A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/7195-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közszolgálati műsorszámok arányának nem teljesítése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 415/2014. (V.6.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Borsod- Abaúj-Zemplén Megye Betegeiért Alapítvánnyal (3536 Miskolc, Szentpétervári Kapu ; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Csillagpont Rádió állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás január 13-a és 19-e közötti működése során eltért a vállalt műsorszerkezettől, azaz nem teljesítette a közszolgálati műsorszámokra vonatkozó kötelezettségét, amely jogsértés miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Csillagpont Rádió állandó megnevezésű kisközösségi rádiós médiaszolgáltatásának január 13-a és 19-e között közreadott műsorát, amely során felmerült az Mttv. 63. (12) bekezdésének, illetve 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértése. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában

2 foglalt hatáskörében március 25-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint 276/2014. (III.25.) számú, MN/7195-4/2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató az eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint április 3-án vette át, azonban jelen határozat meghozatalág nyilatkozattételi jogával nem élt. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 389/2013. (III.6.) számú döntése alapján, a PJ/870-7/2012. számú és március 6-án létrejött hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) alapján kisközösségi rádiós médiaszolgáltatás végzésére jogosította fel. A Hatósági Szerződésben foglaltak szerint a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő tekintetében az alábbiak: a médiaszolgáltatás állandó megnevezése Csillagpont Rádió [Hatósági Szerződés 5.2. pontja]; A médiaszolgáltatás műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott célokat szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre (Mttv. 66. (1) bekezdés c) pont) [Hatósági Szerződés 5.3. pontja]; a médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség a Megyei Kórház területén dolgozók, a kórházban tartózkodó betegek és hozzátartozóik, valamint a Szentpéteri Kapu városrészben élő, e speciális tematika iránt érdeklődő hallgatók [Hatósági Szerződés 5.4. pontja]; a médiaszolgáltatás sajátos arculata: az egészséges életmóddal, egészségügyi témakörrel kapcsolatos közszolgálati műsorszámokból álló tematikus médiaszolgáltatás [Hatósági Szerződés 5.5. pontja]; A Hatósági Szerződés 5.6. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) tematikus műsorsáv, információs műsorsáv, beszélgetős műsor; Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) beszélgetős műsor, tematikus műsorsáv, zenés műsor; Esti/éjszakai műsorsáv (18:00-06:30) beszélgetős műsorsáv, beszélgetős műsorsáv (ismétlés), tematikus műsorsáv (ismétlés),zenés műsor; a Médiaszolgáltató műsorideje 24 óra/nap [ Hatósági Szerződés 5.1. pontja]; A Hatósági Szerződés 5.7. pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes napi és heti műsoridő tekintetében: - a Médiaszolgáltató műsorideje 24 óra/nap, 168 óra/ hét, - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 67%/nap/hét, - szöveg aránya 15%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 5%/nap, - célközönségnek szóló műsorszámok aránya 67%/nap/hét. A Szerződés 5.8. pontja megfogalmazza az egyes műsorszám-típusok arányát is az éjszakai órák nélkül ( ) számított időszakban is. Ezek alapján: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 84%/nap/hét, - szöveg aránya: 20%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő : 5%/nap. a Hatósági Szerződés nem tartalmaz a helyi közéleti műsorokra és az ismétlés időtartamára vonatkozó vállalásokat. Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új 2

3 médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 32,7% 40,1% 34,6% 40,6% 38,8% 38,5% 36,3% 37,4% 15% 15% Zene Magyar zene Magyar zene (%) 67,5% 66,2% 63,3% 70,6% 65,9% 76,6% 77,6% 69,6% - 50% Híradás Híradás (%) 10,3% 16,4% 14,1% 15,6% 10,3% 12,6% 9,2% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 36,4% 56,7% 34,7% 52,2% 44,4% 48,1% 46,7% 45,6% 67% 67% Tematikus tartalom* Tematikus tartalom* (%) 20% 27,4% 23,1% 29,5% 24,9% 29,1% 24,8% 25,5% - - Célközönségnek szánt műsor Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat az éjszakai órák nélkül ( ) számított időtartamban: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 41,9% 51,7% 44,6% 53,7% 49,5% 49,5% 46,6% 48,2% 20% 20% Híradás Híradás (%) 12,4% 20,4% 17,3% 20,4% 12,2% 15% 16% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 46,8% 73,9% 44,7% 69,4% 57,4% 62,2% 60,5% 59,3% 84% 84% A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Hatósági Szerződés 5.7. és 5.8. pontjait, mivel a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya naponta a teljes műsoridőben 34,7-56,7% között alakult, heti szinten pedig 45,6%-ot tett ki, azaz nem érte el a napi és heti szinten teljes műsoridőben vállalt 67%-os arányt. A Médiaszolgáltató nem teljesítette ezáltal az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában előírt 2/3-os közszolgálati arányt sem. Továbbá az éjszakai órák nélkül számított időszakban a napi és heti szinten vállalt 84% közszolgálati arány helyett, a teljesítés mértéke napi szinten 44,7-73,9% között alakult, heti szinten pedig 59,3%-ot tett ki. [ld. hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázatok Közszolgálati műsor (%) című sorai] A fentiek okán a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezést, továbbá a Hatósági Szerződés 5.7. és 5.8. pontjainak nem teljesítése okán az Mttv. 63. (12) bekezdésben foglalt rendelkezést is. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély 3

4 nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdése g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak műsorát mindig a hatályos hatósági határozatának/szerződésének megfelelően kell szolgáltatnia, a Médiatanács pedig hatósági ellenőrzése során mindig a vizsgálat idején hatályos hatósági határozatban/szerződésében foglaltak teljesítését ellenőrzi. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében/hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: 4

5 Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács jelen határozat meghozataláig egy esetben, a 1737/2012. (X. 3.) számú határozatában állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben az Mttv. 63. (12) bekezdés, és 66. (4) bekezdés g) és h) pontjának megsértését a május 16-a és 22-e között nyújtott médiaszolgáltatása kapcsán, melynek okán a Médiaszolgáltatót az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján Ft bírsággal sújtotta. A jogsértések miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint (2) A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. (3) A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: [ ] b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint: bb) a ba) pont alá nem tartozó médiaszolgáltató jogsértése esetén a bírság összege ötvenmillió forintig [ ] terjedhet. Az Mttv. 63. (12) bekezdésének és a 66. (4) bekezdés g) pontjának megsértése együttesen nem értékelhető csekély súlyúnak, emiatt nem alkalmazható az Mttv (1) bekezdésben rögzített felhívás jogkövetkezmény a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a jogsértések folyamatossága kapcsán figyelembe vette, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált hét egyik adásnapján sem teljesítette a közszolgálati műsorszámokra vállalt arányt. A jogsértések súlyán és folyamatosságán túl az Mttv (2) bekezdés szerinti további mérlegelési szempontok, figyelemmel az ismételtség fogalmi elemeire is, nem értékelhetők. A Médiatanács a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésben foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel a kérdéses jogsértések vonatkozásában e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács úgy ítélte meg, hogy az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján megállapított, a jogsértéssel arányos bírság kellő visszatartó erővel rendelkezik a további jogsértések tekintetében. 5

6 A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével, az Mttv. 63. (12) bekezdés megsértése miatt a kiszabható bírságmaximum (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság összegének meghatározásakor tekintettel volt arra, hogy egy esetleges újabb jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény meghatározásánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, május 6. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Auer János hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 A Médiatanács 415/2014. (V.6.) számú határozatának melléklete A hatósági ellenőrzés megállapításai Jelen vizsgálat a Médiaszolgáltató január 13-a és 19-e között közreadott műsorfolyamát ellenőrizte. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a kisközösségi rádiós Médiaszolgáltató működése megfelelt-e az Mttv. és Smtv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a Hatósági Szerződésben rögzített vállalásait. Műsorszerkezeti és tartalmi követelmények: A Hatósági Szerződésben foglaltak szerint a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő tekintetében az alábbiak: A Hatósági Szerződés 5.2. pontja értelmében a médiaszolgáltatás állandó megnevezése Csillagpont Rádió; A Hatósági Szerződés 5.3. pontja alapján, A médiaszolgáltatás műsoridejének túlnyomó részében a közszolgálati médiaszolgáltatás Mttv ában meghatározott célokat szolgáló műsorszámok kerülnek közzétételre (Mttv. 66. (1) bekezdés c) pont) ; A Hatósági Szerződés 5.4. pontja értelmében, a médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség a Megyei Kórház területén dolgozók, a kórházban tartózkodó betegek és hozzátartozóik, valamint a Szentpéteri Kapu városrészben élő, e speciális tematika iránt érdeklődő hallgatók; A Hatósági Szerződés 5.5. pontja szerint, a médiaszolgáltatás sajátos arculata: az egészséges életmóddal, egészségügyi témakörrel kapcsolatos közszolgálati műsorszámokból álló tematikus médiaszolgáltatás; A Hatósági Szerződés 5.6. pontja a médiaszolgáltatás központi elemeit ekként határozza meg: Reggeli műsorsáv (6:30-9:30) tematikus műsorsáv, információs műsorsáv, beszélgetős műsor; Napközbeni műsorsáv (9:30-18:00) beszélgetős műsor, tematikus műsorsáv, zenés műsor; Esti/éjszakai műsorsáv (18:00-06:30) beszélgetős műsorsáv, beszélgetős műsorsáv (ismétlés), tematikus műsorsáv (ismétlés),zenés műsor; A Hatósági Szerződés 5.1. pontja a Médiaszolgáltató műsoridejét 24 óra/nap időtartamban határozza meg. A Hatósági Szerződés 5.7. pontja az egyes műsorszám-típusok arányát határozza meg a teljes napi és heti műsoridő tekintetében: - a Médiaszolgáltató műsorideje 24 óra/nap, 168 óra/ hét, - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 67%/nap/hét, - szöveg aránya 15%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő 5%/nap, - célközönségnek szóló műsorszámok aránya 67%/nap/hét. A Hatósági Szerződés 5.8. pontja megfogalmazza az egyes műsorszám-típusok arányát is az éjszakai órák nélkül ( ) számított időszakban is. Ezek alapján: - közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya: 84%/nap/hét, - szöveg aránya: 20%/nap/hét, - napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő : 5%/nap. a Hatósági Szerződés nem tartalmaz a helyi közéleti műsorokra és az ismétlés időtartamára vonatkozó vállalásokat. 7

8 A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 32,7% 40,1% 34,6% 40,6% 38,8% 38,5% 36,3% 37,4% 15% 15% Zene Magyar zene Magyar zene (%) 67,5% 66,2% 63,3% 70,6% 65,9% 76,6% 77,6% 69,6% - 50% Híradás Híradás (%) 10,3% 16,4% 14,1% 15,6% 10,3% 12,6% 9,2% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 36,4% 56,7% 34,7% 52,2% 44,4% 48,1% 46,7% 45,6% 67% 67% Tematikus tartalom* Tematikus tartalom* (%) 20% 27,4% 23,1% 29,5% 24,9% 29,1% 24,8% 25,5% - - Célközönségnek szánt műsor Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat az éjszakai órák nélkül ( ) számított időtartamban: január 13. január 14. január 15. január 16. január 17. január 18. január 19. Teljesítés Vállalás perc hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen Nap Heti Műsoridő Szöveg Szöveg (%) 41,9% 51,7% 44,6% 53,7% 49,5% 49,5% 46,6% 48,2% 20% 20% Híradás Híradás (%) 12,4% 20,4% 17,3% 20,4% 12,2% 15% 16% - 5% - Közszolgálati műsor Közszolgálati műsor (%) 46,8% 73,9% 44,7% 69,4% 57,4% 62,2% 60,5% 59,3% 84% 84% 1. A Médiaszolgáltató a műsoridejét betartotta. 2. A szöveg, a magyar zenei művek és a napi rendszeres híradás aránya az Mttv.-ben előírt, valamint a Hatósági Szerződésben vállaltaknak megfelelt. 3. Az Mttv ában foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok aránya naponta 34,7-56,7% között alakult, heti szinten pedig 45,6% volt, azaz nem érte el a 67%-os arányt. Az éjszakai órák nélkül számított időszakban a Hatósági Szerződés napi és heti szinten is 84%-ban jelölte meg a vállalt arányt, azonban a napi értékek 44,7-73,9% között alakultak, heti szinten pedig mindössze 59,3% volt a teljesítés mértéke. Az alulteljesítés egyik oka, hogy a négy (Beteg Háló, Csillagpont Reggel, Kamilla, és Szieszta) meghatározó tartalmi egységben többségében volt az időkitöltő szereppel bíró zene, ennek okán ezen műsorszámokat a hatóság nem fogadta el teljes egészében közszolgálati műsorszámként. A fentiek okán a közszolgálati műsorszámok arányának alulteljesítése okán a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében és 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket. 8

9 A hatósági ellenőrzés részletes eredményei Csillagpont Rádió Miskolc FM 94 MHz :00:00:24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen z. k ism. dátum Hírek (MTI) 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Amorf ördögök - Cellux-szimfónia 00:03:16 00:06:42 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: magyar zene 00:06:42 00:09:21 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00: Bonanza Banzai - Valami véget ért 00:09:21 00:13:51 00:04:30 00:00:00 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00: Demjén Ferenc - Szellemvasút 00:13:51 00:17:17 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Balatoni láz 00:17:17 00:20:42 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00: Radics Gigi/Oroszlán Szonja/Wolf Kati - A szív dala 00:20:42 00:24:35 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Unique - Mozaik 00:24:35 00:28:36 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: Emil.RuleZ! - Fent 00:28:36 00:32:35 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Emberek - Száz út 00:32:35 00:36:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00: Bálint Ádám - Ez a szerelem 00:36:00 00:40:24 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:04:24 00:00:00 00:00: Bikini - Fagyi 00:40:24 00:43:04 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Csak egy éjszaka volt 00:43:04 00:46:54 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - A régi szép idő 00:46:54 00:49:50 00:02:56 00:00:00 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00: KFT - Balatoni nyár 00:49:50 00:53:53 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Szekeres Adrien - Engedd hát 00:53:53 00:57:32 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Auth Csilla - A dal a miénk 00:57:32 01:00:01 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 01:00:01 01:03:10 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar zene 01:03:10 01:07:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Holdviola - Bánat utca 01:07:00 01:10:37 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Back II Black - Úgy vártalak 01:10:37 01:15:35 00:04:58 00:00:00 00:04:58 00:04:58 00:00:00 00:00: Básti Juli/Cserhalmi György - Hallgass kicsit 01:15:35 01:20:24 00:04:49 00:00:00 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00: Ákos - Keresem az utam 01:20:24 01:24:20 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00: ByeAlex - Nekemte 01:24:20 01:27:42 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Crystal - Két utazó 01:27:42 01:31:35 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa - Rázd meg baby 01:31:35 01:35:04 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00: Bon Bon - Amíg a zene szól 01:35:04 01:38:28 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Magna Cum Laude - Gondatlanságból elkövetett emberölelés 01:38:28 01:42:12 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: Hooligans - Mámor Hotel 01:42:12 01:46:10 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Amorf ördögök - Mikor megmozdult a föld 01:46:10 01:49:46 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00: Wolf Kati - From Sarah With Love 01:49:46 01:51:56 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00: Takács Nikolas - Hallelujah 01:51:56 01:54:55 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00: Belmondo - Lesz, volt, van 01:54:55 01:58:07 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00: Emil Rulez - Hello tourist 01:58:07 02:00:01 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00: Hírek (MTI) 02:00:01 02:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bikini - A szabadság rabszolgái 02:03:11 02:07:13 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00: magyar zene 02:07:13 02:10:55 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Lélekbulvár 02:10:55 02:14:30 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: AD Studió - Páratlan páros 02:14:30 02:18:40 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Újhold 02:18:40 02:21:55 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Dance 02:21:55 02:25:34 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Ákos - Utolsó hangos dal 02:25:34 02:29:20 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: Bebe/Oroszlán Szonja - Micsoda nő ez a férfi 02:29:20 02:33:20 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Desperado - Fáj 02:33:20 02:36:38 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Varga Feri/Balássy Betty - Randevú 02:36:38 02:40:13 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: Első Emelet - Állj, vagy lövök 02:40:13 02:43:31 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:

10 Magnak Cum Laude - Vidéki sanzon 02:43:31 02:46:55 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00: Nagy Adrienn - Fel is út, le is út 02:46:55 02:50:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Nem vagy egyedül 02:50:00 02:54:08 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00: Omega - Petróleumlámpa 02:54:08 02:57:11 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Egy éjszaka Bohémiában 02:57:11 03:00:01 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 03:00:01 03:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla - Költözés 03:03:11 03:06:25 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Radics Gigi - Mire vársz? 03:06:25 03:10:03 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00: Emilio - Nem könnyű a boldogság 03:10:03 03:13:03 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Szia 03:13:03 03:16:07 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00: Bikini - Nehéz a dolga a katonának 03:16:07 03:19:25 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Szedjél szét 03:19:25 03:22:24 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00: magyar zene 03:22:24 03:25:38 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Keresem a nőt 03:25:38 03:29:17 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Péterfy Bori & Love Band - Vámpír 03:29:17 03:32:30 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00: Back II Black - Várj 03:32:30 03:36:09 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Amorf Ördögök - Fapados űrutazás 03:36:09 03:38:31 00:02:22 00:00:00 00:02:22 00:02:22 00:00:00 00:00: Bonanza Banzai - Szárnyas fejvadász 03:38:31 03:42:40 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00: Instant - Ez a város 03:42:40 03:46:03 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: United - Keserű méz 03:46:03 03:50:13 00:04:10 00:00:00 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Édes csend 03:50:13 03:53:41 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: Jazz+Az - Helló édes 03:53:41 03:58:17 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00: Bartók Eszter - Elefántos dal 03:58:17 04:00:01 00:01:44 00:00:00 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 04:00:01 04:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla - 8-tól fél 6-ig 04:03:11 04:07:05 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Mester Tamás - Szabadítsd fel 04:07:05 04:10:57 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Bús szamba 04:10:57 04:15:09 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Ezután 04:15:09 04:18:14 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00: Emil.Rulez! - Csakacipő 04:18:14 04:21:23 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Hetvenkettő 04:21:23 04:25:58 00:04:35 00:00:00 00:04:35 00:04:35 00:00:00 00:00: Bikini - Csak dolgozni ne kelljen 04:25:58 04:30:01 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Balatoni láz 04:30:01 04:33:36 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00: NOX - Ébredj fel! 04:33:36 04:36:05 00:02:29 00:00:00 00:02:29 00:02:29 00:00:00 00:00: Back II Black - Nánénáné 04:36:05 04:39:59 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Demjén Ferenc - Szellemvasút 04:39:59 04:43:21 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Ákos - Adj hitet 04:43:21 04:47:19 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Oláh Ibolya - Baby 04:47:19 04:51:12 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Csak egy éjszaka volt 04:51:12 04:55:03 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00: AD Studió - Valami nagy szerelem 04:55:03 04:58:40 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Unique - Mozaik 04:58:40 05:00:01 00:01:21 00:00:00 00:01:21 00:01:21 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 05:00:01 05:03:11 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k magyar zene 05:03:11 05:07:04 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Rúzsa Magdolna - Szerelem 05:07:04 05:11:07 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Janicsák Veca - Most múlik pontosan 05:11:07 05:14:55 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa/Horváth Charlie - Száguldás, Porsche, szerelem 05:14:55 05:18:44 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Auth Csilla - El kell hogy engedj 05:18:44 05:22:23 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Király Linda - Love Is Overrated 05:22:23 05:25:50 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:00: Hooligans - Játszom 05:25:50 05:29:58 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00: Rómeó és Júlia - Lehetsz király 05:29:58 05:33:12 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Kicsit lassabb 05:33:12 05:35:52 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:

11 Emil.RuleZ! - Fent 05:35:52 05:39:47 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Back II Black - Akár péntek, akár szombat 05:39:47 05:44:23 00:04:36 00:00:00 00:04:36 00:04:36 00:00:00 00:00: Bon Bon - Amíg a zene szól 05:44:23 05:47:52 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00: Király Viktor feat Fabreeze - Crazy 05:47:52 05:51:47 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00: Básti Juli/Cserhalmi György - Hallgass kicsit 05:51:47 05:56:34 00:04:47 00:00:00 00:04:47 00:04:47 00:00:00 00:00: Caramel - Pár órára 05:56:34 06:00:02 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 06:00:02 06:03:13 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bonanza Banzai - Valami véget ért 06:03:13 06:07:44 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00: KFT - Balatoni nyár 06:07:44 06:11:39 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Beteg háló (új módszer a szamárköhögés kezelésére) 06:11:39 06:12:50 00:01:11 00:01:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Sugarloaf - Én vagyok a lány 06:12:50 06:16:37 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Valahol egy férfi vár 06:16:37 06:20:16 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Beteg háló (50 éve mondták ki, hogy a dohányzás káros az egészségre) 06:20:16 06:26:54 00:06:38 00:06:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Auth Csilla - Szállj fel magasra 06:26:54 06:30:22 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: magyar zene 06:30:22 06:32:53 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00: Beteg háló (családi adókedvezmény) 06:32:53 06:36:31 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Bono - I'm Not Your Baby 06:36:31 06:42:13 00:05:42 00:00:00 00:05:42 00:00:00 00:05:42 00:00: Brad Paisley - Camouflage 06:42:13 06:46:36 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:00: Beteg háló (hosszú élet és a táplálkozás) 06:46:36 06:51:07 00:04:31 00:04:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Jessie J - Price Tag 06:51:07 06:54:45 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Y - Rajzszöggel középre 06:54:45 06:58:04 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00: Nickelback - We Must Stand Together 06:58:04 07:00:02 00:01:58 00:00:00 00:01:58 00:00:00 00:01:58 00:00: Hírek (MTI) 07:00:02 07:03:12 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Martin Solveig/Dragonette - Hello 07:03:12 07:07:29 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00: Back II Black - Úgy vártalak 07:07:29 07:12:26 00:04:57 00:00:00 00:04:57 00:04:57 00:00:00 00:00: közlekedés, időjárás 07:12:26 07:13:53 00:01:27 00:01:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Lady Gaga - Marry The Night 07:13:53 07:18:26 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00: Radics Gigi/Oroszlán Szonja/Wolf Kati - A szív dala 07:18:26 07:22:24 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Inna - Sun Is Up 07:22:24 07:24:51 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00: időjárás 07:24:51 07:28:14 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Első Emelet - Csakazértis szerelem 07:28:14 07:31:55 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00: Ákos - Keresd meg a lányt 07:31:55 07:35:06 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00: közlekedés, időjárás 07:35:06 07:38:04 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Stevie Wonder - Part-time lover 07:38:04 07:41:51 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: külföldi zene 07:41:51 07:45:25 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00: Auth Csilla - Nem akarok túl sokat kérni 07:45:25 07:49:13 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Scorpions - White Dove 07:49:13 07:53:22 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00: névnapok, évfordulók, események 07:53:22 07:56:42 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Daft Punk - Get Lucky 07:56:42 08:00:03 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00: Hírek (MTI) 08:00:03 08:03:14 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kelly Clarkson - Stronger 08:03:14 08:06:55 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00: LMFAO - Party Rock Anthem 08:06:55 08:11:03 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00: Kamilla (műsor előzetes) 08:11:03 08:12:18 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Queen - Don't Stop Me Now 08:12:18 08:15:38 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00: Kamilla (vérnyomás mérés az orvosnál és otthon) 08:15:38 08:19:06 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kispál és a Borz - De szeretnék 08:19:06 08:22:49 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00: Wolf Kati - Körforgás 08:22:49 08:26:05 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00: Kamilla (trombózis veszély) 08:26:05 08:29:06 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ed Sheeran - Drunk 08:29:06 08:32:27 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00: Cotton Club Singers - Viktoria 08:32:27 08:34:50 00:02:23 00:00:00 00:02:23 00:02:23 00:00:00 00:00:

12 Rolling Stones - Mixed Emotions 08:34:50 08:38:02 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00: Kamilla (hőtérképes vérvizsgálat a méhnyakrák kimutatására) 08:38:02 08:40:51 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k külföldi zene 08:40:51 08:44:31 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00: Justin Moore - Bait A Hook 08:44:31 08:47:54 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00: The Wanted - I Found You 08:47:54 08:51:45 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00: Kamilla (Magyarországot is eléri az influenza) 08:51:45 08:54:39 00:02:54 00:02:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ákos - Keresem az utam 08:54:39 08:58:45 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00: Joanne Farrell - All I Wanna Do 08:58:45 09:00:03 00:01:18 00:00:00 00:01:18 00:00:00 00:01:18 00:00: Hírek (MTI) 09:00:03 09:03:14 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k David Guetta - Little Bad Girl 09:03:14 09:06:30 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00: Bálint Ádám/Galambos Dorina - Ez a szerelem 09:06:30 09:07:55 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00: Kamilla (influenza járvány - beszélgetés a BAZ megyei Kormányhivatal járványügyi vezetőjével) 09:07:55 09:18:23 00:10:28 00:10:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Rudimental - Waiting All Night 09:18:23 09:21:27 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00: Magna Cum Laude - Köszönet 09:21:27 09:25:34 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:04:07 00:00:00 00:00: Kamilla (tiltás ellenére egyre többen dohányoznak a világban) 09:25:34 09:29:16 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Taylor Swift :29:16 09:33:03 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00: Shania Twain - Don't Be Stupid 09:33:03 09:36:33 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: Kamilla (fejlesztik az egészségügyi alapellátást Nyíregyházán) 09:36:33 09:39:46 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Nagy Adrienn - Fel is út, le is út 09:39:46 09:43:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Dappy - Rockstar 09:43:00 09:45:27 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00: Kamilla (tanácsok cukorbeteg sportolóknak) 09:45:27 09:51:32 00:06:05 00:06:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Katy Perry - Last Friday Night 09:51:32 09:55:25 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00: magyar zene 09:55:25 09:58:43 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: The Script - Nothing 09:58:43 10:00:03 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00:00 00:01:20 00:00: Hírek (MTI) 10:00:03 10:03:22 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ágnes Vanilla - Valaki más 10:03:22 10:07:26 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 k külföldi zene 10:07:26 10:11:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 k Beteg háló (egy évesnél idősebb gyermekek táplálkozás - beszélgetés a BAZ megyei kórház vezető dietetikusával) 10:11:00 10:26:07 00:15:07 00:15:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Bonanza Banzai - A jel 10:26:07 10:29:33 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 k Beteg háló (Egészségügyi Pénztár méltányossági eljárása - beszélgetés a Gyógyulj Velünk Egyesület elnökével) 10:29:33 10:49:11 00:19:38 00:19:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Bikini - Mielőtt elmegyek 10:49:11 10:52:47 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 k Chris Young - You 10:52:47 10:55:24 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 k Magna Cum Laude - Lehet, hogy eltört 10:55:24 10:58:40 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 k külföldi zene (ABC) 10:58:40 11:00:03 00:01:23 00:00:00 00:01:23 00:00:00 00:01:23 00:00:00 k Hírek (MTI) 11:00:03 11:03:26 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k United - Keserű méz 11:03:26 11:07:37 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 k Adele - Skyfall 11:07:37 11:12:20 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 00:04:43 00:00:00 k Beteg háló (gyermekek táplálkozási szokásainak kialakítása - beszélgetés a BAZ megyei kórház vezető dietetikusával) 11:12:20 11:29:57 00:17:37 00:17:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Crystal - A jel 11:29:57 11:34:15 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00:00 k Tina Turner - We Don't Need Another Hero 11:34:15 11:37:56 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 k Beteg háló (egészségügyi hatóság vizsgálatai) 11:37:56 11:41:12 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism LGT - Ringasd el magad 11:41:12 11:45:40 00:04:28 00:00:00 00:04:28 00:04:28 00:00:00 00:00:00 k Cher - The Shoop Shoop Song 11:45:40 11:48:20 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:00:00 k Beteg háló (keresik az ország legjobb életmentőit) 11:48:20 11:50:05 00:01:45 00:01:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Brad Paisley - Camouflage 11:50:05 11:54:34 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:00:00 k Mester Tamás - Szeretlek valamiért 11:54:34 11:58:15 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00:00 k

13 Michael Buble - It's A Beautiful Day 11:58:15 12:00:04 00:01:49 00:00:00 00:01:49 00:00:00 00:01:49 00:00:00 k Hírek (MTI) 12:00:04 12:03:27 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Auth Csilla/Szolnoki Péter - Féltelek 12:03:27 12:07:48 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00: Kelly Clarkson - Mr. KnowIt All 12:07:48 12:11:26 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Tálaló - Inforádió műsora (mézzel készített ételek; biokenyér) 12:11:26 12:32:40 00:21:14 00:21:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k The Band Perry - All Your Life 12:32:40 12:36:22 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: Dobrády Ákos - Te vagy a hangszerem 12:36:22 12:40:27 00:04:05 00:00:00 00:04:05 00:04:05 00:00:00 00:00: Bikini - Fagyi 12:40:27 12:43:07 00:02:40 00:00:00 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00: Pitbull feat Ne-Yo - Give Me Everything 12:43:07 12:47:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00: The Corrs - Radio 12:47:00 12:51:09 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:00: Demjén Ferenc - Szerelemvonat 12:51:09 12:55:08 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Oláh Ibolya - Baby 12:55:08 12:59:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: David Nail - Let It Rain 12:59:00 13:00:05 00:01:05 00:00:00 00:01:05 00:00:00 00:01:05 00:00: Hírek (MTI) 13:00:05 13:03:13 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k NOX - Szeretem 13:03:13 13:07:35 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00: Világszám - Inforádió műsora (New York bemutatása) 13:07:35 13:27:36 00:20:01 00:20:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Baha Men - Best Years Of Our Live 13:27:36 13:30:33 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:00:00 k Világszám - Inforádió műsora (New York bemutatása) 13:30:33 13:52:45 00:22:12 00:22:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Keith Urban - You Gonna Fly 13:52:45 13:56:10 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00: Bálint Ádám - Szükségem van rád 13:56:10 13:59:22 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00: Crystal - Hány év múlt el 13:59:22 14:00:05 00:00:43 00:00:00 00:00:43 00:00:43 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 14:00:05 14:03:28 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gringo Sztár - Pálinka Sunrise 14:03:28 14:06:45 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Beteg háló (műsor előzetes) 14:06:45 14:07:57 00:01:12 00:01:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Szekeres Adrien - Engedd hát 14:07:57 14:11:45 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Desperado - A csillagokban járunk 14:11:45 14:15:37 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Beteg háló (rémálom hatásai, gyógymódok) 14:15:37 14:21:07 00:05:30 00:05:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bonanza Banzai - Szárnyas fejvadász 14:21:07 14:25:13 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00: Bikini - Legyek jó 14:25:13 14:28:26 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00: Beteg háló (szemárpa és jégárpa kezelése) 14:28:26 14:33:12 00:04:46 00:04:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Katy Perry - E.T. 14:33:12 14:36:36 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00: Beteg háló (bojtorján egészségvédő hatásai) 14:36:36 14:39:13 00:02:37 00:02:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k The Rolling Stones - Beast of Burden 14:39:13 14:42:31 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00: Dobrády Ákos/Szekeres Adrien - Híd a folyót 14:42:31 14:45:53 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Beteg háló (mezei iringó egészségvédő hatásai) 14:45:53 14:48:09 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Belmondo - Lesz, volt, van 14:48:09 14:51:27 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Beteg háló (borbolya egészségvédő hatásai) 14:51:27 14:54:31 00:03:04 00:03:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Marlon Roudette - New Age 14:54:31 14:58:02 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00: Amorf Ördögök - Nyakba kötött kardigán 14:58:02 14:59:54 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00: Alicia Keys - Girl On Fire 14:59:54 15:00:05 00:00:11 00:00:00 00:00:11 00:00:00 00:00:11 00:00: Hírek (MTI) 15:00:05 15:03:21 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Sugarloaf - Én vagyok a lány 15:03:21 15:07:17 00:03:56 00:00:00 00:03:56 00:03:56 00:00:00 00:00: Anita - Jöjj vissza vándor 15:07:17 15:10:37 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00: Beteg háló (műsor előzetes) 15:10:37 15:11:25 00:00:48 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa - Fáj még (de túl kell, hogy éljem) 15:11:25 15:15:12 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00: Szabó Eszter - Hogy Te is szeretni tudj 15:15:12 15:17:59 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00: Beteg háló (felhívás a térség természetvédelmi és környezet ismereti 15:17:59 15:25:53 00:07:54 00:07:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k vetélkedőjére - beszélgetés Kolocsán Tünde környezeti nevelővel) Vad Fruttik - Egy éjszaka Bohémiában 15:25:53 15:29:15 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Ákos - A lámpagyújtogató dala 15:29:15 15:33:09 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00:

14 Beteg háló (ózdi egészségfejlesztési program - beszélgetés Rolof Orsolyával, az Almási Balogh Pál Kórház ápolási igazgatójával) 15:33:09 15:41:19 00:08:10 00:08:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Slash feat. Fergie and Cypress Hill - Paradise City 15:41:19 15:46:42 00:05:23 00:00:00 00:05:23 00:00:00 00:05:23 00:00: Dev - In The Dark 15:46:42 15:50:36 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:00: Martina McBride - I'm Gonna Love You Through It 15:50:36 15:54:14 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Kowalsky meg a Vega - Ki van ez találva 15:54:14 15:58:59 00:04:45 00:00:00 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Mindhalálig mellettem 15:58:59 16:00:06 00:01:07 00:00:00 00:01:07 00:01:07 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 16:00:06 16:03:18 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Instant - Ez a város 16:03:18 16:06:50 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00: Auth Csilla - Különös szilveszter 16:06:50 16:10:16 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: Beteg háló (műsor előzetes) 16:10:16 16:10:44 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Lélekbulvár 16:10:44 16:14:24 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Back II Black - Szerelembomba 16:14:24 16:18:47 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00: Beteg háló (dömösi Református Iszákos Mentő Misszió munkájának bemutatása - beszélgetés Némethné Balogh Katalin vezetővel) 16:18:47 16:25:28 00:06:41 00:06:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gáspár László - Hagyd meg nekem a dalt 16:25:28 16:29:04 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00: Emilio - Nem könnyű a boldogság 16:29:04 16:32:05 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00: Beteg háló (dömösi Református Iszákos Mentő Misszió munkájának bemutatása - beszélgetés Némethné Balogh Katalin vezetővel) 16:32:05 16:38:04 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k The Rolling Stones - Respectable 16:38:04 16:41:16 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00: Olly Murs - Oh My Goodness 16:41:16 16:44:22 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00: Queen - My Melancholy Blues 16:44:22 16:47:47 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00: Bonanza Banzai - Induljon a banzáj 16:47:47 16:51:17 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00: Bikini - Nehéz a dolga a katonának 16:51:17 16:54:34 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Aretha Franklin - Respect 16:54:34 16:57:02 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00: Enrique Iglesias - I Like It 16:57:02 17:00:06 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00: Hírek (MTI) 17:00:06 17:03:31 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Király Viktor feat Fabreeze - Crazy 17:03:31 17:07:30 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00: Magna Cum Laude - Köszönet 17:07:30 17:11:09 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Beteg háló (műsor előzetes) 17:11:09 17:11:49 00:00:40 00:00:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - My Baby Just Cares For Me 17:11:49 17:15:41 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00: Ágnes Vanilla - Kinek mondjam el? 17:15:41 17:20:00 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:04:19 00:00:00 00:00: Beteg háló (karácsonyfák környezetbarát felhasználása - beszélgetés Szentirmai Zöld Mátéval, a Komposztfórum Magyarország Egyesület 17:20:00 17:30:58 00:10:58 00:10:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k alelnökével) Ákos/Tunyogi Orsi - Hét másodperc az élet 17:30:58 17:35:16 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:04:18 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Szia 17:35:16 17:38:16 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00: Beteg háló (miskolci Kék Vonal Egyesület adománygyűjtési akciója - beszélgetés Jakobács László koordinátorral) 17:38:16 17:47:57 00:09:41 00:09:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Red Hot Chii Peppers - By The Way 17:47:57 17:51:42 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Beteg háló (műsorvezető búcsúzása) 17:51:42 17:52:01 00:00:19 00:00:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: külföldi zene 17:52:01 17:56:19 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00:00 00:04:18 00:00: magyar zene (Száll fel magasra) 17:56:19 18:00:07 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 18:00:07 18:03:27 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gáspár László - Zene nélkül mit érek én 18:03:27 18:05:31 00:02:04 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00: Aréna - Inforádió műsora (beszélgetés a német választások után felállt kormányról és annak feladatairól) 18:05:31 18:54:19 00:48:48 00:48:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Zsédenyi Adrienn - Újhold 18:54:19 18:57:33 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Keresem a nőt 18:57:33 19:00:07 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 19:00:07 19:03:21 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k

15 Back II Black - Miért nem hiszed el? 19:03:21 19:06:40 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00: Omega - Petróleumlámpa 19:06:40 19:09:22 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00: Kamilla (műsor előzetes) 19:09:22 19:10:32 00:01:10 00:01:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Auth Csilla - A dal a miénk 19:10:32 19:14:16 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: Deperado - Fáj 19:14:16 19:17:33 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Kamilla (vérnyomás mérés az orvosnál és otthon) 19:17:33 19:21:05 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism A Fine Frenzy - Come On, Come Out 19:21:05 19:24:37 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:00: Lawson - Taking Over Me 19:24:37 19:27:35 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:00: Kamilla (trombózis veszély) 19:27:35 19:30:43 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Bikini - A szabadság rabszolgái 19:30:43 19:34:38 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Shania Twain - Don't Be Stupid 19:34:38 19:37:59 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:00: Kamilla (hőtérképes vérvizsgálat a méhnyakrák kimutatására) 19:37:59 19:40:42 00:02:43 00:02:43 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Ágnes Vanilla - Édes csend 19:40:42 19:44:21 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: U2 - Miss Sarajevo 19:44:21 19:49:25 00:05:04 00:00:00 00:05:04 00:00:00 00:05:04 00:00: Kamilla (Magyarországot is eléri az influenza) 19:49:25 19:52:18 00:02:53 00:02:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism New Radicals - You Get What You Give 19:52:18 19:56:55 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:00: ByeAlex - Nekemte 19:56:55 20:00:07 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 20:00:07 20:06:33 00:06:26 00:06:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Cotton Club Singers - 20:06:33 20:10:45 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00: Somló Tamás - Olyan szépek voltunk 20:10:45 20:14:31 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: Kamilla (influenza járvány - beszélgetés a BAZ megyei Kormányhivatal járványügyi vezetőjével) 20:14:31 20:24:54 00:10:23 00:10:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Ákos - Minden most kezdődik el 20:24:54 20:28:27 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: Auth Csilla - Vigyél el 20:28:27 20:31:42 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00: Kamilla (tiltás ellenére egyre többen dohányoznak a világban) 20:31:42 20:34:51 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kelly Clarkson - Mr. KnowIt All 20:34:51 20:38:33 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 ism Bruno Mars - Treasure 20:38:33 20:41:19 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:00:00 00:02:46 00:00: Kamilla (fejlesztik az egészségügyi alapellátást Nyíregyházán) 20:41:19 20:44:30 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Magna Cum Laude - Vidéki sanzon 20:44:30 20:47:51 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 ism Chris Young - You 20:47:51 20:49:28 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:00:00 00:01:37 00:00: Kamilla (tanácsok cukorbeteg sportolóknak) 20:49:28 20:55:27 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Emberek - Tábortűz 20:55:27 21:00:07 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 ism Hírek (MTI) 21:00:07 21:03:20 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Back II Black - Várj 21:03:20 21:06:57 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Mozdulj 21:06:57 21:09:47 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:02:50 00:00:00 00:00: Beteg háló (felhívás a térség természetvédelmi és környezet ismereti 21:09:47 21:17:41 00:07:54 00:07:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism vetélkedőjére - beszélgetés Kolocsán Tünde környezeti nevelővel) Quimby - Ajjajjaj 21:17:41 21:21:21 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Hooligans - Hotel Mámor 21:21:21 21:25:19 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Beteg háló (ózdi egészségfejlesztési program - beszélgetés Rolof Orsolyával, 21:25:19 21:33:28 00:08:09 00:08:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism az Almási Balogh Pál Kórház ápolási igazgatójával) Beyonce - Love On Top 21:33:28 21:37:54 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:00: Jazz+Az - Helló édes 21:37:54 21:42:21 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00: Beteg háló (karácsonyfák környezetbarát felhasználása - beszélgetés Szentirmai Zöld Mátéval, a Komposztfórum Magyarország Egyesület 21:42:21 21:53:18 00:10:57 00:10:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism alelnökével) Shania Twain - You're Still The One 21:53:18 21:56:52 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00: Toby Keith - Red Solo Cup 21:56:52 22:00:08 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00: Hírek (MTI) 22:00:08 22:03:21 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Kispál és a Borz - De szeretnék 22:03:21 22:07:06 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:

16 Zsédenyi Adrienn - Mindhalálig mellettem 22:07:06 22:10:08 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00: Beteg háló (miskolci Kék Vonal Egyesület adománygyűjtési akciója - beszélgetés Jakobács László koordinátorral) 22:10:08 22:19:48 00:09:40 00:09:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Péterfy Bori & Love Band - Hajolj bele a hajamba 22:19:48 22:22:37 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00: Dobrády Ákos/Szekeres Adrien - Híd a folyót 22:22:37 22:25:59 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: Beteg háló (dömösi Református Iszákos Mentő Misszió munkájának bemutatása - beszélgetés Némethné Balogh Katalin vezetővel) 22:25:59 22:32:41 00:06:42 00:06:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Cassie - Me & You 22:32:41 22:36:19 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Auth Csilla - 8-tól fél 6-ig 22:36:19 22:40:05 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:03:46 00:00:00 00:00: Beteg háló (dömösi Református Iszákos Mentő Misszió munkájának bemutatása - beszélgetés Némethné Balogh Katalin vezetővel) 22:40:05 22:46:04 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism The Band Perry - All Your Life 22:46:04 22:49:56 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00: Toby Keith - Red Solo Cup 22:49:56 22:53:32 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:00: Bikini - Csak dolgozni ne kelljen 22:53:32 22:57:44 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00: Guns N'Roses - Knockin' on Heaven's Door 22:57:44 23:00:08 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:00:00 00:02:24 00:00: Hírek (MTI) 23:00:08 23:03:21 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Justin Timberlake - Take Back The Night 23:03:21 23:06:39 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00: Coldplay - Paradise 23:06:39 23:10:42 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00: Hunter Hayes - Wanted 23:10:42 23:14:27 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00: Chris Rea - Auberge 23:14:27 23:19:11 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:00: Edens Edge - Amen 23:19:11 23:22:53 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: külföldi zene 23:22:53 23:26:36 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00: Aaron Smith Feat. Luvli - Dancin' 23:26:36 23:29:03 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:00: külföldi zene 23:29:03 23:32:23 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00: John Newman - Love Me Again 23:32:23 23:36:01 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Grouplove - Tongue Tied 23:36:01 23:39:41 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:00: Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together 23:39:41 23:42:52 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00: Bono/Mary J. Blige - One 23:42:52 23:47:14 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:00: Wiley - Heatwave 23:47:14 23:50:28 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00: Céline Dion - That's The Way It Is 23:50:28 23:54:16 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00: Maroon 5 - Payphone 23:54:16 23:58:06 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00: külföldi zene 23:58:06 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00:00 00:01:54 00:00: Csillagpont Rádió Miskolc FM 94 MHz :00:00:24:00:00 Műsor címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen z. k ism. dátum Hírek (MTI) 00:00:00 00:03:13 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ákos - Mondj igent! 00:03:13 00:07:10 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00: magyar zene 00:07:10 00:10:50 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Magna Cum Laude - Lehet, hogy eltört 00:10:50 00:14:07 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Kesh - Milyen már 00:14:07 00:17:24 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: Desperado - A csillagokban járunk 00:17:24 00:21:17 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Dance 00:21:17 00:24:58 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:03:41 00:00:00 00:00: Republic - Repül a bálna 00:24:58 00:28:08 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00: Bikini - Mielőtt elmegyek 00:28:08 00:31:48 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Ezután 00:31:48 00:34:48 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:03:00 00:00:00 00:00: Back to Black - Akár péntek akár szombat 00:34:48 00:39:28 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00: Rapülők - Nem adom fel 00:39:28 00:43:21 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Auth Csilla - Elfelejtett szó 00:43:21 00:46:44 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: Wolf Kati - Játék 00:46:44 00:49:23 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:

17 LGT - Ringasd el magad 00:49:23 00:53:49 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00: AD Stúdió - Valami nagy szerelem 00:53:49 00:57:26 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Venus - Régi nyár 00:57:26 01:00:00 00:02:34 00:00:00 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 01:00:00 01:03:13 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Anita - Jöjj vissza vándor 01:03:13 01:06:39 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: Bon Bon - Gondolj a jövőre 01:06:39 01:10:10 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Valaki más 01:10:10 01:14:08 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Crystal - Hány év múlt el 01:14:08 01:17:47 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Mester Tamás - Szeretlek valamiért 01:17:47 01:21:19 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00: Király Linda - Love is Overrated 01:21:19 01:24:48 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00: Ákos - Hűség 01:24:48 01:27:53 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00: Vad Fruttik - Kicsit lassabb 01:27:53 01:30:44 00:02:51 00:00:00 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa - Fáj még (de túl kell, hogy éljem) 01:30:44 01:34:24 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Dobrády Ákos - Te vagy a hangszerem 01:34:24 01:38:27 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Amorf Ördögök - Nyakba kötött kardigán 01:38:27 01:40:16 00:01:49 00:00:00 00:01:49 00:01:49 00:00:00 00:00: Demjén Ferenc - Szerelemvonat 01:40:16 01:44:17 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00: magyar zene 01:44:17 01:46:48 00:02:31 00:00:00 00:02:31 00:02:31 00:00:00 00:00: Első Emelet - Csakazértis szerelem 01:46:48 01:50:25 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Bálint Ádám - Szükségem van rád 01:50:25 01:53:32 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:03:07 00:00:00 00:00: Caramel - Pár órára 01:53:32 01:58:16 00:04:44 00:00:00 00:04:44 00:04:44 00:00:00 00:00: Szabó Eszter - Hogy te is szeretni tudj 01:58:16 02:00:00 00:01:44 00:00:00 00:01:44 00:01:44 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 02:00:00 02:03:13 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bikini - Veri az élet 02:03:13 02:07:02 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:03:49 00:00:00 00:00: Radics Gigi/Oroszlán Szonja/Wolf Kati - A szív dala 02:07:02 02:10:56 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Viktória 02:10:56 02:13:15 00:02:19 00:00:00 00:02:19 00:02:19 00:00:00 00:00: Unique - Angyal 02:13:15 02:17:05 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00: Back II Black - Szerelembomba 02:17:05 02:21:27 00:04:22 00:00:00 00:04:22 00:04:22 00:00:00 00:00: Nagy Adrienn - Fel is út, le is út 02:21:27 02:24:38 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00: Y - Rajzszöggel középre 02:24:38 02:27:54 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00: Ákos - A lámpagyújtogató dala 02:27:54 02:31:53 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Krézi srác 02:31:53 02:35:45 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Kowalsky meg a Vega - Ki van ez találva 02:35:45 02:40:23 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:04:38 00:00:00 00:00: Crystal - A jel 02:40:23 02:44:34 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Indulni kell 02:44:34 02:49:03 00:04:29 00:00:00 00:04:29 00:04:29 00:00:00 00:00: Oláh Ibolya - Baby 02:49:03 02:52:55 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: LGT - Gyere ki a hegyoldalba 02:52:55 02:55:42 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:02:47 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa - I Love You Baby 02:55:42 03:00:01 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:04:19 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 03:00:01 03:03:14 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Dobrády Ákos/Szekeres Adrien - Híd a folyót 03:03:14 03:06:40 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: Radics Gigi - Mire vársz? 03:06:40 03:10:17 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Gáspár László - Zene nélkül mit érek én 03:10:17 03:12:18 00:02:01 00:00:00 00:02:01 00:02:01 00:00:00 00:00: Bon Bon - Valami Amerika 03:12:18 03:15:07 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00: NOX - A tél dala 03:15:07 03:18:08 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00: Sugarloaf - Én vagyok a lány 03:18:08 03:22:02 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - Felmegyek hozzád vasárnap délben 03:22:02 03:24:09 00:02:07 00:00:00 00:02:07 00:02:07 00:00:00 00:00: Zsédenyi Adrienn - Mindhalálig mellettem 03:24:09 03:27:46 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Auth Csilla - Ma végre jól vagyok 03:27:46 03:31:05 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00: Somló Tamás - Olyan szépek voltunk 03:31:05 03:34:57 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00: Bartók Eszter - Gólyalábon áll az idő 03:34:57 03:37:36 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00: Ákos/Tunyogi Orsi - 7 másodperc 03:37:36 03:41:59 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00:

18 Instant - Ez a város 03:41:59 03:45:22 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:03:23 00:00:00 00:00: United - A Föld napos oldalán 03:45:22 03:49:06 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00: Amorf Ördögök - Zöld hullám 03:49:06 03:51:55 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:02:49 00:00:00 00:00: Dobrády Ákos - Fekete Gyémánt 03:51:55 03:56:03 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:04:08 00:00:00 00:00: Heaven Street Seven - Mozdulj 03:56:03 03:59:14 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00: Ákos - Minden most kezdődik el 03:59:14 04:00:01 00:00:47 00:00:00 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 04:00:01 04:03:14 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Quimby - Ajjajjaj 04:03:14 04:06:50 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Szia életem 04:06:50 04:11:06 00:04:16 00:00:00 00:04:16 00:04:16 00:00:00 00:00: AD Stúdió - Álmaimban Amerika 04:11:06 04:13:39 00:02:33 00:00:00 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00: magyar zene (Szállj fel magasra) 04:13:39 04:17:48 00:04:09 00:00:00 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00: Bálint Ádám - Ez a szerelem 04:17:48 04:21:25 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:03:37 00:00:00 00:00: Király Viktor feat Fabreeze - Crazy 04:21:25 04:25:26 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00: Zsédenyi Adrienn - Mondd, ha érzed 04:25:26 04:29:05 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Auth Csilla - Minden rendben 04:29:05 04:33:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:03:55 00:00:00 00:00: Gáspár László - Hagyd meg nekem a dalt 04:33:00 04:36:33 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: Back II Black - Miért nem hiszed el? 04:36:33 04:39:51 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Desperado - A csillagokban járunk 04:39:51 04:43:44 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Republic - Repül a bálna 04:43:44 04:46:58 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:03:14 00:00:00 00:00: Holdviola - Bánat utca 04:46:58 04:50:31 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: Ágnes Vanilla - Kinek mondjam el? 04:50:31 04:54:57 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - My Baby Just Cares For Me 04:54:57 04:58:37 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Magna Cum Laude - Lehet, hogy eltört 04:58:37 05:00:02 00:01:25 00:00:00 00:01:25 00:01:25 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 05:00:02 05:03:15 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k LGT - Ringasd el magad 05:03:15 05:07:38 00:04:23 00:00:00 00:04:23 00:04:23 00:00:00 00:00: ByeAlex - Nekemte 05:07:38 05:11:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00: NOX - Szeretem 05:11:00 05:15:11 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00: Venus - Régi nyár 05:15:11 05:19:25 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:04:14 00:00:00 00:00: Anita - Jöjj vissza vándor 05:19:25 05:22:46 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00: Rúzsa Magdolna - Egyszer 05:22:46 05:26:19 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: Ákos - Mondj igent! 05:26:19 05:30:12 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00: Auth Csilla/Szolnoki Péter - Féltelek 05:30:12 05:34:33 00:04:21 00:00:00 00:04:21 00:04:21 00:00:00 00:00: Cserháti Zsuzsa - Fáj még (de túl kell, hogy éljem) 05:34:33 05:38:13 00:03:40 00:00:00 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00: Belmondo - Lesz, volt, van 05:38:13 05:41:30 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00: AD Stúdió - Páratlan páros 05:41:30 05:45:36 00:04:06 00:00:00 00:04:06 00:04:06 00:00:00 00:00: Rapülők - Nem adom fel 05:45:36 05:49:34 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00: Gringó Sztár - Csak Te 05:49:34 05:53:05 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00: Crystal - Hány év múlt el 05:53:05 05:56:44 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00: Cotton Club Singers - 05:56:44 06:00:02 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 06:00:02 06:03:15 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Szabó Eszter - Hogy te is szeretni tudj 06:03:15 06:06:07 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00: Első Emelet - Állj, vagy lövök 06:06:07 06:09:25 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Beteg háló (rémálom hatásai, gyógymódok) 06:09:25 06:14:54 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism magyar zene 06:14:54 06:18:27 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00: Beteg háló (szemárpa és jégárpa kezelése) 06:18:27 06:23:14 00:04:47 00:04:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Bikini - A szabadság rabszolgái 06:23:14 06:27:17 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00: Gringo Sztár - Amikor elmentél tőlem 06:27:17 06:30:43 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00: Beteg háló (bojtorján egészségvédő hatásai) 06:30:43 06:33:18 00:02:35 00:02:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism U2 - Angel of Harlem 06:33:18 06:37:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00: Chris Young - You 06:37:00 06:39:37 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:00 00:02:37 00:00:

19 Beteg háló (mezei iringó egészségvédő hatásai) 06:39:37 06:41:53 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Lady Gaga - Bad Romance 06:41:53 06:46:20 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00:00 00:04:27 00:00: Beteg háló (borbolya egészségvédő hatásai) 06:46:20 06:49:25 00:03:05 00:03:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Daughtry - Crawling Back to You 06:49:25 06:53:17 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00: Louis Armstrong - What A Wonderful World 06:53:17 06:55:35 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00:00 00:02:18 00:00: Ákos - Helló 06:55:35 06:59:35 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00: Mester Tamás - Szeretlek valamiért 06:59:35 07:00:02 00:00:27 00:00:00 00:00:27 00:00:27 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 07:00:02 07:03:15 00:03:13 00:03:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Rihanna - Only Girl (In The World) 07:03:15 07:06:31 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00: Amorf Ördögök - A dióhéj hajós 07:06:31 07:09:59 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:03:28 00:00:00 00:00: műsorelőzetes 07:09:59 07:13:01 00:03:02 00:03:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00: Gotye - Somebody That I Used To Know 07:13:01 07:17:08 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00:00 00:04:07 00:00: a sok pénz megváltoztathatja a viselkedést, a jellemet 07:17:08 07:22:08 00:05:00 00:05:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Wolf Kati - What About My Dreams 07:22:08 07:25:12 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00: testmozgás hatása a komoly betegségek megelőzésére 07:25:12 07:28:18 00:03:06 00:03:06 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ant & Dec - Let's Get Ready to Rumble 07:28:18 07:31:06 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00:00 00:02:48 00:00: influenza járvány Európában és hazánkban 07:31:06 07:33:45 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ágnes Vanilla - Édes csend 07:33:45 07:37:23 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00: gyógynövényes cukorkák 07:37:23 07:41:05 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bikini - Nehéz a dolga a katonának 07:41:05 07:44:32 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00: vérnyomás mérés az orvosnál és otthon 07:44:32 07:47:42 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Bon Jovi - Livin' On A Prayer 07:47:42 07:51:31 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00: időjárás 07:51:31 07:52:46 00:01:15 00:01:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Lemar - One Night 07:52:46 07:56:24 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: Gáspár László - Zene nélkül mit érek én 07:56:24 07:58:27 00:02:03 00:00:00 00:02:03 00:02:03 00:00:00 00:00: The Fray - Heartbeat 07:58:27 08:00:03 00:01:36 00:00:00 00:01:36 00:00:00 00:01:36 00:00: Hírek (MTI) 08:00:03 08:03:28 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k külföldi zene (I Will Survive) 08:03:28 08:06:58 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 k Zsédenyi Adrienn - Dance 08:06:58 08:10:34 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 k Next - Too Close 08:10:34 08:14:19 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 00:03:45 00:00:00 k Kamilla (beszélgetés Halonna Istvánnal, a megyei kórház masszőrével munkájáról) 08:14:19 08:48:48 00:34:29 00:34:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Taylor Swift I Knew You Were Trouble 08:48:48 08:52:43 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 k Ágnes Vanilla - Nem vagy egyedül 08:52:43 08:56:46 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 k Dobrády Ákos - Fekete Gyémánt 08:56:46 09:00:03 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 k Hírek (MTI) 09:00:03 09:03:27 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Scissor Sisters - Only The Horses 09:03:27 09:07:09 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:00:00 k Ákos - A lámpagyújtogató dala 09:07:09 09:11:08 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 k Lloyd - Dedication To My Ex 09:11:08 09:14:59 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:00:00 k Király Linda - Love is Overrated 09:14:59 09:17:09 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00:00 00:02:10 00:00:00 k Kamilla (szinesztézia) 09:17:09 09:21:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Dire Strauts - Walk of Life 09:21:00 09:23:11 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:00:00 k Kamilla (oktatási program az autisták elfogadására - beszélgetés Szántó Tamással, az Autisták Országos Szövetségének alelnökével) 09:23:11 09:44:24 00:21:13 00:21:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k külföldi zene 09:44:24 09:47:34 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 k Bon Bon - Gondolj a jövőre 09:47:34 09:51:01 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 k Genesis - Son of Mine 09:51:01 09:54:51 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 k Brad Paisley - Camouflage 09:54:51 09:57:58 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 k műsorvezető búcsúzása, műsorajánló 09:57:58 09:58:45 00:00:47 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Brad Paisley - Camouflage 09:58:45 09:59:25 00:00:40 00:00:00 00:00:40 00:00:00 00:00:40 00:00:00 k

20 Olly Murs feat Flo Rida - Troublemaker 09:59:25 10:00:04 00:00:39 00:00:00 00:00:39 00:00:00 00:00:39 00:00:00 k Hírek (MTI) 10:00:04 10:03:15 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Zsédenyi Adrienn - Újhold 10:03:15 10:06:40 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00: Christina Perri - A Thousand Years 10:06:40 10:11:19 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00:00 00:04:39 00:00: Beteg háló (felhívás a térség természetvédelmi és környezet ismereti vetélkedőjére - beszélgetés Kolocsán Tünde környezeti nevelővel) 10:11:19 10:19:14 00:07:55 00:07:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Varga Feri/Balássy Betty - Randevú 10:19:14 10:22:45 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00: Bachman Turner Overdrive - You Aint Seen Nothing Yet 10:22:45 10:26:20 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00: Beteg háló (ózdi egészségfejlesztési program - beszélgetés Rolof Orsolyával, 10:26:20 10:34:30 00:08:10 00:08:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism az Almási Balogh Pál Kórház ápolási igazgatójával) Emberek - Tábortűz 10:34:30 10:39:56 00:05:26 00:00:00 00:05:26 00:05:26 00:00:00 00:00: Miranda Lambert - Baggage Claim 10:39:56 10:43:12 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00: Beteg háló (karácsonyfák környezetbarát felhasználása - beszélgetés Szentirmai Zöld Mátéval, a Komposztfórum Magyarország Egyesület alelnökével) 10:43:12 10:54:09 00:10:57 00:10:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Shania Twain - Don't Be Stupid 10:54:09 10:57:48 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:00: Auth Csilla - Érzés 10:57:48 11:00:04 00:02:16 00:00:00 00:02:16 00:02:16 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 11:00:04 11:03:21 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Ágnes Vanilla - Kinek mondjam el? 11:03:21 11:07:47 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00: New Radicals - You Get What You Give 11:07:47 11:12:20 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:00: Beteg háló (dömösi Református Iszákos Mentő Misszió munkájának bemutatása - beszélgetés Némethné Balogh Katalin vezetővel) 11:12:20 11:19:02 00:06:42 00:06:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Anita - Jégszív 11:19:02 11:22:56 00:03:54 00:00:00 00:03:54 00:03:54 00:00:00 00:00: Average White Band - Pick Up the Pieces 11:22:56 11:26:02 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00: Beteg háló (dömösi Református Iszákos Mentő Misszió munkájának 11:26:02 11:32:01 00:05:59 00:05:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism bemutatása - beszélgetés Némethné Balogh Katalin vezetővel) Cserháti Zsuzsa - I Love You Baby 11:32:01 11:37:08 00:05:07 00:00:00 00:05:07 00:05:07 00:00:00 00:00: Ace Of Base - Life Is A Flower 11:37:08 11:40:38 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00: Beteg háló (bojtorján egészségvédő hatásai) 11:40:38 11:43:15 00:02:37 00:02:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Chris Young - You 11:43:15 11:46:02 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00:00 00:02:47 00:00: Hooligans - Hotel Mamor 11:46:02 11:50:01 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00: Beteg háló (rémálom hatásai, gyógymódok) 11:50:01 11:55:30 00:05:29 00:05:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k ism Sugababes - Push The Button 11:55:30 11:59:08 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00: külföldi zene 11:59:08 12:00:04 00:00:56 00:00:00 00:00:56 00:00:00 00:00:56 00:00: Hírek (MTI) 12:00:04 12:03:21 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k Gáspár László - Hagyd meg nekem a dalt 12:03:21 12:07:03 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00: Passenger - Let Her Go 12:07:03 12:10:51 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:00: Adóinfó - Inforádió műsora (év eleji adózási teendők - beszélgetés az RSM 12:10:51 12:29:46 00:18:55 00:18:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k DTM adószakértőjével) Wheatus -Teenage Dirtbag 12:29:46 12:33:36 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00: Omega - Petróleumlámpa 12:33:36 12:36:44 00:03:08 00:00:00 00:03:08 00:03:08 00:00:00 00:00: Magna Cum Laude - Vidéki sanzon 12:36:44 12:39:53 00:03:09 00:00:00 00:03:09 00:03:09 00:00:00 00:00: Pitbull - Feel This Moment 12:39:53 12:42:34 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00:00 00:02:41 00:00: Metallicda - Nothing Else Matters 12:42:34 12:45:02 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:00: Péterfy Bori & Love Band - Vámpír 12:45:02 12:48:21 00:03:19 00:00:00 00:03:19 00:03:19 00:00:00 00:00: ByeAlex - Nekemte 12:48:21 12:51:39 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00: Fun. - We Are Young 12:51:39 12:55:51 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00: Jason Derulo - It Girl 12:55:51 12:58:56 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00: United - A Föld napos oldalán 12:58:56 13:00:05 00:01:09 00:00:00 00:01:09 00:01:09 00:00:00 00:00: Hírek (MTI) 13:00:05 13:03:30 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 k

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1737/2012. (X.3.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/20018-7/2012. Tárgy: a magyar zenei műsorszámok, a napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő, a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok és a célcsoportnak szóló műsorarány alulteljesítése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1002/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24258-8/2014. Üi.: személyes adat Tárgy: a digitális műsorterjesztés útján közzétett, eredetileg

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13.

A bírság szankció. A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban. dr. Pap Szilvia. főosztályvezető. 2012. március 13. A bírság szankció dr. Pap Szilvia főosztályvezető A bírság szankció alkalmazásának elvei a médiaigazgatásban 2012. március 13. 2 1. A szankció alkalmazásának funkciói OBJEKTÍV FELELŐSSÉG JOGÉRVÉNYESÍTÉS

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget.

Az Mttv a számos médiaszolgáltatás számára ír elő ún. műsorkvóta kötelezettséget. Tájékoztató a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (Mttv.) 20-22. -a szerinti műsorkvóta kötelezettségekről, valamint az Mttv. 22. (2) bekezdése szerinti mentesítési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1331/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27101-6/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz kettőszázötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/16244-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1087/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24290-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatszázezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/4296-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24697-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben