Matematika. Pé l d a f e l a d a t o k. 8. évfolyam. Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika. Pé l d a f e l a d a t o k. 8. évfolyam. Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10."

Átírás

1 Matematika Pé l d a f e l a d a t o k 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 54 Budapest, Báthory utca. IEA, 2011

2

3 1/1 Melyik tört közelít LEGJOBBAN. -hoz? M01_01 a. b. c. d. M /2 Dobozok száma (millió) Üdítőital eladás 60 Cseresznyés kóla 50 Citromos kóla Év A diagram kétféle üdítőital eladását mutatja 4 éven keresztül. Ha az eladás így folytatódik a következő évben, határozd meg, hogy melyik évben fognak a Cseresznyés kólából ugyanannyit eladni, mint a Citromos kólából! M01_02 M a 2003 b 2004 c 2005 d évfolyam_matematika_1. blokk 3

4 Rékának piros és fekete lapjai vannak. A lapokból négyzeteket rak ki. M01_03 A 3 3-as alakzat egy fekete és 8 piros lapból áll. A 4 4-es alakzat négy fekete és 12 piros lapból áll. P P P P P P P P F P P F F P P P P P F F P F = Fekete lap P P P P P = Piros lap Az alábbi táblázat az első három alakzathoz szükséges lapok számát tartalmazza, amelyeket Réka kirakott. A továbbiakban is ezt a sorozatot követve rak ki alakzatokat. Egészítsd ki a táblázatot a 6 6-os és 7 7-es alakzatok adataival! Alakzat Fekete lapok száma Piros lapok száma Összes lap száma M A Piros és fekete lapokhoz tartozó kérdések folytatódnak évfolyam_matematika_1. blokk

5 Piros és fekete lapok (folytatás) 1/3 Használd az előző táblázat sorozatát, hogy megválaszold a következő kérdéseket! M01_04 A. Réka kirakott egy összesen 64 lapból álló alakzatot. Hány piros és hány fekete lapot használt fel ehhez? Válasz: fekete lapot. piros lapot. B. Réka kirakott egy új alakzatot, amiben 49 fekete lap volt. Hány piros lapot használt fel ehhez az alakzathoz? Válasz: piros lapot. C. Ezután Réka 44 piros lapból rakott ki egy alakzatot. Hány fekete lapra lenne Rékának szüksége, hogy kiegészítse az alakzatot a fekete részével? Válasz: fekete lapra. M /4 Réka hozzá akart tenni egy sort a táblázathoz, amiből kiderül, hány lap kell egy tetszőleges nagyságú négyzet kirakásához. A szemközti oldalon lévő táblázatban szereplő sorozat segítségével egészítsd ki ezt a sort az alábbi táblázatban az n n-es alakzat esetére! M01_ Alakzat Fekete lapok száma Piros lapok száma Összes lap száma n n (n 2) 2 M Vége a Piros és fekete lapokhoz kapcsolódó kérdéseknek. 8. évfolyam_matematika_1. blokk 5

6 1/5 D M01_06 E C A B Mennyi az ABCDE ötszög belső szögeinek összege? Írd le számításaidat is! 20 Válasz: M /6 Az alábbiak közül melyik mutatja, hogy a 36 hogyan írható fel prímtényezők szorzataként? a 6 6 b 4 9 c d M01_07 M évfolyam_matematika_1. blokk

7 1/7 Sapkák színe M01_08 Fehér 30% Zöld 25% Fekete 15% Kék % Piros 20% A kördiagram egy sportboltban kapható sapkák százalékos megoszlását mutatja. Ha 200 sapka van, hány olyan sapka van, amely vagy fehér, vagy zöld színű? a 55 b 0 c 1 d 145 M M /8 Ha t egy 6 és 9 közötti számot jelöl, akkor t + 5 melyik két szám között van? a 1 és 4 és 13 b c d 11 és és 45 M01_09 8. évfolyam_matematika_1. blokk 7

8 M02_01 2/1 Melyik számmal egyenlő a 3 5? a 0,8 b 0,6 c 0,53 d 0,35 M /2 42,65 + 5,748 = Válasz: 70 M02_02 M M /3 Kamilla tojásokat pakol dobozokba. Mindegyik dobozban 6 tojás fér el. M02_03 94 darab tojása van. Legkevesebb hány dobozra van szüksége, hogy az összes tojást el tudja pakolni? 70 Válasz: dobozra 8 8. évfolyam_matematika_2. blokk

9 2/4 Melyik a helyes módszer az a b c d kiszámításához? M02_04 M /5 Melyik igaz az alábbi állítások közül? M02_05 a b c 50 -nek a 3 e = 3-nak az 50% -a 50-nek a 3%-a = 0-nak a 6%-a 50 : 30 = 30 : 50 M d = évfolyam_matematika_2. blokk 9

10 2/6 (x + 4) m M02_06 x m ösvény Ez egy téglalap alakú kert rajza. A fehér terület egy téglalap alakú ösvény, amely 1 méter széles. Melyik kifejezés mutatja a kert satírozott részének területét m 2 -ben megadva? a x2 + 3x b x2 + 4x c x2 + 4x 1 d x2 + 3x 1 1 m M /7 a b y = + c a = 8, b = 6, és c = 2 Mennyi az y értéke? M02_07 M a 7 b c 11 d évfolyam_matematika_2. blokk

11 2/8 Egy fadarab 40 cm hosszú volt. 3 részre vágták. A hosszak cm-ben a következők. 2x 5 x + 7 x + 6 Milyen hosszú a leghosszabb darab? M02_08 Válasz: cm Úgy dolgozz, hogy számításaid láthatók legyenek! Ha számológépet használsz, akkor is írd le a megoldáshoz vezető lépéseket! M évfolyam_matematika_2. blokk 11

12 2/9 C M02_09 A X B Ebben a háromszögben: AC = BC AB kétszer olyan hosszú, mint CX. Mekkora a B csúcsnál lévő szög nagysága? Válasz: M M / M02_ 60 m b 70 n Az m és az n egyenesek párhuzamosak. Mennyi a b értéke? Válasz: évfolyam_matematika_2. blokk

13 2/11 Egy négyzet kerülete 36 cm. Mekkora ennek a négyzetnek a területe? M02_11 a b c d 81 cm2 36 cm2 24 cm2 18 cm2 M M /12 Rudi könyveket pakol egy téglatest alakú dobozba. Mindegyik könyv egyforma méretű. M02_12 Doboz Könyv 30 cm 36 cm 6 cm 20 cm 20 cm 15 cm Mi az a legnagyobb számú könyv, ami elhelyezhető a dobozban? Válasz: 8. évfolyam_matematika_2. blokk 13

14 2/13 üveggolyó van egy zsákban: 5 piros és 5 kék. Zsuzsa találomra kivesz egy üveggolyót a zsákból. Az üveggolyó piros. Az üveggolyót visszateszi a zsákba. Mekkora a valószínűsége annak, hogy a következő találomra kihúzott golyó piros lesz? M02_13 a 1 2 b 4 c 1 5 d 1 M évfolyam_matematika_2. blokk

15 2/14 Életkorok X ország és Y ország korösszetételének összehasonlítása X ország korösszetétele Gyors növekedés Életkorok Y ország korösszetétele Lassú növekedés Férfiak Nők Férfiak Nők A népesség százalékos aránya A népesség százalékos aránya M02_14 Életkor: 0 19 év Életkor: év Életkor: év Később vállalnak gyereket Gyerekeket vállalnak Már nem vállalnak több gyereket A grafikonok X ország és Y ország népességének korösszetételét mutatják. A népesség három korcsoportra van felosztva: a legfiatalabbaktól a legidősebbekig. A grafikonok alapján következtetni lehet a népesség-növekedésre. A. Miért vezethet X ország korösszetétele gyorsabb népességnövekedéshez, mint Y ország korösszetétele? B. Miért fog várhatóan nagyobb problémát okozni az idősebb korosztályról való gondoskodás Y országnak, mint X országnak? M évfolyam_matematika_2. blokk 15

16 3/1 Melyik tört egyenlő 0,125-del? a M03_01 M b c d M03_02 3/2 A és a tört egyenlő. Mennyi a értéke? M a 6 b 7 c 11 d évfolyam_matematika_3. blokk

17 3/3 Az alábbiakban egy sorozat látható. 3 3 = = = = 3 M03_03 Mi lesz a következő sora a sorozatnak? Válasz: Péter, János és Ádám mindhárman 20-szor próbáltak betalálni a labdával a kosárba. Írd be a négyzetekbe a hiányzó adatokat! Név Sikeres dobások száma Sikeres dobások százaléka Péter 20-ból 50% János 20-ból 15 C Ádám 20-ból C 80% M M /4 M03_ évfolyam_matematika_3. blokk 17

18 3/5 Az alábbiak közül melyikkel egyenlő 3p 2 + 2p + 2p 2 + p? a 8p b 8p2 c 5p2 + 3p d 7p2 + p M03_05 M /6 és. Mennyi a P értéke, ha? M03_06 M Válasz: 3/7 Oldd meg a következő egyenlőtlenséget! 9x 6 < 4x M03_07 71 Válasz: M0423 3/8 a + b = 25 Mennyi 2a + 2b + 4 értéke? 70 M03_08 M Válasz: évfolyam_matematika_3. blokk

19 3/ x 40 M03_09 Mennyi az x értéke ebben a sorozatban? Válasz: 70 (0; 1), (1; 3) Melyik egyenletnek megoldása MINDKÉT fenti (x; y) számpár? a x + y = 1 b 2x + y = 5 c 3x y = 0 d 4x y = 1 M M / M03_ 8. évfolyam_matematika_3. blokk 19

20 3/11 A kis négyzetek minden oldala 1 cm-nek felel meg. Rajzolj egy egyenlőszárú háromszöget, amelynek az alapja 4 cm, a magassága pedig 5 cm! M03_11 M M03_12 3/12 5 cm 4 cm x cm A téglatest alakú doboz térfogata 200 cm 3. Mennyi az x értéke? Válasz: M évfolyam_matematika_3. blokk

21 3/13 M03_13 O Az alábbiak közül melyik mutatja az O pont körüli, az óramutató járásával megegyező irányú 180º-os elforgatás eredményét? a O b O c O d O M évfolyam_matematika_3. blokk 21

22 3/14 Egy távolugróverseny eredményét a következőképpen rögzítették: A csapat B csapat Átlagos távolság 3,6 m 4,8 m Minden csapatban egyenlő számú tanuló volt. A versennyel kapcsolatban melyik állítás igaz BIZTOSAN? M03_14 a b c d A B csapatban minden tanuló távolabbra ugrott, mint az A csapatból bármelyik tanuló. Minden A csapatbeli tanuló után volt egy B csapatbeli tanuló, aki távolabbra ugrott. Mint csapat, a B csapat távolabbra ugrott, mint az A csapat. Néhány A csapatbeli tanuló távolabbra ugrott, mint néhány B csapatbeli tanuló. M /15 Egy zacskóban piros, 8 kék és 4 fehér gomb van. Mekkora a valószínűsége annak, hogy vagy egy kék, vagy egy fehér gombot húzunk ki? M03_15 a b c d M évfolyam_matematika_3. blokk

23 3/16 Egy boltban az utóbbi hetekben az eladott üdítők 50%-a normál üvegméretű, 40%-a kisüveges és %-a nagyüveges volt. A következő hétre a boltos 1200 üveg üdítőt fog rendelni. Hány darabot rendeljen a normál üvegméretű üdítőből? a 120 b 480 c 600 d 720 M03_16 M évfolyam_matematika_3. blokk 23

24 3/ tanulótól megkérdezték, hogy mi a kedvenc sportága. A táblázat ennek az eredményét foglalja össze. M03_17 Sportág Tanulók száma Jégkorong 60 Labdarúgás 180 Tenisz 120 Kosárlabda 120 A táblázat adatait felhasználva fejezd be a kördiagramot, és lásd el feliratokkal! Sportágak népszerűsége 20 M évfolyam_matematika_3. blokk

25 4/1 M05_01 a 0,043 b 0,43 c 0,403 d 0,43 M M M05_02 4/2 0 P Q 1 2 A fenti számegyenesen P és Q két törtet jelöl. P. Q = N. Az alábbiak közül melyik mutatja N helyét a számegyenesen? a b c d N 0 P Q 1 2 N 0 P Q 1 2 N 0 P Q 1 2 N 0 P Q évfolyam_matematika_4. blokk 25

26 4/3 Anna és Jani elosztanak maguk között 560 zedet. Ha Jani megkapja a pénz -át, akkor hány zed marad Annának? 70 M05_03 71 Válasz: M M /4 Melyik ábrázolja a 2x + 3x kifejezést? M05_04 a Ennek a szakasznak a hossza: x 5 b Ennek a szakasznak a hossza: 2 3 x 2 3 c Ennek az alakzatnak a területe: x x x d Ennek az alakzatnak a területe: évfolyam_matematika_4. blokk

27 4/5 Egy taxivállalatnál az alapdíj 25 zed, és 0,2 zedet kell fizetni minden megtett kilométerért. Melyik válasz jelöli egy n kilométer hosszúságú taxiút árát zedben kifejezve? M05_05 a b c d ,2n 25 0,2n 0,2 (25 + n) 0, n M M M05_06 4/6 Használd az képletet az y kiszámításához, ahol t = 9! 70 Válasz: 4/7 A, B, és C pontok egy egyenesen fekszenek, és B pont A és C között található. Ha AB = cm és BC = 5,2 cm, akkor mekkora a távolság AB és BC felezőpontja között? M05_07 a b c d 2,4 cm 2,6 cm 5,0 cm 7,6 cm M évfolyam_matematika_4. blokk 27

28 4/8 Egy négyzet területe 144 cm². Mekkora a négyzet kerülete? a b c d 12 cm 48 cm 288 cm 576 cm M05_08 M /9 M05_09 A fenti test egyforma méretű kockákból áll. A test közepe teljesen lyukas. Hány kocka szükséges a lyuk kitöltéséhez? a 6 b 12 c 15 d 18 M évfolyam_matematika_4. blokk

29 4/ P M05_ 3 cm 5 cm Q 4 cm R Az alábbiak melyike igazolja, hogy a PQR háromszög derékszögű? a = 5 2 b 5 < c = 12 5 d 3 > 5 4 M M /11 M05_11 A fenti ábra kartonpapírból lett kivágva. A háromszög alakú füleket a szaggatott vonal mentén felhajtjuk úgy, hogy a szomszédos fülek széle összeérjen. Rajzold be az alábbi ábrába, hogy hogyan nézne ki az így kapott alakzat felülnézetből! 8. évfolyam_matematika_4. blokk 29

30 M05_12 4/12 1. ábra 2. ábra 3. ábra Melyik alábbi transzformációkkal lehet a megadott sorrendben az 1. ábrából a 2. ábrát, majd a 3. ábrát megkapni? a tükrözés, majd eltolás b tükrözés, majd irányban fordulattal elforgatás az óramutató járásával megegyező c d fordulattal elforgatás, majd eltolás fordulattal elforgatás az óramutató járásával ellentétesen, majd tükrözés M évfolyam_matematika_4. blokk

31 4/13 Az iskola 400 tanulója közül 50 tanuló szeretne egyetemen továbbtanulni, 0-an politechnikumban, 150-en gazdasági főiskolán, míg a többiek szeretnének elkezdeni dolgozni. 20 M05_13 Csinálj az alábbi körből egy kördiagramot, amelyen látszik a tanulók továbbtanulási aránya! Lásd el címkékkel az ábrát! M /14 Egy automatában 0 cukorka van, és akkor dob ki egy cukorkát, ha meghúznak egy kart. Az automatában ugyanannyi kék, rózsaszín, sárga és zöld cukorka van jól összekeverve. Mari meghúzta a kart és egy rózsaszín cukorkát kapott. Ezután Péter húzta meg a kart. M05_14 Mekkora a valószínűsége, hogy Péter rózsaszín cukorkát kap? M a b c d Biztos, hogy rózsaszín cukorkát fog kapni. Nagyobb a valószínűsége, mint Marinál volt. Pontosan ugyanakkora a valószínűsége, mint Marinál volt. Kisebb a valószínűsége, mint Marinál volt. 8. évfolyam_matematika_4. blokk 31

32 5/1 Egy munkás levágta egy cső levágott. -ét. 3 méter hosszú volt az a darab, amelyet M06_01 Hány méter hosszú volt a cső eredetileg? a 8 m b 12 m c 15 m d 18 m M M06_02 5/ K 28 Melyik számot jelöli K ezen a számegyenesen? M a 27,4 b 27,8 c 27,9 d 28, évfolyam_matematika_5. blokk

33 5/3 Nézd meg ezt a táblázatot! M06_ A táblázat segítségével fejezd ki a értékét a 4 hatványaként! a 4 b 416 c 420 d 424 M /4 Helyezd el a 3, az 5, a 7 és a 9 számjegyeket az alábbi négyzetekben úgy, hogy a két számot összeszorozva a legnagyobb eredményt kapd! 70 M06_04 71 M évfolyam_matematika_5. blokk 33

34 M06_05 5/5,,,, A. Mi a sorozat következő eleme? Válasz: B. Mi lenne a 0. elem? Válasz: 70 C. Mi lenne az n-edik elem? 70 M Válasz: 5/6 Melyik kifejezés egyenlő 4(3 + x) -szel? a 12 + x b 7 + x c d 12x x M06_06 M évfolyam_matematika_5. blokk

35 5/7 x + y = 12 és 2x + 5y = 36. Mekkora az x és az y értéke? a b x = 4, y = 8 c x = 6, y = 6 d x = 8, y = 4 x = 2, y = M06_07 M M06_08 5/8 x x + 2 Mekkora a területe ennek a téglalapnak? a x2 + 2 b x2 + 2x c 2x + 2 d 4x + 4 M évfolyam_matematika_5. blokk 35

36 5/9 Melyik síkidomnak van szimmetriatengelye? M06_09 a b c d M évfolyam_matematika_5. blokk

37 5/ Az ábrán pontok helyzetének meghatározására alkalmas rendszer látható. 0º 90º 80º 1º 70º 120º 60º 130º 50º 140º 40º M06_ 160º 150º 30º 20º 170º 180º 190º 200º 2º 220º º 0º O P 330º 320º 350º 340º A 230º 3º 240º 250º 260º 270º 280º 290º 300º Ebben a rendszerben P pont helyzetét az O origótól való távolsága, valamint az OA alapvonalnak az OP-be történő, az óramutató járásával ellentétes irányú elforgatásának nagysága írja le. A P pont koordinátái tehát (5; 340 ). A. Jelöld be a B (3; 30 ) és a C (4; 120 ) pontot a fenti ábrán! B. Rajzold be a BOC szöget! Mekkora a BOC szög? BOC szög = M évfolyam_matematika_5. blokk 37

38 5/11 Péter és Kriszta volt a diákönkormányzat elnökjelöltje. A választás eredménye a következő lett. Péter 80% Kriszta 20% Mennyire valószínű, hogy egy véletlenszerűen kiválasztott diák Péterre szavazott? M06_11 a b c d Biztos, hogy a diák Péterre szavazott. Valószínű, hogy a diák Péterre szavazott. Nem valószínű, hogy a diák Péterre szavazott. Biztos, hogy a diák nem Péterre szavazott. M évfolyam_matematika_5. blokk

39 5/12 A Finom Falatok cégnek 5 étterme van. Az 5 étteremben dolgozó alkalmazottak száma: 12, 18, 19, 21 és 30 fő. M06_12 A. Mennyi az 5 étteremben dolgozó alkalmazottak számának az átlaga? Válasz: B. Mennyi az 5 étteremben dolgozó alkalmazottak számának a mediánja? Válasz: C. Ha a 30 alkalmazottal dolgozó étteremben 50-re növelnék az alkalmazottak számát, ez hogyan befolyásolná a mediánt és az átlagot? 70 M évfolyam_matematika_5. blokk 39

40 M07_01 6/1 Bokor magassága (cm) Árnyék hossza (cm) A fenti táblázat négy különböző magasságú bokor árnyékának hosszát mutatja délelőtt órakor. Mekkora egy 50 centiméter magasságú bokor árnyékának a hossza délelőtt órakor? a b c d 36 cm 38 cm 40 cm 42 cm M M M07_02 6/2 Írd át a törtet tizedestört alakra, két tizedesjegyre kerekítve! 70 Válasz: évfolyam_matematika_6. blokk

41 M07_03 6/3 Egyszerűsítsd a következő kifejezést! Mutasd meg hogy csináltad! Válasz: Mit jelent xy + 1? a b c d y-hoz hozzáadunk 1-et, majd megszorozzuk x-szel. Megszorozzuk x-et és y-t 1-gyel. Összeadjuk x-et és y-t, majd hozzáadunk 1-et. Megszorozzuk x-et y-nal, majd hozzáadunk 1-et. M07_04 M M M /4 6/5 Egy felvonuláson m számú fiú és n számú lány volt jelen. Mindegyikük 2 léggömböt vitt. Az alábbi kifejezések melyike jelöli, hogy összesen hány léggömböt vittek a felvonuláson? a b c 2m + n d m + 2n 2(m + n) 2 + (m + n) M07_05 8. évfolyam_matematika_6. blokk 41

42 6/6 Hány fokot fordul az óra percmutatója egy nap reggel 6.20 és 8.00 között? a 680 b 600 c 540 d 420 M07_06 M M /7 6 cm 16 cm M07_07 8 cm A fenti rajzon mekkora a besötétített rész területe cm²-ben kifejezve? a 24 b 44 c 48 d évfolyam_matematika_6. blokk

43 M07_08 6/8 Egy téglalap alakú papírt az ábrán látható módon félbehajtunk. Ezután elvágjuk a szaggatott vonal mentén, majd a levágott kis darabot kihajtjuk. Milyen az alakja a levágott résznek? a b c d egyenlő szárú háromszög két egyenlő szárú háromszög derékszögű háromszög egyenlő oldalú háromszög M cm 1 cm 6/9 Mi az összege három egymást követő egész számnak, ha a középső szám értéke 2n? a 6n + 3 b 6n c 6n 1 d 6n 3 M07_09 M évfolyam_matematika_6. blokk 43

44 M07_ 6/ 65 x A fenti ábrán mi az x értéke? a 30 b 40 c 45 d 65 M07_11 Pisti új játékához egy pörgettyű tartozik. 600 pörgetésből körülbelül hányszor fog a nyíl a piros szeleten megállni? a 30 b 40 c 50 d 60 M M /11 Narancssárga Zöld Lila Kék Piros évfolyam_matematika_6. blokk

45 6/12 Julinak van három fémtéglája. Minden fémtégla súlya egyforma. Amikor a mérleg egyik oldalára egy fémtéglát tett, a másik oldalára 8 grammnyi súlyt, akkor a következő történt: M07_12 5 g 1 g 1 g 1 g Amikor a mérleg egyik oldalára mindhárom fémtéglát feltette, a másik oldalára pedig 20 grammnyi súlyt tett, akkor a következő történt: g g Az alábbiak melyike lehet egy fémtégla súlya? a 5 g b 6 g c 7 g d 8 g M évfolyam_matematika_6. blokk 45

46 6/13 Összes legyártott autó száma Autógyártás M07_ Idő A grafikonon a folytonos vonal ( mutatja egy adott napon. ) az NU Autóipari Vállalat autógyártását A szaggatott vonal (-----) azt mutatja, mennyi lenne az összes legyártott autó száma, ha a gyártás üteme egyenletes lenne. A. Mikorra gyártottak le 150 autót? Válasz: 70 B. Átlagosan hány autót gyártottak óránként ezen a napon? Válasz: 70 C. Melyik órában gyártották a legtöbb autót? és között M évfolyam_matematika_6. blokk

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4

1 = 1x1 1+3 = 2x2 1+3+5 = 3x3 1+3+5+7 = 4x4 . Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 0/0 II. forduló = x + = x ++ = x +++ = x Ennek ismeretében mennyivel egyenlő ++++...+9+99=? A ) 0. D ) 0 000 6 C ) 0 D ) A Földközi-tengerben a só-víz aránya :

Részletesebben

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6 2005. május 10. 4. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! A: A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 29. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 9. KÖZÉPSZINT 1) Mely x valós számokra igaz, hogy x I. 9? x 1 3. x 3. Összesen: pont ) Egy háromszög egyik oldalának hossza 10 cm, a hozzá tartozó magasság hossza 6 cm.

Részletesebben

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész

MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 2013 I. rész MATEMATIKA PRÓBAÉRETTSÉGI 203 I. rész. Oldja meg a következő egyenletet: x 2 25. Az egyenlet megoldása: 2. Egy vállalat 280 000 Ft-ért vásárol egy számítógépet. A számítógép évente 5%-ot veszít az értékéből.

Részletesebben

Matematika. J a v í t ó k u l c s. 8. évfolyam. Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10.

Matematika. J a v í t ó k u l c s. 8. évfolyam. Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10. Matematika J a v í t ó k u l c s 8. évfolyam Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztály 1054 Budapest, Báthory utca 10. IEA, 2011 1/1. feladat 1/2. feladat : B : B Item: M032757 Item: M032721

Részletesebben

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van!

Gyökvonás. Másodfokú egyenlet. 3. Az egyenlet megoldása nélkül határozd meg, hogy a következő egyenleteknek mennyi gyöke van! 1. Melyik a nagyobb? a) 6 5 vagy 5 7 b) vagy 11 10 vagy Gyökvonás 5 11 vagy 6 8 55 e) 7 vagy 60 16 1. Hozd egyszerűbb alakra a következő kifejezéseket! a) 7 18 b) 1 5 75 8 160 810 650 8a 5 a 7a e) 15a

Részletesebben

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok! Kedves 10. osztályos diákok! Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam Közeleg a szakaszvizsga időpontja, amelyre 019. április 1-én kerül sor. A könnyebb felkészülés érdekében adjuk közre ezt a feladatsort,

Részletesebben

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete? 1. Írja fel annak az egyenesnek az egyenletét, amely áthalad az (1; 3) ponton, és egyik normálvektora a (8; 1) vektor! Az egyenes egyenlete: 2. Végezze el a következő műveleteket, és vonja össze az egynemű

Részletesebben

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját!

2. Egy mértani sorozat második tagja 6, harmadik tagja 18. Adja meg a sorozat ötödik tagját! 1. Egy 27 fős osztályban mindenki tesz érettségi vizsgát angolból vagy németből. 23 diák vizsgázik angolból, 12 diák pedig németből. Hány olyan diák van az osztályban, aki angolból és németből is tesz

Részletesebben

1. Egy italautomatában hétféle rostos üdítő kapható. Hányféle sorrendben vehet Anna a rostos üdítőkből három különbözőt?

1. Egy italautomatában hétféle rostos üdítő kapható. Hányféle sorrendben vehet Anna a rostos üdítőkből három különbözőt? 1. Egy italautomatában hétféle rostos üdítő kapható. Hányféle sorrendben vehet Anna a rostos üdítőkből három különbözőt? A) 35 B) 210 C) 343 D) 1320 E) 1728 2. Hány olyan háromjegyű természetes szám van,

Részletesebben

2009. májusi matematika érettségi közép szint

2009. májusi matematika érettségi közép szint I 1.feladat Oldja meg a valós számok halmazán az alábbi egyenletet! 2 x 2 +13x +24=0 2.feladat Számítsa ki a 12 és 75 számok mértani közepét! 3.feladat Egy négytagú csoportban minden tagnak pontosan két

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Kisérettségi feladatsorok matematikából Kisérettségi feladatsorok matematikából. feladatsor I. rész. Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) Ha két egész szám összege páratlan, akkor a szorzatuk páros. b)

Részletesebben

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Szakasz mert van két végpontja Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja Tört vonal Szög mert van két szára és csúcsa Félegyenes mert van egy kezdőpontja 5 1 1 Két egyenes egymásra merőleges ha egymással

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2017. NOVEMBER 18.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2017. NOVEMBER 18.) 3. osztály 3. osztály Két polcon összesen 72 könyv található. Miután az első polcról a másodikra áttettünk 14 könyvet, mindkét polcon ugyanannyi könyv lett. Hány könyv volt eredetileg az első polcon? Helyezzetek

Részletesebben

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc

PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA. KÖZÉPSZINT I. 45 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004.május MATEMATIKA KÖZÉPSZINT I. 45 perc A feladatok megoldására 45 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A feladatok

Részletesebben

Megoldások p a.) Sanyi költötte a legkevesebb pénzt b.) Sanyi 2250 Ft-ot gyűjtött. c.) Klára

Megoldások p a.) Sanyi költötte a legkevesebb pénzt b.) Sanyi 2250 Ft-ot gyűjtött. c.) Klára Megoldások 1. feladat: A testvérek, Anna, Klára és Sanyi édesanyjuknak ajándékra gyűjtenek. Anna ötször, Klára hatszor annyi pénzt gyűjtött, mint Sanyi. Anna az összegyűjtött pénzének 3/10 részéért, Klára

Részletesebben

IV. Felkészítő feladatsor

IV. Felkészítő feladatsor IV. Felkészítő feladatsor 1. Az A halmaz elemei a (-7)-nél nagyobb, de 4-nél kisebb egész számok. B a nemnegatív egész számok halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az A \ B halmazt! I. 2. Adott a

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK KÖZÉP SZINT Síkgeometria 1) Döntse el, hogy a következő állítások közül melyik igaz és melyik hamis! a) A háromszög köré írható kör középpontja mindig valamelyik súlyvonalra

Részletesebben

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam

Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Gyakorló feladatok javítóvizsgára szakközépiskola matematika 9. évfolyam Halmazok:. Adott két halmaz: A = kétjegyű pozitív, 4-gyel osztható számok B = 0-nél nagyobb, de 0-nál nem nagyobb pozitív egész

Részletesebben

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2

Próba érettségi feladatsor április 09. I. RÉSZ. 1. Hány fokos az a konkáv szög, amelyiknek koszinusza: 2 Név: osztály: Próba érettségi feladatsor 010 április 09 I RÉSZ Figyelem! A dolgozatot tollal írja; az ábrákat ceruzával is rajzolhatja A megoldást minden esetben a feladat szövege melletti fehér hátterű

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 10. KÖZÉP SZINT I. 1) Adott két pont: A ; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 005. május 10. KÖZÉP SZINT I. és B 1; Írja fel az AB szakasz 1 1 F ; F ;1 ) Az ábrán egy ; intervallumon

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI május 8. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 007. május 8. KÖZÉPSZINT ) Egyszerűsítse a következő törtet! (a; b valós szám, ab 0)! a b ab ab ab ( a ) a ab I. Összesen: pont ) Egy mértani sorozat második eleme 3, hatodik eleme.

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Koordináta-geometria feladatok (középszint) Koordináta-geometria feladatok (középszint) 1. (KSZÉV Minta (1) 2004.05/I/4) Adott az A(2; 5) és B(1; 3) pont. Adja meg az AB szakasz felezőpontjának koordinátáit! 2. (KSZÉV Minta (2) 2004.05/I/7) Egy

Részletesebben

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5 Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve 2005-2013 1/ 5 Vektorok 2005. május 28./12. Adottak az a (4; 3) és b ( 2; 1) vektorok. a) Adja meg az a hosszát! b) Számítsa ki az a + b koordinátáit!

Részletesebben

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal:

Gyakorló feladatok 9.évf. halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Add meg a következő halmazokat és ábrázold Venn-diagrammal: Gyakorló feladatok 9.évf.. Mennyi az összes részhalmaza az A a c; d; e; f halmaznak, írd fel az öt elemű részhalmazokat!. Legyen U ;;;;;6;7;8;9, A ;;6;7; és B ;;8. Add meg a következő halmazokat és ábrázold

Részletesebben

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5 2003. Próba/ 13. Adott egy háromszög három csúcspontja a koordinátáival: A( 4; 4), B(4; 4) és C( 4; 8). Számítsa ki a C csúcsból induló súlyvonal és az A csúcsból

Részletesebben

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm

HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK. 5 cm 3 cm. 2,4 cm HASONLÓSÁGGAL KAPCSOLATOS FELADATOK Egyszerű, hasonlósággal kapcsolatos feladatok 1. Határozd meg az x, y és z szakaszok hosszát! y cm cm z x 2, cm 2. Határozd meg az x, y, z és u szakaszok hosszát! x

Részletesebben

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. különbözı pozitív egész szám átlaga. Legfeljebb mekkora lehet ezen számok közül a legnagyobb? (A) (B) 8 (C) 9 (D) 78 (E) 44. 00 009 + 008 007 +... + 4

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 19. KÖZÉPSZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 19. KÖZÉPSZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 010. október 19. KÖZÉPSZINT 1) Adott az A és B halmaz: Aa; b; c; d, B a; b; d; e; f felsorolásával az A I.. Adja meg elemeik B és A B halmazokat! A B a; b; d A B a; b; c; d; e; f Összesen:

Részletesebben

Harmadikos vizsga Név: osztály:

Harmadikos vizsga Név: osztály: . a) b) c) Számítsd ki az alábbi kifejezések pontos értékét! log 6 log log 49 4 7 d) log log 6 log 8 feladat pontszáma: p. Döntsd el az alábbi öt állítás mindegyikéről, hogy igaz vagy hamis! A pontozott

Részletesebben

Hatvány, gyök, normálalak

Hatvány, gyök, normálalak Hatvány, gyök, normálalak 1. Számítsd ki a következő hatványok pontos értékét! 3 5 3 3 1 4 3 3 4 1 7 3 3 75 100 3 0,8 ( ) 6 3 1 3 5 3 1 3 0 999. 3. Számológép használata nélkül számítsd ki a következő

Részletesebben

Curie Matematika Emlékverseny 6. évfolyam Országos döntő Megoldása 2017/2018.

Curie Matematika Emlékverseny 6. évfolyam Országos döntő Megoldása 2017/2018. Feladatokat írta: Tóth Jánosné Szolnok Kódszám: Lektorálta: Kis Olga Szolnok 018.04.07. Curie Matematika Emlékverseny 6. évfolyam Országos döntő Megoldása 017/018. Feladat 1... 4.. 6. Összesen Elérhető

Részletesebben

48. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK = = 2019.

48. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK = = 2019. 8. ORSZÁGOS TIT KALMÁR LÁSZLÓ MATEMATIKAVERSENY Megyei forduló HETEDIK OSZTÁLY MEGOLDÁSOK 1. Bizonyítsd be, hogy 019 db egymást követő pozitív egész szám közül mindig kiválasztható 19 db úgy, hogy az összegük

Részletesebben

2. Adott a valós számok halmazán értelmezett f ( x) 3. Oldja meg a [ π; π] zárt intervallumon a. A \ B = { } 2 pont. függvény.

2. Adott a valós számok halmazán értelmezett f ( x) 3. Oldja meg a [ π; π] zárt intervallumon a. A \ B = { } 2 pont. függvény. 1. Az A halmaz elemei a ( 5)-nél nagyobb, de 2-nél kisebb egész számok. B a pozitív egész számok halmaza. Elemeinek felsorolásával adja meg az A \ B halmazt! A \ B = { } 2. Adott a valós számok halmazán

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van.

Lehet hogy igaz, de nem biztos. Biztosan igaz. Lehetetlen. A paralelogrammának van szimmetria-középpontja. b) A trapéznak két szimmetriatengelye van. Geometria, sokszögek, szögek, -, 2004_01/5 Lili rajzolt néhány síkidomot: egy háromszöget, egy deltoidot, egy paralelogrammát és egy trapézt. A következő állítások ezekre vonatkoznak. Tegyél * jelet a

Részletesebben

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2014 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 7.

NÉMETH LÁSZLÓ VÁROSI MATEMATIKA VERSENY 2014 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY OSZTÁLY ÁPRILIS 7. 1. Falióránk három mutatója közül az egyik az órát, a másik a percet, harmadik a másodpercet mutatja. Egy bolha ráugrik déli órakor a másodpercmutatóra és megkezdi egy órás körutazását. Ha fedésbe kerül

Részletesebben

A) 0 B) 2 C) 8 D) 20 E) 32

A) 0 B) 2 C) 8 D) 20 E) 32 1. X és Y egyjegyű nemnegatív számok. Az X378Y ötjegyű szám osztható 72-vel. Mennyi X és Y szorzata? A) 0 B) 2 C) 8 D) 20 E) 32 2. Hány valós gyöke van a következő egyenletnek? (x 2 1) (x + 1) (x 2 1)

Részletesebben

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5

835 + 835 + 835 + 835 + 835 5 Orchidea Iskola VI. Matematika verseny 20/20 II. forduló. A macska és az egér jobbra indulnak el. Ha az egér négyzetet ugrik, akkor a macska 2 négyzetet lép előre. Melyik négyzetnél éri utol a macska az

Részletesebben

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly

A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly A Katedra Matematikaverseny 2013/2014-es döntőjének feladatsorai Összeállította: Károlyi Károly 5. osztály 1. A MATEK szó minden betűjének megfeleltetünk egy-egy számjegyet a következők szerint: M + A

Részletesebben

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2017/2018-as tanévben TESZT MATEMATIKÁBÓL UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ

Szerb Köztársaság FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA. a 2017/2018-as tanévben TESZT MATEMATIKÁBÓL UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET VAJDASÁGI PEDAGÓGIAI INTÉZET FELADATOK AZ ÁLTALÁNOS OKTATÁS ÉS NEVELÉS ZÁRÓVIZSGÁJÁRA

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 37. évfolyam, 2015/2016-os tanév Kategória P 6 1. Zsombornak a szekrényben csak fekete, barna és kék pár zoknija van. Ingjei csak fehérek és lilák, nadrágjai csak kékek és barnák. Hányféleképpen felöltözve tud Zsombor iskolába menni,

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2006. február 21. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 006. február 1. KÖZÉPSZINT I. 1) Mennyi annak a mértani sorozatnak a hányadosa, amelynek harmadik tagja 5, hatodik tagja pedig 40? ( pont) 3 1 5 a a q 5 6 1 40 a a q Innen q Összesen:

Részletesebben

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából

PISA2000. Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából PISA2000 Nyilvánosságra hozott feladatok matematikából Tartalom Tartalom 3 Almafák 8 Földrész területe 12 Háromszögek 14 Házak 16 Versenyautó sebessége Almafák M136 ALMAFÁK Egy gazda kertjében négyzetrács

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 20. KÖZÉPSZINT I.

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI október 20. KÖZÉPSZINT I. MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 009. október 0. KÖZÉPSZINT I. 1) Számítsa ki 5 és 11 számtani és mértani közepét! A számtani közép értéke: 7. A mértani közép értéke: 55. Összesen: pont ) Legyen az A halmaz a 10-nél

Részletesebben

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI

NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI NULLADIK MATEMATIKA ZÁRTHELYI 08-09-07 Terem: Munkaidő: 0 perc. A dolgozat megírásához íróeszközön kívül semmilyen segédeszköz nem használható! A feladatlap kizárólag kék vagy fekete tollal tölthető ki.

Részletesebben

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500

1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 1. Mit nevezünk egész számok-nak? Válaszd ki a következő számok közül az egész számokat: 3 ; 3,1 ; 1,2 ; -2 ; -0,7 ; 0 ; 1500 2. Mit nevezünk ellentett számok-nak? Ábrázold számegyenesen a következő számokat

Részletesebben

Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól?

Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól? A kerámia szigetelő a padlótól számítva négy méter magasan van. A kihúzott létra hossza öt méter. Milyen messze van a faltól a létra? Milyen messze támasztotta le a mester a létra alját a faltól? Bármely

Részletesebben

I. Szakközépiskola

I. Szakközépiskola I. Szakközépiskola - 2018 Knáb László Megyei Matematika Verseny Kedves Versenyző! A feladatok megoldásához használhatsz számológépet! Sok sikert kívánunk! *Kötelező 1. Név: * 2. Középiskola * Bornemissza

Részletesebben

5 labda ára 5x. Ez 1000 Ft-tal kevesebb, mint a nyeremény 1p. 7 labda ára 7x. Ez 2200Ft-tal több, mint a nyeremény 1p 5 x x 2200

5 labda ára 5x. Ez 1000 Ft-tal kevesebb, mint a nyeremény 1p. 7 labda ára 7x. Ez 2200Ft-tal több, mint a nyeremény 1p 5 x x 2200 2014. november 28. 7. osztály Pontozási útmutató 1. Egy iskola kosárlabda csapata egy tornán sportszervásárlási utalványt nyert. A csapat edzője szeretne néhány kosárlabdát vásárolni az iskola számára.

Részletesebben

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6

PYTAGORIÁDA Az országos forduló feladatai 35. évfolyam, 2013/2014-es tanév. Kategória P 6 Kategória P 6 1. Írjátok le azt a számot, amely a csillag alatt rejtőzik: *. 5 = 9,55 2. Babszem Jankó 25 ször kisebb, mint Kukorica Jancsi. Írjátok le, hogy hány centiméter Babszem Jankó, ha Kukorica

Részletesebben

Hasonlóság 10. évfolyam

Hasonlóság 10. évfolyam Hasonlóság Definíció: A geometriai transzformációk olyan függvények, melyek értelmezési tartománya, és értékkészlete is ponthalmaz. Definíció: Két vagy több geometriai transzformációt egymás után is elvégezhetünk.

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI Ponthatárok: (5) (4) (3) (2) (1) Pontszám. I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI Ponthatárok: (5) (4) (3) (2) (1) Pontszám. I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI 2014. Ponthatárok: (5) 83-100 (4) 65-82 (3) 47-64 (2) 30-46 (1) 0-29 Név, osztály Pontszám I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc I. rész 30 pont Érdemjegy II. rész 70 pont

Részletesebben

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont)

1. tétel. 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója 7 cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont) 1. tétel 1. Egy derékszögű háromszög egyik szöge 50, a szög melletti befogója cm. Mekkora a háromszög átfogója? (4 pont). Adott az ábrán két vektor. Rajzolja meg a b, a b és az a b vektorokat! (6 pont)

Részletesebben

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú.

2004_02/10 Egy derékszögű trapéz alapjainak hossza a, illetve 2a. A rövidebb szára szintén a, a hosszabb b hosszúságú. Geometria háromszögek, négyszögek 2004_01/10 Az ABC háromszög C csúcsánál derékszög van. A derékszöget a CT és CD szakaszok három egyenlő részre osztják. A CT szakasz a háromszög egyik magassága is egyben.

Részletesebben

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL

Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL Szerb Köztársaság OKTATÁSI, TUDOMÁNYÜGYI ÉS TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM OKTATÁSI ÉS NEVELÉSI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INTÉZET TESZT MATEMATIKÁBÓL a 2013/2014-es tanévben UTASÍTÁS A TESZT MEGÍRÁSÁHOZ

Részletesebben

Feladatlap 8. oszály

Feladatlap 8. oszály Feladatlap 8. oszály Algebrai kifejezések... 2 Négyzetgyök, Pitagorasz-tétel... 5 Geometriai feladatok... 7 Függvények, sorozatok... 8 Térgeometria... 9 Statisztika, valószínűségszámítás... 10 Geometriai

Részletesebben

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK

FELADATOK ÉS MEGOLDÁSOK 3. osztály Két polcon összesen 72 könyv található. Miután az első polcról a másodikra áttettünk 14 könyvet, mindkét polcon ugyanannyi könyv lett. Hány könyv volt eredetileg az első polcon? A végén 36 könyv

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL

Feladatok MATEMATIKÁBÓL Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára III. 1. Számítsuk ki a következő hatványok értékét! 2. Írjuk fel gyökjelekkel a következő hatványokat! 3. Az ötnek hányadik hatványa a következő kifejezés?

Részletesebben

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al:

Az egyenlőtlenség mindkét oldalát szorozzuk meg 4 16-al: Bevezető matematika kémikusoknak., 04. ősz. feladatlap. Ábrázoljuk számegyenesen a következő egyenlőtlenségek megoldáshalmazát! (a) x 5 < 3 5 x < 3 x 5 < (d) 5 x

Részletesebben

Kisérettségi feladatgyűjtemény

Kisérettségi feladatgyűjtemény Kisérettségi feladatgyűjtemény Halmazok 1. Egy fordítóiroda angol és német fordítást vállal. Az irodában 50 fordító dolgozik, akiknek 70%-a angol nyelven, 50%-a német nyelven fordít. Hány fordító dolgozik

Részletesebben

MATEMATIKA VERSENY ABASÁR, 2018

MATEMATIKA VERSENY ABASÁR, 2018 MATEMATIKA VERSENY ABASÁR, 2018 1. osztály 2018 /55 pont 1. Folytasd a sort! 0 1 1 2 3 5 /4 pont 2. Melyik ábra illik a kérdőjel helyére? Karikázd be a betűjelét! (A) (B) (C) (D) (E) 3. Számold ki a feladatokat,

Részletesebben

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON!

FOLYTATÁS A TÚLOLDALON! ÖTÖDIK OSZTÁLY 1. Egy négyjegyű számról ezeket tudjuk: (1) van 3 egymást követő számjegye; (2) ezek közül az egyik duplája egy másiknak; (3) a 4 db számjegy összege 10; (4) a 4 db számjegy szorzata 0;

Részletesebben

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny

Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny Név: Iskola: Kompetencia Alapú Levelező Matematika Verseny 2012. december 10. 2. forduló Pótlapok száma: db. 1. Egy telek területe 2000 m 2. Adja meg az érdeklődő angol vevőnek, hány négyzetlábbal egyenlő

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény

Koordináta-geometria feladatgyűjtemény Koordináta-geometria feladatgyűjtemény A feladatok megoldásai a dokumentum végén találhatók Vektorok 1. Egy négyzet két szemközti csúcsának koordinátái: A( ; 7) és C(4 ; 1). Határozd meg a másik két csúcs

Részletesebben

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira:

Koordinátageometria. , azaz ( ) a B halmazt pontosan azok a pontok alkotják, amelynek koordinátáira: 005-0XX Emelt szint Koordinátageometria 1) a) Egy derékszögű háromszög egyik oldalegyenese valamelyik koordinátatengely, egy másik oldalegyenesének egyenlete x + y = 10, egyik csúcsa az origó. Hány ilyen

Részletesebben

Próbaérettségi feladatsor_b NÉV: osztály Elért pont:

Próbaérettségi feladatsor_b NÉV: osztály Elért pont: Próbaérettségi feladatsor_b NÉV: osztály Elért pont: I. rész A feladatsor 12 példából áll, a megoldásokkal maimum 30 pont szerezhető. A kidolgozásra 45 perc fordítható. 1. feladat Egy derékszögű háromszög

Részletesebben

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév:

Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: Matematika osztályozó vizsga témakörei 9. évfolyam II. félév: 7. Függvények: - függvények fogalma, megadása, ábrázolás koordináta- rendszerben - az elsőfokú függvény, lineáris függvény - a másodfokú függvény

Részletesebben

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b?

I. rész. Feladatsor. 2. Andi keresett két olyan számot, amelyre teljesül, hogy a < b. Igaz-e, hogy a < b? 1. Feladatsor I. rész 1. Adott két halmaz. A a 9-nél kisebb páros pozitív egészek; B a 30-nál kisebb, 6-tal osztható pozitív egészek halmaza. Adja meg az A B és a B \ A halmazokat!. Andi keresett két olyan

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a Test 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a Test 1 CENTRUL NAŢIONAL DE EVALUARE ŞI EXAMINARE EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI a IV-a 2014 Test 1 Matematică pentru elevii de la şcolile şi secţiile cu predare în limba maghiară Judeţul/sectorul... Localitatea...

Részletesebben

TestLine - Matematika teszt Minta feladatsor

TestLine - Matematika teszt Minta feladatsor Hello! Ez egy matematikával kapcsolatos teszt. 15 kérdésből áll. Sok sikert! Ebben az egyenletben mennyi az x értéke? 32x+1-3x+2 = 162. (1 helyes válasz) 1. 1:37 Normál x=2 x=4 x=3 Egy iskolai kosárlabdacsapat

Részletesebben

Függvények Megoldások

Függvények Megoldások Függvények Megoldások ) Az ábrán egy ; intervallumon értelmezett függvény grafikonja látható. Válassza ki a felsoroltakból a függvény hozzárendelési szabályát! a) x x b) x x + c) x ( x + ) b) Az x függvény

Részletesebben

Az egyszerűsítés utáni alak:

Az egyszerűsítés utáni alak: 1. gyszerűsítse a következő törtet, ahol b 6. 2 b 36 b 6 Az egyszerűsítés utáni alak: 2. A 2, 4 és 5 számjegyek mindegyikének felhasználásával elkészítjük az összes, különböző számjegyekből álló háromjegyű

Részletesebben

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont:

Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: Próbaérettségi feladatsor_a NÉV: osztály Elért pont: I. rész A feladatsor 1 példából áll, a megoldásokkal maximum 30 pont szerezhető. A kidolgozásra 45 perc fordítható. 1. feladat Egy osztály tanulói a

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT. Koordináta-geometria MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT 1) Adott két pont: A 4; 1 felezőpontjának koordinátáit! AB felezőpontja legyen F. Koordináta-geometria és B 3 1; Írja fel az AB szakasz 1 3 4

Részletesebben

} számtani sorozat első tagja és differenciája is 4. Adja meg a sorozat 26. tagját! A = { } 1 pont. B = { } 1 pont. x =

} számtani sorozat első tagja és differenciája is 4. Adja meg a sorozat 26. tagját! A = { } 1 pont. B = { } 1 pont. x = . Az { a n } számtani sorozat első tagja és differenciája is 4. Adja meg a sorozat 26. tagját! a = 26 2. Az A és B halmazokról tudjuk, hogy A B = {;2;3;4;5;6}, A \ B = {;4} és A B = {2;5}. Sorolja fel

Részletesebben

VI. Felkészítő feladatsor

VI. Felkészítő feladatsor VI. Felkészítő feladatsor I. 1. Egyszerűsítse az y 3 y 2 y 1 törtet, ha y 1. 2. Milyen számjegy állhat az X helyén, ha a négyjegyű 450X szám 6-tal osztható? 3. Minden utca zajos. Válassza ki az alábbiak

Részletesebben

4,5 1,5 cm. Ezek alapján 8 és 1,5 cm lesz.

4,5 1,5 cm. Ezek alapján 8 és 1,5 cm lesz. 1. Tekintse az oldalsó ábrát! a. Mekkora lesz a 4. sor téglalap mérete? b. Számítsa ki az ábrán látható három téglalap területösszegét! c. Mekkora lesz a 018. sorban a téglalap oldalai? d. Hány téglalapot

Részletesebben

I. A négyzetgyökvonás

I. A négyzetgyökvonás Definíció: Négyzetgyök a ( a : a a 0 I. A négyzetgyökvonás a ) jelenti azt a nem negatív számot, amelynek a négyzete a. a 0 b : b b R A négyzetgyök-függvény értéke is csak nem negatív lehet. Ha a b-t abszolút

Részletesebben

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló

Megyei matematikaverseny évfolyam 2. forduló Megyei matematikaverseny 0. 9. évfolyam. forduló. Mennyi a tizenkilencedik prím és a tizenkilencedik összetett szám szorzata? (A) 00 (B) 0 (C) 0 (D) 04 (E) Az előző válaszok egyike sem helyes.. Az 000

Részletesebben

XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny május 13. V. osztály

XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny május 13. V. osztály XXIII. Vályi Gyula Emlékverseny Marosvásárhely 207. május 3. V. osztály. Sári néni a piacon 00 db háromféle tojást vásárolt 00 RON értékben. Tudva azt, hogy a tyúktojás ára 50 bani, a libatojás 5 RON és

Részletesebben

Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 3450 Mezőcsát Szent István út 1-2.

Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde 3450 Mezőcsát Szent István út 1-2. 5. osztály 1. feladat: Éva egy füzet oldalainak számozásához 31 számjegyet használt fel. Hány lapja van a füzetnek, ha az oldalak számozását a legelső oldalon egyessel kezdte? 2. feladat: Janó néhány helység

Részletesebben

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc

Próbaérettségi 2004 MATEMATIKA. PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május EMELT SZINT. 240 perc PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MATEMATIKA EMELT SZINT 240 perc A feladatok megoldására 240 perc fordítható, az idő leteltével a munkát be kell fejeznie. A feladatok megoldási sorrendje tetszőleges. A II. részben

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria 1) MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Koordinátageometria A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó?

PYTAGORIÁDA. 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? Az iskolai forduló feladatai 2006/2007-es tanév Kategória P 3 1. Két szám összege 156. Az első összeadandó a 86 és a 34 különbsége. Mekkora a másik összeadandó? 2. Számítsd ki: 19 18 + 17 16 + 15 14 =

Részletesebben

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat!

1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! 1. Tekintsük a következő két halmazt: G = {1; 2; 3; 4; 6; 12} és H = {1; 2; 4; 8; 16}. Elemeik felsorolásával adja meg a G H és a H \ G halmazokat! G H = H \ G = 2. Ha 1 kg szalámi ára 2800 Ft, akkor hány

Részletesebben

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI Ponthatárok: (5) (4) (3) (2) (1) Pontszám

MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI Ponthatárok: (5) (4) (3) (2) (1) Pontszám MATEMATIKA KISÉRETTSÉGI 011. Ponthatárok: (5) 83-100 (4) 65-8 (3) 47-64 () 30-46 (1) 0-9 Név, osztály Pontszám I. rész - A rendelkezésre álló idő: 45 perc I. rész 30 pont Érdemjegy II. rész 70 pont Összesen

Részletesebben

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat!

a b a b x y a b c d e f PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat! 1 PSZT/PSZSZT 1.) Az ábrán e, f egyenesek párhuzamosak. Számítsd ki a hiányzó adatokat! a b a b x y a a b x b y 17 25 13 10 5 7 3 6 7 10 2 4 2 3 9 5 2.) Az ábrán lévő paralelogramma oldalai a) AB=26 cm,

Részletesebben

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II.

Feladatok MATEMATIKÁBÓL II. Feladatok MATEMATIKÁBÓL a 12. évfolyam számára II. 1. Alakítsuk át a következő kifejezéseket úgy, hogy teljes négyzetek jelenjenek meg: a) x 2 2x + b) x 2 6x + 10 c) x 2 + x + 1 d) x 2 12x + 11 e) 2x 2

Részletesebben

A III. forduló megoldásai

A III. forduló megoldásai A III. forduló megoldásai 1. Egy dobozban pénzérmék és golyók vannak, amelyek vagy ezüstből, vagy aranyból készültek. A dobozban lévő tárgyak 20%-a golyó, a pénzérmék 40%-a ezüst. A dobozban levő tárgyak

Részletesebben

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2011. NOVEMBER 26.) 3. osztály

BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY ORSZÁGOS DÖNTŐ SZÓBELI (2011. NOVEMBER 26.) 3. osztály 3. osztály Egy fa tövétől a fára mászik fel egy csiga. Nappalonként 3 métert mászik felfelé, de éjszakánként 2 métert visszacsúszik. Az indulástól számított 10. nap délutánjáig felér a csúcsra. Milyen

Részletesebben

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint)

Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) Koordináta-geometria feladatok (emelt szint) 1. (ESZÉV Minta (2) 2004.05/7) Egy ABC háromszögben CAB = 30, az ACB = 45. A háromszög két csúcsának koordinátái: A(2; 2) és C(4; 2). Határozza meg a harmadik

Részletesebben

1. Pál kertje téglalap alakú, 15 méter hosszú és 7 méter széles. Hány métert tesz meg Pál, ha körbesétálja a kertjét?

1. Pál kertje téglalap alakú, 15 méter hosszú és 7 méter széles. Hány métert tesz meg Pál, ha körbesétálja a kertjét? 1. Pál kertje téglalap alakú, 15 méter hosszú és 7 méter széles. Hány métert tesz meg Pál, ha körbesétálja a kertjét? A) 37 m B) 22 m C) 30 m D) 44 m E) 105 m 2. Ádám három barátjával közösen a kis kockákból

Részletesebben

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató

VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 2011. Pontozási útmutató 1. feladat: VII. Apáczai Matematika Kupa 7. osztály 011. Pontozási útmutató Egy szöcske ugrál a számegyenesen. Ugrásainak hossza egység. A számegyenesen a 10-et jelölő pontból a 1-et jelölő pontba ugrással

Részletesebben

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT:

1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: 1. FELADAT: SZÁMÍTSD KI A KÖVETKEZŐ SZÁMKIFEJEZÉSEK ÉRTÉKEIT: a) ( 7) + ( 12) = 19 b) ( 24) + (+15) = 9 c) ( 5) + ( 27) = 32 d) (+19) + (+11) = +30 e) ( 7) ( 25) = +175 f) ( 5) (+14) = 70 g) ( 36) (+6)

Részletesebben

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket!

Másodfokú egyenletek. 2. Ábrázoljuk és jellemezzük a következő,a valós számok halmazán értelmezett függvényeket! Másodfokú egyenletek 1. Alakítsuk teljes négyzetté a következő kifejezéseket! a.) - 4 + 4 b.) - 6 + 8 c.) + 8 - d.) - 4 + 9 e.) - + 8 - f.) - - 4 + 3 g.) + 8-5 h.) - 4 + 3 i.) -3 + 6 + 1. Ábrázoljuk és

Részletesebben

Feladatok Házi feladat. Keszeg Attila

Feladatok Házi feladat. Keszeg Attila 2016.01.29. 1 2 3 4 Adott egy O pont és egy λ 0 valós szám. a tér minden egyes P pontjához rendeljünk hozzá egy P pontot, a következő módon: 1 ha P = O, akkor P = P 2 ha P O, akkor P az OP egyenes azon

Részletesebben