1804-dik évi naptárak.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1804-dik évi naptárak."

Átírás

1 ** (Mgyr hmvk Konstntinápolybn.) Jelenleg török fővárosbn trtózkodó hzánkfi, dr. Oroszhegyi Józs néhány mgyr sírról tesz említt, melyek nnál több érdekkel birnk, mert korunkbn még többek áltl ismert, s csk gyász emlékű közelmúltbn kibujdosott hzfik hmvit tkrják. A kis mgyr temetőben, úgymond, flmelletti első sírkőbe e szvk vnnk vve : Megállj mgyr, e kopár hlomnál, s emlékezz honodr, hontln sirhntjánál." E sirb Szbó József vn temetve; meghlt 5ben. Mellette pihennek Wesselényi József hmvi; meghlt 5-bn. A hrmdik sírbn fekszik Rákóczy fejedelem házi orvos dr. Jcobus Láng de Lngenthl, meghlt 725-ben. Ugyné mellett mgs tljú márvány sirmeder Rákóczy József hmvit jelöli, e sirbn zonbn más pihen. Az ötödik sirkő Cserntoni Cseh Imre emlékét jelöli, ki meghlt 52-ben. A htodik sirbn nyugszik Kovács János, meghlt 2-ben. Fölöttük legyen csendes sírnk éjszkáj! *" (Rblási kísérlet.) Néhány betyárnk hihetőleg puskporr lévén szüksége, z eszéki vártól háromnegyed ór járásr fekvő puskporos tornyot megtámdták, de csk puskporszgot kostolták meg, mert z őr bátor ellenállás következtében megfutottk. Azót lőportorony ngyobb őrizet ltt áll. ** (Négy huszár kivégeztete.) Még ez év első hvábn négy Sctilick-huszár kirbolt s meggyilkolt egy kereskedőt, nejével sógornéjávl együtt. Ezeken e hó 5-kén hjtották végre reájok mondott hlálitéletet. Mind négy mgyrországi volt; bátrn léptek bitó lá, s végórájokbn Mgyrországtól búcsúztk el. ** (A Luther éit kor" czimü regényre) z előfizoti htáridőt november 5-ig meghosszbbitják. Kedd, okt. 20. Ernni." Oper 4 felv. Zen. szerzetté Verdi. Elvirát Voggenhuber R. Vilm, Ernnit Ceres személyesítette.. Szerd, okt. 2. Házsság XV-ik Ljos ltt." Vigj. 5 felv. Dums S. után forditott Egressy B. Csütörtök, okt. 22. Norm" Oper 2 felv. Irt Romni. Zenéjét szerz. Bellini. Budi népszínház. Október. Páholy z operházbn." Frn- czi vigj. felv. Forditott Trni. Ezt követte : A djk." Operetté felv. Zenéjét irt Offenbcb. Október 7. A kofák." Operetté felv. Offenbchtól. Ezt követte : A brzílii." Tréfjáték felv. Október.. Dunnn pó fi utzás." Operetté felv. Offenbchtól. Október 20. A brzílii." Tréfjáték felv. Forditott T. P. Ezt követte : A nevelő." vigj. 2 szkszbn. Október 2. Angolosn." Vigj. 2 felv. Peleskei nótárius." második utolsó felvonás. Október 22. III. Richárd" ötödik felvonásából szellemek jelene. Ezt megelőzte A molnárok" vgy tlálkozás létrán." Tréfás némjáték felv. Az elődásokt minden szettemlkok muttvány" rekesztette be. Épen most jelentek meg Heckenst Gnsztáv könyvkidd- 200-dik sz. feldv. Z g y v I m r é t ő l hivtlábn Pn, egyetem-utcz 4-ik szám ltt, s 4-ik évre szóló következő nptárk, melyek Mgyr(Debreczenben). Erdélyországbn minden könyvárus- könyvkötőnél is kphtók, úgymint: Kks Márton huinurisztikus nptár. Htodik évfolym. Számos élez képpel. Csinos borítékb fúrve, Ár 0 kr. István bácsi nptár. Kilenczedik évfolym. Szerkeszti Mjer I s t v á n. Képekkel, szines boitékb fűzve. Ár 50 kr. Lidércz-nptr. Hrmdik évfolym. Képekkel. Trtlmát képezik : rémtörténetek, lélekjelenek,bűnesetekv csodáltos tünemények, tündérregék, vdász- uti» klndok stb. Trk szépen kiftt borítékb fűzve. Ár 0 kr. A mgyr nép nptár. Szerkeszté T t á r P é t e r 4-rét. Képekkel trk borítékkl (Olcsó szép nptár). Pprik Jncsi képes klendárium. 4-rét. Szerkeszté T t á r Péter. Csinos borítékb fűzve ( legolcsóbb nptár). Sutét. (Adkozás.) A Vsárnpi Újság szerkesztőségéhez múlt héten beküldetett : Frks László 4 éves gg számár : Pestről S. Sándor áltl ft. 0 kr. (Az egyes dkozók : Sipos Som 20 kr. Ajánlv 0 kr. Bkos Bél 0 kr.; Ae lföldi szükb'lkódök számár : Bttszéki Frkshegyről G. J. urnái trtott szüreti ebéd lklmávl házigzd indítványár össze- gyűlt ft. 20 kr. Moldvországból Jsszyból Oláh Gyul gyógyszerz áltl többen 5 db cs. rny (értéke ez idő ezerint 272 ft. 4 kr.) E nemes dkozást illetőleg lásd fentebb közlött jsszy-i levelet, hol z egyes dkozók nevei is fól vnnk jegyezve. Nemzeti színház. VASÁRNAPI ÚJSÁG i Péntek, okt.. Szécsi Mári," vgy Murány vár ostrom" Eredeti népszínmű dlokkl. Irt Szigeti J. Szigetinek e legújbb műve nem áll ugyn oly mgs fokon z irodlombn, mint zt ról előre hirdették : de ügyes szerkezetű drbbl s egy pár jó eredeti lkkl gzdgított színpdot. Tárgyát Murány váránk Gyöngyösi, Kisfludy K. Arny áltl megénekelt védelme képezi. Az elődás sikerült, s különösen Szigeti Sztmári eleven játék hozt mozgásb kedélyeket. A hrmdik felvonásb egy gyönyörű románcz vn szőve, mely szerzőjének, Erkelnek szép nevéhez méltó. Szombt, okt. 7. A házsság rokkntji" Vigj. felv. Frncziából ford. Fele'ki. Vsárnp, okt.. Fust." Oper 5 felv. Zen. szerz. Gounod. A színház zsúfolásig tömve volt. Hétfő, okt..,,szécsi Mári," vgy Murányvár ostrom." Szinmű felv. Irt Szigeti J. b c d e f g Világos. Világos indul, s 4-ik lépre mtot mond. A 5-dik számú feldvány b megfejte. Világos. Sötét., V 4 7 :.... c c 5 (legjobb) 2. V 7 2 b 2:. B b b 2 tetsz szerint. 4. B b 2 - f 2 f mt. Helyesen (ejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. Pn : Cselkó György. Vekerle László. Debreczenben : Sperber F. Ngy-Kikindán : Wolsinger Izidor (z elóbbenit is). Al4-et megfejtettek még : Szegeden: Molnár Gábor Tályán : H. N. Ljos. Szerkesztői mondnivló. 7. Szbdk. S. J. Szívesen vettük tudósítást' s némi hsznát tlán még fogjuk vehetni. De kérjük szépen, szokjunk már egyszer kissé életrevlóbb, gyorsbb eljáráshoz. Mert z mégis rettenetes ázsii tempó, oly eseményről, mely ugusztus közepén történt, október 20-án Ktholikns Protestáns nptár Október Vsár Hétfő Kedd Szerd Csőt. Péntek Szóm. D22 Krizán thus Dömötör vért. Sbin szűz Simon Jud Zenobius.Nrcz. Cludi szűz Frks püspök t Görög-orosz nptr Izreliták nptár Okt, (ó) Mrches. Npkel I delel nyűg. ó. D 2 Krizsán V 2 Krpus 2 Dömötör v. 4 Nzr Gerg. 4 Sbin 5 Luczius 5 Simon Jud Longinus 40 4 Nárczisz 7 Oseás prof Alfonz Lukács Sbb. Ref. ünnep Joel prof. Tele hold 2-án, 7 ór 2 perez. Politiki Újdonságok október decemberi évnegyedes folymár ezennel uj előfizet nyitttik. Előfizeti föltételek: A Vsárnpi Újság Politiki Újdonságok együtt postán küldve, vgy Bud-Pn házhoz hordv: Évnegyedre (október december) 2 ft. 50 kr. Csupán Vsárnpi Újság: Évnegyedre (október december) ft. 50 kr. Csupán Politiki Újdonságok: Évnegyedre (október december) ft. 50 kr. Cf" Tiz előfizetett példányr gyűjtőinknek egy tisztelet-példánynyl szolgálunk. A pénzes levelek bérmentes külde kéretik. A Vsáru. Újság Polit. Újdonságok kidó-hivtl. (Pest, egyetem-utez 4-ik szám ltt.) TARTALOM. NAPTÁR. Hoós hetinp tudósítni egy szerkesztőt! H vlhol, bizonyosn itt ti áll z, hogy : bis dt, qui cito dt." 77. Pásztó. M. B. A Mrtinuzzi" czimü színműről nincs tudomásunk. Bizonyosn mondhtjuk, hogy nyomttásbn nem jelent meg. 7. Ngy-Bny. O. B. Csk muttványul beküldendő képek látás után szólhtunk z jánlthoz. Reméljük, hogy kölcsönös megegyez nem lesz lehetetlen. Különben pedig nincs ok sietre, miután egyelőre más müvek vnnk munkábn. 7. Szeged. Sz. L. Mi számunk tnúsítj, hogy küldemény megjött. Az előbbi zért kett, mert kkor más hsontárgyukkl jött összeütközbe. De ez kdály most már megszűnt. A levél végpontjábn kifejezett vágy mi óhjtásunkkl is tlálkozik, tehát ott leszünk I 70. H.-M.-Vásárhely. F. I. A jövő hónp elején örömest teljesítjük ön óhjtását. 7. jsszy. O.Gy. Ngy örömmel vettük önök felebráti nemes megemlékezét szükölködőkről. Az ég jutlmzz meg ezerszeresen! '* ''_> 72. Bj. D. P. Virág Benedek levelét kérjük; hiszszük, hogy z is fog birni némi történetirodlmi érdekkel. Kzinczy Ferentz levelének eredetijét ön nevében átdtuk Kisfludy-társság levéltáránk, hol illendő helyet fognk tlálni számár. 7. Pest. K. A. Alig hisszük, hogy z jánlott régi levelek még kidtln, ismeretlen okmányok volnánk. Mi csk z utóbbi esetben vehetnök tekintetbe. 74. M. Bánd. Sz. Á. Örömmel látjuk önt ismét sorink közt. A küldemények becsesek, s h z illető rczképet megkphtjuk, ( mire nézve intézkedni fogunk), kkor kétszeres érdekkel birnd derék életrjz. Egyébiránt jánltink vlósulását várv várjuk..--j 75. Ki nem dhtó müvek. Httyú-dlok. Az oszlop hjó. Távolból. Az M i temetőben. Pdlewski. Gyönyörű őszi fény. Kezemben lnt. Népdlok. I. Bántvirág. II. Szbd mdárnk. 04-dik évi nptárk. SAKKJÁTÉK. * (Névmgyritás.) Sptin János helytrtótnácsi foglmzó, vezetéknevét felsőbb engedély folytán Somkuti"-rt\. változttt. ó. p ' Tizedik évi folym. 44-ik szám. 4 < H o l d kel delel I nyűg. ó ' J44I p- ó Kntomé (rczkép). Bánfi Dénesné. Fejes István. Egy lengyel történet. Jóki Mór. A Tisz bölcsője (képpel). P. Szthmáry Károly. Mexikói élet (képpel). Szeberényi J. Az erdők befolyás z égljr. Dr. B. L. Levél Moldrországból. Egyveleg. Tárház : Egyház iskol. Ipr, gzdság, keresked. Közintézetek, egyletek. Mi újság? Nemzeti szinház. Budi népszínház. Skkjáték Szerkesztői mondnivló. Heti nptár. Felelős szerkesztő Pákh Albert. (Lk. mgyr-utez l.sz.) Kidó-tuljdonos Heckenst Gusztáv. Nyomttj Lnderer Heckenst, egyetem-utez 4. szám ltt Pn,. Pest, november l-jén. Előfizeti föltételek -dik évre : Vsárnpi Ujsjf Politiki Újdonságok epjíiít : Egz évre 0 ft. Fél évre 5 ft. - Csupán Vsárnpi Újság : Egz évre ft. Fél évre ft. (Vupn Politiki Újdonságok : Egz évre ít. Fél évre ft. Kostyál Lpunk egyik czélj, oly honfikt, kik nemzet bármelyik osztályához trtozv, ez osztálynk díszére s becsületére váltk, megismertetni z olvsó közönséggel. A jelen képes életrjz áltl hzánk ipros osztályánk egyik kiváló diszét, polgári, honfiúi íelebráti erényekben gzdg férfiút, thrnói Kostyál Ádám pesti volt szbómrt muttjuk be., Kostyál Ádám született 72-ikévifebr. 2-kán Trencsénmegye Alsó-Motesicz nevű helységében, szegény nemes szülőktől. Szülőhelyén iskol nem lévén, még csk iskoláb sem járhtott, s igy irni olvsni sem tudott, minek nélkülözét z életben keserűen tpsztlván, erősen feltette mgábn, hogy mihelyt z ég megsegíti, első gondj lesz, szülőhelyén iskolát lpitni. Az ég meghllgtt óhjtását, s midőn ügyessége szorglm áltl neve ismeretessé lett, s ennek folytán vgyonosodni kezdett, első teendője volt, fogdását megtrtni. Kostyál Ádám, jó nevű pesti szbómr ugynis egy tnitó számár Alsó-Motesiczon 0 hold földet vett, iskolát építtetett, nem különben szegény tnulók számár iskolkönyv beszerzi lpról is gondoskodott, miáltl z iskol meg lett lpitv. S midőn derék lpitó évek múlv szülőföldét meglátogtá, z iskolás fiuk tnitójukkl s flu elöljáróivl zászlókkl jöttek eléje, s zjos tisztelettel szeretettel fogdták. A mi szbó-mrségét illeti, bátrn el lehet ról mondni, hogy z ujbbkoru mgyr viselet Kostyálnk köszönhető; régi széles glléru, szűk mellű keskeny vállu mgyr öltönyök helyett, ö egzen ujkt teremtett; kizárólg z ö érdeme mostni mgyr polgári ruh czélszerü k é s z í t é s e, mert z előbbi kemény kitömött mellű volt, mi viselt kényelmetlenné tévé. Ö volt z első, ki mgyr díszruhákt illetőleg egz XIII-dik százdtól kezdve öszszeállitott z ismert diszviseleteket egy lbumbn, s ezekből tervezett uj, csupán áltl kezdett mgyr díszruhákt lehető legjobb ízlsel; egyúttl ppi ktoni Ádám. díszruháknk is jeles mre volt. Üzlete oly ngy hírre kpott, s oly ngy kiterjedt nyert, hogy 50 segéddel is dolgozott; hire hz htárin tul is nnyir elterjedt, hogy z kkor urlkodott II-ik Mhmud török császár egzen mgyros díszruhát viselt, zt Kostyál Ádám áltl kzitteté, nemkülönben Demidoff orosz herczegnek, orosz huszár-tábornoki ruháját szintén Ő kzité. Mgyr főurink pedig kivétel nélkül mind nál kzíttetek diszöltönyeiket. Ezen ngy üzletből termzetesen ngy jövedelmei is voltk, de gyermeke nem lévén, vgyonszerz nem volt szenvedélye. A termzet ezen mostohságát zzl KOSTYÁ L ÁDÁM. pótolá, hogy gyermekeket örökbe fogdott, s mindössze 2 gyermeket egzen kitnitttv nevelt fel. Azonbn e íelebráti nemes indult csk ritkán termett számár hálvirágokt. Vgyonávl máskép sem fukrkodott. Jótékony czélokr tehetségéhez mérten áldó- zott mindig. Erről nemzeti szinház is tehet igen szép tnúságot, mert nnk keletkeztekor ruhtárt, mi egyik főkellék föhiány volt, mintegy ö teremtette, mert szinház számár 20 segédével egy hónpon át minden dij nélkül dolgozott, sőt még segédeket is sjátjából fizette. Ujbb időkben Szigetvári vértnukbn" Zrínyi öltönyét, mely több száz forintb került, szintén jándékul dt nemzeti színháznk, s egzen élte végéig tántorithtln vonzlomml viseltetvén ez intézet iránt, ruhtárt illetőleg mintutsitó tnácsdó folytonosn gyámolitá zt. Midőn 0-bn mgyr öltözet ismét régi jogib lön visszhelyezve, veterán szbómrünk már nem bírt ugyn sját üzlettel, hnem fitlbb pálytársink legszívesebben osztogtott tnácsokt mgyr ruh czélszerü kzíte iránt. Életének utolsó éveit világtól elvonulv, szegénységben töltötte. Végső npji, h nem voltk is rózsszínűek, de pálytársi el nem hgyták, sőt szükségeit pótolni eléggé igyekeztek. Az igz, hogy z egykor jómódú pesti szbómr kórházbn hlt meg, de csk kkor vitték pesti polgári kórházb, midőn már ngyobb ápolásr volt szüksége, de ott is tisztességes mgán szobábn feküdt, jó ápolásbn rzesült. Ott is hlt meg f. évi ug. 2-kán. Holt teteme kórházból kihoztván, lkásáról temettetett el ug. 4-ikén. Pálytársi érdemeihez méltó fényes temett rendeztek számár. Négy ezéh jelent meg testületileg temeten, s fáklyákkl kisérték htlovs gyászkocsit, melyet nnk tuljdonos minden díj nélkül z elhunyt iránti szívességből dott át. Hogy e derék honpolgárnk sok brátj t i s z t elő j e volt, zt ngy számú gyász-közönség tnusitá, kik is hosszú sorbn kisérték z elhunyt tetemeit kerepesi temetőbe, hol örök álmát luszsz. Emléke polgártársi körében soká fennfog mrdni s neve nemcsk pesti szbóczéh, hnem z ujbb mgyr viselet történetébe is diszes betűkkel vn beírv. y.

2 G Koronázási jelenet. Nyolczvnötöt írnk felül Ezerháromszázon, Fényes urk járnk-kelnek Székes-Fehérváron. Vége felé siet z év; A leáldozó np Más esztendőt fog már látni, Midőn felkel holnp. De mielőtt mi útját Végezné z égen, Illő tudni, mgyrföldön A mi véghez-mógyen... Tenger nép z utczákon, Mégis olyn ném, Itt-ott támd csk egy-két szó : Mi történik még m? Iine, nyilnk már jtói A fényes egyháznk: Menjünk, menjünk templomb, Királyt koronáznk! Milyen pompás, milyen fényes Az z oltárzsámoly! Od fog lfctérdepelni Mjd király, Károly... Meg vn mélyen illetődve, A ki nem csk bámul, Hnem tud is gondolkozni A sors mivoltárul... Itt nép ünnepi fényben A np hősét várj, Ott sötétlik Ngy Ljosnk Márvány kápolnáj. ír Most átht nép morján Hrngok zugás; Hullámozni kezd tömeg : Hogy, ki jön, láss... Várnk feszült figyelemmel, Megint minden ném, Egy-egy sóhj tévedez csk A ngy csendben, néh... Helyet, itt vn! most lépett be A fényes kiséret : Drág prémes, rnyos nép Között Károly léptet; És legutól két gyászlk... Fátyolozv jönnek ; Atrgyognk fátyolon Titkos, fájó könyefc. Suttogás kél : kik lehetnek?... Ilyen ngy, mély gyászb'! Ljos király bús özvegye, A más árv lány... S sokság kebelében Fájó rzvét támd, Károly után látván ezt Két sötétlő árnyt. Oh be szépek, oh be búsk Azok királynék! Fényes npnk hunyt után Jj be ngy z árnyék! Jj be szépek, jj be búsk Azok királynék... Np lehetne mind kettő, S mind kettő árnyék!... Most király helyet fogll Arnyozott trónon; Arcz kigyul, meg elsápd, Küzd százféle módon : Felsötétlik szeme előtt A fekete márvány, A hol ngy király, Ljos Nyugoszik sir-ágyán... A két gyászos lk pedig Od siet épen... Függ rjtok nép figyelme, Mint egy oltárképen; Gyászoló nők szemeiből Hull bánt gyöngye, öntözi hideg márványt Szemök forró könye. Meghtó kép, egy királynő, S egy királyi árv, Bántos, bús zokogássl Ilyen ngy, mély gyászb*. 7 Kél szivökbsn fájdlom' Kél szivökben bosszú... Ez z ősi szertrtás, itt Nekik olyn hosszú!... Az özvegynek villám leszen Lelkén gondolt, Lelke sötét borúiból A könyzápor szkd : Ngy ég, templom-boltozt Omoljtok reám... lkolj e tettért, rólm elfelejtkező hzám!" Oh Ngy Ljos, tekints lá... Nézd, trónodon ki ül. Nézd, ennyi nép közt özvegyed, S leányod egyedül... Isten, mutss egy csillgot Eltem borús egén; Segíts!... vgy csk dj erőt, Es segítek én!"... Mily hrcz dúl nyj keblében Jól sejti Mári, S mélyebben sebzi őt is Keserv éles nyil; Mint éjfelén r-ir! fűz, A kőre ráborul, Mely oly sötét sir, sir, zokog Kimondhttlnul! S rzvét, fájó érzelem Minden szivet bejár. Megrendül néző tömeg, Zúg, mint tenger- ár. Az oltárgyerty minth mind Világát vesztené... A tömjénfüst csk szétterül, Nem száll menny felé.... Mig két nő így sir, zokog : Hngzik szent ének; Mjd z érsek kérdt teszen Szokásként, népnek :,,En fiim, tetszik-e uj Királyotok Károly?" Itt egy-két hng felel :,tetszik I' Ott, zugás kél, távol... Ugyn mi gondoltod Mgyrok király? Nehéz lesz te fejednek E hon koronáj! Mért fkd köny szemeden; Tán már most is éget... Vgy fáj : hogy nem hrsog nép Ajkán dicsőséged?... Nézd zt két gyászos sszonyt; Nézzed ezt népet; Nem oly könnyű eltörülni A régi emléket! Kik hzádból ide hivtk Nem szerettek téged! Jobb lett voln meghllgtni. Hű nőd, feleséged! Midőn otthon könyes szemmel Mrsztgtott szépen : Tudt, hogy hálátlnság Igen ngy bün, szégyen ; S te jöttél... csk ugy, mint vendég, Szived jó szántából"... Most gzdát kiszoritod Osi jogból, házból?... Fejeden már Mgyrország Fényes koronáj. Két gyászos nő keserűen Fel-feltekint rj. Csillog, rgyog koron, Mint np, h feljő; Gyászruhábn két sszony Bús, fekete felhő... Károly király, sejted-e : hogy Sötét felhők keble Gyűjtögeti villámot Koronás fejedre? Sejted-e, hogy szellőfuvás Még vihrrá nőhet?... Jobb, h futnál : fátyol ltt Soós Miklós. Szövik szemfedődet! Egy lengyel történet. Novell. JÓKAI MÓRTÓL. (Folyttás.) A vsút más országb vitte z utzókt. Lrisse bágydt volt több éji álmtln ság mitt s pnszkodott, hogy még sembir egy perezre is elludni. j Hjts ön fejét vállmr, kedvesem; mond Zseminszky. Mjd én mesélni fogok önnek vlmit, min el fog lunni. Még egy év előtt nekem is volt, ki igy fejét váli lmr hjts, nőm. Hedvig volt neve. Ilyen szép szemei voltk, mint önnek, hngj is sokszor ugy hsonlít hozzá, különösen, mij kor indultb jön.! Meghlt? í Megölte mgát. Nem. Megölték. Egy nemzeti emlékünnepen templomokból minden gyászruháb öltözött sszony elhur czoltk fellegvárb zárták őket. Én csen' des, hidegvérü, óvtos ember vgyok, mint ön zt néhány np ót tpsztlhtó; nem hirtelenkedtem el semmit. H vlkit meg i krok szbditni, először kiszárnitom, hogy j mit tegyek, nehogy még ngyobb bjb kei verjem. Eljártm minden utt, hogy nőmet kiszbdíthssm fogságból s kieszközölj tem számár z elbocsátási engedélyt. Hi szén nem volt szegénynek oly ngy vétke; csk hogy gyászruhát viselt imádkozott. A férfi ngyot sóhjt sokáig hllgtott. Lrisse vizsg figyelemmel nézett fel reá. Csk hgyj ön fejét vállmon. Én nem nézhettem nőm szemeibe többé. Anikoff tábornok volt foglyok felügyelője, hozzá mentem z elbocsátási prncscsl. Ott láttm egyetlen egyszer életemben ezt z embert: no ztán még egyszer, de már kkor nem látott ö engem. Ez z egy látás elég volt rr, hogy még túlvilágon is rá emlékezzem. Mutttm neki szbditó irást, ő elmosolyodott rá. Hiszen ngy ok volt mosolyogni. Azt felelte : ön kőn jött; önnek neje tegnp meghlt, m eltemettetett." Miben hlt meg V" Tudom is én; z szszonyok gyönge portékák, könnyen hlnk." Lrisse már nem nézett Zseminszkyre; szemei tele voltk könynyel. Többet nem kérdeztem zután tőle. Éjszk négy külvárosi munkást rábirtm, hogy titokbn eljőjenek velem várcs ltti sírkertbe, hová meghlt foglyokt temetik s legújbb sirt segítsenek fölbontni. Rátláltm. Egy férj, ki szeret, ne tláln-e rá rr sirr, hol neje fekszik? bárh kereszt sincs eléje téve. A fiuk jól dolgoztk, félór múlv holttestre kdtunk, mely koporsó nélkül, hlotti köntös, szemfedő nélkül csk ugy földbe volt elásv. Kiemeltük onnn. Egy tolvjlámp volt velünk, zzl lenn sirüregben megvilágítottuk lkját. Az rezr ráismertem, de z lkr lig. Egy roncs-tetem volt z. Két krj eltörve, koponyáj éktelenül bezúzv; vállit néztem; zokon egymást keresztül ksul érő fekete vonlok látszottk. Mi z? Mjd meghllj ön. Két sirásó lenn volt velem z üregben; hármn együtt tlálgttuk ezt z enigmát, mit sors egy összezúzott hullábn elénk dott. Ezek vonlok kncsukütek;" mond z egyik. Ezek csonttörek olynok, mint mikor vlki mgs épületből kövezett udvrr leugrik." Én ztán kiegzítem tlányt. Ott benn megkorbácsolták őt, s ö szégyenében leugrott folyosó blkából. Anikoff mosolygott. Ö tette ezt." Lrisse kezei görcsösen fonódtk lengyel krj körül.! E percztöl fogv nem imádkoztm tántorogni, zután elesett, kísérői egy drb mgyrázott lkotmány ellen cpcittio többé. Nem mondhttm el zt: bocsásd ideig ütötték, társi egy kis ideig hurczol- legvdbb fegyvereivel léptek föl s Kárpámef mi vétkeinket, miképen mi is megbo- ták, zután félre fektették z országút szé- toktól mjdnem Adriáig zengett, hogy : hz veszélyben vn"; sereg kzletek csátunk ellenünk vetetteknek;" mert én lére. Az már ineg volt fgyv. pedig, melyekkel e veszélyt megelőzni se - Es ott mrdt? nem bocsátók meg soh. Nőm holttestét még gítsenek, sehol : z elhgyott völgyben zon eltemettetém szentelt földbe; Nem. A frksok elvitték. kormány rendeletére egyszerre egy tekinlelkz, ki bennünket összeesketett, volt je Óh, ön iszonyukt mond. len eltkrításánál s zután nem gondoltm Abbn klitkábn, melyen engem télyes ktoni férfiú jelenik meg; völgy egyébre, mint z ő összetört testére. Szép vittek, volt egy fitl ember, kit titkos to- megnépesül hngossá lesz ; termzet vgyonom volt, zt eldtm, hogy vették; borzássl vádoltk. Szép fiu volt. Az egz erői járomb fogtnk s pár hét ltt lesz z kzpénzt letettem egy ismerős bnkárnál, utón hllgtott, nem is sziszegett. Nem kért, elhgyott üveghutából pompás lőporgyár, kitől nyugtát sem kértem ról. H én elő- nem prncsolt semmit. Egyszer kő estére vlmint polyáni szeggyárból pusk- kerülök, nyugttvány lesz kézszoritásunk; mrdtunk el egy hosszú állomáson. Az idő ágyu-öntőde, mely képes hz szükségleh nem jövök elő, más ne fogllhss el zt nplemente után még hidegebb lett. Sürü teinek megfelelni. Az erélyes ezredes neve Rpics volt egy ostob ppírdrbbl, mit nálm meg- brn köd lepte el z egz tájt, mely zúzigy lett rövid időre Ferenez völgyből Rtlálhtnk. Hrmdnpr elfogtk szál- mrávl vont be szkállinkt, lovk sörélásomon. nyét, s kozákok cslmáit. Előtte vló np pics-völgy. Azót újr változott név, válsok hó esett, lovk gylogjárók nehezen tozott gzd, változott gyár. Ki tudj, Istenem! Kiderült hlott eltűne sirból: tudtk benne hldni. Ékkor z én hllgtó hol vnnk most z egykorik? A gyár jelenlegi felügyelője Rónyi Jómég pedig ngyon egyszerűen; tér szűk, útitársm egyszerre megszóllt, elkezdett hevesen szónokolni : előre! kszások tázsef ur, ritk műveltségű, mondhtnám, mű lkosok szporodnk. Egy vlmi uj mdjnk! Utánm ki férfi. Ne féljetek z vzi lelkű férfiú, kinek körzete «félreeső hlottt krtk még ugynbb sirb ágyutói; z nem bánt! Hol zászló? Ide vidéken igen kellemesen lep meg. tenni, hol nőm feküdt s igy rájöttek, hogy ö krdomml. Előre!" Rényi urnák is megvnnk noble psnincs ott. Igen termzetesen okoskodtk, misiói : csinosn fest, kitűnően zongorázik, de dőn zt gondolák, hogy zt más nem vihette el, Mi volt z? gyár jövőjét is szivén hordj, ugy hogy mint én; s elfogtk. Négy hétig voltm Az volt, hogy megfgyást néhány zárv, nélkül, hogy vllomást csikrhttk perczczel tébolyodás előzi meg. Mielőtt z nehezen volt még vlh berendezettebb állpotbn s z illetők vs szorglmától voln ki belőlem. Mik történtek zltt meghln bele z ember, előbb megörül. bátrn várhtni, hogy ez üveg-gyár vidé(folyttás kivetkezik. velem; zt én önnek, kedves Lrisse, elmonkén minden idegen árunk még fénydni nem fogom, mert zzl örök időkre üzieknek behoztlát is' feleslegessé teszi. elrisztnám csendes álmit. A negyedik A Tisz bölcsője. Az üveg-gyárk mozglm, kivált miuhéten z négy munkás, ki sirt felbontni segített, megtudv, hogy engemet zért (Emlékül jó mármrosiknk.) tán besötétedett, meglepő látványt nyújt. A füstlepett, fekete rczu munkások z erős vlltnk, hogy társimt kidjm, önkényt Irt P. SZATHMÁKY KÁROLY. világítás mellett mint lvilági lények tűnföljelenté mgát. (Folyttás.) nek föl, kik mintegy szeszélyből látsznk Pedig közönséges emberek. V. játszni e sistergő világító gömbökkel, me Ah, Lrisse. Ez vérrel ittott föld lyek minden pillntbn változttják lkferenez- v»y Rpics-vttlgy. Fournir-gyr. ugy szüli ngy jellemeket, mint z újvilág Técsö. Xcpélet. jokt. Azon műhelyben, hol világok ké növények óriásit; mi máskor cserje szülnek, ekképen működhetnek óriások zon volt, z most szálf! Ekkor zután öszférfiutzó viski várhegyi fürdőből igen ngy buborékokkl, melyeknek önhitt ivszeszedtek bennünket, s elküldték rr kellemes sétát, vgy sétlovglást tehet z dék kőbb eget ostromolni kzül. Alig 50 hosszú útr, melynek egyik vége Visztulá- od nem messze fekvő ferenez- vgy rvgy száz lépnyire Ferencz-völgy utolsó nál kezdődik, másik z Crl-hegyeknél vég- pics-völgyi üveggyárhoz, mely z nélkül házától vn z csknem őseredetiségében ződik, mely folyton-folyvást utzókkl sem ngyon zjos fürdői egyhngúságot kelvn rkv, kik soh visszfelé nem jőnek. lemesen szkithtj meg. Különben zt hi- levő svnyuvizforrás, melyet Tognio tlrisse összeborzdt, ugy fázott csk z szem, zót szekénit is jóvl járhtóbbá nár Mármros egyik legfontosbb kincsévn téve, különösen sz&tmármegyei ven- nek nevez. Vegyelemzét is neki köszöneszmétől is. Sokn voltunk, tán háromszázn is; dégek kedveért, kik igy téesői Bérczen" hetjük. Eszerint vn benne szénsvs mzurk, szolgák, férfik, sszonyok; elveszett átjőve, kellemes fürdőhelyet sokkl köze- éleg, széns. keseréleg, széns. szikéleg igen ngy mennyiségben, vsélecs, szikhlvg, emberek mind. Ngyobb rzük gylog, lebb érik, s legszámosbbn is hsználják. többnyire lánczczl kezükön, lábukon. En Az üveggyár z emiitett Bérez" ltti szikéleg kovsv. A forrás cskis fmedenczével ellátv, még néhányn, kik járást nem birtuk, sze- kellemes völgyben fekszik, mely z lnt néhány lépnyire sztmári útvonltól kéren követtük őket. Előtte, után, mellette knyrgó Tiszár nyit felséges kilátást. gyönyörű bükkerdö s egy hvsi ptk kö szomorú krvánnk fegyveres lovsok Kettős nevének eredete következő. zött buzog fel. - Házhoz hordv sikerrel ügettek, kik félreterelték népet z útból, Több évvel forrdlom előtt egy Ries hsználták görvélyes, sömörös bjokbn, nehogy vlki még tán egy rokonát ismer- nevű felügyelő ltt meglehetősen élénken emzti rendetlenségben, gilisztkórbri, hesse fel rongyolt lkok között; ki elfá- mozgott itt gyári munk; kmr csinocsúzos, köszvényes bjokbn stb. rdt, elmrdt, zt terelték odább. Melléke sn beállított volt telepet, s z kkori Szg víznek nincs, ize svnyu sós, s sen megemlíthetem, hogy mikor elindultunk, urlkodó nevéről elnevezte Ferencz-völgynek. erősen égvényes; mint nnyi más, ez is Mehuszonkét fok volt hideg; ezt tábori ora gyár kezelője zonbn, ugylátszik, in vostól hlim, ki utsításokt dott kísé- kább volt műkedvelő muhrát, mint cenásr vár. Most csk szükkörü vidéke rőknek, hosrv h z útbn netlán vlkinek gyámok. Csinos lkházt, gyönyörű kertet, hsználj. A gyártól jól épitett kigyóut vezet le keze láb elfgyn, hogyn kell vele bánni? vlóságos kis édent teremtett mg körül s téesői Tisz-hidhoz, de mielőtt ide leszáll És mindig feljebb mentek zknk? nemes szenvedélyeinek élt. nánk, tekintsünk be itt e kis fűrz-mlomb, Eletében-e már, vgy hlálávl követke Hj biz jámbor kísérők nem ngy mely mgsn tiszprton mint feeskefémultságukt tlálták bbn, hogy fgyott zett be gyár hnytlás,nem tudom; nnyi szek függ, s mint mgán-válllt, csendben, embereket ápolgssnk. Moszkváig csk két bizonyos, hogy 4-ki npok völgyet de sikerrel ügyesen dolgozik. csknem pusztán tlálták. hrmdrze jutott el krvánnk. Ez egy kisszerű fournir-gyár, *) mely Nincs vlmi szomorúbb, mint z ily ki A többi hov lett? szebbnél szebb mármrosi termékeket hlt gyárhely. Ott állnk hidegen, ki Ne kérdje zt, Lrisse. A többi jó hehsogtj boríték-fává. Ez itt nevezetes kelyen vn. Mikor egy-egy utféli csárdánál bedőlt oldlll roppnt kemenezék; federeskedelmi iprczikké válhtnék. megálltunk pihenni, s egy-egy fogoly előállt lek korhdásnk indulnk; z jtók, kpufealig lehet szebb fournirokt képzelni, muttni, hogy keze meg vn fgyv : oh lek leterülnek, s z egykor gyönyörű kert mint minőt mármrosi hbos körizsf, z olyn sjátságos látvány, Lrisse! Minth elvdul, s mint rósz tükör, mindent visz vizi jegenye-gyökér, vd cseresznye s vöátlátszó viszból voln z embernek minden szásn mutt. rös tiszf dnk. Ezekből egy kis muttujj, z egz keze egy porczellán kéz. A A szbd termzet mindig szép; de kozákok olyn jókt nevettek rjt : h z hol z emberi szorglom küzdött küzdel- ványt láttunk volt nnk idejében londoni ember egy ilyen viszkéznek egyik ujjr mét hirtelen meg kellett szüntetnie, minden kiállításr is kiküldetni ott is szembetűnt. rápeczkel, h z lepttn ízben s ngyot elhnygolt kéznyom kellemetlenül ht Ezek olcsóság mitt, sokszor közönséges pendül fgyon, mint vlmi jégcsp. nézőre. A frgtln szikl szép; félig házknál, itt oly bútordrbokt lát z emkivett de félbenhgyott szobortól undo Ah!"" *) Szinte rllem, hogy íbuniir szót mgyrr Én sokszor láttm zt. És ztán egy- rodv kellelfordulnunk. fordítni nem tudom; minth vlhol vlkitől.,hárcsá"4 végén, midőn rácz véreink roszul nk hllottm voln. z. K. szer egyszer elkezdett vlki menet közül

3 Ifi ber, melyek z első ristokrt szlonjábn el; de vn técsöieknek oly termeli drb csttogv üti ruhdrbot, hogy is helyet fogllhtnánk. tárgyuk is, mely kiviteli czikkül szolgál. megtisztíts, könnyű nyelv csk meg-megegz Mármrosmegyében egyetlen l- Ilyen például káposzt, minőhöz h- legyinti ezt vgy mzt flubelit, sokföldi jellegű város vn, ez Técs'ó. sonló szépségűt ritk helyen láthtni; szor ugy bekeveri, hogy se sulyok, se lug A knyrgó Tisz prtján terül de fontos sem ritkság. Ezeket ritk nem fog rjt hmrjábn. mokrt tekintetű városk, melynek öléből szorglomml tenyztik z ügyes técsői Ott állnk komámsszonyomék térdig mgsbb ploták kiemelkede nem zvrj gzdsszonyok z úgynevezett kertlj- vizben, nykig szóbn. z egyformságot. Egyedül z Isten házánk kon." így nevezik zon földeket, melyek Lessük meg csk. mgs torny emelkedik ki négy kis tor- belső telek végéhez nyúlnk s épen ká Jjjjj! Olyt sohse látttok. Akkor nyocskájávl, mintegy útmuttóul z uts- poszt, kender, s régebben szintén kitűnő kereke vn, hogy hogy hmrjábn ki nk, épen mint z lföldön. dohány végett különös müvelben rze- sem merem mondni, mekkor. A szárza sztmármegyei útvonl itt vág be sültek. mlombeli kerék nnyit tudok nem sziget-husztib, mely viszont e ponton vágj Ezenkívül lázkon," mint erdőközi ngyobb. Aztán sebesen jár, mint szél. Miát jól lkotott fhiddl Tiszát; e két legelőiket nevezik, ngy mennyiségű gyü- kor ztán ngyságos sszonyomékkl be-' körülmény némi élénkséget d városnk. mölcsfájok vn; különösen lm, néh nnyi, mentünk házb, hát lelkem teremtette, kitécsö z öt koronváros egyike s mint hogy Tiszán le Újlkig szállítják. De erre csiben múlt, hogy szörnyet nem hltm ilyen mindenütt előfordul, társivl együtt nézve bátrn megjegyezhetjük, hogy jó ijedtemben. Olyn zúgás, dörömböz vn diplomákbn; mintegy 2000, ngyobbár técsöieknek gyümölcsnél minőségre is ott, nnyiféle kerék, motoll, teknő szld mgyr lkost számit, kik igzi mgyr tekintettel kellene lenniök, nemcsk meny- ide-od z ember szeme előtt, hogy én zt szokásikt ennyi idegen elem közepeit is nyiségre. Az oltás csk most kezd szokássá hittem, urm bocs, benne vgyunk pokol legdicséretesebben megtrtották. válni. legközepében. Aztán egy ur jött hozzánk, nevetett zt mondt nekünk, tessék belől Csk piczán vn néhány emeletes ház, Régebben, míg hivtlos fuvrozás többiek kerülni, m i n d nymjd o t t nyin egyenmegmgylő min t á r rázz movnnk építsógépeket. ve. EpitkezéNo sszosök so kbn nyok, láhson l i t nyok klot szegiolyt, miót ekéhez Ervilág vidélyben, vlág, nem lálmint visetott emberletök szofi! Hát ez kásik is. ugy vn, Petákné, hogy Tornz egyik véc z o s lkot gén beleteépitnek, z szed szenyutczár pinnyest, ott czévei s gözviz kiszepincze felett di mrj u g y n csk belőle z utc zár mocskot nyíló venu gy. hogy dég-sz ob á n n y i sem v, mely mrd meg csknem elbenne, mint mrdh t körmöd ln s minfeketéje, denkor csimásik végén nosn trtmeg ugy bútik, cslád jik ki, kár közönséges Képek hzi népeletből : XXXIV. Mosó sszonyok. {Lotz után Jnkó.) nyombn h s z n á l tár csk legkiválóbb esetekben hsznál- ngy divtb nem jött, legtöbb gzd téglázhtod. Biz ugy ám glmbon! Az sok msin nem tudj kitéglázni? lovt trtott; de ez szrvsmrhát hozt ttván. H most, szpult, vslj is. Técsö mgyr népessége, néhány cslád ngyobb keletre; mindmellett fuvrozás kivételével, reformált vllást követ; z öreg különösen frktárknál vló segély Azért csk többet ér ez sulyokkl templom lehet pár száz éves, de régiségre kezes szokásos keresetforrás nálok. vló mosás; ztán mikor hrgszom vlkire, (Folyttás következik.) szigeti- husztivl nem mérközhetik. odképzelem kezem lá s kkorákt ütök rr z ingre, hogy z msin se' küa técsöiek kiválón földmivelsel, leglönben. fölebb fuvrozássl fogllkozók; igényeikre Képek hzi népéletből. nézve mérsékeltek, zért tehetőseknek Ugyn hgyjátok már zt msinát. XXXIV. Mosó sszonyok. mondhtók. Tudományos pályákr ritk Tudjátok-e hogy z éjszk Mozog sulyok, de mi tgdás benne, ty neveli gyermekét; de jó rendben tr Az éjszk? tott népiskol s mgyrnk vele született még jobbn mozog nyelv. Mig nehéz f Hogy z éjszk Fodor Pist tehetségeijértelmes földmivelöket, A Fodor Pist-! ügyes gzdákt hon szerető fér A Fodor Pist ott járt fikt nevelnek ; ehhez járult köévikéék blk ltt furulyát zelebbi időkben egy szerény olzott. vsó-társult is, melynek, vl Figur Pnnit mjd eszi mint nép helyes iránybn vló méreg. conservtivismusánk hű megőr Nem ngyon eszi biz zt, zét, derék lelkz espemert belsőnek került ngysáres, nt. Btizi András urnák kögos kissszonyok mellé. Ott z szönhetni, ki híveinek örömeit Aldár urfi mjd megvigsztlj. bántát eleven kedélylyel Múlt vsárnp is olyn hárms igzi ptrirchális szellemben selyempántlik lobogott dereosztj. kán, hogy hozzá foghtót még grádicsos boltbn sem kpni. A gbnnemüek ugyn inegyenest Pestről került z, én kább csk rr szolgálnk, hogy zt mondom. házi tűzhely szükségeit lássák A veleméri templom lprjz. Odnézzetek. A prtr nézzetek! Hát nem Fodor Pist visz ott vizet z urság zöld hordójábn? Urmfi, hát mégis szereti zt z úrhtnám Pnkát? Csk m szegődhetett be z udvrb Pist. Ngyon szomorú lehet, nézzétek mekkorákt döf vsvillájávl bivlyokb. Szpultok ugy-e? hngzik át prtról. Csk szenynyest szoktuk. Mjd ztán. Most fát ütünk fához, cskhogy ruh vn közte. Hát Pnni becsülete nem került közéje? kérdi Pist. H is, hnem is, ugy se' üthetnénk rjt ngyot. Ngyot szól kend hngj, miót berekedt furulyáj! A bivlyos szekér ledöczög prton ; ugyn e perczben csengő férfihng ht át vizén Jár világ gonosz száj, Édes bbám ne hjts rj; Szeretlek én, te meg engem Egygyé leszünk, Isten engem! Nót z csk, nem beszéd! B e s z é d z csk, nem nót! Az sszonyok is felszedelőzködnek. Szárzr törülik fehér ikráikt, ngyot csvritnk csücsökre f o g o t t szoknyájok szélén, kilépnek fövenyes prtr, lebocsátják ruhát, s szünet nélkül foly beszéd, mig hz nem érnek, hol erről, hol mrról, de leginkább rról, hogy Fodor Pist milyen bolondj Pnnink, pedig hát z urfi, hejh! h tudná, hogy z urfi szegény Pist! no de csitt! ne szólj szám, nem fáj fejem jgy, ugy, no no, stb. efféle. Szerencse, hogy el-elmrdoznk egymástól, mert h egy portán lknánk, tán még most is folyn szpulás. Ngyon fájt, hogy Storno ur levelében, brátomt, kzítene tervet, mely romot kit m. tud. Akdémi rcheologii bizott- korszerinti helyreállításábn elötüntetné, mány zon festmények stilszerü felvéte- hozzávetőleges költségvett is. Ezeket ide lével megbízott, zt kellett olvsnom : mellékelve z'őrségitisztelt hzfik figyelgózon ref. tnító úrtól hllottm, miszerintmébe vn szerencsém jánlni. Veleméri templom, mint vn. Költségszámítás veleméri templom öszszeigzitásához : Kőmivesmunk : A torony, tűzflk éi oldlflk leomlott rzeinek újr felrkás 0 ft. A tlj elegyengete 0 ft. Acs-munk : Torony-födél nyolcz szegletü pyrm i s, f-zsindelylyel födve, kereszttel mindenestül 400 ít. Templom-födél f-zsindelylyel födve, beleértve mennyezet gerendáztát deszkboritását 224 ft. Szentély-födél régi helyett újból n 54 ft. Főjtó vslássl együtt 24 ft. Üvegez : 0 ft. Összesen 02 ft. Közönséges zsúp Tódéi templomr toronyr minden styl diszit n é l k ü l 00 ft. Egyszersmind megkértem fennevezett már csk zon rövid idö ót, midőn t. i. urrch. bizottmányt, krolná fel e tárgyt, s ságod ezen igen jeles képeket látt, tetemesen indítványomr szombthelyi püspök ur ő megsérültek, hogy zon szomorú kilátás mlgához küldetik egy felirt, melyben ő vn, hogy legközelebbi időben egzen el méltóság kegyes pártolás ezen egyházi fognk tűnni!" műemlék megóvásár kéretik. H fennebbi költség ezen hit- nemzethideg időben s o k : kkor c s k zsupfedelet, h ez is sok, egy erős jtót kérünk; de ne engedjük, hogy még féntrthtó emlékeink is erővel romokká változtssnk! ~ A veleméri turnicsei flfestményekről nem eléggé méltányló ítéleteket y-; olvstunk közelebb lpokbn, de ezekről csk kkor fogok tüzetesen szólni, midőn másoltokt is bemutthtom; kkor folytonos, lpos tnulmányim után fogom bebizonyítni zt is, hogy zok ; nemcsk rclieologiilg, hnem más szempontból is igen érdekesek! fíómer Flórü. Veleméri templom, mint lehetne. Nem tudom, mily gonoszságnk állhtmexikói élet. (Vége.) nk e drág emlékek útjábn, melyek egy A mellékelt rjz muttj zon romot, rzét mindent rontó vihrok nnyi idö Az időjárás Mexikóbn is beszélget jogosult tárgyául szolgál, kivált, h esik, vgy melyben z érdekes XIV. százdbeli flfest- ót megkímélték! Megkértem Jlencz Antl mérnök-épitz esni kzül, mert e körülmények csodálkozást ményeket tláltm. A veleméri puszt templom.

4 0 Ili gerjesztenek ösztönzik z zlelő tehetséget; zonkívül meleg hideg fokoztink emelkedéről gátlásáról értekeznek, melyeket lig vettünk zre. H látogtásnk vége, ismét megcsókolják egymást; házi-sszony kikiéri vendégeit egz folyosór, hol ismét következő párbeszéd kezdődik : Senor, ön tudj, hogy házm ön rendelkezére áll!".köszönöm, senor! Az enyim áll ön rendelkezére, hbár nem vgyok képes, önnek hsználni, tekintsen ön mégis szolgálójánk, prncsoljon velem mindenben!' Isten önnel, jó éjt kívánok!" A lépcső végén vendég még egyszer viszsztekint, hogy házisszony pillntását zrevegye, tisztelgek ismételteinek. Mindez, mi előbb csodálkozásomt ébreszté, most már egzen termzetesnek látszik, s lig érdemelne említt, h nem képezne oly szembeszökő ellentétet zzl, mikép szoktk nálunk látogtásokt tenni es elfogdni. A nők mind keresztnevüknél szólítják egymást, s igy neveztetnek férfiktól is, minduzok, kik 2 izben nálm voltk, irányombn szintén hsználják e szbdságot. Nők közt tetszik ez nekem: de z meglep egy kissé, midőn hllom, hogy fitl emberek férjes nőket Mrink, Antoninánk, Anittánk szólítnk; minthogy zonbn ezért semmi bizlmsságot nem vesznek igénybe, igzságtln voln, ezt ráfogni krni. Midőn ezt irom, egy csúny lepero néz be rám z blkon keresztül ngy íeső szemeivel, sóhjok rendkívüli sorát bocsátj ki melléből, miltt kezét két hosszú ujjávl felém nyújtj, mig többi három vlószínűleg meg vn kötve. Senorit, senorit! szent szűz szerelmeért! Krisztus legtisztább vére kedveért! A csodáltos fognttáséri!" A borzsztó ember! nem merek föltekinteni, de érzem, hogy szemei z sztlon fekvő rnyórár irány zvák.ezért rósz,földszint lkni. Most már többen jó'nek. Egy bén nő, ki egy szkáls férfi hátán lovgol; egy vskos liczkó, ki ugy néz, minth csk blkom vsrostélyzt kdályozná htályosbb eszközökhöz nyúlni, összezsugorodott lábát muttj, melyről zt hiszem, hogy csk tlálékony módon vn felkötve. Mily orditás, jjveszékel, milyen rongyok, milyen kr pns'hngoknk! E tisztelgt vlószínűleg nnk köszönhetem, hogy tegnp egy kis pénzt küldtünk számukr. Megkisértem tudomásul nem venni jelenlétüket, tovább irok, minth süket volnék. Ki kell mennem, nélkül, hogy reájok néznék, s elküldöm kpust, hogy utsíts el őket. Csengetyűk ez országbn nincsenek. Vissztérek írósztlomhoz, lig térve mgmhoz ijedtségemből. Epén z utolsó szót irtin, midőn lépteket hllok mgm mellett, előttem egy öl nyíre áll z én brátom felkötött lábbl, lmizsn után nyújtván kezét. Annyir megijedtem, hogy néhány pillntig rr gondoltm, hogy órámt djm neki, cskhogy szbdulhssk tőle; zonbn néhány érthetlen szóvl elsurrntm mellette, embereimet behívni. Az első áltl, kivel tlálkozám, pénzt küldék neki. A kpus nem vette zre, midőn kiment tömeget eloszltni. Behuzttm függönyöket. A kiáltok egz serege már hjnlbn elkezdi nótáját, mely csk kő szűnik meg. Mihelyt virdni kezd, szénáruló áthtó, kétségbeesett kiáltás hllik : Szenet, szenor!" Aztán zsirárus nótáj hrsán meg : Mntequill! szlonn! szlonn! másfél reál" stb.,,besózott mrhhús!" szkítj félbe husárus durv hngjávl.,,hy eebo-o-o-o?" Ez zon nő hosszú, mél kiáltás, ki konyhi hulldékot vásárolj össze s z jtó előtt megáll. Azután cmbit jő, ki nem indián sztócsnénk,ki Tecojotes per vesrs de Chile!" kiált. Az előbbi pró gyümölcs, melyet spnyol borsért cserél. Egy házló hrsogj tul z indián nő rikácsoló trilláit, ki felhívj közönséget,hogy gömböstűt, vrrótűt, gyüszfít, inggombot, sztyingot, pmutgombolygot, pró tükröt stb. vegyen. Belép házb s nnk női lkói körülveszik, kik noh kivánt árnk csk tized rzét jánlják, z lku többnyire megköttetik. Mögötte z indián áll esábitó gyümölcs-kosrávl, melynek egyes gyümölcsfjit mind megnevezi, míg szkácsné ellen nem állhtván, nrncsivl grndilláivl fólhivj.most éles kiáltás hllik, roely hirdeti, hogy vlmi forrót hozr.k, mit gyorsn le kell fogllni, mielőtt elhülne. Sordits de Govu clinte!" zsiro? pogács, forró kemcnczéből! E kiáltás nőtől szármzik legmgsbb hngból vló. Azután jő gyékényáruló : kinek kell pue- ványok. Kedves utonállás. Zlmegye Hunkárj. Rjki kstélyhely. Kökereszt történelmi emlék. Miből épültek Zlábn hidk országutk. A prépostság egy prsztszekeren. Ismét egy sűrű. Török cspás. Szép kilátás, komor elmélkedsel. Vár = O. Az i ör). A ki ltin : null dies sine line"-t mgyr : nem mindennp ppsjttl krj pretice megegyeztetni, utzzék oly vidéken, melyen semmi lineázni vló nincs! Számtlnszor jutott eszembe Sz. Péternek : mr! egz np dolgozván, semmit sem fogtunk"-j, cskhogy nnk ztán egy fogásr nnyi jutott, hogy köszönet nem volt benne, mert hálój szkdt; nálunk pedig ritkán fordult elő zon eset, hogy munkábn megszkdtunk voln. Mily különbség nógrádi előbbi zli utim mostni közt; félnpig mjd kinéztük itt sokszor szemeinket, nélkül, hogy vlmi hsználhtó tárgyr kdtunk voln, kocsist minduntln megállítván, szárz f ágit messziről hrngláb ágsánk trtván, vgy z elhgyott mjorcsárd romjit puszt templom vgy kolostor mrdékánk vélvén, csk is nnk józn útb igzítás után ismertük el hibánkt; mig ott sok érdekességtől elfárdv, sokszor sopánkodtunk, bárcsk egy np már semmit se tlálnánk! Sz. Blássl vigsztltuk mgunkt. A mjd itt, mjd ott, mjd mottá vált. Közeledtünk, templom nincs keletelve; felfutunk dombr, tlán benne áll vlmi műemlék; egy kis negyed ór ltt vége vizsgálgtásunknk, s bár ngyon sjnáltm volt, hogy gzdság után látó lelkz urt, hjdni kedves tnítványomt honn nem tlálhttm, reméltük, hogy korpvári omldé';ok vgy műemlékek mjd mindent pótolndnk. Elindultunk előfogtot keresni. Előmutttm főnöki rendeletet, kértem, unszoltm, nógttm szóvl Ígérettel bíró urm leánykáját, kisbiró urm nejét, sógorsszonyát, flu minden életrevló nőszemélyzetét, hjszoljnk vlkit, ki estére Korpvárr vigyen; mind híjábn! Az emberek lovikkl mind réten voltk szén gyűjteni, s igy plébáni tornácz lépcsője párkányztáról szomorún egymásr tekintvén, lábinkt férfis resigntióvl lóggálván, vártuk plébános urt. Volt szíves fogdás; lett nem csk ló, hnem csikó is; korpvári ngyszerű felfedezek reményeivel ludtunk el. Nem jó nuszt név után indulni; ez nem csk embereknél áll, hnem rcheologii vállltoknál is- Korpvárott csk nnyit tláltunk várból, mint Szrk-. Szlm-, Tüske tudj Isten, mennyi ily várrl végződő helyeken tlálhtnánk. A korcsm mögött vn egy mély árokkl keritett négyszög ez korpvárí vár vvl punctum. Gelseröl csk zt jegyeztem fel, hogy dohányzás fázán kívüli koldulás tillms!" Az első prncs nekem nem szól; mert még kkor is lig tudok ogy Ötödszivrt kiszíni, midőn háziurképen fekete leves mellett nem illik külonczködni; másikr, sjnáltm, hogy mg nemében egyetlen lelkz ur, ki még ki is táblázttj, hogy csk nál szbd kéregetni, nincs otthon; mert bizony egy kis uti költség fejében megzvrtuk voln. Volt zonbn ezen hiányért is kárpótlásunk; egy igen előzékeny földbirtokos ur igért érdekes okmányokt igy leglább jó reménynyel hjthttunk PölÖsfó're, hol várt régi templom csk nnyiból régi, hogy tán e százd elején roszul építették igy tárnk itt nem góthmódoruk, de XlX-ik százdbeli düledez kdályozttásánk jelvényei. E vidéken sok ég volt, mindenhol tláltuk ezen cspás szomorú nyomit. Csodáltos, hogy mig oly vidéken, hol kővel téglávl építenek, romokból leglább puszt kémények flk fennmrdnk, itt fából, vgy font vesszőből álló házk elége után egyedül kályh sütő kemencze mrd fenn. H ily nygból épültek régi templomik várik, termzetes, hogy ircheologií levél Zlmegyébííl. zokból sem mrdhtott semmi egyéb egy kis pörköltszgu hmunál. R ó m tf r í l ó r i á t ó l. Sárkány-szigetét messziről két mgs f jerfolyttás.) lölj. A hjdni erődítből csk egy hosszudd VII. emelked látszik, mély árokkl töltsel, mely(közmondások cslódások. Sz.-Blázs. nek végén lklmsint fhíd áltl lehetett, kinincs elöfogt. Korpvár, vgy nesze semmi, sebb zknk fekvő gátonyhoz jutni. A tégfogd meg jól." Csk,,frán" szbd koldulni. lánk csk gyéren elszórt drbjit tláltuk. A támsztott templom. Leég leég közti küa másik sáncz töltén urlkodó kondástól lönbség. Sárkány sötét sziget. Bronz-mrd- hllók, hogy ez Sárkány-szigeti várdomb; jeebli gyékény? öt rőf hosszú gyékény? Ezek i kiáltások. Délben legszemteleebbek koldusok, s kiálásik, kéreik, könyörgeik hosszú litániáik mintegy kíséretét képezik többi zjnk. Vlmennyit felülmúlj e kiáltás : Mézes lepény! Sjt méz! Requeson jó méz!" Ezek után jőnek,,dulse"-férfik, kik befőttet ezukorsüteményeket árulnk : crmellos de espern, bocdillo de coco. Utánok sorsjáték-gyűjtők : Az utolsó sorsjegy még eldtln, fél-reál z ár!" Csábító kiáltás henyélő koldusr nézve, kikönynyebbnek tlálj, játszni, mint dolgozni, kinek rongyi ltt ez összeg tlán létezik. Estve e hng emelkedik : Tortills de cujd!" Sjtos lepény vgy dió, mire következik : Jó meleg gesztenye!" z érzékeny rucz árus :,,Rucz, kedves lelkem, meleg sült rucz!" stb. A mint z éj előrehld, ugy egymás után elnémulnk kiáltások, hogy ismét ngyobb erővel megújuljnk. Kénytelen voltm orvost hivtni, ki világ legárttlnbb teremtményének látszott; minden np más más árttln keveréket dott, megtpintott üteremet; de mit kiváltképen szolgálttott, zok müveit társlgásbn vló leczkék voltk. Nponkint következő párbeszéd fejlődött ki köztünk, midőn fölkelt, hogy eltávozzék : Ngyságos sszonyom (ezt z ágy mellett állv mond) szolgáltár vgyok!",köszönöm, urm!' Ngyságos sszonyom, (z ágy lábánál) ismerjen el engem legláztosbb szolgájánk.",jó t, urm!' Ngyságos sszonyom, (ekkor z sztl mellett állt meg) csókolom lábát.",urm, csókolom kezét.' Ngyságos sszonyom, (z jtónál) szegény házm, minden, mi benne vn, mgm is, noh hszontln vgyok, öné.".köszönöm, urm.' Ezzel megfordul, kinyitj z jtót, visszfordul : Isten Önnel, ngyságos sszonyom. Szolgáj!".Isten önnel!' Kimegy; még egyszer kinyitván z jtót, fejét bedugj :,,Jó t kívánok,sszonyom!" M egy nevezetes személy látogtott meg, ki itt, L guer ( szép) Rodriguez név ltt ismeretes, kit sok év előtt Humboldt Sándor Ü világ legszebb hölgye gynánt ünnepelt. Tekintve zon hosszú időt, mely m hires férfiú ittléte ót lefolyt, csodálkoztm, midőn e nő névjegyét, mint látogtás előfutárját elhozták. De még inkább csodálkoztm, midőn tpsztlm, hogy sok év zon redők dczár, melyet z időnek gyönyörű rezr vonni tetszett, L Gueránk ngyon teljes szőke hjfürtei, egyetlen egy ősz hj nélkül, két sor fehér fog, gyönyörű szemei vnnk s rendkívüli élénkséggel bir. Ngyon kellemesen htott rám, s élő krónikánk látszott. Már hrmdik férje három ngyon szép lány vn. Beszéltünk Humboldról, s ő mgát egzen hrmdik személynek tekintvén, e ngy férfi első látogtásánk s szépsége fölötti csodálkozásánk minden rzleteit elbeszélte. Elmondt, milyen fitl volt, noh már férje két gyermeke vl, hogy báró nyj látogtásár jővén, őt előbb nem vette zre, komoly társlgásb bocsátkozott cochenilleről, s emlité. mennyire szeretne bizonyos telepet meglátogtni. Hiszen od elvezethetjük Humboldt urt, szólt ekkor szép nő z blkmélyedből, hol vrrássl volt elfogllv. Mire termzetbúvár fölkelt, eléje állt, fölkiáltvn : Vlgme Diós! Kicsod e lány?" Ez idő ót mindig nál volt, mint mondják, inkább szelleme,mint szépsége áltl lebilincseltetve; mert szép L Gucrát meriki Stel sszonynk tekintette. Ez zon gynúr vezet, hogy komoly tudós el volt bájolv, hogy nem knák, sem hegyek, sem földrjz, sem földtn, megkövesült kgylók hvsi mzkő meg nem ótlmzták. Jól esik tudni, hogy ilyesmi ngy Humboldt-tl történt. Szeherényi L, lenleg Zlmegye leghtlmsb csládj, Ftics grófok birtok. A sötét-szigeti sánczról (ezt is várnk hívják) sem mondhtok többet, csk hogy itt követ is fejtenek, mi nnyiból nevezetes, mivel különben jó ngy kerületben még nnyi kő sincsen, hogy bikázó pipitér játékot lehetne süldő diákocskánk játszni. Minthogy berkekben, berek-metsz közt, holmi bronz-mrdványokt tlálnk, nem lehet kétség benne, hogy már Árpád pánk honfogllás előtt is fzkeltek itt emberek; s kívántos lenne, ily érdekes tnulmányokról pontos fóljegyz kihirdet, hogy ezen dtokt legrégibb földirtunk számár fölhsználhssuk. A mint kilemáni mjor fele hjtunk, egy utonállás áltl kedvesen lépettünk meg. Igenis! De nem Ptkó, nem Kulics eum sociis állított meg, hiszen zok tlán e lpok szerkesztői mondnivlóibn számunkr kikért slvus conductusról" olvsván, ugy sem mertek voln megállítni, hnem egy négylovs fogt ur szemközt jővén, megállít. Megálltunk, leugrottunk; megismerte régi győri tnárt, én hjdni diákot, nolle velle bekellett mjorb hjtni, hol régi mű- nem mű-emlékek visszidéze ltt megcsináltuk tervet délutáni kirándulásr. A csikós prszt-szekeret Ptsár küldöttük előre relis-nek. Hébe-korb jól esik lélekrázó félnpi döczög után egy kevsé lágybbn is himbálózni. Először tőszomszédbn állottunk be Dervrics úrhoz, Zlmegye történetbuvár-nestorához, s ezen tekintetben Hunkárjához! A Vs. Újság 42-dik számábn tlálkoztm benső örömmel e kortársi áltl tisztelt, z utókor jobbji áltl örökre becsülendő névvel; rövid életirásbn Hunkárnk csk nyilvános pályáj vázolttik, mint ezt hírlpbn tenni lehet de vázolttik oly biztos kézben nyugvó ecsettel hogy képet nem oly hmr lehet feledni. Hunkárt mint mgán ember törekedtem,,bkonyu-ombn némileg ecsetelni, de szép feldt lenne z uj nemzedék számár egy tökéletesb képet előállítni, ezen jelmondttl : Fiuk, ilyenek voltk páitok, méltók legyetek hozzájok!" Igenis, Zlmegye élő krónikájáról krtm szólm. Sok érdekes dt feljegyze kellő tájékozás szerze után tovább robogtunk. Hármn jöttünk, öten távoztunk, Rjkot Pogányvárt megnézni. Alsó-Rjkon, z úgynevezett Kstélyhelyen állt régi premontrei prépostság, Bánffy- cslád vllásosságánk egyik hirdetője. Most e helyen szántnk hjdni díszének emléke egyedül Kstélyhely elnevezében, z eke áltl évről évre felforgtott s végre mesgyére kihányt tégltöredékből áll, melyek közt rómi pártáztokt is lehet tlálni, jeléül nnk, hogy világ hóditói erre is terjesztek htlmukt. A nép már nem tudj, hogy itt vlh kolostor állott, z utókor még kevesbbé fogj tudni. Nem lenne-e illő, h rjki földesurságok, kikre ezen szép birtok szállott, od működnének, hogy ezen hírneves prépostságnk leglább helye biztos jel áltl trttnék fenn z utódok számár, p. o. egy zon helyen emelendő kökereszt áltl, melyre vetni lehetne e szvkt : Itt á l l o t t Boldogságos S z ű z r ő l czimzett rjki p r é p o s t s á g! A kövek ngy rzéből hidt építettek vlmint zlvári romokból országutt. így becsülték néh megyék elöljárói tiszteletreméltó műemlékeket, ők, kiknek minden joguk, tekintélyök, vgyonuk zoktól szármzott, kik ezen emlékeket emelték; melyek tiprásávl, pusztításávl sját jóllétüket, sőt létüket is megingtták. Menjünk tovább! A mi rjki prépostságból fennmrdt néhány földmivelő udvrábn hever, nem sok, de elég, hogy templom zárd ngyságáról foglmt szerezhessünk. Egy-két blktgozt, heveder-rz, fehér márvány-tábl! Egy kis prsztszekérre reá férnek rjki prépostság műdrbji! Az ungi jkbfi mjorok közti dombon, z erdő szélén, sánczolás nyomi, tégldrbok szétszórvák, e helyet templom sűrűjének nevezik, tlán Ung flunk, (m puszt), templom volt. Kedves vezetőink emliték török cspásti, toely hegyláncz tetején kerecseni htáron át Knizsától Pogányvárig törökök útj lett voln. <em tudom, mennyire lehet mondát vlóvl Jegyeztetni. A Pogány vár előtti szőlőhegy tetejéről egyike legszebb kilátásoknk regényírónk vló flt két-három ország hegyei kékellenek meszsziről, mig sorvdozó Blton lábink ltt elterül z ezer vízmosás áltl ránezosodó puszt prlg dombjink fogytkozó jóllétünkről elkomoritó bizonyságot tesznek. Szép kilátás biz ez, főleg dúsgzdg belg király nyrlójából. Pogányvár = Korpvár = Sárkánysziget = Sötétsziget st. st. st. szőlőközti elődomb, mély árokkl, műveltség minden nyom nélkül. Tán ős áldóhely? ki fogj zt elhtározni. Sötét lett. Mint szélvz hjtottunk pcsi terjedelmes mjorb. A hjdni berkeken jó tölteken át gyönyörű holdvilágnál visszmentünk Sz. Mihályr Pölöskére. A kput, félelmes, zsíványos idő dczár tárv tláltuk, pedig már vcsor ideje régen elmúlt volt, de kuvsz nem engedett ddig leszállni, mig ur négy kerekü ristomból ki nem szbdított. A rovrok életéből. y. u n y o Egy kellemes májusi estén egy jó brátomml, régi iskoltársmml városon kivül sétálv, beszélget közben rögtön megálltm, mert egy szúnyog megcsípte kezemet. Mi volt termzetesb, mint hogy kellemetlen vendéget elűzzem, de én ezt nem tevém, hnem inkább sietek gór-üvegemet (Loupe), melyet mezei sétákon mindig mgmml hordok, zsebemből kivenni, kis vérszopót működében megfigyelni. Brátom, ki ezltt egy pár lépsel előrehldt, megállt, s felém fordulv kérdezé, hogy mit mi vélek? Én kis álltkát felzvrni, s zlelemet félbeszksztni nem krván,intek neki, hogy ne bántson. Kíváncsiságát ezáltl még inkább felfokozván, hozzám közeledik, hogy mg is láss, mit vizsgálgtok oly közelről, kérdét ismétli. Én újból intek neki, hogy csendesen mrdjon, s csk lssn közeledjék. Szótfogdott s óvtosn hozzám lopódzik, én pedig ngyitóüvegen át nézem szúnyogot, ő távolbbról s szbd szemmel. Végre kis vérszopó jóllkott s tov röppent. Ugy látszik, pjtás, mond régi iskolbrátom, te multságot tlálsz bbn, h szúnyog megcsíp véredet szij? Abbn, hogy megcsíp, nem, de bbn igen, h látom s megvigyázom, mikép szij vért. De hát nem okoz z fájdlmt, s mi ezélod vn bbn, h látod, hogyn szivj szúnyog véredet? H már egyszer megcsípett szúnyog, fájdlom megvn, kár elűzöd most, kár nem. Mellőzve zt, hogy i yesmiben béketürt gykorolni jvlltos, főczélom z volt, hogy meggyőződjem rról, vájjon szúnyog fulánkj egyszerű finom tűhöz hsonló-e, mely z okozott sebbe egzen beht, vgy pedig több tgból vr összetéve, melyek mindnnyin nem mélyednek be z ember testébe, hnem egy rze kivül mrd. Ebben t. i. termzetvizsgálók nem egyeztek meg egzen, főkép régiek, pedig dolog mivoltáról könnyen nyerhettek voln biztos tudomást, h nemcsk z álltk hulláját vizsgálták voln, hnem élő szúnyogot is, főkép fulánkj működében, ugy mint én zt ép z elébb tevém. De hát oly fontos dolog ez? ettől ugyn egy ország sem mozdul meg. Ettől épen nem, de z összes termzettudományok hldásától s kifejlétől igen. Azt csk nem fogod tgdni, hogy gőzerő fölfedeze, delejes táviró, vegytn, boneztn, füvzet ujbb ujbb ismeretei, mind megnnyi vívmányok, melyek kereskedre, iprr, mezei gzdságr, egzségügyre s mindössze egz népek, s országok, melyeket illet, jvárs illetőleg virágzásár, vgy, melyek ezekben hátrmrdtk, tespedére kiszámithtln befolyást gykorolnk. A szúnyog fulánkj persze csk egy prányi kis rzecskéje z összes termzettudománynk, egy kis osztályzt hsonlitó boneztnnk. Mgm is sokkl csekélyebbnek érzem mgmt, semhogy reményleném, hogy csekély kis zleleteim eredménye országokr szóljon, mint nem is minden ember vn rr hivtv, hogy országos dolgokbn törje fejét, rr csk kev válsztott férfi lángesze képes; többi pedig igyekezzék béke rózsáit szedni, s kiki állás s tehetsége szerint hordjon egy-egy porszemet tudományok s művzetek gyrpítás s felvirágzásához. Átlános művelődünk tekintetéből sohsem árt, h termzetrjzból is zt, mi oly közel oly gykori érintkezbe jő velünk, közelebb megismerjük. Meg fogj tehát engedni szives olvsó, h szúnyogot megismertetem, zz, hogy szúnyogot lklmsint mindnyájn ismerjük s érzékeny csípeit, főleg nyáron, gykrn tpsztltuk, de szúnyognk némely lktrzei tlán nem oly áltlánosn ismeretesek, s mégis vlódi remekül állíthtók fel. Ezeket fogom tehát bővebben leirni, hogy kitűnjék, mikép termzet ott is, hol zt legkevbbé sejtjük, s hol bővebb kuttás legkevesebb vonzerővel bir, s csekély érdekű eredményt igét, meglepf újdonságokkl jutlmzz fárdozó termzetbrátot. Legérdekesebb testrze szúnyognk szivány, mely együttesen szip fulánk, melylyel nem elég, hogy legnemesebb nedvünket, vért szij, mit csekély veszteség tekintetéből még megbocsáthtnánk neki, de mely egyszersmind mérges nedvet eresztvén z okozott sebbe, élénk fájdlmt, d g n t o t mjdnem türhetlen viszketegséget idéz elő. Ezen fulánk, melyet górcsővön át ngyított lkbn tüntet elő z -sö számú rjz, egy átlános pánezélos közburokbn () rejlik, mely felül egz hosszábn meg vn hsítv; ennek okát könnyen át fogjuk látni, h egy szúnyogot, midőn vérünket szij, egy közönséb ges górüvegen, vgy kár csk szbd szemmel is, (föltéve, hogy jó szemünk CL vn) elejétől végig, csen. sz. desen megfigyelünk. Ez emiitett külburok ugynis, h szúnyog belső fulánkját vlmely testrzünkbe befurj, z okozott sebnyiláson kivül mrd, mellső hsdék t. i. megnyílik s igy burok, mint egy elől fölhsitott kbátujj, h egz krunkt egy szűk nyilsbn krnók benyújtni, hátrfelé görbéd, s eleinte egy tomp, de kőbb mindinkább hegyesebb szöget képezvén, végtére, midőn már fulánk, egz hosszávl, testünkbe mélyedéit, egymásr lpul, mint ezt 2. -ik ;fc n. SZ.. sz. sz. rjzbn láthtni. E külburoknk végén két hosszúkás félkörü jk vehető zre, mely z okozott sebhely körül külbőrhöz tpd, belfulánknk mintegy támszul szolgálván. A belső vlóságos fulánk, mely borunkb fúródik, öt rzből áll, ismét egy tokb, egy belső tokb vn lefogllv, (. b) igy szúnyog fulánkj kül- beltokjávl együtt 7 külön könnyen elválszthtó rzekből vn összelkotv. Nézzük csk közelebbről tuljdonképeni fulánknk egyes rzeit (. c. c. d.d. e), ezek belső tokkl együtt egy gyilkot, s egyszersmind egy szivttyút képeznek. A középső tű (ej, mely egy kétélű s végéhez közel zrevehetőleg szélesebb, igen finom érvágó gerelyhez (lncette) hsonlít, kzíti z utt, mellette (d. d.j két hjszálhoz hsonló segédtíík látsznk, ezek oldlin pedig fc c) ismét két hmis szurony, mely nem kétélű, hnem külszélcn igen finom, éles visszfelé irányzott fogcskákkl, horogképen vn ellátv, hogy fulánk, működe közben, egy könnyen ki ne csúszszék. Ezen horgcsok teszik, hogy fulánk, h rögtön elkergetünk egy csipő szúnyogot, eltörik, sebben mrd s z égett súlyosbítj. Gyiloknk nevezem z egz szervet, z is, midőn bőrbe beht; ide befzkelvén mgát, mindnnyi rzecskéi szétterpeszkednek, ezzel először sebnyilást kitágítják másodszor egy belürt képeznek mgokbn, egy cstornát, melyen vér szivttyúképen felszivtik. A szipfulánknk ezen szerkezete, mely nőcskéktől vétetett mintául, (mondják, hogy nőcskék erősebben is csípnek), himecskéknél még két hosszú tpintók áltl, melyek mintegy huszár-forgón;, fölfelé irányozv, szivány oldli mellett ékeskednek, különböző, (lásd 4. rjzot b. b.) A hímeknél zonkívül csápok is különbőz- :

5 2 l á nek nőcskékétől, mert még ezek jóformán egyszerűek, mzok kitűnően ékesek s prdicsommdrk némely ritk tollihoz hsonlók, mint ez ngyított 4. sz. rjzból (c. c.) kivehetni. Vlóbn h csk közönséges górüvegen egy szunyog-himecske fejét, gyönyörű smrgdzöld szemgolyókkl, tolltrjos csápokkl s forgókhoz hsonló tpintókkl közepén sziványnyl, szemlélgetjük, meglepő szép lát4. sz. ványbn rzesülünk, hnem ezt termzetben kell látnunk, mert legjobb rjz is árnyék csk vlóságnk, z utopsiánk. Említre méltók még szúnyog szárnyi, melyek ismét feltűnő különbséget muttnk többi rovrok szárnyitól. A szúnyogok ugynis rovrok rendében kétröpüekhez (Dipter) trtozván, szárnyik első tekintetre nem látsznk többi légynemüekétől különbözni, zonb n górcsövön át nézve, mint ezt z 5. sz. rjz muttj, z ereken szélein ngyobb kisebb, külön 5. sz. l k z t u pikkelyek olyformán vnnk elhelyeztetve, hogy zok gyönyörű viráglevelekkel füzérként, mint egy hímzett női nykkendő, ékeskednek; ezen pikkelyek, melyek nemcsk szárnykon, hnem tn, sőt fulánk külborékján is számosn jőnek elő, egzen hsonlók pillngók röpéit elborító pikkelyekhez. (V<?ge kov.tkezm.) Történelmi klásztok. Irt Lehoczky Tivdr. (Folyttás.) XXXIV. Nyiltlevél vllás ügyében Rákóczy trtós háborúnk nnyi bj s viszontgsági közt sem feledkezett meg közügyek rendezéről, sőt vllás terén is oly rendszbályokt léptetett életbe, melyek világosn tnúsítják czélt, mely lobogó veres zászlókr írtott fel s melyre nnyi protestáns lelkesedre hevült... Rkóczy 704. ug. 2-én is kibocsátott egy nyiltlevelet vllás dolgábn, mely ekkorig ismeretlen érdekes okirtot egz terjedelmében következőkben közlök : Jóllehet mind Istenes igyekezetünkk, mind nemzetséges Hdkozásunkk czéllj voln, hogy mindenekben Ns org törvénye z eddig lett convulsiói után mg szbdos folyásár reducálttván, szerint is lenne kinek kinek tvényes igsságábn contentum s consoltioj; de mindzonáltl midőn egz Nemzetestől is ily közjór Czélozó munkáinkbn nppl fárdoznánk, némely Eszvesztnek Nzetünk közt levő eszközei, z kik z áltl krják boldogul folyó Nztséges munkáinkt megzvrni, midőn Ilit vllások szbdos exercitiumit, zokhoz járndó némelly jövedelmekkel edgyütt, Ns Ország tovább vló dispositiójig megengedtük; ezt hozván Ns ország törvénye is mgávl, illy resolutionkt infringálni, holmi exceptiokkl eludlni merzlik, hogy igy z hit vllások között eshető confusiok lklmtosságávl Ns Org krmelly rendű lkosi között is egymáshoz vló kedvetlenséget s bból következhető hrgot szerezvén, zzl is nzetséges iegyverünknek kdályit nemzik ; hogy zért szép edgyesség Hit vllások között megmrdván, nnk lklmtosságávl NsOrg lkosi edgymáshoz vló Sinceritássl forgssák Nzetséges fegyvereket; továbr is krjuk Ns közönségnek declrálnunk, z Hit vllások dolgibn micsod végezt rendelt tettünk Ns Org továbr vló dispositiójig, ugy hogy -mo. Akrmelly ns vgyében, districtusbn, királyi mező Városokbn, várkbn, krmelly helységekben z Hitnek vllásnk szbdos exercitium legyen : z melly hiten vlláson vlók templomokk, scholákk birodlmábn voltánk mindeddig, továbr is békességesen nnk bírásábn megmrdgynk, hnem Helyet szbdos exercitiumnkfolyásár, Scholkerectiojár s bbn vló szbdos tnításr z más felek fogllhssnk. 2-do. A dezmk. sedecimk, octvák, qurták, melly hiten vlláson vló Prochiához trtoztnk, exigáltttk is, mindegyik továbr is szbdos usussábn mrdgynk. -tio. A Scholris proventusok, úgymint Hlott temetiül, kereezteltől, esketttül, bevtástul, offertoriumtól járndó fizett kr holott is kíki z mg hitin vllásán ppjánk s krmelly egyházi szolgánk fizesse. 4-to. A temetre közönséges helyen vló devotiór zon helyben vló hrngokkl, krmelly hit s vlláson levők is hrngozás szbdos legyen, szokott hrngozás lklmtosságávl mg felekezetinek vló fizet. A minthogy Ns Vgyének serio intimllyuk is, ezen decirit krtunkt in gremio sui publicálttván, igyekezzen hozzánk s Ns Országhoz vló kötelessége szerint ugy observálni s observlttni, hogy semmiben is ezen rendelünk ne infringáltssék s vriáltssék, hnem szerént nnk usussábn krmelly Hit vllás is békességesen Ns Org továbr vló dispositiójig megtrtssák; sőt h kik z ellen cselekedni tlálttnk, zok ellen kármelyik Hiten vlláson levő, Egyházi, külső rendű híveinket is meg íntentálly. A mint penig Pátens levelünkben is A Ns Vgyének értére dtuk s egyszersmind serioíntimáltuk is A NsOrg továbr vló dispositiojig, Templomokt, Scholkt sehol senkinek is kár férfi kár sszony renden vlók, mgok htlmávl elfogllni meg nem engedünk, ugy mostn is Ns Vgye tudván z iránt vló edgyszer tett resolutionkt, szerint kit kit templomokk Scholákk fogllásábn elő menni meg ne engedgyék, sőt z ollykt minden utón módon evincilni ügyekezze. Dátum ex Cstris d Szeged positis, die 2. Augusti 704. F. P. Rkoczy. Jonnes Pápy. Élet mélységben. Azon egyetlen eset, midőn hlt fogtm, (irj Hll kpitány tengeri élet" czimü könyvében), z Atlnti tengereni első utzásombn történt. Horgom zsínóregy jó óráig állott vízben. Végre remény vesztve húztm ki onnn, oly könnyűnek éreztem, hogy zt hittem, hogy el vn szkdv. De ki képes bámulásomt leírni, midőn zsinóron mégis egy kbljut pillnték meg, mely uszóhólygánk kiterjede következtében kétszeres ngyságr puffdt fel! E szerv 0 0 fonlnyi *) mélységben 5 (5 légnyomás **) áltl sjtolttik össze; de h z állt tenger tükre felé közeledik, s e roppnt nyomástól megszbdul, z izmok ereje nem elegendő rr, hogy z uszóhólygbn levő levegőt tömöttség ugynzon állpotábn megtrts. Ennélfogv tehát hólyg nnyir kifeszül, hogy nemcsk megöli hlt, hnem zt nem ritkán lőporfellobbnáshoz hsonló robjjl veti szét. Ezen érdekes tpsztlás legvilágosbbh bizonyítj, hogy tenger mélyében levő állti élet ép ugy bizonyos légnyomáshoz vn kötve, mint tenger tükre feletti, hogy ennélfogv minden álltnk, sját szervezete áltl, egy meghtározott regio vn kijelölve, melyből nem léphet ki büntetlenül. Igz ugyn, hogy czethl ép ugy megél jelentékeny mélységben, mint tenger fölső rétegeiben, de ebből csk z következik, hogy czethlnk oly erős izomrendszere vn mely különféle légnyomást kibírj. Ismeretes dolog, hogy z Alpeseken hsonló esettel tlálkozunk, mely csk z előbbeni folyttásánk tekinthető. Eltekintve z embertől, kit szerencs szervezete földnek világpolgári lkosává teszen eltekintve ttól, hogy mg z ember is tetemesebb mgsságbn nem jelentéktelen szenvedt áll ki, s h huzmosbb ideig voln kénytelen ott lkni, könnyen gyógyithtln mellbetegséget vonhtn mgár; többen z álltok között tetemesebb mgsságbn ép ugy elhlnk, mint kbljuról Hll kpitány beszéli. így például mcsk 4,000 láb mgs Punán, Peru Andesein legborzsztóbb rángtódzások között múlik ki. Vlmint zonbn czethl tenger különböző mélységeit büntetlenül evezi át, ugy z Alpeseknek is vn egy állt, kondor. Ez zon mdár, mely gyors röptében minden láthtó erőköd nélkül tenger tükrétől egz zon mgsságig emelkedik fel, melyet legszerencsebb léghjósok is lig értek el. Eszerint tehát teremtmények fóldöni életének htári ép ugy ki vnnk jeelve, mint népek egymástól elkülönítve. Dr. B. L. Egyveleg. {Ausztri gyufipr.) Hogy ngy kicsiben rejlik, mindenikünk előtt köztudomású dolog ; de hogy mikp nyilvánul ez épen gyufánál, z sokk előtt még uj lehet. Lássuk tehát számokt, melyeket Schrötter béosi tnár Ausztri ;yufgyártásáról közöl. A gyufgyártás e birodlombn oly kiterjedsel bir, hogy nemcsk belszükséget fedezi, hnem kivitelre is igen ngy mennyiség jut belőle. Az összes gyártás 4-ben 50,000 mázsár rúgott, miből 0,000 mázs vitetett ki. E mennyiségből Csehország % rzt szolgálttott, többit pedig Bécs környéke. Csehországbn 0 gyár 000 munkássl, Ausztriábn 22 gyár 2000 munkássl dolgozik. Csehországbn egy gyár egymg, mely 000 munkást fogllkodtt, évenkint 200,000 ládácsk gyufát szolgáltt, melyekben egyenkint 5000 drb vn. E czélr évenkint 25 mázs slétromot, % mázs vilnyt (phosphor) 00 mázs ként hsznál fel. Ausztri összes gyufgyáribn 250 mázs slétrom, 25 mázs vilny, 5,000 mázs kén 5000 öl puh f fogyszttik el évenkint. A f egy egyszerű gyluvl legrövidebb idő ltt szétprítttik, ugy hogy 2 ór ltt közel két millió gyuf állitttik elő. Ausztri összes gyártmány 50,000 millió dbr rug évenkint. Evvel zonbn gyufipr még nincs befejezve. Mennyi tok, ládik sktuly szükséges rr, hogy ennyi gyuf elpkoltssék, mily lényegesen htnk ezek más iprágkr ki? Frncziország ngyon dicsekszik vele, hogy egyik párisi gyufgyár 00 munkást fogllkodtt, holott egy bécsi firm munkási tízszer meghldják e számot. A londoni iprkiállitásról szóló német jelent kiemeli, hogy egy birminghmi ház 000 mázs sárgrézdrótot dolgozik fel gombostűnek évenkint, miből nnyi gombostű kzül, hogy egymás végébe rkv, sok ezer mérföld hosszúságr rúgn. A gyuf ép ily csekély szármzású, h csk zon gyufákt rknók is egymás végébe, melyeket z usztrii gyárk évenkint előállítnk, hosszúságuk földet mintegy 0-szer övezné körül. (Kutkból megromlott levegőt eltávolítni.) Gykrn megtörténik z életben, hogy kútb vgy zért, hogy lább ásssék, vgy zért, hogy különben kijvittssék, le kell szállni. De gykrn megtörténik z is, hogy kutbn romlott fojtó levegő vn, s ilyenkor leszállás, h kellő vigyázt nélkül történik, z illetőnek életébe kerül. Azt ugyn, hogy fojtó levegő vn-e kutbn vgy nincs, könnyen ki lehetne tudni záltl, h egy égő gyerty bblebocsátttik. H gyerty kilszik, embernek kútb leszállni nem tnácsos, mert rósz levegő ép ugy kioltj nnk életét mint gyerty világát. Sjnos zonbn, hogy ez egyszerű elővigyázt vjmi gykrn elmulszttik; s innen szármzik ztán sűrű pnsz felmerült szerencsétlenségek felett. Az ily szerencsétlenségek rendszerint még záltl neveltetnek, hogy szerencsétlenül járt egyén megmentére szolgáló lépek gondoskodások minden figyelmen kívül mrdnk. Sok mód létezik ugyn rr, hog kutkból megromlott levegő eltávolittssék, de ezek között következő egyszerűsége gyors htás áltl tünteti ki mgát. Az egz kzület bból áll, hogy egy edény, mely sűrített sósvvl horgnydrbokkl vn megtöltve, kútb lebocsátttik. A könenynek ezáltl bekövetkező gyors kifejlőde minden rósz levegőt gyrsn kiszorít kutból, olynnyir, hogy h emberélet megmente forog kérdben, 5 perez múlv mélységbe már le lehet szállni, nélkül, hogy veszélytől trtni okunk voln. A kellemetlen sósvgőz eltávolításár nem kívánttik egyéb, mint egy nyitott esernyőt kútb néhányszor leereszteni felhúzni. (Óriás brczkok Chinábn.) Shngibn, (beszéli pár év előtt Londonbn megjelent the englishmn in Chin'-) egy odvló kertz z idegenek sztl számár oly ngy brczkokt termeszt, hogy zok egy tált töltenek meg, *) Egy fonl ht láb vgy egy öl hosszúságú tenger gyümölcs, ép ugy, mint dinnye, felvágv oszmérték. **) A levegő z egyszerű le'gnyomásnál (milyen pél ttik szét vendégek között. Ügyességéért bedául légmérőben fogllt hignyr nehezedik) egy D láb csületesen is megfizetteti mgát, mert egy brezterületre O*/ioo bécsi font nyomást gykorol. H z cm kért 2 forintot vesz. Dr. B. L. ber testének felületet 0 D lábr teszük, reá nehezed* légnyomás többet teszen 0 mázsánál. 5 légnyomás nál lég súly termzetesen 5 -szor ily ngy. Melléklet : Fél iv hirdetek. A Vsárnpi Újság 44-ik számához. Debreczeni levél. TÁRHÁZ. hó el nem rontná, z ottni gulyák krácsonyig is megérnék vele; z Ízletes veres-gomb oly mennyiségben terem, hogy szekérszámr lehetne szedni. Ki Hortobágyot nyár közepén látt, nem képzelheté, hogy fű, melynek még gyökere is kisült, s felégett port csk ugy hordt szél, mint futóhomokot még ez idén nemcsk kizöldüljön, de nnyi bromnk bő táplálékot nyújthsson; most már vérben döglik sokáig éhezett szegény brom. Léván nöegylet lkult, N. Kálióbn, Nyíregyházán nők hngversenyt rendeztek, nov. 5-re N.-Kállóbn ismét sorshúzássl egybekötött jótékony viglom vn kitűzve; Ngyvárdon Ktlin-bált; Kolozsvárott 00-nál több lföldi munkásnk 2000 npi ellátást biztosított nöegylet; Debreczenben is, nem; itt még nem volt lklmunk ilyesmiről vlmit hllni. Uj színházunkt lssn lssn csinosítják, már szobrokt helyezik homlokztr; de e hldás nem megy most oly erővel, mint z év közepéig, s igy semmi remény, hogy ez évben közönségnek átdssék. A régen pengetett dlárd okt. -án vlhár meglkult, már is százon fölül vn tgjink szám. Évi dij 4 ftbn állpítttott meg. Ideiglenesen egy elnök s négy tgú bizottmány válszttott, hogy z lpszbályokt dolgozz ki. Krngyul Gáspár Ignácz zenedéi énektnár véglegesen megválszttott. Mi np trtott közgyűlben z lpszbályok kis módositássl helybenhgytván, megerősít végett felterjesztetnek. Az évi dij ftr változttttott; jövő összejövetel lklmávl tlán mjd ismét 4 ftr fogjuk emelni. ugyn z irodlom: de megjelent uj művek között tgdhttlnul ngy érdekű értékű művekkel Debreczen, okt. 25. tlálkozunk. Első helyen kell ezek között me:;em(vásár lóverseny. számú bérkocsi. lítenünk b. Eötvös József legújbb munkáját, mely Richárd bbé néh nem jól kutt. A Hortobágy Gondoltok" czim ltt Ráth Mór bizományábn ismét zöld. Nöegylet. Színház. Dlárd, megjelent. A kötet következő főrzekre oszlik : zenede, leányiskol. Főiskol.) Ilit vllás." Ember világ." Irodlom tudomány." Állm politik," Észrevételek Mikor szbolcsi fitl gzdáknk 45 foknyi szbályok." A munk, melyben z eszmék egz mgsr áll szivr szájokbn, fölfelé eregetik hlmzávl tlálkozik z olvsó, már szerzője bodor füstöket debreczeni Sz.-Mihály országos ngy nevénél több jánltr lig szorul; mi mégis vásár ltt, s négyes fogtokon jelennek meg lófölhívjuk reá közönség figyelmét. versenyen, bromvásárbn: kkor jóformán semmi ** A Budpesti Szemle" füzete isbjok; de midőn bihri, béki s kunsági fitlmét több jeles czikkel ismertetsel gzdgítj ságnk föld felé csüng legfelebb 5 kros kubáj, s irodlmunkt. Benne többi közt Szász Károly vásárr gylogosn, zz csk vsúton jelenhet lyri költzet világirodlmi fejlődéről értekezik, meg, ott már ngyobb bjnk kell lenni term, s Greguss Ágost Meddő költzet, termékeny biráigy jövedelem dolgábn is. Ki ezt kissé zlelni lt" czimü czikket közöl Erdélyi János prózáiról. nem rlte, jóformán tájékozhtt mgát küirodlmi szemléjében Schwrz Gyul Lmrtine lönböző vidékek állpotáról. Különben átlábn Sokrtesét ismerteti, Deák Frks Milton életrjvéve ezen vásárunk népesebb s élénkebbek közé zát, Kzinczy-Beöthy Pulin Mculy után Bytrtozott. Lóversenyünkre mindkét np gyönyörű ron jellemrjzát hozz. idő kedvezett; minden ngyobb versenyben Semsey Ljos lovi győztek; mindenki sjnált, hogy ** A mgyr kérd megfejtéről" Grill z ügető versenyt leglább multságos tlyigáskároly pesti könyvárus bizományábn egy nverseny nem pótolt; pedig néhány tlyigás ngy gyobb munkánk két első füzete jelent meg. A reményben volt, hogy sorompób beszólittnémet nyelven irt munk terjedelmes czime kötik, s z 0 20 forint dij ngyon könnyen lett vetkező : Tnulmányok z átlános, vlmint voln helyszinén is összetehető, s h egy pár különös mgyr-osztrák unio-jog, Mgyrország üveg pezsgővel kevesebb fogy el, bból is bőven közjogánk lptrtlm s király lpjog fökitelhetett voln; szegény tlyigások, jövőre tlán lött, tekintettel jelen politiki helyzetre, s nem fognk hiábn kifárdni. A mennyiben e kiegyezre koronávl nem-mgyr Örökös versenyek lklmávl császári ktoni ménesbeli trtományok összegével, mint A melyet z 72ló is pályázott, reméli lovregylet, hogy jövő dik évi prgmtic snctiobn megállpított uniói évi versenyre császári dij is fog kitüzetni. Vásár lpszerződben III-(VI-)dik Károly mint szerltt Reszler színházábn kolozsvári társság ződő fél képviselt." Szerzője nem nevezi meg néhány tgj multttá közönséget leginkább Zenedénkben is megkezdődött tnfolym; mgát; csk nnyit mond mgáról, hogy 4 operi egyvelegekkel. Hétfőn kszinó bált is tnítványok szám, különösen hegedű- zon- 4-ig publicist volt, zót tudományos buvárrendezett lovregyleti tgok vendégek kígoriskolábn, tetemesen megszporodott; külö- ltoknk él s 52-iki eept. 24-én szerencs volt vánságár, de biz z meglehetős vékonyán ütött ki, nösen szegénységi bizonyítványok lpján he- Ő Felségét lkábn fogdhtni. s bál ltt többség fehérló vendéglőben trtá ** Mgyrország nemes csládi," irtngy gedűs zongorár bevettek szám ngy; s jó lenne nőkkel vegyes estélyét. jövőre szigorún megtrtni z lpszbályokt, Iván, 5 54-ik füzet mely Révi Ruttky Csodáltos; meglehetős számr szporodott miszerint szegény sorsú növendékeket is z l- csládokt, s P. R. betübeliekhez pótlékobérkocsik közt nem láthtni számút. Midőn pítók vgy rendes tgok jánlni trtoznk, s ze- kt trtlmzz. E füzetekkel X-ik kötet be tizenkettődik számú után zon ominózus szám nére minden fizet nélkül csupán kitűnő tehet- vn fejezve. Megjelent Pn, Ráth Mór bizományábn. Ár ft. 70 kr. következett, csinos kocsir s jó pár lór került ségű szegény növendékek vétessenek föl. ** A mgyr irodlom története.'' Irt Jámsor; egy szép delnő ezen szeretett kocsizni, de Az egyház pártfogás s felügyelete ltt álló szám sehogysem tetszett; z ildomos férj előzé- felsőbb leányiskol nem örvend jelenleg nnyi t- bor Pál. Pest, Ráth Mór bizomány. Két kötet. ** Hidor költői müvei." Első kötet. Szkenységének sikerült kieszközölni, hogy kocsi nítványnk, mint múlt évben; ennek okát most bdkán, Obláth Leo bizományábn. Ár fűzve 4 számot kpj meg; s ez z ok, hogy váro- nem tgllgtjuk; egyelőre nnyit mégis kimonft. 0 kr., diszkötben ft. sunkbn egy bérkocsivl máig is kevesebb vn, dunk, hogy ngyon jó lenne, h z egyház, ezen ** Termzettudomány gykorlti élet.'' mint mennyit számok után godolni lehetne. iskolár nézve, lpos betekint után, czélszerű Azonbn nem tudtuk még eddig kipuhtolni, váj- intézkedeket tenne, s kipuhtolná, miért ide- A mgyr orvosok termzetvizsgálók. jon nem épen e bérkocsiról mrdt-e át m káb- genkednek lkostársink ez iskoláb küldeni sept. 24-én, Pn trtott ngygyűlén elődt listikus szám htás, mely minpábn lovstul leánykáikt, s miért küldik zokt örömbb Knöpfler Vilmos, orvos-sebztudor. Nyomtott együtt egy árokb dőlt. Árokb? igen, mgánnevelő intézetekbe; ideje lenne tlán már Kertz Józsefnél. ** A szölömivel borkezelről." Irt légszesz-csövez számár kzült, s sötét éj d- nnk is, hogy z érintett iskol vezetőnőjének, czár intő lámpávl ellátttni elmulsztott árokb; vidéki leánykák kosztb fogdás, p. 0 5 Prrgh Gábor. I I. füzet. A 04 lpr terjedő szegény bérkocsis könnyen megdhtt voln árát meghtározott számbn megengedtetnék; kikop- munk ár 2 ft. Nyomtott Emich Gusztáv m.. hnygságnk. Nevezetes vlmi is z, h htott már közölünk zon téves föltev, nyomdásznál. E gykorlti hsznú munkát jánl gylogjárdán véletlen mgsodásbn kd meg hogy bennlkókr több gondot figyelmet juk gzdáink figyelmébe. ** Mgyrország történelme,'' tnodái hszlábd, vgy mélyedbe süpped; kocsid bur- forditn nevelőnő, mint városunkból od jákolton, vgy mellett ngyot zökken, bizonyos rókr; elvitázhtln igzság, hogy mely leányk náltr irt Visonti János. A két füzetet képező lehetsz benne, hogy lttd légszesz vezető cső z egz iskoli éven át közvetlen felügyelete s mű első rze z Árpád-korszkot fogllj mgávonul keresztül; z egzben csk z sjátságos, okttás ltt vn egy jó nevelőnőnek, több r- bn, s 45 krért kphtó. A második rz vegyes hogy nem kd ember, ki e csövezek lerkásár gd rá miveltség, finomság, nyelv, női munk, s Hbsburg-házbeli királyok korát tárgylj s válllkozót rendre utsítná, hogy csövek gzdsszonykodás ismereteiből; tehát djuk be ár 5 kr. Pest,. Grill Károly tuljdon. ** A vegytn iskoláj," dr. Stöckhrdt után árkit lámpákkl láss el, betemetök után pe- mi városik is leánykáinkt; de h tlán költségdig f tégl-burkoltokt előbbeni állpo- kímélből zt tenni nem krjuk, ugyn miért dolgozt Berde Áron, termzettudományok tukr rkss vissz. Ez árkok ástás közben tgdjuk meg zt vidéki tyánkfiitól, s miért tnár s mgyr kdémi. tgj. Második több pénznemre kdtk; ugy hlljuk, hogy ezeket kényszeritsük őket, hogy mivel - mi intézetünk- átdolgozott kidás. Megjelent Kolozsvárt, Stein válllkozó főiskol pénzgyüjteményének ján- ben gyermekeik bennlkásr is fel nem vétethet- János könyvárusnál.. **A nőkkel vló közlekedről." Tnácsdó dékozndj; egy npszámos egz kis zcskó for- nek, zokt más nevelőintézetbe dni kénytelenek legyenek? ifjk mindzok számár kik nők kegyét megglomból rég kiment rézpénzre kdt. nyerni megőrizni ohjtj. k. Összeszedte EberA mily szép eredményt muttott Abbé RiFőiskolánk tnuló ifjúság jelentékenyen hrd Ágoston; z 5-dik kidás után mgyrított chárd áltl Hortobágyon kijelelt kutk ástás, több ez iskoli évben, mint múltbn ; különösen Murányvári. Ar ft. 20 kr. Pest, Kugler bizonnyir tévedt ő bbcság gőzmlom telkén ki- feltűnően növekedett zon vidéki szegény gyermány. jelölt kútr nézve; két helyet jelölt ki 200 ftért, mekek szám, kik főiskol, egyházkerület, s ** A bud-pesti kereskedelmi iprkmr jeegyiken 4%, másikon 5% ölre bő ivó vizet jósolt; helybeli egyház rzéről nyujttni szokott jótéz elsőé hó elején két öles átmérőben megástott konyságokt igénybe veszik; ez utóbbi vidéken lente" 0 2. évekről. Nyomtott Pn, V2 ölig mentek le, de jó ivó viznek semmi urlgó szükségre is mutt, de átlábn véve ör- Müller Emilnél. Dicsérettel emiitjük föl, hogy e nyom; mjd 4 öles vize zonbn már meglevő vendetes jelenség főiskolánk szellemi előrehl- jelent mgyr nyelven jelent meg, holott z eddigi évi jelentek németül voltk. E 4 lpnyi két ngy kut mellett elegendő mennyiséget ígér. dásár nézve. _ terjedelmes kötet következő tiz főrzre oszlik : Ez uj kut ástáskor 5% ölnyi mélységben egy Kereskedelem. Ipr. Bányipr. Mrhtenyztée kövült felső lábszárcsontot tláltk, mely főispénzintézetek. Első mgyr áltlános biztositó Irodlmi njdonságok. kol múzeumánk jándékozttott; minő állté társság. Vsut-forglom. A pesti kereskedelmi volt, még nem tudjuk. Megjelent uj könyvek : kdémi. Törvénykezi ügy. Kinvánlmk. A jótékony esők beálltávl Hortobágy A lefolyt hónpbn külterjedelmileg múlt Mind ezen főrzek losztályokr oszlnk, melegelője nnyir megjvult, hogy h erős dér, fyg, hónpokhoz egyenlő ránybn nem gyrpodott lyek legpontosbbn összeállított dtokt tr- i>

6 4 tlmzzák. Nemzetgsztászti szempontból igen bn énekelve dlárd áltl; siker, mit dlári Közintézetek, egyletek. ily rövid idő ltt tnusitott, mindenkit meglebecses gyűjteményt nyertünk e könyvben. ** (A mgyr tudományos kdémi) bölcse** (Róny Jdczint Fjkeletkez" czimü pett. A velenczei krnevált" zongorán játszott leti, történet- törvénytudományi osztályánk b. V. G. úrhölgy kesergő leányt" zongormunkát irt), melyre Demjén Sebds könyvkeresokt. 2-kán trtott üle egyike volt leglátogkede ft. 50 krjávl előfizett hirdet. A munk kísérettel dlolt L. L. k.. ; mindkét drb tottbb üleknek. Roppnt számú hllgtóság jeigen ngy tetszsel fogdttott. Ezután jött egy bolti ár ngyobb liend. Az előfizeti pénzek lent meg, hllni óhjtván Flk Miks hzánkfiát, nevezett könyvkereskedbe nov. 2-ig külden- érzelgő mgyr, továbbá népdlok. Az eltört ki e npon kdémii székfoglló beszédét volt szobor" szvlt, Czigányuő," végre bordők be. dl Bánkbánból, elődv dlárd áltl zeeki- trtndó. Megelőzőleg Homyík János mondott ** (A nemzeti színházhoz beküldött pályvig- sérettel. A hngversenyt követte z lklmilg székfoglló értekezt z idéző pecsétről." A játékok) megbirálásár fölkért bizottmány műkö- rendezett kísorsolás; nevezetesen volt 250 sors- történetből s hzi törvényekből bizonyítj, hogy dét okt. 22-én bevégezte, s beérkezett 5 d- jegy, s nyereményül 4 kisorsolndó tárgy, mi- e kifejez: pecsétet küldeni vlkire" nem hrb vígjáték közöl tizet tlált versenyelődásr ket többnyire helybeli honleányink kzítettek gyományos szóbeszéd csupán, hnem rendszeres érdemesnek, melyeknek szinrehoztl, sorshúzás e cvsélr. Figyelmet érdemelt különösen egy kép, törvénykezi eljárás volt egz Mátyás királyig, utján ht estén következő rendben történik :. női kézi munk, mely bármelyik művznek is s Jászberényben, Kecskeméten Ngy-Kőrösön, Apám felesége." 2. Tények" Szellemdus dicséretére vált voln. Elismert érdemel végre s hihetőleg z ország mis vidékein m is pecsétet hölgy.". Házsság politikáj" Blekfo- rendezért z e czélr kinevezett városi bizott- küldenek megidézettnek. Ezután Flk Miks gók." 4. Becsület szerelem",,az égben." mány is. szólott. Miután ő egyedül hirlpirói téren tevé 5. DivtO beteg.". Egy jó mdár." A keny; megválszttását ennek tuljdonitj, s z ** (Hngverseny sorsjáték.) A szükölköbizottmány örömét fejezé ki fölött, hogy pályáösszes hirlpirói kr nevében mond érte köszönedők jvár lévi kszinó f. hó -r sorsjátékzt nem volt sikertelen; mert néhány oly művet tet. Azután értekezik Menedékjogról." A poeredményezett, melyek h átlános becscsel nem kl összekötött hngversenyt rendez. A sorsjáték litiki vétségeket úgymond csk sophism birnk is, de mindenesetre jelen szinirodlom nyereményeit lelkes hölgyek áltl beküldött kü- csempzhette bűnök közé. A politiki téren nem lönféle tárgyk teendik. színvonlán állnk. ** (Színzek Pécsett.) A hozzánk érkezett lehet elfogdni cslhtln dogmát; z épen z állm ** (Másik pályázti eredmény.) A nemzeti tudósítás szerint, Siigethi Imre jelesen szervezett élén álló kormány nézete sem lehet döntő, mert Hzinház népszínműi pályáztánál bíráltr fölkért színtársult okt. 4-ke ót pécsi színpdon mű- kormányférfik is emberek, s nincsen eriterion, bizottság z első jutlmt (0 db. rny) egyhn ködik, még pedig közönség teljes kielégitére. mely bűnt meghtározz, miután sokszor mi gulg Lelcncz" czimü népszínműnek itélte od, Nem voln tehát egyéb hátr, mondj levele- m bűn, kormány változtávl erénynyé válik. mint mely nemcsk pályázott müvek közt áll zőnk, mint minéí szorglmsbb szinházi láto- Az nem jog, melynek megsértét egyszer börelső helyen, de áltlábn is szinirodlmunk jelen gtás áltl támogtni derék társultot művzi tönnel büntetik, máskor rendjellel jutlmzzák. A viszonyi közt nyereségnek tekinthető; nemzeti pályáján, s ez áltl még jobbn fölserkenteni politiki menekült vgy fegyencz iránt, h megszínpdnk pedig htásteljes hosszbb ideig mr is tnusitott buzglmt. E felszóllás leginkább tört testtel börtönéből vgy száműzete helyéről fennmrdó drbot igér. A többi tizenkét pá- kereskedőinket illeti, kik eddig elég sjnosán vissztér, rokonszenvet mutt közvélemény, lymű között egy sincs, mely csk szinrehozhtó szinházi pdokon legkevbbé vlánk képviselve. mg z ellenpárt tisztelettel viseltetik iránt, is lenne; e szerint pályhirdet értelmében Pécs, mint első rngú vidéki város, csk erkölcsi mert meggyőződeért szenvedett. Értekező szemásodik jutlom (40 rny), ezek közül egyiknek kötelességet rón le hzi nyelv művzet rint politiki bűntett jogfoglm meg sem állsem dhtó; h zonbn pályjutlmkt kitűző irányábn, h egy jól szervezett színtársultot pithtó. Az állmnk sem jog, sem kötelessége, bizottmány második jutlmt is kidni óhjtná: téli idény ltt tűrhető viszonyok közt föntrtn, hogy oly politiki menekültet megbüntessen, ez esetre bíráló bizottság zt jánlj, hogy e miáltl egyszersmind, mint igzi mgyr város, jó vgy mi ezzel zonos, kiszolgáltsson, ki idegen 40 rnynyl is z első jutlomr érdemesített hirben muttná be mgát hzánk. Eddig több- állm törvényei ellen vétett. H ez elv fönnállhtn, Lelencz" czimü népszinmű jutlmztssák. E nyire uj frnczi vígjátékokt dtk kitűnő siker- minden állm porkolábj lenne z idegen állmvégz után Lelencz" jelig levele felbontt- rel. Különösen kitűntek Szigethi Imre, Szbó bn fólülkerekedett tényleges htlomnk. Beszéván, ebben Szigligeti Ede neve tüt elő. A többi Károly, Jánosfi Beödl, kinek egyébiránt dét zjos éljenz követé. Után Henszlmnn pálymű jeligé leveleit bizottság jelenlétében hnglejtben túlzásokt egy kissé kerülni nem Imre, pécsi székesegyház földltti rzeiben elégették. ártn. A női személyzetből Némethy Irm, Szi- tlált dombormüveket mgyrázt. Elődásából kiderül, hogy pécsi székesegyház z erősített ** (Mgyr költemények német fordításbn.) lágyi Teréz Ardiné emelendők ki. Okt. 24-én müvek közé trtozott, mit négy torny is bizonyit. Dux, Dietze Földényi legkitűnőbb mgyr dták z első operettet,, djkát" zsúfolt ház A sírboltokb vló le följártok flink kibonlyri költeményeket német fordításbn szándékoz- előtt közönség zjos tetsznyilvánítás mel- tásánál is több dombormüvet tláltk. Végül nk kidni. Mindenesetre óhjtndó, hogy irodl- lett. Említt érdemel, hogy Szigethi kőolj-vi- konstntinápolyi útr z rcheologii bizottság munk termékeit sikerült fordításbn ismerje lágitás áltl színházbn urlkodott örök homályt négy tudóst kivn küldetni Corvin kifürkékülföld. E czél, h többen egyesült erővel látnk végképen kiszoritott, igy ott szépeink izlteljes szére. A költséget illetőleg z igzgtó tnács piperéje is kellő fényben tündökölhetik. hozzá, tlán könnyebben el lesz érve. fog htározni. ** (Reményi- Ede hngversenyeit) vidéken ** (Uj élczlpok.) Minth több vigsztlór bufeledtetőre voln szükség e szomorú időben : mindenfelé szép siker koronázz. Selmeczi hngközleked. közelebbről néhány uj élezlp indul meg. Ugynis versenye, melyhez z odvló bányász-kdémii * (A Pest Uj-Pest közt lóerőre építendő Vértesi Arnold, jó emlékezetű,.fekete Leves" ifjúság is közreműködött, 0 ft. 25 krt, kőfőmunktárs, e hó elejétől,,krmpus' (!) czimü szegi pedig 75 ft. krt. jövedelmezett z lföldi vsút) cskugyn közelget megvlósuláshoz. M humoristico-styrikus lpot d ki. Megjelenik szükölködők jvár. Arnyos-mróthi hngverse egy hete tnácskozmányt is trtottk e tárgybn, minden második héten egyszer, mgyr német nyét, midőn már ngyszámú közönség előtt z mely lklomml válllt nemcsk czélszerünek, nyelven. Előfizeti ár félévre ft. Egy másik első drbot eljátszott voln,betiltották. Ugynez hnem jövedelmezőnek is muttkozott. A tervezett,,umoristulu" czimet fog viselni, s oláh nyelvű történt Léván trtni szándékolt hngversenyé- vsút széntérről z országúton át vonuln fővároson keresztül. Eddig csk kopott omnibulesz, Ardelen György szerkeszte mellett. Fő- vel is. munktárs Vulkán József. Pr Figro" ** (Hsi hngok) czim ltt három eredeti szok közlekedtek e két hely között, s mégis %,000 czimen megjelenő német humoristikus lpról is mgyr férfi négyest trtlmzó dlfüzetre nyit ftot képviseltek; tervezett vspály költségei beszélnek. Ezek csk szerény igényekkel lépnek előfizett Wusching Konrád. Rzei : ) Hzám, pedig csk 2,000 ftr rúgnánk. Az összegyűlt tol; de,,fölfordultvilág" már egyenesen z ÜS" ünnepélyes krdl; 2) Ed?s nyád rózsf, Lo- tnácskozmány ht tgból álló válsztmányt bitökös",,bolond Misk" megbukttásáról álm- eonczytól, négyes, ) Édes bort! Losonczytól, zott meg z ügy előmozdításár s z engedély <lozik. Sorrjárj főváros korcsmáit, s dús tpsz- bordl. A füzetnek, mely csinos borítékbn kieszközlére szükséges teendőkkel. Az ügy vetlássl ezekből hoz épületes dolgokt. Gondolj: prtiturán kivül még egyenkint négy hngot is zetét pedig gr. Károlyi Sándor válllt el. ** (Uj post-kidó-hivtlokt) állítottk h Dongó" korábn Debreczennek nem kellett; trtlmzz, előfizeti ár egy forint, bolti ár mint légynek jobb dolg lesz Pn. ft. 50 kr. leend. Az előfizetek szerzőhöz Lú- közelebbről Ngy-Apold, Jád Topánflv községekben. Mind három hely Erdélyben ** (Lpvezér-változttás.) A minduntln vé- gosr (Krssóm.) dec. l-ig bérmentve küldendők fekszik. rért cserélő Hölgyfutár" e hó elsejétől Dobs Mi ujság? Ljos kezébe ment t. Egyház iskol. ** (Kivándorlóit szükölködők.) A Mgyror** (At egyetemi könyvtár) czélszerübb bsrenművzeti hirek. deze már régi bj. Azon források közt, melyek- szágból Kolozsvárr érkező szükölködők szám, * (Hollósy Kornéli) szükölködők jvár ből helybeli egyetemen tnuló ifjúság tudomá- z Erd. P. " szerint, nponkint emelkedik, még pedig z ujbbn érkezők között több munktett művzi kőrútjából npokbn visszérkezik nyát merítse, első helyen z egyetemi ngy képtelen gyermek, mint munkképes ember. könyvtárnk kell&ne állni. Mivel zonbn ez, s telet fővárosbn fogj tölteni. Az lig keletkezett s jótékonyságáról már is ny* (Kmr-hngversenyek.) Az évenkint tr- rzint czélszerütlen rendszbályok mitt, ré- nyir ismert nőegylet 2 egyént látott el ebéddel. szint elegendő lpítvány hiányábn czéljánk ttni szokott s jó hitelben álló kmr-hngveremlitre méltó z ottni rendőrség fele bráti senyek" november -án 22-én, továbbá decz. hiányosn felel meg : z egyetemi polgárok m szeretetének zon szép példáj is, miszerint órkor ngygyűlt trtnk z egyetem -án 20-án fognk Tégbemenni Beregszászi hjlék nélkülieknek éjszkár sját hivtlos terzongor-termében. A hngversenyzők nemzeti díszteremében, tnácskozndók zon ut mód meinek előszobájábn hálást enged. Emellett 4 felett, mely szerint e bjon segiteni lehete. Ezt Hzinház zenekránk tgji lesznek. E hngveregyénnek utrinditásáról, Dézs, Segesvár Ngysenyekben eddig még elő nem dott zeneszerze- illetőleg folymodványt fognk kziteni, s kép- Enyedre felosztv, gondoskodott. viselőket válsztnk, kik z ifjúság e fontos ményeket fognk bemuttni közönségnek. ** (Azon segélydományok összege), melyek ** (Zeneestély gzükölködök jvár.) Rim- ügyében eljárjnk. z lföldi szűkölködők segélyezére helytrtó** (Elődások fiirdzettnból pesti szombton, hozzánk érkezett tudósítás szeságnál ez ideig befolytk, már közel 52,000 ftr rint, okt. 24-ikén sorsjátékkl egybekötött egyetemen.) Dr. Hsenfeld Mnó, szliáci fürdő- szporodott. orvost pesti m.k.tud. egyetemen fürdzettn zeneestélyt" rendeztek tiszvidéki szűkölködő ** (Hlálozás.) Bjz Jenő, z ifjbb irodhonfitársk jvár, helybeli zenekr dlárd mgán tnárává nevezték ki. S miután régebben lom egyik tehetségesei)!) munkás, Bjz József közreműköde mellett. Ez estélyt Itdics e tnszékre már dr. Pete Zsigmond, császárfürdői Szépreményü fi,okt. 2-ikán, három npi rövid orvos is kineveztetett, igy fürdzettnból két testvérek zenekr nyitott meg, kitűnő sikerrel, betegség után meghlt. Béke hmvir! mint mindenkor. Ezt követte kápoln" C-dur- rendbeli elődást is trtnk. 5 ** (A felebráti szeretet egy szép példáj.) Ezt követte Borúr derű." Vigj. felv. Girrdin A -dik számú feldvány megfejté. A Terézvárosbn egy szegény polgár holmiját Emili,,L joie fit peur" czimű műve után for(szly Sándortól Körös-Ldánybn.) dobszó mellett el krták árverezni. A polgár neje dított Feleki M. négy gyermeke sirv könyörgött kemény. H f - g f Kd4-d5 Csütörtök, okt. 2 Rumy Gizell k.. első szivü hitelezőnek, hogy várkozzék, ne dss el szini kísérletéül Troub tdour" Oper 4 felf. Ze2. V h S - f S t Kd5-e. V f f 5 fmt szegényes bútorikt, de z hjthtln mrdt. Egy néjét szerz. Verdi. E mellékoldás, es-on álló Sötét Huszáron kivül, tiszteletreméltó polgár jelenlevőket felszólitá, még egy gg.til állítndó Sötét gyloggl voln gátolhtó, hogy mentsék meg szerencsétleneket, s szép midón csk szerző áltl szándékolt szebb megfejt példávl előmenve, oly összeget gyűjtött, hogy Budi népszínház. voln lehetséges, mely következő: hitelezőt cskugyn kielégithették. Az dkozásvilágos. Sötét. Világos. Sötét. bn bútorokt megvásárolni egybegyült izrehb c4:a) Kd4 c Okt. 2. A két huszár." Énekes bohózt F d - c 2 liták is rztvettek. Kd4-c: 2. Vh bf Kc4 d4 tánczokkl. Ezután III. Richárd," ötödik felvo- Vh csf Hf dötimt.. Hf-gtmt. /\ (Különféle járdák Debreczenben.) H v- násbn szellemekkeli jelenet. Helyesen fejtették meg. Veszprémben: Fülöp József. lki végig járj Debreczen széles nem széles Okt. 24. Először : A fecsegök." Ngy ope- Pn : Cselkó György. Vekerle László. Debrecxenutczáit, sokféle járdpróbát fog tpsztlni. Ott retté 2 felv. Zenéjét szerzetté Offenbch. Ezt kö- ben : Sperber F. Zgyv Imre. Ngy-Kikindán: vn legelőbb is kisebb utczákon uj soron, vette :,,Az Gertrud volt, vgy: A párisi operbáli Wolsinger Izidor. Bucsánybn : Tomk Kálmán. Egerben : Tilkovszky F. Tályán : H Ngy L ijos. hová még nem htott el czivilizáltbb burkolt czivódás." Vig operetté fdv. Moóron : Rdványi Vilmos. t'écsett : Rittky János. lámp primitív tölt, kutkból s árkokból Okt, 25. A brzílii." Uj tréfjáték énekkel Rimszombtbn : Róth Kálmá. Terhes Ljos kikerült sárg földből; szárz időben jó kemény, felv. Ezután Afecsegök/- Operetté 2 felvonásrövid értesít. Buctá y : T. K. Pées : R. J. Tüesősben csúszós, bokáig érő; itt földltti bn. Offenbchtól. zetesebben megvizsgáljuk dolgot, s jövó számbn cstornákt még nyilt árkok pótolják, hová minfelelettel nem künk. Okt. 2. Páholy z operházbn." Uj vígjádenféle undokságot szbd dobni, önteni, ezken kpuk irányábn hidcskák vnnk stb. Má- ték felv. Irt Legouve Gyul; forditott TrSzerkesztői mondnivló, sik járdnem sáros időkben egz, fél, vgy ne- ny Pál. Ezt követte: A fecsegök." Vig operetté. 77. Debreczen. / \ Tévedből történt, hogy Okt. 27. Műkedvelők trtottk elődást z gyed téglánk egymástól egy lépnyire helyemúltkori czikk egy rze másik lpbn j.lent meg s ereze, kinek kisebb lépe vn, nem tehetünk ról, lföldi szükölködők jvár csekély számú közön- deti helyére, mikor még ideje -tt voln, vissz nem került. h sárb lép; hrmdik járdnem hosszú ség előtt. A drb, mit ez lklomr válsztottk, Némileg vigsztlhtj önt, hogy ott is igen jó helyen menni." felvoná-os vigjáték volt. volt. Csk zt sjnáljuk, hogy z illető számot most már el pllók, rettenetes fejű szegekkel, csizmáknk,.,flur kell eii menni." czipőknek, női ruháknk esküdt ellenségei, ezek Mint műkedvelők, Gyöngyösi H.-né sszony, P- nem küldhetjük, h csk vlmi mgán utón nem jutunk Feles példányok nyomtás mi szűk világbn már kidivtoznk, s épen zért meglevőket nem ty Irm Bekell íren kissszonyok továbbá j mhozzá é g t ö b b n e h é z s é g g e l j á r ; m i n t z e l o t t. A M. S. egy-péligzítják; más járdnem volt téglánk éllel, Antllk K., bzéky Antl, Vrg Gyuléö CscskÓ dányát megrendeltük; z ujbb tlálkozást várjuk i?,,t, kérjük. más ismét lpjávl vló lerkás; mbból pár év E. urk,.«_ «w«i» szerepeltek. 7. Szászflu. B. L. Reméljük, hogy múlt héten ltt csk vstéglák szögletei mrdván elkookt A fecsegök." Vig operetté. küldött mgánlevelünk szerencsen megérkezett. ptlnul, igen vigyáztos járást igényelnek; Ezután A szellemlkok muttvány." 7. Rozsnyó. S M. Egy kis válszt kérünk minpi lpjár rkottk kényelmesebbek, s esős időben sorinkr. is hmr felszikkdnk; következik fburkolt, 00. N.-Enyed. Sz. K. Az uj küldemény megjött. ezt trtjuk gylog járdár leglklmsbbnk, koigen szükséges voln, hogy z egznek terjedelme iránt SAKKJÁTÉK. tájékozhssuk mgunkt. Kérjük zért befejezt. Ugy csik ltt év múlv elkopik, pedig ránylg sokb kerül; legújbbn Tokj vidéki kőkoczkák- 20. sz. f. - D ó s G á b o r t ó l (Pn). látszik, másik f< lét külön cyclusbn lesz jobb folyttni. A rjzok kzülnek. kl burkolták ki Teleki utczát, s még ez évben 0. Kenyérmező. Mi c?k nnyit dhtunk itt tudsötét. fogják kirkni városház előtti tért; ezt trtjuk tár önnek, hogy műnek hsznát nem vehetjük. A szikocsiutunkr többi közt legjobbnk, gyloggorú bíráltot" s,,hibák kimuttását" másutt kell önnek keresni Erre legjobb krt mellett sem érnénk rá. A járdár pedig fburkoltot. költemény nem áll mi versírás színvonlán. Igen sok gykorlt kell még od..'2. Kirándulás M.-Szigetre. Mint láthtj ön, épen most foly lpunkbn egy ngyobb kiríndulás, mely szintén od iprkodik.n m lehet tehát ön czikkéyel nnk eléje vágni, különösen miután tudjuk, hogy z utóbbi több tekintetben kimerítőbb szbtosbb. 0. Bj. D. P. A levelet s régi másoltot köszönettel vettük. A többire nézve most sem dhtunk kedvező válszt. ** (Ktontörvényszéki Ítélet.) Kovács Ljos, mint Fügetlen" szerkesztője, egyhvi, lp kidój nyoleznpi fogságr s 500 ft. birságr Ítéltetett. ** (Ktontörvényszéki ítélet.) Okt. 24-dikén volt végtárgylás Kssán, közcsendháboritássl vádlott Spóner Tivdr, szepesi gzd. egyesület volt lelnöke, Kil Ant!, z egylet jegyzője Seelinger Károly,,,Szepesi Ert." szerkesztője ellen. Az Ítélet zon np délután hirdettetett ki, mely szerint Spóner Tivdr npi, Kil A. 2 hvi, Seelinger K. egy hvi fogságr ítéltettek. Spóner T. z Ítéletet elfogdt, másik kettő fölebbezte. ** (Hlálozás.) Wlther László, mgyr tudományos kdémi legidősb tgj, okt. 2-kán, élete 7-ik évében Trczlibn meghlt. Béke porir! Folyvást előfizethetni VASÁRNAPI ÚJSÁG i Nemzeti színház. Pénlek, okt. 2. Pul Jones, klóz." Drám 5 felv. Irt DumsS. fordított EgressyB. Szombt, okt. 24. Fust." Oper 5 felv. Zen. szerzé Gounod. Vsárnp, okt. 25. Szécsi Mári" Eredeti színmű dlokkl felv. Irt Szigeti. Zen. szerzé Erkel Gy. Hétfő, okt. 2. A kísért." Szinmű 5 felv. Irt Feuillet Oktve, ford. Rdnótfáy S. Kedd, okt. 27. Borgi Lucreti." Oper felv. Irt Bider, fordított Jkb István. Zenéjét szerz. Donizetti. Szerd, okt. 2. A fehér hjszál" Vigj. felv. Irt Feuillet Oktve, ford. Rdnótfáy Sám. b d e f g Világos. Világos indul, s -ik lépre mtot mond. Ktholikn* Protestáns November főitételek: Egyike ez zon szép, de ritk játszmáknk, melyeket z elhunyt ngy skk-mr, Szén, elvesztett, s mely mind ez ideig sehol sem volt közölve. E játszm egyszersmind ngy skkhős ellenfelének erős számításáról is tnúskodik. Világos. (E.) Sötét. (Sz.). e2 e4 e7 e5 2. f2 f4 eö-f4: g7-g5. Hgl -Í Fí-g7 4. Ffl-c d7-d. d2-d4 h7-h 7. c2-c Hg-e7. g 2 - g g 5-g4. Hf el f4-f 0 Hel -f: d-d5 Görög-orosz nptár Okt, (ó) október decemberi évnegyedes folymár. 4. sz.játszin. E r k e l Szén között Pn. e? H ETI NA PTÁR. Hó- Politiki Újdonságok c Vsár D2 Mindszent >D2Mindsz. 20F22Arthem. 2 Hétfő Hlottk emléke Hlott, eml. 2 H lrion Kedd Hubert püspök Hubert 22 Alhin 4 Szerd Bor. Károly pk Bor. Károly 2 Jkb p. 5 C-öt. Imre herczeg Imre herczeg 24 Areths Péntek Lénárd hitv. Lénárd 25 Mrczián 7 Szóm. Engelbert püsp. Adolf 2 Demeter (J Utolsó ]negyed -án, 4 Izreliták nptár Mrches ór 7 0 N kel ó. P Sbb perez ni. Évnegyedre (október december) Z ft. 50 kr. Csupán Vsárnpi Ujság: Évnegyedre (október december) ft. 50 kr. Csupán Politiki Újdonságok: Évnegyedre (október december) ft. 50 kr. Világos. (E.) Sötét. (Sz ).. e4-d5: g4-f: 2.Vdl-f: 0-0 Fc-f5. H b l - d 2 C5f~ Tiz előfizetett példányr gyűjtőinknek egy tiszff5-e4: 4.Hd2-el telet példánynyl szolgálunk. A pénzes levelek bérmente He.7-g 5. Vf e4: külde kéretik. Vd-d;. d5-d H g -f4: 7. Fcl-f4 AVs.irH. Újság- Políí. Újdonságok Hb -c Bfl f4: kidó-hivtl. Hc-d. B l - f l 20. Fc4 d fö'dj. (Pest, egyetem-utez 4-ik szám ltt.) TARTALOM. l j delel nyűg. 4 4* A Vsárnpi Ujság Politiki Újdonságok együtt postán küldve, vgy Bud-Pn házhoz hordv: kel H ol d delel nyűg. P- <5. P». P- ó. p. <. p , IS ! 42 4 * «,, 4! S! ,! ' Kostyál Ádám (rczkép). y. Koronázási jelenet. Soós Miklós- Egy ltíngy. történet (folyt). Jóki Mór. A Tisz bölcsője (folyttás)- /'- Szthmáry Károly. Képek hzi népéletböl. XXXIV- Mosó sszonyok (képpel). A veleméri puszt templom (két képpel s egy rjzzl). Bómer Floris. Mexikói élet (vége). Szeberényi L- Archeologii levél. Hómer Floris. A rovrok életéből (ábrákkl). Dr. Sz. Történelmi klásztok. Lehoczky T. Élet mélységben. Dr. B. L. Egyveleg. Tárház : Debreczeni levél. Irodlmi újdonságok.! Művzeti hirek. Egyház iskol Közintézetek, egyletek. Mi ujság'/ Nemzeti szinház. Budi népszínház. Skkjáték Szerkesztői mondnivló. Heti nptár. I Felelős szerkesztő P á k h Albert (lkás : mgyr-utez. szám ltt). li!

7 Hirdetek Vsárnpi Újság 44-ik számához. Uditö-nedv lovk számár, Főnyeremény 25,000 Az állm áltl biztosított, ő felsége király áltl jóváhgyott uj llin-vsplykölcsön-sorsjegyek. Kwizri Ferencz Jánostól Korneuburgbn. sorsjegy ár, mely egy húzásr érvényes, 2 ft. sorsjegy ár, mely egy húzásr érvényes, 20 ft. melyek Heckenst Gusztáv kidó-hivtlábn Pn, egyetem-utcz 4-ik sz.. megjelentek, minden könyvkereskedben kphtók : Regény B ethlen G á b o r Jósik Miklós. A v é g v á r i k. f edele m - kötet. -rét.(75,- 77 korából. Három ft. 72 lp ) Fűzve Gr.Mjláth J. Mgyr regék, mondák népregék. Fordított Kzinczy Fcrcncz. Kidt Kzinczy Gábor. -rét. (VI. lp ) Boritokb fűzve * 2 ft. 50 kr. Merényi László. Dunmelléki eredeti népmesék. Két kötet. -rét. (I. 0, II. 0 lp ) Boritékb fűzve 2 ft. Asbóth L. A hdvezér hdtudomány lpelvei. Az ujbbkori hdjártok történetével felvilágosítv. Két kötet. -rét. (20, 4.) ft Fűzve - i Frnkenburg Ad. Az öreg Bolond Misk klndji, szárzon vizén, mennyben pokolbn. rét. (27 lp.) Fűzve 2 ft. Jósik Júli. Vló költött. F-ok Külön kidás. Diszkötben ft. 50 kr. Tomp M. Regék népregék. U \ IV. A mémi é s Vf»rc.«'7íivnlíí«** gykorlti kézi-könyve. VeiS-SZidVdldS -rét. ( lp) fűzve ft. kutfök Első N p ó l e o n császár é l e t e. A le g hltelesebl) -_ után _ képes hrmdik kidás. Kis -rét. ft. Pí>t/\fi''e Al T v r i ' c n h p ftprhyhtp D e u t s c h v o n Theodor Opitz. r eioil S A l. l y r i S t l i e l i e U l t l l l C. 2 Bnde. Erster Bánd Zweiter Bánd Mit dem Bildnisse des Verfssers. -o. (I. 50, II. 422 S.) Geheftet 4 ft. 50 kr. (504 lp) fűzve 2 ft. Diszkötben o í i n pmlískirntílí " 4 k l e s 4-ki mgyrországi JLdJUfc e i I l l t í K l l d l d l hdjártból. Második kidás. Két kötet. rét. (I. 2, II. 0 lp.) Boritékb fűzve ár ft. Luk Gusztáv. Szellemi szikrák. l zei élez mondti. -rét. (XVIII. 04 lp.) Boritékb fűzve ár Zilhy Károly. Mgyr koszorúsok lbum. írói éiet Horváth Mihály. A mgyrok története jellemrjzok. Muttványokkl tizennégy czélmetszettel. Ngy--rét (20 lp). Diszkötben kidás. -rét. (5 lp). Ár fűzve 2 ft. 50 kr. Vászonb kötve 5 ft. ; / Bjz összegyűjtött munkái. * * ák K ll pével. Ht kötet. -r.(207,22, 20,25,25, 25 lp.) Nyom. ppíron fűzve 4 ft. Velin-ppiron, diszkötben ft. Hrmdik kidás Toldy Ferencz áltl. A szerző rczképével. Ht kötet. -rét. (252, 2,,, 224, 2 lp.) Nyom. ppíron fűzve 4 ft. Velin-ppiron, diszkötben ft. rr\ Hf*l.«íl«r -.-ran: T o m p Mihály v e r s e i. Nyolczdrét - (75 l p ) Htodik kötet. Vegyes trtlomml. -r. (25.) Ar fűzvet ft. 2 0 ív. Kötve 2 ft. ft. Különös tekintettel mgyr szent koron trtományir. Ngyy nyolezdrét. y 70 lp. Fűzve 4 ft. 50 kr. Bálint. Virág Benedek. Mgyr százdi poeti munkái. Ökröss peres perenkülí ügyekben, legújbb T o m p Mihály. V i r á g r e g é k. Konek Sándor. Dr. Egyház-jogtn kézi-könyve. et.eo kr. - törvénykezi eljárás törvényhozás szerint. Felvilágosító jegyörvényhozás Felvilágosító jegyzetekkel kimerítő irománypéldákkl, birák, ügyvédekszerint. s közélet hsználtár.. Fűzve 5 ft. Dr. Mckeldey Ferdinánd. A rómi jog tnkönyve. A tizennegyedik, dr. Fritz János Ádám áltl tetemesen jvított bővített kidás után mgyrr áttették Báttsze'ki Ljos, Löw Tóbiás Wgner Géz. Első kötet. -rét. (22 lp.) (E munk három kötetből állnd, 2-ik, -ik kötet nem sokár meg fog jelenni.) Ár ft. Bálint. Mgyr polgári mgánjog z i4ik évi Gróf Széchenyi István politiki iskoláj, sját müveiből Ökröss törvényhozás z országbírói tnácskozmány módosítási nyomán, átdolgozott 5ft. összeállítv. Két kötet. N.--rét (4, 45 lp). Ár fűzve Jóki M. Szélcsend ltt. bővített második kidás. Fűzve Elbeszélek. Két kötet. -r. (20, 4 lp.) Boritékb fűzve 2 ft. Jósik Júli. Pályvezető. í l S t " o&k <«&!? p) 2 ft. 0 kr. ritékb fűzve 2 ft. Diszkötben Trknyi Bél. Hjdonok őrngyl. ttó ppíron vászonb kötve Vclin-ppíron, bőrbe kötve, rnyvágássl 2 ft. 50 kr. Diszkötben A mgyr ember könyvtár, Kutz Gyul, jogtudor. Politik vgy országászttn, tekintettel két müveit világrz állmintézményeire törvényhozásár rendszeres kézikönyvül. Ngy--rét. Két kötet, fűzve 4 ft. Kutz Gyul. Nemzetgzdság- pénzügytn. S Z i n h á Z. Kidj Toldy István. Ár egy-egy kötetnek 0 kr. I. kötet : Béldi Pál. A gróf Teleki-féle lpítványból száz rny pálydíjjl jutlmzott eredeti szomorujáték 5 felvonásbn. Irt Szigligeti Ede. -rét. (7 lp.) II. kötet : A jó brátok. Szinmű 4 felvonásbn. Irt Srdou Viktor. Fordított Szerdhelyi Kálmán. -rét. (7 lp.) III. kötet : Fenn z ernyő, nincsen ks. A gróf Teleki-féle lpítványból száz rnynyl dij'zott eredeti vígjáték. -rét. (55 lp.) IV. kötet : A kísért. Színmű öt felvonásbn. Irt Feuillet Octve. Fordított Hdnntly S. -rét. (2 lp.) V. kötet : A rendsrres férjek. Vígjáték felvonásbn. Irt Belot Adolf. Frncziából Hcrc/.ik Á. Toldy J. melyet követve, néhány hónp ltt lehet olvsni, irni beszélni tnulni. A mgyr tnulók hsználtár átdolgozt Egn Jmes. Fűzve ft. 50 kr. Okrucky Justinián. Mgyr-olsz nyelvtn, okttás olsz nyelvet tnító segítségével, vgy nélkül is megtnulni. Fűzve z ft. Schwiedlnd Frigyes. Frnczi nyelvtn. (4 ip, ret) Fűzve ft-50 kr. Vchott Sándorné. A mgyr nemzet története, röviden elődv. Olvsmányul s tnodái hsználtár fitl leánykák számár. -rét. (24 lp.) Fűzve lft. Két rz egy kötetben. Kis -rét. Vchott S. Rövid mgyrok története. 7-0 éves u Jóki Mór. Felfordult világ. (0, lp) fűzve ft. 50 kr. leánykák számár olvsmányul s tnodái hsználtr. Ar 50 kr. WSXjü*" Figyelmeztet t. ez. vidéki közönség számár, különösen oly helyekre nézve, hol könyvkeresked nincsen. j C j J k Megrendelek fennhirdetett könyvekre egyenesen fennevezett kidó-hivtlhoz intézhetők, mely szétküldt pontosn post-uton eszközlendi, pedig zon esetben, h megrendelt könyvek összege leglább 2 ftot tesz, bérmentesen. Az illető összeg! 're beküldendő kidó-hivtlhoz, vgy könyvek átvételekor post-hivtlnk kifizetendő. előre rgy Első Ferencz József császár postoli király Ő Felsége áltl z usztrii állmok összes területeire nézve megelőzőleg nnk gykorlti hsználtát s mgs cs. kir. usztrii egzségügyi htóság áltl történt megvizsgálttás után egy kizárólgos szbdlomml látttott el, s londoni 2. évi világkiállításon éremmel kitüntetve ő felségeik z ngol királynő s porosz király udvri istállóibn, z lább felhozott bizonyítványok szerint z illető főlovászmri hivtlok rzéről történt hivtlos megállpítás folytán legngyobb ercdménynyel hsználttik; nnk rendkívüli hthtóság különösen szélhüd, csúzos bántlmk, megrándulások s kifiezmodásoknál stb. bizonyult be; ezen űditő-nedv lovt legngyobb erőltetsel járó munkábn kő korig folytonosn vidám jó erőben fenntrtj. Egy plczk ár ft. 40 kr. Két plczknál kevesebb nem rendelhető meg, pkolásért 0 krjezár számitttik. Vlódi minőségben kphtó: PESTEN : Török József gyógyszerz urnái, király-utez 7-ik szám ltt. Ardon : Probst F. J., B.-Gyrmton : Omzt T., Debreczenben Bignio J., Eperjesen : Zsembery, Esztergombn : Bierbruer J. C, Isper: FlmmL., Kssán : NovelliA., - Kolozsvártt :Wolf J., Miskolczon : Spuller A., N.-Knizsán : Feszelhefer J. Rosenfeld J., Pápán : Bermüller J., - Pozsonybn: Schercz F., Rimszombtbn: Hmliár A., Szegszárdon : Gutter A., Sopronbn : Pchhofer L. urknál. (-4) Mrhvz;. 5 ( ) Heckenst Gusztáv könyvkidó-hivtl. Kidó-tuljdonos Heckenst Gusztáv. Nyomttj Lnderer Heckenst, egyetem-utcz 4. szám ltt Pn,. Cf"" Vidéki megrendelek, pénzöszlet bekülde mellett, pontosn s titoktrtás mellett teljesittetnek. A sorshuzási ljstromok nnk idejében bérmentesítve küldetnek meg. Heüsler K.U ol> 4 (4 4) ngykereskede áltl mjni Frnkfurtbn. P. S. Tervek s egyéb tudnivlók iránt bérmentes levelek áltl lehet értekezni. Leszállított áron! tisztelettel jánlj z lulirt megpróbált s legjobbknk elismert kiikoricz-ntorzsoldit.. ft vetö-gépeit 2 fi. frnko Pn, rktárbn. LINDLER J. II.. bálvány-utez 2. sz.. A híres Archibsl-spiritus, vn test erősítére stb. legjobbn jánlhtó. Az üvegcsék mindegyikére ArchibslSpiritus" név vn benyomv, s kxitő pecsétjével, mely vevőt hmisítások ellen védi ellátv. Egy üvegcse ár uj ft. úgynevezett Mensohenfreund" gyomor J erősítére, z emzt étvágy előmozdításár s helyreállításár stb. Egy üvegcse ár 50 kr. ( P r f u m e romtique blsmique) fogfájás, csúzos bántlköszvóny, ideggyengeség, fgyások minden nemei mk, szemgyengeség szárcsont-izom-görcsök ellen. Egy üvegcse ár ft. Schwrz-féle hjnövestő-kenőcs, tégely ár 40 kr., egz tégelyé 70 kr. A főrktár z egz usztrii állmokr nézve Fflrst J ó z s e f, gyógyszerznél Prágábn (Pofic sz..) hov zon gyógyszerz urk, kik rktárt óhjtnánk átválllni, fordulhtnk. 222 (22 24) PESTEK : Török József gyógyszerz urnái király-utezábn 7-ik szám. Q JJ ~ Továbbá kphtó : vlódi minőségben kphtó PESTEN : Török J. gyógyszertárábn, Ardon : Schwellengreber, Bkubn (Moldv) : Pök, Buczáczon : Czerkowsehi király-utez 7-ik sz.., Thimyer társ, Hlhuer testvérek, Devn : Büchler A., Gréczben : Eichler Purgleitner, Krlsbdbn : Becher Gltz I. E., Blu 5. P HoIIossy testvérek. Kioál Lembergben : Lneri Berliner Tomnek Rucke, Munkácson : Gottier L Pozsonybn: Henrici, St.Veitbn: Kippert, Sztmáron : Börkey Imre, TemesFrühwirth urknál. BUDAIV : z udvri gyógyszertárbn. vrtt: Pecher Solquir, - Tisolczon : Bukovszky A. L., - Vrsdon : Lellis urknál. Dögös befolyások ellen, mint leghthtósb óvszefnek elismert korneuburgi mrhpoi\ Ardon Probst J. F., Tones Freiberger, B.-Gyrmton Sippler testvérek, Brssóbn Hessheimer J. L. A., Gyertyánffy A. fii, Csczán Bentsáth Férd., Ausztrii császár Ő Felsége áltl szbdlomml kitüntetett Csáktornyán Mrosiutti örökösei, Debreczenben Csnk társ, Dobsinán gyorsn én biztosn olo Tirscher E., Esztergombn Bierbruer J. C, Egerben Steinhuser A. L, Eszéken Deszthy István, Érseknjvárott Conlegner Ignácz Kppel J., Fehérvárott Kovács P. Legmnn A., Győrött Jerfi A., Ipolyságon Mikulásy T., Kssán Novelly A., Komárombn Ziegler A. fi, Körmöczön Ploy C. Léván Bolemnn A., Liptó-Szent-Miklóson Krivoos J., Lúgoson Kronetter Ferencz gyógysz. Miskolezon Spuller J. A., Mros-Vásárhelyen Fogrs ptkányok-, házi- mezei-egerek, hörcsögök vkndokok kiirtásár Demeter, Ngy-Knizsán Feszelhofer J., Rosenfeld J., Zerkovíts W. A., Egy tégely ár forint usztr. érték. Ngyszombtbn Smekl W. A., Ngy-várdon Klovics Krácsony, NyírC " Vlódi minőségben kphtók PESTEN : Török József gyógyszerz egyházán Mthidesz G. gyógysz., Pécsett Herzog B., Pozsonybn Scherz F., Wimmer J. Hckenberger testvérek, Rozsnyón Pós J. J., Szepsi-Bzent- urnái király-utezábn, B.-Gyrniton Omzt T., Debreczenben Bignio J Györgyön Kovács fi,- Selmeczcn Dímák J. E. Zelenk F., Szigethváron Eperjesen Zsembery, Érsekujvártt Konlegner Kppel, - Kssán Novelly'A., Kohríts C. Simándon Csiky M., gysz., Sopronbn Pchhofer L., Szegeden - Kolozsvártt Wolff J., - Miskolczon Spuller F. A., - N.-Knizsán Rosenfeld A., Aigner. Sziszeken Wellenreiter A., Ttán Hennel C. Tisolczon Bukovszky N.-Bnyn Hrszek J. Pozsonybn Schercz P. Hckenberger testvérek, A. L.. Tőrők-Szent-Miklóson Hoffmnn W., Újvidéken Schreiber F., Rimszombtbn Hmliár, Székes-Fehérvártt Kovács J., Szentesen EisVág-Ujhelyen Byersdorf L., Veszprémben Tuszkn Myer, Zimonybn dorfer G., Szolnokon Schefosik I., Sopronbn Pchhofer, Tisolczon: Bukovszky A. L urknál. 4 (2 ) Jonnovits D. fiurknál. PATKÁNY-MÉREG, OllendoríFH.G. eredeti ngol nyelvtni uj tnrendé, Előfizeti ár 4 kötetre 2 ft., postán bérmentesen küldve 2 ft. 50 kr. i i 5 ft. Rendszeres tn- kézikönyvül. Fűzve két kötet 4ft. Nélkülözhetlen segédkönyv, mely történelem, termzet s egyéb lsiilcl Clldl. tudományok művzet köréből lehetőleg minél több érd. kes tárgyt egyéniséget betüsoroztos rendben megismertet. Tíz kötet: A Zwingli. Ár egy kötetnek ft. ft5 ft. egylet! ezüst tllér. Húzás : folyó évi november -én. A kölcsön főnyereményei : 25,000, 0,000,,000,,000, 5,000, 4,000,000,0,000,,000, 7,000,,000, 5,000,,500,,000 stb. egz H. tllérig ezüstpénzben, mint leglntbb nyereménye minden kihúzott sorsjegynek. A húzás folym ltt minden sorsjegynek okvetlen nyernie kell; különösen megjegyzendő, miszerint bekövetkező húzás nem series, hnem egyedül számok liuzs. Mgs csász. királyi heiytrtósági engedélylyel, ddto Grácz, július. 2.,,2-ik szám, z itteni várostnácsnk. évi ugusztus -án,57-ik szám ltt kelt hátirti végzével ezennel nyilvánosságnk átdtik. K Ö L L E R F. vértisztitó syrup (conserve) vértisztitó theáj. Ezen két szer 0 évi tpsztlás áltl vn megpróbálv, szelíden oszltólg htnk, mindzon bjokbn hsználhtók, melyeknek nedv megromlottság szolgál lpul, nemcsk zon ártlms nygokt távolitják el, melyek testi szervezetre káros befolyásuk. úgymint : epe, nylk, svnyuság stb., mielőtt még z első utón ( belektől) vértömegbe felvétetnek, hnem ezeket el is válsztják, h már nedvtömeggel vlóbn össze volnánk is vegyülve, lssn lposn vérből, miáltl különböző betegségeknél legbiztosbb legjobb gyógyszerekké válnk, mely betegségek nyomttott hsználti utsításbn elő vnnk névszerint számlálv. C " Ár egy üveg conservenek ft. 50 kr., egy ngy csomg theánk ft. 0 kr., egy kisebbnek 75 kr. Mindkét gyógyszer mellé nyomtott hsználti utsítás dtik. Kphtó: 2( ) PESTEN mgyrországi főrktárbn TÖRÖK J. gyógytárábn király-utez 7. sz. Budán : z ndvri gyógyszertárbn. Legbiztosbb szer fogfájás ellen. Az átlánosn jónk tpsztlt fájdlom - csilpitó fogcseppek, melyeket lulirott délmeriki gyökerekből állit elö, s mely már európi hirnek örvend, s legértelmesebb orvosok áltl, mint ilyen, rendeltetik, z zt hsználni kívánók érdeke kényelmére minden időben vlódi minőségben kphtó főrktárbn TOROK JÓZSEF gyógyszerz urnái P e s t e n, király-utez 7-ik szám ltt. B u d á n : z udvri gyógyszertárbn. (KF" Egy üvegecske ár hsználti útmuttássl 70 krjezár forint. 7 (2 ) Jovnovics Miklós, bécsi egyetem áltl oklevelezett fogorvos. Lkás : Linczben. Dr. Pttison köszvénygypotj Egy csomg ár Fél csomg ár ft.0 kr. 55 Posti feldássl 0 krrl több. Vlódi minőségben kphtó: (Gicht-Wtte) gyógy- óvszer esúszok minden nemei P e s t e n : Török József gyógyszerznél, ellen; u. m. rcz-, mell-, nyk- fogfájás király-utezábn 7. sz.. továbbá : derék- vékony-fájdlmk, fej-, kéz- térd-köszvény tgszgg- Budán : Crimpeltz T., tbán, szrvstások ellen. tér -ik sz.. 7 (2 )

8 Délmeriki növényekből kzítve. I?; lít ÍJ,? lveolr-fogcseppjei Biztos szer nykfájdlom, torokfájás ellen. Jótállás melletti lpos \ Syógyitás { tyúkszemnek. VIPERA-ZSINÓROK Ár drb zsinórnk ft. 5$ njkr. KRIEGER A., gyk. tyukszemorvos, h t á l y o s TYÚKSZEM-TAPASZA. királyi szbd, tiszvidéki vsút. A Ár egy bepecsételt üvegnek ft. áltl. Ezen fogcseppeknek különleges htás z lveolr- (fogréteg-) idegekre, melyek z összes fogkt ágikkl ellátják, tehát minden fogfájdlom fzkét bóditó, csillpító fájdlomszüntetö, miután ezen cseppek áltl z lveolr-idegek minden rendellenes tevékenysége megszűntetik, s ennélfogv számtln zleletek lpján, legbiztosbb sikerrel, következő esetekben lklmzhtók :. Lyuks fogknál, h fogfájdlom z idegek fedetlenségéból szármzik. 2. Tisztán ideges fogbjoknál.. Vértolulásnál (nők fogfájdlm) foginybjokbn. 4. Minden csúzos fogbjoknál. Ezen fogcseppeknek nponkinti szájvizképeni hsznált áltl (0 csepp egy félcsze vízben) fogk foginy kő ggkorig épségben trttnk. lényegesen Legbiztosbb szer fogfájás ellen dr. Peych Ilyféle zsinór! nyk körül kerittetvén, l megóv torok- f fájástól, zt I gyökeresen! kigyógyitj. f Ar egy sktulyánk} 70 kr. ujpénzben. f } A főrktár létezik Mgyrországr nézve: PESTEN : Török József, gyógyszerz király-utez 7-ik szám ltt. Csáktornyán Kárász A., Debreczenben Borsos F. gyógysz., Eleken Vn C, Kssán Novelly A., Lgoson Kroneter F., Miskolczon Böszörményi J., Mros-Vásárhelyen Fogrssy J. D., Ngy-Bányán Ppp J., Ngyvárdon Jánki A. Krácsony K., Nyíregyházán Mthides G. gysz., Pntnokon Szepessy G.A., Sz.-Fehérvártt Oblth J., Szigetvárit BrwthO., Szegeden Kovács A., Sepsi-Szentgyörgyön Kovács fi, Temesvártt Roth L., T.-Szent-Miklóson Hoffmnn W., Újvidéken Schreiber F., Vrsdon Hlter A. urknál. ' :! ( ) Az átlánosn elismert vlódi s egzen frisen érkezett SGHNEEBERI NOVENY-ALLOP mell- s tüdőbetegek számár, továbbá : rekedtség, náthláz, ingerköhög, mellszorongás, elnyálkásodás, torokgyuldások s nehéz légz ellen, egzen fris minőségben kphtó: PESTEN : Török József gyógyszerz urnái király-utezábn, Thlmeyer A. társ, Oszetszky F., Schirk J., Gerhrdt A. urknál. B U D Á N : Schwrzmeyer J. gyógyszerz urnái.. év május -töl kezdve, érvényes z. évi nyári-hvkr. I. Kss Ngyvárd felé: 7 ór 45 perc* ór perez délután n 24 délelőtt 2 délben 52 5 délután 5 délután II. Ard felé: Bécs indulás ór peres 7 Pest, 25 5 Czegléd 42 Szolnok Mező-Túr Csb 2 délután Ard érkez.... ór 45 perez 5 4 n III. Kss* Ngyvárdról Pest Bécs felé: Kss indulás 5 ór 2 perez 4 Forró-Encs.... Miskolcz 7 52 Tokj 5 Debreczen Püspök-Ldány. 45 Szolnok 4 44 Czegléd érkez 5 4 Pest 7 Bécs 2 Ngyvárd.... indulás B.-Ujflu 2 5 Püspök-Ldány. érkez 2 54 Ciegléd 5 4 Ard Csb Mező-Túr Szolnok Czegléd Pest Bécs ór perez délelőtt délután ii délben 0 2 délután regg«l ?) 45 >. 0 délelőtt délben ii» IV. Ardról Pest Bécs felé: indulás 2 ór 2 5 érkez 5 4 perez délután ór 20 perez ,, 7 45 A kdzllomásokróli indulás ideje, minden pályudvron kifüggesztett rz- Körmöczön: Drskóczy gy. S.-Sz-Györgyőn : Ötvös P. Ardon : Probst F. J. letes menetrendben vn kimuttv. Aszódon : Sperlgh J. gy. Károlyfehérvr: Fiseher E. gyógysz. Kbinbn : Stojánovics. Bján : Klenutz J. Sopron : Vog RuppBrssóbn: Gyertyánfy, F- Kun-Sz.-Miklós : Stoits A. recht. Lőcsén : Lehrer S. J. gysz. S.-A.-Ujhelyen: Deutsch J. Ardról Szebenbe : nponkint órkor; z utsok fölvétele nincsen korlátozv. bick Jekelius gysz. Lnblón : Krivácsy gyógysz. Sstyéobn : Mücke A. gy. Nyíregyházáról Szthmárr : vsárnp, szerdán pénteken órkor; z utsok Bttonyán : Bignio K. fölvétele személyre korlátozvvn. Belgrádon Nicolcovics test. I.UKOMOU : Arnold J. Seltneczen : Breymnn. Beszterczén : Dietrich Médiáson : Breiner K. Segesvár : Misselbcher J. Nyíregyházáról Beregszászb : nponkint 7 órkor; z utsok fölvétele személyre korlátozv vn. Mosonbn : Prnter J. gysz. Serje vobn: Gyulek N. G. Fleischer Nyíregyházáról Ngybányár : hétfőn, kedden, csütörtökön szombton órsziszeken : Kubányi F. Bonyhádon: Krmolin J. gy. Miskolcion : Spuller J. kor; z utsok személyre korlátozv vnnk. Mitrovicz:Kerstonoshics A. Szombthelyen : MitterBrssóbn : Fbick Ed. Ngyvárdról Kolozsvárr : nponkint órkor; z utsok fölvétele 7 vgy myer gysz. Broodbn : Vlentovics gy. Mohács : Pyrker Gyul gy. személyre korlátozv vn. Mrosvásárhely : Jeneygy. Székesfehérvár : Sy R. Csáktornyán : Kárász A. Mnkcsoii : Gröttier L. Tokjból Ujhelybe : nponkint 7 órkor; z utsok személyre korlátozv vnnk. Csázon : Borsy F gysz. gyógysz. Kssáról Lőcsére : nponkint 2 órkor; z utsok személyre korlátozv vnnk. Debreczenben: GöltlN. gy. Mohácson : Kőgel D. Siklóson : Nyers S. gysz. Ngybányán : Horesek J Szthmron : Jurcsko D Kssáról Przemyslre : szerdán szombton délután 2 órkor; z utsok személyre Deen : Krémer S. korlátozv vnnk. Dettán : Brunmüller J. gy. Nezsiderben : Fuchs J. Szent-Miklóson: Hluschk Kssáról Szigetre : nponkint ór 45 perczkor; z utsok személyre kordetecserben : Hoffmnn B. Nyitrn : dr. Láng E. P. gysz. látozv vnnk. Eszéken: Kwilovicz gysz. Nyíregyházán: Hönsch Ede Szrvson : Réthy V. : nponkint ór 45 perczkor; z utsok személyre koreperjesen: Zsembery Ign. Szentesen: Eissdorfer G. gy. Kssáról Munkácsr gysz. Érsekújvár: Conlegnerlgn. Ngy-Becskereken: Nedel Prohszk Gyul. Egerben : Wessely gysz. Temesvár : Krul Roth kovics Hidegger. Eszeken : Thürer fii Ngy-Knizsán : Welisch gyógysz. Tokjbn : Krötzer A. gy. Lovck gyógysz. Dessáthy gyógysz. Ngy-Kroly : Schöberl C. Tordn : Welits Wolf. Győrött : Brunner F. Ngy-Kikin : Komk A. J. Ttán : Niertit F. gysz. Gyulán : Lukács gysz. Török - Szent-Miklós : PilHczfeld : Hgelschmidt V. Ngy vrdon : Jnky A. Htszegen : Mátesy B. gysz Ngyszombtbn: Pntotlosz M. Ipolyságon : Mikulási T. Trencsénben : Simon A. gy. Frnczi- Angolország legelső orvosi áltl jánlott bámultos sikerű schek R. gyógysz. Jánosházn : Kun gysz. Unghvártt : Telendy gysz. Orosházán : Vngyel M. Jolsvn : Mleter gysz. Pncsován : Grff gysz. özv. Benesch P. Kposvártt: Schröder J. gy. Pécsett : Kunz Nándor. mely hölgyek öszhngzó véleménye szerint pártln, s melyről föltlálój kezesújvidéken : Schreiber F. Kőszegen : Strehle gysz. kedik, hogy npégett, szeplöt, kiüteket, pttnásokt, sárg bőrt, májfoltokt, Posegán : Blogh gyógysz. Vrnnón : Elizár gysz. Krolyvártt : Benich J. szóvl minden bőrtisztátlnságot eltávolít, z rezot, nykt, vállkt, krokt, Putnokon : Szepessy gysz. Veszprém : Fremmel. Ki»-Mrtonbn : Kodolányi Pozsonybn: Schneeberger Vczon : Trgor A. kezeket, hófehérré, puhává, finommá teszi, s zoknk fris ifjú kinézt kölcsönöz. Ár ngy plczknk ft. Ár kis plczknk ft. 0 kr. Vrzsdon : Hlter gysz. gysz. Spty A. Dussil gysz. Verseczen : Herzog gysz. Kssán : Eschwig E. Rosnyón : Posch J. gysz. Kmrk: GenersichC. A. Rimszombt : Umliár Zimony : Ivánovics fi. Zltnn: Megy Gyul. Kecskeméten : Ppp M. gygy Zombor : SteinfiMárk. Krnsebesen :WeberA. gy. ; (Cydoui Cremé.) Zsmbokrét : Neumnn M. Károlyfehérvártt : Fischer Rumn Milutinovitz S. Rékson : Boromi K. gysz. Zentn : Wuits testvérek Ezen szer egy év ltt európi hirre vergődött, miután ezer meg ezer férfiú Ed. gvógysz. Szászváros : Sándor R. gy. tömött szkállt s számtln hölgy szép tömött, sötét szemöldökét nyert tőle...,.-. Kolozsvárit : Megy C. M. Szbdkn : Hofbuerl. gy urknál. A szkállnk kivánt állást lehet vele dni, s vöröses vgy szinehgyott selyemfinomk, s hjhoz hsonlók lesznek áltl. sy üveg ár foriut 2 krjezár. Egy eredeti ngyobb tégely r ft. Egy kisebb tégely ár ft. 0 kr. K ö z é p p o n t i r k t á r : LOHSE-nál B e r l i n b e n, Jgerstrsse 4. A porosz kormányzó herczeg, schsen-meimngi herczeg, Schwrzenburg-Sondershusen Lippe hrczegek udvri szállítój, kitűnő ízer : gyomorfájás, rögzött hsszorulás, mellgörcsök, fejköszvény s vértolulás ellen, csúzos köszvényes bjokbn stb. Ár 50 kr. A vsúthoz cstlkozó postkocsik indulnk: LILIOM-VIZ. szépítő- mosdó víz, LOHSE szkáll- szemöldök-növesztö-szere. Wilhelm Ferencz egzségi lm-bor lm-eczetje A főrktár létezik Bittner Gyul gyógyszerznél Gloggnitzbn. Az Allop igen hideg gzellós helyet igényel. 55 (2 ) PESTEN mgyrországi főrktárbn TÖRÖK J. gyógytrbn, király-ntez 7-ik szám ltt. gőzmlom olcsó árért eldndó. 45 FELHÍVÁS. Annk működi képességéről nponkint meggyőződ szerezhető Pn, ngy diófutczábn 2-ik szám ltt. 72( ) MENETREND, Bécs indulás Pest Czegléd Szolnok 0 Püspök-Ldány. Debreczen.... Tokj Miskolcz 7 Forró-Encs... Kss érkez Püspök-Ldány. indulás B.-Ujflu 2 Ngyvárd.... érkez Egy hárms menetű (44) Az oszttln Főldváry-nemzetség közgyűli htároztából egz tisztelettel felkéretnek ugynzon nemzetségnek t. ez. tgji nemzetségi jvkbni egyéb birtokosi, miszerint folyó -ik évi november hó 5-ig z lulirt nemzetségi Figyelmeztet. Tpsztlván, hogy Seidlitz-porok szóról szór z enyéim után nyomttott, sót közönség ámitás ügyvédhez beküldendő nyiltkoztikbn végett hmisított névláírásomml ellátott hsználti utsitványokkl dtnk el, s e végett külső lk hsonltosságánál fogv kijelenteni méltóztssnk : hogy szőnye- sját gyártmányomml könnyen felcseréltethetnek; ezen hmisítványok megvételétől mindenkit zon megjegyzsel óvok, miszerint gen forgó osztály kihsitásánál birtokille- z áltlm kzített Seidlitz-por minden ktnlyáj megkülönböztetül hsonló kzítményektől sját iprjegyem töségeiket d u n i vgy t i s z i jvk- láírásomml vn ellátv; minden egyes dg fehér ppir-burkoltán ismerjelül viznyomásbn ütoll's Seidlitzból kivánják-e kikpni? Pulver" lthtó." Egyúttl kijelentetvén ugynzon nemzetiségi htározt utsításából, hogy nem Ár egy bepecsételt eredeti ktulyánk ft. 25 kr. Hsználti utsítás minden nyelven. nyiltkozók kihsitási tervezetek kzitée porok, rendkivüli s legkülönbözőbb esetekben btbizonyult győeyhtásuk áltl minden eddig ismert házi-szerek között sénél ugy fognk tekintetni, mint kikre nézve egzen közömbös, váljon Dunánál, tgdhttlnul z első helyet fogllják el; mint zt sok ezer, ng-. CÍ ászári birodlom minden rzeiből került s kezeinknél borulásoknál, emzthetetlenségnél gyomorhévnél; vgy Tiszánál kpják-e ki birtokillető- levő hálirtok legrzletesebben tnúsítják, hogy e porok rőgzöit ; gesség okozt főfájásnál, vér-todulásnál, csúzos fogfájdségeiket. Kelt Pn,. október 2-án. továbbá görcsök, vese- ideges bjokbn, szivdobogásnál lomnál, végül hysteriár, búkórr hzmos hányásr hjlmnál stb., legjobb sikerrel lklmztttk, s legtrtósb Glós Sámuel, gyógyhtást eredményezték. Az ez értelembeiii igenis kiterjedt levelez számos bizonyítványt trtlmz oly betegek rzéről, nemzetségi ügyvéd (uri-utcz. sz.) kik, miután nálok minden, gykrn llopthikus hydiopthikus gyógymód eredménytelenül kimerittetett, ez egyszerű házi szrhez folymodtk, ebben rongált egzségüknek helyreállításár oly soká eredménytelenül keresett gvógyszert meglelek Ez elismerőirtok szerzői között társdlomn'c csknem minden osztályi, u. m. munkások, tnitók, kereskedők, iprosok, művzek, mezeigzdák, tnárok hivtlnokok, sót gyógyszerzek orvosok, vlmint mindkét nembeli oly egyének is képviselvék, kiknek Fekvő birtok ezelőtt még leghirhedtebb gyógyforrások sem okoztk legkisebb könnyebbült, kiknek egzségűk csupán csk Sidlitzporoknk rendes hsznált áltl állítttott helyre. Központi szállítási rkhely gólyához" czimzett gyógyszertár Bécsben.. hszonbérbe dás. Szbd kir. Debreczen város tnács ré-széről ezennel közhírré tétetik, miszerint Tiszávl htáros ohti puszt, mely 00 D ölével számítv, 2'/ holdt teszen, rjt levő lklms gzdsági épületekkel egyetemben, 4. september 2-tól számítndó 2 évre, kár egzben, kár két körulbelól egyform tgbn, folyó -ik évi november -ik npján Debreczenben, ngy tnácsteremben, délelőtti 0 órkor trtndó nyilvános árveren hszonbérbe fog dtni. Az árveri feltételek városi számvevőhivtlnál ddig is megtekinthetők. 0% bántpénzzel ellátott lepecsételt Írásbeli jánltok is elfogdttnk. Kelt Debreczenben z október 5-én trtott tnácsülből. 4 ( ) A városi tnács*. PESTEN{ A főrktár létezik : _ TÖRÖK JÓZSEF gyógyszerz urnái, király-utez 7-ik szám. ltt. STEIKBACH JÓZSEF ur kereskedében, gránátos-utezábv Ezen ezégek ltt szintén megrendelhető : norvégii hegyekről vló vlódi Dorsch-májhlzsir-olj is. Ár egy ngyobb üvegnek ft. 0 kr., egy kisebbnek ft.. é. Az üvegcsék el vnnk látv védmrkomml kimerítő hsználti utsítássl. Ez z egyetlen fj, mely minden tölt előtt vegytnilg megvizsgálttik czinkupkkl elzárt üvegekben küldetik el. Ezen legtisztább leghtályosb májhlzsis-fj Dorsch-hlknk leggondosbb egybegyűjte kiválogtás áltl vn megnyerve, egyátlábn semmi vegytni kezel lá nem vontott, hnem bepecsételt üvegekben levő folydék egzen épen zon állpotbn vn, miként z közvetlenül termzet áltl nyu jttott. E vlódi Dorsch-májhlzsir-olj Európánk minden orvosi tekintélye áltl mint legjelesb gyógyszer mell- tüdő-bjokbn, serophulus rchitis, köszvény csúz, idült bőrkiüt, szemgynldás, ideg- több más bjokbn lklmzttik. gyógyszerz B é c s b e n, zum Storef*', Tuchluben. 25 (0-50) Heckenst Gusztáv könyvkidó-hivtlábn megjelent, áltl minden hiteles, könyvárusnál, P e s t e n : Kilián György Pestmegyében, Adcs pusztán, 00 drb könyvkereskedében, B u d á n : Ngel é» szrvsmrhánk 000 drb birkánk Wischán urknál kphtók : mely áltl rókák messze távolról, bárhov kívánttik, összecslogthtók, szgvló jó elegendő őszi-legelő bérbe dtik, lást elvesztik megkábulnk, ezen állpotbn termzeti ösztönükre sem figyel ugynott mintegy 5000 mázs jó mi- vén, vsb is biztosn belemennek, könnyen vdászhtók lesben elejthetök vgy nőségű idei szén eldó. Bővebb felmegmérgezhetők. Ezen fölülmulhtln rók-csló szer áltl, egyszer vlhár világosítást bérmentes levelekre Sz. M. eléretvén czél, rókákt közel s messze távolról bárminő vdászti térre összecslour d A d e s o n, utolsó post Kun-Szentgthtni, hol zonnl s bizonyosn elejthetök. Ezen vrázs-szertől érzéküket bonozleletekkel Miklós ( - ) elvesztik, finom ösztönük bárgyúvá tétetik, s rvszságuk megtompitttik, s igy kikerülhetlen végzetük el vn döntve. H mindjárt z elfogult vdásznk, mindezek lttomos vkitásoknk tűnnének is fel, még is biztos lehet bbn, hogy ezen mesebeli eredmények igen egyszerű, termzetes jól kiszámított lpelvekre vnnk fektetve. Bővebbet, minden küldeményhez cstolt legújbb progrmúi köréből. trtlmz, mely kívántr ingyen küldetik meg. 5 ujft. bérmentes bekülde, s Észlelve pesti szegény gyermekkórházbn. postbér utánvétele mellett bel- s külföld bármely tájékár, gyorsn teljesítem, nyolez lefőzetnek megfelelő csló-szer elszállítását z hhoz inegkivánttó speciesekközlik 27 (2 kel, hsználti utsítássl, progrmml, s httyunykkl vló rókfogáshoz megkivánttó gykorlti útmuttássl együtt. A levelek ekép ezimzendök : Leopold mindzon t. ez. Iotteri-játszókhozj kik KOLLER GYULA Zeiller in Bismberg, (Nieder-Orreich) letzte Fost Korneuburg. (Külföldre nézve sjátságos (ervem szerint játsznk. tudor, pesti szegény gyermekkórház volt usztri irányábn nem lévén posti utánvétel) pénzösszeg mindenkor megrenelső segédorvos, delhez cstolndó. 7 () Minthogy bebizonyult, hogy módszerem SCHJHDT GYÖRGY kellő lklmzás áltl ismét s legújbb tudor, pesti szegény gyermekkórház időben több n y e r e m é n y tétetett, zz boneznok. nyerőszámok tláltttk el, de fájdlom, mind ez óráig csk két ur, s pedig GréczElőszóvl B l s s J á n o s, k. tnácsos Triesztben, volt irányombn oly előzé m. k. egyetemi tnártól. keny, hogy engemet egy elismeri összeggel, melyért ezennel hálköszönelemet Ár fűzve forint usztr. érték. nyilvánítom, tiszteltek meg; felkérem Ezerszeresen megpróbált, s minden kéményre egyszersmind zokt is, kiket e hirdetmény lklmzhtó szögletes gömbölyű illet, hogy rólm hsonlg megemlékezni s Az lulirt áltl t. mgyr közönség kényelmére Bécsben lpitott 0,500 o. é dott szvukt beváltni szíveskedjenek. ftnyi biztosítékkl ellátott közügynöki irod, melynek felállítás közelebb történt Német nyelven irt bérmentes leveleket el- megnyitás mind hzi ujságlpok áltl egyhngúlg melegen üdvözöltetett, mind fogd : BOLD AG., mérnök Hmburgbn, bécsi npi-sjtó áltl elismerő fogdttásbn rzesittetett, mindenféle rendes ügyekz Élbe mellett. ( 4) ben : legfelsőbb helyre; központi fő-htóságokhoz (cs. k. minisztériumok, kir. melyek füstöt zon pillntbn eltávolítudvri knczelláriák, legfőbb számvevő ellenőri htóság); más fő- lsóbb, ják minden vihr ellen védik. Egy drb Béesben székelő egyházi, politiki, ktoni, pénzügyi-htóságokhoz; közkereseti, ár 0 ft, pkolássl együtt ft.0 kr. hitel-, rzvény-, ipr- kereskedelmi társultokhoz ezek elöljáróságihoz benyújvizzel zárolt tndó folymodványokt szerkeszt, benyújtottknk gyors elintézét szorglmzz; jogosítv vn továbbá ezen közvetítő-intézet cs: kir. osztrák bíróságok elé trtozó nem peres ügyekre vontkozólg is bedványokt szerkeszteni, benyújtni szorglmzni. József-tér 0-ik szám ltt, 5 ft. 5 ftig. Ezen közügynöki (gensi) irod pénzkölcsőnőket köz-lp jelzálogi hiteljánlják intézetektől kieszközöl; bizományi ügyeket elválll; közvetíti városi es urodlmi Minden rnyékszékre lklmzhtó, vizzel telkek, házk, gyárk, bányák, erdők, szőlők, nyers termények, gbn, bor egyéb ke- nrolt légmentes kzületek, légzárlttl reskedelmi czikkek eldását vételét; rzvény- kmtfizeteket kieszközöl; együtt drbj 2 ft-, egyszerű árnyékuri-csládok, bel- külföldi házk, rzvény- biztositó-társultok hitelintézetek székzárk drbj 4 ft. Kzit további: - : dúsn ellátott rzére ügynökösködeket elválll. ngol horgony-árnyékszék-csőket, Kimerítő progrimokkl lulirt irodáj kzséggel ingyen szolgál. zokt lehető legolcsóbb árért számítj í Öszi-legelö szén. Zeiller rók-csló-szere! KORRAJZOK gyermekgyógyász f ELSZ0LTAS emlékeztet Mgyr közügynöki (gensi) irod BÉCSBEiV. kémény- fedélzetek, BOHMESKANYA légmentes szob-ürszékek, minden évszkr legújbb bel- külföldi 70( ) 27 divtáruikt. -0 Szveteny Miklós, ' -) lhksi'js KÁROLY. jogtudor, mgyr hites köz- váltó-ügyvéd közügynök. Bécs, Rktár : városház hátmögötti rózs-téren Krnthner-strsse 2. sz., Munsch szállodáj átellenében. S 2-ik szám ltt. (4 ) ft#

9 Megjelentek H e c k e n s t Gusztáv könyvkidó-hivtlábn Pn, egyetem-utcz 4-ik szám ltt, 45-ik szám. Tizedik évi folym. s áltl minden könyvárus- könyvkötőnél z országbn kphtók : BOLOND MISKA István bácsi nptár, nptár (4-ik évre. Számos eredeti fmetszettel. Heted k évfolym. Bolti ár 0 krojczár nsztr. érték. T A R T A L O M. H Éér vgyis : csládos házi-gzdáknk gzdsezonyoknk, népnevelőknek, helység-elöljáróknk, iprosoknk földmivelőknek vló képes klendárioni 4-ik évre. Szerkeszti MAJER ISTVÁX. Kilcnczedik évfolym. Bolti ár 0 krjczár. T A R T A L O M. Közönséges nptár. Ajánlólevél ngy újdonsült hírlpkidónk levele egy,fczér A császári királyi felséges urlkodó ház. mgvk csirázó ereje. Tyúkszem elleni Mgyrország s többi pró világrzek félreismert lángzhez. A fitl z I. Az erkölcsi világ. Tiszteljük szen- gyógyszer. «lsö kritikusához (fmetszettel). Az öreg bgoly. Az ifjú óriás z öreg VI. Történeti nptár. Hunydi emléke. 4-ik évnek lkotmányos urlkodónéj táblbiró. Utzá?i töredék (tizenegy teinket! A mgyr szentek emléke. (négy fmetszettel.) Az utolsó Ítélet. fmetszettel.) Hónpos krónik (huszon- A megtért hitehgyott. A tengerz Fölfedezett emlék Visegrád fénykorából. Egy jpáni bkterré degrdált chini iró négy fmetszettel, tizenkét tnulságos sors déltengeren. Arnymondtok. Ngy-Körös szbdlms mezőváros emlékirtiból (három fmetszettel.) Az történetecskével. Micsod mindenféle bj II. A község nptr. A községi erdők- mul'j jelenje. Erdély történelme. VII. A termzet mezeje. Égtni leeurópi s z ázsii chinezerek. Igen régi vn z egzséges embernek, s hogy lehet ről. A flu kocsmájábn hogyn lehet velek. kézirt után (tiz fmetszettel.) Egyzon segiteni? Egy hölgy legújbb közjót előmozdítni. VIII. Művzet ipr mezeje. A szendivt szerint. III. Népnevelők nptár. Honfi imáj A tlálmányok or- Sujánszky Antltól. Zibrinyi József. tek z égben müipr földön. Kszág. Képes Bölcsi iskol-mrnek rny ABC-je. rács Ferencz. Első fmetszvény hzánkbn. Olcsó czélszerü csizmhuzó. domák (nyolcz Selyemtenyzti ösztöndijk. IX. István bácsi hzábn ngy fmetszettel.) IV. A gzdák nptár. Szántóvető dl. világbn. Az esztergomi vártemplom épülő ) Zsidó spekuláczió. )PörgePeti A juhászt köréből. Fükszáló-gép. homloktornácz. Eger. Apponyi könyv,pnorámá'-bn. Heremg-tiszti tó gép. Kézi-, vgy gy- tár. A genfi tó környéke. X. Tréfák mezeje. Szótlány (skkjár) A mgyr p- log-kultivátor. Képsor-kpró. A kis rszt vsúti ál- ngol eke. Fhézgokr jó tpsz. tékbüni lóugrás szerint). Pprikás versek. Megfejte 2-ik lpon levő szótlomáson, d) PerMéhcsip ellen. se. e) JogtudoV. Gzdsszonyok nptár. Az uj év- lánynk. mány népnél. hez (Grytól). Mruü. Hermnn Bélycgdij váltókr. Bélyegdij okirf) A minzi,ju- Ktlin. A gzdsszony mint háziker- tokr. Közönséges vásárok Mgyr- r i s t e n t g ' - nál. tznek némi újdonságok. A zöldség- Erdély országbn. y) Árttln ellenség, h) Párbeszéd bécsi népünnepen. Vlmi szkállról. Limlom. Feltörni vló diók minzi,juristentg' számár. A megszégyenitett házsság-gyülölő. Promemori c z o p f " - o s világból. Aphorismák. *> KAKAS MÁRTÓ nptár 4-ik évre. Számos eredeti fmetszettel. Bolti ár 0 krnjczár nsztr. érték. TAR T A L O M. Közönséges nptár. Beköszöntő -l-re Hónpos krónik. Hypokordri ur vdászklndj ( fmetszettel). Különféle betegségek ( fmetszettel). Hogy fogják fel némelyek z európi egyensúlyt. Török. Muszk. Némi t Misk ( fmet- LIDÉRCZ NAPTAR 4-ik évre. Több képpel. szettel). Reményteljes hjdonink (fmetszettel). Reményteljes ifjonczink Bolti á r 0 krjezár usztrii értékben, i-m (fmetszettel). Visszutsitott szer. lem (2 fmetszettel). Egy kis félreért. T A R T ALOM.! Énekmr mükedvelőnö (fmetszettel) szerint. Merz rblás. A visszutsíközönséges nptár. i Meteorológii zleletek pril hóról. I. liélekjilenek csodás-tünemé- tott boszuállás. Gyilkos szbó Pn. Conjecturlis politik. Az nyek. Szellem-jr.lenek, őrült kisértet, Álrczos rblók. Hét ngol gyilkos. örök béke (vgy miket fogunk föléledt hlott. Lélekidézó társság. Kegyetlen gyilkosság. Pesti ksztófolvsni z európi hírlpok- A boszorkány. A hlott mátk föltámdás. virágok. Gyermek-gyilkosság. bn 4-ben, midőn száz Az ördög szerető. IV. Kiilönczségek. Egy ngol báróesztendeig nem volt már háii. üti- vdász-klndok. Medve- kissszony, ki kutyákt bonczol. Éneklő ború. A Pesti Holdvilág" klndok. - Vdállti hrcz. Dühödt ele- rbló. Vig zsiványok. Különös udvri czimu hir- divtlp pril fánt. Érzékeny medve. - Hogy tette bál. Ameriki csod. Házsság táv2-diki számából). - A pre- fogolylyá bölény-bik hollndit? ird utján. Kötéltánczos fogdásból. numertio különféle stádiu- Oroszlán-vdászt egy eltűnt világból. Méh-szurás rheum ellen. Elménczkedő mi Mgyrországon. His- Bivly-vdászt Afrikábn. Oropzlán- tolvjok. Uri-koldus. Az udvris toriko sttistiki értekez vdászt. Egy templom összeomlás. rblófönök. Ki mit csinál, h szerelmes Kks Mártontól. J ó öt- A szent bernrdhegyi lvinák zárd. vgy bolond? Különös gusztus. Látlet hsznál bjbn. Str- Chini kegyetlenség. Rozmár-vdászt. ványos öngyilkosság. Kuty-történet. tégii stúdiumok. Ki z Egy végrendelet, mely minden héten htiszonyú hlál vigyáztlnságból. oláh? ki román? A sásk III. Bűnesetek : A megtért bűnös. npi vdásztot prncsol. Kutyverseny kollegái (versben). Kü- Ameriki szerelemfélt. Milyen volt Veronábn. Öngyilkosság mint pénzlönös módj czipetágitás- Ptkó rbló-bndáj? Szörnyű tévede's. kereset. Víz vér helyett. - Az isteni nk. Humoreszk. Irt Szen- Gonosz feleség-kivégz megfojtás áltl. szolgált Tibetben. Duplo-bünhöd. teslj i Ödön. Ne legyetek Gyilkos pp. Gyujtogtás mint kere- Sjátságos végrendelkez. Egy eredeti szerelmesek ne házsod- setmód. Nőrblás. Iszonyú vérengz. dúsgzdg. I>czkék koldulásból. jtok! Egy sors üldözött gg- Indus lázdás. Okttln gyilkos. Életkor szbály szerint Különféle köszölegény emlékirtiból kitépte Bogár Mihály híres rbló elfogtás. nmód. Sjátságos fogdás. XJtczu-Bú. Toilette m- Vkmerő gyilkosság. Vén vk féltév. Elegy-belegy. Fölelevenedett libák. gyrul. 5 eredeti domák. keny. Gyermekében z nyát. Zsivá- A levágott fül. Nem jó tigrissel tré Csizmdi-humo- nyok grázdálkodási. Meggátolt öngyil- fálni Drág méhek. Iszonyú bleset. reszk. Irt Suliguli. A tu- kos. Apgyilkosság egy tál étel mitt. Borzsztó kor. Elveszett leány. dkozódó rzvevők. Hir- Rejtélyes eset. Hlv tlált ifjú. Gyil- Kegyetlenkedek. Kincstlálás. A kidetmény-rovt (stir). kos hldokló. Bivlok áltl elárult gyuj- józnodott rzeg. Csodás menekül. togtás. Gyermekgyilkos szerelemfél- Árnyképek flon (0 mintképpel). tből. Hmis játékosok. Rblóklnd. Országos vásárok. Bélyeg, kmt, cseléd Jó mdrk. A párisi tolvjok fokozt bért árendát muttó tábl. Kidó-tuljdonos fleckent Gusztáv. Nyomttj Lnderer Heckennst, egyetem-utez 4. siám ltt Pn,. Pest, november -án Előfizeti föltételek -dik évre Vsárnpi Újság Politiki Újdonságok együtt: Egz évre 0 ft. Fél évre 5 ft. Csupán Vsárnpi Ujsg : Egz évre ft. Fél évre ft. Csupán Politiki Újdonságok : Egz évre It. Fél évre ft. _ Hirdeti dijk, Vsárnpi I j s á g Politiki Vjdonságokt illetőleg,. november -től kezdve : Egy, négyszer hsábzott petit sor ár, vgy nnk helye, egyszeri igttásnál lojkrb; háromszor- vgy többszöri igttásnál csk 7 krb számitttik. Külföldre nézve kidó-hivtlunk számár hirdetményeket elfogd, Hmburg AKonliH : Ilsenstein Vogler. M. Frnkfurtbn : Ottó Mollieu.Ineger könyvkereskede; Bécsben : Opprlik Aljos, Pn :j kert<-n7.-k7.<<ászti ügynökség is, Józseftér, 4. sz.. Bélyeg-dij, külön minden igttás után!0 ujkr. g, Régi mgyrok régi rczképei. XII. Móré István, szendrői várkpitány 45. A csuli ddái Móré nemzetség, mely seregét is fölhivá. A török ostromml vette Móré György 52-ben Szörényi, 505-ben be Szendrö környékén fekvő kisebb várbelgrádi bán, ennek fi László Plot kt, Dédest, Putnokot, Finkét, Vdászt, MoNn klndos várur, Móré Fülöp Mo- nokot, de Torn, Regécz, Szendrö stb. kihácsnál elesett pécsi püspök s több má- állt z ostromot. A török be nem vehetvén, sok személyeiben virágzott, történetünkből vidékét pusztitá; s bizonyosn Szendrö is eléggé ismeretes. De vlmint Belgrád vá- szenvedett, mert már z 57. évi országrát 52-ben árulássl feldó Móré Mihály, gyűl három megyét rendelt ki kijvitáugy z után két százddl élt rczképe sár, megerősítére. Már 57-bn Rákóczy áltl itt föltüntetett Móré István is ligh Zsigmond volt Szendrö főkpitány, ki szendröi örségével hősiesen elverte szikszói vá«zen csládból szármzott. Móré István, Borsodmegye Szendrö v á r á n k kpitány, vlószinüleg r o s k o v á n i " elönévvel élt Móré csládnk ivdék volt, s pedig hihetőleg z 0 22-ben élt Benedeknek fi lehetett. A XVII. százd folytonos hrczibn próbált vitéz lévén, férfi kor delén III. Ferdinánd király öt Szendrö várprncsnokságár mélttt. Szendrö vár Borsodmegyében Bódv kies völgyén emelkedő hegyen mgslott, török világbn hbár kisebb, másodrngu, de nem csekély fontosságú erőd volt. Es ez időkorbn védfli cst-zjok ostrom-vihrok sürü látogtásink voltk tnúi. Uri Bebek-nemzetség tgji, mint János király ennek fi JánosZsigmond hívei, mindig kényszeritve voltk, ren állni szomszéd ellenkirály hívei ellenében. De védte vitéz kpitány Zolty István, ki még Dobó ltt Eger védelmében muttt ki hdi ügyességét.midőn 5bn Bebek György, erdélyi seregek élén, nem régiben elvesztett vári visszszerzére sietett, neje, bécsi udvrhoz hűséget szinlelve,ötmár tárt krokkl várt Szádvárb, Svendi MORÉ ISTVÁN. Lázár császári hdvezér Szendrőt rövid utón megrkt császári őrséggel. sárr rbolni gyűlt törököt, Ali béget is Zokon vette János-Zsigmond kegyeltjének elfogt, mint ezt Istvánffy XXV. könyvében, ezen károsodását, s miután Miks királylyl hitelesen leirt. Rákóczy innen 57-ben diplomtii egyezked sikerre nem veze- egri kpitányságr, innen pedig 07-ben tett, krddl kivánt többi közt Bebek várit z erdélyi fejedelemségre emeltetett; de is kivívni, e végre Hsszán temesvári bs előbb 5-bn még ö is rztvett ismét Szik- szónál törökön vett győzelemben, melyben Széchy Tmás, kkori szendröi kpitány ltt szendröi várőrség is osztozott. Széchy Tmást szendröi várkpitányságbn, h nem közvetlenül, idő jártávl, Erdélyben Brndenburgi Ktlin bukás után Csáhy István követte, kinek csládj máig is birtokos Szendrőben. Egy tized múlv még zjosbb idők vonultk Szendrö fölé. Midőn 44-ben I. Rákóczy György erdélyi fejedelem, z egykori szendröi kpitány fi, Kemény János, Bkos s Bornemisz vezérei ltt seregét III. F e r d i n á n d e l l e n küldötte, megjelent e s e r e g Szendrő-vár flinál, hol küzdeniök sem kellett, hő krokkl várt várőrség z erdélyieket, megnyitá kpuit, rövid utón Rákóczyé lett z erős vár Hiábn állitá Hornormy János, Zemplénvármegye főispánj, ellenök fölkelt, Rákóczy serege Szerencset is elfogllá, nemesség árként tódult hozzá, Homonnynk mgánk is futni kellett, s jvi didlms sereg áltl hűtlenség ürügye ltt foglltttk le. Azonbn Rákóczy htlmábn sem soká mrdt Szendrö, mert lig hldtk tovább Rákóczy seregei, már 45-ben Pucheim császári vezér ostrom lá fogt Szendrőt; sikertelen állítottk küldtek zempléniek 50 puskás gylogot; rövid, de kemény ostrom után bele állított várkpitány, Monoky István feldá örségével együtt császáriknk. És ekkor, ennyi elődök utódjául tétetett Szendrö vár főkpitányává Móré István, kinek egykorú rézmetszet után képét itt muttjuk be olvsóinknk. Rákóczy hdi mozglmi még mind trtottk, de Szendrö vár erős pontul támszul szolgált z ellenség működeinek. Ez okból z erdélyieknek folytonosn rjt függött figyelmök, sőt zt vissz kívánván mindenképen szerezni, mg Rákóczy is körülvéteté ostromolttá. Azonbn Móré István edzett T\\ tt

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN

FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN FESTÉSZETÜNK TÖRTÉNETÉNEK SZENTENDREI VONATKOZÁSAI A XIX. SZÁZADBAN (A S Z E N T E N D R E I F E S T É S Z E T T Ö R T É N E T E ÉS S T Í L U S Á N A K V I Z S G Á L A T A 4 5 - I G C. M U N K A E L S

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről

beszélgetések a mûvészetrôl Beszélgetés Orosz István grafikusművésszel A követ és a fáraó című, 2011-ben megjelent könyvéről 70 Titkok Nyomábn Beszélgetés István grfikusművésszel A követ és fáró című, 2011-ben megjelent könyvéről Istvánt (hsználj z Utisz [OYTIΣ] művésznevet is) áltlábn úgy trtják számon mint világhírű grfikust

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ

GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ í. évfolym. Miskolcz, 1921 április hó. 1. szám. GÖR. 1 H9ITH. TUDÓSÍTÓ Megjelenik kéthvonkint. Szerkeszti; SC MIRILLA SZ. ANDOR, espel'es-plébános. Előfizetési díj egy évre 20 K. Egyes szám á r 4 kor.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER

MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER MAGICAR 441 E TÍPUSÚ AUTÓRIASZTÓ-RENDSZER 1. TULAJDONSÁGOK, FŐ FUNKCIÓK 1. A risztóberendezéshez 2 db ugrókódos (progrmozhtó) távirányító trtozik. 2. Fontos funkciój z utomtikus inditásgátlás, mely egy

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám)

FEDŐLAP. A Medgyaszay István Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium diáklapja (2008-2009-es tanév I. szám) FEDŐLAP A Medgyszy István Szkképző Iskol, Gimnázium Kollégium diáklpj (2008-2009-es tnév I. szám) Ahogy z ország számos intézményébe, így iskolánkbn is z idei tnév kezdetén elérhetővé vált szelektív hulldékgyűjt,

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN

JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN 120 Kitekint Muhory György JÁSZOK NYOMÁBAN AMERIKÁBAN Villge-ben 2002 nyrán lkó feleségemmel unoktestvéremtõl, ütt meghívást hogy következõ kptunk évben Clevelnd látogssuk mellett, meg õket By otthonukbn,

Részletesebben

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani

Parti Nagy Lajos. Mindig van mit javítani Írt: Nehéz ndre vérbő, (trgi)komikus törtet bárhol játszódht, hol élők holtk, csltások cslások, vitál özvek --- k férfik -- téblábolnk mguk bonyolult, remélhetőleg hosszú öregkor felé. Bárhol, bármely

Részletesebben

A szerkesztő. Tartalomjegyzék:

A szerkesztő. Tartalomjegyzék: 1 évnyi hllgtás után, újr megjelent z, Szeretet Lángj Gyülekezet újság! Bár formilg megújultunk, célunk még mindig z, hogy megosszuk egymássl gondoltinkt, bizonyságinkt és bátorítsuk, buzdítsuk egymást;

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei

Lakások elektromágneses sugárzásának mértéke és ezek csökkentési lehetőségei Lkások elektro ánk mértéke ezek csökkenti lehetőségei Írt: Vizi Gergely Norbert, Dr. Szász ndrás múlt százdbn tudósok rájöttek, vezetékek elektro hullámokt bocsátnk ki, miket távkommunikációr lehet hsználni,

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3)

T A R T A L O M. játékszín. fórum. arcok és maszkok. szemle. Az új színpadi háromszög (1) Egyéni és társadalmi tartalmak az új Bánk bánban (3) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A V I I I. É V F O L Y A M 7. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú L I U S F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C S A B A I N É T Ö

Részletesebben

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S

TARTALOM. játékszín B É C S Y T A M Á S S Z í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y ó I R A T X V I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 8 4. D E C E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT!

VÉREK TES. Amit Lélekben kezdtetek el. ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXIV. évfolym 5. szám 2014.május ANYÁK NAPJÁN SZERETETTEl KÖSZÖNTÜNK MINDEN ÉDESANYÁT! Amit Lélekben kezdtetek el (Gl 3,1-11; Zsid 10,36-39) A májusi

Részletesebben

Szerelői referencia útmutató

Szerelői referencia útmutató Szerelői referenciútmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Szerelői referenci útmuttó Dikin Altherm geotermikus hőszivttyú Mgyr Trtlomjegyzék Trtlomjegyzék 1 Áltlános iztonsági óvintézkedések 3 1.1

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle

T A R T A L O M. játékszín. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. világszínház. szemle S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 7. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S Z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 23. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

ANYANYELVI FELADATLAP

ANYANYELVI FELADATLAP 2008. jnuár 26. ANYANYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2008. jnuár 26. 10:00 ór A 1 feltlp NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A történelem korszerű drámai értelmezése

A történelem korszerű drámai értelmezése SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 1977. S Z E P T E M B E R FŐSZERKESZTŐ: B O L D I Z S Á R I V Á N FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES: C S A B A I N É TÖRÖK

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Hoya multifokális lencsék

Hoya multifokális lencsék Hoy multifokális lencsék Hozz ki legtöbbet multifokális szemüvegéből! Grtulálunk Önnek Hoy multifokális szemüveglencséjéhez! Ön egy első osztályú terméket vásárolt, mely z emberi szem minél tökéletesebb

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Horvátországi vakáció

Horvátországi vakáció Horvátországi vkáció Vlmikor réges-régen rról álmodoztunk, hogy de jó lenne egyszer gyerekekkel közösen tengerprton tölteni egy hetet. Az álmok kkor szépek igzán, h vlór is válnk, így idén jnuárbn összeültünk,

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

a 16-os számú szoba vastag sík metszeteir ől a pont és az egyenes vonalon száguldó időről

a 16-os számú szoba vastag sík metszeteir ől a pont és az egyenes vonalon száguldó időről 16-os számú szob SOMOGYY SANDOR A FALROL szóltunk flról vstg sík metszeteir ől pont és z egyenes vonlon száguldó időről mondtuk élet mondtuk hlál mondtuk fekete mint zöld mint zöld hrlequin Z. főterének

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória

Hatvani István fizikaverseny 2015-16. 1. forduló megoldások. 1. kategória 1. ktegóri 1.1.1. Adtok: ) Cseh László átlgsebessége b) Chd le Clos átlgsebessége Ezzel z átlgsebességgel Cseh László ideje ( ) ltt megtett távolság Így -re volt céltól. Jn Switkowski átlgsebessége Ezzel

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát.

- 43- A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 19 tartózkodás mellett elvetette a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát. - 43- Lezárom vitát. A Pénzügyi Bizottságnk volt módosító indítvány, Jogi Bizottság támogtj, Környezetvédelmi szintén támogtj, Pétfürdo Rzönkormányzt módosító indítványsoroztot tett, ezeket sorbn megszvzzuk.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet

T A R T A L O M. játékszín H E R M A N N I S T V Á N. arcok és maszkok. fórum. négyszemközt. viiágszínház. drámamelléklet S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I E S K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X V I. É V F O L Y A M 9. S Z Á M 1 9 8 3. S Z E P T E M B E R F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről,

artalmas díjemeléssel nem jár. költségvetéséről, SZ ókimondó É T rdekes rtlms KÜRTÖLŐ NEMESNÁDUDVR ÖNKORMÁNYZTÁNK LPJ ÖNKORMÁNYZTI TÁJÉKOZTTÓ Tájékozttom Nemesnádudvr község lkosságát, hogy Német Kisebbségi Önkormányzt február 3-án megtrtott ülén z lábbi

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17)

A színpad és a nézőtér viszonya (1) Ravelszki perújrafelvétele (10) Az úrhatnám polgár avagy vallomás a színházról (14) Don Juan, a magánember (17) SZÍNHÁZMŰVÉSZETI E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I I. É V F O L Y A M 1 2. S Z Á M 1 9 7 9. D E C E M B E R F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES: C

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI. Grátisz. Ingyenes, információs hirdetési hetilap. találkozhatunk mutatványosokkal, zsonglõrökkel, cirkuszi A TARTALOMBÓL: JÁSZ-NAYKUN-SZOLNOK MEYEI Hírek megye életérõl Tóth Tihmér emlékezete Bogi gyógyulóbn Milliárdok megyének Fejcserék Hetényiben Progrmok, cégtár Rejtvény, hirdetések Városi kispályás foci

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

Csak még egy Jalta ne!

Csak még egy Jalta ne! FRANQUEO PAGADO CONCESION No. 3856 CORREO ARG. CENTR. B. DÉL-AMERIKAI 2003. ÁPRILIS. PERIÓDICO HÚNGARO 74. ÉVF. 15.795. SZÁM. Szili Ktlin Múzeumkertben Budpest, 2003. március 15. (MTI) - Március 15-én,

Részletesebben

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12)

játékszín fórum műhely világszínház arcok és maszkok szemle Boldog születésnapot! (1) Jegyzetek szovjet bemutat ókról (5) Színházi holmi (12) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 6. S Z Á M 1 9 7 5. J Ú N I U S játékszín F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R I V Á N F ŐSZERKESZT Ő-HELYETTES:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6)

játékszín színháztörténet négyszemközt fórum HU ISSN 0039-8136 világszínház A gondnok két arca (1) Kicsoda Bernarda? ( 6) S Z Í N H Á Z M Ű V É S Z E T I E L M É L E T I ÉS K R I T I K A I F O L Y Ó I R A T X I. É V F O L Y A M 8. S Z Á M 1 9 7 8. A U G U S Z T U S F Ő S Z E R K E S Z TŐ : B O L D I Z S Á R I V Á N F Ő S

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín

S Z Á N T Ó J U D I T Az évad a külföldi darabok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11) magyar játékszín T A R T A L O M Az évd dimenziói H E R M A N N I S T V Á N Lesz-e káoszból kozmosz? (1) S Z Á N T Ó J U D I T Az évd külföldi drbok tükrében (7) BŐGEL J Ó Z S E F A vidéki színházi fesztiválokról (11)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben