A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/8567-9/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Lánczos Kornél Gimnáziummal (8000 Székesfehérvár, Budai utca 43.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató Táska Rádió adóján a február i adáshéten eltért a vállalt műsorszerkezettől, továbbá megsértette a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelményeket, amely jogsértések miatt a Médiaszolgáltatót ,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. Indokolás A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató által üzemeltetett Táska Rádió állandó megnevezésű helyi kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatás február között sugárzott műsorát, amelynek során a szöveg, a magyar zene napi és heti aránya, ismétlések napi aránya, illetve a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok napi és heti aránya kapcsán vállalt műsorszerkezettől történő eltérés következtében az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése, a közösségi médiaszolgáltatókkal szembeni törvényi követelmények be nem tartása következtében pedig az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése merült fel.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjaiban foglalt hatáskörében május 5. napján hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint az 547/2015. (V. 5.) számú, MN/8567-4/2015. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdésében rögzített iratbetekintés lehetőségéről. A visszaérkezett tértivevény tanúsága szerint a Médiaszolgáltató a Végzést május 12-én vette át, nyilatkozata június 9-én érkezett meg a Médiatanácshoz. Nyilatkozatában a Médiaszolgáltató elismerte a hatósági ellenőrzés megállapításait. A szövegarány négy adásnapon történt alulteljesítése kapcsán megjegyezte, hogy minden esetben elérte a minimum 36%-ot, s előadta, hogy a műsorokat év közötti diákok készítik két felnőtt munkatárs irányításával. A dolgozók önkéntesek, kezdő amatőrök, akik a műsorkészítés során szerzik rádiós tapasztalataikat. Ebből következően fordulhatott elő, hogy a rögzített műsorok néhány esetben szerkesztés után nem érték el a vállalt időtartamot. A hatósági ellenőrzés során nem közszolgálatinak minősített Vekker című műsorszámmal (és ismétléseivel) kapcsolatban kifejtette, hogy ezt a hétköznaponként sugárzásra kerülő, 3 óra időtartamú műsort közszolgálatinak szánta, s a műsor tartalmát felül fogja vizsgálni annak érdekében, hogy megfeleljen a közszolgálati műsorok követelményeinek. Egyúttal megjegyezte, hogy a vizsgált adáshét hétvégi napjain a vállalt közszolgálati arány teljesítésre került. Az ismétlések maximális arányára vonatkozó napi vállalás február 22-i túllépését, valamint a magyar zene időtartamára vonatkozó vállalás alulteljesítését illetően ígéretet tett, hogy betartja a vállaltakat. A Médiatanács a rendelkezésére álló adatok alapján az alábbi tényállást állapította meg és azt az alábbiak szerint értékelte: A Székesfehérvár 97,5 MHz kisközösségi vételkörzetű közösségi médiaszolgáltatási jogosultságot érintően a Médiatanács 653/2013. (IV. 17.) számú határozata alapján, április 18-án jött létre hatósági szerződés (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) rádiós médiaszolgáltatás folytatására. A Médiatanács 138/2014. (II. 11.) számú döntésével hozzájárult a médiaszolgáltatás központi elemeinek módosításához, 306/2014. (IV. 8.) számú döntése alapján a Hatósági Szerződés azonnali hatályú felmondására vonatkozó rendelkezései a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvényben foglaltaknak megfelelően egységes szerkezetben módosításra kerültek. A Médiaszolgáltató által vállalt, a fentiekben részletezett módosítással egységes szerkezetben szereplő Hatósági Szerződés pontjaiban foglalt műsorszerkezeti adatok az alábbiak: 5.1. A médiaszolgáltatás műsorideje: 24 óra 5.2. a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Táska Rádió 5.3. A médiaszolgáltatás egy meghatározott társadalmi, nemzetiségi, kulturális vagy vallási közösség, csoport tájékoztatásra, kulturális műsorszámok elérésére irányuló különleges igényeit szolgálja ki. (Mttv. 66. (1) bekezdés a) pontja) 5.4. A kisközösségi médiaszolgáltatás célcsoportja: A médiaszolgáltatási lehetőség vételkörzeteként megjelölt földrajzi területen működő oktatási, intézmény tevékenysége köré szerveződött közösség, azaz a Lánczos Kornél Gimnázium diákjai és a vételkörzetben élő fiatalok. 2

3 5.5. A médiaszolgáltatás sajátos arculata: A rádió célja a vételkörzetben élők, elsősorban rendszeres tájékoztatása a körükben közérdeklődésre számot tartó kérdésekről, a vételkörzetben élő fiatalok tájékozódási, állampolgári, kulturális, életviteli szükségleteinek, igényeinek kielégítése, a helyi oktatási intézmények bemutatása, helyi oktatók, diákok tudományos eredményeinek bemutatása oktatási, képzési célú ismeretek közzététele A médiaszolgáltatás központi elemei: Műsorsáv reggeli műsorsáv ( ) napközbeni műsorsáv ( ) esti/éjszakai műsorsáv ( ) Központi elem reggeli információs közszolgálati műsor, beszélgetős információs műsor, ismétlés beszélgetős információs műsor, zenés műsor, beszélgetős műsor, ismétlés beszélgetős információs műsor, kulturális műsor, zenés műsor, reggeli információs közszolgálati műsor, ismétlés 5.7. Az egyes műsorszámok, műsorelemek aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 1% 1% 1% Szöveg 40% 40% 40% Hírműsorszámok 4% 4% 4% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - - 0% Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok 67% 67% 67% 5.8. Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi Ismétlések 31% 31% 31% 5.9. A magyar zenei művek minimális aránya A magyar zenei művek A zenei művek közzétételére szánt heti teljes műsoridőben A zenei művek közzétételére szánt napi teljes műsoridőben 51% 51% A Médiaszolgáltató az Mttv. 66. (4) bekezdés h) pontja alapján köteles a zenei művek közzétételére szánt heti műsoridő legalább 50%-át magyar zenei művek bemutatására fordítani. Az Mttv. 21. (2) bekezdése alapján a közzétett magyar zenei műsorszámok éves átlagában legalább 25%-át öt évnél nem régebben nyilvánosságra került zenei műnek vagy öt évnél nem régebben készült hangfelvételnek kell alkotnia. A Médiaszolgáltató köteles havonta adatokat szolgáltatni a Médiatanács számára az Mttv. 21. (2) bekezdése szerinti műsorkvótákra vonatkozó előírások betartásának ellenőrzéséhez A Médiaszolgáltató műsortervét az Mttv. 66. (4) bekezdésének megfelelően állítja össze. A hatósági ellenőrzés eredménye az alábbiakban foglalható össze. időtartam/arány (óra, perc/%) II. 19. II. 20. II. 21. II. 22. II. 23. II. 24. II. 25. teljesítés vállalás (%) (csüt) (pén) (szo) (vas) (hétfő) (kedd) (sze) összesen nap hét 1. műsoridő (óra) óra - 2. szöveg időtartama (perc) szöveg aránya (%) ,5 42, % 40% 3. zene időtartama (perc)

4 magyar zene időtartama (perc) magyar zene aránya (%) 4. helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok időtartama (perc) helyi közéleti, mindennapi életvitelt segítő műsorok aránya (%) 5. hírműsorszámok időtartama (perc) hírműsorszámok aránya (%) 6. ismételt műsorszámok időtartama (perc) ismételt műsorszámok aránya (%) 7. közszolgálati műsorok időtartama (perc) közszolgálati műsorok aránya (%) % 51% , ,5 1% 1% % 4% ,5 20, , , max 31% 61, % 67% max 31% A fentiek alapján a Médiatanács az alábbiakat állapította meg. I. A Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezést, az alábbiak miatt: 1. a vizsgált adáshét négy napján nem teljesítette a szöveg tekintetében irányadó 40%-os napi arányra vonatkozó vállalását, ugyanis a szöveg aránya február 20-án 38%, 23-án 37%, 24-én 38%, 25-én pedig 36% volt, elmaradt továbbá a heti vállalás (40%) teljesítése is, mivel a heti arány 39% volt; 2. a magyar zene zenei művek közzétételére szánt műsoridőben irányadó, a Hatósági Szerződés 5.9. pontjában foglalt 51%-os napi és heti aránya a vizsgált adáshét egyetlen napján sem került betartásra, tekintettel arra, hogy február 19-én 31%, 20-án 30%, 21-én 35%, 22-én és 24-én 33%, 23-án és 25-én 34% volt ez az arány, valamint elmaradt egyúttal a heti vállalás teljesítése is, mivel a heti arány 33%-ot ért el; 3. az ismétlések napi teljes műsoridőhöz viszonyított maximum 31%-os napi arányára vonatkozó vállalását február 22-én nem tartotta be, mivel e napon az ismételt műsorszámok aránya a napi műsoridő 37%-át érte el; 4. a közszolgálati tartalom kapcsán irányadó napi és heti vállalás (67%) teljesítésére a vizsgált adáshét öt napján, továbbá heti szinten sem került sor, ugyanis a közszolgálati arány február 19-én 61,5%, 20-án 60%, 23-án 59%, 24-én 57%, 25-én 55%, heti szinten pedig 62% volt. Az Mttv. 63. (12) bekezdésében foglalt rendelkezés értelmében: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. 4

5 II. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezést is, tekintettel arra, hogy a közszolgálati célt szolgáló műsorszámok aránya (62%) a vizsgált adáshéten nem haladta meg a heti műsoridő 2/3-át. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is, III. A Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontjában foglalt rendelkezést is, ugyanis a vizsgált adáshéten szolgáltatott magyar zene műsorideje nem érte el a zenei műsorszámok bemutatására fordított heti műsoridő legalább 50%-át, az mindössze 33% volt. Az Mttv. 66. (4) bekezdésének h) pontja értelmében: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: h) rádiós médiaszolgáltatás esetében a zenei műsorszámok bemutatására szánt heti műsoridejének legalább ötven százalékát magyar zenei műsorszámok bemutatására fordítja. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatával kapcsolatban figyelemmel a hatósági ellenőrzés megállapításainak elismerésére is megállapította, hogy az abban foglalt hivatkozások (fiatalkorú önkéntesek, kezdő amatőrök által történő műsorkészítés két felnőtt munkatárs irányítása mellett) irrelevánsak a jogsértések megállapítása szempontjából. A médiaszolgáltatói felelősség az Mttv. 3. -a értelmében objektív, a médiaszolgáltatóknak biztosítaniuk kell a médiaigazgatásra vonatkozó jogszabályok és a hatósági szerződéseikben foglaltak teljesítését. A szövegarány alulteljesítéseivel kapcsolatban a Médiaszolgáltató arra hivatkozott, hogy a szöveg minden esetben elérte a minimum 36%-ot. Ezzel összefüggésben a Médiatanács megállapította, hogy a hivatkozás irreleváns és nem is értelmezhető a jogsértés megítélése szempontjából, figyelemmel arra, hogy a vonatkozó vállalás a Hatósági Szerződésben 40% mind napi, mind heti vonatkozásban, illetve jogszabály sem ír kötelező minimumot a szöveg arányára vonatkozóan. A jogsértéseket alátámasztó részletes adatokat a jelen határozat melléklete tartalmazza, amely melléklet a határozat elválaszthatatlan részét képezi. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: 5

6 Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatályba lépése egy alkalommal, az 1791/2013. (XII. 18.) számú határozatában állapított meg jogsértést a Médiaszolgáltatóval szemben: az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt ,- Ft összegű bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében, illetve a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések együttes megsértése nem tekinthető csekély súlyúnak, erre figyelemmel bár az ismételtség nem áll fenn nem alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. A Médiatanács a jogsértések súlyán túl a magyar zene zenei műsoridőhöz viszonyított napi arányának alulteljesítése kapcsán az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések folyamatosságát is figyelembe vette, miszerint a Médiaszolgáltató a vállalt értéket a vizsgált adáshét valamennyi napján, folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv. fentebb idézett 187. (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok, figyelemmel az Mttv (4) bekezdésében meghatározott ismételtség fogalmára is, a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 6

7 Az Mttv (3) bekezdésének b) pontja szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A fentiek okán a jogsértések súlyára, valamint az eset összes körülményére tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) és h) pontjában foglalt rendelkezések együttes megsértése miatt a 187. (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (50 millió Ft) 0,06%-ának megfelelő összegű, azaz ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Az eljárás során a Ket szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, valamint az Mttv (1) és (3) bekezdésén, illetve a on alapul. A tárgyalás tartására vonatkozó tájékoztatás a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdésén alapul. Budapest, június 16. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Dr. Koltay András hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 7

8 Melléklet a Médiatanács 746/2015. (VI. 16.) számú határozatához Táska Rádió február :00:00-24:00:00 műsorszám címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen zene közszolgálat Hírek 00:00:00 00:04:02 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 30Y - Ahogy elképzeltem 00:04:02 00:07:05 00:03:03 00:00:00 00:03:03 00:03:03 00:00:00 00:00:00 Csoki banán 00:07:05 01:00:09 gyömbér bemutatása 00:07:05 00:13:16 00:06:11 00:06:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Kelemen Kabátban ft. Eckü - Maradjatok gyerekek 00:13:16 00:16:33 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Brasch Bence - Túl egyszerű 00:16:33 00:20:16 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:03:43 00:00:00 00:00:00 műsorszám része őzgerinc bemutatása 00:20:16 00:25:09 00:04:53 00:04:53 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Supernem - Egy a millióból 00:25:09 00:28:30 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 műsorszám része baconos csirkemell aszalt gyümölccsel őzgerincben sütve 00:28:30 00:33:19 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Belmondo - Nekem az élet 00:33:19 00:36:01 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 műsorszám része rizskoch őzgerincben 00:36:01 00:43:14 00:07:13 00:07:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Children of Distance - Nem menekülök el 00:43:14 00:47:26 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 műsorszám része filmajánló (Babe) 00:47:26 00:55:15 00:07:49 00:07:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Quimby - Senki Se Menekül 00:55:15 01:00:09 00:04:54 00:00:00 00:04:54 00:04:54 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hírek 01:00:09 01:04:07 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor ByeAlex - Kedvesem 01:04:07 01:07:05 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 Lelkiző 01:07:05 02:00:04 szerelem - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 01:07:05 01:12:45 00:05:40 00:05:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Hősök - Enyém 01:12:45 01:16:20 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Vastag Csaba - Szállj 01:16:20 01:20:33 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 műsorszám része szerelem típusai - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 01:20:33 01:25:42 00:05:09 00:05:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Intim Torna Illegál - Ördögöd van angyalom 01:25:42 01:29:16 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:03:34 00:00:00 00:00:00 műsorszám része első szerelem - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 01:29:16 01:34:56 00:05:40 00:05:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Wolf Kati - Vár a holnap 01:34:56 01:38:43 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Pigmalion c. opera bemutatása - beszélgetés Halas Csilla 01:38:43 01:44:08 00:05:25 00:05:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti 8

9 klinikai szakpszichológussal Halott pénz - Ugyanúgy hallasz 01:44:08 01:47:06 00:02:58 00:00:00 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Pigmalion c. opera bemutatása - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 01:47:06 01:52:47 00:05:41 00:05:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Fluor - Az út a cél 01:52:47 01:56:26 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Supernem - Tudományos fantasztikus pop 01:56:26 02:00:04 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:03:38 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hírek 02:00:04 02:04:04 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Kaukázus - Ciprus 02:04:04 02:06:29 00:02:25 00:00:00 00:02:25 00:02:25 00:00:00 00:00:00 Talk That Talk 02:06:29 03:00:09 angol nyelvű ifjúsági műsor 02:06:29 02:11:21 00:04:52 00:04:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Wellhello - Rakpart 02:11:21 02:14:38 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Vad Fruttik - Boroskóla 02:14:38 02:18:13 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 02:18:13 02:23:18 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Caramel - Vízió 02:23:18 02:26:45 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 02:26:45 02:32:06 00:05:21 00:05:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Kesha - Warrior 02:32:06 02:35:49 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 műsorszám része Tóth Gabi - Jöjj még 02:35:49 02:39:24 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:03:35 00:00:00 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 02:39:24 02:45:47 00:06:23 00:06:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Punnany Massif - Élvezd 02:45:47 02:49:38 00:03:51 00:00:00 00:03:51 00:03:51 00:00:00 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 02:49:38 02:56:53 00:07:15 00:07:15 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Halott pénz - Valami van a levegőben 02:56:53 03:00:09 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hírek 03:00:09 03:04:07 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Csemer Boglárka - Parfüm 03:04:07 03:07:37 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:03:30 00:00:00 00:00:00 Cinemix - filmes magazin (karácsonyi külön kiadás) 03:07:37 04:00:04 Dumb és Dumber 2 c. film bemutatása 03:07:37 03:12:14 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Fluor - Felébredni máshol 03:12:14 03:15:40 00:03:26 00:00:00 00:03:26 00:03:26 00:00:00 00:00:00 műsorszám része 30Y - Egy pár 03:15:40 03:17:20 00:01:40 00:00:00 00:01:40 00:01:40 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Paddington c. film bemutatása 03:17:20 03:22:58 00:05:38 00:05:38 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Quimby - Senki Se Menekül 03:22:58 03:28:33 00:05:35 00:00:00 00:05:35 00:05:35 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hobbit c. film bemutatása 03:28:33 03:34:59 00:06:26 00:06:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális 9

10 Szabó Leslie - Hogy segíthetnék 03:34:59 03:37:54 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 műsorszám része karácsonyi filmek 03:37:54 03:42:05 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Bye Alex - Hé Budapest 03:42:05 03:45:37 00:03:32 00:00:00 00:03:32 00:03:32 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Tóth Gabi - Sors 03:45:37 03:49:19 00:03:42 00:00:00 00:03:42 00:03:42 00:00:00 00:00:00 műsorszám része karácsonyi filmek 03:49:19 03:55:09 00:05:50 00:05:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális ByeAlex - Csókolom 03:55:09 03:57:36 00:02:27 00:00:00 00:02:27 00:02:27 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Magashegyi Underground - Rázz fel 03:57:36 04:00:04 00:02:28 00:00:00 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hírek 04:00:04 04:04:03 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Magashegyi Underground - Esőnap 04:04:03 04:07:04 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 Portrém (9. adás) 04:07:04 05:00:08 műsorvezetők beköszönése 04:07:04 04:07:16 00:00:12 00:00:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Rúzsa Magdolna - Nélküled (LotfiBegiRemix) 04:07:16 04:10:33 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés Kovács Imre Attilával, a Lánczos Kornél Gimnázium tanárával 04:10:33 04:16:24 00:05:51 00:05:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Punnany Massif - Engedd El 04:16:24 04:20:21 00:03:57 00:00:00 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés Kovács Imre Attilával, a Lánczos Kornél Gimnázium tanárával 04:20:21 04:24:48 00:04:27 00:04:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Radics Gigi, WolfKati, OroszlánSzonja - A Szív dala 04:24:48 04:28:36 00:03:48 00:00:00 00:03:48 00:03:48 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés Kovács Imre Attilával, a Lánczos Kornél Gimnázium tanárával 04:28:36 04:34:55 00:06:19 00:06:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Balkán Fanatik - Csá 04:34:55 04:38:28 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Kovács Imre Attilal, a Lánczos Kornél Gimnázium tanárának bemutatása 04:38:28 04:44:49 00:06:21 00:06:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti Kelemen Kabátban ft. Eckü - Maradjatok gyerekek 04:44:49 04:48:05 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés Kovács Imre Attilával, a Lánczos Kornél Gimnázium tanárával 04:48:05 04:55:28 00:07:23 00:07:23 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi közéleti 30Y - Azt hittem érdemes 04:55:28 05:00:08 00:04:40 00:00:00 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hírek 05:00:08 05:04:07 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 30Y - Ahogy elképzeltem 05:04:07 05:07:04 00:02:57 00:00:00 00:02:57 00:02:57 00:00:00 00:00:00 Csoki banán 05:07:04 06:00:03 gyömbér bemutatása 05:07:04 05:13:22 00:06:18 00:06:18 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Kelemen Kabátban ft. Eckü - Maradjatok gyerekek 05:13:22 05:16:37 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Brasch Bence - Túl egyszerű 05:16:37 05:20:21 00:03:44 00:00:00 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 műsorszám része 10

11 őzgerinc bemutatása 05:20:21 05:25:17 00:04:56 00:04:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Supernem - Egy a millióból 05:25:17 05:28:35 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:03:18 00:00:00 00:00:00 műsorszám része baconos csirkemell aszalt gyümölccsel őzgerincben sütve 05:28:35 05:33:24 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Belmondo - Nekem az élet 05:33:24 05:36:06 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 műsorszám része rizskoch őzgerincben 05:36:06 05:43:19 00:07:13 00:07:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Children of Distance - Nem menekülök el 05:43:19 05:47:32 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 műsorszám része filmajánló (Babe) 05:47:32 05:55:22 00:07:50 00:07:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális 30Y - Rubikernő 05:55:22 06:00:03 00:04:41 00:00:00 00:04:41 00:04:41 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Vekker 06:00:03 07:58:38 Hírek 06:00:03 06:04:13 00:04:10 00:04:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor szignál (Vekker 97.5) 06:04:13 06:04:48 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Lilly Wood and The Prick and Robin Schulz - Prayer in C 06:04:48 06:08:10 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 Katy Perry - Roar 06:08:10 06:11:45 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 Rising Star vetélkedő döntője, miért volt szomorú Palmira? 06:11:45 06:13:42 00:01:57 00:01:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Avicii - The Days 06:13:42 06:17:19 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 Eminem Feat. Rihanna - Love The Way You Lie 06:17:19 06:21:38 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:00:00 00:04:19 00:00:00 színes hír: fel akarta robbantani lánya iskoláját egy anyuka 06:21:38 06:24:36 00:02:58 00:02:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 FAUL and WAD AD vs PNAU - Changes 06:24:36 06:27:54 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 Halott pénz - Ugyanúgy hallasz 06:27:54 06:30:05 00:02:11 00:00:00 00:02:11 00:02:11 00:00:00 00:00:00 Hírek 06:30:05 06:34:04 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Charli XCX - Boom Clap 06:34:04 06:37:05 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:00:00 Flo Rida - I Cry 06:37:05 06:40:35 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 színes hír: Lady Gaga-t eljegyezték 06:40:35 06:43:03 00:02:28 00:02:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk 06:43:03 06:46:50 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 Inna feat. Bob Taylor - Deja Vu 06:46:50 06:51:07 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00:00 00:04:17 00:00:00 színes hír: nő, aki hetente háromszor borotválkozik 06:51:07 06:53:33 00:02:26 00:02:26 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Milk and Sugar - Canto Del Pilon 06:53:33 06:56:53 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 Wellhello - Rakpart 06:56:53 07:00:15 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 Hírek 07:00:15 07:04:14 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor 11

12 szignál (Vekker 97.5) 07:04:14 07:04:47 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Ouside 07:04:47 07:08:40 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 John Newman - Love Me Again 07:08:40 07:12:04 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 színes hír: képtelen leszokni az illegális napbarnítókról egy férfi 07:12:04 07:14:38 00:02:34 00:02:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 David Guetta (ft Sam Martin) - Dangerous 07:14:38 07:17:48 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Gym Class Heroes Feat. Adam Levine - Stereo Hearts 07:17:48 07:21:17 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 színes hír: három éves alvajáró 07:21:17 07:23:58 00:02:41 00:02:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mr. Probz - Waves (Robin Schulz Remix) 07:23:58 07:26:57 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 Punnany Massif - Élvezd 07:26:57 07:30:09 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 Hírek 07:30:09 07:34:08 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Pharrell Williams - Happy 07:34:08 07:38:11 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 00:04:03 00:00:00 Shakira feat. Rihanna - Can't Remember To Forget You 07:38:11 07:41:27 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 színes hír: nem játssza a BBC Madonna dalait, mert túl öreg 07:41:27 07:44:07 00:02:40 00:02:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tiesto (featuring Matthew Koma) - Wasted 07:44:07 07:47:14 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 Maroon 5 - Misery 07:47:14 07:50:26 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:00:00 színes hír: büntetést kapott egy társait cikiző kislány 07:50:26 07:52:08 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nora En Pure - You're My Pride 07:52:08 07:55:26 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 Fluor - Felébredni máshol 07:55:26 07:58:38 00:03:12 00:00:00 00:03:12 00:03:12 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 07:58:38 07:59:30 00:00:52 00:00:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 07:59:30 08:00:05 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 08:00:05 08:04:03 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Szünet (ismétlő műsorsáv) 08:04:03 14:00:05 Meghan Trainor - All About That Bass 08:04:03 08:07:31 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 Csoki banán 08:07:31 09:00:05 gyömbér bemutatása 08:07:31 08:13:52 00:06:21 00:06:21 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Avicii - Addicted to You 08:13:52 08:16:13 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 00:02:21 00:00:00 műsorszám része Bye Alex - Hé Budapest 08:16:13 08:20:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:03:47 00:00:00 00:00:00 műsorszám része őzgerinc bemutatása 08:20:00 08:24:49 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Tiesto - Red Lights 08:24:49 08:28:06 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 műsorszám része 12

13 baconos csirkemell aszalt gyümölccsel őzgerincben sütve 08:28:06 08:32:55 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Robin Schulz feat. Jasmine Thompson - Sun Goes Down 08:32:55 08:35:55 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 00:03:00 00:00:00 műsorszám része rizskoch őzgerincben 08:35:55 08:43:03 00:07:08 00:07:08 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 mindennapi életvitelt segítő Alle Farben feat. Graham Candy - She Moves 08:43:03 08:46:08 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 műsorszám része Rúzsa Magdolna - Nélküled (LotfiBegiRemix) 08:46:08 08:49:30 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:03:22 00:00:00 00:00:00 műsorszám része filmajánló (Babe) 08:49:30 08:57:16 00:07:46 00:07:46 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális David Guetta and Showtek (feat.vassy) - Bad 08:57:16 09:00:05 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 00:02:49 00:00:00 műsorszám része Hírek 09:00:05 09:04:04 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Ed Sheeran - Sing 09:04:04 09:07:29 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 Lelkiző 09:07:29 10:00:04 szerelem - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 09:07:29 09:13:04 00:05:35 00:05:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Carly Rae Jepson - Call Me Maybe 09:13:04 09:16:10 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 műsorszám része Kelemen Kabátban ft. Eckü - Maradjatok gyerekek 09:16:10 09:19:41 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 műsorszám része szerelem típusai - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 09:19:41 09:24:46 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Clean Bandit feat. Jess Glynne - Rather Be 09:24:46 09:28:32 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 00:03:46 00:00:00 műsorszám része első szerelem - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 09:28:32 09:34:08 00:05:36 00:05:36 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Avicii - The Days 09:34:08 09:37:58 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 műsorszám része Pigmalion c. opera bemutatása - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 09:37:58 09:43:17 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Lilly Wood and The Prick and Robin Schulz - Prayer in C 09:43:17 09:46:24 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 műsorszám része Pigmalion c. opera bemutatása - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 09:46:24 09:52:03 00:05:39 00:05:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, helyi közéleti Children of Distance - Nem menekülök el 09:52:03 09:56:40 00:04:37 00:00:00 00:04:37 00:04:37 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Calvin Harris - Summer 09:56:40 10:00:04 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 műsorszám része Hírek 10:00:04 10:04:04 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Pharrell Williams - Happy 10:04:04 10:08:18 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 Talk That Talk 10:08:18 10:59:10 angol nyelvű ifjúsági műsor 10:08:18 10:13:06 00:04:48 00:04:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági David Guetta feat Ne-Yo and Akon - Play Hard 10:13:06 10:16:30 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:00:00 műsorszám része Hősök - Enyém 10:16:30 10:20:20 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 műsorszám része 13

14 angol nyelvű ifjúsági műsor 10:20:20 10:25:27 00:05:07 00:05:07 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Katy Perry - Birthday 10:25:27 10:29:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 10:29:00 10:34:19 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Kesha - Warrior 10:34:19 10:38:12 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 10:38:12 10:44:29 00:06:17 00:06:17 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk 10:44:29 10:48:28 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:00:00 műsorszám része angol nyelvű ifjúsági műsor 10:48:28 10:55:40 00:07:12 00:07:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Bastille - Of The Night 10:55:40 10:59:10 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 műsorszám része műsorajánló 10:59:10 11:00:04 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 11:00:04 11:04:04 00:04:00 00:04:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Ouside 11:04:04 11:07:51 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 Cinemix - filmes magazin (karácsonyi külön kiadás) 11:07:51 12:00:04 Dumb és Dumber 2 c. film bemutatása 11:07:51 11:12:21 00:04:30 00:04:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális T.I. and Rihanna - Live Your Life 11:12:21 11:16:10 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 műsorszám része Wellhello - Rakpart 11:16:10 11:19:43 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Paddington c. film bemutatása 11:19:43 11:25:14 00:05:31 00:05:31 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális FAUL and WAD AD vs PNAU - Changes 11:25:14 11:28:32 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 műsorszám része Hobbit c. film bemutatása 11:28:32 11:34:57 00:06:25 00:06:25 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális David Guetta (ft Sam Martin) - Dangerous 11:34:57 11:38:20 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 műsorszám része karácsonyi filmek 11:38:20 11:42:29 00:04:09 00:04:09 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Meghan Trainor - All About That Bass 11:42:29 11:45:40 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:00:00 műsorszám része karácsonyi filmek 11:45:40 11:51:27 00:05:47 00:05:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Punnany Massif - Élvezd 11:51:27 11:55:40 00:04:13 00:00:00 00:04:13 00:04:13 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Avicii - Wake Me Up 11:55:40 12:00:04 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 00:04:24 00:00:00 műsorszám része Hírek 12:00:04 12:04:05 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Vekker 12:04:05 12:55:02 Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Ouside 12:04:05 12:08:07 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 00:04:02 00:00:00 John Newman - Love Me Again 12:08:07 12:11:40 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 színes hír: képtelen leszokni az illegális napbarnítókról egy férfi 12:11:40 12:14:13 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 14

15 David Guetta (ft Sam Martin) - Dangerous 12:14:13 12:17:23 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:00:00 Gym Class Heroes Feat. Adam Levine - Stereo Hearts 12:17:23 12:20:51 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 00:03:28 00:00:00 színes hír: három éves alvajáró 12:20:51 12:23:33 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Mr. Probz - Waves (Robin Schulz Remix) 12:23:33 12:26:32 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:00:00 Punnany Massif - Élvezd 12:26:32 12:30:24 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 Pharrell Williams - Happy 12:30:24 12:34:28 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 00:04:04 00:00:00 Shakira feat. Rihanna - Can't Remember To Forget You 12:34:28 12:37:41 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 színes hír: nem játssza a BBC Madonna dalait, mert túl öreg 12:37:41 12:40:23 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Tiesto (featuring Matthew Koma) - Wasted 12:40:23 12:43:28 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 Maroon 5 - Misery 12:43:28 12:46:42 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 színes hír: büntetést kapott egy társait cikiző kislány 12:46:42 12:48:24 00:01:42 00:01:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Nora En Pure - You're My Pride 12:48:24 12:51:41 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 Fluor - Felébredni máshol 12:51:41 12:55:02 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 Macklemore and Ryan Lewis - Can't Hold Us 12:55:02 12:59:10 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 műsorajánló 12:59:10 13:00:04 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 13:00:04 13:04:06 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Ed Sheeran - Sing 13:04:06 13:07:31 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:00:00 Mesterhármas 13:07:31 14:00:05 beszélgetés emlékezetes meccsekről - stúdióbeszélgetés 13:07:31 13:11:16 00:03:45 00:03:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti Rihanna - Rude Boy 13:11:16 13:14:57 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 műsorszám része Rúzsa Magdolna - Nélküled (LotfiBegiRemix) 13:14:57 13:18:30 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:03:33 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés emlékezetes meccsekről - stúdióbeszélgetés 13:18:30 13:21:26 00:02:56 00:02:56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti Tiesto - Red Lights 13:21:26 13:24:43 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:00:00 műsorszám része Robin Schulz feat. Jasmine Thompson - Sun Goes Down 13:24:43 13:27:33 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 műsorszám része beszélgetés emlékezetes meccsekről - stúdióbeszélgetés 13:27:33 13:32:05 00:04:32 00:04:32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti Pharrell Williams - Happy 13:32:05 13:35:55 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 00:03:50 00:00:00 műsorszám része Kelemen Kabátban ft. Eckü - Maradjatok gyerekek 13:35:55 13:39:20 00:03:25 00:00:00 00:03:25 00:03:25 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés emlékezetes meccsekről - stúdióbeszélgetés 13:39:20 13:42:40 00:03:20 00:03:20 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti David Guetta feat.skylar Grey - Shot Me Down 13:42:40 13:45:44 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 műsorszám része 15

16 Sia - Chandelier 13:45:44 13:49:18 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 műsorszám része beszélgetés emlékezetes meccsekről - stúdióbeszélgetés 13:49:18 13:53:30 00:04:12 00:04:12 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 közéleti Calvin Harris Alesso feat Hurts - Under Control 13:53:30 13:56:59 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 00:03:29 00:00:00 műsorszám része Selena Gomez ft. The Scene - Love You Like a Love Song 13:56:59 14:00:05 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 00:03:06 00:00:00 műsorszám része Hírek 14:00:05 14:04:06 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Mp3 és fél (zenei összeállítás konferálás nélkül) 14:04:06 15:59:30 Meghan Trainor - All About That Bass 14:04:06 14:07:29 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 00:03:23 00:00:00 Bastille - Of The Night 14:07:29 14:11:07 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 00:03:38 00:00:00 Avicii - The Days 14:11:07 14:14:48 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 Pink - Raise Your Glass 14:14:48 14:18:10 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 Children of Distance - Nem menekülök el 14:18:10 14:22:21 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 Flo Rida - Good Feeling 14:22:21 14:26:33 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 Calvin Harris (Feat John Newman) - Blame 14:26:33 14:29:55 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 00:03:22 00:00:00 Katy Perry - Hot 'N' Cold 14:29:55 14:33:29 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 Charli XCX - Boom Clap 14:33:29 14:36:14 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 Justin Timberlake - Mirrors 14:36:14 14:40:52 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 00:04:38 00:00:00 Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk 14:40:52 14:44:44 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:00:00 Gym Class Heroes Feat. Adam Levine - Stereo Hearts 14:44:44 14:48:18 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 00:03:34 00:00:00 Clean Bandit feat. Jess Glynne - Rather Be 14:48:18 14:52:01 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 Hozier - Take Me To Church 14:52:01 14:56:01 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 00:04:00 00:00:00 Hősök - Enyém 14:56:01 14:59:11 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 műsorajánló 14:59:11 15:00:05 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 15:00:05 15:04:06 00:04:01 00:04:01 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Calvin Harris ft. Ellie Goulding - Ouside 15:04:06 15:08:04 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:00:00 Swedish House Mafia - Save The World 15:08:04 15:11:37 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 00:03:33 00:00:00 David Guetta (ft Sam Martin) - Dangerous 15:11:37 15:14:51 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 00:03:14 00:00:00 Oceana - Endless Summer 15:14:51 15:18:22 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:00:00 Halott pénz - Ugyanúgy hallasz 15:18:22 15:21:21 00:02:59 00:00:00 00:02:59 00:02:59 00:00:00 00:00:00 Adam Lambert - If I Had You 15:21:21 15:25:08 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 00:03:47 00:00:00 16

17 David Guetta feat. Emeli Sande - What I Did For Love 15:25:08 15:28:45 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 00:03:37 00:00:00 Pitbull feat. Jennifer Lopez and Claudia Leitte - We Are One (Ole Ola) 15:28:45 15:31:58 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 00:03:13 00:00:00 Lilly Wood and The Prick and Robin Schulz - Prayer in C 15:31:58 15:35:05 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 DJ Antoine vs Timati feat.kalenna - Welcome To St.Tropez 15:35:05 15:38:21 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 Tiesto (featuring Matthew Koma) - Wasted 15:38:21 15:41:25 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 00:03:04 00:00:00 Selena Gomez - Come and Get It 15:41:25 15:45:20 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 00:03:55 00:00:00 Katy Perry - Birthday 15:45:20 15:48:50 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 David Guetta and Showtek (feat.vassy) - Bad 15:48:50 15:51:42 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 00:02:52 00:00:00 Wellhello - Rakpart 15:51:42 15:54:59 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 Macklemore and Ryan Lewis - Can't Hold Us 15:54:59 15:59:30 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:00:00 00:04:31 00:00:00 reklám 15:59:30 16:00:03 00:00:33 00:00:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 16:00:03 16:04:07 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Duma - Szülőnevelő 16:04:07 17:00:05 Pharrell Williams - Happy 16:04:07 16:08:21 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 műsorszám része Will I Am (featuring Eva Simons) - This Is Love 16:08:21 16:12:33 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 00:04:12 00:00:00 műsorszám része beszélgetés a hazugságról 16:12:33 16:18:43 00:06:10 00:06:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Punnany Massif - Élvezd 16:18:43 16:22:35 00:03:52 00:00:00 00:03:52 00:03:52 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés a hazugságról 16:22:35 16:28:49 00:06:14 00:06:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági FAUL and WAD AD vs PNAU - Changes 16:28:49 16:32:07 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 00:03:18 00:00:00 műsorszám része beszélgetés a hazugságról 16:32:07 16:37:34 00:05:27 00:05:27 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Robin Schulz feat. Jasmine Thompson - Sun Goes Down 16:37:34 16:40:24 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 00:02:50 00:00:00 műsorszám része hazugságok, füllentések - beszélgetés Halas Csilla klinikai szakpszichológussal 16:40:24 16:47:34 00:07:10 00:07:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Alle Farben feat. Graham Candy - She Moves 16:47:34 16:50:36 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 00:03:02 00:00:00 műsorszám része Fluor - Felébredni máshol 16:50:36 16:54:00 00:03:24 00:00:00 00:03:24 00:03:24 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés a hazugságról 16:54:00 16:57:50 00:03:50 00:03:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Icona Pop - I Love It 16:57:50 17:00:05 00:02:15 00:00:00 00:02:15 00:00:00 00:02:15 00:00:00 műsorszám része Hírek 17:00:05 17:04:08 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Duma - Trendelő 17:04:08 17:59:29 Ed Sheeran - Sing 17:04:08 17:07:51 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 00:03:43 00:00:00 17

18 Nord7 - Új márka a divatpiacon / Jennifer Lopez új divatkollekciója / Hamupipőke ruhakollekció 17:07:51 17:10:24 00:02:33 00:02:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Black Eyed Peas - I Gotta Feeling 17:10:24 17:14:25 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 00:04:01 00:00:00 műsorszám része Bye Alex - Hé Budapest 17:14:25 17:17:56 00:03:31 00:00:00 00:03:31 00:03:31 00:00:00 00:00:00 műsorszám része 2015-ös tavaszi divat trend 17:17:56 17:21:53 00:03:57 00:03:57 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Mr. Probz - Waves (Robin Schulz Remix) 17:21:53 17:25:13 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 00:03:20 00:00:00 műsorszám része Meghan Trainor - All About That Bass 17:25:13 17:28:20 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 00:03:07 00:00:00 ifjúsági Taylor Swift jótékonykodása 17:28:20 17:31:49 00:03:29 00:03:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Avicii - The Days 17:31:49 17:35:30 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 00:03:41 00:00:00 műsorszám része Rúzsa Magdolna - Nélküled (LotfiBegiRemix) 17:35:30 17:38:47 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Axente Vanessa lett a Chanel Beauty új arca 17:38:47 17:41:39 00:02:52 00:02:52 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Robin Thicke feat. T.I. and Pharrell - Blurred Lines 17:41:39 17:45:53 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 00:04:14 00:00:00 műsorszám része Taylor Swift - Shake It Off 17:45:53 17:49:28 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 00:03:35 00:00:00 műsorszám része trendi pulcsi készítése 17:49:28 17:51:38 00:02:10 00:02:10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj - Bang Bang 17:51:38 17:55:27 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 00:03:49 00:00:00 műsorszám része Afrojack - Ten Feet Tall 17:55:27 17:59:29 00:04:02 00:04:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része reklám 17:59:29 18:00:04 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 18:00:04 18:04:08 00:04:04 00:04:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Repeta - tudományos magazin 18:04:08 18:58:41 Lilly Wood and The Prick and Robin Schulz - Prayer in C 18:04:08 18:07:38 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 00:03:30 00:00:00 műsorszám része egészségtelen étkezés - beszélgetés Göbölös Anikó védőnővel 18:07:38 18:12:20 00:04:42 00:04:42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód Otto Knows - Million Voices 18:12:20 18:15:25 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 00:03:05 00:00:00 műsorszám része Kelemen Kabátban ft. Eckü - Maradjatok gyerekek 18:15:25 18:18:40 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:03:15 00:00:00 00:00:00 műsorszám része rendszeres étkezés fontossága - beszélgetés Göbölös Anikó védőnővel 18:18:40 18:23:25 00:04:45 00:04:45 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód Tiesto - Red Lights 18:23:25 18:26:41 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 00:03:16 00:00:00 műsorszám része egészséges táplálkozás - beszélgetés Göbölös Anikó védőnővel 18:26:41 18:31:30 00:04:49 00:04:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód Mark Ronson feat. Bruno Mars - Uptown Funk 18:31:30 18:35:23 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:00:00 műsorszám része gyorséttermek kínálata - beszélgetés Göbölös Anikó védőnővel 18:35:23 18:41:04 00:05:41 00:05:41 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód Charli XCX - Boom Clap 18:41:04 18:43:49 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 00:02:45 00:00:00 műsorszám része Children of Distance - Nem menekülök el 18:43:49 18:48:00 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 műsorszám része 18

19 kamaszok étkezési szükségletei - beszélgetés Göbölös Anikó védőnővel 18:48:00 18:54:33 00:06:33 00:06:33 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 egészséges életmód Rihanna - Umbrella 18:54:33 18:58:41 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 00:04:08 00:00:00 műsorszám része műsorajánló 18:58:41 18:59:30 00:00:49 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 18:59:30 19:00:04 00:00:34 00:00:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Hírek 19:00:04 19:04:07 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Kúl - kulturális magazin 19:04:07 19:59:28 Kalef - Krumpliföld 19:04:07 19:08:40 00:04:33 00:00:00 00:04:33 00:04:33 00:00:00 00:00:00 műsorszám része műsorszám előzetes 19:08:40 19:09:04 00:00:24 00:00:24 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Dopping - Tiltott szer 19:09:04 19:11:43 00:02:39 00:00:00 00:02:39 00:02:39 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés Király Csabával, a tolcsvai Dopping zenekar gitárosával 19:11:43 19:16:22 00:04:39 00:04:39 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, közéleti Dopping - Emlék 19:16:22 19:19:43 00:03:21 00:00:00 00:03:21 00:03:21 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés Király Csabával, a tolcsvai Dopping zenekar gitárosával 19:19:43 19:25:45 00:06:02 00:06:02 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, közéleti Dopping - Július 19:25:45 19:29:24 00:03:39 00:00:00 00:03:39 00:03:39 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Kalef együttes bemutatása, beszélgetés az énekesnővel 19:29:24 19:34:04 00:04:40 00:04:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, közéleti Kalef - Élethű 19:34:04 19:37:15 00:03:11 00:00:00 00:03:11 00:03:11 00:00:00 00:00:00 műsorszám része beszélgetés a Kalef együttes énekesnőjével 19:37:15 19:42:34 00:05:19 00:05:19 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális, közéleti Kalef - Szállva zárva 19:42:34 19:46:10 00:03:36 00:00:00 00:03:36 00:03:36 00:00:00 00:00:00 műsorszám része acid jazz zenei műfaj bemutatása 19:46:10 19:47:38 00:01:28 00:01:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 kulturális Jamiroquai - White Knuckle Ride 19:47:38 19:50:53 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 00:03:15 00:00:00 műsorszám része székesfehérvári kulturális ajánló 19:50:53 19:52:07 00:01:14 00:01:14 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 helyi kulturális Punnany Massif - Engedd El 19:52:07 19:56:05 00:03:58 00:00:00 00:03:58 00:03:58 00:00:00 00:00:00 műsorszám része műsorvezetők búcsúzása 19:56:05 19:56:33 00:00:28 00:00:28 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Dopping - Show Time 19:56:33 19:59:28 00:02:55 00:00:00 00:02:55 00:02:55 00:00:00 00:00:00 műsorszám része műsorajánló 19:59:28 20:00:05 00:00:37 00:00:37 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Disco*s Hit Radio Show (slágerlista) 20:00:05 20:57:56 00:57:51 00:10:05 00:47:46 00:00:00 00:47:46 00:00:00 műsorajánló 20:57:56 20:59:30 00:01:34 00:01:34 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 20:59:30 21:00:05 00:00:35 00:00:35 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Disco*s Hit Radio Show 21:00:05 21:57:54 00:57:49 00:07:45 00:50:04 00:00:00 00:50:04 00:00:00 19

20 műsorajánló 21:57:54 21:59:10 00:01:16 00:01:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 21:59:10 22:00:04 00:00:54 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Disco*s Hit Radio Show 22:00:04 22:57:56 00:57:52 00:09:38 00:48:14 00:00:00 00:48:14 00:00:00 műsorajánló 22:57:56 22:59:09 00:01:13 00:01:13 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 reklám 22:59:09 23:00:04 00:00:55 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Disco*s Hit Radio Show 23:00:04 23:57:56 00:57:52 00:09:30 00:48:22 00:00:00 00:48:22 00:00:00 műsorajánló 23:57:56 00:00:00 00:02:04 00:02:04 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Táska Rádió február :00:00-24:00:00 műsorszám címe kezdés vége nettó idő szöveg zene magyar mű nem magyar mű ismeretlen zene közszolgálat Hírek 00:00:00 00:04:03 00:04:03 00:04:03 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Pál Dénes - A széltől is óvsz 00:04:03 00:08:14 00:04:11 00:00:00 00:04:11 00:04:11 00:00:00 00:00:00 Széna tér 00:08:14 01:00:09 Bermuda háromszög 00:08:14 00:10:44 00:02:30 00:02:30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, ismeretterjesztő Halott Pénz - Ugyanúgy hallasz 00:10:44 00:13:45 00:03:01 00:00:00 00:03:01 00:03:01 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Rúzsa Magdolna - Szerelem 00:13:45 00:17:38 00:03:53 00:00:00 00:03:53 00:03:53 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Asdfmovie, vicces rövid filmek 00:17:38 00:21:22 00:03:44 00:03:44 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági Muri Enikő - Késő már 00:21:22 00:24:32 00:03:10 00:00:00 00:03:10 00:03:10 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Lol, Wow, Asd - rövidítések jelentése 00:24:32 00:29:01 00:04:29 00:04:29 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, ismeretterjesztő Majka fea Blr and Curtis - Belehalok 00:29:01 00:33:27 00:04:26 00:00:00 00:04:26 00:04:26 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Dalmata kutya bemutatása 00:33:27 00:36:18 00:02:51 00:02:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, ismeretterjesztő Wellhello - Rakpart 00:36:18 00:39:35 00:03:17 00:00:00 00:03:17 00:03:17 00:00:00 00:00:00 műsorszám része csikóhal bemutatása 00:39:35 00:42:51 00:03:16 00:03:16 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, ismeretterjesztő 30Y - Lélekrajt 00:42:51 00:44:43 00:01:52 00:00:00 00:01:52 00:01:52 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Nyári Aliz és Nyári Edit - Pont jó 00:44:43 00:48:42 00:03:59 00:00:00 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 műsorszám része tea története 00:48:42 00:52:22 00:03:40 00:03:40 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 ifjúsági, ismeretterjesztő Supernem - K-K-Kétszer 00:52:22 00:55:04 00:02:42 00:00:00 00:02:42 00:02:42 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Quimby - Senki Se Menekül 00:55:04 01:00:09 00:05:05 00:00:00 00:05:05 00:05:05 00:00:00 00:00:00 műsorszám része Hírek 01:00:09 01:04:08 00:03:59 00:03:59 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 hírműsor Magna Cum Laude - Színezd újra 01:04:08 01:07:35 00:03:27 00:00:00 00:03:27 00:03:27 00:00:00 00:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24697-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 462/2015. (IV.21.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 462/2015. (IV.21.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4965-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

2015 EMA Nominee Announcement. A 2015-ös EMA jelöltjeinek listája:

2015 EMA Nominee Announcement. A 2015-ös EMA jelöltjeinek listája: Kihirdették a 2015-ös MTV Europe Music Awards jelöltjeit: a szavazást már meg is nyitották a rajongók előtt, akik most többek között eldönthetik, hogy a kilenc díjra jelölt felülír-e minden eddigi rekordot,

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

A ZENEI PIAC 2015-BEN, RÖVIDEN, SZÁMOKBAN

A ZENEI PIAC 2015-BEN, RÖVIDEN, SZÁMOKBAN 1 A ZENEI PIAC 2015-BEN, RÖVIDEN, SZÁMOKBAN A zeneipar összbevétele (fizikai és digitális értékesítések + kiadói és előadói jogdíjbevételek) 2015-ben nemzetközi szinten 2,5%-kal, Magyarországon 12,5%-

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1807/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

2014. március Suli21 Diáklap Március 15. Ovisok az Diák vers a iskolánkban tavaszról

2014. március Suli21 Diáklap Március 15. Ovisok az Diák vers a iskolánkban tavaszról 2014. március S Suullii2 211 D Diiáákkllaapp M á r c i us 1 5. Ovis o k a z i s ko l á n kb a n D iá k ve r s a t a v a s zr ó l Nők napja A nők napja március 8.-án van. Ilyenkor a fiúk és férfiak ajándékot

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 229/2016. (II. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 229/2016. (II. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/37405-8/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 168/2012. (I.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32948-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 646/2016. (VI. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 646/2016. (VI. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/12197-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 887/2013. (V.22.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/5646-11/2013. Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 998/2014. (X. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN23956-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 998/2014. (X. 14.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011

Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Ügyiratszám: TA/6333-4/2011 Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 566/2011. (IV.28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011

Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 Ügyiratszám: TA/4278-4/2011 a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 491/2011. (IV. 14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- Hírközli Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) hivatalból

Részletesebben

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK

LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK LEGYÜNK VÁLASZTÉKOSAK Lecke (Kezdő 2. / 2.) ADVERBS OF TIME IDŐHATÁROZÓK Ezek olyan fajta időhatározók, amelyekkel azt tudod kommunikálni, hogy milyen sűrűn vagy milyen rendszerességgel csinálsz, vagy

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18068-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben