Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének március 25-én megtartott üléséről

2 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének március 25-én megtartott üléséről, a polgármesteri hivatal tanácskozó helyiségében Jelen vannak: Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző Békiné Péter Emese képviselő Dávidházi Ferenc Falussy Józsefné Kedves Béla Matuscsák Sándor Meszlényi István dr.móré Lórántné Tóth István képviselők Restás Márta családgondozó Erdei Sándor Szociális Szolgáltató Központ Vezető dr.bogyay Ferenc Rendőrkapitányság Vezető Szaniszló István közrendvédelmi osztályvezető Horváth Viktor körzeti megbízott Pipicz Sándorné jegyzőkönyvvezető Béki József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapította, hogy a 10 fő települési képviselő közül 9 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Felkéri az ülés jegyzőkönyvének hitelesítésére Dávidházi Ferenc alpolgármestert és dr.móré Lórántné képviselőt. Javaslatot tesz az ülés napirendi pontjaira, mely megegyezik a meghívóban kiadottakkal. A javaslat alapján a képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a napirendet, mely meghívó formájában a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

3 1. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató a Prügy Környéki Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás működéséről, a bekecsi családgondozó által ellátott feladatokról Restás Márta családgondozó beszámolója a meghívóval együtt lett kézbesítve a képviselő-testület tagjai részére. Bodnár Jánosné jegyző egészíti ki az írásos anyagot azzal, hogy időközben Prügy jegyzőjétől megérkezett a Szociális Szolgáltató Központ 2010-es költségvetése. A központ a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás keretén belül működik, így Szerencstől és az Államtól is kap normatívát, mely nemcsak fedezi a Restás Márta foglalkoztatásának költségeit, hanem valamennyi még marad is. Hogy mennyi, azt év végén egyeztetik a jegyzővel. Javasolja, hogy ezt a maradvány összeget fordítsa az önkormányzat a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tárgyi feltételeinek a javítására. A hivatal akadálymentesítése miatt áthelyezett irodát kellene gipszkartonnal leválasztani, hogy a diszkréció, az intimitás biztosítva legyen, nem megszüntetve azt, hogy közben általános ügyfélszolgálati feladatokat is ellát. Falussy Józsefné képviselő szerint ez nem könnyű munka. Azt kérdezi, hogy Váradi Márkót és Gézát, illetve Albert Ferit itthon látja, ez hivatalos távollét-e, hisz nekik Abaújkérben kellene lenniük hét közben. Restás Márta elmondja, hogy hivatalosan Abaújkérben is vannak, de állítólag betegek voltak a fiúk. Ő kérdezte Abaújkért ez ügyben, azt mondták, volt orvosi igazolásuk. A szülő szerint pedig még két nappal a tavaszi szünet idejét is elnézték. dr.móré Lórántné képviselő napi kapcsolatban áll Mártával. Amit nem ért, azonnal utána jár, érdeklődik, nagyon jól tudnak együtt dolgozni. Erdei Sándor is maximálisan meg van elégedve a Restás Márta munkájával. A költségvetésbe normatívába nem lát bele, de a szakmai munka kifogástalan, amit Mártika végez. Béki József polgármester megköszöni az eddigi munkát és reméli, így fognak együtt dolgozni továbbra is. A képviselő-testület a tájékoztatót határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta.

4 2. NAPIRENDI PONT: Tájékoztató Bekecs község közrend és közbiztonsági feladatinak ellátásáról Dr.Bogyai Ferenc írásos tájékoztatója írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Bocsánatot is kér a terjedelmes anyag miatt, a kollégái szerint kétséges, hogy elolvasnak-e ekkora beszámoló, Ő reméli, hogy igen, hiszen itt annak idején megfogalmazódott egy igény, miszerint jó lenne már ide egy tökös rendőrkapitány. Reméli, hogy az elmúlt két év alatt tökös csapattá lettek. A kiadott anyagban szereplő számok valósak,mégis a lényeges az, ami a számok mögött van. A számokból az látszik, hogy a rendőrkapitányság területén jelentősen nőtt a bűncselekmények száma, a valóság az, hogy ezt a számot a szocpol-botrány nyomta meg. Az általuk szocpol 1 -nek nevezett (ingatlan építési) akció után már belekezdtek a szocpol 2-be (ingatlan vásárlási). A vagyon elleni bűncselekmények száma Bekecsen 66-ról 52-re csökkent, ez 20 %, kapitánysági szinten ugyanez 50 %. A személy elleni bűncselekményekből (zaklatás) a tavalyi egész évi 9 mellett idén már eddig van 7, itt növekedés tapasztalható. A külterületi kis értékű lopások kapcsán a környék jegyzőinek egy novemberi értekezleten azt ígérte, hogy a szabálysértési előzetes éve lesz. A minél gyorsabb elbírálás érdekében tetten érés esetén 50 alkalommal élt is ezzel a lehetőséggel. Ilyenkor a bíróság 72 órán belül dönt az ügyben, de az ő nagy bánatára elzárást nem ítélt a bíróság ezekben az ügyekben. Külterületi lopások terén egyébként a jogalkotó január 1-el megszüntette az előzetes letartóztatás intézményét, pedig annak jelentős visszatartó ereje volt. Ennek visszaállítására jelentős lobbi tevékenységet fog folytatni. Gyorsított eljárás lefolytatására van lehetőség, ebben viszont a jegyző közreműködését kéri. Előfordul, hogy a tulajdonos nem tart igényt a tolvajtól lefoglalt fára, de ő sírva fakad, ha a tolvajnak vissza kell adni a lopott fát, ez nem csak őt, de a lakosságot is irritálja. Csekély értékű lopásoknál a háziőrizet intézményét biztosítja a jogszabály, de ennek végrehajtása is nevetséges a XXI: században. Elektronikus eszközzel nyomon lehetne követni a delikvenseket, ehelyett reggel és este meglátogatja őt egy rendőr, de hogy a két látogatás közt mi történik.? Állítólag nagyon költséges a technikai hálózat kiépítése. Nos, ma egy fogvatartott 1 napi ellátása kb. 8 ezer forintba kerül (BV-s munkatárs bére, fűtés, ruházat, stb.) Ehhez nem tud különösebbet hozzáfűzni, egyszerűen csak nem érti. A közlekedésbiztonsággal kapcsolatban elmondja, hogy Szerencsnek nincs sebességmérője, a gyorshajtókat csak kölcsön műszerrel tudják szűrni. Működik a kapitányságon a robotzsaru rendszer is, ami jó is lenne, de nagyon lassú, ahhoz nagyobb internetes sávszélesség kellene. Ugyanígy 60 %-os a rádiófrekvenciás rendszer lefedettsége is. Szinte nevetséges, hogy ha egy kollégának segítség kell, akkor nem a szolgálati rádión tudatja ezt, amin keresztül minden kolléga egy időben hallaná és a legközelebbi siethetne segíteni, hanem előbb mobilon közli a központtal és csak eztán hallható a rádióban. 56 személygépkocsijukból pedig 33 nem felel meg a minimum követelményeknek sem.

5 Tóth István képviselő szerint két éve az induláskor jól beletenyerelt az itteni dolgokba, gondol itt az uzsora ügyekre és az ún. szocpol csalásra. Most mindenki elégedetten szól az elmúlt két évről, érzékelhetően lecsökkent az uzsora, megszűnt a lakásépítési visszaélések sorozata, kicserélődött az állomány is. Áttanulmányozta az anyagot és úgy véli, hogy Bekecs egy védett sziget annak ellenére, hogy az ország minden szempontból rosszabb állapotban van, mint két éve. Itt a bűnözők komoly ellenfelet kaptak, ezért megköszöni a rendőrkapitány munkáját. Mindezek mellett arra is felhívja a figyelmet, hogy Bekecsen működik faluőrség is és van Polgárőr Egyesület is, mely nemrég kapott új vezetőt és él Horváth Viktor körzeti megbízott is a faluban. Meszlényi István képviselő szerint az emberek biztonságérzete nőtt, hétvégeken jobban ki merik engedni a gyermekeiket szórakozni. A bűnözőket a rendőrség elkapja, bezárja, de a bíróság ezer forintos büntetéssel elengedi őket, pedig 1-3 évi elzárást is ítélhetne. Ez demoralizáló. Taktaszadán az intézkedő rendőrre rátámadtak és a támadók megúszták szabálysértéssel, holott egy normális országban minimum 5 évre lecsuknák az illetőt. Szerinte szörnyű, hogy ennyire nem védi a törvény a rendőröket és nincs igazi eszköz a kezükben. Siralmas a számítógépes állományuk is, hogyan kérhetjük így számon a biztonságunkat? Mindezzel együtt nagyon szépen köszöni a rendőrség munkáját. dr.bogyay Ferenc beszámolójában is szerepeltette, de itt is köszönetet mond a hivatalnak és a polgárőröknek a jó együttműködésért. Elmondja még, hogy a szabálysértési bírság összegei is változtak, jelentősebb összegekről lesz szó a jövőben, emiatt nagyobb a valószínűsége a szabadságvesztésre történő átváltásnak. Valamelyest szemléletet váltottak a rendőröket ért atrocitások terén is. Nem csak a tettlegesség, de pl. a megbilincselés akadályozása is hivatalos személy elleni erőszaknak minősül a kapitányság területén, ennek köszönhetően jelentősen nőtt a hivatalos személy elleni erőszakos esetek száma. Falussy Józsefné képviselő kérdezi, hogy mennyi lenne az ideális rendőri létszám? dr.bogyay Ferenc szerint az a bűncselekmények számától függ, de a 140 fős készenléti rendőrség idetelepítésével nem ért egyet. Az külön infrastruktúrával, elszállásolási, stb. gonddal jár és még helyismeretük sincs. Ezt a létszámot remekül el tudnák osztani 10 kapitányság között. Békiné Péter Emese képviselő kérdése, hogy mi a véleménye a csendőrségről? dr.bogyai Ferenc úgy véli, ez egy nevetséges ötlet. A valamikori csendőrségnek sem volt semmivel sem több jogköre, mint a mai rendőrségnek, csak senki nem mert ellenük szólni, félre néztek az emberek, ha erőszakot alkalmaztak, de ezt ők sem jogszerűen tették. A mostani csapatában is lenne, aki ezt bevállalná, de persze nem lehet. A XXI. századdal nem kompatibilis a csendőrség intézménye. dr.móré Lórántné képviselő azt érzékeli, hogy pletyka szinten is kevesebb zűrös dologról hallani. Azelőtt gyakrabban lehetett hallani, hogy ezt szétverték, azt feltörték, innen loptak, stb. Szerinte a csendőrségről azért vannak illúziói az embereknek, mert a rendőrség tekintélyét lerombolták. Ő nem érti, hogy pl. intézkedés közben miért ne lehetne nyakon vágni egy bűnözőt? És mi az, hogy egy elítélt nem vonul be a börtönbe? Az nem szanatórium!! Emiatt is jó lenne az a háziőrizeti rendszer, amiről Kapitány Úr az elején szólt.

6 Béki József polgármester szerint is javult a közbiztonság, az emberek biztonságérzete. Jó az együttműködés a rendőrséggel, köszöni azt a munkát, amit bekecs községért, az itt lakókért tesznek. A képviselő-testület a beszámolót határozat hozatal nélkül egyhangúlag elfogadta. dr.bogyai Ferenc és munkatársai elhagyják az üléstermet. 3. NAPIRENDI PONT: Javaslat a évi közbeszerzési tervre Bodnár Jánosné jegyző az önkormányzat évi közbeszerzéseire vonatkozó tervet ismerteti a képviselő-testület tagjaival. Elmondja, hogy 2010-ben előre láthatóan 1 közbeszerzési eljárás lesz, a már nyertes útépítési pályázat kivitelezőjének kiválasztása kapcsán. A most jóváhagyandó tervet év közben szükség szerint módosíthatja a testület. Az előterjesztés alapján a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal a következő határozatot hozta: 19/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: évi Közbeszerzési Terv Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi közbeszerzési tervét a jelen határozat melléklete szerint fogadta el. Határidő: április 1. Felelős: Bodnár Jánosné jegyző

7 Melléklet ÉVES KÖZBESZERZÉSI TERV Intézmény: Bekecs Község Önkormányzata Érintett költségvetési év: I. 1. A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége: Közbeszerzés tárgya típusa értéke mennyisége CPV kód Szent István, Antall József és Muskátli útfelújítás, építés építési beruházás e Ft 1 db A közbeszerzés várható időpontjai: - a hirdetmény feladásának ideje: május - a teljesítés várható ideje: augusztus 3. A közbeszerzés előzetesen becsült értéke: e Forint 4. Alkalmazandó/választott eljárás-típus: Értékhatár szerint: közösségi értékhatárt elérő... nemzeti értékhatárt elérő... nemzeti értékhatár alatti...x... Eljárás típus szerint: nyílt...x... meghívásos... tárgyalásos... 5.A közbeszerzések fedezetéül szolgáló pénzeszközök eredete (költségvetési normatíva, egyéb támogatás, bevétel vállalkozási tevékenységből, egyéb) : Költségvetési saját erő 5 % ÉMOP pályázati támogatás 95 % 6. Tervezett közbeszerzésekért felelős személyek (név, beosztás): Béki József polgármester Bodnár Jánosné jegyző 7. Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele: igen/nem 8. Egyéb a közbeszerzéssel kapcsolatos információ: előzetes összesített tájékoztató közzétételére nem került sor Béki József Polgármester Bodnár Jánosné Jegyző

8 4. NAPIRENDI PONT: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról, a két ülés között tett intézkedésekről Béki József polgármester jelentését mely írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve a képviselő-testület határozat hozatal nélkül, egyhangúlag elfogadta. 5. NAPIRENDI PONT: Bejelentések, egyéb indítványok Béki József polgármester tájékoztatja képviselőtársait arról, hogy az Antall József és Szent István út építésére, illetve a Muskátli utca felújítására benyújtott pályázat döntés előtti helyszíni szemléjén 8 millió 401 eft-ot levontak a pályázati összegből. A jó hír az, hogy a két új út megépítése és a Muskátli felújítása így is belefér a pályázati összegbe, de ennek megfelelően módosítani kell az idei költségvetési rendeletet is, és a pályázat önrészének biztosításáról szóló korábbi határozatot is. Tóth István képviselő kérdezi, hogy a Muskátli és Vörösmarty utak közti összekötő szakasz is benne van-e a beruházásban? Béki József polgármester válasza: igen. Falussy Józsefné képviselő azt kérdezi, nem lenne-e jobb, ha kevesebbet építene az önkormányzat, de azt jó minőségben? Béki József polgármester szerint pont így lesz, az utak 4 méter szélesek lesznek és 8 cm vastag aszfalt borítást kapnak. Ismerteti a költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot, mely alapján a képviselő-testület 9 egyhangú igen szavazattal a következő rendeletet alkotta:

9 BEKECS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2010.(III.29.) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.1.) rendelet módosításáról 1. (1) A Kisléptékű településfejlesztési igények kielégítése Bekecs településen című ÉMOP-3-1.3/B jelű pályázati támogatás csökkentése miatt a Támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát módosítja, ezért a képviselőtestület a évi költségvetési rendeletének kiadási főösszegét bevételi főösszegét E Ft-tal E Ft-tal módosítja és az önkormányzat évi módosított kiadási főösszegét E Ft-ban módosított bevételi főösszeget E Ft-ban költségvetési hiány: E Ft ebből: működési hitel E Ft felhalmozási hitel E Ft állapítja meg. (2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat eft Intézményi beruházás kiadás ebből: Belterületi vízrendezés 2010-re eső részére: eft Játszótér kialakítása eft Szent I és Antall J út aszfaltozása eft Felújítás ebből: Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésre Út felújításokra Muskátli út Kerékpárút felújításra jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg eft eft eft eft (1) A polgármesteri hivatal költségvetésében jóváhagyott fejlesztési feladatok közül a felújítás eredeti előirányzatát 514 eft, összeggel csökkenti az intézményi beruházás eredeti előirányzatát eft, összeggel csökkenti és ezzel egyidejűleg önkormányzati Fejlesztési támogatás eredeti előirányzatát csökkenti eft-tal.

10 3. A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a 1, 2/b, 5, 6, 7, 12, 13/1, 13/1.c, és 14. sz. mellékletek tartalmazzák. 4. (1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Bekecs, március 25. Bodnár Jánosné jegyző Béki József polgármester Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetésének napja: március 29. Bodnár Jánosné jegyző

11 B E V É T E L E K 1. sz. melléklet 1. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcím évi tény évi várható évi előirányzat I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) I/1. Intézményi működési bevételek * I/2. Önkormányzat sajátos műk. bevételei ( )* Illetékek 3.2. Helyi adók* Átengedett központi adók* Bírságok, egyéb bevételek II. Támogatások, kiegészítések ( ) Normatív hozzájárulások* Központosított előirányzatokból támogatás Színházi támogatás 4.4. Normatív kötött felhasználású támogatás* Kiegészítő támogatás Működésképtelen önkormányzatok támogatása 4.7. Fejlesztési célú támogatások ( )* Cél- címzett támogatás Fejlesztési és vis maior támogatás Egyéb fejlesztési támogatás III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek ( )* Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei* 5.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 6. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök ( ) Támogatásértékű működési bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek ( )* OEP-től átvett pénzeszköz EU-s támogatásból származó bevétel ebből Muskátli út felújítására Antall és Szent I út aszfaltozására ÉMOP /B Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* 6.4. Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről* 7. V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele ( ) 7.1. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7.2. Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( ) VI. Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 11. VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele ( ) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( )

12 K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Ezer forintban! Sorszám Kiadási jogcímek évi tény évi várható évi előirányzat I. Működési célú kiadások ( ) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 1.6. Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 1.8. Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.9. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások ( ) Felújítás* ebből Muskátli út felújítása ÉMOP /B Intézményi beruházási kiadások* ebből Szent István és Antall József út aszfaltozása ÉMOP /B 2.3. Támogatásértékű felhalmozási kiadás 2.4. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7. EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 3. III. Tartalékok ( ) 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék 4. IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN ( ) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai ( ) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 6.3. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása 6.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) sz. táblázat 1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 8. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú műveletek egyenlege ( ) +/ Finanszírozási célú műv. bevételei (1. sz. mell.1. sz. táblázat 11. sor) Finanszírozási célú műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor)

13 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege 2/b.sz. melléklet (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés évi tény évi várható évi terv Megnevezés évi tény évi várható évi terv Tárgyi eszközök, imm. javak értékesítése Felújítás Önkormányzatok sajátos felham. bevételei Intézményi beruházás Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4. Cél-, címzett támogatás Pénzügyi befektetések kiadásai Egyéb központi támogatás Felhalm. célú pénzeszközátadás Fejlesztési és vis maior támogatás Tartalékok 7. Közp. előirányzatokból támogatás EU-s támogatásból megvalósuló projekt 8. Támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 9. Átvett pénzeszk. államháztart. kívülről Felhalmozási célú kamatkiadások EU-s támogatásból származó forrás Egyéb kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások összesen: Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek törlesztése 14. Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forg. célú belf. értékpapírok beváltása 16. Forg. célú belf. értékpapírok kibocsátása Forgatási célú értékpapírok vásárlása 17. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Bef. célú belföldi értékpap. beváltása 18. Bef. célú belföldi értékpap. kibocsátása Bef. célú értékpapírok vásárlása 19. Bef. célú értékpapírok értékesítése Bef. célú külföldi értékpapírok beváltása 20. Bef. célú külföldi értékpapírok kibocsátása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 21. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek kamatkiadások 22. Finansírozási célú bev. ( ) Finansírozási célú kiad. ( ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( ) KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) Költségvetési hiány: Költségvetéso többlet:

14 5.sz. melléklet Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet =(2-4-5) játszótér kialakítása Belterületi vízelrendezés Szent István és Antall J út aszfaltozása ÉMOP /B ÖSSZESEN:

15 6. sz. melléklet Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás XII.31-ig évi előirányzat év utáni szükséglet (6= ) Polgármesteri Hivatal akadálymentesítés pótmunkái Muskátli út felújítása Kerékpárút felújítása ÉMOP /B ÖSSZESEN:

16 7. sz. melléklet Ezer forintban! KIADÁSI JOGCÍMEK Eredeti előirányzat Igazgatási feladatok folyóirat időszaki kiadvány 390 önkormányzati jogalkotás önkormányzati igazgatási tevékenység önkorm.máshová nem sorolható kapcsolatai 200 civil szervezetek működési támogatása 750 Községgazdálkodás közcélú foglalkoztatás települési hulladék lakó és nem lakó épület építése út autó pálya építés egyéb máshová nem sorolt építés gépjármű karbantartás 445 közutak hidak alagutak üzemeltetése saját tulajdonú ingatlan adásvétele nem lakóingatlan bérbe adása és üzemeltetése 320 város és községgazdálkodás építményüzemeltetés zöldterület kezelés 500 közvilágítás köztemető fenntartás működtetése 405 sportlétesítmények működtetése 400 Egészségügyi ellátás: Család és nővédelmi eü. gondozás Ifjúsági egészségügyi gondozás 130 Szociális ellátás ( szociális étkeztetés) Társadalom és szociálpolitikai feladatok Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka lakásfenntartási támogatás ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Temetési segély 200 Átmenti segély Egyéb önkorm. Eseti ellátások (Bursa, étk.tám.tankönyv,időseknapja

17 Finanszírozási kiadások, működési hitel PH összesen Étkeztetés óvodai intézményi étkeztetés iskolai intézményi étkeztetés munkahelyi étkeztetés Óvodai ellátás óvodai nevelés SNI óvodai ellátás 800 Általános Iskolai ellátás általános iskola nappali oktatása 1-4 osztály általános iskola nappali oktatása 5-8 osztály SNI ált isk. nappali oktattása 1-4 osztály 360 SNI ált isk. nappali oktattása 5-8 osztály általános iskola napközi otthoni nevelés Közművelődési intz. Közösségi színterek 800 Finanszírozási kiadások: iskola hitel tőke + kamat ÁMK összesen PH + ÁMK összesen

18 EU-s projekt neve, azonosítója: 12.sz. melléklet Belvízelvezetés. ÉMOP-3-2.1/C-2f Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel 0 Egyéb forrás 0 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Játszótér. EMVA Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen:

19 EU-s projekt neve, azonosítója: Antall j Szent I és Muskátli út ÉMOP 3.1.3/B-09 Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő saját erőből központi támogatás 0 EU-s forrás Társfinanszírozás 0 Hitel 0 Egyéb forrás 0 Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele 0 Adminisztratív költségek Összesen: EU-s projekt neve, azonosítója: Ezer forintban! Források után Összesen Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: Kiadások, költségek után Összesen Személyi jellegű 0 Beruházások, beszerzések Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Összesen: Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás évi előir. Támogatott neve Hozzájárulás (E Ft) Összesen: 0

20 13/1. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma Előirányzatcsoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 50 2 Önkormányzat sajátos működési bevételei Illetékek 2 Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, egyéb bevételek Támogatások, kiegészítések Normatív állami hozzájárulás Központosított előirányzatokból támogatás 3 Kiegészítő támogatás (egyéb) Működésképtelen önkormányzatok tám. 5 Normatív kötött felhasználású támogatás 6 Címzett támogatás 7 Céltámogatás 8 Fejlesztési és vis maior támogatás 9 Egyéb fejlesztési támogatás 4 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak érték Pénzügyi befektetések bevételei 3 Felhalmozási célú pénzeszközátv. államh. kívülről 5 Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek 3 EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Tám. kölcsön, visszatérítése, igénybevétele 1 Műk. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 2 Felhalm. célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 7 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele 9 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 10 Finanszírozási célú műveletek bevétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele 3 Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 5 Befektetési célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

21 Kiadások 11 Működési célú kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások egyéb folyó kiadásokból céljellegű kiadás 5 Pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközát. államháztartáson kívülre 8 Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 9 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása 11 Pénzforgalom nélküli kiadások 12 Kamatkiadások Felhalmozási célú kiadások Felújítás* ebből Muskátli út felújítása Intézményi beruházási kiadások* ebből Szent István és Antall József út aszfaltozása Támogatásértékű felhalmozási kiadás 4 Felhalmozási célú pénzeszközát. Államháztart. kívülre 5 Pénzügyi befektetések kiadásai EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai 13 Tartalékok 1 Általános tartalék 2 Céltartalék 14 Egyéb kiadások 15 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN Finanszírozási célú műveletek kiadása Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése 3 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 4 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 5 bevált. 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 Költségvetési szervek támogatása KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) 82

22 13/1/c. számú melléklet Cím neve, száma Polgármesteri hivatal 01 Alcím neve, száma községgazdálkodás 03 Előirányzat-csoport száma Kiemelt előirányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Ezer forintban! Előirányzat Bevételek 1 Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel 2 Egyéb saját bevétel Általános forgalmi adó-bevételek, visszatérülések 4 Hozam- és kamatbevételek 2 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevételek 2 Támogatásértékű felhalmozási bevételek EU-s forrásból származó bevétel Működési célú pénzeszközátvétel 5 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 6 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 4 Önkormányzati támogatás BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 5 Működési kiadások Személyi juttatások személyi juttatásból céljellegű kiadás 2 Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás 6 Támogatásértékű működési kiadás 7 Működési célú pénzeszközát. államháztart. kívülre 8 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Ellátottak pénzbeli juttatása - ellátottak pénzbeli juttatásából céljellegű kiadás 10 Pénzforgalom nélküli kiadások 11 Kamatkiadások 6 Felhalmozási célú kiadások Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 4 Egyéb fejlesztési célú kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: Éves létszám előirányzat (fő) 62

23 14. sz. melléklet Ezer forintban Megnevezés II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Sorszám évre évre évre I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási ÁFA visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű működési bevétel 05 Támogatásértékű (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 07 Működési célú költségvetési bevételek összesen (1+ +7) Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele Működési célú rövid lejáratú hitelek felvétele Működési célú likvid hitelek felvétele 11 Működési célú hosszú lejáratú hitelek felvétele 12 Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen (9+ +13) Működési célú bevételek összesen (08+14) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés és kamatkifizetés ) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 21 Ellátottak pénzbeli juttatása 22 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 23 Tartalékok 24 Működési célú költségvetési kiadások összesen ( ) Működési célú rövid lejáratú hitelek törlesztése Működési célú likvid hitelek törlesztése 27 Működési célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése 28 Működési célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen ( ) Működési célú kiadások összesen (25+30)

24 Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások 34 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 35 Támogatásértékű felhalmozási bevétel ebből ÉMOP /B Kisléptékű településfejlesztés Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 37 Felhalmozási ÁFA visszatérülése 38 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen ( ) Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 42 Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek felvétele 43 Felhalmozási célú likvid hitelek felvétele 44 Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek felvétele Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Finanszírozási célú műveletek bevétele összesen ( ) Felhalmozási célú bevételek összesen (41+47) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) ebből ÉMOP /B Kisléptékű településfejlesztés Szent I és Antall J út aszfaltozása Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt) ebből: ÉMOP /B Kisléptékű telelpülésfejlesztés Muskátli út felújítása Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni ÁFA befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás 53 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 54 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 55 Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen ( ) Felhalmozási célú rövid lejáratú hitelek törlesztése 57 Felhalmozási célú likvid hitelek törlesztése Felhalmozási célú hosszú lejáratú hitelek törlesztése Felhalmozási célú forgatási, befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Finanszírozási célú műveletek kiadása összesen ( ) Felhalmozási célú kiadások összesen (56+61) BEVÉTELEK ÖSSZESEN (15+48) KIADÁSOK ÖSSZESEN (31+62) MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (8-25) FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE (41-56) FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK EGYENLEGE (14+47)-(30+61)

25 Béki József polgármester ismerteti az előzőekben tárgyalt útépítésekre vonatkozó határozati javaslatot, mely a megváltozott összegű pályázati önrész biztosításáról szól. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg a következő határozatot: 20/2010. (III. 25.) számú határozat Tárgy: Kisléptékű településfejlesztési igények kielégítése Bekecs településen című pályázat csökkentett költségek szerinti támogatási szerződésének megkötése 1.) Bekecs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 63/2009.(IX.24.) számú határozatával az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., mint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közreműködő Szervezete által meghirdetésre került ÉMOP /B Kisléptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésére (Települések infrastrukturális fejlesztése LHH kistérségekben) támogatására pályázatot nyújtott be. 2.) A pályázat címe: Kisléptékű településfejlesztési igények kielégítése Bekecs településen 3.) A fejlesztés megvalósulási helye: 920, 863, 864, és 887. HRSZ. 4.) A pályázatot az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetője ,-Ft összegű támogatásra ítélte. A Bíráló Bizottság a projekt költségvetését ,-Ft-al csökkentette, így az összes elszámolható költség ,-Ft-ra módosul. 5.) A fejlesztés forrásösszetétele: Megnevezés év Elszámolható költségek nagysága összesen (Ft) A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás (Ft) Támogatás aránya az összes elszámolható költségből (%) 95 Biztosított saját forrás nagysága (Ft) a támogatást igénylő hozzájárulása (Ft) partnerek hozzájárulása (Ft) 0 - bankhitel (Ft) 0 - egyéb forrás (Ft) 0 - egyéb saját forrást kiváltó támogatás (Ft) 0 Biztosított saját forrás aránya az összes elszámolható költségből (%) 5

26 6.) A Képviselőtestület a évi saját forrás összegét a évi költségvetéséről szóló 4/2010. (III.01.) számú Költségvetési Rendeletében a felhalmozási célú bevételek és kiadások terhére biztosítja. 7.) A testület felhatalmazza a polgármestert a Támogatási Szerződés csökkentett költségvetés szerinti megkötésére. Felelős: Béki József polgármester Határidő: azonnal Béki József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a lomtalanítás ez évben május 3-án hétfőn lesz. A lomtalanítás egy napos, az önkormányzatnak nem kerül pénzbe, mert az ár a lakossági szemétszállítási díjba lett beépítve. Béki József polgármester emlékezteti a testületi tagokat, hogy az egészséges ivóvíz ellátás javítása érdekében 81 önkormányzat összefogásával pályázat lett benyújtva, melynek első fordulója sikeresen lezajlott. A második fordulóra történő benyújtási feltétel, hogy a pályázó önkormányzatoknak társulást kell alapítaniuk. Ehhez minősített többséggel kell elfogadniuk az önkormányzatoknak a társulási megállapodást. A társulás gesztora Szerencs, ezért ő tett javaslatot az alapdokumentumra. Ismerteti az alapdokumentum lényegi elemeit. Elmondja, az önkormányzatnak érdeke az, hogy az arzénos ivóvíz helyett minél előbb egészséges ivóvizet tudjon biztosítani a lakosságnak. Ehhez már előzetes szándéknyilatkozatot is tett önkormányzatunk. Falussy Józsefné képviselő nem érti, miért van szükség még egy pénzfaló testületre, mikor van Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás, van Borsodvíz Zrt. Bodnár Jánosné jegyző elmondja, azért, mert egyedül egyik sem lenne képes ekkora méretű beruházás megvalósítására. A most létrejövő társulás tagjai nem vesznek fel tiszteletdíjat, a pályázat megvalósítását felügyelik majd. A társulás tagjai meghaladják a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területét. Béki József polgármester elmondja a testületi tagoknak, hogy az ÁNTSZ is írt levelet, hogy amennyiben nem tud az önkormányzat tenni az arzénos víz ellen, akkor lajtos kocsival, vagy tasakos ivóvíz biztosításával kell megoldani a vízszolgáltatást.

27 Dávidházi Ferenc képviselő szerint az nagy baj, hogy automatikusan átkerült a Borsodvízbe 2 milliárd értékű eszköz. Béki József polgármester helyesbít, hogy nem automatikusan került át, az a vagyon az önkormányzatok tulajdonában maradt. dr.móré Lórántné képviselő kérdezi, hogy mikorra várható a beruházás vége? Béki József polgármester: 2014-re. Kéri, hogy aki egyetért az ismertetett alapdokumentumba foglaltakkal, az szavazzon. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg a következő határozatot: 21/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozat: Tárgy: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás alapdokumentumainak elfogadása Bekecs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester előterjesztését megtárgyalta, s annak alapján a következő döntést hozza: A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodását és Alapító Okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a társulás létrehozatalához szükséges intézkedéseket megtegye, a Társulási Tanácsban Bekecs Község Önkormányzatát képviselje. Határidő: március 30. Felelős: polgármester

28 Melléklet a 21/2010.(III.25.) számú önkormányzati határozathoz BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN TÉRSÉGI IVÓVÍZ-KEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

29 PREAMBULUM Az I./6. pontban felsorolt települési önkormányzatok képviselő-testületei elhatározzák, hogy a helyi önkormányzatokról szóló LXV. törvény (Ötv.) 41. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény (Ttv.) 16. -ában foglalt felhatalmazás alapján, egymással társulva a települések ivóvízminőségének javítása, valamit az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) kormányrendelet követelményeinek való megfelelés érdekében, a 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 11. (2) bekezdésének e) pontjában előírtakra figyelemmel önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást hoznak létre, és biztosítják annak működési feltételeit. A társulás tagjai rögzítik, hogy a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulást szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján hozzák létre. A társulás tagjai tudomásul veszik, hogy a társulás létrehozásának céljául szolgáló projekt megvalósítása a vízdíjak változását eredményezheti. I. Általános rendelkezések 1. A társulás neve: Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 2. A társulás nevének rövidítése: B-A-Z TI-ÖT 3. A társulás logója (képi megjelenítése): Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás 4. A társulás székhelye: 3900 Szerencs, Rákóczi út A társulás bélyegzőjének leírása, és lenyomata: körbélyegző, körben a társulás neve, székhelye, középen a társulás logója 6. A társulás tagönkormányzatai és székhelyük: 1. Abaújalpár Község Önkormányzata, 3882 Abaújalpár, Petőfi u Abaújkér Község Önkormányzata, 3882 Abaújkér, Rákóczi u Abaújlak Község Önkormányzata, 3815 Abaújlak, Fő utca 84.

30 4. Abaújszántó Város Önkormányzata, 3881 Abaújszántó, Béke u Abaújvár Község Önkormányzata, 3898 Abaújvár, Petőfi Sándor út Alsógagy Község Önkormányzata, 3837 Alsógagy, Rákóczi út Baktakék Község Önkormányzata, 3836 Baktakék, Rákóczi út Bekecs Község Önkormányzata, 3903 Bekecs, Honvéd u Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata, 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth u Bodrogkisfalud Község Önkormányzata, 3917 Bodrogkisfalud, Kossuth u Boldogkőújfalu Község Önkormányzata, 3884 Boldogkőújfalu, Szabadság u Boldogkőváralja Község Önkormányzata, 3885 Boldogkőváralja, Petőfi u Büttös Község Önkormányzata, 3821 Büttös, Petőfi u Csenyéte Község Önkormányzata, 3837 Csenyéte, Rákóczi út Csobaj Község Önkormányzata, 3927 Csobaj, Rákóczi u Damak Község Önkormányzata, 3780 Damak, Szabadság út Encs Város Önkormányzata, 3860 Encs, Petőfi út Erdőbénye Község Önkormányzata, 3932 Erdőbénye, Kossuth utca Erdőhorváti Község Önkormányzata, 3935 Erdőhorváti, Kassai u Fáj Község Önkormányzata, 3865 Fáj, Fő u Fancsal Község Önkormányzata, 3849 Fancsal, Fő utca Felsődobsza Község Önkormányzata, 3847 Felsődobsza, Kossuth út Felsőgagy Község Önkormányzata, 3837 Felsőgagy, Rákóczi út Felsővadász Község Önkormányzata, 3814 Felsővadász, Petőfi S. út Fony Község Önkormányzata, 3893 Fony, Fő u Forró Község Önkormányzata, 3849 Forró, Fő út Fulókércs Község Önkormányzata, 3864 Fulókércs, Fő u Gadna Község Önkormányzata, 3814 Gadna, Fő út Gagyapáti Község Önkormányzata, 3837 Gagyapáti, Kossuth út Gagybátor Község Önkormányzata, 3817 Gagybátor, Fő tér Gagyvendégi Község Önkormányzata, 3816 Gagyvendégi, Báthori út Garadna Község Önkormányzata, 3872 Garadna, Kossuth út Gibárt Község Önkormányzata, 3854 Gibárt, Széchenyi u Golop Község Önkormányzata, 3906 Golop, Fő u Göncruszka Község Önkormányzata, 3894 Göncruszka, Fő út 83/b. 36. Hejce Község Önkormányzata, 3892 Hejce, Fő út Hejőbába Község Önkormányzata, 3593 Hejőbába, Fő u Hejőkeresztúr Község Önkormányzata, 3597 Hejőkeresztúr, Petőfi u Hejőpapi Község Önkormányzata, 3594 Hejőpapi, Kossuth u Hejőszalonta Község Önkormányzata, 3595 Hejőszalonta, Rákóczi F. u Hernádbűd Község Önkormányzata, 3885 Hernádbűd, Rákóczi út Hernádcéce Község Önkormányzata, 3887 Hernádcéce, Árpád út Hernádkércs Község Önkormányzata, 3846 Hernádkércs, Kossuth u Keresztéte Község Önkormányzata, 3821 Keresztéte, Fő út Komlóska Község Önkormányzata, 3935 Komlóska, Kassai u Korlát Község Önkormányzata, 3888 Korlát, Kossuth Lajos út Krasznokvajda Község Önkormányzata, 3821 Krasznokvajda, Scholtz Albin tér Kupa Község Önkormányzata, 3813 Kupa, Rákóczi út Legyesbénye Község Önkormányzata, 3904 Legyesbénye, Rákóczi u Litka Község Önkormányzata, 3864 Litka, Fő u Mád Község Önkormányzata, 3909 Mád, Rákóczi u Méra Község Önkormányzata, 3871 Méra, Fő út Mezőzombor Község Önkormányzata, 3931 Mezőzombor, Rákóczi u. 26.

31 54. Monok Község Önkormányzata, 3905 Monok, Kossuth u Nagykinizs Község Önkormányzata, 3844 Nagykinizs, Fő út Nemesbikk Község Önkormányzata, 3592 Nemesbikk, Petőfi u Novajidrány Község Önkormányzata, 3872 Novajidrány, Kossuth út Nyésta Község Önkormányzata, 3812 Nyésta, Rákóczi út Olaszliszka Község Önkormányzata, 3933 Olaszliszka, Szent István út Pányok Község Önkormányzata, 3898 Pányok, Fő út 35.sz 61. Pere Község Önkormányzata, 3853 Pere, Rákóczi út Prügy Község Önkormányzata, 3925 Prügy, Kossuth u Rátka Község Önkormányzata, 3908 Rátka, Széchenyi tér Sárospatak Város Önkormányzata, 3950 Sárospatak, Kossuth u Szalaszend Község Önkormányzata, 3863 Szalaszend, Jókai u Szászfa Község Önkormányzata, 3821 Szászfa, Fő út Szegi Község Önkormányzata, 3918 Szegi, Alkotmány u Szegilong Község Önkormányzata, 3918 Szegilong, Dózsa u Szentistvánbaksa Község Önkormányzata, 3846 Szentistvánbaksa, Petőfi út Szerencs Város Önkormányzata, 3900 Szerencs, Rákóczi út Taktabáj Község Önkormányzata, 3926 Taktabáj, Kossuth u Taktakenéz Község Önkormányzata, 3924 Taktakenéz, Béke u Tállya Község Önkormányzata, 3907 Tállya, Rákóczi u Tarcal Község Önkormányzata, 3915 Tarcal, Fő u Tiszaladány Község Önkormányzata, 3929 Tiszaladány, Kossuth u Tiszatardos Község Önkormányzata, 3928 Tiszatardos, Kossuth u Tokaj Város Önkormányzata, 3910 Tokaj, Rákóczi u Tolcsva Község Önkormányzata, 3934 Tolcsva, Szabadság tér Vámosújfalu Község Önkormányzata, 3941 Vámosújfalu, Csécsi Nagy Pál út Vilmány Község Önkormányzata, 3891 Vilmány, Fő út Vizsoly Község Önkormányzata, 3888 Vizsoly, Szent János u A társulás működési területe a tagtelepülések közigazgatási területével azonos. 8. A társulás működésének időtartama: a társulást az alapítók határozatlan időre hozzák létre és vállalják, hogy legalább a KEOP /1F azonosító számú II. fordulós pályázati eljárás lefolytatása, továbbá a pályázatban meghatározott fejlesztés megvalósítására kötött Támogatási Szerződésben meghatározott fenntartási időszak végéig, legalább 5 évig fenntartják. A kötelező fenntartási időszak a project műszaki és pénzügyi lezárását követő napon kezdődik. 9. A társulás jogállása: a társulás jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, önálló működésű és gazdálkodású költségvetési szerv. 10. Tevékenység jellege szerinti besorolása: közhatalmi költségvetési szerv. 11. Irányító/döntéshozó szerve: Társulási Tanács, melyet a társulást alapító önkormányzatok polgármesterei alkotnak. 12. A társulás képviselete: A társulást szóban és írásban 3. személyek felé, továbbá bírósági és más hatósági eljárásban az elnök önállóan képviseli. Tartós akadályoztatása esetén az elnökhelyettes jogosult eljárni. A jogi képviseletet igénylő eljárásokban az elnök jogosult a jogi képviselőt kijelölni, megbízni, meghatalmazni.

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 27-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K

Létavértes Városi Önkormányzat 2011. évi költségvetésének pénzügyi mérlege K I A D Á S O K Létavértes Városi Önkormányzat költségvetésének pénzügyi mérlege 1. számú melléklet adatok e Ft-ban 1. sz. táblázat B E V É T E L E K 4/2011.(III.3.) Ör.számú rendelezthez Sorszám Bevételi jogcím 2010.

Részletesebben

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL

Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete. 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Községi Önkormányzat Képviselő Testülete 7/2011. (IV. 27.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL Hangony Község Önkormányzat Képviselő - Testülete az államháztartásról

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 8/2010. (IX. 15.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 16.) rendelet módosításáról Hangony Községi

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE. 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETE 1/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról Hangony

Részletesebben

Berente Önkormányzat 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. melléklet B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2009. évi 2009.évi tény 2010. évi 1 2 5 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei

Részletesebben

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal

347.105 E Ft bevétellel 403.334 E Ft kiadással 56 229 E Ft forráshiánnyal SONKÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2010. (VI. 15.) önkormányzati rendelete A 4/2010. (II. 17.) SKKT. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. Sonkád Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2011. (II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Az önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés

Bevétel összesen: 215 eft 215 eft 129 eft. K i a d á s eredeti ei módosított ei teljesítés Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Alsózsolca, Kossuth Lajos út 138. K I V O N A T Alsózsolca Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2012. augusztus 30-án (csütörtök) 13 00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u. 69. 233-15/2007. K I V O N A T Készült: Sényő Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. november 29-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.)

6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.) 22. 28./2012.(IV.26.) Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 6.-7.-8.-9./2012.(IV.27.)

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 29-én megtartott ülésének könyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 71/2011. (VIII.29.) KT. sz.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről

Mellékletek. 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről Mellékletek 1. számú melléklet a költségvetési rendelet 2. (2) bekezdéséhez a költségvetési rendelet címrendjéről 2. számú melléklet a költségvetési rendelet 4. (1) bekezdéséhez az önkormányzat 2010. évi

Részletesebben

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról.

FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete. Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2010. (V. 04.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2009. évi költségvetési zárszámadásáról. FÜLESD Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1992.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64%

Intézményi Bevétel Összesen 3 725 266 3 255 002 1 257 1 257 1 286 1 284 1 560 1 561 309 754 321 228 96 029 95 560 4 039 123 3 580 332 88,64% Önkormányzati bevételi ok teljesülése 2008. év (eft) 1.sz. melléklet M E G N E V E Z É S PM. Hivatal Cigány Kisebbségi Önk. Lengyel Kisebbségi Önk. Német Kisebbségi Önk. Városgondnokság Ebből: GYÓMI Összesen

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/2012.(VIII.29.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló módosított6

Részletesebben

pénzmaradványának igénybevételét

pénzmaradványának igénybevételét A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 2/2012. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. március 4-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A 2010. évi költségvetés mellékletei

A 2010. évi költségvetés mellékletei A 2010. évi költségvetés mellékletei 1. sz. melléklet 1.1. sz. melléklet 2.sz. melléklet 2.1. sz. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata 2010. évi költségvetési a önállóan és részben önállóan gazdálkodó

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1

Csepreg Város Önkormányzatának. A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt kötelezettségnek. Polgármesterétől 1/1 Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől 1/1 ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban

Részletesebben

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2010. 2010. 1.205.320 1.249.320 I. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kozármisleny Város Önkormányzata - a helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését is tartalmazó - 2010. évi költségvetésének mérlege BEVÉTELEK (ezer Ft-ban) megnevezés KIADÁSOK (ezer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tardos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i üléséről, mely 16.00 órakor kezdődik. Helye: Tardos Község Polgármesteri Hivatala (Községháza) tanácsterme.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e

E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t 2 0 1 3. o k t ó b e r 1 5 - i t e s t ü l e t i ü l é s é r e LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 5743 Lőkösháza, Eleki út 28. Tel.: (66) 244-244 Tel./Fax: (66) 244-074 E-mail: lokoshaza@lokoshaza.hu Honlap: www.lokoshaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a K é p v i s e l

Részletesebben

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE KÁLLÓSEMJÉN NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 6/2013. (IV.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról A rendelet kihirdetve: 2013. április 26 -n. Pisákné Páll Ilona

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2010.(II.18.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A 2010.év i k öltségvetésről Módosított rendelet azonosítója: Rendelet

Részletesebben

2010. I. félévi beszámolója

2010. I. félévi beszámolója Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás I. félévi beszámolója Határozati javaslat Hajdúhadházi Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megtárgyalta a társulás gazdálkodásáról szóló I. félévi beszámolót.

Részletesebben

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról

JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról JÁNOSHALMA VÁROS KÉPVISELİ-TESTÜLET 13/2009.(V.01.) sz. rendelete Jánoshalma Város Önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról 1.. Jánoshalma Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló

Részletesebben

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én

2. 2 E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. kihirdetett rendelet minősül. 2 Kihirdetve: 2006. december 27.-én 26/2006.(XII.27.) Orosházi Önkormányzati rendelet 1 az Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeleteihez kapcsolódó kötelező mellékletek tartalmi meghatározásáról Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl

Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Önkormányzat Képviselı-testületének 1/2010. (II. 11.) kt. számú rendelete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a Helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki.

I. fejezet. A rendelet hatálya. A költségvetési rendelet hatálya az önkormányzatra, valamint az általa irányított költségvetési szervekre terjed ki. Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének /. (II..) önkormányzati rendelete Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testületének. évi költségvetéséről Vésztő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok

ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M 2 308 517 2 364 215 1 111 482 4 1 Személyi juttatások 866 627 874 620 416 140 5 2 Munkaadókat terhelő járulékok . melléklet a.../20. (IX....) Kt. határozathoz Nagykálló Város Önkormányzata 20. évi bevételinek és kiadásainak I. félévi alakulása ezer Ft-ban A B C D E F G H I J K L M Cím száma Alcím száma Előir. csopszám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. 2. Tard község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének koncepciójáról Előadó: polgármester Referens: kirendeltség-vezető, Kv-i főelőadó JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2013 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. október 29.-én 16 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/2012(II.08.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 2012. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő - testületének 3/212(II.8.)KT. rendelet az önkormányzat és intézményei 212. évi költségvetéséről Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 06-án 18 órai kezdettel tartott ülésén. Határozat száma Tárgy 4/2012. (III. 06.) Adósságot keletkeztető ügyletek

Részletesebben

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

1.1. 6/2013. (III.13.) 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet a 6/213. (III.13.) önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 213. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 213. évi előirányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2010. (II. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról

Részletesebben

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM

CÍM ÉS ALCÍMREND. 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez MEGNEVEZÉS CÍM 1. melléklet a 1/2015. (I.29.) önkormányzati rendelethez CÍM ALCÍM CÍM ÉS ALCÍMREND 1 Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal 2 Csanádpalota Városi Önkormányzat 1 Egészségügyi és más fertőzésveszélyes

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/130/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. november 22-i nyilvános ülésére Tárgy: Tapolca Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének háromnegyed éves

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése

A rendelet hatálya. Az önkormányzat és költségvetési szerve(i) 2008. évi költségvetése Petőfibánya Község Önkormányzata 4/2008. (II. 13.) rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Petőfibánya Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület 3 igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27. napján

Részletesebben

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől

Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől Csepreg Város Önkormányzatának Polgármesterétől ELŐTERJESZTÉS Az Önkormányzat 2007. Évi zárszámadási rendelet terve megtárgyalásra és elfogadásra A hatásköri törvény 139 ( 1 ) bekezdés a) pontban foglalt

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 20.127 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata

TÁRGYSOROZAT. 8) Bököny Község Önkormányzat SZMSZ szóló 5/2007.(IV.01.) Kt. rendelet felülvizsgálata Bököny Község Képviselő-testülete 2009. április 24-én tartott rendes üléséről 132-14/2009. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (60-78/2009.) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló a Nagykállói Rendőrőrs

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására

Javaslat. Pásztó Város Önkormányzata. 2009. évi költségvetésének módosítására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2009. Javaslat Pásztó Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének módosítására

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 21/2014.(XII.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek

a) ebből: felhalmozási célú előző évek pénzmaradványának igénybevételét b) ebből működési célú előző évek A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 1/2012. (II.17.) önkormányzati RENDELETE a Tolna Megyei Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 5/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról A

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./B kötet I/B kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. szeptember 3-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./B kötet A 2009. évi költségvetés I. félévi teljesüléséről szóló tájékoztató...2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

A 2010. évi költségvetésről

A 2010. évi költségvetésről Csabacsűd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő testületének 1/2010.(I.26.) KT. R E N D E L E T E A 2010. évi költségvetésről Kihírdetve: 2010. január 26. Csabacsűd, 2010. január 26. Kasikné Csík Zsuzsanna

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 28-i ülésére Az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról Tisztelt Képviselőtestület! Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2014. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2014. március 31-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében az 1. napirend

Részletesebben

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1. számú melléklet - 1. oldal a 8/2014 (IV.28.) önkormányzati rendelethez Balatonfenyves Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételei és kiadásai 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 5/119/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. szeptember 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Tapolca Város

Részletesebben

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére

AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 12 MELLÉKLET: ELŐTERJESZTÉS Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2014. április 24-i ülésére Tárgy: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje

A 2011. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI. 2 1. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje A B A 20. évi KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 2. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata költségvetésének bevételi és kiadási címrendje 3 2. melléklet 4 3. melléklet 5 4. melléklet Nagykálló Város Önkormányzata

Részletesebben

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2013. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2013. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 6973-2/2011. E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november hó 30.-án

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15.

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. DECEMBER 15. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 790-28/2010. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet

Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének. 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Sajóvámos Község Önkormányzat Képviselő testületének 14 /2013.(VIII.29.) önkormányzati rendelet Az önkormányzat és költségvetési szervei 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. február 26-án megtartott üléséről 2 Bekecs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 6/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról NAGYMÁNYOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról Nagymányok Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez

Címrend a 2013. Évi költésvetéshez 1. számú melléklet a 9/214. (V.14.) önkormányzati rendelethez Címrend a 213. Évi költésvetéshez Cím/Alcím Főcím száma Alcím száma Tevékenység jellege Cím/Alcím neve 1. Rezi Község Önkormányzata Szakfeladat

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2007. július 26-án

JEGYZ KÖNYV 2007. július 26-án Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2007. július 26-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése

I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Község Polgármesterétől INDOKLÁS A 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet-tervezethez I. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Kelebia Községi Önkormányzat 2009. év

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

2010. évi egyszerűsített beszámoló

2010. évi egyszerűsített beszámoló 200. évi egyszerűsített beszámoló Mátraszentimre Község. melléklet a Önkormányzata 5 /20.(IV. 28.) önkormányzati rendelethez EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG datok ezer forintban Előző évi - beszámoló záró adatai

Részletesebben

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről Pálosvörösmart Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés

Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés Megnevezés Szécsény Város Önkormányzata Pénzalapok összevont mérlege 2008. I-XII. havi teljesítés 1. számú melléklet adatok E Ft-ban Költségvetés Mód. EI Teljesítés Telj. (%) 2008. év 2008.XII.31. 2008.XII.31.

Részletesebben

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról.

Sásd Város Önkormányzatának 3/2014.(V.12.) számú önkormányzati rendelete. Sásd Város Önkormányzata 2013. évi zárszámadásáról. Sásd Város Önkormányzatának /0.(V..) ú önkormányzati rendelete Sásd Város Önkormányzata 0. évi záradásáról. Sásd Város Önkormányzata az Alaptörvény. cikk () bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 30-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Legyesbénye Mezőzombor Szerencs települések Önkormányzati Képviselőtestületeinek 2009. június 18-án megtartott együttes üléséről Bekecs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről

Jegyzőkönyv. Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Jegyzőkönyv Gyúró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 16-án megtartott NYÍLT üléséről Helyszín: Gyúró Község Önkormányzata tárgyaló terem Jelen vannak: Tóth Béla polgármester dr. Bakonyi

Részletesebben