ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL"

Átírás

1 2011. XIII. évfolym, 1. szám Ingyenes kidvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Bihrkeresztes Város Önkormányzt tisztelettel meghívj Önt és csládját z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulój lklmából trtndó megemlékezésre ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS március ór Református Templom Ünnepi Istentisztelet Igét hirdet: Ngy Zsolt esperes március ór Polgármesteri Hivtl Konferenciterem Ünnepi beszédet mond: Brbás Ferenc polgármester Áldssék neved FORRADALOM... Bocski István Áltlános Iskol és Egységes Pedgógii Szkszolgált diákjink ünnepi műsor Koszorúzás ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL Befejeződött művelődési ház, könyvtár, pic felújítás, hsznosult korábbi mozi épület, szépültek közterek és gzdgodott rendezvény nptár is Bihrkeresztesen. Bihrkeresztes fejlődő mikrotérségi központként vló működése érdekében fontos, hogy mind kínált szolgálttások, mind ezek elérhetősége, megközelíthetősége, z épített és természeti környezet minősége is megfelelő színvonlt érjen el. Az elmúlt hónpokbn forint európi uniós támogtássl megvlósult, összesen közel 180 millió forintos fejlesztés célj térségi központ szerepkörnek megfelelő funkciók, vonzerő és megjelenés fejlesztése, megújítás, továbbá társdlmi és gzdsági szerveződések elősegítése volt. A megvlósult tevékenységek következők: Az 1986-bn épült Művelődési Ház épületének külső és részleges belső felújítás, kdálymentesítése. A kötetes és 11 helyen mozgókönyvtári szolgálttást nyújtó Városi Könyvtár 1970-ben épített épületének komplex kdálymentesítése és felújítás. Az egykori Bihr Filmszínház épületének bővítésével, átlkításávl, felújításávl közösségi ház kilkítás. A pic épületének felújítás, z árusító terület térburkolás, vlmint kdálymentesítése. A Hősök tere és világháborús emlékmű felújítás, járd kilkítás téren. A Bihri Hgyományok Kistérségi Hgyományőrző Kvlkád hgyományteremtő módon hívj kvlkádr Bihrkeresztes és környező települések hgyományőrző csoportjit, elődóit, kézműveseit. A gondos előkészítésnek és precíz megvlósításnk köszönhetően felújítási, átlkítási munkáltok z elmúlt hetekben befejeződtek, így 2011-ben már megújult épületekben kezdődhetett meg munk. A fejlesztés megvlósítás során több mint 900 m2 zöldfelület újult meg városbn, összesen 1750 m2-nyi területen került sor épület felújításr, Közösségi Ház területe több mint 50 m2 rel bővült, miközben új munkhelyet is teremtett z Önkormányzt. A Bihri Hgyományok Kistérségi Hgyományőrző Kvlkádr projekt zárókkordjként, korábbi mozi, megújult és Bihr Közösségi Házként tovább funkcionálió épületében került sor. A Kvlkád lklmából többek között Debreceni Népi Együttes és Bródy János is fellépett. A rendezvénnyel hgyományt kíván teremteni város, melynek célj helyi értékek bemuttás, lkosság identitásánk, kötődésének erősítése érdekében. A projekt során felújított létesítményekben kilkításr került z kdálymentes közlekedés lehetősége is, így mozgáskorlátozottk mellett z idősebbek és bbkocsivl közlekedő csládok számár is könnyebben megközelíthetővé, elérhetővé váltk szolgálttások. A Bihrkeresztes közművelődési és gzdsági körzetközponti funkciójánk bővítése című projekt európi uniós társfinnszírozássl, leghátrányosbb kistérségek felzárkózását támogtó pályázti konstrukció keretében vlósult meg.

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÚJ ESZKÖZÖK A MENTŐAUTÓKBA A Bihrkeresztesi Mentőállomás 2010 novemberében felvette kpcsoltot Klmár Klárávl, z Országos Mentőszolgált Alpítvány irodvezetőjével. Célunk z volt, hogy mentőállomás eszközeit z lpítványon keresztül fejleszteni és bővíteni tudjuk. Az irodvezető elmondt, hogy z ellátási területünkről érkezett feljánlást ide szeretnék eszközként dományozni. Szinte npi kpcsoltbn voltunk, hogy képet kpjon rról, milyen eszközökre lenne itt leginkább szükség. Az lpítvány környező települések válllkozóink és mgánszemélyek dományából tudt támogtni mentőállomást. Ngyon fontosnk trtottuk, hogy olyn dolgokt kérjünk, miket tlán soh sem, vgy csk hosszú idő múlv tudtunk voln beszerezni. A kívánságlist elkészítésénél elsődleges szempont 42-es számú főút közelségének és blesetek számánk figyelembevétele volt. Így mentéstechniki és rögzítő eszközöket kértünk elsősorbn. Szempontunk volt még népbetegségek csoportjánk ismerete: (AMI, Dibetes, Stroke), ezért szerepeltettük listánkon légút- és vénbiztosításhoz szükséges eszközöket (motoros váldékszívó, lryngeális mszk, introsselis fúró, illetve tűkészlet.) Fontos volt list összeállításánál GPS szerepeltetése, hogy ne csk térkép segítse munkánkt, ugynis mentésnél z idő z egyik legfontosbb tényező február 8-án kptuk híreket, hogy megvnnk z eszközök, vgyis túlnyomó többsége, és szeretnék nekünk átdni február 12-ére beszéltük meg z eseményt. Minden kollég izgtottn várt npot, ugynis tíz éves fennállásunk ót még nem volt rá péld, hogy közdkozásból bármilyen eszköz eljusson hozzánk. A megbeszélt időre megérkeztek z Országos Mentőszolgált Alpítvány képviselői: Klmár Klár irodvezető és Názer Edit, ki mg is mentőtisztként dolgozott. Mindketten szkmi hozzáértésük lpján tudták, hogy ezeknek z eszközöknek milyen fontos szerepük vn mentőmunk során. Mi is szerettük voln megköszönni Segítőinknek lelkes és oddó munkát, ebédet készítettünk számukr. Az eszközök átdáskor mindenki meg volt illetődve, ugynis jó érzéssel töltött el minket, hogy vnnk még olyn emberek, kik szívesen dnk. Olyn eszközök kerültek átdásr, melyek ngyon fontosk számunkr: motoros váldékszívó, Lifepck, félutomt deffibrilltor, KED,mellény, gyerek Bord, felnőtt és gyermek vákuum rögzítő, speciális olló, mobil pulsoxyméter, 2 db GPS, 2 db LMA, speciális égési kötszer. Az dományok összértéke közel egy millió forint volt. Az dományok elhelyezése után elmondhtjuk, hogy két igzán jól felszerelt utóvl láthtjuk el feldtinkt, melyek évente közel 1800 esetet jelentenek. Ezekkel z eszközökkel ellátv, h beteghez hívnk minket-legyen z Pist bácsi vgy Mri néni- eredményesebbek lehetünk, mert előfordulht, hogy z Ő eszköze segítségével sikerül z állpotán jvítni, és kórházb szállítni. Klmár Klár irodvezetővel megbeszéltük, hogy zokt z eszközöket, melyek lemrdtk listáról, későbbiekben szeretnék pótolni. Ezúton is szeretném megköszönni mgm és kollegáim nevében minden dományozónk segítségét, feljánlását, bízv bbn, hogy jövőben is számíthtunk ngylelkűségükre. Vrg János mentőállomás vezető FELHÍVÁS ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA! Tájékozttjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy zoknk z ktív korúk ellátásár jogosult személyeknek, kik évben közfogllkozttás keretében munkviszonybn álltk, dóbevllási kötelezettségük keletkezett. Kérjük, sját érdekükben szíveskedjenek z dóbevllásukt elkészíteni és május 20. npjáig Nemzeti Adó- és Vámhivtlhoz benyújtni. Bihrkeresztes Város Polgármesteri Hivtl Szociális Irod

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK INDUL A KÖTELEZŐ E-MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS! Február 15-től egy hónp áll z grártámogtást kpott gzdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék dtszolgálttási kötelezettségüket. Az dtszolgálttás kiterjed minden z Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm (ÚMVP) és Hlászti Opertív Progrm (HOP) keretében meghirdetett támogtási formár és csk elektronikusn nyújthtó be Mezőgzdsági és Vidékfejlesztési Hivtlhoz (MVH). Az E monitoring benyújtás 38 ezer gzdát érint és korábbi évekhez hsonlón interneten, Ügyfélkpus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben gzdálkodó rendelkezik ügyfélkpus regisztrációvl, oldlon z Elektronikus ügyintézés menüben z e-monitoring lklmzást kiválsztv, z ügyfélkpun keresztül, regisztrációs szám beírásávl le tudj tölteni névre szóló dtlpokt. Az dtszolgálttás elvégezhető meghtlmzott útján is, ám fontos, hogy ebben z esetben meghtlmzást kinyomttv, ppír lpon is el kell jutttni z MVH illetékes kirendeltségére. A meghtlmzás kitöltéséhez múlt évben hsznált jelszó érvényes, mennyiben vlki elveszítette, elfelejtette, G946 nyomttványon, személyesen vgy posti úton kérhet újt. A nyomttvány letölthető z MVH honlpjáról is. A htékony feldolgozás érdekében meghtlmzást minél előbb, de legkésőbb z dtszolgálttás benyújtásávl egyidejűleg érdemes postár dni. Az Európi Mezőgzdsági Vidékfejlesztési Alpból (EMVA) és z Európi Hlászti Alpból (EHA) támogtott intézkedések évi monitoring dtszolgálttás teljesítésének főbb szbályiról Jogforrás: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet évre vontkozó monitoring dtszolgálttás htárideje és z dtszolgálttás benyújtásánk módj: Az ügyfél évben február 15. és március 15. között köteles monitoring dtszolgálttási kötelezettségét teljesíteni, kivéve z EM V A-ból z Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm I. és II. intézkedéscsoportjához kpcsolódó képzések tárgyábn nyújtndó támogtások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogtások esetét, mivel szükséges dtok támogtási és kifizetési kérelemben rendelkezésre állnk. Az ügyfél dtszolgálttási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, melyhez z MVH Útmuttót készít. Az ügyfél z dtszolgálttási kötelezettségének meghtlmzott útján is eleget tehet, ebben z esetben meghtlmzást z MVH áltl rendszeresített, elektronikus felületről letölthető formnyomttványon kell bejelenteni. Ez esetben z dtszolgálttás tényét dokumentálni kell vgy KR dokumentum két példánybn történő kinyomttás és nyomttott példányok minden oldlánk z ügyfél és meghtlmzott áltli szignálásávl és dokumentum láírásávl, vgy z ügyfél egy áltl láírt nyiltkoztbn is elismerheti, hogy feltöltött KR dokumentum dttrtlmát ismeri, és zzl egyetért. A meghtlmzást posti úton vgy személyesen z ügyfél lkóhelye vgy székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltséghez kell benyújtni, legkésőbb z dtszolgálttás benyújtásávl egyidejűleg. Az ügyfél minden évben csk z dtszolgálttás évét megelőző évre vontkozón köteles dtot szolgálttni z lábbi időszkokr vontkozón: támogtási htározt jogerőre emelkedését/szerződés megkötését követő évben művelet megvlósításánk időszkábn évente művelet befejezését követően z utolsó kifizetési htározt meghoztlát követő évben jogszbálybn előírt fenntrtási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje ltt évente Az EHA-ból támogtott ügyfél is évben február 15. és március 15. között monitoring célú dtszolgálttásr kötelezett. A évi XVII. törvény 71. (1) bekezdésének ) pontj lpján mennyiben z ügyfél monitoring dtszolgálttási kötelezettségének nem tesz eleget, vgy zt késedelmesen, hibásn, vlótln dttrtlomml, hiányosn, vgy nem z előírt módon teljesíti, mulsztási bírsággl sújthtó. A monitoring dtszolgálttássl kpcsoltos kérdésekben z MVH központi ügyfélszolgált, flugzdászok és z grárkmri tnácsdók nyújtnk segítséget. Lupócz Zoltán Agrárkmri Tnácsdó

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK Szbolcs-Sztmár- Bereg Megyei Kormányhivtl Munkügyi Központj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S mikro-, kis- és középválllkozások munkhelyteremtő beruházásink támogtásár A pályázt kódjele: MPA KKV A Nemzetgzdsági Minisztérium ( továbbikbn: minisztérium) pályáztot hirdet mikro-, kis- és középválllkozások ( továbbikbn: KKV) munkhelyteremtő beruházásink támogtásár. Pályázni csk olyn beruházássl lehet z ország bármely településéből, mely esetében pályázó: beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi, és támogtás kifizetésére vontkozó elszámolását benyújtj (ez feltétel új épület, épületrész építésére vontkozón is érvényes), beruházásbn érintett telephelyen leglább 2 fő teljes munkidőben fogllkozttott munkvállló számár létesít új munkhelyet, beruházássl létrehozott kpcitásokt, szolgálttásokt z eredeti fogllkozttási célnk megfelelően beruházás befejezésétől számított 3 évig - folymtosn fenntrtj és működteti z érintett régióbn. beruházás nettó - ÁFA visszigénylési jogosultsággl nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének leglább 25 %-át sját forrásból biztosítj, melybe z állmháztrtás lrendszereiből nyújtott támogtás nem számíthtó be, beruházás befejezését követő 90 npon belül tervezett létszámbővítést megvlósítj fejlesztéssel érintett telephelyen. A támogtás formáj: vissz nem térítendő. A támogtás mértéke: Alptámogtásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkhely. Az lptámogtáson kívül z lábbi kiegészítő támogtásokr lehet pályázni, külön-külön, illetve hlmozottn: ) mennyiben beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken vlósul meg, új munkhelyenként 150 ezer Ft, b) mennyiben beruházás leghátrányosbb helyzetű kistérségekben, továbbá leghátrányosbb helyzetű kistérségekkel zonos elbánásbn részesített településeken vlósul meg, új munkhelyenként 300 ezer Ft, c) mennyiben beruházás befejezését követően munkügyi kirendeltségeken nyilvántrtásbn lévő kiközvetített álláskeresők fogllkozttásár válllkozik pályázó, új munkhelyenként 500 ezer Ft, d) mennyiben c) pontbn meghtározott álláskeresők közül helyi cigány kisebbségi önkormányzt, ennek hiányábn rom érdekképviseleti vgy rom civil szervezet vgy z etniki szószóló jánlásár pályázó rom munkvállló fogllkozttását válllj, új munkhelyenként 200 ezer Ft. A pályázó így 2,2 millió Ft/új munkhely mértékű fjlgos támogtást igényelhet, mennyiben válllkozás leghátrányosbb helyzetű kistérségben/településen működik, és fentiekben felsorolt vlmennyi szempontnk megfelel. Pályázti dokumentáció: A támogtás nyújtásánk részletes feltételeit, pályázt elkészítéséhez szükséges információkt, vlmint kötelezően kitöltendő, pályázttl együtt benyújtndó dokumentumokt pályázti felhívás, továbbá pályázti útmuttó és mellékletei trtlmzzák. A pályázti dokumentáció minisztérium honlpjáról letölthető, vlmint munkügyi központokbn és kirendeltségeiken - kistérségi és települési listák kivételével - átvehető. A pályázt benyújtás: A pályáztot 2 példánybn (1 eredeti és 1 másolt), mgyr nyelven, pályázti útmuttóbn és mellékleteiben szereplő szempontok lpján, kizárólg pályázti dokumentációbn lévő dtlpok kitöltésével lehet elkészíteni, melyhez cstolni kell pályázti útmuttóbn megdott minták lpján összeállított nyiltkoztokt és dokumentumokt. A pályázt trtlmát ( cstolndó dokumentumok, nyiltkoztok kivételével) CD elektronikus dthordozón is be kell nyújtni. Pályáztot személyesen nem, kizárólg z lábbik szerint lehet benyújtni: A tértivevényes küldeményként feldott, vgy gyorsposti/futárpost (grntált kézbesítési idejű belföldi posti szolgálttás) szállítás igénybevételével pályáztot régiónként egy címre, beruházás helye szerint illetékes, kiemelt htáskörrel rendelkező munkügyi központ részére lehet eljutttni február 17- től március 31-ig terjedő időszkbn. A feldás időpontjánk küldeményen szereplő - pályázó áltl igzolhtó - postár dás dátum számít. Nemzetgzdsági Minisztérium A Szbolcs-Sztmár-Bereg Megyei Kormányhivtl Munkügyi Központjánk t á j é k o z t t ó j I. félévben Hjdú-Bihr megyében induló jánlott képzési progrmokról Az átmeneti vgy trtós elhelyezkedési gondokkl küzdő álláskeresők, pálykezdők számár tábláztbn szereplő képző, átképző és továbbképző progrmokt jánlj Munkügyi Központ. A képzéssel megszerezhető képesítések ngymértékben növelhetik munkválllási esélyeket Bővebb információért keresse Munkügyi Központ lkóhely szerint illetékes kirendeltségét.

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK So r- sz á m A megszerezhető képesítés megnevezése A képzés helyszíne Tnfo lymszám Tervezett indítási idő Burkoló + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen március 35/ A* EÜ Heti intenzi tás (ór) Időtrtm (hó) Létszá m (fő) Belé pési feltételek Egyéb feltételek, információ k Debrecen április 35/40 4,6 16 A EÜ Cserépkályh-készítő + Digitális írástudás elsjátítás Építményvkoló kőműves,+ Épületflzó kőműves, + Építési kisgépkezelő + Digitális írástudás elsjátítás Építményvkoló kőműves,+ Épületflzó kőműves, + Építési kisgépkezelő + Digitális írástudás elsjátítás Festő, mázoló és tpétázó + Digitális írástudás elsjátítás Fogyóelektródás hegesztő + Volfrmelektródás hegesztő + Digitális írástudás elsjátítás Bihrkeresztes április 35/40 5,5 16 A EÜ Debrecen április 35/40 4,9 16 A EÜ Debrecen április 35/40 8,8 24 A* EÜ Debrecen április 35/40 7,4 24 A EÜ Gzdsági informtikus Debrecen április É _ Hostess + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő Debrecen március 30 8,7 24 É EÜ Ingtlnközvetítő + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen március 30 3,5 20 É _ Mrketing- és reklámügyintéző + Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás Mérlegképes könyvelő + Digitális írástudás elsjátítás Protokollügyintéző + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő Debrecen március É _ Debrecen április 30 10,5 20 É Debrecen április 30 11,8 24 É Szkács + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen április 35/ A* EÜ Szállodi portás, recepciós + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő Számítástechniki szoftverüzemeltető + Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő Szociális gondozó és ápoló + Digitális írástudás elsjátítás szkmi előképzett EÜ+l ség pszintű nyelvtudás Debrecen április É EÜ Debrecen március 30 7,8 24 É _ Hjdúnánás március 30/ A* EÜ Tkrító + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen március 35/40 3,7 20 A EÜ Ügyintéző titkár + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő Vlutpénztáros és vlutügyintéző + Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás Vendéglátó eldó + Digitális írástudás elsjátítás Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő hldóknk + Digitális írástudás elsjátítás Állmilg elismert német áltlános fjtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás "C" ktegóriás gépjárművezető + Tehergépkocsivezetői lp képesítésre felkészítő szktnfolym Debrecen április 30 12,9 24 É _ Debrecen április 30 5,1 24 K _ Debrecen április 35/40 3,1 16 A EÜ Debrecen március 25 6,5 12 É SZ Debrecen április 25 3,9 12 É SZ Debrecen március 25 6,5 12 É SZ Debrecen március 20 3,1 16 A ECDL Strt (4 modul) Debrecen március A SZ Jelmgyrázt: -A= nem igényel befejezett áltlános iskoli végzettséget; A = lpfokú iskoli végzettség; SZ = szkképesítés;é = érettségi; A* = 10 évfolym, h z áltlános iskol 8. osztályát z 1998/1999. tnévet követően fejezte be, K középiskol utolsó évének elvégzése EÜ= egészségügyi lklmssági vizsgált Heti intenzitás: mennyiben z elmélet és gykorlt esetében eltérő, z első érték z elmélet, második érték gykorlt heti intenzitását jelenti EÜ II., PÁV III."B" kt.jog. A képzési támog tás forrás Megjegyzés 1. Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI A székhely iskolánk és tgiskoláink elsősei jnuár elején mérhették össze ügyességüket egy sport délelőtt keretében. Ezzel befejeződött z elsősök próbáj z iskolpolgárrá váláshoz. Hmrosn ünnepélyes keretek között megkpják z iskolemblémávl ellátott sált és nykkendőt. Közeleg beirtkozás ideje, reméljük, hogy z idén is sok új kisdiák nálunk kezdi meg tnévet szépen felújított, korszerűen felszerelt, minden igényt kielégítő iskolánkbn. Az első félévet Diákbálll zártuk, mit ngy várkozás előzött meg. Ezen hgyománnyá váló rendezvényen tnulóink jól érezték mgukt. A Bál Szépei Szthmári Csenge és Biró Krisztián lettek, Táncversenyt Mohácsi Mónik és Dróczi Péter Pál nyerte. Jnuárbn került sor Művelődési Ház és Könyvtárrl közösen megrendezett Bihri Hgyományőrző Kvlkád megrendezésére felújított épületekben. Az kdályversenyen felső tgoztos osztályok mérhették össze tudásukt, ügyességüket különböző állomásokon (népi ruházt felismerése, népi ételek, népi hsználti tárgyk, népi gyermekjátékok, néptánc, népdltnulás, totó Bihrkeresztesről és Osváth Pálról, tájékozódás Bihrkeresztes térképén). Az lsósok Bihri Közösségi Házbn Szeredás Együttes műsorán szórkozhttk. Jnuár 21-én Mgyr Kultúr Npj tiszteletére rendeztük meg Városi Könyvtárbn Kzinczyverseny városkörnyéki fordulóját. 1. helyezett lett 7-8. osztályos korcsoportbn Fercsák László (8. b), 2. Szántó Viol (8. b), 3. Átyin Regin (8. b), z 5-6. osztályos korcsoportbn 1. Kiss Tifni (5. b), 3. Kovács Rebek (6.b). Köszönetet mondunk minden kedves támogtónknk, segítségéért, feljánlásáért, melyre jövőben is számítunk! A bálon fellépő egykori és jelenlegi tnítványunknk is köszönjük, hogy műsorukkl hozzájárultk z este jó hngultához. A bál bevételét Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alpítvány számlájár fizettük be, melyet tnulóink jutlmzásár, osztálykirándulások, nyári táborozásokr fordítunk. Támogtóink voltk: Bihrkeresztes Város Önkormányzt, Brbás Ferenc, Kubinyiné Szilágyi Mári, Dni Bél Péter, TAMOTA Néptánc Együttes, Igzgyöngy Hstánccsoport, Hodosán Hjnlk, Kontr Leil, Vid Anikó, Dr. Békési László, Dr. Békési Lászlóné, Pénzes Zsigmond és csládj, 8.A osztály, Vjnáné Kós Mári, Vjn Vivien 5.b, 7.A osztály, Vjn Richárd 7., Venyige Sándor, Dr. Szilágyi Ferencné, Vjd Mihály és felesége, Ngy István, Blogh Géz, Szbó Lászlóné, Átyin Imre, Ngy Zsigmond Sándor, Butt Jánosné, Gyolcsos Józsefné, Hszon Sándor és csládj, Vrg Miklós és csládj, Horváth Géz, Horváth Gézáné, Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület, Gálné Verő Judit, Bihrik Bihrért Közhsznú Egyesület, 8.B osztály 12 tnulój, 5.B osztály, Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Ngy Zoltánné, Pornói Imréné, Jutk Boltj, 3.B osztály, 3.A osztály, 6.A osztály, Apáczi Kidó, Kőhegyi Ferenc, Kőhegyi Ferencné, Pedgógii Szkszolgált, Máté Sándorné Kozm Andre, Vrg Dávid 7.c, Szbó András és csládj, Németh Ernő és csládj, Ngyné Ngy Mrinn, Ngy Brnbás, Szülői Munkközösség, 1. osztály, Bocski István Gimnázium, Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium, Pércsi Sándor és csládj, Szivárvány Óvod és Bölcsőde, Mór Év, Pálfi Zoltán és csládj, Bocski István Áltlános Iskol és Egységes Pedgógii Szkszolgált, 4.B osztály, 6.B osztály, Koszorus Gyul, Koszorus Blázs, 2. osztály, Némethné Kiss Mriett, Alsó tgoztos munkközösség, Kovácsné Kulcsár Judit, Bozsódi Erzsébet, 7.C osztály, Ppp Zoltánné, Kozák József és csládj, Gárdonyi Zoltán Református Áltlános Iskol és Művészetokttási Intézmény, Jován János, Volán Pck Zrt., 4.A osztály, Gyul Ferencné, Bihrkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények, Csláné Brth Csill, Horváthné Csengeri Mrgit, Polányi Ljosné, Szmosközi János, Szmosközi Jánosné, Bárány László, Bárány Aliz, Tolvj Zoltán, Bónácz Ilon, Dózs Sándorné, Szrk Istvánné, Brcs Gyuláné, Kiss Sándor, Gondviselés Ház, Kiss Attiláné, Szbó Szbolcs és csládj, Iozs Pirosk, Toki Vincéné, Mári Sándorné, Szűcs Andrásné, Hegyi Gyuláné, Rit Ór- Ékszer, Erdélyiné Szőke Tünde, Pálfi Sándor, Veress Jánosné, Szbóné Kovács Judit, Brcs Gyuláné, Toki Istvánné, Kelemen János és felesége, Vrg Gyuláné, Vss Mári, Chrlie Hűtő Kft., Eszenyi Antlné, Gyökös Zoltán és csládj, Mrozsiné Molnár Mrgit, Vrg Attil és csládj, 5.A osztály, Bíró Ljos és csládj, Román Kisebbségi Önkormányzt, Pálfi Viktor és csládj, Berettyó Pék Kft., Di Virágbolt, Deripress Bt. Sütemény feljánlás: 1. osztály, 8.A osztály, Bíró Ljos és csládj, Szrvs Ferenc 4.b, Trr Imre 4., Rácz Ádám 5.b, Sándor Péter 5., Pálfi Viktor és csládj, Hevesi Henriett 6., Gyöngyi Dominik 5.b, Vrg Antl 8.b, Vrg Viktóri 4., Hlász Hedvig 5.B Az Arny János Gimnázium ngol levelezős versenyén 1 helyezett lett Torm Bence 8. osztályos tnuló. Felkészítő tnár: Kissné Tóth Edit. Levelezős informtik verseny döntőjében 1. helyezett lett Pénzes Zsigmond (7. ). Felkészítő tnár: Szántó Zsigmond. Eredményükhöz grtulálunk! Dni Bél Péter igzgtó

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÜNNEPELTÜNK Amikor nyugdíjb vonultm, feleségemmel együtt elhtároztuk, hogy megszervezzük nyugdíjs klubot, mert igény volt rá. Ez éppen 15 évvel ezelőtt történt. Mi zt mondtuk, ide mindenki jöhet, h z lábbi elveket elfogdj: - politizálásnk helye nincs. - itt mindenki nyugdíjs, hogy zelőtt milyen volt társdlmi státusz, nem számít. Elég nehezen indult, mert voltk olyn elvárások is, mit többség nem fogdott el, pl. volt olyn, ki nygi előnyt remélt, voltk, kik pénzre krtk kártyázni és olynok is, kik ivásztot krtk folyttni. Mikor belátták, hogy ez nem megy, nem jöttek többet. Mi ezt nem sjnáltuk. Felvetődik kérdés: mi trt össze bennünket? Mi z, mi minden kedden délután idehoz A múlt pusztán nyersnyg z irodlom számár. Az irodlom mrdndó jelen: bbn z értelemben, hogy megkísérli múltt z ktuális jelenbe emelni. A Pndúr és sárréti betyárok Február 11-én délután városunkbn rendhgyó módon, koszorúzássl kezdődött Kocsis Csb : A legelső pndúr című könyvének bemuttój. Az rdi Concord Medi Jelen Kidó gondozásábn megjelent regénnyel legelőször városi könyvtárbn ismerkedhetett meg z irodlomkedvelő közönség. A mindnnyiunkt? Mi z vonzerő, mi lábinkt ide irányítj? Eshet eső vgy hó, fújht szél, mi jövünk, jövünk, mert várnk bennünket klubtársk. H vlki nem jön - mert nem jöhet - ggódunk érte. Kérdezzük, ki tud ról, mi vn vele. Én úgy gondolom, hogy ez vonzerő z empátián, megértésen, bráti szereteten lpszik. Nem vgyunk egyformák, még szerencse. Mindnnyiunknk vnnk rigolyái, ezeket zonbn toleráljuk, elnézzük egymásnk. Bolhából nem csinálunk elefántot. Február 22-én ünnepelni gyűltünk össze. Meghívásunknk eleget téve megtisztelt bennünket részvételével Brbás Ferenc polgármester úr, Árgyelán Andre jegyző szszony és Boros Béláné, z Idősek Klubjánk vezetője. Köszönjük, hogy idejükből áldoztk ránk. Amikor lecsendesedett társság, igyekeztünk röviden feleleveníteni 15 év eseményeit. Mindent nem sikerült, igz nem is ez volt cél, de egy kicsit jó volt nosztlgiázni. Mjd mi, önként válllkozók, rövid műsort dtunk elő. Kedvelt versek, párbeszédek, forizmák hngzottk el, melyek mindenkit jókedvre derítettek. Ezek után került sor jelenlegi klubtgok részére egy ngyon szép "Emléklp" átdásár. Mjd felkértük Polgármester urt, legyen tiszteletbeli tgj klubunknk, mit ő elfogdott. Ekkorr megérkezett z előre megrendelt vcsor Fábián Mester Kft-től. Az étel ngyon finom és bőséges volt. A vcsor elfogysztás után beszélgettünk, nótázgttunk. Húsz ór körül feltöltődve, jó hngultbn, zzl reménnyel váltunk el, hogy még sok éven keresztül ilyen egyetértésben, szeretetben, jó egészségben tlálkozhtunk minden kedden. Kelemen János Kelemen Jánosné kötetről Jámbor Gyul, könyv szerkesztője beszélt. A történet O'sváth Pál csendbiztosról és sárréti betyárok életéről szól. A volt debreceni diák 1848-bn ktonánk állt. A forrdlom bukás után tehetséges fitlember szbdsághrcos múltját és rngját rejtegetni kényszerült. Viszontgságos évek után flusi jegyző, mjd pndúr lett belőle. Az izglms regényben felvonulnk világtól elzárt,és mi olvsó áltl is kevéssé ismert Sárrét kkoribn mocsrs tájink pásztoremberei, méneseket dézsmáló betyárok világ. Ebben környezetben próbál rendet és törvényességet teremteni főpndúr, kit vlóságos személyről mintázott meg z író. A könyvbemuttót színesítette- regény témájához illeszkedőenrégi betyárdlok elődás egy népi énekes áltl. A bemuttó végén Kocsis Csb dedikált művét.

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK CSIGA-CSINÁLÓ POCSAJBAN A bihrkeresztesi Román Kisebbségi Önkormányzt vezetőjétől Butt Jánostól meghívást kptunk pocsji Román Kisebbségi Önkormányzt áltl szervezett csigcsinálásr. A meghívást szívesen fogdtuk, jnuár 29-én délelőtt 9 órkor Művelődési Ház előtt gyülekeztünk. Frsngi Btyus Bál 2011 Mint eddig minden évben, újr megrendezte hgyományos frsngi btyus bálját Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület. A mi csoportunk 8 fővel, Román Kisebbségi Önkormányzt 7 fővel képviselte mgát. A Kistérségi iskol utóbuszávl mentünk. Bedőben még cstlkozott hozzánk 6 fő. 10 órár Pocsjb értünk. A Sportcsrnokbn fogdtk bennünket. Mzsu Jenőné Nusik mindenkit személyesen üdvözölt. Az sztlok fehér broszszl voltk leterítve. A dolgos kezű pocsji sszonyok már gyúrták, nyújtották tésztát. Mi is bekpcsolódtunk munkáb. A csoportok megérkezése után Kecskés Gyul polgármester Úr köszöntötte z ott lévőket, mjd Nusik elmondt, hogy mi célból készül csigtészt. Március 5-én rendezik VŐFÉLY tlálkozót, hová 650 fő vendéget várnk z egész A műsort Dráv-menti népdlcsokorrl Fehér Mályv kezdte, megdv ezzel z est hngultát, mjd berekböszörményi vendégeink pjzán népmesével, Z'-Zi Lbor pródiávl és egy ősi mesterség lámpgyújtogtó múltidéző, de npjink fonákságit jól kiprodizáló monológgl folyttták. A Fehér Mályv cspt mgához rgdv szót műsort két humoros mesével vitte tovább, melyet rjtunk kívül két óvodássá vált óvónőnk is végighllgtott, mjd 70-es évek munkásszállójánk hngultát idézte egy dljátékkl, vlmint részleteket hllottunk Prsztbibliából. Befejezésképpen Tóth Gyul citerásunk gyönyörű citerjátékávl és néhány bordlll örvendeztette meg ngyérdeműt. Nem mrdhtott el jelmezes felvonulás sem, megjelent Szörnyell de Frász, Kíváncsi Kcs krktere, legfitlbb egy tkrítónő személyében képviseltette mgát. A finomságok elfogysztás után táncmultság következett, mely kiváló hngultbn telt. npos lkodlms ünnepségre. 30 kg lisztből 100 fő készítette csigát. Pocsj, Vekerd, Drvs, Bedő, Mezőpeterd, Bihrkeresztes, Létvértes képviseltette mgát. Munk közben pogácsávl, üdítővel, kávévl kínálták dolgos kezű résztvevőket. Ebéd előtt étvágycsinálóként, Kocsi Gyuláné Erzsike Sebestyén István erdélyi író: Arny mdár, rny fészek című meséjét mondt el. Ebéd után édes süteménnyel kínáltk bennünket. Ppp Gyuláné, Etus áltl sütött süteményt vittünk mi is közös kínálásr. Csig-csinálás közben énekeltünk. Megérkezett zenész is, és munk befejezése után úgymond betpostuk csig végét. Jó hngult volt. Köszönjük, hogy ott lehettünk. Szűcs Andrásné Fehér Mályv Hgyományőrző Egyesület tgj Ezúton szeretnénk megköszönni támogtóinknk: Bihrkeresztes Város Önkormányztánk, Fábián Mester Kftnek, Kocsis Micó Miklósnk, Bors Imre válllkozónk, Pető PEPE Zsolt válllkozónk, Tpsziné Botlik Hjnlk egyéni válllkozónk, Sütő Lászlóné válllkozónk, Boros Beátánk, Gondviselés Ház Öregek Otthonánk, tomboltárgyk feljánlóink, hogy támogtásikkl lehetővé tették rendezvényünk sikeres lebonyolítását. A Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület Tgji

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról

Csorvási Híradó. Tájékoztató a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi választásán érvényes és hatályos szabályokról Csorvási Hírdó 2010. július-ugusztus KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 7.-8. SZÁM Tájékozttó helyi önkormányzti képviselők és polgármesterek 2010. évi válsztásán érvényes és htályos szbályokról A címben jelzett

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

Áldott karácsonyt kívánunk!

Áldott karácsonyt kívánunk! Önkormányzti hvilp XXII. évfolym, 12. szám 2013. december Áldott krácsonyt kívánunk! A Polgármesteri Hivtl dolgozói nevében Dr. Bráth Krisztin, jegyző A Képviselő Testület nevében Bt József, polgármester

Részletesebben

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja

HÍR - LEVÉL. Levél Önkormányzatának időszaki lapja HÍR - LEVÉL Levél Önkormányztánk időszki lpj 2007. I. negyedév KEDVES LEVÉLI POLGÁROK! z év vége, z új év eleje mindig számvetések és tervezések időszk úgy közéletben mint mgánéletben. Értékelünk és tervezünk:

Részletesebben

A tűznek nem szabad kialudni

A tűznek nem szabad kialudni XVI. évfolym, 4. szám (53.) A 2007. december A tűznek nem szbd kiludni Régi tervem volt, hogy z ecsédi könyvtárbn helytörténeti témábn rendezzünk ismeretterjesztő elődásokt, de úgy gondoltm, hogy érdemes

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január

Bács Kiskun Megyei Monda és Mesemondó Találkozó. XVIII. évfolyam 224. szám 2013. január Hírlevél XVIII. évfolym 224. szám 2013. jnuár A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Bács Kiskun Megyei Mond és Mesemondó Tlálkozó Intézetünk 2013.

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok!

Csorvási Híradó. Tisztelt Választópolgárok! KÖZÉLETI LAP XXI. ÉVFOLYAM 1.-2. SZÁM Tisztelt Válsztópolgárok! Már több forrásból is értesülhettek rról, hogy köztárssági elnök 2010. április 11 - re és 25 -re tűzte ki z országgyűlési képviselők megválsztásánk

Részletesebben

Átfogó fejlesztések Biharkeresztes központjában uniós támogatással

Átfogó fejlesztések Biharkeresztes központjában uniós támogatással 2010. XII. évfolyam, 9. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Átfogó fejlesztések Biharkeresztes központjában uniós támogatással Biharkeresztes közművelődési és gazdasági

Részletesebben

Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei

Elballagtak a sárvári középiskolák végzősei SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2013. MÁJUS 17. Elbllgtk sárvári középiskolák végzősei Közel kétszázötven diák fejezte be z idei tnévben középiskoli tnulmányit

Részletesebben

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft

Abádszalóki. április-május HÍRNÖK 04-05. Ára: 150,- Ft Abádszlóki z Abádszlóki Önkormányzt lpj HÍRNÖK XVI. évf. 4-5. szám 2012. április-május 04-05. április-május Ár: 150,- Ft Ingyenes jégkrém, sültkolbász, szörp gyermekeknek, mit ők névre szóló meghívóik

Részletesebben

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára:

Kisbíró. A tartalomból: Kedves Olvasók! Felhívást teszünk közzé fotózni szerető olvasóink számára: 2066 Szár és Újbrok Önkormányztánk lpj XIX. évfolym 2. szám 2015. február Kedves Olvsók! Véget ért egy vidám, szép időszk z évnek, Frsng ideje. Multtk kicsik és ngyok, idősek és fitlok, egy időre báki

Részletesebben

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én.

Szeptember végén szavalóverseny. Országos népzenei minősító lesz Szabadszálláson, szeptember 5-én. Hírlevél XVI. évfolym 206-207. szám 2011. július-ugusztus A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Szeptember végén szvlóverseny A Bács-Kiskun

Részletesebben

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös

Dél alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncválogató 2010. március 20 21. Kiskőrös Hírlevél XV. évfolym 191. szám 2010. március BácsKiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj KULTÚRHÁZK ÉJJEL NPPL KÉPZŐMŰVÉSZET jegyében 2010. szeptember

Részletesebben

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok

Faluház és szolgálati lakás Lakossági fórumok Biri Község Önkormányztánk független lpj Brátim! Tisztelt Birisiek! Az ezredfordulót követő tizenegyedik év decembere vn. A múlt évhez hsonlón most is megállpíthtjuk: ez z esztendő is gyorsn elszldt. De

Részletesebben

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége

Sárváron tanácskozott a Magyar Szállodák Szövetsége SÁRVÁRI HÍRLP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ XXIV. ÉVFOLYM 22. SZÁM 2012. NOVEMBER 23. Sárváron tnácskozott Mgyr Szállodák Szövetsége Régió Év Szállodás Ktz Péter, Dnubius sárvári szállodájánk igzgtój

Részletesebben

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA

2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA 2010. X!I. évfolyam, 1. szám Ingyenes kiadvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA VISSZATEKINTŐ! Átlépve az új esztendő küszöbén, szokás számba venni az elmúlt év eseményeit, sikereit és

Részletesebben

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó

KARÁCSONYI ÉS ÚJÉVI KÖSZÖNTŐ KARÁCSONYI AJÁNDÉK. Szalai Kálmán esperes. A levéli állandó lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen levélen lakó AMÍG EL NEM JÖN... Ilyen december hónpunk. Tele vn reménnyel. Tele vn vágykozássl. Szt. Lukács evngéliumábn olvshtjuk: Szívszorongv várják z emberek, hogy mi történik világgl. Mert Isten igérete szerint

Részletesebben

ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ. Az ivóvíz-szolgáltatás jövője Újkígyóson

ÚJKÍGYÓSI ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ. Az ivóvíz-szolgáltatás jövője Újkígyóson VIII. ÉVFOLYAM évfolym 5. 6. SZÁM szám ÖNKORMÁNYZATI ÉRTESÍTŐ Térfigyelő kmerák z újkígyósik nyuglmáért Az ivóvíz-szolgálttás jövője Újkígyóson Az utóbbi években számos olyn Újkígyós változás Város indult

Részletesebben

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI

HÍRMONDÓ ZAGYVARÉKASI Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 3. szám - 2013. március ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ 2013. március 15. Szbdság tér MÁRCIUS ÖRÖKKÖDIKE c. z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153

HÍRMONDÓ. Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Önkormányzti Időszki Lp HU ISSN 1789-8153 Ár: 220,- Ft VII. Évfolym 12. szám - 2013. december ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes Krácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt! Az év vége közeledtével jó gzd is

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI

hírek KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS OBJEKTÍV, KÖZÉLETI XIX. CSENGELEI SPORTNAPOK TERVEZETT PROGRAMJAI Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS november július 08.10. OBJEKTÍV, OBJEKTÍV, KÖZÉLETI KÖZÉLETI HAVILAP HAVILAP ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Ingyenes Ingyenes LAKOSSÁGI ÉRTESÍTÉS XIX. CSENGELEI

Részletesebben

Nyertesek Észak-magyarországon

Nyertesek Észak-magyarországon Társdlmi Megújulás Opertív Progrm 3.2.3/08/2 Építő közösségek - közművelődési intézmények z egész életen át trtó tnulásért 2. kör: A közművelődés nem formális és informális tnulás szolgáltábn A pályázt

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben