Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám"

Átírás

1 Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő eseményekről. Most - formabontó módon - visszatekintést kívánok adni a mögöttünk lévő ciklusról. Rendkívül nagy változások voltak. Egyrészt az államigazgatási rendszerek törvényi változásai adtak nagy leterheltséget munkatársaimnak, másrészt a korábban nem tapasztalt intenzív pályázás és pénzvadászat, majd az elnyert pályázatok menedzselése óta az önkormányzatiság teljesen átszerveződött, sok döntési jogosultságunk megszűnt. A víz-szennyvíz-üzemeltetéssel kapcsolatos törvény miatt meg kellett szüntetnünk az önkormányzati vizes és szennyvizes cégünket, majd csatlakoznunk kellett egy nagy rendszerhez. Ezzel egy időben megszűnt az ivóvíz és szennyvíz ármegállapító jogkörünk is. A járások kialakításával feladatok átcsoportosítására került sor, valamint két munkatársat át kellett adnunk a járási hivatalnak, teljes felszereléssel, azaz íróasztallal, székkel, szekrénnyel, számítógéppel - egyszóval mindennel. Így a hivatal létszáma 9 főre csökkent. Ezt követően az iskolarendszer átszervezése miatt iskolánk is a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz került. Az iskolánk üzemeltetése azonban maradt önkormányzati feladat, vagyis a fűtés, világítás, víz és minden állagmegóvási munka a miénk, úgy, hogy a korábbi állami normatív támogatás megszűnt. Mivel a korábbi normatíva sem fedezte a kiadásokat, így községünk mindig is hozzátett az iskola működéséhez saját bevételeiből. Az iskola után az új önkormányzati törvény értelmében a kettőezer főnél kisebb településeknek közös hivatalt kellett létrehozni, vagy más kistelepüléssel, vagy csatlakozni egy nagyobbhoz. Ez a mi esetünkben úgy valósult meg, hogy Kisapostag minket választott, mi pedig nem mondhattunk nemet. A megalakulást követően (de nem a közös hivatal miatt) Kisapostagon a képviselő-testület feloszlatta magát, így a megalakult új hivatal vezetője, a mi jegyzőnk szervezte a választást. Ezt követően számos technikai probléma adódott a korábbi eltérő irányítási rendszerek miatt. A hivatali működés folyamatos változása nap, mint nap kihívások elé állítja apparátusunkat, mert a korábbi elszámolásibeszámolási rendszerekben is történtek módosítások. Mindezekkel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a napi munka radikális átszervezése mit jelentett. A hivatal saját működésén túl jelentős pályázati forráshoz jutottunk szennyvízelvezető rendszerünk második ütemének megvalósításához. Ezen pályázatot a minket megelőző testület adta be Mezőfalvával, Nagyvenyimmel és Kisapostaggal közösen, a munka nagyobbik fele, vagyis a projekt megvalósítása azonban már ránk hárult. A szennyvizes első ütemes építésünkkel szemben, majdnem kétszer annyi bekötést kell teljesítenünk. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a rendszerre való rákötés határideje hamarosan lejár, ami után már talajterhelési díjat kell fizetni. A talajterhelési díj 1800 Ft/m 3, ami a beérkezett ivóvíz és a számlával igazolt kiszállított szennyvízmennyiség különbözete után kerül kiszámlázásra. A rendszer üzemképes, a rákötések jó ütemben haladnak, ugyanakkor sok felszíni hiányosságot kell pótoltatnunk. Sok a beszakadt, nem megfelelő kocsibeálló és árok. Ezek helyreállítása folyamatban van. A szennyvízberuházás után a legnagyobb feladat ahogy azt mindenki tapasztalhatja a Széchenyi utca felújítása. Ezt részletesen nem ismertetem, hiszen erről már sok tájékoztató készült. A két nagyberuházáson kívül számtalan kisebb felújításunk is volt. Megújult a Faluház vizesblokkja, a tetőszigetelés megtörtént, a Duna-parton, a szabadidőpark mellett a köves árkot felújítottuk, a Juhászvölgy felső végében a kisapostagi földtulajdonos hozzájárulásával vízgyűjtő árkot létesítettünk áteresszel, így védve meg a házakat az elöntéstől. Az önkormányzathoz tartozóan a sportegyesület aktív közreműködésével műfüves focipálya épült és új sportöltözőnk is lett. Sok fejlesztéshez a szükséges földterületet is megvásároltuk. Stratégiai döntéseket hoztunk hosszú távú fejlesztésekkel kapcsolatban. Képviselő-testületünkre mindig is jellemző volt a jó problémamegoldó képesség. Képviselőink az önkormányzati bizottságok munkájában hasznosították tudásukat, tapasztalatukat, de ezeken felül minden képviselő részt vállalt közösségi rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. Sőt, bizottsági tagokkal bővülve a repülőnap szervezésében is a baracsiak jeleskedtek az élen. Testületi üléseinken minden esetben érezhető volt a jobbító szándék a hozzászóló képviselőktől. Az együttgondolkodás, a tenniakarás jellemezte munkánkat. A mindenkori augusztus 20-i ünnepségünk megszervezése és lebonyolítása köszönhető Baloghné Bitó Ildikó képviselő asszonynak. Minden nagyobb rendezvényünk szószólója-műsorvezetője Szárszó Lajos képviselő úr. Az újonnan létrejött civil szervezetek motorja és a halászléfőző verseny megálmodója és kivitelezője Mezei Zsolt képviselő úr. A hagyományok őrzője - és mint civil szervezetvezető is - Kocsis Sándor képviselő úr a gazdája a civil napnak. A sportolás, a tisztességes versenyzés megszállottja és a futball infrastruktúrájának jelentős jobbítója Fehérvári József alpolgármester úr. Dr. Darabos Zoltán képviselő úr a gondos gazdája a Virágos Baracsért kitüntetési rendszernek. Bízom benne, falunkat töretlen lendülettel fejlesztjük. A Széchenyi utcai munkálatok várhatóan október 10-ig befejeződnek. Terveink szerint ezen a napon lesz az út-kerékpárút átadása. Sok apró és egy nagy feladat van hátra. A nagy feladat a kopóréteg felhúzása, vagyis a záró 2 centiméteres aszfaltburkolat. A sok apró munka egyike a buszöblök kialakítása. Sajnálatos módon buszmegállóinkat át kell szabni. A buszöböl mindenhol leszűkíti a rendelkezésre álló teret, ezért karcsúsítani Folytatás a 2. oldalon

2 Önkormányzati tájékoztató Folytatás az 1. oldalról kell a buszvárókat. Az öblösség, a védettség a széltől esőtől csökken. Keressük a jó megoldást a várakozók védelme érdekében. Mivel az új kialakítás miatt szükséges új hely kijelölése is, így nem kevés konfliktus adódik az érintett lakókkal. Általában elmondható, hogy a fő probléma a buszmegálló környékén hangoskodókkal, nem megfelelő magatartást tanúsítókkal van. A Széchenyi utcában meglehetősen nehéz nem ház, illetve kerítés elé tenni a buszöblöt és a várót. Így bárhova csúsztatnánk, biztos tiltakozást váltana ki, így arra az elhatározásra jutottunk, hogy ahol lehet, ott a buszfelszállóhoz legközelebbi ponthoz teszszük. Elsődleges szempont a busszal közlekedők érdeke, de természetesen fontos a közelben lakók nyugalma is. Ennek érdekében néhány táblát csináltatunk, amelyben a kulturált közterületi magatartás alapelveire hívjuk fel a figyelmet, majd megszólítjuk a kedves utazóközönséget is a velünk való együttműködésre, vagyis a rendetlenül viselkedők figyelmeztetésére. Tudom, hogy megint nehéz feladatra vállalkozom, és nehéz feladathoz keresek segítő férfiakat, akik rá mernek majd szólni erős vagy esetleg ittas fiatalokra is. Máshogy nem megy. Csak azért kitenni három buszmegállót a határba, mert attól félünk, hogy a neveletlen emberek neveletlenül fognak viselkedni, nem lehet. Hiszem, hogy létre tudunk hozni itt egy olyan társadalmat, ahol a felnőttet tiszteli a gyerek, ahol a hölgyeket tisztelik az urak. Kissé avítt gondolkodás, de nem élhetünk rettegésben a buszvárókat összetörők és hangoskodók között. Úgy gondolom, hogy a néhány szavas figyelemfelhívásnak van ereje. Amennyiben nincs, úgy minden esetben bátran hívják segítségül polgárőreinket ( ) vagy rendőrünket ( )! A földeken az őszi munkákhoz tartozik a trágyázás, ami az idén is nagy felháborodást keltett. Természetesen nem maga a trágyázás, mert mindannyian falun élünk és elfogadjuk a természetes anyagot - a természetes helyén, a földön. Sajnálatos módon azonban a mostani eset bebizonyította, hogy a jóindulat részemről kevés, mert a megállapodás be nem tartása konfliktust okozott. Gazda kérésre több feltétel teljesülése esetén engedélyeztem kisebb szakaszon útjaink használatát. Mivel a trágyahordó vállalkozás nem baracsiakból állt, így a megállapodásunkat teljesen figyelmen kívül hagyták. A jövőben ez a vállalkozás aszfalt útjainkat nem használhatja! Ugyanakkor vannak gazdák, akik állataikat belterületen istállóban tartják, így értelemszerűen nekik is előbb-utóbb ki kell vinniük a képződött szerves anyagot. De a műtrágyát is ki kell vinniük, amit kamion hoz be nekik, majd ők hordják tovább, és ez még nehezebb, mint a szerves trágya. Az nem feltűnő, senki nem veszi észre, de útjaink talán még jobban károsodnak. A mezőgazdaságból jó, ha hetvenen megélnek településünkön, de az ő megélhetésük is fontos nekünk. Ugyanakkor az is fontos, hogy az önkormányzat azaz a lakosság pénzéből megépült utakra vigyázzunk, mert azok karbantartására, javítására a közeljövőben anyagi forrásunk nem lesz. A trágyahordás szabályai: a Széchenyi utca, a Kossuth utca, a Liget sor déli része, a Tanácsház és az Ady utca kivételével, útjainkat csak 3,5 tonnáig lehet terhelni. Az elszóródott trágyát a visszafelé üres fuvarban össze kell szedni! Az út takarításának kötelezettsége fokozottan érvényes a földútról felhozott sár esetében is! Bízom benne, hogy gazdáink többsége számára az itt leírtak már ismerősek és azt be is tartják. A jövő kihívásai közé tartozik a mezőgazdaság és a falu közösségének, értékrendjének átalakulása. A Széchenyi utca átadása: október 10. péntek Szüreti felvonulás és bál időpontja: október 11. szombat Várai Róbert polgármester Jelentés az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről Intézményeink feladataikat jó színvonalon biztosítják. Az egészségügyi ellátás stabil, kiegyensúlyozott. Szociális ellátó rendszerünk nagyfokú érzékenységgel végzi feladatát. Az óvodai feladatok ellátásához és az iskola fenntartásához az állami támogatáson felüli részt biztosítjuk. A jövedelmi helyzettől függő támogatásokat a törvényi rendelkezéseknek, valamint helyi rendeleteknek megfelelően biztosítjuk. A munkanélküliek esetében a közhasznú foglalkoztatást helyeztük előtérbe a segélyezés helyett. A község közigazgatása következetesen törvényes és emberséges. Pénzügyi gazdálkodásunk stabil, kiegyensúlyozott. Önkormányzatunk a 4 év alatt hitel felvételére nem kényszerült. Alapvető volt tevékenységünkben, hogy kötelező feladatainkat maradéktalanul ellássuk, intézményi, üzemeltetési problémáink ne legyenek. Beruházások, felújítások összege (ezer Ft-ban) 2011: : : I. félév: Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs, a szennyvízberuházással kapcsolatos hitelt visszafizettük évben befejeződött a Széchenyi utcai ivóvízcsatorna rekonstrukciója, melyet saját forrásból biztosítottunk. Településünk fő utcáját, a Széchenyi utcát érintő felújítási programba kezdtünk, mely három részből áll: kerékpáros útvonal, felszíni vízelvezetés és útfelújítás. A három tervből kettő pályázati támogatásban részesült, az útfelújítást saját erőből és hitel felvétellel biztosítjuk. A költségvetési tartalék tartalma: Szennyvíz beruházás kiegészítő szakasza Széchenyi utca felújítás Felszíni vízelvezetés pályázati önrész Kerékpárút pályázati önrész Óvoda földterület vásárlás Övárok kisajátítás Várai Róbert polgármester szeptember BARACSI SZÓ

3 Önkormányzat összevont KÖNYVVITELI MÉRLEGE BARACSI SZÓ szeptember 3

4 szeptember BARACSI SZÓ

5 BARACSI SZÓ szeptember 5

6 Kitüntetettjeink augusztus 20. id. Hegedüs József: Ifjú kora óta önzetlenül, önkéntesen sokat és kitartóan cselekszik a településért. Gyerekként, majd fiatal felnőttként is imádta a sportot, különösen a labdarúgást, hiszen és1968. között meghatározó játékosa volt a futballcsapatnak. Nagy tisztelet övezte a környékbeli ellenfeleknél is. Dunaújváros építésekor személyes közbenjárásával sok baracsi fiatalnak segített munkát találni tól 1990-ig tanácstag volt és 14 éven át irányította az iskola szülői munkaközösségét. A kulturális és sport bizottság elnökeként sokat segített az óvodának, az iskolának és az időseknek. Nagyban hozzájárult a Baracsi Sportegyesület tevékenységéhez. Jelentős része volt a futballpálya jelenlegi helyére történő áthelyezésében, majd bekerítésében. Nagy munkát vállalt az első orvosi lakás, az első kultúrház - a mai Öregek Otthona -, valamint a Faluház felépítésénél is. Tevékenyen vett részt a község utcáinak salakozásában, keményen harcolt a rövidebb bekötőút megépítéséért, a busz végállomásának áthelyezéséért től nyugdíjazásáig a Baracsi Igazság TSz-ben dolgozott. Nyugdíjas éveiben sem tétlenkedik, hiszen aktív tagja a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesületnek és a Magyar- Francia Baráti körnek. 15 éve családjával együtt nagy részt vállal a testvértelepülési kapcsolatok feladataiban, a küldöttség fogadásában ben Baracs községért kitüntetésben részesült. A baracsi közösség érdekében végzett önzetlen munkájuk elismeréseként a Baracs Község Díszpolgára kitüntető címet id. Hegedüs József, Baracs, Széchenyi utca 166. szám alatti lakos kapta. Baracs Községért díjban részesült: Katona Mihályné, Baracs, Patak utca 1. szám és Macák János, Baracs, Május 1. utca 23. szám alatti lakos. Katona Mihályné: 12 éve tagja a Barátság Nyugdíjas Egyesületnek, melyben hét éve végzi a gazdaságvezetői feladatokat. A könyvelést példásan, naprakészen vezeti, pénzkezelése pontos, megbízható. Nagy szerepet vállalt és vállal az anyagi források megteremtésében. Munkájából, hivatásából kifolyólag gyűjti az egyesület részére az adó 1%-át, ami jelentős összeget tesz ki a bevételeiknél. Megfontolt javaslataival segíti az éves programtervezést és azok megvalósítását, mellyel nagyban hozzájárul a biztonságos és magas szintű működéshez. Jóindulatú, segítőkész. Sokat segít az idős emberek rendkívüli nyugdíjemelési kérelmeinél, üdülési nyomtatványok kitöltésében, ügyeik elintézésében. Részt vesz szakmai továbbképzéseken, és közel 2 éve a vezetői munkából is több feladatot vállal át. Tagja a dalkörnek, akik számára az új fellépő ruha megvalósításához szponzorokat keresett. Munkájával nem hivalkodik, szerény, segítőkész, pontos, megbízható, minden körülmények között lehet rá számítani. Macák János: Barátai, munkatársai, szürke eminenciásnak tartják. A fiatalember és között kisebb, majd azt követően a nagyobb programok egyik segítője. Sokszor észre sem vehe tő, pedig minden rendezvényünkön részt vesz. Az ő munkája nélkül az utóbbi négy évben nem lenne színpadi program, iskolai ballagás, óvodai évnyitó, repülőnap, utcák közötti halászléfőző verseny, civil, vagy egyéb nagy rendezvény. Régebben saját erőből és barátai segítségével végezte feladatát. A Baracsi Média Egyesületnek megalakulása óta a tagja. A baracsi Szokol Rádió műsorvezetője is volt. Élettársa is aki egyben a médiaegyesület egyik vezetője - támogatja a munkáját. Ha kell, szabadságot vesz ki, ha kell, megszakítja nyaralását, hogy a rendezvényeken elvégezze a hangosítók munkáját. Mindezt ingyen, segítségből. Mindig ott ül a keverőpult mögött, onnan irányítja a csoportját. Szárszó Lajos Egynek nehéz, soknak semmi sem lehetetlen /Széchenyi István/ Az idén 12. alkalommal fogott össze a nyugdíjas egyesület tagsága a Népdalkörök találkozójának sikeres megrendezéséért. Az alapszabályban megfogalmazott cél szellemében szervezzük és valósítjuk meg a néphagyományok ápolását farsangtól szilveszterig, de hagyományokat is teremtettünk versünnepünkkel, testi és lelki egészségünk megőrzését szolgáló foglalkozásokkal vagy a népdalköri találkozóval. a sok segítséget, amelyet egész évben kapunk önkormányzatunktól, képviselőinktől, alapítványtól, támogatóinktól. Nagy igyekezettel és izgalommal készültünk az idén is, hogy barátaink jól érezzék magukat. Hét népdalkör: Nagyvenyim, Sárosd, Hantos, Rácalmás, Búzavirág Dunaújváros, Kissolti népdalkör Cser Csilla furulyaszólójával, Baracs, valamint Várai Áron népdalénekes és a Venyimi néptáncegyüttes műsorával örvendeztettük meg a népdalokat, néptáncot szerető és művelő nézőközönséget. Várai Róbert, Baracs község polgármestere köszöntötte a francia és erdélyi vendégeinket, és nyitotta meg a rendezvényt. A népdalkörök bemutatkozása után a nagyvenyimi néptáncosok fergeteges tánca zárta a műsort. Végezetül az emléklapok és ajándékok átadása után alkalmunk nyílt megköszönni azt Emléklapok, ajándékok átadása Fotó: Szél László szeptember BARACSI SZÓ

