Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató)"

Átírás

1 Feladatgy jtemény konzultációra reveszsandor.wordpress.com szuperkonzultacio.hu (csak oktató) Összeállította: Révész Sándor december Felhasznált források: Berde Éva: Mikroökonómia feladatgy jtemény 2009_2010 minta zh-i Saját feladatok Tartalomjegyzék 0.1.Matematikai alapok Kereslet-kínálat Fogyasztói oldal Költségvetési korlát Választás Tökéletes helyettesítés Tökéletes kiegészítés Cobb Douglas Mintavizsgasor_ Termel i oldal Termelés Tökéletes verseny Monopólium Diszkriminálás Kartell Oligopóliumok Játékelmélet Cournot Stackelberg Mintavizsgasor Bizonytalanság 10 1

2 1. Matematikai alapok Írd fel a következ függvények x 1 és x 2 szerinti derivált értékeit! U(x 1, x 2 ) = x 1 x 2 U(x 1, x 2 ) = x 1 x 2 U(x 1, x 2 ) = 2x 5 1 x 2 2 U(x 1, x 2 ) = x 1 + 4x 2 U(x 1, x 2 ) = lnx 1 + 2x 2 2. Kereslet-kínálat Egy piacon a keresleti függvény: Q(p) = p; a kínálati függvény: Q(p) = 30p 600 a) Ábrázold a két függvényt! b) Mennyi az egyensúlyi ár és egyensúlyi mennyiség? D(p) : P = 150 Q 2 S(p) : Q = 4P 60 a) Határozzuk meg az egyensúlyi árat, és mennyiséget! b) Mi a piaci helyzet P = 30-as árnál? c) Számold ki a fogyasztói és a termel i többletet! d) Hogyan alakul az egyensúlyi ár és egyensúlyi mennyiség t=6 egységnyi mennyiségi adó bevezetését követ en? Az adót zessék be a vállalatok az államnak, mint az ÁFÁt! e) Vegyük a D 2 (p) = 100 p keresleti függvényt. Mi lesz az aggregált keresleti függvény, ha a piacon az alap feladat keresleti függvénye és a D 2 jelenik meg? f) Mi lesz a piacon az aggregált kínálat, ha belép egy S 2 (p) = p 20 eladó a piacra? (az alap kínálati függvény változatlan) g) Számold ki a D 1 keresleti függvény árrugalmasságát p = 30-nál! Tegyük fel, hogy egy piacon a kereslet és a kínálat az alábbi összefüggésekkel adhatók meg: Q = 20 p és Q = p! A kormány elhatározza, hogy 2 egységnyi adót vet ki a fogyasztókra. a) Add meg a megváltozott helyzetnek megfelel en a keresleti és a kínálati görbe egyenletét! b) Mekkora lesz a fogyasztás az adó kivetése után és mekkora lesz a fogyasztók által zetett ár? c) Mekkora az adóbevétel és a holtteher veszteség? d) Ábrázold a helyzetet! e) Mi történik, ha a kormányzat 50%-os értékadót vet ki a mennyiségi adó helyett? 2

3 3. Fogyasztói oldal 3.1. Költségvetési korlát Tegyük fel, hogy jövedelmed 40 dollár, amit két termékre költhetsz. Az 1. termék ára 10 dollár, a második terméké 5 dollár. a) Írd fel költségvetési egyenesed egyenletét! b) Ha az összes jövedelmed az 1. termékre költöd, mennyit vehetsz bel le? c) Ha az összes jövedelmed a 2. termékre költöd, mennyit vehetsz bel le? Rajzold fel a költségvetési egyenesed! d) Tegyük fel, hogy az 1. termék ára 5 dollárra esik, miközben minden más körülmény változatlan marad. Írd és rajzold fel az új költségvetési egyenest! e) Tegyük fel, hogy az általad elkölthet összeg 30 dollárra esik, miközben mindkét termék ára 5 dollár marad. Írd fel költségvetési egyenesed! Péter szereti a pizzát. Egy étteremben a pizza ára: 1200 Ft. Havi ösztöndíja a srácnak Ft. Mivel törzsvendék, kap kedvezményt is. Amennyiben egy hónapban legalább 10 pizzát elfogyaszt, minden további után 10% árkedvezményt kap. a) Maximálisan mennyi pizzát fogyaszthat Péter havonta? b) Mennyi pénze maradna a következ hónapban, ha minden nap enne egy pizzát? c) Határozzuk meg a srác költségvetési egyenesének egyenletét! 3.2. Választás Tökéletes helyettesítés a) Egy fogyasztó hasznossági függvénye a következ :U = x + y. Az árarányok P x/py = 1/2. A rendelkezésre álló jövedelem 100 egység. Mennyit fogyaszt x-b l, és mennyit y-ból? b) Egy fogyasztó hasznossági függvénye a következ :U = 2x + y. Az árarányok P x/py = 1/3. A rendelkezésre álló jövedelem 100 egység. Mennyit fogyaszt x-b l, és mennyit y-ból? c) Egy fogyasztó hasznossági függvénye a következ : U = 4x + 5y. Az x termék ára 30 Ft, az y termék ára 40 Ft. A rendelkezésre álló jövedelem 1200 egység. Mennyit fogyaszt x-b l, és mennyit y-ból? Tökéletes kiegészítés A Kovács család a paprikát és a paradicsomot csak lecsó formájában szereti. A lecsór vonatkozó hasznossági függvényük: U = min{2paprika; 1paradicsom} a) Milyen preferenciákat jelez a fenti hasznossági függvény? b) Havonta hányszor eszik lecsót a Kovács család, ha a paprika ára 40 Ft/kg, a paradicsom egységára pedig 20 Ft/kg? Lecsóra fordított jövedelmük havi 400 Ft. 3

4 Cobb Douglas Józsi bácsi 100 Ft-tal a zsebében lépett be kedven borozójába. A szóda ára 10 Ft/dl, a boré 20 Ft/dl. Józsi bácsi fröccsre vonatkozó hasznossági függvénye U = s 0,2 b 0,8 a) Mennyi bort és mennyi szódát fogyaszt? b) Add meg a borra és a szódára vonatkozó keresleti függvényt! c) Add meg a szódára és a borra vonatkozó Engel görbék egyenletét! d) Mekkora lesz Józsi bácsi szóda és borfogyasztása, ha a szóda ára 5, 10, illetve 20 Ft? Ábrázoljuk az árajánlati görbét! e) Mekkora Józsi bácsi fogyasztása, ha zsebében 50, 100, ill. 200 Ft van? Egy fogyasztó hasznossági függvénye a következ : U(x, y) = xy 2 A fogyasztó jövedelme m = 330. Az árak: p x = 10; p y = 22. A kormányzat az x jószágra egy egységnyi mennyiségi adót vet ki. a) Mekkora az adóbevétel? b) Mennyi lenne az adóbevétel, ha a fogyasztó az adózás után ugyanakkora hasznosságot érne el, mint a mennyiségi adó esetében, de egyösszeg jövedelemadót vetnének ki rá? 3.3. Mintavizsgasor_ A búgócsigák piacán a keresleti függvény: q = 500 ap; a kínálati függvény pedig q = p alakú. A kormányzat azonban úgy gondolja, hogy ezt a piacot is megadóztatja, ezért 10 egység nagyságú mennyiségi adót vet ki a búgócsigákra. Mekkora az a paraméter értéke, ha tudjuk, hogy a beszedett adóösszeg 50-szerese az adózás okozta holtteher-veszteségnek? Mennyi a D(p) = 1/p 3 alakú keresleti függvény árrugalmassága a p = 2 és p = 4 pontokban? Aladár és Balázs almafogyasztását a következ keresleti függvények adják meg: y A y B = 100 2p. Mekkora az alma iránti együttes keresletük, ha a piaci ár 80? = 200 p és 4) Egy fogyasztó x termék iránti keresleti függvénye a következ : x = 3I p x, ahol p x az x jószág ára, I pedig a jövedelem. Állapítsa meg a kereslet jövedelemrugalmasságát, ha p x =2 és p y = 3, I = 4096! 5) Festéktüsszent Hapci Ben hasznosságfüggvénye a piros és a zöld festék vonatkozásában: U(x A, x B ) = 2x A (x B ) 2, ahol x A a piros,x B a zöld festékb l fogyasztott mennyiség. A piros festék literje 100F t-ba, a zöld festék literje 150F t-ba kerül. Mennyit fogyaszt Ben a két termékb l? 6) A fogyasztónk hasznossági függvénye a következ : U(x, y) = ln[(2x + y) ]. Mennyibe kerül az x termék, amennyiben tudjuk, hogy a fogyasztó optimumban mindkét termékb l pozitív mennyiséget fogyaszt, és az y termék ára 4? 4

5 7) A fogyasztó hasznosságfüggvénye: U = 2x 3 y 2. A fogyasztó jövedelme I, a termékek árai P x és P y. Mi a fogyasztó x termék iránti keresleti függvénye ekkor? 8) Ha a fogyasztó hasznossági függvénye U(x 1, x 2 ) = x 1 x 2, és p 1 = 200, p 2 = 400, a fogyasztó jövedelme m = 10000, akkor adott árak mellett az 1 es termékhez tartozó Engel-görbe egyenlete? 9) Piroska zsebpénzét kizárólag a báli ruhájához szükséges piros itterekre x 1 és fekete itterekre x 2 költi. Preferenciáit leírhatjuk az u(x 1, x 2 ) = 3x 1 + x 2 hasznossági függvénnyel, zsebpénze 500 penny. A piros itter ára p 1 = 2 penny, a fekete itter ára p 2 = 1 penny. Mi Piroska optimális választása ekkor? 4. Termel i oldal 4.1. Termelés Adott a következ termelési függvény: Y = L 0,5 ; ahol L a munkát jelöli, mint inputot. a) Mi az output munka szerinti határterméke? b) Mi a munka szerinti átlagtermék? c) Ábrázoljuk a különböz függvényeket! Tekintsük a protmaximalizálás órán megismert termelési függvényt: y = f(k, L) = K 1/3 L 1/3. Tudjuk, hogy p = 1, w K = 1 és w L = 2 a) Rögzítsük a t ke mennyiségét 8 egységben! Írjuk fel a feltételes tényez keresleti (L) függvényt. b) Írjuk fel és oldjuk meg a protmaximalizálási feladatot! c) Mekkora lesz az optimális tényez felhasználás és prot? Mutassunk példát... a) állandó b) növekv c) csökken mérethozadékra! 4) Adott a következ termelési függvény: Y = K 2/3 L 1/3. Az egységmunka ára 500F t, az egységt ke 1500F t-ba kerül. A vállalat F t-ot költhet termelésre. Adjuk meg az optimális inputkombinációt az adott célfüggvény és korlát mellett! 4.2. Tökéletes verseny Legyen C = q 3 8q q + 5 Feladat: 5

6 Vezessük le a költségfüggvényeket, ábrázoljuk ket, határozzuk meg az üzembezárási és xpontot! Egy kompetitív vállalat teljes költség függvényének egyenlete: T C = 0, 4q 2 + 8q a) Milyen ár alatt kell szüneteltetni a vállalatnak a termelést? b) Milyen árnál fedezi a vállalat összes költségét és mennyit termel ekkor? c) Add meg a rövidtávú kínálati görbe egyenletét! d) Mennyit termel a vállalat és mekkora a protja, ha a piaci ár p=4 A piacon a keresleti függvény: Q = p. A tökéletes versenyben el állított termék rövid távú egyensúlyi ára p = 140. A piacon résztvev mindegyik vállalat változó költség függvénye: V C = 5q2 + 60q, q egy vállalat termelése. AF C értéke a protmaximum mellett 10. a) Mekkora egy vállalat termelése? Mekkora x költség nagysága? b) Mekkora az ágazatban m köd vállalatok száma? c) Hogyan alakul hosszútávon a vállalatok száma? 4.3. Monopólium Tegyük fel, hogy Q(P ) = 200 0, 2P Mc = 15QF c = Kérdések: Mennyi a tökéletes verseny és monopólium piacon uralkodó ár, eladott mennyiség, vállalati prot, TT, HTV, FT? Legyen Q = 64P 2, C(Q) = 12 + Q2 4 A piac monopol piac. Kérdés: Mi lesz az ár, a mennyiség, a prot? Ellen rizzünk rugalmassággal! Diszkriminálás Egy monopólium termékét három (egyenként 500 tagú) fogyasztói csoport vásárolja, akiknek rezervációs árai a csoporton belül megegyeznek. Az els csoport tagjai maximum F t-ot, a harmadik csoport tagjai maximum 5000F t-ot hajlandóak zetni. A monopólium határköltsége 2000F t. Mekkora a harmadik csoport rezervációs ára, ha a monopólium termel i többlete F t? A monopólium els fokú árdiszkriminációt folytat! Piacon két fogyasztói csoport. P 1 = 100 2q 1 ; P 2 = 130 q 2. A vállalat határköltsége 20. F C nincs. Harmadfokú árdiszkrimináció esetén mekkora lesz a piacon az egyes fogyasztói csoportokhoz tartozó árak, és mennyiségek? indent 6

7 Kartell Egy termék piacán 5 vállalat van. A piaci kereslet Q = 500 2p, a termelés határ- és átlagköltsége AC = 100, mindegyik vállalatra. a) Ha a vállalatok kartellt alkotnak, akkor hogyan alakul a piaci ár, mennyiség, és prot? b) Ha egy vállalat csal, miközben a többi azt hiszi, hogy még m ködik az összejátszás, milyen protkülönbségek lesznek a piacon? 4.4. Oligopóliumok Játékelmélet Határozd meg a játék Nash egyensúlyát! Cournot Egy jószág piaci inverz keresleti görbéje p = 200 2q, a jószágot termel vállalatok határköltsége egyenl : MC i = 40. Fix költségük nincs. Határozzuk meg az egyes vállalatok által eladott mennyiséget, a piaci árat, ha a) a terméket 2 Cournot vállalat gyártja b) a terméket 3 Cournot vállalat gyártja Stackelberg Egy jószág piaci inverz keresleti görbéje p = 200 2q, a jószágot termel vállalatok határköltsége egyenl : MC i = 40. Fix költségük nincs. Határozzuk meg az egyes vállalatok által eladott mennyiséget, a piaci árat, ha a) a terméket 2 Stackelberg vállalat gyártja b) hasonlítsd össze az eredményeket az el z feladat eredményeivel! 7

8 4.5. Mintavizsgasor Határozd meg a feladat Nash egyensúlyát! Határozd meg a feladat Nash egyensúlyát! Egy tökéletes verseny körülményei között m köd vállalat termelési függvénye y = min[x 1, 3x 2 ], ahol x 1 és x 2 a két termelési tényez, y a termelés. A termelési tényez k egységárai h 1 = 1, h 2 = 3, a termék ára p. Határozza meg a vállalat hosszú távú költségfüggvényét, feltéve, hogy az inputárak hosszú távon változatlanok! (kvázi x költség nincs) Egy piacon, ahol a keresleti függvény D(P ) = 50 p 12 alakú, egy monopolista vállalat a következ költségfüggvénnyel rendelkezik: T C(y) = 6y y 10. Mekkora a tiszta monopólium által okozott holtteher-veszteség? 4) Egy piacon 5 vállalat, amelyek mindegyikének költségfüggvénye C(y) = 10y 2 + 5y, kartellbe tömörült. A piaci kereslet D(p) = A 2 p 2, a termék ára a kartell optimális termelési mennyisége esetén 95. Mekkora A értéke? 5) Egy piacon, ahol az inverz keresleti görbe egyenlete: p = 150 2Q, két vállalat tevékenykedik. Az els vállalat költségfüggvénye C(q 1 ) = 30q , a másodiké C(q 2 ) = 10q Mekkora lesz az els vállalat termelése, ha a két vállalat olyan Stackelberg-duopóliumot alkot, ahol az els vállalaté a vezet szerep? 6) Tegyük fel, hogy egy iparágban tökéletes verseny uralkodik, a piaci keresleti függvény D(p) = 50 p, és minden egyes vállalat költségfüggvénye c(q) = q + q 2, ha q > 0, és c(0) = 0. Ekkor mennyi 8

9 a hosszú távú egyensúlyban kialakuló piaci ár? 7) Egy monopolista vállalat költségfüggvénye T C(y) = 10y 2 +14y +4. A monopólium terméke iránti piaci kereslet: D(p) = 280 2p. Mekkora lesz az egyensúlyi ár? 8) Egy vállalat termelési függvénye: y = 2x 1 + 5x 2, ahol x 1 és x 2 a termelési tényez k mennyiségét jelöli, y pedig a kibocsátást. Az inputárak rendre h 1 = 3 és h 2 = 8. Mi a vállalat költségfüggvénye? 9) A csirkepiacon, mely versenyz i piac, a keresleti függvény: Q = 100 P 3 az iparág teljes költségfüggvénye: T C(Q) = Q Q Mekkora a termel i holtteher-veszteség (mely a holtteher-veszteség azon része, mely korábban termel i többlet volt), amennyiben az állam monopolizálja a csirkepiacot? 10) Egy árelfogadó vállalat termelési függvénye: Q = 2 KL A vállalat rövid távon 4 egységnyi t két használ fel. A tényez árak a következ k: h L = 1000 és h K = A vállalat termékeit 4000 forintos áron tudja értékesíteni. Mekkora lesz a realizálható maximális prot rövid távon? 1 Tegyük fel, hogy egy iparágban, ahol tökéletes verseny uralkodik, a piaci keresleti függvény D(p) = 640 2p, és minden egyes vállalat költségfüggvénye C(y) = 8y y + 800, ha y > 0, és c(0) = 0. Hány vállalat m ködik hosszú távon ebben az iparágban? 1 Egy termék piacán jelenleg egy vállalat m ködik. A kereslet D(p) = 10 p, és a vállalat költségfüggvénye a C m (q m ) = 9q m + 0, 2 alakot ölti, ahol q m a monopólium által termelt mennyiség. Egy másik vállalat a piacra való belépését fontolgatja. Ha nem lép be, akkor nullprotot realizál; ha belép, akkor a bentlév vel Cournot - duopóliumot alkotnak. Mi lesz az egyensúlyi piaci ár, ha a második vállalat költségfüggvénye C b (q b ) = 9q b + 0, 2 5. Bizonytalanság Valaki vagyona F t és van egy F t-os háza. 5% esélyjel elönti az árvíz, 95% esélyjel nem. Hasznossági függvénye: négyzetgyök alatt a vagyona! a) Mennyi a várható vagyona? b) Mennyi a várható haszna? c) Mennyi a biztos egyenértékes? d) Mennyit hajlandó zetni egy olyan biztosításért, ami kárpótolja t a lopásnál. Mennyit adna maximum egy olyan kötvényért 10%-os piaci kamatláb mellett, aminek névértéke F t, 5 éven keresztül évi F t x hozamot biztosít és 5 év múlva a névértékét is visszazetik? (a kizetések az év végén történnek) Tegyük fel, hogy Ronaldo hasznosságfüggvénye U = I 0,5, ahol I a jövedelme, ami abban az esetben, ha egészséges $ havonta. Abban az esetben viszont, ha sérüléssel szenved, és nem tud játszani (aminek az esélye 10%) a jövedelme csak 3600 $. Felajánlanak neki egy edz i állást, amit ha elfogad (és 9

10 ebben az esetben a focizást abbahagyja) havi x nagyságú jövedelemhez jut. Mekkora az a minimális zetés, ami mellett az edz i munkát választja? 10

Mikróökonómia feladatok

Mikróökonómia feladatok kidolgozva A feladatok még hiányosak, folyamatosan frissítem őket! Utolsó frissítés: 007-04-04 19:13:47 1. oldal, összesen 44 oldal Konzultáció 006-10-6 1. feladat (Cobb-Douglas függvény) Józsi bácsi 100

Részletesebben

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac

Mikroökonómia - Bevezetés, a piac Mikroökonómia szeminárium Bevezetés, a piac Budapesti Corvinus Egyetem Makroökonómia Tanszék 2011 szeptember 21. A témakör alapfogalmai Keresleti (kínálati) görbe - kereslet (kínálat) fogalma - kereslet

Részletesebben

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős

VC c y. Összeállította: Dr. Karner Cecília PhD egyetemi docens, tantárgyfelelős Mikroökonómia alapfogalmak. Állandó költség (FC): Az a költség, mely rövid távon nem függ a termelés nagyságától, tehát összege a termelés bármely időszakában ugyanannyi, és ha a vállalat nem termel semmit,

Részletesebben

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

MIKROÖKONÓMIA I. Készítette: K hegyi Gergely és Horn Dániel. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június MIKROÖKONÓMIA I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció

Piaci koordináció Bürokratikus (centralizált) koordináció Vegyes típusú gazdaságkoordináció Közgazdaságtan: Gazdaság: Szükséglet: Hasznosság: Termelés: Termelési 1. A közgazdaságtan fogalma, területei, alapkérdései. A gazdaság alapfogalmai. A termelési lehet ségek határgörbéje. A gazdaságkoordinációs

Részletesebben

Makroökonómia szemináriumi feladatok

Makroökonómia szemináriumi feladatok Makroökonómia szemináriumi feladatok 1 Tartalomjegyzék 1. A makroökonómia tudománya 3 2. A makroökonómia mutatói 6 3. Nemzeti jövedelem: termelelés, elosztás, felhasználás 10 4. Pénzpiac: Pénzkínálat pénzkereslet,

Részletesebben

Mikro- és makroökonómia. BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v

Mikro- és makroökonómia. BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v Mikro- és makroökonómia BMEGT30A001 Kredit: 4/4/0/0/v Mikroökonómia Mikroökonómia Tartalom Bevezetés...3 Hogyan gondolkodik egy közgazdász? Mi az uralkodó közgazdaságtani irányzat megközelítése? Racionalitás

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Czagány László Misz József Fenyővári Zsolt MIKROÖKONÓMIA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Czagány László Misz József Fenyővári Zsolt MIKROÖKONÓMIA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Czagány László Misz József Fenyővári Zsolt MIKROÖKONÓMIA SZEGED 01/2005 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 1 1.1. Szűkösség és gazdálkodás... 1 1.2.

Részletesebben

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 12. hét POLITIKAI GAZDASÁGTAN, 2. rész

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 12. hét POLITIKAI GAZDASÁGTAN, 2. rész MIKROÖKONÓMIA II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. POLITIKAI GAZDASÁGTAN, 2. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack Hirshleifer, Amihai

Részletesebben

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE

A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE Fejlesztéspolitika társadalmi hatásai 3. A FEJLESZTÉSPOLITIKAI INTÉZKEDÉSEK TELJES TÁRSADALMI KÖLTSÉGÉNEK BECSLÉSE 2005. november A tanulmány a Nemzeti Fejlesztési Hivatal és a TÁRKI Társadalomkutatási

Részletesebben

A közömbösségi térkép

A közömbösségi térkép 1 2 1. A gazdálkodás és a gazdaságszervezés alapkérdései A gazdálkodás lényege: a szkös (korlátozottan rendelkezésre álló) erforrások optimális felhasználására való törekvés. Az erforrások hasznosításának

Részletesebben

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta

Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Közgazdaságtan I. 2015. február 18. 2. alkalom Tóth-Bozó Brigitta Általános bevezető Fogalmak a mai alkalomra: - kereslet/keresleti függvény/keresleti görbe - kínálat/kínálati függvény/keresleti görbe

Részletesebben

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások

* Modern piacelmélet. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások. * Hálózati hatások * Modern piacelmélet ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Tárgyfelelős neve * Modern piacelmélet Hálózati hatások ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Készítette: Hidi János * Hálózati hatások * Ebben

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula

Gazdasági és pénzügyi. alapismeretek. e-book. Dr. Pulay Gyula TÁMOP-4.1.2/A/1-11/1-2011-0015 Egészségügyi Ügyvitelszervező Szakirány: Tartalomfejlesztés és Elektronikus Tananyagfejlesztés a BSc képzés keretében Gazdasági és pénzügyi alapismeretek e-book Dr. Pulay

Részletesebben

20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY

20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY 20. előadás A RÖVID ÉS HOSSZÚ TÁVÚ IPARÁGI EGYENSÚLY Kertesi Gábor Világi Balázs Varian 23. fejezete alapján 20.1 Rövid távú piaci (iparági) egyensúly A múlt órán megmutattuk, hogy miként lehet az egyéni

Részletesebben

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése

A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése 1 /11 (C) http://kgt.bme.hu/ A technológia és költség dualitása: termelési függvény és költségfüggvények. A vállalat optimális döntése Varian 20.3-6. 21. fejezet Termelési és hasznossági függvény (ismétlés

Részletesebben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben

Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztás, beruházás és rövid távú árupiaci egyensúly kétszektoros makromodellekben Fogyasztáselméletek 64.) Bock Gyula [2001]: Makroökonómia feladatok. TRI-MESTER, Tatabánya. 33. o. 1. feladat 65.) Keynesi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Mikrogazdasági alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok

MUNKAANYAG. Speigelné Szabó Margit. Mikrogazdasági alapismeretek. A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok Speigelné Szabó Margit Mikrogazdasági alapismeretek A követelménymodul megnevezése: Gazdálkodási feladatok A követelménymodul száma: 1968-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-001-50 MIKROGAZDASÁGI

Részletesebben

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész

Mikroökonómia II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék. 5. hét AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész MIKROÖKONÓMIA II. ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszék Mikroökonómia II. AZ INFORMÁCIÓ ÉS KOCKÁZAT KÖZGAZDASÁGTANA, 1. rész Készítette: Szakmai felel s: 2011. február A tananyagot készítette: Jack

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN)

KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 22. KÖZGAZDASÁGI ALAPISMERETEK (ELMÉLETI GAZDASÁGTAN) EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 22. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27

2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27 2005. NEGYEDIK ÉVFOLYAM 1. SZÁM 27 28 HITELINTÉZETI SZEMLE SZABÓ MIKLÓS AZ ADÓTEHER-ELOSZLÁS KÖZGAZDASÁGTANA: ALAPFOGALMAK ÉS ELMÉLETI MODELLEK * Kik fizetik az adókat? Amikor a kormányzat egy új adóreform-koncepción

Részletesebben

Mikróökonómia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók:

Mikróökonómia. Óravázlat. 2006/07-es tanév, ıszi félév. Készítette: Úr Balázs. urbalazs KUKAC gmail.com. Elıadók: Mikróökonómia Tartalomjegyzék 1. elıadás (2006-09-11)...3 2. elıadás (2006-09-18)...3 3. elıadás (2006-09-25) Költségvetési korlát; preferenciák...3 4. elıadás (2006-10-02) Preferencia-rendezés és hasznosság...4

Részletesebben

Közgazdasági alapismeretek (oktatási segédlet)

Közgazdasági alapismeretek (oktatási segédlet) Közgazdasági alapismeretek (oktatási segédlet) Gödöllő 2012. 1. Mikroökonómia... 5 1.1. Piacgazdasági alapfogalmak... 5 1.1.1. A piac elemei, piaci tényezők... 5 1.1.2. A kereslet és kínálat függvényszerű

Részletesebben

1. Externáliák. - externália, - közjavak, - piaci szerkezet, - információs aszimmetria. Ezek közül nézünk meg most néhányat részletesebben.

1. Externáliák. - externália, - közjavak, - piaci szerkezet, - információs aszimmetria. Ezek közül nézünk meg most néhányat részletesebben. II. RÉSZ 47 Az eddigiekben kimondva, kimondatlanul arról tárgyaltunk, hogy minden piac tökéletesen működik, vagyis a kereslet és kínálat egyensúlya hatékony erőforrás-elosztáshoz vezet, tehát a piaci automatizmusok

Részletesebben

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban

Keresleti és kínálati függvény. Minden piacnak van egy keresleti és egy kínálati oldala, amelyeket a normatív közgazdaságtanban tehát attól függ, hogy x milyen értéket vesz fel. A függvényeket a közgazdaságtanban is a jól ismert derékszögû koordináta-rendszerben ábrázoljuk, ahol a változók nevének megfelelõen általában a vízszintes

Részletesebben

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS

3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS 3. előadás A PIAC MŰKÖDÉSE: KERESLETI-KÍNÁLATI ELEMZÉS Kertesi Gábor Varian 1. fejezete alapján 3.1 Bevezető A mikroökonómiával való ismerkedést a közgazdasági elemzés egy példájával kezdjük. Az elméletet

Részletesebben

Szabó Miklós. Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás. Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével

Szabó Miklós. Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás. Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével Szabó Miklós Fiskális fenntarthatóság és korosztályok közötti újraelosztás Elmélet, módszertan és számítások a korosztályi elszámolás segítségével Mikroökonómia Tanszék Témavezető: Dr. Augusztinovics Mária

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június

KÖZGAZDASÁGTAN I. Készítette: Bíró Anikó, K hegyi Gergely, Major Klára. Szakmai felel s: K hegyi Gergely. 2010. június KÖZGAZDASÁGTAN I. Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/a/KMR-2009-0041 pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Közgazdasági elméletek

Közgazdasági elméletek Közgazdasági elméletek Oktatási segédlet Összeállította: Dr. Karajz Sándor 1 Tartalomjegyzék 1. A fogyasztói elméletek kiterjesztése 2. Piaci stratégiai cselekvések leírása játékelméleti modellek segítségével

Részletesebben