A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a BMC Rádió Kft.-vel (1085 Budapest, József krt. 36. fszt 5.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Ozone FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi rádiós médiaszolgáltatás május 13., június 4. és 18. napján sugárzott műsorában öt alkalommal megsértette a hálózatba kapcsolódás szabályaira vonatkozó törvényi rendelkezést, melynek következtében a Médiaszolgáltatót A Médiatanács egyúttal Ft, azaz százezer forint bírsággal sújtja. megtiltja a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Ozone FM állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatásának május 13., június 4. és 18. napján közreadott műsorát, amely során felmerült a hálózatba kapcsolódás szabályaira vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése. 1

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében szeptember 30-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 950/2014. (IX.30.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésében (a továbbiakban: Végzés) tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a Végzést október 10-én vette át, jelen döntés meghozataláig azonban nem élt nyilatkozattételi jogával. A Médiatanács a rendelkezésre álló iratok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: Az Mttv ának 13. pontja szerint: Hálózatba kapcsolódás: két vagy több lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltató vagy lineáris médiaszolgáltatás összekapcsolódása ugyanazon műsorszám vagy műsor egyidejű vagy csaknem egyidejű szolgáltatására. Az idézett törvényi meghatározásban foglalt elemek mindegyikének teljesülnie kell ahhoz, hogy a hálózatba kapcsolódás megállapítható legyen. Ezek az elemek a következők: - az érintettek lineáris médiaszolgáltatások vagy lineáris médiaszolgáltatást nyújtó médiaszolgáltatók legyenek, - az érintett médiaszolgáltatók vagy médiaszolgáltatások ugyanazon műsort vagy műsorszámot sugározzák, - az érintett médiaszolgáltatók vagy médiaszolgáltatások által sugárzott műsor vagy műsorszám közzététele egyidejű vagy csaknem egyidejű legyen. A Médiatanács a 769/2012. (IV.25.) és az 1107/2012. (VI.13.) számú határozatában értelmezte a hálózatba kapcsolódásnak az Mttv pontjában meghatározott fogalmai elemei közül az azonos műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatásának kérdését. A Médiatanács fent hivatkozott határozataiban kimondta, hogy az azonos műsor sugárzása közel egyidejű, ha az azonos műsort alkotó műsorszámok kezdő időpontjai az egyik médiaszolgáltatás esetében rövid, mindössze pár másodperces eltéréseket mutattak a másik médiaszolgáltatáshoz képest. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. által szabályozott hálózatba kapcsolódás engedélyhez kötöttsége nem kerülhető meg azáltal, hogy a médiaszolgáltók egymás műsorához képest rövid, néhány másodperces, vagy perces elcsúszással, de folyamatos jelleggel és párhuzamosan sugározzák azonos tartalmú műsorukat. A Médiaszolgáltató Ozone FM, illetve a Lajta Rádió Kft. (a továbbiakban: Lajta Rádió) Mosonmagyaróvár 100,7 MHz és a Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft. (a továbbiakban: Life Essence) Ozone FM 105,7 (Tihany 105,7 MHz) csatornája május 13-i, az Alisca Network Kft. (a továbbiakban: Alisca Network) Ozone FM 91,1 (Szekszárd 91,1 MHz) adójának június 4-i és 18-i, valamint a a Kunság- Média Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kunság Média) Rádió állandó megnevezésű helyi vételkörzetű kereskedelmi médiaszolgáltatása június 18-i műsorainak részletes tartalmi elemzése alapján a Médiatanács megállapította, hogy a törvényi meghatározásban szereplő fogalmi elemek mindegyike teljesült a vizsgált napon az alábbiak szerint: - A hatósági ellenőrzés által érintett médiaszolgáltatók lineáris médiaszolgáltatók és az általuk üzemeltetett médiaszolgáltatások mindegyike lineáris médiaszolgáltatás, - a vizsgált médiaszolgáltatások műsora az ellenőrzött időszakban tartalmi egyezést mutatott - és az egyező műsorok/műsorszámok egyidejűsége/csaknem egyidejűsége is fennállt. A Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált napokon megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdését az alábbiak szerint. 2

3 1. a Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió hálózatba kapcsolódása május 13-án A vizsgált adásnapon a Lajta Rádió mosonmagyaróvári adója saját műsoridejében (09:00-13:00 óra között) sugárzott műsorszámok a szignálokat, a reklámokat (7 reklámblokk, összesen 9 perc 58 másodperc) és egy társadalmi célú reklámot (59 másodperc) leszámítva egyezést mutattak a Médiaszolgáltató győri adójával. Amíg a Médiaszolgáltató műsorában reklám, vagy társadalmi célú reklám hangzott el, addig a Lajta Rádió műsorában eltérő tartalmú reklámot sugároztak, avagy nem volt reklám. A Médiaszolgáltató május 13-án hatályos hatósági szerződése VI. fejezetében, valamint a Lajta Rádiónak a vizsgált adásnapon hatályos 341/2014. (IV.15.) számú határozattal elfogadott ideiglenes médiaszolgáltatási szerződése V. fejezetében foglaltak értelmében a Lajta Rádió hétköznaponként 00:00-09:00 és 13:00-24:00 óra között az Ozone FM műsorát tette közzé hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatóként, 09:00-13:00 óra között a mosonmagyaróvári adó saját műsort volt köteles adni. A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon a Médiatanács által engedélyezett 20 órás időtartamú hálózatba kapcsolódáson felül további, (összesen 3 óra 49 perc 3 másodperc) az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a reklámok és társadalmi célú reklámok kivételével azonos tartalmú műsorát a Lajta Rádió saját műsoridejének elején szinkronban, annak további időtartama alatt folyamatosan és párhuzamosan sugározta és a Lajta Rádió saját műsoridejének végén is csak olyan rövid (3 perc 35 másodperc) eltolódás volt megfigyelhető, amely által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. 2. A Médiaszolgáltató és a Life Essence hálózatba kapcsolódása május 13-án A vizsgált adásnapon a Médiaszolgáltató és a Life Essence azonos műsort tettek közzé. A két médiaszolgáltató műsora között mindössze abban volt különbség, hogy a Médiaszolgáltató által közzétett reklámokat (27 reklámblokk, összesen 52 perc 49 másodperc), társadalmi célú reklámokat (4 hirdetés, összesen 3 perc 39 másodperc), illetve a német nyelvű hírműsorszámot (2 perc 56 másodperc) a Life Essence nem vette át, azok helyett elektronikus zenei művek voltak hallhatóak, továbbá mindkét médiaszolgáltatásban azonos időpontokban, vagy a rövid időbeli elcsúszásokkal ugyan, de eltérő szignálok hangzottak el (Médiaszolgáltató: 103,1 Győr, Ozone FM; Life: 105,7 Balaton, Ozone FM). A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon a kereskedelmi közleményekkel történő megszakításokat és a német nyelvű híreket figyelembe véve összesen 23 óra 0 perc 36 másodperc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (a vizsgált adásnap kezdetén 3 perc 6 másodperc, a nap végén 2 perc 32 másodperc) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása A Médiaszolgáltató és az Alisca Network hálózatba kapcsolódása június 4-én és 18-án A Médiaszolgáltató és az Alisca Network június 4-én 0:05:19-6:59:57 óra és 20:01:58-24:00:00 óra (a szekszárdi adón 00:00:00-6:54:17 óra és 20:01:56-24:00:00 óra), június 18-án 20:01:53-24:00:00 óra (a szekszárdi adón 20:01:10-24:00:00 óra) között teljes egészében azonos műsort tettek közzé. A Médiatanács megállapította, hogy június 4-én összesen 10 óra 53 perc 14 másodperc, június 18-án összesen 3 óra 58 perc 7 másodperc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a vizsgált napokon a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (2014. június 4-én az adás kezdetekor 5 perc 19 másodperc, a nap végén 7 másodperc, június 18-án a hálózatba kapcsolódás kezdetén 43 3

4 másodperc, a végén 2 perc 5 másodperc) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. 5. A Médiaszolgáltató és a Kunság Média hálózatba kapcsolódása június 18-án A vizsgált adásnapon a Médiaszolgáltató és a Kunság Média 00:00:00-0:03:55 óra, 6:45:42-9:02:22 óra és 19:57:42-24:00:00 óra (a kiskörösi adón 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra) között teljes egészében azonos műsort tettek közzé. A Médiatanács megállapította, hogy a vizsgált adásnapon 00:00:00-0:03:55 óra, 6:45:42-9:02:22 óra és 19:57:42-24:00:00 óra (a kiskörösi adón 00:00:00-00:05:06 óra, 06:48:11-08:59:15 óra és 19:55:10-24:00:00 óra) között, összesen 6 óra 23 perc időtartamban az Mttv ának 13. pontja szerinti hálózatba kapcsolódásra került sor, hiszen fennállt az egyes műsorszámok azonossága, az azonos műsorszámok esetében a csaknem egyidejűség. A két csatorna a fenti időközökben folyamatosan és párhuzamosan sugárzott, azonos tartalmú műsorszámai között ugyanis olyan rövid (1 perc 10 másodperctől 3 perc 7 másodpercig terjedő) eltolódások voltak megfigyelhetők, ami által megvalósult a műsorszámok csaknem egyidejű szolgáltatása. A hálózatba kapcsolódás a Médiaszolgáltató, a Life Essence, az Alisca Rádió és a Kunság Média között olyan módon valósult meg, hogy a hálózatos médiaszolgáltatás szerepét a győri, a hálózatba kapcsolódóét pedig a tihanyi, a szekszárdi, illetve a kiskőrösi adó töltötte be. A Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió pedig olyan módon kapcsolódott hálózatba, hogy a hálózatos médiaszolgáltatás szerepét a győri, a hálózatba kapcsolódóét pedig a mosonmagyaróvári adó töltötte be a Lajta Rádió saját műsoridejében is, a Médiatanács által engedélyezett hálózatba kapcsolódás időtartamán túl. Figyelemmel arra, hogy a hálózatba kapcsolódás engedélyezése iránt a Médiaszolgáltató és az Alisca Network, illetve a Kunság Média nem nyújtott be együttes kérelmet és ezt a Médiatanács sem engedélyezte, a Life Essence esetében pedig a közös kérelmet a Médiatanács 1143/2013. (VII. 10.) számú döntésével elutasította, a Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió hálózatba kapcsolódását pedig a Médiatanács hétköznapokon csak 00:00-09:00 és 13:00-24:00 óra között engedélyezte, vagyis a jelen eljárásban vizsgált 09:00:00 és 13:00:00 óra közötti időszakában nem kapcsolódhattak hálózatba, a Médiaszolgáltató összesen öt alkalommal megsértette az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezést május 13- án, június 4-én és 18-án: A Médiatanács a hálózatba kapcsolódásról az abba kapcsolódók együttes kérelme alapján hatósági eljárásban dönt. A Médiatanács a kérelem engedélyezése esetén módosítja a médiaszolgáltatók hatósági szerződéseit. Az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak öt alkalommal történt megsértése: hálózatos médiaszolgáltatás hálózatba kapcsolódó médiaszolgáltatás vizsgált nap Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 100,7 (Mosonmagyaróvár 100,7 MHz) május 13. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 105,7 (Tihany 105,7 MHz) május 13. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 91,1 (Szekszárd 91,1 MHz) június 4. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Ozone FM 91,1 (Szekszárd 91,1 MHz) június 18. Ozone FM (Győr 103,1 MHz) Rádió (Kiskőrös 97,0 MHz) június 18. Az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés vélelmezett megsértése miatt a Life Essence-szel szemben MN/ /2014. ügyiratszámon, az Alisca Networkkel szemben MN/ /2014. ügyiratszámon és a Kunság Médiával szemben MN/ /2014. ügyiratszámon indított hatósági eljárásban a Médiatanács a /2014. ( ), a /2014. ( ) és a /2014. ( ) számú határozatában mindhárom érintett médiaszolgáltató vonatkozásában megállapította a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértését. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A melléklet rögzíti és részletezi a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 4

5 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: 187. (4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül legalább kétszer valósítja meg, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv január 1. napján történt hatálybalépése óta nem állapította meg az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértését a Médiaszolgáltatóval szemben, ám arra tekintettel, hogy a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó szabályok megsértését a Médiatanács eddigi jogalkalmazói gyakorlata alapján súlyos törvénysértésnek tekinti, az Mttv (1) bekezdésében meghatározott felhívás jogkövetkezmény e jogsértések esetében nem alkalmazható. A jogsértés miatti jogkövetkezmények alkalmazásának alapját az Mttv (2) bekezdés és a (3) bekezdés b) pontja jelenti. A jelen eljárásban kiszabható bírság maximális összege az Mttv (3) bekezdése bb) alpontja értelmében ötvenmillió forint. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A jogsértés súlyán túl az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértés tekintetében nem értékelhetők. 5

6 A Médiatanács a hatályos szabályozási környezettel összhangban és a kialakított szankcióalkalmazási gyakorlatának megfelelően az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértés esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében foglalt mérlegelési jogkörében a fokozatosság és arányosság elvének figyelembevételével, a fentiekre tekintettel, az egyedi ügyben az ügy sajátosságai mentén végrehajtott mérlegelés alapján az Mttv. 64. (1) bekezdésében foglaltak 5 esetben történt megsértése miatt az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján jogsértésenként a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,04 %-ának megfelelő, ,- Ft, azaz összesen a maximálisan kiszabható bírság 0,2%-ának megfelelő, ,- Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács a bírság kiszabásakor tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz az ismétléssel járó növekvő progresszivitás és a szankcionálás kiszámíthatósága, előreláthatósága. A fentieken túl a Médiatanács az Mttv. a 64. (1) bekezdésében foglalt rendelkezés megsértése kapcsán a bírság kiszabásán túl az Mttv (3) bekezdésében foglaltak alkalmazása mellett döntött és a rendelkező részben foglaltak szerint megtiltotta a jogsértő magatartás tanúsítását. A Médiatanács az Mttv a), j) és k) pontjaiban foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, december 16. a Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 6

7 Melléklet a Médiatanács 1236/2014. (XII.16.) számú határozatához I. A Médiaszolgáltató és a Lajta Rádió Kft május 13-án sugárzott műsora Ozone FM 100,7 (Mosonmagyaróvár) május 13. Ozone FM (Győr) Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő maximumon! Újabb zenei óra! 0:00:00 0:00:22 00:00:22 maximumon! Újabb zenei óra! 0:03:06 0:03:31 00:00:25 maximumon! When the days are cold 0:00:22 0:10:05 00:09:43 maximumon! When the days are cold 0:03:31 0:13:13 00:09:42 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:10:05 0:10:18 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:13:13 0:13:24 00:00:11 maximumon! "horror crazy" 0:10:18 0:20:25 00:10:07 maximumon! "horror crazy" 0:13:24 0:23:30 00:10:06 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:20:25 0:20:36 00:00:11 maximumon! Győr Ozone FM 0:23:30 0:23:39 00:00:09 We clawed, we chained, our hearts in We clawed, we chained, our maximumon! vain 0:20:36 0:42:41 00:22:05 maximumon! hearts in vain 0:23:39 0:45:42 00:22:03 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:42:41 0:42:54 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:45:42 0:45:53 00:00:11 maximumon! lissen 0:42:54 0:52:46 00:09:52 maximumon! lissen 0:45:53 0:56:47 00:10:54 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 0:52:46 0:52:56 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 0:56:47 0:56:56 00:00:09 maximumon! My 0:52:56 1:01:16 00:08:20 maximumon! My 0:56:56 1:04:11 00:07:15 maximumon! Újabb zenei óra! 1:01:16 1:01:40 00:00:24 maximumon! Újabb zenei óra! 1:04:11 1:04:36 00:00:25 maximumon! My face.. 1:01:40 1:10:43 00:09:03 maximumon! My face.. 1:04:36 1:13:37 00:09:01 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:10:43 1:10:55 00:00:12 maximumon! Győr Ozone FM 1:13:37 1:13:49 00:00:12 maximumon! in a magic in a summer 1:10:55 1:21:39 00:10:44 maximumon! in a magic in a summer 1:13:49 1:24:30 00:10:41 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:21:39 1:21:49 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 1:24:30 1:24:39 00:00:09 maximumon! i can believe 1:21:49 1:42:56 00:21:07 maximumon! i can believe 1:24:39 1:45:44 00:21:05 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:42:56 1:43:10 00:00:14 maximumon! Győr Ozone FM 1:45:44 1:45:56 00:00:12 maximumon! one the start 1:43:10 1:52:50 00:09:40 maximumon! one the start 1:45:56 1:55:35 00:09:39 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 1:52:50 1:53:01 00:00:11 maximumon! Győr Ozone FM 1:55:35 1:55:45 00:00:10 maximumon! Like the 1:53:01 2:00:10 00:07:09 maximumon! Like the 1:55:45 2:02:52 00:07:07 maximumon! Újabb zenei óra! 2:00:10 2:00:35 00:00:25 maximumon! Újabb zenei óra! 2:02:52 2:03:16 00:00:24 maximumon! isco 2:00:35 2:11:18 00:10:43 maximumon! isco 2:03:16 2:13:59 00:10:43 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:11:18 2:11:31 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:13:59 2:14:10 00:00:11 maximumon! zongora 2:11:31 2:22:22 00:10:51 maximumon! zongora 2:14:10 2:24:56 00:10:46 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:22:22 2:22:32 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 2:24:56 2:25:07 00:00:11

8 maximumon! do you think 2:22:32 2:43:30 00:20:58 maximumon! do you think 2:25:07 2:46:03 00:20:56 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:43:30 2:43:43 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:46:03 2:46:14 00:00:11 maximumon! Up sid down 2:43:43 2:55:02 00:11:19 maximumon! Up sid down 2:46:14 2:57:34 00:11:20 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 2:55:02 2:55:14 00:00:12 maximumon! Győr Ozone FM 2:57:34 2:57:44 00:00:10 maximumon! dob 2:55:14 3:01:51 00:06:37 maximumon! dob 2:57:44 3:04:19 00:06:35 maximumon! Újabb zenei óra! 3:01:51 3:02:13 00:00:22 maximumon! Újabb zenei óra! 3:04:19 3:04:43 00:00:24 maximumon! not to repeat 3:02:13 3:12:23 00:10:10 maximumon! not to repeat 3:04:43 3:14:51 00:10:08 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:12:23 3:12:36 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:14:51 3:15:02 00:00:11 maximumon! excuse me baby 3:12:36 3:24:12 00:11:36 maximumon! excuse me baby 3:15:02 3:26:38 00:11:36 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:24:12 3:24:25 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:26:38 3:26:47 00:00:09 maximumon! I dont know just 3:24:25 3:45:29 00:21:04 maximumon! I dont know just 3:26:47 3:48:52 00:22:05 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:45:29 3:45:42 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:48:52 3:49:04 00:00:12 maximumon! feel my way 3:45:42 3:56:33 00:10:51 maximumon! feel my way 3:49:04 3:59:53 00:10:49 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 3:56:33 3:56:42 00:00:09 maximumon! Győr Ozone FM 3:59:53 3:59:58 00:00:05 maximumon! one day baby, baby,baby 3:56:42 4:03:09 00:06:27 maximumon! one day baby, baby,baby 3:59:58 4:05:23 00:05:25 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:03:09 4:03:34 00:00:25 maximumon! Győr Ozone FM 4:05:23 4:05:49 00:00:26 maximumon! Monster 4:03:34 4:14:38 00:11:04 maximumon! Monster 4:05:49 4:16:51 00:11:02 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:14:38 4:14:52 00:00:14 maximumon! Győr Ozone FM 4:16:51 4:17:03 00:00:12 maximumon! i remember 4:14:52 4:24:46 00:09:54 maximumon! i remember 4:17:03 4:26:56 00:09:53 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:24:46 4:24:56 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 4:26:56 4:27:05 00:00:09 maximumon! for money 4:24:56 4:46:20 00:21:24 maximumon! for money 4:27:05 4:48:26 00:21:21 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:46:20 4:46:33 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 4:48:26 4:48:38 00:00:12 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:46:33 4:57:05 00:10:32 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:48:38 4:59:07 00:10:29 maximumon! Mosonmagyaróvár Ozone FM 4:57:05 4:57:15 00:00:10 maximumon! Győr Ozone FM 4:59:07 4:59:17 00:00:10 maximumon! show you 4:57:15 5:04:23 00:07:08 maximumon! show you 4:59:17 5:06:24 00:07:07 Hungarian zone - A magyar dalok A város első számú rádiója: Ozone Fm A város első számú rádiója: zónája Magyarország 5:04:23 5:04:46 00:00:23 Hungarian zone - A magyar dalok zónája Ozone Fm Magyarország 5:06:24 5:06:46 00:00:22 Hungarian zone How 5:04:46 5:08:23 00:03:37 Hungarian zone How 5:06:46 5:10:24 00:03:38 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 5:08:23 5:08:30 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:10:24 5:10:30 00:00:06 Hungarian zone Unique 5:08:30 5:12:33 00:04:03 Hungarian zone Unique 5:10:30 5:14:33 00:04:03 Hungarian zone külföldi 5:12:33 5:19:40 00:07:07 Hungarian zone külföldi 5:14:33 5:21:39 00:07:06 8

9 Hungarian zone A legjobb magyar zenék csak itt! Mosonmagyaróvár 5:19:40 5:19:56 00:00:16 Hungarian zone A legjobb magyar zenék csak itt! Győr 5:21:39 5:21:53 00:00:14 Hungarian zone My baby my 5:19:56 5:40:26 00:20:30 Hungarian zone My baby my 5:21:53 5:42:20 00:20:27 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 5:40:26 5:40:33 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:42:20 5:42:27 00:00:07 Hungarian zone In a field 5:40:33 5:55:27 00:14:54 Hungarian zone In a field 5:42:27 5:56:35 00:14:08 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 5:55:27 5:55:34 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:56:35 5:56:41 00:00:06 Hungarian zone he is just like 5:55:34 5:59:21 00:03:47 Hungarian zone he is just like 5:56:41 6:00:27 00:03:46 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 5:59:21 5:59:59 00:00:38 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 6:00:27 6:01:04 00:00:37 Az MTI hírei Meghosszabbította... 5:59:59 6:03:02 00:03:03 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:01:04 6:04:07 00:03:03 Ozone Start Ozone Start 6:03:02 6:03:25 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 6:04:07 6:04:30 00:00:23 Ozone Start my face. 6:03:25 6:25:41 00:22:16 Ozone Start my face. 6:04:30 6:27:06 00:22:36 névnapok; kalendárium Ozone Start névnapok; kalendárium (change is) 6:25:41 6:26:24 00:00:43 Ozone Start (change is) 6:27:06 6:27:50 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám győri 6:27:50 6:29:40 00:01:50 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:26:24 6:29:28 00:03:04 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:29:40 6:32:44 00:03:04 Ozone Start Ozone Start 6:29:28 6:29:43 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 6:32:44 6:32:59 00:00:15 Ozone Start I dont know 6:29:43 6:36:14 00:06:31 Ozone Start I dont know 6:32:59 6:39:29 00:06:30 időjárás (ma nyugat felöl) Klim időjárás (ma nyugat felöl) Ozone Start bending 6:36:14 6:36:57 00:00:43 Ozone Start Klim bending 6:39:29 6:40:11 00:00:42 Ozone Start we have 6:36:57 6:44:07 00:07:10 Ozone Start we have 6:40:11 6:47:21 00:07:10 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:44:07 6:44:53 00:00:46 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:47:21 6:48:29 00:01:08 Ozone Start I love your 6:44:53 6:59:52 00:14:59 Ozone Start I love your 6:48:29 6:59:10 00:10:41 Ozone Start konf. John Newman 6:59:52 7:00:15 00:00:23 Ozone Start konf. John Newman 6:59:10 6:59:34 00:00:24 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győrben 6:59:34 7:01:23 00:01:49 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:00:15 7:03:22 00:03:07 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:01:23 7:04:30 00:03:07 Ozone Start Ozone Start 7:03:22 7:03:45 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 7:04:30 7:04:53 00:00:23 Ozone Start it's free i am 7:03:45 7:14:54 00:11:09 Ozone Start it's free i am 7:04:53 7:16:00 00:11:07 időjárás (ma nyugat felöl) Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) Ryan Lewis 7:14:54 7:15:53 00:00:59 Ozone Start Ryan Lewis 7:16:00 7:16:59 00:00:59 Ozone Start Cadilac 7:15:53 7:19:21 00:03:28 Ozone Start Cadilac 7:16:59 7:20:27 00:03:28 FiIFA hivatalos VB dala Ozone Start FiIFA hivatalos VB dala Pitbull J.LO. 7:19:21 7:20:12 00:00:51 Ozone Start Pitbull J.LO. 7:20:27 7:21:17 00:00:50 Ozone Start olé olé 7:20:12 7:30:27 00:10:15 Ozone Start olé olé 7:21:17 7:31:32 00:10:15 9

10 Ozone Start sok esőt jósolnak (Imagin) 7:30:27 7:30:52 00:00:25 Ozone Start sok esőt jósolnak (Imagin) 7:31:32 7:31:57 00:00:25 reklám Oxygen Média 7:30:52 7:31:44 00:00:52 reklám MOL 7:31:57 7:34:15 00:02:18 Ozone Start Ozone Start 7:31:44 7:31:58 00:00:14 Ozone Start Ozone Start 7:34:15 7:34:29 00:00:14 Ozone Start When the days are cold 7:31:58 7:38:32 00:06:34 Ozone Start When the days are cold 7:34:29 7:41:01 00:06:32 jönnek az Útinform (I got Ozone Start jönnek az Útinform (I got You) 7:38:32 7:39:58 00:01:26 Ozone Start You) 7:41:01 7:42:27 00:01:26 Ozone Start Come on 7:39:58 7:43:13 00:03:15 Ozone Start Come on 7:42:27 7:45:42 00:03:15 Német hírpercek Minister President. 7:43:13 7:46:09 00:02:56 Német hírpercek Minister President. 7:45:42 7:48:38 00:02:56 reklám audi 7:46:09 7:46:29 00:00:20 reklám audi 7:48:38 7:48:58 00:00:20 Ozone Start Ozone Start 7:46:29 7:46:44 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 7:48:58 7:49:11 00:00:13 Ozone Start Took my hard 7:46:44 7:58:22 00:11:38 Ozone Start Took my hard 7:49:11 7:57:28 00:08:17 Ozone Start időjárás (shakira) 7:58:22 7:58:54 00:00:32 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Oxygen Média 7:58:54 7:59:19 00:00:25 reklám Győrben 7:57:28 7:59:43 00:02:15 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:59:19 8:02:27 00:03:08 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:59:43 8:02:50 00:03:07 Ozone Start Ozone Start 8:02:27 8:02:50 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 8:02:50 8:03:12 00:00:22 Ozone Start not to repeat 8:02:50 8:16:20 00:13:30 Ozone Start not to repeat 8:03:12 8:16:41 00:13:29 Ozone Start időjárás (Lire Lire) 8:16:20 8:17:15 00:00:55 Ozone Start időjárás (Lire Lire) 8:16:41 8:17:34 00:00:53 Ozone Start To the night time 8:17:15 8:26:35 00:09:20 Ozone Start To the night time 8:17:34 8:26:53 00:09:19 Ozone Start konf. Timberlake 8:26:35 8:27:18 00:00:43 Ozone Start konf. Timberlake 8:26:53 8:27:37 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 8:27:37 8:30:05 00:02:28 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 8:30:05 8:30:49 00:00:44 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:27:18 8:30:17 00:02:59 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:30:49 8:33:46 00:02:57 Ozone Start Ozone Start 8:30:17 8:30:32 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 8:33:46 8:34:01 00:00:15 Ozone Start Say 8:30:32 8:42:54 00:12:22 Ozone Start Say 8:34:01 8:46:21 00:12: es VB (Waves' by Mr Ozone Start 2014-es VB (Waves' by Mr Probz) 8:42:54 8:43:38 00:00:44 Ozone Start Probz) 8:46:21 8:47:05 00:00:44 Ozone Start Waves' by Mr Probz 8:43:38 8:49:59 00:06:21 Ozone Start Waves' by Mr Probz 8:47:05 8:53:24 00:06:19 Ozone Start lekonf. Köv. Cafe 8:49:59 8:51:11 00:01:12 Ozone Start lekonf. Köv. Cafe 8:53:24 8:53:50 00:00:26 Ozone Start Hey brother 8:51:11 8:59:51 00:08:40 Ozone Start Hey brother 8:53:50 8:57:39 00:03:49 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győrben 8:57:39 8:59:51 00:02:12 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:59:51 9:02:50 00:02:59 Az MTI hírei Meghosszabbította... 8:59:51 9:02:48 00:02:57 Ozone Cafe konf. Pitbull és kesa 9:02:50 9:03:17 00:00:27 Ozone Cafe konf. Pitbull és kesa 9:02:48 9:03:15 00:00:27 10

11 Ozone Cafe Pitbull és kesa 9:03:17 9:17:18 00:14:01 Ozone Cafe Pitbull és kesa 9:03:15 9:17:14 00:13:59 Ozone Cafe konf. Katy Perry 9:17:18 9:17:51 00:00:33 Ozone Cafe konf. Katy Perry 9:17:14 9:17:47 00:00:33 Ozone Cafe Katy Perry 9:17:51 9:27:43 00:09:52 Ozone Cafe Katy Perry 9:17:47 9:27:36 00:09:49 konf. A nap sztárja (justin Ozone Cafe konf. A nap sztárja (justin beaber) 9:27:43 9:29:20 00:01:37 Ozone Cafe beaber) 9:27:36 9:28:59 00:01:23 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám napközi 9:28:59 9:31:01 00:02:02 Ozone Cafe star 9:29:20 9:46:34 00:17:14 Ozone Cafe star 9:31:01 9:48:13 00:17:12 konf. Gazdaság Hírek Ozone Cafe konf. Gazdaság Hírek (Florida) 9:46:34 9:48:54 00:02:20 Ozone Cafe (Florida) 9:48:13 9:50:33 00:02:20 Ozone Cafe Florida 9:48:54 9:59:15 00:10:21 Ozone Cafe Florida 9:50:33 9:56:26 00:05:53 Ozone Cafe konf. (happy) 9:59:15 9:59:35 00:00:20 Ozone Cafe konf. (happy) 9:56:26 9:57:33 00:01:07 reklám Közlekedik a család 9:59:35 10:00:00 00:00:25 reklám pizzák 9:57:33 9:59:02 00:01:29 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:00:00 10:00:33 00:00:33 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Az MTI hírei Meghosszabbította... 10:00:33 10:03:40 00:03:07 Az MTI hírei Meghosszabbította... 9:59:02 10:02:09 00:03:07 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:03:40 10:04:05 00:00:25 Ozone Cafe Ozone Cafe 10:02:09 10:02:35 00:00:26 Ozone Cafe My think crazy 10:04:05 10:17:50 00:13:45 Ozone Cafe My think crazy 10:02:35 10:16:17 00:13:42 Ozone Cafe konf. (F williams) 10:17:50 10:18:26 00:00:36 Ozone Cafe konf. (F williams) 10:16:17 10:16:53 00:00:36 Ozone Cafe f willliams 10:18:26 10:28:41 00:10:15 Ozone Cafe f willliams 10:16:53 10:27:04 00:10:11 konf. A nap videója: ablakosok (F konf. A nap videója: Ozone Cafe williams) 10:28:41 10:30:01 00:01:20 Ozone Cafe ablakosok (F williams) 10:27:04 10:28:09 00:01:05 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 10:28:09 10:29:40 00:01:31 Ozone Cafe it's free i am 10:30:01 10:43:57 00:13:56 Ozone Cafe it's free i am 10:29:40 10:43:30 00:13:50 Ozone Cafe konf. (shakira 10:43:57 10:44:37 00:00:40 Ozone Cafe konf. (shakira 10:43:30 10:44:25 00:00:55 Ozone Cafe shakira 10:44:37 10:58:58 00:14:21 Ozone Cafe shakira 10:44:25 10:57:41 00:13:16 Ozone Cafe konf. (imagine demons) 10:58:58 11:00:41 00:01:43 Ozone Cafe konf. (imagine demons) 10:57:41 10:58:10 00:00:29 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 10:58:10 11:00:04 00:01:54 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 11:00:41 11:03:49 00:03:08 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 11:00:04 11:03:11 00:03:07 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:03:49 11:04:13 00:00:24 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:03:11 11:03:35 00:00:24 Ozone Cafe When the days are cold 11:04:13 11:12:53 00:08:40 Ozone Cafe When the days are cold 11:03:35 11:12:13 00:08:38 Ozone Cafe konf. Shakira empire 11:12:53 11:13:40 00:00:47 Ozone Cafe konf. Shakira empire 11:12:13 11:13:00 00:00:47 Ozone Cafe empire 11:13:40 11:26:41 00:13:01 Ozone Cafe empire 11:13:00 11:25:59 00:12:59 Ozone Cafe konf. Eltűnt kutyák; programok Mosonmagyaróvár 11:26:41 11:28:09 00:01:28 Ozone Cafe konf. Eltűnt kutyák; programok Mosonmagyaróvár 11:25:59 11:27:14 00:01:15 11

12 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 11:27:14 11:29:21 00:02:07 Ozone Cafe bang bang 11:28:09 11:38:38 00:10:29 Ozone Cafe bang bang 11:29:21 11:39:48 00:10:27 Ozone Cafe konf. Balaton meditáció 11:38:38 11:41:38 00:03:00 Ozone Cafe konf. Balaton meditáció 11:39:48 11:42:48 00:03:00 Ozone Cafe hacki 11:41:38 11:59:19 00:17:41 Ozone Cafe hacki 11:42:48 11:57:40 00:14:52 reklám ozone media 11:59:19 11:59:45 00:00:26 reklám Győr 11:57:40 12:00:05 00:02:25 Ozone Cafe Ozone Cafe 11:59:45 12:00:16 00:00:31 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Az MTI hírei Meghosszabbította... 12:00:16 12:03:24 00:03:08 Az MTI hírei Meghosszabbította... 12:00:05 12:03:11 00:03:06 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:03:24 12:03:48 00:00:24 Ozone Cafe Ozone Cafe 12:03:11 12:03:35 00:00:24 Ozone Cafe he are 12:03:48 12:18:02 00:14:14 Ozone Cafe he are 12:03:35 12:17:48 00:14:13 konf. Hello Mosonmagyaróvár! Ozone Cafe Közlekedés (Avicii) 12:18:02 12:18:51 00:00:49 Ozone Cafe konf. Közlekedés (Avicii) 12:17:48 12:18:35 00:00:47 Ozone Cafe Hey brother 12:18:51 12:30:54 00:12:03 Ozone Cafe Hey brother 12:18:35 12:30:35 00:12:00 Ozone Cafe konf. Cafe trend: táskák 12:30:54 12:32:18 00:01:24 Ozone Cafe konf. Cafe trend: táskák 12:30:35 12:31:44 00:01:09 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám boldog olaj 12:31:44 12:33:14 00:01:30 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 12:33:14 12:34:13 00:00:59 Ozone Cafe No a circus 12:32:18 12:45:32 00:13:14 Ozone Cafe No a circus 12:34:13 12:47:25 00:13:12 konf. Hello Mosonmagyaróvár! Ozone Cafe időjárás (kling) 12:45:32 12:46:23 00:00:51 Ozone Cafe konf. időjárás (kling) 12:47:25 12:48:16 00:00:51 Ozone Cafe Sei me 12:46:23 12:57:46 00:11:23 Ozone Cafe Sei me 12:48:16 12:55:43 00:07:27 Ozone Cafe lekonf. Köv. Hungarian Zone 12:57:46 13:00:31 00:02:45 Ozone Cafe lekonf. Köv. Hungarian Zone 12:55:43 12:56:56 00:01:13 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 12:56:56 12:59:15 00:02:19 Ozone Fm Mai slágerek 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Ozone Cafe maximumon 12:59:15 12:59:48 00:00:33 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 13:00:31 13:03:38 00:03:07 Az MTI hírei Ma tárgyalhatja 12:59:48 13:02:55 00:03:07 Hungarian zone Hungarian zone 13:03:38 13:04:00 00:00:22 Hungarian zone Hungarian zone 13:02:55 13:03:17 00:00:22 Hungarian zone strange 13:04:00 13:23:42 00:19:42 Hungarian zone strange 13:03:17 13:19:29 00:16:12 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 13:23:42 13:23:49 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 13:19:29 13:19:36 00:00:07 Hungarian zone Unique 13:23:49 13:28:15 00:04:26 Hungarian zone Unique 13:19:36 13:23:50 00:04:14 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 13:23:50 13:26:10 00:02:20 Hungarian zone Most múlik pontosan 13:28:15 13:32:14 00:03:59 Hungarian zone Most múlik pontosan 13:26:10 13:30:08 00:03:58 Hungarian zone...the filing 13:32:14 13:43:27 00:11:13 Hungarian zone...the filing 13:30:08 13:41:19 00:11:11 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Mosonmagyaróvár 13:43:27 13:43:34 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 13:41:19 13:41:25 00:00:06 12

13 Hungarian zone Tóth Gabi 13:43:34 13:47:18 00:03:44 Hungarian zone Tóth Gabi 13:41:25 13:45:10 00:03:45 Hungarian zone I saw you yesterday 13:47:18 13:59:31 00:12:13 Hungarian zone I saw you yesterday 13:45:10 13:57:22 00:12:12 reklám Oxygen Media: Mosonmagyaróvári vagy? 13:59:31 13:59:57 00:00:26 reklám Magyar Állampapír 13:57:22 13:59:26 00:02:04 Hungarian zone Ozone Fm Mai slágerek maximumon 13:59:57 14:00:29 00:00:32 Hungarian zone Ozone Fm Mai slágerek maximumon 13:59:26 13:59:57 00:00:31 Hungarian zone csak nem 50 éves 14:00:29 14:03:36 00:03:07 Hungarian zone csak nem 50 éves 13:59:57 14:03:03 00:03:06 Ozone Jam konf. (d. guetta 14:03:36 14:04:05 00:00:29 Ozone Jam konf. (d. guetta 14:03:03 14:03:32 00:00:29 Ozone Jam i was five and he were six 14:04:05 14:13:39 00:09:34 Ozone Jam i was five and he were six 14:03:32 14:13:06 00:09:34 Ozone Jam konf. G-mail (kling) 14:13:39 14:14:49 00:01:10 Ozone Jam konf. G-mail (kling) 14:13:06 14:14:14 00:01:08 Ozone Jam He was a 14:14:49 14:28:31 00:13:42 Ozone Jam He was a 14:14:14 14:27:56 00:13:42 konf. Janka néni; Ozone Jam konf. Janka néni; közlekedés (alex) 14:28:31 14:29:28 00:00:57 Ozone Jam közlekedés (alex) 14:27:56 14:28:45 00:00:49 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 14:28:45 14:30:52 00:02:07 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 14:30:52 14:31:51 00:00:59 Ozone Jam you know i' m a one 14:29:28 14:40:05 00:10:37 Ozone Jam you know i' m a one 14:31:51 14:42:28 00:10:37 Ozone Jam konf. közlekedés; (lewis) 14:40:05 14:41:33 00:01:28 Ozone Jam konf. közlekedés; (lewis) 14:42:28 14:43:55 00:01:27 Ozone Jam cadilac 14:41:33 15:00:02 00:18:29 Ozone Jam cadilac 14:43:55 14:58:42 00:14:47 Ozone Jam konf. (eminem) 15:00:02 15:00:37 00:00:35 Ozone Jam konf. (eminem) 14:58:42 14:59:16 00:00:34 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 14:59:16 15:01:51 00:02:35 Az MTI hírei a felső oktatás 15:00:37 15:03:44 00:03:07 Az MTI hírei a felső oktatás 15:01:51 15:04:57 00:03:06 Ozone Jam oznone fm 15:03:44 15:04:06 00:00:22 Ozone Jam oznone fm 15:04:57 15:05:20 00:00:23 Ozone Jam monster 15:04:06 15:14:46 00:10:40 Ozone Jam monster 15:05:20 15:16:00 00:10:40 konf. Magyarországon először (d. konf. Magyarországon Ozone Jam guetta 15:14:46 15:16:00 00:01:14 Ozone Jam először (d. guetta 15:16:00 15:17:13 00:01:13 Ozone Jam d. guetta 15:16:00 15:28:36 00:12:36 Ozone Jam d. guetta 15:17:13 15:29:43 00:12:30 Ozone Jam konf. Közl. (williams 15:28:36 15:29:28 00:00:52 Ozone Jam konf. Közl. (williams 15:29:43 15:30:25 00:00:42 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 15:30:25 15:33:20 00:02:55 Ozone Jam williams 15:29:28 15:42:47 00:13:19 Ozone Jam williams 15:33:20 15:47:37 00:14:17 Ozone Jam konf. Vigyázzatok miskolciak...! Időjárás (shakira és rihanna) 15:42:47 15:45:32 00:02:45 Ozone Jam konf. Vigyázzatok miskolciak...! Időjárás (shakira és rihanna) 15:47:37 15:49:21 00:01:44 Ozone Jam shakira 15:45:32 16:00:22 00:14:50 Ozone Jam shakira 15:49:21 15:56:18 00:06:57 konf. Közl: Miskolcon (Mr. Ozone Jam konf. Közl: Miskolcon (Mr. ) 16:00:22 16:01:21 00:00:59 Ozone Jam ) 15:56:18 15:57:15 00:00:57 13

14 reklám Oxygen Media: Mosonmagyaróvári vagy? 16:01:21 16:01:45 00:00:24 reklám Győr 15:57:15 15:59:59 00:02:44 Az MTI hírei csak nem 50 éves 16:01:45 16:04:53 00:03:08 Az MTI hírei csak nem 50 éves 15:59:59 16:03:04 00:03:05 Ozone Jam my face 16:04:53 16:15:36 00:10:43 Ozone Jam my face 16:03:04 16:14:10 00:11:06 konf. Közl. Miskolc, m1, m7, m6, m3, konf. Közl. Miskolc, m1, m7, Ozone Jam győr, 55 (avicci) 16:15:36 16:17:39 00:02:03 Ozone Jam m6, m3, győr, 55 (avicci) 16:14:10 16:16:13 00:02:03 Ozone Jam I dont know 16:17:39 16:30:40 00:13:01 Ozone Jam I dont know 16:16:13 16:30:01 00:13:48 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 16:30:01 16:32:33 00:02:32 Ozone Jam konf. Miskolc, győr, 55, (gautier) 16:30:40 16:31:43 00:01:03 Ozone Jam oznone fm 16:32:33 16:32:49 00:00:16 Ozone Jam tututu 16:31:43 16:45:38 00:13:55 Ozone Jam tututu 16:32:49 16:46:38 00:13:49 Ozone Jam konf. (John Legend) 16:45:38 16:46:10 00:00:32 Ozone Jam konf. (John Legend) 16:46:38 16:47:11 00:00:33 Ozone Jam zongora 16:46:10 16:57:46 00:11:36 Ozone Jam zongora 16:47:11 16:58:46 00:11:35 Ozone Jam lekonf. Köv. Kívánságműsor (harris) 16:57:46 16:58:37 00:00:51 Ozone Jam lekonf. Köv. Kívánságműsor (harris) 16:58:46 16:59:36 00:00:50 reklám Oxygen Media: Mosonmagyaróvári vagy? 16:58:37 16:59:03 00:00:26 reklám Győr 16:59:36 17:02:26 00:02:50 Az MTI hírei csak nem 50 éves 16:59:03 17:02:15 00:03:12 Az MTI hírei csak nem 50 éves 17:02:26 17:05:36 00:03:10 kívánságműsor kívánságműsor 17:02:15 17:02:41 00:00:26 kívánságműsor kívánságműsor 17:05:36 17:06:02 00:00:26 Under controll (i bike be kívánságműsor Under controll (i bike be anyone) 17:02:41 17:13:05 00:10:24 kívánságműsor anyone) 17:06:02 17:16:25 00:10:23 kívánságműsor konf. (Timberlake) 17:13:05 17:13:56 00:00:51 kívánságműsor konf. (Timberlake) 17:16:25 17:17:15 00:00:50 kívánságműsor Say 17:13:56 17:30:26 00:16:30 kívánságműsor Say 17:17:15 17:33:41 00:16:26 kívánságműsor konf. (fold down) 17:30:26 17:31:23 00:00:57 kívánságműsor konf. (fold down) 17:33:41 17:34:26 00:00:45 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győr 17:34:26 17:36:52 00:02:26 0:00:00 0:00:00 00:00:00 Társadalmi célú hírdetés Márton Lakóotthon 17:36:52 17:37:49 00:00:57 kívánságműsor fold down 17:31:23 17:42:01 00:10:38 kívánságműsor fold down 17:37:49 17:49:29 00:11:40 konf. Gazdasági hírek: romlik a bef. Ági konf. Gazdasági hírek: kívánságműsor -Williams 17:42:01 17:44:23 00:02:22 kívánságműsor romlik a bef. Ági -Williams 17:49:29 17:52:55 00:03:26 kívánságműsor My think crazy 17:44:23 17:57:44 00:13:21 kívánságműsor My think crazy 17:52:55 17:59:54 00:06:59 kívánságműsor konf....remember to for get you 17:57:44 17:58:39 00:00:55 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám orfk obb 17:58:39 17:59:06 00:00:27 reklám orfk obb 17:59:54 18:00:11 00:00:17 Az MTI hírei június 6-án 17:59:06 18:02:12 00:03:06 Az MTI hírei június 6-án 18:00:11 18:03:16 00:03:05 kívánságműsor kívánságműsor 18:02:12 18:02:38 00:00:26 kívánságműsor kívánságműsor 18:03:16 18:03:42 00:00:26 kívánságműsor...remember to for get you 18:02:38 18:16:39 00:14:01 kívánságműsor...remember to for get you 18:03:42 18:18:47 00:15:05 kívánságműsor konf. Rudi 18:16:39 18:17:22 00:00:43 kívánságműsor konf. Rudi 18:18:47 18:19:29 00:00:42 14

15 kívánságműsor waiting all night 18:17:22 18:27:22 00:10:00 kívánságműsor waiting all night 18:19:29 18:29:28 00:09:59 kívánságműsor konf. (lewis) 18:27:22 18:28:24 00:01:02 kívánságműsor konf. (lewis) 18:29:28 18:30:07 00:00:39 kívánságműsor Can't hold us 18:28:24 18:39:27 00:11:03 kívánságműsor Can't hold us 18:30:07 18:41:31 00:11:24 kívánságműsor konf. (Martin: Animals) 18:39:27 18:39:48 00:00:21 kívánságműsor konf. (Martin: Animals) 18:41:31 18:41:52 00:00:21 kívánságműsor animals (instrum) 18:39:48 18:58:58 00:19:10 kívánságműsor animals (instrum) 18:41:52 18:57:20 00:15:28 kívánságműsor konf. (Sam smith) 18:58:58 18:59:47 00:00:49 kívánságműsor konf. (Sam smith) 18:57:20 18:58:09 00:00:49 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám győr 18:58:09 18:59:14 00:01:05 Az MTI hírei csak nem 50 éves 18:59:47 19:02:56 00:03:09 Az MTI hírei csak nem 50 éves 18:59:14 19:01:19 00:02:05 kívánságműsor kívánságműsor 19:02:56 19:03:22 00:00:26 kívánságműsor kívánságműsor 19:01:19 19:01:45 00:00:26 one summer (money o me kívánságműsor one summer (money o me mine) 19:03:22 19:17:34 00:14:12 kívánságműsor mine) 19:01:45 19:15:56 00:14:11 kívánságműsor konf (harris) 19:17:34 19:18:13 00:00:39 kívánságműsor konf (harris) 19:15:56 19:16:35 00:00:39 kívánságműsor in a magic, in a summer 19:18:13 19:29:05 00:10:52 kívánságműsor in a magic, in a summer 19:16:35 19:27:25 00:10:50 kívánságműsor konf. (black i...) 19:29:05 19:30:01 00:00:56 kívánságműsor konf. (black i...) 19:27:25 19:28:21 00:00:56 kívánságműsor i got the fealing 19:30:01 19:44:55 00:14:54 kívánságműsor i got the fealing 19:28:21 19:43:14 00:14:53 kívánságműsor konf. (K. Perry) 19:44:55 19:45:29 00:00:34 kívánságműsor konf. (K. Perry) 19:43:14 19:43:47 00:00:33 kívánságműsor k. perry 19:45:29 19:58:38 00:13:09 kívánságműsor k. perry 19:43:47 19:56:53 00:13:06 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Bacardi Beach 19:56:53 19:57:18 00:00:25 Az MTI hírei június 6-án 19:58:38 20:01:43 00:03:05 Az MTI hírei június 6-án 19:57:18 20:00:24 00:03:06 konf. Hello, hello us top forty DISCO* SHIT konf. Hello, hello us top forty (the man) 20:01:43 20:03:02 00:01:19 DISCO* SHIT (the man) 20:00:24 20:01:43 00:01:19 DISCO* SHIT you can tell everybody.. 20:03:02 20:10:14 00:07:12 DISCO* SHIT you can tell everybody.. 20:01:43 20:08:53 00:07:10 DISCO* SHIT konf. Timberlake M. Jackson 20:10:14 20:11:01 00:00:47 DISCO* SHIT konf. Timberlake M. Jackson 20:08:53 20:09:40 00:00:47 DISCO* SHIT so good 20:11:01 20:18:05 00:07:04 DISCO* SHIT so good 20:09:40 20:16:44 00:07:04 DISCO* SHIT konf. Shakira empire 20:18:05 20:18:43 00:00:38 DISCO* SHIT konf. Shakira empire 20:16:44 20:17:21 00:00:37 DISCO* SHIT empire 20:18:43 20:26:15 00:07:32 DISCO* SHIT empire 20:17:21 20:24:53 00:07:32 DISCO* SHIT konf. (williams 20:26:15 20:26:56 00:00:41 DISCO* SHIT konf. (williams 20:24:53 20:25:34 00:00:41 DISCO* SHIT up side down 20:26:56 20:34:13 00:07:17 DISCO* SHIT up side down 20:25:34 20:32:50 00:07:16 konf. 14 v. 16 szól városban a DISCO* konf. 14 v. 16 szól városban DISCO* SHIT SHIT (k harris) 20:34:13 20:34:50 00:00:37 DISCO* SHIT a DISCO* SHIT (k harris) 20:32:50 20:33:29 00:00:39 DISCO* SHIT magic in the summer 20:34:50 20:41:37 00:06:47 DISCO* SHIT magic in the summer 20:33:29 20:40:14 00:06:45 DISCO* SHIT konf. (demi l. 20:41:37 20:42:38 00:01:01 DISCO* SHIT konf. (demi l. 20:40:14 20:41:15 00:01:01 DISCO* SHIT demi 20:42:38 20:49:51 00:07:13 DISCO* SHIT demi 20:41:15 20:48:26 00:07:11 15

16 DISCO* SHIT konf. Bruno 20:49:51 20:50:34 00:00:43 DISCO* SHIT konf. Bruno 20:48:26 20:49:10 00:00:44 DISCO* SHIT younger 20:50:34 20:54:05 00:03:31 DISCO* SHIT younger 20:49:10 20:52:41 00:03:31 DISCO* SHIT konf. (Jason 20:54:05 20:54:52 00:00:47 DISCO* SHIT konf. (Jason 20:52:41 20:53:27 00:00:46 DISCO* SHIT I m net like.. 20:54:52 20:57:34 00:02:42 DISCO* SHIT I m net like.. 20:53:27 20:56:09 00:02:42 DISCO* SHIT konf. Williams happy 20:57:34 20:58:24 00:00:50 DISCO* SHIT konf. Williams happy 20:56:09 20:56:59 00:00:50 DISCO* SHIT in my think crazy 20:58:24 21:01:03 00:02:39 DISCO* SHIT in my think crazy 20:56:59 20:59:38 00:02:39 Az MTI hírei csak nem 50 éves 21:01:03 21:04:12 00:03:09 Az MTI hírei csak nem 50 éves 20:59:38 21:02:46 00:03:08 DISCO* SHIT nem kérem köszönöm 21:04:12 21:06:17 00:02:05 DISCO* SHIT nem kérem köszönöm 21:02:46 21:04:50 00:02:04 DISCO* SHIT ask me 21:06:17 21:12:03 00:05:46 DISCO* SHIT ask me 21:04:50 21:11:41 00:06:51 DISCO* SHIT nekem már szerdán 21:12:03 21:13:25 00:01:22 DISCO* SHIT nekem már szerdán 21:11:41 21:13:03 00:01:22 DISCO* SHIT hamvai pj 21:13:25 21:25:12 00:11:47 DISCO* SHIT hamvai pj 21:13:03 21:24:48 00:11:45 DISCO* SHIT egyet kell, hogy 21:25:12 21:27:13 00:02:01 DISCO* SHIT egyet kell, hogy 21:24:48 21:26:50 00:02:02 DISCO* SHIT i know nobody 21:27:13 21:34:31 00:07:18 DISCO* SHIT i know nobody 21:26:50 21:34:07 00:07:17 konf. Kiderült,hogy DISCO* SHIT konf. Kiderült,hogy 2014-ben 21:34:31 21:36:08 00:01:37 DISCO* SHIT ben 21:34:07 21:35:44 00:01:37 DISCO* SHIT i mike be anyone 21:36:08 21:43:50 00:07:42 DISCO* SHIT i mike be anyone 21:35:44 21:43:25 00:07:41 DISCO* SHIT 14 vagy 16. sorozatok 21:43:50 21:46:10 00:02:20 DISCO* SHIT 14 vagy 16. sorozatok 21:43:25 21:45:45 00:02:20 DISCO* SHIT "8 éve 21:46:10 21:56:47 00:10:37 DISCO* SHIT "8 éve 21:45:45 21:56:22 00:10:37 DISCO* SHIT az elmút hét bulijai 21:56:47 21:58:21 00:01:34 DISCO* SHIT az elmút hét bulijai 21:56:22 21:57:56 00:01:34 DISCO* SHIT sky... by 21:58:21 22:03:32 00:05:11 DISCO* SHIT sky by 21:57:56 22:02:01 00:04:05 Az MTI hírei június 6-án 22:03:32 22:06:38 00:03:06 Az MTI hírei június 6-án 22:02:01 22:05:07 00:03:06 DISCO* SHIT fárasztó egy kicsit 22:06:38 22:08:56 00:02:18 DISCO* SHIT fárasztó egy kicsit 22:05:07 22:07:24 00:02:17 DISCO* SHIT Hey brother 22:08:56 22:14:52 00:05:56 DISCO* SHIT Hey brother 22:07:24 22:13:20 00:05:56 DISCO* SHIT az angolok annyit kokoznak 22:14:52 22:15:50 00:00:58 DISCO* SHIT az angolok annyit kokoznak 22:13:20 22:14:19 00:00:59 DISCO* SHIT universe 22:15:50 22:28:18 00:12:28 DISCO* SHIT universe 22:14:19 22:26:45 00:12:26 DISCO* SHIT tele vagyunk hirekkel.. 22:28:18 22:29:44 00:01:26 DISCO* SHIT tele vagyunk hirekkel.. 22:26:45 22:28:10 00:01:25 DISCO* SHIT in a magic, in a summer 22:29:44 22:37:17 00:07:33 DISCO* SHIT in a magic, in a summer 22:28:10 22:35:43 00:07:33 DISCO* SHIT hamburger 22:37:17 22:39:02 00:01:45 DISCO* SHIT hamburger 22:35:43 22:37:28 00:01:45 DISCO* SHIT you,you,you 22:39:02 22:49:47 00:10:45 DISCO* SHIT you,you,you 22:37:28 22:48:11 00:10:43 DISCO* SHIT konf. Herkules 22:49:47 22:51:11 00:01:24 DISCO* SHIT konf. Herkules 22:48:11 22:49:35 00:01:24 DISCO* SHIT.feel my way 22:51:11 23:00:43 00:09:32 DISCO* SHIT.feel my way 22:49:35 22:59:08 00:09:33 16

17 DISCO* SHIT konf. Szexipari nagyhatalom 23:00:43 23:02:45 00:02:02 DISCO* SHIT konf. Szexipari nagyhatalom 22:59:08 23:01:10 00:02:02 DISCO* SHIT take me.. 23:02:45 23:06:45 00:04:00 DISCO* SHIT take me.. 23:01:10 23:05:07 00:03:57 DISCO* SHIT kilencvenes évek 23:06:45 23:08:13 00:01:28 DISCO* SHIT kilencvenes évek 23:05:07 23:06:35 00:01:28 DISCO* SHIT i dont know just 23:08:13 23:23:26 00:15:13 DISCO* SHIT i dont know just 23:06:35 23:21:46 00:15:11 DISCO* SHIT belvárosi dj 23:23:26 23:24:59 00:01:33 DISCO* SHIT belvárosi dj 23:21:46 23:23:19 00:01:33 DISCO* SHIT tipical 23:24:59 23:34:12 00:09:13 DISCO* SHIT tipical 23:23:19 23:32:32 00:09:13 DISCO* SHIT konf. Rabosított celebek 23:34:12 23:36:02 00:01:50 DISCO* SHIT konf. Rabosított celebek 23:32:32 23:34:21 00:01:49 DISCO* SHIT universe 23:36:02 23:45:06 00:09:04 DISCO* SHIT universe 23:34:21 23:43:24 00:09:03 DISCO* SHIT konf. 15 cent 23:45:06 23:46:53 00:01:47 DISCO* SHIT konf. 15 cent 23:43:24 23:45:11 00:01:47 DISCO* SHIT do you think your.. 23:46:53 0:00:00 00:13:07 DISCO* SHIT do you think your.. 23:45:11 0:00:00 00:14:49 17

18 II. A Médiaszolgáltató és a Life Essence Egészségcentrum és Tanácsadó Kft május 13-án sugárzott műsora Ozone FM 105,7 (Tihany) Ozone FM (Győr) május 13. Dátum Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő Műsorszám címe Műsorszám tartalma kezdés vége nettó idő maximumon! Újabb zenei óra! 0:00:00 0:00:22 00:00:22 maximumon! Újabb zenei óra! 0:03:06 0:03:31 00:00:25 maximumon! When the days are cold 0:00:22 0:10:05 00:09:43 maximumon! When the days are cold 0:03:31 0:13:13 00:09:42 maximumon! Balaton Ozone FM 0:10:05 0:10:18 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:13:13 0:13:24 00:00:11 maximumon! "horror crazy" 0:10:18 0:20:22 00:10:04 maximumon! "horror crazy" 0:13:24 0:23:30 00:10:06 maximumon! Balaton Ozone FM 0:20:22 0:20:30 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 0:23:30 0:23:39 00:00:09 maximumon! We clawed, we chained, our hearts in vain 0:20:30 0:42:34 00:22:04 maximumon! We clawed, we chained, our hearts in vain 0:23:39 0:45:42 00:22:03 maximumon! Balaton Ozone FM 0:42:34 0:42:47 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 0:45:42 0:45:53 00:00:11 maximumon! lissen 0:42:47 0:52:37 00:09:50 maximumon! lissen 0:45:53 0:56:47 00:10:54 maximumon! Balaton Ozone FM 0:52:37 0:52:45 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 0:56:47 0:56:56 00:00:09 maximumon! My 0:52:45 1:01:04 00:08:19 maximumon! My 0:56:56 1:04:11 00:07:15 maximumon! Újabb zenei óra! 1:01:04 1:01:29 00:00:25 maximumon! Újabb zenei óra! 1:04:11 1:04:36 00:00:25 maximumon! My face.. 1:01:29 1:10:30 00:09:01 maximumon! My face.. 1:04:36 1:13:37 00:09:01 maximumon! Balaton Ozone FM 1:10:30 1:10:43 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 1:13:37 1:13:49 00:00:12 maximumon! in a magic in a summer 1:10:43 1:21:25 00:10:42 maximumon! in a magic in a summer 1:13:49 1:24:30 00:10:41 maximumon! Balaton Ozone FM 1:21:25 1:21:33 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 1:24:30 1:24:39 00:00:09 maximumon! i can believe 1:21:33 1:42:39 00:21:06 maximumon! i can believe 1:24:39 1:45:44 00:21:05 maximumon! Balaton Ozone FM 1:42:39 1:42:52 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 1:45:44 1:45:56 00:00:12 maximumon! one the start 1:42:52 1:52:31 00:09:39 maximumon! one the start 1:45:56 1:55:35 00:09:39 maximumon! Balaton Ozone FM 1:52:31 1:52:39 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 1:55:35 1:55:45 00:00:10 maximumon! Like the 1:52:39 1:59:48 00:07:09 maximumon! Like the 1:55:45 2:02:52 00:07:07 maximumon! Újabb zenei óra! 1:59:48 2:00:12 00:00:24 maximumon! Újabb zenei óra! 2:02:52 2:03:16 00:00:24 maximumon! isco 2:00:12 2:10:54 00:10:42 maximumon! isco 2:03:16 2:13:59 00:10:43 maximumon! Balaton Ozone FM 2:10:54 2:11:07 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:13:59 2:14:10 00:00:11 18

19 maximumon! zongora 2:11:07 2:21:55 00:10:48 maximumon! zongora 2:14:10 2:24:56 00:10:46 maximumon! Balaton Ozone FM 2:21:55 2:22:04 00:00:09 maximumon! Győr Ozone FM 2:24:56 2:25:07 00:00:11 maximumon! do you think 2:22:04 2:43:01 00:20:57 maximumon! do you think 2:25:07 2:46:03 00:20:56 maximumon! Balaton Ozone FM 2:43:01 2:43:14 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 2:46:03 2:46:14 00:00:11 maximumon! Up sid down 2:43:14 2:54:33 00:11:19 maximumon! Up sid down 2:46:14 2:57:34 00:11:20 maximumon! Balaton Ozone FM 2:54:33 2:54:41 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 2:57:34 2:57:44 00:00:10 maximumon! dob 2:54:41 3:01:18 00:06:37 maximumon! dob 2:57:44 3:04:19 00:06:35 maximumon! Újabb zenei óra! 3:01:18 3:01:42 00:00:24 maximumon! Újabb zenei óra! 3:04:19 3:04:43 00:00:24 maximumon! not to repeat 3:01:42 3:11:49 00:10:07 maximumon! not to repeat 3:04:43 3:14:51 00:10:08 maximumon! Balaton Ozone FM 3:11:49 3:12:01 00:00:12 maximumon! Győr Ozone FM 3:14:51 3:15:02 00:00:11 maximumon! excuse me baby 3:12:01 3:23:39 00:11:38 maximumon! excuse me baby 3:15:02 3:26:38 00:11:36 maximumon! Balaton Ozone FM 3:23:39 3:23:46 00:00:07 maximumon! Győr Ozone FM 3:26:38 3:26:47 00:00:09 maximumon! I dont know just 3:23:46 3:44:49 00:21:03 maximumon! I dont know just 3:26:47 3:48:52 00:22:05 maximumon! Balaton Ozone FM 3:44:49 3:45:02 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 3:48:52 3:49:04 00:00:12 maximumon! feel my way 3:45:02 3:55:51 00:10:49 maximumon! feel my way 3:49:04 3:59:53 00:10:49 maximumon! Balaton Ozone FM 3:55:51 3:55:59 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 3:59:53 3:59:58 00:00:05 maximumon! one day baby, baby,baby 3:55:59 4:02:26 00:06:27 maximumon! one day baby, baby,baby 3:59:58 4:05:23 00:05:25 maximumon! Balaton Ozone FM 4:02:26 4:02:50 00:00:24 maximumon! Győr Ozone FM 4:05:23 4:05:49 00:00:26 maximumon! Monster 4:02:50 4:13:53 00:11:03 maximumon! Monster 4:05:49 4:16:51 00:11:02 maximumon! Balaton Ozone FM 4:13:53 4:14:06 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 4:16:51 4:17:03 00:00:12 maximumon! i remember 4:14:06 4:23:59 00:09:53 maximumon! i remember 4:17:03 4:26:56 00:09:53 maximumon! Balaton Ozone FM 4:23:59 4:24:08 00:00:09 maximumon! Győr Ozone FM 4:26:56 4:27:05 00:00:09 maximumon! for money 4:24:08 4:45:30 00:21:22 maximumon! for money 4:27:05 4:48:26 00:21:21 maximumon! Balaton Ozone FM 4:45:30 4:45:43 00:00:13 maximumon! Győr Ozone FM 4:48:26 4:48:38 00:00:12 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:45:43 4:56:13 00:10:30 maximumon! ye, ye, ye, eh, eh, eh, 4:48:38 4:59:07 00:10:29 maximumon! Balaton Ozone FM 4:56:13 4:56:21 00:00:08 maximumon! Győr Ozone FM 4:59:07 4:59:17 00:00:10 19

20 maximumon! show you 4:56:21 5:03:28 00:07:07 Hungarian zone - A magyar dalok A város első számú rádiója: Ozone Fm zónája Magyarország 5:03:28 5:03:50 00:00:22 maximumon! show you 4:59:17 5:06:24 00:07:07 Hungarian zone - A magyar dalok A város első számú rádiója: zónája Ozone Fm Magyarország 5:06:24 5:06:46 00:00:22 Hungarian zone How 5:03:50 5:07:28 00:03:38 Hungarian zone How 5:06:46 5:10:24 00:03:38 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:07:28 5:07:34 00:00:06 Hungarian zone csak itt! Győr 5:10:24 5:10:30 00:00:06 Hungarian zone Unique 5:07:34 5:11:37 00:04:03 Hungarian zone Unique 5:10:30 5:14:33 00:04:03 Hungarian zone külföldi 5:11:37 5:18:43 00:07:06 Hungarian zone külföldi 5:14:33 5:21:39 00:07:06 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:18:43 5:18:59 00:00:16 Hungarian zone csak itt! Győr 5:21:39 5:21:53 00:00:14 Hungarian zone My baby my 5:18:59 5:39:27 00:20:28 Hungarian zone My baby my 5:21:53 5:42:20 00:20:27 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:39:27 5:39:35 00:00:08 Hungarian zone csak itt! Győr 5:42:20 5:42:27 00:00:07 Hungarian zone In a field 5:39:35 5:54:24 00:14:49 Hungarian zone In a field 5:42:27 5:56:35 00:14:08 A legjobb magyar zenék csak itt! A legjobb magyar zenék Hungarian zone Balaton 5:54:24 5:54:31 00:00:07 Hungarian zone csak itt! Győr 5:56:35 5:56:41 00:00:06 Hungarian zone he is just like 5:54:31 5:58:17 00:03:46 Hungarian zone he is just like 5:56:41 6:00:27 00:03:46 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 5:58:17 5:58:54 00:00:37 Ozone Start Bárdos Lacival (Mr. Trops) 6:00:27 6:01:04 00:00:37 Az MTI hírei Meghosszabbította... 5:58:54 6:01:58 00:03:04 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:01:04 6:04:07 00:03:03 Ozone Start Ozone Start 6:01:58 6:02:21 00:00:23 Ozone Start Ozone Start 6:04:07 6:04:30 00:00:23 Ozone Start my face. 6:02:21 6:24:35 00:22:14 Ozone Start my face. 6:04:30 6:27:06 00:22:36 névnapok; kalendárium Ozone Start névnapok; kalendárium (change is) 6:24:35 6:25:18 00:00:43 Ozone Start (change is) 6:27:06 6:27:50 00:00:44 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám győri 6:27:50 6:29:40 00:01:50 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:25:18 6:28:21 00:03:03 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:29:40 6:32:44 00:03:04 Ozone Start Ozone Start 6:28:21 6:28:36 00:00:15 Ozone Start Ozone Start 6:32:44 6:32:59 00:00:15 Ozone Start I dont know 6:28:36 6:35:07 00:06:31 Ozone Start I dont know 6:32:59 6:39:29 00:06:30 időjárás (ma nyugat felöl) Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) Klim bending 6:35:07 6:35:48 00:00:41 Ozone Start Klim bending 6:39:29 6:40:11 00:00:42 Ozone Start we have 6:35:48 6:42:58 00:07:10 Ozone Start we have 6:40:11 6:47:21 00:07:10 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:42:58 6:43:44 00:00:46 Ozone Start Drakula kastélya (Shakira) 6:47:21 6:48:29 00:01:08 Ozone Start I love your 6:43:44 6:58:41 00:14:57 Ozone Start I love your 6:48:29 6:59:10 00:10:41 Ozone Start konf. John Newman 6:58:41 6:59:05 00:00:24 Ozone Start konf. John Newman 6:59:10 6:59:34 00:00:24 0:00:00 0:00:00 00:00:00 reklám Győrben 6:59:34 7:01:23 00:01:49 Az MTI hírei Meghosszabbította... 6:59:05 7:02:11 00:03:06 Az MTI hírei Meghosszabbította... 7:01:23 7:04:30 00:03:07 Ozone Start Ozone Start 7:02:11 7:02:35 00:00:24 Ozone Start Ozone Start 7:04:30 7:04:53 00:00:23 Ozone Start it's free i am 7:02:35 7:13:42 00:11:07 Ozone Start it's free i am 7:04:53 7:16:00 00:11:07 Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) Ryan Lewis 7:13:42 7:14:41 00:00:59 Ozone Start időjárás (ma nyugat felöl) 7:16:00 7:16:59 00:00:59 20

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1237/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18068-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8567-9/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2014. január 14-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2136/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2132/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

2014. március Suli21 Diáklap Március 15. Ovisok az Diák vers a iskolánkban tavaszról

2014. március Suli21 Diáklap Március 15. Ovisok az Diák vers a iskolánkban tavaszról 2014. március S Suullii2 211 D Diiáákkllaapp M á r c i us 1 5. Ovis o k a z i s ko l á n kb a n D iá k ve r s a t a v a s zr ó l Nők napja A nők napja március 8.-án van. Ilyenkor a fiúk és férfiak ajándékot

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1360/2008. (VII.15.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-6142/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedés alkalmazását és bírság kiszabását tartalmazó határozata a Generali-Providencia Biztosító Zrt. számára

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK II/B-6928/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a QBE Insurance (Europe) Limited Magyarországi Fióktelepe

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész

EXKLUZÍV AJÁNDÉKANYAGOD A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész A Phrasal Verb hadsereg! 2. rész FONTOS! Ha ennek az ajándékanyag sorozatnak nem láttad az 1. részét, akkor mindenképpen azzal kezdd! Fekete Gábor www.goangol.hu A sorozat 1. részét itt éred el: www.goangol.hu/ajandekok/phrasalverbs

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now?

Please stay here. Peter asked me to stay there. He asked me if I could do it then. Can you do it now? Eredeti mondat Please stay here. Kérlek, maradj itt. Can you do it now? Meg tudod csinálni most? Will you help me tomorrow? Segítesz nekem holnap? I ll stay at home today. Ma itthon maradok. I woke up

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 774/2015. (VI. 23.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11889-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: az emberi méltóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

h a t á r o z a t o t hozom:

h a t á r o z a t o t hozom: A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-II/B-7392/2011. számú, fogyasztóvédelmi intézkedést és bírság kiszabását tartalmazó határozata a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. számára A Pénzügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2016. február 23-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-15.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1807/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. április 30-án (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. április 30-án (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2013. április 30-án (szerdán) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Vass Ágnes a soros elnöki tisztséget betöltő

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-6436/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az Erste Leasing Autófinanszírozási Zrt. számára. A Pénzügyi

Részletesebben

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról

2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 2011. évi CCI. törvény egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról 1 (kivonat, a hírközlést és a médiát érintő módosításokról) 70. A rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. június 2-án (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-20. pontoknál/

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA

AZ ÜGYFÉL KÉRELME, A FOGYASZTÓVÉDELMI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁNAK INDOKA A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-FK-II-1091/2012. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását valamint intézkedést tartalmazó határozata a K&H Biztosító Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A

Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 745/2015. (VI.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/13198-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

h a t á r o z a t o t

h a t á r o z a t o t A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének FK-I/B-5473/2011. számú, fogyasztóvédelmi bírság kiszabását és intézkedést tartalmazó határozata az UniCredit Bank Hungary Zrt. számára A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 774/2008. (IV. 29.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 774/2008. (IV. 29.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 774/2008. (IV. 29.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL Médiafrekvencia-tervezési és koordinációs osztály TÁJÉKOZTATÓ A MŰSORSZÓRÓ ADÓK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSÁRÓL 2015. szeptember Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatónkkal szeretnénk megkönnyíteni Önnek a műsorszóró

Részletesebben

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26.

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26. Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa 2011. évi 43. heti ülésszakának napirendjére 2011. október 26. (szerda) Kezdési időpont: 9.00 óra Helyszín: Médiatanács ülésterem Tájékoztató:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1229/2008. (VII.2.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben