A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA"

Átírás

1 A GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM PILOTPROJEKT BEMUTATÁSA TÁMOP 3.1.5/ Pedagógusképzés támogatása Hambalkó Szilvia Csodavár Óvoda

2 GYAKORNOKI RENDSZER MEGJELENÉSE 2011/Köznevelési törvény (64 ) 326/2013 Kormányrendelet Gyakornokok (326/2013) 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus munkakörben foglalkoztatottak

3 Ki a gyakornok? augusztus 31-ig 3 év szakmai gyakorlat szeptember 01-től 2 év szakmai gyakorlat Belső gyakornoki szabályzat szerinti vizsgarend Állami minősítő vizsga

4 A gyakornok feladata: Általános feladati: Bemutatja felkészültségi állapotát Fejlődési tervet készít Készül, tanul, dolgozik Foglalkozást tart Foglakozást látogat mentoránál Készíti a portfólióját Rögzíti a reflexióit Leadja a portfólióját Két bemutató (vizsga) foglakozást tart Készül a szóbeli vizsgára Vizsgázik, megvédi portfólióját

5 Ki a mentor? (6 ) Az intézményvezető által kijelölt szakmai vezető aki segíti a gyakornokokat a köznevelési intézménybe történő beilleszkedésében és a pedagógiai módszertani feladatok gyakorlati megvalósításában.

6 A mentor célja A gyakornokok támogatása, fejlődési folyamatának nyomon követése A gyakornokot mesterségbeli tudásában fejlessze

7 A mentor gyakornokkal szembeni feladatai A gyakornok bevezetése az óvoda életébe A szakmai előmenetel rendszerének bemutatása Szakmai segítségnyújtás (szakmai fejlődési terv előkészítésében), dokumentumok megismertetésében, szabályzatok, tervezés Építő jellegű, tárgyszerű visszajelzések Segítségnyújtás a felmerülő problémák önálló megoldásában Érzelmi segítségnyújtás A gyakornoki portfólió készítésének segítése A gyakornok felkészítése a bizottság előtt való szereplésre

8 Foglalkozás látogatás értékelés A gyakornok feladatai: foglalkozásterv készítése a foglalkozás megtartása a foglalkozás után önreflexió a foglalkozás megbeszélése a mentorával A mentor feladatai: a foglalkozás előtt konzultáció a gyakornokkal a foglalkozásrólsegítségnyújtás a foglalkozás megfigyelése a nyolc kompetencia mentén a foglalkozás mérése indikátorokkal a foglalkozás megbeszélése a gyakornokkal a foglalkozás értékelése az indikátorlista mentén

9 A mentor saját feladatai Foglalkozások látogatásának ütemezése (negyedévente min.1 max.4) Foglalkozások látogatása, értékelése a gyakornoknál (szabályzat vagy törvény) szerint Foglalkozáslátogatás biztosítása a gyakornok számára a mentoránál Hetente konzultációk biztosítása a gyakornok számára Mentori napló vezetése (szabályzat szerint) Félévente írásbeli értékelés Mindenről fotó készítése, minden dokumentálása a mellékletek és a mentori feladatok időzítése szerint Vizsgára való felkészítés

10 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIA FOGALMA Azon tudásnak, attitűdöknek és képességeknek összességét jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai feladatukat eredményesen elláthassák.

11 A nyolc fejlesztendő kompetencia 326/2013(VIII.) rendeletben megfogalmazott óvodapedagógiára fordított változat 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, elméleti és gyakorlati tudás. 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók. 3. A gyermeki fejlődés és tevékenységekben megvalósuló tanulás támogatása. 4. A gyermek személyiségének kibontakoztatása, fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, többi gyermekkel együtt történő sikeres neveléséhez szükséges megfelelő módszertani felkészültség.

12 A nyolc fejlesztendő kompetencia 326/2013(VIII.) 5. A gyermeki közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység. 6. Pedagógiai folyamatok és a gyermekek személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése. 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás. 8. Elkötelezettség a szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért.

13 MINŐSÍTŐ VIZSGA 326/2013(VIII.30)7 szerint KORMÁNYHIVATAL A FENNTARTÓVAL EGYÜTMŰKÖDVE VÁLASZTJA KI MINŐSÍTÓ VIZSGA BIZOTTSÁGA JÚLIUS 31-IG ELNŐK PEDAGÓGUSKÉPZŐ FELSŐOKTATÁSI INT.OKTATÓJA GYAKORLÓÓVODA PED II. PEDAGÓGUSA INTÉZMÉNYVEZETŐ VAGY ÁLTALA MEGBÍZOTT SZAKVIZSGÁVAL RENDELKEZŐ MAGASABB VEZETŐI VAGY VEZETŐI MEGBÍZÁSSAL RENDELKEZŐ

14 VIZSGA ELJÁRÁSREND Előkészítő folyamat Az intézményvezető jelentkezteti a gyakornokot on-line felületen. A gyakornok feltölti a portfólióját. A bizottság előzetesen értékeli a gyakornok portfólióját és kérdéseket tesz fel az intézmény pedagógiai programjával kapcsolatosan.

15 A VIZSGA ELJÁRÁSREND 1. Gyakornoki szabályzat szerint ig /2013 rendelet szerint től Két foglalkozás látogatása és elemzése a gyakornok intézményében, önreflexió. E-portfólió áttekintése és értékelése, felkészülés a portfólióvédésre A portfólióvédést követő szakmai beszélgetés.

16 REFLEXIÓ Tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolása, elemzése. A dokumentumban bemutatott pedagógiai tevékenység szisztematikus végiggondolása, elemzése.

17 Reflexió Leírás: Elemzés/érvelés: Önértékelés:

18 Leírás: a pedagógiai helyzet ismertetése, ha ez már a dokumentumban megtörtént, csak utalás a dokumentum megfelelő pontjaira. Elemzés/érvelés: annak indoklása, hogy miért tesszük azt, amit teszünk, és miért választjuk azt a megoldást adott helyzetben, amelyet választunk. (A cselekvés előtti reflexió.) Önértékelés: mérlegelnünk kell, hogy milyen következményekkel jártak cselekedeteink az érdekelt felekre, leginkább a tanulókra és önmagunkra nézve, és mit kellene esetleg változtatni a gyakorlatunkon. (A cselekvés utáni reflexió.)

19 MI A PORTFÓLIÓ? Olyan dokumentumgyűjtemény, amelyben végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenységei, nehézségei és sikerei a tények tükrében.

20 Portfólió tartalmi eleminek ismertetése - 326/2013 (VIII. 30.) 8 szakmai önéletrajzot, a nevelő-oktató munka dokumentumait, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óratervét, a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységek bemutatását, dokumentumait, önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatását, dokumentumait, a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatását, valamint a szakmai életút értékelését. A minősítési eljárás során a pedagógus értékelésének elemei, az értékelés szempontjai a pedagógus-kompetenciákhoz kapcsolódnak, indikátorok meghatározásával.

21 VIZSGA ELJÁRÁSREND Ezután a Bizottság értékel és összegez. Pedagógus I. fokozatba léphet, aki 60%-ot ér el. Ha nem éri el, még két évig gyakornoki státuszban marad. A gyakornok a vizsgát követő 15 napon belül megkapja az értékelését, kompetenciaterületenként, valamit az erősségeinek és a fejlesztendő területeinek a szöveges értékelését. Pedagógus I. fokozatba léphet: következő év január 1- től.

22 AZ ÉRTÉKELÉS ELEMEI 326/2013(VIII.30) A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése. A portfólióvédés értékelése. 50% Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése. Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése. Tanfelügyeleti ellenőrzés és a belső ellenőrzés, intézményi értékelés. 20% 30%

23 TÁMOP 3.1.5/ Pedagógusképzés támogatása GYAKORNOKI ÉVEK SZAKMAI PROGRAM Gyakornoki minősítővizsgák és a Pedagógusjelöltek felkészítése pilotprojektek és a minősítési rendszer kidolgozása, és a kidolgozott szempontrendszer alapján vizsgatematikák, eljárásrend, értékelési szempontok kidolgozása és gyakorlati tesztelése

24 A MENTORI PROGRAMBA VALÓ BEKERÜLÉS FELTÉTELEI OFI felületén megjelenő felhívás Online jelentkezés Feltételek: szakirányú diploma, minimum 5 év gyakorlat, lehetőség szerint gyakornok delegálása a rendszerbe (előnyt élveztek azok a mentorok, akik több gyakornokkal jelentkeztek).

25 A KONZORCIUM TAGJAI OH OFI EDUCATIO Profundo Kft Eszterházy Főiskola Nyugat-magyarországi Egyetem

26 A PILOT CÉLJA A gyakornokok pedagógus kompetenciáinak gyakornoki idő alatt történő személyre szabott fejlesztése. A gyakornokok felkészítése a Gyakornoki minősítő vizsgára.

27 A pilot időtartama 10 hónap Novembertől - augusztusig terjedő időszak.

28 A pilot helyszíne A gyakornok intézménye, illetve a szóbeli vizsga helyszíne: a Nyugat-Magyarországi Egyetem épülete Szombathelyen.

29 A pilot résztvevői Összesen 100 fő mentor, ebből 21fő óvodapedagógus, a többi tanító-általános iskolai és középiskolai tanár, szakonként kiválasztva. 150 fő gyakornok, akiket a mentorok delegáltak a rendszerbe. 200 fő gyakornok, mint kontrollcsoport, akik mentor nélkül érkeznek a pilotba.

30 FELKÉSZÍTŐ TRÉNING Időtartama: három nap. Helyszíne: Szombathely, Nyugat-magyarországi Egyetem épülete.

31 Felkészítés tartalmi elemei A 326/2013 (VIII) rendelet részletes ismertetése. A pedagógus előmeneteli rendszerének ismertetése. A gyakornoki minősítő rendszer ismertetése. Pedagógus kompetenciák. A pilot ismertetése célok-feladatok. A mentor szerepe a pilotban. A mentor, mint vizsgabiztos a pilotban. Feszültségoldó játékok.

32

33 NYITÓKONFERENCIA A nyitókonferencia célja: tudásmegosztás, előkészítő folyamatok ismertetése, az előkészítő munkafolyamatok eredményeinek bemutatása, a program célja, a résztvevők feladatai, az elvárt eredmények, a program a gyakorlatban is elindul.

34 A JÓ MENTOR MOTTÓJA Lelkesíteni kell őket Elismerést kell kifejeznem Gondoskodnom kell róluk Jóindulatúan kell hozzájuk állni Osztoznom kell velük Bíznom kell bennük Bátorítanom kell őket! (John C. Maxwell)

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA TANÁRKÉPZÉSI ÉS TUDÁSTECHNOLÓGIAI KAR A KÖZNEVELÉSI RENDSZER PEDAGÓGIAI, SZAKMAI ELLENŐRZÉSI RENDSZERE LSP_TK102G4. HASONLÍTSA ÖSSZE A SZAKTANÁCSADÁS ÉS A TANFELÜGYELET RENDSZERÉT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON

A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola. Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON A Kunszentmártoni Általános Iskola és alapfokú Művészeti Iskola Gyakornoki Szabályzata 2013.. KUNSZENTMÁRTON 1 Gyakornoki szabályzat A Köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény közalkalmazottakról szóló

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Levéli Német Nemzetiségi Általános Iskola OM:030653 A gyakornoki szabályzatot a nevelıtestület 2013. augusztus 29. nevelıtestületi ülésén véleményezte.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat

19. sz. melléklet. Gyakornoki szabályzat 19. sz. melléklet Gyakornoki szabályzat 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete

Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Munkaügyi- Közalkalmazotti Szabályzat 5/D sz. Melléklete Gyakornoki Szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben