36 0,3. Mo.: 36 0,19. Mo.: 36 0,14. Mo.: 32 = 0, = 0, = 0, Mo.: 32 = 0,25

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "36 0,3. Mo.: 36 0,19. Mo.: 36 0,14. Mo.: 32 = 0,9375 32 = 0,8125 32 = 0,40625. Mo.: 32 = 0,25"

Átírás

1 Valószínűségszámítás I. Kombinatorikus valószínűségszámítás. BKSS 4... Egy szabályos dobókockát feldobva mennyi annak a valószínűsége, hogy a -ost dobunk; 0. b legalább 5-öt dobunk; 0, c nem az -est dobjuk; 5 0, d prímszámot dobunk? = 0,5. BKSS 4... Két szabályos dobókockát feldobva mennyi annak a valószínűsége, hogy a legalább az egyiken -os áll; 0, b a dobott számok minimuma ; 0,9 c a dobott számok maximuma ; 5 0,4 d a dobott számok összege kisebb, mint 5; 0, e a dobott számok legnagyobb közös osztója? 0,9. BKSS Egy szabályos pénzdarabot ötször feldobunk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a dobunk fejet is és írást is; 0 = 0,95 b legalább két fejet dobunk; = 0,5 c több írást dobunk, mint fejet; = 0,5 d nem dobunk két fejet egymás után; = 0,405 e dobunk három fejet egymás után? = 0,5 4. A lapos magyar kártyából 4 lapot találomra kihúzunk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a piros ász is a négy lap között lesz? 4 = 0,5 5. Egy kockát hatszor egymás után feldobunk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a az,,,4,5, számok mindegyike szerepelni fog;! 0,054 b az első dobás eredménye -os, a többi pedig ettől különböző; 55 0,0 c az első két dobás eredménye -os, a többi pedig a -tól is és egymástól is különböző; 5 4 0,005 d két dobás eredménye -os, a többi pedig ettől különböző? 5 4 0,. BKSS Egy dobozban 0 cédula van -től 0-ig megszámozva. Találomra kiveszünk 5 cédulát. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a kihúzott számok mindegyike -nál nagyobb? ,05. BKSS 4...a lapos magyar kártyából lapot találomra kihúzva mennyi annak a valószínűsége, hogy a kihúzott lapok különböző színűek? 4 0,4. BKSS 4... Egy szabályos dobókockát négyszer feldobunk. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a különböző számokat dobunk; 5 4 0, 4 b a harmadik dobásnál dobunk először -ost; 5 5 0, 4 c nem dobunk két hatost egymás után; 9 0,9 4 d a dobott számok maximuma 4? ,5

2 Visszatevéses és visszatevés nélküli mintavétel. BKSS alkatrész közül 5 selejtes. Mennyi annak a valószínűsége, hogy 0 alkatrészt találomra kiválasztva azok között selejtes lesz? ,00. BKSS 4... lapos magyar kártyából 4 lapot találomra kiválasztva mennyi annak a valószínűsége, hogy a kihúzott lapok között a pontosan két piros lesz; ,5 b legalább egy ász lesz; 4 4 0,4 c legfeljebb egy zöld lesz? ,4. BKSS 4... Mennyi annak a valószínűsége, hogy az ötös lottón egy találomra kitöltött lottószelvénnyel pontosan k találatot érünk el? k=0,,,,4,5 5 k 5 k BKSS Egy urnában 5 piros és fehér golyó van. Az urnából 0-szer húzunk úgy, hogy a kihúzott golyót mindig visszatesszük. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a pontosan piros golyót húzunk; 0 5 0,0 b legalább egy fehér golyót húzunk 5 0 0, BKSS Bizonyos típusú tranzisztorok %-a selejt. Mennyi annak a valószínűsége, hogy 0 db tranzisztort vásárolva azok között a selejt lesz? 0 0,0 0,9 0,00 b lesz selejt? 0,9 0 0,. BKSS Mennyi a valószínűsége, hogy egy tízgyermekes családban pontosan 4 lány van, ha egy fiúgyermek születésének valószínűsége 0,5 és egy leánygyermek születésének valószínűsége 0,49? 0 4 0,49 4 0,5 0,. BKSS Egy dobozban 0 kártya van. Húsz kártyán van A betű, tíz kártyán B betű és harmincon C betű. Egymás után kihúzunk 5 kártyát visszatevéssel. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a pontosan -szor húzunk A betűt; ,4 5 5 b legalább kétszer húzunk B betűt; ,9 c páros sokszor húzunk C betűt? 0,5. BKSS Egy céltáblára 5 fiú ad le egy-egy lövést. Mindenki 0, valószínűséggel talál bele a 0-es körbe. Mennyi a valószínűsége, hogy a pontosan 5 találat lesz a 0-es körbe; 5 5 0, 5 0,4 0 0,04 b legfeljebb 4 találat lesz a 0-es körbe; 0,0094 c legalább két találat lesz a 0-es körbe? 0, BKSS Mennyi annak a valószínűsége, hogy egy szabályos dobókockával dobva a hatodik dobásnál dobunk a először -ost; 5 5 0,0 b másodszor -os; ,0 c harmadszor -ost? 5 5 0,0

3 Valószínűségszámítás II. Diszkrét valószínűségi változók és nevezetes eloszlások Várható érték - Szórás - Eloszlásfüggvény. BKSS Egy telefonközpontba perc alatt átlagosan 5 hívás érkezik be. Ha adott időtartam alatt beérkező hívások száma Poisson-eloszlású, mennyi annak a valószínűsége, hogy perc alatt a pontosan hívás érkezik be; 5! e 5 0,04 b legfeljebb hívás érkezik be; 0,5 c legalább hívás érkezik be? 0,99 d a várhatónál több hívás érkezik be? 0,4. BKSS Egy 400 oldalas könyvben 00 sajtóhiba van. Mennyi annak a valószínűsége, hogy 0 véletlenszerűen kiválasztott oldalon nem lesz sajtóhiba, ha feltesszük, hogy a sajtóhibák száma Poisson-eloszlású valószínűségi változó? 0, 00. Számolja ki az alábbi valószínűségi változók várható értékét és szórását! 0 a ξ M ξ = 5,5 D ξ, 0 b ξ M ξ = 0, D ξ,45 4. Egy csomag magyar kártyából találomra kihúzunk egy lapot. Jelölje ξ a kihúzott lap szokásos pontértékét. alsó:, felső:, király: 4, ász:, hetes:, nyolcas:, kilences: 9, tizes: 0 Adja meg ξ eloszlását, várható értékét, szórását! ξ M ξ =,5 D ξ,5 5. Variációk egy dobozra, három piros és négy fehér golyóra Egy dobozban piros és 4 fehér golyó van. Adjuk meg az alább definiált valószínűségi változók eloszlását, várható értékét, szórását, eloszlásfüggvényét! a Addig húzunk visszatevés nélkül, amíg piros nem lesz. Jelölje ξ a húzott golyók számát! 4 5 ξ 5 0 Mξ = Dξ = 5, x 5 5 < x 5 5 < x 5 < x < x 5 5 < x b Két golyót húzunk visszatevés nélkül. Jelölje ξ a pirosak számát a kihúzott golyók között. Hipergeometrikus eloszlás 0 ξ Mξ = Dξ 0, 0 x 0 0 < x < x < x

4 c Két golyót húzunk visszatevéssel. Jelölje ξ a pirosak számát. Binomiális eloszlás 0 ξ 4 9 Mξ = 4 Dξ = 49 0, x < x < x < x d Addig húzunk visszatevés nélkül, amíg két különböző színű golyó nem lesz a kihúzottak között. Jelölje ξ a húzott golyók számát! 4 5 ξ Mξ = 5 =, Dξ = 5 = 0, x 0 5 < x 0 5 < x < x 5 5 < x e Addig húzunk visszatevés nélkül, amíg két azonos színű golyó nem lesz a kihúzottak között. Jelölje ξ a húzott golyók számát! ξ 4 Mξ =,5 Dξ = 49 0,49 0 x < x < x f Két golyót húzunk visszatevéssel. Legyen ξ értéke 0, ha a két kihúzott golyó különböző színű, és legyen ez az érték, ha a kihúzott golyók azonos színűek. Indikátor-változó eloszlása 0 ξ 4 Mξ = 0,4 Dξ = 49 0,49 0 x < x < x. Egy szabályos dobókockával ötször dobunk egymás után. Jelölje ξ valószínűségi változó azt, hogy hányszor dobtunk -ost. Számolja ki ξ várható értékét és szórását! M ξ = 5 0, D ξ = 5 0,. Egy ξ valváltozó Poisson-eloszlású λ =, 5 paraméterrel. Határozza meg ξ eloszlását, várható értékét és szórását. Milyen valószínűséggel vesz fel ξ a várható értékénél kisebb értéket? Pξ <,5 0,54. Bizonyos típusú kávéfőzők 5%-a selejt. -at veszünk. Jelölje ξ a megvásárolt kávéfőzők között a selejtesek számát. Adja meg ξ eloszlását, várható értékét, szórását. Mennyi a valószínűsége, hogy a lesz selejtes a vásároltak között; b -nél kevesebb selejt lesz a vásároltak között? 0 ξ 0 0,05 0 0,95 0,05 0,95 0,05 0,95 0,05 0, Kiszámolt értékekkel: ξ 0, 55 0, 55 0, 005 0, 0005

5 Mξ = n p = 0,05 = 0,5 Dξ = n p q = 0,05 0,95 0, Plesz selejtes 0, 4 P-nél kevesebb selejtes 0, 995 Valószínűségszámítás III. Folytonos valószínűségi változók eloszlásfüggvénye, sűrűségfüggvénye. BKSS 4... Igazolja, hogy Fx eloszlásfüggvény. Írja fel az Fx eloszlásfüggvényű ξ valószínűségi változó sűrűségfüggvényét és számolja ki a felírt valószínűségeket! megj.: F eloszlásfv, ha a köv. tulajdonságok mindegyike teljesül: D F = R, 0 Fx, F monoton növő, F minden pontban balról folytonos, lim 0, lim x x a ex + e x < x <, Pξ > 0, Pln ξ ln D F = R F x = ex + e x = + ex + e x = + e } {{ x } 0< < 0 < Fx < e x + e x > 0 F szigorúan monoton növő tehát monoton növő is. F folytonos függvény, ezért F balról folytonos minden pontban. lim lim x x F sűrűségfüggvénye: fx = F x = e x + e x = 0 = 0 lim lim x x e x + e x < x < Pξ > 0 = Pξ 0 = Pξ < 0 = F0 = Pln ξ ln = Fln Fln = eln 0 ha x b arccos x ha < x π ha < x P D F = R + e x = 0 = e0 + e 0 = = 0,5 + e ln eln + e ln = + + = 0,0 ξ <, P ξ, P < ξ 0 0 arccos x π 0 π arccos x 0 arccos x 0 Fx π Az előző pont miatt F monotonitásához elég azt belátni, hogy F monoton növő a ],[ intervallumon: I. mo. arccos x szig. mon. csökkenő π arccos x szig. mon. csökkenő π arccos x szig. mon. növő π arccos x szig. mon. növő. II. mo. π arccos x = > 0, ha < x <. π x F folytonos a ], [, ],[, ], [ intervallumokon, tehát itt balról is folytonos. Belátjuk, hogy F balról folytonos továbbá az x = ill. x = helyeken.

6 is tehát, hogy ezeken a helyeken a baloldali határérték megegyezik a helyettesítési értékkel: lim lim 0 = 0 = F lim lim π arccos x = = F x x x x lim lim 0 = 0 x x lim lim = x x 0 ha x < F sűrűségfüggvénye: fx = F x = ha < x < π x 0 ha < x megj.: / D f, / D f P ξ < = P ξ = x0 ha x 0 < x c x P ξ < x 0, P 0 < ξ < x 0 0 ha x x 0 x 0 > 0 valós állandó F eloszlásfv: bizonyítás, mint fent. HF x F sűrűségfüggvénye: fx = F 0 x ha x > x 4 0 x = 0 ha x x 0 d P ξ < x 0 = = 0,5 P 0 < ξ < x 0 = 0 ha x < x x + ha x P < ξ, P 0 < ξ < F eloszlásfv: bizonyítás, mint fent. HF 0 ha x < F sűrűségfüggvénye: fx = F x = x+ ha < x x 0 P < ξ 0 = P < ξ = P 0 < ξ < =. BKSS 4... Határozza meg az A és B állandókat úgy, hogy Fx eloszlásfüggvény legyen! a A + B arctg x < x < A =, B = π 0 ha x < 0 b A =, B = A + Be x ha 0 x Várható érték és szórás. BKSS 4... Egy ξ valváltozó sűrűségfüggvénye fx. Számolja ki ξ várható értékét és szórását! a fx = x 4 ha x Mξ = Dξ = 0 ha x <

7 e x ha 0 x b fx = 0 ha x < 0 x + ha 0 x c fx = 0 máshol Mξ = Dξ = Mξ = Dξ = Nevezetes folytonos valószínűségi változók 4. BKSS 4... Legyen ξ normális eloszlású valószínűségi változó, amelynek várható értéke m és szórása σ! a Számolja ki a P ξ > 0, valószínűséget, ha m = 0 és σ = 0,! 0,045 Milyen x értékre teljesül a P x ξ = 0, 0 egyenlőség? x = 0, 5 b Számolja ki a P ξ valószínűséget, ha m = és P ξ > = 0,5! 0,4 c Számolja ki az m és σ értéket, ha m = 4σ és P ξ < = 0,0! m = 4, σ = d Számolja ki a P ξ > valószínűséget, ha σ = és P ξ = 0,4! 0, e Számolja ki a P ξ < 0,5 valószínűséget, ha P ξ < = 0,4 és P < ξ = 0,0! 0, 5. BKSS Egy repülőgép egy 00 m magasságú légifolyosóban repül. A repülőgép repülési magasságának a légifolyosó közepétől való eltérése 0 m várható értékű és 50 m szórású normális eloszlású valószínűségi változó. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a repülőgép a légifolyosóban halad? 0,45. BKSS 4..5 Egy gyártmány mérethibája - azaz a névleges mérettől való eltérése - 0 várható értékű, normális eloszlású valószínűségi változó. Annak a valószínűsége, hogy a mérethiba abszolútértéke meghaladja a mm-t: 0,. Mennyi annak a valószínűsége, hogy a mérethiba abszolútértéke 0 mm-nél kisebb? 0,. BKSS 4... Legyen ξ egyenletes eloszlású valószínűségi változó az ];4[ intervallumon. Írja fel ξ sűrűségfüggvényét, eloszlásfüggvényét, várható értékét és szórását! 0 ha x fx = ha < x 4 0 ha 4 < x 0 ha x x ha < x 4 ha 4 < x Mξ = 5 Dξ =. BKSS 4... Egy benzinkútnál a tapasztalatok alapján annak a valószínűsége, hogy a tankolásra percnél tovább kell várni, 0,. Ha a várakozási idő exponenciális eloszlású valószínűségi változó, mennyi annak a valószínűsége, hogy a benzinkúthoz érkezve percen belül elkezdhetünk tankolni? 0,5 9. Egy ξ valváltozó jelentse annak az útnak a hosszát, amelyet egy gépkocsi az első műszaki hibáig megtesz kmben. Tegyük fel, hogy ξ exponenciális eloszlású és várható értéke: 500km. Írja fel ξ sűrűség- és eloszlásfüggvényét! Mennyi annak a valószínűsége, hogy ξ a várható értékénél kisebb értéket vesz fel? fx = 0 ha x e 500 x ha 0 < x 0 ha x 0 e 500 x ha 0 < x Mξ = 500 P ξ < Mξ = e 0, 0. Bizonyos típusú izzólámpák tönkremeneteléig eltelt égési időtartam hossza órában exponenciális eloszlású, 000 óra szórású ξ valószínűségi változó. M ξ =? fx =?? Mennyi a valószínűsége, hogy egy kiszemelt izzólámpa 000 órán belül még nem megy tönkre? Mξ = 000 fx = 0 ha x e 000 x ha 0 < x 0 ha x 0 e 000 x ha 0 < x

8 Pξ 000 = e 0,05

24. Valószínűség-számítás

24. Valószínűség-számítás 24. Valószínűség-számítás I. Elméleti összefoglaló Események, eseménytér A valószínűség-számítás a véletlen tömegjelenségek vizsgálatával foglalkozik. Azokat a jelenségeket, amelyeket a figyelembe vett

Részletesebben

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3

Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 Feladatok és megoldások a 8. hétre Építőkari Matematika A3 1. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet rendszert: x + 2y 3x + 4y = 2 sin t 2x + y + 2x y = cos t. (1 2. Oldjuk meg a következő differenciálegyenlet

Részletesebben

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE

EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE EMELTSZINTŰ MATEMATIKA ÉRETTSÉGI FELADATOK GYŰJTEMÉNYE KÉSZÍTETTE BRÓSCH ZOLTÁN 2014.06.27. Bevezetés,, A matematikához nem vezet királyi út. (Eukleidész) Korábban elkészítettem a közép szintű matematika

Részletesebben

71) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 hetes és 4 ász van közöttük? 72) A 32 lapos magyar kártyából

71) A 32 lapos magyar kártyából kiosztunk 8 lapot. Hányféleképp lehet, hogy pontosan 3 hetes és 4 ász van közöttük? 72) A 32 lapos magyar kártyából Permutációk: 1) Egy sakkverseny döntőjébe 6 játékos került be. Hányféleképp alakulhat a játékosok sorrendje, ha a döntőben mindenki azonos esélyekkel indul? 2) A Mekk Elek név betűiből hányféle (nem feltétlen

Részletesebben

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10

P (ξ < 490) = F ξ (490) = Φ( 490 m ) = 0.03 10 Valszám-megoldások. Feladat. Legyen P (A =, 3 és P (B =, 6... Kérdés. Mennyi P (A + B, P (AB, ill. P (A B, ha A és B függetlenek?... Megoldás. Ha A és B függetlenek, akkor A és B, valamint B és A, valamint

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Valószínűségszámítás A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Kombinatorika A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok:

7. témakör: kombinatorika. Kidolgozott feladatok: 7. témakör: kombinatorika Kidolgozott feladatok:.) A színházba egy fős baráti társaság jegyei egymás mellé szólnak. Hányféleképpen ülhetnek le egymás mellé? Hányféleképpen ülhetnek le akkor, ha András

Részletesebben

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória)

Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) ARANY DÁNIEL MATEMATIKAI TANULÓVERSENY 013/014-ES TANÉV Kezdők és Haladók (I., II. és III. kategória) Feladatok és megoldások A verseny az NTP-TV-13-0068 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség

Részletesebben

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma

16. Sorozatok. I. Elméleti összefoglaló. A sorozat fogalma 16. Sorozatok I. Elméleti összefoglaló A sorozat fogalma Sorozatnak nevezzük az olyan függvényt, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész számok halmaza. Számsorozat olyan sorozat, amelynek értékkészlete

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 2013. október 15. EMELT SZINT MATEMATIKA ÉRETTSÉGI 0. október 5. EMELT SZINT ) Oldja meg a valós számok halmazán a következő egyenleteket! a) b) ( )( ) I. ( pont) (7 pont) a) A négyzetgyök függvény értelmezési tartománya és értékkészlete

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Számelmélet A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett feladatrészek

Részletesebben

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:...

Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... Matematika kisérettségi I. rész 45 perc NÉV:... 1. Az A halmaz elemei a háromnál nagyobb egyjegyű számok, a B halmaz elemei pedig a húsznál kisebb pozitív páratlan számok. Sorolja fel az halmaz elemeit!

Részletesebben

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható.

Jelöljük az egyes területrészeket A-val, B-vel és C-vel, ahogy az ábrán látható. 1. feladat. 013 pontosan egyféleképpen írható fel két prím összegeként. Mennyi ennek a két prímnek a szorzata? 40 Megoldás: Mivel az összeg páratlan, ezért az egyik prímnek párosnak kell lennie, tehát

Részletesebben

SZÁMELMÉLET FELADATSOR

SZÁMELMÉLET FELADATSOR SZÁMELMÉLET FELADATSOR Oszthatóság 1. Az 123x4 számban milyen számjegy állhat x helyén, ha a szám osztható a) 3-mal; e) 6-tal; b) 9-cel; f) 24-gyel; c) 4-gyel; g) 36-tal; d) 8-cal; h) 72-vel? 2. Határozd

Részletesebben

Skatulya-elv. Sava Grozdev

Skatulya-elv. Sava Grozdev Skatulya-elv Sava Grozdev Egy alapvető szabály, azaz elv azt állítja, hogy: ha m testet szétosztunk n csoportba és m > n, akkor legalább két test azonos csoportba fog kerülni. Ezt az elvet különböző országokban

Részletesebben

Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése

Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése Gyártásközi minőség-ellenőrzés Késztermék minőség-ellenőrzése Sorozatban gyártott termékek minőségellenőrzése Gyártásközi minőség-ellenőrzés Késztermék minőség-ellenőrzése Minőségellenőrzés a cári Oroszországban

Részletesebben

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás, // KURZUS: Matematika II. MODUL: Valószínűség-számítás 22. lecke: A teljes valószínűség tétele és a Bayes-tétel Tananyag: Kiss Béla - Krebsz Anna: Lineáris algebra, többváltozós függvények, valószínűségszámítás,

Részletesebben

4. Számelmélet, számrendszerek

4. Számelmélet, számrendszerek I. Elméleti összefoglaló A maradékos osztás tétele: 4. Számelmélet, számrendszerek Legyen a tetszőleges, b pedig nullától különböző egész szám. Ekkor léteznek olyan, egyértelműen meghatározott q és r egész

Részletesebben

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA

MI ILYENNEK KÉPZELJÜK MATEMATIKA MI ILYENNEK KÉPZELJÜK Minta feladatsorok a középszintű MATEMATIKA érettségire való felkészüléshez II. RÉSZ Összeállították: a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium vezetőtanárai

Részletesebben

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén

1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén 1J. feladat Petike menő srác az iskolában, így mindig csak felemás színű zoknikat hord. Ruhásszekrénye mélyén összesen 30 darab piros színű, 40 darab zöld színű és 40 darab kék színű zokni található, azonban

Részletesebben

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint

Matematika Gyakorló feladatok vizsgára 12. évf. emelt szint Matematika Gyakorló feladatok vizsgára. évf. emelt szint Egyenletek, egyenlőtlenségek, paraméteres egyenletek. Oldd meg az alábbi egyenleteket! 4 c) d) e) 4. Oldd meg az alábbi egyenleteket! = c) =8 d)

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI EMELT SZINT Függvények Analízis A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n

n = 1,2,..., a belőlük készített részletösszegek sorozata. Tekintsük az S n A n Határeloszlástételek és korlátlanul osztható eloszlások. I. rész Az alapvető problémák megfogalmazása. A valószínűségszámítás egyik alapvető feladata a következő kérdés vizsgálata: Legyen ξ 1,ξ 2,... független

Részletesebben

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások

Róka Sándor. 137 számrejtvény. Megoldások Róka Sándor számrejtvény Megoldások Budapest, 008 A könyv megjelenését a Varga Tamás Tanítványainak Közhasznú Emlékalapítványa támogatta. Róka Sándor, Typotex, 008 ISBN 98 9 9 89 0 Témakör: matematika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 6. MATEMATIKA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika középszint

Részletesebben

13. Trigonometria II.

13. Trigonometria II. Trigonometria II I Elméleti összefoglaló Tetszőleges α szög szinusza a koordinátasíkon az i vektortól az óramutató járásával ellentétes irányban α szöggel elforgatott e egységvektor második koordinátája

Részletesebben

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus

Szakdolgozat. Készítette: Csuka Anita. Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus Az szám Szakdolgozat Készítette: Csuka Anita Matematika Bsc, matematikai elemző szakirány Témavezető: Besenyei Ádám, adjunktus ELTE TTK, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék Eötvös Loránd

Részletesebben

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok

MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok MATEMATIKA ÉRETTSÉGI TÍPUSFELADATOK MEGOLDÁSAI KÖZÉP SZINT Szöveges feladatok A szürkített hátterű feladatrészek nem tartoznak az érintett témakörhöz, azonban szolgálhatnak fontos információval az érintett

Részletesebben