A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének évi eredményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének 2005. évi eredményei"

Átírás

1 Teleszkóp Teleszkóp Üzleti Tanácsadó és Piackutató Kft Budakeszi, Szanatórium köz 6. Tel./Fax.: (23) A villamosenergia-szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség mérésének évi eredményei Rövid összefoglaló Készült a megbízásából december

2 Tartalom Bevezetés... 3 A módszertanról... 3 Engedélyesi típusok közötti, vagy a fogyasztói csoportok közötti különbség?... 4 Legfontosabb megállapítások... 5 Összevont elégedettségi index... 5 További néhány megállapítás... 6 Súlyozott elégedettségi mutatók... 6 Kritikus szolgáltatási elemek... 7 A fogyasztói elégedettség összevont mutatói... 8 Társasági szintű mutatók... 9 A fontossági és az elégedettségi kérdések összehasonlítása... 9 Fontosság és elégedettség elosztói szolgáltatások Fontosság és elégedettség Közüzemi szolgáltatások A legfontosabb mutatók Kiegészítő kérdések A tiszta energiáért A villamosenergia árának fogyasztói megítélése: Ár-érték arány A szolgáltatók környezetvédelemi tudatosságának fogyasztói megítélése Az engedélyesek fogyasztói elégedettségi rangsorai Melléklet A évi fontossági (F) és elégedettségi (E) indexek engedélyesek és fogyasztói csoportok szerint 2

3 Bevezetés Ebben az évben is elkészült a Magyar Energia Hivatal számára az a vizsgálat, amely átfogó képet rajzol a közüzemi áramfogyasztók fogyasztói elégedettségének alakulásáról. Jubilál a vizsgálat, immár tizedik alkalommal készül el. Az adatfelvételi munkát és az adatbázisok előállítását az engedélyesek által megbízott piackutató intézetek végezték. Változás, hogy ebben az évben, immár a MEH megbízottjaként, a Teleszkóp Kft. felügyelte a vizsgálatot és készíti el az elégedettségi mutatók elemzését. A kutatás ugyanolyan elvek és módszerek szerint zajlott, mint egy évvel korábban. Ugyanazok a kérdések szerepeltek a kérdőívekben, ugyanazok a mutatók is, s ennek következtében mód nyílik az eredmények összehasonlítására. Ez az összefoglaló csak a legfontosabb kérdésekre tér ki. A módszertanról A vizsgálat ebben az évben 8300 megkérdezettre terjedt ki. A mintavétel reprezentálta a fogyasztók települési típusok szerinti elhelyezkedését, és a nem lakossági fogyasztók esetében a MEH ide vágó határozatának megfelelő módon rétegzetten veszi figyelembe az áramfelhasználás mértékét is. A mintavételezés, a független kutatóintézetek által végrehajtott személyes megkérdezés, a megkérdezések ellenőrzése biztosította a megfelelő minőségű eredményeket. A kérdésekre adott válaszok az egyes években jelentős stabilitást mutatnak, ami a felmérések megbízhatóságát is bizonyítja. A kérdésekre adott válaszok a fogyasztók észleléseit, igényeit fejezik ki. A különféle szempontú fogyasztói véleményekre hierarchikus mutatórendszer épült. Az összefoglaló a számított mutatók tükrében ábrázolja a fogyasztói véleményeket. Az 5 fokozatú skálákon mért válaszok súlyozással közötti indexekké lettek transzformálva. Az így nyert elemi mutatók aggregálásával állnak elő a mutatórendszeri hierarchia magasabb szintjén álló átfogóbb mutatók. Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói elégedettségi minősítéseket párba állítottuk a szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárásokat kifejező fontossági mutatókkal, azaz egy-egy kérdésre a fogyasztóknak meg kell mondaniuk, hogy a felvetett szolgáltatási színvonallal mennyire elégedettek, illetve az adott szolgáltatás a számukra mennyire fontos, majd a két mutató különbségét vettük. A két mutató különbsége a rés, vagy elterjedt angol terminológiával a gap. Amennyiben a gap 0 körüli értéket mutat, akkor az elégedettség szintje megfelel a fontosság szintjének. Ebben a viszonyrendszerben beszélhetünk alulteljesítésről és túlteljesítéséről is, attól függően, hogy a különbség negatív, vagy pozitív. 3

4 Engedélyesi típusok közötti, vagy a fogyasztói csoportok közötti különbség? Az elosztó és közüzemi szolgáltatás eltérő tartalma más-más elégedettségi kérdéseket tesz indokolttá. A fogyasztó leggyakrabban a közüzemi szolgáltatóval találkozik, az elosztó szolgáltatóval leginkább csak valamilyen hibaesemény kapcsán, vagy ha lényegesen szeretné növelni az áramfogyasztását. Mivel kevesebb fogyasztónak és ritkábban van közvetlen kapcsolata az elosztó szolgáltatóval, előre feltehetjük, hogy e mutatók mérésekor a fogyasztók véleménye eleve jobb lesz, mint amikor azt a szolgáltatót kell minősíteni, amely informálja a szolgáltatással kapcsolatos változásokról, amelynek az ügyfélszolgálatával találkozik valamilyen probléma esetén, s nem utolsó sorban - amelynek a számlát fizeti. Így tehát két különböző tartalmat kellene összehasonlítani. A fentiekből következően megítélésünk szerint a két engedélyesi típus közötti összehasonlítás kevesebb információt nyújt, mint az egyes engedélyesi tevékenységi körön belüli fogyasztói véleménykülönbségek elemzése. 4

5 Legfontosabb megállapítások Összevont elégedettségi index A villamosenergia szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói elégedettség Magyarországon magasnak mondható. A 2005-ös 77,3 pontos főátlag az 1-től 5-ig tartó skálán négyesnél magasabb értéket jelez. A főátlag értéke 2005-ben összességében kismértékben javult 2004-hez képest (75,8 pont), és gyakorlatilag azonos a 2003-as 78 pontos értékkel. A különbség nem szignifikáns. 1. ábra Összevont elégedettségi index, Elosztói engedélyes Közüzemi engedélyes táblázat A fogyasztói elégedettség legfontosabb összevont mutatói, Második szintű mutatók Lakossági Nem lakossági Összesen Elosztó engedélyes 80,7 81,1 82,0 77,9 74,2 77,4 79,3 77,7 79,7 Szolgáltatásminőség 78,5 79,1 79,8 76,9 73,7 76,6 77,8 76,4 78,2 Kapcsolattartás 82,9 83,0 84,2 78,9 74,7 83,3 80,9 78,9 82,3 Közüzemi engedélyes 78,8 78,4 79,1 74,5 69,5 70,6 76,7 74,0 74,8 Számlázás 83,2 82,4 83,6 79,6 77,1 76,3 81,4 79,8 80,0 Ügyfélszolgálat 74,6 74,9 76,6 71,9 65,7 68,7 73,3 70,3 72,7 Kommunikáció 78,5 77,9 77,1 72,0 65,7 66,7 75,3 71,8 71,9 Összesen 79,7 79,7 80,6 76,2 71,8 74,0 78,0 75,8 77,3 5

6 További néhány megállapítás Az elosztó engedélyes tevékenységgel összességében a fogyasztók kismértékben elégedettebbek, mint a közüzemi szolgáltatással. Feltételezésünk szerint ennek részbeni oka a ritkább szolgáltató-ügyfél közötti kapcsolat. A három év folyamatait szemügyre véve megállapítható, hogy a lakossági fogyasztók véleménye stabilnak tekinthető, a nem lakossági vélemény ingadozik. Ennek oka, hogy az utóbbi kör jóval heterogénebb. Ebből kifolyólag a mintavételi hiba is nagyobb mértékű lehet ben az elmúlt évekhez hasonlóan a lakossági kör némileg elégedettebb, mint a nem lakossági. Igaz ez a megállapítás az elosztó és a közüzemi tevékenységekre egyaránt, különösen az utóbbi esetben nagy a különbség, mintegy 9 pontos. Az elosztó tevékenységek esetében a fogyasztók fogyasztói szegmenstől függetlenül - a kapcsolattartással elégedettebbek, a szolgáltatásminőséggel már kevésbé, de itt is magas, 78,2 pontos az elégedettség összevont indexe, és kismértékben nőtt is hez képest. A közüzemi tevékenység három szolgáltatása esetén a lakosság és nem lakossági kör elégedettségi preferenciái között némi különbség látható. Míg a lakosság leginkább a számlázással elégedett, és a másik két területen kismértékben alacsonyabb az elégedettség mértéke, addig a nem lakossági körben az ügyfélszolgálattal a legnagyobb méretékű az elégedettség, a számlázással való elégedettség szintje némileg alacsonyabb, és jóval alacsonyabb a kommunikációval való elégedettség mértéke. Súlyozott elégedettségi mutatók Újdonságként készítettünk fontossági indexekkel súlyozott elégedettségi mutatókat is. Ezzel az eljárással figyelembe vettük azt a tényt, hogy nagyobb jelentőséggel bír egy fontosabbnak tartott szemponttal, mint egy kevésbé fontos szemponttal való elégedettség. Eljárásunk szerint e mutatók képzésénél a fontossági indexekkel súlyoztuk a harmadik szintű elégedettségi mutatókat, s ezeket átlagoltuk. 2. táblázat A fogyasztói elégedettség összevont, és súlyozott mutatói, Tevékenységek Lakossági Nem lakossági Összesen Elosztó engedélyes 79,0 78,7 79,8 77,4 74,5 77,1 78,2 76,6 78,4 Közüzemi engedélyes 77,8 78,1 79,0 75,5 72,1 73,6 76,7 75,1 76,3 Összesen 78,4 78,4 79,4 76,5 73,3 75,3 77,5 75,9 77,4 Az 1. táblázat és a 2. táblázat összehasonlítható adatai alapján láthatjuk, a súlyozott és súlyozatlan mutatók között nincsenek szignifikáns különbségek. 6

7 Kritikus szolgáltatási elemek Az elégedettség-vizsgálat eredményei rámutatnak arra, hogy a vizsgált szolgáltatási elemek némelyike a fogyasztók igényeinek megfelel, sőt, kisebb mértékben túlteljesítés tapasztalható, más esetekben pedig a fontossághoz mért minőséget elégtelennek találják. Mind a szolgáltatást nyújtó engedélyesek, mind pedig a szabályozó hatóság számára tanulságos lehet, hogy mely szolgáltatási elemek esetében van legtávolabb, illetve legközelebb a fogyasztók szemében a fontosság és elégedettség. 3. táblázat A legnagyobb alulteljesítés Tevékenység Szolgáltatási elem Gap Elégedettségi index Lakosság Nem lakosság Lakosság Nem lakosság Az üzemzavar- elhárítás -22,5-31,7 71,3 65,9 Elosztó Szünetmentes szolgáltatás -15,4-24,9 81,1 73,5 Közüzem Panaszok intézése -23,4-35,1 68,4 60,5 Az üzemzavar egyben gyakran a szünetmentes szolgáltatás hiánya is. Mindkét esetben nagy az alulteljesítés, miközben ezek a mutatók fejezik ki az alapszolgáltatást. (Az elosztói szolgáltatási elemek közül a harmadik a sorban a feszültségingadozással kapcsolatos gap és elégedettségi érték.) Mind az elosztói, mind a közüzemi területen igaz, hogy sajnos az ügyfelek által legfontosabbnak tartott szolgáltatási elemekkel kapcsolatban legnagyobb az alulteljesítés. 4. táblázat A legnagyobb túlteljesítés, legkisebb alulteljesítés Tevékenység Szolgáltatási elem Gap Elégedettségi index Lakosság Nem lakosság Lakosság Nem lakosság Elosztó Munkatársak +6,3-1,3 91,9 91,5 Hírlevél +16,1 77,0 Közüzem Internet (korrigált mutató) +6,1 79,0 A fontosság és elégedettség a dolgozók megítélése, valamint egyes kommunikációs szolgáltatások területén áll legközelebb egymáshoz. 7

8 Részletes eredmények A fogyasztói elégedettség összevont mutatói Az összefoglaló - követve a évi módszertant először külön-külön veszi számba az elosztó és közüzemi engedélyesi tevékenységgel összefüggő fogyasztói elégedettségi indexeket. 5. táblázat Elégedettség az elosztó engedélyesek tevékenységével Ügyfélcsoport Elosztó engedélyesek Lakossági Nem lakossági Összesen DÉMÁSZ 83,8 85,1 85,8 80,0 79,2 82,2 81,9 82,2 84,0 ELMÜ 81,3 81,3 79,3 76,5 73,6 74,6 78,9 77,5 76,9 ÉMÁSZ 80,4 83,9 83,4 77,6 79,7 78,8 79,0 81,8 81,1 E.ON DÉDÁSZ 78,5 78,5 82,1 75,4 72,6 77,7 77,0 75,6 79,9 E.ON ÉDÁSZ 79,5 79,6 81,9 78,3 73,1 77,2 78,9 76,4 79,6 E.ON TITÁSZ 80,7 77,9 79,4 79,3 67,0 73,7 80,0 72,5 76,5 Összesen 80,7 81,1 82,0 79,3 77,6 77,4 80,0 79,4 79,7 Az adatok alapján lényeges változás nem tapasztalható az elégedettségi indexek vonatkozásában a három év viszonylatában. Látható, hogy a nem lakossági ügyfélcsoport összevont elégedettségi indexe alacsonyabb a lakossági ügyfelekénél, s ez az eltérés mindhárom évben megmaradt. A nem lakossági elégedettségi indexek jobban szóródnak az összes engedélyest összehasonlítva, mint a lakossági elégedettség. (Relatív szórás rendre 3,4 %, illetve 2,5 %). Tehát az egyes engedélyesek szolgáltatási területein a nem lakossági ügyfelek tapasztalatai jobban szóródnak, nagyobb eltérésekre utalnak, mint a lakossági ügyfelek esetében. 6. táblázat Elégedettség a közüzemi engedélyesek tevékenységével Ügyfélcsoport Közüzemi engedélyes Lakossági Nem lakossági Összesen DÉMÁSZ 79,2 79,1 80,3 80,2 78,5 78,9 79,7 78,8 79,6 ELMÜ 81,1 82,4 81,2 74,9 72,0 69,2 78,0 77,2 75,2 ÉMÁSZ 81,2 82,2 82,3 73,2 74,6 70,2 77,2 78,4 76,2 E.ON DÉDÁSZ 77,7 77,5 78,4 69,0 65,4 70,1 73,4 71,4 74,3 E.ON ÉDÁSZ 77,6 76,1 77,9 76,2 68,5 69,8 76,9 72,3 73,8 E.ON TITÁSZ 76,8 73,2 74,6 73,5 58,0 65,2 74,7 65,6 69,9 Összesen 78,8 78,4 79,1 74,5 69,5 70,6 76,5 74,0 74,8 8

9 A közüzemi engedélyesek tevékenységére vonatkozó elégedettségi indexeknél is azt tapasztaljuk, hogy egyrészt az elégedettség a lakossági ügyfélcsoportban a magasabb, másrészt között szignifikáns változások gyakorlatilag nem történtek. Hasonlóan az elosztó elégedettségi indexekhez a nem lakossági elégedettségi indexek jobban szóródnak az összes engedélyest összehasonlítva, mint a lakossági elégedettség. (Relatív szórás rendre 5,8 %, illetve 3,2 %). Tehát az egyes engedélyesek szolgáltatási területein a nem lakossági ügyfelek tapasztalatai kevésbé hasonlítanak egymásra, mint a lakossági ügyfeleké. Feltételezhető, hogy a nem lakossági ügyfélkör heterogenitása áll a jelenség hátterében. Társasági szintű mutatók Az elosztó és közüzemi szolgáltató funkciók elkülönülnek, de egy társaságon belül maradtak. Ezért érdekes lehet a társasági átlagolt elégedettségi indexeket is megvizsgálni. Természetesen az elosztó és a közüzemi elégedettségi indexek kapcsán kifejtettek ebben az esetben is automatikusan érvényesülnek, hiszen ezek átlagaiként képződnek a társasági mutatók. Az összesen oszlop összevont elégedettségi indexei ben 81,9 és 73,2 között mozognak. A és évek viszonylatában az elégedettségi sorrend alig változott. Legmagasabb az elégedettségi indexe a DÉMÁSZ-nak, s az E.ON TITÁSZ még mindig a sor végén foglal helyet, bár ről re már javulást mutat. 7. táblázat Társasági szintű elégedettségi indexek Ügyfélcsoport Társaságok Lakossági Nem lakossági Összesen DÉMÁSZ 81,5 82,1 83,1 80,1 78,8 80,6 80,8 80,5 81,9 ELMÜ 81,2 81,8 80,2 75,7 75,2 71,9 78,5 77,3 76,1 ÉMÁSZ 80,8 83,1 82,8 75,4 77,1 74,5 78,1 80,1 78,7 E.ON DÉDÁSZ 78,1 78,0 80,3 72,2 69,0 73,9 75,2 73,5 77,1 E.ON ÉDÁSZ 78,6 77,9 79,9 77,3 70,8 73,5 77,9 74,3 76,7 E.ON TITÁSZ 78,3 75,5 77,0 76,4 62,5 69,4 77,3 69,0 73,2 Összesen 79,7 79,7 80,5 76,2 71,8 74,0 78,0 75,8 77,3 A fontossági és az elégedettségi kérdések összehasonlítása Az elégedettséggel kapcsolatban lényeges kérdés, hogy mennyire tartják az ügyfelek fontosnak azokat a tényezőket, amelyekre vonatkozik egy-egy elégedettségi kérdés. Az ideális állapot az lenne, ha a fontos kérdésekkel kapcsolatosan elégedettek lennének a fogyasztók. Mindenesetre az adatok ismeretében kijelenthető, hogy a vizsgálat kérdéseit fontosnak tartják az ügyfelek. Valószínűleg a fontosság megítélése ugyancsak 9

10 összefügg a fogyasztói viselkedéssel, mert a nem lakossági ügyfélcsoport rendre fontosabbnak ítéli az egyes minőségi tényezőket, mint a lakosság. Fontosság és elégedettség elosztói szolgáltatások Ami a fontossági indexeket illeti, hasonlóképpen viselkednek, mint az elégedettségi indexek abból a szempontból, hogy a lakossági elvárások rendre alacsonyabbak, mint amit a nem lakossági csoport esetében tapasztalunk. 8. táblázat A fontosság, elégedettség és a különbség (gap) értékei az elosztó szolgáltatások esetében, Lakossági ügyfelek HÁEN : ELOSZTÓ ENGEDÉLYES SZM : Szolgáltatásminőség Szsz : Szünetmentes szolgáltatás Fein : Feszültségingadozás Fonö : Fogyasztás növelhetősége Üzel : Üzemzavarelhárítás Fontosság Elégedettség Gap ,9 85,9 85,7 80,7 81,1 82,0-6,2-4,8-3,7 87,2 86,9 86,7 78,5 79,1 79,8-8,7-7,7-6,9 96,8 97,3 96,5 79,8 80,3 81,1-17,0-17,0-15,4 90,1 87,9 89,0 78,6 79,8 79,9-11,5-8,1-9,1 67,0 68,5 67,3 78,8 76,2 75,4 11,8 7,7 8,1 94,9 93,8 93,8 68,6 67,7 71,3-26,3-26,1-22,5 KAP : Kapcsolattartás 86,6 84,9 84,7 82,9 83,0 84,2-3,7-1,9-0,5 Tájé : Tájékoztatás 86,0 84,8 83,8 75,9 77,0 79,0-10,1-7,8-4,8 Mume : Munkatársak 87,2 85,1 85,6 92,9 91,8 91,9 5,7 6,6 6,3 10

11 Nem lakossági Fontosság Elégedettség Gap ügyfelek HÁEN : ELOSZTÓI ENGEDÉLYES 93,4 92,6 92,8 77,9 74,2 77,4-15,5-18,4-15,4 SZM : Szolgáltatásminőség 93,3 92,9 93,1 76,9 73,7 76,6-16,4-19,2-16,5 Szsz : Szünetmentes szolgáltatás 98,2 98,9 98,4 73,5 70,7 73,5-24,7-28,2-24,9 Fein : Feszültségingadozás 93,1 93,7 94,0 74,2 70,7 73,1-18,9-23,0-20,9 Fonö : Fogyasztás növelhetősége 82,5 83,9 83,1 79,6 74,9 76,8-2,9-9,0-6,3 Üzel : Üzemzavarelhárítás 98,1 97,6 97,6 64,7 60,1 65,9-33,4-37,5-31,7 Poim: Pontos, időbeni mérés 94,4 90,7 92,4 86,4 84,1 86,3-8,0-6,6-6,1 KAP : Kapcsolattartás 93,5 92,3 92,5 78,9 74,7 78,2-14,6-17,7-14,3 Tájé : Tájékoztatás 93,3 92,9 92,0 74,4 68,7 73,2-18,9-24,2-18,9 Mume : Munkatársak 93,6 91,8 92,9 90,0 90,3 91,5-3,6-1,5-1,4 A fontossági indexek néhány kivétellel a 90 pont fölötti sávban találhatók, sőt, a szünetmentes szolgáltatás fontossága 96,5 illetve 98,4 pontot kapott a két ügyfélcsoporttól. A lakosság a kapcsolattartás és a tájékoztatás mutatóit tartja kicsit kevésbé fontosnak, a nem lakossági ügyfélkör minden tényezőt nagyon fontosnak minősített. Egy "kilógó" mutatót találtunk, s ez a Fonö, a fogyasztás növelhetősége. Azonban itt csak látszólagos az alacsony értékelés, a mutató képzési módja okozza az eltérést, mert ezt a szolgáltatást csak időnként és kevesen veszik igénybe, s a súlyozás ezt a tényt nem veszi figyelembe. Az elégedettség ben a lakosságnál átlagosan csak csekély mértékben, 3,7 ponttal marad el a fontosság mögött. A lakossági elégedettségi átlag azonban nagy különbségeket fed el. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatát lehetővé tevő szolgáltatási elemekkel igen elégedetlenek, különösen az üzemzavar-elhárítás és a (nem) szünetmentes szolgáltatás szerepelt rosszul, kapott alacsony elégedettségi értékek 22,5, illetőleg 15,4 ponttal múlják alul a fontossági értékeket. Néhány tényező viszont egyenesen a fontosságnál is magasabb elégedettségi értékeket kapott: a munkatársakkal, illetőleg a fogyasztás növelhetőségével kapcsolatos gapmutatók pozitívak. Összességében a lakossági megítélés a három év alatt enyhén javuló tendenciát mutat, bár sajnos a negatív tartományon belül. A nem lakossági csoportban -15,4 pont átlagos eltérés jelzi, hogy a fogyasztók igényeitől még távol van a szolgáltatók teljesítménye. Az üzemzavar-elhárítással való elégedettség mindhárom évben jóval 70 pont alatt van és ben a fontosságelégedettség különbsége 31,7 pont, ami valamivel jobb a es -37,5-es és a as - 33,4-as értéknél, de semmi esetre sem megnyugtató. Hasonló a helyzet a szünetmentes szolgáltatással való elégedettséggel és a frekvenciaingadozásokkal kapcsolatban is, amelyesetekben ben -24,9, illetve -20,9 pont az elmaradás. A 11

12 nem lakossági ügyfelek sokkal érzékenyebbek az ügyfélkiszolgálásra, mint a lakossági csoport, illetőleg bonyolultabb problémáik adódhatnak. A tájékoztatással való elégedettség indexe alacsony, 73,2 pontos ben és a másik két évben is hasonlóan szerény értéket kapott. A fontossághoz viszonyítva ez az érték 18,9 ponttal alacsonyabb. Fontosság és elégedettség Közüzemi szolgáltatások A közüzemi szolgáltatás fontossági indexei igen alacsonyak. Ennek az az oka, hogy a közüzemi szolgáltatói tevékenységek között két olyan terület megítélése is szerepel, amely jelenleg a fogyasztók nagy része számára részben az internet elérésének korlátozottsága, részben az ügyintézési szokások következtében kisebb jelentőségű. Ezek az elektronikus ügyintézés és az interneten való tájékoztatás területe. (Rövidítése: Eleü és Inet). A két érintett mutató alacsony fontosságú. (2005.-ben a lakossági körben mindössze 17,9, illetve 13,5 pont, a nem lakossági fogyasztóknál pedig 45,1, és 38,5 pont volt). E két mutató alacsony szintje a közüzemi szolgáltató engedélyes tevékenységek összevont fontosságát indokolatlanul csökkenti. Ez a tény már 2003-ban kiderült. Ezért a KÖSZ mutatóját e két mutató torzító hatásától megtisztítva, korrigált formában is kimutatjuk. A korrekció lényege, hogy csak azok esetében értékeljük a fontosságra adott válaszokat, akik az adott szolgáltatás esetében az elégedettségi kérdésre is válaszoltak. Miután 2003-ban ez a korrekció még nem történt meg, ezért a 2003-as adatokkal a fontossági értékeket csak korlátozottan lehet összehasonlítani. 12

13 9. táblázat A fontosság, elégedettség és a különbség (gap) értékei a közüzemi szolgáltatások esetében, , korrigált értékek re és re Lakossági ügyfél KÖSZ: KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ Fontosság Elégedettség Gap ,7 78,3 79,4 78,8 78,4 79,1 11,1 0,1-0,3 SZÁ: Számlázás 92,5 90,9 91,0 83,2 82,4 83,6-9,3-8,5-7,4 Hföm: A rész-számlának a fogyasztással való megfelelése Hföv: A havonta fizetendő összeg változtathatósága Szpm: A számla pontossága, megbízhatósága Szér: A számla érthetősége 90,9 88,7 88,8 77,1 77,1 79,1-13,8-11,6-9,7 85,0 85,9 86,6 75,6 75,4 77,5-9,4-10,5-9,1 96,5 94,8 94,2 85,9 85,3 86,4-10,6-9,5-7,8 95,7 92,8 93,0 85,7 84,3 84,9-10,0-8,4-8,1 ÜSZ: Ügyfélszolgálat 70,4 83,4 82,3 74,6 74,9 76,6 4,2-8,5-5,6 Szeü: Személyes ügyfélszolgálat Telü: Telefonos ügyfélszolgálat Eleü: Elektronikus ügyfélszolgálat 79,0 75,4 73,2 77,1 79,0 82,0-1,9 3,5 8,8 86,7 83,6 84,7 79,1 78,2 78,5-7,6-5,4-6,2 21,7 75,8 79,0 75,0 76,9 76,5 53,3 1,1-2,5 Pani: Panaszok intézése 94,2 91,9 91,8 63,7 65,3 68,4-30,5-26,7-23,4 KOM: Kommunikáció, tájékoztatás 40,2 60,6 64,8 78,5 77,9 77,1 38,3 17,3 12,2 Hírl: Hírlevél 65,3 61,1 60,9 78,5 77,8 77,0 13,2 16,7 16,1 Inet: Internet 15,0 71,1 71,9 77,9 81,4 79,4 62,9 10,3 7,5 13

14 Nem lakossági ügyfél KÖSZ : KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ Fontosság Elégedettség Gap ,7 80,3 80,9 74,5 69,5 70,6 0,8-10,8-10,3 SZÁ : Számlázás 87,2 85,7 85,4 79,6 77,1 76,3-7,6-8,6-9,1 Szré: A számla részletezettsége Szér: A számla értelmezhetősége Szmo: A szerződés módosíthatósága 94,2 90,5 91,4 84,6 82,9 83,7-9,6-7,6-7,8 95,5 93,3 93,2 81,2 78,6 79,7-14,3-14,7-13,5 72,0 73,3 71,6 73,0 69,7 65,7 1,0-3,6-5,9 ÜSZ : Ügyfélszolgálat 78,4 84,7 84,9 71,9 65,7 68,7-6,5-19,0-16,2 Ümka: Ügyfélmenedzser kapcsolat Telü : Telefonos ügyfélszolgálat Eleü : Elektronikus ügyfélszolgálat Íráü : Írásos ügyfélszolgálat 87,2 84,8 84,8 88,5 86,0 86,0 1,3 1,2 1,2 92,9 89,9 90,6 70,5 68,0 69,9-22,4-21,9-20,6 42,4 81,6 82,9 80,6 74,1 75,6 38,2-7,5-7,3 73,4 70,2 69,5 72,2 66,4 68,5-1,2-3,8-0,9 Pani : Panaszok intézése 96,3 95,4 95,6 57,8 53,7 60,5-38,5-41,7-35,1 KOM : Kommunikáció, tájékoztatás Aszm -Alapszolgáltatást meghaladó termék 55,5 70,5 72,4 72,0 65,7 66,7 16,5-4,7-5,6 74,4 72,4 72,8 71,3 64,7 65,2-3,1-7,8-7,5 Inet: Internet 36,6 75,0 72,9 79,8 76,5 79,0 43,2 1,5 6,1 A közüzemi szolgáltatások fontosságának értékelési módszere ben megváltozott (ld. 12. o. keretes magyarázat). Ezért a fontosságok értékelésénél a KÖSZ, az ÜSZ és a KOM összetett mutatók csak a és évi viszonylatban hasonlíthatók össze. Itt szignifikáns változás nem mutatható ki. A SZA mutatóban sem történt lényeges elmozdulás. A lakossági ügyfeleknél a számlázás bír a legmagasabb fontossággal. A nem lakossági ügyfeleknél is ez a legfontosabb, s ezt megközelíti az ügyfélszolgálat értékelése. A KOM index fontossági oldalának ről re kimutatható növekedése az internethasználat lassú emelkedésének tulajdonítható. Az elégedettség a lakossági ügyfeleknél tendenciájában stagnál, ami mögött a számlázással való elégedettségi szint stabilitása, az ügyfélszolgálattal való elégedettség 14

15 kis mértékű, a rossz megítélésen belüli javulása és a kommunikációval való elégedettség enyhe romlása figyelhető meg. A nem lakossági ügyfeleknél az elégedettség hoz képest csökkent. A számlázással való elégedettség a három év alatt folyamatosan csökkent, az ügyfélszolgálattal való elégedettség hullámzó, hasonlóképp a kommunikációval való elégedettség. A gap -elemzés alapján a lakossági ügyfeleknél ben összességében lényeges változást nem tapasztaltunk. A számlázás mindig alulteljesített. A panaszügyintézés megítélése bár továbbra is igen rossz, jobb eredményt mutat, mint a korábbi években. A nem lakossági ügyfelek gap -értéke ben és ben hasonló volt. A számlázás és az ügyfélszolgálat a vizsgált időszakban végig komoly alulteljesítést mutat. A harmadik szintű mutatóknál a panaszügyintézés megítélése hasonlóan a lakossághoz - rendkívül negatív tartományon belül ugyan, de javult. A gap szinten maradását elsősorban az ügyfélszolgálati mutató mutató relatív javulása biztosítja, amely kompenzálja más mutatók gap -jének romlását. 15

16 A legfontosabb mutatók A vizsgálat alapján meghatározhatjuk azokat a mutatókat, amelyeket a fogyasztók leginkább fontosnak tartanak ben. Mivel a két engedélyesi tevékenységet csak korlátozottan tartjuk összehasonlíthatónak, ezért a második és harmadik szintű mutatók rangsorát készítettük el. Sorrend 10. táblázat A mutatók fontossági sorrendje 2. szintű mutató 3. szintű mutató Elosztói Közüzemi Elosztói Közüzemi Lakossági és nem lakossági Lakossági és nem lakossági Lakossági Nem lakossági Lakossági Nem lakossági 1. SZM SZÁ Szsz Szsz Szpm Pani 2. KAP ÜSZ Üzel Üzel Szér Szér 3. KOM Fein Fein Pani Szré 4. Mume Mume Hföm Telü 5. Tájé Poim Hföv Ümka 6. Fonö Tájé Telü Aszm 7. Tenö Szeü Szmo 8. Hírl Íráü 9. Eleü Eleü 10. Inet Inet A táblázatból látható, hogy a lakossági és nem lakossági fogyasztóknál a második szintű mutatók sorrendje megegyezik. Az elosztó szolgáltatások közül a szolgáltatás minősége nagyobb fontosságot élvez, mint a kapcsolattartás. A közüzemi mutatók közül első helyen a számlázással kapcsolatos összefoglaló mutató áll. Második az ügyfélkapcsolati mutató, harmadik fontosságban a kommunikációs mutató. Az elosztó szolgáltatásoknál a legfontosabb harmadik szintű mutatók sorrendje a következő: első helyen nem meglepő módon - a folyamatos szolgáltatás, második helyen hiba esetén a szolgáltatás gyors visszaállításának igénye, harmadik helyen pedig a feszültségingadozások minimalizálása található. Összefoglalva tehát a fő igény a megbízható szolgáltatás. Minden más csak ezután következik. A közüzemi szolgáltatások lakossági és nem lakossági preferencia-sorrendje kissé eltérő. A lakosság első helyen a számla pontosságával, a második helyen a számla érthetőségével, harmadik helyen a panaszügyintézéssel összefüggő, míg a nem lakossági csoport első helyen a panaszügyintézés, második helyen a számla érthetőségével, harmadik helyen pedig a számlarészletezéssel kapcsolatos igényét emeli ki. 16

17 11. táblázat A legfontosabb elosztói szolgáltatási elemek Elosztói szolgáltatások Lakosság Nem lakosság Fontosság 96,8 97,3 96,5 98,2 98,9 98,4 Elégedettség Szünetmentes 79,8 80,3 81,1 73,5 70,7 73,5 szolgáltatás Szünetmentes szolgáltatás Gap -17,0-17,0-15,4-24,7-28,2-24,9 Fontosság 94,9 93,8 93,8 98,1 97,6 97,6 Elégedettség Üzemzavar 68,6 67,7 71,3 64,7 60,1 65,9 elhárítás Gap -26,3-26,1-22,5-33,4-37,5-31,7 Üzemzavar elhárítás Fontosság 90,1 87,9 89,0 93,1 3,7 94,0 Elégedettség 78,6 79,8 79,9 74,2 70,7 73,1 Gap -11,5-8,1-9,1-18,9-23,0-20,9 Feszültségingadozás Feszültségingadozás Mind a három legfontosabbnak ítélt elosztói szolgáltatással kapcsolatban látható, hogy széles a rés a fontosság és elégedettség között. E téren egyértelmű változási tendenciákat sem a lakosság, sem a nem lakosság esetében nem lehet megállapítani. A legfontosabbnak ítélt mutató a szünetmentes szolgáltatás, amelynek hiánya jelenik meg az üzemzavar-elhárítási mutatóban. Látható, hogy a fogyasztói elvárásokhoz képest sok a szolgáltatási zavar. Mindkét fogyasztói csoportnál megfigyelhető az üzemzavar elhárítással kapcsolatos erős elégedetlenség, az elégedettség és fontosság közötti rés itt a legszélesebb. Nyilván a fogyasztó akkor tudja megítélni a hibaelhárítás minőségét, ha üzemzavarral találkozik, s ennek negatív hatása is mindenképpen megmutatkozik az indexben. A szolgáltatási minőség egyik fontos eleme a feszültségingadozás, amelynek az előfordulásával kapcsolatos fogyasztói elégedetlenség ugyancsak jelentős. Erre értelemszerűen a nem lakossági fogyasztók az érzékenyebbek, s ez látszik az eltérő elégedettségi résen is. 17

18 12. táblázat A legfontosabb közüzemi szolgáltatási elemek Közüzemi szolgáltatások Lakosság Nem lakosság Fontosság 96,5 94,8 94,2 96,3 95,4 95,6 Elégedettség 85,9 85,3 86,4 57,8 53,7 60,5 Gap A számla pontossága, megbízhatósága -10,6-9,5-7,8-38,5-41,7-35,1 Panaszok intézése Fontosság 95,7 92, ,5 93,3 93,2 Elégedettség A számla 85,7 84,3 84,9 81,2 78,6 79,7 érthetősége Gap -10,0-8,4-8,1-14,3-14,7-13,5 A számla értelmezhetősége Fontosság 94,2 91,9 91,8 94,2 90,5 91,4 Panaszok Elégedettség intézése 63,7 65,3 68,4 84,6 82,9 83,7 A számla részletezettsége Gap -30,5-26,7-23,4-9,6-7,6-7,8 A táblázat tanúsága szerint a legfontosabb mutatókhoz kapcsolódó fontosságelégedettségi rés a lakosság esetében kissé szűkül, míg a nem lakossági csoportban erről nem beszélhetünk, csak hullámzás figyelhető meg, igen jelentős elégedetlenség mellett. Különösen szembeszökő mindkét csoportban az alulteljesítés elégedetlenség a panaszok intézésével kapcsolatban, pedig ez az ügyfélbarát szolgáltatói magatartás egyik legfontosabb mércéje. Ez a tevékenység kapta lakossági és nem lakossági fogyasztóktól is a legrosszabb értékelést. Emellett a fontossághoz viszonyítva a lakosság bizalma nem teljes a számlázás hitelességével kapcsolatban sem, és sokan nehezen értelmezik a számlát is. A nem lakossági ügyfelek ugyancsak nehezen igazodnak ki a számlán és a részletezettség sem felel meg mindenkinek. 18

19 Kiegészítő kérdések Fontosnak tartottuk a fogyasztók véleményének megismerését a környezetvédelem, illetve az árak tekintetében, bár mivel a szolgáltatótól független a vélemények alakulása ezek a kérdések nem tartoznak az elégedettségi rendszerhez. A tiszta energiáért 13. táblázat A fogyasztók áldozatvállalási hajlandósága Lakossági Nem lakossági Hajlandó lenne Ön 10 %-kal többet fizetni a környezetbarát módon termelt energiáért? Hajlandó lenne Ön 5%-kal többet fizetni a környezetbarát módon termelt energiáért? ,3 19,9 22,3 23,5 20,8 22,1 25,4 27,5 28,7 30,3 28,5 29,0 A fogyasztói áldozatvállalási hajlandóság környezetbarát energia használatának érdekében jelentős társadalmi kérdés. Az indexek a lakosság áldozatvállalási hajlandóságának enyhe emelkedését és a nem lakossági fogyasztóknál az anyagi áldozatvállalási hajlandóság stagnálását mutatják az értékek alacsony szintjén. Az alacsony indexek azt jelentik, hogy átlagosan kis valószínűséggel fizetnének az ügyfelek többet a környezetbarát energiáért. A villamosenergia árának fogyasztói megítélése: Ár-érték arány Bár a vizsgálat közvetlenül nem kérdez árakra, árelfogadásra, a fogyasztóknak az árazással kapcsolatos véleményét mégis módunk van egy szempontból vizsgálni, még pedig az ár és az érte kapott szolgáltatatás megfelelőségének érzete alapján. A megkérdezettek ötfokú skálán értékelték az ár-érték arányt. 19

20 A következő ábrák a válaszok megoszlásait mutatják a két fogyasztói csoportban. 2/a. ábra Lakosság (%) 9,4 4,2 8,5 egyáltalán nem felel meg többnyire nem felel meg közepesen felel meg többnyire megfelel teljesen megfelel 40,2 37,8 Háztartás Az értékelhető válaszok alapján a lakossági fogyasztói csoport átlagosan 87 százalékban legalább közepesen megfelelőnek minősíti a szolgáltatás ár-érték arányát. Az elégedettségi index 100 pontra transzformált értéke 61. 2/b. ábra Nem lakosság (%) 31,5 4,1 6,7 13,1 egyáltalán nem felel meg többnyire nem felel meg közepesen felel meg többnyire megfelel teljesen megfelel 44,7 Nem háztartás Az értékelhető válaszok alapján a nem lakossági fogyasztói csoport átlagosan 80 százalékban legalább közepesen megfelelőnek minősíti a szolgáltatás ár-érték arányát. Az elégedettségi index értéke

21 3. ábra A szolgáltatás ár-érték arányának alakulása a , a és a évben 62,0 60,0 59,2 59,9 61,0 58,0 56,4 56,0 54,0 52,6 54, ,0 50,0 48,0 Lakosság Nem lakosság Az ábrából leolvasható, hogy míg a lakossági árelfogadás mértéke az utóbbi három évben lassan, de folyamatosan növekedett, a nem lakossági fogyasztók árelfogadása hullámzó, de inkább csökkenő jellegű. 21

22 A szolgáltatók környezetvédelemi tudatosságának fogyasztói megítélése A fogyasztók két kérdés kapcsán nyilatkoztak arról, hogy miként ítélik meg az áramszolgáltatók környezettudatosságát. Mennyire fontos az áramszolgáltatójának, hogy? Mennyit tesz az áramszolgáltatója azért, hogy? 14. táblázat Az áramszolgáltató környezetvédelmi tevékenységének megítélése 100-as skálán, a szolgáltatókra kapott értékek átlagai létesítményei (vezetékek, trafók stb.) illeszkednek a környezetbe tevékenysége során védi az állat- és növényvilág háborítatlanságát Lakosság Nem lakosság F E F E F E F E 75,1 63,9 76,1 66,4 79,1 60,9 81,1 60,2 83,4 65,7 82,8 67,6 86,0 61,3 87,5 62,0 Összesen 79,2 64,8 79,5 67,0 82,5 61,1 84,3 61,1 F= fontosság E = elégedettség 15. táblázat Az elégedettség és fontosság különbsége (gap) létesítményei (vezetékek, trafók stb.) illeszkednek a környezetbe tevékenysége során védi az állat- és növényvilág háborítatlanságát Lakosság Nem lakosság ,2-9,7-18,2-20,9-17,7-15,2-24,7-25,5 Összesen -14,4-12,5-21,4-23,2 A kapott eredmény szerint 2004-hez viszonyítva a lakossági fogyasztók enyhe teljesítményjavulást érzékeltek ezen a téren. Ezzel szemben a nem lakossági fogyasztók szerint csekély teljesítményromlás volt tapasztalható. 22

23 Az engedélyesek fogyasztói elégedettségi rangsorai Számos rangsorolási lehetőség adódik. Mi követjük a évben alkalmazott módszereket. Az elégedettségi rangsorok közötti választást a Felhasználóra bízzuk. Elsőként az összevont (lakossági és nem lakossági, elosztói és közüzemi) elégedettségi indexek alapján kialakult sorrendet mutatjuk be. 4. ábra A szolgáltatók rangsora az összevont elégedettségi indexek alapján Démász Émász Tásasági átlag E.ON Dédász E.ON Édász Elmü E.ON Titász 68,0 70,0 72,0 74,0 76,0 78,0 80,0 82,0 A évben képzett összetett mutatókon alapuló rangsorok hez hasonlóan bonyolultabb, összetett mutatókat is előállítottunk a rangsorok képzésére. Ezek: 1. Az elégedettség évi, az elosztó engedélyes és a közüzemi engedélyes területen elért összevont pontszámai és e pontszámok alapján meghatározott sorrendek. 2. Az "elégedettség mínusz fontosság" évi, az elosztó engedélyes és a közüzemi engedélyes területen elért összevont mértékei, illetve e mértékek alapján képződött rangsorok. 3. Az elégedettségi és az ún. gap pontszámok számtani összege, és az ennek alapján készített rangsor. 23

24 Társaság Elégedettség Elégedettség - fontosság Összesen Elosztó Közüzem Elosztó Közüzem I R I R I R I R ΣI R ΣR R DÉMÁSZ 84,0 1 79,6 1-8,2 2-5, ELMÜ 76,9 5 75,2 3-12,9 5-7, , ÉMÁSZ 81,1 2 76,2 2-14,0 6-3, , E.ON DÉDÁSZ E.ON ÉDÁSZ E.ON TITÁSZ I = index R= rangsor 79,9 3 74,3 4-7,3 1-1, , ,6 4 73,8 5-8,7 3-4, , ,5 6 69,9 6-10,6 4-8, ,

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012.

FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. FOGYASZTÓ ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS A FŐTÁV ZRT. SZÁMÁRA 2012. 2 Szerkesztette: Dr. Ács Ferenc A munkában részt vevők: Dr. Ács Ferenc Dr. Sárkány Péterné A mű szerzői jogilag védett. A M.Á.S.T. Kft. és a

Részletesebben

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004

ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 ÉRTÉKELÉS a villamosipari engedélyesekhez beérkezett fogyasztói reklamációk és panaszok alakulásáról 2004 Tartalom: 1, Bevezetés 2, Társaságonkénti értékelés 3, Mutatószámonkénti értékelés 4, Összefoglalás

Részletesebben

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON

AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK MÉDIAELEMZŐ MŰHELY AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZABADSÁG- KÉPE -BEN MAGYARORSZÁGON MÉRTÉK FÜZETEK. 1 MÉRTÉK FÜZETEK 7. szám 2016. március Szerző: Timár János AZ ÚJSÁGÍRÓK SAJTÓSZA- BADSÁG-KÉPE 2015-BEN MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata

Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Az NFSZ ismer tségének, a felhasználói csopor tok elégedettségének vizsgálata Készült: a TÁMOP 1.3.1. kódszámú kiemelt projekt 3.2. alprojektjének keretében a TÁRKI Zrt. kutatásaként Összefoglaló tanulmány

Részletesebben

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági

Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági Szebényi Anita Magyarország nagyvárosi térségeinek társadalmi-gazdasági összehasonlítása Bevezetés A rendszerváltás óta eltelt másfél évtized társadalmi-gazdasági változásai jelentősen átrendezték hazánk

Részletesebben

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL

LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL LADÁNYI ERIKA A SZENVEDÉLYBETEGEK NAPPALI ELLÁTÁST NYÚJTÓ INTÉZMÉNYEIRŐL A 2004. év őszén teljes körű felmérést végeztünk a szenvedélybetegek nappali ellátást nyújtó intézményeinek körében. A kutatást

Részletesebben

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003

LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL LAKÁSVISZONYOK, 1999 2003 (ELŐZETES ADATOK) BUDAPEST, 2004 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2004 Készült a Központi Statisztikai Hivatal Társadalomstatisztikai főosztályának

Részletesebben

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban

14-469/2/2006. elıterjesztés 1. sz. melléklete. KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban KOMPETENCIAMÉRÉS a fıvárosban 2005 1 Tartalom 1. Bevezetés. 3 2. Iskolatípusok szerinti teljesítmények.... 6 2. 1 Szakiskolák 6 2. 2 Szakközépiskolák. 9 2. 3 Gimnáziumok 11 2. 4 Összehasonlítások... 12

Részletesebben

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15.

NEGYEDÉVES JELENTÉS. 2007. október 15. NEGYEDÉVES JELENTÉS 2007. október 15. Beszámoló az MNB 2007 harmadik negyedévi tevékenységérõl Kiadja: Magyar Nemzeti Bank Felelõs kiadó: Iglódi-Csató Judit 1850 Budapest, Szabadság tér 8 9. www.mnb.hu

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100

Egy főre jutó GDP (%), országos átlag = 100. Forrás: KSH. Egy főre jutó GDP (%) a Dél-Alföldön, országos átlag = 100 gh Gazdasági Havi Tájékoztató 2013. október A GVI legújabb kutatása a területi egyenlőtlenségek társadalmi és gazdasági metszeteit vizsgálja. A rendszerváltás óta zajló társadalmi és gazdasági folyamatok

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 7. Lakások, lakáskörülmények

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. 2005. ÉVI MIKROCENZUS 7. Lakások, lakáskörülmények KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL 2005. ÉVI MIKROCENZUS 7. Lakások, lakáskörülmények BUDAPEST, 2006 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2006 ISBN 963 235 005 7 (nyomda) ISBN 963 235 006 5 (internet) ISBN 963 215

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15.

STATISZTIKAI TÜKÖR 2014/126. A népesedési folyamatok társadalmi különbségei. 2014. december 15. STATISZTIKAI TÜKÖR A népesedési folyamatok társadalmi különbségei 214/126 214. december 15. Tartalom Bevezető... 1 1. Társadalmi különbségek a gyermekvállalásban... 1 1.1. Iskolai végzettség szerinti különbségek

Részletesebben

A magyar közvélemény és az Európai Unió

A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió A magyar közvélemény és az Európai Unió 2016. június Szerzők: Bíró-Nagy András Kadlót Tibor Köves Ádám Tartalom Vezetői összefoglaló 4 Bevezetés 8 1. Az európai

Részletesebben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben

A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben A nők társadalmi jellemzői az észak-alföldi megyékben Központi Statisztikai Hivatal 2012. március Tartalom Bevezető... 2 Demográfiai helyzetkép... 2 Egészségügyi jellemzők... 12 Oktatás és kutatás-fejlesztés...

Részletesebben

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK KUTATÁSI CÉLOK ÉS VIZSGÁLATI MÓDSZEREK A VIZSGÁLAT CÉLJAI A vizsgálat fő irányvonalát adó primer felmérések a belső önértékelésre koncentráltak. A vizsgálattal azt kívántuk feltárni, hogy az egyetem milyen

Részletesebben

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE

AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE AZ ADATOK ÉRTÉKELÉSE Magyarország népessége az első hivatalos népszámláláskor (1870) a mai területre számítva 5 011 310 fő volt, a 2005. április 1-jei eszmei időpontú mikrocenzus adatai alapján 10 090

Részletesebben

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT

SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT 2013. február 13. SAJTÓANYAG BEMUTATTÁK A BALATONRÓL KÉSZÜLT KUTATÁSOK EREDMÉNYEIT A Balaton turisztikai régió kiemelt szerepet játszik a magyar turizmusban: a KSH elızetes adatai szerint 2012-ben a kereskedelmi

Részletesebben

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban

Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban Bernát Anikó Szivós Péter: A fogyasztás jellemzői általában és két kiemelt kiadási csoportban (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bernát Anikó Szivós

Részletesebben

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés

Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés Az iskolai demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 8. jelentés (Készült az Európai Helyi Demokrácia Hete program keretében) 2009. október 15. Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA FELMÉRÉS A 21-IG A BKF SZAKKÉPZÉSI KÖZPONT FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEIN VÉGZETT HALLGATÓK KÖRÉBEN 211. TÁMOP-4.1.1/A-1/2/KMR-21-4 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS, MÓDSZERTAN...

Részletesebben

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta

- Kutatási beszámoló. A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai Szociális Alap támogatta A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelmi problémák Fejér megyében - Kutatási beszámoló A kutatásra a TÁMOP-5.5.6-08/2-2008-0003 projekt keretén belül került sor, megvalósítását az Európai

Részletesebben

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév

TÁJOLÓ. Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről. 2015. IV. negyedév TÁJOLÓ 2013 2014 2015 Információk, aktualitások a magyarországi befektetői környezetről 2015. IV. negyedév 1 TARTALOM 1. Gazdasági növekedés 7 2. A konjunktúramutatók alakulása 10 3. Államadósság, költségvetés

Részletesebben

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal

Társadalmi jellemzõk, 2006. Társadalmi jellemzõk, 2006. Központi Statisztikai Hivatal Társadalmi jellemzõk, 2006 Társadalmi jellemzõk, 2006 Ára: 2000,- Ft Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL TÁRSADALMI JELLEMZÕK, 2006 Budapest, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

MONITOR: JÖVEDELEM, SZEGÉNYSÉG, ELÉGEDETTSÉG. (Előzetes adatok)

MONITOR: JÖVEDELEM, SZEGÉNYSÉG, ELÉGEDETTSÉG. (Előzetes adatok) MONITOR: JÖVEDELEM, SZEGÉNYSÉG, ELÉGEDETTSÉG (Előzetes adatok) Szerződésszám: VI-SZ/296/2/2005 IX-18/33/4/2005. Budapest, 2005. december Készült a TÁRKI Rt. és a Miniszterelnöki Hivatal között 2005. szeptember

Részletesebben

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló

A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN. Összefoglaló RUZSÁNYI TIVADAR A TÖMEGKÖZLEKEDÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS SZOLGÁLTATÓ JELLEGÉNEK MEGALAPOZÁSA: MEGÁLLÓHELY ELLÁTOTTSÁG BUDAPESTEN Összefoglaló A tanulmányban a tömegközlekedés igénybevételének alapvető feltételét,

Részletesebben

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL

SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL 2013. március 14. SAJTÓANYAG FELMÉRÉS KÉSZÜLT A MAGYAROK UTAZÁSI SZOKÁSAIRÓL A Magyar Turizmus Zrt. megbízásából kétévente készül reprezentatív felmérés a magyarok utazási szokásairól. A 2012 decemberében

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 2014/5 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu VIII. évfolyam 5. szám 2014. január 30. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2013/12 A tartalomból A dél-dunántúli régió megyéinek társadalmi,

Részletesebben

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004

LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály Területi tájékoztatási osztály LAKÁSÉPÍTÉSEK, 1990 2004 Budapest, 2005. október Központi Statisztikai Hivatal Tájékoztatási főosztály, Területi tájékoztatási

Részletesebben

T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI

T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI T.A.B.B.Y., AVAGY ISKOLAI BÁNTALMAZÁS AZ INTERNETEN A MAGYARORSZÁGI KUTATÁS EREDMÉNYEI 1. A kutatás bemutatása A TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior among Youth) in Internet kutatás panelfelmérés

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI TERV SAJÓECSEG KÖZSÉG SAJÓPÁLFALA KÖZSÉG SAJÓSENYE KÖZSÉG SAJÓVÁMOS

Részletesebben

A hazai jövedelemegyenlõtlenség fõbb jellemzõi az elmúlt fél évszázad jövedelmi felvételei alapján*

A hazai jövedelemegyenlõtlenség fõbb jellemzõi az elmúlt fél évszázad jövedelmi felvételei alapján* Tanulmányok A hazai jövedelemegyenlõtlenség fõbb jellemzõi az elmúlt fél évszázad jövedelmi felvételei alapján* Éltetô Ödön címzetes egyetemi tanár, a KSH ny. főosztályvezetőhelyettese E-mail: odon.elteto@ksh.hu

Részletesebben

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi

Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi Az egyes régiók bűnügyi fertőzöttségi mutatói közötti eltérések társadalmi, gazdasági okainak szociológiai vizsgálata és elemzése, a rendvédelmi szervek számára adódó konzekvenciák Tartalomjegyzék 1 Kutatási

Részletesebben

A Helyi Obszervatórium. a Szemere Index kísérleti felméréséről I. 2009. február 2.

A Helyi Obszervatórium. a Szemere Index kísérleti felméréséről I. 2009. február 2. A Helyi Obszervatórium J E L E N T É S E a Szemere Index kísérleti felméréséről I. 2009. február 2. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Vezetői összefoglaló... 3 Kérdések a 2009. február 2-ai polgármesteri

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA KISKUNMAJSÁN VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A KISKUNMAJSAI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ

Részletesebben

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei

Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Az Információs Társadalom helyzete Magyarországon 2002 végén-2003 elején Információs Társadalom Monitoring vizsgálat 2002 eredményei Összefoglaló jelentés az Informatikai és Hírközlési Minisztérium számára

Részletesebben

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1

* Jelen cikk a szerzõk nézeteit tartalmazza, és nem feltétlenül tükrözi a Magyar Nemzeti Bank hivatalos álláspontját. 1 Benczúr PéterKátay GáborKiss ÁronReizer Balázsszoboszlai Mihály: Az adó- és transzferrendszer változásainak elemzése viselkedési mikroszimulációs modell segítségével* Tanulmányunkban egy új mikroszimulációs

Részletesebben

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft.

ELEMZÉS. A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között. Készítette. MultiRáció Kft. ELEMZÉS A nyilvántartott álláskeresők létszámának trendje és összetétele 1998. január és 2008. december között Készítette MultiRáció Kft. Budapest, 2008. április 1 Tartalom 1. Bevezetés...3 2. A létszámtrendek

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42

STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 2015. március Tartalom A GAZDASÁGI FOLYAMATOK REGIONÁLIS KÜLÖNBSÉGEI, 2013 STATISZTIKAI TÜKÖR 2012/42 VI. évfolyam 42. szám Bevezető...2 Összefoglalás...3 Gazdasági fejlettség, a gazdaság ágazati szerkezete...5

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév

NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Tájékoztató Munkaügyi Központ NEGYEDÉVES MUNKAERŐ-GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS ~ Borsod-Abaúj-Zemplén Megye 2011. IV. negyedév Gönc (2,2 %) Sátoraljaújhely Putnok Edelény Encs Sárospatak Szikszó Ózd Kazincbarcika

Részletesebben

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN

TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN TANKÖNYVVÁrASZTÁS, TANKÖNYVHASZNÁLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁKBAN A TANKÖNYVKIADÁS ÁLLAMI MONOPÓUUMÁNAK megszűntévelviszonylag rövid idő alatt kialakult Magyarországon a piaci alapú tankönyvkiadás és terjesztés.

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a villamosenergia-, földgáz-, víziközmő-, távhı- és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átfogó ellenırzésérıl a beérkezett fogyasztói beadványok alapján Budapest, 2014. február NEMZETI

Részletesebben

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében

A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében A közigazgatási ügyintézés társadalmi megítélése a magyarországi vállalkozások körében Tanulmány a Miniszterelnöki Hivatal számára Készítette: Fact Intézet Szocio-Gráf Intézet Pécs, 2006. TARTALOM VEZETŐI

Részletesebben

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr

2010-2011. I. félév. Szolnok, 2011. október 05. Dr. Sinkó-Káli Róbert megyei tiszti főorvos. Jászberény. Karcag. Szolnok. Mezőtúr Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat számára a megye lakosságának egészségi állapotáról, az egészségromlást kiváltó vélelmezett okokról és a szükséges tennivalókról 2010-2011. I. félév

Részletesebben

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930

Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 Zalaegerszegi Intézet 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a, Pf. 67. Telefonközpont: (06-92) 509-900 Fax: (06-92) 509-930 FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK (felhasználási engedély) Ez a dokumentum a Budapesti Gazdasági

Részletesebben

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés

Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés Teljes ellátás alapú menetrendadási kötelezettség nélküli, közvilágítási célú villamos energia kereskedelmi szerződés 1. Szerződő felek Egyrészről Dabas Város Önkormányzata mint villamos energia felhasználó,

Részletesebben

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés

Országos kompetenciamérés. Országos jelentés Országos kompetenciamérés 2009 Országos jelentés Országos jelentés TARTALOMJEGYZÉK JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 7 A 2009. ÉVI ORSZÁGOS KOMPETENCIAMÉRÉS SZÁMOKBAN... 8 A FELMÉRÉSRŐL... 9 EREDMÉNYEK... 11 AJÁNLÁS...

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye szakképzés-fejlesztési koncepciója 2013. Kiadja: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Módszertan... 5 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS NEMZETI FOGYASZTÓVÉDELMI HATÓSÁG PIACFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Iktatószám: PIF-00831-7/2014 Témafelelős: Butsi István ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS a játszótéri eszközök üzemeltetési feltételeinek piacfelügyeleti

Részletesebben

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN*

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* A TÁRSADALMI-GAZDASÁGI TRENDEK A NÉPESSÉG IDŐFELHASZNÁLÁSÁBAN* FALUSSY BÉLA A szerző az időfelhasználás alapvető szerkezeti változásait a társadalomban és a gazdaságban hosszú távon lezajlott meghatározó

Részletesebben

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1

Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 Kalocsai Janka Demokratikus attitűdök a hazai középiskolákban 1 A különböző történelmi korokban a tudás- és tapasztalatátadás mindig az adott társadalomban fontosnak tartott értékek figyelembevételével

Részletesebben

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés

Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció, Vezetői összefoglaló 1 Budapesti villamos és trolibusz járműfejlesztés Döntés-előkészítő fejlesztési koncepció Vezetői

Részletesebben

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről

Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Jelentés az ipar 2012. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2013. július Tartalom 1. Az ipar helye a nemzetgazdaságban és a nemzetközi gazdasági környezetben...2 2. Az ipar szervezeti keretei...5

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON

ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON ENERGIAHATÉKONYSÁGI POLITIKÁK ÉS INTÉZKEDÉSEK MAGYARORSZÁGON Az energiahatékonyság monitoringja az EU-27-ben című projekt Magyarországra vonatkozó zárótanulmánya Budapest, 2009. október Szerző: dr. Elek

Részletesebben

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata

Közszolgálati rádiókra vonatkozó elvárások vizsgálata vizsgálata (országos reprezentatív közvélemény-kutatás 2008) Budapest, 2008. november, 29. szám ISSN 1788-134X ISBN 978-963-88088-3-7 Kiadja az Alkalmazott Kommunikációtudományi Intézet Budapest, 1021

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012

Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Rövidtávú munkaerő-piaci prognózis 2012 Budapest, 2011. november Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági kutatásokat folytat.

Részletesebben

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II.

Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin. A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Hronyecz Ildikó - Mátics Katalin A pszichiátriai betegek ápolást, gondozást nyújtó intézményeinek vizsgálata II. Bevezető Az alábbiakban olvasható tanulmány folytatása a Kapocs 2003. decemberében megjelent

Részletesebben

Módosítások: /2010. V. 1-

Módosítások: /2010. V. 1- Budapest Főváros Terézváros Önkormányzat Képviselő-testületének 38/2000. (XII. 12.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének feltételeiről

Részletesebben

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9

Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 2008/130 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu II. évfolyam 130. szám 2008. szeptember 29. Dél-dunántúli statisztikai tükör 2008/9 A tartalomból 1 Pécs vendégforgalma 2008 I. félévében

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az információs és kommunikációs eszközök állománya és felhasználása a gazdasági szervezeteknél 2005 BUDAPEST, 2007 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2007 ISBN 978-963-235-081-3

Részletesebben

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében 1 A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének javaslatai a távhőár-megállapítás témakörében Előszó A jelen javaslat összeállításánál nem tekintettük feladatunknak, hogy elméleti és szabályozási modelleket,

Részletesebben

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT

DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 10. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT DOHÁNYZÁS, ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁS A IX. KERÜLET 7., 8. és 1. OSZTÁLYOS DIÁKJAI KÖZÖTT készítette: Elekes Zsuzsanna Budapesti Corvinus Egyetem Szociológia és Társadalompolitika Intézet készült:

Részletesebben

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ

NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés MTA-WSA 2012 NYÍRBÁTORI KISTÉRSÉG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ Kistérségi helyzetelemzés

Részletesebben

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése

KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV. V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése KEZEK - Észak-Magyarország felsőoktatási intézményeinek együttműködése TÁMOP 4.1.1.C-12/1/KONV V. alprogram: Minőségirányítási rendszer fejlesztése 2014-ES DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER FELMÉRÉS KERETÉN

Részletesebben

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010

A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 2011/75 Összeállította: Központi Statisztikai Hivatal www.ksh.hu V. évfolyam 75. szám 2011. november 14. A települések infrastrukturális ellátottsága, 2010 A tartalomból 1 Összefoglaló 1 Energiaellátás

Részletesebben

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében

és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében hell roland Adalékok a Kádár-rendszer politikai elitjének vizsgálatához: Az MSZMP tagságának és függetlenített apparátusának összetétele a számok tükrében Jelen tanulmány tárgya az egykori MSZMP tagjai,

Részletesebben

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében

Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében 389 V ITA Online kérd íves felmérés a Gazdálkodás olvasóinak és szerz inek körében FEHÉR ANDRÁS SZABÓ G. GÁBOR SZAKÁLY ZOLTÁN Kulcsszavak: elégedettség, vélemények, olvasók, szerz k, Gazdálkodás. ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.1.22. COM(2014) 21 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK Energiaárak

Részletesebben

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2

gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/4. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.4.3 Köböl Erika 1 Vidákovich Tibor 2 1 gyógypedagógus, SZT Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2 egyetemi

Részletesebben

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés

Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy. 1. Bevezetés Problémafelvetés Reisinger Adrienn: Oktatás és egészségügy 1. Bevezetés Problémafelvetés Jelen tanulmány a Pozsony és környéke agglomerációjában lakó szlovák állampolgárok helyzetét vizsgálja az oktatás és egészségügy

Részletesebben

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK:

Gyorsjelentés. az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Gyorsjelentés az informatikai eszközök iskolafejlesztő célú alkalmazásának országos helyzetéről 2011. február 28-án, elemér napján KÉSZÍTETTÉK: Hunya Márta PhD Kőrösné dr. Mikis Márta Tartsayné Németh

Részletesebben

Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében

Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és gyakorlat Doktori Iskola Győrffy Ildikó: Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében

Részletesebben

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda

Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda Foglalkoztatási és Szociális Hivatal Mobilitás Országos Ifjúsági Szolgálat Közép-magyarországi Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda A kiadvány megjelenését támogatta: Tartalomjegyzék Bevezetés...5 Az

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja

BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Munkaügyi Központja NEGYEDÉVES MUNKAERŐ- GAZDÁLKODÁSI FELMÉRÉS EREDMÉNYE BÁCS-KISKUN MEGYÉBEN 2013. harmadik negyedévben Kecskemét, 2013. augusztus Elérhetőség: Nemzeti

Részletesebben

Helyzetkép 2012. május - június

Helyzetkép 2012. május - június Helyzetkép 2012. május - június Gazdasági növekedés A világgazdaság kilátásait illetően megoszlik az elemzők véleménye. Változatlanul dominál a pesszimizmus, ennek fő oka ugyanakkor az eurózóna válságának

Részletesebben

Együtt a tevékeny életért

Együtt a tevékeny életért Együtt a tevékeny életért Tájékoztató foglalkoztatók részére a komplex rehabilitáció rendszeréről valamint a TÁMOP 1.1.1 Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése

Részletesebben

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében

A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében A Gazdasági Versenyhivatal munkájának ismertsége, megítélése, valamint a Versenytörvényről alkotott vélemények a lakosság körében Kutatási jelentés A kutatást a Gazdasági Versenyhivatal megbízásából a

Részletesebben

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül

Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Egyéni vállalkozás átalakulása egyéni céggé és a további fejlődési lehetőségek bemutatása XY cég példáján keresztül Belső konzulens: Dr. Antal

Részletesebben

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások?

Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Marjainé dr. Szerényi Zsuzsanna, dr. Zsóka Ágnes, Széchy Anna Környezettudatosak-e a középiskolások? Bevezetés A környezettudatosság vizsgálata közel két évtizedes múltra tekint vissza Európában (Kovács,

Részletesebben

Státuszcsoportok és életstílus

Státuszcsoportok és életstílus Státuszcsoportok és életstílus Készítette: Jelenfi Gábor Rosta Gergely Tóth Zsolt Tartalomjegyzék I. Bevezető... 3 II. Státuszcsoportok... 4 III. Szocio demográfiai összetétel... 6 IV. Státuszcsoportok

Részletesebben

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel

A helyi társadalom elégedettsége a lakással, a lakókörnyezettel és néhány szocio-kulturális tényezôvel A lakások 15,9%-ában van kiépítve a helyi körülmények között nagyobb energiatakarékosságot biztosító cirkófûtés. A lakások több mint felében gázkonvektorral történik a fûtés, illetve elég magas arányt

Részletesebben

Közvetítőkkel fennálló jogviszony megszűnését követően van-e lehetőség a fenntartási jutalék egy összegben történő

Közvetítőkkel fennálló jogviszony megszűnését követően van-e lehetőség a fenntartási jutalék egy összegben történő Közvetítőkkel fennálló jogviszony megszűnését követően van-e lehetőség a fenntartási jutalék egy összegben történő kifizetésére Kérelmező beadványában meghatározott társaságok, illetve természetes személyek

Részletesebben

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció.

Közvélemény-kutatás. a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében. Roma Koncepció. Közvélemény-kutatás a 18 évesnél idősebb, magukat roma nemzetiségűnek valló, IX. kerületi lakosság körében Roma Koncepció témájában KUTATÁSI JELENTÉS 2015. november készítette: Melles Ágnes agnes.melles@tarki.hu

Részletesebben

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése

Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése 1 Az egészségügyi ellátás minőségének SERVQUAL szempontú mérése Kincsesné Vajda Beáta Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar, egyetemi tanársegéd, vajda.beata@eco.u-szeged.hu A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/1-11-1-2012-0001

Részletesebben

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon

Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatósága Magánszállásadás a Dél-Dunántúlon Száma: 5/ 2007 Pécs, 2008. január 1 Központi Statisztikai Hivatal Pécsi Igazgatóság, 2008 ISBN 978-963-235-160-5 Igazgató:

Részletesebben

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között

HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között HAMISÍTÁS MAGYARORSZÁGON - 2015 A hamisítással kapcsolatos lakossági attitűdök alakulása 2009-2015 között Kutatási jelentés KIVONAT 2015. szeptember 1 Tartalom Bevezetés... 3 1. A hamis termékekkel kapcsolatos

Részletesebben

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata

7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló. Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettség felmérés eredményei I. felmérési forduló Piliscsaba Város Önkormányzata Ügyfél Cím Alcím Piliscsaba Város Önkormányzata 7. A közszolgáltatásokkal kapcsolatos

Részletesebben

MUNKAKÉPESSÉGI INDEX FELMÉRÉS ZÁRÓKONFERENCIA

MUNKAKÉPESSÉGI INDEX FELMÉRÉS ZÁRÓKONFERENCIA TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése MUNKAKÉPESSÉGI INDEX FELMÉRÉS ZÁRÓKONFERENCIA A leggyakoribb panaszt okozó betegségek és hatásuk

Részletesebben

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat

Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat Történelemtanítás Online történelemdidaktikai folyóirat (L.) Új folyam VI. 2015. 1 2. szám www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu Forrás: http://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2015/07/szabo-hajnalka-piroska-altalanos-iskolai-tortenelemtankonyvek-noi-temainak-osszehasonlito-elemzese-06-01-06/

Részletesebben

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete

Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete MÓZER PÉTER Társadalmunk jövedelmi munkaerõ-piaci helyzete Az év elején megjelent a Tárki Monitor Jelentések új kötete. A Jelentés több témakör mentén mutatja be és elemzi a magyar társadalmat. A Monitor-vizsgálat

Részletesebben

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján

Központi Statisztikai Hivatal. A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati. mérlegek alapján Központi Statisztikai Hivatal A gazdaság szerkezete az ágazati kapcsolati mérlegek alapján Budapest 2004 Központi Statisztikai Hivatal, 2005 ISBN 963 215 753 2 Kzítette: Nyitrai Ferencné dr. A táblázatokat

Részletesebben

A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság

A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság Közgazdasági Szemle, XLII. évf., 1995. 7-8. sz. (685-709. o.) LAKY TERÉZ Laky Teréz szociológus, a Munkaügyi Kutatóintézet mb. igazgatója. A magángazdaság kialakulása és a foglalkoztatottság 1994ben több

Részletesebben

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak

Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom. A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak Közbeszerzési referens képzés Gazdasági és pénzügyi ismeretek modul 1. alkalom A közgazdaságtan alapfogalmai Makro- és mikroökonómiai alapfogalmak ALAPKÉRDÉSEK TISZTÁZÁSA I. A gazdasági törvények lényege:

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS: MAGYARORSZÁG Candidate Countries Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 2004.1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS A TAGJELÖLT ÉS CSATLAKOZÓ ORSZÁGOKBAN Terepmunka: 2004 február-március Nyilvánosságra hozatal: 2004 július

Részletesebben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2010. január 11. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI

AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI 6. AZ EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT EGYENLŐTLENSÉGEI Kovács Katalin FŐBB MEGÁLLAPÍTÁSOK 2009-ben jelentős különbségek mutatkoznak a különböző társadalmi csoportok egészségi állapotában. Az egészségi állapot szoros

Részletesebben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben

AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben TANKÖNYVRENDELÉS AZ I990 - ES ÉVEK ELEJÉN AZ ÁLLAMI tankönyvkiadás monopóliumát gyors ütemben váltotta fel a "kvázi" piaci alapú kiadás és értékesítés (kvázi piac, hiszen nem pusztán az eladó és a fogyasztó,

Részletesebben

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus

Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július. Budapest, 1999. augusztus Elemzések a gazdasági és társadalompolitikai döntések elôkészítéséhez 5. 1999. július Budapest, 1999. augusztus Az elemzés a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére készült. Készítette: Gábos András TÁRKI

Részletesebben