ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre."

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT A Polgári Törvénykönyv 74/A -a alapján az 1. pontban megjelölt alapítók jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoznak létre. 1./ Az alapítók neve és címe: Gróf Sándor 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 79. Szélessy Lászlóné 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 97. ifj. Bellér Ferenc 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 18. Kozma Bognár Szilveszter 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 2. Sabján Ferenc 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 12. Dr. Benedek Ádám 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u Muzsi László 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u Papp Mihályné 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.171. Jóna László 8319 Lesenceistvánd, József A. u. 64. Nagy Károly 8319 Lesenceistvánd, József A. u. 46. Kalmár Sándor 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 26. Moór László 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 24. Molnár Tibor 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u.77. Szántóiné Hajdu Andrea 8321 Uzsa, Hársfa u. 18. ifj. Berkes Ferenc 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja u. 5. Árva Gábor 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja u. 2. Gutmayer János 8319 Lesenceistvánd, Zrínyi u. 39. Orbán Kálmán 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 38. Szabó János 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 14. Csom Lőrinc 8319 Lesenceistvánd, Dózsa u. 29. Szi Benedek László 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 4. Nagy Kálmán 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 11. Fekete Sándor 8319 Lesenceistvánd, József A. u. 44. Stallerné Süle Beáta 8321 Uzsa, Lenin krt. 3. Gradwohl György 8360 Keszthely, Deák F. u. 67. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes, illetve jogi személy csatlakozhat vagyoni és egyéb nem pénzbeni hozzájárulással, aki (amely) a jelen Alapítvány céljaival egyetért. 2./ Az alapítvány neve NEKEM TUDNOM, S LÁTNOM KELL

2 3./ Az alapítvány célja - A tanulók jutalmazása a) tanulmányi munka b) sportteljesítmények c) kimagasló tantárgyi eredmények d) vetélkedők, iskolai versenyek jutalmazása - Tehetséges tanulók speciális képességeinek kibontakoztatása a) tehetséggondozás (tantárgyi) b) tanórán kívüli tevékenységek támogatása (szakkör, sportkör) - Szabadidős tevékenységek gondozása a) nyári táboroztatás b) diákönkormányzat programjainak táogatása - Idegen nyelv és számítástechnikai oktatás fejlesztése a) idegen nyelvi táborok szervezése b) számítástechnikai berendezések bővítése, felújítása, javítása. Az alapítvány induló vagyona Az alapítvány induló vagyona készpénzből áll. A készpénz összege Ft (Száztizenhétezer forint.) A készpénz összege az Alapítvány céljára teljesített befizetésekből az alábbiak szerint tevődik össze. Induló vagyon Gróf Sándor Ft Kozma Bognár Szilveszter Ft Szélessy Lászlóné Ft Dr. Benedek Ádám Ft ifj. Bellér Ferenc Ft Gutmayer János Ft Sabján Ferenc Ft Orbán Kálmán Ft Muzsi László Ft Szabó János Ft Papp Mihályné Ft Csom Lőrinc Ft Jóna László Ft Szi Bendek László Ft Nagy Károly Ft Nagy Kálmán Ft Kalmár Sándor Ft Fekete Sándor Ft Moór László Ft Stallerné Süle Beáta Ft Molnár Tibor Ft Grandwohl György Ft Ifj. Berkes Ferenc Ft Szántóiné Hajdu Andrea Ft Árva Gábor Ft 5./ Az Alapítvány székhelye és pontos címe Székhelye: Lesenceistvánd Címe: 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 180.

3 6./ Az Alapítvány kezelője Az alapítvány kezelésével az alapítók KURATÓRIUMOT bíznak meg, mely 9 főből áll. A Kuratórium tisztségviselői: az elnök és az elnökhelyettes. A Kuratórium elnöke e tisztségből visszahívható, ha a Kuratórium két tagja erre indolkolt javaslatot terjeszt elő. Az elnök tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül látja el. A Kuratórium feladata: - Az alapítványból való részesedésre jogosultak kiválasztása, - A részesedés mértékének meghatározása, - Az alapítványi vagyon mértékének figyelemmel kísérése, évi egy alkalommal elszámolás készítése, - Az alapítványi vagyonra vonatkozó hasznosítási javaslatok elbírálása, megfelelőség esetén azok megvalósítása, - Az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának elfogadása, - Évi egy alkalommal beszámoló készítése az alapítók részére az Alapítvány tevékenységéről. A Kuratórium hatásköre A Kuratórium az Alapítvány, mint jogi személy ebből eredő jogosítványainak végrehajtó szervezete és képviselője. E hatáskörben jogosult szerződések megkötésére, megszüntetésére, egyéb kötelezettség vállalásokra, mely az Alapítvány céljainak megvalósulását nem veszélyezteti. Az Alapítványi vagyonnal folytatott gazdálkodása során a Kuratórium a polgári jog szabályai szerint az általa az Alapítványnak okozott károkért. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal tart ülést. Az ülés határozatképes, ha azon a kuratórium hat tagja jelen van. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök (elnökhelyettes) szavazat dönt. A Kuratórium tagjai e megbízatásukat határozatlan ideig látják el, melyért ellenszolgáltatás nem jár. Megszűnik a megbízatás, ha: - alkalmatlanság miatt visszahívásukat a Kuratórium többi tagjai indokoltan kezdeményeik. - fontos ok miatt a Kuratóriumban való közreműködést nem tudták vállalni, és ezt a Kuratóriumnak bejelentik. 7./ Az Alapítvány képviselője Az Alapítvány képviselője a Kuratórium elnöke (távollétében, vagy tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes), aki egy személyben jogosult az alapítvány képviseletében aláírásra, illetve kötelezettségek vállalására. A Kuratórium titkára az Általános Iskola mindenkori Igazgatója. Elnök: első képviselő: Lakatos Zoltánné Lesenceistvánd, Kossuth u Elnökhelyettes: Gróf Erzsébet Lesenceistvánd, Kossuth u Titkár: Hegyiné Kalamár Lívia Tapolca, Lehel u. 3/II.

4 A bankszámla feletti rendelkezés jogát a Kuratórium elnöke és elnökhelyettese önállóan, egyébként két kuratóriumi tag együttesen gyakorolja. A Kuratórium Tagjai: Gróf Erzsébet 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u Hegyiné Kalamár Lívia 8300 Tapolca, Lehel u. 3/II. Böde Péterné 8321 Uzsa, Liget u. 54. Pappné Banicz Andrea 8319 Lesenceistvánd, Hegyalja u. Heidinger György 8321 Uzsa, Lázhegy u. 13. Nyírő Bognár Mária 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 18. Bellér Ferencné 8319 Lesenceistvánd, Kossuth u. 18. Hogyorné Szi Márton Ildikó 8321 Uzsa, Hársfa u. 25. Lakatos Zoltánné 8319 Lesenceistvánd, Kosstuh u / Az Alapítvány működése, vagyon felhasználása Működése Az alapítvány működése során gazdálkodik a rábízott alapítványi vagyonnal. E tevékenysége eredményeképpen köteles az alapítvány vagyon gyarapítására, a célok megvalósításához szükséges eszközök, tárgyi feltételek fejlesztésére, szolgáltatások nyújtására. Az Alapítvány együttműködik a helyi Önkormányzattal, kapcsolatot kutat fel és tart fenn hasonló céllal létesített más magyar és külföldi alapítvánnyal. Vagyon felhasználása Az induló vagyon 10 %-át, azaz Ft-ot (tizenegyezer-hátszáz forintot) lekötött tőkeként kell kezelni. Az Alapítványi vagyon további része, illetve hozadéka a jelen Alapítvány 3. pontjában megfogalmazott célok megvalósítására használható fel. A Kuratórium feladata annak a feltételrendszernek a kialakítása, amelynek alapján e célokra a vagyonból, illetve hozadékából összeg fordítható. 9./ Az Alapítvány megszünése A jelen Alapítvány határozatlan időre került alapításra. Az Alapítvány megszűnésére a jogszabályban meghatározott esetekben (Ptk. 74./E (2)-(4) bekezdések kerülhet sor. Az Alapítvány megszűnése esetén vagyonáról a Kuratórium rendelkezik. 10./ Az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele: Az alapítók tudomásul veszik, hogy az Alapítvány érvényességéhez az Alapító Okirat bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány jogi személyiségét a Veszprém Megyei Bíróságnál történő nyilvántartásba vételével nyeri el.

5 11./ A jelen Alapító Okirat nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók. Lesenceistvánd, január 23. Lakatos Zoltánné Kuratórium elnöke

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A Vitéz Hadnagy Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) A Zrínyi Miklós Bajtársi Egyesület (1101 Budapest, Hungária krt. 9-11.) valamint a HODOSZ ZMKA alapszervezete (1101

Részletesebben

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján; 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben)

a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megyei Közoktatási Közalapítvány. Csongrád Megyei Közoktatási Alapítvány a l a p í t ó o k i r a t a (egységes szerkezetben) Csongrád Megye Önkormányzata, Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT (Módosított) Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B Dr.Győri József, 1111 Budapest,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum BONYHÁDI MATEMATIKAI TEHETSÉGFEJLESZTŐ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Varga Zoltán a jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.281/1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése

Részletesebben

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: 18833939-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi I. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 74/A -a

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

"KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év

KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT. 2014. év "KÖZBIZTONSÁGUNKÉRT" KÖZREND, KÖZBIZTONSÁG ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT 2014. év Egységes szerkezetű Alapító okirat, mely a jogszabályi változások miatti 2014.... napján elfogadott módosításokat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11. Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11. képviseletében: dr. Bartha László polgármester azon céltól vezérelve,

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27.

KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA. Budapest, 2008-06-27. A KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Budapest, 2008-06-27. KI DERGARTE ALAPÍTVÁ Y ALAPÍTÓ OKIRAT amely módosításokkal egységes szerkezetben tartalmazza a

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben