EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA"

Átírás

1 Ministry of Employment and Labour Preparation for the Implementation of Community Initiative EQUAL in Hungary EuropeAid/119520/D/SV/HU TASK 5. EQUAL TAPASZTALATÁTADÁSI / MAINSTREAMING STRATÉGIA Page 1 of 81

2 TARTALOMJEGYZÉK I. HÁTTÉR, MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A MUNKA KONTEXTUSA AZ EQUAL PROGRAM HÁTTERE Az EQUAL program pozícionálása Az EQUAL program végrehajtását vezérlő alapelvek A TAPASZTALATÁTADÁSI TEVÉKENYSÉG A tapasztalatátadás definíciója és dimenziói Tapasztalatátadás az EQUAL programban A tapasztalatátadási tevékenység elemei az EQUAL programban A tapasztalatátadás a közötti magyar EQUAL program végrehajtásának részeként KERET JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ / EK rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről / EK rendelet az Európai Szociális Alapról Bizottsági Kommunikáció irányelvek az EQUAL Közösségi Kezdeményezés második szakaszának végrehajtásához EQUAL Programdokumentum (Community Initiative Programme CIP) EQUAL Programkiegészítő Dokumentum EQUAL Intézményfejlesztési Stratégia (IFS) EQUAL Program PR és Kommunikációs Stratégia Képzési stratégia illetve mainstreaming képzési anyag Kétéves munkaterv A STRATÉGIA ALKALMAZÁSA Kik használják? Folyamatos frissítés Kiegészítés módszertani útmutatókkal AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN MÓDSZERTANI ALAPELVEK A korábbi tapasztalatok felhasználása A partnerség elvének érvényesítése Az innováció szempontjának előtérbe helyezése A fősodorba helyezés, vagy mainstream-elvek kiemelése Multidiszciplináris és multiszektoriális megközelítés Termékközpontú megközelítés A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA, ALKALMAZOTT KONKRÉT MÓDSZEREK Adatbázis készítése a lehetséges partnerek köréről Szakértői interjúk készítése Fókuszcsoportos interjúk készítése Workshopok a fejlesztési partnerségekkel A STRATÉGIA FELÉPÍTÉSE A helyzetleírás A szakpolitikai prioritások meghatározása A javasolt stratégia folyamatának rögzítése A tapasztalatátadás célcsoportjainak, színtereinek meghatározása II. A STRATÉGIA HELYZETLEÍRÁS TAPASZTALATÁTADÁSI MODELLEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A francia modell Page 2 of 81

3 A portugál modell Az ír modell KORÁBBI TAPASZTALATÁTADÁSI MODELLEK MAGYARORSZÁGON EDDIGI LÉPÉSEK A TAPASZTALATÁTADÁSSAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN AZ EQUAL PROGRAM KERETÉBEN SZAKPOLITIKAI PRIORITÁSOK JAVASOLT STRATÉGIA A TAPASZTALATÁTADÁS CÉLJA TAPASZTALATÁTADÁS KÍNÁLATI (PUSH) VS. KERESLETI (PULL) STRATÉGIA A TAPASZTALATÁTADÁS FOLYAMATA A stratégia középpontjában álló folyamat áttekintése A termékfejlesztés szakasza A disszemináció és tapasztalatátadás szakasza Nemzeti tematikus hálózatok A tapasztalatátadás módszertani platformjai A TAPASZTALATÁTADÁS CÉLCSOPORTJAI Horizontális tapasztalatátadás Vertikális tapasztalatátadás nemzeti szinten Horizontális és vertikális tapasztalatátadás közösségi szinten A MAINSTREAMING STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA A STRATÉGIA KERETÉBEN VÉGREHAJTANDÓ FŐBB TEVÉKENYSÉGEK KONKRÉT TEVÉKENYSÉGEK, FELELŐSÖK ÉS JAVASOLT ÜTEMEZÉS A STRATÉGIA KERETÉBEN VÉGREHAJTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK TARTALMÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ ISMERTETÉSE Előkészítő tevékenységek Termékfejlesztési szakasz Tapasztalatátadási szakasz A MEGVALÓSÍTÁSI MECHANIZMUS Az érintett szervezetek és feladataik Az érintett szervezetek feladatainak összefoglalása A stratégia megvalósításának további feltételei A tapasztalatátadási tevékenység finanszírozása: MELLÉKLETEK SZ. MELLÉKLET: A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ DIMENZIÓI SZ. MELLÉKLET: A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ DIMENZIÓI SZ. MELLÉKLET: A FÓKUSZCSOPORTOS INTERJÚ DIMENZIÓI SZ. MELLÉKLET: EQUAL TERMÉK VALIDÁLÁS...75 Page 3 of 81

4 I. HÁTTÉR, MÓDSZERTAN Page 4 of 81

5 1. BEVEZETÉS 1.1. A MUNKA KONTEXTUSA Jelen dokumentum a közötti időszakra vonatkozó magyar EQUAL program végrehajtását támogató tapasztalatátadási (mainstreaming) stratégia első munkaverziója, amely a Preparation for the Implementation of Community Initiative EQUAL in Hungary PHARE program keretében támogatott szakértői segítségnyújtási projekt keretében került kidolgozásra. A stratégia kidolgozására első félévében szakmai egyeztetésekre, személyes és fókuszcsoportos interjúkra, nemzetközi módszertani útmutatókra és konkrét példákra támaszkodva került sor. A stratégia kidolgozását az EQUAL Program Irányító Hatósága és az OFA EQUAL Nemzeti Programiroda koordinálta, - a stratégiaalkotási folyamat kereteit pedig a már hivatkozott projekt biztosította. A projekt végrehajtását végző konzorciumot nemzetközi tender keretében választották ki. A konzorcium vezetője a brit ENTERPRISE plc., tagjai az észak-ír PROTEUS, a német PNT, valamint a KPMG Hungary Kft. és a MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda. A projekt keretében az EQUAL hazai intézményrendszerének megerősítése érdekében számos, egymással szorosan összefüggő kulcsfeladat hajtott végre a konorcium. A tapasztalatátadási stratégia kidolgozása a Task 5 részét képező feladat, ez a dokumentum ennek a task-nak a legfontosabb outputja, alapdokumentuma. A stratégia kidolgozásakor arra törekedtünk, hogy egy gyakorlatias, reális dokumentum szülessen, amelyet az EQUAL program végrehajtásában érintett szervezetek elsősorban az Irányító Hatóság, a Nemzeti Programiroda és a támogatott Fejlesztési Partnerségek mindennapi munkájuk során hatékonyan képesek alkalmazni AZ EQUAL PROGRAM HÁTTERE Az EQUAL program pozícionálása Az Európai Szociális Alap egyike az EU Strukturális Alapjainak, a legfontosabb pénzügyi eszköz, melynek segítségével az Európai Unió gyakorlatba ülteti stratégiai foglalkoztatáspolitikáját. Ez az Alap, melyet a Római Szerződésben hoztak létre, a legrégebbi Strukturális Alap, amely több mint 40 év alatt a tagállamokkal partneri viszonyban, az emberek szakképzettségét és munkapotenciálját növelő programokba fektetett be. Az ESZA nagy mértékű Európai Uniós támogatást nyújt olyan programok számára, melyek az emberek foglalkoztathatóságát fejlesztik vagy újítják meg, azzal a célkitűzéssel, hogy az állampolgárok megfelelő szakképzettségre, valamint szociális kapcsolatteremtő készségre tegyenek szert, így nagyobb legyen az önbizalmuk, és jobban tudjanak alkalmazkodni a munkerőpiacon jelentkező igényekhez. Page 5 of 81

6 Az Unió négy speciális programot alakított ki, melyek a Közösségi Kezdeményezések néven ismertek, abból a célból, hogy az Unió egészét érintő problémákra megoldást találjanak. A négy kezdeményezés a Strukturális Alapok teljes költségvetésének 5,35%-t teszi ki. Minden egyes kezdeményezést egy Strukturális Alap finanszíroz. Az EQUAL egyike a Közösségi Kezdeményezéseknek. Célja azon tényezők megszüntetése, melyek a munkerőpiacon egyenlőtlenséghez és diszkriminációhoz vezetnek. Az EQUAL keretében végrehajtott beavatkozásokat az ESZA finanszírozza Az EQUAL program végrehajtását vezérlő alapelvek Bár az EQUAL-t az ESZA finanszírozza, ennek megfelelően néhány közös jellemzővel bír a HEFOP-al, van azonban néhány sajátos aspektusa amelyek alapvetően meghatározzák a program működési kereteit. Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés végrehajtása hat általános elv köré szerveződik: Tematikus megközelítés Az EQUAL kilenc témában működik. Ebből nyolc téma az Európai Foglalkoztatási Stratégiából (EES) származik. A kilencedik téma a menedékkérőkre vonatkozik. Minden ország meghatározza programja számára a prioritásokat ezen témák közül. Az EQUAL projektjeit a Fejlesztési Partnerségek (FP-k) valósítják meg. Az FP-knek ki kell választaniuk a saját országukban érvényes témákból egyet, és arra koncentrálniuk. Innováció Minden FP-nek hozzá kell járulnia a szakpolitikák megújításához és bevezetéséhez.. Az innovációnak több útja is van, és különböző területeket ölelhet fel: szakpolitikák célkitűzése; eszközök és módszerek, intézményi struktúra. Partnerség Az EQUAL-ben Fejlesztési Partnerségek (FP-k) működnek. A partnerségek különböző szervezeteket tömörítenek magukba, hogy a munkaerőpiacon tapasztalható diszkrimináció vagy egyenlőtlenség sajátos okait kezeljék egy koherens stratégia kidolgozásával és végrehajtásával. A partnerség átfogó jellegű, azaz magába foglalja az összes szervezetet, amely a javasolt tevékenység alapján érintett. A partnerségek földrajzi hely vagy speciális szektor szerint működnek. Felhatalmazás Minden partnert aktívan be kell vonni az FP-k tevékenységébe és a döntéshozatalban is teljes értékűen részt kell venniük. Az FP-k által kifejtett tevékenységek megtervezésébe, kifejlesztésébe, végrehajtásába és kiértékelésébe be kell vonni minden egyént és célcsoportot, akit az FP-k tevékenysége érint. Page 6 of 81

7 Tapasztalatátadás Jelen stratégia szempontjából a legfontosabb alapelv a tapasztalatátadás elve. A tapasztalatátadás lehetővé teszi, hogy az EQUAL program keretében az FP k által kialakított újszerű, innovatív megoldások széles körben elterjedjenek, illetve beépüljenek a releváns szakpolitikákba. Transznacionalitás A különböző országok FP-inek együtt kell dolgoznia, hogy közös tevékenységeket, valamint információ és tapasztalatcserét valósítsanak meg, továbbá megosszák egymással a legjobb gyakorlatot az EQUAL-en keresztül. A nemzetek közötti együttműködés jelentős hozzáadott érték növelő tevékenységek és innovációk forrása lehet. Ebből adódóan a nemzetek feletti együttműködés alapvető szerepet játszik az EQUAL Közösségi Kezdeményezésen belül. A nemzetközi együttműködésnek két formája van: a különböző tagállamokban működő FP-k között és az EU Tematikus Munka keretén belül A TAPASZTALATÁTADÁSI TEVÉKENYSÉG A tapasztalatátadás definíciója és dimenziói Ahogyan az már az alapelvek között is megfogalmazásra került, a tapasztalatátadás egy olyan folyamat, amely biztosítja, hogy a az EQUAL program keretében az egyes FP k által kialakított, vagy több Fejlesztési Partnerség együttműködésének eredményeként létrejövő újszerű, innovatív megoldások széles körben elterjedjenek, illetve beépüljenek a releváns szakpolitikákba. A tapasztalatátadás egy komplex folyamat, amelynek a tapasztalatok tényleges átadása csak egyetlen eleme. A folyamat magában foglalja az innovatív megoldások beazonosítását, validálását, a megoldások, módszertanok átadásra alkalmas formába ( termékké ) történő fejlesztését, az információ terjesztését (disszemináció), és persze magát a tényleges tapasztalatátadást is. A tapasztalatátadási folyamatnak két alapvető dimenziója van: horizontális, és vertikális. A horizontális dimenzió a tapasztalatok hasonló típusú szervezetek közötti átadását foglalja magában. A horizontális tapasztalatátadás során a kialakított innovatív megoldások kerülnek közvetítésre az egyes szervezetek között, akár egy adott Fejlesztési Partnerségen belül, akár pedig az adott FP-n kívüli, de hasonló területeken tevékenykedő szervezetek felé. A vertikális dimenzió célja, hogy a kialakított innovatív megoldások, jó gyakorlatok beépüljenek a szakpolitikába, intézményesüljenek, és széles körben elterjedjenek. Ennek érdekében tehát fontos, hogy az újszerű megoldások eljussanak a szakpolitika formálásáért felelős szervezetekhez. Page 7 of 81

8 Tapasztalatátadás az EQUAL programban A tapasztalatátadás elve az EQUAL program keretében jelenik meg határozottan, noha egy olyan általános elvről van szó, amelynek bármely közpénzből megvalósított támogatási program megvalósítása során létjogosultsága lenne, és amelynek a szakpolitikák fejlesztésének egyik fontos eszközévé kellene válnia. Az EQUAL program jellegét tekintve alapvetően egy innovatív közösségi kezdeményezés, amelynek egyik fontos célkitűzése, hogy újszerű foglalkoztatáspolitikai megoldások és gyakorlatok kikísérletezését ösztönözze és támogassa. Az eredményes kísérlet azonban csak fél siker, önmagában nem elegendő, a program valójában akkor éri el célját, ha az innovatív megoldások be is épülnek a szakpolitikába és a támogatási rendszerekbe (vertikális dimenzió), illetve elterjednek az érintett szervezetek körében (horizontális dimenzió). Ellenkező esetben ugyanis a kísérletek öncélúak, és az eredmények nem hasznosulnak. A tapasztalatátadás, mint alapelv ebben az értelemben az EQUAL program legfontosabb alapelve, és ezen túlmenően a program végrehajtásának egyik leglényegesebb eleme. A tapasztalatátadás ugyanakkor nem működik magától: csak abban az esetben van esély arra, hogy a létrehozott újszerű megoldások nem csak felszínre kerülnek, de ki is kristályosodnak és széles körben el is terjednek, ha az érintett szervezetek aktív és tudatos tapasztalatátadási tevékenységet végeznek. Mivel a folyamat sokszereplős, számos különböző célcsoporttal és lehetséges eszközök széles tárházával, csak abban az esetben van esély a sikerre, ha a tapasztalatátadási folyamat tervezett és koordinált. Ennek a folyamatnak lehet az alapja egy átgondolt tapasztalatátadási stratégia. A tapasztalatátadási stratégiát elkészülte után az EQUAL Monitoring Bizottság hagyja jóvá. A végrehajtásában közvetlen feladatai valamennyi, az EQUAL végrehajtásában érintett szervezetnek aktív szerepet kell vállalnia: HEFOP és EQUAL Monitoring Bizottság HEFOP és EQUAL Irányító Hatóság OFA EQUAL Nemzeti Programiroda EQUAL Tematikus és Innovációs Albizottság Fejlesztési Partnerségek Tematikus hálózatok, platformok A tapasztalatátadási tevékenység, és ennek megfelelően a stratégia tétje jelentős: ha a tapasztalatátadási tevékenység eredményes, egyrészt a közötti programozási időszakban tovább élhetnek az EQUAL típusú kezdeményezések, valamint a jelenlegi program keretében kialakuló újszerű megoldások, másrészt a hazai foglalkoztatáspolitikában is kedvező változásokat, folyamatokat indukálhat. Ugyanakkor reálisan kell látni azt is, hogy a tapasztalatátadás feltételei nem ideálisak: Magyarországon gyakorlatilag nincsenek komoly hagyományai a tapasztalatátadásnak, nincs meg az intézményesült struktúrája, a vertikális tapasztalatátadásnak a csatornái gyakorlatilag nem léteznek, a döntéshozók, Page 8 of 81

9 szakpolitika-formálók pedig nem nagyon építenek a tapasztalatátadásban rejlő lehetőségekre A tapasztalatátadási tevékenység elemei az EQUAL programban A tapasztalatátadási tevékenységnek vannak standard elemei, ezek közül a leglényegesebbek az alábbiak: Az innovatív megoldások és gyakorlatok beazonosítása Az innovatív megoldások és gyakorlatok validálása Termékfejlesztés vagyis az arra alkalmas megoldások hasznosítható, továbbadható formába hozása (ez akár jelentheti több innovatív elem komplex megoldássá történő összekapcsolását is) Disszemináció, vagyis az innovatív, átvehető megoldásokra vonatkozó információk elterjesztése a célcsoportok körében Tapasztalatok átadása, az innovatív megoldások, új módszerek bevezetésének segítése, támogatása A tapasztalatátadás a közötti magyar EQUAL program végrehajtásának részeként A Magyarországi EQUAL program végrehajtása három szakaszra tagolódik: Előkészítő szakasz A projektvégrehajtás szakasza A tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikákba január június július június július december Előkészítő szakasz Az előkészítő szakasz június 30-ig tart. Az előkészítő szakasz célja a tartós együttműködésre alkalmas és eredményes projektvégrehajtást biztosítani képes fejlesztési társulások létrehozása és megerősítése. Ebben az időszakban kerül sor a kiválasztott fejlesztési társulások hazai és nemzetközi együttműködésének megerősítésére, a fejlesztési társulási megállapodások kialakítására, valamint s ez kiemelt fontosságú a tapasztalatátadás szempontjából valamennyi FP-nek el kell készítenie a tapasztalatátadási tervét. A projektvégrehajtás szakasza A projektvégrehajtás szakasza közvetlenül követi az előkészítő szakaszt. A fejlesztési társulások ebben a szakaszban hajtják végre az előkészítő szakaszban kialakított munkaprogramot. Page 9 of 81

10 A projektvégrehajtás koordinációja és nyomon követése, valamint a projektekhez kapcsolódó szakmai segítségnyújtás az Irányító Hatóság feleőssége, az ezekkel kapcsolatos konkrét feladatokat az OFA EQUAL Programiroda hajtja végre. A tapasztalatok átadása és beépítése a szakpolitikákba Ahogyan arra már utaltunk, a tapasztalatátadás az EQUAL program működését meghatározó egyik lényeges alapelv. Fontosságát az is jelzi, külön kiemelt tevékenységként kerül megjelenítésre a programvégrehajtás során. A tapasztalatátadási folyamat a végrehajtással párhuzamosan megkezdődik. A tapasztalatátadási stratégia alapvetően az ebben a szakaszban (Action 3) végrehajtandó tevékenységek kereteit határozza meg KERET JOGSZABÁLYOK ÉS DOKUMENTUMOK A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁHOZ A tapasztalatátadási stratégia természetesen integráns része az EQUAL programnak, éppen ezért kidolgozása során támaszkodni szükséges az alapvető keretdokumentumokra. A keretdokumentumok közül a legfontosabbak az alábbiak: / EK rendelet a Strukturális Alapokra vonatkozó általános rendelkezésekről. Ez az általános rendelet szabályozza a strukturális alapok, így az EQUAL közösségi kezdeményezést is finanszírozó Európai Szociális Alap felhasználását. A tapasztalatátadás tekintetében nem tartalmaz konkrét előírásokat, a stratégia kidolgozásánál elveinek és filozófiájának figyelembe vétele szükséges / EK rendelet az Európai Szociális Alapról. Ez a rendelet az Európai Szociális Alapra vonatkozó specifikus szabályokat tartalmazza. Az EQUAL programra vonatkozóan konkrét szabályokat nem tartalmaz, azonban kijelöli az ESZA keretében finanszírozható beavatkozási területeket Bizottsági Kommunikáció irányelvek az EQUAL Közösségi Kezdeményezés második szakaszának végrehajtásához. Ez a dokumentum általános irányelveket határoz meg a program végrehajtásához kapcsolódóan. Külön fejezetben (9. fejezet) foglalkozik a tapasztalatátadással kapcsolatos kérdésekkel, orientálva a stratégia kidolgozását. Rámutat arra, hogy a tapasztalatátadás nem korlátozódik az eredmények elterjesztésére (disszemináció), sokkal inkább a fogalom szélesebb értelmezésének van létjogosultsága. Hangsúlyozza továbbá a tagállamok és a fejlesztési társulások felelősségét a sikeres tapasztalatátadásban tagállami és közösségi szinten egyaránt. Page 10 of 81

11 EQUAL Programdokumentum (Community Initiative Programme CIP). A hazai EQUAL program végrehajtásának alapdokumentuma, meghatározza a program stratégiáját, a prioritásokat és a végrehajtás kereteit. A Programdokumentum a 6.4 fejezet keretében foglalkozik a tapasztalatátadással összefüggő kérdésekkel. Ez a dokumentum írja elő, hogy az Irányító Hatóságnak el kell készítenie a tapasztalatátadási stratégiát, amit a Monitoring Bizottság jóváhagy. Meghatározza a tapasztalatátadáshoz kapcsolódó lehetséges tevékenységek körét, valamint a tapasztalatátadás érdekében támogatható tevékenységeket is. Hangsúlyozza a fejlesztési partnerségek, a tematikus hálózatok és a tematikus csoportok szerepét a tapasztalatátadási folyamatban, illetve kijelöli a végrehajtó intézmények és a Monitoring Bizottság legfőbb tapasztalatátadáshoz kapcsolódó feladatait EQUAL Programkiegészítő Dokumentum Ez a dokumentum határozza meg a program végrehajtásával összefüggő részletes feladatokat és szabályokat, a Programdokumentumra építve. A Programkiegészítő Dokumentum 10. fejezete tartalmazza a program végrehajtásához kapcsolódó Tapasztalatátadási Tervet. A horizontális tapasztalatátadásra vonatkozóan a terv az alábbi fő elemekből álló folyamatot határozza meg: A Fejlesztési Partnerségek Tematikus és Innovációs Fórumokat (TIF) szerveznek A TIF-ek folyamatos tájékoztatást biztosítanak a projektekről a partnerek felé A TIF-ek megszervezéséhez és működtetéséhez az EQUAL NPI folyamatos segítséget biztosít A TIF-ektől származó információkat az IH továbbítja a Tematikus és Innovációs Bizottság felé, valamint biztosítja nyilvánosságra hozatalukat A vertikális tapasztalatátadási folyamat fő elemei: o o o o o o A nemzeti szintű tapasztalatátadással kapcsolatos stratégiát az IH tervezi meg és irányítja A tevékenységek megszervezését, koordinálását az EQUAL NPI végzi Információgyűjtés a projektek szakmai tartalmáról Az összegyűjtött információk rendszerezése, az egyes FP-k szakmai innovációjának vizsgálata (szakértők) Az FP-ktől és a TIF-ektől származó információk továbbítása a TIB felé A TIB nemzeti szintű tapasztalatátadás elsődleges színtere EQUAL Intézményfejlesztési Stratégia (IFS) Ahogyan arra a stratégia bevezetőjében is utaltunk, jelen szakértői segítségnyújtási PHARE projekt keretében több, egymástól jól elkülöníthető feladat került végrehajtásra. Ezen feladatok egyike (Task 1) az EQUAL IFS kidolgozása volt. Az IFS kidolgozásának célja az volt, hogy felhívja a figyelmet azokra a tényezőkre, illetve Page 11 of 81

12 további fejlesztési lehetőségekre, amelyek biztosítják az EQUAL sikeres megvalósítását, valamint projekt megvalósításában részt vevő partnerek által a korábbiakban megszerzett nemzetközi tapasztalatok hasznosítását. Az IFS a fentebb hivatkozott dokumentumokhoz képest nem fogalmaz meg addicionális követelményeket a tapasztalatátadási tevékenységre vonatkozóan EQUAL Program PR és Kommunikációs Stratégia Ez a stratégiai dokumentum szintén a jelen szakértői segítségnyújtási program keretében került kidolgozásra, a Task 6 részeként. A tapasztalatátadási stratégia, valamint a PR és Kommunikációs Stratégia a következő területeken, feladatok kapcsán érintkezik. Web felület működtetése 4 műhelymunka szervezése évente Zárókonferencia szervezése Hírlevél A kapcsolódó linkek segítségével információk, s a tapasztalatátadáshoz szükséges példák, módszertani anyagok jutnak el a célcsoportokhoz. A kommunikációs lehetőségen túl a tematikus műhelymunkák szervezése az innovációk kikristályosítását, a tapasztalatátadás hatékony munkaformáinak megbeszélését is lehetővé teszi. A zárókonferencia az eredmények bemutatását szolgálja, mely a PR és tapasztalatátadási célokat egyaránt szolgálja. A hírlevél szerkesztése a projektekre vonatkozó információk cseréjét segíti, de hatékony eszköze a speciális módszerek, eljárások, munkaformák széles körben való ismertté tételére is. A sajtóval való együttműködés A nyilvánosság szerepe mindkét stratégia esetében kulcsfontosságú. A rendszeresen megjelenő sajtóközlemény, a média által közvetített jó gyakorlatok kedvező hatása a tapasztalatátadási stratégia megvalósítása során is érvényesül. Publikált tanulmányok, módszertani kézikönyvek, dokumentált eljárások közzététele. Tematikus Hálózatok működtetése Adatbázis működtetése A termékleírások jó gyakorlatok, folyamatok dokumentációja, az erre vonatkozó kutatások, szakmai anyagok publikációja jó hatással van mind a horizontális, mind a vertikális tapasztalatátadási stratégia megvalósulására. Egyfelől az interaktív kommunikáció színtere, ahol megerősödnek a kapcsolatok, szakmai partnerségek szerveződnek, másfelől a projektek, a munkamódszerek ismertté válnak, s a közös legjobb elemek kikristályosításával legjobb gyakorlat ajánlások születnek. A lehetséges partneri körre vonatkozó adatbázis folyamatos fejlesztése biztosítja a hatékony Page 12 of 81

13 kommunikációt, s lehetővé teszi a partnerek bevonását a szakmai fejlesztési folyamatokba, melynek eredményeként új modellek alakulnak ki Képzési stratégia illetve mainstreaming képzési anyag Jelen projekt részeként, a Task 3 keretében került kidolgozásra az EQUAL intézményrendszer Képzési stratégiája és középfokú képzési terve, valamint egy képzési programterv első félévére, ami egyben a projekt keretében végrehajtott képzések alapját is jelentette. A képzési stratégia az EQUAL Közösségi Kezdeményezési Program megvalósításában közreműködő szakemberek felkészítésének és képzésének keretet adó dokumentum, amely magában foglalja a szervezet erőforrásainak, kompetenciáinak felmérését, a SWOT analízis, és a legjobb európai gyakorlat megismerésére irányuló megbeszélés eredményeit. Mindezek mellett felvázolja a képzési program eléréséhez kapcsolódó célokat és stratégiát, annak egyes elemeit, prioritásait, valamint javaslatokat fogalmaz meg a megvalósítandó konkrét képzésekre vonatkozóan is. Mivel a tapasztalatátadási munka az EQUAL program végrehajtásának kiemelkedő jelentőségű eleme, ezért a képzési stratégia és terv keretében szerepet kap az intézményrendszer releváns munkatársainak tapasztalatátadással összefüggő feladatok eredményes végrehajtására való felkészítése. Ennek érdekében a terv a következő konkrét képzésekre vonatkozó javaslatokat tartalmaz: félév: Transznacionalitás, tapasztalatátadás és tematikus munka háromnapos képzési modul félév: Nemzeti tematikus hálózatok képzés félév: Tapasztalatátadás és nemzetközi tematikus munka képzés A képzési stratégia mellett a Phare projekt keretében kialakításra került egy komplex tapasztalatátadási képzési anyag, mely alapismereteket tartalmaz az intézményrendszer releváns szereplői számára, azonban alapul szolgálhat a tapasztalatátadási folyamat többi szereplőinek (elsősorban az FP-k) képzéséhez is Kétéves munkaterv Szintén a Phare projekt keretében (Task2) került kidolgozásra az EQUAL program kétéves munkaprogramja. A munkaprogram az Intézményfejlesztési Stratégiával, valamint az EQUAL Működési Kézikönyvvel összhangban tartalmazza mindazokat a konkrét feladatokat amelyeket során kell végrehajtani a program keretében. A munkaprogram ennek megfelelően foglalkozik a tapasztalatátadással kapcsolatos konkrét feladatokkal is A STRATÉGIA ALKALMAZÁSA Kik használják? Jelen stratégia nem elméleti anyag, hanem olyan munkadokumentum, amely konkrét feladatokat fogalmaz meg a tapasztalatátadási folyamat kulcsszereplői számára. Page 13 of 81

14 Jelen stratégia szempontjából kulcsszereplőknek tekintjük azokat a szervezeteket, akik közvetlenül és aktívan részt vesznek a stratégia megvalósításában. Bár a tapasztalatátadás, az EQUAL program támogatásával kialakuló innovatív megoldások továbbvitele, beépítése a szakpolitikákba alapvetően számos intézmény számára fontos, a stratégia alkalmazása és végrehajtása alapvetően az EQUAL intézményrendszer szereplőinek szervezeteinek - a közvetlen érdeke. A Programkiegészítő Dokumentumban megfogalmazottakkal összhangban a stratégia kidolgozásáért és végrehajtásáért az Irányító Hatóság a felelős, végrehajtásában aktív szerepet vállal az OFA EQUAL Nemzeti Programiroda, az EQUAL Monitoring Bizottság, valamint az Innovációs és Tapasztalatátadási Albizottság. Mindezen szervezetek mellett azonban a stratégia végrehajtásában az igazi főszereplők maguk a fejlesztési partnerségek, amelyek szintjén létrejöhetnek, kikísérletezésre kerülnek a jó gyakorlatok, innovatív megoldások, és amelyeknek aktív szerepet kell vállalniuk az információk terjesztésében és a tapasztalatok tényleges átadásában is. Az Irányító Hatóság és a Nemzeti Programiroda számára a stratégia valódi munkadokumentum, számukra közvetlenül fogalmaz meg feladatokat, a napi gyakorlatban kell alkalmazniuk. A Monitoring Bizottság és az Innovációs és Tapasztalatátadási Albizottság egyrészről döntéshozó valamint monitoring szerepet tölt be a tapasztalatátadási folyamattal kapcsolatban, másrészről azonban aktív részesei is annak, különösen a folyamat vertikális dimenziójának. Ennek megfelelően a stratégia közvetve számukra is fogalmaz meg feladatokat, amelyeket az Irányító Hatóság közvetít feléjük. A fejlesztési partnerségek számára a stratégia egyrészt orientáló jellegű dokumentum, segíti, támogatja a tapasztalatátadási tevékenységet, másrészt azonban konkrét feladatokat is jelöl ki számukra. Fontos még megemlíteni, hogy a tapasztalatátadási tevékenységet a fejlesztési partnerségek részben közvetlenül, részben pedig a tematikus hálózatokon, valamint a tematikus és innovációs fórumokon keresztül végzik, ebben az értelemben tehát a stratégia a hálózatok és munkacsoportok számára is lényeges, a gyakorlatban alkalmazandó dokumentum Folyamatos frissítés A stratégia elkészítését követően a Monitoring Bizottság elé kerül, jóváhagyásra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a jóváhagyás pillanatától kezdve a stratégia kőbe vésett, változtathatatlan dokumentummá válik. Két szempontból is lényeges, hogy a stratégia folyamatosan változó, fejlődő dokumentum legyen: Egyrészt a tapasztalatátadási tevékenység csak abban az esetben lehet eredményes, ha a stratégia egy élő dokumentum, amely képes a környezeti feltételek változására reagálni. Másrészt jelenleg még nem ismertek azok a termékek, amelyek a tapasztalatátadási folyamat középpontjában állnak majd; a termékek körvonalazódásával párhuzamosan szükségessé válik a stratégia kiegészítése, Page 14 of 81

15 finomhangolása, hiszen csak így lehetséges a termékközpontú megközelítés alkalmazása. Ennek megfelelően az Irányító Hatóságnak fontos feladata a stratégia rendszeres felülvizsgálata, szükség esetén kiegészítése, módosítása Kiegészítés módszertani útmutatókkal A tapasztalatátadási stratégia alkalmas arra, hogy meghatározza a tapasztalatátadási tevékenység kereteit, fő irányait és a legfontosabb feladatokat a kulcsszereplők számára. Ebben az értelemben módszertani dokumentumnak is tekinthető, arra azonban nem alkalmas és nem is ez a célja hogy a tapasztalatátadási folyamat minden egyes lépéséhez a szereplők számára részletes módszertani útmutatást biztosítson. Ugyanakkor a tapasztalatátadás csak akkor lehet eredményes, ha a szereplők birtokában vannak a szükséges módszereknek, eszközöknek, azokat képesek alkalmazni a gyakorlatban is. Éppen ezért a stratégiát feltétlenül ki kell egészítenie gyakorlati módszertani útmutatóknak csakúgy, mint szükség esetén képzéseknek is. Az intézményrendszer szereplői számára szükséges képzések ahogyan arra már utaltunk az fejezetben - beépítésre kerültek a képzési stratégiába, illetve a féléves képzési tervekbe. Ezen túlmenően azonban fontos, hogy az intézményrendszeren kívüli szereplők is megfelelő felkészítésben részesüljenek. A stratégia szerepe az, hogy jelezze azokat a pontokat, lépéseket, ahol szükséges módszertani útmutatók kifejlesztése (illetve a legtöbb esetben adaptálása), valamint képzések biztosítása. Page 15 of 81

16 2. AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN 2.1. MÓDSZERTANI ALAPELVEK A stratégiaépítést segítő módszertani elemek kiválasztásakor három elvárást fogalmaztunk meg. A módszerek tegyék lehetővé, hogy: a meglévő tapasztalatok felhasználásra kerüljenek, a már működő tapasztalatátadási rendszerek (pl. EQUAL honlap) beépüljenek, már a tervezésben vegyenek részt a stratégia megvalósításában kulcsszerepet játszó személyek, szervezetek Az elvárások érvényesülése érdekében rögzítettük a stratégiaalkotás módszertani alapelveit A korábbi tapasztalatok felhasználása A stratégia kereteinek kialakításakor törekedtünk arra, hogy a már meglévő tapasztalatátadási technikákat, előzményeket széles körben összegyűjtsük, s a formálódó új tapasztalatátadási stratégiát a meglévő szükségletekre és tapasztalatokra építsük. A meglévő tapasztalatok, lehetőségek és akadályok megismerése, összegyűjtése szükségszerű volt ahhoz, hogy az EQUAL program stratégiája illeszkedjen a hazai szakmai és szakmapolitikai környezet feltételeihez, s kirajzolódjon a szükségszerű változások köre is A partnerség elvének érvényesítése A stratégiaalkotási folyamat során fontos szempontnak tekintettük, hogy a tapasztalatátadási stratégia tervezésének első szakasza is a leendő partnerekkel való együttműködésben valósuljon meg. Így kívántuk biztosítani az EQUAL program tervezőinek, megvalósítóinak, szakmapolitikai szereplőinek bevonását a tapasztalatátadás stratégia fő pilléreinek kijelölésébe, a szükségszerűnek ítélt közös akciók kereteinek kialakításába, s a stratégia megvalósítását veszélyeztető lehetséges akadályok elemzésébe Az innováció szempontjának előtérbe helyezése Az EQUAL program egyik legfontosabb eleme az újszerű megközelítések kikísérletezése. Éppen ezért a stratégiaalkotás során, de az akciók tervezése során is fontosnak tartottuk az innovációk előtérbe kerülését, új módszertani elemek kialakítását, alkalmazását mind a stratégia tervezése, mind megvalósítása során. Az innováció azonosítására, az innovatív elemek meghatározására, körülírására önálló munkaformákat emeltünk be a stratégiába. E munkaformák módszertani hátterének kialakításakor törekedtünk a nemzetközi tapasztalatok (lásd portugál, francia, ír stb.) átvételére. Page 16 of 81

17 A fősodorba helyezés, vagy mainstream-elvek kiemelése A tapasztalatátadás kiemelt szerepe az EQUAL program különös sajátossága. A korábbi programokkal ellentétben itt a tapasztalatok átadása, az innovációk beépülése a szakmapolitikai programokba, a hazai szabályozórendszerekbe, az intézményrendszerbe nem csak eshetőség, hanem a szükségszerűség szintjén fogalmazódik meg. Ami eddig modellkísérlet volt, a sikeres kísérletek összegzésének eredményeként a rendszerszerű működés kritériumává, keretévé válik. A stratégia keretei között ezért számos olyan fórumot, akciót jelenítettünk meg, ahol a rendszerfeltételek változása, az új működési keretek módszertanának kidolgozása s gyakorlatba való illesztésének előkészítése megvalósulhat Multidiszciplináris és multiszektoriális megközelítés A hatékony tapasztalatátadás érdekében törekedünk arra, hogy a szakmaközi és ágazatközi párbeszéd lehetősége is minél teljesebb körben valósuljon meg mind a tervezés, mind a megvalósítás során. A hatékony tapasztalatátadás akcióinak tervezésében is kiemelt szerepet tulajdonítottunk a multidiszciplináris és multiszektoriális elvek érvényesülésének. A programmal kapcsoltba kerülő szakemberek (PR, pénzügyi, szakmai, adminisztratív) közös nyelvének kialakítása annak érdekében, hogy működőképes új struktúrák, s használható új jogszabályok szülessenek éppoly elengedhetetlen, mint az eltérő szakmai területek párbeszéde (foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, nőpolitika, menekültügy, társadalombiztosítás, pénzügypolitika stb.) Termékközpontú megközelítés A stratégia középpontjában a tapasztalatátadási folyamat termékközpontú megközelítése áll. Ennek lényege, hogy a projektek keretében létrejövő újszerű megoldásokat, gyakorlatokat komplex, átgondolt termékké kell fejleszteni, mert csak ebben a formában alkalmasak a tapasztalatok közvetítésére A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁNAK FOLYAMATA, ALKALMAZOTT KONKRÉT MÓDSZEREK A stratégia kidolgozása során az alulról fölfelé ( bottom-up ) építkezés elvét tartottuk szem előtt. A lehető legszélesebb kört igyekeztünk bevonni a közös gondolkodásba, a stratégia fő céljainak kitűzésébe, és eleminek kimunkálásába. A stratégia tervezése során 3 eszközzel és 4 körben szólítottuk meg a partnereket Adatbázis készítése a lehetséges partnerek köréről A tapasztalatátadási stratégiakészítésének első állomásaként egy viszonylag széles körű (több mint 400 szervezetet tartalmazó) adatbázist készítettünk. A kérdőíves felmérés eredményeképpen közel 100 szervezetről állnak rendelkezésre részletes adatok, melyek egy ACCESS adatbázisban kerültek feldolgozásra. s alkalmas a szűkebb szakmai körökkel való kapcsolattartásra (pl. célszervezetek, női szervezetek stb.) éppúgy, mint a rendszer egészével történő kommunikációra. Page 17 of 81

18 Az adatbázis célja, hogy mind teljesebb körben ismertté váljon a tapasztalatátadás horizontális szintjének lehetséges partneri köre. Ez a kör a későbbiek során bevonható a programra vonatkozó információk terjesztésébe, szakmai vitákba, s potens pályázói körként lehetőséget biztosít a közös szakmai nyelv kialakulásához, stratégiai célok elfogadásához, mindeközben a párbeszéd lehetséges színterévé válik. Az adatbázis első 300 szervezete az ismert foglalkoztatási célú civil szervezetek köre volt, valamint az EQUAL program tájékoztató napjain részt vett szervezeteket is felkértük az együttműködésre. Az adatbázis a hólabda módszernek köszönhetően folyamatosan bővül. Az adatbázisba bekerült szervezetek ugyanis további javaslatokat tehetnek olyan szervezetek bevonására, akik még nem szerepelnek az adatbázis nyilvántartásában. Ennek köszönhetően mára egy közel 500 szervezetet számláló kommunikációs hálóval rendelkezünk, melyet a program egyik eredményeként átadunk a Nemzeti Programiroda számára, bízva abban, hogy a háló fenntartása és építése egy jó szakmai holdudvart biztosít majd az EQUAL programnak Szakértői interjúk készítése A tapasztalatátadási stratégiára vonatkozó megrendelések és a korábbi tapasztalatok összegyűjtése érdekében szakértői interjúkat készítettünk a program kulcsszereplőivel, s néhány- a politikai életben is meghatározó szerepet játszószakpolitikussal. (államtitkárok, főosztályvezetők, osztályvezetők az IH, az FMM és az ICSSZEM részéről, az OFA EQUAL Programiroda vezetői). Az interjúk célja volt egyfelől, hogy betekintést nyerjünk a döntéshozók, a lehetséges megrendelők gondolkodásába, javaslatokat gyűjtsünk a vertikális tapasztalatátadási stratégia hatékony módszertani elemeire vonatkozóan. Megismerjük, milyen területre és munkaformára a leginkább nyitottak a stratégiai tervezők, döntéshozók, mit javasolnak kulcselemként egy tapasztalatátadási stratégia számára. Másfelől a szakértői interjúk lehetőséget biztosítottak azoknak a körülményeknek a feltárására is, amelyek az eddigi időszakban akadályozták a mainstream változását, s feltehetőleg nehézséget jelentenek a most készülő tapasztalatátadási stratégia megvalósítása során is. Az interjúk nagymértékben hozzájárultak a most készülő stratégia kockázatelemzéséhez Fókuszcsoportos interjúk készítése A helyzetelemzés részeként fókuszcsoportos interjúk is készültek. A fókuszcsoportos interjúk elé három célt állítottunk: az innovatív megközelítések, termékek és módszerek szabályainak, eljárásainak azonosítása, az elterjesztés eddig alkalmazott leghatékonyabb formáinak megismerése, a tapasztalatátadás célszemélyeinek/szervezeteinek azonosítása, feladataik körvonalazása, A fókuszcsoportos interjú keretében a fenti célok elérése érdekében- törekedtünk a horizontális tapasztalatátadásban érintett lehetséges partnerek minél szélesebb körű bevonására, véleményeik, tapasztalataik beépítésére a tapasztalatátadási stratégia tervezési folyamatába. A fókuszcsoportos forma lehetővé tette egy időben Page 18 of 81

19 partner együttes jelenlétét, tapasztalatának megjelenítését, s véleményének kinyilvánítását a formálódó stratégia egyes elemeivel kapcsolatban. (Az interjúk jelenléti íveinek másolatát az 1. sz. mellékletben csatoltuk.) A fókuszcsoportos interjúk célcsoportja az adatbázisban szereplő szervezetek köre volt. Egy adatlappal kerestük meg valamennyi partnert, s megkérdeztük, részt vennee egy fókuszcsoportos interjún, melynek célját, s kereteit röviden egy kísérőlevélben vázoltuk. (Az adatlapot és a kísérő levelet lásd a.. sz. mellékletben!) A közel kétszáz együttműködni kívánó szervezetet 4 fókuszcsoportos alkalomra elosztva vontuk be a munkába. Az egyes alkalmak szervezésekor törekedtünk az EQUAL program egyegy szakmai területének megjelenítésére. Első alkalommal a tartósan munka nélkül lévő személyek körében tevékenykedő szervezeteket invitáltuk, második alkalommal a foglalkoztatási célú nonprofit szervezetek 20 tanácsadóját hívtuk, harmadik alkalommal a megváltozott munkavégző képességű személyeket foglalkoztató szervezetek, célszervezetek munkatársai kaptak meghívót, végül a női szervezeteket hívtuk a 4. fókuszcsoportra. Természetesen ezen túl minden fókuszcsoport nyitott volt a többi célcsoport segítői számára is. A fókuszcsoportokban alkalmanként részt vettek az IH és az EQUAL Nemzeti Programiroda munkatársai. (A fókuszcsoporton résztvevő szervezetek jelenléti ívét lásd az 1. sz. mellékletben!) A fókuszcsoportok kb. 80 résztvevőjét (alkalmanként fő) kétszer másfél órás blokkban a következő témakörökben kérdeztük meg: (A fókuszcsoportos interjúkon alkalmazott kérdések részletezését a 2. sz. mellékletben csatoltuk) A fókuszcsoportos interjú főbb kérdésblokkjai: Milyen korábbi tapasztalatokkal rendelkeznek a humánerőforrás fejlesztéssel kapcsolatos programok terén? Milyen a sikeres termék? A sikeres programok sikerkritériumai. Milyen akadályok, nehézségek merülnek fel a tapasztalatátadás tartalmának azonosításakor? Mit tekint innovációnak? Mennyire tekinti a korábban megvalósult programokat innovatívnak? Mit adna át másoknak a nálunk megvalósult modellkísérleti programokból? Hogyan írható körül a tapasztalatátadásra érdemes módszer, programelem? A hatékony tapasztalatátadás feltétele, módszere, időzítése? Sikerkritériumok, melyek az innováció továbbélését, rendszerré válását segítik? A tapasztalatátadás szempontjából fontos célcsoportok meghatározása. Vannak-e tapasztalatai telepített programokról, mint a szervezett tapasztalatátadás formáiról? Milyen jellemző szabályszerűségei vannak ennek a programnak? A legjobb gyakorlat kiválasztásának módszere itthon és az EU-ban. Milyen módszerek, lehetséges eljárási formák ismeretek? Javaslatok a közötti időszakra vonatkozó stratégiai tervezés tapasztalatátadási folyamat módszerére és tartalmára. Page 19 of 81

20 A fókuszcsoportos interjúk során számos javaslat született, melyet beépítettünk a stratégiába, s még több probléma került felszínre, melyek figyelembevétele mindenképpen szükségszerű a tapasztalatátadási stratégia megvalósítása során. (Lásd 3.2. pontot!) Workshopok a fejlesztési partnerségekkel A tapasztalatátadási stratégia kialakításának utolsó állomásaként tervezzük szakmai workshopok lebonyolítását a tapasztalatátadási folyamat legfontosabb szereplőivel, a fejlesztési partnerségekkel. Ezeken a workshopokon a fejlesztési partnerségekkel egyeztetésre kerülne a tapasztalatátadási stratégia javasolt tartalma, megvitatásra kerülnének az egyes szereplők feladatai, a partnerségek képviselői segítséget kapnának a tapasztalatátadással kapcsolatos feladataik végrehajtásához. ezek az alkalmak lehetőséget kínálnak a stratégiai főbb kereteinek bemutatására, a formálódó stratégiai nyilvánosságának biztosítására A STRATÉGIA FELÉPÍTÉSE A helyzetleírás A tapasztalatátadási stratégia felépítése során a meglévő helyzet elemzését végezzük el, s utalunk azokra a tapasztalatokra, kialakult gyakorlatokra, melyek figyelembe vétele valószínűsíti a stratégia megvalósulásának sikerét, illetve összefoglalja a lehetséges kockázatokat. A helyzetelemzés során figyelembe vettük a kísérleti EQUAL Program tapasztalatait, a szakértői interjúk legfőbb üzeneteit és a fókuszcsoportos interjúk tanulságait. A helyzetleírás során kitérünk azokra a már meglévő rendszerekre, szakmai hálózatokra, melyekre a tapasztalatátadás során lehet építeni, s felhívjuk a figyelmet néhány kifejezetten hazai sajátosságra, melyek várhatóan nehezítik a stratégia megvalósítását A szakpolitikai prioritások meghatározása A stratégiai tervek készítése során elengedhetetlen a peremfeltételek figyelembe vétele. Milyen uniós és hazai stratégiákhoz kell illeszteni a formálódó stratégiát? Melyek a nemzeti foglalkoztatáspolitika, szociálpolitika, esélyegyenlőségi politika legfőbb célkitűzései, amelyek valószínűsítik, illetve korlátozzák egy-egy javaslat eredményét a szervezetei keretek, jogszabályi változások terén? A szakpolitikai prioritások helyes sorrendjének feltárása irányt mutathat a horizontális Tematikus Hálózatok szervezéséhez, s nyitott ajtót jelenthet egyes innovációk rendszerbe építéséhez A javasolt stratégia folyamatának rögzítése A tapasztalatátadási folyamat négy szakaszának bemutatására kerül sor ebben a fejezetben: a termékek fejlesztése az innováció és a közvetítésre szánt tapasztalat (módszer, eljárás stb.) azonosítása Page 20 of 81

21 a tapasztalatátadás célcsoportjai számára az üzenet, az innováció szakmai/módszertani rendszerének megfogalmazása (a policy nyelvére történő lefordítása) az üzenet közvetítésének megvalósítása, a megfelelő eszközök és munkaformák igénybevételével follow-up annak vizsgálata, hogy mennyire sikeres az új megoldás A tapasztalatátadás célcsoportjainak, színtereinek meghatározása A tapasztalatátadás célcsoportjának, helyszínének és módszerének meghatározása egymást feltételező folyamat, ezért a tapasztalatátadás szereplőinek és szintereinek meghatározását párhuzamosan végezzük, miközben utalunk a lehetséges módszerek alkalmazására. Az általános stratégiai elemek mellett kitérünk a 4 EQUAL témakör specialitásaira is. Page 21 of 81

22 II. A STRATÉGIA Page 22 of 81

23 1. HELYZETLEÍRÁS A közösségi kezdeményezések, ezen belül az EQUAL Program célja is az, hogy az érintett területeken újszerű módszereket, megközelítéseket kísérletezzenek ki, új eszközöket próbáljanak ki, eljárási formákat teszteljenek és a sikeresen bevált módszereket terjesszék, azzal a céllal, hogy átalakítsák és frissítsék, formálják a szakmapolitika intézményrendszerét, eszköztárát. Az EQUAL program tapasztalatátadási stratégiájának megvalósítása is azt jelenti, hogy folyamatok, rendszerek fejlesztése, átalakítása, a szakmapolitikai eszközök evolúciója valósul meg abból a célból, hogy csökkenjen a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű személyek esélytelensége, s új szemlélet jelenjen meg a szakmapolitikai fejlesztések minden szintjén. A rendszer innovációja néhány országban már hatékony tapasztalatátadási módszertani alapokra támaszkodva zajlik. Ezek közé az országok közé sorolhatjuk pl. Portugáliát, vagy Franciaországot TAPASZTALATÁTADÁSI MODELLEK AZ EURÓPAI UNIÓBAN A EU Foglalkoztatási Stratégiája, s ezen belül is a lisszaboni célkitűzések megvalósítása komoly szakmai, módszertani fejlesztő munkát vár el az Európai Szociális Alappal gazdálkodó nemzeti szervezetektől. A célkitűzések megvalósítása nagy kihívás minden ország számára, s az innovációk, melyek az EU Foglalkoztatási Stratégiájának megvalósításához, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Akcióterv megvalósításához vezetnek nem véletlenül állnak az érdeklődés középpontjában. Az innovációk és a tapasztalatátadás hatékony formáinak kikísérletezésében vezető szerepet töltenek be a közösségi kezdeményezések, amelyek mindig is a strukturális alapok kísérleti műhelyeiként működtek. Az EQUAL Közösségi Kezdeményezés keretén belül az utóbbi években 2 alkalommal is előkerült a foglalkoztatás területén felszínre kerülő jó gyakorlatok módszertanának átadása május én Barcelonában, majd április én Dublinban is a tapasztalatátadás módszertana, hálózata állt a középpontban. Az itt keletkezett dokumentumok a meghatározó pillérei valamennyi tagországban keletkezett tapasztalatátadási stratégiának A francia modell A francia modellben a stratégia hét alapvető lépése a következőképpen néz ki: Információgyűjtés az EQUAL projektekről tematikus területenként (forrás a projektadatbázis) EQUAL projektek elemzése altémák azonosítása altémánként egy-egy jellegzetes projekt kiválasztása nemzeti munkacsoport létrehozása (legalább 18 hó időtartam) projektpéldák szolgáltatása, feltételezések, kérdések megfogalmazása egyeztetés a köz és magánszféra döntéshozóival (monitoring bizottsági tagok) eredmények véglegesítése (publikációk, filmek, konferenciák) Page 23 of 81

24 az eredmények kommunikálása, terjesztése A portugál modell A portugál modellben az innovatív termék azonosításának módszertana a legkidolgozottabb elem. A tapasztalatátadási stratégia központi szereplője mint általában az EU többi tagállamában- a tematikus hálózatok rendszere. A tematikus hálózatok rendszere a következő területekre koncentrál: az ismeretek/tudás megosztása, a tapasztalatok cseréje és az egymástól való tanulás előtérbe állítása új módszerek, eljárások generálása valamennyi tematikus hálózatban, az adott téma specialitásait figyelembe véve a termékek és folyamatok validálása a projekt résztvevők részvételével a hatékony módszerek és eredmények disszeminálása új hálózatok és partnerségek stratégiájának kidolgozása a foglalkoztatási, képzési és szociális területre gyakorolt pozitív hatás elérése A 7 tematikus hálózat munkájában általában szervezet vesz részt, önkéntes alapon, s tevékenységével hozzájárul a folyamatos és kölcsönös tanuláshoz, új módszerek és eljárások felfedezéséhez. A Tematikus Hálózatok igen gyakran általában havi egy alkalommal- találkoznak, s öntevékenyen végzik vállalt feladataikat. Valamennyi hálózatnak van egy-egy facilitátora (szakértője), aki technikai feltételek megteremtése mellett a moderációs feladatokat látja el annak érdekében, hogy a viták magas szakmai szintje biztosított legyen. Minden Tematikus Hálózatnak van egy házigazda FP-je, amely a logisztikai feltételeket biztosítja a Háló működéséhez. Valamennyi Háló munkájába bevonták a célcsoport tagjait is Az ír modell Az ír modellben különleges hangsúlyt helyeznek a munkaadói kör bevonására, szemléletének formálására, közös tevékenységek tervezésére. A munkaerőpiacon alacsony részvételt mutató társadalmi csoportok érdekében speciális támogatási formákkal és foglalkoztatási módokkal kísérleteznek, melyhez szeretnék megnyerni a munkaadók együttműködését is. Folyamatos kommunikációval igyekeznek elérni azokat a munkaerő-piaci változásokból adódó réseket, ahol a célcsoport foglalkoztatása az elsődleges munkaerőpiacon megvalósítható. Tapasztalatátadási stratégiájuk során ennek az együttműködésnek a megteremtésére, az új munkaformák kikísérletezésére koncentrálnak. Kísérleteik különösen a nem standard vállalkozási formák irányában nyitott KORÁBBI TAPASZTALATÁTADÁSI MODELLEK MAGYARORSZÁGON A korábbi tapasztalatátadási modellek leírásához a modellkísérleti EQUAL program eredményeit, a fókuszcsoportokon résztvevő közel 80 szervezet tapasztalatait, valamint a szakértői interjúk legfőbb üzeneteit összegeztük. A tapasztalatok a korábban megvalósított foglalkoztatási és humánerőforrás-fejlesztési programok Page 24 of 81

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 11. számú napirendi pontja Javaslat a TOP-5.1.1-15 Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet André Lászlóné Kerékgyártó László Fejlesztési programok és eredmények a hátrányos helyzetű fiatalok szakiskolai szakképzésének előkészítésében (1998-2006)

Részletesebben

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések

FELHÍVÁS. Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására. A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések FELHÍVÁS Helyi foglalkoztatási megállapodások, paktumok megvalósítására A felhívás címe: Helyi foglalkoztatási együttműködések A felhívás kódszáma: TOP-5.1.2-15 Magyarország Kormányának felhívása a helyi

Részletesebben

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették:

Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása. Megrendelő Káli Sándor elnök. Készítették: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Területfejlesztési Koncepció 2007-2013 Megbízó: Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Megrendelő Káli Sándor elnök Készítették: Dr. Hitesy Ágnes projektvezető HBH Euroconsulting

Részletesebben

A SZERENCSI KISTÉRSÉG

A SZERENCSI KISTÉRSÉG A SZERENCSI KISTÉRSÉG FELZÁRKÓZTATÁSI FEJLESZTÉSI PROGRAMJA 2010. ÁPRILIS MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - A Szerencsi kistérség felzárkóztatási fejlesztési programja A fejlesztési program

Részletesebben

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA

VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA Tartalomjegyzék VI. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGA...1 VI.1. Ingatlangazdálkodás... 2 VI.1.1... 2 VI.1.2. Ingatlanállomány és ingatlangazdálkodás... 3 VI.1.3. Ingatlangazdálkodási

Részletesebben

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére

a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére TERVEZET Nemzeti Erdészeti Stratégia a Nemzeti Erdőprogram - vidék- és területfejlesztés, - erdőtelepítés, - erdőszerkezet-átalakítás célprogram 2014-2020 közötti fejlesztésére Vidékfejlesztési Minisztérium

Részletesebben

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján

A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján A tervezésben résztvevő döntéshozóknak szóló ajánlások a TÁMOP 5.1.3-as program tapasztalatai alapján Autonómia Alapítvány Közösségfejlesztők Egyesülete Lechner Lajos Tudásközpont Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében

ZÁRÓ TANULMÁNY a FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében ZÁRÓ TANULMÁNY a "FoglalkoztaTárs társ a foglalkoztatásban" kiemelt projekt (TÁMOP 1.4.7-12/1-2012-0001) keretében Készítette: Civil Support Nonprofit Kft 1024 Budapest, Széll Kálmán tér 11. II. 19. 96

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok. A felhívás kódszáma: EFOP-1.4.2-16 FELHÍVÁS a gyermekeket sújtó nélkülözés újratermelődésének megakadályozására és a gyermekek esélyeinek növelésére irányuló helyi projektek megvalósítására A felhívás címe: Integrált térségi gyermekprogramok

Részletesebben

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből

Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Baranya megye fejlődésének lehetőségei a foglalkoztatási paktumok kialakításának szemszögéből Szakmai értékelő tanulmány Készítette: Logframe Tanácsadó Iroda Bt. Megbízó: Baranya Megyei Fejlesztési Ügynökség

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM

TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM SZÉKESFEHÉRVÁRI KISTÉRSÉG TERÜLETFEJLESZTÉSI STRATÉGIA ÉS OPERATÍV PROGRAM Készítette: Közép-Pannon Regionális Fejlesztési ZRT Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2008. április

Részletesebben

Szakmai ajánlat 7. lot: Társadalmi fejlesztések 1

Szakmai ajánlat 7. lot: Társadalmi fejlesztések 1 Szakmai ajánlat 7. lot: Társadalmi fejlesztések 1 A szakmai ajánlat készítésére kidolgozott ajánlatkérői elvárások A 7. lot szakmai feladatainak elvégzésére készített ajánlatunk kidolgozásakor a lehető

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából

Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából Az adaptív-elfogadó iskola projekt újraértelmezése az innováció szempontjából Gaskó Krisztina Kálmán Orsolya Mészáros Györ! Rapos Nóra * Az adaptív-elfogadó iskola projekt keretében arra vállalkoztunk,

Részletesebben

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében

Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében Fejlesztések-kutatások a pedagógusok szakmai munkájának támogatása érdekében dr. Kaposi József főigazgató 2014. október 7. Hajdúszoboszló Fejlesztési-kutatási területek 1. Háttér 2. Fejlesztések tankönyvek

Részletesebben

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY

ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ ESETTANULMÁNY TÁMOP 3.1.1. kiemelt projekt 7.3.2. A regionális oktatástervezés támogatása empirikus kutatás a közoktatás-tervezés és a regionális fejlesztés közötti kapcsolatok feltárására

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2004. november 22. (OR. en) 15074/04 CORDROGUE 77 SAN 187 ENFOPOL 178 RELEX 564 FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: az Európai Tanács Tárgy: Az EU drogstratégiája

Részletesebben

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló

Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez. Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása. 2014. évi pályázati forduló Kalauz a Pályázati Űrlap Kitöltéséhez Erasmus+ Program Mobilitási projektek (KA1) Közoktatási munkatársak mobilitása 2014. évi pályázati forduló TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ GYAKORLATI

Részletesebben

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve

A Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium nevelési programja és helyi tanterve "Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy tanítson minket a jól végzett munka örömére és izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit

Részletesebben

Sopron, 2015. május 11.

Sopron, 2015. május 11. Cím Sopron Megyei Jogú Város Integrált Területi Programja Verzió 2.0 MJV közgyűlési határozat száma és dátuma Területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős minisztériumi jóváhagyás száma és dátuma

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány A LEADER ÉS AZ INTERREG KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK SZEREPE

Részletesebben

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés

A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés 1 A kutatás eredményeit összefoglaló részletes jelentés A hároméves kutatómunka eredményeként elvárt tudományos monográfia kézirattömege mind terjedelmileg, mind tematikailag jóval meghaladja a tervezettet,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe

Szeged Megyei Jogú Város Smart City Jövőképe Szeged Megyei Jogú Város Verzió: 1.0 Készítette: Clarity Consulting Kft. Készült: 2016. január 6. 1/47 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1. SZEGED SMART CITY VÍZIÓJA... 5 1.2. A SMART CITY VÍZIÓ

Részletesebben

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények

Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013. Az eddigi eredmények Magyarország- Horvátország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Az eddigi eredmények Az első EU-s határmenti programok A 2004-es magyar csatlakozással a magyar-horvát határ belső EU határrá

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata

Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata /2014. (II. 21.) Kgy sz. határozat 2. sz. melléklete Szeged Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Városfejlesztési Stratégiájának megalapozó vizsgálata Készült a DAOP-5.1.1/B-13

Részletesebben

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

VI. MELLÉKLETEK. Tartalomjegyzék. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com VI. MELLÉKLETEK Tartalomjegyzék 6.1. melléklet Jelentkezési, tájékoztatási lap...217 6.2. melléklet Előzetes tudásszint felmérő lap...220 6.3. melléklet Tanulási forgatókönyv...221 6.4. melléklet Önellenőrző

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához

ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához ÚTMUTATÓ A LEADER Helyi Vidékfejlesztési Stratégia 2013.évi felülvizsgálatához VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM 2013. MÁRCIUS TARTALOM 1. Bevezető 2. A HVS célja és szükségszerűsége 2. A HACS szerepe a döntéshozatalban

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata

Budapest Főváros XXIII. kerület, Soroksár Önkormányzata , Soroksár Önkormányzata Településfejlesztési Koncepció Helyzetfeltáró és helyzetértékelő munkarész A dokumentáció a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Intézményi helyzetelemzések módszertani leírása, eljárásrendje, Bevezetési útmutatók a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) alkalmazásához - 1/94 -

Intézményi helyzetelemzések módszertani leírása, eljárásrendje, Bevezetési útmutatók a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) alkalmazásához - 1/94 - Intézményi helyzetelemzések módszertani leírása, eljárásrendje, eszközei Bevezetési útmutatók a Szakképzési Önértékelési Modell (SZÖM) alkalmazásához - 1/94 - TARTALOMJEGYZÉK Általános bevezető. 3 I. rész:

Részletesebben

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013)

PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) KULTÚRA PROGRAM Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség EURÓPAI BIZOTTSÁG PROGRAMKALAUZ KULTÚRA PROGRAM (2007 2013) Oktatási és Kulturális Fıigazgatóság http://ec.europa.eu/culture/index

Részletesebben

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Balaton Fejlesztési Tanács BALATON RÉGIÓ FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2007-2013 Készítette: Vital Pro Kft. 2005. december 12. Tartalomjegyzék 1 Vezetői összefoglaló 4 2 Bevezetés 11 2.1 Dokumentum célja, tervezés

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 2/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. május 8. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN!

ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE FOLT A HOMOKHÁTSÁGBAN! ÜDE-KUNSÁG Vidékfejlesztési Nonprofit Kft. Helyi Vidékfejlesztési Stratégiája 2011 Tartalomjegyzék 1. Vezetői összefoglaló 3 1.1 A Helyi Vidékfejlesztési Stratégia jövőképe 3

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/5. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. TARTALOMJEGYZÉK 7/5. SZÁM (2013. DECEMBER 10. ) MELLÉKLET 77/2013. (11.29.) PMÖ határozat

Részletesebben

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv

4. évfolyam, 8. évfolyam, 12. évfolyam, minimumszint. minimumszint. minimumszint. KER-szintben nem megadható. Első idegen nyelv. Második idegen nyelv IDEGEN NYELV Német Az idegen nyelv oktatásának alapvető célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése. A

Részletesebben

Terület- és településrendezési ismeretek

Terület- és településrendezési ismeretek Terület- és településrendezési ismeretek Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez Szerkesztette: László László Budapest 006. október A TANANYAGOT MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK SZERZŐI: DR. KÖKÉNYESI JÓZSEF

Részletesebben

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása

FELHÍVÁS. hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására. A felhívás címe: Tanoda programok támogatása FELHÍVÁS hátrányos helyzetű tanulók felzárkózását elősegítő program megvalósítására A felhívás címe: Tanoda programok támogatása A felhívás kódszáma: VEKOP-7.3.2-16 Magyarország Kormányának felhívása egyházi

Részletesebben

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS

SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS SZÜKSÉGLETFELMÉRÉS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉS MÓDSZERTANI AJÁNLÁS Készítette: Mártháné Megyesi Mária SZKTT Egyesített Szociális Intézmény Tabán Családsegítő Közösségi Ház és Dél-alföldi Regionális Módszertani

Részletesebben

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése

IV. Szakmai szolgáltatások funkcionális tervezése Magyarország-Szlovénia Phare CBC Program 2003 A határrégió emberi erőforrás potenciáljának maximalizálása támogatási konstrukció A régióban működő foglalkoztatási paktumok közötti koordináció projekt A

Részletesebben

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére

FELHÍVÁS. a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére FELHÍVÁS a szociális képzések és továbbképzések fejlesztésére és a szociális életpályamodell bevezetésére A felhívás címe: Szociális humán erőforrás fejlesztése A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.2-16 Magyarország

Részletesebben

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január

HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január HAJDÚSÁMSON VÁROSÁNAK INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. január Jóváhagyva Hajdúsámson Város Önkormányzatának /2010 (I.) képviselőtestületi határozatával 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK

AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.2.25. COM(2015) 81 final AZ ENERGIAUNIÓRA VONATKOZÓ CSOMAG A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK ÉS A TANÁCSNAK Párizsi Jegyzőkönyv terv a globális éghajlatváltozás

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Magyarországi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált

Részletesebben

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke)

Gondolatok a konvergencia programról. (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gondolatok a konvergencia programról (Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevıszék elnöke) Gyıri Iparkamara Konferenciája Gyır, 2007. január 31. A legfıbb állami ellenırzési intézmények ma már nemcsak nemzetközi

Részletesebben

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005.

Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Hajdúsági Kistérség Területfejlesztési Koncepciója és Programja HELYZETÉRTÉKELÉS 2005. Tartalomjegyzék BEVEZETÉS I. A PROGRAMOZÁS MÓDSZERTANI MEGFONTOLÁSAI... 4 II. GAZDASÁG- ÉS IPARFEJLESZTÉS... 14 III.

Részletesebben

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja

Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Budapesti Agglomeráció Területfejlesztési Koncepciója és Stratégiai Programja Végsı változat 2007. július 1 Jelen szakértıi anyag a Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Tanács megbízásából készült Szakértıi

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés

OTKA T 043 280. A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében. Zárójelentés OTKA T 043 280 A területfejlesztés és a határmenti együttműködés kapcsolata a Duna-Dráva-Száva Eurorégió térségében Zárójelentés Összegzés A hároméves kutatási program során minden, a pályázatban betervezett

Részletesebben

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés

Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés. 2009. III. negyedév. Monitoring I. szakasz zárójelentés 3K CONSENS IRODA Szakiskolai Fejlesztési Program II. XII. Monitoring jelentés 2009. III. negyedév Monitoring I. szakasz zárójelentés 2009. október 30. Tartalom 1. Bevezetés... 4 2. A jelentés célja, hatóköre...

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZSZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSE ÉS IGAZGATÁSA Budapest, 2007. KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI SZOLGÁLTATÓ ÉS KÖZIGAZGATÁSI KÉPZÉSI KÖZPONT Szerző 1. fejezet, 2. fejezet 1. pont, 5. fejezet

Részletesebben

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06.

Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. Budapest Főváros Települési Esélyegyenlőségi Programja (2017-2022) Munkaanyag Munkaanyag zárása első társadalmi egyeztetés előtt: 2016.05.06. TARTALOMJEGYZÉK 1. Vezetői összefoglaló... 4 2. Bevezetés...

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE W O b D H BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁYNYZAT JEGYZŐJE Tárgy: Budapest XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti Stratégiája 2011-2014 Tisztelt Képviselő-testület! A hazai önkormányzatok

Részletesebben

TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1

TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1 TAGÁLLAMI BESZÁMOLÓ AZ OKTATÁS ÉS KÉPZÉS 2010 MUNKAPROGRAM TERÉN TÖRTÉNT NEMZETI ELŐREHALADÁSRÓL 1 1. FEJEZET AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS TAGÁLLAMI STRATÉGIA BEMUTATÁSA 1.1. Jelenlegi helyzet 1.1.1.

Részletesebben

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás

Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Papp Gábor Előadás, 2007. október 19. Bűnözés és vándorlás Előadásomban arra teszek kísérletet, hogy a bűnözés és a vándorlás kapcsolatát, annak lehetséges megközelítési módjait elméletileg és módszertanilag

Részletesebben

Egyeztetési anyag 1. változat

Egyeztetési anyag 1. változat AZ ÉRKERTI LAKÓTELEP NAGYVÁROSIAS LAKÓKÖRNYEZETÉNEK MINŐSÉGI MEGÚJÍTÁSA ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERV VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Egyeztetési anyag 1. változat 2009. március 17. MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda,

Részletesebben

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9

AZ ISKOLA NEVELÉSI PROGRAMJA...9 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető... 6 1.1. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA... 6 1.1.1. Az intézmény adatai... 6 1.1.2. Helyzetelemzés... 6 1.1.3. Az iskola környezete... 7 1.1.4. Az iskola tanulói közössége... 7 1.1.5.

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA. az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott együttműködésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.6.17. COM(2013) 430 final 2013/0202 (COD) C7-0177/13 Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA az Állami Foglalkoztatási Szolgálatok (ÁFSz-ek) közötti fokozott

Részletesebben

OTDK-DOLGOZAT 2015 1

OTDK-DOLGOZAT 2015 1 OTDK-DOLGOZAT 2015 1 Környezeti vezetői számvitel alkalmazhatóságának kérdései a szarvasmarha tenyésztés területén, kiemelten az önköltségszámításban Questions of applicability of environmental management

Részletesebben

Veresegyházi kistérség

Veresegyházi kistérség Veresegyházi kistérség területfejlesztési koncepciója és stratégiai programja Pest megyei Terület-,Település-, Környezet Tervező és Tanácsadó Kft. 1085. Budapest, Kőfaragó u. 9. Tel: 267 05 08, 267 70

Részletesebben

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program

Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program Ajkai Szakképző iskola és Kollégium Pedagógiai Program. Nagy Zoltán igazgató Tartalomjegyzék Bevezető... 6 1. Az iskola jogállása... 7 2. A nevelő munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 8 2.1.

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv KOLLÉGIUMOK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné Stadler

Részletesebben

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése

Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése Az önkormányzatok és a civilszerveződések együttműködése ( interjú és dokumentum elemzés) Készítette: Dr. Csúth Sándor A kutatás témavezetője: Dr. Winkler György A kutatás a Magyar Közigazgatási Intézet

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA BIHARKERESZTES VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA Készítette: Közigazgatási Igazgatósága Budapest, 2010. március 5. A projekt az Európai Unió Támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul

Részletesebben

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik:

Felhívjuk a támogatást igénylők figyelmét, hogy a felhívás módosulásai az alábbi pontokat érintik: Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések című (TOP-5.1.1-15 kódszámú) felhívás Felhívjuk a támogatást

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató

Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI SZAKÁLLAMTITKÁRSÁG Egységes szerkezetbe foglalt területi kohéziós útmutató Budapest, 2008. március Közreműködő szakértő:

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2015.12.14. COM(2015) 639 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Munkahelyteremtést és növekedést támogató beruházások Az európai strukturális és beruházási alapok hozzájárulásának maximalizálása

Részletesebben

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA

BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA Budaörs Város Önkormányzata BUDAÖRS VÁROS IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJA vázlat 2010 1. BEVEZETÉS... 4 1.1. Az önkormányzatok ifjúságpolitikai feladatai... 4 1.1.1. Európai Ifjúságpolitika... 4 1.1.2. Nemzeti

Részletesebben

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag

2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag 2010. E-KÖZIGAZGATÁSI ALAPISMERETEK Oktatási segédanyag A szolgáltató állam célja, hogy az információs és kommunikációs technológiai eszközök alkalmazásával gyorsabb, INFORMATIKAI költség-hatékonyabb ISMERETEK

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALMAZÚJVÁROS 2010. január Kertes 1997 Kft. Tolnai Jánosné Dr. 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 1. BEVEZETŐ... 18 1.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA HELYZETFELMÉRŐ, HELYZETELEMZŐ ÉS HELYZETÉRTÉKELŐ

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÁLTAL FENNTARTOTT INTÉZMÉNYEK ÉS 100% TULAJDONÚ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÁSÁNAK VIZSGÁLATA Készítette: Kanyik Csaba Szollár Zsuzsa Dr. Szántó Tamás Szombathely,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés, beruházás-ösztönzés, forrásbiztosítás városfejlesztéssel

Gazdaságfejlesztés, beruházás-ösztönzés, forrásbiztosítás városfejlesztéssel G A Z D A S Á G T U D A T O S V Á R O S F E J L E S Z T É S P R O G R A M Gazdaságfejlesztés, beruházás-ösztönzés, forrásbiztosítás városfejlesztéssel J a v a s l a t ö n k o r m á n y z a t i v e z e

Részletesebben

A tudás alapú társadalom iskolája

A tudás alapú társadalom iskolája Ollé János A tudás alapú társadalom iskolája A társadalom iskolája Az oktatásban csak nehezen lehet találni olyan életkori szakaszt, képzési területet, ahol ne lenne állandó kérdés a külvilághoz, környezethez

Részletesebben

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról

Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának megvalósulásáról Arató F.: Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári egyéni összefüggő gyakorlatának 11 Arató Ferenc Feltáró jellegű kutatás a Pécsi Tudományegyetem tanári, egyéni összefüggő gyakorlatának

Részletesebben

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program

Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program Dávidné B. Hidvégi Julianna Szász Henriett A Kapu Program A Kapu Program kifejlesztője a Béthel Alapítvány amelynek jogelődje 1994-ben kezdte meg működését. Az Alapítvány fő célja a kezdetektől fogva a

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben

Tartalomjegyzék. 5. A közbeszerzési eljárás főbb eljárási cselekményei. 6. Eljárási időkedvezmények a közbeszerzési törvényben Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága INFORMÁCIÓS CSOMAG a Strukturális Alapokból és a Kohéziós Alapból származó támogatásokat felhasználó

Részletesebben

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikkére, tekintettel a Bizottság javaslatára, 2006.7.31. L 210/25 A TANÁCS 1083/2006/EK RENDELETE (2006. július 11.) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról

Részletesebben

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17.

Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA és GIMNÁZIUM NEVELÉSI TERV 2011. JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Összeállította: Bohácsné Nyiregyházki Zsuzsanna 2011. június 17. 1 JANKÓ JÁNOS

Részletesebben

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM

II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM II. KÖTET STRATÉGIA ÉS PROGRAM Sokoró Ökológiai Park Alapítvány 9081Gyırújbarát, BM köz 1. sokoroal@axelero.hu 96/456-740 2005. 2 Témavezetı: Enyingi Tibor (Sokoró Alapítvány)

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010

SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 SZÉKESFEHÉRVÁR MJV ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI PROGRAMJA 2007-2010 (TERVEZET) 2007. MÁJUS KÉSZÍTETTE: KÖZÉP-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ZRT. Tartalomjegyzék 1. A Gazdasági Program sajátosságai... 4 1.1. Gazdasági

Részletesebben

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12.

BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. BALATONFÜRED VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2008. JÚNIUS 12. I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...I-4 II. BEVEZETÉS... II-17 II.1. AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA FOGALMA ÉS ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN...

Részletesebben

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010.

Hajdúszoboszlói kistérség Foglalkoztatási Stratégia FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN FOGLALKOZTATÁSI STRATÉGIA TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. NOVEMBER MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. 1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése

A nemzeti energiahatékonysági cselekvési tervek első értékelésének nyomon követése C 76 E/30 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2010.3.25. A megbélyegzés és a társadalmi kirekesztés leküzdése 44. a médiában, az interneten, az iskolákban és a munkahelyeken megszervezendő, a nyilvánosság

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12.

BESZÁMOLÓ. a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról. Székesfehérvár, 2007. május 12. BESZÁMOLÓ a Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2006. évben végzett munkájáról Székesfehérvár, 2007. május 12. Székesfehérvári Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 8000

Részletesebben

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés

HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS. 1. Bevezetés HARGITAI LAJOS A BELÜGYI RENDÉSZETI PÁLYÁKRA ELİKÉSZÍTİ KÉPZÉS KÖZÉPISKOLAI PROGRAMJÁRÓL 1. Bevezetés A Belügyminisztérium Oktatási Fıigazgatósága közremőködésével és támogatásával 2005-tıl választható

Részletesebben

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA

AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA DR. RIXER ATTILA * DR. TÓTH LAJOS ** AZ EU KÖZÖS ÁRUSZÁLLÍTÁSI LOGISZTIKAI POLITIKÁJA 1. BEVEZETÉS Az EU közös áruszállítási logisztikai politikája önállóan nem létezik, de az EU közös közlekedéspolitikájának

Részletesebben

Energiahatékony iskolák fejlesztése

Energiahatékony iskolák fejlesztése PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában Energiahatékonysági program keretében megjelenő HU02-2013 jelű Energiahatékony iskolák fejlesztése című pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft

Készült: Készítette: IBS Kutató és Tanácsadó Kft A feldolgozott interjúk alapján készült áttekintő értékelő tanulmány Készült: A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská pohraničná migrácia HUSK 1101/1.2.1/0171 számú projekt keretében a

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM

SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM SÁRVÁR VÁROS ÉS KISTÉRSÉGE TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAM STRATÉGIAI ÉS OPERATÍV PROGRAM 2002 2 Tartalom Bevezetés I. A Sárvári Kistérség területfejlesztési ja II. A Sárvári Kistérség

Részletesebben

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE

BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA. amely a következő dokumentumot kíséri. Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.5.10. SWD(2012) 126 final BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM A HATÁSVIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÁSA amely a következő dokumentumot kíséri Javaslat A TANÁCS IRÁNYELVE a közös

Részletesebben

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1

Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben. (Kivonat) 1 Dr. Zemplényi Adrienne Dr. Rajzinger Ágnes: Az alapvető jogok biztosának jelentése az AJB-1895/2015. számú ügyben (Kivonat) 1 Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala 2015 tavaszán átfogó vizsgálatát folytatott

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény - tervezet: 4. változat - 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak

Részletesebben

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM A fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye 2010. előtt és napjainkban Név: Durmics Erika Szak: Okleveles forgalmi-adó szakértő Konzulens: Szilágyi Miklósné TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PROJEKT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz c. pályázathoz Kódszám: TÁMOP- 3.1.1-11/1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS)

A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) A Dél-Dunántúli Régió Információs Társadalom Stratégiája (DD-RITS) 2005. június 30. Készült: Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megbízásából

Részletesebben

Min ségirányítási Programja

Min ségirányítási Programja A Gábor Áron M vészeti Iskola, Szakközépiskola Min ségirányítási Programja Dátum Aláírás Készítette a min ségi kör közrem ködésével: Csordásné Bereczki Ildikó igazgató 2009. 06. 30. Hatályba lépés 2009.

Részletesebben

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM

GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 7 1. A TERVEZÉSI FOLYAMAT... 7 1.1 A tervezési intézményi háttere... 7 1.2 A tervezési folyamat intézményi háttere...

Részletesebben

Javaslat a rehabilitáció megújított fővárosi programjára

Javaslat a rehabilitáció megújított fővárosi programjára Javaslat a rehabilitáció megújított fővárosi programjára Bevezetés és előzmények Budapest vezetése elkötelezett a városmegújítás ügye iránt. A főváros kiemelt fejlesztési stratégiája a rehabilitációs program,

Részletesebben

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum

Éghajlatvédelmi kerettörvény. tervezet. 2010. évi törvény. az éghajlat védelmérıl. Preambulum Éghajlatvédelmi kerettörvény tervezet 2010. évi törvény az éghajlat védelmérıl Preambulum Az Országgyőlés az éghajlatvédelmi kerettörvény elıkészítésérıl szóló 60/2009. (VI. 24.) OGY határozatnak megfelelıen;

Részletesebben