A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 462/2015. (IV.21.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 462/2015. (IV.21.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/4965-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai (I., és II. számú mellékletek) A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 462/2015. (IV.21.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) az Andrysoft Bt.-vel (4233 Balkány, Ságvári u. 17., a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Alfa Rádió (Balkány 88,0 MHz) állandó megnevezésű kisközösségi médiaszolgáltatás január közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok heti több mint kétharmados arányára vonatkozó kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Magyar Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Alfa Rádió állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának január között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket.

2 A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében március 11-én hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 231/2015. (III.11.) számú, MN/4965-4/2015. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint március 18-án vette át, nyilatkozata március 26-án, postai úton érkezett meg a Hatósághoz. Nyilatkozatában előadta, hogy a kívánságműsor minden hétköznap 13 órától 16 óráig jelentkezik, amelynek látogatottsága változó. Célközönsége Balkány lakossága, a kívánságműsorban a balkányiak kéréseit teljesíti. Ezek lehetnek bármilyen stílusú zenék, például sokan kérnek mulatóst. A nagyobb névnapok, ünnepek sűrűbb kívánságlistát jelentenek, de a kívánságok mennyisége előre nem látható. A Médiaszolgáltató véleménye szerint, ha a kívánságműsor is beszámításra kerül a közszolgálati műsorszámokba, úgy a vállalt arányt teljesíti. Előadta továbbá, hogy számítása szerint naponta 8 óra közszolgálati műsor kerül közreadásra médiaszolgáltatásában, ami a 12 órás adásidőnek 66,66%-a. Az ismétlések arányával kapcsolatban előadta, hogy az valóban magasabb volt 50%-nál, mivel műsorstruktúrája a 8 órás adás ismétléséből is áll, azaz minden nap megismételi a 8 órától 20 óráig tartó műsort 20 órától másnap 8 óráig. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 1690/2011. (Xl. 23.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Balkány 88,0 MHz frekvencia tekintetében. Ezen szerződés utóbb a Médiatanács 1538/2013. (X.30.), 1734/2013. (XII.11.), majd 306/2014. (IV.8.) számú határozataival (egységes szerkezetben) módosításra került (a továbbiakban: Hatósági Szerződés). A Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: Az egyes műsorszámok aránya a teljes műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 2% 2% Szöveg aránya 5% 5% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 2% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - 0% Az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 50% 50% Az egyes műsorszámok aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő minimális százalékaként: Heti Napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok 67% 67% Helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, műsorelemek 1% 1% Szöveg aránya 15% 15% Napi rendszeres híradásra szánt minimális műsoridő - 1% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális műsoridő - 0% Az ismétlések aránya az éjszakai órák ( ) nélküli műsoridő maximális százalékaként: Heti Napi Ismétlések 25% 25% 2

3 Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A fentiek alapján indított hatósági eljárás során a Médiatanács megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket, az alábbiak miatt: 1. A teljes műsoridő tekintetében január 19-én 55%-ot ért el az ismételt műsorszámok aránya, ezzel tehát a Médiaszolgáltató meghaladta a napi vállalását (50%). Az éjszakai órák nélkül számított időszakban január 17-e kivételével (17%) a vizsgált adáshét valamennyi napján meghaladta az ismétlések napi arányára tett vállalását (25%), mivel e napokon az ismétlések aránya 33-40,5% között alakult, továbbá a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshét egészére nézve is túllépte a heti 25%-os arányú vállalását (32,5%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 4. és 3. pontjai szerint. 2. A Médiaszolgáltató heti szinten 67% helyett csupán 51%-ban szolgáltatott az Mttv. 83. (1) bekezdésének megfeleltethető közszolgálati műsort, napi viszonylatban pedig 44-60,5% között alakult a teljesítés aránya, mellyel vállalását (napi 67%) a vizsgált adáshét minden napján alulteljesítette. Az éjszakai órák nélkül mért időszakban sem teljesítette vállalásait, mivel heti összesítésben 56%-os, napi viszonylatban pedig 46-60,5% közötti arányban adott közre közszolgálati műsorszámokat (vállalás: napi-heti 67%), a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet A. és B. táblázatainak 7. és 6. pontjai szerint. A Médiaszolgáltató tehát nem teljesítette az Mttv. 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt minimum-követelményt sem (heti műsoridő több mint kétharmada). Nem került közszolgálati műsorszámként elfogadásra a horoszkóp, a műsorajánlók, továbbá a Mikrofonnál Marcsy szignál és a reklám mellett a műsoridő legjelentősebb részét kitevő, pusztán időkitöltő szereppel bíró Zenei válogatás (időtartama heti szinten: 4893 perc) című pop-rock összeállítás sem. (A Déli Nótaszó című műsorszám perc/hét - teljes egészében elfogadásra került közszolgálati műsorszámként, mivel a naponta kétszer is jelentkező műsorban közel fele-fele arányban került közreadásra magyar nóta és mulatós zene.) Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: A lineáris közösségi médiaszolgáltatás heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező I. számú melléklet tartalmazza, a vizsgált adáshét műsorát pedig a II. számú melléklet (a hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai) rögzíti. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. 3

4 A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését jelen előterjesztés elkészítéséig az alábbi esetekben állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben: a Médiatanács határozatának száma jogsértés a jogsértés elkövetésének időpontja az alkalmazott jogkövetkezmény 2287/2012. (XII.19.) Mttv. 63. (12) bekezdés augusztus Ft összegű bírság Mttv. 63. (12) bekezdés és a /2014. (IV.29.) (4) bekezdés g) pontja január Ft összegű bírság 4

5 Jelen ügyben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn, mivel a Médiaszolgáltató a jogerős hatósági határozatban megállapított nem csekély súlyú jogsértő magatartást háromszázhatvanöt napon belül nem, csak azt megelőzően valósította meg. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését megvalósító, fentebb ismertetett jogsértések nem tekinthetőek csekély súlyúnak, tekintettel arra, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten közszolgálati műsorszámok tekintetében a törvényi minimum-követelményt is jelentősen alulteljesítette, továbbá az ismétlések napi arányára vonatkozó vállalásait is jelentősen meghaladta. A Médiatanács erre való figyelemmel nem alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács a fenti jogsértések tekintetében az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések súlyán kívül a közszolgálati műsorszámok tekintetében figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a közszolgálati műsorszámok napi arányára vonatkozó vállalásait a vizsgált adáshéten folyamatosan alulteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatában foglaltakra, az ismétlésekkel kapcsolatban előadottakra tekintettel megjegyzi, hogy az Mttv. 3. -ában megfogalmazott objektív felelősség elvére figyelemmel nem lehetett tekintettel arra, hogy a Hatósági Szerződésben szereplő egyes vállalások nem teljesítését milyen ok eredményezte. A Médiatanács megjegyzi, hogy amennyiben a Médiaszolgáltató úgy véli, hogy a Hatósági Szerződésben foglalt egyes vállalásait (pl. az ismétlések arányára vonatkozó maximum 50%-os vállalást) nem tudja teljesíteni, úgy kezdeményezheti a Hatósági Szerződésben foglalt vállalásainak módosítását a Hatóságnál. A Médiatanács a közszolgálati műsorszámokkal kapcsolatban előadottakra megjegyzi továbbá, hogy csak azon műsorszámokat tudta e kategóriába tartozóként elfogadni, amelyek megfelelnek a közszolgálatiság tartalmát meghatározó, Mttv ában foglaltaknak. Amennyiben a kívánságműsorban többségben olyan zeneművek kerülnek közreadásra, amelyek nem minősülnek közszolgálatinak, erre az objektív felelősség elvére tekintettel a Médiatanács szintén nem lehetett figyelemmel. Fentiekre tekintettel a Médiatanács az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértése miatt a jogsértések súlyára és folyamatosságára figyelemmel 5

6 az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,06 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, április 21. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök Kapják: 1. Személyes adat dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag I. számú melléklet a Médiatanács 462/2015. (IV.21.) számú határozatához 6

7 A. táblázat A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, a teljes műsoridőre vetítve: Alfa Rádió, január Időtartam január január január január január január január Teljesítés Vállalás (perc) szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek Összesen Nap Hét 1.Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 34% 34% 42% 37% 30% 34% 37% 36% 5% 5% 3.Zene időtartama Magyar zene időtartama Magyar zene (%) 52,5% 53,5% 55% 60,5% 63% 63% 58% 62,5-50% 4.Ismétlés időtartama Ismétlés aránya (%) max. 17% 50% 55% 50% 50% 50% 50% 46% 50% 5.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) % 24% 24% 20% 17% 14% 14% 19% 2% 2% max. 50% 6.Rendszeres híradás időtartama Rendszeres híradás (%) 7.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) ,5% 4,5% 5,5% 6% 5% 5% 5% - 2% % 60,5% 56% 50% 44% 48% 48,5% 51% 67% 67% B. táblázat 7

8 A hatósági ellenőrzés során készített mérések eredményei, az éjszakai órák (23:00-05:00) nélkül számított műsoridőben: Alfa Rádió, január Időtartam január január január január január január január Teljesítés Vállalás (perc) szombat vasárnap hétfő kedd szerda csütörtök péntek Összesen Nap Hét 1.Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 35% 36% 46% 39% 33% 37% 43% 38,5% 15% 15% 3.Ismétlés időtartama ismétlés aránya 17% 33% 40,5% 33,5% 33,5% 33% 36,5% 32,5% 4.Helyi, közéleti műsorszámok időtartama Helyi, közéleti műsorszámok (%) % 36% 25% 18% 21% 17% 25% 24% 1% 1% max. 25% max. 25% 5.Rendszeres híradás időtartama Rendszeres híradás (%) 6.Közszolgálati műsorszámok időtartama Közszolgálati műsorok (%) % 5% 5% 6% 5,5% 5% 5,5% - 1% ,5% 60,5% 53% 51% 46% 51% 55% 56% 67% 67% Budapest, április 21. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 8

9 II. számú melléklet a Médiatanács 462/2015. (IV.21.) számú határozatához A hatósági ellenőrzés során készített mérések részletező táblázatai nettó idő szöveg zene magyar idegen instrumentális közszolgálati k ism. tartalom Előadó Kezdés Vége nyelvű nyelvű zene 00:00:20 0:00:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 0:00:00 0:00:20 Déli nótaszó Alfa Rádió 0:00:20 0:00:50 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Két pej ló Fekete Gergö 0:00:50 0:04:07 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Túl a tiszán van egy kis ház Fáraó 0:04:07 0:07:12 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism A két zsivány Bódi Csabi 0:07:12 0:10:23 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Fehér orgonák Bertici Fivérek 0:10:23 0:13:51 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Vár az éj Hidvégi Band 0:13:51 0:17:05 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Gyere táncolj Klasz Andreasna 0:17:05 0:20:34 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Bármit mondasz Légió-bulizenekar 0:20:34 0:23:26 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Szórom a lét Orosházi Ramón 0:23:26 0:27:26 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:04:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Kiállok a kapuba Shell Ferry 0:27:26 0:30:40 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Milliomos lehetnék Tajtiboy 0:30:40 0:33:56 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Szignál: Alfa Rádió a változatos (38s) Alfa Rádió 0:33:56 0:34:34 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Of The Night Bastille 0:34:34 0:38:06 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 ism Ordinary Love (From Mandela OST) U2 0:38:06 0:41:36 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 ism Műsor: Életmód Magazin indító (21s) Alfa Rádió 0:41:36 0:46:15 00:04:39 0:04:39 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Csak állj mellém! Rácz Gergő 0:46:15 0:49:47 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 ism The Last One New Level Empire 0:49:47 0:53:14 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 ism Bájoló Szabó Balázs Bandája 0:53:14 0:56:15 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 ism Disco Love The Saturdays 0:56:15 0:59:35 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 ism 00:04:42 0:04:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 0:59:35 1:04:17 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 1:04:17 1:07:39 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Így kellesz Timi Antal 1:07:39 1:11:35 00:03:56 0:00:00 0:03:56 0:03:56 0:00:00 0:00:00 ism Jubel Klingande 1:11:35 1:14:56 00:03:21 0:00:00 0:03:21 0:00:00 0:03:21 0:00:00 ism Egy feles, két feles Balkan Fanatik 1:14:56 1:18:24 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:03:28 0:00:00 0:00:00 ism All Night Icona Pop 1:18:24 1:21:21 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 1:21:21 1:23:17 00:01:56 0:01:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Lásd a csodát Tibor Kocsis 1:23:17 1:26:58 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 ism Burn Ellie Goulding 1:26:58 1:30:45 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 ism Legyen úgy Koncz Zsuzsa 1:30:45 1:34:39 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 ism 9

10 Bruno Mars Treasure 1:34:39 1:37:36 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 ism Törj ki a csendböl! Oláh Gergő 1:37:36 1:41:06 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:03:30 0:00:00 0:00:00 ism Counting Stars OneRepublic 1:41:06 1:45:26 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 1:45:26 1:48:51 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Nem kell más Nyári Aliz és Nyári Edit 1:48:51 1:52:41 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 ism Calvin Harris & Alesso 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 ism Under Control feat. Hurts 1:52:41 1:56:09 Mindörökké Hooligans 1:56:09 1:59:53 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 ism 00:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 1:59:53 2:04:20 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 2:04:20 2:08:14 00:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Armin van Buuren feat. 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 ism This Is What It Feels Like Trevor Guthrie 2:08:14 2:11:46 Újratervezés Varga Viktor 2:11:46 2:14:50 00:03:04 0:00:00 0:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 ism Love Me Again John Newman 2:14:50 2:18:31 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 ism Köszönet Magna Cum Laude 2:18:31 2:22:38 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 2:22:38 2:26:24 00:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism You're Nobody 'Til Somebody Loves You James Arthur 2:26:24 2:29:51 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 ism Most vagy soha Danics Dóra 2:29:51 2:33:35 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 ism Naughty Boy feat. Sam 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 ism La La La Smith 2:33:35 2:37:30 Merre visz az út (Original Mix) Cosmonov 2:37:30 2:43:03 00:05:33 0:00:00 0:05:33 0:05:33 0:00:00 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 2:43:03 2:47:47 00:04:44 0:04:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Can't Rely on You Paloma Faith 2:47:47 2:51:35 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 ism Miért ne higgyem Belmondo 2:51:35 2:54:34 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 ism Woke Up This Way Antal Timi 2:54:34 2:57:27 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 ism Minden mosoly BülBüls 2:57:27 3:00:24 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 ism 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 3:00:24 3:04:40 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 3:04:40 3:06:38 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism World of Violence Bogi 3:06:38 3:09:39 00:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 0:03:01 0:00:00 ism Úgy szállj Cserpes Laura 3:09:39 3:12:38 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 ism The Night Chances 3:12:38 3:16:07 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 ism Úgysem felejtesz el Szűcs Gabi 3:16:07 3:19:57 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 3:19:57 3:21:58 00:02:01 0:02:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ k ism Wars for Nothing Csemer Boglárka 'Boggie' 3:21:58 3:24:51 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 ism Ébreasztö Dér Heni 3:24:51 3:27:40 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 ism Éliás Gyula Jr. Feat. 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 0:02:57 0:00:00 ism Run to You Fourtissimo 3:27:40 3:30:37 Elmaradt pillanatok Gájer Bálint 3:30:37 3:34:09 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:03:32 0:00:00 0:00:00 ism 10

11 Liar Farkas-Jenser Balázs 3:34:09 3:36:53 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 ism A legnagyobb hős HoneyBeast 3:36:53 3:39:42 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 3:39:42 3:44:02 00:04:20 0:04:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ k ism Back 2 Right Fool Moon 3:44:02 3:46:54 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 ism Retikül Group'N'Swing 3:46:54 3:49:49 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 ism That's How it Goes Gájer Bálint 3:49:49 3:52:43 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 0:02:54 0:00:00 ism Játssz még jazzgitár Mystery Gang 3:52:43 3:55:42 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 ism Fire Iv 3:55:42 3:58:32 00:02:50 0:00:00 0:02:50 0:00:00 0:02:50 0:00:00 ism Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 3:58:32 4:00:31 00:01:59 0:01:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:00:31 4:01:03 00:00:32 0:00:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:01:03 4:07:11 00:06:08 0:06:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Adj még! Ismerős Arcok 4:07:11 4:12:07 00:04:56 0:00:00 0:04:56 0:04:56 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:12:07 4:16:23 00:04:16 0:04:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Adjon az Ég Nox 4:16:23 4:20:05 00:03:42 0:00:00 0:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:20:05 4:24:04 00:03:59 0:03:59 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Adjon az isten Kormorán 4:24:04 4:27:31 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:27:31 4:31:22 00:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Ugy kérj hogy adjak még M 7 4:31:22 4:34:55 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:03:33 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:34:55 4:39:39 00:04:44 0:04:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Adj hitet Ákos 4:39:39 4:43:32 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:43:32 4:46:45 00:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Te adj erőt Nelson 4:46:45 4:50:02 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Sztárportré - Réz András Molnár Szabolcs 4:50:02 4:51:04 00:01:02 0:01:02 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism Egy percig sztár Oláh Ibolya 4:51:04 4:54:03 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 ism Time Is Now Karmapolis 4:54:03 4:57:02 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 ism Hazád hazám lehet Keresztes Ildikó 4:57:02 4:59:53 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00:00 ism Lead Me To Heaven Magyar Bori 4:59:53 5:02:53 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 ism Lőjetek fel Leander Rising 5:02:53 5:06:33 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 ism Szignál: A 80-as 90-es évek és napjaink 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism legjobb zenéi. (41s) Alfa Rádió 5:06:33 5:07:15 Maniac MDC 5:07:15 5:10:08 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 ism A Tükör előtt Oláh Gergő 5:10:08 5:13:03 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 ism Beside you Mujahid Zoli 5:13:03 5:16:03 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 0:03:00 0:00:00 ism Kicsi a világ, de nagy világ Pankastic! 5:16:03 5:19:01 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 ism 00:43:00 0:02:53 0:40:07 0:40:07 0:00:00 0:00:00 tematikus k ism Legjobb régi magyar számok (1995) Alfa Rádió 5:19:01 6:02:01 zenei válogatás Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 6:02:01 6:05:41 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism 00:06:33 0:06:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok helyi k ism Perpatvar - táppénz Alfa Rádió 6:05:41 6:12:14 szakértőtől 11

12 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:03:03 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Beteg a világ Rúzsa Magdi 6:12:14 6:15:17 szakértőtől 00:04:35 0:04:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Perpatvar - táppénz Alfa Rádió 6:15:17 6:19:52 szakértőtől 00:04:37 0:00:00 0:04:37 0:04:37 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Segits Color 6:19:52 6:24:29 szakértőtől 00:04:37 0:04:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Perpatvar - táppénz Alfa Rádió 6:24:29 6:29:06 szakértőtől 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Betegseg blues - Sicness blues Hobo Blues Band 6:29:06 6:33:08 szakértőtől 00:05:47 0:05:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Perpatvar - táppénz Alfa Rádió 6:33:08 6:38:55 szakértőtől 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:04:34 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Uram, segíts Napoleon Boulevard 6:38:55 6:43:29 szakértőtől 00:05:46 0:05:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h jogi tanácsok k ism helyi Perpatvar - táppénz Alfa Rádió 6:43:29 6:49:15 szakértőtől Homelights New Level Empire 6:49:15 6:52:13 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 ism Hol a határ. Proof Of Life 6:52:13 6:55:12 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 ism Untold Story Other Planet 6:55:12 6:58:08 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 ism Ősz utca Szakács Gergő 6:58:08 7:01:08 00:03:00 0:00:00 0:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 ism Műsor: Gyereksarok indító (29s) Alfa Rádió 7:01:08 7:01:37 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k ism Itt Van A Gumimaci Gumimaci 7:01:37 7:04:47 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k ism Kalandra fel! Kéri Kitty 7:04:47 7:08:49 00:04:02 0:00:00 0:04:02 0:04:02 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k ism A hétszépségű királykisasszony Benedek Elek 7:08:49 7:21:57 00:13:08 0:13:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k ism Paff a bűvös sárkány 100 folk celsius 7:21:57 7:26:23 00:04:26 0:00:00 0:04:26 0:04:26 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k ism Sóhaj Kéri Kitty 7:26:23 7:29:54 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k ism Szignál: Alfa Rádió a változatos (38s) Alfa Rádió 7:29:54 7:30:31 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Eperjes Károly - Mária Rádió Mária Rádió 7:30:31 7:36:08 00:05:37 0:05:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet k ism Mesmerize Passed 7:36:08 7:39:04 00:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 0:02:56 0:00:00 ism Csak a zene Depresszió 7:39:04 7:41:57 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 ism Listen To The Universe Péter Barbara 7:41:57 7:45:00 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00:00 ism Gyémánt Tóth Vera 7:45:00 7:47:59 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 ism 12

13 Keep Marching On Spoon 7:47:59 7:50:58 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 ism Ne engedj el! Wolf Kati 7:50:58 7:54:25 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 ism Give Me Your Love Szabó Ádám 7:54:25 7:57:14 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:00:00 0:02:49 0:00:00 ism Feljött a nap Balkan Fanatik 7:57:14 8:00:07 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:02:53 0:00:00 0:00:00 ism Szignál: A rádió indításakor (1p05) Alfa Rádió 8:00:07 8:01:11 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 00:04:58 0:04:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 8:01:11 8:06:09 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 8:06:09 8:10:43 00:04:34 0:04:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Far Far Away Basshunter 8:10:43 8:14:19 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 Lájkolj Baby Delhusa Gjon 8:14:19 8:17:33 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 Un Momento Inna 8:17:33 8:21:06 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 8:21:06 8:23:25 00:02:19 0:02:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k DJ Szatmári feat. Jucus & 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 Csak Téged Young G 8:23:25 8:27:18 Feeling Good Michael Buble 8:27:18 8:31:06 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 Neked adom R-Stone 8:31:06 8:34:59 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 Applause Lady Gaga 8:34:59 8:38:27 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 Műsor: Horoszkóp ver.2 <-> (10p50) Alfa Rádió 8:38:27 8:41:43 00:03:16 0:03:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Adjon az ég Tankcsapda 8:41:43 8:46:10 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 Sad Serenade Selena Gomez 8:46:10 8:49:15 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 Soha még Vastag Tamás 8:49:15 8:52:35 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 L'italiano Toto Cotugno 8:52:35 8:56:20 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 Szeress úgy V-Tech 8:56:20 9:00:07 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 00:05:10 0:05:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 9:00:07 9:05:17 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 9:05:17 9:07:25 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Dirty Deeds Done Dirt Cheap ACDC 9:07:25 9:11:31 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 Tánclépés Ádok Zoli 9:11:31 9:15:22 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 I Don't Want To Miss Thing Aerosmith 9:15:22 9:19:53 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 9:19:53 9:24:34 00:04:41 0:04:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ k Veled akarok. Bikini 9:24:34 9:28:48 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 King Of Disco Akcent 9:28:48 9:32:26 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 Érezd magad jól Bon bon 9:32:26 9:36:00 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 Mr.Saxobeat Alexandra Stan 9:36:00 9:39:10 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 Műsor: Ezen a napon indító (35s) Alfa Rádió 9:39:10 9:42:47 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Fogd a kezem! Cairo 9:42:47 9:46:16 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 Broken Angel Arash 9:46:16 9:49:22 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:00:00 0:03:06 0:00:00 Te vagy a jel Chrystal 9:49:22 9:53:34 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 Rumadai Arsenium 9:53:34 9:57:04 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 13

14 Cseh Tamás, Koncz 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 Jöjj kedvesem (koncert) Zsuzsa 9:57:04 10:01:16 00:04:53 0:04:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 10:01:16 10:06:09 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 10:06:09 10:08:19 00:02:10 0:02:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Around The World (La La La La La) ATC 10:08:19 10:11:52 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 Boldogság gyere haza Cserháti Zsuzsa 10:11:52 10:15:55 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00:00 0:00:00 Woman In Love Barbara Streisand 10:15:55 10:19:36 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 Műsor: Életmód Magazin indító (21s) Alfa Rádió 10:19:36 10:26:17 00:06:41 0:06:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Kids in America Cascada 10:26:17 10:29:16 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 Műsor: Kabaré Félóra indító (26s) Alfa Rádió 10:29:16 11:00:43 00:31:27 0:31:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k 00:04:48 0:04:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 11:00:43 11:05:31 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 11:05:31 11:08:07 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Wild world Blue Lagoon 11:08:07 11:11:30 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 Gyere velem (Radio Mix) D.J. Deka feat. Gabriella 11:11:30 11:15:07 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 Cha - Cha Chelo 11:15:07 11:18:21 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 11:18:21 11:21:33 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Ferry - Soha ne múljon el Dancs Annamari 11:21:33 11:25:14 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 Under Pressure Jedward 11:25:14 11:28:49 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 A lelkünk most is vágtat Demjén Ferenc 11:28:49 11:34:03 00:05:14 0:00:00 0:05:14 0:05:14 0:00:00 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 11:34:03 11:37:45 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Memories David Guetta feat Kid Cudi 11:37:45 11:41:12 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 A kör EDDA 11:41:12 11:45:42 00:04:30 0:00:00 0:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 Midnight Sun Elena Gheorghe 11:45:42 11:48:54 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 Trabant Exotic 11:48:54 11:53:05 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:04:11 0:00:00 0:00:00 Hot Stuff Elize 11:53:05 11:55:53 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:00:00 0:02:48 0:00:00 00:04:38 0:04:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 11:55:53 12:00:31 Déli Nótaszó Alfa Rádió 12:00:31 12:01:00 00:00:29 0:00:29 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k A férfi mind ördögfajzat Gaál Gabriella 12:01:00 12:03:04 00:02:04 0:00:00 0:02:04 0:02:04 0:00:00 0:00:00 kultúra k A házunk tetején Talabér Erzsébet 12:03:04 12:05:11 00:02:07 0:00:00 0:02:07 0:02:07 0:00:00 0:00:00 kultúra k A lehulló falevelet Szöllősi Emese 12:05:11 12:07:19 00:02:08 0:00:00 0:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 kultúra k A ragyogó mindenit Bárány Paál László 12:07:19 12:08:58 00:01:39 0:00:00 0:01:39 0:01:39 0:00:00 0:00:00 kultúra k A szeretőm baka volt Kovács Apollónia 12:08:58 12:11:37 00:02:39 0:00:00 0:02:39 0:02:39 0:00:00 0:00:00 kultúra k A ti utcátokban fényesebb a csillag Kiss Károly 12:11:37 12:14:18 00:02:41 0:00:00 0:02:41 0:02:41 0:00:00 0:00:00 kultúra k A virágnak megtiltani nem lehet Kalmár Magda 12:14:18 12:16:50 00:02:32 0:00:00 0:02:32 0:02:32 0:00:00 0:00:00 kultúra k A vén cigány Solti Károly 12:16:50 12:23:25 00:06:35 0:00:00 0:06:35 0:06:35 0:00:00 0:00:00 kultúra k Abasári csárdás Tarnai Kiss László 12:23:25 12:25:15 00:01:50 0:00:00 0:01:50 0:01:50 0:00:00 0:00:00 kultúra k Ahogy én szeretlek Kállay Bori 12:25:15 12:27:40 00:02:25 0:00:00 0:02:25 0:02:25 0:00:00 0:00:00 kultúra k 14

15 Ahol az én bölcsőm ringott Márkus Ilona 12:27:40 12:30:17 00:02:37 0:00:00 0:02:37 0:02:37 0:00:00 0:00:00 kultúra k Aki a babáját igazán szereti Rezsnák Miklós 12:30:17 12:32:34 00:02:17 0:00:00 0:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 kultúra k Alagút csárdás Melis György 12:32:34 12:34:27 00:01:53 0:00:00 0:01:53 0:01:53 0:00:00 0:00:00 kultúra k Szignál: Alfa Rádió a változatos (38s) Alfa Rádió 12:34:27 12:35:05 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Csavard fel a szőnyeget Fenyő M 12:35:05 12:37:21 00:02:16 0:00:00 0:02:16 0:02:16 0:00:00 0:00:00 My Way Frank Sinatra 12:37:21 12:41:52 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:00:00 0:04:31 0:00:00 Szignál: A 80-as 90-es évek és napjaink 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k legjobb zenéi. (41s) Alfa Rádió 12:41:52 12:45:34 Az élet nem Hollywood GEG 12:45:34 12:48:57 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 Come On Stress Javi Mula 12:48:57 12:54:12 00:05:15 0:00:00 0:05:15 0:00:00 0:05:15 0:00:00 Sose búcsuzz el Homonyik Sandor 12:54:12 12:57:50 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00:00 Alle Farben feat. Graham 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 0:03:09 0:00:00 She Moves Candy 12:57:50 13:00:59 00:04:32 0:04:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 13:00:59 13:05:31 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 13:05:31 13:09:36 00:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Most múlik pontosan... Csík zenekar 13:09:36 13:14:21 00:04:45 0:00:00 0:04:45 0:04:45 0:00:00 0:00:00 Nélküled (Lotfi Begi Remix) Rúzsa Magdolna 13:14:21 13:17:48 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:03:27 0:00:00 0:00:00 Waves (Robin Schulz Remix) Mr Probz 13:17:48 13:21:34 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 13:21:34 13:24:12 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Indulás a holdra fel! Zanzibar 13:24:12 13:27:27 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00:00 A Sky Full Of Stars Coldplay 13:27:27 13:31:49 00:04:22 0:00:00 0:04:22 0:00:00 0:04:22 0:00:00 Sosem volt Patai Anna 13:31:49 13:35:33 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 Clean Bandit feat. Jess 00:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 0:03:59 0:00:00 Rather Be Glynne 13:35:33 13:39:32 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 13:39:32 13:43:38 00:04:06 0:04:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Ő az enyém Szabyest 13:43:38 13:46:58 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 You Are My Pride Nora En Pure 13:46:58 13:50:09 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 Hajnal SuperStereo feat. Dé 13:50:09 13:53:04 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 Duke Dumont feat. Jax 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 I Got U Jones 13:53:04 13:56:28 Bádogember Pluto zenekar 13:56:28 13:59:23 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:02:55 0:00:00 0:00:00 00:05:38 0:05:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 13:59:23 14:05:01 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 14:05:01 14:08:55 00:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Liar Liar Cris Cab 14:08:55 14:12:19 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 Végső játék Hooligans & Wolf Kati 14:12:19 14:15:16 00:02:57 0:00:00 0:02:57 0:02:57 0:00:00 0:00:00 Heart To Heart James Blunt 14:15:16 14:18:41 00:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 0:03:25 0:00:00 Újrakezdhetnénk Ákos 14:18:41 14:22:46 00:04:05 0:00:00 0:04:05 0:04:05 0:00:00 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 14:22:46 14:26:47 00:04:01 0:04:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k 15

16 Summer Calvin Harris 14:26:47 14:30:21 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 Feljött a nap Balkan Fanatik 14:30:21 14:34:05 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00:00 Love Runs Out OneRepublic 14:34:05 14:37:46 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 Könnyek az esőben Janicsák Veca 14:37:46 14:41:33 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 14:41:33 14:46:03 00:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Kérdőjel Hiperkarma 14:46:03 14:49:01 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:02:58 0:00:00 0:00:00 Lay Me Down Avicii 14:49:01 14:52:23 00:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 0:03:22 0:00:00 Te meg én Compact Disco 14:52:23 14:55:47 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:03:24 0:00:00 0:00:00 All That I've Got Rebecca Ferguson 14:55:47 14:59:20 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 00:05:03 0:05:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k (9p09) Alfa Rádió 14:59:20 15:04:23 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 15:04:23 15:06:21 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 Kováts Nóri és a Motiva 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00:00 Ring a csipő zenekar 15:06:21 15:09:47 Michael Jackson & Justin 00:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 0:04:01 0:00:00 Love Never Felt So Good Timberlake 15:09:47 15:13:48 A zene te vagy Biga & Janka 15:13:48 15:17:04 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:03:16 0:00:00 0:00:00 Anywhere For You John Martin 15:17:04 15:20:33 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 15:20:33 15:23:04 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ k Nem, nem, nem Magna Cum Laude 15:23:04 15:26:54 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:03:50 0:00:00 0:00:00 Jackie Kennedy Ola 15:26:54 15:30:27 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 Csak Te létezel Majka és Curtis 15:30:27 15:34:21 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00:00 Changes Faul & Wad Ad vs. Pnau 15:34:21 15:37:41 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 15:37:41 15:40:49 00:03:08 0:03:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k Ég veled Dér Heni 15:40:49 15:44:08 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 We All Bogi 15:44:08 15:47:06 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 Hello idegen Kasza Tibi 15:47:06 15:50:54 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 My Love Newik 15:50:54 15:54:02 00:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 0:03:08 0:00:00 Ragyog a szívem Mohamed Fatima 15:54:02 15:57:12 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 Of The Night Bastille 15:57:12 16:00:45 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 16:00:45 16:02:43 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A székelyföldi és a felvidéki labdarugó 00:20:34 0:20:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 határontúli k egysületek vezetőivel Havasi Zsolt-Varga Dávid 16:02:43 16:23:17 sport Szignál: A 80-as 90-es évek és napjaink 00:00:42 0:00:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 legjobb zenéi. (41s) Alfa Rádió 16:23:17 16:23:59 Újra Zanzibár 16:23:59 16:27:47 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:03:48 0:00:00 0:00:00 01:29:02 0:28:02 1:01:00 0:57:22 0:03:38 0:00:00 tematikus k Hallgass Hazait vendég a Konyha zenekar 16:27:47 17:56:49 zenei válogatás Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 17:56:49 18:00:29 00:03:40 0:03:40 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 16

17 00:26:05 0:05:47 0:20:18 0:13:16 0:07:02 0:00:00 tematikus k Hallgass Hazait vendég a Konyha zenekar 18:00:29 18:26:34 zenei válogatás Happy Pharrell Williams 18:26:34 18:30:25 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 Műsor: Kabaré Félóra indító (26s) Alfa Rádió 18:30:25 19:03:23 00:32:58 0:32:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k Műsor: Gyereksarok indító (29s) Alfa Rádió 19:03:23 19:03:53 00:00:30 0:00:30 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Filmzene Egér a Marson 19:03:53 19:04:30 00:00:37 0:00:00 0:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Január elöljár - mondóka Péter Szabó Szilvia 19:04:30 19:04:51 00:00:21 0:00:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Podgyász (Marsak) Marsak 19:04:51 19:07:02 00:02:11 0:02:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Hétfőn hentereg - mondóka Péter Szabó Szilvia 19:07:02 19:07:15 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Kutykurutty 19:07:15 19:10:56 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Január Roller 19:10:56 19:13:18 00:02:22 0:00:00 0:02:22 0:02:22 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Filmzene Kacsamesék 19:13:18 19:15:24 00:02:06 0:00:00 0:02:06 0:02:06 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Föcimzene Vuk 19:15:24 19:17:30 00:02:06 0:00:00 0:02:06 0:02:06 0:00:00 0:00:00 ifjúság, kultúra k Szignál: Alfa Rádió a változatos (38s) Alfa Rádió 19:17:30 19:18:08 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 A legnagyobb hős HoneyBeast 19:18:08 19:21:43 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00:00 Hideaway Kiesza 19:21:43 19:25:55 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 0:04:12 0:00:00 Náray Szabó Gábor - Mária Rádió Mária Rádió 19:25:55 19:46:44 00:20:49 0:20:49 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hitélet k London Bermuda 19:46:44 19:50:30 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00:00 Pitbull feat. Jennifer Lopez 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 0:03:39 0:00:00 We Are One (Ole Ola) & Claudia Leitte 19:50:30 19:54:09 Törj ki a csendböl! Oláh Gergő 19:54:09 19:57:40 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00:00 Dark Horse Katy Perry feat. Juicy J 19:57:40 20:00:10 00:02:30 0:00:00 0:02:30 0:00:00 0:02:30 0:00:00 Szignál: A rádió indításakor (1p05) Alfa Rádió 20:00:10 20:01:11 00:01:01 0:01:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism 00:04:58 0:04:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 20:01:11 20:06:09 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 20:06:09 20:10:43 00:04:34 0:04:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Far Far Away Basshunter 20:10:43 20:14:19 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 ism Lájkolj Baby Delhusa Gjon 20:14:19 20:17:33 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:03:14 0:00:00 0:00:00 ism Un Momento Inna 20:17:33 20:21:06 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 20:21:06 20:23:25 00:02:19 0:02:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism DJ Szatmári feat. Jucus & 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 ism Csak Téged Young G 20:23:25 20:27:18 Feeling Good Michael Buble 20:27:18 20:31:06 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 ism Neked adom R-Stone 20:31:06 20:34:59 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00:00 ism Applause Lady Gaga 20:34:59 20:38:27 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 ism Műsor: Horoszkóp ver.2 <-> (10p50) Alfa Rádió 20:38:27 20:41:43 00:03:16 0:03:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Adjon az ég Tankcsapda 20:41:43 20:46:10 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:04:27 0:00:00 0:00:00 ism Sad Serenade Selena Gomez 20:46:10 20:49:15 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 ism Soha még Vastag Tamás 20:49:15 20:52:35 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 ism L'italiano Toto Cotugno 20:52:35 20:56:20 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 ism 17

18 Szeress úgy V-Tech 20:56:20 21:00:07 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00:00 ism 00:05:10 0:05:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 21:00:07 21:05:17 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 21:05:17 21:07:25 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Dirty Deeds Done Dirt Cheap ACDC 21:07:25 21:11:31 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 ism Tánclépés Ádok Zoli 21:11:31 21:15:22 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 ism I Don't Want To Miss Thing Aerosmith 21:15:22 21:19:53 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 21:19:53 21:24:34 00:04:41 0:04:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 h információ k ism Veled akarok. Bikini 21:24:34 21:28:48 00:04:14 0:00:00 0:04:14 0:04:14 0:00:00 0:00:00 ism King Of Disco Akcent 21:28:48 21:32:26 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 ism Érezd magad jól Bon bon 21:32:26 21:36:00 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:03:34 0:00:00 0:00:00 ism Mr.Saxobeat Alexandra Stan 21:36:00 21:39:10 00:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 0:03:10 0:00:00 ism Műsor: Ezen a napon indító (35s) Alfa Rádió 21:39:10 21:42:47 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Fogd a kezem! Cairo 21:42:47 21:46:16 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00:00 ism Broken Angel Arash 21:46:16 21:49:22 00:03:06 0:00:00 0:03:06 0:00:00 0:03:06 0:00:00 ism Te vagy a jel Chrystal 21:49:22 21:53:34 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 ism Rumadai Arsenium 21:53:34 21:57:04 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 ism Cseh Tamás, Koncz 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00:00 ism Jöjj kedvesem (koncert) Zsuzsa 21:57:04 22:01:16 00:04:53 0:04:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 22:01:16 22:06:09 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 22:06:09 22:08:19 00:02:10 0:02:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Around The World (La La La La La) ATC 22:08:19 22:11:52 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 ism Boldogság gyere haza Cserháti Zsuzsa 22:11:52 22:15:55 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00:00 0:00:00 ism Woman In Love Barbara Streisand 22:15:55 22:19:36 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 ism Műsor: Életmód Magazin indító (21s) Alfa Rádió 22:19:36 22:26:17 00:06:41 0:06:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Kids in America Cascada 22:26:17 22:29:16 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 ism Műsor: Kabaré Félóra indító (26s) Alfa Rádió 22:29:16 23:00:43 00:31:27 0:31:27 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 kultúra k ism 00:04:48 0:04:48 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi k ism (9p09) Alfa Rádió 23:00:43 23:05:31 Reklám: Nyitó (3s) Alfa Rádió 23:05:31 23:08:07 00:02:36 0:02:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 ism Wild world Blue Lagoon 23:08:07 23:11:30 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 0:03:23 0:00:00 ism Gyere velem (Radio Mix) D.J. Deka feat. Gabriella 23:11:30 23:15:07 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 ism Cha - Cha Chelo 23:15:07 23:18:21 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 23:18:21 23:21:33 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Ferry - Soha ne múljon el Dancs Annamari 23:21:33 23:25:14 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 ism Under Pressure Jedward 23:25:14 23:28:49 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 0:03:35 0:00:00 ism A lelkünk most is vágtat Demjén Ferenc 23:28:49 23:34:03 00:05:14 0:00:00 0:05:14 0:05:14 0:00:00 0:00:00 ism A mikrofonnál : Marcsy Alfa Rádió 23:34:03 23:37:45 00:03:42 0:03:42 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 információ k ism Memories David Guetta feat Kid Cudi 23:37:45 23:41:12 00:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 0:03:27 0:00:00 ism 18

19 A kör EDDA 23:41:12 23:45:42 00:04:30 0:00:00 0:04:30 0:04:30 0:00:00 0:00:00 ism Midnight Sun Elena Gheorghe 23:45:42 23:48:54 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 ism Trabant Exotic 23:48:54 23:53:05 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:04:11 0:00:00 0:00:00 ism Hot Stuff Elize 23:53:05 23:55:53 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:00:00 0:02:48 0:00:00 ism (9p09) Alfa Rádió 23:55:53 0:00:00 Budapest, április :04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 hírműsor (helyi A Médiatanács nevében k ism dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag 19

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 746/2015. (VI. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8567-9/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1242/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26663-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor közreadására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1239/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/19998-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor teljesítésére és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1261/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/14437-10/2013. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2151/2012. (XII. 5.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26285-12/2012. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adáshét műsorát tartalmazó táblázat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1551/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35819-13/2011. Tárgy: az 1243/2011. (IX. 21.) számú, BJ/20481-6/2011. ügyiratszámú médiatanácsi határozat o) és r) pontjaiban foglaltak, valamint a közösségi médiaszolgáltatásokkal szembeni

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1852/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/21376-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1240/2014. (XII. 16.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24697-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2208/2012. (XII. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28387-8/2012. Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a vizsgált adásnap műsorát tartalmazó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1236/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18060-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32643-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre vonatkozó szabályok megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 111/2012. (I.18.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1237/2012. (VII.5.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/9050-11/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség, illetve a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1460/2012. (VII.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/15410-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor (a napi rendszeres híradásra szánt műsoridő, és a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok)

Részletesebben

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 715.000,- Ft, azaz hétszáztizenötezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/10951-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1792/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21388-10/2012. Tárgy: a Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

1128/2013 HATÁROZATA

1128/2013 HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8114-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 1.330.000,- Ft, azaz egymillió-háromszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/12953-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.970,- Ft, azaz harmincnyolcezer - kilencszázhetven forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/23391-5/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2211/2012. (XII.12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27611-9/2012. Tárgy: a Médiatanács Határozatában előírt műsorstrutúrána megfelelő műsorsugárzási ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

H A T Á R O Z A T. 2.700.000,- Ft, azaz kétmillió-hétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/17076-6/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 748/2015. (VI.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10948-8/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 433/2016. (IV.12.) számú HATÁROZATA Médiaszolgáltatási Főosztály Ügyiratszám: PJ/21126-24/2016 Pályáztatási és Jogi Osztály Tárgy: a Vác 94,1 MHz helyi médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye Ügyintéző:

Részletesebben

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/26520-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a hallássérültek számára hozzáférhető műsorszámokra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: hatósági

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 161/2016. (II. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35010-10/2015. Tárgy: a társadalmi célú reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A magyar reformok működnek! című klipek TV2 csatornán reklámként történt

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 65.000,- Ft, azaz hatvanötezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/15072-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy közösségi médiaszolgáltatás során összetett műsorszámokban történő reklámok közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1259/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10459-11/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. megállapítja,

HATÁROZAT. megállapítja, Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa Ügyiratszám: JG-16762-12/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: döntés az IRÁNY Média 2012 Kft. kérelmére

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 200 000,- Ft, azaz kétszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13764-4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámidőre vonatkozó rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 83/2014. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/62832-12/2013. Tárgy: a hálózatba apcsolódásra vonatozó törvényi előírás megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

V É G Z É S. megszünteti.

V É G Z É S. megszünteti. Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/7491-5/2012. Ügyintéző:személyes adat Telefonszám:Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: eljárás megszüntetése V É G Z É S A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2111/2012. (XI. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35-9/. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó, valamint a vényöteles gyógyszerészítménye eresedelmi özleményben történő bemutatását, népszerűsítését tilalmazó

Részletesebben

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

HATÁROZAT. 50.000,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/1932-4/2012. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: Az Advenio Műsorszolgáltató Zrt. által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 773/2015. (VI.23.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Telefonszám: E-mail: Tárgy: Melléklet: MN/10947-7/2015. személyes adat Személyes adat személyes adat a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 248/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/668-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerezettől történő eltérése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1320/2012. (VII.18.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2292-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 392/2014. (IV.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 392/2014. (IV.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4838-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10113-7/2012. Tárgy: a kiskorúak védelméről szóló rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1023/2012. (V. 30.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2358/2009. (XII.2.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1167/2014. (XII.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20307-10/2014. Tárgy: a TV2 Média Csoport Kft. fellebbezésének elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/13023-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó szabályok megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2012. márciusában

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2558/2006. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 20306-10/2014. Tárgy: a Magyar RTL Televízió Zrt. fellebbezésének elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1134/2014. (XI. 25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 845/2012. (V. 9.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/16752-21/2011. Ügyintéző: dr. Deés Csaba Tárgy: a Kalocsa 100,0 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 482/2014. (V. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7861-13/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/30856-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 513/2012. (III. 14.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/34488-14/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 513/2012.

Részletesebben

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com

Mondd el zenével! Magyar dalok. Nézz körül itt: sayitwithasong.coke.com Magyar dalok Punnany Massif Élvezd Élvezd ByeAlex Kedvesem Kedvesem irie Maffia Nagyon Jó lesz Nagyon Jó Lesz irie Maffia Zene zeng Zene zeng Radics Gigi Vadonatúj érzés Simogat egy érzés Hősök Enyém Enyém

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 46.900-Ft, azaz negyvenhatezer-kilencszázezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/18053-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1453/2013. (IX.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32702-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség és a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1260/2013. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24741-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 39/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33169-10/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 39/2016.

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 790/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/7813-7/2012 Tárgy: televíziós vásárlási műsorablak más médiatartalmaktól optikai és akusztikus módon történő megkülönböztetését előíró rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 215/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32050-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: burkolt kereskedelmi közlemény tiltott közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 212/2009. (I. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 951/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/30052-25/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a Budapest 92,1 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT

Melléklet: a jogsértő műsorszámok megszakítására vonatkozó adatok HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/25833-3/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a műsorszámok reklámmal történő megszakítására vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás tervezete a Budapest 103,9 MHz körzeti médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2111/2009. (X. 28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította,

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 757/2014. (VII. 30.) sz. HATÁROZATA. megállapította, Ügyiratszám: MN/18134-6/2014. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 757/2014. (VII.

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 308/2013. (II. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/30364-13/2012. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: a jogsértő műsorszámok

Részletesebben

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy:

Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: Ügyiratszám: MN/12692-6/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, illetve ezek közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1846/2012. (X. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/23342-8/2012. Ügyintéző:személyes adat Tárgy: a reklám, televíziós vásárlás és a műsorelőzetes, valamint azok közzétételét akusztikus módon jelző figyelemfelhívás hangerejére vonatkozó

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2104/2007. (IX. 19.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 35/2016. (I. 12.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/33673-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 35/2016.

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1807/2007. (VII. 18.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1809/2011. (XII. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24524-13/2011. Ügyintéző: dr. Pozsár Ágnes Tárgy: a termékmegjelenítés közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 101/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/9996-6/2012. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 789/2012. (IV.25.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 505/2016. (V. 3.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/4540-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a közösségek kirekesztését tilalmazó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

TURKEY The Plastic Ono Band

TURKEY The Plastic Ono Band John Lennon (1969): COLD TURKEY The Plastic Ono Band Temperature s s rising Fever is high Can t t see no future Can t t see no sky My feet are so heavy So is my head I wish I was a baby I wish I was dead

Részletesebben

Dalok és akkordok - net. Írta: Jenő 2011. április 01. péntek, 17:09 - Módosítás: 2013. január 31. csütörtök, 22:00 DALOK ÉS AKKORDOK

Dalok és akkordok - net. Írta: Jenő 2011. április 01. péntek, 17:09 - Módosítás: 2013. január 31. csütörtök, 22:00 DALOK ÉS AKKORDOK DALOK ÉS AKKORDOK 1001. éjszaka - V*Moto Rock 16 éves (Bojtorján) 16 t (Republic) 16 tonna (Sixteen Tons) 1958-as boogie-woogie klub (Omega) 2000 éj kell - Demjén Ferenc 2000 éves álmok - Demjén Ferenc

Részletesebben

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG Cím:1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 Tel: 443-5573/33104 Fax: 443-5733/33133 E-mail: orfktitkarsag@orfk.police.hu Szám: 105/502- /2013.RP. Tárgy: panasz elbírálása

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Pályázati Felhívás Tervezete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának Pályázati Felhívás Tervezete a Budapest 92,1 MHz körzeti rádiós médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására A MÉDIASZOLGÁLTATÁSI LEHETŐSÉG PÁLYÁZTATÁSA

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/7481-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 568/2015. (V. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/538-8/2013. Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Ügyintéző: személyes adat Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 173/2013. (I.30.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 1330/2011. (X. 5.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/27099-5/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Melléklet: a kifogásolt műsorszám tartalmának szöveges ismertetése a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

Sláger Zene Rádió - Magyar Zene. - Playlist

Sláger Zene Rádió - Magyar Zene. - Playlist Sláger Zene Rádió - Magyar Zene Z - Playlist AD Studio Álmaimban Amerika 3:16 AD Studio Egy csillagnak 4:17 AD Studio Páratlan Páros 4:08 AD Studio Valami nagy szerelem 3:37 AD Studió Nyári eso 4:21 Adagio

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 361/2016. (III.22.) számú

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 361/2016. (III.22.) számú Ügyiratszám: MN/613-11/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására, valamint a céloat szolgáló o és a

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

ANGOL NYELV Helyi tanterv

ANGOL NYELV Helyi tanterv ANGOL NYELV Helyi tanterv (A kerettantervi elveknek, szempontoknak és óraszámoknak megfeleltetve) Célok és feladatok Általános iskola 4. évfolyam Angol nyelv A gyermekkori idegennyelv-oktatás alapvető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. május 5-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült.

JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. május 5-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. JEGYZŐKÖNYV, amely a Médiatanács tárgyalótermében 2015. május 5-én (kedden) megtartott Médiatanács ülésről készült. A Médiatanács részéről jelen vannak: dr. Karas Monika a Médiatanács elnöke /1-25. pontoknál/

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2008./ VIII.25./ számú h a t á r o z a t a Kiss László átmeneti segély iránti kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról Nyíregyháza

Részletesebben

VERSENYTANÁCS. határozatot

VERSENYTANÁCS. határozatot VERSENYTANÁCS Vj-180/2006/27. A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Rossmann Magyarország Kft. (Vecsés) ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indított eljárásban nyilvános

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: Tárgy: MN/53725-7/2013. személyes adat kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1580/2013. (XI.6.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média-

Részletesebben