Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum"

Átírás

1 Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 1

2 2 Beszerzés tárgya: 1. A Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ bemutatása A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. üzemelteti és hasznosítja a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központot. A több mint m2-es Duna-parti létesítmény vendéglátó és kereskedelmi egységeknek, valamint különféle kulturális programoknak ad otthont. A Bálna rendezvényközpontként is funkcionál, az erre a célra kialakított 1000 fős rendezvényterem, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, a 3. emeleti rendezvénytér, valamint az egyedülálló kilátást nyújtó tetőterasz céges rendezvények, fogadások, konferenciák, sajtótájékoztatók és még sok más nyilvános és zártkörű esemény helyszínéül szolgál hétről-hétre. A létesítmény a Közraktárak épületegyüttes helyén, a régi épületek megtartásával között épült. A hivatalos megnyitásra november 8-án került sor. Az épület 5 egységre bontható. Az I. és II. épület a Duna, illetve a Közraktár utca felőli régi épületek, közöttük helyezkedik el a III/A jelű új épületrész, amit az épület keresztirányú dilatációja választ el a III/B épületrésztől, ez a Bálna ún. fejrésze. A IV. jelű épület külön álló, nem teljes hosszában megtartott régi közraktár épület, amit a felszín alatti 2 szint mélygarázs (összesen 250 férőhely) köt össze az épület többi részével. Az épület legmélyebb pontja a -3 szinti gépházi terület, itt találhatóak többek közt az épület hűtési-fűtési rendszerét adó hőszivattyúk is. Az épület legmagasabb pontja a 4. emeleti tetőterasz és külső gépház. A régi épületrészek alagsor, földszint, emelet és tetőtéri gépházból állnak. Az épület jelenlegi nyitvatartási rendje: Hétfőtől csütörtökig: 10:00-20:00 Péntek, szombat: 10:00-22:00 Vasárnap: 10:00-20:00 Az épület földszinti közlekedő területe - a vendéglátó helyiségek jobb megközelíthe-tőségének érdekében - minden nap éjfélig tart nyitva. A parkoló 0-24 órás üzemben működik 2. Üzemeltetési feladatok Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ és külső területei, valamint a Központ épületei és berendezéseik, külső környezetük műszaki üzemeltetésének folyamatos ellátása, amely során az épületeket és berendezéseiket olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy függetlenül a külső hőmérsékleti adottságoktól, a kulturális rendezvények-, kiállítások bonyolítására, és irodai munkavégzésre alkalmas állapot, előírásoknak megfelelő körülmények (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, biztonságtechnikai-, közegészségügyi-, komfort, hőmérséklet, légcsere) folyamatosan biztosítva legyenek. A feladatok elvégzése során Ajánlattevő törekszik a költséghatékonyság elvének megtartására. A gépek és berendezések rendeltetésszerű működtetése, használata mellett be kell tartani az adott berendezés gépkönyvében foglalt utasításokat. Ajánlattevő köteles betartani az épület házirendjét Alapfeladatok: Fűtés- és melegvíz szolgáltatás: a hőszivattyús rendszerek, és központi fűtő-berendezések, hőközpont szakszerű üzemeltetése, fűtési és melegvíz hálózatok kezelése, karbantartása és javítása. Gyengeáramú rendszerek, épületfelügyeleti rendszer és kamerarendszer üzemeltetése. Vízellátás: ivóvíz-, tűzi víz-, hálózat és berendezések üzemeltetése a közegészségügyi élőírások maradéktalan teljesítésével, a rendszerek ellenőrzése, kezelése, karbantartása és javítása. Szennyvízkezelés: kommunális szennyvíz elvezető hálózatok, talajvíz elvezető hálózatok, műtárgyak kezelése, ellenőrzése, tisztítása. Áramellátás: elektromos (erőátviteli-, világítási-, ill. vezérléstechnikai) hálózatok, elosztó és kapcsolószekrények kezelése, fázisjavítók, központi villamos készülékek üzemképességének ellenőrzése, üzemének biztosítása. Lég- és klímatechnika: központi és helyi légtechnikai és klímatechnikai berendezések kezelése, ellenőrzése, hőszivattyús, klímatechnikai, és légtechnikai hálózatok, rendszerek tisztítása, ellenőrzése, kezelése, szükség szerinti szabályozása. Az épület építészeti, belsőépítészeti elemeinek, külső területeinek karbantartása, valamint az épület és a külső területek takarítása, hulladékkezelés. A parkolástechnikai rendszer felügyelete a garázsmester távollétében. Ingatlankezelés: a fűtési- és hűtési idényre való felkészülés keretében a központi és egyedi hőellátó rendszerek, berendezések felülvizsgálata és az elvégzendő feladatok szakszerű meghatározása, a tűzveszélyességi osztályba sorolás alapján a helyiségek, épületek és építmények, érintésvédelmi-, tűzvédelmi- szabványossági és villámvédelmi vizsgálatainak eredményei alapján, a jegyzőkönyvi hiányosságok megszüntetése, a közüzemi fogyasztások ellenőrzése, mérőórák leolvasása, adatrögzítés-, és kezelés a szolgáltatási feladatokkal összefüggő környezet,- munkavédelmi feladatok ellátása, a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartása, Ajánlatkérő képviselőjével való kapcsolattartás mellett a hatósági előírások (különösen, de nem kizárólagosan szivárgásvizsgálat, ÉV felülvizsgálat, kéményellenőrzés) figyelemmel kísérése, Ajánlatkérő tájékoztatása. Tűzvédelmi szabványok és rendeletek betartása, és betartatása, felelősségvállalás Műszaki adatszolgáltatás, elemzések, készítése. Karbantartási- és felújítási terv elkészítésében közreműködés Általános üzemeltetési feladatok ellátása: Az Ajánlattevő a szakmai előírások, gépkönyvek és szabványok utasításai alapján, a helyszíni szakmai felügyelet által folyamatosan, naponta végzett szemlék eredményét is figyelembe véve, évenként készített és Ajánlatkérő által jóváhagyott karbantartási terv alapján köteles az általa üzemeltetett épületekben (beleértve az azokban kiépített gépészeti és villamos rendszereket, a gépeket és berendezéseket, bútorzatot) valamint a külső környezet területén tervszerű, megelőző karbantartási munkát elvégezni. A karbantartási ütemterv összeállítása az Ajánlattevő feladata. A nyertes Ajánlattevővel történő Vállalkozási szerződés aláírásnak feltétele az Ajánlatkérő által jóváhagyott Karbantartási ütemterv. Az ütemterv módosítása csak Ajánlatkérő jóváhagyása után lehetséges. A Vállalkozási szerződés tartalmazza az ajánlattevő terv szerint végzett karbantartási munkáinak díját, az elvégzésükhöz szükséges un. karbantartó (rezsi) anyagok és az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok (különösen, de nem kizárólagosan légtechnikai szűrők, zsírfogók, olajfogók melléktermékei) semlegesítési költségét, ezekért külön térítést nem számíthat fel. Ajánlattevő a karbantartási tervében (gépkönyvekben) meghatározott időszakos karbantartási feladatainak ellátására karbantartási szerződést köthet külső alvállalkozóval is a Kbt. idevonatkozó előírásainak betartásával. Az alvállalkozói szerződés 1 másolati példányát - a vállalkozási díj szerepeltetése nélkül - Ajánlatkérőnek át kell adja. Az alvállalkozói szerződés összege az ajánlattevő vállalási összegének része. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell határoznia a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat, amelyektől későbbi eltérés csak Ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges. Az eseti javítási munkák elvégzése az Ajánlattevő kötelessége, amelybe mindazon munkák beletartoznak, amelyeket nem a karbantartás során kell Ajánlattevőnek elvégeznie. Ilyenek a rendszeres ellenőrzések, az azonnali hiba bejelentések, illetve a tervszerű karbantartási munkák során felmerülő, nem a karbantartás elmulasztásából eredő javítások. Ezen javítási munkák elvégzéséhez Ajánlattevő két oszlopos, tételes - TERC alapú - árajánlatot köteles Ajánlatkérőnek benyújtani, amelyben a munkadíjak az elfogadott rezsóradíjak alapján kerülnek felszámolásra, és a munkát csak ennek elfogadása esetén végezheti el. Amennyiben alvállalkozót vesz igénybe az árajánlathoz az alvállalkozói árajánlatok másolatát mellékelnie kell. Ajánlattevő a felújítási árajánlat mellé műszaki javaslatot tesz a megfelelő szakmai elbírálás elősegítésére. Ajánlattevő Ajánlatkérő utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett saját hatáskörben nettó ,- Ft értékig teljesítheti az eseti feladatokat. Ajánlatkérőnek lehetősége van önálló árajánlatok beszerzésére, amelyeket beérkezésüket követően Ajánlattevővel egyeztet, mivel a munka befejezése után az is Ajánlattevő üzemeltetési feladatává válik. Ajánlattevő a helyi karbantartó állomány (helyszínen jelen lévő szakemberek) bevonásával köteles együttműködni az Ajánlatkérő illetve a Bérlők által végeztetett kivitelezési munkák feltételeinek biztosítása érdekében. A helyszíni karbantartó állomány (helyszínen jelen lévő szakemberek) munkaidőben térítésmentesen, vagy eseti megrendelés alapján, munkaidőn kívül az ajánlatában meghatározott óradíjon szakmai támogatást nyújt (nyújtanak) a rendezvények megvalósításánál. A helyszínen jelen lévő karbantartói állomány (helyszínen jelen lévő szakemberek), illetőleg takarítói állomány esetében elvárás az egyen munkaruházat (nadrág, galléros póló, kabát vagy zakó) viselése, amelyet előzetesen egyeztetni szükséges Ajánlatkérővel, továbbá a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ logojának kitűzése is követelmény. Elvárás továbbá, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók is viseljék a helyszíni munkavégzés során a Bálna Budapest KKK logóját/kitűzőjét Általános üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges helyszínen jelen lévő szakemberek: 1 fő üzemeltető mérnök: Az üzemeltető mérnök irányítja és ellenőrzi a diszpécserek, a szakmunkások, valamint a szakirányú vállalkozók munkáját a napi protokoll, valamint az Ajánlatkérő által elfogadott karbantartási terv alapján. Ajánlatkérő üzemeltető mérnöknek munkaállomást biztosít a IV. épületben -1 szint számú helyiségben. Az üzemeltető mérnök helyszíni jelenléte munkanapokon legalább 4 órában szükséges. Rendkívüli események idején (nagyobb rendezvények, nagyobb hibaelhárítási feladatok) is elvárás az üzemeltető mérnök jelenléte. Az üzemeltető mérnök feladata továbbá a napi bejárások megszervezése és azok dokumentálása, amelyek során ellenőrizni kell az üzemeltetett területek és eszközök, berendezések műszaki állapotát. A megfelelő és biztonságos működés érdekében történő mindennapos helyszíni bejárás során végzett ellenőrzésnek és szükség szerinti javításnak ki kell terjednie: - külső- belső nyílászárók - lépcsők, közlekedő terek burkolata - épületgépészeti rendszerek (víz-csatorna, hőszivattyúk, fűtés, hűtés, klíma, szűrők, szűrőbetétek) - SAIA épületgépészeti-felügyeleti rendszer - hőközponti berendezések, tágulási tartályok, klíma-, szellőző berendezések - gépészeti szabályozó egységek - tűzszakasz határokat lezáró tűzgátló ajtók - önműködő nyílászárók (üvegajtók) - bukóablakok, elektronikájuk - árnyékolók, elektronikájuk - erős-és gyengeáramú berendezések - szünetmentes tápegység - 0,4 kv-os szekunder kapcsolótér, és berendezései - villamos elosztók és teljes hálózat, világítás - az épületek külső homlokzati elemeinek (üveg, tégla, díszítő elemek, világítóberendezések stb.) - külső környezet: külső biztonsági rendszerek elemei, utak, kerítések, térburkolatok, szabadtéri villamos elosztó és fogyasztó rendszerek, locsoló hálózat gépészeti, elektronikai elemei, lobogók, lobogótartók, pihenőpadok 24 órás műszaki diszpécser szolgálat: A IV. épületben -1 szint számú helyiségben 24 órás szolgálat keretében az épületfelügyeleti rendszer kezelésével irányítja a létesítmény légkezelőit, hűtési - fűtési rendszerét és erősáramú berendezéseit. Az épület felügyeleti rendszer típusa: SAIA A diszpécser (erősáramú, vagy gépész végzettséggel rendelkezik: pl villanyszerelő, erősáramú technikus, gépész technikus, vagy ennél magasabb szakirányú végzettségű)) részt vesz a napi erősáramú karbantartási feladatok teljesítésében. Szolgálati idejében figyeli a CO érzékelő rendszert, valamint a felvonók és mozgólépcsők rendeltetésszerű működését, és intézkedik a rendszerek meghibásodásakor és mentéskor. A diszpécserek felvonó- és mozgólépcső kezelői oktatáson vesznek részt, és szükség esetén a mentést elvégzik. A diszpécserek kezelik a létesítmény nappali - éjszakai világítási protokollját. A diszpécser naponta ellenőrzi és dokumentálja kijáratmutató és vészvilágító lámpatestek működését. A felügyelet során a műszaki diszpécserek feladata az épületekben működő rendszerek és berendezések műszaki állapotának ellenőrzése. A diszpécser szolgálat során az alábbi írásos dokumentációt kell vezetni: - diszpécsernapló (eredeti és két másolati példány), amelyben rögzítésre kerülnek a 24 órás szolgálat során bekövetkezett előre tervezett (különösen létszámváltás, műszakátadás) események, illetve a rendkívüli események, és a szükséges intézkedések. Az ügyeletes diszpécser vezeti és aláírásával igazolja a napi bejegyzéseket. - hibaelhárítási napló: a diszpécserhez telefonon, írásban vagy személyes bejelentéssel befutott információk kerülnek a naplóban rögzítésre, amelyben fel kell tüntetni a jelzés tárgyát, a bejelentő nevét, elérhetőségét, a kiadott intézkedés idejét, az elvégzett munka időpontját (a dolgozó aláírásával igazolja). - energia felhasználási napló: az épületekbe telepített mérőórák (gáz, víz, villany, hőszivattyús hőmennyiségmérők, termelő kutak adatai) heti egyszeri leolvasása, dokumentálása, a bérlői továbbszámlázás, valamint az optimális energiagazdálkodás biztosítása végett. A naplókat a diszpécser helyiségben kell naprakész állapotban tartani. Ajánlattevő a naplókat elektronikusan is vezeti. Ajánlatkérő alkalmazásában áll 1 fő garázsmester heti 40 órás munkarendben. A garázsmester felügyeli és működteti a parkolástechnikai rendszert (bérletek, parkolóhelyek kezelése, pénzkezelés, a fizető automaták pénz elakadásánál segítséget nyújt). A garázsmester távollétében a műszaki diszpécser szolgálat látja el a parkolás technika felügyeletét. A diszpécser szolgálat dolgozói oktatást kapnak a felügyeleti számítógép kezeléséről, a pénzkezelésről, valamint a fizető automaták fő hibajavításáról. Helyszíni szakmunkás felügyelet: 1 fő villanyszerelő páros héten: munkanapokon 07:00-15:30 között, páratlan héten: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 11:30-20:00 között, pénteken 13:30-22:00 között 1 fő gépész (víz-, gáz-, fűtés szerelő) páratlan héten: munkanapokon 07:00-15:30 között, páros héten: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 11:30-20:00 között, pénteken 13:30-22:00 között 1 fő lakatos (háztechnikus) munkanapokon 07:00-15:30 között A helyszínen rendelkezésre álló szakemberek munkavégzéséhez a IV-es épület -1 szinten irodát, öltözőt, zuhanyzót, a -2 szinten raktár/műhely helyiséget biztosítunk. Az I. Üzemeltetés táblázatban szereplő státuszok időbeosztásától a munkaszüneti és ünnepnapokon megrendelő eltérhet Napi bejárás Ajánlatkérő munkanapokon, az üzemeltető mérnökkel közös bejárást tart, amely során ellenőrzik az üzemeltetés, karbantartás és takarítás állapotát, a 2.6. pontban szereplő naplók/dokumentumok naprakész vezetését, valamint a beérkezett, folyamatban lévő, hibák, valamint a már elkészült javítások meglétét. Üzemeltető a bejárás eredményét jegyzőkönyvbe foglalja Kapcsolattartás Megrendelő Vállalkozó között: A kapcsolattartás a felek közt előzőleg a szerződésben meg- és kinevezett megbízottak által történik. Munkanapokon munkaidőben egy-egy főnek a helyszínen (Ajánlattevő részéről az üzemeltető mérnök, vagy az általa kijelölt helyettesének) kijelölt irodában jelen kell lenni, hogy a felmerült problémák megoldásához szükséges felelős döntéseket meghozzák. Ajánlattevő 24 órán keresztül elérhető ügyeleti telefont biztosít. A napi kapcsolattartás során a helyi képviselők megbeszélik azokat az intézkedéseket (karbantartási, üzemeltetési, javítási feladatokat), amelyek a zavartalan műszaki biztonság érdekében szükségesek. Az elfogadott Karbantartási ütemterv szerinti szakirányú alvállalkozói karbantartási munkák tényleges időpontját legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni szükséges Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő legalább 1 munkanappal a munkakezdés előtt írásban bejelenteni köteles Ajánlatkérőnek a karbantartási illetve hibaelhárítási munkák elvégzésére a helyszínre érkező vállalkozások nevét, elérhetőségét, valamint a dolgozók nevét. Ajánlattevőt egyeztetési kötelezettség terheli a szokásos napi üzemet korlátozó kivitelezések megkezdése előtt, azokat csak előre egyeztetett időpontban végezheti, különös tekintettel az áramszünetekre illetve a gépészeti berendezések leállásaira. Rendkívüli események bekövetkeztekor - élet-, baleset-, tűzveszély, nagyobb anyagi kár - Ajánlattevő megbízottja szakmai körültekintéssel, teljes felelősséggel intézkedik a veszélyhelyzet elhárítása érdekében, majd illetékes vezetőjét és Ajánlatkérő képviselőjét értesíti, és közli a megtett intézkedéseit. Ajánlattevő köteles az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan havonta átadni Ajánlatkérő megbízottjának - a karbantartási-üzemeltetési napló (diszpécsernapló) első pld-át. - karbantartási ütemtervben megadott, hónapokra vonatkozó Karbantartási munkalap -okat, - energiagazdálkodási naplókat, - a havi elvégzett feladatok teljesítését igazoló jegyzőkönyvét, - eseti javítások teljesítést igazoló jegyzőkönyveit, dokumentumait (Eseti Munkalap, számla másolat(ok), alvállalkozói munkalap, felhasznált anyag- mennyiség és ára) - helyszíni szakmunkások és 24 órás diszpécserek jelenléti ívei. - mindkét fél által aláírt szolgáltatási szintek, pontozás dokumentum. Ajánlattevő a havonta benyújtandó számláihoz köteles átadni: mindkét fél által aláirt Teljesítés igazoló jegyzőkönyv -et, amely a létesítmények üzemeltetési és karbantartási költségeit tartalmazza a két fél által megkötött Vállalkozási Szerződés szerint Dokumentációk (napló, munkalap, energia statisztika) A karbantartási-üzemeltetési naplót (diszpécsernapló) az Ajánlatkérő képviselői naponta ellenőrizhetik és megjegyzésekkel, aláírásukkal látják el azokat. Ajánlattevőnek ajánlatához mellékelnie kell a karbantartási tevékenység végzésére és nyilvántartására vonatkozó nyomtatványok (különösen, de nem kizárólagosan Munkalap, ellenőrző lap, munkanapló, napi bejárás jegyzőkönyve, stb.) és naplók egy-egy oldalnyi mintáját. Az Ajánlattevő feladata elvégeztetni, és megfelelően dokumentáltatni a gépkönyvi előírásokban, szabványokban és rendeletekben előirt időszakos felülvizsgálatokat is, amelyek költsége az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő feladata a Bálna Budapest KKK épületeinek és berendezéseinek Leltárának elkészítése, majd annak folyamatos aktualizálása. A Leltár Excel formátumú. Elkészítésének határideje a Vállalkozási szerződés aláírásától számított 4 hónap. Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő felé jelezni az épület megvalósulási terveihez képes - a tevékenysége végzése során - bekövetkező változásokat Raktárkészlet, törzskészlet kialakítása és kezelése Ajánlattevő üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez a rendszeresen szükséges anyagokból saját raktárkészletet állít össze és ezeket a helyszínen raktározza. A raktárt az Ajánlattevő működteti a helyszínen, kijelölt raktárkezelővel, az elszámolás tételes, a két fél között utólagosan, havonta történik. Ajánlatkérő jogosult az Ajánlattevő által kezelt (nyilvántartott) raktárkészlet lekérdezésére. Az Ajánlattevő feladata az általa szükségesnek tartott törzskészlet anyagaira és raktározandó mennyiségére ajánlatában javaslatot tenni. Ajánlattevő az üzemeltetési- és karbantartási feladatokat saját szerszámaival végzi. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a villanyszerelési karbantartási munkák ellátásához gurulóállvány szükséges Energiagazdálkodás: Ajánlattevő az energia felhasználás (víz, gáz, hőszivattyús hálózati, elektromos) mértékéről heti, ill. havi bontásban naplót vezet, melyet a havi elszámolások során Ajánlatkérőnek átad. Hetente ellenőriznie és dokumentálnia kell az energia mérőórák állását, a felhasználás értékeit és jelentős eltérés esetén tájékoztatja Ajánlatkérő képviselőjét. Ajánlattevő havonta tömörségi próbát végez az ivóvíz hálózaton. Rendszeresen ellenőriznie kell a többlet- vagy lekötött energia felhasználást korlátozó berendezések helyes működését, valamint a fázisjavító berendezést Garanciális meghibásodások, szavatossági eljárások Ajánlattevő tevékenysége során a tudomására jutott garanciális érdekérvényesítésbe tartozó hibáról azonnal tájékoztatja Ajánlatkérőt. A garanciális érdekérvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása Ajánlatkérő feladata Nem tárgya a szerződésnek - őrzés, vagyonvédelem, melyet az Ajánlatkérő megbízásából más vállalkozó végez, azonban a velük való együttműködés Ajánlattevő kötelessége, - felvonók és mozgólépcsők karbantartása, azonban a felvonókból történő mentés Ajánlattevő feladata - szemét-, és hulladék elszállítása, azonban a hulladék kezelés az Ajánlattevő feladata, - kiállítási installációk (standok) és az azokra telepített számítástechnikai, audiovizuális és egyéb technikai eszközök, gyengeáramú berendezések karbantartása - kivéve havária helyzet mérséklése, személyi sérülés- és kármentés - bérlemények bérlők által beépített és üzemeltetett berendezéseinek karbantartása - kivéve havária helyzet mérséklése, személyi sérülés- és kármentés Háttérműhely/gyorsszolgálat A Bálna Budapest KKK-n kívüli telephelyen Ajánlattevőnek vagy az Ajánlatában nevesített alvállalkozójának rendelkezni kell a feladat ellátásához szükséges minimális szintű felszereltséggel, a következők szerint: 1. Villanyszerelő műhely: telepített gépek és kéziszerszámok, hordozható mérőműszerek. 2. Lakatos-, víz-, gázszerelő műhely: telepített gépek (marógép, esztergapad, oszlopos és asztali fúrógép, menetmetsző stb., és kéziszerszámok) 3. Asztalos műhely: kisebb javítási munkák elvégzéséhez szükséges eszközök, szerszámok db. Gyorsszolgálati/hibaelhárítási autó kéziszerszámokkal (kézi szennyvíz csatorna tisztító spirál, magasnyomású mosó, csőszerelő szerszámok, hegesztőtrafó, lakatosszerszámok A szolgáltatás szintjének ellenőrzése, pontozás Ajánlatkérő a szerződés teljesítését folyamatosan ellenőrzi: Napi bejárások: Ajánlatkérő munkanapokon, az üzemeltető mérnökkel közös bejárást tart, amely során ellenőrzik az üzemeltetés, takarítás és takarítás állapotát, a 2.6. pontban szereplő naplók/dokumentumok naprakész vezetését, valamint a beérkezett, folyamatban lévő, hibák, valamint a már elkészült javítások meglétét. Üzemeltető a bejárás eredményét jegyzőkönyvbe foglalja. A szolgáltatási szint mérése: a szint méréséül egyrészt a bejárási jegyzőkönyvek szolgálnak, másrészt az írásban közölt észrevételek. A Műszaki dokumentáció mellékletét képezi a Szolgáltatási szintek, pontozás című táblázat. A Táblázatban a 3 FŐTEVÉKENYSÉG (üzemetetés, karbantartás, takarítás) önálló elbírálást kap. A táblázat részletezi a pontozandó FELADATOKAT. A táblázat 6 minőségi kategóriát különböztet meg. Amennyiben a FŐTEVÉKENYSÉGEN belül egy feladat is NEM MEGFELELŐ minősítést kap, úgy arra a hónapra az érintett csoportosított MUNKANEMEK egészére NEM MEGFELELŐ minősítést eredményez. KIVÁLÓ: a feladat elvégzésének havi teljesítménye %% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 0%% MEGFELELŐ: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 81-90%% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 10%% KÖZEPES: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 71-80%% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 20%% ALACSONY: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 61-70%% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 30%% GYENGE: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 51-60%% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 40%% NEM MEGFELELŐ: a feladat elvégzése nem értékelhető. 0 pont. A megszerzett pontok és az összes megszerezhető pont százalékos arányából egy eredményszázalék kerül meghatározásra, amelynek értékelése a következők szerint történik: 0-50%%: a megbízási díj az adott hónapban nem számlázható 51-60%%: a megbízási díjból 20%% levonásra kerül %%: a megbízási díjból 15%% levonásra kerül %%: a megbízási díjból 10%% levonásra kerül %%: a megbízási díjból 5%% levonásra kerül %%: a megbízási díj számlázható. Vállalkozó havi teljesítése a tárgyhónap utolsó három munkanapján kerül értékelésre. Az értékelés során a Szolgáltatási szintek, pontozás táblázatot tölti ki Ajánlatkérő, amelyet Ajánlattevő aláírásával hitelesít. 3. Karbantartási munkák 3.1. Elektromos Erősáramú 0,4 kv-os főelosztó és alelosztó berendezések karbantartása évi 1 alkalommal Főelosztó berendezés: 2 db, 1600 kw/db Alelosztó: 24 db Elosztó berendezések pormentesítése Csavarok, sorkapcsok, kábelbekötések nyomatékellenőrzése Feszültségszintek, áramfelvételek ellenőrzése Védelmek ellenőrzése, beállítása FI relék működésének ellenőrzése Vezérlések szimulálása Tűzvédelmi lekapcsolások ellenőrzése Készülékek (megszakítók, kismegszakítók, mágneskapcsolók stb.) működési próbája Fázisjavító berendezés karbantartása évi 1 alkalommal Fázisjavító berendezés: 2 db, 400 kvar/db Fázisjavító pormentesítése Csavarok, sorkapcsok, kábelbekötések nyomatékellenőrzése Vezérlő automatika ellenőrzése, beállítása A berendezés műszaki állapotának felmérése, minősítése, a berendezés helyes működésének, optimális üzemmódjának ellenőrzése, a berendezés tisztítása, MSZ EN :2003 szerinti ellenőrzés (alkatrészek állapota, vezetők megfelelő megválasztása és állapota), a vezetők csatlakozásainak megfelelősségét, a belső huzalozások és csavarkötések ellenőrzése, a csavarkötések szükség szerinti utánhúzása, illetve a hibás vezetékek cseréje, a megfelelő leválasztó- és kapcsolóeszközök meglétét és alkalmas elhelyezését, a működtető mágneskapcsolók ellenőrzése, szükség esetén javítása, a kondenzátorok, transzformátorok teljesítményének műszeres ellenőrzése, biztosítóbetétek ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, a kézi- és az automatikus üzemmódok ellenőrzése, szellőzés működőképességének ellenőrzése, adattábla, kapcsolási rajzok, figyelmeztető feliratok meglétének és megfelelőségének ellenőrzése Szünetmentes berendezés karbantartása évi 1 alkalommal Szünetmentes berendezés: 1 db. EATON 20 kva Általános pormentesítés Csavarok, sorkapcsok, kábelbekötések nyomatékellenőrzése Feszültségszintek, áramfelvételek ellenőrzése Védelmek ellenőrzése Akkumulátorok ellenőrzése Áthidalási idő ellenőrzése Bypass funkció ellenőrzése kimeneti jellemzők trendvizsgálata, analitikus mérés végzése, termikus vizsgálat, hőmérsékletmérés, dinamikus viszonyok vizsgálata, akkumulátor-csoport cellánkénti terheléses vizsgálata a lekapcsolási folyamatban műszeres ellenőrzés végzése, akkucsoport és szünetmentes elosztó leágazásainak műszeres mérése (üzemiállapot-ellenőrzés, visszajelző és diagnosztikai eszközök ellenőrzése), tervek, feliratok ellenőrzése, szükség esetén, pótlása Működési próba Vészvilágítási rendszer központjainak karbantartása évi 2 alkalommal Vészvilágítási központ: 2db CEAG EURO ZB 1/52 3 db CEAG EURO ZB 1/20K a berendezés tisztítása, portalanítása kötőelemek után húzása a készülék hálózati/akku üzem átkapcsolása az elektromos részek és az akkumulátorok a berendezés mechanikai vizsgálata a töltőáram és a töltésszabályozás ellenőrzése akkufeszültség mérése a terhelés kezdetén, ill. a cellafeszültségek mérése. az egész elektronika működőképességének vizsgálata üzemidőtartam ellenőrzése (kapacitás ellenőrzés) a VDE 0108 szerint RWA ablakok és vezérlés karbantartása évi 2 alkalommal RWA központ, működtető nyomógombok, és 4 db szellőztető ablakműködtető szerkezet ablakműködtető szerkezetek karbantartása, ellenőrzése. ablak mechanikák portalanítása, beállítása reteszelő szerkezetek ellenőrzése vezérlések ellenőrzése. végellenőrzés, jegyzőkönyvezés. Az RWA rendszer meghibásodása esetén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Épületfelügyeleti rendszer (BMS) karbantartása évi 2 alkalommal Központ Adatnaplók elemzése A telepített szoftverek és adatállományok ellenőrzése Felhasználói észrevételek ellenőrzése Riport készítés alarm és esemény naplók alapján Szabályozási és vezérlő funkciók működésének ellenőrzése grafikus ábrák alapján Grafikus ábrák módosítása az üzemeltetés jelzése és jóváhagyása alapján, amennyiben ezen módosítások nem haladják meg a meglévő grafikus állomány 5%%-át Kommunikációs és egyéb kábelek rögzítéseinek ellenőrzése Diagnosztikai programok lefuttatása Kommunikáció ellenőrzése Távfelügyelet ellenőrzése Automatikus szabályozókészülékek és tartozékaik, DDC alállomások, ki- és bemeneti kártyák, ki- és bemeneti modulok Alállomás alapvető funkcióinak ellenőrzése Alállomás adatállományainak ellenőrzése Az alkalmazási program, a szabályozó- és vezérlőkörök paramétereinek ellenőrzése, beállítása Kézi-0-automata kapcsolók működésének ellenőrzése Kapcsolási feszültségszintek ellenőrzése Működtető relék működésének ellenőrzése Tűztabló(k) és más kezelő berendezések, kijelzők A kijelzők szoftver-adatpontjainak ellenőrzése Működés (kapcsolás, beállítás, kommunikáció) ellenőrzése Rendszerek funkciótesztjei tűztablóról felügyeleti központba való visszajelzések tesztjei. Automatika műszerezés (különösen érzékelők, kapcsoló típusú érzékelők, szelepek, szelep- és zsalumozgató hajtóművek) A fedelek, tokozatok épségének és rögzítéseinek ellenőrzése A fix beállítást igénylő eszközök beállításainak ellenőrzése Nyomásérzékelők és nyomáskapcsolók nyomáskivezető csonkjainak ellenőrzése Érzékelők sértetlenségének ellenőrzése, a mért érték ellenőrzése Kazánházi gázérzékelők negyedévenkénti ellenőrzése Kapcsoló típusú érzékelők működésének, kapcsolási pontjának ellenőrzése Hajtóművek működésének ellenőrzése Szelephajtóművek, illetve szelepszárak kenése Eszközök elektromos csatlakozásainak ellenőrzése Eszközök tisztítása, portalanítása Erőátviteli és automatika kapcsolószekrények Erőátviteli biztonsági reteszelések működésének ellenőrzése Motorindítások ellenőrzése Fogyasztók üzemi áramának mérése Vezetékcsatlakozások ellenőrzése és szükség szerinti utánhúzása Relék, mágneskapcsolók működésének ellenőrzése, mérése Biztosítókészülékek kioldási paramétereinek ellenőrzése Relék, mágneskapcsolók működésének ellenőrzése, mérése Kapcsolók működésének ellenőrzése, mérése Frekvencia váltók működésének ellenőrzése Kábelezés és bekötések Kábelek és kábeljelölések épségének ellenőrzése Kábelek és kábeltartó-szerkezetek rögzítésének ellenőrzése Az épületfelügyeleti rendszer meghibásodása esetén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Tűzjelző rendszerkarbantartása évi 2 alkalom Tűzjelző berendezés - SD3 tűzjelző rendszer + MapSkit grafikus felügyelet Tűzjelző napló ellenőrzése, a karbantartás során tapasztaltak jegyzőkönyvezése Perifériák ellenőrzése A füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, a címek helyességének ellenőrzése. A hőmaximum és hősebesség érzékelők próbája a hőmérséklet növelésével. A címek helyességének ellenőrzése. Kézi jelzésadók próbája, a címek helyességének ellenőrzése. A szirénák működőképességének próbája A fényjelzők működőképességének próbája. Központ ellenőrzése Az érzékelők elszennyeződésének várható időpontjának megállapítása. Táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása. Akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával. Huroktesztelések. Vonali feszültség ellenőrzése méréssel. Funkcionális tesztelés. Minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása illetve riasztás szimulációjának elvégzése. A kijelző egység működésének ellenőrzése. A belső menü rendszer lekérdezése: Pontos idő, projekt és szöveg program. Távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése. A bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével. A nyomtató tesztelése. Szükség szerint papír és nyomtatószalag csere. A riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése. Tűz és hibaátjelzés próbája. Végellenőrzés jegyzőkönyvezés. A tűzjelző berendezés meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást CO gázveszély jelző rendszer karbantartása évi 2 alkalom Épület felügyeleti naplóban rögzített esetek vizsgálata, a karbantartás során tapasztaltak jegyzőkönyvezése Perifériák ellenőrzése A Co érzékelők elektronikus tesztelése, próbája, ellenőrzése a címek helyességének. Kézi jelzésadók próbája, a címek helyességének ellenőrzése. A fényjelzők működőképességének próbája. Központ ellenőrzése Az érzékelők elszennyeződésének várható időpontjának megállapítása. Táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása. Huroktesztelések. Vonali feszültség ellenőrzése méréssel. Funkcionális tesztelés. Minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása illetve riasztás szimulációjának elvégzése. A kijelző egység működésének ellenőrzése. A belső menü rendszer lekérdezése: Pontos idő, projekt és szöveg program. A bemeneteket próbája a jelzőkontaktusok működtetésével Végellenőrzés jegyzőkönyvezés. A CO gázveszély jelző berendezés meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Videó megfigyelő rendszer karbantartása évi 1 alkalommal Videó megfigyelő központ ellenőrzése, portalanítása, bekötések ellenőrzése. Kamerák tisztítása beállítása, tápegységek ellenőrzése. Monitorok tisztítása ellenőrzése Kamera Rackek tisztítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés. A video megfigyelő rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Behatolásjelző rendszer karbantartása évi 1 alkalommal Riasztó központok tisztítása ellenőrzése Hibajelzések kiolvasása. Érzékelők tisztítása, beállítása, ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés A behatolás jelző rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Hangosítás karbantartása évi 1 alkalommal Hangközpont ellenőrzése, tisztítása, csatlakozások vizsgálata. Bemondó egységek tisztítása, ellenőrzése. Hangszórók tisztítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés A hangosító rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Parkolástechnikai rendszer karbantartása évi 4 alkalommal Parkolástechnikai rendszer: Skidata kártyakiadó- és olvasó egységek Kártyavezető pálya tisztítása, helyzetérzékelők tisztítása, kártyaadagoló egység, kijelző és nyomógombok, burkolat tisztítása belső kábelezés, csatlakozók ellenőrzése Sorompók véghelyzet kapcsolók tisztítása, a kar rögzítő csavarjainak ellenőrzése, a hajtókar, a feszítő rugó és a rúd csapágyainak ellenőrzése, a kar megfelelő mozgásának ellenőrzése, beállítások burkolat és kar tisztítása Vezérlő elektronikák vezérlő egységek burkolata, kezelőszervek kijelzők tisztítása, vezérlő kábelek és csatlakozók állapotának ellenőrzése a beállítható paraméterek ellenőrzése, és szükség esetén pontosítása járműérzékelők ellenőrzése Számítógépes munkaállomás beállítható műszaki jellemzők ellenőrzése, kábelek és csatlakozók ellenőrzése, mechanikák ellenőrzése, burkolatok tisztítása szünetmentes tápegység ellenőrzése, tápegység és processzorhűtő ventilátor csapágyainak ellenőrzése, pormentesítés Kábelhálózat kábelek burkolatának és a toldások, valamint a sorkapcsok állapotának ellenőrzése a kötőszekrényekben Fizető automata kártyavezető pálya tisztítása, helyzetérzékelők tisztítása, kártyaadagoló egység, kijelző és nyomógombok, burkolat tisztítása belső kábelezés, csatlakozók ellenőrzése érmevezetők, érmeszelektor tisztítása, ellenőrzése, bizonylat nyomtató beállítása, tisztítása mechanikai alkatrészek, zárak ellenőrzése, kopások vizsgálata, bankjegyolvasó tisztítása, kijelző kábeleinek ellenőrzése, kontraszt esetleges után állítása bankjegyolvasó tesztelése A parkolástechnikai rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást WIFI karbantartása évi 2 alkalommal A WIFI rendszer elemei: 1db Wifi hálózatot vezérlő központi cloud router, típusa MikroTik CRS125-24G-1S-IN 2db elosztó router, típusa : MikroTik CRS125-24G-1S-IN 16 db AP antenna, típusa: MikroTik RBMetal2SHPn Rack szekrények A karbantartás során ellenőrizni kell: a routerek megfelelő működését, az AP antennák működését, a beépített eszközök aktuális firmware-t és annak állapotát, szükség esetén a teljes hálózatot frissiteni kell, megnézni az eszközök LOG fájlait és "külső támadás" esetén megtenni a megfelelő intézkedéseket, a teljes területen a jelerősséget és a hálózat stabilitását, biztonsági mentés készítése a CRS-125 routerek beállításairól, illetve az AP-k beállításairól Gépészet Remeha gázkazánok karbantartása évi 2 alkalommal Quintia 85: 2 db, 85 kw Quintia 115: 10 db, 115 kw Teljesítmény-, füstgázelvezetés-, biztonságtechnikai szerelvények ellenőrzése hőmérséklet érzékelők-, kazán modulációs teljesítményszabályozás-, felületi gázégő ellenőrzése szükség esetén a gázégő és kazántűztér tisztítása (sűrített levegővel és vegyszerrel) kötelező éves biztonságtechnikai és energiagazdálkodási vizsgálatok elvégzése (hideg- és melegüzemi vizsgálat mérés - teljesítmény, égőnyomás, füstgázhőmérséklet, füstgáz CO2, CO tartalom, kéménycsonk huzata) biztonságtechnikai vizsgálat, jegyzőkönyvezés szűrők, szelepek, szivattyúk, csőhálózatok ellenőrzése, karbantartása, tisztítása A gázkazánok meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Légtechnikai rendszerek, hűtőgépek, hőszivattyúk karbantartása évi 2 alkalommal Blue Box Omega V Echos 62.2: 2 db ALFA LAVAL szárazhűtő: 2 db Mammoth J270 CCWHC hőszivattyú: 10 db Mammoth WHV parapet hőszivattyú: 11 db Mammoth HHE víz-levegő hőszivattyú: 41 db Mammoth L30H: 7 db Mammoth J 100H: 4 db LENNOX légkezelők: 13 egység Thermozóna AD kapu légfüggöny: 7 db Mitsubishi split klíma: 2 db Samsunkg split klíma: 2 db üzemállapotok ellenőrzése; biztosítékok, villamos bekötések ellenőrzése hálózati feszültség ellenőrzése; áramfelvételek ellenőrzése villamos érintkezők épségének ellenőrzése, javaslat esetleges cseréjére automatika elemek, szabályozók,biztonsági berendezések megfelelő működésének ellenőrzése, esetleges után állítása hűtőközeg körök nyomás- és szivárgás ellenőrzése, szükség szerinti beavatkozások elvégzése ventilátorok működésének ellenőrzése, hőcserélők ellenőrzése szűrők, szelepek, szivattyúk, csőhálózatok ellenőrzése, karbantartása, tisztítása A légtechnikai rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Füstterelő ventilátorok karbantartása évi 2 alkalommal Cyclone 50 füstterelő ventilátor: 2 db Cyclone 100 füstterelő ventilátor: 13 db JET 415 füstterelő ventilátor: 2 db Elszívó vezérlő központ: 1 db Kézi jelzésadók: 7 db automatikák, érzékelők, jelzésadók, távadók ellenőrzése, tisztítása ventilátormotorok próbája, frekvenciaváltók ellenőrzése ventilátorházak ellenőrzése, tisztítása vezérlőközpont portalanítása, kontaktok ellenőrzése, szoftveres ellenőrzés, tesztelés A füstterelő ventilátorok meghibásodása estén a bejelentéstől számított 12 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást SPRINKLER rendszer karbantartása évi 2 alkalommal tűzi víz szivattyú: 2 db nyomásfokozó szivattyú: 1 db zóna riasztószelep: 8 db tűzi víz tartály: 2 db Napi ellenőrzés: üzemállapot - állapotjelző lámpák ellenőrzése Heti ellenőrzés: oltóanyag ellátás szemrevételezése, nyomásérték- és vízszintek ellenőrzése, nyilvánvaló hiányosságok feltárása, fagymentességet biztosító glikol hatásosságának ellenőrzése, próbariasztás ellenőrzése (szelepek nyitásával) Havi ellenőrzések: a heti ellenőrzésen túl a tartalék áramforrás ellenőrzése Negyedéves karbantartás: oltóberendezés általános állapota, oltóberendezés környezetének ellenőrzése, annak működésével összefüggésben, indító-, jelző-, és a kiegészítő berendezések működése, tartalék oltóanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségének ellenőrzése. Szakcég végzi negyedévente: üzemeltetői karbantartási munkák végrehajtását, üzemeltetési napló vezetését, oltóberendezés üzemképességét ellenőrzi működési próbával, és az átjelzéseket ellenőrzi A sprinkler rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 12 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Termelő kutak karbantartása Termelő kút: 2 db., monitoring kút 3 db. Évente 1 alkalommal elvégzendő: teles berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel, működés ellenőrzés, acél és műanyag csővezetékek ellenőrzése (tömítettség, korrózió, rögzítések ellenőrzése, javítása, csőkötések ellenőrzése, után húzása) Évente 2 alkalommal elvégzendő: ellenőrizni, korrigálni a rendszerek nyomását, töltési térfogatát, a kutakban elhelyezett DATAQUA adatgyűjtők kiolvasása havonta elvégzendő feladat: üzemi mérése végzése, búvárszivattyúk ellenőrzése Egyéb gépészeti berendezések karbantartása évi 2 alkalommal Condair Defensor Mk5 típ. gőznedvesítő 2db Sepurator 90 Puralift olajfogó 1db Purator Ecolip zsírfogó 2db WILO TMV EMU Drainlift szennyvíz átemelő 7db RC 1100 hulladék tömörítő gép 1db mechanikus alkatrészek ellenőrzése, kenése, beállítása forgó alkatrészek, motorok ellenőrzése, esetleges után állítása, kenése elektronikus és vezérlés ellenőrzése, tesztelése 3.3. Építészeti karbantartások Árnyékolók karbantartása évi 1 alkalommal A létesítmény rendezvénytermében kiépített KRÜLLUNG SOLONIA AL300-AF-190 típusú, motoros mozgatású, belső téri, sajtolt alumínium nagylamellás árnyékolók évenkénti egyszer történő karbantartása az alábbiak szerint: Az árnyékolók típusa és mennyisége: Krüllung Solonia AL-3000-AF190 belső téri mozgatható nagylamellás árnyékoló, 76 mező, 76 motor, 987 lamella, 1974 db csapágyazási pont, 76 db motorvezérlő, 2 db fényérzékelő állomás, 2 db vezérlő központ A karbantartási szerződés tárgyát képező tevékenységek elemenként a következők: padlóburkolat levédése textíliával és OSB táblával a munkavégzéssel érintett részeken, dupla széles guruló állványzat építése, fokozatos alakítása a belső tér változó geometriájának figyelembevételével, csapágyazási pontok alkatrészek átvizsgálása hallás és szemrevételezés útján (1974 db csapágyazási pont, 3948 db ellenőrzési pont), milliméter pontos utánállítás, csapágyazási rögzítési pontok átvizsgálása (15794 db ellenőrzési pont), csavarok utánhúzása, tolórudazat-lamella kapcsolódási pont megfelelő helyzetének vizsgálata (1991 db), szükség szerinti újraállítása, apró alkatrészek cseréje anyaggal együtt, motorok (76 db) működéspróbája hallás és szemrevételezés útján, végállások ellenőrzése, szükség szerint utánállítása, belső térben lévő elektromos kábelcsatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése, esetleges sérüléseinek jelzése, vezérlési elemek - motorvezérlők (76 db), fényérzékelő állomások (2 db), vezérlő központok (2db) és bekötési pontjainak ellenőrzése szemrevételezés útján, szoftveres ellenőrzés, frissítés, központi vezérlésről történő csatornánkénti próbaműködtetés, rendszerteszt. Az árnyékolók meghibásodása estén a bejelentéstől számított 48 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Automata tolóajtók karbantartása, évente 2 alkalommal 14db DORMA típusú, keret nélküli, függesztett, mozgásérzékelővel ellátva, automata működtetésű tolóajtó, anyaga rozsdamentes acél és edzett biztonsági üveg. A karbantartási szerződés tárgyát képező tevékenységek elemenként a következők: biztonsági- és vezérlőeszközök ellenőrzése, rögzítő elemek rögzítésének ellenőrzése, futóművek tisztítása és utánállítása, hajtóművek tisztítása, bordásszíj és zárszerkezet ellenőrzése és utánállítása, gumikötél kopásának ellenőrzése, futásának utánállítása, nyitási és csukási sebességek ellenőrzése, ajtószárny rögzítők ellenőrzése, vésznyitás funkció ellenőrzése, akku vizsgálata, ajtó- és ablakszárny könnyen mozgásának ellenőrzése, alsó vezetők ellenőrzése és utánállítása, általános beszabályozási feladatok elvégzése, üzemmódok ellenőrzése, kenőanyagok és tisztítószerek rendelkezésre állítása, ellenőrző matricák felragasztása, ellenőrző füzet folyamatos vezetése, kopó alkatrészek cseréje. Az automata tolóajtók meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Kül- és beltéri nyílászárók karbantartása A létesítmény kül- és beltéri nyílászárónak félévente történő karbantartása és havonta történő ellenőrzése (ami a redőnykapuk estén kiegészül évente 1 alkalommal történő felülvizsgálattal) az alábbiak szerint: A nyílászárók típusa és mennyisége: 38 db elektromos üzemmódú, redőnyszekrényes perforált redőnykapu 9 db kétszárnyú hanggátló ajtó (rendezvényterem) 14 db egyszárnyú alumínium ajtó 17 db kétszárnyú alumínium ajtó 22 db 4 tagú alumínium harmonika ajtó 50 db alumínium bukó vagy bukó-nyíló, egy- vagy kétszárnyú ablak A féléves karbantartás fázisai: a mozgó alkatrészek, vasalatok tisztítása (pl. sűrített levegővel), pántok, zárszerkezetek olajozása (a gyártó által előírt anyaggal), tömítőgumik szilikon tartalmú spray-vel történő ápolása, a zár működésének ellenőrzése (szükség szerint kenőanyag használata), alkatrészek rögzítettségének ellenőrzése (pl.: kilincs, ajtócsukó, pántok), hézagok ellenőrzése, beállítások, rögzítő elemek utánhúzása, ajtócsukó finombeállítása, süllyedő küszöb beállítása, redőnykapuknál a mozgó elemek (kapcsok) kenése, vezetősínek kenése, kapulapok tisztítása, elektromos vezetékek ellenőrzése, tisztítása, önműködő tolóajtók gyártói előírás szerinti karbantartása, valamennyi meghibásodás felderítése és a szükséges javítások megállapítása. A felsorolt karbantartási fázisok csak tájékoztató jellegűek, azok a különböző nyílászáró szerkezeteknél eltérőek lehetnek. A karbantartást szakképesítéssel rendelkező, a technológiában járatos szakemberekkel kell elvégezni. A havonta történő ellenőrzés tartalma: havonta ellenőrizni kell az önműködő tolóajtók, a kültéri alumínium ajtók, valamint a rendezvényterem hangátló ajtóinak megfelelő működését. Redőnykapuk évente történő felülvizsgálatának tartalma: érintésvédelmi mérések készítése, gyártói felülvizsgálat, amelysorán tételes jegyzőkönyv készül, mely minősíti a kapuk állapotát és meghatározza a szükséges javításokat. A kül- és beltéri nyílászárók karbantartását a helyszíni lakatos szakmunkás végzi, aki a meghibásodás észlelésétől számított 24 órán belül megkezdi a javítást Tűzgátló és füstgátló ajtók karbantartása: A létesítmény területén beépített tűzgátló és füstgátló ajtók rendszeres félévente történő karbantartása és havonta történő ellenőrzése az alábbiak szerint: Karbantartási mennyiségek: 65 db tűzgátló / füstgátló egyszárnyú ajtó 31 db tűzgátló / füstgátló kétszárnyú ajtó 1 db tűzgátló függönykapu 2 db kétszárnyú tűzgátló kapu 2 db kétszárnyú tűzgátló kapu, benne 2-2db egyszárnyú tűzgátló ajtóval 1 db tűzgátló tolókapu, benne 1 db nyílószárny A féléves karbantartás fázisai: az ajtólap, tok és rögzítések ellenőrzése mechanikai sérülések szempontjából, a zár működésének ellenőrzése (szükség szerint kenőanyag használata), zárnyelv felületének bevonása kenőanyaggal, kiegészítő alkatrészek rögzítettségének ellenőrzése (pl.: kilincs, ajtócsukó, pántok), beállítások (pl. tengelykapcsolók, rögzítő elemek utánhúzása, pántcsapok és csapágygyűrűk zsírozása, hézagok ellenőrzése, hőre duzzadó tömítés sértetlenségének ellenőrzése, javításhoz vagy az alkatrészek cseréjéhez a gyártó eredeti alkatrészeinek felhasználása, szennyeződések durva takarítása, valamennyi meghibásodás felderítése és a szükséges javítások megállapítása, a karbantartást igazoló matrica elhelyezése. A havonta történő ellenőrzés tartalma: ellenőrizni kell a tűzgátló és füstgátló ajtók, kapuk, függönyök önműködő csukódását, az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell (ellenőrzési napló), az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságok, hibák javításáról soron kívül árajánlatot kell adni, megrendelés esetén a javítást soron kívül el kell végezni, amit írásban is igazolni kell. A karbantartásokat a jogszabályi előírások betartásával, valamint a gyártók működési és karbantartási leírásainak figyelembevételével, a jogszabályban előírt a karbantartás elvégzéséhez szükséges szakképesítést igazoló szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező, a technológiában járatos szakemberekkel kell elvégezni. A javítást vagy az alkatrészek cseréjét a gyártó eredeti alkatrészeinek felhasználásával kell elvégezni. A tűzgátló és füstgátló ajtók meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Takarítási feladatok Takarítási mennyiségek: 1. Közlekedők: 3800 m2, Üvegfelületek (üvegfalak, üvegajtók, ablakok stb.): Vizesblokkok: 400 m2 3. Lépcsőházak: 1000 m2 4. Teremgarázs: 7100 m2 5. IV. ép. 1. emeleti iroda: 350 m szinti üzemeltetés: 180 m2 7. Üzemeltetői raktárak: 300 m2, gépházak: 1600 m2 8. Hulladékkezelő: 80 m2 9. Liftek: 4db személyfelvonó, 1db 3850kg-os teherfelvonó, 2db 100kg-os kis teherfelvonó 10. Mozgólépcsők: 6db 11. Rendezvénytermek: 3550 m2 12. Külső: 3260 m2, hó eltakarítás: m2 13. Héjszerkezet belső: 4565 m2 14. Átrium héjazat: 2020 m2, átrium palatető: 1150 m Közlekedő területeken 1.a. heti hét alkalommal végzett tevékenységek : teljes terület seprése, beleértve a szélfogókban elhelyezett lábtörlőket is, hidegburkolatú területek gépi takarítása, Junckers parketta burkolatú területek kézi takarítása (gyártói által ajánlott technológiával), a 2. és 3. emeletre vezető lépcsők felmosása, korlátok, párkányok portalanítása, letörlése, korlátok üvegfelületéről napi szennyeződés eltávolítása, kilincsek, kapcsolók letörlése, pókhálók leszedése. ajtók portalanítása, szükség esetén lemosása, padok, szemetes edények, pult és pillérek, oszlopok vízszintes felületeinek portalanítása, szemetesek ürítése, szemeteszsákok cseréje (szemeteszsákok Megrendelő által biztosítva.), szemét gyűjtőhelyre szállítása. 1.b. üvegfelületek tisztítása (korlátok, portálok közlekedő felőli oldala, szélfogók) heti egy alkalommal üvegezett felületek fém és üveg részeinek mosószeres tisztítása Vizesblokkokban heti hét alkalommal végzett tevékenységek : hideg burkolatok fel- ill. lemosása, WC fülkék és üveg válaszfalak lemosása, tükrök tisztítása, bútorok, berendezési tárgyak vízszintes felületeinek portalanítása, mosdók, WC-k tisztítása, higiéniai anyagok utántöltése, szemetesek ürítése, szemeteszsákok cseréje, szemét gyűjtőhelyre szállítása Lépcsőházakban heti hét alkalommal végzett tevékenységek: hideg burkolatok seprése, hidegburkolat felmosása, korlátok portalanítása, szükség esetén lemosása, pókhálók leszedése Teremgarázsban heti hét alkalommal végzett tevékenységek: teljes területen darabos szemét összegyűjtése, pókhálók leszedése, szemetesek ürítése, szemeteszsákok cseréje, szemét gyűjtőhelyre szállítása, teljes terület gépi tisztítása IV. épület 1. emelet irodai területének heti öt alkalommal történő takarítása (tárgyalók, irodák, teakonyha, vizesblokk, galéria) a teljes felület porszívózása. párkányok portalanítása, letörlése, kilincsek, kapcsolók letörlése, pókhálók leszedése. ajtók portalanítása, szükség esetén lemosása, szemetesek ürítése, szemeteszsákok cseréje, szemét gyűjtőhelyre szállítása, hideg burkolatok seprése, hidegburkolat felmosása, tükrök tisztítása, bútorok, berendezési tárgyak vízszintes felületeinek portalanítása, letörlése nedves ruhával, higiéniai anyagok utántöltése, mosdók, WC-k tisztítása IV. épület - 1. szinti üzemeltetési terület heti hét alkalommal történő takarítása (irodák, közlekedő területek, vizesblokkok) a teljes felület porszívózása, párkányok portalanítása, letörlése, kilincsek, kapcsolók letörlése, pókhálók leszedése. ajtók portalanítása, szükség esetén lemosása, szemetesek ürítése, szemeteszsákok cseréje, szemét gyűjtőhelyre szállítása, hideg burkolatok seprése, hidegburkolat felmosása, tükrök tisztítása, bútorok, berendezési tárgyak vízszintes felületeinek portalanítása, letörlése nedves ruhával, higiéniai anyagok utántöltése, mosdók, WC-k tisztítása Üzemeltetői raktárak, gépházak és egyéb technikai helyiségek heti egy alkalommal történő takarítása : Helyiségek felsöprése, felmosás és pókháló leszedés szinten lévő hulladékkezelő heti hét alkalommal történő takarítása (hulladéktároló helyiségek, vizes blokk, kuka mosó helyiségek) Helyiségek felsöprése, felmosása, fertőtlenítése és pókháló leszedés, Vizesblokk takarítása, mint a 6. pontnál Liftek takarítása heti hét alkalommal Liftfülkék seprése, felmosása, falburkolatok és tükrök tisztítása, ajtók letörlése Mozgólépcsők takarítása a. heti hét alkalommal Mozgólépcső kilépők, üvegkorlátok és gumi fogódzó tisztítása. b. évi egy alkalommal mozgólépcső gépi tisztítása HEFFTER típusú vagy azzal egyenértékű mozgólépcső tisztító géppel Rendezvénytermek és kapcsolódó helyiségeinek eseti takarítása I.em.-i sz. terem (ipari parketta takarítása gyártó által ajánlott takarító szerekkel) II.em.-i rendezvényterem (ipari parketta takarítása gyártó által ajánlott takarító szerekkel) a kapcsolódó mosogató, tálaló helyiségekkel, a fogadó tér és a WC csoport helyiségeivel III. em.-i fogyasztótér az öltöző helyiségekkel és a WC csoport helyiségeivel IV. em.-i tetőterasz (seprés, szemét összegyűjtése, faburkolat takarítása a gyártó által ajánlott takarító szerekkel). Az elvégzendő munkák részletezése azonos az 5. pontban felsoroltakkal Külső területeken heti hét alkalommal takarítási feladatok: külső járdák, térburkolatok, a bérleményi teraszok közül a bérbe nem adottak burkolata, út és parkoló takarítása sepréssel, szükség szerint vízsugaras lemosással, szemetesek, hamutartók ürítése, szemét összegyűjtése a Bálna teljes külső területén(burkolt és kavicsolt felületek, zöldfelületek, lépcsők), lombhullás esetén lombok összeszedése, szemetes gyűjtőedények takarítása, fertőtlenítése. Külső területek burkolt felületein hóeltakarítás, közlekedő útvonalain síkosság mentesítés eseti elszámolással Héjszerkezet belső takarítása a III.b. épületben havi egy alkalommal: Üvegfelületek, alumínium panelfelületek, tartószerkezetek árnyékoló szerkezetek portalanítása, lemosással történő takarítása Átrium héjazati tetőfelületének az I., II. és a III.a. épületben (üveg, alumínium, acél tartószerkezet) és a palatetők belső oldali felületének takarítása évi egy alkalommal: Üvegfelületek, alumínium panelfelületek, tartószerkezetek, palatető portalanítása, lemosással történő takarítása. Egyéb információk: A III. Takarítási feladatok táblázatban szereplő feladatok mennyiségétől/gyakoriságától Ajánlatkérő Ajánlattevő előzetes tájékoztatása alapján eltérhet. A takarítási munkák kiterjednek a Bálna épület közös használatú területeinek, üzemeltetési területeinek, parkolóinak, a tetőkertnek valamint a külső területeknek a tisztán tartására. A takarítási munkákat a Bálna nyitvatartási idején kívül kell végezni. A nyitva tartás a következő: hétfő - csütörtök 10:00-20:00 óra péntek - szombat 10:00-22:00 óra vasárnap 10:00-20:00 óra Nyitvatartási időben helyszíni takarítói ügyeletet kell biztosítani az épület folyamatos, magas színvonalon történő üzemeltetésének, valamint a kereskedelmi tevékenység és a látogatói forgalom zavartalan biztosítására: passzázsok felmosása, szemetes edények ürítése, közös használatú illemhelyiségek rendszeres tisztántartása, a bejáratok, a mozgólépcsők és a liftek, az árufeltöltő folyosók tisztán tartása, havária események kezelése. Az üres bérlemények takarítása az ügyeletes takarító feladata: seprés, párkányok portalanítása, portálok belső oldalainak lemosása, külső homlokzati üvegfelületek lemosása, havi 1 alkalommal. Az üres bérlemények takarítása végezhető munkaidőben, azonban ezt a tevékenységet az épület zavartalan működésének biztosításával kell végezni. A Bálna zárva tartási napjain takarítási feladat nem számolható el (kivéve hóeltakarítás). A takarító személyzet raktára, öltözője és tartózkodója a , , és sz. helyiségekben biztosított. Az FKF Zrt. által biztosított 1,1 m3-es hulladékgyűjtő edények havi 1 alkalommal történő kimosása, valamint a szolgáltató ürítési gyakorisága szerint a gyűjtőedények kihelyezése és behelyezése a -1 szinti hulladéktárolóba Ajánlattevő feladata. A hulladéktárolóban működő hulladéktömörítő kezelése Ajánlattevő feladata. A létesítményben a papírhulladékot szelektíven kell gyűjteni, és az elszállítása is szelektíven történik. A szelektív hulladékgyűjtés is Ajánlattevő feladata. A higiéniai anyagokat a Megrendelő folyamatosan biztosítja: WC papír, folyékony szappan, papír kéztörlők, szemeteszsákok. Ajánlatkérő számolótáblában opciós árakat kér megadni a higiéniai anyagok beszerzésére. A tisztítószerek beszerzése a Vállalkozó feladata. A bérbe adott bérlemények teljes területét, beleértve a csatlakozó teraszokat is, valamint a portálok belső felületét a bérlő takarítja. Az összegyűjtött szemetet az épület -1. szintjén lévő, számú helyiségbe kell szállítani. A hó eltakarítási munkákat a külső területek burkolt felületein, a síkosság mentesítést a közlekedési útvonalakon szükséges elvégezni. A munkákat az időjárási körülmény jelentkezését követő 1 órán belül meg kell kezdeni. A tényleges munkavégzés eseti elszámolással, az ajánlatban megadott egységárakkal történik. Az ajánlatban meg kell határozni a rendezvényekhez tartozó takarítási szolgáltatás óradíjait ügyeletes takarító biztosítására és rendezvény utáni takarításra. A rendezvények utáni végtakarítás BFVK Zrt.-n keresztül történő megrendelése a rendezvényszervezőknek kötelező, az ügyeletes takarítás megrendelése viszont nem. A munkák számlázás a BFVK Zrt-n keresztül történik. BFVK Zrt. minimum 48 órával a rendezvények megkezdése előtt tájékoztat a szükséges takarításokról. Az árajánlat kalkulálásához mellékeljük az épületek alaprajzait és metszeteit valamint a főbb takarítási mennyiségeket. Az árajánlatot a csatolt táblázat kitöltésével kell elkészíteni Kertészeti fenntartás A kertészeti feladatok tárgya a Bálna külső területeinek és beltéri nővényeinek gondozása az alábbiak szerint: Karbantartási mennyiségek: gyepfelület 421,56m2 növényfelület 601,60m2 talajtakaró 529,40m2 sövény 242,50m2 kavicsfelület 329,80m2 beltéri dézsás növény 51db Kilátó Terasz virágládái 4db öntözőrendszer 1 egység Külső területek gondozása V. - IX. hóban havi 4x-i tevékenységek pázsit felület kaszálása V. - IX. hóban havi 1x-i tevékenységek cserje, talajtakaró, évelő, sövény, gyomlálása, kapálása planténerek gyomlálása, kapálása sövény nyírása fenyőkéreg rendezése, zöld felület takarítása díszfák tányérozása, gyomlálás, kapálás, zöldfelület takarítása öntözőrendszer ellenőrzése, szükség szerinti átállítása kavicsfelület gyomlálása X. hóban havi 8x-i tevékenységek őszi lomb gyűjtése X. hóban havi 4x-i tevékenységek pázsit felület kaszálása, gyűjtéssel X. hóban havi 1x-i tevékenységek cserje, talajtakaró, évelő, sövény, gyomlálása, kapálása planténerek gyomlálása, kapálása, elvirágzott részek leszedése, tisztítása, díszfák tányérozása, gyomlálás, kapálás, zöldfelület takarítása, öntözőrendszer ellenőrzése, öntözési idő állítása, lezárás, víztelenítés, kavicsolt terület gyomtalanítása. XI. hóban havi 8x-i tevékenységek őszi lomb gyűjtése XI. hóban havi 1X-i tevékenységek pázsit felület téli tápozása műtrágyával, őszi lomb gyűjtése, évelők visszavágása, cserje, sövény metszése, alakítása, zöldfelület takarítása. Beltéri dézsás növények gondozása öntözés, tápoldatozás, metszés és egyéb szükséges munkák a növények jó állapotban tartásához szükséges gyakorisággal. Kilátó Terasz virágládái virágládákban lévő növények öntözése, tápoldatozása, metszése és egyéb szükséges munkák a növények jó állapotban tartásához szükséges gyakorisággal. Külön soron kérjük szerepeltetni a következő tételek opciós árát, melyek nem képezik a rendszeres karbantartás tárgyát, azok külön megrendeléssel kerülnek lehívásra: egynyári növények ültetése Ft/db kipusztult növények pótlása : cserje, sövény, évelő növények, fák, talajtakarók fenyőkéreg pótlása beltéri növények pótlása Egyéb információk: Az árak tartalmazzák a keletkező zöldhulladék elszállítását a munkavégzés napján. A zöldhulladék a helyszínen nem tárolható. A dokumentációhoz csatolásra kerül a Bálna növénykiültetési megvalósulási terve valamint az automata öntözőrendszer megvalósulási terve. A kertészeti munkák részben közterületen történnek Kártevő-mentesítés: A m2 alapterületű létesítmény negyedéves gyakorisággal történő kártevő-mentesítés az alábbiak szerint: A kártevő-mentesítési munkát a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998 (VI.3) NM rendelet 39 (1) bekezdése alapján az Országos Epidemiológiai Központ (OEK) által kiadott Tájékoztató az engedélyezett irtószerekről és az egészségügyi kártevők elleni védekezés szakmai irányelveiről című, hatályban lévő kiadványban meghatározottak szerint kell végezni A munka tartalmazza: Az irtási feladatok ellátását, különös tekintettel a fertőzött gócokra, az újrafertőződés elkerülése érdekében. A rágcsálóirtást. A védekezés tárgyát képező rágcsálók: házi egér, mezei egér, vándorpatkány. Zárt műanyag szerelvények elhelyezése, biztonságos és szóródás mentes irtószerrel való feltöltése az épület körül, illetve az épületen belül. A negyedéves kontrol során a kihelyezett szerelvények irtószerrel való feltöltése, a tapasztalat dokumentálása, fertőzöttség esetén az irtás elvégzése. A rovarirtást. A védekezés tárgyát képező rovarok: rejtett életmódú, közegészségügyi és higiénés szempontból ártalmas csótányfajok. Csótányok jelenlétének, illetve a fertőzöttség mértékének kimutatására szolgáló, irtószermentes, ragasztós rovar-monitoring csapdák elhelyezése, valamint permetezés illetve kényesebb helyeken csótányirtó gél alkalmazása a veszélyeztetett raktárak, tárolók, vizes helyiségek közelében. Az irtási tevékenység megfelelő dokumentálását, az alkalmazott készítmények, irtószerek biztonsági adatlapjának, a tevékenységi engedélyek, a felelősségbiztosítás, a rágcsáló- és rovarirtási térkép, valamint minőségbiztosítási tanúsítványok, stb. másolatának átadását. A munkavégzési időpontok egyeztetését, a megrendelői igényekhez alkalmazkodó munkavégzést. Teljes körű tájékoztatást a kártevő-mentesítésről, a szükséges óvintézkedésekről. Nyilvántartás vezetését az irtószer fogyásáról. Hirdetmény típusa: További információ, befejezetlen eljárás vagy korrigendum/eu/ EUHL

3 Eljárás fajtája: Tárgyalásos Közzététel dátuma: Iktatószám: 20980/2015 CPV Kód: ; ; Ajánlatkérő: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Teljesítés helye: Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: Nyertes ajánlattevő: Ajánlatkérő típusa: true Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: EURÓPAI UNIÓ Az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítő Kiadványa 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) Információ és on-line formanyomtatványok: TOVÁBBI INFORMÁCIÓT TARTALMAZÓ HIRDETMÉNY, BEFEJEZETLEN ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓ VAGY KORRIGENDUM Figyelmeztetés: Amennyiben a módosított vagy hozzáadott információ az eredeti ajánlati felhívásban szereplő feltételek alapvető módosulását eredményezi, az egyenlő bánásmód elvének, valamint a beszerzés versenyképessége céljának figyelembevételével szükség lehet az eredetileg kitűzött határidők módosítására. I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) Név, cím és kapcsolattartási pont(ok) Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Nemzeti azonosító (ha ismert): AK16428 Postai cím: Attila út 13/a Város: Budapest Postai irányítószám: 1013 Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): Járai Szabolcs mérnökiroda vezető Címzett: Járai Szabolcs mérnökiroda vezető Telefon: Fax: Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): I.2) A BESZERZÉST ESZKÖZLŐ TESTÜLET TÍPUSA Ajánlatkérő (a 2004/18/EK irányelv hatálya alá tartozó szerződések esetében) x 3

4 Ajánlatkérő (a 2004/17/EK irányelv hatálya alá tartozó esetekben Egyes ágazatok ) II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) Vállalkozási szerződés Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetésére, karbantartására és takarítására irányulóan II.1.2) A szerződés vagy a beszerzés(ek) tárgya, mennyisége (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően) 1. A Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ bemutatása A Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. üzemelteti és hasznosítja a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központot. A több mint m2-es Duna-parti létesítmény vendéglátó és kereskedelmi egységeknek, valamint különféle kulturális programoknak ad otthont. A Bálna rendezvényközpontként is funkcionál, az erre a célra kialakított 1000 fős rendezvényterem, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló helyiségek, a 3. emeleti rendezvénytér, valamint az egyedülálló kilátást nyújtó tetőterasz céges rendezvények, fogadások, konferenciák, sajtótájékoztatók és még sok más nyilvános és zártkörű esemény helyszínéül szolgál hétről-hétre. A létesítmény a Közraktárak épületegyüttes helyén, a régi épületek megtartásával között épült. A hivatalos megnyitásra november 8-án került sor. Az épület 5 egységre bontható. Az I. és II. épület a Duna, illetve a Közraktár utca felőli régi épületek, közöttük helyezkedik el a III/A jelű új épületrész, amit az épület keresztirányú dilatációja választ el a III/B épületrésztől, ez a Bálna ún. fejrésze. A IV. jelű épület külön álló, nem teljes hosszában megtartott régi közraktár épület, amit a felszín alatti 2 szint mélygarázs (összesen 250 férőhely) köt össze az épület többi részével. Az épület legmélyebb pontja a -3 szinti gépházi terület, itt találhatóak többek közt az épület hűtési-fűtési rendszerét adó hőszivattyúk is. Az épület legmagasabb pontja a 4. emeleti tetőterasz és külső gépház. A régi épületrészek alagsor, földszint, emelet és tetőtéri gépházból állnak. Az épület jelenlegi nyitvatartási rendje: Hétfőtől csütörtökig: 10:00-20:00 Péntek, szombat: 10:00-22:00 Vasárnap: 10:00-20:00 Az épület földszinti közlekedő területe - a vendéglátó helyiségek jobb megközelíthe-tőségének érdekében - minden nap éjfélig tart nyitva. A parkoló 0-24 órás üzemben működik 2. Üzemeltetési feladatok Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő vagyonkezelésében lévő Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ és külső területei, valamint a Központ épületei és berendezéseik, külső környezetük műszaki üzemeltetésének folyamatos ellátása, amely során az épületeket és berendezéseiket olyan műszaki állapotban kell tartani, hogy függetlenül a külső hőmérsékleti adottságoktól, a kulturális rendezvények-, kiállítások bonyolítására, és irodai munkavégzésre alkalmas állapot, előírásoknak megfelelő körülmények (tűzvédelmi-, munkavédelmi-, 4

5 biztonságtechnikai-, közegészségügyi-, komfort, hőmérséklet, légcsere) folyamatosan biztosítva legyenek. A feladatok elvégzése során Ajánlattevő törekszik a költséghatékonyság elvének megtartására. A gépek és berendezések rendeltetésszerű működtetése, használata mellett be kell tartani az adott berendezés gépkönyvében foglalt utasításokat. Ajánlattevő köteles betartani az épület házirendjét Alapfeladatok: Fűtés- és melegvíz szolgáltatás: a hőszivattyús rendszerek, és központi fűtő-berendezések, hőközpont szakszerű üzemeltetése, fűtési és melegvíz hálózatok kezelése, karbantartása és javítása. Gyengeáramú rendszerek, épületfelügyeleti rendszer és kamerarendszer üzemeltetése. Vízellátás: ivóvíz-, tűzi víz-, hálózat és berendezések üzemeltetése a közegészségügyi élőírások maradéktalan teljesítésével, a rendszerek ellenőrzése, kezelése, karbantartása és javítása. Szennyvízkezelés: kommunális szennyvíz elvezető hálózatok, talajvíz elvezető hálózatok, műtárgyak kezelése, ellenőrzése, tisztítása. Áramellátás: elektromos (erőátviteli-, világítási-, ill. vezérléstechnikai) hálózatok, elosztó és kapcsolószekrények kezelése, fázisjavítók, központi villamos készülékek üzemképességének ellenőrzése, üzemének biztosítása. Lég- és klímatechnika: központi és helyi légtechnikai és klímatechnikai berendezések kezelése, ellenőrzése, hőszivattyús, klímatechnikai, és légtechnikai hálózatok, rendszerek tisztítása, ellenőrzése, kezelése, szükség szerinti szabályozása. Az épület építészeti, belsőépítészeti elemeinek, külső területeinek karbantartása, valamint az épület és a külső területek takarítása, hulladékkezelés. A parkolástechnikai rendszer felügyelete a garázsmester távollétében. Ingatlankezelés: a fűtési- és hűtési idényre való felkészülés keretében a központi és egyedi hőellátó rendszerek, berendezések felülvizsgálata és az elvégzendő feladatok szakszerű meghatározása, a tűzveszélyességi osztályba sorolás alapján a helyiségek, épületek és építmények, érintésvédelmi-, tűzvédelmi- szabványossági és villámvédelmi vizsgálatainak eredményei alapján, a jegyzőkönyvi hiányosságok megszüntetése, a közüzemi fogyasztások ellenőrzése, mérőórák leolvasása, adatrögzítés-, és kezelés a szolgáltatási feladatokkal összefüggő környezet,- munkavédelmi feladatok ellátása, a kötelezően előírt adatszolgáltatási kötelezettségek betartása, Ajánlatkérő képviselőjével való kapcsolattartás mellett a hatósági előírások (különösen, de nem kizárólagosan szivárgásvizsgálat, ÉV felülvizsgálat, kéményellenőrzés) figyelemmel kísérése, Ajánlatkérő tájékoztatása. Tűzvédelmi szabványok és rendeletek betartása, és betartatása, felelősségvállalás Műszaki adatszolgáltatás, elemzések, készítése. Karbantartási- és felújítási terv elkészítésében közreműködés Általános üzemeltetési feladatok ellátása: Az Ajánlattevő a szakmai előírások, gépkönyvek és szabványok utasításai alapján, a helyszíni szakmai felügyelet által folyamatosan, naponta végzett szemlék eredményét is figyelembe véve, évenként készített és Ajánlatkérő által jóváhagyott karbantartási terv alapján köteles az általa üzemeltetett épületekben (beleértve az azokban kiépített gépészeti és villamos rendszereket, a gépeket és berendezéseket, bútorzatot) valamint a külső környezet területén tervszerű, megelőző karbantartási munkát elvégezni. A karbantartási ütemterv összeállítása az Ajánlattevő feladata. A nyertes Ajánlattevővel történő 5

6 Vállalkozási szerződés aláírásnak feltétele az Ajánlatkérő által jóváhagyott Karbantartási ütemterv. Az ütemterv módosítása csak Ajánlatkérő jóváhagyása után lehetséges. A Vállalkozási szerződés tartalmazza az ajánlattevő terv szerint végzett karbantartási munkáinak díját, az elvégzésükhöz szükséges un. karbantartó (rezsi) anyagok és az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok (különösen, de nem kizárólagosan légtechnikai szűrők, zsírfogók, olajfogók melléktermékei) semlegesítési költségét, ezekért külön térítést nem számíthat fel. Ajánlattevő a karbantartási tervében (gépkönyvekben) meghatározott időszakos karbantartási feladatainak ellátására karbantartási szerződést köthet külső alvállalkozóval is a Kbt. idevonatkozó előírásainak betartásával. Az alvállalkozói szerződés 1 másolati példányát - a vállalkozási díj szerepeltetése nélkül - Ajánlatkérőnek át kell adja. Az alvállalkozói szerződés összege az ajánlattevő vállalási összegének része. Ajánlattevőnek ajánlatában meg kell határoznia a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozókat, amelyektől későbbi eltérés csak Ajánlatkérő jóváhagyásával lehetséges. Az eseti javítási munkák elvégzése az Ajánlattevő kötelessége, amelybe mindazon munkák beletartoznak, amelyeket nem a karbantartás során kell Ajánlattevőnek elvégeznie. Ilyenek a rendszeres ellenőrzések, az azonnali hiba bejelentések, illetve a tervszerű karbantartási munkák során felmerülő, nem a karbantartás elmulasztásából eredő javítások. Ezen javítási munkák elvégzéséhez Ajánlattevő két oszlopos, tételes - TERC alapú - árajánlatot köteles Ajánlatkérőnek benyújtani, amelyben a munkadíjak az elfogadott rezsóradíjak alapján kerülnek felszámolásra, és a munkát csak ennek elfogadása esetén végezheti el. Amennyiben alvállalkozót vesz igénybe az árajánlathoz az alvállalkozói árajánlatok másolatát mellékelnie kell. Ajánlattevő a felújítási árajánlat mellé műszaki javaslatot tesz a megfelelő szakmai elbírálás elősegítésére. Ajánlattevő Ajánlatkérő utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett saját hatáskörben nettó ,- Ft értékig teljesítheti az eseti feladatokat. Ajánlatkérőnek lehetősége van önálló árajánlatok beszerzésére, amelyeket beérkezésüket követően Ajánlattevővel egyeztet, mivel a munka befejezése után az is Ajánlattevő üzemeltetési feladatává válik. Ajánlattevő a helyi karbantartó állomány (helyszínen jelen lévő szakemberek) bevonásával köteles együttműködni az Ajánlatkérő illetve a Bérlők által végeztetett kivitelezési munkák feltételeinek biztosítása érdekében. A helyszíni karbantartó állomány (helyszínen jelen lévő szakemberek) munkaidőben térítésmentesen, vagy eseti megrendelés alapján, munkaidőn kívül az ajánlatában meghatározott óradíjon szakmai támogatást nyújt (nyújtanak) a rendezvények megvalósításánál. A helyszínen jelen lévő karbantartói állomány (helyszínen jelen lévő szakemberek), illetőleg takarítói állomány esetében elvárás az egyen munkaruházat (nadrág, galléros póló, kabát vagy zakó) viselése, amelyet előzetesen egyeztetni szükséges Ajánlatkérővel, továbbá a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ logojának kitűzése is követelmény. Elvárás továbbá, hogy a teljesítésbe bevont alvállalkozók is viseljék a helyszíni munkavégzés során a Bálna Budapest KKK logóját/kitűzőjét Általános üzemeltetési feladatok ellátásához szükséges helyszínen jelen lévő szakemberek: 1 fő üzemeltető mérnök: Az üzemeltető mérnök irányítja és ellenőrzi a diszpécserek, a szakmunkások, valamint a szakirányú vállalkozók munkáját a napi protokoll, valamint az Ajánlatkérő által elfogadott karbantartási terv alapján. Ajánlatkérő üzemeltető mérnöknek munkaállomást biztosít a IV. épületben -1 szint számú helyiségben. Az üzemeltető mérnök helyszíni jelenléte munkanapokon legalább 4 órában szükséges. Rendkívüli események idején (nagyobb rendezvények, nagyobb hibaelhárítási feladatok) is elvárás az üzemeltető mérnök jelenléte. Az üzemeltető mérnök feladata továbbá a napi bejárások megszervezése és azok dokumentálása, amelyek során ellenőrizni kell az üzemeltetett területek és 6

7 eszközök, berendezések műszaki állapotát. A megfelelő és biztonságos működés érdekében történő mindennapos helyszíni bejárás során végzett ellenőrzésnek és szükség szerinti javításnak ki kell terjednie: - külső- belső nyílászárók - lépcsők, közlekedő terek burkolata - épületgépészeti rendszerek (víz-csatorna, hőszivattyúk, fűtés, hűtés, klíma, szűrők, szűrőbetétek) - SAIA épületgépészeti-felügyeleti rendszer - hőközponti berendezések, tágulási tartályok, klíma-, szellőző berendezések - gépészeti szabályozó egységek - tűzszakasz határokat lezáró tűzgátló ajtók - önműködő nyílászárók (üvegajtók) - bukóablakok, elektronikájuk - árnyékolók, elektronikájuk - erős-és gyengeáramú berendezések - szünetmentes tápegység - 0,4 kv-os szekunder kapcsolótér, és berendezései - villamos elosztók és teljes hálózat, világítás - az épületek külső homlokzati elemeinek (üveg, tégla, díszítő elemek, világítóberendezések stb.) - külső környezet: külső biztonsági rendszerek elemei, utak, kerítések, térburkolatok, szabadtéri villamos elosztó és fogyasztó rendszerek, locsoló hálózat gépészeti, elektronikai elemei, lobogók, lobogótartók, pihenőpadok 24 órás műszaki diszpécser szolgálat: A IV. épületben -1 szint számú helyiségben 24 órás szolgálat keretében az épületfelügyeleti rendszer kezelésével irányítja a létesítmény légkezelőit, hűtési - fűtési rendszerét és erősáramú berendezéseit. Az épület felügyeleti rendszer típusa: SAIA A diszpécser (erősáramú, vagy gépész végzettséggel rendelkezik: pl villanyszerelő, erősáramú technikus, gépész technikus, vagy ennél magasabb szakirányú végzettségű)) részt vesz a napi erősáramú karbantartási feladatok teljesítésében. Szolgálati idejében figyeli a CO érzékelő rendszert, valamint a felvonók és mozgólépcsők rendeltetésszerű működését, és intézkedik a rendszerek meghibásodásakor és mentéskor. A diszpécserek felvonó- és mozgólépcső kezelői oktatáson vesznek részt, és szükség esetén a mentést elvégzik. A diszpécserek kezelik a létesítmény nappali - éjszakai világítási protokollját. A diszpécser naponta ellenőrzi és dokumentálja kijáratmutató és vészvilágító lámpatestek működését. A felügyelet során a műszaki diszpécserek feladata az épületekben működő rendszerek és berendezések műszaki állapotának ellenőrzése. A diszpécser szolgálat során az alábbi írásos dokumentációt kell vezetni: - diszpécsernapló (eredeti és két másolati példány), amelyben rögzítésre kerülnek a 24 órás szolgálat során bekövetkezett előre tervezett (különösen létszámváltás, műszakátadás) események, illetve a rendkívüli események, és a szükséges intézkedések. Az ügyeletes diszpécser vezeti és aláírásával igazolja a napi bejegyzéseket. - hibaelhárítási napló: a diszpécserhez telefonon, írásban vagy személyes bejelentéssel befutott információk kerülnek a naplóban rögzítésre, amelyben fel kell tüntetni a jelzés tárgyát, a bejelentő nevét, elérhetőségét, a kiadott intézkedés idejét, az elvégzett munka időpontját (a dolgozó aláírásával igazolja). - energia felhasználási napló: az épületekbe telepített mérőórák (gáz, víz, villany, hőszivattyús hőmennyiségmérők, termelő kutak adatai) heti egyszeri leolvasása, dokumentálása, a bérlői 7

8 továbbszámlázás, valamint az optimális energiagazdálkodás biztosítása végett. A naplókat a diszpécser helyiségben kell naprakész állapotban tartani. Ajánlattevő a naplókat elektronikusan is vezeti. Ajánlatkérő alkalmazásában áll 1 fő garázsmester heti 40 órás munkarendben. A garázsmester felügyeli és működteti a parkolástechnikai rendszert (bérletek, parkolóhelyek kezelése, pénzkezelés, a fizető automaták pénz elakadásánál segítséget nyújt). A garázsmester távollétében a műszaki diszpécser szolgálat látja el a parkolás technika felügyeletét. A diszpécser szolgálat dolgozói oktatást kapnak a felügyeleti számítógép kezeléséről, a pénzkezelésről, valamint a fizető automaták fő hibajavításáról. Helyszíni szakmunkás felügyelet: 1 fő villanyszerelő páros héten: munkanapokon 07:00-15:30 között, páratlan héten: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 11:30-20:00 között, pénteken 13:30-22:00 között 1 fő gépész (víz-, gáz-, fűtés szerelő) páratlan héten: munkanapokon 07:00-15:30 között, páros héten: munkanapokon hétfőtől csütörtökig 11:30-20:00 között, pénteken 13:30-22:00 között 1 fő lakatos (háztechnikus) munkanapokon 07:00-15:30 között A helyszínen rendelkezésre álló szakemberek munkavégzéséhez a IV-es épület -1 szinten irodát, öltözőt, zuhanyzót, a -2 szinten raktár/műhely helyiséget biztosítunk. Az I. Üzemeltetés táblázatban szereplő státuszok időbeosztásától a munkaszüneti és ünnepnapokon megrendelő eltérhet Napi bejárás Ajánlatkérő munkanapokon, az üzemeltető mérnökkel közös bejárást tart, amely során ellenőrzik az üzemeltetés, karbantartás és takarítás állapotát, a 2.6. pontban szereplő naplók/dokumentumok naprakész vezetését, valamint a beérkezett, folyamatban lévő, hibák, valamint a már elkészült javítások meglétét. Üzemeltető a bejárás eredményét jegyzőkönyvbe foglalja Kapcsolattartás Megrendelő Vállalkozó között: A kapcsolattartás a felek közt előzőleg a szerződésben meg- és kinevezett megbízottak által történik. Munkanapokon munkaidőben egy-egy főnek a helyszínen (Ajánlattevő részéről az üzemeltető mérnök, vagy az általa kijelölt helyettesének) kijelölt irodában jelen kell lenni, hogy a felmerült problémák megoldásához szükséges felelős döntéseket meghozzák. Ajánlattevő 24 órán keresztül elérhető ügyeleti telefont biztosít. A napi kapcsolattartás során a helyi képviselők megbeszélik azokat az intézkedéseket (karbantartási, üzemeltetési, javítási feladatokat), amelyek a zavartalan műszaki biztonság érdekében szükségesek. Az elfogadott Karbantartási ütemterv szerinti szakirányú alvállalkozói karbantartási munkák tényleges időpontját legalább 2 munkanappal korábban írásban jelezni szükséges Ajánlatkérőnek. Ajánlattevő legalább 1 munkanappal a munkakezdés előtt írásban bejelenteni köteles Ajánlatkérőnek a karbantartási illetve hibaelhárítási munkák elvégzésére a helyszínre érkező vállalkozások nevét, elérhetőségét, valamint a dolgozók nevét. Ajánlattevőt egyeztetési kötelezettség terheli a szokásos napi üzemet korlátozó kivitelezések megkezdése előtt, azokat csak előre egyeztetett időpontban végezheti, különös tekintettel az áramszünetekre illetve a gépészeti berendezések leállásaira. Rendkívüli események bekövetkeztekor - élet-, baleset-, tűzveszély, nagyobb anyagi kár - Ajánlattevő megbízottja szakmai körültekintéssel, teljes felelősséggel intézkedik a veszélyhelyzet 8

9 elhárítása érdekében, majd illetékes vezetőjét és Ajánlatkérő képviselőjét értesíti, és közli a megtett intézkedéseit. Ajánlattevő köteles az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan havonta átadni Ajánlatkérő megbízottjának - a karbantartási-üzemeltetési napló (diszpécsernapló) első pld-át. - karbantartási ütemtervben megadott, hónapokra vonatkozó Karbantartási munkalap -okat, - energiagazdálkodási naplókat, - a havi elvégzett feladatok teljesítését igazoló jegyzőkönyvét, - eseti javítások teljesítést igazoló jegyzőkönyveit, dokumentumait (Eseti Munkalap, számla másolat(ok), alvállalkozói munkalap, felhasznált anyag- mennyiség és ára) - helyszíni szakmunkások és 24 órás diszpécserek jelenléti ívei. - mindkét fél által aláírt szolgáltatási szintek, pontozás dokumentum. Ajánlattevő a havonta benyújtandó számláihoz köteles átadni: mindkét fél által aláirt Teljesítés igazoló jegyzőkönyv -et, amely a létesítmények üzemeltetési és karbantartási költségeit tartalmazza a két fél által megkötött Vállalkozási Szerződés szerint Dokumentációk (napló, munkalap, energia statisztika) A karbantartási-üzemeltetési naplót (diszpécsernapló) az Ajánlatkérő képviselői naponta ellenőrizhetik és megjegyzésekkel, aláírásukkal látják el azokat. Ajánlattevőnek ajánlatához mellékelnie kell a karbantartási tevékenység végzésére és nyilvántartására vonatkozó nyomtatványok (különösen, de nem kizárólagosan Munkalap, ellenőrző lap, munkanapló, napi bejárás jegyzőkönyve, stb.) és naplók egy-egy oldalnyi mintáját. Az Ajánlattevő feladata elvégeztetni, és megfelelően dokumentáltatni a gépkönyvi előírásokban, szabványokban és rendeletekben előirt időszakos felülvizsgálatokat is, amelyek költsége az Ajánlattevőt terheli. Ajánlattevő feladata a Bálna Budapest KKK épületeinek és berendezéseinek Leltárának elkészítése, majd annak folyamatos aktualizálása. A Leltár Excel formátumú. Elkészítésének határideje a Vállalkozási szerződés aláírásától számított 4 hónap. Ajánlattevő köteles Ajánlatkérő felé jelezni az épület megvalósulási terveihez képes - a tevékenysége végzése során - bekövetkező változásokat Raktárkészlet, törzskészlet kialakítása és kezelése Ajánlattevő üzemeltetési feladatainak elvégzéséhez a rendszeresen szükséges anyagokból saját raktárkészletet állít össze és ezeket a helyszínen raktározza. A raktárt az Ajánlattevő működteti a helyszínen, kijelölt raktárkezelővel, az elszámolás tételes, a két fél között utólagosan, havonta történik. Ajánlatkérő jogosult az Ajánlattevő által kezelt (nyilvántartott) raktárkészlet lekérdezésére. Az Ajánlattevő feladata az általa szükségesnek tartott törzskészlet anyagaira és raktározandó mennyiségére ajánlatában javaslatot tenni. Ajánlattevő az üzemeltetési- és karbantartási feladatokat saját szerszámaival végzi. Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a villanyszerelési karbantartási munkák ellátásához gurulóállvány szükséges Energiagazdálkodás: Ajánlattevő az energia felhasználás (víz, gáz, hőszivattyús hálózati, elektromos) mértékéről heti, ill. havi bontásban naplót vezet, melyet a havi elszámolások során Ajánlatkérőnek átad. Hetente ellenőriznie és dokumentálnia kell az energia mérőórák állását, a felhasználás értékeit és jelentős eltérés esetén tájékoztatja Ajánlatkérő képviselőjét. Ajánlattevő havonta tömörségi próbát végez az 9

10 ivóvíz hálózaton. Rendszeresen ellenőriznie kell a többlet- vagy lekötött energia felhasználást korlátozó berendezések helyes működését, valamint a fázisjavító berendezést Garanciális meghibásodások, szavatossági eljárások Ajánlattevő tevékenysége során a tudomására jutott garanciális érdekérvényesítésbe tartozó hibáról azonnal tájékoztatja Ajánlatkérőt. A garanciális érdekérvényesítéssel kapcsolatos feladatok ellátása Ajánlatkérő feladata Nem tárgya a szerződésnek - őrzés, vagyonvédelem, melyet az Ajánlatkérő megbízásából más vállalkozó végez, azonban a velük való együttműködés Ajánlattevő kötelessége, - felvonók és mozgólépcsők karbantartása, azonban a felvonókból történő mentés Ajánlattevő feladata - szemét-, és hulladék elszállítása, azonban a hulladék kezelés az Ajánlattevő feladata, - kiállítási installációk (standok) és az azokra telepített számítástechnikai, audiovizuális és egyéb technikai eszközök, gyengeáramú berendezések karbantartása - kivéve havária helyzet mérséklése, személyi sérülés- és kármentés - bérlemények bérlők által beépített és üzemeltetett berendezéseinek karbantartása - kivéve havária helyzet mérséklése, személyi sérülés- és kármentés Háttérműhely/gyorsszolgálat A Bálna Budapest KKK-n kívüli telephelyen Ajánlattevőnek vagy az Ajánlatában nevesített alvállalkozójának rendelkezni kell a feladat ellátásához szükséges minimális szintű felszereltséggel, a következők szerint: 1. Villanyszerelő műhely: telepített gépek és kéziszerszámok, hordozható mérőműszerek. 2. Lakatos-, víz-, gázszerelő műhely: telepített gépek (marógép, esztergapad, oszlopos és asztali fúrógép, menetmetsző stb., és kéziszerszámok) 3. Asztalos műhely: kisebb javítási munkák elvégzéséhez szükséges eszközök, szerszámok db. Gyorsszolgálati/hibaelhárítási autó kéziszerszámokkal (kézi szennyvíz csatorna tisztító spirál, magasnyomású mosó, csőszerelő szerszámok, hegesztőtrafó, lakatosszerszámok A szolgáltatás szintjének ellenőrzése, pontozás Ajánlatkérő a szerződés teljesítését folyamatosan ellenőrzi: Napi bejárások: Ajánlatkérő munkanapokon, az üzemeltető mérnökkel közös bejárást tart, amely során ellenőrzik az üzemeltetés, takarítás és takarítás állapotát, a 2.6. pontban szereplő naplók/dokumentumok naprakész vezetését, valamint a beérkezett, folyamatban lévő, hibák, valamint a már elkészült javítások meglétét. Üzemeltető a bejárás eredményét jegyzőkönyvbe foglalja. A szolgáltatási szint mérése: a szint méréséül egyrészt a bejárási jegyzőkönyvek szolgálnak, másrészt az írásban közölt észrevételek. A Műszaki dokumentáció mellékletét képezi a Szolgáltatási szintek, pontozás című táblázat. A Táblázatban a 3 FŐTEVÉKENYSÉG (üzemetetés, karbantartás, takarítás) önálló elbírálást kap. A táblázat részletezi a pontozandó FELADATOKAT. A táblázat 6 minőségi kategóriát különböztet meg. Amennyiben a FŐTEVÉKENYSÉGEN belül egy feladat is NEM MEGFELELŐ minősítést kap, úgy arra a hónapra az érintett csoportosított MUNKANEMEK egészére NEM MEGFELELŐ minősítést eredményez. KIVÁLÓ: a feladat elvégzésének havi teljesítménye % közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 0% 10

11 MEGFELELŐ: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 81-90% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 10% KÖZEPES: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 71-80% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 20% ALACSONY: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 61-70% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 30% GYENGE: a feladat elvégzésének havi teljesítménye 51-60% közé értékelhető. Ebben az esetben a pontlevonás értéke: 40% NEM MEGFELELŐ: a feladat elvégzése nem értékelhető. 0 pont. A megszerzett pontok és az összes megszerezhető pont százalékos arányából egy eredményszázalék kerül meghatározásra, amelynek értékelése a következők szerint történik: 0-50%: a megbízási díj az adott hónapban nem számlázható 51-60%: a megbízási díjból 20% levonásra kerül %: a megbízási díjból 15% levonásra kerül %: a megbízási díjból 10% levonásra kerül %: a megbízási díjból 5% levonásra kerül %: a megbízási díj számlázható. Vállalkozó havi teljesítése a tárgyhónap utolsó három munkanapján kerül értékelésre. Az értékelés során a Szolgáltatási szintek, pontozás táblázatot tölti ki Ajánlatkérő, amelyet Ajánlattevő aláírásával hitelesít. 3. Karbantartási munkák 3.1. Elektromos Erősáramú 0,4 kv-os főelosztó és alelosztó berendezések karbantartása évi 1 alkalommal Főelosztó berendezés: 2 db, 1600 kw/db Alelosztó: 24 db Elosztó berendezések pormentesítése Csavarok, sorkapcsok, kábelbekötések nyomatékellenőrzése Feszültségszintek, áramfelvételek ellenőrzése Védelmek ellenőrzése, beállítása FI relék működésének ellenőrzése Vezérlések szimulálása Tűzvédelmi lekapcsolások ellenőrzése Készülékek (megszakítók, kismegszakítók, mágneskapcsolók stb.) működési próbája Fázisjavító berendezés karbantartása évi 1 alkalommal Fázisjavító berendezés: 2 db, 400 kvar/db Fázisjavító pormentesítése Csavarok, sorkapcsok, kábelbekötések nyomatékellenőrzése Vezérlő automatika ellenőrzése, beállítása A berendezés műszaki állapotának felmérése, minősítése, a berendezés helyes működésének, optimális üzemmódjának ellenőrzése, a berendezés tisztítása, MSZ EN :2003 szerinti ellenőrzés (alkatrészek állapota, vezetők megfelelő megválasztása és állapota), a vezetők csatlakozásainak megfelelősségét, a belső huzalozások és csavarkötések ellenőrzése, a csavarkötések szükség szerinti utánhúzása, illetve a hibás vezetékek cseréje, 11

12 a megfelelő leválasztó- és kapcsolóeszközök meglétét és alkalmas elhelyezését, a működtető mágneskapcsolók ellenőrzése, szükség esetén javítása, a kondenzátorok, transzformátorok teljesítményének műszeres ellenőrzése, biztosítóbetétek ellenőrzése, szükség szerinti cseréje, a kézi- és az automatikus üzemmódok ellenőrzése, szellőzés működőképességének ellenőrzése, adattábla, kapcsolási rajzok, figyelmeztető feliratok meglétének és megfelelőségének ellenőrzése Szünetmentes berendezés karbantartása évi 1 alkalommal Szünetmentes berendezés: 1 db. EATON 20 kva Általános pormentesítés Csavarok, sorkapcsok, kábelbekötések nyomatékellenőrzése Feszültségszintek, áramfelvételek ellenőrzése Védelmek ellenőrzése Akkumulátorok ellenőrzése Áthidalási idő ellenőrzése Bypass funkció ellenőrzése kimeneti jellemzők trendvizsgálata, analitikus mérés végzése, termikus vizsgálat, hőmérsékletmérés, dinamikus viszonyok vizsgálata, akkumulátor-csoport cellánkénti terheléses vizsgálata a lekapcsolási folyamatban műszeres ellenőrzés végzése, akkucsoport és szünetmentes elosztó leágazásainak műszeres mérése (üzemiállapot-ellenőrzés, visszajelző és diagnosztikai eszközök ellenőrzése), tervek, feliratok ellenőrzése, szükség esetén, pótlása Működési próba Vészvilágítási rendszer központjainak karbantartása évi 2 alkalommal Vészvilágítási központ: 2db CEAG EURO ZB 1/52 3 db CEAG EURO ZB 1/20K a berendezés tisztítása, portalanítása kötőelemek után húzása a készülék hálózati/akku üzem átkapcsolása az elektromos részek és az akkumulátorok a berendezés mechanikai vizsgálata a töltőáram és a töltésszabályozás ellenőrzése akkufeszültség mérése a terhelés kezdetén, ill. a cellafeszültségek mérése. az egész elektronika működőképességének vizsgálata üzemidőtartam ellenőrzése (kapacitás ellenőrzés) a VDE 0108 szerint RWA ablakok és vezérlés karbantartása évi 2 alkalommal RWA központ, működtető nyomógombok, és 4 db szellőztető ablakműködtető szerkezet ablakműködtető szerkezetek karbantartása, ellenőrzése. ablak mechanikák portalanítása, beállítása reteszelő szerkezetek ellenőrzése vezérlések ellenőrzése. 12

13 végellenőrzés, jegyzőkönyvezés. Az RWA rendszer meghibásodása esetén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Épületfelügyeleti rendszer (BMS) karbantartása évi 2 alkalommal Központ Adatnaplók elemzése A telepített szoftverek és adatállományok ellenőrzése Felhasználói észrevételek ellenőrzése Riport készítés alarm és esemény naplók alapján Szabályozási és vezérlő funkciók működésének ellenőrzése grafikus ábrák alapján Grafikus ábrák módosítása az üzemeltetés jelzése és jóváhagyása alapján, amennyiben ezen módosítások nem haladják meg a meglévő grafikus állomány 5%-át Kommunikációs és egyéb kábelek rögzítéseinek ellenőrzése Diagnosztikai programok lefuttatása Kommunikáció ellenőrzése Távfelügyelet ellenőrzése Automatikus szabályozókészülékek és tartozékaik, DDC alállomások, ki- és bemeneti kártyák, ki- és bemeneti modulok Alállomás alapvető funkcióinak ellenőrzése Alállomás adatállományainak ellenőrzése Az alkalmazási program, a szabályozó- és vezérlőkörök paramétereinek ellenőrzése, beállítása Kézi-0-automata kapcsolók működésének ellenőrzése Kapcsolási feszültségszintek ellenőrzése Működtető relék működésének ellenőrzése Tűztabló(k) és más kezelő berendezések, kijelzők A kijelzők szoftver-adatpontjainak ellenőrzése Működés (kapcsolás, beállítás, kommunikáció) ellenőrzése Rendszerek funkciótesztjei tűztablóról felügyeleti központba való visszajelzések tesztjei. Automatika műszerezés (különösen érzékelők, kapcsoló típusú érzékelők, szelepek, szelep- és zsalumozgató hajtóművek) A fedelek, tokozatok épségének és rögzítéseinek ellenőrzése A fix beállítást igénylő eszközök beállításainak ellenőrzése Nyomásérzékelők és nyomáskapcsolók nyomáskivezető csonkjainak ellenőrzése Érzékelők sértetlenségének ellenőrzése, a mért érték ellenőrzése Kazánházi gázérzékelők negyedévenkénti ellenőrzése Kapcsoló típusú érzékelők működésének, kapcsolási pontjának ellenőrzése Hajtóművek működésének ellenőrzése Szelephajtóművek, illetve szelepszárak kenése Eszközök elektromos csatlakozásainak ellenőrzése Eszközök tisztítása, portalanítása Erőátviteli és automatika kapcsolószekrények Erőátviteli biztonsági reteszelések működésének ellenőrzése Motorindítások ellenőrzése Fogyasztók üzemi áramának mérése Vezetékcsatlakozások ellenőrzése és szükség szerinti utánhúzása 13

14 Relék, mágneskapcsolók működésének ellenőrzése, mérése Biztosítókészülékek kioldási paramétereinek ellenőrzése Relék, mágneskapcsolók működésének ellenőrzése, mérése Kapcsolók működésének ellenőrzése, mérése Frekvencia váltók működésének ellenőrzése Kábelezés és bekötések Kábelek és kábeljelölések épségének ellenőrzése Kábelek és kábeltartó-szerkezetek rögzítésének ellenőrzése Az épületfelügyeleti rendszer meghibásodása esetén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Tűzjelző rendszerkarbantartása évi 2 alkalom Tűzjelző berendezés - SD3 tűzjelző rendszer + MapSkit grafikus felügyelet Tűzjelző napló ellenőrzése, a karbantartás során tapasztaltak jegyzőkönyvezése Perifériák ellenőrzése A füstérzékelők elektronikus tesztelése, próbája, a címek helyességének ellenőrzése. A hőmaximum és hősebesség érzékelők próbája a hőmérséklet növelésével. A címek helyességének ellenőrzése. Kézi jelzésadók próbája, a címek helyességének ellenőrzése. A szirénák működőképességének próbája A fényjelzők működőképességének próbája. Központ ellenőrzése Az érzékelők elszennyeződésének várható időpontjának megállapítása. Táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása. Akkumulátoros üzemmód tesztelése a hálózati feszültség kikapcsolásával. Huroktesztelések. Vonali feszültség ellenőrzése méréssel. Funkcionális tesztelés. Minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása illetve riasztás szimulációjának elvégzése. A kijelző egység működésének ellenőrzése. A belső menü rendszer lekérdezése: Pontos idő, projekt és szöveg program. Távvezérlés próbája, a vezérelt berendezések működtetésének ellenőrzése. A bemenetek próbája a jelzőkontaktusok működtetésével. A nyomtató tesztelése. Szükség szerint papír és nyomtatószalag csere. A riasztás, hiba, kikapcsolás, vezérlési funkciók megjelenítése, lekérdezése. Tűz és hibaátjelzés próbája. Végellenőrzés jegyzőkönyvezés. A tűzjelző berendezés meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást CO gázveszély jelző rendszer karbantartása évi 2 alkalom Épület felügyeleti naplóban rögzített esetek vizsgálata, a karbantartás során tapasztaltak jegyzőkönyvezése Perifériák ellenőrzése A Co érzékelők elektronikus tesztelése, próbája, ellenőrzése a címek helyességének. Kézi jelzésadók próbája, a címek helyességének ellenőrzése. A fényjelzők működőképességének próbája. Központ ellenőrzése 14

15 Az érzékelők elszennyeződésének várható időpontjának megállapítása. Táp és referencia feszültségek ellenőrzése, szükség szerinti beállítása. Huroktesztelések. Vonali feszültség ellenőrzése méréssel. Funkcionális tesztelés. Minden vezérlés, bemenet, csoport ellenőrzése ki-be kapcsolása, aktiválása illetve riasztás szimulációjának elvégzése. A kijelző egység működésének ellenőrzése. A belső menü rendszer lekérdezése: Pontos idő, projekt és szöveg program. A bemeneteket próbája a jelzőkontaktusok működtetésével Végellenőrzés jegyzőkönyvezés. A CO gázveszély jelző berendezés meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Videó megfigyelő rendszer karbantartása évi 1 alkalommal Videó megfigyelő központ ellenőrzése, portalanítása, bekötések ellenőrzése. Kamerák tisztítása beállítása, tápegységek ellenőrzése. Monitorok tisztítása ellenőrzése Kamera Rackek tisztítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés. A video megfigyelő rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Behatolásjelző rendszer karbantartása évi 1 alkalommal Riasztó központok tisztítása ellenőrzése Hibajelzések kiolvasása. Érzékelők tisztítása, beállítása, ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés A behatolás jelző rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Hangosítás karbantartása évi 1 alkalommal Hangközpont ellenőrzése, tisztítása, csatlakozások vizsgálata. Bemondó egységek tisztítása, ellenőrzése. Hangszórók tisztítása ellenőrzése Végellenőrzés jegyzőkönyvezés A hangosító rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Parkolástechnikai rendszer karbantartása évi 4 alkalommal Parkolástechnikai rendszer: Skidata kártyakiadó- és olvasó egységek Kártyavezető pálya tisztítása, helyzetérzékelők tisztítása, kártyaadagoló egység, kijelző és nyomógombok, burkolat tisztítása belső kábelezés, csatlakozók ellenőrzése Sorompók véghelyzet kapcsolók tisztítása, a kar rögzítő csavarjainak ellenőrzése, a hajtókar, a feszítő rugó és a rúd csapágyainak ellenőrzése, a kar megfelelő mozgásának ellenőrzése, beállítások burkolat és kar tisztítása 15

16 Vezérlő elektronikák vezérlő egységek burkolata, kezelőszervek kijelzők tisztítása, vezérlő kábelek és csatlakozók állapotának ellenőrzése a beállítható paraméterek ellenőrzése, és szükség esetén pontosítása járműérzékelők ellenőrzése Számítógépes munkaállomás beállítható műszaki jellemzők ellenőrzése, kábelek és csatlakozók ellenőrzése, mechanikák ellenőrzése, burkolatok tisztítása szünetmentes tápegység ellenőrzése, tápegység és processzorhűtő ventilátor csapágyainak ellenőrzése, pormentesítés Kábelhálózat kábelek burkolatának és a toldások, valamint a sorkapcsok állapotának ellenőrzése a kötőszekrényekben Fizető automata kártyavezető pálya tisztítása, helyzetérzékelők tisztítása, kártyaadagoló egység, kijelző és nyomógombok, burkolat tisztítása belső kábelezés, csatlakozók ellenőrzése érmevezetők, érmeszelektor tisztítása, ellenőrzése, bizonylat nyomtató beállítása, tisztítása mechanikai alkatrészek, zárak ellenőrzése, kopások vizsgálata, bankjegyolvasó tisztítása, kijelző kábeleinek ellenőrzése, kontraszt esetleges után állítása bankjegyolvasó tesztelése A parkolástechnikai rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 4 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást WIFI karbantartása évi 2 alkalommal A WIFI rendszer elemei: 1db Wifi hálózatot vezérlő központi cloud router, típusa MikroTik CRS125-24G-1S-IN 2db elosztó router, típusa : MikroTik CRS125-24G-1S-IN 16 db AP antenna, típusa: MikroTik RBMetal2SHPn Rack szekrények A karbantartás során ellenőrizni kell: a routerek megfelelő működését, az AP antennák működését, a beépített eszközök aktuális firmware-t és annak állapotát, szükség esetén a teljes hálózatot frissiteni kell, megnézni az eszközök LOG fájlait és "külső támadás" esetén megtenni a megfelelő intézkedéseket, a teljes területen a jelerősséget és a hálózat stabilitását, biztonsági mentés készítése a CRS-125 routerek beállításairól, illetve az AP-k beállításairól Gépészet Remeha gázkazánok karbantartása évi 2 alkalommal Quintia 85: 2 db, 85 kw Quintia 115: 10 db, 115 kw Teljesítmény-, füstgázelvezetés-, biztonságtechnikai szerelvények ellenőrzése 16

17 hőmérséklet érzékelők-, kazán modulációs teljesítményszabályozás-, felületi gázégő ellenőrzése szükség esetén a gázégő és kazántűztér tisztítása (sűrített levegővel és vegyszerrel) kötelező éves biztonságtechnikai és energiagazdálkodási vizsgálatok elvégzése (hideg- és melegüzemi vizsgálat mérés - teljesítmény, égőnyomás, füstgázhőmérséklet, füstgáz CO2, CO tartalom, kéménycsonk huzata) biztonságtechnikai vizsgálat, jegyzőkönyvezés szűrők, szelepek, szivattyúk, csőhálózatok ellenőrzése, karbantartása, tisztítása A gázkazánok meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Légtechnikai rendszerek, hűtőgépek, hőszivattyúk karbantartása évi 2 alkalommal Blue Box Omega V Echos 62.2: 2 db ALFA LAVAL szárazhűtő: 2 db Mammoth J270 CCWHC hőszivattyú: 10 db Mammoth WHV parapet hőszivattyú: 11 db Mammoth HHE víz-levegő hőszivattyú: 41 db Mammoth L30H: 7 db Mammoth J 100H: 4 db LENNOX légkezelők: 13 egység Thermozóna AD kapu légfüggöny: 7 db Mitsubishi split klíma: 2 db Samsunkg split klíma: 2 db üzemállapotok ellenőrzése; biztosítékok, villamos bekötések ellenőrzése hálózati feszültség ellenőrzése; áramfelvételek ellenőrzése villamos érintkezők épségének ellenőrzése, javaslat esetleges cseréjére automatika elemek, szabályozók,biztonsági berendezések megfelelő működésének ellenőrzése, esetleges után állítása hűtőközeg körök nyomás- és szivárgás ellenőrzése, szükség szerinti beavatkozások elvégzése ventilátorok működésének ellenőrzése, hőcserélők ellenőrzése szűrők, szelepek, szivattyúk, csőhálózatok ellenőrzése, karbantartása, tisztítása A légtechnikai rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Füstterelő ventilátorok karbantartása évi 2 alkalommal Cyclone 50 füstterelő ventilátor: 2 db Cyclone 100 füstterelő ventilátor: 13 db JET 415 füstterelő ventilátor: 2 db Elszívó vezérlő központ: 1 db Kézi jelzésadók: 7 db automatikák, érzékelők, jelzésadók, távadók ellenőrzése, tisztítása ventilátormotorok próbája, frekvenciaváltók ellenőrzése ventilátorházak ellenőrzése, tisztítása vezérlőközpont portalanítása, kontaktok ellenőrzése, szoftveres ellenőrzés, tesztelés A füstterelő ventilátorok meghibásodása estén a bejelentéstől számított 12 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást. 17

18 SPRINKLER rendszer karbantartása évi 2 alkalommal tűzi víz szivattyú: 2 db nyomásfokozó szivattyú: 1 db zóna riasztószelep: 8 db tűzi víz tartály: 2 db Napi ellenőrzés: üzemállapot - állapotjelző lámpák ellenőrzése Heti ellenőrzés: oltóanyag ellátás szemrevételezése, nyomásérték- és vízszintek ellenőrzése, nyilvánvaló hiányosságok feltárása, fagymentességet biztosító glikol hatásosságának ellenőrzése, próbariasztás ellenőrzése (szelepek nyitásával) Havi ellenőrzések: a heti ellenőrzésen túl a tartalék áramforrás ellenőrzése Negyedéves karbantartás: oltóberendezés általános állapota, oltóberendezés környezetének ellenőrzése, annak működésével összefüggésben, indító-, jelző-, és a kiegészítő berendezések működése, tartalék oltóanyag és egyéb tartalék anyagok mennyiségének ellenőrzése. Szakcég végzi negyedévente: üzemeltetői karbantartási munkák végrehajtását, üzemeltetési napló vezetését, oltóberendezés üzemképességét ellenőrzi működési próbával, és az átjelzéseket ellenőrzi A sprinkler rendszer meghibásodása estén a bejelentéstől számított 12 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Termelő kutak karbantartása Termelő kút: 2 db., monitoring kút 3 db. Évente 1 alkalommal elvégzendő: teles berendezés ellenőrzése szemrevételezéssel, működés ellenőrzés, acél és műanyag csővezetékek ellenőrzése (tömítettség, korrózió, rögzítések ellenőrzése, javítása, csőkötések ellenőrzése, után húzása) Évente 2 alkalommal elvégzendő: ellenőrizni, korrigálni a rendszerek nyomását, töltési térfogatát, a kutakban elhelyezett DATAQUA adatgyűjtők kiolvasása havonta elvégzendő feladat: üzemi mérése végzése, búvárszivattyúk ellenőrzése Egyéb gépészeti berendezések karbantartása évi 2 alkalommal Condair Defensor Mk5 típ. gőznedvesítő 2db Sepurator 90 Puralift olajfogó 1db Purator Ecolip zsírfogó 2db WILO TMV EMU Drainlift szennyvíz átemelő 7db RC 1100 hulladék tömörítő gép 1db mechanikus alkatrészek ellenőrzése, kenése, beállítása forgó alkatrészek, motorok ellenőrzése, esetleges után állítása, kenése elektronikus és vezérlés ellenőrzése, tesztelése 3.3. Építészeti karbantartások Árnyékolók karbantartása évi 1 alkalommal A létesítmény rendezvénytermében kiépített KRÜLLUNG SOLONIA AL300-AF-190 típusú, motoros mozgatású, belső téri, sajtolt alumínium nagylamellás árnyékolók évenkénti egyszer történő karbantartása az alábbiak szerint: Az árnyékolók típusa és mennyisége: Krüllung Solonia AL-3000-AF190 belső téri mozgatható nagylamellás árnyékoló, 76 mező, 76 motor, 18

19 987 lamella, 1974 db csapágyazási pont, 76 db motorvezérlő, 2 db fényérzékelő állomás, 2 db vezérlő központ A karbantartási szerződés tárgyát képező tevékenységek elemenként a következők: padlóburkolat levédése textíliával és OSB táblával a munkavégzéssel érintett részeken, dupla széles guruló állványzat építése, fokozatos alakítása a belső tér változó geometriájának figyelembevételével, csapágyazási pontok alkatrészek átvizsgálása hallás és szemrevételezés útján (1974 db csapágyazási pont, 3948 db ellenőrzési pont), milliméter pontos utánállítás, csapágyazási rögzítési pontok átvizsgálása (15794 db ellenőrzési pont), csavarok utánhúzása, tolórudazat-lamella kapcsolódási pont megfelelő helyzetének vizsgálata (1991 db), szükség szerinti újraállítása, apró alkatrészek cseréje anyaggal együtt, motorok (76 db) működéspróbája hallás és szemrevételezés útján, végállások ellenőrzése, szükség szerint utánállítása, belső térben lévő elektromos kábelcsatlakozások szemrevételezéssel történő ellenőrzése, esetleges sérüléseinek jelzése, vezérlési elemek - motorvezérlők (76 db), fényérzékelő állomások (2 db), vezérlő központok (2db) és bekötési pontjainak ellenőrzése szemrevételezés útján, szoftveres ellenőrzés, frissítés, központi vezérlésről történő csatornánkénti próbaműködtetés, rendszerteszt. Az árnyékolók meghibásodása estén a bejelentéstől számított 48 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Automata tolóajtók karbantartása, évente 2 alkalommal 14db DORMA típusú, keret nélküli, függesztett, mozgásérzékelővel ellátva, automata működtetésű tolóajtó, anyaga rozsdamentes acél és edzett biztonsági üveg. A karbantartási szerződés tárgyát képező tevékenységek elemenként a következők: biztonsági- és vezérlőeszközök ellenőrzése, rögzítő elemek rögzítésének ellenőrzése, futóművek tisztítása és utánállítása, hajtóművek tisztítása, bordásszíj és zárszerkezet ellenőrzése és utánállítása, gumikötél kopásának ellenőrzése, futásának utánállítása, nyitási és csukási sebességek ellenőrzése, ajtószárny rögzítők ellenőrzése, vésznyitás funkció ellenőrzése, akku vizsgálata, ajtó- és ablakszárny könnyen mozgásának ellenőrzése, alsó vezetők ellenőrzése és utánállítása, általános beszabályozási feladatok elvégzése, üzemmódok ellenőrzése, kenőanyagok és tisztítószerek rendelkezésre állítása, ellenőrző matricák felragasztása, ellenőrző füzet folyamatos vezetése, 19

20 kopó alkatrészek cseréje. Az automata tolóajtók meghibásodása estén a bejelentéstől számított 24 órán belül meg kell kezdeni a hibajavítást Kül- és beltéri nyílászárók karbantartása A létesítmény kül- és beltéri nyílászárónak félévente történő karbantartása és havonta történő ellenőrzése (ami a redőnykapuk estén kiegészül évente 1 alkalommal történő felülvizsgálattal) az alábbiak szerint: A nyílászárók típusa és mennyisége: 38 db elektromos üzemmódú, redőnyszekrényes perforált redőnykapu 9 db kétszárnyú hanggátló ajtó (rendezvényterem) 14 db egyszárnyú alumínium ajtó 17 db kétszárnyú alumínium ajtó 22 db 4 tagú alumínium harmonika ajtó 50 db alumínium bukó vagy bukó-nyíló, egy- vagy kétszárnyú ablak A féléves karbantartás fázisai: a mozgó alkatrészek, vasalatok tisztítása (pl. sűrített levegővel), pántok, zárszerkezetek olajozása (a gyártó által előírt anyaggal), tömítőgumik szilikon tartalmú spray-vel történő ápolása, a zár működésének ellenőrzése (szükség szerint kenőanyag használata), alkatrészek rögzítettségének ellenőrzése (pl.: kilincs, ajtócsukó, pántok), hézagok ellenőrzése, beállítások, rögzítő elemek utánhúzása, ajtócsukó finombeállítása, süllyedő küszöb beállítása, redőnykapuknál a mozgó elemek (kapcsok) kenése, vezetősínek kenése, kapulapok tisztítása, elektromos vezetékek ellenőrzése, tisztítása, önműködő tolóajtók gyártói előírás szerinti karbantartása, valamennyi meghibásodás felderítése és a szükséges javítások megállapítása. A felsorolt karbantartási fázisok csak tájékoztató jellegűek, azok a különböző nyílászáró szerkezeteknél eltérőek lehetnek. A karbantartást szakképesítéssel rendelkező, a technológiában járatos szakemberekkel kell elvégezni. A havonta történő ellenőrzés tartalma: havonta ellenőrizni kell az önműködő tolóajtók, a kültéri alumínium ajtók, valamint a rendezvényterem hangátló ajtóinak megfelelő működését. Redőnykapuk évente történő felülvizsgálatának tartalma: érintésvédelmi mérések készítése, gyártói felülvizsgálat, amelysorán tételes jegyzőkönyv készül, mely minősíti a kapuk állapotát és meghatározza a szükséges javításokat. A kül- és beltéri nyílászárók karbantartását a helyszíni lakatos szakmunkás végzi, aki a meghibásodás észlelésétől számított 24 órán belül megkezdi a javítást Tűzgátló és füstgátló ajtók karbantartása: A létesítmény területén beépített tűzgátló és füstgátló ajtók rendszeres félévente történő karbantartása és havonta történő ellenőrzése az alábbiak szerint: Karbantartási mennyiségek: 65 db tűzgátló / füstgátló egyszárnyú ajtó 31 db tűzgátló / füstgátló kétszárnyú ajtó 1 db tűzgátló függönykapu 20

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám

2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 2008. MÁV CARGO ÉRTESÍTŐ 11. szám 7/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt. üzembiztonsági ellenőrzéséről... 2 8/2008. (XII. 19.) VIG sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV Cargo Zrt.

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Munkavédelmi Szabályzat BUDAPEST, 2001. szeptember TARTALOMJEGYZÉK oldal 1. fejezet Munkavédelmi ügyrend 5. 1/1. A munkavédelmi szervezet vezetőjének és tagjainak joga és feladatköre

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról...

2015/32. SZÁM TARTALOM. 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2015/32. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért. 32.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Tűzvédelmi Szabályzatáról... 2 Utasítások 36/2015. (VIII. 27. MÁV-START Ért.

Részletesebben

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A

T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A Rendezvényszervező: Brightly Kft. Cím: 1143 Budapest, Ilka utca 50. Ügyvezető: Kulicz Gábor DUNAI REGATTA 2016. május 07., 00:00 2016. május 08., 03:30 T Ű Z V É D E L M I S Z A B Á L Y Z A T A 2016 1

Részletesebben

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól

5/2004. (I. 28.) GKM rendelet. a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet a helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól A közúti közlekedésr l szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának 4. alpontjában kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25)

INTERCISA. 0. módosítás 1. oldal (25) INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET 0. módosítás 1. oldal (25). TARTALOM 0. módosítás 2. oldal (25) Fejezet Cím Módosítás száma Módosítás dátuma I. Szervezeti felépítés, személyek feladata (3) 0. II. Területre

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl:

VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: VÁLLALKOZÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl: GYİRI NEMZETI SZÍNHÁZ Székhely: 9022 Gyır, Czuczor G. u. 7. Adószám: 15467012-2-08 Számlaszám: OTP 11737007-15467012 Képviseli: Forgács Péter igazgató

Részletesebben

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013

Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Tűzvédelmi jogszabályváltozások 2013 Vágvölgyi László tűzvédelmi szakértő T: 20-921-6741 e-mail: vagvolgyi@dravanet.hu 1 Tűzvédelmi dokumentációval kapcsolatos előírások 2 Jogszabályi háttér 1997. évi

Részletesebben

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés

SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés 1 SZERZŐDÉS Vállalkozási Szerződés mely létrejött egyrészről a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő ( 2026 Visegrád, Gizella telep) Képviseli: Vogel Ferencné gazdasági

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1..

ELSŐ RÉSZ A rendelet hatálya 1.. Szalkszentmárton Községi Önkormányzat Képviselő-testület 1/2007. (I. 31.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Szalkszentmárton

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GYÓGYSZERÉSZTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 2014 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLJA 4 1.1 A Tűzvédelmi Szabályzat hatálya, célja... 4 2. Fejezet

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2006. szeptember 15. E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT Bekezdés TARTALOMJEGYZÉK Oldal 1.AZ ÜZLETSZABÁLYZAT TÁRGYA ÉS HATÁLYA...5

Részletesebben

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012.

Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT. Szolnok, 2012. Víz-és Csatornaművek Koncessziós ZRt. Szolnok 5000 Szolnok, Vízmű út 1. ÜZLETSZABÁLYZAT Szolnok, 2012. Tartalomjegyzék I. Általános rész..7. I.1. Szolgáltató bemutatása...7. I.1.1. Szolgáltató adatai.7.

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ikt.sz.: 333/2015 Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum Öveges József Szakközépiskolája és Szakiskolája 1117 Budapest, Fehérvári út 10. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT I. BEVEZETÉS A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ÉPÜLETGÉPÉSZ TEHNIKUS SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ DTOK 1. szakképesítés azonosító száma: 54 582 01 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Épületgépész

Részletesebben

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2008. április 30. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŐEN MŐKÖDİ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA... 9 1.1 Az Üzletszabályzat alapját képezı

Részletesebben

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat

Északdunántúli Vízmű Zrt. 2013.május 2. Üzletszabályzat Tartalom Tartalom... 1 I. Az célja... 4 II. Az tárgya és hatálya... 4 III. Fogalom meghatározások... 4 IV. Az tól való eltérés szabályai... 5 V. A Víziközmű-szolgáltató bemutatása... 5 VI. A Víziközmű

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 1. sz. melléklete) Elfogadva: 009. 04.07., hatályba lép: 01.05. Utolsó módosítás 013.

Részletesebben

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról

a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 108/2015. (IX. 24.) számú határozata a Létesítmény-fenntartási Szabályzat elfogadásáról Az SZMSZ 21. (14) bekezdésében és a 22. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA

A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Bács Volán Autóbuszközlekedési ZRT. 6500 Baja, Nagy István utca 39. A MŐSZAKI ÜZLETÁG VÁLLALÁSI SZABÁLYZATA Elıkészítette: Ellenırizte: Jóváhagyta: Módosítás száma: 4. Pál Tamás technológus Németh Ferenc

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

22 év tapasztalatával. Cégbemutató

22 év tapasztalatával. Cégbemutató Közös Képviselet 22 év tapasztalatával Cégbemutató A Ferox Bt. 1990-ben alakult, fő tevékenységi köre társasház kezelés. A cég irodája Budapest szívében, a Kálvin térnél van. A cég vezetője Breuer András

Részletesebben

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig.

A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Kft. Üzletszabályzata 2006. júl. 1-től 2013. aug. 15-ig. Bevezetés A PÉTÁV Pécsi Távfűtő Korlátolt Felelősségű Társaság (PÉTÁV Kft.) a felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében,

MEGÁLLAPODÁS. a) közreműködés az Önkormányzat által megállapított költségvetési keretszámok költségvetési szervenkénti elosztásában, összesítésében, SZMSZ 4/b. számú függeléke MEGÁLLAPODÁS amely egyrészről a Ráckeve Város Önkormányzata székhely: Ráckeve, Szent István tér 4 adószám: 15393238-2-13 képviseli: Szadai József polgármester (a továbbiakban:

Részletesebben

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ

VEGYI- ÉS KALORIKUSGÉP SZERELŐ ÉS KARBANTARTÓ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a gazdasági kamarákról

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

Karbantartási Szerzıdés (tervezet)

Karbantartási Szerzıdés (tervezet) A szerzıdı felek: Karbantartási Szerzıdés (tervezet) Megrendelı: Vállalkozó: Megnevezése: Megnevezése: Trio-Contakt Kft Címe: Címe: Gyır 9028 Fehérvári u. 75. Adószáma: Adószáma: 11611295-2-08 Tel./Fax:

Részletesebben

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA

E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA 2013. március 1. E.ON DÉL-DUNÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ELOSZTÓI ÜZLETSZABÁLYZATA MEH 46/2013. számú határozatának kötelezéseivel egységes szerkezetbe foglaltan. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015. Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések... 4 1. A költségvetési szerv neve, székhelye, telephelye, alapítása... 4 2. A költségvetési

Részletesebben

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA

RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA ELTE TANÍTÓ ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR RENDÉSZETI és VAGYONVÉDELMI SZABÁLYZATA 2004. TARTALOMJEGYZÉK Rendészeti és vagyonvédelmi szabályzat I. Általános rendelkezések 3. oldal II. Az ELTE Tanító-és Óvóképző

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet

38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet 38/2003 ESzCsM FVM KvVM együttes rendelete 8. sz. melléklet Az irtószerekre vonatkozó különleges előírások 1. Fogalmi meghatározások 1. Irtószer: a biocidek 3. Főcsoport 14., 18. és 19. termékcsoportjába

Részletesebben

EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV. www.gazerzekelo.hu

EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV. www.gazerzekelo.hu EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV www.gazerzekelo.hu Gyártó : MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030: Érd, Alsó u. 10., Pf. 56. Telefon : {06/23} 365-087, -152, -280, 366-748, -838 Telefax:

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya

220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja és hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minısége védelmének szabályairól A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött, egyrészről, az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., cégjegyzékszáma: 01-10-041712, adószáma: 10644371-2-44;

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT (( SOPRON 2011 Jelen szabályzat célja a NymE (a továbbiakban: Egyetem) kutatás-fejlesztési és pályázati tevékenységének elősegítése, támogatása, hatékonyságának

Részletesebben

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS

INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS INTERVENCIÓS TÁROLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (1095 Budapest, Soroksári út 22-24.) (képviseletében eljár: ), a továbbiakban MVH Bankszámlaszám:..

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ 3700 Kazincbarcika, Építők útja 15.3. em. Tel: 48/413-545, 512-146 Fax: 06-48/512-169 E-mail: szoc-kozpont@parisat.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette:

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ ÉPÜLETVILLAMOSSÁGI MUNKARÉSZ GYŐR VÁROS ÚJ SPORTKOMPLEXUMA ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ Épületvillamosságitervező: KIPTERV TMT Kft. 1089 Budapest Elnök 1. BuktaVilmosné tervező VT-01-9756 HiT-01-9756

Részletesebben

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ

CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ CSATORNABEKÖTÉSI TÁJÉKOZTATÓ Hatályos: 2016. április 12-től Az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft. (a továbbiakban: ÉTCS Kft.) víziközmű szolgáltatási tevékenységét a víziközmű-szolgáltatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013.03.19. Módosítás: ÉRD, 2014. november 12., 2015.február 25., 2015. december 8. Összeállította és jóváhagyásra benyújtja:

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Óvoda neve: Szent Erzsébet Óvoda Óvoda címe: 8300 Tapolca, Templomdomb 2. OM azonosító: 036 793 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Kelt: Tapolca, 2015. 12. 31. Készítette: Zöldy Andrásné óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Debreceni közterület-felügyelet által üzemeltetett piacok, a hozzájuk tartozó kiszolgáló helyiségek folyamatos takarítása, hó eltakarítása, síkosság mentesítésére, konténeres

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

XXII/7-14/2014.(11.18.) számú JEGYZŐI-POLGÁRMESTERI EGYÜTTES UTASÍTÁS

XXII/7-14/2014.(11.18.) számú JEGYZŐI-POLGÁRMESTERI EGYÜTTES UTASÍTÁS BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT XXII/7-14/2014.(11.18.) számú JEGYZŐI-POLGÁRMESTERI EGYÜTTES UTASÍTÁS a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat INFORMÁCIÓ BIZTONSÁGI SZABÁLYZATA Készítő

Részletesebben

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ Fejezet: (Kitöltés és szakasztördelés a kézikönyv elkészítése után) Oldalszám: 1/18 SEGÉDLET A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A minőségügyi kézikönyv a minőségirányítási rendszert alapdokumentuma,

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA. 2014. Dunaújváros DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA 2014. Dunaújváros 2. kiadás 0. módosítás 2(39) oldal Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa 47-2013/2014.(2014.04.01.) számú határozatával 2014.04.01. napján fogadta el. Hatályos:2014.április

Részletesebben

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc

MemoLuX Kft. MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV. Jelen példány sorszáma: 0. Verzió: Lapszám: Fájlnév: 4/0 1/30 MMKv4.doc 1/30 Jelen példány sorszáma: 0 MINİSÉGÜGYI KÉZIKÖNYV MemoLuX Kft. A minıségügyi kézikönyv sem egészben, sem részben nem másolható az Ügyvezetı Igazgató engedélye nélkül. 2/30 Elosztási lista példány 1

Részletesebben

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása.

II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. II. sz. TSZM - Dobó tér - Eger patak - Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja (ÉMOP-3.1.2/C-09-2f-2011-0001), közterületek megújítása. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/143 Beszerzés tárgya: Építési

Részletesebben

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban

Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Dokumentáció Hirdetmény nélkül induló általános egyszerű közbeszerzési eljárásban Makón belterületi csapadékvíz csatorna rekonstrukció és építés (2011.) tárgyban Makó Város Önkormányzata 6900 Makó, Széchenyi

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS *1048482162* Vonalkód: 1048482162 Iktatószám: 2139/32/1/2008 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS,amely egyrészről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal ((1095 Budapest, Soroksári út 22-24., adószáma: 15329547-2-43,

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza Város Önkormányzata AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓJA Kiskunfélegyháza központtal megvalósuló központi háziorvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelése egyszerű közbeszerzési eljárásban 2011.

Részletesebben

I. E LŐSZ Ó A felhasználók tájékoztatása, a szolgáltatási feltételrendszer egyértelmű rögzítése és a kiegyensúlyozott felhasználó-szolgáltató kapcsolatrendszer kialakítása érdekében minden szolgáltatónak

Részletesebben

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja:

1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A Szervezeti és Működési Szabályzat célja: 1 1. Általános rendelkezések Az SZMSZ jogszabályi alapja A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról (Kt.) 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról

Részletesebben

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása.

376. számú ügyrend. Nagyfogyasztói mérések kialakítása. 376. számú ügyrend Nagyfogyasztói mérések kialakítása. Készítette: EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Mérés Szolgáltatási Központ Méréstechnikai Csoport 2012. Nyomtatásban csak tájékoztató jellegű! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete

Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2006. (I.18.) ÖKT. rendelete A közterület használatáról Tetétlen Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közterület használat és igénybevétel szabályozására

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról

11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet. a közvilágításról 11/1985. (XI. 30.) IpM rendelet a közvilágításról A villamosenergia fejlesztésér l, átvitelér l és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvény (a továbbiakban: VET) végrehajtására kiadott 40/1962. (XI. 11.)

Részletesebben

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Eötvös József Gimnázium és Kollégium. 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Eötvös József Gimnázium és Kollégium 2890 Tata, Tanoda tér 5. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013 1. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja, jogszabályi alapja

Részletesebben

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL

RÖVID TÁJÉKOZTATÓ A SZAKKÉPESÍTÉSEKRŐL 54 525 01 AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ a gépjármű akkumulátorokat azok tulajdonságainak ismeretében összehasonlítani, a járműspecifikus kiválasztást elvégezni, diagnosztikai vizsgálatát végrehajtani, megfelelő

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park

Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Az ALISCA Agrárház Kft új növényvédőszer raktárának biztonsági jelentése Szekszárdi Ipari park Nyilvános változat 2015.09.21 Készítette: HVESZ Kft ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYILVÁNOS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Sikéné Pfeiffer Éva igazgató Budapest, 2015. augusztus 24. ~ 1 ~ Tartalom I. Bevezetés, általános rendelkezések... 4 II. Az intézmény alaptevékenységének konkrét leírása...

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése

Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése Mercedes Benz Citaro fékalkatrészek beszerzése (Eljárás száma: T-351/14.) AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ 2015. 1 / 35 oldal A. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Ajánlati dokumentáció 1. Az eljárás 1.1. A Budapesti Közlekedési

Részletesebben

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása

A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása A Fehér úti Járműtelep felülvizsgálata során feltárt hiányosságok javítása versenyeztetési eljárás Eljárás száma: BKV Zrt. AJÁNLATI FELHÍVÁS Budapest, 2013. március AJÁNLATI FELHÍVÁS 1. Ajánlatkérő neve:

Részletesebben

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT

LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ ÉS FENNTATÓ KÖZPONT 1139 Budapest, XIII., Hajdú utca 29. LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZAT KÉSZÜLT: 2013.05.01. KÉSZÍTETTE: JÓVÁHAGYTA:

Részletesebben

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI

MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA AUTÓELEKTRONIKAI MŰSZERÉSZ MESTERVIZSGA KÖVETELMÉNYEI 2013 I. Az Autóelektronikai műszerész mestervizsgára jelentkezés feltételei 1. A mestervizsgához szükséges szakképesítési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 23-27.) PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ Fővárosi Vízművek Zrt telephelyein Parkfenntartási feladatok elvégzésére Budapest, 2011. Február

Részletesebben

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium

Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium Dunavecsei Református Kollégium Bella István Általános Iskola, Szakközépiskola és Szakgimnázium SZE RVE ZETI ÉS M ŰKÖD ÉSI SZABÁL YZATA 2016. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 1 Általános rendelkezések...

Részletesebben

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata

A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Polgármesteri Hivatal Szervezeti M ködési Szabályzata 9. függeléke A Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala köztisztvisel i Közszolgálati Szabályzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesteri

Részletesebben

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1.

Szer-Net. Általános Szerződési Feltételek. Internet szolgáltatás. Szer-Szoft Kft. 3900 Szerencs Rákóczi út 108. Hatályos: 2012. április 1. Szer-Net Általános Szerződési Feltételek Internet szolgáltatás Szer-Szoft Kft 3900 Szerencs Rákóczi út 108 Hatályos: 2012. április 1. 1. A szolgáltató neve, címe: A szolgáltató neve: Szer-Szoft Számítástechnikai

Részletesebben

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat

Petőfi Sándor Általános Iskola. Komárom. Szervezeti és Működési Szabályzat Komárom Jóváhagyta: Komárom, 2013. Szabó Tamásné igazgató 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. TARTALOMJEGYZÉK... 1 2. Általános rendelkezések... 5 2.1. A szervezeti működési szabályzat célja, tartalma, jogszabályi alapja...

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Villamos energia beszerzés 2015. évre TÁRGYÚ RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS KÖZZÉTÉTELÉVEL INDULÓ TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSÁHOZ 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ AJÁNLATI FELHÍVÁS KÖTELEZŐ

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE

SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE SZÁMÍTÓGÉPEK ÉS ELEKRTONIKUS BERENDEZÉSEK BIZTOSÍTÁSI SZERZİDÉSE TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK... 4 Biztosítható vagyontárgyak...

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések

A belügyminiszter.../2016. (..) BM rendelete. a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól. 1. Értelmező rendelkezések A belügyminiszter../2016. (..) BM rendelete a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 8. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások

Tagállamok - Szolgáltatásra irányuló szerződés - Ajánlati felhívás - Tárgyalásos eljárás. HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 1/14 Ez a hirdetmény a TED weboldalán: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138317-2011:text:hu:html HU-Siófok: Javítási és karbantartási szolgáltatások 2011/S 84-138317 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS

Részletesebben

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása

I. A Hivatal elnevezése, jogállása, irányítása és vezetése. 1. A Hivatal elnevezése és jogállása Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat aljegyzőjének 5/2013. utasítása a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről (A 9/2013. aljegyzői, a 3/2013., a 10/2014.,

Részletesebben

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata

A Bárányka Keresztyén Óvoda Szervezeti és működési szabályzata Bárányka Keresztyén Óvoda 6000 Kecskemét, Szent-Györgyi Albert utca 23. OM azonosító: 201155 Telefon: +36 20/562-60-52 email: baranyka.ovi@kbgy.hu honlap: http://www.baranykaovi.hu/ A Bárányka Keresztyén

Részletesebben