SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/ Bank: OTP Adószám:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZENT MÁRTON PLÉBÁNIA 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 3. Telefon: 56/461 012 Bank: OTP 11745042-20057743 Adószám: 19865278-1-16"

Átírás

1 Ikt.sz.: 20/2009 Bejegyzési határozat száma: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Pk /1994/4. Nyilvántartási szám: 475 Adó szám: Számlaszáma: Kunszentmárton és Vidéke Tak. Szöv MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT 1./ Az alapítvány neve: SZENT MÁRTON ALAPÍTVÁNY 2./ Az alapító: Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete Kunszentmárton, pontos neve: Szent Márton Plébánia Képviselő-testülete, Kunszentmárton 3./Az Alapítvány székhelye: 4./ Az Alapítvány jellege: Az Alapítvány nyitott, ahhoz hazai és külföldi természetes és jogi személyek csatlakozhatnak, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetértenek. Az Alapítvány ugyanakkor pártoktól független, semmiféle párttámogatásban nem részesül és miután deklarált célja bármiféle politikai tevékenységtől mentes, ennek folytán a jövőre nézve is mindenkorra kizárt, hogy az Alapítvány az elkövetkezendő parlamenti választásokon országgyűlési képviselőjelöltet állítson és támogasson. 5./ Az Alapítvány céljai: - a kunszentmártoni Római Katolikus Nagytemplom, pontos neve: Szent Márton Templom és műemlék plébánia-épület felújítása, állagmegóvásának folyamatos támogatása - az Alsó- és a Felső- temető kápolnáinak, műtárgyainak és műemlékeinek, a védett síroknak felújítása és állagmegóvása, valamint a temető rendezésének támogatása - bel- és külterületen köztéri vallási emlékhelyek és szobrok, útmenti keresztek karbantartása, megalapozott kérés esetén állítása - kungyalui templom felújítása - egyéb, a plébánia területéhez tartozó közösségi és vallási tevékenységet szolgáló egyházi épületek felújítása és üzemeltetése - plébániai hitéleti vagy közösségi rendezvények támogatása - a plébániához tartozó fiatalok továbbtanulásának segítése - a plébánia rászorulóinak segítése - hitoktatás támogatása - más keresztény egyházakkal vagy intézményekkel együttműködésben megvalósított rendezvények támogatása. 1

2 6./ Az Alapítvány induló vagyona, alaptőkéje: Az Alapítvány induló vagyonát az alapító által rendelkezésre bocsátott készpénzvagyon képezi. A Szent Márton Alapítvány induló vagyona a Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete Kunszentmárton, pontos neve: Szent Márton Plébánia Képviselő-testülete Kunszentmárton által biztosított ,- Ft. Az alapító a kibővített cél megvalósításához további ,-forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére. Az alapító kötelezettséget vállal arra nézve, hogy ezen összeget az alapító okirat aláírásától számított 30 napon belül az Alapítvány bankszámlájára befizeti. Az Alapítvány vagyonrészévé válnak a későbbiekben az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek pénzbeli és dologi adományai, amennyiben ezt az Alapítvány kuratóriuma elfogadja. A támogatások feltételei nem állhatnak ellentétben az Alapítvány célkitűzéseivel. 7./ Az Alapítvány vagyonfelhasználása: Az Alapítvány céljai megvalósításához az alaptőke hozadékát, valamint a csatlakozók által befizetett összegeket használhatja fel. 8./ Az Alapítvány kezelője: Az Alapítvány kezelője a Kuratórium. A Kuratórium létszáma 7 fő. A Kuratórium tagjait az alapító bízza meg és kéri fel 5 éves időtartamra. A kuratóriumi tagnak megbízatása megszűnik Halálával Lemondásával Az 5 éves időtartam lejártával A tag alapító általi visszahívásával Az egyes kuratóriumi tag az alapító által akkor hívható vissza, ha az érintett tagot az illetékes hatóság bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt jogszerűen büntetéssel vagy szabálysértéssel sújtotta. Módosított Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg a következő személyeket kéri fel és választja meg kuratóriumi tagnak: 1. Dr. Gőgh Editet (Kunszentmárton, Mátyás király út 21.) tagnak 2. Séra Erzsébetet (Kunszentmárton, Alkotmány út 35.) elnöknek 3. Klincsik Jánost (Kunszentmárton, Bartók Béla út 6/a.) alelnöknek 4. Kovács Tibort (Kunszentmárton, Fráter György út 13.) alelnöknek Az alapító részéről: 5.Kövesdy Zsolt plébánost (Kunszentmárton, Köztársaság tér 3.) kuratóriumi tagnak 6. Szabó Csaba KVT tagot (Kunszentmárton, Érpart út 27.) kuratóriumi tagnak 7. P. Kovács Zsuzsanna KVT tagot (Kunszentmárton, Kossuth L. út 38/a.) gazdasági vezetőnek. 2

3 A Kuratórium tagjai feladataikat önzetlenül és az alapítványi célok megvalósítása érdekében végzik, azonban a tevékenységük folyamán felmerülő indokolt költségeiket az Alapítvány megtéríti. 9./ Az Alapítvány képviselete: Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke önállóan látja el vagy a Kuratórium két alelnöke együttesen gyakorolhatja a képviseleti jogot. 10./ pénzügyi rendelkezési jog: Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezni csak két aláírással lehet, az egyik mindig Séra Erzsébet elnök, a másik Kovács Tibor alelnök vagy Klincsik János alelnök kell, hogy legyen. 11./ A Kuratórium működése A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban meghatározott céloknak megfelelő felhasználásáról. A Kuratórium évente köteles tájékoztatni az alapítót, illetve a csatlakozókat tevékenységéről, különös tekintettel az Alapítvány vagyonának kezeléséről és felhasználásáról. A Kuratórium javaslatot tehet az Alapító Okirat esetleges módosítására, kiegészítésére, melyről az alapító dönt. A Kuratórium évente szükség szerint, de legalább 2 alkalommal ülést tart. A döntéshozatalhoz a teljes kuratóriumi tagság (7 fő) jelenléte szükséges. A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, általában nyílt szavazással hozza. A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze, azokról jelenléti ívet és jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden megjelent kuratóriumi tag aláírásával ellát. Rendkívüli ülést bármely tag kezdeményezésére össze kell hívni. 12./ Alkalmazottak Az Alapítvány működésének ellátásához szükség esetén felvehet alkalmazotta(ka)t, a munkavállaló személyéről, munkaszerződéséről és munkaköri leírásáról a Kuratórium dönt. A munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. 13./ Megszűnése Az Alapítvány a PTK. 74/E - ában meghatározott esetekben szűnik meg. Megszűnése esetén az Alapítvány induló vagyona az alapítót, míg a csatlakozók által adott támogatás és hozadékok a kunszentmártoni római katolikus egyházközséget, pontos nevén: Szent Márton Plébániát illetik meg. 3

4 14./ Záró rendelkezések Ezen Alapító Okiratban nem szabályozott egyéb kérdésekben a többszörösen módosított PTK. 74/A 74/F -ai, valamint az 1990.évi I tv. Rendelkezései szerint kell eljárni. A nyilvántartásba vétel után az alapító az Alapítványt nem vonhatja vissza. Kunszentmárton, május 14. Az Alapító képviseletében: Kövesdy Zsolt plébános 4

5 ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA A Kunszentmártoni Római Katolikus Egyházközség Képviselő Testülete, pontos neve: Szent Márton Plébánia Képviselő-testülete, Kunszentmárton, mint alapító, a Szent Márton Alapítvány február 27-én kiállított Módosított alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 5./ Az Alapítvány céljai: - kungyalui templom felújítása 6./ Az Alapítvány induló vagyona, alaptőkéje: Az alapító a kibővített cél megvalósításához további ,-forintot bocsát az alapítvány rendelkezésére. 8./ Az Alapítvány kezelője: A hiánypótlás 3. pontja értelmében az ellentmondást feloldottuk oly módon, hogy a december 31-i dátumot elhagytuk. Módosított Alapító Okirat elfogadásával egyidejűleg a következő személyeket kéri fel és választja meg Kuratóriumi tagnak: Kunszentmárton, május 14. Előttünk, mint tanúk előtt: Józsa László sk. Kövesdy Zsolt Kunszentmárton, Alkotmány u. 26. plébános Kovács Tibor sk Kunszentmárton, Fráter György u 13. 5

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 1 ALAPÍTÓ OKIRAT 1. A Közalapítvány neve: Dorogi Kommunális Közalapítvány 2. A Közalapítvány székhelye: 2510 Dorog, Bécsi út 71. 2/A. A közalapítvány alapítója: Dorog Város Önkormányzata (2510 Dorog, Bécsi

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege

2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege ALAPÍTÓ OKIRAT 2012. május 09-i módosítással Egységes Szerkezetbe Foglalt Szövege Alulírott Alapító az 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. szabályai alapján közérdekű célból az alábbi alapítványt (a továbbiakban

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány

Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Korán és Eredményesen a Daganat Ellen Alapítvány Székhelye:1122 Budapest, Ráthy György utca 7-9. Tel.:06-1/224-8600 Kezelő szervének tagjai: Elnöke: Ügyvezető elnöke: Tagjai: Dr. Bratianu Dan László Petrovicsné

Részletesebben

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben.

A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány. többször módosított. Alapító Okirata. a módosításokkal egységes szerkezetben. A Tolna Megyei Természetvédelmi Alapítvány többször módosított Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben B e v e z e t ő A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület környezet- és természetvédelemmel

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA. 1. Az Alapítvány alapadatai. 2. Az Alapítvány célja A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A Párbeszéd Magyarországért Párt, mint Alapító, a pártok Alaptörvényben meghatározott társadalmi rendeltetésével és a vonatkozó törvényekkel így különösen

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/16/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17-ei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért

Részletesebben

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése, amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik: ALAPÍTÓ OKIRAT A módosítással egységes szerkezetbe foglalva Az 1. pontban megjelölt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.) 74/A-74/G -ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása

26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat. A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 26/2011. (III. 22.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat képviselete különböző szervezetekben, közalapítványok alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya

Részletesebben

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 3:378. -a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

Alapszabály. (2) Az Egyesület székhelye: 9700 Szombathely, Bolyai u 11. NymE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Alapszabály A Bolyais Szülők Egyesülete alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. -ai

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/57/12/2014. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 1-jei ülésére Tárgy: Az Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY

PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY PALÓC MENTŐALAPÍTVÁNY Alulírottak Tamási Gyula Lajos /an.n.koós Rozália, 3102. Salgótarján, Erkel u. 2/b szám alatti lakos/ Dr. Ferkó Attila György /an.n. Pribisán Zsuzsanna, 3100. Salgótarján, Pécskő

Részletesebben

SÁDT GYŐZŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

SÁDT GYŐZŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 1 SÁDT GYŐZŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Sádt Ede kezdeményezése nyomán - alulírottak Sádt Edéné (szülő, 1113 Budapest, Bartók Béla út 60. szám alatti lakos),

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY

POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY POLICE CARITAS ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T Az alább felsorolt alapítók a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) 74/A. alapján jogi személyiséggel rendelkező - közhasznú szervezetként működő

Részletesebben

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata

A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata A Nap Harmata Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata Jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11.

NAGYÍTÓ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. NAGYÍTÓ Középiskolások Iskolán Kívüli Képzése ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) 2012-01-11. 2 Alapító Okirat Alulírott Dr. Ravaszné Zsolnai Anikó, 6725 Szeged,

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA PRO PSYCHOLOGIA A PSZICHOLÓGIA TUDOMÁNYÁNAK MŰVELÉSÉT ELŐSEGÍTŐ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben (2012. szeptember) Dr. Barkóczi Ilona és Dr. Szilágyi Klára

Részletesebben