ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPÍTÓ OKIRAT. ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint:"

Átírás

1 ALAPÍTÓ OKIRAT Kardhordó Kálmán (a volt 508-as Szakmunkásképző és Szakközépiskola 1958-tól 1996-ig tanára) ( új név: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola) ALAPÍTVÁNYT hoz létre az alábbi feltételek szerint: 1. Az alapítvány neve: "Jobb Sorsért" Alapítvány 2. Az alapítvány székhelye: Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola 7632 Pécs, Malomvölgyi u. 1/b Pécs, Pf Az alapítvány célja: Az Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (Pécs, Malomvölgyi u. 1/b.) nehéz anyagi körülmények között élő tanulóinak anyagi támogatása, tanulásuk elősegítése. Az intézmény tanulói részére eszközfejlesztés Tanulmányi és kulturális versenyek résztvevőinek jutalmazása. Amennyiben az Simonyi Károly Szakközépiskola és Szakiskola (Pécs, Malomvölgyi u. 1/b.) megszűnik, akkor az alapítvány és teljes vagyona a Debreceni Református Kollégiumra száll át. 4. Az alapítvány vagyona: 4.1. Az alapítvány induló vagyona Ft (azaz Százezer 00/100), melyet az alapító az alapító okirat aláírásával bocsát az alapítvány rendelkezésére és az OTP Bm. Igazgatósága Pécs elkülönített számláján helyezett el. Az alapítvány az induló vagyonán felül Ft (azaz Harmincezer 00/100) mobilizálható tőkével rendelkezik Az alapítvány folyamatos működése érdekében az induló vagyont közvet-lenül felhasználni nem lehet. Az alapítvány céljának megvalósítására elsősorban az alapítói vagyon hozadéka, az alapítvány részére juttatott vagyoni hozzájárulások szolgálnak, de a vagyon gyarapítása érdekében másodlagosan vállalkozási tevékenységet is végezhet. Az alapítvány bevételi forrásai: a.) természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli társaságok önkéntes befizetései,

2 b.) a személyi jövedelemadó alapítvány részére - törvényben meghatározottak szerint - felajánlott része, c.) az alapítvány gazdálkodásából eredő, a pénzintézet által fizetett kamat, d.) az alapítvány vállalkozási tevékenységeiből befolyt összeg, e.) a pályázat alapján elnyert támogatások, f.) az alapítói vagyon hozadéka, g.) egyéb bevételek. 4.3 Az alapítvány hozadékából az alapítvány adhat egyszeri támogatást, ösztöndíjat, segélyt, tanulmányutak költségéhez hozzájárulást. Az alapítvány a mindenkori felosztásra kerülő összeg 15%-át a megyei és országos tanulmányi és kulturális versenyeken elért kimagasló eredmények díjazására fordítja. A keretösszeg felhasználásáról a tantestület és a diákönkormányzat javaslata alapján a kuratórium dönt. 4.4 Az alapítvány által adott támogatásoknak az alábbi feltételei vannak: - rászorultság, - legalább jó tanulmányi eredmény, - pályázni kell (személyesen, diákönkormányzat kéri, tantestület kéri). 4.5 A Kuratórium döntése előtt a támogatást véleményezi és javasolja: - a diákönkormányzat egy vezetőségi tagja, - a diákönkormányzatot segítő tanár, - az iskola ifjúságvédelmi megbízottja, - a tanuló osztályfőnöke Gazdálkodás a vagyonnal Az alapítvány vagyonából a kuratórium által évente meghatározott összeg használható fel az alapítvány működési költségeire. 5. Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki csatlakozhat, ha az alapítvány céljával egyetért. A csatlakozás elfogadásához a kezelő szerv jóváhagyása szükséges. 6. Az alapítvány szervezete és működése: 6.1. Az alapítvány kezelője és döntéshozó szerve a hat tagú kuratórium, melynek tagjai: a diákönkormányzat részéről egy delegált tag Blazsek Attila Pécs, Eszék u. 25. a diákönkormányzat segítő tanára Beregszászi Marianna Pécs, Fagyöngy u. 22. sz. alatti lakos az iskola ifjúságvédelmi megbízottja Vörös Józsefné Pécs, Kodály Z. u. 11/b. sz. alatti lakos a szülői munkaközösség elnöke

3 Balog Tivadar Pécs, Anikó u. 4. sz. alatti lakos az iskola igazgatója Déri Tibor Pécs-Hird, Zengő u. 32. a kuratórium elnöke Dr. Dunai Mária Pécs, Tiborc u. 61. sz. alatti lakos A kuratórium tisztségviselői az elnök és a titkár. A kuratórium titkára az iskola ifjúságvédelmi megbízottja. A kuratórium tagjai a titkár kivételével társadalmi megbízásban látják el feladataikat. A kuratórium titkára évente tiszteletdíjban részesülhet, és igény tarthat az e tisztség ellátásával kapcsolatban felmerülő, indokolt költségeinek megtérítésére. A tiszteletdíj mértékét a mindenkori minimálbérhez igazodva a kuratórium határozza meg. A kuratóriumi tagok megbízása az általuk ellátott feladat, illetve munkakör ellátásának időtartamára szól Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre az alábbi személyek jogosultak: - a kuratórium elnöke, - a kuratórium titkára, - az alapítványi iroda vezetője. A rendelkezéshez két arra jogosult személy együttes aláírása szükséges A kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tartja. A kuratórium ülését az elnök, akadályoztatása esetén a titkár írásban hívja össze 8 napos (kivételesen 3 napos) időköz megtartásával, a napirend megjelölésével. A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a titkár vezeti. A kuratórium határozatképes, ha ülésén tagjai közül legalább 4 fő jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza. A kuratórium minden tagjának egy szavazata van, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A kuratórium üléseire meg kell hívni az alapítványi iroda vezetőjét, aki az ülésen tanácskozási joggal vesz részt A kuratóriumi tagság megszűnik - a megbízási idő lejártával, - lemondással, - az alapítvány megszűnésével, - a kuratóriumi tag halálával, - visszahívás esetén (delegált tagnál) A kuratórium titkára A kuratórium titkára felelősen irányítja a kuratórium elé kerülő támogatási kérelmek előkészítési munkáit. Feladatainak ellátása során ellátja az Alapítványi Iroda és a kuratórium közötti koordinációs tevékenységet. A kuratórium titkárának részletes feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.

4 6.6. Alapítványi Iroda Az Alapítványi Iroda látja el az alapítvány működéséhez szükséges, a kuratórium folyamatos munkáját segítő ügyintéző (operatív, szervező, döntés-előkészítő, végrehajtó), pénzügyi, gazdálkodási feladatokat. Az Iroda, mint az alapítvány szervezeti egysége nem önálló jogi személy, vagyona nincs. Az Iroda vezetésére az iskola gazdasági-igazgatóhelyettesét kell felkérni. Amennyiben ő ezt nem vállalja, úgy az iroda vezetésével más személy is megbízható. Az Iroda részletes feladatait, működésének szabályait az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata tartalmazza A kuratórium jogköre: A kuratórium jogkörébe tartozik az alapítvány céljának megvalósításával összefüggő döntések meghozatala. Így különösen: a.) Dönt az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról, az alapítvány részére nyújtott hozzájárulások elfogadásáról. b.) Meghatározza a gazdálkodás irányát, kezeli az alapítvány vagyonát, dönt a vállalkozásban való részvételről. c.) Elfogadja az éves pénzügyi tervet, a kuratórium szervezeti és működési szabályzatát, a működésről szóló éves beszámolót. d.) Dönt azokban az ügyekben, amelyeket az alapítvány szervezeti és működési szabályzata a jogkörébe utal A kuratórium működésével kapcsolatban az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdéseket, valamint az alapítvánnyal kapcsolatos részletes szabályokat a Szervezeti és Működési Szabályzatban kell rendezni. 7. Az alapítvány képviselete: Az alapítvány a bíróság, hatóság előtt, illetőleg harmadik személlyel szemben a kuratórium elnöke és a kuratórium titkára jogosult képviselni. A képviseletre egyszemélyben, külön-külön is jogosultak. 8. Az alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezetet, pártokat nem támogat és tőlük támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselőt nem állíthat és nem támogathat. 9. Az alapítvány megszűnik a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint. Az Alapító Okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt sajátkezűleg helybenhagyólag aláírta. Pécs, november 13. alapító

5 Tanuk:

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A 2011. július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító

Alapító Okirat. A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító Alapító Okirat A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító alapítványt hoz létre határozatlan időre szólóan, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A.-74/F. -ai, valamint

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata (6720 Szeged, Széchenyi tér 10.) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/G (1) bekezdése alapján határozatlan

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT. Komáromi Jókai Mór Gimnázium Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRAT A Kincs-tár a Tehetségért Alapítvány -t az alapítók 1995. október 31. napján hozták létre, amelyet a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság 546. sorszám

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11.

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11. Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 6720 Szeged, Széchenyi tér 9-11. képviseletében: dr. Bartha László polgármester azon céltól vezérelve,

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása

6. Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása Az alapítói vagyont az alapító jelen okirat aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nyitandó bankszámlán helyezi el és bocsátja az Alapítvány rendelkezésére egyösszegben, készpénzben. b. I Az Alapítvány

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT 1 TÓTH ANTAL ALAPÍTVÁNY A HALLÁSSÉRÜLT GYERMEKEKÉRT ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Alulírott

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben)

Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) Alapító okirat (módosításokkal egységes szerkezetben) A módosítások kerettel kiemelten szerepelnek. Az Alapító okirat módosításának időpontja: 2011.08.15. amely alapján az első pontban meghatározott alapítok

Részletesebben

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 5. sz. melléklet MISKOLCI SPECIÁLIS FELDERÍTŐ ÉS MENTŐCSOPORTÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése,

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések

ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N. I. Általános rendelkezések 1 ALAPÍTÓ OKIRAT M Ó D O S Í T Á S A I V A L E G Y S É G E S S Z E R K E Z E T B E N A jelen okiratban meghatározott alapító tag, mint alapítványtevő alapítvány létrehozását határozza el az ezen okiratban

Részletesebben

1. sz. melléklet MISKOLC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben)

1. sz. melléklet MISKOLC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. sz. melléklet MISKOLC VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kiemelkedően közhasznú szervezet ALAPÍTÓ OKIRATA (módosításokkal egységes szerkezetben) Miskolc Megyei jogú Város Közgyűlése, mint alapítványtevő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET

(módosításokkal egységes szerkezetben) I. FEJEZET ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és Debrecen Városi Rendőrkapitányság közös akarattal Debrecen városban a vagyonvédelmi és bűnmegelőzési tevékenység

Részletesebben

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A JOBB ÉLETÉRT, A JOBB EMBERÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapító, kinyilvánítja azon elhatározását, hogy az alábbiakban részletezett közhasznú célra, jogi személyiséggel rendelkező a l a p

Részletesebben

A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2009. november

A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg. 2009. november 1 A BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2009. november 2 A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV.

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben