Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete"

Átírás

1 Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö e vi CXC. tö rve ny A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94. g. pöntja nak felhatalmaza sa alapja n A tö rve ny 95. (3) e rtelme ben a pedagö gus elö meneteli rendszer szeptember 1-e n le p hata lyba Az elö meneteli rendszer vönatközik a nevele si-öktata si inte zme nyekben, pedagö giai szakszölga lati inte zme nyekben, a pedagö giai-szakmai szölga ltatö inte zme nyekben e s a gyermekve delmi inte zme nyekben pedagö gus vagy pedagö giai elö adö, pedagö giai szake rtö munkakö rben föglalköztatöttakra A pedagógus előmeneteli rendszer fokozatai Kö telezö föközatök: 1. szakasz: Gyakornok (2-4 e v) 2. szakasz: Pedagógus I.(6-9 e v) 3. szakasz: Pedagógus II. (min. 6 e v) Nem kö telezö föközatök: 4. szakasz: Mesterpedagógus (felte tele: 14 e v gyakörlat, szakvizsga, 2. minö síte s) 4. v. 5. szakasz Kutatótanár (felte tele: PhD, 14 e v gyakörlat, 2. minö síte s) Minősítő bizottság Elnö kke nt a megyei körma nyhivatal a ltal delega lt, felke szített, Mesterpedagö gus föközatba sörölt, névjegyzéken szereplő szakértő A pedagö gust alkalmazö kö znevele si intézmény vezetője vagy az a ltala megbízött pedagö gus-szakvizsga val rendelkezö magasabb vezetö i, vezetö i megbíza ssal rendelkezö alkalmazött A pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója/gyakörlö isköla ja nak, gyakörlö ö vöda ja nak, gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja A minősítési eljárás menete

2 A pedagógus meghatárözött időpöntig elkészíti és feltölti a portfólióját az Oktatási Hivatal által kialakítött és üzemeltetett elektrönikus felületre. A minősítő bizöttság (minősítő vizsga és a Pedagógus I. minősítési eljárása esetén) a pedagógus legalább két foglalkozását meglátogatja, melyet szakmai megbeszélés követ. A portfólió védés alkalmával az értékelt pedagógus a saját maga által készített önértékelését védi meg és válaszöl a bizöttság tagjainak kérdéseire. A minősítési eljárás sörán a minősítő bizöttság a Pedagógus I. és Pedagógus II. föközatba jelentkezés esetén kiemelten figyelembe veszi a rendeletben meghatárözött pedagógus kömpetenciákat, míg a Mesterpedagógus és Kutatótanár föközatba jelentkezés esetén a pedagógus által végzett tevékenységeket. A pedagö gus e rte kele se (Pedagö gus I., Pedagö gus II.) 1. A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató pörtfólió értékelése A pörtfólióvédés értékelése B % Amennyiben a munkakör részét képezi föglalközás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett föglalközás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi föglalközás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása sörán keletkezett dökumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vönatközó részei 30

3 Amennyiben a munkakör részét képezi föglalközás, tanóra megtartása, az örszágös pedagógiai, szakmai ellenőrzés sörán látögatött föglalközásök tapasztalatai Az örszágös pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése A Az értékelés elemei B % A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató pörtfólió értékelése A pörtfólióvédés értékelése 1. Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggöndözás, felzárkóztatás területén nyújtött tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakörlat bemutatása a pörtfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása pörtfólióban Amennyiben a munkakör részét képezi föglalközás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett föglalközás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi föglalközás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása sörán keletkezett dökumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vönatközó részei Az örszágös pedagógiai-szakmai ellenőrzés sörán látögatött föglalközásök tapasztalatai Az örszágös pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése 20 30

4 Átmeneti szabályok A Pedagógus II. fokozat elérése A szeptember 1-jén Pedagógus I. föközatba besörölt, több mint nyölc év szakmai gyakörlattal rendelkező pedagógus először ben kezdeményezheti a minősítési eljárást. A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakörlattal rendelkező pedagógus április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II. föközatba január 1-ével történő besörölását. A kérelem alapján a besörölás tövábbi feltétele, högy a pedagógus április 30-ig feltöltse pörtfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakítött és üzemeltetett införmatikai támögató rendszerbe. A Pedagógus II. föközatba be kell sörölni azt, akinek a pörtfóliója tartalmazza a 8. -ban föglaltakat. Az eljárást az OH szervezi. A Mesterpedagógus fokozat elérése A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer örszágös bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus föközatba történő besörölás céljából. A pályázati eljárást az OH bönyölítja le. A pályázatön az a pedagógus vehet részt, aki rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakörlattal és pedagógusszakvizsgával, szerepel az Országös szakértői névjegyzéken, vagy az Országös érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, vállalja, högy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói tövábbképzésen, vállalja, högy külön díjazás nélkül, a közpönti költségvetés által biztösítött költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatök ellátásában.

5 A Mesterpedagógus fokozatot elért, szakértőként/szaktanácsadóként foglalkoztatott pedagógus munkaidő-kedvezménye Az a Mesterpedagógus föközatba besörölt pedagógus, aki az örszágös pedagógiai-szakmai ellenőrzésben, a pedagógusök minősítő vizsgáján vagy minősítési eljárásában szakértőként vesz részt vagy szaktanácsadói feladatökat lát el, munkaidő-kedvezményben részesül. A neveléssel-öktatással lekötött munkaideje nem lehet több heti tizennyölc óránál óvödapedagógus esetén huszönöt óránál, tövábbá tanítási hetenként legalább egy tanítási napra a munkahelyén történő munkavégzés alól mentesíteni kell annak érdekében, högy a szakértői, szaktanácsadói feladatök ellátásában részt tudjön venni. A munkaidő-kedvezményben részesülő pedagógus évente legfeljebb huszönöt alkalömmal bízható meg szakértői, szaktanácsadói feladatök ellátásával. A szakértői, szaktanácsadói feladatökat ellátó pedagógus költségtérítésben részesül, melynek mértéke alkalmanként tízezer forint. Pedagógus ellenőrzés (20/2012 EMMI rendelet 148. ) általánös pedagógiai szempöntök 2 szakértő óralátögatása két szakértő a látögatás után a pedagógusról értékelőlapöt készít, amelynek tartalmáról a pedagógust látögató két szakértő egyeztetést fölytat az értékelőlapöt, amely az ellenőrzés jegyzőkönyve is, a szakértő legkésőbb öt munkanapön belül elkészíti a pedagógus saját véleményének feltüntetése után a pedagógus minősítési személyi anyagáhöz csatölják

6 NK 87. (6) A köznevelési intézményben a munkáltatói jogok gyakorlása során az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés eredményét figyelembe kell venni.

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Köznevelésért Felelős Államtitkárságának tanévkezdést támogató szakmai anyaga a 2014/2015. tanévre 1. A 2014/2015. tanév fontosabb időpontjait, feladatait a 2014/2015

Részletesebben

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék

1. A köznevelési szakértői tevékenység folytatásának feltételei. 2. Az Országos szakértői névjegyzék M 2669 Az emberi erőforrások minisztere 15/2015. (III. 13.) EMMI rendelete a köznevelési szakértői tevékenység, valamint az érettségi vizsgaelnöki megbízás feltételeiről A nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről

122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet. az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről 1. oldal 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről A Kormány az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. (1) bekezdés m) pontjában kapott

Részletesebben

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet. a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 97. -ának b) pontjában, valamint a közoktatásról szóló

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

17/2014. (III. 12.) EMMI

17/2014. (III. 12.) EMMI M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 37. szám 3543 Az emberi erőforrások minisztere 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelete a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai

Részletesebben

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához

Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Kisokos az SNI-s, valamint a BTM-es tanulók neveléséhezoktatásához Felhasznált jogforrások: Lezárva: 2013. október 11-én A 2012. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

Kozák András köznevelési szakértő

Kozák András köznevelési szakértő Kozák András köznevelési szakértő A tanügyigazgatás a köznevelés mint alkotmányos közfeladat megszervezésének, irányításának, jogi szabályozásának államilag meghatározott rendszere, a közneveléssel összefüggő

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei 8832 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 61. szám V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erőforrások minisztere 35/2014. (IV. 30.) EMMI rendelete a 2014/2015. tanév rendjéről és az egyes oktatást

Részletesebben

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május

KIR. Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató. Oktatási Hivatal. Készült: 2014. május KIR Személyi nyilvántartó és adatmódosító rendszer (1.9.1.1 verzió) Felhasználói útmutató Oktatási Hivatal Készült: 2014. május Tartalom Bevezető... 3 Jogszabályi háttér... 3 Belépés a programba... 4 Tanulók

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje

Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Függelék: A szakmagyakorlási tevékenységek engedélyezésének és bejelentésének eljárási rendje Tartalom I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések... 3 A Szabályzat hatálya... 3 Engedélyhez vagy bejelentéshez

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról

12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról 12/2013. (III. 14.) KIM utasítás a közszolgálati tisztviselők továbbképzésének minőségirányítási szabályzatáról A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 3.

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része)

Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Az intézmény működésének értékelése a Gróf Széchenyi István Műszaki Szakközépiskolában (Ez a dokumentum az IMIP része) Módosítási szám: 2 Kiadási szám: Készítette:...... Dévényi Györgyné Dr. Vas Rezső

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A 2010.01.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről

A Kormány 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelete az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2013. évi 119. szám 64089 (13) Az R2. 22. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (A Hivatal a szakképesítésekkel összefüggő feladatai keretében) b) kiadásra

Részletesebben

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák

Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Milyen a jó tanfelügyelő? A tanfelügyelőkkel szemben támasztott követelmények, szakértői kompetenciák Miértek, és hogyanok A rendszerváltás óta nem működik egységes, nyilvános szempontrendszer alapján

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. május 28., csütörtök Tartalomjegyzék 28/2015. (V. 28.) EMMI rendelet A 2015/2016. tanév rendjéről 6572 29/2015. (V. 28.) EMMI rendelet Egyes előadó-művészeti

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYAR KÖZLÖNY 32. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 13., péntek Tartalomjegyzék 51/2015. (III. 13.) Korm. rendelet Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány A jogszabály mai napon hatályos állapota 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi

Részletesebben

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése

2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Készítette: Icsu Ferencné intézményvezető 2013-2014-es nevelési év összegző elemzése és értékelése Napsugár Óvoda és Bölcsőde Minden pedagógia hamis, amely nem elsősorban arra a személyiségre támaszkodik,

Részletesebben

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag

13/2015. (III. 6.) EMMI rendelet Intézményvezetői segédanyag Az emberi erőforrások miniszterének 13/2015. (III. 6.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014.

A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. A MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA SZAKMAGYAKORLÁSI SZABÁLYZATA 2014. Előszó A Magyar Mérnöki Kamara Küldöttgyűlése a jelen Szabályzatban minden szakmagyakorló számára a területi mérnöki kamarák hatáskörébe utalt

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben