Közgazdaságtan I. 6. alkalom

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közgazdaságtan I. 6. alkalom"

Átírás

1 Közgazdaságtan I. 6. alkalom /II március 13. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta

2 Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges ben! QA218-as szoba kgt.bme.hu Közgazdaságtan I. (BMEGT30A003) Hal R. Varian: Mikroökonómia középfokon, KJK KERSZÖV Berde Éva (szerk): Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgyűjtemény, TOKK 2009 további segédanyagok a weboldalon Tóth-Bozó Brigitta 2

3 A tanagyag heti bontásban Tóth-Bozó Brigitta 3

4 A CSERE

5 A csere Eddig általában egyetlen jószág piacának elszigetelt vizsgálatával foglalkoztunk Általában egy jószág keresleti viszonyait nem csak a saját árának függvényeként kell kezelnünk a többi jószág ára is hatással lesz a fogyasztók jószág iránti keresletére és a kínálatra is Amikor egy speciális piac egyensúlyi feltételeit vizsgáltuk, a problémának csak egy részét tekintettük: hogyan befolyásolja az általunk vizsgált speciális jószág ára a kereslet és kínálatot? parciális egyensúlyi elemzés Meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan hatnak egymásra a különböző piacok keresleti és kínálati feltételei, meghatározva ezzel sok jószág árát általános egyensúlyi elemzés

6 A csere Feltételezzük, hogy minden fogyasztó árelfogadó és ennek megfelelően optimalizál Két jószág és két fogyasztó szerepel a modellben A fogyasztók a javak rögzített állományával rendelkeznek, és azt vizsgáljuk, hogy miképpen cserélik egymás között ezeket A termelést nem vesszük bele a tárgyalásba Tiszta csere

7 Az Edgeworth-négyszög Két jószág két ember közötti cseréjének elemzésére használható alkalmas grafikus eszköz Két egyén indulókészleteit, készleteit és preferenciáit egyetlen diagramban ábrázoljuk lehetővé válik különböző kimeneteleinek tanulmányozása

8 Az Edgeworth-négyszög Két szereplő: A és B Két jószág: 1. és 2. Az A fogyasztó kosara: X A = x A 1, x A 2 A B fogyasztói kosara: X B = x B 1, x B 2 Elosztás: a fogyasztói kosarak egy X A, X B elempárja Egy érdeklődésünkre számot tartó speciális megvalósítható elosztás a kezdőkészletek w A 1, w A 2 és w B 1, w B 2 elempárja a fogyasztók ezzel az elosztással indulnak Megvalósítható elosztás: ha a két jószág felhasználható mennyisége megegyezik az összes elérhető mennyiséggel, azaz teljesülnek x A 1 + x B 1 = w A 1 + w B 1 x A 2 + x B 2 = w A 2 + w B

9 Az Edgeworth-négyszög Először a standard fogyasztói elmélet diagramját alkalmazzuk az A fogyasztó preferenciáinak és készletének bemutatására A tengelyeken jelöljük az egyes javakból a gazdaságban ( A és B gazdaságában) lévő teljes mennyiségeket 1. jószág 2. jószág x A 2 x B 2 A x B 1 x A 1 B 2. jószág 1. jószág A négyszög pontjai egyben kijelölik A és B jószágkosarait, de különböző kiindulópontokból mérve össze lehetséges elosztás meg van jelenítve

10 Az Edgeworth-négyszög A közömbösségi görbéi a megszokott módon vannak ábrázolva, B közömbösségi görbéi fejjel lefelé vannak A által jobban preferált kosarak a bal alsó origótól távolodva helyezkednek el B azokat a kosarakat preferálja jobban, amelyek a jobb felső kiinduló ponttól távolabb vannak Az Edgeworth-négyszög megadja a két fogyasztó közgazdaságilag releváns jellemzőinek teljes leírását 2. jószág 1. jószág B A 1. jószág 2. jószág

11 Az Edgeworth-négyszög a kereskedelem A javakból rendelkezésre álló kezdőkészletből indulunk W Az A akkor van jobb helyzetben, ha a W ponton átmenő közömbösségi görbéje felett választ fogyasztói kosarat A B akkor van jobb helyzetben, ha a W ponton átmenő közömbösségi görbéje felett ( vagyis most alatt) választ fogyasztói kosarat Hol vannak mindketten jobb helyzetben? a két tartomány metszetében - MAG! 2. jószág 1. jószág M w B 1 B A cserefolyamat során meg fogja találni a két egyén a kölcsönösen előnyös üzletet a lencse alakú tartomány valamely pontja lesz ez (M) w A 2 A W w A 1 w B 2 1. jószág 2. jószág

12 Az Edgeworth-négyszög a kereskedelem Az M pontba történő elmozduláshoz A személy x 1 A w 1 A egységet felad 1. jószágból, és a csere folytán a 2. jószágból megszerez x 2 A w 2 A egységet A B az 1. jószágból x 1 1 B w B egységet szerez meg, és megválik a 2. jószág x 2 2 B w B egységétől Az M pontnak nincsen semmiféle kitüntetett sajátossága; a lencse alakú terület belsejének bármelyik pontja lehetséges M lenni 2. jószág 1. jószág M w B 1 B A cserefolyamat során meg fogja találni a két egyén a kölcsönösen előnyös üzletet a lencse alakú tartomány valamely pontja lesz ez (M) w A 2 A W w A 1 w B 2 1. jószág 2. jószág

13 A Edgeworth-négyszög a Pareto-hatékony elosztások A kereskedés addig folytatódik, amíg már nincsen olyan cserelehetőség, amelyik mindkét félnek előnyös lenne M pontban az A személy közömbösségi görbéje felett lévő pontok halmazának és a B közömbösségi görbéje feletti pontok halmazának a metszete üres itt már bármely, az egyik fél számára kedvező irányba történő elmozdulás a másik felet szükségszerűen rosszabb helyzetbe vinné át 1. jószág B 2. jószág M A 1. jószág 2. jószág

14 Pareto-hatékony elosztás: 1. Az összes érintett szereplő helyzete egyidejűleg nem javítható; 2. Nincs lehetőség valamelyik egyén helyzetének javítására anélkül, hogy valakinek a helyzete ne romlana 3. A cseréből származó minden nyereséget kimerítettünk, vagy 4. Nincs több kölcsönösen előnyös cserelehetőség, stb. 2. jószág A Edgeworth-négyszög a Pareto-hatékony elosztások 1. jószág B M A négyszög belsejében a két szereplő közömbösségi görbéinek bármely Paretohatékony elosztás esetén érintenie kell egymást nagyon sok ilyen pont van a négyszögön belül A 2. jószág 1. jószág

15 A Edgeworth-négyszög a Pareto-hatékony elosztások 1. Az Edgeworth-négyszög összes Pareto-hatékony pontja a Pareto-halmaz vagy szerződési görbe 2. A kezdőpontjától B kezdőpontjáig tart 2. jószág 1. jószág B M A 2. jószág 1. jószág

16 Feladat -1. (Berde:426/1.) Angéla és Vanda kétszemélyes tiszta cseregazdaságban csak kétféle jószágot fogyaszt. Angéla indulókészlete az 1. jószágból 16 egység, a 2. jószágból 14 egység. Vanda indulókészlete 18 egységnyi 1. jószág és 3 egységnyi 2. jószág. 1 2 Hasznossági függvényük egyforma: U x 1, x 2 = x 3 1 x 3 2. a.) Rajzoljuk fel az Edgeworth-négyszöget! (vízszintes oldal 34 egység, függőleges oldal 17 egység) b.) Jelöljük be az induló allokációt! (bal alsó csúcsból mérve (16,14) c.) Rajzoljuk be az ábrába Angéla és Vanda néhány közömbösségi görbéjét! A ( x 1 3 A 1 x 2 3 V 2 = állandó, x 1 3 V 1 x = állandó) d.) Melyek azok az elosztások, amelyek az induló allokáció Pareto-javításai? Jelöljük be ezeket az ábrán! (az induló allokáción áthaladó két közömbösségi görbe által közrezárt lencse alakú tartomány)

17 Feladat 2. (Berde: 426/2.) Egy tiszta cseregazdaságban két fogyasztó (az 1. és a 2. ) két jószágot (x és y jószágot) fogyaszt. A fogyasztók hasznossági függvényei: U 1 x 1, y 1 = x 1 2 y 1 2 és U 2 x 2, y 2 = x 2 y 2. Az 1. fogyasztó indulókészlete: x 1 = 15, y 1 = 3, a 2. fogyasztó indulókészlete x 2 = 5, y 2 = 9. a.) Rajzoljuk fel az Edgewort-négyszöget! Jelöljük be az induló allokációt! (vízszintes oldal 20 egység, függőleges oldal 12) b.) Rajzoljuk be az ábrába a két fogyasztó néhány közömbösségi görbéjét! (1. fogyasztó közömbösségi görbéi: x 1 2 y 1 2 = állandó, a 2. fogyasztó közömbösségi görbéi: x 2 y 2 )

18 INTERTEMPORÁLIS DÖNTÉSEK

19 Intertemporális döntések Az időtényező bekapcsolásával hozott fogyasztási döntések Egy fogyasztó, aki abban dönt, hogy egy bizonyos jószágból mennyit fogyasszon két időszakban Amit fogyaszt, az legyen összetett jószág a fogyasztói árak minden időszakban egységnyiek Az egyes időszakok fogyasztása legyen c 1, c 2 A fogyasztók által az egyes időszakokban birtokolt pénzmennyiségek m 1, m 2 A fogyasztó számára csak egy mód van arra, hogy a pénzt az 1. időszakból a 2.-ba áthelyezze, a megtakarítás

20 Intertemporális döntések A fogyasztó pénzt vehet vagy adhat kölcsön r kamatláb mellett. Tegyük fel, hogy a fogyasztó megtakarítani szeretne, így c 1 < m 1 ekkor kamatot fog kapni m 1 c 1 összeg után r kamatláb mellett A következő időszakbeli fogyasztása ekkor c 2 = m 2 + m 1 c 1 + r m 1 c 1 = m 2 + (1 + r) m 1 c

21 Intertemporális döntések Tegyük fel, hogy a fogyasztó kölcsönt vesz fel, így az 1. időszakbeli fogyasztása nagyobb, mint az akkori jövedelme A fogyasztó akkor kölcsönfelvevő, ha c 1 > m 1 és a 2. időszakban fizetendő kamat r(c 1 m 1 ) lesz Ekkor a költségvetési korlátja c 2 = m 2 r c 1 m 1 c 1 m 1 = m 2 + (1 + r)(m 1 c 1 )

22 Intertemporális döntések Ha c 1 = m 1, akkor szükségszerűen c 2 = m 2, a fogyasztó nem takarít meg, de nem is vesz kölcsön poloniusi pont Kölcsönt ne végy, ne adj: mert a hitel Elveszti önmagát, el a barátot; Viszont, adósság és gazdálkodás Hegyét tompítja. (Hamlet, 1. felvonás, 3. szín)

23 Intertemporális döntések Rendezzük a át a fogyasztó költségvetési korlátját úgy, hogy két alternatív, de egyaránt hasznos alakot kapjunk 1 + r c 1 + c 2 = 1 + r m 1 + m 2 jövőérték c 1 + c 2 1+r = m 1 + m 2 1+r jelenérték

24 Intertemporális döntések komparatív statika Legyen egy fogyasztónak költségvetési korlátja és fogyasztási preferenciái az 1. és a 2. időszakra és vizsgáljuk az optimális c 1, c 2 fogyasztási választásait c 2 indulókészlet c 2 m 2 c 2 választás c 2 m 2 választás indulókészlet m 1 c 1 m 1 c 1 c 1 c 1 Kölcsönvevő Kölcsönadó

25 Intertemporális döntések komparatív statika Legyen egy fogyasztónak költségvetési korlátja és fogyasztási preferenciái az 1. és a 2. időszakra és vizsgáljuk az optimális c 1, c 2 fogyasztási választásait c 2 indulókészlet c 2 választás választás érvényben van, azaz MRS =a költségvetési indulókészlet egyenes m 2 c 2 Az érintési pontra vonatkozó optimum-feltétel ekkor is c 2 meredekségével m 2 m 1 c 1 m 1 c 1 c 1 c 1 Kölcsönvevő Kölcsönadó

26 Intertemporális döntések komparatív statika c 2 = m 2 + m 1 c 1 + r m 1 c 1 c 2 = m 2 c 1 + rm 1 rc 1 c 2 = m 2 + m r (1 + r)c 1 Függőleges tengelymetszet meredekség Optimum-pontban: MRS = 1 + r

27 Hogyan reagál a fogyasztó a kamatláb változására? Kiinduló egyenlet: c 2 = m 2 + m 1 c 1 + r m 1 c 1 = m 2 + (1 + r) m 1 c 1 Kamatláb növekedése meredekebb helyzetbe mozdítja el a költségvetési egyenest c 1 csökkenése révén annál nagyobb fogyasztáshoz juthatunk a 2. időszakban, minél magasabb a kamatláb Az indulókészlet mindig megfizethető marad készletpont körüli elforgatás

28 Feladat 3. Egy fogyasztó intertemporális preferenciáit a következő hasznossági függvény adja meg: U c 1, c 2 = c 1 c 2. A fogyasztó a két időszakban rendre az alábbi jövedelmekre számít: 2000 és A kamatláb 20%. a) Írja fel az intertemporális költségvetési korlát egyenletét! (c 2 = , 2c 1 ) b) Mennyit fogyaszt a fogyasztó a két időszakban, és mekkora hitelt vesz fel a fogyasztó az első időszakban? (c 1 = 2000, c 2 = 2400, nem vesz fel hitelt) c) Ceteris paribus a kamatláb 25%-ra emelkedik. Miként változik ennek hatására a fogyasztó optimális választása? Hogyan változik a fogyasztó összhaszna? Mennyi hitelt vesz fel most? (Új optimum: c 1 = 1960, c 2 = 2450, U = 0, 46)

29 Feladat 4. Egy fogyasztó esetében a következő hasznossági függvény van érvényben: U c 1, c 2 = 2c 1 c 2 2, ahol c 1 a jelenbeli, c 2 pedig a jövőbeli fogyasztást jelöli. A kamatláb jelenleg 10%. A fogyasztó a jelenben 30 millió forintra számíthat, de a következő időszakban nem lesz jövedelme. a) Határozza meg, mennyit fogyaszt a fogyasztó az egyes időszakokban! (c 1 = 10 millió, c 2 = 22 millió) b) b) Döntse el, hogy a fogyasztó kölcsönadó, vagy kölcsönt vesz fel, és számítsa ki a kölcsön nagyságát! (kölcsönadó az 1. időszakban, 20 milliót ad kölcsön)

30 A NETTÓ JELENÉRTÉK

31 A nettó jelenérték A dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások egyik alapvető eszköze Számításba veszi a pénz időértékét n NPV = t=1 C t (1 + r) t C 0 t: az adott pénzmozgás időpontja n: a teljes időtáv hossza r: kamatláb C t : nettó pénzmozgás a t-edik időpontban C 0 : az a pénzösszeg, amit a 0. időpillanatban befektettünk Ha NPV > 0 akkor megvalósíthatjuk a beruházást Ha NPV < 0 akkor ne valósítsuk meg, mert vagyonvesztéssel jár Ha NPV = 0 akkor a ráfordításaink egyszer térülnek meg a beruházás hozamaiból

32 Feladat 5. Egy vállalkozó két gép vásárlása közül választhat, melyek 300, illetve 500 dollárba kerülnének számára. Megvásárlásuk után évente 250$ haszon realizálását tennék számára lehetővé. Az olcsóbbik gép csupán két évig, a drágábbik viszont három évig lenne működőképes. a.) Melyik gépet érdemes megvásárolnia, ha a piaci kamatláb 20%? (NPV 1 = 81, 91, NPV 2 = 26, 59 az első gépet érdemes választani) b.) Melyik gépet érdemes megvásárolnia, ha a piaci kamatláb 50%? (NPV 1 = 22, 3, NPV 2 = 148, 23 az első gépet érdemes választani, de egyik sem jó befektetés) c.) Milyen kamatláb mellett lenne közömbös számára, hogy melyik gépet veszi meg? (r=7,7%)

33 Feladat 6. Egy gépet 500 egységért lehet megvásárolni. Ha megveszik, 2 évig 400 hozamot hoz évente, majd a 2. év végén 125 egységért még eladható. a) Érdemes megvásárolni a gépet, ha a piaci kamatláb 25%? (NPV=156>0 érdemes) b) Érdemes megvásárolni a gépet, ha a piaci kamatláb 100%? (NPV=- 168,75<0 nem érdemes) c) Milyen kamatláb mellett lenne közömbös a gép megvásárlása? (r=50%) d) Hogyan változik a közömbös kamatláb, ha a gépet nem lehet újra eladni, de végtelen időszakon át hoz 425 font hozamot? következő témakör

34 AZ ÖRÖKJÁRADÉK

35 Az örökjáradék A lejárat nélküli papírok Az egyszerű örökjáradék jellegzetessége, hogy állandó nagyságú járadéktagokból áll, de a pénzsorozatnak nincs vége A pénzügyi életben számos példát láthatunk örökjáradékra. Ilyen a legtöbb elsőbbségi részvény pénzárama. Ezek általában fix hozamot ígérnek és lejárat nélküliek. Örökjáradéknak tekinthetők az alapítványi kifizetések is. Itt egy tőkeösszeget helyeznek el, amelynek évről évre csak a hozamait fizetik ki

36 Az örökjáradék PV = lim n = c 1 + r + c 1 + r c c 1 + r lim n r n 1 = r r n = c r

37 Feladat 6. - folytatás Egy gépet 500 egységért lehet megvásárolni. Ha megveszik, 2 évig 400 hozamot hoz évente, majd a 2. év végén 125 egységért még eladható. a) Érdemes megvásárolni a gépet, ha a piaci kamatláb 25%? b) Érdemes megvásárolni a gépet, ha a piaci kamatláb 100%? c) Milyen kamatláb mellett lenne közömbös a gép megvásárlása? d) Hogyan változik a közömbös kamatláb, ha a gépet nem lehet újra eladni, de végtelen időszakon át hoz 400 hozamot? (r=81%)

38 Feladat 7. Mekkora összeget lenne hajlandó fizetni Ön, mint racionális gazdasági szereplő egy olyan befektetésért, amely 2%-os piaci kamatláb mellett minden évben 1000 dolláros hozamot biztosít? (NPV=50000 dollár)

39 TESZTKÉRDÉSEK

40 Teszt 1. (Berde: 416/1.) A fogyasztási Edgeworth-dobozban a szerződési görbe a.) a cserében részt vevő piaci szereplők által megvásárolható jószágkombinációkat tartalmazza; b.) mentén a cserében részt vevő piaci szereplők kereslete éppen megegyezik az indulókészletükkel; c.) egyik pontjából a másik pontjába való áttérés mindkét szereplő számára kölcsönösen előnyös; d.) mentén ha az egyik piaci szereplő hasznossága csökken, akkor a másiké növekszik;

41 Teszt 2. (Berde: 417/4.) A rendelkezésre álló jószágmennyiségek egy elosztását Pareto-hatékonynak nevezzük, ha a.) minden szereplnek a jószágmennyiségek alapján lehetséges maximális hasznosságot biztosítja; b.) már senkinek a helyzetén nem tudunk javítani, hogy valamelyik másik szereplő helyzete ne romlana;

42 Teszt 3. (Berde: 20/82) Egy fogyasztó az első, illetve a második időszakban rendre m 1, m 2 jövedelemre tesz szert, és c 1, c 2 jószágot fogyaszt. A piaci kamatláb r. A fogyasztó jelenidejű intertemporális költségvetési egyenese: a.) 1 + r c 1 + c 2 = 1 + r m 1 + m 2 ; b.) c 1 + c 2 1+r = m 1 + m 2 1+r ; c.) c 1 + c 2 = m 1 + m 2 ; d.) Mind az a.), mind a b.) egyenlet tekinthető a kérdéses költségvetési egyenes jelenidejű alakjának

43 Teszt 4. (Berde: 21/85.) Amennyiben a piaci kamatláb kölcsönzés és kölcsönadás esetén is 10%, akkor az intertemporális költségvetési egyenes meredeksége a.) -0,9; b.) -1; c.) -1,1; d.) -0,

44 Teszt 5. (Berde: 21/86.) Egy kétidőszakos modellben egy fogyasztó jelenleg pénzt kér kölcsön az első időszakban. A piaci kamatláb kölcsönzés és kölcsönadás esetén is ugyanaz. Amennyiben a kamatláb emelkedik, akkor ez a fogyasztó a.) jobban jár; b.) rosszabbul jár; c.) nem jár jobban; d.) elképzelhető, hogy nem jár rosszabbul, de az is, hogy rosszabbul jár

45

46 A dolgozatról 45 perc, ebben a teremben 16:15-17:00 és 17:00-17:45 két csoport Vizsgakurzuson lévő hallgatóknak jelentkezni kell, a többieknek nem! Beosztást fognak kapni Neptun-üzenetben, a csoportok NEM átjárhatóak! Azonosításra alkalmas igazolvány szükséges 5 tesztkérdés 20 pont Számítási feladatok 30 pontért 25 ponttól sikeres a dolgozat Számológépet és üres lapot hozzanak! Eredmények Neptunban lesznek Zh-megtekintés lesz (Bónusz Kahoot a következő alkalommal)

47 ÖSSZEFOGLALÁS

48 Témakörök 1. hét közgazdasági szemlélet, a piac modellje Elmélet: Racionalitás A piac fogalma A kereslet keresleti függvény, keresleti görbe A kínálat kínálati függvény, kínálati görbe Egyéni kereslet piaci kereslet Egyéni kínálat piaci kínálat A Marshall-kereszt Gyakorlat: - Adott egy keresleti/kínálati függvény két pontja írjuk fel a görbe egyenletét - Egyéni keresleti/kínálati függvényekből piacit generálni horizontális összegzéssel - Piaci egyensúlyi állapot meghatározása, nem-egyensúlyi állapotok elemzése

49 Témakörök 2. hét további elemzések a piaci egyensúly témakörén belül Elmélet: - Fogyasztói többlet, termelői többlet - Árak maximálása - Holtteher-veszteség - Mennyiségi adó bevezetésének hatása adóbevétel, HTV Gyakorlat: - Fogyasztói többlet, termelői többlet számítás Marshallkereszt esetében - Árak maximálása utáni egyensúlyi állapot meghatározása, holtteher-veszteség kiszámítása - Mennyiségi adó kivetése vagy a termelőkre, vagy a fogyasztókra; új egyensúlyi állapot meghatározása, FT, TT, HTV

50 Témakörök 3. hét - Rugalmasság Elmélet: - Rugalmasság fogalma, fajtái általánosan (pontrugalmasság, ívrugalmasság) - Kereslet sajátár-rugalmassága ( ha ε < 0 közönséges, ha ε > 0 Giffen), az árbevétellel való kapcsolata - Jövedelemrugalmasság (ha ε > 0 normál jószág, ha ε < 0 inferior) - Keresztár-rugalmasság (Ha pozitív, akkor helyettesítő, ha negatív, akkor kiegészítő, ha 0, akkor független - Kínálat árrugalmassága Gyakorlat: - Egyváltozós keresleti, vagy kínálati függvények sajátár-rugalmasságának kiszámítása ívrugalmasság, vagy pontrugalmasság segítségével - Piaci keresleti/kínálati függvény meghatározása, annak megadott pontjaiban sajátár-rugalmasság számítás - Többváltozós keresleti függvények esetében jövedelemrugalmasság kiszámítása, valamint keresztár-rugalmasság kiszámítása

51 Témakörök 4. hét Fogyasztói magatartás I. Elmélet: - A költségvetési korlát - A fogyasztói preferenciák - A közömbösségi görbék (speciális esetek) - A hasznosság - A határhaszon - A helyettesítési határráta - Optimális választás Gyakorlat: - Fogyasztó jövedelmének, illetve az árak változásának hatása a költségvetési korlátra - Közömbösségi görbe meghatározása megadott hasznossági szint mellett - Helyettesítési határráta számítás - Határhaszon számítás - Az érintési pontban - MRS = MU 1 MU 2 = U x1 U x2 = p 1 p

52 Témakörök 5. hét Fogyasztói magatartás II. Elmélet: - Jövedelemajánlati görbe - Engel-görbe - Árajánlati görbe - Keresleti görbe - Helyettesítési hatás - Jövedelmi hatás - A kereslet teljes változása a Slutsky-egyenlet - A kereslet teljes változása Hicks-féle egyenlet - A kereslet törvénye Gyakorlat: - Jövedelemajánlati-, Engel-, árajánlati-, keresleti görbe meghatározása - Jövedelmi hatás és helyettesítési hatás számítása árváltozás következtében, a kereslet teljes változásának meghatározása Slutsky-féle egyenlettel - Jövedelmi hatás és helyettesítési hatás számítása árváltozás következtében, a kereslet teljes változásának meghatározása Hicks-féle egyenlettel

53 Témakörök 6. hét A csere Edgeworth-doboza, intertemporális választás Elmélet: - Edgeworth-négyszög, indulókészlet, közömbösségi görbék - Pareto-javítás, Pareto-optimum - Intertemporális fogyasztói döntések - Nettó jelenérték - Örökjáradék Gyakorlat: - Edgeworth-négyszög ábrázolása, az indulókészlethez tartozó Pareto-optimális pontok meghatározása - Intertemporális költségvetési korlát meghatározása, optimum-számítás - Beruházás nettó jelenértékének meghatározása - Örökjáradék jelenértékének meghatározása

54 Köszönöm a figyelmet!

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 6. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 6. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 6. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Jelenérték-számítás 1. II. Jelenérték-számítás 2. III. Intertemporális választás 1. IV. Intertemporális választás

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 5. hét 2018/2019/I. Témakörök I. ICC, PCC, Engel-görbe, egyéni kereslet II. Teljes árhatás felbontása (Slutsky) III. Teljes árhatás felbontása

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 3. alkalom

Közgazdaságtan I. 3. alkalom Közgazdaságtan I. 3. alkalom 2018-2019/II. 2019. február 20. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

Közgazdaságtan BMEGT30A002 (Mikroökonómia BMEGT30A014) Kupcsik Réka október 4. 12:15-13:45 E305

Közgazdaságtan BMEGT30A002 (Mikroökonómia BMEGT30A014) Kupcsik Réka október 4. 12:15-13:45 E305 Közgazdaságtan BMEGT30A002 (Mikroökonómia BMEGT30A014) Kupcsik Réka 2016. október 4. 12:15-13:45 E305 Emlékeztető Első zh a 7. héten Az anyaga az 1-5. heteken tanultak Tesztek, számolási feladatok Mikor

Részletesebben

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz á 3. oktátá si he t tánányágá hoz kápcsolo do án 1. feladattípus Egyváltozós keresleti, vagy kínálati függvények

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 3. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Költségvetési halmaz II. Közömbösségi görbe III. Optimális fogyasztási döntés I. Költségvetési halmaz Tartalom

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Költségvetési egyenes Költségvetési egyenes = költségvetési korlát: azon X és Y jószágkombinációk

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián   Fogadóóra: minden szerdán között Helyszín: 311-es szoba Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián e-mail: k.krisztian@efp.hu Fogadóóra: minden szerdán 10.15 11.45. között Helyszín: 311-es szoba Irodalom Tankönyv: Jack Hirshleifer Amihai Glazer David Hirshleifer:

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai I. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Elérhetőség e-mail: karajz.sandor@uni-miskolc.hu tel.:46-565111/1899 Kötelező irodalom Szilágyi Dezsőné dr. szerk: Közgazdaságtan alapja I.

Részletesebben

TANTÁRGYPROGRAM 2012/13. ŐSZI FÉLÉV

TANTÁRGYPROGRAM 2012/13. ŐSZI FÉLÉV TANTÁRGYPROGRAM 2012/13. ŐSZI FÉLÉV A tantárgy neve: Közgazdaságtan I./Economics I. A tantárgy kódja: BMEGT30M201 Heti tanóraszám (Előadás/Gyakorlat): 4/0 Tantárgy teljesítésértékelésének típusa: Vizsgával

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:

Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése: Tantárgyi program 1. A tantárgy neve (csoportja): MIKROÖKONÓMIA (AV_KMNA223-K6) 2. A tantárgyfelelős neve, beosztása: Bauerné Dr. Gáthy Andrea, egyetemi adjunktus 3. Szakcsoport (szakirány) megnevezése:

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA. Externális hatások: valamilyen külső gazdasági hatás következtében történik a változás.

MIKROÖKONÓMIA. Externális hatások: valamilyen külső gazdasági hatás következtében történik a változás. A közgazdaságtan társadalomtudomány, a társadalom tagjait vizsgálja. Közgazdaságtan főbb területei: 1. Mikroökonómia: egyéni viselkedéseket vizsgálja (1. féléves anyag) 2. Makroökonómia: a gazdasági szereplők

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

Mikroökonómia elıadás

Mikroökonómia elıadás Mikroökonómia -. elıadás ÁLTLÁNOS EGYENSÚLY ELMÉLET 1 Bevezetés - mit tartalmaz az általános egyensúlyelmélet? Eddigi vizsgálatokban: egy piac viszonyai (részpiaci elemzés) a többi piac változatlanságát

Részletesebben

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz

Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz Szá molá si feládáttí pusok á Ko zgázdásá gtán I. (BMEGT30A003) tá rgy zá rthelyi dolgozátá hoz 1. feladattípus a megadott adatok alapján lineáris keresleti, vagy kínálati függvény meghatározása 1.1. feladat

Részletesebben

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly

14.1.ábra: Rezervációs árak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly (C) htt://kgt.bme.hu/ / 6. elıadás: Fogyasztói többlet; Piaci kereslet; Egyensúly 4..ábra: Rezervációs ak és a fogyasztói többlet (diszkrét jószág) Ár r r 2 Ár r r 2 r 3 r 4 r 5 r 6 r 3 r 4 r 5 r 6 2 3

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. Bevezető Szalai László

Mikro- és makroökonómia. Bevezető Szalai László Mikro- és makroökonómia Bevezető 2017.09.14. Szalai László Általános információk Tantárgy: Mikro- és Makroökonómia (BMEGT30A001) Kurzuskód: C2 (adatlap: www.kgt.bme.hu) Oktató Szalai László Fogadóóra:

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: Kőhegyi Gergely, Horn Dániel. Szakmai felelős: Kőhegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. B Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Mikroökonómia 2009 őszi félév

Mikroökonómia 2009 őszi félév Mikroökonómia 2009 őszi félév Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar. 3. előadás Fogyasztás és kereslet Előadó: Berde Éva A jelen előadás fóliáiban többször felhasználtam a Hirshleifer Glazer

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2. alkalom

Közgazdaságtan I. 2. alkalom Közgazdaságtan I. 2. alkalom 2018-2019/II. 2019. február 13. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

Szintvizsga Mikroökonómia május 5.

Szintvizsga Mikroökonómia május 5. Szintvizsga Mikroökonómia 2010. május 5. Név:. Fontos tudnivalók: A feladatsor megoldásához számológépet, vonalzót és kék színű tollat használhat! A számításoknál nem elegendő a végeredmény feltüntetése,

Részletesebben

A költségvetési korlát

A költségvetési korlát A költségvetési korlát A gakorlatban a jószágkosarak több, nagon sok termékből állnak. Mi eg kéttermékes modellt feltételezünk, íg a döntési roblémát grafikusan is tudjuk ábrázolni. Első termék:, második

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) A CSERE 31. FEJEZET

KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) A CSERE 31. FEJEZET KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) A CSERE 31. FEJEZET Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra: Kedd 12 14, QA215 2018.09.24. BMEGT30A003 - Ligeti

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 4. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 4. hét A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A KERESLETELMÉLET ALKALMAZÁSAI Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Gazdasági ismeretek emelt szint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 25. GAZDASÁGI ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. TESZTFELADATOK 18

Részletesebben

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak

Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak Mikroökonómia (GTGKG601EGL) Egészségügyi szervező szakos levelező hallgatóknak közgazdaságtan szükséglet mikroökonómia makroökonómia nemzetközi közgazdaságtan ceteris paribus elv piac kereslet kínálat

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 1. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Bevezetés II. Horizontális összegzés 1. III. Horizontális összegzés 2. IV. Piaci egyensúly V. Mennyiségi adó

Részletesebben

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdasági elméletek Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 1. Előadás Elérhetőség e-mail: karajz.sandor@uni-miskolc.hu tel.:46-565111/1899 Tárgy alapvető jellemzői Tárgy neve: NEPTUN kód: Óraszám: 2+0 Kredit:

Részletesebben

feladatsor Alapszigorlat Alkalmazott közgazdasátan MINTA

feladatsor Alapszigorlat Alkalmazott közgazdasátan MINTA feladatsor Alapszigorlat Alkalmazott közgazdasátan MINTA A feladatsor kitöltésére 110 perc áll rendelkezésére. A dolgozathoz tollon és számológépen kívül más segédeszközt nem használhat. A mobiltelefon

Részletesebben

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET

FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) FOGYASZTÓI MAGATARTÁS 2. A SLUTSKY-EGYENLET 6., 8. ÉS 14.8. FEJEZETEK Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra:

Részletesebben

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén

Levelező hallgatóknak pótzh lehetőség: a félév rendje szerinti pótlási napok egyikén Közgazdaságtan II. Mikroökonómia SGYMMEN202XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás építőmérnök

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 10. alkalom

Közgazdaságtan I. 10. alkalom Közgazdaságtan I. 10. alkalom 2018-2019/II. 2019. Április 17. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek II. SGYMMEN227XXX SGYMMEN2073XA Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

x jószágkombinációk halmaza,

x jószágkombinációk halmaza, . Tegyük fel, hogy egy piacon a kereslet és a kínálat az alábbi összefüggésekkel adhatók meg: Q = 60 p és Q = p/2, ahol p az árat jelöli forintban! A kormány elrendeli, hogy a termelőknek a szóban forgó

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 3. hét A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 3. hét A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A KERESLETELMÉLET ALAPJAI. HASZNOSSÁG, PREFERENCIÁK Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely

Részletesebben

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők)

1.2.1 A gazdasági rendszer A gazdaság erőforrásai (termelési tényezők) Galbács Péter, Szemlér Tamás szerkesztésében Mikroökonómia TARTALOM Előszó 1. fejezet: Bevezetés 1.1 A közgazdaságtan tárgya, fogalma 1.1.1 A közgazdaságtan helye a tudományok rendszerében 1.1.2 A közgazdaságtan

Részletesebben

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő.

13. A zöldborsó piacra jellemző keresleti és kínálati függvények a következők P= 600 Q, és P=100+1,5Q, ahol P Ft/kg, és a mennyiség kg-ban értendő. 1. Minden olyan jószágkosarat, amely azonos szükségletkielégítési szintet (azonos hasznosságot) biztosít a fogyasztó számára,.. nevezzük a. költségvetési egyenesnek b. fogyasztói térnek c. közömbösségi

Részletesebben

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik.

Kereslet törvénye: ha az árak nőnek, a keresett mennyiség csökken. Az árak csökkenésével a keresett mennyiség növekszik. 2 Ha az ár nő a költségvetési egyenes meredekebb lesz: B A U2 U1 U3 I2 I1 I0 1 d = egyéni keresleti függvény Kereslet: az a termékmennyiség, amennyit a vevő vásárolni kíván adott áruból. d iaci kereslet:

Részletesebben

PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK

PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10.15 12:00 (QAF15) PIACI KERESLET ÉS RUGALMASSÁGOK 15. FEJEZET Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra: Kedd 12 14, QA215 2018.09.10.

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Debreceni Egyetem AGTC

Debreceni Egyetem AGTC Debreceni Egyetem AGTC GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan és Környezetgazdaságtan Tanszék 4032 DEBRECEN, Böszörményi út 138., 4015 DEBRECEN Pf.36. : (52)

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 1. alkalom

Közgazdaságtan I. 1. alkalom Közgazdaságtan I. 1. alkalom 2018-2019/II. 2019. február 6. Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba brigitta.bozo88@gmail.com kgt.bme.hu

Részletesebben

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika

Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika Elméleti gazdaságtan 11. évfolyam (Mikroökonómia) tematika I. Bevezető ismeretek 1. Alapfogalmak 1.1 Mi a közgazdaságtan? 1.2 Javak, szükségletek 1.3 Termelés, termelési tényezők 1.4 Az erőforrások szűkössége

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 6. hét A CSERE ÉS A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 6. hét A CSERE ÉS A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. A CSERE ÉS A TRANZAKCIÓS KÖLTSÉGEK Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat

Részletesebben

Makroökonómia. 8. szeminárium

Makroökonómia. 8. szeminárium Makroökonómia 8. szeminárium Jövő héten ZH avagy mi várható? Solow-modellből minden Konvergencia Állandósult állapot Egyensúlyi növekedési pálya Egy főre jutó Hatékonysági egységre jutó Növekedési ütemek

Részletesebben

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 7. hét FOGYASZTÓI DÖNTÉS ÉS KERESLET

Mikroökonómia I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 7. hét FOGYASZTÓI DÖNTÉS ÉS KERESLET MIKROÖKONÓMIA I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. FOGYASZTÓI DÖNTÉS ÉS KERESLET Készítette: K hegyi Gergely, Horn Dániel Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június A tananyagot

Részletesebben

a/ melyik országnak van abszolút előnye a bor, illetve a posztó termelésében és milyen mértékű az előny?

a/ melyik országnak van abszolút előnye a bor, illetve a posztó termelésében és milyen mértékű az előny? A közgazdaságtan alapjai 1. feladat Egy gazdaságban a termelési lehetőségek határát a mellékelt ábrán lévő ABC görbe mutatja. a/ mekkora az x és y termék előállításának alternatív költsége a B és a D pontban?

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Közgazdasági-marketing

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 11. alkalom

Közgazdaságtan I. 11. alkalom Közgazdaságtan I. 11. alkalom 2018-2019/II. 2019. Április 24. Tóth-Bozó Brigitta Tóth-Bozó Brigitta Általános információk Fogadóóra szerda 13-14, előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben! QA218-as szoba

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 18. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 18. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

INTERTEMPORÁLIS VÁLASZTÁSOK

INTERTEMPORÁLIS VÁLASZTÁSOK KÖZGAZDASÁGTAN I. BMEGT30A003 HÉTFŐ: 8:15 10:00 (Q-II) HÉTFŐ: 10:15 12:00 (QAF15) INTERTEMPORÁLIS VÁLASZTÁSOK 10. FEJEZET Dr. Ligeti Zsombor ligetizs@kgt.bme.hu Fogadóóra: Kedd 12 14, QA215 2018.10.08.

Részletesebben

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő

2. szemináriumi. feladatok. Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 2. szemináriumi feladatok Fogyasztás/ megtakarítás Több időszak Több szereplő 1. feladat Egy olyan gazdaságot vizsgálunk, ahol a fogyasztó exogén jövedelemfolyam és exogén kamat mellett hoz fogyasztási/megtakarítási

Részletesebben

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdasági elméletek Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 2. Előadás A piaci árváltozás hatásának elemzése Slutsky és Hicks szerint Árváltozás hatása Egy jószág árának megváltozása a fogyasztó számára

Részletesebben

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens

Mikroökonómia előadás. Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens Mikroökonómia előadás Dr. Kertész Krisztián főiskolai docens k.krisztian@efp.hu Árrugalmasság A kereslet árrugalmassága = megmutatja, hogy ha egy százalékkal változik a termék ára, akkor a piacon hány

Részletesebben

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia

Minta. MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK. Mikroökonómia MELLÉKLETEK KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint TESZTFELADATOK 1. Feleletválasztás Mikroökonómia a) Az alábbi jövedelemformák közül melyik a vállalkozó vállalkozói

Részletesebben

1. szemináriumi. feladatok. Ricardói modell Bevezetés

1. szemináriumi. feladatok. Ricardói modell Bevezetés 1. szemináriumi feladatok Ricardói modell Bevezetés Termelési lehetőségek határa Relatív ár Helyettesítési határráta Optimális választás Fogyasztási pont Termelési pont Abszolút előny Komparatív előny

Részletesebben

13. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TISZTA CSEREGAZDASÁGBAN

13. előadás ÁLTALÁNOS EGYENSÚLY TISZTA CSEREGAZDASÁGBAN 3. előadás ÁLTLÁNOS EGYENSÚLY TISZT CSEREGZDSÁGN Kertesi Gábor Varian 9. fejezetének -4. és 6-8 alfejezetei alapján. 3. evezető félév során mindeddig egyetlen termék elszigetelt piacával foglalkoztunk..

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 2. hét KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. KERESLET, KÍNÁLAT, EGYENSÚLY Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat 1

Részletesebben

1. szemináriumi. feladatok. két időszakos fogyasztás/ megtakarítás

1. szemináriumi. feladatok. két időszakos fogyasztás/ megtakarítás 1. szemináriumi feladatok két időszakos fogyasztás/ megtakarítás 1. feladat Az általunk vizsgál gazdaság csupán két időszakig működik. A gazdaságban egy reprezentatív fogyasztó hoz döntéseket. A fogyasztó

Részletesebben

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 11. hét AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA

Közgazdaságtan 1. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 11. hét AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA KÖZGAZDASÁGTAN I. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Közgazdaságtan 1. AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010. június Vázlat 1 2 3 döntés

Részletesebben

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS

A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS A FOGYASZTÓI MAGATARTÁS Kiindulópont: a fogyasztó racionálisan viselkedik a termékek árai és a fogyasztó jövedelme mellett szükséglet-kielégítésének maximalizálására törekszik. A szükségletek kielégítéséhez

Részletesebben

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdasági elméletek. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdasági elméletek Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 3. Előadás A karakterisztikai elmélet Bizonytalan körülmények közötti választás A karakterisztikai elmélet Hagyományos modell a fogyasztó különböző

Részletesebben

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 6. hét AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 6. hét AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. B AZ IDŽ KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack Hirshleifer, Amihai

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM MIKROÖKONÓMIA

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 26. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 26. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 10. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka

Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 10. hét. 2018/2019/I. Kupcsik Réka Közgazdaságtan I. Számolási feladat-típusok a számonkérésekre 10. hét 2018/2019/I. Témakörök I. Tökéletesen versenyző vállalat II. Tökéletesen versenyző iparág III. Monopólium konstans határköltséggel

Részletesebben

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék:

Tartalom. Speciális pénzáramlások. Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 2010.10.19. 8. hét. Speciális pénzáramlások. Örökjáradék: Feladatmegoldás, jelenértékszámítások 8. hét 2010.10.26. 1 Tartalom Speciális pénzáramlások Örökjáradék: Olyan végtelen számú tagból álló pénzáramlás, amelynek minden eleme megegyezik. Növekvő örökjáradék:

Részletesebben

PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium

PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium PIACI SZERKEZETEK BMEGT30A104 8. hét, 1. óra: Differenciált termékes Bertrand-oligopólium PRN: 10. fejezet 2019.04.01. 10:15 QAF14 Kupcsik Réka (kupcsikr@kgt.bme.hu) Emlékeztető Bertrand-modell: árverseny

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet Universität Miskolci Egyetem, Miskolc, Fakultät Gazdaságtudományi für Wirtschaftswissenschaften, Kar, Gazdaságelméleti Istitut és für módszertani Wirtschaftstheorie Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 24. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 24. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

Mikroökonómia BMEGT30A014 (Közgazdaságtan BMEGT30A002)

Mikroökonómia BMEGT30A014 (Közgazdaságtan BMEGT30A002) Mikroökonómia BMEGT30A014 (Közgazdaságtan BMEGT30A002) Kupcsik Réka 2017. február 7. 12:15-13:45 T604 Követelmények Matematika illetve fizika BSc szakok 2 kredites kötelező tárgya 2 zárthelyi dolgozat

Részletesebben

Miért készítünk modellt Hogyan készítünk modellt. Dolgozat Házi feladatok Esettanulmányok MATLAB. Kétidőszakos modell. Kétidőszakos modell

Miért készítünk modellt Hogyan készítünk modellt. Dolgozat Házi feladatok Esettanulmányok MATLAB. Kétidőszakos modell. Kétidőszakos modell Követelmények Dolgozat Házi feladatok Esettanulmányok MATLAB Kétidőszakos modell Miért készítünk modellt Hogyan készítünk modellt Kétidőszakos modell Tematika a honlapon, www.makrokurzusok.wordpress.com

Részletesebben

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9.

A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. 1 /11 3. hét A piaci mechanizmus mőködése: elemzések a Marshall kereszt segítségével (adó, szubvenció, árrögzítés stb). Holtteherveszteség Varian 14. és 16.5-9. PIACI GYNÚLY TÚLKRLT, TÚLKÍNÁLAT ha p =

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A mikroökonómia és makroökonómia eltérése: Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények Makroökonómia:

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek Révész Sándor reveszsandor.wordpress.com 2011. december 17. Elmélet Termelési függvény Feladatok Parciális termelési függvény Adott a következ

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba

Bevezetés s a piacgazdaságba Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Bacsi, BevPiacgaz 1 Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan közg. elmélettörténet

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A közgazdaságtan alapjai

A közgazdaságtan alapjai A közgazdaságtan alapjai Jószág (javak): azok a hasznos dolgok, amelyek valamilyen szükségletet kielégítve növelik a jólétet. Termék: olyan tárgy, ami képes a szükségletet kielégíteni. Szolgáltatás: ennek

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely június MIKROÖKONÓMIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA II. Készítette: K hegyi Gergely. Szakmai felel s: K hegyi Gergely február

MIKROÖKONÓMIA II. Készítette: K hegyi Gergely. Szakmai felel s: K hegyi Gergely február MIKROÖKONÓMIA II. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 25. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK 2007. május 25. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények

Bevezetés s a piacgazdaságba. gba. Alapprobléma. Mikroökonómia: elkülönült piaci szereplık, egyéni érdekek alapvetı piaci törvények A közgazdask zgazdaságtan gtan részei: r Bevezetés s a piacgazdaságba gba Alapfogalmak, piaci egyensúly Elméleti: mikroökonómia makroökonómia nemzetközi gazdaságtan világgazdaságtan komparatív gazdaságtan

Részletesebben

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly

A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly 7. lecke A beruházási kereslet és a rövid távú árupiaci egyensúly A beruházás fogalma, tényadatok. A beruházási kereslet alakulásának elméleti magyarázatai: mikroökonómiai alapok, beruházás-gazdaságossági

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek

MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek MIKROÖKONÓMIA - konzultáció - Termelés és piaci szerkezetek Révész Sándor reveszsandor.wordpress.com 2011. december 20. Elmélet Termelési függvény Feladatok Parciális termelési függvény Adott a következ

Részletesebben

Mikroökonómia I. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét TERMÉKPIACI EGYENSÚLY VERSENYZŽI ÁGAZATBAN

Mikroökonómia I. B. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 8. hét TERMÉKPIACI EGYENSÚLY VERSENYZŽI ÁGAZATBAN MIKROÖKONÓMIA I. B ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia I. B TERMÉKPIACI EGYENSÚLY VERSENYZŽI ÁGAZATBAN K hegyi Gergely, Horn Dániel, Major Klára Szakmai felel s: K hegyi Gergely 2010.

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS

PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA január 16. m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA m KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINT PRÓBAÉRETTSÉGI VIZSGA MEGOLDÓKULCS STUDIUM GENERALE KÖZGAZDASÁGTAN SZEKCIÓ Feleletválasztás Közgazdasági alapismeretek

Részletesebben

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és szemléletmód

1. Közgazdaságtani alapfogalmak és szemléletmód A közgazdaságtan azt tanulmányozza, hogyan használja fel a társadalom a szűkös erőforrásokat különféle javak előállítására. Mikroökonómia: Hogyan viselkednek, hogyan hoznak döntéseket, hogyan kerülnek

Részletesebben

Makroökonómia. 7. szeminárium

Makroökonómia. 7. szeminárium Makroökonómia 7. szeminárium Amit eddig tudunk hosszú táv: Alapfogalmak: GDP, árindexek Hosszú távú (klasszikus) modell: alapvető egyensúlyi összefüggések Solow-modell: konvergencia, növekedés Ami most

Részletesebben

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet

Közgazdaságtan alapjai. Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti Intézet Közgazdaságtan alapjai Dr. Karajz Sándor Gazdaságelméleti 4. Előadás Az árupiac és az IS görbe IS-LM rendszer A rövidtávú gazdasági ingadozások modellezésére használt legismertebb modell az úgynevezett

Részletesebben

Közgazdaságtan I. Tökéletes verseny - kidolgozott feladatok

Közgazdaságtan I. Tökéletes verseny - kidolgozott feladatok Közgazdaságtan I. Tökéletes verseny - kidolgozott feladatok Kiss Olivér 01. november 11. Ebben a dokumentumban Berde Éva: Mikroökonómiai és piacelméleti feladatgy jtemény c. feladatgy jteményéb l találtok

Részletesebben

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem

4. el adás. Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Kuncz Izabella. Makroökonómia. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Hosszú távú modell: szerepl k, piacok, egyensúly II. Makroökonómia Tanszék Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Jöv héten dolgozat!!! Mit tudunk eddig? Hosszú távú modell Mit csinál a vállalat? Mit

Részletesebben

A lecke célja... A tényezőpiac keresleti és kínálati oldala. 14. hét / #1 A vállalatok termelési tényezők iránti kereslete. fogyasztási javak piaca

A lecke célja... A tényezőpiac keresleti és kínálati oldala. 14. hét / #1 A vállalatok termelési tényezők iránti kereslete. fogyasztási javak piaca 4. hét / # A vállalatok termelési tényezők iránti kereslete A vállalatok egyéni munkakereslete rövid és hosszú távon. Az iparági munkakeresleti görbe. A munkapiaci egyensúly és a munkavállalók gazdasági

Részletesebben

6.hét Elemzések a fogyasztó modelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben

6.hét Elemzések a fogyasztó modelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben 1 /8 6.hét Elezések a fogyasztó odelljével: a teljes árhatás felbontása, Fogyasztói döntés az idıben Varian: 8. és 10. fejezet Z ÁRVÁLTOZÁS HTÁSÁNK ELEMZÉSE teljes árhatás felbontása Teljes árhatás: a

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK

KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. KÖZGAZDASÁGI- MARKETING ALAPISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 20. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben