A pedagógusok előmeneteli rendszere szeptember 1-jétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A pedagógusok előmeneteli rendszere. 2013. szeptember 1-jétől"

Átírás

1 A pedagógusok előmeneteli rendszere szeptember 1-jétől Budapest, dr. Gera Tibor

2 Alkalmazott jogszabályok A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény (Nkt.) A pedagógusok előmeneteli rendszere (36. fejezet) Átmeneti és vegyes rendelkezések (54. fejezet) A pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában (7. melléklet) A nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában (8. melléklet) A pedagógusok kötelességei és jogai (35. fejezet) A munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) A munka- és pihenőidő (XI. fejezet) A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet (R.) A pedagógusok előmeneteli és illetményrendszere (II. fejezet) Záró rendelkezések (V. fejezet) A pedagógus értékelése (1. melléklet 1. pont) Mesterpedagógus, Kutatótanár (1. melléklet 2. pont) 2

3 Az Nkt. szerinti előmeneteli és illetményrendszer elemei Fokozatok közötti előrelépés minősítő vizsga és minősítési eljárás keretében elért minősítés alapján Minősítő vizsga: a Pedagógus I. fokozatba lépéshez (Gyakornok) Minősítési eljárás: a Pedagógus II, Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatba lépéshez Magasabb fizetési kategóriába lépés háromévenként Gyakornok kivételével a Kjt. szerint közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek minősülő, továbbá a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján Garantált illetmény illetményalap: végzettség, szakképzettség szintje (középfokú, alapfokozat, mesterfokozat) alapján, pedagógus fokozathoz tartozó garantált illetmény: fizetési kategória alapján, az illetményalap százalékában [Nkt. 97. (20a), 7. melléklet; 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. ] Illetménypótlékok [Nkt. 8. melléklet; 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. ] Jutalom intézményvezetőt a fenntartó pedagógus munkakörben foglalkoztatottat az intézményvezető jutalomban részesítheti (éves összege legfeljebb a vezetői pótlékkal számított éves bér 15%-a) Kereset-kiegészítés intézményvezetőt a fenntartó az intézmény többi vezetőjét az intézményvezető kereset-kiegészítésben részesítheti (éves összege legfeljebb a vezetői pótlékkal számított éves bér 10%-a) Alkotói szabadság legfeljebb 1 év fizetés nélküli szabadság tudományos kutatáshoz, egyéni továbbképzéshez legalább Pedagógus II. fokozatot elért pedagógus 10 évenként veheti igénybe Csökkentett munkaidőben foglalkoztatás a munkaidő-csökkentés arányának 50%-ával csökkentett bérrel öregségi nyugdíjkorhatárt 5 éven belül elérő, 20 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus, óvodai dajka választhatja 3

4 Fokozatok közötti előrelépés a köznevelési törvény szerinti előmeneteli rendszerben Fokozat Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár A fokozatba lépés, besorolás feltétele munkakör betöltéséhez előírt végzettség, szakképzettség és 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlat sikeres minősítő vizsga (eredmény: minimum 60%) sikeres minősítési eljárás (eredmény: minimum 75 %) pedagógus szakvizsga, sikeres minősítési eljárás (eredmény: minimum 85%) tudományos fokozat, doktori cím, 2 korábbi sikeres minősítési eljárás, rendszeres szakmai publikációs tevékenység, sikeres minősítési eljárás (eredmény: min. 85%) Elvárt szakmai gyakorlat következő megismételt minősítésig minősítésig 2 év 2 év 6-9 év 2 év 6 év 2 év Sikertelenül megismételt minősítő vizsga, minősítési eljárás jogkövetkezménye közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik [Nkt. 64. (8)] közalkalmazotti jogviszonya, munkaviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik [Nkt. 64. (8)] Pedagógus II. fokozatban marad, a minősítési eljárás további 2 év szakmai gyakorlat megszerzése után megismételhető 4

5 Pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmény az illetményalap százalékában Kategória/év Gyakornok Pedagógus I. Pedagógus II. Mesterpedagógus Kutatótanár /4 100% % % % 150% % 155% % 160% 200% 220% % 165% 205% 225% % 170% 210% 230% % 175% 215% 235% % 180% 220% 240% % 185% 225% 245% % 190% 230% 250% % 195% 235% 255% % 200% 240% 260% % 205% 245% 265% 5

6 Nevelési-oktatási intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok az illetményalap százalékában Pótlék megnevezése Tanuló (fő) Pótlék alsó határa Pótlék felső határa intézményvezetői 40% 80% Intézményvezető-helyettesi 20% 40% % 40% tagintézmény-vezetői, % 30% intézményegység-vezetői* % 20% tagintézmény-vezető helyettesi, intézményegység-vezető helyettesi* 20% 20% címzetes igazgatói* 10% 20% osztályfőnöki, kollégiumban csoportvezetői 10% 30% munkaközösség-vezetői 5% 10% nemzetiségi 10% 10% gyógypedagógiai 5% 10% nehéz körülmények között végzett munkáért járó 10% 30% * A pótlék mértékét az Nkt. 8. melléklet helyett a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. (1), (4) (5) bekezdése határozza meg 6

7 Az előmeneteli és illetményrendszer változásainak bevezetése jétől Áttérés a köznevelési törvény szerinti előmeneteli és illetményrendszerre [Nkt ] A köznevelési intézményekben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottakra a Kjt. egyes rendelkezései nem alkalmazhatók gyakornokra és gyakornoki időre vonatkozó rendelkezések [Kjt. 21/A., 22., 22/A. ] az előmeneteli és illetményrendszerre vonatkozó rendelkezések a jubileumi jutalomra vonatkozó rendelkezések kivételével [Kjt , 78/A-80. ] a minősítésre vonatkozó rendelkezések [Kjt. 22., 40., 1. sz. melléklet] Az előmeneteli és illetményrendszer alkalmazásának bevezetése szeptember 1-jétől: pedagógus köznevelési és gyermekvédelmi intézményben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézményben szeptember 1-jétől: nevelési-oktatási intézményben nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben pedagógus szakképzettséggel rendelkező : illetményalap tanévenkénti emelése [Nkt. 65. (2), 97. (20a); R. 38. ] Átmeneti rendelkezések [R ] szeptember 1-jével: első besorolás Gyakornok, Pedagógus I. fokozatba Első minősítés, minősítő vizsga: június 31-ig Próbaminősítő vizsga, próbaminősítési eljárás január 1-jével: kérelemre Pedagógus II. ideiglenes besorolás Feltételei: pedagógus szakvizsga, 14 év szakmai gyakorlat, portfólió feltöltése április 30-ig Minősítési eljárás december 31-ig, vagy visszasorolás Pedagógus I. fokozatba Pályázat útján: Mesterpedagógus Feltételei: pedagógus szakvizsga, 15 év szakmai gyakorlat, szakértő, szaktanácsadó, vizsgaelnök Részvétel szakértői vagy szaktanácsadói továbbképzésen, és Részvétel külön díjazás nélkül szakértői szaktanácsadói feladatok ellátásában Teljesítés hiányában azonnali hatályú visszasorolás január 1-jétől: Pedagógus II. besorolás minősítési eljárás alapján Jelentkezés első alkalommal: 2014-ben, első minősítési eljárások 2015-ben 7

8 Pedagógus fokozatokhoz tartozó garantált illetmények ig Kategória /év Besorolás (fokozat) illetményalap százalékában Garantált illetmény végtettség szerint középfokú (Ft/hó) alapfokozat (Ft/hó) mesterfokozat (Ft/hó) /4 Gyakornok 100% Pedagógus I. 120% Pedagógus I. 130% Pedagógus I. 135% Pedagógus I. 140% Pedagógus I. 145% Pedagógus I. 150% Pedagógus I. 155% Pedagógus I. 160% Pedagógus I. 165% Pedagógus I. 170% Pedagógus I. 175% Pedagógus I. 180% Pedagógus I. 185% Pedagógus I. 190% Megjegyzések: A minimálbér ig: Ft Az Illetményalap től ig: középfokúi végzettség esetén Ft (a minimálbér 118,5%-a) főiskolai végzettség (alapfokozat) esetén Ft (a minimálbér 157,8%-a) egyetemi végzettség (mesterfokozat) esetén Ft (a minimálbér 172,9%-a) 8

9 Az illetményalap változása tanévenként a mindenkori minimálbér százalékában Végzettség szintje 2013/2014. tanév 2014/2015. tanév 2015/2016. tanév 2016/2017. tanév 2017/2018. tanév Középfokú végzettség 118,5% 118,9% 119,3% 119,6% 120,0% Alapfokozat (főiskolai végzettség) 157,8% 163,3% 168,9% 174,5% 180,0% Mesterfokozat (egyetemi végzettség) 172,9% 179,6% 186,4% 193,2% 200,0% Megjegyzés: Az illetményalapot a teljes munkaidőre megállapított kötelező legkisebb alapbér (minimálbér) havi összegének százalékában a 2013/2014. tanévre, valamint a 2017/2018. és az azt követő tanévekre a köznevelési törvény 97. (20a) bekezdése, a 2014/2015. tanévtől a 2016/2017. tanévig tartó időszakra 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 38. -a határozza meg 9

10 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás minősítő bizottsága Minősítő bizottság tagjai Elnök: kormányhivatal delegálja (köznevelési szakértő, Mesterpedagógus) Pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója, gyakorlóintézményének legalább Pedagógus II. fokozatba sorolt alkalmazottja, vagy a kormányhivatal által delegált köznevelési szakértő (minősítési eljárás esetén) MTA delegáltja csak Kutatótanár fokozatba történő besorolásra irányuló eljárás esetén Köznevelési intézmény vezetője, vagy az általa megbízott pedagógus szakvizsgával rendelkező magasabb vezető, vezető Tagok kijelölése Egyházi intézményben a köznevelési szakértőt a bevett egyházi intézményfenntartó kéri fel. Pedagógusképző felsőoktatási intézményt a kormányhivatal a földrajzi távolság figyelembevételével jelöli ki. Csak magasabb fokozatba tartozó, azonos munkakörben dolgozó pedagógus vehet rész az alacsonyabb fokozatba besorolt pedagógus minősítési eljárásában. A tanár minősítési eljárása esetén a minősítő bizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével. Az eljárásban köznevelési szakértőként és pedagógusképző felsőoktatási intézmény delegáltjaként az vehet részt, aki külön jogszabályban foglaltak szerinti felkészítésben vett részt. 10

11 A pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai, a portfólió A pedagóguskompetenciák a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai a pedagóguskompetenciákhoz kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával. szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás, pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók, a tanulás támogatása a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség, a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység, pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése, kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás, elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért A portfólió funkciója: olyan dokumentumgyűjtemény, amely alapján egyrészt a tények tükrében, másrészt a pedagógus reflexiói, értelmezése alapján végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei és sikerei. A portfólió tartalma szakmai önéletrajz, a nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása a szakmai életút értékelése. 11

12 A minősítő vizsga és a minősítési eljárás lefolytatása A minősítő vizsgára, minősítési eljárásra jelentkezés Minősítési keretszám, minősítési tervbe kerülés különös feltételeinek meghatározása miniszter közzéteszi minden év február utolsó napjáig Jelentkezés a kormányhivatalnál pedagógus a munkáltató véleményének kikérése után, az elérni kívánt fokozat megjelölésével kezdeményezi március 31-ig portfólió feltöltése az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe a jelentkezéssel egyidejűleg Gyakornok jelentkezéséről az intézményvezető gondoskodik Minősítési terv elfogadása kormányhivatal továbbítja a jelentkezéseket az OH-nak április 10-ig miniszter, az OH javaslata alapján dönt a minősítési terv elfogadásáról április 30-ig a pedagógus és munkáltatójának értesítése a döntésről miniszter, május 31-ig Minősítés lefolytatására a következő naptári évben kerül sor a munkáltató köteles a részvételt biztosítani a minősítő vizsgán, a minősítési eljárásban való részvétel idejét munkaidőként kell figyelembe venni A minősítő vizsga, minősítési eljárás részei Óralátogatás amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása Portfólióvédés a pedagógus bemutatja saját önértékelését, és válaszol a bizottság tagjainak kérdéseire, továbbá a Gyakornok számot ad a munkaköréhez kapcsolódó pedagógiai, szakmai felkészültségéről, valamint a pedagógust foglalkoztató intézmény pedagógiai programjával összefüggő kérdésekről Összegző értékelés összegző értékelés elkészítése 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendeletben meghatározott pedagóguskompetenciák és tevékenységek, értékelési szempontok figyelembevételével összegző értékelés feltöltése az OH által üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe 12

13 Az értékelés elemei 1. A pedagógus értékelése Sorszám Az értékelés elemei Súlyozás A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése 50% 20% 3. Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai 30% Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése Forrás: 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 13

14 Az értékelés elemei 2. Mesterpedagógus, Kutatótanár Sorszám Az értékelés elemei Súlyozás A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei 3. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése Forrás: 326/2013. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 50% 20% 30% 14

15 Szakmai gyakorlati idő számítása, az átsorolás időpontja Magasabb fokozatba történő előrelépéshez szükséges szakmai gyakorlat megszerezhető pedagógus-munkakörben, pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkaviszonyban, óraadói megbízásra szóló polgári jogi jogviszony keretében, az Európai Iskolákban pedagógus-munkakörben munkaviszonyban, pedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézményben folytatott oktatói tevékenységgel, a miniszter igazolása alapján közszolgálati jogviszony keretében köznevelés országos irányításával összefüggő munkakörben A szakmai gyakorlat időtartamába nem számít be a foglalkoztatási jogviszony esetén a fizetés nélküli szabadság 30 napot meghaladó időtartama, a jogviszonyban pedagógus-munkakörben eltöltött idő, ha a pedagógus foglalkoztatása nem érte el a munkakörre megállapított heti neveléssel-oktatással lekötött munkaidő 25%-át Átsorolás időpontja fokozatba: a sikeres minősítést követő év január 1-jével kategóriába: a fizetési fokozat megállapításánál beszámítandó idő alapján, a tárgyév január 1-jével Átmeneti rendelkezések Nem vonatkozik a minősítési kötelezettség arra a pedagógus-munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottra, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint 8 év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus minősítési eljárása során szeptember 1. és június 30. között a minősítési eljárásra történő jelentkezéshez szükséges szakmai gyakorlat időtartamára vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni. A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. 15

16 A pedagógusok munkaidejének felhasználása Kötött munkaidő Neveléssel-oktatással lekötött munkaidő tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el, kivéve óvodapedagógus: a gyermekekkel való közvetlen, teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítani óvoda-, iskolapszichológus: közvetlen pszichológiai foglalkozások, továbbá a gyermekekkel, tanulókkal, pedagógusokkal és szülőkkel való hatékony együttműködés kialakítását célzó feladatok könyvtárostanár, könyvtárostanító: könyvtár nyitva tartása, könyvtári órák pedagógiai szakszolgálat intézményében: közvetlen foglalkozások (egyéni, csoportos foglalkoztatás, vizsgálatok, gondozói tanfolyamok) A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része (pedagógusnál, kivéve óvodapedagógus, óvoda-, iskolapszichológus, könyvtárostanár, könyvtárostanító, pedagógiai szakszolgálat) nevelés-oktatást előkészítő feladatok nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatok tanulói felügyelet eseti helyettesítés A teljes munkaidő kötött munkaidőn felüli része munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni [Nkt. 62. (5)], kivéve óvodapedagógus: legfeljebb heti 4 órában nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, eseti helyettesítés rendelhetők el óvoda-, iskolapszichológus: információk feldolgozása, dokumentációk elkészítése, önfejlesztés A teljes munkaidőn felül elrendelhető rendkívüli munkaidő [R. 33. ; Mt. 99., 103., ] rendkívüli munka ügyelet, készenlét óvodán, iskolán, kollégiumon kívüli program, kollégiumban éjszakai felügyelet 16

17 Munkaidő-nyilvántartás vezetése Munkaidő-nyilvántartás Az intézményvezető az órarend és a munkatervben meghatározott feladatok alapján az intézményben foglalkoztatott pedagógusok vonatkozásában munkaidő-nyilvántartást vezet, és a munkavégzést havonta igazolja. [R. 17. (7)] A munkáltató minden pedagógus és nem pedagógus munkavállaló vonatkozásában nyilvántartja a rendes és a rendkívüli munkaidő ezen belül az ügyelet és a készenlét, valamint a szabadság tartamát. A nyilvántartásból naprakészen megállapíthatónak kell lennie a teljesített rendes és rendkívüli munkaidő, valamint a készenlét kezdő és befejező időpontjának is. [Mt (1)-(2)] A rendkívüli munkavégzés, az ügyelet és a készenlét köznevelési intézményekben történő elrendelésének szabályai [R. 33. ] A rendes és rendkívüli munkaidő az írásban közölt munkaidő-beosztás hónap végén történő igazolásával és a változás naprakész feltüntetésével is vezethető. [Mt (3)] A munkaidő-beosztás A munkaidő-beosztás szabályait (munkarend) a munkáltató állapítja meg. Kötetlen a munkarend, ha a munkáltató heti átlagban legalább a napi munkaidő fele beosztásának jogát a munkakör sajátos jellegére, a munkavégzés önálló megszervezésére tekintettel a munkavállaló számára írásban átengedi. [Mt. 96. (1)-(2)] A munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig, egyenlően kell beosztani (általános munkarend), kivéve munkaidőkeret, vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén a munkaidő a hét minden napjára vagy az egyes munkanapokra egyenlőtlenül is beosztható (egyenlőtlen munkaidő-beosztás). [Mt. 97. ] A munkáltató a felek megállapodása alapján a napi munkaidőt legfeljebb két részletben is beoszthatja (osztott napi munkaidő). A beosztás szerinti napi munkaidők között legalább két óra pihenőidőt kell biztosítani. [Mt ] A munkavállaló részére, ha a beosztás szerinti napi munkaidő vagy a munkaidő-beosztástól eltérő időben végzett rendkívüli munkaidő tartama a 6 órát meghaladja, 20 perc, ha a 9 órát meghaladja, további 25 perc munkaközi szünetet kell biztosítani. A munkaközi szünetet a munkavégzés megszakításával, legalább három, legfeljebb hat óra munkavégzést követően kell kiadni. [Mt ] A munkaidő-beosztást legalább hét nappal korábban, legalább egy hétre írásban kell közölni. A munkáltató az adott napra vonatkozó munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható körülmény merül fel, legalább négy nappal korábban módosíthatja. [Mt. 97. (4)-(5)] 17

18 Köszönöm a figyelmet! dr. Gera Tibor 18

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban

Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban Gyakran ismételt kérdések az átsorolásokkal kapcsolatban 1. Érvényben van-e még az a megállapodás, miszerint most minden munkáltatói döntésen alapuló illetményrész törlődik? A következő hónapban pedig

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász

Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Dr. Zemplény Adrienne, munkaügyi szakjogász Munkajogi kérdések és válaszok A következő kérdésemre szeretnék választ kapni. 2011.09.12.-én oklevél nélkül (nyelvvizsga hiányában- igazolással) óvónőként kezdték

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYAR KÖZLÖNY 55. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 21., kedd Tartalomjegyzék 13/2015. (IV. 21.) MNB rendelet A jegybanki alapkamat mértékéről 5068 22/2015. (IV. 21.) MvM rendelet A közigazgatási,

Részletesebben

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról*

2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 116. szám 63681 2013. évi CXXIX. törvény az oktatás szabályozására vonatkozó egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

Részletesebben

A munka- és pihenőidő szabályai

A munka- és pihenőidő szabályai 2012. évi I. törvény (Mt.) XI. Fejezet A munka- és pihenőidő szabályai Előadó: Dr. Végh Lajos Fogalmak 86. Munkaidő: a munkavégzésre előírt idő, kezdettől befejezéséig tart valamint a munkavégzéshez kapcsolódó

Részletesebben

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról

Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról Tájékoztató a pedagógusok besorolásáról 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) 3. számú melléklete és a 98-99. - a tartalmazza a nevelési-oktatási intézményekben pedagógusmunkakörben

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYAR KÖZLÖNY 96. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. július 16., szerda Tartalomjegyzék 2014. évi XXXVI. törvény Egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról 11146 164/2014. (VII. 16.) Korm. rendelet

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az emberi erőforrások minisztere 45/2014. (X. 27.) EMMI rendelete az egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 14248 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 145. szám 3. Az egészségügyi intézmények egészségügyi válsághelyzeti terveinek tartalmi követelményeiről, valamint egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1. Jogszabályi háttér A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. -a, valamint a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI Tarczy Lajos Általános Iskola OM 037010 KIK 174 015 Székhely: 8500 Pápa, Jókai u. 18. Tel./Fax: 89/324-350 E-mail: tarczy@papa.hu Honlap: www.tarczypapa.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö 2011. e vi CXC. tö rve ny 64-65.. A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94.

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 115. szám 19493 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások miniszterének 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl

Részletesebben

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők

A köztisztviselők, kormánytiszségviselők A köztisztviselők, kormánytiszségviselők jogállásáról a) a Miniszterelnökség, a minisztérium, a kormányhivatal, a központi hivatal (a továbbiakban: központi államigazgatási szerv), b) a kormányhivatal

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013.

Szandaszőlősi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szandaszőlősi Általános és Alapfokú (035883) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. Szervezeti és működési szabályzat 2/67 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 I.1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben