EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV. www.gazerzekelo.hu"

Átírás

1 EXTOX-UNI K1/K2 TELEPÍTETT GÁZÉRZÉKELŐ KÉSZÜLÉK MŰSZERKÖNYV Gyártó : MŰSZER AUTOMATIKA KFT. 2030: Érd, Alsó u. 10., Pf. 56. Telefon : {06/23} , -152, -280, , -838 Telefax: {06/23} Szerviz : 2040: Budaörs, Komáromi u 22. Telefon/fax: {06/23} III. kiadás 1

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE 2. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 2.1. A készülék felépítése 2.2. A készülék távadói és működése 2.3. A készülék központi egysége és működése 3. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3.1. A készülék telepítésének feltételei 3.2. A távadó és a központi egység elhelyezése 3.3. A távadó és a központi egység kábelezésének kiépítése 3.4. Az üzembe helyezés feltételei, az üzembe helyezés, az üzembe helyezett gázérzékelő készülék átadása a megrendelőnek 4. KEZELÉSI, ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS 4.1. Kezelőszervek és állapotjelzések 4.2. Csatlakozási pontok 4.3. A készülék üzemeltetése, kezelése, állapotjelzéseinek értelmezése 4.4. A gázérzékelő berendezések tisztítása 5. A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI 5.1. A készülék biztonságos üzemeltetése robbanásveszélyes környezetben 5.2. Érintésvédelmi szempontok 5.3. A gázérzékelő készüléken alkalmazott rövidítések és jelek jelentése 6. MŰSZAKI ADATOK 6.1. Központi egység 6.2. Távadó 7. GARANCIA 8. SZERVIZ, KARBANTARTÁS III. kiadás 2

3 1. A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE Az EXTOX-UNI K1/K2 egy-, és kétcsatornás telepített, távadós rendszerű célzottan ipari felhasználásra szánt gázérzékelő készülék elsősorban kazánházakban, a gázérzékelő készülékkel felügyelt helyiségben, az ott lévő berendezések rendellenes működése esetén levegőbe kerülő metán, vagy propán-bután gázok koncentrációjának a mérésére, valamint előre meghatározott koncentráció szintekhez rendelt automatikus beavatkozás vezérlésre alkalmas. Az automatikus beavatkozás vezérlés olyan koncentrációkhoz van rendelve, amely alacsonyabb a levegőbe kerülő robbanásveszélyes anyag alsó robbanási határkoncentrációjánál. Így a gázérzékelő készülék alkalmazásával egy esetleges gázrobbanás megelőzhető, következményei elkerülhetőek. III. kiadás 3

4 2. A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE ÉS MŰKÖDÉSE 2.1. A készülék felépítése Az EXTOX-UNI K1/K2 telepített egy-, vagy kétcsatornás gázérzékelő készülék a központi egységből és a távadókból áll. A K1 egycsatornás változat egyetlen távadót, a K2 kétcsatornás változat két távadót működtet. Az EXTOX-UNI K2 két távadót működtető változat a gázkoncentrációt két mérőkörben egymástól függetlenül méri, de közös beavatkozás vezérlést hajt végre. A központi egység és a távadók a felhasználás igényeinek megfelelően egymástól távol is elhelyezhetőek. A távadókat és a központi egységet kábelekkel kell összekötni. Az alkalmazott kábelektől függően az egyes távadók és a központi egység közötti maximális távolság meghatározott A készülék távadói és működése Az EXTOX-UNI K1/K2 telepített gázérzékelő készülékek az E-TD-S1 típusú félvezetős távadókkal működnek. A távadók feladata, hogy a központi egység számára a gázkoncentrációt villamos jellé alakítsák úgy, hogy ez a robbanásveszélyes környezetben történő üzemeltetés szabályainak is megfeleljen. A távadók az érzékelőket és a kábel csatlakoztatásához szükséges alkatrészeket tartalmazzák. A távadókban félvezetős érzékelő alakítja át a gázkoncentrációt villamos jellé. Az érzékelő működési tulajdonságai miatt speciálisan kialakított nyomásálló tokozásban helyezkedik el. A tokozás lehetővé teszi az érzékelést, de megakadályozza, hogy a tokozás belső részében bizonyos körülmények esetén létrejövő gyújtás átterjedjen a külső térre. A fokozott biztonságú távadódobozba a központot és a távadót összekötő kábel tömszelence segítségével rögzíthető, a kábelerek biztonságos bekötésére a távadóban megfelelő sorkapcsok helyezkednek el. A távadó rögzítését erre a célra alkalmasan kialakított távadótalp segíti, a távadó legfontosabb adatai a távadódoboz oldalára erősített adattáblán szerepelnek. A távadók rendeltetésszerű felhasználására vonatkozó információkat különálló gépkönyv taglalja A készülék központi egysége és működése Az EXTOX-UNI K1/K2 gázérzékelő központi egység lehetővé teszi a hozzá kapcsolódó távadók biztonságos üzemeltetését robbanásveszélyes környezetben, feldolgozza az érzékelők villamos jeleit, beavatkozás vezérlő kontaktusokat működtet, a készülék működésére, a kontaktusok állapotára és egyúttal a koncentráció tartományára utaló jelzéseket ad. A távadók számától függetlenül négy különböző funkciójú beavatkozás vezérlő kontaktussal rendelkezik. III. kiadás 4

5 Ezek közül kettőt, az előjelzést és a riasztást az aktuális gázkoncentráció vezérli. Mindkét szint a robbanásveszélyes gáz alsó robbanási határkoncentrációjánál kisebb értékre van beállítva. A koncentráció növekedése folyamán először az előjelezési szinthez rendelt beavatkozás vezérlés, további növekedés esetén a riasztási szinthez rendelt beavatkozás vezérlés lép működésbe. A két beavatkozási szint működése között lényeges különbség, hogy, az előjelzési szinthez tartozó beavatkozás vezérlés a működését előidéző gázkoncentráció megszűnése esetén automatikusan kikapcsol, a riasztás szint elérésénél működésbe lépő beavatkozás vezérlés a működését előidéző gázkoncentráció megszűnése esetén nem kapcsolódik ki, csak akkor, ha ezt a központi egység részét képező erre a célra kialakított gombbal lenyugtázzák. A riasztási szintnél nagyobb koncentrációk megléte esetén a riasztást nem lehet nyugtázni. A riasztási szint beavatkozás vezérlő kontaktusa beépített szervizkapcsoló segítségével hatástalanítható. A harmadik kontaktus az önhiba. Működése estén a gázérzékelő készülék nem üzemképes. Az önhiba működése biztonsági okokból a riasztás működését is eredményezi, viszont segítségével riasztási állapotban megkülönböztethető a gázkoncentrációból eredő riasztás a készülék esetleges meghibásodásából eredő riasztásától. A negyedik kontaktus a nyugtázható hangjelzés. A felhasználás igényeitől függően az előjelzési, vagy a riasztási szinthez tartozó gázkoncentráció elérésekor lép működésbe, illetve akkor is, ha az önhiba eredményez riasztást és a hangjelzés a riasztáshoz van rendelve. Lehet feszültségmentes, vagy feszültség alatti kialakítású is. A készülék pillanatnyi működési állapotától függetlenül, a riasztási szint törléséhez is szükséges nyomógombbal nyugtázható. A központi egységnek három, egymástól megerősített szigeteléssel elkülönített villamos csatlakozási felülete van. Ezek a hálózati táplálás, a beavatkozás vezérlő kontaktusok és a távadó csatlakozási pontok. A különböző szerepű beavatkozás vezérlő kontaktusok között szintén megerősített szigetelés van, ezért a készülék felhasználásánál megengedett azokat különböző feszültségszintű áramkörökhöz is csatlakoztatni. A központi egység felépítése olyan, hogy egyben a kábelrendező doboz szerepét is betölti. Megfelelő tömszelencék és sorkapcsok segítségével a készülékhez kapcsolódó minden kábel közvetlenül beköthető. III. kiadás 5

6 3. A KÉSZÜLÉK TELEPÍTÉSE ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE 3.1. A készülék telepítésének feltételei Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készüléket csak olyan helyen szabad telepíteni, amely követelményeinek a készülék műszaki paraméterei maradéktalanul megfelelnek. A telepítési helyet ezen túlmenően úgy kell megválasztani, hogy biztosított legyen a készülék üzembe helyezésénél, rendszeres karbantartásánál végzendő munkák lehetősége, valamint a készülék rendeltetésszerű, biztonságos üzemeltetése és kezelése. Mivel a készülék két része a központi egység és a távadó egymástól lényegesen eltérő tulajdonságú villamos berendezés, ezért ezekre különálló szabályokat kell figyelembe venni. Az EXTOX-UNI K1/K2 központi egység nem robbanásbiztos villamos berendezés, ezért robbanásveszélyes helyiségben, vagy övezetben tilos telepíteni. Az E-TD-S1 típusú távadót csak a gépkönyvében taglalt előírásoknak megfelelően szabad telepítent. Amennyiben a készülék telepítését hatóság írja elő, akkor a telepítéshez tervdokumentációnak kell készülnie. Az abban foglaltakat be kell tartani, a tervdokumentáció tartalma azonban nem mondhat ellen a gázérzékelő készülék telepítésére itt felsorolt szabályoknak A távadó és a központi egység elhelyezése A távadó és a központi egység elhelyezéséről a tervdokumentáció rendelkezik. Ennek hiányában az elhelyezésről csak kellő körültekintés után lehetséges helyesen dönteni. A távadók elhelyezéséről a gépkönyvükben szereplő információkat figyelembe véve kell határozni. A központi egység esetében az övezethatáron kívül, de a lehetséges maximális telepítési távolságon belül olyan helyet kell választani, ahol a környezeti körülmények az üzemeltetéshez megfelelőek, biztosítható a könnyű kezelhetőség és ésszerű kábelezés lehetséges. A központi egységet óvni kell sugárzó hő hatásától. Az EXTOX-UNI K1/K2 gázérzékelő központi egység függőleges felületen történő rögzítésre alkalmas. III. kiadás 6

7 3.3. A távadó és a központi egység kábelezésének kiépítése Minden távadót egy-egy kábel köt össze a központi egységgel. Ezeknek a kábeleknek egyértelműen azonosíthatónak kell lennie. A távadóba csak olyan kábel köthető be a távadó műszaki adatainak megfelelően, amely kábelátmérőben és érkeresztmetszetben megfelelő, továbbá alkalmas övezethatáron belül történő telepítésre. A távadó és a központi egység között a távadókábelben ne legyen toldás. A távadókábel hurokellenállása nem haladhatja meg a megengedett legnagyobb értéket. A távadókábelt a távadótól 40cm-en belül már rögzíteni kell. A távadókábel nyomvonalánál tervdokumentáció hiányában arra kell törekedni, hogy minimális legyen az övezethatáron belül lévő szakasz. A központi egységben a gázérzékelő készülék távadóihoz, a tápellátásához, hangjelző berendezéshez, az egyéb beavatkozás vezérlés számára szükséges kábeleknek külön kábel bevezetési lehetőség van kialakítva. Ha a beavatkozás vezérlésben vannak különböző feszültségszintű áramkörök, akkor ezek vezetékeit nem szabad azonos kábeltörzsben vezetni. A kábelezést végzőknek nem feladata a kábelek bekötése sem a távadóba, sem a központi egységbe Az üzembe helyezés feltételei, az üzembe helyezés, az üzembe helyezett gázérzékelő készülék átadása a megrendelőnek. Az üzembe helyezés feltétele a kábelezéssel együtt szakszerűen telepített gázérzékelő készülék és a hálózati feszültség megléte. A készülék üzembe helyezését sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezés-kezelő, vagy sújtólég- és robbanásbiztos villamosberendezéseket kezelők, javítók műszaki vezetője tanfolyamot végzett olyan szakember végezheti, aki rendelkezik az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készülék szakszerű üzembe helyezéséhez és karbantartásához szükséges diagnosztikai egységgel, valamint jogosult annak használatára. Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készüléket az üzembe helyezéséhez és karbantartásához szükséges diagnosztikai egység használata nélkül nem lehet üzembe helyezni! Ha ezt valaki mégis megteszi, akkor ez nem szakszerű, a megbízható működést nem biztosítja és egyben garanciavesztéssel is jár! III. kiadás 7

8 Az üzembe helyezés alkalmával a készülék kábeleit be kell kötni, a relékontaktusokhoz kapcsolódó beavatkozó áramköröket terhelési szempontból, a hálózati feszültséget előirt paraméterei szempontjából, valamint a készülék egészét robbanásbiztos szempontok szerint ellenőrizni kell. Megfelelő eredmény esetén a készüléket áram alá kell helyezni, majd kalibráló anyag segítségével teljes körű működési ellenőrzést kell végrehajtani. A működési ellenőrzés végén a beépített szervizkapcsolót feltétlenül üzemállásba kell kapcsolni! Az eredményes üzembe helyezésről üzembe helyezési jegyzőkönyv készül, amelyet az üzembe helyezést végző, valamint az üzembe helyezési munkálatokat a megrendelő vagy megbízottja részéről átvevő felelős személyek aláírásukkal hitelesítenek. A teljes körű működési ellenőrzésbe csak a készülék működésének ellenőrzése tartozik bele, a beavatkozás vezérlő kontaktusokra kapcsolódó beavatkozó áramkörök helyes működése már nem. Így ha pl. a beavatkozó áramkörök az üzembe helyezés időpontjáig nincsenek kiépítve, a gázérzékelő készülék akkor is üzembe helyezhető. Érdemes azonban az üzembe helyezést olyan előre egyeztetett időpontban elvégezni, hogy a teljes rendszer pl. a vészszellőztetéssel, gázmágnesszeleppel, hang- és fényjelzésekkel együtt kipróbálható legyen a későbbi esetleges működési rendellenességek elkerülése érdekében. Ha az üzembe helyezés feltételei nincsenek meg, vagy a megrendelő részéről egyéb műszaki körülmények az előre egyeztetett időpontban nem megfelelőek és az azonnali változtatás nem lehetséges, akkor az üzembe helyezés a megrendelő hibájából meghiúsul. Ezt a tényt szintén aláírásokkal ellátott üzembe helyezési jegyzőkönyvben kell rögzíteni. A meghiúsult üzembe helyezés miatt felmerülő költségek a megrendelőt terhelik. III. kiadás 8

9 4. KEZELÉSI, ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁS 4.1. Kezelőszervek és állapotjelzések Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készülék központi egységén a következő kezelőszervek és állapotjelzések találhatók: szervizkapcsoló, a diagnosztikai egység csatlakozója, nyugtázó gomb, üzem LED {zöld}, hangjelzés LED {piros}, csatornánként 1db előjelzés LED {piros}, csatornánként 1db riasztás LED {piros}, csatornánként 1db önhiba LED {sárga} A nyugtázógomb kivételével minden kezelőszerv és állapotjelzés a központi egység tokozatán belül helyezkedik el. A készülékben lévő B1 jelű hálózati olvadóbetéthez a tokozaton belül elhelyezkedő vezérlőház megbontásával lehet csak hozzáférni Csatlakozási pontok Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készülék központi egységében a következő számozott csatlakozási pontok találhatók: 1 Hálózati transzformátor szekunder tekercs (gyárilag bekötve) 2 Hálózati transzformátor szekunder tekercs (gyárilag bekötve) 3 Nyugtázógomb (gyárilag bekötve) 4 Nyugtázógomb (gyárilag bekötve) 5 2. csatorna kiegészítő riasztásrelé (opcionálisan gyárilag bekötve) 6 1. csatorna kiegészítő riasztásrelé (opcionálisan gyárilag bekötve) 7 2. csatorna kiegészítő előjelzés relé (opcionálisan gyárilag bekötve) 8 1. csatorna kiegészítő előjelzés relé (opcionálisan gyárilag bekötve) 9 Kiegészítő relék közös tápfeszültsége (opcionálisan gyárilag bekötve) távadó fűtés (tápfeszültség) távadó érzékelő elektróda (kimenet) távadó érzékelő elektróda(kimenet) távadó fűtés (tápfeszültség) távadó fűtés (tápfeszültség) távadó érzékelő elektróda (kimenet) távadó érzékelő elektróda (kimenet) távadó fűtés (tápfeszültség) V hálózati tápfeszültség fázisvezető 19 Hálózati transzformátor primer tekercs, biztosított fázisvezető (gyárilag bekötve) 20 Hálózati transzformátor primer tekercs nullavezető (gyárilag bekötve) V hálózati tápfeszültség nullavezető III. kiadás 9

10 22 Beavatkozás vezérlő kimenet (nyugtázható hangjelzés) 23 Beavatkozás vezérlő kimenet (nyugtázható hangjelzés) 24 Beavatkozás vezérlő kimenet (önhiba, záró érintkező) 25 Beavatkozás vezérlő kimenet (önhiba, morze érintkező) 26 Beavatkozás vezérlő kimenet (önhiba, bontó érintkező) 27 Beavatkozás vezérlő kimenet (előjelzés) 28 Nem bekötött pont 29 Beavatkozás vezérlő kimenet (előjelzés) 30 Beavatkozás vezérlő kimenet (riasztás) 31 Nem bekötött pont 32 Beavatkozás vezérlő kimenet (riasztás) Ha a készüléket 24V-os egyenfeszültségről kell működtetni, akkor a hálózati transzformátor elmarad, a tápfeszültséget az csatlakozási pontokra kell kötni. A polaritás tetszés szerinti lehet. A nyugtázható hangjelzés feszültség alatti változata esetén a fázisvezető bekapcsolt hangjelzés esetén a 23. csatlakozási ponthoz kapcsolódik A készülék üzemeltetése, kezelése, állapotjelzéseinek értelmezése Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készülék a riasztás és a hangjelzés kézi nyugtázását kivéve automatikus üzemű, kezelést nem igényel. Bekapcsolt állapotát az üzem LED fénye jelzi. Bekapcsolás után kb. 1perc bemelegedési időre van szükség. Ezalatt az idő alatt a gázérzékelő készülék még nem üzemkész, a többi állapotjelző LED nem világíthat és a beépített beavatkozás vezérlő relék nem húzhatnak meg. A nem meghúzott állapot (ez a beépített relék alaphelyzete) biztonsági okokból a riasztási és önhiba állapotnak, ezen túlmenően pedig előjelzés és hangjelzés mentes üzemnek felel meg. A bemelegedési idő lejárta után a beavatkozás vezérlő relék a gázkoncentrációnak és a működési állapotnak megfelelően működnek. A gázkoncentráció tartományát és a készülék működési állapotát az állapotjelző LED-ek jelzik. Kétcsatornás készülék esetében a közös hang és önhiba beavatkozás vezérlő relék állapotát az egyes csatornák állapotjelzései "vagy" kapcsolatban határozzák meg. A készülék állapotjelzései szerint három koncentráció tartomány különböztethető meg. Ezek az előjelzési szintnél kisebb, a előjelzési szint és a riasztási szint közötti, valamint a riasztási szintnél nagyobb koncentrációk. Ha a készülék kétcsatornás változatú, akkor az egyes csatornákon ezek a szintek egymástól külön-külön előre beállíthatók. A koncentráció tartományának kijelzése és a beavatkozás vezérlés az előre beállított értékeknek megfelelően történik. Ha az előjelzés és riasztás LED nem világít, akkor a koncentráció kisebb, mint az előjelzési szint, az előjelzés relé alaphelyzetben van, a III. kiadás 10

11 riasztás relé húz. Ha csak az előjelzés LED világít, a riasztás LED nem, akkor a koncentráció az előjelzési szintnél nagyobb, de a riasztási szintnél kisebb. Ilyenkor az előjelzés és a riasztás relé is húz. Ha a riasztás LED is világít, akkor a gázkoncentráció meghaladta a riasztási szintet, a riasztás relé alaphelyzetbe áll. A riasztási állapot tárolódik a készülékben, tehát ha a koncentráció a riasztási szint elérése után lecsökken, a riasztási állapot akkor sem törlődik magától. A riasztási állapotot a nyugtázógombbal lehet törölni, de csak akkor, ha a gázkoncentráció már lecsökkent a riasztási szint alá. Sikeres törlés esetén a riasztás LED kialszik, a riasztás relé ismét meghúz. Az felsorolt LED és reléműködés mindkét csatornára külön-külön vonatkozik. A beavatkozás vezérlések közül a nyugtázható hangjelzést az előjelzési, vagy a riasztási szint elérése kapcsolja be. Ha ez megtörtént, akkor a hangjelzés LED világít, a hangrelé meghúz. Törölni ugyancsak a nyugtázógombbal lehet a készülék más beavatkozás vezérlésének állapotától függetlenül bármikor. Helyes működés esetén nem lehet önhiba jelzés. Az önhibajelzés az előjelzéshez és a riasztáshoz hasonlóan csatornánként történik. Ha nincs önhibajelzés, akkor az önhibarelé meghúzott állapotban van. Önhibajelzés esetén az önhiba LED világít, az önhiba relé alaphelyzetbe kerül. Az önhibajelzés riasztást is eredményez, amit csak az önhiba megszüntetése után lehet törölni. Ha a készülékben a nyugtázható hangjelzés a riasztáshoz van rendelve, akkor az önhibajelzés bekapcsolódása a hangjelzés bekapcsolódását is eredményezi. Meghibásodás esetén, a felügyelt létesítmény elengedhetetlen üzemeltetésének biztosítása érdekében a hiba haladéktalan kijavításának időpontjáig lehetőség van a riasztási szint beavatkozás vezérlésének blokkolására, a szervizkapcsoló szervizállásba kapcsolásával. A szervizkapcsolóhoz hozzáférni csak a központi egység plombált fedelének eltávolítása után lehetséges. Figyelem! A szervizkapcsolót felelős személynek csak akkor szabad szervizállásba kapcsolnia, ha a készülék önhibát jelez és egyértelműen meggyőződött arról, hogy a felügyelt létesítményben nincs robbanásveszélyes gázkoncentráció. A hiba kijavításáig a létesítmény üzemeltetésére fokozott figyelmet kell fordítani, mert a készülék szervizállásban nem látja el rendeltetésszerű feladatát. A szervizkapcsoló szervizállásban a beavatkozás vezérlő csatlakozási pontok közül a riasztási pontokat zárja rövidre. III. kiadás 11

12 Összefoglaló táblázat a beavatkozás vezérlő relék működésére a készülék működési állapotainak függvényében A készülék állapota Beavatkozás vezérlő relék állapota Előjelzés Riasztás Önhiba Hangjelzés Bemelegedési idő alatt, vagy tápellátás alaphelyzet alaphelyzet alaphelyzet alaphelyzet nélkül K. E szint alatt alaphelyzet húz húz alaphelyzet K. E és R szint húz húz húz * között K. R szint felett húz alaphelyzet húz húz Önhiba alaphelyzet alaphelyzet alaphelyzet ** K... koncentráció *... ha előjelzéshez van rendelve akkor húz, ha a riasztáshoz, akkor alaphelyzet **...ha riasztáshoz van rendelve, akkor húz Kétcsatornás készülék esetében mindkét csatornának önálló előjelzés és riasztás reléje van, működésük az adott csatorna állapotának megfelelően külön-külön történik. Az önhiba és hangjelzés relék közösek, működésüket a két csatorna vagy kapcsolatban vezérli A gázérzékelő készülék tisztítása A távadók szükséges tisztítását az érzékelő nyomásálló tokozatának részét képező szinterszűrő miatt ajánlott szakszervízre bízni. A központi egységet szükség esetén vízzel nedvesített textíliával szabad tisztítani. III. kiadás 12

13 5. A KÉSZÜLÉK BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSÉNEK FELTÉTELEI 5.1. A készülék biztonságos üzemeltetése robbanásveszélyes környezetben Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú központi egységhez tilos olyan villamos berendezéseket kapcsolni, amelyek nem a rendeltetésszerű használathoz szükségesek, illetve villamos paraméterei túllépik a gázérzékelő készülék műszaki adataiban szereplő határadatokat! A gázérzékelő készülékben tilos a gyártó engedélye nélkül bármilyen módosítást végrehajtani! A távadókra vonatkozó részletes előírások azok gépkönyveiben olvashatók Érintésvédelmi szempontok A központi egység 230V-os hálózati feszültségről működő kettős szigetelésű villamos berendezés. A tokozatának felbontása illetéktelen személyek számára tilos és életveszélyes. A központi egység kábelezését úgy kell végrehajtani, hogy a különböző feszültségszintű áramkörök közötti megerősített szigetelés ne sérüljön. A hálózati táplálás nulla és fázisvezetőjét feltétlenül a csatlakozási pontok kiosztásának, illetve a bekötési segédletnek megfelelően kell bekötni. A hangjelzést vezérlő relékimenet a felhasználás igényeinek megfelelően lehet aktív, feszültség alatti változatú is. Ilyenkor erre a kimenetre a központi egység hálózati tápfeszültsége fog kapcsolódni. A gázérzékelő központi egység konstrukciós kialakítása olyan, hogy a távadókat nem kell védővezetőhöz csatlakoztatni, de a távadók pl. földelt vasszerkezetre történő rögzítése megengedett A gázérzékelő készüléken alkalmazott rövidítések és jelek jelentése Ü E R Ö H üzem előjelzés riasztás önhiba hangjelzés Kettős, vagy megerősített szigeteléssel védett készülék Vigyázat! {Utalás a dokumentációra!} B1 Hálózati olvadóbetét III. kiadás 13

14 6. MŰSZAKI ADATOK 6.1. Központi egység Típus: Robbanásbiztos védettség: Nincs Táplálás: A hálózati olvadóbetét: Érintésvédelmi osztály: Mérési tartomány: Működtethető távadó: A távadókábel max. hurokellenállása: Beavatkozás vezérlő relékimenetek: Előjelzési szint: Riasztási szint: Méretek: EXTOX-UNI K2 (kétcsatornás), vagy EXTOX-UNI K1 (egycsatornás változat) V 50Hz 15VA, vagy V DC 0.3A Az esetleges 24V-os táplálás csak a 230V-os hálózattól megerősített szigeteléssel elválasztott lehet. 630mAT 250V II. A távadó mérési tartományával azonos E-TD-S1 (félvezetős) 3Ω (SZRMKVMJ 4X1.5mm 2 esetén ez kb. 150m) riasztás (1db kontaktus záró és morze érintkező kivezetésével, 250V AC, vagy 30V DC 2A terhelhetőség) előjelzés (1db kontaktus záró és morze, érintkező kivezetésével 250V AC, vagy 30V DC 2A terhelhetőség) önhiba (1db kontaktus, záró, morze és bontó érintkező egyaránt kivezetve 250V AC, vagy 30V DC 2A terhelhetőség) nyugtázható hang (1db záró, 250V AC vagy 30V DC 2A terhelhetőség feszültségmentes változatban, illetve feszültség alatti változatban jelzés alatt a kimeneten a hálózati feszültség jelenik meg, terhelhetőség 100mA) Szokásos beállítási érték 20ARH% 10ARH%...50ARH% között beállítható, mindig kisebb, vagy egyenlő a riasztási szintnél Szokásos beállítási érték 40ARH% 10ARH%...50ARH% között beállítható, mindig nagyobb, vagy egyenlő az előjelzési szintnél 300 x 200 x 130 mm (szé., ma., mé.) III. kiadás 14

15 Védettség (MSZ IEC 529): IP54 Működési hőmérséklet: 0 o C...40 o C 6.2. Távadó A műszaki adatokat lásd a távadók műszerkönyvében! III. kiadás 15

16 7. GARANCIA A Műszer Automatika Kft az EXTOX-UNI K1/K2 gázérzékelő készülékekre rendeltetésszerű használat esetén az üzembe helyezéstől számított 1 évig garanciát vállal. A garancia csak gyártási eredetű hibákra vonatkozik. A garancia feltétele a telepítésre, az üzembe helyezésre, a kezelésre, üzemeltetésre és biztonságos alkalmazásra vonatkozó előírások maradéktalan betartása. III. kiadás 16

17 8. SZERVIZ, KARBANTARTÁS A gázérzékelő berendezést a megbízható hosszú távú működés érdekében rendszeresen karban kell tartani. A karbantartás az általános műszaki állapot felmérésén túlmenően kiterjed a készülék robbanásbiztos védettségét meghatározó alkatrészek és azok szerelésének felülvizsgálatára, a rendeltetésszerű működés ellenőrzésére, valamint szükség esetén a hibajavításra és a beállítás pontosítására is. Figyelem! Az EXTOX-UNI K1/K2 típusú gázérzékelő készüléket az üzembe helyezéséhez és karbantartásához szükséges diagnosztikai egység használata nélkül nem lehet karbantartani! Ha ezt valaki mégis megkísérli, akkor ez nem szakszerű és a megbízható működést nem biztosítja! A gázérzékelő készülék üzemeltetése során esetleg fellépő működési rendellenességek elhárítására a rendszeres karbantartásokon kívül is van lehetőség. A gyors hibaelhárítás érdekében közölni kell: -a rendszer telepítési helyét, -a hiba bekövetkeztének időpontját, -a hibajelenség pontos leírását, -a hiba bekövetkeztének körülményeit. Egyeztetni kell mikor kezdődhet meg a hibaelhárítás, biztosítani kell az egyeztetett időpontra a munkavégzés lehetőségét, meg kell nevezni azt a felelős személyt aki az üzemeltető részéről a gázérzékelővel felügyelt létesítmény szakfelügyeletét biztosítja. A Műszer Automatika Kft szervizrészlegével karbantartási szerződést lehet kötni. A szerződéssel biztosítható a készülék időszakos rendszeres karbantartása. III. kiadás 17

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT H-2040 Budaörs, Komáromi u 22 Pf 296 Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u10 Pf56Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 wwwmuszerautomatikahu

Részletesebben

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18

8.1 Az UPS bekapcsolása... 18 A bekapcsolás sorrendje... 18 Akkumulátorról indítás... 18 7.5 kva - 15 kva szünetmentes tápegység (UPS) Felhasználói és telepítési útmutató Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A rendszer leírása... 3 2.1 Általános leírás... 3 2.2 A rendszer felépítése... 5 Az UPS rendszer

Részletesebben

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK

HG és HGV AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK HG és HGV típusú AUTOMATIKUS GÁZÉGŐK GÉPKÖNYVE Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(3)-285(3) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO 9001:2000) 1103 Budapest, Szlávy u. 22-30. Levélcím: 1475

Részletesebben

V02.2 vízszintvezérlő.

V02.2 vízszintvezérlő. V02.2 vezérlőmodul tartályok, medencék vízszintjének kijelzésére és a hozzá kapcsolt szivattyúk, szelepek vezérlésére használható. Előlapján a tároló sematikus képe látható, benne négy fénydióda jeleníti

Részletesebben

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK

HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK KEZELÉSI UTASÍTÁS HD 150 HD 200 HD 300 HD 400 HD 500 HD 800 HD 1000 ÁLLÓ ELHELYEZÉSŰ, ZÁRTRENDSZERŰ, TÖBBCÉLÜ FELHASZNÁLÁSRA MELEGVÍZTÁROLÓK A készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el ezt

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS151 INFRA SZAUNA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem 3 Szállítási csomagolás - 3 Régi készülékének elszállítása 3 Hulladékkezelés 4 Biztonsági el írások 5 Rendeltetésszer használat 5

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék

MŰSZAKI ISMERTETŐ. Motorvédő relék TRACO Budapest Kft. MŰSZA ISMERTETŐ Motorvédő relék A motorvédő reléket egyfázisú és háromfázisú motorok védelmére fejlesztették ki. Segítségükkel elősegíthető a motorok hatékony és hibátlan működése.

Részletesebben

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád

Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád MŰSZAKI ISMERTETŐ Meddő teljesítmény szabályzó termékcsalád A villamos hálózatokban, vezetékrendszerekben minimalizálni kell a meddőenergia szállítást, ennek következtében csökkenteni a veszteségeket és

Részletesebben

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV

PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV PICCOLO-G EURO-6-G EURO-10-G EURO-15-G EURO-25-G GÁZÉGŐK GÉPKÖNYV * Nyilvántartási szám: HU-MSZT - 503 / 0095(5)-285(5) MSZ EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) * A tanúsítás a cég minőségirányítási rendszerére

Részletesebben

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum

Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetés, karbantartás és takarítás - korrigendum Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/121 1 2 Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok

Érintésvédelemmel kapcsolatos jogszabályok 2006-ra végre egy új rendelettel szabályozták az érintésvédelmi szerelői ellenőrzések és szabványossági felülvizsgálatok rendszeres elvégzését. Az alábbiakban az érintésvédelmi felülvizsgálatok elvégzésének

Részletesebben

zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató

zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató zónavezérlõ (1-4 fûtési zóna vezérléséhez) Kezelési útmutató 1. A COMPUTHERM Q4Z ZÓNAVEZÉRLÕ ÁLTALÁNOS ISMERTETÉSE: Mivel a kazánoknak csak egy szobatermosztát számára van kiépítve csatlakozási lehetõség,

Részletesebben

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS

BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS BESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI EL ÍRÁS A FÉG KONVEKTOR ZRT. által gyártott gázkonvektorok el írásában leírtak kizárólag megfelel képesítéssel rendelkez gázszerel k részére készültek B ESZERELÉSI ÉS JAVÍTÁSI A

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS MÉRŐTRANSZFORMÁTOROK HE 39-2000 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 39-2000 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...4 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...4

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS378 ZSETONOS KOMBI SZAUNA VEZÉRL Tartalom Tartalom...2 Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások...5

Részletesebben

M210E M220E M221E M201E

M210E M220E M221E M201E M210E Egybemenetű monitor modul M220E Kétbemenetű monitor modul M221E Kétbemenetű monitor és egy relés modul M201E Vezérlő modul egy felügyelt kimenettel vagy relével A System Sensor 200 sorozatú moduljai

Részletesebben

BEN. BEN vezérlés 1. oldal

BEN. BEN vezérlés 1. oldal BEN vezérlés 1. oldal BEN Csuklókaros kapumozgató szett 24V-os vezérléssel Beüzemelési útmutató BEN vezérlés 2. oldal BEN vezérlés 3. oldal BEN vezérlés 4. oldal BEN vezérlés 5. oldal BEN vezérlés 6. oldal

Részletesebben

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II)

Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II) Kültéri időjárásálló kódkapcsoló DK-2861K és DK-2865K Használati utasítás (MK-II) Elektromos zárakhoz és vagyonvédelmi rendszerekhez Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Jellemzők... 4 Választható eszközök a

Részletesebben

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése

ECO2 ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése ECO-2 vezérlőelektronika beüzemelése 1 Figyelem! A helytelen szerelés ill. üzemeltetés komoly baleseteket és károkat okozhat! A helyes szerelés ill. üzemeltetés érdekében feltétlenül be kell tartani az

Részletesebben

Telepítői és programozói leírás

Telepítői és programozói leírás SmartLine Hagyományos tűzjelző központ Oltásvezérlő központ Telepítői és programozói leírás Tartalomjegyzék 1 BEMUTATÁS...5 1.1 ALKALMAZÁS ÉS FELHASZNÁLÁS...5 1.2 ÁTTEKINTÉS...5 1.3 A RENDSZER EGYÉB RÉSZEINEK

Részletesebben

V1.02 szelepvezérlő modul.

V1.02 szelepvezérlő modul. V1.02 szelepvezérlő kiskerti öntözésnél használható, ahol a hálózati vizet mágnesszeleppel töltik az átmeneti tárolóba. A víztérbe függesztett szondák jeleit használva mágnesszelepet működtet, így teli

Részletesebben

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL

HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL HASZNÁLATI UTASÍTÁS RS093 FÉNYTERÁPIA VEZÉRL Tartalom Környezetvédelem...3 Szállítási csomagolás...3 Régi készülékének elszállítása...3 Környezetvédelem...4 Hulladékkezelés...4 Biztonsági el írások, figyelmeztetések.5

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT RENDELKEZŐ RÉSZ RENDELKEZŐ RÉSZ A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló módosított 1996. évi XXXI. törvény 19. (1) bekezdésének kötelezése, valamint a Tűzvédelmi Szabályzat készítéséről

Részletesebben

Gépkönyv. A készülék típusa: Gyártási ideje: 4400 Nyíregyháza Derkovits út. 132-136 tel./fax: +3642341694 on-air@on-air.hu.

Gépkönyv. A készülék típusa: Gyártási ideje: 4400 Nyíregyháza Derkovits út. 132-136 tel./fax: +3642341694 on-air@on-air.hu. Gépkönyv A készülék megnevezése: Légiakadály-jelző készülék A készülék típusa: OL-108 Gyártási ideje: Gyártó: Gyári száma: ON-AIR Kft. 4400 Nyíregyháza Derkovits út. 132-136 tel./fax: +3642341694 on-air@on-air.hu

Részletesebben

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5

Vezeték hossza (m) 7.6 15.2 30.5 Automatatöltő és tesztműszer 12.8V-s (4x 3,2V) LiFePO4 lítium-vas-foszfát, 2Ah és 100Ah közötti kapacitású akkumulátorokhoz Modell: TM290 / TM291 Ne használja NiCd, NiMh vagy nem újratölthető akkumulátorokhoz!

Részletesebben

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DIGITÁLIS MULTIMÉTER AX-101B HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ I. BEVEZETÉS A stabil és megbízható multiméter 3 ½ számjegyes, könnyen olvasható LCD kijelzővel rendelkezik. A mérőműszerrel elvégezhető mérések: AC és

Részletesebben

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona.

Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 A jelen rendelkezés a társaság szellemi tulajdona. MK E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték tervezése, kivitelezése, üzemeltetése Azonosító: EKO-MK-19-01-v03 Oldalszám: 1/225 EKO-MK-19-01-v03 Gázelosztó- és célvezeték

Részletesebben

SOLARTUBE TL 23 36 45

SOLARTUBE TL 23 36 45 SOLARTUBE SÖTÉTEN SUGÁRZÓ FŰTŐKÉSZÜLÉK TL 23 36 45 MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2013.10.14. - 2 - TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK 3. oldal MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 4. oldal - FŰTÉSI

Részletesebben

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv

Beszerelési és beüzemelési kézikönyv SOLARTHERMIE - SOLAR THERMAL - SOLAR TÉRMICA- SOLAIRE THERMIQUE - SOLARE TERMICO Beszerelési és beüzemelési kézikönyv Digitális szolár vezérlés 2 bemenet, 1 kimenet 719450 HU 719.450 Z01 06.33 Subject

Részletesebben

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/

SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ SGB-45-GG /GR/ SGB-60-GG /GR/ SGB-80-GG /GR/ SGB-120-GG /GR/ AUTOMATIKUS MONOBLOKK GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐ GÉPKÖNYV Tüzeléstechnikai Kft. Nyilvántartási szám: 503 / 0095(2) MSZ EN ISO 9001:2001 (ISO

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat

Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat Károli Gáspár Református Egyetem Tűzvédelmi szabályzat A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek,

Részletesebben

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt.

E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. MK E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. EDD-MK-21-01-v04 Földgáz csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések létesítése, üzembe helyezése és megszüntetése Azonosító: EDD-MK-21-01-v04 Oldalszám: 1/111

Részletesebben

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG

ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG ENVIRO 20 FÜSTGÁZELİKÉSZÍTİ EGYSÉG GÉPKÖNYV Gyártó: STIEBER BT. 1116 Budapest, Mohai út 24. Tel./Fax: 06-1/204-5468 TARTALOM Oldal Általános ismertetı 3 Elölnézeti rajz 4 Oldalnézeti rajzok 5 A gáz útja

Részletesebben

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS FELHASZNÁLÓK ÉS ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS FELHASZNÁLÓK ÉS ÜZEMELTETŐK RÉSZÉRE SY ENS SYSENS Biztonságtechnikai, Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H - 3532 Miskolc, Daru u. 5.sz. ISO 9001 Telefon, üzenetrögzítő, aut. fax: ( 46 ) 532-249 ügyelet: ( 70 ) 509-2927 Tanúsított

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HORDOZHATÓ INDÍTÓ BERENDEZÉS, KOMPRESSZORRAL KM0505 GARANCIALEVÉL GARANCIALEVÉL 1. Az UNI-MAX által forgalmazott termékekre, az eladás napjától számítva: a Polgári Törvénykönyv rendelkezései alapján 24 hónap; a Kereskedelmi Törvénykönyv rendelkezései alapján 12 hónap

Részletesebben

6304 3562 2005/06 HU A

6304 3562 2005/06 HU A 6304 3562 2005/06 HU A kezelő részére Kezelési utasítás Logano plus GB312 kondenzációs gázkazán A kezelés előtt kérjük gondosan átolvasni Tartalomjegyzék 1 Az Ön biztonsága érdekében....................................

Részletesebben

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél

300 (5/5) 300 (5/5) Normál érintkező anyag Tápfeszu ltség jellemzői 230 230 értékek U N. (0,8...1,2)U N DC Műszaki adatok Villamos élettartam AC1-nél 71- - Villamos felu gyeleti relék 10 A 71- Ku lönböző funkciójú felu gyeleti és mérőrelék Feszu ltségfelu gyelet Pozitív biztonsági logika, a felu gyelt tartományból való kilépéskor a záróérintkező nyit

Részletesebben

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 90. H Bébitelefon Használati útmutató. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. JBY 90 H H Bébitelefon Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Magyar Tartalom 1 A készülék megismerése...3 2 Jelmagyarázat...3 3

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT 1. módosított változat Készült: 2009-05-25. Morgan Hungary Kft. Munkavédelmi szabályzat 2/60 Az eljárás célja Jelen Munkavédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat)célja, hogy

Részletesebben

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók

DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók DOC N : DT1361-1393-62 DT13xx Gyújtószikramentes NAMUR / kontaktus leválasztók Felhasználói leírás DT1361, DT1362, DT1363, DT1364, DT1371, DT1372, DT1373, DT1381, DT1382, DT1384, DT1393 típusokhoz Gyártó:

Részletesebben

SK2-M típusszekrény kétszivattyús szennyvízátemelőkhöz.

SK2-M típusszekrény kétszivattyús szennyvízátemelőkhöz. Ez a szerény külsejű műanyag szekrény egy kétszivattyús szennyvízátemelőt működtet. Tartalmazza a motorok erőátvitelét, adatgyűjtését és vezérlését. Mindent tud, amit a nagyok. Használhatja a szivattyúkat

Részletesebben

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK

KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK KING GATES ROLLS 650 ÉS 1200 PROGRAMOZÁS FIGYELMEZTETÉSEK A termék felszerelése előtt győződjön meg arról, hogy a törvénynek és a rendszabályoknak megfelelően, betartják a biztonsági előírásokat. Használjon

Részletesebben

A típusszámok felépítése

A típusszámok felépítése Egyfázisú feszültségrelé K8AB-VW Ideális választás a feszültség figyelésére ipari berendezéseknél és készülékeknél. és feszültségesés egyidejű figyelése. Független beállítások és kimenetek a feszültségcsökkenés

Részletesebben

New Compact Kompresszoros inhalátor

New Compact Kompresszoros inhalátor HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ New Compact Kompresszoros inhalátor GKA Medical 1 A. ábra 2 B. ábra E. ábra C. ábra F. ábra D. ábra G. ábra 3 A New Compact részei 1. Kompresszoregység 2. Főkapcsoló 3. Hálózati kábel

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK

KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1980 Budapest, Akácfa u. 15. Telefon: +36-1/461-6500/42843 Fax: +36-1/322-6438 KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUMOK 3. KÖTET MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK Budapesti M3

Részletesebben

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek

VC 5070 analóg multiméter. Rendeltetésszerű használat. Kezelési utasítás. Biztonsági tudnivalók. Kezelő elemek Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 VC 5070 analóg multiméter Megrendelés szám: 12 02 85 Kezelési utasítás Kezelő elemek 1. Analóg kijelző tükörskálával 2. Mutató 3. Mutató

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola 1144 Budapest, Újváros park 2. hrsz.:39470/307 Kiviteli terv MŰSZAKI LEÍRÁS Megrendelő: Panel Solar Kft. Épület-automatika tervező: Rifter Bt. 1116 Budapest, Temesvár utca 20. 1165 Budapest, Centenárium

Részletesebben

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás

VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás VHR-23 Regisztráló műszer Felhasználói leírás TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS... 3 1.1. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET... 3 1.2. MÉRT JELLEMZŐK... 3 1.3. BEMENETEK... 4 1.4. TÁPELLÁTÁS... 4 1.5. PROGRAMOZÁS,

Részletesebben

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás

MINERALHOLDING KFT. Orbit Easy-Set-Logic. Parköntözés vezérlőautomatika. Szerelési és használati utasítás Orbit Easy-Set-Logic Parköntözés vezérlőautomatika Szerelési és használati utasítás Magyarországi forgalmazó: Mineralholding Kft. Vízöntő öntözéstechnika üzletág H-1118 Budapest, Kelenhegyi út 7-9. Tel.:

Részletesebben

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések

Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések Szerelési és karbantartási útmutató Integrált melegvíztároló csatlakozós kombi fűtőberendezések és gázfűtő berendezések CGU-2-18/24 CGG-2-18/24 CGU-2K-18/24 CGG-2K-18/24 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048

Részletesebben

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás

DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3. Használati utasítás DC TÁPEGYSÉG AX-3003L-3 AX-3005L-3 Használati utasítás Ebben a sorozatban kétcsatornás és háromcsatornás. szabályozható DC tápegységek találhatók. A háromcsatornás tápegységeknek nagypontosságú kimenete

Részletesebben

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal

haladhatja meg a 600 V-ot. Az egyes mérési tartományok kerámikus nagyteljesítményű biztosítókkal A termék megfelel a nemzeti és az európai törvényi követelményeknek. termékelnevezések a mindenkori tulajdonos védjegyei. Minden jog fenntartva. Az útmutatóban található cégnevek és Conrad Szaküzlet 1067

Részletesebben

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra)

Vigilec Mono. Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz. I. A csavarok eltávolítása után csúsztassuk felfelé az előlapot a felső állásba (A ábra) Vigilec Mono Egyfázisú szivattyú vezérlő és védelmi doboz TECHNOCONSULT Kft. 2092 Budakeszi, Szürkebarát u. 1. T: (23) 457-110 www.technoconsult.hu info@technoconsult.hu Leírás Indító relé egyfázisú felszíni

Részletesebben

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU

H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14. GIGAcontrol T. 46820V007-382013-0-OCE-Rev.A-HU H H Eredeti szerelési és üzemeltetési útmutató 1-14 GIGAcontrol T 46820V007-8201-0-OCE-Rev.A-HU Általános adatok... Szimbólumok... Ez a vezérlés az alábbi szabványok szerint készült:... Biztonsági utasítások...

Részletesebben

DIGITAL LUX 10.. 15.. 20

DIGITAL LUX 10.. 15.. 20 10.. 15.. 20 10 1,2 MÉTER 2 + 2 EGYENES INCROCIAT és 4 + 4 KERESZT SUGÁR 15 1,6 MÉTER 3 + 3 EGYENES és 7 + 7 KERESZT SUGÁR 20 2,0 MÉTER 4 + 4 EGYENES és 10 + 10 KERESZT SUGÁR OPTIKAI TÖBB-SUGARAS INFRASOROMPÓ

Részletesebben

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról...

2013/35. SZÁM TARTALOM. 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2013/35. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 45/2013. (XII. 12. MÁV-START Ért. 35.) sz. vezérigazgatói utasítás a MÁV-START Zrt. Oktatási Utasításáról... 2 Egyéb közlemények Tájékoztatás a MÁV-GÉPÉSZET Zrt.

Részletesebben

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató

BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium. Mérési útmutató BME Villamos Energetika Tanszék Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport Nagyfeszültségű Laboratórium Mérési útmutató Az Elektronikai alkalmazások tárgy méréséhez Nagyfeszültség előállítása 1 1.

Részletesebben

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő

QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Kondenzáció érzékelő s 3 302 Kondenzáció érzékelő QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 AC/DC 24 V vagy AC 230 V tápfeszültség Potenciálmentes váltó kontaktus AC/DC 1 30 V vagy AC 230 V Egyszerű és gyors felszerelés Felületi vagy

Részletesebben

WESTPOINT MOBIL KLÍMA

WESTPOINT MOBIL KLÍMA WESTPOINT MOBIL KLÍMA WPK15 WPK15H WPK15RC WPK15HRC HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék megfelelő és biztonságos használata érdekében gondosan olvassa el ezt a használati útmutatót és az abban foglaltakat maradékta

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HIDEGVÍZMÉRŐK ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK HE 6/1-2005 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS

Részletesebben

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel

KIT BOB5 ECO2 vezérléssel 1 KIT BOB5 ECO2 vezérléssel Használati és üzembe helyezési utasítás Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott, Benincá BOB50 típusú szettet választotta. A Benincá cég kínálatában található összes termék

Részletesebben

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató

h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató h á z t a r t á s i k é s z ü l é k e k Használati útmutató Tartalomjegyzék Biztonsági tudnivalók...3 Az útmutatóról...5 A készülék kicsomagolása...5 Tartozéklista és szabályozó elemek...6 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ...7

Részletesebben

KRESZ módosítás 2010

KRESZ módosítás 2010 KRESZ módosítás 2010 A közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet módosításáról 1. A rendszámmal kapcsolatos rendelkezések pontosítása (A rendelet 5. változásai) (1)

Részletesebben

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK

2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 4. oldal 2 - ELEKTROMOS BEKÖTÉSEK 2A A VEZETÉKEK KERESZTMETSZETE - A vezérlőegység áramellátását (a külső biztosítódobozának csatlakozókapcsán) egy legalább 3x1,5 mm 2 -es vezetékkel kell megoldani. Amennyiben

Részletesebben

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!

Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! lux1 kapuvezérlő lux1 kapuvezérlő Szerelési Útmutató FIGYELEM! ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE! Áramütés veszélye! A készülék szerelését, bekötését, beállítását kizárólag feszültség mentesített állapotban lehet végezni

Részletesebben

A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő. Telepítői és programozási útmutató

A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő. Telepítői és programozási útmutató A k k u m u l á t o r o s k ü l t é r i h a n g - é s f é n y j e l z ő Telepítői és programozási útmutató TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1 ÁTTEKINTÉS... 2 1.1 A GYÁRTÓ ADATAI... 2 1.2 LEÍRÁS ADATAI...

Részletesebben

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11

EFG 213-320. Használati útmutató 06.08- 51100018 07.11 EFG 213-320 06.08- Használati útmutató U 51100018 07.11 El szó Az ipari targonca biztonságos üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek azok az ismeretek, amelyeket a jelen EREDETI ÜEMELTETÉSI UTASÍTÁS

Részletesebben

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata

EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Korlátolt Felelősségű Társaság Elosztói Üzletszabályzata M12. számú melléklet Közcélú közvilágítási használati szerződés és üzemviteli megállapodás 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERZŐDŐ

Részletesebben

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe

M szaki Biztonsági Szabályzat. 1. A M szaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 1132 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2016. évi 22. szám 5. melléklet a 7/2016. (II. 22.) NGM rendelethez 2. melléklet a 11/2013. (III. 21.) NGM rendelethez M szaki Biztonsági Szabályzat 1. A M szaki Biztonsági

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ISKOLA BŐVÍTÉSE MELEGÍTŐ KONYHÁVAL ÉS ÉTKEZŐVEL kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI kiviteli terve I. ÜTEM ELKTROMOS MUNKÁI SÁMSONHÁZA, 2015 december 1 Tel:06-20-8244926 TERVEZŐI NYILATKOZAT kiviteli tervéhez I. ÜTEM Az érvényben lévő előírások és rendeletek alapján a fenti létesítmény

Részletesebben

devireg 850 Szerelési utasítások

devireg 850 Szerelési utasítások HU devireg 850 Szerelési utasítások Svensk Dansk Finsk Norsk 1 Tartalom: 1. Szerelési utasítások.................................... 1.a. Az érzékelőket tartó tokok elhelyezése............... 1.b. Az érzékelő

Részletesebben

KFUV1 és a KFUV1A típusú

KFUV1 és a KFUV1A típusú 1106 Budapest, Gránátos u. 6. tel.: (+ 361) 433 1666 fax: (+ 361) 262 2808 TERMÉKISMERTETİ ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KFUV1 és a KFUV1A típusú egycsatornás fixkódos/ugrókódos rádióvevıhöz 1. Alkalmazási lehetıségek:

Részletesebben

SA-GPCOM. Telepítési leírás. Ipari GPRS átjelző. Dokumentum verzió szám: v1.0 HUN. SA-GPCOM telepítési leírás

SA-GPCOM. Telepítési leírás. Ipari GPRS átjelző. Dokumentum verzió szám: v1.0 HUN. SA-GPCOM telepítési leírás SA-GPCOM Ipari GPRS átjelző Telepítési leírás Dokumentum verzió szám: v1.0 HUN Riasztóközpontokhoz illeszthető GPRS, VOICE, SMS átjelző modul 1 A készülék általános leírása A SA-GPCOM GPRS modul egy DTMF

Részletesebben

Karbantartási Szerzıdés (tervezet)

Karbantartási Szerzıdés (tervezet) A szerzıdı felek: Karbantartási Szerzıdés (tervezet) Megrendelı: Vállalkozó: Megnevezése: Megnevezése: Trio-Contakt Kft Címe: Címe: Gyır 9028 Fehérvári u. 75. Adószáma: Adószáma: 11611295-2-08 Tel./Fax:

Részletesebben

G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v

G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v G-750 Használati és beszerelési utasítás 1.2 v Használati utasítás A három gombos távirányító alapfunkciói: 1. gomb: a. Beélesítés/kioldás csipogással az 1-es gomb egyszeri megnyomása b. Csomagtartó nyitás

Részletesebben

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki

I. A légfékrendszer időszakos vizsgálatához alkalmazható mérő-adatgyűjtő berendezés műszaki A Közlekedési Főfelügyelet közleménye a nemzetközi forgalomban használt autóbuszok (M2 és M3 jármű-kategóriába tartozó gépkocsik) vizsgálatát (is) végző vizsgálóállomásokon alkalmazandó mérő-adatgyűjtő

Részletesebben

Biztonsági égővezérlő automatika

Biztonsági égővezérlő automatika DMG 972 Biztonsági égővezérlő automatika Kétfokozatú kényszerlevegős és kombi olaj/gáz égőkhöz, levegő csappantyú vezérlési lehetőséggel Választható lángőrök: Ionizációs Infravörös érzékelő IRD 1020 UV

Részletesebben

CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék

CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék CBTE - UNI 10 MOSÁSVEZÉRLŐ készülék Kijelző Billentyűzet TARTÁLYOK, FEJŐBERENDEZÉSEK, CSŐRENDSZEREK, HŐCSERÉLŐK mosását végző, igény szerint programozható készülék Céner Kft. H-8500 PÁPA, Batthyány u.

Részletesebben

Cirkonova KÉSZÜLÉKISMERETEK SZERELŐKNEK. Összeállította: Nagy Lajos 2013. május

Cirkonova KÉSZÜLÉKISMERETEK SZERELŐKNEK. Összeállította: Nagy Lajos 2013. május Cirkonova KÉSZÜLÉKISMERETEK SZERELŐKNEK Összeállította: Nagy Lajos 2013. május A CIRKO KAZÁN KIFEJLŐDÉSE (1) ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ Füstgáz / víz hőcserélő "CIRKO" KAZÁN Füstgáz / víz hőcserélő Égő Szoba

Részletesebben

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó

B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó B-TEL99 Kétcsatornás telefonhívó Felszerelési és Felhasználási útmutató 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 BEVEZETŐ...3 Általános jellemzők...3 Leírás...3 Hívási folyamat...4 Műszaki jellemzők...4 Részegységek

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez

Felhasználói kézikönyv. Magyar. APC Smart-UPS SC. 420/620 VA 110/120/230 Vac. Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 420/620 VA 110/120/230 Vac Torony kivitelű szünetmentes tápegységhez 990-1853D 12/2005 Bevezetés The APC szünetmentes tápegységet (UPS) úgy alakították ki,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek 1. Bevezetés Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a www.metabonwebshop.hu weboldalon (a továbbiakban: honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének

Részletesebben

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval

Digitális kódzár ajtócsengő-funkcióval Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Digitális zár ajtócsengő-funkcióval Rend. sz.: 75 17 80 Rendeltetés A zár ajtócsengőként használható, feladatai ezen kívül: házajtó, garázsajtó

Részletesebben

Használati utasítás ESTETICA E80. Mindig a biztos oldalon.

Használati utasítás ESTETICA E80. Mindig a biztos oldalon. Használati utasítás ESTETICA E80 Mindig a biztos oldalon. Képviselet: KaVo Dental GmbH Bismarckring 39 D-88400 Biberach Tel. +49 (0) 7351 56-0 Fax +49 (0) 7351 56-1488 Gyártó: Kaltenbach & Voigt GmbH Bismarckring

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015. 1./ A szerződések megkötése ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 2015 1./ A szerződések megkötése Jelen Általános Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) rendelkezései kihatnak minden olyan szerződésre, amely egyrészről a Kingspan

Részletesebben

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS

DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS DAKER NIKY 400, 600, 850 UPS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV CE Megfelel sségi Nyilatkozat Alkalmazott direktívák: 77/23/EEC, 89/336/EEC valamint 92/31/EEC, 93/68/EEC. A készülékek a következ szabványoknak felelnek

Részletesebben

Mover H SE R / H TE R

Mover H SE R / H TE R Mover H SE R / H TE R Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Kényelem útközben Mover H SE R / H TE R Biztonsági utasítások Az H SE R / H TE R vezérlések kizárólag a Mover H

Részletesebben

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2

KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 KIT-ASTER-Q36 új 1. oldal, összesen: 24 KIT-ASTER1 és KIT-ASTER2 Q36A vezérléssel Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó

Részletesebben

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214

3. Szállítás, csomagolás és tárolás 214 3.1 A szállítás felügyelete 214 3.2 Csomagolás 214 3.3 Tárolás 214 700.230 V1/1210 H 1. Általános információ 210 1.1 Használati útmutatóval kapcsolatos információk 210 1.2 A szimbólumok 210 1.3 A gyártó felelőssége és a garancia 211 1.4 Szerzői jog védelme 211 1.5 Megfelelőségi

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Gárdonyi Géza Általános Iskola 1137 Bp. Radnóti M. u. 8-10. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A tűz elleni védekezés általános szabályairól és a létesítmények használatáról 2013. Készítette: Keszthelyi Zoltán Tűzvédelmi

Részletesebben

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez

Magyar. APC Smart-UPS SC. 1000/1500 VA 110/120/230 Vac. Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez Felhasználói kézikönyv Magyar APC Smart-UPS SC 1000/1500 VA 110/120/230 Vac Toronykivitelű vagy 2U magas, RACK-be szerelhető szünetmentes tápegységhez 990-1851D 03/2007 Bevezetés The APC szünetmentes

Részletesebben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben

Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben Kiskunlacháza agyközség Önkormányzatának../2013.(.) önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezés rendjéről, egységes szerkezetben I. Bevezető rendelkezések 1. Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzata

Részletesebben

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar

SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló. Használati utasítás Magyar SW4CP Hálózati teljesítménykapcsoló Használati utasítás Magyar 1 Biztonsági figyelmeztetések Olvassa el figyelmesen a használati utasítást az eszköz telepítése előtt és őrizze meg! Áramütésveszély! Az

Részletesebben

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK

SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK SolarHP 43 50 MEGNÖVELT HATÁSFOKÚ, SÖTÉTEN SUGÁRZÓK MŰSZAKI INFORMÁCIÓ A SZERELŐ ÉS A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA 2015.11.17. - 2 - Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Általános tudnivalók... 3 1.1.1. A gyártó felelőssége...

Részletesebben

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete

A fogyasztás mérőhely anyagszükséglete 1. Művezetője átadja egy elosztó-berendezés egyvonalas kapcsolási rajzát. Megkéri, mondja el munkatársainak, hogyan kell elkészíteni az adott elosztó-berendezést. A kapcsolási rajzról ki kell gyűjteni

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról. 2015. október 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.kaviczky.hu weboldal használatáról 2015. október 1. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés. inteo Soliris IB. Soliris IB

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok. Telepítés. inteo Soliris IB. Soliris IB Fény- és szélvezérlés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a vezérlés által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések, észrevételek

Részletesebben

Műszaki Biztonsági Szabályzat

Műszaki Biztonsági Szabályzat Műszaki Biztonsági Szabályzat 2. Fogalommeghatározások 2.1. Általános fogalommeghatározások Almérő: olyan gázmérő, mely a joghatással járó elszámolási mérő által mért gázfogyasztások, vagy gázfogyasztó

Részletesebben

ZRT. Légtechnikai rendszerek. Örvénysugaras befúvó WSA. Alkalmazási terület. Működési leírás. Gyártási méretek

ZRT. Légtechnikai rendszerek. Örvénysugaras befúvó WSA. Alkalmazási terület. Működési leírás. Gyártási méretek Légtechnikai rendszerek ZRT Örvénysugaras Alkalmazási terület A örvénysugaras falba építhető szerkezet. Gyártási mérettől függően nként 150 m 3 /h és 800 m3/h közötti térfogatáram juttatható a helyiségbe.

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ B-4220/V VILLAMOS HAJTÁSÚ KEREKESSZÉK Figyelem Kérjük, az eszköz átvétele előtt győződjön meg arról, hogy: - A jótállási jegy és annak minden szelvénye a kiszolgáló által szabályszerűen

Részletesebben