BESZÁMOLÓ B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye A TÁMOP B Köznevelés az iskolában című projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának Közösségi események I. üteme keretében Heves megyében 15 közösségi esemény megszervezésére került sor, mintegy 51 pedagógus és 7 járási munkatárs részvételével. A közösségi eseményeket megvalósító 4 fős team a pályázati kiírásban kitűzött céloknak megfelelően szem előtt tartotta, az iskolák valamint a szülők és önkormányzatok illetve a civil és szakmai szervezetek közötti együttműködések, közösségek kialakulásának, fenntartásának támogatását, a helyi közösségi élet erősítését, a közösségfejlesztést. Együttműködtek a helybeli civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, bevonták a szülőket, a diákönkormányzatokat, több alkalommal tájékoztatták őket, illetve ötleteiket kérték. Együttműködtek az iskola pedagógusaival is, főként heti értekezleteken adtak tájékoztatást az előkészületek állásáról, s bevonták őket a megvalósításba is. A programok jó lehetőséget biztosítottak a gyerekek számára a délutáni szabadidő hasznos eltöltésére. A tanárok mellett a tankerületi munkatársak is bekapcsolódtak, s főként széleskörű kapcsolatrendszerükkel segítették az előkészítő munkát, illetve sok helyütt a pályázati dokumentáció összeállításából vették ki részüket. A Heves megyei teamek általában olyan témákban pályáztak, amelyek korábbi, őszi szabadidős tevékenységeik során már be voltak tervezve, vagy hagyományosan megrendezésre kerültek. A közösségi események olyan fontos témák köré szerveződtek, mint egészséges- TÁMOP B -13/ Köznevelés az iskolában

2 életmód, sportesemények; helyi identitás, hagyományápolás; évszakokhoz/eseményekhez kapcsolódó tematikus programok; környezeti nevelés, érzékenyítés; kulturális programok szervezése. Nagyon jól sikerült, sok együttműködő partnert, diákokat, szülőket bevonó események kerültek megrendezésre. Ennek jó példái az Az iskola közös ügyünk - Oszd meg élményed! kommunikációs élmény pályázaton bemutatott események is. Megyénkből került ki az első helyezést elért Kisnánai Szent Imre Általános Iskola és a különdíjat elnyert Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola csapata is. A TÁMOP B Köznevelés az iskolában című projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának Közösségi események II. ütemének keretében október-november hónapokban járásonként 3 fő, megyénkben összesen: 21 fő, (5 tankerületi munkatárs és 16 pedagógus) felmérést végzett illetve adatbázist készített a civil erőforrásokról és igényekről valamint az iskolák közösségi szolgálathoz, délutáni szabadidő hasznos eltöltéséhez kapcsolódó igényeiről. Minden pedagógus illetve tankerületi munkatárs határidőre megküldte az interjúkat illetve az adatbázist. Az adatgyűjtés kapcsán igyekeztek a legtöbb elérhető külső kapcsolati lehetőséget feltérképezni. Leginkább személyes ismeretségeikre építve választották ki az interjúalanyaikat. Az interjúkból kiderült, hogy a kistelepülések iskolái leginkább a szülői munkaközösség támogatására számíthatnak. A kistelepüléseken működő civil szervezetek - intézményi megkeresésre - szívesen vállalnak közreműködést, de meghatározó, rendszeres jelenlétük nincs az iskolák életében, így a kapcsolat legtöbbször alkalomszerű. A feltérképezett településeken kevés olyan civil szervezet működik, amely mozgósítható. A városokban sokkal jobb a helyzet a civil szervezetek és az iskolák együttműködésére vonatkozóan. Az iskolai közösségi szolgálat

3 tényleges szervezése minden megkérdezett iskolában teljes állású pedagógus feladata, de hiányosság mutatkozik mind a pedagógusok, mind a fogadó szervezetek felkészítésében. Ezen a téren képzésre, felkészítésre, segítő emberekre lenne szükség. A közösségi események III. üteme szintén a partnerség építéséről szólt. Megyénkből 14 pedagógus került kiválasztásra, akik szabadidős rendezvények egész sorát szervezték a dizájner drogok, a túlzott internethasználat és a fiatalok közösségi aktivitásának hiánya témakörökhöz kapcsolódva, majd ezen témákra rendeztek flashmobot. Mindegyik program megvalósítását jellemezte a problémára adandó pozitív válasz, a közösségek erősítése, az együttműködési lehetőségek megtalálása. Tanárok, diákok, szülők, egyesületek és más civil szervezetek közös erővel mutatták meg, hogy van más út. A programok várakozáson felüli eredményeket hoztak. A tanulók rendkívüli aktivitásról tettek tanúbizonyságot, az iskoláknak sok partnert sikerült bevonniuk. Az események fontos eleme volt, hogy a programokat 2-2 iskola együttműködése hozta létre, s a résztvevő pedagógusok saját kis munkacsoportokat hoztak létre. A kitűzött célt miszerint a partnerség keretében az iskolák közösségformáló, társadalmi szerepét, presztízsét kívánja erősíteni a program sikerült elérni. A program során egy megyei és 3 járási találkozó megszervezésére került sor, mely jó lehetőséget teremtett a járási munkacsoportokban dolgozó pedagógusok közötti személyes találkozásra és egymás iskolájának megismerésére illetve a tapasztalatok átadására. Minden járás 2 pedagógusa létrehozta a maga kis 4-5 fős helyi munkacsoportját, ezekkel legalább egy alkalommal találkozott. A járási munkacsoportok munkáját segítette a közösségfejlesztő, aki minden

4 alakuló ülésen és járási találkozón részt vett. Az újszerű feladatokhoz sok hasznos kiadványt kaptak a pedagógusok (közösségfejlesztéshez, flashmobhoz), melyek segítették őket a feladatok megoldásában. Arra törekedtünk, hogy a munkacsoportok között tapasztalatcsere, élő kapcsolat legyen, ezért levelezőlistát működtettünk egymás között, s a járási találkozók helyszínein a fogadó intézmények bemutatták iskolájukat. A Partnerség és hálózatosodás modul fontos szakmai célja volt, hogy a partnerségi pedagógusok a helyi közösség szerepét erősítve a diákokat már a közösségi események tervezésébe is bevonják. Az összeállított terveket egyeztessék a szülőkkel és a helyi közélet szereplőivel, vagyis vonják be az önkormányzatokat, civil szervezeteket és vállalkozásokat is. Feladatuk volt, hogy a közösen kiválasztott témákban a kezdeményezéseket támogassák, s ha lehet a kreatív ötleteknek és/vagy újszerű módszereknek adjanak teret. Füzesabony járás: Kompolt-Nagyúti Általános Iskola Nagyúti Tagiskola Közösségi esemény

5 Flashmob - pedagógus: 32 fő 18 fő - diák: 311 fő 165 fő - szülő: 32 fő 38 fő - partner: 38 fő 7 fő Összesen: 413 fő 228 fő A fiatalok közösségi szülők bevonásával, játékos feladatok, sportversenyek során, jeles napokhoz (Föld Napja, Madarak és Fák Napja) kapcsolódva erősítették a közösséget, felhívták a figyelmet környezetük védelmére. aktivitásának hiánya okán a választott téma közösségfejlesztés, különböző korosztályok bevonásával. Közben környezetvédelemre, környezettudatos magatartásra nevelés. Csapatversenyeket szerveztek gyerekek és Egri járás: Miután a bélapátfalvai járásban mindössze 3 iskola működik, s mindegyik érintve volt más TÁMOP-os pályázatokban, ezért két egri iskola kiválasztására került sor.

6 Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium - Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari Szakközép- Szakiskola és Kollégium közös szervezésében egy tematikus nap szervezésére került sor a szenvedélybetegségek, dizájner drogokkal kapcsolatban. A diákok ötleteire és öntevékenységére építettek, nagy volt a mozgósítás, kiváló kapcsolatok alakultak. A gyerekek a mai kor modern alkalmazásaival (facebook) segítették tanáraikat, akiknek tapasztalatai szerint minél összetettebb egy csoport, annál hatékonyabb lehet a problémák megoldásában. Közösségi esemény: - pedagógus: 3 fő - diák:67 fő - szülő: 4 fő - partner: 1 fő - a kiállítás megtekintése: 650 fő Összesen: 75 fő Flashmob: - pedagógus: 3 fő - diák:67 fő - szülő: 4 fő - partner: 1 fő Összesen: 75 fő A kiállítás megtekintése: 650 fő

7 Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola Közösségi esemény: - pedagógus: 15 fő - diák: 231 fő - szülő: 10 fő - partner: 6 fő Összesen: 262 fő Flashmob: - pedagógus: 13 fő - diák: 170 fő

8 - szülő: 4 fő Összesen: 187 fő Eseményük minden programja a diákok, szülők és pedagógusok körében is népszerű volt. A bevezető előadást követően örömmel jelentkeztek a tanulók a kiscsoportos foglalkozásokra. Minden partnerük a gyermekek korosztályához igazodva dolgozta fel a témát, interaktív módon. Ez a forma adott lehetőséget a tanulók őszinte megnyilatkozására és kérdéseik megfogalmazására. Nagyon sok fontos információval ismerkedtek meg a diákok, s a tevékenységek mindegyike a prevenciót erősítette. Kiemelnénk az Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola diákjainak elsősegélynyújtó gyakorlati foglakozását, amelyen az alapvető elsősegélynyújtó ismereteket sajátíthatták el a tanulók. A résztvevő gyerekek számára még közelebb került a téma, hiszen 2-3 évvel idősebb diákoktól kaptak gyakorlatias útmutatást. Pétervásárai járás: Siroki Országh Kristóf Általános Iskola Mátraderecskei Általános Iskola- Mátraballai Általános Iskola Várakozáson felüli sikert ért el a flashmob szervezése, bőven túlteljesítették az elvárásokat. Komplex project délelőttöt szerveztek a partner iskoláknak. A 4-5 perces flashmobon túl másfél órás program zajlott a parkolóban: graffiti, térzene, mozdulatművészeti és humoros játékok, próbák. A szervezés bár rengeteg aprólékos munkával járt tulajdonképpen akadálytalanul zajlott, köszönhetően a partnerek pozitív, segítő hozzájárulásának. A csapatmunka és partneri attitűd, ezen belül az egymásra figyelés, együttműködés, a kreativitás jellemzően fejlődött. Maximálisan figyelembe vették a modulban résztvevő gyerekek ötleteit, kéréseit. Ez nagyon inspirálta őket. Az IKT- ismeretek köre is bővült, hiszen korábban nem készítettek honlapot, és többen nem voltak a

9 facebook közösségi oldal tagjai. Közös honlapjuk címe: A csapatmunkának ebben a részében mi felnőtt résztvevők sokat tanulhattunk a gyerekektől. A szervezés során valóban hálózatosodtunk, hiszen a modul semmilyen anyagi erőforrást nem biztosított, így támogatókat kellett keresniük. Földrajzilag is kiléptek a falu határain túlra, három önkormányzatnyira. A segítőszándék mindenhol megmutatkozott. Szponzoraiknak jó ötletet adtak. Pl. a flashmob gondolatát a COOP több boltjánál is szeretné megvalósítani. A közösen megtervezett, és kivitelezett programot mindenki a magáénak érezte, sikerében egyenlő mértékben osztozott. Az esemény elérte célját, a közösségi aktivitásra felhívta a figyelmet. Pozitív tapasztalataik pedig a további együttműködésre ösztönözik őket. Elkészült videójuk nagy sikert aratott. i=1 Sirok Közösségi esemény: - diák: 120 fő - pedagógus: 12 fő - szülő: 19 fő - partner: 43 fő

10 Összesen: 194 fő Flashmob: - diák: 163 fő - pedagógus: 19 fő - szülő: 17 fő - partner: 58 fő Összesen: 257 fő Hevesi járás: Hevesi Hevesi József Általános Iskola és AMI Hevesi Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Iskola Az egészséges nevelés mellett, a közösségfejlesztés is a céljuk volt. Nagyon aktuális téma, az új tipusú drogok terjedése városukban. Leginkább a Heves város peremterületén, összefüggő szegregátumban élő felnőttek és gyermekek körében. Partnereik: civil szervezetek (rendőrség, védőnő, háziorvos, Vöröskereszt, karate klub) szülők, tanulók, Benedek Elek Általános Iskola és Speciális Szakiskola. Legyen más a szenvedélyed címmel megrendezésre került egy egészségfejlesztő délután, amit több heti előkészület előzött meg, flashmobjuk felvételéhez drón alkalmazását is igénybe tudták venni. Heves Közösségi esemény: - diák: 138 fő

11 - pedagógus: 10 fő - szülő: 4 fő - partner: 9 fő Összesen: 161 fő Flashmob: - diák: 150 fő - pedagógus: 15 fő - szülő: 4 fő Összesen: 169 fő Gyöngyös járás: Nagyrédei Szent Imre Általános Iskola - Abasári Aba Sámuel Általános Iskola Gyöngyöshalászi Általános Iskola Egy fórumot szerveztek Gyöngyösön, ahol az érintett felek (gyerekek, szülők, pedagógusok, szakemberek beszélgettek a nyár veszélyeiről, ezek elkerüléséről. 75 fő vett részt a rendezvényen, ebből pedagógus 17, szülő 9, 49 tanuló. A Gyöngyösi Tankerülethez tartozó 10 intézmény vett részt a

12 programon. Partnereink voltak a következők: Mátra Honvéd Kaszinó Civil Ház, akik a helyszínt biztosították részünkre. Csomós György főtörzs a rendőrség képviseletében, Rózsa Gabriella egészségnevelő és Major András egy gyöngyösi szórakozóhely tulajdonosa, valamint Dr. Tóth Zoltánné Hajnal Ilona és kolléganője a KLIK Gyöngyösi Tankerület részéről. Nagyrédén került sor egy nagyszabású családi nap keretén belül a flashmob megszervezésére, ahol a fiatalok számára mutattak perspektívákat a szabadidő hasznos eltöltésére. A gyerekek bevonása, ötleteinek figyelembe vétele példaértékű volt. Nagy sikere volt a sportjátékoknak, apa-fiú, női tanár-diák seprűs focimeccsnek, a hagyományőrző-, tánc-, és étel bemutatóknak, kóstolóknak. A szervezők igyekeztek a színes, értékeket felmutató rendezvényt a fenntarthatóság lehetőségeit is biztosító programként megtervezni, melyet a jövőben 3 falu/iskola (Nagyréde, Abasár, Gyöngyöshalász) összefogásával kívánnak folytatni. Gyöngyös - diák: 49 fő - pedagógus: 17 fő - szülő: 9 fő - partner: 4 fő Összesen: 79 fő

13 Nagyréde: - diák: 50 fő - pedagógus: 18 fő - szülő: 17 fő - partner: 50 fő Összesen: 135 fő Hatvan járás: Hatvani 5. számú Általános Iskola Lőrinci Hunyadi Mátyás Általános Iskola és AMI A csapatmunkába bevontak köre, és száma igen magas volt. Nagy hangsúlyt kapott az együttműködés, az ismeretségi potenciál kiaknázása. Céljuk az egészséges, produktív életvitel fontosságának hangsúlyozása volt vidám, mozgalmas események szervezésével. Játékos, interaktív vetélkedőt tartottak az egészség fogalmához köthető ismeretekről. Házigazdái lettek a Legyen más a szenvedélyed - című egészségmegőrző, egészségfejlesztő vidám, országos roadshownak, ahová a város többi iskoláját is meghívták. Flashmobjuk Legyen a tánc és a mozgás a szenvedélyed - címmel a város főterén, nagy nyilvánosság előtt zajlott, a nézők bevonásával és az énekesnő Lola részvételével.

14 Hatvan: Közösségi esemény: - diák: 250 fő - pedagógus: 35 fő - szülő: 3 fő - partner: 23 fő Összesen: 311 fő Flashmob: diák: 300 fő - pedagógus: 16 fő - szülő: 17 fő - partner: 7 fő Összesen: 340 fő A PH I-II-III. ütem keretében Heves megyében mintegy 93 KLIK dolgozó, ebből 81 megbízási díjas, 12 CF támogatására került sor, mintegy 13 millió 500 E Ft értékben.

15 PH közösségi események, flashmobok Heves megye Indikátorok teljesülése Összesen Mutató neve PH1 PH2 PH3 Szakmai programokba bevont pedagógusok száma A hatékonyabb és családbarát köznevelési rendszer kialakításába közvetlenül bevont szülők száma Megkötött együttműködési megállapodások száma Azon túl, hogy a program szép sikereket tudott felmutatni, ennek eredménye sokkal messzebb mutat. A tanulói és pedagógusi közösségek, a bevont partnerekkel együtt sok maradandó élménnyel lettek gazdagabbak. A tanulók a megszokottól eltérően - a nevelés-oktatásnak egy olyan területén próbálhatták ki magukat, amely hasznos ismeretek szerzését, bővítését tették lehetővé. Növelték a tanulói aktivitást, teret adtak a kreativitásnak, a kapcsolatok építésében, az együtt munkálkodásban nyújtottak új élményeket. A fiataloknak olyan sikerélményekben lehetett részük, mely egy hosszantartó motivációs tartalékot biztosíthat számukra. Ezek a hatások nemcsak a programban közvetlenül érintett tanulók számára hoznak hasznot a jelenben és a jövőben, hanem ez kisugárzó hatással lehet az egész intézmény és a kapcsolatba került iskolákra is. A TÁMOP B Köznevelés az iskolában című projekt Partnerség és hálózatosodás moduljának IV. üteme (2015. augusztus 10 október 10.)

16 Heves megyében 25 pedagógus és 1 fő tankerületi munkatárs részvételével valósult meg. A PH I-II-III. ütemeiben résztvevő pedagógusok közül azok jelentkezését vártuk, akikkel a korábbi időszak feladataiban jól együtt tudtunk működni, akik értették és jól érvényesítették előző programjaik során a PH modul célkitűzéseit, s akik már korábban is jelezték további feladatokban való részvételi szándékukat. Telefonos, es visszajelzéseik során ismertettem számukra a központ elképzeléseit, a feladatok mikéntjét, az elvárásokat. Felhívtam figyelmüket, hogy abban az esetben jelentkezzenek, ha van elég kapacitásuk, nem túlzottan leterheltek, és ha szívesen, önként vállalják a feladatok végzését. A megkérdezettek között voltak olyanok (10 fő) akik szívesen jelentkeztek volna, de olyan minősítési vagy év elejei feladatai adódtak, ami miatt nem tudták vállalni a feladatot. A megkérdezett mintegy 50 személy közül - a megyei tankerület igazgatójával, illetve az érintett iskolák vezetőivel folyamatosan egyeztetve - került kiválasztásra az a 26 fő (7 multiplikációs, 3 mini diákprojekt, 1 fenntarthatósági referens, 8 pedagógiai programos, 7 közteres), akik a feladatok megvalósítására a legalkalmasabbak, és akiket a feladatok megvalósításával szerettünk volna megbízni. A pedagógiai programba illesztés és esettanulmány készítésében 8 pedagógus vett részt. A PH modul munkatársával való személyes, e- mailes és telefonos kapcsolattartás mellett minden érintett iskolában 2-3 fős mini csoportok alakultak, akik előzetesen megbeszélték a feladattal járó feladatokat, szükséges egyeztetéseket. A 8 főből 4 intézményvezető volt, itt még könnyebb volt az egyeztetés. Mindenki az elvárásoknak megfelelően előkészítette javaslattételre a pedagógiai programba illeszteni

17 kívánt anyagot, és cselekvési tervet, amit a főként augusztus utolsó napjaiban megtartott tantestületi üléseken egyhangúan elfogadtak. A tapasztalatok szerint a résztvevők mindenütt egyetértettek abban, hogy az intézményeknek illetve az intézményi programok megvalósításához szüksége van az iskoláknak partnerszervezetekre. Fontos továbbá, hogy közös események szervezésén keresztül a gyermekek tapasztalják meg a közösséghez tartozás erejét, a helyi identitás fontosságát, s ez legyen rögzítve az iskolai pedagógiai programokban is. Tapasztalatként merült fel, hogy a rendezvényeken és az iskola egyéb színterein általában mindig ugyanazok a szülők jelennek meg, éppen ezért fontos lenne a szülői közösség bővítése, a szülők minél nagyobb számban való partneri bevonása, érdekeltté tétele a közös munkába. Az elkészült 8 esettanulmány az elvárásoknak megfelelően a modul által biztosított útmutató alapján elkészült. Mindenki örömmel végezte korábbi programjának bemutatását, a tapasztalatok összegzését. A mintaértékű közösségi kezdeményezések továbbvitele, multiplikációja, megerősítése témakörben a korábbi közösségi eseményeket megvalósító pedagógusok közül 7 fő vállalta a feladatot, s oldotta meg remekül. Itt is elmondható, hogy mindenki örömmel végezte korábbi programjának bemutatását, a tapasztalatok átadását. Kísérleti jelleggel meghirdetésre került megyénkben is a diák mini program, melyre megyénkből 3 vállalkozó szellemű pedagógus jelentkezett 3 diákkal közösen. A gyerekek nagy önállóságot kaptak a program kitalálásától kezdve a megvalósításig. Most szembesültek először azzal, milyen sokrétű feladat, mennyi időt és energiát igénylő munka, milyen nagy felelősség egy program szervezése, lebonyolítása. Milyen nagy szükség van az együttműködő készségre, a kölcsönös

18 bizalomra, a jó kommunikációra. Ez egy olyan feladat volt, amiért teljes egészében ők vállalták a felelősséget. A program megvalósításával kapcsolatban társaikkal közösen ötleteltek, a szervezés során, közös munkával járó tapasztalatokat szereztek. A Kisnánai Szent Imre Általános Iskolában Hegedűs Istvánné mentor és Horváth Eszter diák: Reneszánsz délután. Sportolj együtt a gyermekeddel családi sportnap a Maklári I. István Általános Iskolában Parádiné Vas Katalin mentor és Csomós Anita szervezésében: Szilvásváradi Jókai Mór Általános Iskola Sáfrány Tiborné mentor, Ferenczi Roxana diák: Természet a természetben akadályverseny.

19

20 A PH modul keretében a járás 7 iskolájában nyílt lehetőség mobil közösségi tér kialakítására mintegy 600 E Ft értékben. Ez is a PH modul fenntarthatóságának egyik pillére lesz. A babzsákokat, székeket, asztalokat, sport és társasjátékokat tartalmazó egységcsomagokat az iskolák még nem kapták meg hiánytalanul, de bízunk benne, hogy a projekthosszabbítás végére ezek megérkeznek. A közösségi terek megnyitása mind a 7 iskolában lezajlott, a szervezéssel megbízott pedagógusok éves ütemterveket készítettek a fenntarthatóság érdekében. A nyitó programok hol kisebb, hol nagyobb körben zajlottak, de mindenütt vidám, hangulatos délutáni események keretében a diákok, pedagógusok és szülők részvételével. Közösségi teres iskolák: Egri Hunyadi Mátyás Általános Iskola Egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és Kollégium Abasári Aba Sámuel Általános Iskola Siroki Országh Kristóf Általános Iskola Kompolt-Nagyúti Általános Iskola Hevesi József Általános Iskola és AMI, Heves Hatvani 5. számú Általános Iskola

21 A Köznevelés az iskolában projekt befejező szakaszában lehetőség nyílt a PH modul eredményeinek beágyazódása és az erre építhető jövőbeli folyamatok előkészítése érdekében megyénkben 1 fő tankerületi fenntarthatósági referens bevonására. Feladata volt a megyei eredmények megismerése, bemutatása, egy fenntarthatósági akcióterv, valamint egy forgatókönyv elkészítése. Közösen részt vettünk a nagyrédei sporteseményen és folyamatosan konzultáltunk a PH IV. folyamatban lévő programjairól. Sikerült több partnerségi pedagógussal is megismerkednie. A Nagyrédei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában került október 3-án egy megyei sportnap az I. Pulya Paraszt Olimpia megszervezésére. Ezen az eseményen a fenntarthatósági referens és a PH megyei koordinátor is részt vett. A nagysikerű rendezvény jó példája volt a partneri együttműködésnek, a szervezésből mind az önkormányzat, mind a civil szervezetek illetve a helyi intézmények, szülők is kivették részüket. A mozgás, sport, egészség fontos része kell, hogy legyen a gyermekek nevelésének. A tapasztalat az, hogy a gyermeknek minél többféle sportot mutatunk meg, annál ügyesebb lesz és képességei annál jobban fejlődnek. Fontos a szülői példaadás, ezért fontos, hogy a gyermek lássa szüleit rendszeresen sportolni.

22 A sportnapon sikerült szülőket, nagyszülőket, további 4 járási intézményt, helyi partnerszervezeteket bevonni. Az iskola valamennyi pedagógusa részt vállalt a szervezőmunkából. A jelenlévők száma mintegy 350 fő volt, a jelenléti ívet 206 fő írta alá. A későbbiek során folytatni szeretnék a pulya paraszt olimpia megszervezését. Összegzés: Annak köszönhetően, hogy minden kiválasztott pedagógus már részt vett valamelyik korábbi ütem feladatainak megoldásában, gyorsan és rugalmasan, a feladatra koncentrálva precízen elvégezte és időben leadta írásos dokumentációs anyagát. Ezáltal sikerült időben, a tervezettnek megfelelően elvégezni a vállalt feladatokat. A PH IV. ütem keretében Heves megyében mintegy 26 KLIK dolgozó, ebből 25 megbízási díjas, 1 fő CF kifizetés keretében került sor, mintegy 5 millió 200 E Ft értékben. Indikátorok teljesülése Mutató neve PH1 PH2 PH3 PH4 Összesen Szakmai programokba bevont pedagógusok száma A hatékonyabb és családbarát köznevelési rendszer kialakításába közvetlenül bevont szülők száma

23 Megkötött együttműködési megállapodások száma Eger, október 22.

PH I. ütem Komárom-Esztergom megye Országosan beérkezett 555 db pályázat, ebből nyertes 351 db.

PH I. ütem Komárom-Esztergom megye Országosan beérkezett 555 db pályázat, ebből nyertes 351 db. KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 PH I. ütem Komárom-Esztergom megye Országosan beérkezett

Részletesebben

Szakmai beszámoló Baranya megye. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június

Szakmai beszámoló Baranya megye. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június Szakmai beszámoló Baranya megye TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001 számú Köznevelés az iskolában projekt 2014. május 1. 2015. október 10. 1.) Önkéntes akció szervezése és lebonyolítása 2014. május június 2014.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. TÁMOP 3.1.4. B Partnerség és Hálózatosodás

BESZÁMOLÓ. TÁMOP 3.1.4. B Partnerség és Hálózatosodás BESZÁMOLÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu TÁMOP 3.1.4. B Partnerség és Hálózatosodás A TÁMOP 3.1.4.B-13/1-2013-0001

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL 1. melléklet ÖSSZEFOGLALÓ BESZÁMOLÓ 2011. ÉV EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI FELADATAIRÓL Bevezető: Tiszaújváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. évben elfogadta a város Egészségügyi Szükségletfelmérés és

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM BERENTEI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 3704 Berente, Posta u. 7. Készítette: Gyenesné Kovács Enikő ÁMK igazgató További tagok: Bánáti Veronika /Művelődési Ház vezető/ Orosz Jánosné

Részletesebben

A program leírása: A program célja:

A program leírása: A program célja: A program leírása: Az EKMK Vitkovics Alkotóház ART AKTÍV néven művészeti műhelyeket szervez, tavasztól az anyaintézményünk legkisebbeknek szóló, Szivárvány alkotóköre is itt dolgozik. Évközben, heti rendszerességgel

Részletesebben

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM

PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM PÉCSI HAJNÓCZY JÓZSEF KOLLÉGIUM 2015 2016. tanévi munkaterve Elfogadta: a nevelőtestület Pécsett, 2015. szeptember 30. (Dr. Barna Viktor, igazgató) 1 1. A tanévi munkaprogram előkészítésének rendje (időpontok,

Részletesebben

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél

Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Napsi-lap A Napsugár Gyógypedagógiai Módszertani Központ évente kétszer megjelenő intézményi folyóirata 2015/2016. ősz-tél Kedves Olvasó! A lap megjelenését 19 év gyógypedagógiai munka előzte meg. Nagy

Részletesebben

Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43.

Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43. Az Átányi Egyházi Iskoláért Közhasznú Alapítvány 3371 Átány, II. Rákóczi F. út 43. Jó közösségben lenni Komplex program az integráció elősegítéséért és a közösségfejlesztésért c. projekt keretében megvalósuló

Részletesebben

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a fiókkönyvtárakban

Az Országos Könyvtári Napok rendezvényei a fiókkönyvtárakban Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap Könyvtári Közgyűjtemények Kollégiuma konferenciák, rendezvények, szakmai tapasztalatcserék, műhelybeszélgetések megvalósítására kiírt pályázathoz Altéma kódszáma:

Részletesebben

Megnyitó. Trick Jánosné A kistérségi társulás humán bizottságának vezetője, Kocsola polgármestere

Megnyitó. Trick Jánosné A kistérségi társulás humán bizottságának vezetője, Kocsola polgármestere Az egészséges közösségért Dombóváárrii Kiissttéérrsséégii Káábííttósszzeerrügyii Egyeezztteettő Fórrum 2013.. Megnyitó Trick Jánosné A kistérségi társulás humán bizottságának vezetője, Kocsola polgármestere

Részletesebben

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására.

PÁLYÁZAT. Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium. intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. PÁLYÁZAT Kecskeméti Táncsics Mihály Középiskolai Kollégium intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására. Pályáztató: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 6000 Kecskemét, Deák Ferenc

Részletesebben

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6.

Városi Könyvtár. Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362. 2013. december 6. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu MUNKATERV 2014. Városi Könyvtár 2013. december 6.

Részletesebben

Beszámoló a Curie Matematika Emlékverseny megvalósításáról 2014/15.

Beszámoló a Curie Matematika Emlékverseny megvalósításáról 2014/15. Beszámoló a Curie Matematika Emlékverseny megvalósításáról 2014/15. A programot a versenykiírásnak megfelelően megvalósítottuk. Az előző év zárásakor megbeszéltek alapján elkészítettük a versenyfelhívást,

Részletesebben

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja http://erdisportiskola.sulinet.hu 2015. január A 2014/15 tanév első féléve január 16-án fejeződött be. A tanulók az eltelt időszakban nyújtott

Részletesebben

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról

A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés 6/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat sporttal és ifjúsággal kapcsolatos feladatainak ellátásáról A Heves Megyei Közgyűlés a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Mérk-Vállaj ÁMK-ban TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0127. Elvégzett feladatok

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Mérk-Vállaj ÁMK-ban TÁMOP 3.1.4/08/02-2009-0127. Elvégzett feladatok Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Mérki Általános Iskola 435 Mérk Béke u. 9. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a Mérk-Vállaj ÁMK-ban TÁMOP 3..4/08/0-009-07 Elvégzett feladatok. Tantestületi

Részletesebben

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31.

TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY. Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. 1. Szervezet adatai Név: TÁMOP -5.5.2-11/2-2012-0143 ZÁRÓTANULMÁNY Székhely: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Levelezési cím: 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos u. 31. Telefon: +36 30 3900105 Internet:

Részletesebben

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte.

Újra Dolgozni Tolnában Egyesület 7100. Szekszárd, Szent István tér 10. Telefon: 74/511-950, Fax: 74/511-950 E-mail: dolgozz@udte. Beszámoló 2015 évről A dolgozó ember különös mértékben hasonlóvá lesz Istenhez! Amikor az élő és élettelentermészetet, a szerves és szervetlen anyagot óvja, irányítja, alakítja, amikor gondolatokat szül

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottság 2016. március 30-ai, rendkívüli, nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének Társadalmi és Sportcélú Pályázatokat Bíráló Bizottsága 3/2016. TSPBB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Távol vannak: a Társadalmi és Sportcélú

Részletesebben

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016

ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN. Biztonságban. Székesfehérvár 2016 Biztonságban ALBA REGIABAN ALBA REGIABAN Székesfehérvár 2016 Közbiztonság fejlesztése Székesfehérváron a településbiztonság és az ifjúságvédelem előtérbe helyezésével megnevezésű projekt együttműködő partnerei

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY

BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY BENEDEK ELEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, ELŐKÉSZÍTŐ SPECIÁLIS SZAKISKOLA, ÉS KOLLÉGIUM OROSZLÁNY Tanulói esélyegyenlőségi terv Elfogadva: Oroszlány, 2008.02.27. Iván Lászlóné igazgató TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2012. szeptember 10-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2012. szeptember 10-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2012. szeptember 10-én, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Hegedűs Zoltán,

Részletesebben

Összegző jelentés az Iskolai Közösségi. Szolgálat monitori látogatásairól

Összegző jelentés az Iskolai Közösségi. Szolgálat monitori látogatásairól 1143 Bp., Szobránc utca 6 8. Postacím: 1363 Bp., Pf. 49 Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202 www.ofi.hu Összegző jelentés az Iskolai Közösségi Szolgálat monitori látogatásairól Készítette: dr.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában című projekt Partnerség és hálózatosodás modul

BESZÁMOLÓ. A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában című projekt Partnerség és hálózatosodás modul BESZÁMOLÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu A TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013-0001 Köznevelés az iskolában című projekt Partnerség

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE IFJÚSÁGI CSOPORT 2012.-ÉVI BESZÁMOLÓ Kapcsolattartó: Kuruczné Panyi Tünde (Ifjúsági csoport vezető) kurucznetundi@c2.hu Cím: 3400 Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Szakmai beszámoló. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium. Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Szakmai beszámoló Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium A programsorozat címe: A fény napjai A programsorozat ideje: 2015. február 3. - 2015. június 3. A program helyszínei: Békéscsabai Andrássy

Részletesebben

Zalahaláp Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálata

Zalahaláp Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálata Zalahaláp Község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának Felülvizsgálata 2015 A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban:

Részletesebben

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2010. évi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2010. évi tevékenységéről Vezetői Beszámoló a 2010. évi tevékenységéről A az Egyetem oktatási-nevelési céljainak megvalósításában speciális feladatot lát el. Szociális funkciója révén lakhatást biztosít a vidéki hallgatók részére,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL

ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL www.melyszegenyseg.hu info@melyszegenyseg.hu ÖSSZEFOGLALÓ A 2012 NOVEMBERÉBEN MEGTARTOTT TERÜLETI MŰHELYEK EREDMÉNYEIRŐL Dél-dunántúli műhely Szigetvár 2012. november 27. Észak-magyarországi műhely Heves

Részletesebben

Továbbfejlődési lehetőségek

Továbbfejlődési lehetőségek A projekt célja A projekt célja, hogy a zalaszentgróti kistérségben csökkentse a tartós munkanélküliek számát olymódon, hogy a családsegítők, a hivatásos pártfogók, a kistérségi társulás munkatársai, bűnmegelőzési

Részletesebben

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető

2011/2012-es nevelési év. Készítette : Molnár Gyula Miklósné. óvodavezető NAGYATÁDI ÓVODA ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT EGYESÍTETT ÓVODA FELADATELLÁTÁS TERVEZÉSE /2es nevelési év Készítette : Molnár Gyula

Részletesebben

A program megvalósítása során felhasznált segédanyagok (4_2014_1. pdf)

A program megvalósítása során felhasznált segédanyagok (4_2014_1. pdf) Program címe: Éld velem át Tanúsítvány száma: 4/2014 Tanúsítvány érvényességi ideje: 2016. szeptember 3. Kérelmező neve: Egészséges Városért Program rövid leírása A program keretében a helyi közösségi

Részletesebben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben

A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Kovács Anett Jolán A támogatott képzések vizsgálata a résztvevők szemüvegén keresztül egy Csongrád megyei felnőttképzési intézményben Bevezető Napjainkban az oktatás, a képzés a társadalmunk legfontosabb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2011. november 24. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 Oktatási,

Részletesebben

2. ág, 2.1 "Testvérváros-program" intézkedés

2. ág, 2.1 Testvérváros-program intézkedés EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «558260-CITIZ-1-2014-2-HU-CITIZ-TT» sz. Testvérvárosi napok Komlón c. projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében 2. ág, 2.1 "Testvérváros-program"

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag)

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK. (vitaanyag) EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SPORTKONCEPCIÓJA (vitaanyag) 2007-10-03 Bevezető A bevezetőben azokat a közösségi anyagokat mutatom be, melyek szabályozzák és rendezik azokat a kérdéseket, mely a sporttal

Részletesebben

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L P O L G Á R M E S T E R I B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. 2014 októberében régi-új képviselőtestület

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003

TÁMOP-4.1.2.E-15/1/KONV-2015-0003 Szakmai beszámoló A PTE TTK Spottudományi és Testnevelési Intézete által szervezett Fogyatékkal élők sportjainak rendezvénye (Integrált sportnap) című eseményről A Pécsi Tudományegyetem és a Nyugat-magyarországi

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174.

INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM. Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Bátai Általános Művelődési Központ Báta, Fő u. 174. 1 INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Intézmény neve: Bátai Általános Művelődési Központ Alkalmazotti közösség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án 9: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án 9: 07 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 502-24/2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án 9: 07 órakor megtartott

Részletesebben

Egyesületi élet. Tisztújítás után az MKE Komárom- Esztergom Megyei Szervezete. V. évfolyam. 3. szám. 2015. március.

Egyesületi élet. Tisztújítás után az MKE Komárom- Esztergom Megyei Szervezete. V. évfolyam. 3. szám. 2015. március. Egyesületi élet Rovatvezető: Kissné Anda Klára kissne.anda.klara@jamk.hu 34/513-678 V. évfolyam 3. szám 2015. március Tisztújítás után az MKE Komárom- Esztergom Megyei Szervezete Kissné Anda Klára Ismét

Részletesebben

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról

Beszámoló. az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról Beszámoló az MKE Heves Megyei Szervezete 2012. évi munkájáról I. Tagsági információk: Tagok száma: 90 fő Aktív tagok száma: 59 fő Testületi tagok száma: 3 fő Nyugdíjas tagok száma: 15 fő Diák tagok száma:

Részletesebben

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624

Pedagógiai Program. Terney Béla Kollégium. 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 Pedagógiai Program Terney Béla Kollégium 6600 Szentes, Jövendő u. 6. Tel./fax: +3663311544 www.terney-szentes.sulinet.hu OM azonosító: 040624 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 6 2. HELYZETFELTÁRÁS ÉS ÉRTÉKELÉS...

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III-IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉVI DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III-IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉVI DR. MEZŐ FERENC SZELLEMI DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ III-IV. KORCSOPORT 1. Az országos elődöntő célja: A magyar olimpiatörténet megismertetése és megszerettetése a fiatalok körében.

Részletesebben

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő

2014. november. Beled Város Önkormányzatának hírei. Születésnapi köszöntő 2014. november Beled Város Önkormányzatának hírei Születésnapi köszöntő A napokban köszöntöttük Seregély Bálintnét 90.születésnapja alkalmából. Otthonában kerestük fel Irma nénit Dr. Gál László jegyző

Részletesebben

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986

SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA 2351 ALSÓNÉMEDI, SZENT I.TÉR 8. OM: 032986 BESZÁMOLÓ 2012-2013 NEVELÉSI ÉVRŐL Nevelő Testület elfogadta: 9 /N.T./2013.sz.határozatával Időpont: 2013.június 10. Készítette:

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A Könyvvel Anyanyelvünkért Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2005 Elfogadta a Kuratórium 2006. április 08-i ülésén. Pécs, 2006. április 08. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai

Részletesebben

Kedves egyesületi Tagtársunk!

Kedves egyesületi Tagtársunk! 1 Látok egy embert, ő más kicsit székében ül, kereke néha felvisít. Itt él közöttünk, nehezebb az élete Neki is van joga, nem tudja kérhet-e?... /Dóró Sándor verse/ HÍRLEVÉL Kedves egyesületi Tagtársunk!

Részletesebben

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE

ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE Iktatószám: 263/2/2013. KŐBÁNYAI HÁRSLEVELŰ ÓVODA ÓVODAI MUNKATERVE 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE ANTALICS HAJNALKA óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. HELYZETELEMZÉS... 3 1. Személyi feltételek... 3 1.1. Adott

Részletesebben

ZSÁLYALIGET ÉLMÉNYPARK POGÁNY

ZSÁLYALIGET ÉLMÉNYPARK POGÁNY ZSÁLYALIGET ÉLMÉNYPARK POGÁNY BEMUTATKOZÓ ANYAG ISKOLÁS CSOPORTOKNAK Baranya megye legnagyobb élményparkja! A Zsályaliget Élménypark Pogány külterületén helyezkedik el, festői környezetben, ahol mintegy

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM

KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015 KOLLÉGIUMI PEDAGÓGIAI PROGRAM 4. kötet I. BÉLA GIMNÁZIUM, KOLLÉGIUM ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Tartalomjegyzék A KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK KIADMÁNYOZÁSA... 1 1. BEVEZETÉS... 1

Részletesebben

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja.

a segítségnyújtás az elhelyezkedést, a diszkrimináció elleni küzdelmet és a beilleszkedés stabilitását szolgálja. Bevezető A kilencvenes években komoly szemléletváltás történt Európában a társadalmi hátrányok megítélésében, a segítés céljaiban és formáiban. Az alkalmazkodás helyett egyre inkább a megmaradt képességek

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzata

Pomáz Város Önkormányzata 2013 Pomáz, Kossuth Lajos út 23-25. Telefon: (26) 814-381, Fax: (26) 325-640 E-mail: pomaz@pomaz.hu BESZÁMOLÓ A TÁMOP-3.1.4/08-1-2008-0024 azonosító számú, a Kompetencia alapú nevelés, oktatás bevezetése

Részletesebben

A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. március - 1. szám

A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. március - 1. szám A Pedagógiai és Közművelődési Intézmény Hírlevele 2012. március - 1. szám Az elektronikus hírlevél segítségével szeretnénk partnereinket időszakonként értesíteni az aktuális eseményekről, rendezvényekről,

Részletesebben

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014

A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 A PRÜGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2009 2014 Prügy, 2009. március 25. A sport definíciója az Európai Sport Charta szerint: Sport minden olyan fizikai tevékenység, amely esetenként

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2019 1 1. Bevezetés Püspökladány Város Önkormányzata 2004-2014 közötti időszakra szóló sportkoncepciója teljesítette a küldetését. Szükség van tehát

Részletesebben

Póka Imre (a bizottság tagja) bejelentette érintettségét.

Póka Imre (a bizottság tagja) bejelentette érintettségét. Jegyzőkönyv amely készült a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság 2015. november 30-án a Polgármesteri Hivatal Könyvtár szobájában tartott nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti

Részletesebben

Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EUROPE DIRECT Információs Központ Nógrád megye 3100 Salgótarján, Mártírok út 1.

Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EUROPE DIRECT Információs Központ Nógrád megye 3100 Salgótarján, Mártírok út 1. Kiadja: Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány EUROPE DIRECT Információs Központ Nógrád megye 3100 Salgótarján, Mártírok út 1., telefon: 32/520-300, fax: 32/520-304. e-mail: nograd@europedirect.hu,

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat

Kertvárosi Általános Iskola. 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001. Pályázat Kertvárosi Általános Iskola 2800 Tatabánya, Hadsereg utca 40/a OM 201301-001 Pályázat intézményvezető-helyettes (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályázó: Petroviczné Gál Ibolya Tatabánya, 2016.01.20.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 81-23/2015. Ikt.sz.: 81-23/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 25. napján (csütörtök) du. 16 00 órai kezdettel megtartott soros, nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

Lipcsei Ádám. Elnöki Pályázat. ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 2015.

Lipcsei Ádám. Elnöki Pályázat. ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 2015. Lipcsei Ádám Elnöki Pályázat ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 2015. Bemutatkozás Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem 1993.09.24-én.

Részletesebben

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE

A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE MESEVÁR ÓVODA 4465. Rakamaz, Bocskai út 76. TEL: +3642-570-717 MESEVÁR ÓVODA M U N K A T E R V E A 2014 2015 ÖS NEVELÉSI ÉVRE Készítette: Bodnár Jánosné igazgató Rakamaz, 2014. szeptember 22. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25.

ÚJLENGYELI ÚJ SZÓ. Adó 1% Idén is sok szeretettel várunk minden kedves újlengyeli lakost! Mozogjunk együtt újra! 2016. május 25. Adó 1% Kérjük támogassa adója 1%-ával az újlengyeli egyesületeket! Újlengyeli Diáksport Egyesület Adószám: 18662010-1-13 Újlengyeli Polgárőr Egyesület Adószám: 18280702-1-13 Vatya Népe Hagyományőrző és

Részletesebben

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag

Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Aktív állampolgárság az iskolában és azon túl A kutatási eredmények összefoglalása munkaanyag Kurt Lewin Alapítvány 2012. július Köszönetnyilvánítás: A kutatásban való részvételükért köszönettel tartozunk:

Részletesebben

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM

MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM MEGYE BOLT NÉV IR.SZ. VÁROS CÍM Heves COOP ABC1 3261 ABASÁR FŐ tér 51 Heves COOP ABC1 3292 ADÁCS KOSSUTH utca 2 Heves COOP ABC1 3399 ANDORNAKTÁLYA RÁKÓCZI út 91 Heves COOP SZUPER1 3032 APC FŐ utca 35 Heves

Részletesebben

3. Az óvodai nevelés fejlesztésére, az óvoda vezetésére vonatkozó pedagógiai, vezetési koncepcióim

3. Az óvodai nevelés fejlesztésére, az óvoda vezetésére vonatkozó pedagógiai, vezetési koncepcióim 3. Az óvodai nevelés fejlesztésére, az óvoda vezetésére vonatkozó pedagógiai, vezetési koncepcióim 3.1. Az óvoda helyzetéből, emberi erőforrásaiból adódó tervek Óvodánk több mint négy évtizedes fennállása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné

Tisztelt Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság! A Lippai János Szakközépiskola és Szakiskola Pedagógia programját az alábbiak szerint szeretné LIpPAI JANOS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOL4 4400 Nyíregybáza, Krúdy köz 2. Telefon/Fax: (42) 403-765, Telefon: (42) 403-750, (42) 403-751, (42) 500-232 E-maii: Iippai.szakko=episkolat{j) maii. com Internet:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Szebb Holnapért Közhasznú Egyesület 2008. évi tevékenységéről. Tartalomjegyzék: 1. Jogi helyzet 2. Az egyesület számviteli beszámolójának főbb tételei 3. Költségvetési támogatások

Részletesebben

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020)

HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0008 HEVES MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI PROGRAMJA (2014-2020) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal Heves Megyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft 2014. szeptember Fejezet: Tartalom

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR BESZÁMOLÓ A KARI MINŐSÉGFEJLESZTÉSI FELADATOK 2013. ÉVI VÉGREHAJTÁSÁRÓL SOPRON, 2014. JANUÁR 1 BESZÁMOLÓ A 2013. ÉVRE VONATKOZÓ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése

Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése ÚJSZÁSZ VÁROSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE 5052 Újszász, Bajcsy- Zs. út 16. OM 201859 Városi Óvoda 2012/2013. Nevelési évének év végi értékelése 2013. június 15. 1. Törvényi háttér, működést szabályozó dokumentumok

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására

RENDELETTERVEZET. az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998 (XII.15.) Kt. számú rendelet módosítására Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető

Részletesebben

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22.

FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. FARAGÓ UTCAI ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Faragó Utcai Óvoda 4029 Debrecen, Faragó u. 20-22. Intézmény OM - azonosítója: 030871 Készítette: a Faragó Utcai Óvoda nevelőtestülete Legitimációs eljárás

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA PÁTY KÖZSÉG KÖZÉPTÁVÚ SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Páty, 2011. április Záradék: Elfogadta Páty Község Önkormányzat képviselő-testülete 95./2011. (IV.04) határozatával. Székely László polgármester 1 Bevezető

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE. Kulturális Bizottság. Jogi és Ügyrendi Bizottság E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 175-5/2011. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A megyei gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

Népegészségügyi Főosztály. Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2016.

Népegészségügyi Főosztály. Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2016. Népegészségügyi Főosztály Megyei Egészség Fórum Munkaterv 2016. 1.sz. Népegészségügyi szűréskoordinációs munkacsoport 1. Az emlő- és méhnyakrák szűrés szervezési és koordinációs feladatainak ellátása.

Részletesebben

Pedagógiai Program (Nevelési Program)

Pedagógiai Program (Nevelési Program) Mecsekaljai Iskola Testnevelési Általános és Középiskolája Pedagógiai Program (Nevelési Program) BEVEZETŐ AZ ISKOLA MOTTÓJA: A sport megtanít arra, hogyan lehet győzni és emelt fővel veszíteni. A sport

Részletesebben

A beszámoló az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési Program című kiemelt projekt keretében készült.

A beszámoló az ÁROP-1.2.18 azonosító jelű, Szervezetfejlesztési Program című kiemelt projekt keretében készült. TESZTELÉSI BESZÁMOLÓ a TELJESÍTMÉNYMENEDZSMENT beavatkozási területen a szervezeti és egyéni célok összekapcsolására készített módszertanhoz Tesztelő szervezet: Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens

JEGYZŐKÖNYV. köznevelési referens JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Oktatási, Művelődési, Sport és Ifjúsági Bizottságának 2014. április 23-án 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatalban

Részletesebben

Intézményi Minőségirányítási Program

Intézményi Minőségirányítási Program Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Intézményi Minőségirányítási Program Készítette: Nagy Sándor, igazgató Véleményezte: Szülői képviselet: Diákönkormányzat: Elfogadta: Alkalmazotti

Részletesebben

A bíróságok története

A bíróságok története A bíróságok története Egri Törvényszék (Eger, Barkóczy utca 1.) 1871-ben Heves megyében a Törvényszék székhelye Eger, a járásbíróságok székhelye pedig Eger, Heves, Pétervására, Hatvan Gyöngyös és Tiszafüred

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA.

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Tel.: +36309724778 E-mail: squashiroda@squash.hu web: www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. Jelen beszámoló a

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVIII. Országos Komplex Tanulmányi Versenye

A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVIII. Országos Komplex Tanulmányi Versenye A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak XXXVIII. Országos Komplex Tanulmányi Versenye A verseny időpontja: 2013. május 29-31. Rendező: Meixner Ildikó

Részletesebben

Stadionok helyett tornatermeket!

Stadionok helyett tornatermeket! Stadionok helyett tornatermeket! Javaslatok a magyar baloldal új sportpolitikájára 1. Bevezetés Fidesz-KDNP kormány kirakatpolitikája, sportnagyhatalmi ábrándkergetése (olimpia, labdarúgás, kiemelt juttatások,

Részletesebben

Munkánkra a legtöbb fontos területen az összehangolt, kooperatív tevékenység

Munkánkra a legtöbb fontos területen az összehangolt, kooperatív tevékenység BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA Sport, Ifjúsági és Civil Kapcsolatok Főosztálya IJudapi'.st Főváros X. kerület Kőbányai Onkonnányzat Képviselő-testület ülése J5J'7^/H-/2WQ

Részletesebben

Ajánlás sportágaknak a Nagy Sportágválasztón való megjelenéshez

Ajánlás sportágaknak a Nagy Sportágválasztón való megjelenéshez Ajánlás sportágaknak a Nagy Sportágválasztón való megjelenéshez - Legnagyobb személyi és eszközállománnyal érdemes kivonulni, mert rengeteg érdeklődő jön, és fontos, hogy a sportágaknak minél nagyobb legyen

Részletesebben

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020.

PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. PILIS VÁROS SPORTKONCEPCIÓJA 2016-2020. Záradék: Pilis Város Sportkoncepcióját, valamint Sportlétesítmény felújítási Programját Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. -i nyilvános és

Részletesebben

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő

Részletesebben

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete

A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Oldalszám: 1 A KE02910/2014/MVLSZ-4 számú határozat melléklete Kérelem száma: KE02910/2014/MVLSZ Érkezett: Oldalszám: 2 A kérelmező adatai Általános A kérelmező szervezet teljes neve: V.U.K.Vízilabda és

Részletesebben

Az Ökoiskola Hálózat 319. Hírlevele

Az Ökoiskola Hálózat 319. Hírlevele Az Ökoiskola Hálózat 319. Hírlevele 2012.05.15. 1. Környezetvédelmi díjban részesült a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium 2. Ismét jelentkezik a Saláta hírlevél! 3. Süni és Sündörgő tábor 2012 4. Lezajlott

Részletesebben

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Javaslat a [Cserépfalu iskola kultúrája, nevelési értékei című érték] [települési/tájegységi/megyei/külhoni magyarság] értéktárba történő felvételéhez Készítette: Virág Tiborné (név).....(aláírás) Cserépfalu,2015

Részletesebben