ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL"

Átírás

1 2011. XIII. évfolym, 1. szám Ingyenes kidvány BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÖZÉLETI LAPJA Bihrkeresztes Város Önkormányzt tisztelettel meghívj Önt és csládját z 1848/49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulój lklmából trtndó megemlékezésre ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS március ór Református Templom Ünnepi Istentisztelet Igét hirdet: Ngy Zsolt esperes március ór Polgármesteri Hivtl Konferenciterem Ünnepi beszédet mond: Brbás Ferenc polgármester Áldssék neved FORRADALOM... Bocski István Áltlános Iskol és Egységes Pedgógii Szkszolgált diákjink ünnepi műsor Koszorúzás ÁTFOGÓ FEJLESZTÉSEK BIHARKERESZTES KÖZPONTJÁBAN UNIÓS TÁMOGATÁSSAL Befejeződött művelődési ház, könyvtár, pic felújítás, hsznosult korábbi mozi épület, szépültek közterek és gzdgodott rendezvény nptár is Bihrkeresztesen. Bihrkeresztes fejlődő mikrotérségi központként vló működése érdekében fontos, hogy mind kínált szolgálttások, mind ezek elérhetősége, megközelíthetősége, z épített és természeti környezet minősége is megfelelő színvonlt érjen el. Az elmúlt hónpokbn forint európi uniós támogtássl megvlósult, összesen közel 180 millió forintos fejlesztés célj térségi központ szerepkörnek megfelelő funkciók, vonzerő és megjelenés fejlesztése, megújítás, továbbá társdlmi és gzdsági szerveződések elősegítése volt. A megvlósult tevékenységek következők: Az 1986-bn épült Művelődési Ház épületének külső és részleges belső felújítás, kdálymentesítése. A kötetes és 11 helyen mozgókönyvtári szolgálttást nyújtó Városi Könyvtár 1970-ben épített épületének komplex kdálymentesítése és felújítás. Az egykori Bihr Filmszínház épületének bővítésével, átlkításávl, felújításávl közösségi ház kilkítás. A pic épületének felújítás, z árusító terület térburkolás, vlmint kdálymentesítése. A Hősök tere és világháborús emlékmű felújítás, járd kilkítás téren. A Bihri Hgyományok Kistérségi Hgyományőrző Kvlkád hgyományteremtő módon hívj kvlkádr Bihrkeresztes és környező települések hgyományőrző csoportjit, elődóit, kézműveseit. A gondos előkészítésnek és precíz megvlósításnk köszönhetően felújítási, átlkítási munkáltok z elmúlt hetekben befejeződtek, így 2011-ben már megújult épületekben kezdődhetett meg munk. A fejlesztés megvlósítás során több mint 900 m2 zöldfelület újult meg városbn, összesen 1750 m2-nyi területen került sor épület felújításr, Közösségi Ház területe több mint 50 m2 rel bővült, miközben új munkhelyet is teremtett z Önkormányzt. A Bihri Hgyományok Kistérségi Hgyományőrző Kvlkádr projekt zárókkordjként, korábbi mozi, megújult és Bihr Közösségi Házként tovább funkcionálió épületében került sor. A Kvlkád lklmából többek között Debreceni Népi Együttes és Bródy János is fellépett. A rendezvénnyel hgyományt kíván teremteni város, melynek célj helyi értékek bemuttás, lkosság identitásánk, kötődésének erősítése érdekében. A projekt során felújított létesítményekben kilkításr került z kdálymentes közlekedés lehetősége is, így mozgáskorlátozottk mellett z idősebbek és bbkocsivl közlekedő csládok számár is könnyebben megközelíthetővé, elérhetővé váltk szolgálttások. A Bihrkeresztes közművelődési és gzdsági körzetközponti funkciójánk bővítése című projekt európi uniós társfinnszírozássl, leghátrányosbb kistérségek felzárkózását támogtó pályázti konstrukció keretében vlósult meg.

2 2. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÚJ ESZKÖZÖK A MENTŐAUTÓKBA A Bihrkeresztesi Mentőállomás 2010 novemberében felvette kpcsoltot Klmár Klárávl, z Országos Mentőszolgált Alpítvány irodvezetőjével. Célunk z volt, hogy mentőállomás eszközeit z lpítványon keresztül fejleszteni és bővíteni tudjuk. Az irodvezető elmondt, hogy z ellátási területünkről érkezett feljánlást ide szeretnék eszközként dományozni. Szinte npi kpcsoltbn voltunk, hogy képet kpjon rról, milyen eszközökre lenne itt leginkább szükség. Az lpítvány környező települések válllkozóink és mgánszemélyek dományából tudt támogtni mentőállomást. Ngyon fontosnk trtottuk, hogy olyn dolgokt kérjünk, miket tlán soh sem, vgy csk hosszú idő múlv tudtunk voln beszerezni. A kívánságlist elkészítésénél elsődleges szempont 42-es számú főút közelségének és blesetek számánk figyelembevétele volt. Így mentéstechniki és rögzítő eszközöket kértünk elsősorbn. Szempontunk volt még népbetegségek csoportjánk ismerete: (AMI, Dibetes, Stroke), ezért szerepeltettük listánkon légút- és vénbiztosításhoz szükséges eszközöket (motoros váldékszívó, lryngeális mszk, introsselis fúró, illetve tűkészlet.) Fontos volt list összeállításánál GPS szerepeltetése, hogy ne csk térkép segítse munkánkt, ugynis mentésnél z idő z egyik legfontosbb tényező február 8-án kptuk híreket, hogy megvnnk z eszközök, vgyis túlnyomó többsége, és szeretnék nekünk átdni február 12-ére beszéltük meg z eseményt. Minden kollég izgtottn várt npot, ugynis tíz éves fennállásunk ót még nem volt rá péld, hogy közdkozásból bármilyen eszköz eljusson hozzánk. A megbeszélt időre megérkeztek z Országos Mentőszolgált Alpítvány képviselői: Klmár Klár irodvezető és Názer Edit, ki mg is mentőtisztként dolgozott. Mindketten szkmi hozzáértésük lpján tudták, hogy ezeknek z eszközöknek milyen fontos szerepük vn mentőmunk során. Mi is szerettük voln megköszönni Segítőinknek lelkes és oddó munkát, ebédet készítettünk számukr. Az eszközök átdáskor mindenki meg volt illetődve, ugynis jó érzéssel töltött el minket, hogy vnnk még olyn emberek, kik szívesen dnk. Olyn eszközök kerültek átdásr, melyek ngyon fontosk számunkr: motoros váldékszívó, Lifepck, félutomt deffibrilltor, KED,mellény, gyerek Bord, felnőtt és gyermek vákuum rögzítő, speciális olló, mobil pulsoxyméter, 2 db GPS, 2 db LMA, speciális égési kötszer. Az dományok összértéke közel egy millió forint volt. Az dományok elhelyezése után elmondhtjuk, hogy két igzán jól felszerelt utóvl láthtjuk el feldtinkt, melyek évente közel 1800 esetet jelentenek. Ezekkel z eszközökkel ellátv, h beteghez hívnk minket-legyen z Pist bácsi vgy Mri néni- eredményesebbek lehetünk, mert előfordulht, hogy z Ő eszköze segítségével sikerül z állpotán jvítni, és kórházb szállítni. Klmár Klár irodvezetővel megbeszéltük, hogy zokt z eszközöket, melyek lemrdtk listáról, későbbiekben szeretnék pótolni. Ezúton is szeretném megköszönni mgm és kollegáim nevében minden dományozónk segítségét, feljánlását, bízv bbn, hogy jövőben is számíthtunk ngylelkűségükre. Vrg János mentőállomás vezető FELHÍVÁS ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA! Tájékozttjuk Tisztelt ügyfeleinket, hogy zoknk z ktív korúk ellátásár jogosult személyeknek, kik évben közfogllkozttás keretében munkviszonybn álltk, dóbevllási kötelezettségük keletkezett. Kérjük, sját érdekükben szíveskedjenek z dóbevllásukt elkészíteni és május 20. npjáig Nemzeti Adó- és Vámhivtlhoz benyújtni. Bihrkeresztes Város Polgármesteri Hivtl Szociális Irod

3 3. OLDAL KERESZTESI HÍREK INDUL A KÖTELEZŐ E-MONITORING ADATSZOLGÁLTATÁS! Február 15-től egy hónp áll z grártámogtást kpott gzdálkodók rendelkezésére, hogy teljesítsék dtszolgálttási kötelezettségüket. Az dtszolgálttás kiterjed minden z Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm (ÚMVP) és Hlászti Opertív Progrm (HOP) keretében meghirdetett támogtási formár és csk elektronikusn nyújthtó be Mezőgzdsági és Vidékfejlesztési Hivtlhoz (MVH). Az E monitoring benyújtás 38 ezer gzdát érint és korábbi évekhez hsonlón interneten, Ügyfélkpus bejelentkezéssel lehet elvégezni kétféle módon. Amennyiben gzdálkodó rendelkezik ügyfélkpus regisztrációvl, oldlon z Elektronikus ügyintézés menüben z e-monitoring lklmzást kiválsztv, z ügyfélkpun keresztül, regisztrációs szám beírásávl le tudj tölteni névre szóló dtlpokt. Az dtszolgálttás elvégezhető meghtlmzott útján is, ám fontos, hogy ebben z esetben meghtlmzást kinyomttv, ppír lpon is el kell jutttni z MVH illetékes kirendeltségére. A meghtlmzás kitöltéséhez múlt évben hsznált jelszó érvényes, mennyiben vlki elveszítette, elfelejtette, G946 nyomttványon, személyesen vgy posti úton kérhet újt. A nyomttvány letölthető z MVH honlpjáról is. A htékony feldolgozás érdekében meghtlmzást minél előbb, de legkésőbb z dtszolgálttás benyújtásávl egyidejűleg érdemes postár dni. Az Európi Mezőgzdsági Vidékfejlesztési Alpból (EMVA) és z Európi Hlászti Alpból (EHA) támogtott intézkedések évi monitoring dtszolgálttás teljesítésének főbb szbályiról Jogforrás: 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet 26/2009. (III. 17.) FVM rendelet évre vontkozó monitoring dtszolgálttás htárideje és z dtszolgálttás benyújtásánk módj: Az ügyfél évben február 15. és március 15. között köteles monitoring dtszolgálttási kötelezettségét teljesíteni, kivéve z EM V A-ból z Új Mgyrország Vidékfejlesztési Progrm I. és II. intézkedéscsoportjához kpcsolódó képzések tárgyábn nyújtndó támogtások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet keretében igénybe vett támogtások esetét, mivel szükséges dtok támogtási és kifizetési kérelemben rendelkezésre állnk. Az ügyfél dtszolgálttási kötelezettségét elektronikus úton teljesíti, melyhez z MVH Útmuttót készít. Az ügyfél z dtszolgálttási kötelezettségének meghtlmzott útján is eleget tehet, ebben z esetben meghtlmzást z MVH áltl rendszeresített, elektronikus felületről letölthető formnyomttványon kell bejelenteni. Ez esetben z dtszolgálttás tényét dokumentálni kell vgy KR dokumentum két példánybn történő kinyomttás és nyomttott példányok minden oldlánk z ügyfél és meghtlmzott áltli szignálásávl és dokumentum láírásávl, vgy z ügyfél egy áltl láírt nyiltkoztbn is elismerheti, hogy feltöltött KR dokumentum dttrtlmát ismeri, és zzl egyetért. A meghtlmzást posti úton vgy személyesen z ügyfél lkóhelye vgy székhelye szerint illetékes MVH területi kirendeltséghez kell benyújtni, legkésőbb z dtszolgálttás benyújtásávl egyidejűleg. Az ügyfél minden évben csk z dtszolgálttás évét megelőző évre vontkozón köteles dtot szolgálttni z lábbi időszkokr vontkozón: támogtási htározt jogerőre emelkedését/szerződés megkötését követő évben művelet megvlósításánk időszkábn évente művelet befejezését követően z utolsó kifizetési htározt meghoztlát követő évben jogszbálybn előírt fenntrtási kötelezettség, illetve működtetési kötelezettség ideje ltt évente Az EHA-ból támogtott ügyfél is évben február 15. és március 15. között monitoring célú dtszolgálttásr kötelezett. A évi XVII. törvény 71. (1) bekezdésének ) pontj lpján mennyiben z ügyfél monitoring dtszolgálttási kötelezettségének nem tesz eleget, vgy zt késedelmesen, hibásn, vlótln dttrtlomml, hiányosn, vgy nem z előírt módon teljesíti, mulsztási bírsággl sújthtó. A monitoring dtszolgálttássl kpcsoltos kérdésekben z MVH központi ügyfélszolgált, flugzdászok és z grárkmri tnácsdók nyújtnk segítséget. Lupócz Zoltán Agrárkmri Tnácsdó

4 4. OLDAL KERESZTESI HÍREK Szbolcs-Sztmár- Bereg Megyei Kormányhivtl Munkügyi Központj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S mikro-, kis- és középválllkozások munkhelyteremtő beruházásink támogtásár A pályázt kódjele: MPA KKV A Nemzetgzdsági Minisztérium ( továbbikbn: minisztérium) pályáztot hirdet mikro-, kis- és középválllkozások ( továbbikbn: KKV) munkhelyteremtő beruházásink támogtásár. Pályázni csk olyn beruházássl lehet z ország bármely településéből, mely esetében pályázó: beruházást legkésőbb november 30-ig befejezi, és támogtás kifizetésére vontkozó elszámolását benyújtj (ez feltétel új épület, épületrész építésére vontkozón is érvényes), beruházásbn érintett telephelyen leglább 2 fő teljes munkidőben fogllkozttott munkvállló számár létesít új munkhelyet, beruházássl létrehozott kpcitásokt, szolgálttásokt z eredeti fogllkozttási célnk megfelelően beruházás befejezésétől számított 3 évig - folymtosn fenntrtj és működteti z érintett régióbn. beruházás nettó - ÁFA visszigénylési jogosultsággl nem rendelkező pályázó esetében bruttó - bekerülési költségének leglább 25 %-át sját forrásból biztosítj, melybe z állmháztrtás lrendszereiből nyújtott támogtás nem számíthtó be, beruházás befejezését követő 90 npon belül tervezett létszámbővítést megvlósítj fejlesztéssel érintett telephelyen. A támogtás formáj: vissz nem térítendő. A támogtás mértéke: Alptámogtásként, nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,2 millió Ft/új munkhely. Az lptámogtáson kívül z lábbi kiegészítő támogtásokr lehet pályázni, külön-külön, illetve hlmozottn: ) mennyiben beruházás hátrányos helyzetű kistérségekben, településeken vlósul meg, új munkhelyenként 150 ezer Ft, b) mennyiben beruházás leghátrányosbb helyzetű kistérségekben, továbbá leghátrányosbb helyzetű kistérségekkel zonos elbánásbn részesített településeken vlósul meg, új munkhelyenként 300 ezer Ft, c) mennyiben beruházás befejezését követően munkügyi kirendeltségeken nyilvántrtásbn lévő kiközvetített álláskeresők fogllkozttásár válllkozik pályázó, új munkhelyenként 500 ezer Ft, d) mennyiben c) pontbn meghtározott álláskeresők közül helyi cigány kisebbségi önkormányzt, ennek hiányábn rom érdekképviseleti vgy rom civil szervezet vgy z etniki szószóló jánlásár pályázó rom munkvállló fogllkozttását válllj, új munkhelyenként 200 ezer Ft. A pályázó így 2,2 millió Ft/új munkhely mértékű fjlgos támogtást igényelhet, mennyiben válllkozás leghátrányosbb helyzetű kistérségben/településen működik, és fentiekben felsorolt vlmennyi szempontnk megfelel. Pályázti dokumentáció: A támogtás nyújtásánk részletes feltételeit, pályázt elkészítéséhez szükséges információkt, vlmint kötelezően kitöltendő, pályázttl együtt benyújtndó dokumentumokt pályázti felhívás, továbbá pályázti útmuttó és mellékletei trtlmzzák. A pályázti dokumentáció minisztérium honlpjáról letölthető, vlmint munkügyi központokbn és kirendeltségeiken - kistérségi és települési listák kivételével - átvehető. A pályázt benyújtás: A pályáztot 2 példánybn (1 eredeti és 1 másolt), mgyr nyelven, pályázti útmuttóbn és mellékleteiben szereplő szempontok lpján, kizárólg pályázti dokumentációbn lévő dtlpok kitöltésével lehet elkészíteni, melyhez cstolni kell pályázti útmuttóbn megdott minták lpján összeállított nyiltkoztokt és dokumentumokt. A pályázt trtlmát ( cstolndó dokumentumok, nyiltkoztok kivételével) CD elektronikus dthordozón is be kell nyújtni. Pályáztot személyesen nem, kizárólg z lábbik szerint lehet benyújtni: A tértivevényes küldeményként feldott, vgy gyorsposti/futárpost (grntált kézbesítési idejű belföldi posti szolgálttás) szállítás igénybevételével pályáztot régiónként egy címre, beruházás helye szerint illetékes, kiemelt htáskörrel rendelkező munkügyi központ részére lehet eljutttni február 17- től március 31-ig terjedő időszkbn. A feldás időpontjánk küldeményen szereplő - pályázó áltl igzolhtó - postár dás dátum számít. Nemzetgzdsági Minisztérium A Szbolcs-Sztmár-Bereg Megyei Kormányhivtl Munkügyi Központjánk t á j é k o z t t ó j I. félévben Hjdú-Bihr megyében induló jánlott képzési progrmokról Az átmeneti vgy trtós elhelyezkedési gondokkl küzdő álláskeresők, pálykezdők számár tábláztbn szereplő képző, átképző és továbbképző progrmokt jánlj Munkügyi Központ. A képzéssel megszerezhető képesítések ngymértékben növelhetik munkválllási esélyeket Bővebb információért keresse Munkügyi Központ lkóhely szerint illetékes kirendeltségét.

5 5. OLDAL KERESZTESI HÍREK So r- sz á m A megszerezhető képesítés megnevezése A képzés helyszíne Tnfo lymszám Tervezett indítási idő Burkoló + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen március 35/ A* EÜ Heti intenzi tás (ór) Időtrtm (hó) Létszá m (fő) Belé pési feltételek Egyéb feltételek, információ k Debrecen április 35/40 4,6 16 A EÜ Cserépkályh-készítő + Digitális írástudás elsjátítás Építményvkoló kőműves,+ Épületflzó kőműves, + Építési kisgépkezelő + Digitális írástudás elsjátítás Építményvkoló kőműves,+ Épületflzó kőműves, + Építési kisgépkezelő + Digitális írástudás elsjátítás Festő, mázoló és tpétázó + Digitális írástudás elsjátítás Fogyóelektródás hegesztő + Volfrmelektródás hegesztő + Digitális írástudás elsjátítás Bihrkeresztes április 35/40 5,5 16 A EÜ Debrecen április 35/40 4,9 16 A EÜ Debrecen április 35/40 8,8 24 A* EÜ Debrecen április 35/40 7,4 24 A EÜ Gzdsági informtikus Debrecen április É _ Hostess + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő Debrecen március 30 8,7 24 É EÜ Ingtlnközvetítő + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen március 30 3,5 20 É _ Mrketing- és reklámügyintéző + Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás Mérlegképes könyvelő + Digitális írástudás elsjátítás Protokollügyintéző + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő Debrecen március É _ Debrecen április 30 10,5 20 É Debrecen április 30 11,8 24 É Szkács + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen április 35/ A* EÜ Szállodi portás, recepciós + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő Számítástechniki szoftverüzemeltető + Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő Szociális gondozó és ápoló + Digitális írástudás elsjátítás szkmi előképzett EÜ+l ség pszintű nyelvtudás Debrecen április É EÜ Debrecen március 30 7,8 24 É _ Hjdúnánás március 30/ A* EÜ Tkrító + Digitális írástudás elsjátítás Debrecen március 35/40 3,7 20 A EÜ Ügyintéző titkár + Állmilg elismert ngol/német áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő Vlutpénztáros és vlutügyintéző + Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex típusú KER B1 (lpfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás Vendéglátó eldó + Digitális írástudás elsjátítás Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás Állmilg elismert ngol áltlános fjtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő hldóknk + Digitális írástudás elsjátítás Állmilg elismert német áltlános fjtájú komplex tipusú KER B2 (középfokú) nyelvvizsgár felkészítő + Digitális írástudás elsjátítás "C" ktegóriás gépjárművezető + Tehergépkocsivezetői lp képesítésre felkészítő szktnfolym Debrecen április 30 12,9 24 É _ Debrecen április 30 5,1 24 K _ Debrecen április 35/40 3,1 16 A EÜ Debrecen március 25 6,5 12 É SZ Debrecen április 25 3,9 12 É SZ Debrecen március 25 6,5 12 É SZ Debrecen március 20 3,1 16 A ECDL Strt (4 modul) Debrecen március A SZ Jelmgyrázt: -A= nem igényel befejezett áltlános iskoli végzettséget; A = lpfokú iskoli végzettség; SZ = szkképesítés;é = érettségi; A* = 10 évfolym, h z áltlános iskol 8. osztályát z 1998/1999. tnévet követően fejezte be, K középiskol utolsó évének elvégzése EÜ= egészségügyi lklmssági vizsgált Heti intenzitás: mennyiben z elmélet és gykorlt esetében eltérő, z első érték z elmélet, második érték gykorlt heti intenzitását jelenti EÜ II., PÁV III."B" kt.jog. A képzési támog tás forrás Megjegyzés 1. Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló Ker.pót ló

6 6. OLDAL KERESZTESI HÍREK BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT HÍREI A székhely iskolánk és tgiskoláink elsősei jnuár elején mérhették össze ügyességüket egy sport délelőtt keretében. Ezzel befejeződött z elsősök próbáj z iskolpolgárrá váláshoz. Hmrosn ünnepélyes keretek között megkpják z iskolemblémávl ellátott sált és nykkendőt. Közeleg beirtkozás ideje, reméljük, hogy z idén is sok új kisdiák nálunk kezdi meg tnévet szépen felújított, korszerűen felszerelt, minden igényt kielégítő iskolánkbn. Az első félévet Diákbálll zártuk, mit ngy várkozás előzött meg. Ezen hgyománnyá váló rendezvényen tnulóink jól érezték mgukt. A Bál Szépei Szthmári Csenge és Biró Krisztián lettek, Táncversenyt Mohácsi Mónik és Dróczi Péter Pál nyerte. Jnuárbn került sor Művelődési Ház és Könyvtárrl közösen megrendezett Bihri Hgyományőrző Kvlkád megrendezésére felújított épületekben. Az kdályversenyen felső tgoztos osztályok mérhették össze tudásukt, ügyességüket különböző állomásokon (népi ruházt felismerése, népi ételek, népi hsználti tárgyk, népi gyermekjátékok, néptánc, népdltnulás, totó Bihrkeresztesről és Osváth Pálról, tájékozódás Bihrkeresztes térképén). Az lsósok Bihri Közösségi Házbn Szeredás Együttes műsorán szórkozhttk. Jnuár 21-én Mgyr Kultúr Npj tiszteletére rendeztük meg Városi Könyvtárbn Kzinczyverseny városkörnyéki fordulóját. 1. helyezett lett 7-8. osztályos korcsoportbn Fercsák László (8. b), 2. Szántó Viol (8. b), 3. Átyin Regin (8. b), z 5-6. osztályos korcsoportbn 1. Kiss Tifni (5. b), 3. Kovács Rebek (6.b). Köszönetet mondunk minden kedves támogtónknk, segítségéért, feljánlásáért, melyre jövőben is számítunk! A bálon fellépő egykori és jelenlegi tnítványunknk is köszönjük, hogy műsorukkl hozzájárultk z este jó hngultához. A bál bevételét Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alpítvány számlájár fizettük be, melyet tnulóink jutlmzásár, osztálykirándulások, nyári táborozásokr fordítunk. Támogtóink voltk: Bihrkeresztes Város Önkormányzt, Brbás Ferenc, Kubinyiné Szilágyi Mári, Dni Bél Péter, TAMOTA Néptánc Együttes, Igzgyöngy Hstánccsoport, Hodosán Hjnlk, Kontr Leil, Vid Anikó, Dr. Békési László, Dr. Békési Lászlóné, Pénzes Zsigmond és csládj, 8.A osztály, Vjnáné Kós Mári, Vjn Vivien 5.b, 7.A osztály, Vjn Richárd 7., Venyige Sándor, Dr. Szilágyi Ferencné, Vjd Mihály és felesége, Ngy István, Blogh Géz, Szbó Lászlóné, Átyin Imre, Ngy Zsigmond Sándor, Butt Jánosné, Gyolcsos Józsefné, Hszon Sándor és csládj, Vrg Miklós és csládj, Horváth Géz, Horváth Gézáné, Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület, Gálné Verő Judit, Bihrik Bihrért Közhsznú Egyesület, 8.B osztály 12 tnulój, 5.B osztály, Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Ngy Zoltánné, Pornói Imréné, Jutk Boltj, 3.B osztály, 3.A osztály, 6.A osztály, Apáczi Kidó, Kőhegyi Ferenc, Kőhegyi Ferencné, Pedgógii Szkszolgált, Máté Sándorné Kozm Andre, Vrg Dávid 7.c, Szbó András és csládj, Németh Ernő és csládj, Ngyné Ngy Mrinn, Ngy Brnbás, Szülői Munkközösség, 1. osztály, Bocski István Gimnázium, Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium, Pércsi Sándor és csládj, Szivárvány Óvod és Bölcsőde, Mór Év, Pálfi Zoltán és csládj, Bocski István Áltlános Iskol és Egységes Pedgógii Szkszolgált, 4.B osztály, 6.B osztály, Koszorus Gyul, Koszorus Blázs, 2. osztály, Némethné Kiss Mriett, Alsó tgoztos munkközösség, Kovácsné Kulcsár Judit, Bozsódi Erzsébet, 7.C osztály, Ppp Zoltánné, Kozák József és csládj, Gárdonyi Zoltán Református Áltlános Iskol és Művészetokttási Intézmény, Jován János, Volán Pck Zrt., 4.A osztály, Gyul Ferencné, Bihrkeresztesi Egyesített Szociális Intézmények, Csláné Brth Csill, Horváthné Csengeri Mrgit, Polányi Ljosné, Szmosközi János, Szmosközi Jánosné, Bárány László, Bárány Aliz, Tolvj Zoltán, Bónácz Ilon, Dózs Sándorné, Szrk Istvánné, Brcs Gyuláné, Kiss Sándor, Gondviselés Ház, Kiss Attiláné, Szbó Szbolcs és csládj, Iozs Pirosk, Toki Vincéné, Mári Sándorné, Szűcs Andrásné, Hegyi Gyuláné, Rit Ór- Ékszer, Erdélyiné Szőke Tünde, Pálfi Sándor, Veress Jánosné, Szbóné Kovács Judit, Brcs Gyuláné, Toki Istvánné, Kelemen János és felesége, Vrg Gyuláné, Vss Mári, Chrlie Hűtő Kft., Eszenyi Antlné, Gyökös Zoltán és csládj, Mrozsiné Molnár Mrgit, Vrg Attil és csládj, 5.A osztály, Bíró Ljos és csládj, Román Kisebbségi Önkormányzt, Pálfi Viktor és csládj, Berettyó Pék Kft., Di Virágbolt, Deripress Bt. Sütemény feljánlás: 1. osztály, 8.A osztály, Bíró Ljos és csládj, Szrvs Ferenc 4.b, Trr Imre 4., Rácz Ádám 5.b, Sándor Péter 5., Pálfi Viktor és csládj, Hevesi Henriett 6., Gyöngyi Dominik 5.b, Vrg Antl 8.b, Vrg Viktóri 4., Hlász Hedvig 5.B Az Arny János Gimnázium ngol levelezős versenyén 1 helyezett lett Torm Bence 8. osztályos tnuló. Felkészítő tnár: Kissné Tóth Edit. Levelezős informtik verseny döntőjében 1. helyezett lett Pénzes Zsigmond (7. ). Felkészítő tnár: Szántó Zsigmond. Eredményükhöz grtulálunk! Dni Bél Péter igzgtó

7 7. OLDAL KERESZTESI HÍREK ÜNNEPELTÜNK Amikor nyugdíjb vonultm, feleségemmel együtt elhtároztuk, hogy megszervezzük nyugdíjs klubot, mert igény volt rá. Ez éppen 15 évvel ezelőtt történt. Mi zt mondtuk, ide mindenki jöhet, h z lábbi elveket elfogdj: - politizálásnk helye nincs. - itt mindenki nyugdíjs, hogy zelőtt milyen volt társdlmi státusz, nem számít. Elég nehezen indult, mert voltk olyn elvárások is, mit többség nem fogdott el, pl. volt olyn, ki nygi előnyt remélt, voltk, kik pénzre krtk kártyázni és olynok is, kik ivásztot krtk folyttni. Mikor belátták, hogy ez nem megy, nem jöttek többet. Mi ezt nem sjnáltuk. Felvetődik kérdés: mi trt össze bennünket? Mi z, mi minden kedden délután idehoz A múlt pusztán nyersnyg z irodlom számár. Az irodlom mrdndó jelen: bbn z értelemben, hogy megkísérli múltt z ktuális jelenbe emelni. A Pndúr és sárréti betyárok Február 11-én délután városunkbn rendhgyó módon, koszorúzássl kezdődött Kocsis Csb : A legelső pndúr című könyvének bemuttój. Az rdi Concord Medi Jelen Kidó gondozásábn megjelent regénnyel legelőször városi könyvtárbn ismerkedhetett meg z irodlomkedvelő közönség. A mindnnyiunkt? Mi z vonzerő, mi lábinkt ide irányítj? Eshet eső vgy hó, fújht szél, mi jövünk, jövünk, mert várnk bennünket klubtársk. H vlki nem jön - mert nem jöhet - ggódunk érte. Kérdezzük, ki tud ról, mi vn vele. Én úgy gondolom, hogy ez vonzerő z empátián, megértésen, bráti szereteten lpszik. Nem vgyunk egyformák, még szerencse. Mindnnyiunknk vnnk rigolyái, ezeket zonbn toleráljuk, elnézzük egymásnk. Bolhából nem csinálunk elefántot. Február 22-én ünnepelni gyűltünk össze. Meghívásunknk eleget téve megtisztelt bennünket részvételével Brbás Ferenc polgármester úr, Árgyelán Andre jegyző szszony és Boros Béláné, z Idősek Klubjánk vezetője. Köszönjük, hogy idejükből áldoztk ránk. Amikor lecsendesedett társság, igyekeztünk röviden feleleveníteni 15 év eseményeit. Mindent nem sikerült, igz nem is ez volt cél, de egy kicsit jó volt nosztlgiázni. Mjd mi, önként válllkozók, rövid műsort dtunk elő. Kedvelt versek, párbeszédek, forizmák hngzottk el, melyek mindenkit jókedvre derítettek. Ezek után került sor jelenlegi klubtgok részére egy ngyon szép "Emléklp" átdásár. Mjd felkértük Polgármester urt, legyen tiszteletbeli tgj klubunknk, mit ő elfogdott. Ekkorr megérkezett z előre megrendelt vcsor Fábián Mester Kft-től. Az étel ngyon finom és bőséges volt. A vcsor elfogysztás után beszélgettünk, nótázgttunk. Húsz ór körül feltöltődve, jó hngultbn, zzl reménnyel váltunk el, hogy még sok éven keresztül ilyen egyetértésben, szeretetben, jó egészségben tlálkozhtunk minden kedden. Kelemen János Kelemen Jánosné kötetről Jámbor Gyul, könyv szerkesztője beszélt. A történet O'sváth Pál csendbiztosról és sárréti betyárok életéről szól. A volt debreceni diák 1848-bn ktonánk állt. A forrdlom bukás után tehetséges fitlember szbdsághrcos múltját és rngját rejtegetni kényszerült. Viszontgságos évek után flusi jegyző, mjd pndúr lett belőle. Az izglms regényben felvonulnk világtól elzárt,és mi olvsó áltl is kevéssé ismert Sárrét kkoribn mocsrs tájink pásztoremberei, méneseket dézsmáló betyárok világ. Ebben környezetben próbál rendet és törvényességet teremteni főpndúr, kit vlóságos személyről mintázott meg z író. A könyvbemuttót színesítette- regény témájához illeszkedőenrégi betyárdlok elődás egy népi énekes áltl. A bemuttó végén Kocsis Csb dedikált művét.

8 8. OLDAL KERESZTESI HÍREK CSIGA-CSINÁLÓ POCSAJBAN A bihrkeresztesi Román Kisebbségi Önkormányzt vezetőjétől Butt Jánostól meghívást kptunk pocsji Román Kisebbségi Önkormányzt áltl szervezett csigcsinálásr. A meghívást szívesen fogdtuk, jnuár 29-én délelőtt 9 órkor Művelődési Ház előtt gyülekeztünk. Frsngi Btyus Bál 2011 Mint eddig minden évben, újr megrendezte hgyományos frsngi btyus bálját Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület. A mi csoportunk 8 fővel, Román Kisebbségi Önkormányzt 7 fővel képviselte mgát. A Kistérségi iskol utóbuszávl mentünk. Bedőben még cstlkozott hozzánk 6 fő. 10 órár Pocsjb értünk. A Sportcsrnokbn fogdtk bennünket. Mzsu Jenőné Nusik mindenkit személyesen üdvözölt. Az sztlok fehér broszszl voltk leterítve. A dolgos kezű pocsji sszonyok már gyúrták, nyújtották tésztát. Mi is bekpcsolódtunk munkáb. A csoportok megérkezése után Kecskés Gyul polgármester Úr köszöntötte z ott lévőket, mjd Nusik elmondt, hogy mi célból készül csigtészt. Március 5-én rendezik VŐFÉLY tlálkozót, hová 650 fő vendéget várnk z egész A műsort Dráv-menti népdlcsokorrl Fehér Mályv kezdte, megdv ezzel z est hngultát, mjd berekböszörményi vendégeink pjzán népmesével, Z'-Zi Lbor pródiávl és egy ősi mesterség lámpgyújtogtó múltidéző, de npjink fonákságit jól kiprodizáló monológgl folyttták. A Fehér Mályv cspt mgához rgdv szót műsort két humoros mesével vitte tovább, melyet rjtunk kívül két óvodássá vált óvónőnk is végighllgtott, mjd 70-es évek munkásszállójánk hngultát idézte egy dljátékkl, vlmint részleteket hllottunk Prsztbibliából. Befejezésképpen Tóth Gyul citerásunk gyönyörű citerjátékávl és néhány bordlll örvendeztette meg ngyérdeműt. Nem mrdhtott el jelmezes felvonulás sem, megjelent Szörnyell de Frász, Kíváncsi Kcs krktere, legfitlbb egy tkrítónő személyében képviseltette mgát. A finomságok elfogysztás után táncmultság következett, mely kiváló hngultbn telt. npos lkodlms ünnepségre. 30 kg lisztből 100 fő készítette csigát. Pocsj, Vekerd, Drvs, Bedő, Mezőpeterd, Bihrkeresztes, Létvértes képviseltette mgát. Munk közben pogácsávl, üdítővel, kávévl kínálták dolgos kezű résztvevőket. Ebéd előtt étvágycsinálóként, Kocsi Gyuláné Erzsike Sebestyén István erdélyi író: Arny mdár, rny fészek című meséjét mondt el. Ebéd után édes süteménnyel kínáltk bennünket. Ppp Gyuláné, Etus áltl sütött süteményt vittünk mi is közös kínálásr. Csig-csinálás közben énekeltünk. Megérkezett zenész is, és munk befejezése után úgymond betpostuk csig végét. Jó hngult volt. Köszönjük, hogy ott lehettünk. Szűcs Andrásné Fehér Mályv Hgyományőrző Egyesület tgj Ezúton szeretnénk megköszönni támogtóinknk: Bihrkeresztes Város Önkormányztánk, Fábián Mester Kftnek, Kocsis Micó Miklósnk, Bors Imre válllkozónk, Pető PEPE Zsolt válllkozónk, Tpsziné Botlik Hjnlk egyéni válllkozónk, Sütő Lászlóné válllkozónk, Boros Beátánk, Gondviselés Ház Öregek Otthonánk, tomboltárgyk feljánlóink, hogy támogtásikkl lehetővé tették rendezvényünk sikeres lebonyolítását. A Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület Tgji

9 9. OLDAL KERESZTESI HÍREK IDŐSEN IS VIDÁMAN ÖRÖMTELI PILLANATOK A GONDVISELÉS HÁZÁBAN Bentlkásos szociális intézmény vezetője minden évben köteles egy lklomml z ellátottkt és hozzátrtozóikt tájékozttni z intézmény működésének lényeges kérdéseiről: költségvetés srokszámiról, szkdolgozói és techniki dolgozói ellátottságról, ellenőrzések eredményéről, jogszbályi változásokról, tervezett fejlesztésekről. Intézményünk decemberében kpt meg működési engedélyét. A kellemeset hsznossl igyekeztünk összekötni, mikor Csládi Npot minden évben Krácsony előtti dventi időszkb illesztettük be, megemlékezve évfordulónkról is december 18-ár Csládi Npr vártuk szeretettel hozzátrtozókt. Rövid áhítttl Ngy Zsolt esperes úr nyitott meg tlálkozást, mjd beszámoló következett, mely egyebek mellett számot dott 106,4 mft-os költségvetés időrányos felhsználásáról, z éves progrmokról, elvégzett szkmi munkáról, tervezett fejlesztésekről, stb. Mindig ngy öröm számunkr, mikor lkók és dolgozók közös műsorrl, szolgálttl léphetnek fel. Jó látni szemekben zt ngy örömet, mit közös verselés, éneklés jelent. A dolgozók is minden lklomml HASZNOS PROJEKT INDULT EL Nyitó konferenciát trtottk bihrkeresztesi művelődési házbn február 7-én, - Megújuló közösségek Bihrbn- címmel. szívesen válllkoznk rr, hogy felálljnk világot jelentő deszkákr. Ez lklomml hngszereket is hsználtunk, hogy még szebb, még meghtóbb legyen z énekünk. Mindig ngyon fontos cslád közelsége, jelenléte, de hngsúlyosn is z Krácsony táján. A terített sztlll, z ünnepi környezettel is zon igyekeztünk, hogy minél szebb, minél meghittebb órákt szerezzünk megjelenteknek. Az Ökumenikus Imhetet minden év jnuárjánk 3-4. hetében rendezzük meg református, rómi ktolikus és bptist testvérekkel közösen. A hét lényege keresztyén egység munkálás, s hogy megtláljuk különbözőségben és sokszínűségben is zt, mi összeköt bennünket, hiszen egy Atyánk, egy Megváltónk és egy Vigsztlónk vn! A hét során most is, estéről estére körbelátogttuk egymást, elszállítv z érdeklődő lkókt egy-egy helyszínre. Jnuár 28-án, pénteken este került ránk sor. A Gondviselés Házábn több mint 100 jelenlevő előtt szolgált Dncsházi Ildikó, Bihrkeresztesről elszármzott, Nyíregyházán szolgáló református lelkipásztor. Ngy izglomml készült szolgáltr, hiszen senkinek sem könnyű prófétánk lenni sját hzájábn... A munktárskkl most is szolgálttl készültünk, s egy szép kánonnl még jelenlevőket is megénekeltettük. Néhány gyülekezeti tg szintén szolgált verssel, énekkel. A hét minden A TÁMOP / pályáztán "Építő közösségek" - Közművelődési intézmények z élethosszig trtó tnulásért progrm bihrkeresztesi áltlános iskolánk, berettyóújflui II. Rákóczi Ferenc Áltlános Iskolánk, csökmői Fluház és Alpfokú Művészeti Iskolánk és szentpéterszegi áltlános iskolánk nyújt kiváló lehetőséget táborok, szkkörök szervezésére. Az Európi Unió és Mgyr Állm áltl nyújtott több mint 72 milliós támogtás kedvezményezettjei bihrkeresztesi művelődési ház és Bihri Szbdművelődési és Népfőiskoli Egyesület. A megvlósítás ideje idén jnuár elsejétől jövő év július 31. A pályáztnk köszönhetően z említett települések értékes életmód táborokt és különböző témájú szkköröket tudnk szervezni z ott élő gyerekeknek. estéjén szeretetvendégséggel készültek házigzdák. Mi is jó szívvel kínáltuk körbe munktársk áltl készített finom süteményeket. Szokás szerint most is úrvcsor osztássl zártuk hetet református gyülekezetben és Gondviselés Házábn is. Az Ige körül vló csendesség, verses és énekes szolgáltok, testvéri közösség öröme, még z egymásnk átdott receptek is sokáig felemlegethető áldásként, szép élményként mrdnk z életünkben. A frsng most is kedves, vidám lklomnk ígérkezett Ház és klubosink életében. Ngyon örültünk nnk, hogy sikerült kiváló állpotú jelmezeket beszereznünk, melyeket tisztítás után lkók és munktársk rendelkezésére tudtunk bocsátni. A konyhán elkészült finom frsngi fánk és forrlt bor, elkészült z ünnepi díszítés, indulhtott multság! Ngy volt derültség, mikor bevonultk jelmezesek: oljsejk, sziámi ikrek, bohócok, felnőtt és gyermek vrázslók, óvodás Zorrók, Pirosk, Seherezádé, műtősnő, királynő és udvri bolondj, kks, dlmt kuty, klóz, mdárijesztő és más mókás figurák. Néhányn verset is mondtk bemuttkozásképpen. Nótázás és egy kis táncmultság után búcsúztunk el egymástól. Szívből reméljük, jövő frsngkor újr tlálkozhtunk! Ngy Zsoltné intézményvezető A nyitó konferencián Brbás Ferenc, Bihrkeresztes polgármestere köszöntötte jelenlévőket, mjd Dr. Mező Ferenc, Debreceni Egyetem djunktus trtott érdekes elődást tehetségről és kretivitásról. Ezután Dr. Szbó Irm, NEFMI Közművelődési Főosztály osztályvezetője beszélt közokttási és közművelődési intézmények együttműködésének jelentőségéről művelődési szokások kilkításábn. Végül Boros Beát, vendéglátó művelődési ház igzgtój, pályázt projektvezetője muttt be pályáztot. Kiss Andre

10 10. OLDAL KERESZTESI HÍREK TISZTELT BIHARKERESZTESI LAKOSOK! Kérjük, hogy dój 1 %-át szíveskedjen feljánlni Bihrkeresztes Városért Közlpítvány számár Adószám: Kérjük, dój 1%-vl támogss bihrkeresztesi "Bihrik - Bihrért Közhsznú Egyesület"-et! A kedvezményezett dószám: Tegyünk együtt Bihrkeresztes Jövőéért! Tisztelt Bihrkeresztesiek! Kérjük Önöket, hogy mennyiben szeretnék támogtni z Óvodás Gyermekekért Nevelési Alpítványt dójuk 1 %-ánk feljánlásávl, zt következő dószámunkr tehetik meg, melyet előre is köszönünk szépen: Adószámunk: Tisztelettel: Mór Tibor A Kurtórium Elnöke Kérem Önöket, dójuk 1%ávl támogssák Fehér Mályv Hgyományőrző Közhsznú Egyesület munkáját! Régi és új támogtóink feljánlását köszönettel fogdjuk! Adószámunk: Ngyné Jnkó Judith z egyesület elnöke z egyesület elnöke Tisztelt Adófizetők! A bihrkeresztesi hátrányos helyzetű, jól tnuló diákokt segítő JÁRAI ANTAL TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTVÁNY kéri Önöket, hogy dójuk 1 %-ávl támogssák z lpítvány munkáját! Adószámunk: Feljánlásikt köszönjük! Kenéz Vincéné kurtórium elnöke Tisztelt Adófizető! Amennyiben még nem rendelkezett dój 1%-áról, és úgy dönt, hogy támogtj klubunkt, kedvezményezettként jelölje meg dóbevllásábn közhsznú szervezetünket. Adószám: Támogtását előre is köszönjük, önnek pár tollvonás, nekünk pénz. A Modellező Klub Bihrkeresztes közhsznú szervezet klubtgság nevében tisztelettel Forgó Kíni Gyul klubvezető Kérjük személyi jövedelem dój 1 %-nk feljánlásávl, támogss bihrkeresztesi lpítványokt és civil szervezeteket! Tisztelt bihrkeresztesi lkosok! Kérem Önöket, dójuk 1%ávl támogssák "Bihrkeresztes művészetekért Közlpítvány" működést! Adószámunk: Köszönettel: Ngy István, kurtórium elnöke Kérem, hogy dój 1 százlékávl támogss TONZOR ALAPÍTVÁNYT Az lpítvány célj Bihrkeresztesen tovább tnuló diákok támogtás. Székhelye: 2120 Dunkeszi, Hunydi utc 17. Számlszám: Bihrkeresztesi Tkrékszövetkezet: Adószám: Alpító: Tonzor Péter Alpítás éve: Elnök: Ngy Zoltánné Tisztelt Adófizető! Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelem dójuk 1%-vl támogss A Gyermekek Egészséges Fejlődéséért Alpítvány -t. Adószám: Támogtásukt előre is köszönjük! Horváth Károly A Kurtórium Elnöke A Kurtórium Elnöke Kedves Szülők! Kedves Volt Tnítványink! Kedves Bihrkeresztesiek! Intézményünk, Bocski István Gimnázium, Szkközépiskol, Szkiskol és Kollégium nevében kérem Önöket, hogy személyi jövedelemdójuk 1 %-át jánlják fel Bocski István Alpítvány részére. Alpítványunk dószám: Az így befolyó összeget tehetséges, kiemelkedően teljesítő, illetve szociálisn rászoruló tnulóink támogtásár fordítj z lpítvány. Szbó András igzgtó Tisztelt bihrkeresztesi lkosok! A Gárdonyi Zoltán Református Áltlános Iskol és Alpfokú Művészetokttási Intézmény zzl tiszteletteljes kéréssel fordul Önökhöz, hogy mennyiben évi dóbevllásukbn szeretnének dójuk 1 %- káról rendelkezni, zt iskolánk érdekében tegyék meg. Ennek egyik módj, hogy z lábbik szerint töltik ki z egyház részére történő feljánlási helyet: REFORMÁTUS EGYHÁZ A feljánlás másik módj z iskolánkt segítő bihrkeresztesi székhelyű Timótheus Alpítvány támogtás. A Timótheus Alpítvány minden évben feljánlott SZJA 1%-ból iskolánkt támogtj TIMÓTHEUS ALAPÍTVÁNY Köszönjük segítségét!

11 11. OLDAL KERESZTESI HÍREK DIA VIRÁGKÖTÉSZET Vágott és cserepes virágok, tápoldtok, virágföldek, kspók, fonott áruk, csomgolóppírok stb. Válllom rendezvényekre virágkompozíciók, kosrk, csokrok, sztli díszek készítését, vlmint temetésre kegyeleti díszek (koszorúk, sírcsokrok stb) készítését, kiszállítását. Telefon: 06/ / Felhívás! Postglmb tenyésztéssel és versenyeztetéssel fogllkozom. Várom zoknk jelentkezését, kik szívesen kpcsolódnánk ehhez tevékenységhez. Érdeklődni lehet: Rácz János Bihrkeresztes Ngy Sándor u. 16. vgy Városi Művelődési Ház és Könyvtár, Bihrkeresztes Hősök tere BEN IS GYŰJTSÖN ÖSSZE MINÉL TÖBB DELIKÁT 8 VONALKÓD-ot, HOGY ÚJ JÁTSZÓTERE LEGYEN A VÁROSNAK!!! Kedves Vonlkódgyűjtők! Örömmel tudtjuk, hogy február 28-ig 120 kg DELIKÁT 8 Vonlkódot sikerült már összegyűjtenünk! Önt is várjuk folymtosn következő gyűjtőhelyeken: Áltlános iskol Hősök tere, Áltlános iskol Széchenyi utc, Erdélyiné Szőke Tünde kozmetik, Könyvtár, Művelődési Ház, Privát Bolt Hunydi utc, Privát Bolt Kossuth utc, Jutk boltj, Reál Bolt, Szivárvány Óvod, Zöldséges bolt Hősök tere, Zöldséges bolt Kossuth utc, Református Áltlános Iskol Dmjnich utc, 7-es ABC ÁFÉSZ A Szerkesztőség névtelen leveleket nem közöl. A hirdetések szövegét változtln trtlomml közöljük, zok trtlmáért semmilyen felelősséget nem válllunk! ALIZETICS TESTSZÉPÍTŐ ÉS EGÉSZSÉG- MEGŐRZŐ TORNA Tnfolymvezető: Dr. Békési Lászlóné Tnfolym helye: Bihrkeresztes, Művelődési Ház, Hősök tere 12. Tnfolym ideje: hétfő 18.00, szerd 18.00, csütörtök Nyugdíjsoknk! TEMETÉSI SZOLGÁLTATÁS! Temetések lebonyolítását teljes körűen legmgsbb színvonlon biztosítom. - Koszorúk és sírcsokrok készítése helyben - Folymtos ügyelet, kulturált kiszolgálás, kegyeleti érzéseket tiszteletben trtó szállítás - Színvonls temetési utó - A környék legbővebb válsztékát nyújtó bemuttóterem - Szolid árk - Ügyelet éjjel-nppl - Hlsztott vgy részletfizetési lehetőség, kmt Sárköziné Éles Rózsik Bihrkeresztes, Kossuth u. 20. Tel: 54/ ; 30/ ; 30/ Kidó: Bihrkeresztes Város Képviselő-testülete Felelős kidó: Gróz Zoltánné Szerkeszti: A szerkesztőbizottság Megjelenik: 1700 példánybn Nyomdi munkák: PIREMON Nyomd Debrecen FV.: Becker György vezérigzgtó ISSN: X

12 12. OLDAL KERESZTESI HÍREK Teljes körű temetkezési szolgálttás Temetések ügyintézése és lebonyolítás Temetkezési kellékek árusítás, Éjjel-nppli ügyelet BÁRÁNY ALÍZ 4115.Ártánd, Rákóczi u. 88/. Érd.: Bárány László, Bihrkeresztes Rákóczi u. 6. Tel: , , Di Virágbolt: Bemuttóterem: Bihrkeresztes, Pictér Kedves Bihrkeresztesiek! 2011-ben is várom Önöket élet-, lkás-, vgyonés gépjármű biztosítássl kpcsoltos Ügyintézéssel, vlmint nyugdíjrendszerben bekövetkező változásokkl kpcsoltosn reálhozm, öngondoskodás stb. Elérhetőségem változtlnul: Bihrkeresztes Széchenyi utc 39. (Autós boltbn) Hétfő : 09:00-13:00 Csütörtök: 14:00-17:00 Eltérő időpontbn kérem hívjnk 06 30/ es telefonszámon. Nyeste István Aegon területi képviselő VÉDJE OTTHONÁT! Betörésjelző risztók szerelése és progrmozás. CCTV videorendszerek telepítése és progrmozás. Csládi házk, épületek villnyszerelése. ÉRDEKLŐDJÖN TELEPÍTŐJÉNÉL: TÓTH TIBOR (30)

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit

egyéni fejlesztési tervek - Szobotáné Szabó Edit - Szobotáné Szabó Edit Tar Edina IKT-eszközök Ö.T.V.E.N. anyaga Cat-kit szeptember hó Vezetőségi értekezletet követő tnítási np Fejlődési kérdőívek felvétele egyéni fejlesztési tervek elkészítése Egyeztetés Csodmlom Bábszínházzl látogtások lklmiról Kpcsoltfelvétel József Attil

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október

XVII. évfolyam 221. szám 2012. október Hírlevél XVII. évfolym 221. szám 2012. október Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Újból lehet pályázni Kulturális intézmények rzvétele tnórán

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben

INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. A fenntartó által engedélyezett osztályok a 2014/2015-ös tanévben INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A fenntrtó áltl engedélyezett osztályok 2014/2015-ös tnévben Évfolym Osztály Mészöly Géz Ált. Isk. Szent István Ált. Isk./fő fő SNI Nev. Tn. fő SNI Nev. Tn 1. 1. 10 2 1 1/

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS

ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1023 ÉVES ÉPÍTŐIPAR-STATISZTIKAI SZAKMAI JELENTÉS 2014

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet II. fejezete szerinti

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne

Bővebb információért keresse a lakóhelye szerinti illetékes munkaügyi kirendeltséget! A képzés helyszíne A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjának t á j é k o z t a t ó j a a 2013. I. ütemben Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a TÁMOP 1.1.2-11/1 projekt keretében megvalósuló ajánlott

Részletesebben

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára, összhangban Hntos Községi Önkormányzt Képviselő-testületének 120/2015. ( X.14.) számú htározt 2. melléklete "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Hntos Községi Önkormányzt z Emberi Erőforrások Minisztériumávl együttműködve,

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet VI. fejezete i elszámolások

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem

Ügytípus megnevezése. Működési engedély kiadása iránti kérelem Ügytípus megnevezése Működési engedély kidás iránti kérelem Az üzlet működési engedélyének kidásár irányuló kérelmet kereskedelmi helye szerinti illetékes jegyzőnél, z rr rendszeresített formnyomttványon

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön

Hagyomásnyos Dél-alföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági Néptáncverseny lesz Kiskőrösön Hírlevél XVI. évfolym 201. szám 2011. február A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Hgyomásnyos Dél-lföldi Regionális Gyermek és Ifjúsági

Részletesebben

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15%

Költség Típus Mérték Esedékesség Jellemző 3,17% Havi törlesztő részletekben Változó, éves meghatározott százalék. 2,69% 3,15% K&H Bnk Zrt. 1095 Budpest, Lechner Ödön fsor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fx: (06 1) 328 9696 Budpest 1851 www.kh.hu bnk@kh.hu hirdetmény Jelzáloglevél kmttámogtásos hitel kondícióiról Érvényes 2003. december

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V...

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budapest ;...V... Budpest Főváros X. kerület Kőbánv Önkormányzt Képviselő-testület üle BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT llsl &Q jl ^[k>q^. POLGÁRMESTERE íjjjjg s/fp; 2 4 Budpest ;...V... Tárgy: Jvslt Budpest

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT EGYSÉGEKRŐL, 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2157 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS A SZAKOSODOTT

Részletesebben

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés

Ingyenes képzés Intézetünkben weblap- és kiadványtervezés Hírlevél XV. évfolym 198. szám 2010. november A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Ingyenes képzés Intézetünkben weblp- és kidványtervezés

Részletesebben

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013

KÉRDŐÍV A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL ÉS GYERMEKELLÁTÁSOKRÓL 2013 FIGYELEM! Ez kérőív z tszolgálttás teljesítésére nem lklms, sk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az tszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezése lpján

Részletesebben

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL

Balogh Emese. Barnóczki Annamária. Csetneki Csaba SZERZŐINKRŐL SZERZŐINKRŐL Blogh Emese Blogh Emese mester coch, 2009 ót fogllkozik cochinggl, képesítését Dr. Kollár Coching Iskolcsoportnál szerezte. Csládi válllkozásbn dolgozott közgzdként és vezetőként is, így ismeri

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett

KÉRDŐÍV. (március hó 31. napja, 24 órai állás szerint) Születési idő. nős/férjezett H O R V Á T K Ö Z T Á R S A S Á G KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÉRDŐÍV (március hó 31. npj, 24 óri állás szerint) P-1 Nyomttvány A jelen nyomttványbn szereplő összes dtok titoknk számítnk és cskis sttisztiki

Részletesebben

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat

A Mezoberenyi Kistersegi Ovoda vezetoje mellekelt leveleben ismerteti a 2015-2016 nevelesi evre beiratkozott gyermekek létszamat Sorszám: Tárgy: Előterjesztő: Óvodi létszám 2015/2016-os nevelési év Siklósi István polgárrneter Készítette: Gulyásné dr, Sáli Henriett ljegyző Véleményező Hurnártügyi Bizottság Bizottság: Ugyrendi, Jogi,

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet XI. fejezete szerinti

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket.

Minőségfejlesztés a közművelődésben - ingyenes képzés. Kedves kollégák figyelmébe ajánljuk Esegítő közösségi animátor képzésünket. Hírlevél XVI. évfolym 200. szám 2011. jnuár A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Minőségfejlesztés közművelődésben - ingyenes képzés

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Beszámoló 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig Beszámoló TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0071 Az Asbóth Sándor Térségi Középiskol, Szkiskol és Kollégium felkészülése referenci intézményi szolgálttások minőségi ellátásár 2012. március 1-től 2012. szeptember 30-ig

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1.

2015. - ett - ) et a. A g, - az. t illeti meg, amely. megosztva is) -csapatsport a Tao. megosztva is lehet rendelkezni 3. - 2.1. 2015. ett ) et. A g,. t illeti meg, mely tesz eleget, 1. 2, c. megosztv is) csptsport To. megosztv is lehet rendelkezni 3. 2.1. szerint 4 dtok 5. etek es 1 2 3 4 A 5 2 1. I 6, hogy. film szervezet [ide

Részletesebben

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről

Nyilvántartás Balatonederics Települési Önkormányzat területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező szálláshelyekről szám Kidásánk dátum időbeli korláti A szolgálttó neve, lkcíme, illetve székhely -szolgálttó dószám Nyilvántrtás Bltonederics Települési Önkormányzt területén szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkező

Részletesebben

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója

A Csorvási Gyermekjóléti Szolgálat 2014. évi beszámolója A Csorvási Gyermekjóléti Szolgált 24. évi beszámolój A Csorvás Gyermekjóléti Szolgált már hetedik éve működik kistérségi fenntrtási kereteken belül. Feldtit z 997.évi XXXI. törvényben meghtározottk lpján

Részletesebben

Modul I Képzési szükségletek elemzése

Modul I Képzési szükségletek elemzése Modul I Képzési szükségletek elemzése A Képzési szükséglet-elemzési kézikönyv szerzoje: Instituto do Emprego e Formção Profissionl 1 Képzési szükségletek elemzése A következo oldlkon Önnek módj lesz föltenni

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/13. (IX. 19.) NGM rendelet IV. fejezete szerinti

Részletesebben

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával

Interjú Dr. VÁRY Annamáriával 18 Interjú Dr. VÁRY Annmáriávl MA MÁR NEM PÁLYÁRA, HANEM ÁTMENETEKRE ÉS MÓDOSÍTÁSOK SOROZATÁRA KELL FELKÉSZÜLNI. D r. Váry Annmári kliniki és pálytnácsdó szkpszichológus, pszichoterpeut, Wekerle Sándor

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága

JEGYZŐKÖNYV. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága JEGYZŐKÖNYV A bizottság neve: Okttási, Kulturális és Sport Bizottság Az ülés időpontj: 2011. június 27. (14.00) ór Az ülés helye: Ielen vnnk: Bencs Kálmán Terem mellékelt jelenléti iv szerint Az elnök

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Farkas László Általános Iskola

Farkas László Általános Iskola Frks László Áltlános Iskol 643 Kelebi, Ady Endre utc 110 Tel: 77/44-1, 77/44-63 ltsulikelebi@freemilhu JEGYZŐKÖNYV Iktsz: III-1/010 Félévzáró értekezlet Ideje: 010jnuár Helye: Frks László Áltlános Iskol

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás!

Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! Megjelent a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által meghirdetett MPA-2010-1 Munkahelyteremtő beruházások támogatása című pályázati felhívás! A pályázat alapján 1,5 milliárd Ft támogatási keretösszeg

Részletesebben

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18.

MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. MUNKAHELYTEREMTÉS 2011. 2011.02.18. Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására 1. Pályázat célja Új munkahelyek létrehozását eredményező beruházások támogatása elsősorban

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A

Az alkalmazandó szövegváltozat és képlet az egyes útmutatók esetében: GOP-2007-2.1.1/A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Tisztelt Pályázók! A mi nppl GOP-2007-2.1.1/A, GOP-2007-2.1.1/B, GOP- 2007-2.1.1/C, GOP-2007-2.1.2/B, GOP-2007-2.1.2/C, KMOP- 2007-1.2.1/A és KMOP-2007-1.2.1/B pályázti útmuttói

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére!

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL. Kérjük figyeljen az előlap rovatainak pontos és hiánytalan kitöltésére! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6000 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 247/2005. (XI. 14.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Belvízrendez z élhetőbb települekért konzorciumi szerződ 4. számú módosítás Előkzítette: Gál András osztályvezető Véleményező bizottság: Műszki Osztály Pénzügyi Bizottság Sorszám: IV/15 Dönthoztl

Részletesebben

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola

József Attila Gimnázium és Szakképzı Iskola József Attil Gimnázium és Szkképzı Iskol Közzétételi list nevelési-okttási intézmények mőködésérıl szóló 11/2004. (VI. 8.)MKM rendelet lpján 1. A 2009/2010. tnév helyi rendje: 1.1. A szorglmi idıvel összefüggı

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Bács Kiskun Megyei Közművelődési

Bács Kiskun Megyei Közművelődési Hírlevél XVII. évfolym 223. szám 2012. december A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj A Bács Kiskun Megyei Közművelődési Szkmi Tnácsdó

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL

KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEK MŰKÖDÉSI ADATAIRÓL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: KIMUTATÁS A TARTÓS BENTLAKÁSOS ÉS ÁTMENETI ELHELYEZÉST

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2009 Költségvetési, társadalombiztosítási és non-profit szervezetek KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 3/27. (XI. 9.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 189/8 Adtszolgálttók:

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. november 30-i ülésére Tárgy: Zirc város 2010. évi Ifjúsági Cselekvési Tervének elfogdás Elődó: Ksper Ágot, z Okttási, Kulturális

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés

Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16. Tárgy: kutatási jelentés Lbirint Krszt- és Brlngkuttó Sport Egyesület Aplányi - brlngbn A bányászti tevékenység mitt veszélyeztetett brlng állpotát 2013- bn is figyelemmel kísértük. Rongálódást brlng állgábn nem tpsztltunk. Vizsgáltink

Részletesebben

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában

Régiós közművelődési szakmai konferencia Értékőrzés, értékfeltárás, értékközvetítés a Dél alföldi Régió közművelődési intézményeinek programjában Hírlevél XVII. évfolym 220. szám 2012. szeptember A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődési Szkmi Tnácsdó és Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Régiós közművelődési szkmi konferenci Értékőrzés,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás hivtlos sttisztikáról szóló 216. évi CLV. törvény 24. és 26. - lpján

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ

[iillillliliji]1]{]-[ TI) ~-ITfillIilllOIillJillDIIIJJ Kérelem http://mlszkerelem.globlsoftwre.hu/kerelemlprint?w= 1 1 Ügyirtszám : T-2011/313 1 Érkezett: _ 1. A KÉRELMEZŐ. ADATAI A kérelmező szervezet teljes neve: Vttl Footbll Club Egyesület A kérelmező szervezet

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt.

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet a rendelet 6. (1) bekezdéséhez. Alaptevékenységen belül a tevékenység megnevezése. Ötv. Okt. ek körére melléklet rendelet 6. (1) bekezdéséhez en belül i (H nem elegendı, más sját kerül 813000 Zöldterületkezelés prkosítás, zöldterületek gondozás, lkóházk környezetének és közterületek füvesítése,

Részletesebben

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Selyemréti Református Két Tnítási Nyelvű Áltlános Iskol Miskolc Éder György út 1. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA A Kormány 229/2012. ( VIII. 28. ) Korm. Rendelete nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Bevezető, információk a segédlet használatához

Bevezető, információk a segédlet használatához Bevezető, információk segédlet hsználtához A segédlet z állmháztrtásbn felmerülő egyes gykoribb gzdsági események kötelező elszámolási módjáról szóló 38/2013. (IX. 19.) NGM rendelet V. fejezete szerinti

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 27/2014. (II.17.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11.

Észak-alföldi Operatív Program 4. Prioritás Humán infrastruktúra fejlesztése. Akcióterv vezetıi összefoglaló. 2008. február 11. Észk-lföldi Opertív Progrm 4. Prioritás Humán infrstruktúr Akcióterv vezetıi összefoglló 2008. február 11. 1 1. Prioritások bemuttás 1.1. Prioritások trtlm Prioritás neve, szám Prioritás rövid trtlm (mx.

Részletesebben

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE

28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 28/2012. (II. 10.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2012.

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok

ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgazdaság és szolgáltató ágazatok KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1886 ÉVES GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2012 Mezőgzdság

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1

1 2 1 6032 Nyárlőrinc Kossuth Lajos utca 16 380/1 Helyhez kötött-e? Megye: 3 Település: 23056 Település : Nyálőinc Az önkományzt tözs: 15338253 1726 Jelentés (z Nyálőinc önkományzt áltl nyilvánttott bejelentés- és működésiengedély-köteles keeskedelmi

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal. 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 29/2015. (II. 20.) számú KÖZLEMÉNYE az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2015. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993.

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtszolgálttóinknk Nyomttványok évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben