KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az évi Működéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről"

Átírás

1 Adószám: Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u évi Működéséről Mérleg fordulónapja: Beszámolási időszak: január december 31. Mellékletek: 1. Számviteli beszámoló: Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló: Számviteli törvény, és a 224/2000 (XII.19.) kormányrendelet, illetve annak módosítása (342/2011.(XII.29.) szerint Egyszerűsített éves beszámoló: Mérleg és Eredmény-kimutatás, tájékoztató adatokkal. 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felosztásával kapcsolatos kimutatás 4. A cél szerinti juttatások kimutatása 5. Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása 6. A közhasznú tevékenységről szóló beszámoló 7. Közhasznúsági jelentést elfogadó határozat. Bábolna, március 6. Képviseletre jogosult aláírása

2 Az,, Iskolánkért Közhasznú Alapítvány bemutatása Az Alapítvány június 19-én alakult, a Közhasznú jogállás megállapító végzés jogerőre emelkedésének dátuma: Alapítók: 1. A Bábolnai Általános Iskola Tantestülete 2. A Bábolnai Általános Iskola Diákönkormányzata. Az Alapítók induló tőkeként Ft összeget bocsájtottak az Alapítvány rendelkezésére. Az Alapítvány közhasznú és nyílt működésű. A Komárom-Esztergom Megyei Bíróság P.k /1992/45 számú végzéssel vette nyilvántartásba. Megyei nyilvántartási száma: 326/2008 Székhelye: 2943 Bábolna, Toldi M. u.24. Az Alapítvány célja: A Bábolnai Általános Iskola Működésének és fenntartásának segítése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének megteremtése, tehetséggondozás a tankötelezettség kiterjesztéséből adódó feltételek biztosítása kulturális tevékenység, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység. sport a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével A vállalt közhasznú tevékenységet az alapítvány közhasznú szervezetként látja el. Vállalkozási tevékenységet kizárólag közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végez, közhasznú céljait nem veszélyeztetve, a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag a közhasznú tevékenységre fordítja. 1. Beszámoló és könyvvezetés Az Alapítvány a könyveit a 224/2000. (XII.) Korm. rendelet előírásait figyelembe véve, a kettős könyvvitel szabályai szerint vezeti. A 2011 évi CLXXV: törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) szerint az Alapítvány a kettős könyvvitel rendszerében az elszámolási időszak végén, a fent említett nyilvántartás alapján, a civil közhasznú szervezetekre-vonatkozó egyszerűsített éves beszámolót készít el. Az Ectv. előírja, hogy a közhasznú szervezetként működő civil szervezeteknek 2014 május 31-ig ismételten igényelniük kell a közhasznú jogállást. Ennek megfelelően az Alapítvány alapító okiratának a módosítása folyamatban van. 1.1 A Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérlege: Az eszközök és források értékelése. Az eszközök összetétele megmutatja, hogy a beszámolási időszak végén, milyen eszközféleségekkel rendelkezik az Alapítvány, és azok összetétele hogyan változott az előző időszak záró állományához képest.

3 Eszközoldalon az Alapítvány 822 e Ft. tárgyi eszközökkel, 162 e Ft. készletállománnyal, valamint e Ft. pénzeszközökkel rendelkezik. Forrásoldalon az Alapítvány induló tőkéje 30 e Ft, összeg, amelyet az alapítók bocsátottak alapításkor az Alapítvány rendelkezésére. Előző évek tőkeváltozásából e Ft. került az Alapítvány saját tőkéjébe. Tárgyévi közhasznú eredmény mérlegértéke 57 e Ft-ot tesz ki. Passzív időbeli elhatárolás soron az Apácai Kiadó által nyújtott támogatás azon része szerepel, amely összhangban van a tárgyévi értékcsökkenéssel. Az Alapítvány mérlegfőösszege mint az eszközök és források egyező értéke, 2013 évben e Ft. lett A Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Eredmény-kimutatása: A Közhasznú Egyszerűsített éves beszámoló Eredmény-kimutatása arra ad választ, hogy a beszámolási időszakban mennyi volt az Alapítvány közhasznú alaptevékenységének bevétele, és ráfordítása, és ebből adódó Közhasznú eredménye. A Közhasznú Eredmény-kimutatásból látható, hogy az Alapítvány évben, nem végzett vállalkozói tevékenységet Költségvetési támogatás felhasználása. A költségvetési támogatás teljes egészében a NAV.-tól kapott, a magánszemélyek által személyi jövedelemadóból felajánlott, 1%-os támogatását tartalmazza. A támogatás alakulása, összhangban a és a években fogadott és felhasznált összegekkel a 3. sz. mellékletben található. A évi maradványból Ft. tárgyévben a cél szerinti tevékenységek támogatására került felhasználásra, Ft., mint a évről tartalékolt összeg, szintén az alapítvány cél szerinti tevékenységét szolgálta. (lásd 12KOZ bevallást). A évben fogadott összegből tárgyévben Ft. került felhasználásra, fedezve a működési költségeket Kimutatás az Alapítvány vagyonának évi változásáról adatok ezer Ftban Megnevezés Előző időszak Tárgyidőszak Változás Saját tőke összesen Induló tőke Tőkeváltozás Lekötött tartalék Tárgyévi eredmény

4 4.0. Cél szerinti juttatások kimutatása: Kapott támogatások: az Alapítványnak juttatott támogatások részletezése es azok felhasználása a 4. sz. táblázatban szerepelnek. A támogatások nagy része a cél szerinti tevékenységet szolgálják: a bábolnai általános iskolában megszervezett sakkverseny, erdei és nyári táborok költségeinek támogatása, valamint a támogatott iskola 30 éves jubileumi rendezvényére került felhasználásra.. Részletező a támogatások összegéről: adatok forintban Dátum Cég neve Összeg Támogatott cél Bábolna Önkormányzata összesen sakkvereseny Agrária Kft Szülők támogatása összesen szülők-nevelők bálja Proventus Kft Aliter Kft T-Kopiker Kft összesen éves jubileumi ünnepségre Magánszemélyek Bábolnáért Alapítvány összesen nyári táborokra Bábolnáért Alapítvány Magánszemélyek támogatása összesen erdei iskola Selector környezetvévelmi napra összesen Mindösszesen Közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások bemutatása: Az Alapítvány kuratóriumának elnöke: Tóth Zoltánné Kuratóriumi tagok: Bierbauer Imre Szabacsiné Szőke Edit Vezető tisztségviselők évben sem kaptak semmiféle juttatást.

5 6.0. Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló Az Alapítvány évi tevékenységét 57 e Ft. közhasznú eredménnyel zárta. Tárgyévben az összes közhasznú tevékenység bevétele e Ft. volt, ebből közhasznú célra kapott támogatások mérlegértéke e Ft. nevezési díjból 36 e Ft bevétel volt. Közhasznú tevékenység ráfordításai: e Ft., ebből anyagjellegű ráfordítások 780 e Ft., személyi jellegűek 45 e Ft., tárgyi eszközök tárgyévi értékcsökkenése 467 e Ft., az egyéb ráfordítások 48 e Ft.-ot tesznek ki. A Személyi jellegű ráfordítások a sakkversenyen dolgozó bírók megbízási díját és annak járulékait képezik. Az egyéb ráfordítások soron, illeték valamint 42 e Ft bankköltség szerepel. A tájékoztató adatokban szereplő e Ft., mint az Alapítvány által nyújtott támogatás,( az általános iskola tanulóinak a különböző rendezvények támogatására) a következőkből tevődik össze: szakkversenyre Ft., nyári táborokra Ft., az általános iskola jubileumi ünnepségére Ft, szülők nevelők báljára Ft nevezési-versenyek költségeire Ft., összeget. Az OSI Food Kft által 2012 évben kapott támogatásból, ebben az évben eszközbeszerzésre az alapítvány 892 e Ft-ot költött. Záradék A Kuratórium megtárgyalta a évi Közhasznúsági jelentést, amely az Alapítvány évi Közhasznú egyszerűsített éves Beszámolója alapján készült, és annak a szöveges értékelését is tartalmazza. Megállapítást nyert, hogy a Közhasznú jelentésben és annak mellékleteiben található adatok és információk a valóságnak megfelelnek. Ezért a kuratórium március... napján tartott gyűlésén az 1./2014.sz. határozatával a évi Közhasznúsági jelentést elfogadta március 6. napja Kuratórium képviselője

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa

Magyar Máltai Lovagok Alapítványa 1965744-9499-569-1 Statisztikai számjel 16.PK.63998/199/2 Bírósági végzés száma Szervezet megnevezése 114 Budapest, Fortuna utca 1. Szervezet címe 213.12.31 Üzleti év fordulónapja Egyéb szervezet egyszerűsített

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Székhelye: 1089. Budapest, Golgota u. 3. Közhasznú jogállása: Közhasznú szervezet. Adószáma: 18297296-1-42 Egyesület képviselője: Majoros Kende Fővárosi Törvényszék 11.Pk.63.867/1990. A BIBLIA SZÓL EGYESÜLET

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: 13 Budapest Környéki Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 2 Beküldő adatai Viselt név: Előtag Szebik Családi név Első utónév További utónevek András Születési név: Anyja neve: Születési ország neve:

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. Adószám: 19011637-2-43 Bírósági bejegyzési szám: 596/1989. 2013. évi Közhasznúsági jelentése 2014. május 8. Dalotti Tibor elnök 1. Számviteli beszámoló: A 2013. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló)

A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) A Magyar Rektori Konferencia 2013. XII. 31-i számviteli beszámolója (egyszerűsített beszámoló) 1) Mérleg (a 224/2000. (XII.19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint) Sorszám MAGYAR REKTORI KONFERENCIA

Részletesebben

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szegedi Úszó Egylet Székhely: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62. Adószám:18452914-1-06 Beszámolót készítette: Fórizs Margit Könyvvizsgáló kamarai tagszám: 006981 Kiegészítő

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója. Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 1 8 0 0 0 6 2 7-1 - 4 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 2 Két Kéz Segítő Alapítvány egyéb szervezet

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola Talentum Alapítványa 1/9 KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2010.01.01 2010.12.31. PADÁNYI KATOLIKUS GYAKORLÓISKOLA TALENTUM ALAPÍTVÁNYA VESZPRÉM, SZEGLETHY U. 6. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola

Részletesebben

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.50 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2014.05.30 09.11.51 Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete Törvényszék: Tárgyév: 06 Szegedi Törvényszék 2 0 1 4 2015.06.10 09:56:00 Szervezet székhelye: Irányítószám: 6 7 2 4 Település: Szeged Közterület neve: Eszperantó Közterület jellege: utca Házszám: 5 Lépcsőház:

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához

Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához Kiegészítő melléklet a Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány 2014. évi beszámolójához I. AZ ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Név: Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány Székhelye: 6000 Kecskemét, Izsáki út 10. Gazdálkodási

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Frank Ignác Alapítvány

Frank Ignác Alapítvány Frank Ignác Alapítvány Közhasznúsági jelentés 2010. év Kelt: Budapest, 2011. március 21. A FB által elfogadott beszámoló 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése

Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Közhasznú jogállású szervezet könyvvezetése Alkalmazott jogszabályok A számvitelről szóló 2000. évi C törvény (Sztv) 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Országos Bírósági Hivatal

Országos Bírósági Hivatal Országos Bírósági Hivatal Közhasznúsági melléklet F ü g g e t l e n ü l E g y m á s s a l K ö z h a s z n ú E g y e s ü l e t Szervezet székhelye: Település: S z é k e s f e h é r v á r Közterület neve:

Részletesebben