Ha B-ből A-ba mozdulunk, akkor a változás abszolút mértéke változatlan, de a százalékos változás mértéke, így az árrugalmasság más lesz! Q A jószág keresletének árrugalmasságát két különböző ár (P 1 és P 2 ) és a hozzájuk tartozó mennyiségek (Q 1 és Q 2 ) azaz a keresleti görbe két pontjának ismeretében ε = Q 2 Q 1 (Q 2 + Q 1 )/2 : P 2 P 1 (P 2 + P 1 )/2 = Q 2 Q 1 P 2 + P 1 = Q P 2 P 1 Q 2 + Q 1 P P 2 + P 1 Q 2 + Q 1 A és B pontokat összekötő egyenes meredeksége

15 Ívrugalmasság középponti formula A keresleti görbe két különböző pontjának ismeretében a következő képlettel ívrugalmasságot számítunk Két különböző árszint közötti, egy adott ártartományban mérjük a fogyasztói reakciókat A rugalmasság számításának ezt a formáját középponti formulának nevezzük ε = Q 2 Q 1 (Q 2 + Q 1 )/2 : P 2 P 1 (P 2 + P 1 )/2 = Q 2 Q 1 P 2 P 1 P 2 + P 1 Q 2 + Q 1 = Q P P 2 + P 1 Q 2 + Q

16 Pontrugalmasság P P 1 A m = dp dq D Végtelen kicsiny elmozdulást feltételezve pontrugalmasságot számíthatunk, amely a keresleti görbe egy adott pontjához tartozó árrugalmasság mérőszáma ε = dq(p) dp P Q Q 1 Q A keresleti görbe adott pontbeli meredekségének reciproka ( a keresleti függvény ár szerinti deriváltja)

17 Vissza a szőlő példájához A szőlő keresletét a következő függvénnyel becsülhetjük: P Q = Q. Határozzuk meg a 350 Ft-os árszinthez tartozó árrugalmasságot (pontrugalmasság)! A keresleti függvény P Q = Q Q P = 22,5 0,05P A keresleti függvény ár szerinti deriváltja: dq(p) = 0,05 dp 350 FT-os áron a keresett mennyiség: Q 350 = 5 A szorzat második tagja: P = 350 = 70 Q 5 Az árrugalmasság: dq(p) P = 0,05 70 = 3,5 dp Q Ha az ár 350 Ft, akkor az ár 1 %-os emelkedése 3,5%-kal csökkenti a szőlőből keresett mennyiséget. A kereslet árrugalmas

18 A rugalmasság tulajdonságai Egy jószág árrugalmassága a keresleti görbe mentén változik Hogyan? P ε = ε > 1 ε = 1 ε < 1 ε = 0 Q - A lineáris keresleti görbe meredeksége állandó árrugalmassági mutatóban szereplő dqτdp tag is állandó - A keresleti görbén lefelé haladva csökken az ár, a keresett mennyiség nő a szorzat második tagja PΤQ folyamatosan csökken a lineáris keresleti görbe mentén az árrugalmasság abszolút értékben csökkenő - Magas árakon a fogyasztók erőteljesen, rugalmasan reagálnak az ár csökkenésére - Amúgy is alacsony árak esetén egy további csökkenés már kevésbé vonzó, a termék árrugalmatlanná válik

19 Szélsőséges esetek P D P D Q - A fogyasztók egyáltalán nem reagálnak az árváltozásra - ε = 0 - A kereslet tökéletesen árrugalmatlan - Minden árhoz ugyanaz a mennyiség tartozik Q - Adott áron bármekkora mennyiségre van kereslet - ε = - A kereslet tökéletesen árrugalmas

20 Az árbevétel és az árrugalmasság A kereslet árrugalmassága segítségével előre jelezhetjük a termék árváltozásának a bevétel alakulására gyakorolt hatását TR = P Q, azaz a bevétel nem más, mint az eladott mennyiség és ár szorzata A bevétel alakulását meghatározó tényezők egymással ellentétesen változik - Például az ár csökkenésekor nagyobb mennyiséget lehet eladni, de alacsonyabb áron A az eredeti, B az új pont * a többleteladás növeli az összbevételt Q 1 CQ 2 B * az ár leszállítása csökkenti a bevételt P 1 AP 2 C P P 1 P 2 C A Ennyivel csökkent a bevétel B Ennyivel nőtt a bevétel Az, hogy hogyan változik az összbevétel az árváltozás hatására, a kereslet árrugalmasságától függ Q 1 Q 2 Q

21 Kereslet rugalmassága árbevétel alakulása Kereslet árrugalmassága Jószág kereslete Bevétel alakulása ε > 1 Árrugalmas Árváltozással ellentétes irányú - Árcsökkenéskor nő - Árnövekedésnél csökken ε < 1 Árrugalmatlan Árváltozással megegyező irányú - Árcsökkenéskor csökken - Árnövekedéskor nő ε = 1 Egységnyi árrugalmasságú Előjel alapján (keresletet tekintve): - Negatív (ε < 0): közönséges (normál árhatású) jószág - Pozitív (ε > 0) : Giffen jószág (paradox árhatású) jószág Változatlan

22 A kereslet árrugalmasságát befolyásoló tényezők A termék helyettesíthetősége: - minél több helyettesítője van egy terméknek, annál árrugalmasabb - minél nagyobb aggregátumokat (termékcsoportokat) vizsgálunk, annál rugalmatlanabb a kereslet Például: az élelmiszerek kereslete árrugalmatlan, de az élelmiszereken belül bármely termék kiválasztása esetén igen tág tere nyílik a helyettesítésnek így egyes termékek árrugalmassága jóval nagyobb - Ha sokan kínálják ugyanazt, vagy hasonló terméket, akkor a kereslet árrugalmasabb Helyettesítő termékek árának közelsége: ha a helyettesítő termék ára már kategóriában mozog, akkor az árrugalmasság alacsonyabb Rendelkezésre álló reakció idő: a hosszú távra számított árrugalmasság tendenciaszerűen magasabb, mint a rövid távú Jószágra fordított kiadás nagysága a fogyasztó jövedelméhez viszonyítva: alacsonyabb árú, a fogyasztásban jelentéktelen szerepet játszó javak (pl. só, gyufa) viszonylag árrugalmatlanok, a magasabb árfekvésű, a fogyasztásban jelentős súlyú javak kereslete árrugalmasabb

23 Jövedelemrugalmasság

24 Jövedelemrugalmasság A jövedelmek változása módosítja a piaci keresletet A kereslet jövedelemrugalmassága azt fejezi ki, hogy hány százalékkel változik egy jószág kereslete a fogyasztó jövedelmének egy százalékos változása következtében Kereslet % os változása Jövedelemrugalmsság = Jövedelem % os változása Ívrugalmasság: két adatpárból - (Q 1, I 1 ); Q 2, I 2 - középponti formulát alkalmazva ε = Q 2 Q 1 (Q 2 + Q 1 )/2 : I 2 I 1 (I 2 + I 1 )/2 Pontrugalmasság: többváltozós keresleti függvényből ceteris paribus a többváltozós keresleti függvényben ekkor a jövedelem (I) lesz a változó, a keresletet befolyásoló többi tényező rögzített ε = dq(i) di I Q

25 Jövedelemrugalmasság Szokásos jelölés a jövedelemre m is! Pontrugalmasság: ε Qm = Q m m Q Ívrugalmasság: ε Qm = Q 1 Q 0 m 1 +m 0 m 1 m 0 Q 1 +Q 0 Előjel alapján: - Pozitív (ε > 0): normál jószág - Negatív (ε < 0): inferior jószág (alsóbbrendű jószág) A mutató nagysága alapján - ε > 1: jövedelemrugalmas - ε < 1:jövedelemrugalmatlan - ε = 1: egységnyi jövedelemrugalmasságú

26 Keresztár-rugalmasság

27 Keresztár-rugalmasság Kereslet keresztár-rugalmassága megmutatja, hogy hány százalékkal változik egy jószág kereslete egy másik jószág árának egy százalékos változása következtében Pontrugalmasság: ε QX P Y = Q X P Y P Y Q X P Y 1 +P Y0 Ívrugalmasság: ε QXPY = Q X1 Q X0 P Y 1 P Y0 Q X 1 +Q X0 Ha pozitív, akkor a két termék egymást helyettesítő Ha negatív, akkor a két termék egymást kiegészítő (komplementerek) Ha éppen 0, akkor a két vizsgált termék független.

28 Összefoglalás Keresleti oldal

29 Kínálat árrugalmassága

30 Kínálat árrugalmassága A termelőknek a piaci ár változására való reagálását számszerűsíti Ha a piaci ár 1 %-kal változik, milyen irányba és hány százalékkal módosul a termelők által kínált mennyiség - Pontrugalmasság: ε QP = Q P P Q - Ívrugalmasság: ε QP = Q 1 Q 0 P 1 P 0 P 1 +P 0 Q 1 +Q 0 - Értéke jellemzően pozitív szám - Mértékét az határozza meg, hogy milyen gyorsan tudnak reagálni a termelők az árak változására - Minél hosszabb időtávon vizsgáljuk a kínálat árrugalmasságát, annál rugalmasabb a kínálat ( alkalmazkodási folyamat) - A romlandó, vagy nehezen raktározható termékek kínálata rugalmatlan

31 Kínálat árrugalmassága speciális eset, példa P S P S Q Tökéletesen árrugalmatlan kínálat Árrugalmas kínálat Q

32 Feladat -1. Megoldás a táblánál Egy gazdaságban P D = 360 6Q, P S = Q. a.) Mekkora a kereslet árrugalmassága P=300 esetén? (- 5) b.) Mekkora a kínálat árrugalmassága P=300 esetén? (1,15) c.) Határozzuk meg az egyensúlyi árat a piacon! Ezen ár mellett is határozzuk meg a kereslet és a kínálat árrugalmasságát! Milyen közgazdasági következtetést tudunk levonni a fenti adatokból? (P=168, kereslet árrugalmassága=-0,875, kínálat árrugalmassága= 1,3125)

33 SZÁMÍTÁSI FELADAT

34 Feladat -2. Megoldás a táblánál Egy termék piaci kínálata Q P = 3P 27. A piacon érvényesülő árszinten a kínálat árrugalmassága 1,5. a.) Mekkora a piaci ár? (P=27) b.) Mekkora lenne az árrugalmasság, ha P=24 lenne? (ε = 1,6)

35 SZÁMÍTÁSI FELADAT

36 Feladat - 3. (Berde: 41/77) Megoldás a táblánál Határozzuk meg és értelmezzük a következő keresleti függvények saját árrugalmasságát a p=20 ár esetén! a) D p = 200 4p (ε = 0,6) b) D p = 150 p (ε = 1)

37 SZÁMÍTÁSI FELADAT

38 Feladat 4. Megoldás a táblánál Egy termék inverz keresleti és kínálati függvénye rendre: P=1200-2Q és P=4Q+300. Mekkora a kereslet, illetve a kínálat árrugalmassága piaci egyensúly esetén? (Kereslet árrugalmassága=-3, kínálat árrugalmassága=1,5)

39 SZÁMÍTÁSI FELADAT

40 Feladat 5. (Berde: 211/32) Megoldás a táblánál Egy vállalat kínálata Ft-os ár mellett 300 db. Hány db terméket értékesít a vállalat Ft-os ár mellett, ha a vállalat kínálatának adott tartománybeli árrugalmassága (ívrugalmasságot tekintve) 2? (Q=471,4)

41 SZÁMÍTÁSI FELADAT

42 Feladat 6. (Berde: 41/78) Megoldás a táblánál Határozzuk meg a saját ár-, kereszt ár- és jövedelemrugalmasságokat a következő keresleti függvények esetén! a) D 1 p 1, p 2, m = 5 mp 2 p 1 2 (Sajátár-rugalmasság=-2, keresztár-rugalmasság=1, jövedelemrugalmasság=1) b) D 1 p 1, p 2, m = 16 mp p 1 (Sajátár-rugalmasság=-3, keresztár-rugalmasság=2, jövedelemrugalmasság=1) c) D 1 p 1, p 2, m = 2 3m 4p 2 p 1 (Sajátár-rugalmasság= -1, keresztár-rugalmasság= 4p 2 jövedelemrugalmasság = 3m 3m 4p 2 3m 4p 2,

43 SZÁMÍTÁSI FELADAT

44 Feladat 8. Megoldás a táblánál Egy termék piacán két fogyasztó van: az egyik fogyasztó (inverz) keresleti görbéje: p=100-0,2q, a másik fogyasztóé p=240-0,5q. a) Határozza meg a piaci keresleti függvényt! 0, ha P > 240 D P = 480 2P, ha 100 < P P, ha P 100 b) Mekkora a piaci kereslet árrugalmassága, ha a piaci ár 80? ε = 4 3

45 TESZTKÉRDÉSEK

46 Teszt FGY 15/59 Piaci megfigyelések alapján a rostos üdítők kereslete árrugalmas. Eszerint, ha az üdítőitalok ára nő, akkor ceteris paribus: a) A rostos üdítőitalok eladott mennyisége felére csökken; b) A rostos üdítőitalokat forgalmazók árbevétele nő; c) A fogyasztók rostos üdítőitalokra fordított kiadásainak összege csökken; d) A rostos üdítőitalok kínálata nagyobb mértékben nő, mint a piaci ár; e) Egyik fenti válasz sem feltétlenül helyes.

47 Teszt FGY 16/64 Ha a tej normál jószág, akkor jövedelemrugalmassága a) negatív; b) Kisebb 1-nél, de pozitív; c) Abszolút értékben 1-nél nagyobb; d) 1-nél kisebb és nagyobb is lehet, de pozitív; e) Éppen egységnyi.

48 Teszt FGY 198/27 A kínálat árrugalmassága megmutatja, hogy a) Hány egységgel változik a kínált mennyiség, ha az ár 1 Ft-tal változik b) Hány Ft-tal változik az ár, ha a kínált mennyiség egy egységgel változik; c) Hány %-kal változik a kínált mennyiség, ha az ár 1 %-kal változik; d) Hány %-kal változik az ár, ha a kínált mennyiség 1%-kal változik.

49 Teszt FGY 198/28 Ha a kínálati függvény pozitív meredekségű, akkor a kínálat árrugalmassága a) Biztosan pozitív; b) Biztosan negatív; c) Abszolút értékben nagyobb, mint 1; d) Abszolút értékben kisebb, mint 1; e) Egyik válasz sem helyes.

50 Teszt FGY 198/28 Ha a kínálati függvény pozitív meredekségű, akkor a kínálat árrugalmassága a) Biztosan pozitív; b) Biztosan negatív; c) Abszolút értékben nagyobb, mint 1; d) Abszolút értékben kisebb, mint 1; e) Egyik válasz sem helyes.

51

52 Köszönöm a figyelmet!

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án 1. feladattípus Egyváltozós keresleti, vagy kínálati függvények

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 4. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 4. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat

Részletesebben

PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK

PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10.15 12:00 (QAF15) PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK 15. FEJEZET Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra: Kedd 12 14, QA215 2018.09.10.

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik.

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik. 2 Ha az ár nő a költségvetési egyenes meredekebb lesz: B A U2 U1 U3 I2 I1 I0 1 d = egyéni keresleti függvény Kereslet: az a termékmennyiség, amennyit a vevő vásárolni kíván adott áruból. d iaci kereslet:

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

MIKROÖKONÓMIA I. B. Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel és Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

2015.09.09. 2015.09.16. 2015.09.30.

2015.09.09. 2015.09.16. 2015.09.30. Bevezetés a közgazdaságtanba. A piac - Marshall-kereszt. A piaci mechanizmus működése: elemzések a Marshall kereszt segítségével. Állami beavatkozások: adó, árrögzítés stb. Rugalmasság. 2015.09.09. 2015.09.16.

Részletesebben

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és szemléletmód

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és szemléletmód A közgazdaságtan azt tanulmányozza, hogyan használja fel a társadalom a szűkös erőforrásokat különféle javak előállítására. Mikroökonómia: Hogyan viselkednek, hogyan hoznak döntéseket, hogyan kerülnek

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 25. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK 18

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 10. alkalom

Közgazdaságtan I. 10. alkalom Közgazdaságtan I. 10. alkalom 2018-2019/II. 2019. Április 17. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

E f,x. A rugalmasságról általában. A rugalmasság értelmezése. Szerepe. A kereslet rugalmassága. Árrugalmasság

E f,x. A rugalmasságról általában. A rugalmasság értelmezése. Szerepe. A kereslet rugalmassága. Árrugalmasság Rugalmasság. Értelmezés, fajták. Számítási mód. Felhasználása a termékek és szolgáltatások osztályozásánál. Milyen információkat nyújt a rugalmasság a gazdasági szereplknek? A rugalmasságról általában

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Költségvetési halmaz II. Közömbösségi görbe III. Optimális fogyasztási döntés I. Költségvetési halmaz Tartalom

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét 2018/2019/I. Témakörök I. ICC, PCC, Engel-görbe, egyéni kereslet II. Teljes árhatás felbontása (Slutsky) III. Teljes árhatás felbontása

Részletesebben

A jövedelem- és árváltozások hatása a fogyasztói döntésre. Az ICC görbe. Az Engel-görbe. 4-5. előadás

A jövedelem- és árváltozások hatása a fogyasztói döntésre. Az ICC görbe. Az Engel-görbe. 4-5. előadás 4-5. előadás A jövedelem- és árváltozások hatása a fogasztói döntésre ICC és Engel-görbe, PCC és egéni keresleti függvén. A iaci keresleti görbe származtatása. A fogasztói többlet. Kereslet-rugalmassági

Részletesebben

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly (C) htt://kgt.bme.hu/ / 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly 4..ábra: Rezervációs ak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) Ár r r 2 Ár r r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 3 r 4 r 5 r 6 2 3

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 10. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 10. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 10. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Tökéletesen versenyző vállalat II. Tökéletesen versenyző iparág III. Monopólium konstans határköltséggel

Részletesebben

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak közgazdaságtan szükséglet mikroökonómia makroökonómia nemzetközi közgazdaságtan ceteris paribus elv piac kereslet kínálat

Részletesebben

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz 1. feladattípus a megadott adatok alapján lineáris keresleti, vagy kínálati függvény meghatározása 1.1. feladat

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege:

MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány. A közgazdaságtan lényege: 1 MIKROÖKONÓMIA I. A közgazdaság-tudomány A közgazdaságtan lényege: Gazdálkodás - összehangolási folyamat A közgazdaságtan a termelési körfolyamattal foglalkozik: javak termelését, elosztását,cseréjét,és

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 6. alkalom

Közgazdaságtan I. 6. alkalom Közgazdaságtan I. 6. alkalom 2018-2019/II. 2019. március 13. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián   Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián e-mail: k.krisztian@efp.hu Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Irodalom Tankönyv: Jack Hirshleifer Amihai Glazer David Hirshleifer:

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Elérhetőség e-mail: karajz.sandor@uni-miskolc.hu tel.:46-565111/1899 Kötelező irodalom Szilágyi Dezsőné dr. szerk: Közgazdaságtan alapja I.

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

Előadó: Dr. Kertész Krisztián

Előadó: Dr. Kertész Krisztián Előadó: Dr. Kertész Krisztián E-mail: k.krisztian@efp.hu A termelés költségei függenek a technológiától, az inputtényezők árától és a termelés mennyiségétől, de a továbbiakban a technológiának és az inputtényezők

Részletesebben

A gazdaság szerkezeti vázlata

A gazdaság szerkezeti vázlata 3. lecke Hogyan működik a iac? A iacelemzés alafogalmai. A keresleti, a kínálati oldal és az egyensúly. A mikroökonómiai iacmodell: a Marshallkereszt. A keresleti és kínálati görbék kezelése. Példák és

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

A költségvetési korlát

A költségvetési korlát A költségvetési korlát A gakorlatban a jószágkosarak több, nagon sok termékből állnak. Mi eg kéttermékes modellt feltételezünk, íg a döntési roblémát grafikusan is tudjuk ábrázolni. Első termék:, második

Részletesebben

Elektronikus példatár Dr. Koppány Krisztián PhD, SZE 2012

Elektronikus példatár Dr. Koppány Krisztián PhD, SZE 2012 2. lecke FELAATOK 4.) Egy termék iacán 36 Ft/db-os vagy annál magasabb egységáron egyetlen vevő sem vásárol. Amennyiben az ár 36 Ft/db alá csökken, akkor minden 5 Ft-os árcsökkenés 8 darabbal növeli a

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

Közgazdaságtan. A vállalatok kínálata Szalai László

Közgazdaságtan. A vállalatok kínálata Szalai László Közgazdaságtan A vállalatok kínálata Szalai László A vállalat kínálata Döntési faktorok Termelési mennyiség Értékesítési ár Korlátozó feltételek Technológiai korlátok Termelési függvény Gazdasági korlátok

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET 6., 8. ÉS 14.8. FEJEZETEK Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra:

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 10. Előadás Makrogazdasági kínálat és egyensúly Az előadás célja A makrogazdasági kínálat levezetése a következő feladatunk. Ezt a munkapiaci összefüggések

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Költségvetési egyenes Költségvetési egyenes = költségvetési korlát: azon X és Y jószágkombinációk

Részletesebben

Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció

Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció Mikroökonómia szeminárium 2. Konzultáció Révész Sándor Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011. október 12. Tesztek - Preferenciák, közömbösségi görbék Egy közömbösségi görbe mentén biztosan

Részletesebben

1. A PIACGAZDASÁG ALAPFOGALMAI

1. A PIACGAZDASÁG ALAPFOGALMAI 1. A PIACGAZDASÁG ALAPFOGALMAI 1.1. A iac értelmezése, iaci mechanizmusok, iaci szerkezetek A iac közgazdasági értelemben az adásvétel színtere, a kereslet, kínálat találkozási helye, melynek legfontosabb

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Bevezetés II. Horizontális összegzés 1. III. Horizontális összegzés 2. IV. Piaci egyensúly V. Mennyiségi adó

Részletesebben

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 9. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI ÉS KITERJESZTÉSEI

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 9. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI ÉS KITERJESZTÉSEI MIKROÖKONÓMIA I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI ÉS KITERJESZTÉSEI Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010.

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2. alkalom

Közgazdaságtan I. 2. alkalom Közgazdaságtan I. 2. alkalom 2018-2019/II. 2019. február 13. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 1. alkalom

Közgazdaságtan I. 1. alkalom Közgazdaságtan I. 1. alkalom 2018-2019/II. 2019. február 6. Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba brigitta.bozo88@gmail.com kgt.bme.hu

Részletesebben

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok

Mikroökonómia. Vizsgafeladatok Mikroökonómia Vizsgafeladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye a következı:

Részletesebben

Szintvizsga Mikroökonómia május 5.

Szintvizsga Mikroökonómia május 5. Szintvizsga Mikroökonómia 2010. május 5. Név:. Fontos tudnivalók: A feladatsor megoldásához számológépet, vonalzót és kék színű tollat használhat! A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése,

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 9. Előadás Makrogazdasági kereslet Makrogazdasági kereslet Aggregált, vagy makrogazdasági keresletnek (AD) a kibocsátás iránti kereslet és az árszínvonal

Részletesebben

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK 1. Feleletválasztás Mikroökonómia a) Az alábbi jövedelemformák közül melyik a vállalkozó vállalkozói

Részletesebben

1. A vállalat. 1.1 Termelés

1. A vállalat. 1.1 Termelés II. RÉSZ 69 1. A vállalat Korábbi fejezetekben már szóba került az, hogy különböző gazdasági szereplők tevékenykednek. Ezek közül az előző részben azt vizsgáltuk meg, hogy egy fogyasztó hogyan hozza meg

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 4. Előadás Az árupiac és az IS görbe IS-LM rendszer A rövidtávú gazdasági ingadozások modellezésére használt legismertebb modell az úgynevezett

Részletesebben

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem.

Keynesi kereszt IS görbe. Rövid távú modell. Árupiac. Kuncz Izabella. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem. Árupiac Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Mit tudunk eddig? Ismerjük a gazdaság hosszú távú m ködését (klasszikus modell) Tudjuk, mit l függ a gazdasági növekedés (Solow-modell)

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. Bevezető Szalai László

Mikro- és makroökonómia. Bevezető Szalai László Mikro- és makroökonómia Bevezető 2017.09.14. Szalai László Általános információk Tantárgy: Mikro- és Makroökonómia (BMEGT30A001) Kurzuskód: C2 (adatlap: www.kgt.bme.hu) Oktató Szalai László Fogadóóra:

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 27. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA. Externális hatások: valamilyen külső gazdasági hatás következtében történik a változás.

MIKROÖKONÓMIA. Externális hatások: valamilyen külső gazdasági hatás következtében történik a változás. A közgazdaságtan társadalomtudomány, a társadalom tagjait vizsgálja. Közgazdaságtan főbb területei: 1. Mikroökonómia: egyéni viselkedéseket vizsgálja (1. féléves anyag) 2. Makroökonómia: a gazdasági szereplők

Részletesebben

PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium

PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A104 8. hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium PRN: 10. fejezet 2019.04.01. 10:15 QAF14 Kupcsik Réka (kupcsikr@kgt.bme.hu) Emlékeztető Bertrand-modell: árverseny

Részletesebben

Mikroökonómia I. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét TERMÉKPIACI EGYENSÚLY VERSENYZŽI ÁGAZATBAN

Mikroökonómia I. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét TERMÉKPIACI EGYENSÚLY VERSENYZŽI ÁGAZATBAN MIKROÖKONÓMIA I. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. B TERMÉKPIACI EGYENSÚLY VERSENYZŽI ÁGAZATBAN K hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

3. Előadás 2013.09.24. Rugalmasság és használata. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága

3. Előadás 2013.09.24. Rugalmasság és használata. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága. A kereslet rugalmassága .9.. Chapter Chapter. Előadás Rugalmasság és használata Rugalmasság A keresett vagy a kínált valamely meghatározó elemére való érzékenységét méri i árrugalmasság Azt méri, hogy hogyan reagál egy jószág

Részletesebben

Makroökonómia. 12. hét

Makroökonómia. 12. hét Makroökonómia 12. hét A félév végi zárthelyi dolgozatról Nincs összevont vizsga! Javító és utóvizsga van csak, amelyen az a hallgató vehet részt, aki a szemináriumi dolgozat + 40 pontos dolgozat kombinációból

Részletesebben

Közgazdaságtan I. avagy: mikroökonómia. Dr. Nagy Benedek

Közgazdaságtan I. avagy: mikroökonómia. Dr. Nagy Benedek Közgazdaságtan I. avagy: mikroökonómia r. Nagy Benedek Email: Nagy.Benedek@eco.u-szeged.hu, Tel: (62) 544-676, fogadó óra: Hétfő 14-15:30, KO 311 (szorgalmi időszakban) zemélyes találkozás 4 alkalommal:

Részletesebben

Mikroökonómia. Gyakorló feladatok

Mikroökonómia. Gyakorló feladatok Mikroökonómia Gyakorló feladatok Bacsi, Mikro feladatok 1 1, Marshall- kereszt, piaci egyensúly 1/A feladat: Mennyi a savanyúcukorka egyensúlyi mennyisége, ha a cukorka iránti kereslet és kínálat függvénye

Részletesebben

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció

MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció MAKROÖKONÓMIA 2. konzultáció Révész Sándor Makroökonómia Tanszék 2012. március 3. Révész Sándor (Makroökonómia Tanszék) Klasszikus modell - gyakorlat 2012. március 3. 1 / 14 1) Egy országban a rövid távú

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián k.krisztian@efp.hu A TERMELÉS KÖLTSÉGEI ÁRBEVÉTEL A termelés gazdasági költsége Gazdasági Explicit költség profit Gazdasági profit Számviteli költség Implicit

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 0512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. február 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM TESZT JELLEGŰ FELADATOK I. Feleletválasztós

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat 1

Részletesebben

Makroökonómia. 8. szeminárium

Makroökonómia. 8. szeminárium Makroökonómia 8. szeminárium Jövő héten ZH avagy mi várható? Solow-modellből minden Konvergencia Állandósult állapot Egyensúlyi növekedési pálya Egy főre jutó Hatékonysági egységre jutó Növekedési ütemek

Részletesebben

6.hét Elemzések a fogyasztó modelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben

6.hét Elemzések a fogyasztó modelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben 1 /8 6.hét Elezések a fogyasztó odelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben Varian: 8. és 10. fejezet Z ÁRVÁLTOZÁS HTÁSÁNK ELEMZÉSE teljes árhatás felbontása Teljes árhatás: a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

1. hét, 1. óra: Bevezetés

1. hét, 1. óra: Bevezetés PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A104 1. hét, 1. óra: Bevezetés PRN: 1-2. fejezet 2019.02.04. 10:15 QAF14 Kupcsik Réka (kupcsikr@kgt.bme.hu) Bevezetés I. Miért nem engedélyez bizonyos fúziókat az illetékes versenyhivatal?

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet Universität Miskolci Egyetem, Miskolc, Fakultät Gazdaságtudományi für Wirtschaftswissenschaften, Kar, Gazdaságelméleti Istitut és für módszertani Wirtschaftstheorie Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám:

Makroökonómia. Név: Zárthelyi dolgozat, A. Neptun: május óra Elért pontszám: Makroökonómia Zárthelyi dolgozat, A Név: Neptun: 2015. május 13. 12 óra Elért pontszám: A kérdések megválaszolására 45 perc áll rendelkezésére. A kérdések mindegyikére csak egyetlen helyes válasz van.

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június MKROÖKONÓMA. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

1. hét, 2. óra: SCP-modell, piaci koncentráció, piaci erő

1. hét, 2. óra: SCP-modell, piaci koncentráció, piaci erő PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A104 1. hét, 2. óra: SCP-modell, piaci koncentráció, piaci erő PRN: 3. fejezet 2019.02.06. 12:15 QAF14 Kupcsik Réka (kupcsikr@kgt.bme.hu) Az ún. SCP (SVT) alapmodell (Mason-Bain)

Részletesebben

Mikroökonómia 2009 őszi félév

Mikroökonómia 2009 őszi félév Mikroökonómia 2009 őszi félév Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar. 3. előadás Fogyasztás és kereslet Előadó: Berde Éva A jelen előadás fóliáiban többször felhasználtam a Hirshleifer Glazer

Részletesebben

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1.

Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás) y = 1 + 2(x 1). y = 2x 1. Feladatok megoldásokkal a harmadik gyakorlathoz (érintési paraméterek, L Hospital szabály, elaszticitás). Feladat. Írjuk fel az f() = függvény 0 = pontbeli érintőjének egyenletét! Az érintő egyenlete y

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ Feleletválasztás Közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Jöv héten dolgozat!!! Mit tudunk eddig? Hosszú távú modell Mit csinál a vállalat? Mit

Részletesebben

(makro modell) Minden erőforrást felhasználnak. Árak és a bérek tökéletesen rugalmasan változnak.

(makro modell) Minden erőforrást felhasználnak. Árak és a bérek tökéletesen rugalmasan változnak. (makro modell) Vannak kihasználatlat erőforrások. Árak és a bérek lassan alkalmazkodnak. Az, hogy mit csináltunk most, befolyásolja a következő periódusbeli eseményeket. Minden erőforrást felhasználnak.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) TERMELÉSELMÉLET 1. PROFITMAXIMALIZÁLÁS

KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) TERMELÉSELMÉLET 1. PROFITMAXIMALIZÁLÁS KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) TERMELÉSELMÉLET 1. PROFITMAXIMALIZÁLÁS 18 19. ÉS 32.9 32.10. FEJEZET Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra:

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Tökéletes verseny - kidolgozott feladatok

Közgazdaságtan I. Tökéletes verseny - kidolgozott feladatok Közgazdaságtan I. Tökéletes verseny - kidolgozott feladatok Kiss Olivér 01. november 11. Ebben a dokumentumban Berde Éva: Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgy jtemény c. feladatgy jteményéb l találtok

Részletesebben

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás

A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás 9. előadás Farkas István DE ATC Gazdaságelemzési és Statisztikai Tanszék A L Hospital-szabály, elaszticitás, monotonitás, konvexitás p. / A L

Részletesebben

Korrelációs kapcsolatok elemzése

Korrelációs kapcsolatok elemzése Korrelációs kapcsolatok elemzése 1. előadás Kvantitatív statisztikai módszerek Két változó közötti kapcsolat Független: Az X ismérv szerinti hovatartozás ismerete nem ad semmilyen többletinformációt az

Részletesebben

Makroökonómia. 9. szeminárium

Makroökonómia. 9. szeminárium Makroökonómia 9. szeminárium Ezen a héten Árupiac Kiadási multiplikátor, adómultiplikátor IS görbe (Investment-saving) Árupiac Y = C + I + G Ikea-gazdaságot feltételezünk, extrém rövid táv A vállalati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek emelt szint 051 ÉRETTSÉGI VIZSGA 007. október 4. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI

Részletesebben

x jószágkombinációk halmaza,

x jószágkombinációk halmaza, . Tegyük fel, hogy egy piacon a kereslet és a kínálat az alábbi összefüggésekkel adhatók meg: Q = 60 p és Q = p/2, ahol p az árat jelöli forintban! A kormány elrendeli, hogy a termelőknek a szóban forgó

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László

Mikro- és makroökonómia. A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László Mikro- és makroökonómia A keynesiánus pénzpiac és a teljes modell Szalai László 2016. 11. 18. A keynesiánus pénzpiac A keynesi pénzpiacon az árszínvonal exogén változó! Rögzített nominálbérek mellett a

Részletesebben

Szabó-bakoseszter. Makroökonómia. Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe

Szabó-bakoseszter. Makroökonómia. Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe Szabó-bakoseszter Makroökonómia Árupiacrövidtávon,kiadásimultiplikátor, adómultiplikátor,isgörbe Számítási és geometriai feladatok 1. feladat Tételezzük fel, hogy az általunk vizsgált gazdaságban a gazdasági

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június

KÖZGAZDASÁGTAN II. Készítette: Lovics Gábor. Szakmai felelős: Lovics Gábor június KÖZGAZDASÁGTAN II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén, az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Konvexitás, elaszticitás

Konvexitás, elaszticitás DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS ALKALMAZÁSAI Konveitás, elaszticitás Tanulási cél A másodrendű deriváltat vizsgálva milyen következtetéseket vonhatunk le a üggvény konveitására vonatkozóan. Elaszticitás ogalmának

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia ok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. 65.) Keynesi abszolút

Részletesebben

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN B

REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN B REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK Közgazdasági-marketing alapismeretek középszint 721 ÉRETTSÉGI VIZSGA 27. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Mikroökonómia BMEGT30A014 (Közgazdaságtan BMEGT30A002)

Mikroökonómia BMEGT30A014 (Közgazdaságtan BMEGT30A002) Mikroökonómia BMEGT30A014 (Közgazdaságtan BMEGT30A002) Kupcsik Réka 2017. február 7. 12:15-13:45 T604 Követelmények Matematika illetve fizika BSc szakok 2 kredites kötelező tárgya 2 zárthelyi dolgozat

Részletesebben

Nemzetközi gazdaságtan 11. a rövid távú modell

Nemzetközi gazdaságtan 11. a rövid távú modell Nemzetközi gazdaságtan 11. a rövid távú modell 16. fejezet árfolyam, kamatláb, árszínvonal összefüggései... de egyvalamit elsumálkoltunk, nem véletlenül... azt, hogy ezek összefüggnek a jövedelem alakulásától

Részletesebben

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon

A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon 1 /12 A termelés technológiai feltételei rövid és hosszú távon Varian 18. Rgisztrált gazdasági szervezetek száma 2009.12.31 (SH) Társas vállalkozás 579 821 Ebbıl: gazdasági társaság: 533 232 Egyéni vállalkozás

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM 2012/13. ŐSZI FÉLÉV

TANTÁRGYPROGRAM 2012/13. ŐSZI FÉLÉV TANTÁRGYPROGRAM 2012/13. ŐSZI FÉLÉV A tantárgy neve: Közgazdaságtan I./Economics I. A tantárgy kódja: BMEGT30M201 Heti tanóraszám (Előadás/Gyakorlat): 4/0 Tantárgy teljesítésértékelésének típusa: Vizsgával

Részletesebben