Párizsban, szülei Daniel és Elisabeth Cousteau, bátyja Pierre-Antoine, gyermekei Jean-Michel, Philippe, Diane

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Párizsban, szülei Daniel és Elisabeth Cousteau, bátyja Pierre-Antoine, gyermekei Jean-Michel, Philippe, Diane"

Átírás

1 KultúNyúz VII. félévfolym, 2. szám novmb 24. A Tétékás Nyúz Kultuális Mlléklt milto: Coustu kpitány FOTÓ: NEO-PLANETE.COM A csnd vilá Szültési évfoduló kpcsán bkülni y újsáb ismtsé és tljsítmény kédés. H viszont y hlltói lpól vn szó, jó időzítés is számít. Mt uy tkinttbn nyáik y hnultos kifjzéssl élv ápcsáltk. Azét számuk sincs vszv mindn, hisz pán mé mlékzhtünk zok z idők, miko novmbbn ünnpltük Ny Októbi Szocilist Fodlmt Tlán fnti kis bvztő és cím lndő volt hhoz, hoy lényünk poiot-i észébn flmüljön ynú, z lábbi íás Jcqus-Yvs Coustuól fo szólni, ki vlmiko nyáon jö vilá, flthtőn nullá vy öt véződő számú évvl zlő. És vlóbn, ól lsz szó, ks szám pdi száz. Psz flmülht kédés, miét pont ő, hisz ntn hll ák lőszö hnjukt éppn száz év. Például i vn Fludy Gyöy is, ki szintén y évszázd po ynt vilá, ádásul my, és tovább is élt. A miét nyon yszű válsszl szolálhtok: ttsz k filmji. A ppípocsékolás kdvéét kzdjük bmuttást szmélyi dtokkl: nv Jcqus-Yvs Coustu, szült június 11-én Sint-Andé-dCuzcbn, mhlt június 25-én Páizsbn, szüli Dnil és Elisbth Coustu, bátyj Pi-Antoin, ymki Jn-Michl, Philipp, Din és Pi-Yvs, stb. Ennyit z unlms észől, jöjjön lény! Coustu kpitány tn szlms volt, és zt szttt millióknk dt tovább könyvi és filmji évén. A búvákodás ú öői közé ttozo, fitl koábn, mé fnci hditnésztnél, lézőkészülék fjlsztésévl mtmt m hsználtos búváflszlés lpját. A biztonsáos mülés htáát sját mán véz kíséltkkl póbált mhtáozni. Lszlés után 1950bn mszzt z zót lndássá vált hjóját, z dtil knszdő Clypsót, mlyt ócánkuttóvá lkíto, és mlyn több mint száz filmt készít. Az 1953-bn mjlnt könyv, A csnd vilá után háom évvl zonos címml Any Pálm-nyts művt foto. Az mbi szplők inkább ill k Dály stnd mlvizs mdncéjénk flhoztláb, mint Bywtch főcíméb, méis mlékztsbb és mhtáozóbb élményt dtk sokknk. Coustu nyito ki számunk tn l i vilá kpuját. Nm csk z ism jsztés tén lkoto mdndót. Tudományos kuttómunkáj is jlntős volt, tmésztvédlmét is sokt t. Mkpt z ENSZ Könyztvédlmi díjt, Moncói Ocnoáfii Múzum iztój volt, észt v z ócáni élt védlmébn tvéknykdő Coustu Tássá lpításábn, y ménökkl yü pdi mlko z lső kizáól tudományos kuttás céljá léthozo víz l i jáművt, Dnis-t. hlk

2 Tált 2 Számtln szín vásznon Ecstlő mtmtikusok A tudós nnál különb, minél több vn bnn művészből és viszont. Intuíció, fntázi nélkül tudós lfljbb télhodój lht tudománynk. Művész pdi szoos blső nd, szksztő loik nélkül mkd művészt pmén. Kodály Zoltán szvi nyomán vászon álmodó mtmtikusokól bszél m Szmédi Kps Annávl és Báány Imévl. FOTÓ: NOL.HU H vlki y mtmtikushoz my flséül, kko mlpő póbtétlk is ksztzhtik z oltához vztő utt. Szmédi End flséét két mtmtiki fldvány lé állíto : y svájci csokiól és y skktábláól szóló mtkpéld moldás volt házssá fltétl. Szncsé nm volt szioú z lbíálás, y fldt moldás is lénk bizonyult fiyhz. Íy Kps Ann, ki nylvtnáként hódíto m ktdát, mtmtikusflséé válhto, hbá mtmtikávl mé m is óvtosn közlítnk ymáshoz: Nkm sosm juto szmb, hoy mtmtik yönyöű. M má tudom, hoy nyon is z lht. És tudom, hoy csöndbn kll lnnm, miko yönyöű mtmtik szültik. Nm kizáól y-y ondolt szültésko jön jól csnd, hnm fstményk lkotás közbn is. Uynis, kvsn tudhtják, hoy számos mtmtikus sztotípi szint nki tuljdoníto öszszácsált díos fit mll néh cstt is d. Kps Ann féj oldlán nt mtmtikussl tlálkozhto, íy sok-sok tpsztlt má lült bnn z lső ondoltot. A véső lökést Szdy Blázs lvl dt: Jó lnn mmuttni másoknk, hoy mtmtik milyn sok közös vonást hodoz művész l. Mély látás kll hozzá, ihlt és inspiáció. Sok munk is vn bnn 7. félévfolym 2. szám novmb 24. (kácsk bámlyik művésztbn), d h nm töténik m z csod, miko z mb y-y pillnt túlszánylj önmát, kko 10 év munk kvsbbt éht, mint y zsniális villnás, miko pspktívák hitln kitáulnk. Íy Szmédi End htvndik szültésnpjá szvz konfnciát színs csmévl tállták: mtmtikusok és csládtjik lkotásit állították ki uusztusbn B55 Gléiábn, mit vátnál sokkl nyobb édklődés övz. Szmédi Kps Annávl, Művészt mtmtikusok viláábn lnvzésű kiállítás málmodójávl és Báány Im mtmtikussl, konfnci főszvzőjévl bszél ünk. Vn olyn mtmtikus kiállítók közö, ki különösn édks éltú l ndlkzik? Kps Ann: Joslv Jik Nstil pábn fst y nvs csh fstőművészszl, kit Jii Ncdskynk hívnk. Jik fstőművész kt lnni, d szüli zt nm ndték, mt szintük fstésztből nm lht mélni. Azt jánlo ák, inkább mnjn mtmtiktnánk, háth bból mélht. Íy véén pái Káoly Eytm mtmtiki intézténk iztój l, most is vztő bosztásbn dolozik o. D fstésztt soh nm dt fl, és zzl bátjávl k sbn fsttnk. Ezt hoy kll lképzlni? K.A.: A omtii mintákt ő dj m. Könyvi jlntk m művészt és mtmtik kpcsoltáól. Az yik könyvénk z cím, hoy Antopoomti, mbi lkok omtikus fomákbn. Báány Im: És tl vn éltöömml. Amiko mláto m, kko többszö lmntünk kiállításmnyitók. Édms vl mnni, mt ét hozzá és ismi művészviláot. Bohém? K.A.: In, bookt is ismi és boospincéj is vn. Fnci bátivl szoko bookól bszéltni. Izi éltművész? K.A.: Azt nm mondnám, hoy zk mtmtikusok éltművészk. Mt nyon mélyk Mindn, mit csinálnk, zt jól csinálják. Jól tniszznk, jól fociznk, nyon viyáznk, hoy stílusuk is tökélts lyn spotbn is, fstésztbn is. Amiko főznk, zt is tökéltsn kják csinálni. E jó péld Enico Bombii is, kink több kép is volt kiállításon. Olszoszábn véz l y szkácstnfolymot, cukászképzést viszont nm tudt bfjzni, mt kko éppn mtmtikából kll vizsázni. A konyhábn köténybn vn, stúdióbn flvszi fstőköpnyét, miközbn zsniális mtmtikus: 34 évsn má Filds-ém tuljdonos volt. Az volt célj kiállításnk, hoy mmutssuk, hoy mtmtikusok nm kock mbk, nm mvk. Mt például Szdy Blázs, ki z lőszót ít ktlóushoz, slstáncos, Szbó Zoltán, ki pinctoni pofsszo, néptáncos és tudnám mé soolni. Ey mtmtikus z lkotásib mnnyi viszi bl mtmtikussáát? Például, hoy mtmtikábn is szimbólumokkl dolozunk, hoy művésztbn is? Vy inkább intuíció hjtj őkt és kikpcsolódás fstészt? K.A.: Vlki zt kédzt Jiktól, csh mtmtikustól, hoy miko fst, kko mtmtikus-. És zt válszolt, hoy h ő fst és kiállít y képt, kko nm sztné, h tudnák, hoy ő mtmtikus kivév zt kiállítást. H vlki mlátj y képét, kko mondj zt, hoy z y jó kép, és n zt, hoy hhoz képst, hoy mtmtikus, ész jó.

3 Uynolyn őfszítés és szllmi munk, miko fstnk és komponálják képt, mint mtmtikusként mély ondolkodás. És uynolyn, miko jön csod: kko vlmi flvillnyozódik bnn, és vlmi dményt lát. És édks, hoy szépsé folm is mjlnik mindkét tültn. K.A.: Amiko hlltom, hoy két mtmtikus bszélt, sokszo zt mondják, hoy y yönyöű moldás. In, vlhoy mtmtikánál számom yétlműbb, hoy vlmi szép, mint y művészti lkotásnál. K.A.: In, d y hétköznpi mb zt hiszm nm mondná zt, hoy Thlsz-tétl y yönyöű vlmi, d h lmy y múzumb, kko ykn mjyzhti, hoy z y yönyöű kép. Méő László páhuzmot vont mtmtiki iccs és művészi iccs közö. Úy folmzo z íásábn, hoy mtmtikábn z iccs, mi csk önmáét létzik és nm visz lőbb. Ey olyn tétl, mly önmábn és bizonyításávl yü sm hoz össz tültkt. Akácsk z fstmény, mlyik után nm indít l y iányztot, nm visz lőbb. B.I.: Ez lé ydi. Rnt mtmtiki publikáció szültik mindn évbn. Tált & In mmoim 3 Ey kollé zt mondt, hoy bizonyos Méő László: Mtk-iccs mtmtik csk sznnyzi könyztt. /észlt/ Ezzl nm étk yt. Mhl mától dolo, h nm édks, különbn pdi lőbb vy utóbb kidül, hoy édks. És mnnyi jllmző, hoy mtmtiká nylvként tkinttk? B.I.: Mtmtikát tudok csinálni nolul is, ooszul is. Sőt, vn miko nincs is nylv ondolkodásombn: nm mondtokként, folmkként jlnnk m dolok, hnm nylv nélkül látom, hoy mi folyik i, mi töténht o n. K.A.: Tlán nylv, mtmtik és művészt okonsáát muttj, hoy mvlósíth uk úy zt kiállítást, hoy báki, ki bsétált és tudt, hoy mtmtikusok fstményit látj, myázt nélkül is éth. H jól tudom, újszű kzdményzés volt. Milyn utóélt lsz kiállításnk? K.A.: Én nm tudok ól, hoy lnn ilysmi. Mtmtikusok nm mtmtiki témát doloznk fl, és z különls. Lht, hoy vlmiko új szvzünk ilyt. Akko vilákonsszuson mhidtnénk mtmtikusok köébn, és tlán mé zsűit is flállíthtnánk, nnyi jlntkző lnn. Mécs Ann Mtmtiki iccs z, mi nm fü össz édks, vátln módon észn máshol flmült, észn másfjt mtmtiki stuktúákkl. A mtmtiki iccs, mint mindn iccs, ól iccs, hoy cskis önmáól szól; jt kívüli viláól nm mond smmi édkst, újt. ( ) Nmé vált yétlművé például, mit mtmtikusok többsé mindi is sjt, hoy tipikusn nm mtmtiki iccs Ny Fmt-sjtés. Ez zt mondj ki, hoy 2-nél nyobb számok stén z n +b n = c n ynltnk nincs olyn moldás, hol, b, c és n is ész szám. (n = 2- mé vn, pl.: = 5 2.) Ezt sjtést több mint 300 évi snki sm tudt bbizonyítni, mí vé néhány év y Andw Wils nvű miki mtmtikusnk sikült. A bizonyításhoz háom-néy ymástól yöksn különböző mtmtiki diszciplín yü s lklmzás kll mi önmábn is muttj, hoy z tétl távolól sm mtmtiki iccs. Azt, hoy vlmi, például y tudományos lmélt, y műlkotás vy ká y politiki bszéd iccs vy sm, mindi z htáozz m, mi möö vn. Ez többnyi mssziől is jól látszik, d z is lőfodul, hoy iccsssé mán művön má csk lvto bbk számá vhtő ész. Fludy Gyöy Az íó mlékzünk, ki mkülhttln lkjává vált XX. százdi my iodlomnk és líánk. Sokn mésm tudják, hoy Nobl-díj is jlölték, hoy My Köztássá Zászlóndévl tünt ék ki, mkpt Soos-lpítvány éltműdíját több nmztközi és hzi díj mll és Budpst díszpolá volt. Azzl kén kzdnünk, hoy száz év, szptmb 22-én szült, Budpstn. Nm okozn ondot sob kni, fodítói munkássáát, nylvi játssáát nvztsn: ltin, öö, nol, némt, fnci, povnszál, spnyol mivl z iodlmi közösséb vló blépését vívt ki. Sosm fljt l hzjönni, pdi sokszo távozo, például 1938-bn, kko Páizsb miált, mjd miko némtk od is bvonultk, továbbállt Mokkób, zután pdi z Eysült Állmokbn ks mndékt. I Káolyi Mihály Szbd My Mozlmánk titkáként, illtv Hc című iodlmi lp szksztőjként dolozo, és később önkéntsként z miki hdsb is blép, hol vdászpilótként is tvéknykd. Eközbn folymtosn onto vsit, líáit mindn ézlmét, ondoltát ljyzt bn méis hzjö, Népszv kínált nki állást, mjlntk távollét l ít művi is. Ezt köv blső száműztés, fodult év után y inkább öb szmml néztk á, nm voltk lé pátosk íási, és lőélt, nyuton töltö évi is vszélyt jlnt k számá bn kült Rcsk, hol tljsn más élménykbn volt ész, mint koábbn, d kko is ít vsit, ámbá nm volt sm ppíj, sm íószszám. Fjbn kzd l íni, és btásink tnít m z lkészült dbokt. Íy szül t m két vsskött: A Bötönvsk és Az ávó pincéjébn és Rcskn bn, flszámolták cski tábot és folyokt szbdon ndték. Visszhívták Népszvához és z Íószövtséb és fodíto, ám 1956-bn új miált és csk ndszváltozást kövtőn tét új hz. Ezn második miáció l új bját viláot, mlpíto My íók Szövtsé Külföldön-t. Élt Anliábn, Máltán, Olszoszábn, z Eysült Állmokbn és Kndábn. Az miki kontinnsn töltö évi l mfodult több ytmn, mint tná, és lnosbb nyuti my sjtótmék, z Iodlmi Újsá fllős szksztőjként, vlmint z Ötáú síp és Szivávány című folyóitnál is dolozo több más külföldi mjlnésű my lp mll. Ismétlt hztéését kövtőn ny népszűsénk övnd, mly z utolsó y költői koszkánk yik mhtáozó lm volt. Töc KultúNyúz

4 A vét ks Osonv hld f kó szisz szélbn fák közö, msszi Vööslő icsj. ccl é ti z d s möö őt, v é lfú Sötét m l mo ánybn j. nincs sú viyoo ly bűn nincs bí nk,, sm vá Őültn d, nincs bolyon zj. monoto füstös n csndb vbn n, ccsn lly. HR6 Nol N1 Éjféli dl Mhi sénk o hon, t pohnyós éj-csod! T dsz pázsnk éltt, miko fuvlmd lélz. Amit váyd léthoz, z oly csodáltos! Flfut ózs házflon, st mé viá táv volt, vdméhk csnték blzsmot, ó, milyn lklom! Látom mé, hoyn jön flém, jtni nyomit szél fdi, színny kátos csillok fiylik léptit. Gáspá Gbill GG2 Illóolj bontj m k pááj n t. é tá é l v us il Ey szűz hmonik zvöös jkáól, ő ll z s tű z éjjli ot loptk öösn tán csók lánv é lá m ö z c s lő p y ly t. E ká szm, m é cocs ó hófh s most sí n o k j ít n o s zb b z ü z ősz, tű yoldlkt, Ilyn z h l möcév kzévl ő csszö f m kb. s tőt dö yi szív n tő tűnn, intésnk. hőn sz é y lá lő s is lhlt dcspá z utolsó Olyko k t án, k k y n kp h léné ulnk yönyö k. t u űvös köv nótát Sznszé s ávlányhj h íz ú fzék v omlik b y, konyhábn lon. fütyül, Izzik olkulák őbn m v l z li k kistof ot kötn s bátsá KE3 Hlk im Hnj hlk im: Csilinlő kis mnyző. Bnnm boldosá vlm ybkl Vlmi mélysés mélyn ms ml Mt most vé o fény sötétbn. Szm szépsé Új, új ménysé... Adytól lopnám szimbólumokt És Anytól lszbb ímkt Hoy szólhssk óld, étd D su oó, hlk szlm Mindn mi md. Mt most vé éztlk. A tülm foy, én nő káosz. Nm étk én má vilához. Oddnálk z öökkévlósánk. Néh úy ézm pillnt lszld És nkm má smmi nm md. Gyönyöű hlál, h étd él Mint én, mint foó vé Bnnd és bnnm, lblül. Hzudik ppíon mindn btű. És nm sít tévdt iánytűm. Vánálk. Mindn np, T Mnn. Mondnám lszbb szvkt. H nm játszhtok Ádámot, Rómót Add nkm onoszt, vés Néót. Szünt. A színdb, mint msin máll. Mindnki szájábn kséds vilá. Mányt mjszolv ktzis lmd És z álcom lő d é lhytm Mt Év, Csinszk, Júli, öök Ann vy Ámn. Hsz Rolnd A il

5 Npfoytkozás ny lkonyt, Szükült pkbn, td szánydt. mint könnyű pill,v t np, Atási sló-íy ltűn sszi ű szv. lvihzo hozzám m nn fllk Mint lpkszányk,f y csk,st l. ktőztk,vtk,s ú fénybn állt, Npnk c ztán új tbn i fák. én csk ki lá m,s k Gáspá Gbill GG4 L5 ming ondolk o dsz Ln z in láyn in nm cs v, n nm bo, n bl s pályá hnj, ját l n nm b m hyj: nol, nm cs tno l. Apó olyój, bá mé öcs ös óly s óiás, l nm is bolyó olyn n, yon olyhó. Lunis PT7 Pcsics Tibo

6 Könyvlő & Kott 6 Bélyyűjtők Nvdábn A kultikussá vált, dti címén Féllm és szktés Ls Vsbn: Őült utzás z Amiki Álom fllváábn című könyvt, nyomábn készült két filmt és há ét jájuk zú l köb. Lsz szó onzóól, illtv hippikől, vitnmikól és psz máól z íóól is. A sztoi o kzdődö, hoy Hunt S. Thompsont flkéték, íjon y bszámolót y nvdi motokossz futmól. A cikkt Spots Illusttd ndlt m, d véül má novll métű duzzdó művt később és hosszbb fomábn Rollin Stons mzin hozt l két észltbn. Később íy jlnt m könyv, mjd nnk siki htásá film. Pontosbbn filmk, hiszn z 1980-s Ahol bölény düböö, Bill Muy-vl és Pt Boyl-ll, mjd sokk áltl ismt Gombfjk ántv Th Btls Mi sik titk? Sokk szint kulcs, hoy jó időbn jó hlyn lyünk. Hát, nm tudom voltm én má nyáon Blton-pton, oszt méis Mások szint z számít, hoy y okon lyn jó időbn jó hlyn. Nos, nyám is volt má Bltonnál Psz, tmésztsn thtsé és szolom is fontos. Nm kvsk bántá úy tűnik, tlán z utóbbi lénysbb össztvőj cptnk, mint z lőbbi. Ey lmélt szint tízz ó ykolás ml ljobbk közé. E hozzák fl példként Btls-t. A bnd uynis 1960 és 1962 közö Hmbubn több mint kétszázötvn stén játszo minimum öt óán át, bcslésk szint zkétszáz 7. félévfolym 2. szám novmb 24. Ty Gillim-ndzés, Johnny Dppl és Bnico dl Toóvl. Az ész pikntéiáj z új és koát mhldó stílus. Az íó áltl kilkíto onzó újsáíásnk nvz stílus jllmzőj z ős szubjktivitás, tényk és fikció vyítés. A szző áltl közvtít üznt htásánk flősítés édkébn, mink pontossá iényét is lándli, stílus flülkkdik táyilossáon. Ami élt hívt zt, zok z s évk visszásái. A hippikoszk, vitnmi háboú y ilyn képpl indít film is y olyn hlyztb hozt z yént, hoy z csk mávl kzd l follkozni. Eől szól könyv is, két főszplő mindn tásdlmi nomától és fllőssétől mszbdulv y sját viláb mnkül, különböző in észltsn tllt nkotikumok vilááb. A könyv, filmml llntétbn, jobbn kité futm sményi, zonbn ny ltéés nincs k ő közö. A koábbi film, At Linson ndzésébn fllépésn voltk túl mnpsá ész pályfutás l nm znél nnyit y yü s. Tmésztsn slálistás dltömk míásához szüksé volt némi thtsé is. Amikábn és Anliábn hmincnál is több számuk ját list élén, hhz kllht zét némi tlntum. Hoszszsn lhtn soolni, mnnyi voltk siksk, mi mindnbn voltk lsők. A tljssé iény nélkül ím néhány száz FOTÓ: 5PERCANGOL.HU kvésbé mészthtő mi nézők, íy z én számom is, mint Gillim-fél. Sm tchnikil, sm kölcsil nm tto mé o filmzés, hol mjd húsz év múlv, miko mozikb kült z újbb fldolozás. Ez ndzőhöz hívn (Tim Bndits, Münchusn Báó Klndji) vizuálisn nyon ős, mkül visszdj tötént köülményit. A cslkmény két nkomán, Roul Duk és d. Gonzó töténtét mséli l szó szint, mivl Duk nátoként mondj l z sménykt. LSD-vl és további llátmánnyl utznk dollns domák és kszinók hzájáb, Ls Vsb, hoy o flfossák szállod vndéink és lklmzo jink éltét és nyulmát. Eyébként sámő Dpp fotj Hunt S. Thompson y másik ényét is, Rumnplót, mi 2011 nyánk véén külht mozikb tnntúlon. Töc dt: több mint ymilliád ldo hnhodozó, ltöbb pltinlmz, listvztő szám, nylmz, ltöbb ltöltö idő slálisták élén. Ötszö szplnk z Eysült Kiálysá száz lsiksbb kislmzénk listáján, min más lődónk nincs k őnél több szám ápilis 4- én z lső öt hlyt follták l Billbod slálistáján, z másnk zót sm jö össz. A Ystdy-t dolozták fl könynyűzn töténtébn ltöbbszö, több mint háomzsz. Ey szó mint száz, nyon nyon nyon siksk voltk, és zt számdtoknál tlán hívbb módon tüközi nt visonás, mly osztályészük volt. Mi fjjl lképzlni sm tudjuk, mnnyi szokny yűődö fiúk utáni tolonásbn. Nhéz dolo Btls-ől íni. A kiksz-kkszok ppíon vy monitoon uynis nm tudják lmondni, mitől volt csod, mit z néy ombfjű sác John, Pul, Go és Rino St művlt. A bmolhtó tudásny, hoy 1960-tól 1970-i állt fnn znk, hoy tji John Lnnon, Pul McCtny, Go Hison és Rino St, hoy lkoábbi szzményik ock nd oll és R&B yökűk, hoy nt stílust kipóbáltk és ybolvszto k, nm ául l smmit. Szimpl dtfolym. H vlmit m kunk tudni Btls-ől, hlltni kll znéjükt. Az lmond mindnt. hlk

7 Tált & Páholy Mikszáth Kálmán fkt váosi kik dukkoltunk fitl és mbiciózus főbíójlölt poláfiú és vlódi szmélyzonossáát titkolni kénytln nmslány szlméét. A mű több, mint szlmi szált boncoló ény és mint kojz, mly szmbállítj nmssé-polásá k ősét, z lőbbit önkényssééét, túlzo kiváltsáiét bíálv, z utóbbit z lképzlt szász váoslkók id zsuoisááét, kicsinys bosszúváyáét lmsztlv. Nmcsk y fodultokbn zd tötént Rákóczi-koi Flvidék élténk és jllmző lkjink z íó áltl lképzlt, méis hitlsnk mondhtó bmuttásávl. Hitls, mt bá Mikszáth is bvllj, csk z lpötltt v y Göykől szóló tnulmányból, töténtt és szplők jllmét ő m lko. Mt nm vlmly cslád iz töténtét ktm ppí vtni, hnm y konk z izi lvőjét. vllj ényéől z íó. áll Bbcú Démon csábításánk és bvti Lcsöppnő Kcsöp Bnőt. Továbbá hősünk számos klnd észtvvőjként tlálkozik Tunyvvl, Buonyávl illtv z Ismtln Influnzás Anol Költővl is. Hoy mi lht zk után vé? Azt tlán mé Mozsányi Géz sm tudj mmondni. Néhány mbnk má ismős lht mű: z idi sztndőbn szplt Szit, vlmint Víszínház nyílt npjánk pomjábn, hol észltkt láthttk blől z édklődők. Az ifjú Vó Dánil könyvéből 2003 ót nm kvés színpdi átit készült, ősbmuttóját novmb 11-én ttották kolozsvái Állmi My Színházbn. Ezúttl Néd Pnni ndzésébn láthtjuk viszont dbot. Az dti ény in változtos fomákbn íódott. Ey jánlássl kzdődik, mly kzdőbtűit összolvsv zt kpjuk: Tslá Ákosnk. Az lbszélés nyészt Anyinstófábn mséli l cslkményt, kivév htodik fjztt, mly Dnt-tcinábn, és tiznkttdikt, mly hxmtbn. A vidám hnultú dbbn olyn művészk lépnk színpd, mint például Mkul bácsit lkító Bobiczki Fnc, Mszt Jnk szpébn láthtó Kovács Ptíci, vlmint sokknk csk Eic Ctmn my hnjként ismt Cső Gábo. Az lődás bmuttójá dcmb 11-én kül so, d bélttl ká hmbb is mtkinthtő színmű. A további lődásokól, vlmint z ktuális pomól tájékozódhttok Tétékás Nyúzból, illtől z Észki tömb Hlltói Boltjánál! Spill Andás Aki nm fktébn és fhébn látott Szmélys vllomás: Mikszáth kmszkoom kdvnc íój, és ényi közül különösn lutolsó, A fkt váos lopt b mát szívmb. A Ptőfi Iodlmi Múzumbn nméibn nyílt kiállításon ényn túl míásánk köülményib is bpillnthtunk, mlyt z bszolút jó és ossz folmit mkédőjlző, int közhnult jllmz. FOTÓ: LITERA.HU Lőcs váosábn villámként hí futo nvzts vdásztnk, mlyt késő mböltők is kként ml k, hoy ls bnn: y szvs, y kuty, y nyúl és y bíó. könyvjánlónk ká z z idézt is lé lnn. D vjon kll- yáltlán jánltni? Ki n tlálkozo voln ymkkoábn A fkt váos tlvíziók áltl ykn műso tűzö, 1971-bn foto filmváltoztávl? Bizonyá sokn voltunk, Túl Mszthyn A Víszínház háziszzőjénk, Pss Gábonk művét vdontúj dlokkl kiészítv, új átitbn muttj b Psti Színház. A játékos humol és bvúos tchnikávl vslő Vó Dánil msény y fitl, vézős ndzőhlltó diplomndzésként kül színpd. A tötént szint mátlkodo Pc cá tl kj pcázni viláot, Ptvis A il vz bbá tkítók pdi szélsősés tisztsál fnytik Mszt-hyn túli népt. A hmdik A-s Muhi Andisnk m kll mntni Mszt Biodlom lkóit és köztük lmsztosbbt, Jnkát. A véső cst lő sikül átjutni Bdoszáon, lln- 7 A kiállítás tmit úy lkíto ák ki, hoy yészt zt z tmoszféát jlníts m, szző áltl málmodo százdi Myoszá tnikil és tásdlmi étibn sokszínű viláát, másészt míásánk koát, huszdik százd lji bizonytlnsáát, miko politik folyton változik, Kiyzés idillj má mssz, küszöbön viláháboú. A két tm, két ko közö összkötő kpocs középn álló távcső, mlyn át képzltünkbn Mikszáth kuttj és muttj z izsáot, és mé többt: vlót. A mű mbolytj z izsáól és izsáossáól lkoto ymki lképzlésinkt. Mikszáth hoy koábbi művibn től mszokh uk nm idákt állít lénk, hnm hús-vé mbkt énykkl és ynsékkl, illtv döntéskkl, mlykt ysk hlyslnk, mások lítélnk. Hol zét izulunk, hoy z öntövényű, lobbnékony nms, Göy Pál mkpj bünttését hol flmntni kívánjuk Rozáli édspját szioú és mkédőjlzhtő ítélt lól. Tláltunk, ki z izi bűnös: ki lő, vy ki sítsényújtás hly szó szint sbsült véévl kívánt földt szzni. Aki lolvss ényt és mtkinti kiállítást, nm válszokkl, hnm kédéskkl lsz zdbb. Idén száz év, hoy lkészült A fkt váos és nnk is, hoy Mikszáth Kálmán nyvnévs íói pályát m möö hyv öök lt tollt. tjmi KultúNyúz

8 Kópi 8 Rndzt Willim Hnn és Josph Bb Aká hiszitk, ká nm, z két név bizony két féfit tk, csk minthoy nm myok, nm Hnnát, m Bbát kll nézni. In ám, d két ú munkássá ymkk köébn népszű, kik bből vjmi kvst tudnk és vn, ki úy éli l ész éltét, hoy zt sm tudj, kik jzolták Fédit és Bénit. FOTÓ: PALEYCENTER.ORG 7. félévfolym 2. szám novmb 24. Sjnos má yik úimb sm él, Hnn 1910-bn szült Új-Mxikóbn, és 2001-bn hlt m. Bb y évvl később láto npviláot Nw Yokbn, és kicsit tovább is élt, 2006-bn hunyt l. Hlálukkl vél lzáult y é, mibn munkássáuk llább olyn ú öőnk bizonyult, mint Wlt Disny-é. A flhőtln szókozttás, nm pusztán pénzhácsolás céljából szültő sooztok, bulszkszű jzfilmk és ondtln ymkko koszk ét vét. Filmjik sokkl inkább z bszud hlyztk, otszk mközlítés, hsflsztó humo és totális infntilizmus volt jllmző. Szint kivétl nélkül bszélő álltok, vy sosm létz civilizációk mjlnítésén fádoztk. Első közös munkájuk má má kultusszá é Tom & Jy volt. Ezt mé Mto-Goldwyn-My mbízásából készít ék és z dti ötlt nm tőlük számzo, ők csk tökéltsít ék. A sooztból összsn 114 ész készült 17 év l ( közö ). A töténtk 90%-ábn Tom, mcsk nd póul ját, Jy pdi jót nvtht, sj l mkábn. Mindzt úy, hoy szint smmi bszéd nm zjlo nyjából 8-10 pcs pizódokbn. Ennk bbn is jlntősé volt, hoy szint vilá bámlyik észén suáozh ák, mindn ymk uynolyn jól szókozo jt. Sokn támdták jzfilmt, hoy őszkos, és butális, mivl két szplő mindnt ymás dobo, mit csk lht : üllőt, zonoát, hűtőszkényt, vy spűvl vték ymást, h kll. Az Akdémi nyilván máshoy ondolt, mt hét pizódot is Oscdíjjl tüntt ki. Sok észbn zét két szplő összfoo, vyis vlhol mélyn kdvlték ymást. Édkssé, hoy z lső lképzlésk lpján Jsp & Jinxnk hívták voln őkt. A sooztból 49 további pizódot yáto k, d zkt má nm Hnn és Bb készít ék bn z MGM floszl jzfilmstúdióját, íy két úimb mlpíto önálló céét, Hnn-Bbát, és ontni kzdték jobbnál-jobb msékt. A stúdió lső pojktj z 1958-s Foxi Mxi volt, mly y cstlő-botló, olyko dl fkdó kék színű kutyáól szólt. Az Ó t dá Klmntin izi fütyüészős sláé é. És izából Hnn-Bb is nki köszönhti népszűséét. Eyik pizódjábn jlnt m Mci Lci és Bubu, és hmosn ők is önálló tlán mé hísbb sooztot kptk. D uynkko készült ipcs Nyló zú l y ózsszín ooszlán, Mnill Goill, Főmcsk, Inci, Finci és Kndú Bndi, vy z Atom Anti. Nkik köszönhtőn Bbáék l k lnépszűbb jzfilmsk z USA-bn. Az idén jubiláló vyis 50. éltévéb lépő Fédi és Béni má félóás pizódokból állt és évdokbn futo 1960 és 1966 közö. I kőkoszki mbk viláát ábázolják mlhtősn szbtosn, uynzt csinálják, mint npjinkbn, uynúy sznvdnk, hibás döntéskt hoznk, vy nvtnk y jóízűt. A jzfilm bá ykknk készült, komoly tásdlomkitiki élll is bít. Nálunk szinkonét Romhányi Józsf fllt, ki z észt mbolondíto ímivl, és miko zt mhllo ák z mikik, mvásáolták jookt, mt jobbn sikült, mint z dti. Mmlítndő mé, hoy ybn z volt z lső jzfilmsoozt, mit tévék főműsoidőbn suáoztk. Ezután kövtkz Jtson-cslád, d z nm bizonyult olyn ttós siknk, mint kovkövi cslád, y évdot élt m mindössz, pdi mókás és fppáns tlálmányokból, zót több is mvlósult. Hsonlón bukt l Flúos futm, hol ymássl vsnyztk, sját muk szkábált utóikon viccs, vy nnk szánt fiuák zonbn változtk dolok, és szülők kicsikták, hoy z összs Hnn-Bb jzfilm lküljön tévéműsoól zok túlzo őszkossá mi. Ennk okán készült l Scooby- Doo, mly y Sint-szám nyomán lvnd m, bá i má Bbáék olyn szintn játk, hoy csk áldásukt dták y-y ötlt. Vyis i jzok sm z övék, zét is különböznk nnyi. A soozt mindnst bjö, 1976-i tto z dti, d kisbb-nyobb mszkításokkl mi npi készülnk pizódok bn jö k Hupikék Töpikék, mlyt dtil y thtsés bl képény-jzoló, Pyo lkoto m, d hiáb házlt vl évkn át, és hiáb készült blől film má 1965-bn, ddi kutyát sm édklt, mí páos fl nm kolt pojktt. Gyáukbn ztán m sm álltk 256 észi. Apjflv lkóit, és onosz Hókuszpókot nyilván nm kll bmuttnom snkink. Mind kék és Töpillát kivév fiú, többszö jlölték Emmy-díj, mit zonbn sosm kpo m, és m lht kpszkodni, hmosn film ékzik töténtből. Eyik utolsó mséjük szintén csk y évdot mélt Pcliflv lkói, mlyt 1985-bn lko k. I indián mckók hcolnk btolkodókkl flujukét és bbn hthtós sítsét d flubn tlálhtó htlms midézhtő bálvány is. A Hnn-Bb Poductions bn ztán blolvdt Wn Bothsb, és továbbikbn lvszt ék yéni cstkzlésükt, zonbn nysáukt mi sm bizonyítj jobbn, minthoy nézők ltöbb Wn msé is csökönyösn zt mondotják, z is biztos vlmi Hnn-Bb. Tibbi

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla.

Ara 4 MfiSr. VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG. F 4fcg*g o ^ l e n p -os ^Pt#k a i i» a-f* 1 a p. Főszerkesztő és l&ptalajdonos: K u n Béla. Hódmzővásáhly, 9H, méfs f7 vsánp X évföfym 24 szám A 4 MfiS VÁSÁRHELYI REGGELI UJSAG F 4fcg*g o ^ l n p -os ^Pt#k i i» -f* p I F énk dmokáci A p o s t o l i, Főszksztő l&ptljdonos: Ss«*&sct6ség'& M^tówtfáít

Részletesebben

Akontinens területét a szovjet határtól

Akontinens területét a szovjet határtól Jugoszlávi flosztás 1941-bn A némt ngyhtlmi politik événysülés mény is mgszûnik. A hdicélokt Hitl Ukjn, Fhéooszoszág és Bltikum mgszzésébn jlölt mg. Mindzt 1940. dcmb 18-án 1. sz. Bboss-st c. utsítás fogllt

Részletesebben

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június)

SAKKJATEK. a Vasárnapi Újság és Politikai Újdonságok együtt, postán küldve vagy Buda-Pesten házhoz hordva : Fél évre (január június) 188 ** (A Szgdi Hírdó" húsz példány.) A szgdi tnyi iskolák számár ddig város z ottni lpból 20 példányt jártott; most zonbn jln nygi körülményi között kidást tovább nm vislhtvén, z miittt lp kidój húsz

Részletesebben

az ipari munkások családi segélyét

az ipari munkások családi segélyét tivnbmdik évfolym Szombt, 1942 decembe 25. Politiki, tásdlmi és köz zds á #*; 1 A K Vámegyei Tűzoltószövetség, Vámegyei D l o J ^ é m Í o m Vámegyei Közjóléti és Gzdsági Szövetkezet, megyei Dloskeulet

Részletesebben

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan.

Lapja. Mozdonyvezetők. 2013. jan. Hogyan is jutottunk idáig? 1. szám 1991. dec. 2001. jan. 2001. márc. 2008. aug. 2008. jan. 2005. jan. 16 2013 Mozdonyvztők Lapja Alapíts év: 1892 Mozdonyvztők Szakszvzt tjékoztató kiadvnya jogtancsos vlaszol 1 XXIII. évolyam 2. szm Hogyan is jtottnk idig? 1. szm 1991. dc. 2001. jan. 2001. mc. 2013 Mozdonyvztők

Részletesebben

CHARLES JARMAN. dmz THE REAL STUNT MAN! MZ TS - 250 2010. augusztus / 1. évfolyam - 6. szám

CHARLES JARMAN. dmz THE REAL STUNT MAN! MZ TS - 250 2010. augusztus / 1. évfolyam - 6. szám CHARLES JARMAN THE REAL STUNT MAN! dmz MZ TS - 250 2010. ugusztus / 1. évfly - 6. szá HÍREK - BEREMENDI MOTOROS NAP - SIROK 2010 - PILISI SÓLYMOK - KUNMADARAS - BMW R1200GS - RÉTSÁG RIDERS - DIESEL MZ

Részletesebben

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval

Az én lelkem kisvárosi marad Beszélgetés Für Anikóval AZ ALPOKALJA-ONLINE (WWW.ALON.HU) IDŐSZAKI KIADVÁNYA II. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR A jövő már boltokb v Tulás flőtt fjjl Esküvői trdk Tél is sportolhtuk szbdb Az é llkm kisvárosi mrd Bszélgtés Für

Részletesebben

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét

FEJÉR MEGYEI havilap. Visszakapja régi fényét FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. DECEMBER, III. ÉV FO LYAM, 12. SZÁM Áldott karácsonyt és boldog új évt! Köszönt az lsttk flkarolásáért A Szociális Munka Napja alkalmából Balsay István

Részletesebben

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól

balközép Erőszak lebeg nemzeti ünnepeink fölött Lendvai Ildikó: csalódni fog, aki a kormány megbuktatását várja a népszavazástól blköép Mgyr Socilist Párt Orsággyűlési Képvislőcsoport 2007. MÁRCIUS XIV. évolym 4. sám www.msp.hu Erősk lbg nmti ünnpink fölött Lndvi Ildikó: cslódni fog, ki kormány mgbukttását várj népsvástól A hölgykt

Részletesebben

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol,

Van ér tel me! let te sen ki, sem mi más, / És nem se - gít se átok, sem si rás. // Az élet tá vol, evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 16. szám g 2014. április 20. g Húsvét ünnepe Ára: 275 Ft A kon cert ér zel mek re ha tó, és az Omega ed dig nem lá tott ar cát mu tat ja be. Koncert

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap

FEJER LAP TISZTES KISKÖZSÉG. FEJÉR MEGYEI havilap FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. FEBRUÁR, III. ÉV FO LYAM, 2. SZÁM TISZTES KISKÖZSÉG Vajta MEGYEJÁRÓ 10. oldal A Maar Kultúra Napját ünnplték A szokvánostól némil ltérő volt a Fjér Mi

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. "üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli

IP-I] &is. s.& *= FÉ. .- s e * se. üflii. : j á :. 5 a. » a S..2 *> ^ spá t-±i *«: Üli VASÁENAPI 320 UJSÁG. _ FRANKLIN-TÁRSULAT kidásábn Budpesten megjelent s minden könyvkereskedésben kphtó z osztr. trtományok számár Szelinski György es. kir. egyet, könyvárusnál Bécsben I., Stefnspltz 6.

Részletesebben

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak

FEJER LAP. Újra zakatol a vonat. FEJÉR MEGYEI havilap. Csíksomlyói zarándokok a Megyeházán. Újabb félmillió az árvízkárosultaknak FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2010. AUGUSZTUS, IV. ÉV FO LYAM, 8. SZÁM Újra zakatol a vonat BESZÁMOLÓ A 2. OLDALON Újabb félmillió az árvízkárosultaknak A martonvásári Brunszvik-kastély

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz.

igazi repülő! igazi cserkész, bringáscserkész Kovács fejfedők interjú Gergely városi dzsungel a maci és a varjú vadon szava www.cserkesz. XLVIII. évf. 8. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Kovács Gergely városi dzsungel mci és vrjú vdon szv fejfedők igzi cserkész, igzi repülő! bringáscserkész trtlom mix Cserkész hírek 4 fotó: Járdány Bence

Részletesebben

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM.

17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYAM. 288 VSÁBNPI UJSÁG. rrnklin-társnlt kidásábn Budpesten megjelent és minden könyvárusnál kphtó: 17. SZÁM. 1888, xxxv. ÉVFOLYM. Frrciország és Külföld Minden \ illtszerész é nél és Fo drászánál drásznl _

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak.

KALAUZA. NÉVJEGYEK, Baja váito.s böttbénebének ttövid isme teté.sével. Községi é.s ügyvédi nyomtatványok ttakúá on bh bhbnak. Iprkiállitás 1900. junius 1)6 10-24-ig. Elválll mindennemü könyvnyomdi munkákt legszebb kivitelben. "'.... ffolvóirato - '"I $i' _ YVE'/. ij töfanlragaszok,. '1'7/' ---::S GYASZJELENT SE NÉVJEGYEK, ELJEGYZÉSI

Részletesebben

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz.

ugrááááás! ejtőernyősök: gyereksziget Ungváry medvetalp koviubi interjú Krisztián városi dzsungel kaukázusi kanálgép www.cserkesz. XLVIII. évf. 7. szám www.cserkesz.hu/mcs interjú Ungváry Krisztián városi dzsungel kukázusi medvetlp knálgép koviubi ejtőernyősök: ugrááááás! gyereksziget trtlom töltsd fel te is képeidet! gleri.cserkesz.net

Részletesebben

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért

FEJER LAP. Az '56-os hősökre emlékeztek. FEJÉR MEGYEI havilap. Egy világbajnok ábécéje. Puskás-díj jár a legszebb gólért FEJER LAP FEJÉR MEGYEI havilap www.fjrlap.hu 2009. NOVEMBER, III. ÉV FO LYAM, 11. SZÁM Az '56-os hősökr mlékztk BESZÁMOLÓNK AZ ESEMÉNYRŐL A 4 6. OLDALON Az új mgyi főépítész Ismét van Fjér mgyénk főépítész,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl

ViSsZhAnG. Az érzel eken is túl ViSsZhAnG 30. szám A htáron túli mgyr középiskolások táboránk lpj Cseresznyéspuszt, 2015. július Az érzel eken is túl Az I. világhá orúr vló e lékezés kp sá Ko áro i Já os pksi költő háborús verseit olvst

Részletesebben