Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Életvirág. Szociális Közhasznú Alapítvány."

Átírás

1 Az Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány éves közhasznú egyszerűsített Beszámolója Január.01.-től December.31.-ig.

2 Tartalom. 1) Közhasznú beszámoló mérlege és eredmény levezetése. 2) Költségvetési támogatás felhasználása. 3) Kimutatás a vagyon felhasználásáról. 4) Kimutatás a célszerinti juttatásokról. 5) Kimutatás a kapott támogatásokról. 6) Kimutatás a tisztségviselőknek adott juttatásokról. 7) A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 8) Rövid tartalmi beszámoló a működésről. 9) A közhasznúsági beszámoló elfogadó határozata.

3 1. A szervezet alapadatai. 1) Megnevezése: Életvirág Szociális Közhasznú Alapítvány 2) Képviselő: Nagy József 3) Székhelye: Budapest. Rottenbiller u. 4/b. 4) Adószáma: ) Statisztikai száma: ) Közhasznúsági fokozata: közhasznú szervezet 7) Nyilvántartásba vételi sorszáma: ) Közhasznúsági végzés száma: 7. Pk /2004/3.

4 2. Közhasznú beszámoló 2011.mérlege. Adatok E Ft MEGNEVEZÉS Előző év Előző év(ek) Tárgyév módosításai ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök - - III. Befektetett pénzügyi eszközök - - B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapirok - - IV. Pénzeszközök C. Aktív időbeli elhatárolások Eszközök összesen: FORRÁSOK ( PASSZIVÁK) D. Saját tőke I. Induló tőke / Jegyzett tőke II. Tőkeváltozás / Eredmény III. Lekötött tartalék IV. Értékelési tartalék V. Tárgyévi eremény közhasznú tevékenységből VI. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek - G. Passziv időbeli elhatárolások - Források összesen: Kelt: Budapest, május 31. A beszámoló könyvvizsgálattal nincs hitelesítve.

5 A es év eredmény levezetése. MEGNEVEZÉS Előző év Előző év(ek) módosításai Adatok E Ft Tárgyév A. Összes közhasznú tevékenység bevétele ( ) Közhasznú célú müködésre kapott támogatások a) alapítótól b) központi költségvetéstől c) helyi önkormányzattól d) egyéb támogatás - e) magánszemély, vállalk. támogatásai Pályázati úton elnyert támogatás - 3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel* - 4. Tagdíjból származó bevétel - 5. Egyéb bevétel - - B. Vállalkozási tevékenység bevétele C. Összes bevétel (A.+B.) D. Közhasznú tevékenység ráforditásai ( ) Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások - 5. Pénzügyi müveletek ráforditásai Rendkivüli ráforditások - - E. Vállalkozási tevékenység ráforditásai ( ) Anyagjellegű ráforditások Személyi jellegű ráforditások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráforditások Pénzügyi müveletek ráforditásai Rendkivüli ráforditások F. Összes ráforditás (D.+E.) G. Adózás előtti eredmény vállalk.(b.-e.) G. Közhasznú eredmény.(a-d) H. Adófizetési kötelezettség I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.) J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.) Kelt: Budapest, május 31. A beszámoló könyvvizsgálattal nincs hitelesítve.

6 3. Költségvetési támogatás felhasználása 2011-ben. Támogatást nem kaptunk. Támogató megnevezése Támogató pontos neve Támogatott cél Támogatás időpontja összege Elszámolás határideje Központi költségvetési szerv - KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS MŰKÖDÉSRE - PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK - Önkörmányzati támogatás - SZJA 1%-a APEH - Egyéb - Összesen: - Kelt: Budapest, május 31.

7 4. Az alapítványi vagyon felhasználásának kimutatása. Adatok E Ft Megnevezés Előző évi Tárgyévi Változás összeg összeg % összeg SAJÁT TŐKE % - 4 Induló tőke % - Tőkeváltozás (saját tőke ) Tőkeváltozás csökkenésére ható tényezők közhasznúsági tevékenység tárgyévi vesztesége egyéb - Tőkeváltozás növekedésére ható tényezők közhasznúsági tevékenység tárgyévi nyeresége - - egyéb - Kelt: Budapest, május 31.

8 5. A cél szerinti juttatások kimutatása. Kifizetés nem történt. Juttatás megnevezése Közhasznú tevékenység keretében nyújtott adóköteles pénzbeli támogatás adóköteles nem pénzbeli támogatás adómentes pénzbeli támogatás egyéb pénzbeli támogatás adómentes természetbeni támogatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Ft Ft % Ft Megjegyzés Juttatás megnevezése Egyéb cél szerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli támogatás nem pénzbeli támogatás Előző évi összeg Tárgyévi összeg Változás Ft Ft % Ft Megjegyzés Kelt: Budapest, május 31.

9 6. Támogatások kimutatása. Támogatás összege Változás Támogató Támogató Támogatott cél Előző évi Tárgyévi % megnevezése pontos neve E Ft Központi költségvetési szerv Helyi önkormányzat és szervei Magánszemélyek Jogi személyiségű gazd-i társ-ok - Jogi személyiség nélküli társaság SZJA 1% tárgyévben felhasznált Külföldi támogató magánszemély - Összesen: kelt:2012.május.31.

10 7. Kimutatás a tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról. Kifizetés nem történt. Megnevezés Tiszteletdíj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás SZJA mentes SZJA köteles Folyósított kölcsön összege fordulónapig visszafizetett összeg fordulónapon fennálló tartozás legkésőbbi visszafizetési határidő fizetendő kamat Egyéb juttatások Összesen: Előző évi összeg Tárgyévi összeg Eltérés Ft Ft % Ft Kelt: Budapest, május 31.

11 8. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. Az Alapítvány fenti céljai megvalósításaként a Közhasznú Szervezetekről szóló évi CLVI. Törvény, Jelen Alapítvány a Ptk. 74/A (1) bekezdése alapján tartós közérdekű célokra, ellátott közhasznú tevékenységek közül az alábbiakat folytatta: 8 /1. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés. 8/2. Szociális tevékenység, időskorúak gondozása.

12 9. Rövid tartalmi beszámoló a működésről. Az Életvirág szociális Közhasznú Alapítvány a 2011-es évben végzett közhasznú tevékenysége keretében az alábbi feladatokat látta el: 9/1. Az alapítvány ez évben olyan rászorulókat támogatott, akik személyesen Illetve telefonon kérték a segítségünket. Az esetek többségében élelmiszerekkel, és ruházati cikkekkel, egészségügyi felszereléssel, eszközökkel támogattuk azokat a szociális helyzetükből adódóan, hátrányos helyzetűeket, akik koruknál vagy egészségi állapotuknál fogva kiszolgáltatottak. A gyógykezelésre szorultakat, fennálló szükségleteik kielégítésében segítettük elő a rendelkezésre álló eszközeinkkel. A fent említett tevékenységünkkel az alapító okiratban vállalt szociális tevékenység, továbbá egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, megvalósulását részben realizáltuk. 9/2. Munkánkkal segítettük a személyes gondoskodásra szorulókat, azokat, akik magukról gondoskodni csak külső segítséggel képesek, illetve azokat, akik részben képesek napi szükségleteiket kielégíteni. A napközbeni ellátást, felügyeletet, takarítást, bevásárlást, hivatalos ügyeik intézését, az alapító okiratban vállalt beteg és idősgondozást a rászorulók saját otthonában történő gondozással teljesítettük.

13 A KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ ELFOGADÓ HATÁROZATA. Alulírottak elismerjük, hogy az Alapítvány működésére vonatkozó fent leírt beszámoló tartalmát kézbe kaptuk, elolvastuk, megvitattuk. Határozat: Az alapítvány kuratóriuma a beszámoló tartalmát elfogadja, és azt a valósággal egyezőnek nyugtázza. A kuratórium titkára: W. A. Veronika. A kuratórium tagja: H. I. Károly. Készítette: Nagy József. Dátum: 2011.Május. 31.-én.

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év.

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Név: Őszidő Alapítvány Székhely: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 101. Adószám: 18410061-1-05 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 év. Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I/A. Mérleg I/B. Eredménykimutatás (és

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Név: " Koháry István " Alapítvány Székhely: 6000 Kecskemét, Piaristák tere 5. Adószám: 18354517-1-03 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Tartalma: 1. Számviteli beszámoló I. Közhasznú éves beszámoló ( Korm.rendelet

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS FACULTAS KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT 2011. évi tevékenységéről (készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 19. előírásai szerint) FACULTAS NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről

Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló. 2011 évről 1 8 2 5 7 3 9 3-2 - 4 3 Adószám A vállalkozás megnevezése 1205 BUDAPEST RÉVAY UTCA 22. A vállalkozás címe, telefonszáma EGYÉB SZERVEZET Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2011 évről 2011. 01. 01-2011.

Részletesebben

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév

Mérleg fordulónapja: 2009 12 31 (év/hó/nap) A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Közhasznú egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámoló Eredménykimutatás A tétel megnevezése Előző év módosításai Tárgyév Előző év(ek) a b c d e A Összes közhasznú tevékenység bevétele 81 797-70 279 1.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S 2500 Esztergom, Áfonyás utca 1. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2010. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2011. május 24. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S T A R

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Tíz Gira Kft 2010. március 1. TEVAN Alapítvány 1146 Budapest, Cházár András u. 15. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. március 1. WOLNER KRISZTINA elnök

Részletesebben

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a.

Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója. Nagy-Szivárvány Alapítvány. 1149. Budapest, Báróczy utca 15/a. 2. Kettős Könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerüsített éves beszámolója Statisztikai számjel: 1 8 0 6 7 5 9 4 9 1 3 3 5 6 9 0 1 Bejegyzés száma: 5222 Nagy-Szivárvány Alapítvány 2011. év

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04

2013. évi BESZÁMOLÓ. Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 2013. évi BESZÁMOLÓ Készítette: Orosházi Sakk Egyesület 5900 Orosháza, Kossuth tér 7. A. Nyilvántartási szám: 2569. Adó: 18391541-1-04 Békéscsaba,2014-05-24 Lőrincz Frigyes elnök Az Orosházi Sakk Egyesület

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Közhasznúsági jelentés az Echo Innovációs Műhely 2006. évi közhasznú tevékenységéről Mérleg Eredménykimutatás Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 1. sz. melléklet: tartalmi beszámoló

Részletesebben

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31.

OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02. Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 7630 Pécs, Nagykozári út. 66. Cégjegyzékszám:02-09- 075572 Adószám: 22623403-1-02 Közhasznúsági jelentés 2010. 12. 31. OIKOSZ Nonprofit Kft. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pécs,

Részletesebben

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről

A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014. évről Pécs, 2015. február 24. Arató Csongor elnök 1 A Pécsi Túrakerékpáros és Környezetvédő Klub Közhasznúsági jelentése a 2014.

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2013. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2013. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2013-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2013.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. évi közhasznúsági jelentés KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2008. ÉVRŐL Vértes-Gerecse Vidékfejlesztési Közösség 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. www.vercse.hu 1 8 6 1 7 4 1 2 9 4 9 9 5 2 9 1 1 Statisztikai számjel

Részletesebben

2013. évi Közhasznúsági jelentése

2013. évi Közhasznúsági jelentése Napfény TáncSport Egyesület 1184 Budapest, Egressy Gábor u. 31. KSH azon: 18199820-9312-521-01 Bejegyezve: 16.Pk.60.550/2008. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. június 02. Fábián Zsuzsanna

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007.

Közhasznúsági jelentés 2007. Adószám: 19382106-1-19 Bejegyző szerv: Veszprém Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk.60 134/2007/3.Nyt.1484. 8200 Veszprém, Haszkovó utca 12/A I 6. 2007. Fordulónap: 2007. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben