Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére"

Átírás

1 Portfólió-készítés óvodapedagógusok részére ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LUKÁCS LÁSZLÓNÉ ÉS VASS KATALIN KÖZNEVELÉSI SZAKÉRTŐK, ÓVODAIGAZGATÓK MÁRCIUS

2 A pedagógus-életpályamodell (PEM) életre hívása A jogszabályok szerepe Ismeretek, követelmények, eljárásrend Jogszabályi háttér: A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtását tartalmazó 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet 2

3 A PEM alappillérei Minősítés Tanfelügyelet [326/2013. Korm.r. 7. (1)-(2) bek.] Szaktanácsadás [Nkt. 61. (4) bek.] 3

4 A pedagógusok előmeneteli rendszere Kötelezően előírt elemek: Gyakornokból Pedagógus I-be (Minősítő vizsga) Pedagógus I-ből Pedagógus II-be (Minősítési eljárás) Nem kötelező elemek: Pedagógus II-ből Mesterpedagógus fokozatba Mesterpedagógus fokozatból Kutatótanár fokozatba 4

5 Gyakornok szeptember 1. előtt létesített jogviszony: a 138/1992. (X. 8.) Kormányrendelet az irányadó (3 év, nincs minősítő vizsga) szeptember 1. után létesített jogviszony: 2 évnél kevesebb szakmai gyakorlat: Gyakornok fokozat A gyakornoki idő kikötése kötelező 2 év, a munkaszerződésben rögzíteni! szept. 1 dec. 31. között jogviszonyt létesített: kötelező jelentkezniük a évi eljárásra! 5

6 Jelentkezés a minősítő vizsgára Intézményvezető: Betervezi az éves-pedagógiai működési munkatervben a minősítő vizsgákat Egy hónappal előbb értesíti a kormányhivatalt a vizsga időpontjáról (szeptember és június között az adott hónapban, július és augusztus között júniusban esedékes). Biztosítja a minősítő vizsga személyi, technikai, tárgyi feltételeit. Csoportlátogatást végez a minősítő bizottság tagjaival. 6

7 Jelentkezés a minősítő vizsgára Intézményvezető: Részt vesz a szakmai megbeszélésen Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Dokumentálás (átsorolás, meghosszabbítás, nyilvántartás) Nyilvánosságra hozatal (a pedagógus jóváhagyásával) 7

8 Jelentkezés a minősítő vizsgára Gyakornok: Tanulmányozza az útmutatókat, értékelési eszközöket Portfólió-feltöltés (OH) Tervezés, segítségkérés Átveszi az értesítést Egyeztet a feltételekről 8

9 Jelentkezés a minősítő vizsgára Gyakornok: Felkészül a védésre (kérdések alapján) Megtartja foglalkozásait, reflektál Az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés (15 perces ppt) 9

10 A minősítő bizottság tagjai Elnök: a kormányhivatal által delegált Mesterpedagógus fokozatú tanfelügyelő vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő Tagjai: 1. a pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója vagy a gyakorló óvoda Ped. II. fokozatú pedagógusa 2. intézményvezető vagy az általa megbízott szakvizsgázott magasabb vezető vagy vezető 10

11 Minősítő vizsga Minősítő vizsga: a gyakornoki idő lejártának hónapjában vagy az iskolai tanítási év utolsó hónapjában Eredmény: Megfelelt (60%) vagy Nem felelt meg Értékelés 15 napon belül Tanúsítvány ( Megfelelt esetén) Előrelépés: következő év január 1-jétől 11

12 Minősítő vizsga Megfelelt Pedagógus I. fokozat Nem felelt meg 2 évvel meghosszabbodik a gyakornoki idő Második eredménytelen vizsga: munkaviszonya megszűnik a közléstől számított 10. napon [Nkt. 64. (8) bek.] 12

13 Pedagógus I. Kötelező minősítési eljárás Legkevesebb 6, legtöbb 9 év 75%-os teljesítmény 326/2013. Kormányrend. 36. (3): 14 év szakmai gyakorlat és pedagógus szakvizsga április 30-ig feltöltheti portfólióját Megfelelő portfólió előrelépés január 1-jétől Ideiglenes hatályú 13

14 Pedagógus I. Minősítési eljárás: december 31-ig Eredmény: Megfelelt vagy Újabb minősítés szükséges Sikertelenség esetén, vagy ha nem történik meg visszalépés a Ped. I-be Újabb minősítés: legfeljebb egy alkalommal Két év szakmai gyakorlat után (legkésőbb a 11. évben) Eredmény: Megfelelt vagy Nem felelt meg Nkt. 64. (8): közalkalmazotti jogviszony a közléstől számított 10. napon megszűnik 14

15 Pedagógus I. 8 év szakmai gyakorlat és pedagógus szakvizsga vagy 30 év szakmai gyakorlat (a 326/2013. Korm.rend. várható kiegészítése): Jelentkezési lap kiküldése: március közepéig (OH) Jelentkezés a vezetőnél: március 31-ig (feltétel!) Véglegesítés a KIR-ben: április 10-ig (vezető) Keretszám-meghatározás: május 20. (miniszter) Értesítés a döntésről: május 31-ig (miniszter, OH) Portfólió feltöltése: november 30-ig Eredményes portfólió: előrelépés január 1-jétől Ideiglenes hatályú (75%) 15

16 Jelentkezés a minősítési eljárásra Intézményvezető: Betervezi az éves-pedagógiai működési munkatervben a minősítési eljárásokat Biztosítja a minősítési eljárás személyi, technikai, tárgyi feltételeit. Csoportlátogatást végez a minősítő bizottság tagjaival. Részt vesz a szakmai megbeszélésen Részt vesz az összegző értékelés elkészítésében. Dokumentálás (átsorolás, nyilvántartás) Nyilvánosságra hozatal (a pedagógus jóváhagyásával) 16

17 Jelentkezés a minősítési eljárásra Pedagógus: Jelentkezés max. a 9. évben Részt vesz az országos PSZE-ben. Szaktanácsadói segítséget kér Tanulmányozza az útmutatókat, értékelési eszközöket Megismeri a keretszámot Kikéri munkáltatója véleményét Kezdeményezi minősítését a kormányhivatalnál (adott év márc. 31-ig) 17

18 Jelentkezés a minősítési eljárásra Portfólió-feltöltés (OH) Tájékozódik a miniszteri döntésről Átveszi az értesítést (adott év május 31-ig) Egyeztet a feltételekről Tervezés, segítségkérés Felkészül a védésre (kérdések alapján) 18

19 Jelentkezés a minősítési eljárásra Megtartja foglalkozásait, reflektál Az e-portfólió védése és szakmai beszélgetés (15 perces ppt) Eredmény: Megfelelt (75%) vagy Nem felelt meg Értékelés 15 napon belül Tanúsítvány ( Megfelelt esetén) Előrelépés: következő év január 1-jétől 19

20 A pedagógus értékelése Az értékelés elemei % A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése 50 A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra 20 megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai 30 Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése 20

21 A minősítő bizottság tagjai Elnök: a kormányhivatal által delegált Mesterpedagógus fokozatú tanfelügyelő vagy pedagógusminősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő Tagjai: 1. a kormányhivatal által delegált PSZE (tanfelügyelet) és pedagógus minősítés szakterületen szereplő köznevelési szakértő vagy pedagógusképző f.fokú intézmény oktatója vagy gyakorló óvoda legalább Ped. II. fokozatú alkalmazottja 2. intézményvezető vagy az általa megbízott szakvizsgázott magasabb vezető vagy vezető 21

22 Mesterpedagógus Ped. II-ben töltött hat év után Minősítési eljárás (85%) Eredmény: Mesterpedagógus fokozatba lép vagy Pedagógus II. fokozatban marad Két év után megismételhető 22

23 A Mesterpedagógus feladatai Országos pedagógiai-szakmai ellenőrzésben vesz részt Szaktanácsadói feladatokat lát el Munkaidő-kedvezmény: neveléssel-oktatással lekötött idő: max. 25 óra (óvodapedagógus) Heti 1 napra mentesítés a munkavégzés alól (szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátása) Évente max. 25 alkalom Költségtérítés: Ft/alkalom Nemzetiségi óvodapedagógus: a számlával igazolt költségeket megtérítik 23

24 A Mesterpedagógus feladatai Ha az előzőekben nem vesz részt A kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részében: Pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése Szakmai, tartalmi-tantervi, pedagógiai-módszertani fejlesztések, kutatások, intézményi dokumentumok, belső képzések szervezése és megtartása 24

25 Kutatótanár Pedagógus II-ből is átléphet Feltétel: Ped. II-ben min. 6 év szakmai gyakorlat Tudományos fokozat, doktori cím a szakterületen Két sikeres minősítés Rendszeres publikálás 25

26 Mesterpedagógus, Kutatótanár Az értékelés elemei % A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai 26 Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése

27 Az e-portfólió előkészületei 27

28 Mi a portfólió? A pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény Végigkíséri: a pedagógus kompetenciák fejlődését a pedagógus szakmai útját, tevékenységét nehézségeket és sikereket a tények tükrében a pedagógus reflexiói és értelmezése alapján Értékelési céllal készül A nyolc kompetenciaterületnek való megfelelés 28

29 Pedagóguskompetenciák 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése 3. A tanulás támogatása 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedés, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek/tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 29

30 Pedagóguskompetenciák 5. A gyermek/tanuló csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, az óvodapedagógusi/osztályfőnöki tevékenység 6. A pedagógiai folyamatok és a gyermekek/tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 30

31 Kompetenciák és indikátorok = az értékelés alapja Pedagóguskompetenciák amit tud, amire képes Közvetlenül nem vizsgálható indikátorok Indikátorok amit és ahogyan csinál 31

32 Példa az indikátorokra 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. Fogalomhasználata pontos, következetes. Kihasználja a tananyag kínálta belső és külső kapcsolódási lehetőségeket (a szaktárgyi koncentrációt). A rendelkezésére álló tananyagokat, eszközöket a digitális anyagokat és eszközöket is ismeri, kritikusan értékeli és megfelelően használja. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos oktatási módszereket, taneszközöket alkalmaz. Törekszik az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek felismertetésére. 32

33 A portfólió tartalma Szakmai önéletrajz A pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Az önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása A szakmai életút értékelése A nevelő-oktató munka dokumentumai 33

34 Előkészítő munkálatok Az OH kiadványok tanulmányozása, értelmezése: Útmutató e-portfólió Felhasználói útmutató Kiegészítő Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Óvodai nev. Kompetenciaértelmezések és indikátorpéldák Országos tanfelügyelet (Kézikönyv Óvodák számára) Ismerkedés az elektronikus felülettel A pedagóguskompetenciák áttekintése Profiloldal: adatok ellenőrzése Hiba esetén: jelzés az intézményvezetőnek (KIR) A szakmai önéletrajz elemeinek megadása Egyszerűsített változat vagy teljes változat? 34

35

36 Egyszerűsített változat Csoportprofil [a csoport(ok) kiválasztása] Nevelési terv Tematikus terv Foglalkozástervek 36

37 Egyszerűsített változat a nevelő-oktató munka dokumentumai Tematikus terv 10 foglalkozás -terv Csoportprofil Nevelési terv A nevelési- és tematikus tervhez, a foglalkozástervekhez reflexiót is kell írni!

38 Csoportprofil Csoportösszetétel (nemek, életkor, kiemelt figyelmet igénylők ) Családi háttér, értékrend (család-óvoda együttműködése, jellemzők ) Gondozási jellemzők (önállóság, érdeklődés, hiányzás ) Játéktevékenység (egyedül/együtt, elmélyült, konfliktus ) A közösségi élet jellemzői (szociometria, agresszió, erkölcsi tulajdonságok ) Tevékenységi formákhoz való viszonyuk Kommunikáció (beszédhiba, gátlás, a környezethez való viszony ) 38

39 Nevelési terv Kor Az egészséges életmód alakítása Fokozott figyelmet igényel Az érzelmi, az erkölcsi és a közösségi nevelés Fokozott figyelmet igényel Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítása Fokozott figyelmet igényel 3-4 éves A testápolással kapcsolatos feladatok Öltözködés szokások Táplálkozási szokások Az egészségfejlesztő testmozgás szokásai A pihenőidő szokásai Lelki egészségvédelem Elvárások Elvárások 4-5 éves éves 39

40 Téma Hét A külső világ tevékeny megismerése Matematikai tartalom Rajzolás, festés, mintázás, kézi munka Ének, zene, énekes játék, gyermektánc Verselés, mesélés Mozgás Játék Óvodán kívüli program Munka jellegű tevékenység Tematikus terv 40

41 Tematikus terv Cél- és feladatrendszer Kiemelt fejlesztési terület Didaktikai feladat Módszerek, eszközök Szervezeti és munkaformák 41

42 42

43 Foglalkozásterv A pedagógus neve A tevékenység helye A tevékenység ideje A tevékenységi terület megnevezése A tevékenységben résztvevők kor szerinti összetétele A tevékenység anyaga A tevékenység célja 43

44 Foglalkozásterv A tevékenység általános fejlesztési feladatai: Az egészséges életmód alakítása Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés A tevékenység során tervezett/alkalmazott módszerek A fejlesztés eszköze 44

45 Foglalkozásterv Szervezeti forma Munkaforma A fejlesztés előzményei Integráció más tevékenységi területekkel Differenciált feladatok 45

46 Foglalkozásterv A terv felépítése Motivációs lehetőségek (minimum három) A tartalom feldolgozásának várható menete Befejezés (más tevékenységek ajánlása igény szerint minimum két) 46

47 A foglalkozásterv fejléce

48 A foglalkozás tervezete

49 Reflexió = a pedagógiai gyakorlat kritikus vizsgálata Leírás (pl. foglalkozásterv, milyen csoportnak, milyen anyagrész, milyen cél, módszer, eszköz ) Elemzés/érvelés (a döntések magyarázata, alátámasztása) Önértékelés (eredményesség értékelése, tanulságok levonása) 49

50 Mindkét változat kapcsolati rendszere Szakmai önéletrajz (űrlap) Pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása Szakmai életút értékelése 50

51

52 Szakmai önéletrajz Az e-portfólió felületén a lenyíló-visszazárható ablakok kitöltése Pl.: végzettség, szakképzettségek, szakmai tapasztalatok, munkahelyek 52

53 Szakmai önéletrajz 53

54 A pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása Intézményi adatok Környezet és óvodahasználók Gyermekközösség (létszám, nemek aránya, csoportok száma, szociális háttér, speciális vonások) Nevelőtestület (kor, végzettség, munkaközösség, a pedagógus helye) Pedagógiai program, szervezeti kultúra, légkör, rejtett tanterv (erősségek, eredmények, fejlődési lehetőségek) Az intézmény társadalmi kapcsolatai (szülői szervezet, társóvodák, stb.) A leírásban csak az alapvető adatok egyezhetnek (plágium!) 54

55 Szakmai életút értékelése Miért választotta hivatásaként az óvodapedagógiát? A szakmai életút mérföldkövei, eredmények, kudarcok, példaképek, hatások (továbbképzések, mit kaptam?) Kompetenciák (erényeim, fejlesztendő területeim) Mik a további céljaim, terveim, fejlődési lehetőségeim? Objektivitás, önmenedzselés 55

56 Pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai (nem kötelező, tanfelügyelőknél elvárt) Szakértői munka Pályázatok (Comenius, TÁMOP, HEFOP, egyéb) Publikációk Előadások Saját készítésű feladatlapok, innováció, kutató munka Társadalmi szervezetben való részvétel Szakmai szervezetben való részvétel. Nem kívánok ilyet feltölteni. kattintás 56

57 Önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai (nem kötelező, csak ha releváns) Példák a feltölthető dokumentumokra: irodalmi alkotás festmény kézműves munka Ha nem kívánja feltölteni PDF-fájlban jelezni! 57

58

59 Teljes változat Az egyszerűsített változat dokumentumai mellett: Az értékelés dokumentumai a nevelési terv, tematikus terv, a foglalkozási tervek feljegyzések a csoportnaplóban, a gyermekek fejlődési lapjában az elért fejlettségi szintről, projektértékelések Reflexió (1-2 oldal): elemzés, a további nevelés, képességfejlesztés 59

60 Teljes változat Időszakos ütemterv, 2 foglalkozásterv, csoport/gyermekprofil, és a megvalósítás dokumentuma max. 2 Különleges bánásmódot igénylő gyermekek: SNI BTM kiemelten tehetséges gyermek Reflexió (1-2 oldal) Esetleírás Bármilyen pedagógiai probléma dokumentálása lehetséges (pl. dadogó gyermeket kiközösít a csoport) Reflexió: 1-2 oldal 60

61 Teljes változat Hospitálási napló Fejléc Szervezés (nyugodt körülmények megteremtése, eszközök előkészítése, hely, idő ) Gondozási feladatok (pl. a gyermekek fogadása ) Tanulási tevékenység (motiváció/fenntartása, komplexitás, koherencia, képesség-készségfejlesztés, módszer, eszköz, szervezeti és munkaforma, differenciálás, balesetvédelem ) Reflexió (kb. 1 oldal) 61

62 Teljes változat IKT-alkalmazás IKT-kompetencia bemutatása, (CD-lejátszó, számítógép, digitális fényképezőgép használata) Reflexió (1-2 oldal) Szabadon választható dokumentum (min. 3, max. 5) Szociometria készítése, eredmények elemzése Óvodai szintű szakmai rendezvény, témanap rövid leírása, dokumentálása, az esemény szervezésében betöltött szerep bemutatása Óvodán kívüli közösségi program (pl. kirándulás, erdei óvoda, sportnap, múzeumlátogatás ) Reflexió (1-2 oldal) 62

63 Források Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. Oktatási Hivatal, nov. 19. E-portfólió felhasználói útmutató. Verzió 1.0. Oktatási Hivatal és Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft február A Közoktatási Szakértők Országos Egyesületének nov. 22-i konferenciáján elhangzott előadások (Tóth Mária, Fűrész Edit) 63

64 Köszönjük a figyelmet! Sikeres e-portfólió feltöltést kívánunk!

A pedagógusok minősítési rendszere

A pedagógusok minősítési rendszere TÁMOP 3.1.5/12-2012 - 0001 PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA A pedagógusok minősítési rendszere Újbudai Pedagógiai Napok 2014. március 7. a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy

Részletesebben

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, 2014. Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Budapest, 2014. szeptember 01.

Budapest, 2014. szeptember 01. Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat ikt: 65-1042-2014 Vackor Óvoda 1036. Budapest, Árpád fejedelem útja 60. Mókus tagóvoda 1033 Budapest, Mókus u.1. Budapest, 2014. szeptember 01. 1 Tartalomjegyzék 1. A Vackor

Részletesebben

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON)

SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) SOHASE LÉGY ELÉGEDETT AZZAL, AMI MOST VAGY, HA EL AKAROD ÉRNI AZT, AMI MOST MÉG NEM VAGY. (SZENT ÁGOSTON) Tartalom tervezet A szakmai ellenőrzés elméleti háttere A tanfelügyelet, mint pedagógiai szakmai

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

20/2012. (VIII. 31.) EMMI

20/2012. (VIII. 31.) EMMI Segédanyag a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelettel történt módosításáról A

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám

4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám 4434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány 99/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában

Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában Aktuális foglalkoztatási, tanügy-igazgatási, és pedagógusminősítési kérdések az óvodában RPI Országjáró Debrecen - Budapest, 2014. augusztus 28-29. Óvodai szekció Jogszabályi háttér 2013. évi LV. törvény

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Készítsünk együtt portfóliót!

Készítsünk együtt portfóliót! Készítsünk együtt portfóliót! József Attila 2014. február 25. 1 Készítsünk együtt portfóliót! Ki készíthet portfóliót? A portfólió készítése, feltöltése, a minősítés: főbb határidők Az e-portfólió felület

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA 1077 Budapest Dob u. 95. A Hatályos: 2008. január 1. 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat

Részletesebben

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A HATVANI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYAKORNOKI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. A gyakornoki szabályzat célja 3. oldal 2. A gyakornoki szabályzat területi, személyi hatálya 3. oldal 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53.

Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. Hunyadi János Általános Iskola 2337 Délegyháza, Árpád u. 53. GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben