Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása"

Átírás

1 Az e-portfólió tartalmi elemei és gyakorlati megvalósítása Műhelymunka iskolai területen Zuglói Pedagógiai Napok Helyszín: Zuglói Benedek Elek EGYMI Budapest, Március 19. Bitskey Klára továbbképzésért felelős pedagógiai szakértő Zuglói Benedek Elek EGYMI Pedagógiai Szakmai Csoport 1141 Budapest, Álmos vezér útja 46.

2 A pedagógus-életpályamodellben összekapcsolódik: - Minősítési-értékelési rendszer - Előmeneteli rendszer Jogszabályi háttér: évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 64. és évi CXXXVII. törvény a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény módosításáról A Kormány 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről

3 Pedagógus minősítési rendszer és portfólió Friss információk! Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkárság A pedagógusok minősítési rendszere elismeri a többletteljesítményt Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) Indul az e-portfólió rendszere Oktatási Hivatal (OH) Megnyílt az e-portfólió elkészítésének lehetősége a szakvizsgázott tanárok számára https://www.oktatas.hu/kozneveles/ikt_korkep/hirek/e-portfolio_online_felulet Elstartolt a pedagógus minősítési rendszer első köre

4 Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkárság Közlemény - A pedagógus minősítési keretszámról és a minősítési tervbe történő felvétel különös feltételeiről allamtitkarsag/hirek/az-emberi-eroforrasok-miniszteriumanak-kozlemenye minősítési keretszám: fő különös feltételei: - pedagógus szakvizsga és legalább 8 év szakmai gyakorlat vagy - legalább 30 év szakmai gyakorlat Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Köznevelésért Felelős Államtitkárság Nem kell fizetni a pedagógusoknak a minősítésért

5 2014. Március 12. OH által rendezett konferencia: Köznevelés-fejlesztés aktuális kérdései; A pedagógusok minősítési rendszere Elhangzottak: Változnak a határidők! 326/2013 R-hez képest Jövő hét elején jön ki a rendeletmódosítás (még nem jelent meg!!!!!!!) Ezzel párhuzamosan módosul a II.28-i közlemény Kik? Gyakornokok kötelező (2200 fő) Ped. szv. + min. 8 év sz.gyak fő Min. 30 év sz.gyak. Időpontok: Kezdeményezés: IV. 30-ig Int.vezető rögzíti: V. 10-ig Miniszteri döntés: VI. 20-ig Tájékoztatás a rendszerben az int.vez. keresztül: VI. 30-ig Portfólió feltöltés határideje, aki bekerült: XI. 30 Jelentkezésre nyomtatvány lesz, ki kell tölteni, aláírni, beadni az int.vezetőnek, aki rögzíti RENDES MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRA JELENTKEZIK!!!

6 RENDES MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSRA JELENTKEZIK!!! (teljes portfólió!!!!) Időpont: év Sikeres vizsga, ill. eljárás esetén PII-be kerülés: január 1. Nem vonatkozik arra, aki (nem jelentkezhet): Április 30-ig portfóliót tölt fel: egyszerűsített vagy teljes Min. 14 szakmai gyak. + szakvizsga Január 1-től aut. PII-be kerül (technikai megfelelés) December 31-ig kell min.eljáráson átesni kieg. teljes portfólióra Teljes p. feltöltés: szakmai visszajelzés, hogyan sikerülne Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez most készül, még nem jelent meg: Óvodai terület Tanítók Pedagógiai szakmai szolgáltatás Pedagógiai Szakszolgálat Gyermekvédelem és javítóintézeti nevelés

7 A pedagógus előmeneteli rendszerének fokozatai Kötelező fokozatok, ill. minősítések: első alkalommal díjmentes 1. szakasz: gyakornok (2-4 év) minősítő vizsga, 2 év után 60 %-os eredmény 2. szakasz: pedagógus I. (6-9 év) minősítési eljárás, leghamarabb 6, legkésőbb 9 év után, 75 %-os eredmény 3. szakasz: pedagógus II. (min. 6 év) Nem kötelező fokozatok, ill. minősítések: önköltséges, minimálbér 70 %-a 4. szakasz: mesterpedagógus feltétele: 14 év gyakorlat, szakvizsga, minősítési eljárás, leghamarabb 6 év után 2. minősítés 85 %-os eredmény 4. v. 5. szakasz: kutatótanár feltétele: PhD, 14 év gyakorlat, 2. minősítés

8 Mit értékelnek? A jó pedagógust, hogy milyen szinten végzi a munkáját. Hogyan tart órát / foglalkozást? Ki a jó pedagógus? összetett a tevékenység-rendszere, sok területe van a pedagógus-munkának, mindenki mást csinál jól A pedagógus reflektív képességét, hogyan tud a magát körülvevő eseményekre reagálni (gondolkodás fejlettsége, problémaérzékenység, problémák észrevétele, meglátása, megfogalmazása). ez befolyásolja leginkább a pedagógus eredményességét a legújabb kutatások szerint Fontosak a pedagógus személyiség-jegyei, nyitottsága, érzelmi hozzáállása A pedagógus elkötelezettségét, nyitottságát. Külső megmérettetés, vezetőtől viszonylag független. A pedagógus kompetenciák komplex képet adnak a pedagógusról

9 A minősítés célja: Megvizsgálni, hogy a minősítésre jelentkező pedagógus kompetenciái elérték-e az adott gyakorlati idő után elvárható szintet, sztenderdet. Minden minősítés, értékelés alapja a 8 ped. komp. Eredményességet vizsgál Mit tesz az iskolában Komplexebb módon próbálja a pedagógust vizsgálni Pedagógus-kompetenciák 8/2013. EMMI rendelet alapján határozták meg: a tanárképzésben a tanárszakok kimeneti követelményei ismeretek, képességek, attitűdök szerint 326/2013-as kormányrendeletben is felsorolva: 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 3. A tanulás támogatása

10 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért

11 A minősítést (vizsga vagy eljárás) végző bizottság a kompetenciák fejlettségi szintjét vizsgálja az adott pedagógusnál indikátorok meghatározásával. 77 db indikátor: - Átlagosan 10 kompetenciánként - 4 fokú skálán értékelnek - N.é. = nem értelmezhető - 0 = nem jellemző - 1 = kevéssé jellemző - 2 = többnyire jellemző - 3 = jellemző Osztályzatra átszámítják átlagpontszám (0-3 pont) Kompetenciánként összesített jegy (1-5 érték)

12 A minősítési eljárás elemei (adatforrások, melyekből az információt nyerik): e-portfólió és portfólióvédés óra(k)/foglalkozás(ok) megtekintése, óraelemzés, értékelés az intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó dokumentumai az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai és az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése (tanfelügyeleti rendszer, jelenleg még kidolgozás, próba alatt)

13 A pedagógiai e-portfólió definíciója, típusai A pedagógiai e-portfólió a pedagógus munkáját bemutató dokumentumgyűjtemény. Végigkísérhető a pedagóguskompetenciák fejlődése, a pedagógus szakmai útja, tevékenysége, nehézségei, sikerei tények és reflexiók tükrében Nem statikus Nem pillanatnyi helyzetet állít Be tudja mutatni a szakmai fejlődést, szakmai utat!!!! Komplex képet ad a pedagógusról Pedagógus kompetenciákra épülő Sikerek, nehézségek a tények és reflexiók tükrében Az értékelési portfólió: az értékelési céllal készült portfólió egy dokumentumválogatás, amely ebben azt hivatott bizonyítani, hogy a pedagógus kompetenciái elérték az adott gyakorlati idő után elvárható szintet, sztenderdet. E-portfolió, mert erre a célra kifejlesztett elektronikus felületre kell feltölteni

14 A pedagógiai e-porfólió tartalmi elemei- A feltöltendő dokumentumok köre 326/2013. Korm. rendelet 1. szakmai önéletrajz 2. nevelő-oktató munka dokumentumai, különösen legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve 3. pedagógiai-szakmai és egyéb tevékenységek bemutatása, dokumentumai 4. önálló alkotói, művészeti tevékenységek bemutatása, dokumentumai 5. a pedagógust foglalkoztató intézmény intézményi környezetének rövid bemutatása 6. szakmai életút értékelése Egyszerűsített portfólió Részletes követelményeket az OH dolgozta ki.

15 A pedagógiai e-porfólió tartalmi elemei 1. a szakmai önéletrajz: kötelező, nem értékelik, Europass típus, háttérinformáció 2. a pedagógiai szakmai és egyéb tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai: nem kötelező PI-PII, pl. szakmai szervezetben végzett munka, pályázatírás, publikálás, kerületi mk-vezető, tantárgygondozó, versenyfelelős, bizottsági tag, tananyag-kidolgozás, innováció, tankerületi munka 3. önálló alkotói, művészeti tevékenységeinek bemutatása, dokumentumai: nem kötelező, művésztanárok kérték, pl. kiállítás, fotók bemutatása 4. a pedagógust foglalkoztató intézmény rövid bemutatása: kötelező, de nem értékelik pedagógus elhelyezése az intézményben 5. a szakmai életút értékelése: kötelező, értékelik, önértékelés, hogyan látja a helyét a pedagógus a 8 kompetencia területen, miben tud továbblépni, milyen szakmai tervei vannak, a pedagógiai szemléletünkről, hitvallásunkról szakmai fejlődésünk útjáról, fő állomásairól, meghatározó elemekről a fejlődésünket segítő és gátló tényezőkről, erősségeiről (és hiányosságairól), további szakmai céljainkról

16 6. a nevelő-oktató munka dokumentumai: kötelező, értékelik, fontos Alapdokumentum Szabadon választott dokumentum 3-5 db Portfólió készítése nyitott feladat. 326/2013 rendeletben: legalább 10 tanóra, foglalkozás kidolgozott, utólagos reflexiókkal ellátott óraterve

17 Alapdokumentumok I. 1. Egy témakör tanításának a dokumentációja Hány fő, kikből áll az osztály? Erősségek, gyengeségek, összetétel, problémák Csoportprofil Tanulásitanítási egység terve és reflexiók Tematikus terv csoporthoz igazított hosszabb tanítási egység Óravázlat Óravázlat Óravázlat Óravázlat Óravázlat A megvalósítás dokumentumai és reflexiók A tanulói munka értékelése és reflexiók Pl. videofelvétel, óra utáni jegyzet, füzetvázlat visszajelzés a diáktól, meghívott kolléga jegyzete Milyen értékelési eszközök, milyen eredménnyel, dolgozatminták, reflektív írás

18 Alapdokumentumok II. Rövidebbek 2. Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás (szakkör, verseny-előkészítés, korrepetálás, felzárkóztatás, hátránykompenzáció stb.): csoportprofil, ütemterv, 2 foglalkozás terve, 1-1 gyerekre koncentráló bemutatás 3. IKT alkalmazása a szaktárgy tanításában a tanulás támogatására: saját gyakorlat bemutatása, példákon, mintákon át. Mit, miért, hogyan? 4. Hospitálás vagy bemutatóóra naplója. (A pedagógus órát látogatott, vagy bemutatóórát tartott.) Reflexió: a hospitálás vagy a bemutató óra tanulságai. 5. Esetleírás: pedagógiai probléma megoldásának leírása, dokumentálása. (Például állandóan visszatérő fegyelmi probléma kezelése.)

19 Példák szabadon választott dokumentumokra Tanórán kívüli közösségi program, diákrendezvény (pl. kirándulás, erdei iskola, iskolai ünnepség, sportnap, múzeumlátogatás, diákcsere program stb.) megvalósítása, reflexiók. Osztályfőnöki munka bemutatása, reflexiók. A szaktárgy tanításához kapcsolódó, a pedagógus által fontosnak tartott források felsorolása, értékeléssel, ajánlással. Projektterv és megvalósításának dokumentumai, reflexiók. Segítségre, támogatásra szoruló tanítványok, családok érdekében tett lépései, esetleg együttműködés, kommunikáció a kollégákkal, külső szervezetekkel, szülőkkel. Reflexió: a tevékenység elemzése, értékelése. Saját fejlesztésű tananyag Saját jó gyakorlatok, innováció Szakmai rendezvény (háziverseny, témanap leírása, dokumentálása

20 A 8 kompetenciát igazoló dokumentumok (példák) 1. Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás Éves tervek megvalósításának elemzése Tématerv (v. egy téma) megvalósításához kapcsolódó dokumentumok Projekthálók Általunk készített segédanyagok Fotók (csoportszoba berendezés, projekt megvalósítás, előadás, kirándulás ) (Tanulói dolgozatok), feladatlapok Legalább tíz tanóra, foglalkozás kidolgozott és utólagos reflexiókkal ellátott óraterve 2. Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók Tanterv Tanmenetek Szakköri tervek Egyéni és csoportfoglalkozások tervei, Tanórák, foglakozások tervei (min. 10 db) Műsor vagy programtervek Projekttervek Fejlesztési tervek

21 3. A tanulás támogatása Tanulásszervezésünk elemei Alkalmazott stratégiáink A tanulást támogató gyakran alkalmazott, bevált módszerek és technikák bemutatása Tanórán kívüli foglalkozások dokumentumai 4. A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése Különleges bánásmódot igénylő gyermekekkel való foglalkozás dokumentumai Felzárkóztatás Tehetséggondozás Egyéni v. csoportos fejlesztő foglalkozások Mentori tevékenység Tanuló megismerés differenciált/egyéni fejlesztés eredmények dokumentumai (Együttműködésünk a fejlesztő vagy gyógypedagógussal, középiskolai kollégákkal )

22 5. A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, osztályfőnöki tevékenység (Osztályfőnöki) tevékenységhez kapcsolódó anyagok Osztályszabályok Közösségi programterv Csoportépítés megvalósulása Nevelési terv és beszámoló Osztályszintű mérések (szociometria ) és elemzésük Szülőkkel való együttműködés 6. Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése Saját értékelési módszerek bemutatása Szöveges értékelés, üzenő, rajzos, dicsérőkártyás... Kidolgozott, összeállított szempontsorok, amelyek alapján értékelünk Kitöltött és kijavított dolgozatok vagy feladatlapok

23 7. Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás Szakmai műhelymunkákban való részvétel (előadás, jegyzet) Közös projektek Kollégák közötti szakmai együttműködés produktumai Megosztott dokumentumok, munkák Esetmegbeszélések, - és elemzések Belső és külső hospitációk anyagai Jegyzőkönyvek, feljegyzések 8. Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért Önképzés módjai és ezek nyomai, hatása a munkánkban Továbbképzések anyagai, dolgozatai Hospitációhoz v. óramegfigyeléshez kapcsolódó jegyzetek Egyéb szakmai vállalások Bemutató foglalkozások Publikációk (iskolai szintű)

24 Összegzés lehetséges dokumentumtípusokról tantervek, tanmenetek, tanmenet-átalakítások óratervek, foglalkozástervek, projekttervek... felmérőlapok, tanulói személyiséget, képességet mérő tesztek, feladatlapok gyakorló feladatsorok, összefoglaló feladatsorok, témazárók, diagnosztikus értékelés, tantárgy mérési rendszere egyéni fejlesztéssel kapcsolatos dok. (HH, tehetség) egyéni tanítási, nevelési módszerek, szemléltető eszközök tanórán kívüli programok, osztálykirándulások, tábori programok, munkaközösségi foglalkozások, együttműködés könyvtárakkal, múzeumokkal, művelődési házakkal konferenciákon való részvétel, szakirodalom figyelése, pályázatokon való részvétel, tanulmányutak

25 Portfólió jelleg Dokumentumlista 1. Gyermekvédelem és javítóintézeti nevelés - Gyermekvédelem és javítóintézeti nevelés Foglalkozási egység dokumentumai a felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt (a tankönyv oldalai, diasor, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv, jegyzőkönyvek, feljegyzések vázlata, pszichológiai tesztek, stb.) az ellátott, családja, valamint a dokumentumokban megjelölt más személyek személyes adatai nélkül. Az alábbi dokumentumtípusok feltöltése szükséges: - 5 db foglalkozási egység terve min. 2, max. 5 oldal, reflexió kb. 2 oldal - 5 db vélemény min. 2, max. 5 oldal, reflexió kb. 2 oldal 2. Pedagógiai szakszolgálat Gyógytestnevelés Óraterv, a tanórán felhasznált anyagokkal, segédanyagokkal együtt (a tankönyv oldalai, diasor, feladatlapok, kiegészítő, szemléltető anyagok, táblaterv stb.). - kb. 5 oldal.

26 3. Pedagógiai szakszolgálat - Fejlesztő nevelés 7 db egymás követő foglalkozásról terápiás óraterv feltöltése és 3 db egyéni fejlesztési terv feltöltése, melyek egyenként legalább 3 hónapos időszakot fognak át 4. Pedagógiai szakszolgálat - Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 3 db esettanulmány egyéni beavatkozásról és 7 db egymástól független egyéni/csoport vizsgálat egy ülésének bemutatása 5. Pedagógiai szakszolgálat - Nevelési tanácsadás 3 db esettanulmány egyéni beavatkozásról és 7 db egymást követő, beavatkozást érintő egyéni/csoport foglalkozás/ ülés tervének és megvalósulásának bemutatása

27 A reflexió szerepe a portfólióban Jelentése: a reflexió tapasztalataink, ismereteink és cselekedeteink szisztematikus végiggondolását, elemzését, értékelését jelenti. 1. Leírás: pedagógiai helyzet ismertetése 2. Elemzés/érvelés: cselekvés előtti reflexió 3. Önértékelés: cselekvés utáni reflexió Hogyan? Azért választottam ezt a témát, mert Azért így készültem, mert Azért így differenciáltam, mert Azért ezt a módszert választottam, mert Azért ennyi időt szántam erre a feladatra, mert Mit terveztem? Miért? Hogyan valósítottam meg? Mit Csináltam jól? Miért? Honnan tudom, hogy így kell tennem? Mivel vannak gondjaim? Hol hibázok? Miért? Milyen fejlődési lehetőségeim vannak? stb. A reflexió világítja meg az olvasó/értékelő számára az e-portfólió készítőjének gondolatmenetét, pedagógiai nézetrendszerét, azt, hogy mit miért tesz.

28 Az e-portfólió elkészítésének támogatása Az indikátorok az értékelési kritériumok ismerete OH elkészítette: 163 oldalas dokumentum, Útmutató a pedagógusok minősítéséhez OH közzétette december 11. OH honlapján megjelenik: Benne megtalálható: Portfólió részletes követelményei Elvárt dokumentumok listája: Dokumentumminták és - sablonok Pedagógusértékelési eszközök: kérdőívek, értékelőlapok, megfigyelési szempontok, feldolgozási segédletek és szempontok egységes és nyilvános Kritikus barát : mentor, szaktanácsadó, kolléga. szerepe hasonló a szakdolgozati témavezető szerepéhez

29 Az e-portfólió értékelési célú használatának előnyei Az e-portfólió komplex, átfogó képet ad a pedagógus munkájáról, kompetenciáiról. Az e-portfólió a reflexiók révén lehetőséget ad a pedagógus számára a benyújtott dokumentumok interpretálására, pedagógiai nézetrendszerének megvilágítására. Az e-portfólió szakmai önarckép. Elkészítése ezért motiváló, a tulajdonosság érzésével tölti el készítőjét. Az e-portfólió: tükör portrét kapunk a kollégáról

30 Az e-portfólió elkészítésének folyamata és támogatása Tevékenységek 1. hónap 2. hónap 3. hónap 4. hónap 5. hónap 6. hónap Az első lépés: a célok azonosítása, a használható dokumentumok körének behatárolása A második lépés: a dokumentumok gyűjtése A harmadik lépés: a dokumentumok válogatása A negyedik lépés: a reflexiók írása és végleges formába öntése Az ötödik lépés: a pedagógiai e-portfólió egyéb dokumentumainak elkészítése, kitöltése A hatodik lépés: a pedagógiai e-portfólió teljes anyagának végső ellenőrzése, feltöltése A hetedik lépés: az ünneplés

31 Az e-portfólió feltöltése PÉM: pedagógus-életpályamodellt támogató informatikai rendszer Az Oktatási Hivatal kialakította a minősítési eljárásokban kiemelt fontosságú elektronikus portfólió felületet (e-portfólió), mely szoros szimbiózisban együttműködik a KIR személyi nyilvántartásával Alapadatok feltöltése a KIR-be! szakvizsga, szakmai gyakorlat éveinek száma KIR adatok átemelése ep rendszer Megnyitva: 2014 február 6. Megnyitható lesz azok számára: Szakvizsga 14 év szakmai gyakorlat Intézményvezető adja meg a hozzáférést, kulcsot en cím megadása

32 Választás legördülő sávból Néhány szavas mondat beírás ep beviteli módok: Dokumentum feltöltés: 100 Mb tárhely Egy dokumentum max 10 Mb ajánlott 2-3 Mb PDF formátum! szöveg, kép mindegy Reflexiók mindig külön dokumentum Feltöltött dokumentumokat címkézni kell tárgyszavak megadása Minősítés évében többet tanító tárgyból elkészíteni a tematikus tervet 2 szakos, több szakos esetében Minél frissebben tanított tárgyból aktuális évben (arról tudunk könnyebben beszélni)

33

34

35

36 A pedagógus értékelése (Pedagógus I., Pedagógus II.) Bizottsági tagok egyenként, egymástól függetlenül, súlyozási szabályok alapján A Az értékelés elemei B % A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai, szakmai ellenőrzés összegző értékelése

37 A pedagógus értékelése (Mesterpedagógus, Kutatótanár) A Az értékelés elemei A pedagógus teljes szakmai tevékenységét bemutató portfólió értékelése A portfólióvédés értékelése Szakértői, szaktanácsadói, intézményvezetői tevékenység, tehetséggondozás, felzárkóztatás területén nyújtott tevékenység, pedagógiai-módszertani fejlesztésben való részvétel, akkreditált jó gyakorlat bemutatása a portfólióban Kutatási-fejlesztési tevékenység bemutatása portfólióban Amennyiben a munkakör részét képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a pedagógus által vezetett foglalkozás értékelése Amennyiben a munkakör részét nem képezi foglalkozás, tanóra megtartása, a munkakör ellátása során keletkezett dokumentum elemzése Intézményi önértékelés pedagógusra vonatkozó részei Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés során látogatott foglalkozások tapasztalatai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés összegző értékelése B %

38 Minősítési eljárást végző bizottság Szakértő I. (elnök): Mesterpedagógus fokozatba sorolt, névjegyzéken szereplő szakértő Szakértő II. (szakos): A kormányhivatal által delegált, névjegyzéken szereplő szakértő vagy pedagógusképző felsőoktatási intézmény oktatója Intézmény-vezető: A köznevelési intézmény vezetője vagy az általa megbízott pedagógusszakvizsgával rendelkező magasabb vezető; vezetői megbízással rendelkező alkalmazott; az intézményvezető minősítési eljárása esetében a fenntartó képviselője Kutatótanár minősítése: A három említett tagon kívül a Magyar Tudományos Akadémia delegáltja is részt vesz a minősítésben. A tanár minősítési eljárása esetén a minősítőbizottság egyik tagjának szakképzettsége azonos kell, hogy legyen az értékelt tanárnak a minősítés tanévében legnagyobb óraszámban tanított tantárgya tanítására jogosító szakképzettségével. Magasabb kategóriájú minősít. Elvégezték a szükséges szakértői képzést sikerrel.

39 Átmeneti szabályok A Pedagógus II. fokozat elérése A szeptember 1-jén Pedagógus I. fokozatba besorolt, több mint nyolc év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus először 2014-ben kezdeményezheti a minősítési eljárást ben az eljárás, 2016-ban PII. A pedagógus-szakvizsgával, és tizennégy év szakmai gyakorlattal rendelkező pedagógus április 30-ig kérelmezheti a Pedagógus II. fokozatba január 1-ével történő besorolását. A kérelem alapján a besorolás további feltétele, hogy a pedagógus április 30-ig feltöltse portfólióját a miniszter által kijelölt, az OH által kialakított és üzemeltetett informatikai támogató rendszerbe. A Pedagógus II. fokozatba be kell sorolni azt, akinek a portfóliója tartalmazza a 8. - ban foglaltakat. Az eljárást az OH szervezi december 31-ig minősítési eljárásban köteles részt venni fő

40 Átmeneti szabályok A Mesterpedagógus fokozat elérése A miniszter a pedagógus-előmeneteli rendszer országos bevezetése érdekében pályázati felhívást tesz közzé a Mesterpedagógus fokozatba történő besorolás céljából. A pályázati eljárást az OH bonyolítja le. A pályázaton az a pedagógus vehet részt, aki 1. rendelkezik legalább tizenöt év szakmai gyakorlattal és pedagógusszakvizsgával, 2. szerepel az Országos szakértői névjegyzéken, vagy az Országos érettségi vizsgaelnöki névjegyzéken vagy a szaktanácsadói névjegyzéken, 3. vállalja, hogy részt vesz az OH által szervezett szakértői vagy az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett szaktanácsadói továbbképzésen, 4. vállalja, hogy külön díjazás nélkül, a központi költségvetés által biztosított költségtérítés terhére részt vesz a szakértői, szaktanácsadói feladatok ellátásában.

41 2013/14-ben várható: 400 gyakornok és 1200 pedagógus próbaminősítése ajánlott a teljes portfólió Nem kell minősíteni: Azt a pedagógus munkakörben, valamint pedagógiai szakértő, pedagógiai előadó munkakörben foglalkoztatottat, aki a szeptember 1-jétől számított tizedik tanév végéig eléri a rá vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatárt. 10 évvel a nyugdíj előtt állókat. Minden pedagógus számára a pályája során kötelező: Minősítő vizsga (Gy P I.) Egy minősítő eljárás (P II.-be kerülés)

42 Köszönöm megtisztelő figyelmüket

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező,

KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. GYAKORNOK. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény. Kötelező, 1 KUTATÓTANÁR MESTERPEDAGÓGUS PEDAGÓGUS II. PEDAGÓGUS I. Választható, Leghamarabb 6 év után 85 %-os eredmény Kötelező, 6-9 év után 75%-os eredmény GYAKORNOK Kötelező, 2 év után 60%-os eredmény 2 A kötelező

Részletesebben

Budapest, 2013. október 25.

Budapest, 2013. október 25. Budapest, 2013. október 25. Kelemen Gabriella Pedagógiai szakértő RPI Az előadás tematikája A pedagógus portfólió, munkaportfólió Elkészítése elkerülhetetlen A minősítésben betöltött szerepe Hogyan készítsük

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI

HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI HOGYAN KÉSZÜLJÜNK A 2015. ÉVI MINŐSÍTŐ- VIZSGÁKRA ÉS MINŐSÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA? AZ E-PORTFÓLIÓ FELÜLET VÁLTOZÁSAI a céljaink akkor tudnak megvalósulni, ha képesek vagyunk elhinni, hogy amire törekszünk, nem

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A gyermekvédelmi szakellátási intézményekben,

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat A gyakornoki szabályzatot a nevelőtestület 2013. szeptember 05-i nevelőtestületi ülésén véleményezte. Tiszadada, 2013. szeptember 05. Petruska Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Törvényi

Részletesebben

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Oktatási Hivatal. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.5/12 kiemelt uniós projekt keretében kidolgozta

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYAR KÖZLÖNY 143. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2013. augusztus 30., péntek Tartalomjegyzék 2013. évi CXXXVII. törvény A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény módosításáról 66434 326/2013.

Részletesebben

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények

1. A köznevelési intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak fokozatokba történő besorolásához szükséges követelmények 66438 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 203. évi 43. szám III. Kormányrendeletek A Kormány 326/203. (VIII. 30.) Korm. rendelete a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 992.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott óvodai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÓVODÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv GYÓGYPEDAGÓGIAI INTÉZMÉNYEK ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ

Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Az Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ Gyakornoki Szabályzata 2007. Apáczai Nevelési és Általános Művelődési Központ 1 Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Gyakornoki szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 3 3. A szabályzat időbeli hatálya... 4 4. A szabályzat módosítása... 4 5. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT DARVAS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 2010 Darvas József Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 1 A közalkalmazottakról szóló 1992. évi

Részletesebben

A Szerb Antal Gimnázium

A Szerb Antal Gimnázium Szerb Antal Gimnázium 1 Gyakornoki Szabályzat A Szerb Antal Gimnázium Gyakornoki szabályzata Készült: 2007. november Cím: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. 1 Szerb Antal Gimnázium 2 Gyakornoki Szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA

GYAKORNOKI SZABÁLYZATA A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KONSTANTIN ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY GYAKORNOKI SZABÁLYZATA KÉSZÍTETTE: GÁL GÁBOR IGAZGATÓ SZOLNOK 2007 1 A gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról

Részletesebben

1. Fogalmak meghatározása

1. Fogalmak meghatározása Gyakornoki szabályzat A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Budapest, 2008. július 1. P l á n k Tibor igazgató GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992.

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Gyakornoki szabályzat 2007. december Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 2 2. A szabályzat területi, személyi hatálya...2 3. A szabályzat időbeli

Részletesebben

SZMSZ 14. sz. melléklete

SZMSZ 14. sz. melléklete SZMSZ 14. sz. melléklete Hatályba lépés időpontja: 2008. augusztus 1. Heller Alajosné főigazgató Tartalomjegyzék 1. Fogalmak meghatározása... 3 2. A szabályzat területi, személyi hatálya... 4 3. A szabályzat

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT GYAKORNOKI SZABÁLYZAT A közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 22. (9) bekezdés, valamint a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete

Minősítő bizottság. gyakörlö kölle giuma nak legala bb Pedagö gus II. föközatba sörölt, felke szített alkalmazöttja. A minősítési eljárás menete Jogszabályi háttér Nemzeti kö znevele srö l szö lö 2011. e vi CXC. tö rve ny 64-65.. A tö rve ny kerettö rve ny, a re szletszaba lyökat a 326/2013. (VIII. 30.) körma nyrendelet tartalmazza tö rve ny 94.

Részletesebben