A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/7195-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közszolgálati műsorszámok arányának nem teljesítése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Borsod- Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvánnyal (3536 Miskolc, Szentpétervári Kapu ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Csillagpont Rádió állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás január 13-a és 19-e közötti működése során eltért a vállalt műsorszerkezettől, azaz nem teljesítette a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó kötelezettségét, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Csillagpont Rádió állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatásának január 13-a és 19-e között közreadott műsorát, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésének, illetve 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában

2 foglalt hatáskörében március 25-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint 276/2014. (III.25.) számú, MN/7195-4/2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint április 3-án vette át, azonban jelen határozat meghozatalág nyilatkozattételi jogával nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 389/2013. (III.6.) számú döntése alapján, a PJ/870-7/2012. számú és március 6-án létrejött hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) alapján kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás végzésére jogosította fel. A Hatósági Szerződésben foglaltak szerint a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő tekintetében az alábbiak: a médiaszolgáltatás állandó megnevezése Csillagpont Rádió [Hatósági Szerződés 5.2. pontja]; A médiaszolgáltatás műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott célokat szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre (Mttv. 66. (1) bekezdés c) pont) [Hatósági Szerződés 5.3. pontja]; a médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség a Megyei Kórház területén dolgozók, a kórházban tartózkodó betegek és hozzátartozóik, valamint a Szentpéteri Kapu városrészben élő, e speciális tematika iránt érdeklődő hallgatók [Hatósági Szerződés 5.4. pontja]; a médiaszolgáltatás sajátos arculata: az egészséges életmóddal, egészségügyi témakörrel kapcsolatos közszolgálati műsorszámokból álló tematikus médiaszolgáltatás [Hatósági Szerződés 5.5. pontja]; A Hatósági Szerződés 5.6. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) tematikus műsorsáv, információs műsorsáv, beszélgetős műsor; Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) beszélgetős műsor, tematikus műsorsáv, zenés műsor; Esti/éjszakai műsorsáv (18:00-06:30) beszélgetős műsorsáv, beszélgetős műsorsáv (ismétlés), tematikus műsorsáv (ismétlés),zenés műsor; a Médiaszolgáltató műsorideje 24 óra/nap [ Hatósági Szerződés 5.1. pontja]; A Hatósági Szerződés 5.7. pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes napi és heti műsoridő tekintetében: - a Médiaszolgáltató műsorideje 24 óra/nap, 168 óra/ hét, - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 67%/nap/hét, - szöveg aránya 15%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 5%/nap, - célközönségnek szóló műsorszámok aránya 67%/nap/hét. A Szerződés 5.8. pontja megfogalmazza az egyes műsorszám-típusok arányát is az éjszakai órák nélkül ( ) számított időszakban is. Ezek alapján: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 84%/nap/hét, - szöveg aránya: 20%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő : 5%/nap. a Hatósági Szerződés nem tartalmaz a helyi közéleti műsorokra és az ismétlés időtartamára vonatkozó vállalásokat. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új 2

3 médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 32,7% 40,1% 34,6% 40,6% 38,8% 38,5% 36,3% 37,4% 15% 15% Zene Magyar zene Magyar zene (%) 67,5% 66,2% 63,3% 70,6% 65,9% 76,6% 77,6% 69,6% - 50% Híradás Híradás (%) 10,3% 16,4% 14,1% 15,6% 10,3% 12,6% 9,2% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 36,4% 56,7% 34,7% 52,2% 44,4% 48,1% 46,7% 45,6% 67% 67% Tematikus tartalom* Tematikus tartalom* (%) 20% 27,4% 23,1% 29,5% 24,9% 29,1% 24,8% 25,5% - - Célközönségnek szánt műsor Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat az éjszakai órák nélkül ( ) számított időtartamban: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 41,9% 51,7% 44,6% 53,7% 49,5% 49,5% 46,6% 48,2% 20% 20% Híradás Híradás (%) 12,4% 20,4% 17,3% 20,4% 12,2% 15% 16% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 46,8% 73,9% 44,7% 69,4% 57,4% 62,2% 60,5% 59,3% 84% 84% A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Hatósági Szerződés 5.7. és 5.8. pontjait, mivel a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya naponta a teljes műsoridőben 34,7-56,7% között alakult, heti szinten pedig 45,6%-ot tett ki, azaz nem érte el a napi és heti szinten teljes műsoridőben vállalt 67%-os arányt. A Médiaszolgáltató nem teljesítette ezáltal az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt 2/3-os közszolgálati arányt sem. Továbbá az éjszakai órák nélkül számított időszakban a napi és heti szinten vállalt 84% közszolgálati arány helyett, a teljesítés mértéke napi szinten 44,7-73,9% között alakult, heti szinten pedig 59,3%-ot tett ki. [ld. hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Közszolgálati műsor (%) című sorai] A fentiek okán a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést, továbbá a Hatósági Szerződés 5.7. és 5.8. pontjainak nem teljesítése okán az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt rendelkezést is. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély 3

4 nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdése g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági határozatának/szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági határozatban/szerződésében foglaltak teljesítését ellenőrzi. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében/hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 4

5 Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig egy esetben, a 1737/2012. (X. 3.) számú határozatában állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdés, és 66. (4) bekezdés g) és h) pontjának megsértését a május 16-a és 22-e között nyújtott médiaszolgáltatása kapcsán, melynek okán a Médiaszolgáltatót az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján Ft bírsággal sújtotta. A jogsértések miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: [ ] b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig [ ] terjedhet. Az Mttv. 63. (12) bekezdésének és a 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértése együttesen nem értékelhető csekély súlyúnak, emiatt nem alkalmazható az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezmény a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a jogsértések folyamatossága kapcsán figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált hét egyik adásnapján sem teljesítette a közszolgálati műsorszámokra vállalt arányt. A jogsértések súlyán és folyamatosságán túl az Mttv (2) bekezdés szerinti további mérlegelési szempontok, figyelemmel az ismételtség fogalmi elemeire is, nem értékelhetők. A Médiatanács a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértések vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. 5

6 A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével, az Mttv. 63. (12) bekezdés megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, május 6. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 A Médiatanács 415/2014. (V.6.) számú határozatának melléklete A hatósági ellenőrzés megállapításai Jelen vizsgálat a Médiaszolgáltató január 13-a és 19-e között közreadott műsorfolyamát ellenőrizte. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a kisközösségi rádiós Médiaszolgáltató működése megfelelt-e az Mttv. és Smtv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a Hatósági Szerződésben rögzített vállalásait. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: A Hatósági Szerződésben foglaltak szerint a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő tekintetében az alábbiak: A Hatósági Szerződés 5.2. pontja értelmében a médiaszolgáltatás állandó megnevezése Csillagpont Rádió; A Hatósági Szerződés 5.3. pontja alapján, A médiaszolgáltatás műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott célokat szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre (Mttv. 66. (1) bekezdés c) pont) ; A Hatósági Szerződés 5.4. pontja értelmében, a médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség a Megyei Kórház területén dolgozók, a kórházban tartózkodó betegek és hozzátartozóik, valamint a Szentpéteri Kapu városrészben élő, e speciális tematika iránt érdeklődő hallgatók; A Hatósági Szerződés 5.5. pontja szerint, a médiaszolgáltatás sajátos arculata: az egészséges életmóddal, egészségügyi témakörrel kapcsolatos közszolgálati műsorszámokból álló tematikus médiaszolgáltatás; A Hatósági Szerződés 5.6. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) tematikus műsorsáv, információs műsorsáv, beszélgetős műsor; Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) beszélgetős műsor, tematikus műsorsáv, zenés műsor; Esti/éjszakai műsorsáv (18:00-06:30) beszélgetős műsorsáv, beszélgetős műsorsáv (ismétlés), tematikus műsorsáv (ismétlés),zenés műsor; A Hatósági Szerződés 5.1. pontja a Médiaszolgáltató műsoridejét 24 óra/nap időtartamban határozza meg. A Hatósági Szerződés 5.7. pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes napi és heti műsoridő tekintetében: - a Médiaszolgáltató műsorideje 24 óra/nap, 168 óra/ hét, - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 67%/nap/hét, - szöveg aránya 15%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 5%/nap, - célközönségnek szóló műsorszámok aránya 67%/nap/hét. A Hatósági Szerződés 5.8. pontja megfogalmazza az egyes műsorszám-típusok arányát is az éjszakai órák nélkül ( ) számított időszakban is. Ezek alapján: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 84%/nap/hét, - szöveg aránya: 20%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő : 5%/nap. a Hatósági Szerződés nem tartalmaz a helyi közéleti műsorokra és az ismétlés időtartamára vonatkozó vállalásokat. 7

8 A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 32,7% 40,1% 34,6% 40,6% 38,8% 38,5% 36,3% 37,4% 15% 15% Zene Magyar zene Magyar zene (%) 67,5% 66,2% 63,3% 70,6% 65,9% 76,6% 77,6% 69,6% - 50% Híradás Híradás (%) 10,3% 16,4% 14,1% 15,6% 10,3% 12,6% 9,2% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 36,4% 56,7% 34,7% 52,2% 44,4% 48,1% 46,7% 45,6% 67% 67% Tematikus tartalom* Tematikus tartalom* (%) 20% 27,4% 23,1% 29,5% 24,9% 29,1% 24,8% 25,5% - - Célközönségnek szánt műsor Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat az éjszakai órák nélkül ( ) számított időtartamban: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 41,9% 51,7% 44,6% 53,7% 49,5% 49,5% 46,6% 48,2% 20% 20% Híradás Híradás (%) 12,4% 20,4% 17,3% 20,4% 12,2% 15% 16% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 46,8% 73,9% 44,7% 69,4% 57,4% 62,2% 60,5% 59,3% 84% 84% 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. A szöveg, a magyar zenei művek és a napi rendszeres híradás aránya az Mttv.-ben előírt, valamint a Hatósági Szerződésben vállaltaknak megfelelt. 3. Az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya naponta 34,7-56,7% között alakult, heti szinten pedig 45,6% volt, azaz nem érte el a 67%-os arányt. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban a Hatósági Szerződés napi és heti szinten is 84%-ban jelölte meg a vállalt arányt, azonban a napi értékek 44,7-73,9% között alakultak, heti szinten pedig mindössze 59,3% volt a teljesítés mértéke. Az alulteljesítés egyik oka, hogy a négy (Beteg Háló, Csillagpont Reggel, Kamilla, és Szieszta) meghatározó tartalmi egységben többségében volt az időkitöltő szereppel bíró zene, ennek okán ezen műsorszámokat a hatóság nem fogadta el teljes egészében közszolgálati műsorszámként. A fentiek okán a közszolgálati műsorszámok arányának alulteljesítése okán a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében és 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket. 8

9 A hatósági ellenőrzés részletes eredményei Csillagpont Rádió Miskolc FM 94 MHz :00:00:24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen z. k ism. dátum Hírek (MTI) 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Amorf ördögök - Cellux-szimfónia 00:03:16 00:06:42 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: magyar zene 00:06:42 00:09:21 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00: Bonanza Banzai - Valami véget ért 00:09:21 00:13:51 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00: Demjén Ferenc - Szellemvasút 00:13:51 00:17:17 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Balatoni láz 00:17:17 00:20:42 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00: Radics Gigi/Oroszlán Szonja/Wolf Kati - A szív dala 00:20:42 00:24:35 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Unique - Mozaik 00:24:35 00:28:36 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: Emil.RuleZ! - Fent 00:28:36 00:32:35 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Emberek - Száz út 00:32:35 00:36:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00: Bálint Ádám - Ez a szerelem 00:36:00 00:40:24 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00: Bikini - Fagyi 00:40:24 00:43:04 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Csak egy éjszaka volt 00:43:04 00:46:54 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - A régi szép idő 00:46:54 00:49:50 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00: KFT - Balatoni nyár 00:49:50 00:53:53 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Szekeres Adrien - Engedd hát 00:53:53 00:57:32 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Auth Csilla - A dal a miénk 00:57:32 01:00:01 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 01:00:01 01:03:10 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar zene 01:03:10 01:07:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Holdviola - Bánat utca 01:07:00 01:10:37 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Back II Black - Úgy vártalak 01:10:37 01:15:35 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00: Básti Juli/Cserhalmi György - Hallgass kicsit 01:15:35 01:20:24 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00: Ákos - Keresem az utam 01:20:24 01:24:20 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00: ByeAlex - Nekemte 01:24:20 01:27:42 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Crystal - Két utazó 01:27:42 01:31:35 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa - Rázd meg baby 01:31:35 01:35:04 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00: Bon Bon - Amíg a zene szól 01:35:04 01:38:28 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Magna Cum Laude - Gondatlanságból elkövetett emberölelés 01:38:28 01:42:12 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: Hooligans - Mámor Hotel 01:42:12 01:46:10 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Amorf ördögök - Mikor megmozdult a föld 01:46:10 01:49:46 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00: Wolf Kati - From Sarah With Love 01:49:46 01:51:56 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00: Takács Nikolas - Hallelujah 01:51:56 01:54:55 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00: Belmondo - Lesz, volt, van 01:54:55 01:58:07 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00: Emil Rulez - Hello tourist 01:58:07 02:00:01 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00: Hírek (MTI) 02:00:01 02:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bikini - A szabadság rabszolgái 02:03:11 02:07:13 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00: magyar zene 02:07:13 02:10:55 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Lélekbulvár 02:10:55 02:14:30 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: AD Studió - Páratlan páros 02:14:30 02:18:40 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Újhold 02:18:40 02:21:55 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Dance 02:21:55 02:25:34 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Ákos - Utolsó hangos dal 02:25:34 02:29:20 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: Bebe/Oroszlán Szonja - Micsoda nő ez a férfi 02:29:20 02:33:20 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Desperado - Fáj 02:33:20 02:36:38 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Varga Feri/Balássy Betty - Randevú 02:36:38 02:40:13 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: Első Emelet - Állj, vagy lövök 02:40:13 02:43:31 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:

10 Magnak Cum Laude - Vidéki sanzon 02:43:31 02:46:55 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Nagy Adrienn - Fel is út, le is út 02:46:55 02:50:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Nem vagy egyedül 02:50:00 02:54:08 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00: Omega - Petróleumlámpa 02:54:08 02:57:11 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Egy éjszaka Bohémiában 02:57:11 03:00:01 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 03:00:01 03:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla - Költözés 03:03:11 03:06:25 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Radics Gigi - Mire vársz? 03:06:25 03:10:03 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00: Emilio - Nem könnyű a boldogság 03:10:03 03:13:03 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Szia 03:13:03 03:16:07 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00: Bikini - Nehéz a dolga a katonának 03:16:07 03:19:25 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Szedjél szét 03:19:25 03:22:24 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00: magyar zene 03:22:24 03:25:38 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Keresem a nőt 03:25:38 03:29:17 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Péterfy Bori & Love Band - Vámpír 03:29:17 03:32:30 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00: Back II Black - Várj 03:32:30 03:36:09 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Amorf Ördögök - Fapados űrutazás 03:36:09 03:38:31 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00: Bonanza Banzai - Szárnyas fejvadász 03:38:31 03:42:40 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00: Instant - Ez a város 03:42:40 03:46:03 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: United - Keserű méz 03:46:03 03:50:13 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Édes csend 03:50:13 03:53:41 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: Jazz+Az - Helló édes 03:53:41 03:58:17 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00: Bartók Eszter - Elefántos dal 03:58:17 04:00:01 00:01:44 00:00:00 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 04:00:01 04:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla - 8-tól fél 6-ig 04:03:11 04:07:05 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Mester Tamás - Szabadítsd fel 04:07:05 04:10:57 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Bús szamba 04:10:57 04:15:09 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Ezután 04:15:09 04:18:14 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00: Emil.Rulez! - Csakacipő 04:18:14 04:21:23 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Hetvenkettő 04:21:23 04:25:58 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00: Bikini - Csak dolgozni ne kelljen 04:25:58 04:30:01 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Balatoni láz 04:30:01 04:33:36 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: NOX - Ébredj fel! 04:33:36 04:36:05 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00: Back II Black - Nánénáné 04:36:05 04:39:59 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Demjén Ferenc - Szellemvasút 04:39:59 04:43:21 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Ákos - Adj hitet 04:43:21 04:47:19 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Oláh Ibolya - Baby 04:47:19 04:51:12 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Csak egy éjszaka volt 04:51:12 04:55:03 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: AD Studió - Valami nagy szerelem 04:55:03 04:58:40 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Unique - Mozaik 04:58:40 05:00:01 00:01:21 00:00:00 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 05:00:01 05:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar zene 05:03:11 05:07:04 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Rúzsa Magdolna - Szerelem 05:07:04 05:11:07 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Janicsák Veca - Most múlik pontosan 05:11:07 05:14:55 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa/Horváth Charlie - Száguldás, Porsche, szerelem 05:14:55 05:18:44 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Auth Csilla - El kell hogy engedj 05:18:44 05:22:23 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Király Linda - Love Is Overrated 05:22:23 05:25:50 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00: Hooligans - Játszom 05:25:50 05:29:58 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00: Rómeó és Júlia - Lehetsz király 05:29:58 05:33:12 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Kicsit lassabb 05:33:12 05:35:52 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1917/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24109-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni követelmények betartására, valamint a reklámok közzétételének módjára

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1583/2013. (XI. 6.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/50240-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33262-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 911/2012. (V.16.) sz. H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/6437-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt időtartamban és műsoridőben, valamint a műsoridőbeosztás szerint vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 122/2015. (II.3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28789-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1516/2013. (X.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/46732-7/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1742/2012. (X.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20199-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1644/2012. (IX. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19854-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 243/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA. 100.000,- Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/72190-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 247/2014. (III.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: N/1949-11/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja.

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 353/2013. (II. 27.) sz. HATÁROZATA. 10.000,- Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/30292-10/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérő műsor sugárzása, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1496/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13535-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1194/2013. (VII.17.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14385-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű műsorszámok heti minimális műsoridejére vonatkozó kötelezettség, továbbá

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1218/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13012-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzási, a magyar zenei műsorszámo arányára vonatozó ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: 1. A hatósági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.100.000,- Ft, azaz kétmillió-egyszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30552-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1339/2011. (X.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24340-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1493/2012. (VIII.15.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15476-8/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA

1002/2013. (VI.12. VI.12.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9483-12/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2013. (VI.12.

Részletesebben

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/2026-22/2011. Tárgy: a nyugalom megzavarására alkalmas képi vagy hanghatások bemutatását megelőző figyelemfelhívásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 925/2013. (V.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3992-10/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettségek, valamint

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 348/2013. (II. 27.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/33827-8/2012. Tárgy: a gyermekekre és kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 348/2013. (II.

Részletesebben

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. felhívja, 105.000,- Ft, azaz egyszázötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/2915-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA

1519/2013. (X.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Üzleti titok Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1519/2013. (X.16.) számú

Részletesebben

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA

1044/2013. (VI.19. VI.19.) ) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10056-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben