Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány"

Átírás

1 Kapolcs Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A július 18-i módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Az alapító okirat módosítását a Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány kuratóriuma a július 18-i ülésén a 2/2011. számú határozatával elfogadta. 1

2 ALAPÍTÓ OKIRAT Készült azzal a szándékkal, hogy Kapolcs és Vigántpetend községek Önkormányzati Képviselőtestületei az évi IV.tv. 74/A. és a 74/F. -a alapján tartós, közérdekű célra, jogi személyként működő hozzanak létre az alábbiak szerint. A L A P Í T V Á N Y T I. Az alapítvány adatai 1) Az alapítók megnevezése: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestülete Vigántpetend község Önkormányzati Képviselőtestülete 2) Az alapítvány megnevezése: Kapolcs-Vigántpetend Egészségügyi Alapítvány 3) Az alapítvány székhelye: Kapolcs, Kossuth u. 2. 4) Az alapítvány jogállása: jogi személy 5) Az alapítvány jellege: nyílt, az alapítványhoz bárki csatlakozhat II. Az alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenysége Az egészségügyi alapellátást biztosító orvosi rendelők fejlesztése, bővítése, műszerezettségének javítása. III. Az alapítvány céljára rendelt vagyon Az alapítvány induló vagyona ,-Ft, azaz ötvenezer forint, mely postai takarékbetétkönyvben került elhelyezésre. A vagyon az alapító, illetve a csatlakozni kívánó jogi és természetes személyek adományaival bővíthető. 2

3 IV. Az alapítvány jellege 1) Az alapítvány közhasznú szervezet. 2) Az alapítvány jellege nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi magán- és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság csatlakozhat, amennyiben: Az alapítvány alapító okiratában és alapszabályában foglaltakat elfogadja, illetve tudomásul veszi, Az alapítvány vagyonát bármely módón gyarapítja, A csatlakozás szándékát névtelen befizetés kivételével a felajánlott összeg vagy vagyontárgy megjelölésével a kuratóriumnál írásban bejelenti. 3) Az alapítvány céljai megvalósítása érdekében azokat nem veszélyeztetve vállalkozási tevékenységet folytat. 4) Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja föl, azt az alapító okiratban rögzített céljai elérésére hasznosítja. 5) Az alapítvány pártoktól független, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt. 6) Az alapítvány működése nyilvános. V. Az alapítvány szervezete Az alapítvány kezelője, legfőbb döntéshozó, illetve képviselő szerve a 6 fős kuratórium. A kuratórium elnöke Dr. Tóth József, Kapolcs, Kossuth u. 2. szám alatti lakos, akinek megbízatása határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az elnök kéri fel 2 éves időtartamra, a mindenkori képviselőtestülettel történő előzetes egyeztetés után. A kuratórium tagjai: Nagy Lajosné Kapolcs, Kossuth u. 33. Kelemen Károly Kapolcs, Kossuth u. 20/1. Göntér Gyula Kapolcs, Jókai u. 19. Marton Istvánné Vigántpetend, Kossuth u. 9. Kandikó Ferencné Vigántpetend, Kossuth u. 4/2. 3

4 VI. A kuratórium működése, feladatai 1) A kuratórium az alapítvány általános ügyvivő és képviselő szerve, amely az alapítványt kezeli és az alapítványt a hatóságokkal, bankokkal és harmadik személyekkel szemben képviseli. 2) A kuratórium ülését az elnök hívja össze évente legalább egy alkalommal. 3) A meghívót az ülés előtt 10 nappal a helyi hirdetőtáblákon kifüggesztéssel közzé kell tenni, a kuratórium tagjait írásban kell értesíteni. A meghívó tartalmazza az ülés helyét, idejét és a tervezett napirendeket. 4) A kuratórium ülései nyilvánosak. 5) A kuratórium ülése határozatképes, ha a tagok 50 %-a plusz egy fő jelen van. 6) A kuratórium a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 7) A kuratórium a határozatairól nyilvántartást vezet, azokat Kapolcs és Vigántpetend községek internetes honlapján közzéteszi. 8) A kuratórium feladata az alapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének jóváhagyása. 9) A kuratórium jögköre az alapító okirat módosítása. 10) A kuratórium dönt a vagyon felhasználásáról. VII. Az alapítvány képviselete Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan, vagy az általa írásban felhatalmazott két személy együttesen képviseli. VIII. Az alapítvány gazdálkodása Az alapítványban meghatározott cél megvalósítására, az alaptőke és hozadékai, valamint a csatlakozók és egyéb személyek adományai szolgálnak fedezetül. A gazdálkodásért az alapítvány saját vagyonával felel. Az alapítvány vagyonfelhasználásáról a kuratórium dönt. Gondoskodik továbbá a vagyon kezeléséről, gyarapításáról. Az alapítvány vagyona felett utalványozási joggal a kuratórium elnöke dönt, illetve az elnök által írásban meghatározott személy rendelkezik. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt jelen alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 4

5 IX. A nyilvánosság biztosítása Az alapítvány működése, gazdálkodása nyilvános. Az elnök gondoskodik az alapító okirat, a döntések, beszámolók, jelentések Kapolcs és Vigántpetend községek honlapján való megjelentetéséről. X. Az alapítvány megszűnése Az alapítvány megszűnik, ha o A mindenkor érvényes jogszabályi előírásoknak nem felel meg, o Az alapítványtevők egyhangúlag kijelentik megszűnését. Az alapítványi vagyont bármely okból történő megszűnés esetén az orvosi rendelő műszerparkjának bővítésére kell felhasználni. IX. Záró rendelkezések Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a mindenkori hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók. Ezen alapító okirat a Veszprém megyei Bíróságnál bejegyzésre köteles. Az alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét és ezt követően kezdi meg tevékenységét. Kapolcs, július 18. Márvány Gyuláné sk. Kapolcs község Önkormányzata Képviseletében Marton Istvánné sk. Vigántpetend község Önkormányzata képviseletében 5

VIGÁNTPETEND JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

VIGÁNTPETEND JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT VIGÁNTPETEND JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT A 2014. december 11-i és 2015. február 20-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. ( A módosításokat vastagított, dőlt betűk jelzik. ) Az alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Vizuális Nevelésért Alapítvány egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A jelen Alapító Okirat I. pontjában megjelölt Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY

PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY PÉCSI TENISZÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT I. Az Alapítvány neve, székhelye Az Alapítvány neve: PÉCSI TENISZÉRT Közhasznú Alapítvány Az Alapítvány székhelye: 7635 Pécs Kisszkókó dűlő 7. II. Az

Részletesebben

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA SÁSD KUL TÚRÁJÁÉRT KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Sásd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint Alapító ezen Alapító Okirattal, a Magyar Köztársaság Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

ALAPÍTÓ OKIRAT II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Közhasznú szervezetekr ől szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

"HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA

HARMATCSEPP SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA "HARMATCSEPP" SZOCIÁLIS KÖZALAPÍTVÁNY MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés (továbbiakban: alapító) a szociális gondoskodás színvonalának emelésére

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány

Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány Ferencvárosi Környezetvédelmi Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben a 2000. június 20-i, 2001. szeptember 1-i, 2004. december 14-i, 2005. december 6-i, 2007. szeptember 5-i, a 2009. június

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító ( - Fővárosi Bíróságon 60468/96 nyilvántartási szám alatt bejegyzett) Budafoki Nyolcévfolyamos Oktatásért Alapítvány (Alapítvány) Alapító Okiratát -

Részletesebben

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat

Reménytadó Alapítvány Alapító okirata. Alapító okirat Alapító okirat amely készült a Ptk. 74/A.-74/F. -ai, valamint az 1997. évi CLVI. tv. rendelkezései alapján létrejött Reménytadó Alapítvány ként, melyet a természetes személy Alapító az alábbiak szerint

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (a módosítással egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (a módosítással egységes szerkezetben) amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A. - 74/F. -ai és a közhasznú

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről

MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRAT A HÉT KRAJCÁR KÖZALAPÍTVÁNY létesítéséről A Pk.60.121/1996/19. számú 2000. 06. 13. napján jogerőre emelkedett végzés alapján az alapító okiratot a következőképpen módosítom. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózd Közbiztonságáért Alapítvány alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Jogtanácsos Ózd, 2015. február 19. Tisztelt Képviselő-testület! Az Ózd Közbiztonságáért

Részletesebben

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett. VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Heves Megyei Bíróság Pk. 60.145/1990/4.számú végzésével nyilvántartásba vett VÉRADÓ MOZGALOMÉRT Alapítvány 2014. május 14-i módosításokkal (dőlt) egységes szerkezetbe foglalta ALAPÍTÓ OKIRATA A Polgári

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-2/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T Püspökladány Város Önkormányzata az 1990. évi LXV. törvény 88. -ában megfogalmazott jogosultságával élve közérdekű alapítványt hozott létre a város sportfeladatai ellátásának

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok

Általános közzétételi lista. I. 8. Szervezeti, személyi adatok Általános közzétételi lista I. 8. Szervezeti, személyi adatok A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai: 1. ÉLETÜNKÉRT-EGYMÁSÉRT

Részletesebben

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 19. NAPIREND Ügyiratszám: 1/314-8/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. november 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívott: A dr. Burján Imre

Részletesebben

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1

Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Az Etyeki Sportért alapítvány alapító okirata 1 Alulírott - mint az etyeki Sportegyesület képviseletében eljáró elnök - alapító, a jelen okirattal, az ebben írt célok megvalósítása és az itt rögzített

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetbe foglalva) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalva) Amely abból az okból készült, hogy az 1./ pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. törvény 74/G -a alapján,

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben