Bocskai István Katolikus Gimnázium Nevelési értekezlet február 13. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bocskai István Katolikus Gimnázium Nevelési értekezlet 2014. február 13. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE"

Átírás

1 Bocskai István Katolikus Gimnázium Nevelési értekezlet február 13. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE

2 ? Útmutató Oktatási Hivatal projektek/kiadvanyok/utmutato_pedagogus ok_minositesi_rendszerehez.pdf Minősítési rendszer a PS kompetenciáinak fejlettségét állapítja meg - minősítővizsga - minősítési eljárás 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet

3 Fogalmak Szaktanácsadó - támogat, segít - feltárja az erősségeket, a fejlesztendő területeket (PSZFT) - PS és szaktanácsadó: bizalmi kapcsolat MPS és KT, de: dec. 31-ig: P1 és P2 ha: 36. (5) a)-d) Szakértő, tanfelügyelő - folyamatos szakmai értékelés - a minősítési eljárás során a véleménye 30 % (intézményi önértékeléssel együtt) MPS és KT, de: dec. 31-ig: P1 és P2 ha: 36. (5) a)-d)

4 Fokozatok 326/2013. II Gyakornok - pályakezdő szakasz, 2 év - minősítővizsgával zárul - ha megfelel (min. 60 %), kinevezik és Ped1-be lép - ha 2x nem felel meg, nem nevezhető ki

5 Fokozatok 326/2013. II Pedagógus 1 - minimum 6 év ekkor saját kezdeményezésre - legkésőbb a 9. évben munkáltatói előírásra - P módosítható, ha > 6 hó eltelik a jelentkezés és a minősítés között évben lehet újra vizsgázni, ha az első nem sikerül (min. 75 %)

6 Fokozatok 326/2013. II Pedagógus 2 - feltétele a pályán maradásnak - a pálya végéig itt maradhat a PS - 6 itt töltött év után jelentkezhet a MPS-ba vagy a KT-i fokozatba

7 Fokozatok 326/2013. II Mesterpedagógus - min. 14 év gyakorlat (2+6+6) - pedagógus szakvizsga - 2 sikeres minősítési eljárás (75 % és 85 %) - nem kötelező fokozat (fizetős) - szakértő, szaktanácsadó, mentor vagy vezetői megbízás esetén - előírás

8 Fokozatok 326/2013. II MPS: - szakértő, szaktanácsadó heti 18 óra + egy szabadnap, évi 25 feladat, csak költségtérítéssel (10e) - Ha nem a kötött munkaidő nevelésseloktatással le nem kötött részében heti 2 órában: versenyek, belső képzések, int. dokumentumok

9 Fokozatok 326/2013. II Kutatótanár: PS max. 1 %-a 6 /Ped2-ben/ töltött év után jelentkezhet a MPS-ba vagy a KT-i fokozatba, ha - tudományos fokozata van - rendszeres szakmai publikációs tevékenységet folytat rá is érvényes a 4. (5), (7) és (8) bek. /l. előző dia/

10 326/2013. Korm. Rend. Átmeneti rendelkezések 36. (2) - több mint 8 év szakmai gyakorlat megléte: PS kezdeményezheti 2014-ben a minősítési eljárást ben minősítik jan. 1-től átsorolják Ped2-be De: OH körlevele jelen eljárásban ők /alsó blokk/ nem vehetnek részt a folyamatban! - rendelet módosításának tervezete

11 326/2013. Korm. Rend. Átmeneti rendelkezések 36. (3-4) - 14 év szakmai gyakorlat + szakvizsga és/vagy tudományos fokozat: /9 fő a felső blokkban / - ápr. 30-ig: kérelem és portfólió feltöltése P: 8. - hat feltétel teljesüljön! egyszerű/teljes jan. 1-től: Ped dec. 31-ig: minősítés - ha sikertelen, vissza Ped1-be (bér?!)

12 326/2013. Korm. Rend. Átmeneti rendelkezések 36. (5) min. pályázati kiírása feb. 28-ig: MPS fokozatba léphet Ped1-ből, ha - 15 év + szakvizsga - OSZNj/OÉVNj/szaktanácsadói nj - OH szakértői/ofi szaktanácsadói képzést vállal - szakértői/szaktanácsadói munkát vállal (évi 25 alkalom) díjazás nélkül, ktsg.térítés ellenében

13 Mentesség CXC. trv. A nemzeti köznevelésről 97. : (16) Az a pedagógus, aki e törvény hatálybalépésekor (2012.szept.1.) az ötvenkettedik életévét betöltötte, pedagógus-továbbképzésben történő részvételre nem kötelezhető. (21) Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt.

14 Menetrend február 28-ig: a miniszter /a következő naptári évre / közzéteszi - minősítési eljárások keretszámait - a szervezés központi szabályait - a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeit Keretszám: - személyi és tárgyi feltételek - a központi költségvetési keret

15 Menetrend március 31.: jelentkezés az intézményvezetőnél a minősítési eljárásra /kívánt fokozat/ április 10.: az ig. rögzíti az OH informatikai rendszerében április 30.: a kormányhivatal ellenőrzi a kérelmeket és jóváhagyja május 20.: a miniszter az OH javaslata alapján dönt /minősítési terv/

16 Menetrend május 31.: a miniszter a döntésről értesíti a pedagógust és az intézményvezetőt. /OH inf/ szeptember 30.: a min. eljárás időpontjának kijelölése november 30.: a portfólió feltöltése Díj: - A megismételt és a nem kötelező minősítési eljárásokért a minimálbér 70 %-át kell fizetni / ,- Ft 70 %-a: ,- Ft/ 15 nap

17 A pedagógus értékelése portfólió % tanóra értékelése % intézményi önértékelés szakértői ellenőrzés össz.: 30 % szakértő összegző értékelése -

18 Milyen portfólió? egyszerűsített változat - szakmai önéletrajz - szakmai és egyéb tevékenység bemutatása - önálló alkotói tevékenység dokumentumai - szakmai életút értékelése teljes változat - szakmai önéletrajz - szakmai és egyéb tevékenység bemutatása - önálló alkotói tevékenység dokumentumai - szakmai életút értékelése

19 Melyiket? 326/2013. (VIII. 30.) Korm. Rend. - a 14 év szakmai gyakorlattal és pedagógusszakvizsgával rendelkező pedagógusok - csak ebben az egyedi eljárásban - választhatnak teljes változat feltöltése esetén - személyre szabott szakértői visszajelzés az OH-tól ez segít majd a dec. 31-ig megtörténő minősítésben, ha Ped. II. fokozatban kívánnak maradni

20 Mire épül a portfólió? Kompetenciák 8 db a 326-osban tudás + attitűd + képesség = alkalmasság a tevékenység végzésére a kompetenciák szintjei sztenderdek a sztenderdek indikátorokkal írhatók le 8 X.. sok de ezek bizonyítják a kompetenciák meglétét és apályára való alkalmasságunkat (l. útmutató és 326-os)

21 A 8 PK indikátorainak értékelése felkészülés a tanításra-nevelésre, tervezés tanítási-nevelési tevékenység a pedagógus reflexiója a fenti kettőre

22 Az értékelés minősít (kategóriaváltás) fejleszt és támogat (a pedagógus visszajelzést kap az erősségeiről és fejlesztendő területeiről)

23 Ki értékel? Minősítő bizottság 3 fő - elnök: MPS, tanfelügyelő/szakértő/felkészített - tanfelügyelő/szakértő/felkészített /P1, P2 / KPSZTI! - az intézmény vezetője N.B.: /magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakör + egy tag szakképzettsége azonos a minősítési eljárásban résztvevő pedagóguséval/ N.B.: KT esetében további tag az MTA delegáltja

24 Védjük a portfóliót a minősítő bizottság előtt 60 perc alatt - 15 p: digitális bemutató a pedagógiai munkásságról - reflektálás az előzetesen kapott kérdésekre (e-portfólióval kapcsolatos) - szakmai beszélgetés

25 A portfólió fogalma és célja a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény, szakértői dosszié kettős cél: - fejlesztési: a továbblépés irányai - értékelési: a kompetenciákat, a pedagógus teljesítményét értékeljük

26 Az e-portfólió elemei szakmai önéletrajz - az intézmény környezetének rövid bemutatása (1 oldal) szakmai életút értékelése ( 3-5 oldal) szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása (szervezetek, bizottságok, stb.) alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása ( 1-3 oldal) a nevelő-oktató munka dokumentumai 10 óraterv, reflexiókkal eredetiségnyilatkozat!

27 Segítség - technikai kérdés: regisztráció, belépés, a dokumentumok feltöltése, a rendszer funkcióinak működése - - szakmai kérdés: az e-portfólió felületének tartalmát érintően -

28 A 8 kompetencia 1. szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, 2. pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, 3. a tanulás támogatása,

29 A 8 kompetencia 4. a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség,

30 A 8 kompetencia 5. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, 6. pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése,

31 A 8 kompetencia 7. kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, 8. elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

32 Példa - 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás óravázlat + minden egyéb + - saját készítésű feladatlap (2 dok, 1-2 oldal reflexió) - fontos és jó nyomtatott források felsorolása (5-10 db, 2 oldal) - szakcikk, könyv ismertetése (1-2 oldal) - versenyfelkészítés dokumentumai

33 Példa - 1. kompetencia: útmutató 149. oldal: saját készítésű feladatlap dolgozat reflexiókkal - tárgy/osztály / dolgozat típusa-témazáró, memoriter / feladatlap mellékelve / pontszámtáblázat / osztályzatra váltás / csoportátlag / egyéni eredmények / szöveges értékelés / következtetés, tanulságok - szakmai feladat, szaktárgyi tudás, szakmódszertan, fogalomhasználat

34 Példa - 2. kompetencia: A pedagógiai folyamat tervezése - célok tudatosítása, tantervi előírások, PP - éves, tematikus és órákra lebontott tervezés - pedagógiai folyamatok figyelembe vétele: tanulói tudás, motiváltság, életkori sajátosság - differenciálás - digitális, online eszközök használata

35 Példa - 3. kompetencia: A tanulás támogatása - óravázlat - hospitálási napló - páros v. csoportmunkához használt feladatlap - témazáró dolgozat javítókulccsal, javítással, kiértékeléssel, reflexióval - tanterem elrendezése, rajz - tanulói IKT eszközhasználat

36 Példa - 4. kompetencia: A tanulói személyiség fejlesztése HH, SNI, BTM - a tanulók tanulási motivációjának és stílusának megismerése kérdőíves vizsgálat - óravázlat - X.Y. esetelemzése (tehetséggondozás, konfliktuskezelés, stb.) - az iskolai gyermek- és ifjúságvédelmi helyzet elemzése - mentálhigiénés, drogprevenciós program - jó gyakorlatok, tehetséghidak, ösztöndíj programok

37 Példa - 5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése - osztályfőnöki munkaterv - osztályprofil - interjú a Bocskai napra készülődő diákokkal - forgatókönyv egy programról végzősök bálja - a diákönkormányzat munkájának bemutatása - kirándulás, múzeumlátogatás, szabadidős program - online közösségek szervezésének dokumentuma (FB)

38 Példa - 6. kompetencia: Ped. folyamatok, a tanulói személyiségfejlődés értékelése, elemzése - óralátogatási szempontsor alapján történő fejlesztő értékelés - mérési rendszer bemutatása - foglalkozásterv - különös bánásmódot igénylő - félévi, év végi beszámoló: egy osztály, csoport tanulói személyiségfejlődésének elemzése - belső önértékelés vonatkozó területeinek elemzése

39 Példa a 7. kompetencia alátámasztására: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás - a szakmai munkaközösség együttműködésének dokumentuma (pl. munkaterv) - az egy osztályban tanító tanárok együttműködésének dokumentuma - egy példa a szülőkkel való együttműködésre - szakmai konfliktus kezelésének dokumentuma - szülői és/vagy tanulói kérdőív a kommunikációról, problémakezelésről

40 Példa - 8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás - szakmai életút bemutatása - szakértői, szaktanácsadói, vizsgaelnöki, vizsgáztatói, mentortanári, multiplikátori, felsőoktatási, stb. feladatok - helyi tanterv amennyiben releváns - munkaterv amennyiben releváns - tanmenet - óravázlat reflexiókkal - hospitálási napló

41 Alapdokumentumok és szabadon választható dokumentumok útmutató oldal

42 A nevelő-oktató munka dokumentumai - óratervek, reflexiókkal pl. új módszert kipróbáló óra, témazáró óra - tanulói munkák, témazáró eredményeinek elemzése - a felhasznált segédanyagok bemutatása - saját készítésű anyagok - osztályfőnöki tematikus terv - közösségfejlesztő szabadidős terv - szülőkkel való együttműködés tervezése

43 A nevelő-oktató munka dokumentumai - óramegfigyelési jegyzőkönyvek, tanári reflexiókkal - tanórán kívüli tevékenység bemutatása szakköri feladatsorok, tematikus tervek, egyéni tehetséggondozás ill. felzárkóztatás dokumentációja - sikeres pályázati anyag bemutatása - önképzés eredményeinek bemutatása - továbbképzésen való részvétel igazolása, felhasználás - intézményen kívüli szakmai tevékenység

44 Egyszerű portfólió csoportprofil két tematikus terv 3 illetve 7 óraterv szakmai önéletrajz a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása Szakmai életút értékelése

45 Csoportprofil osztály vagy csoport bemutatása - alapadatok - szaktárgyamra vonatkozó adatok - fejlődéstörténet átlagok, osztályátlagokhoz viszonyítva - didaktikai tapasztalatok (módszerek, értékelés, stb.) - különös figyelmet igénylőkkel való bánásmód (név nélkül) - a közösség fejlesztése

46 Tematikus terv - kb. 15 oldal ( bővítet tanmenet ) - egy tt-hez minimum 4 óravázlat kell - példa: egy tt 2-4 oldal, a tíz óraterv tehát oldal - egy óravázlat 1-2 oldal (kikövetkeztetve a 65. oldalról )

47 Az intézményi környezet bemutatása - képzési formák - specialitások, sajátosságok - csoportbontások, technikai feltételek - tanórán kívüli tevékenységek - személyiség- és közösségfejlesztés - intézményi innovációk - nevelőtestületi elismerések, kitüntetések - címek: előminősített referenciaintézmény

48 A portfólió feltöltése április 30. / november 30. Nyitólap Profil Szakmai önéletrajz Pedagógiai tevékenység dokumentumai Nevelő-oktató munka dokumentumai Véglegesítés (!)

49 Jó munkát kívánok magunknak!

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére

Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS VASS KATALIN KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK, ÓVODAIGAZGATÓK 2014. MÁRCIUS A pedagógus-életpályamodell (PEM) életre hívása A jogszabályok

Részletesebben

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől

A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől A pedagógusok előmeneteli rendszere 2013. szeptember 1-jétől Budapest, 2013.12.02 dr. Gera Tibor Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

A pedagógus életpályamodell és a portfólió

A pedagógus életpályamodell és a portfólió A pedagógus életpályamodell és a portfólió Debrecen, 2014. január 8. Kelemen Gabriella RPI pedagógiai szakértő kelemen.gabriella@reformatus.hu 2 Tárgyalt tematika Életpályamodell Minősítési rendszer fokozatai

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Az Úri Szent Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014. október 22-én véleményezte. Úri, 2014. október 22. Demeterné Ecseri

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzata

Gyakornoki Szabályzata Ikt.sz.: 677-3/2014. A Mezőtúri II. Rákóczi Ferenc Magyar Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2014.

Részletesebben

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A PÉTER ANDRÁS GIMNÁZIUM ÉS SZIGETI ENDRE SZAKKÉPZŐ ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Amikor az ember határozott cél felé tart, nagyon fontos, hogy az útnak is szenteljen figyelmet. Az út az, amely mindig megmutatja a célba érés legjobb módját s útközben gazdagodunk. /Paulo Coelho/ A PÉTER

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kádas György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A gyakornoki szabályzatot

Részletesebben

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/12-2012-0001 Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ. Fülöp Mária

PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ. Fülöp Mária PEDAGÓGUS PORTFÓLIÓ Fülöp Mária JOGI HÁTTÉR A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 326/2013. (VIII. 30.) kormányrendelet MINŐSÉGI

Részletesebben

Készítsünk együtt portfóliót!

Készítsünk együtt portfóliót! Készítsünk együtt portfóliót! József Attila 2014. február 25. 1 Készítsünk együtt portfóliót! Ki készíthet portfóliót? A portfólió készítése, feltöltése, a minősítés: főbb határidők Az e-portfólió felület

Részletesebben

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés)

Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:( pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés) A pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítés szakterületre vonatkozó, a szakértői feladatokhoz kapcsolódó jogszabályváltozások Dr. Kovácsné Sütő Irma mesterpedagógus szakértő:(

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Kőbányai Csupa Csoda Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1101 Budapest, Kőbányai út 38. Készítette: Kasperkieviczné Vágner Ilona óvodavezető Ügyirat szám:190-1/2013. 1101. Budapest, Kőbányai út 38.

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07.

Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre. Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. Tanfelügyelet Felkészülés a külső szakmai ellenőrzésre Maus Pál szakmai vezető TÁMOP-3.1.8 Oktatási Hivatal Budapest, 2014. 03. 07. A minőségfejlesztés alapja az EU szerint Az Európai Parlament és az Európai

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály

ELŐTERJESZTÉS. Budapest, 2015. július. készítette: látta: jóváhagyta: Dr. Madarász Hedvig mb. főov. Dr. Halász Zsolt főov-h. Oktatási Jogi Osztály EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 39084/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5)-(7) bekezdése szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. július 16-án. ELŐTERJESZTÉS a pedagógusok előmeneteli

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat II. János Pál Pápa Katolikus Óvoda és Általános Iskola Bátonyterenye, Zrínyi út 1. Gyakornoki Szabályzat Készítette: Horváthné Tajti Ágnes igazgató 2013. szeptember 1. napjától Tartalom 1. Fogalmak...3

Részletesebben

Gyakornoki Szabályzat

Gyakornoki Szabályzat 2014 Gyakornoki Szabályzat Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola 8192 Hajmáskér Iskola u. 1. Tartalom 1. Fogalmak... 2 2. A szabályzat területi hatálya... 2 3. A szabályzat személyi hatálya... 2 4. A

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A Komárom-Esztergom Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthona GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A szabályzat készült: 2014. augusztus 21. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A fogalmak meghatározása 2. 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3

1. A fogalmak meghatározása 2. 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3 0 Tartalomjegyzék 1. A fogalmak meghatározása 2 2.3.4.5.A szabályzat területi, személyi, időbeli hatálya,a szabályzat módosítása, a szabályzat célja 3 6.A gyakornok felkészítésének szakaszai 4 7.A gyakornoki

Részletesebben