7 Fogadás az iskola aulájában Az augusztus 19-i rendezvény támogatói voltak: Tóth Géza, a Kék Acél Kft igazgatója, Kocsis Sándor képviselő, ifj. Mihalik Sándor, Talpainé Pinczési Viktória és tagságunk, akik munkájukkal, felajánlásaikkal járultak hozzá, hogy méltóképpen fogadjuk vendégeinket. Szeretném, ha Önök is megismerhetnék azokat a tagjainkat, akik nagy lelkesedéssel és szeretettel segítettek, tették meg felajánlásaikat, sütötték a sok finom süteményt. Voltak többen, akik több feladatot is vállaltak. Mindenkinek nagyon köszönöm! Fotó: Szél László Szentegyházi vendégjárás A Baracsi Társas Kör meghívására erdélyi testvértelepülésünkről, Szentegyházáról érkezett egy 16 fős delegáció az augusztus huszadikai rendezvénysorozatra. A vendégeket családoknál helyeztük el, mert a 6 év alatt szoros barátságok alakultak már ki a családok között. Augusztus 19-én reggel érkeztek vendégeink, 18-órakor köszöntötte őket és a vendéglátó családokat a polgármester úr. Örömmel fogadtuk el a meghívást és vettünk részt a Népdalkörök találkozóján. Nagy izgalommal készültünk a sárkányhajó versenyre, és próbáltunk vendégeinknek helyet szorítani a hajóban. Az ünnepi műsor után alkalmunk volt személyesen gratulálni a kitüntetetteknek. Csütörtökön Kiskunmajsán pihentünk a meleg vízben. Pénteken volt, ki Hévízre látogatott, mások Székesfehérváron, és volt, ki Visegrádon tett látogatást. Vendégeink kipróbálták a visegrádi bobpályát, nagyon nagy élvezettel. Szombaton a közeli Dunaföldvárra látogattunk, felmentünk a Kálváriára, és onnan csodáltuk a kilátást a Dunára. A várban tett látogatás is nagy élmény volt. Ebédre Vancsura József és felesége várt bennünket. Köszönet a finomságokért. Ebéd után sétarepülésre invitáltuk vendégeinket, ahol a pilóta segítségével fentről is megcsodálhatták Baracsot. Majd este elérkezett a búcsúvacsora ideje, amit a Fehérakác vendéglőben tartottunk. A talpalávalót Farkas Dávid szolgáltatta. Éjfél után lassan búcsúzni kellett, de megbeszéltük a következő lépéseket a testvértelepülések közti kapcsolat ápolása érdekében. Sutyera Ferencné Bárdos Jánosné, Bereczki Istvánné, Bór István, Bór Istvánné, Bruzsa Sándorné, Csavajda Györgyné, Csorba Aladár, Csorba Aladárné, Csóri Józsefné, Farkas Imréné, Forgács Ágoston, Forgács Ágostonné, Gazics Lajosné, Gulyás Józsefné, Hegedűs József, Héring Sándorné, Horváth Tamás, Horváth Tamásné, Iberhardt József, Iberhardt Józsefné, Juhász István, Sági Lászlóné, Kalász Józsefné, Karaszi Lászlóné, Katona Mihályné, Kiss Ferencné, Kiszály Anna, Körmendi Pálné, Lizák Jánosné, Magyar József, MagyarJózsefné, Márhoffer Istvánné, Meiszter János, Meiszter Jánosné, Mihalik Sándorné, Molnár Lászlóné, Nagy Györgyné, Nagyné Katona Irén, Németh Károlyné, Németh Mihályné, Németh Tibor, Pintér Lajosné, Rácz Józsefné, Solymosi Piroska, Stibán Mártonné, Szadeczkyné Rédl Julianna, Szél András, Szél Andrásné, Szél László, Szél Lászlóné, Tokaj Jánosné, Tóthné Hatvani Mária, Utassy Kálmán, Utassy Kálmánné, Váróczi Józsefné, Vida Józsefné, Vida Sándorné, Virágh Istvánné, Vagyóczki László, Viczai Lászlóné, Menyhárt Zoltán, Kuminka Józsefné, György Katalin. Végül szeretettel gratulálok mindannyiunk nevében Hegedűs József tagunknak Baracs Díszpolgára, Katona Mihályné gazdaságvezetőnknek Baracs községért kitüntetéséhez, melyet az augusztus 20-i ünnepélyen vettek át. Kívánom, hogy jó egészségben még sokáig legyenek közösségünk aktív tagjai, segítői! Találkozunk szeptember 15-én hétfőn du. 4 órakor az ÖNOban, akkor lehet befizetni a kirándulást Agárdra. Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK, ISSN X Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/ ) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: Készült 1500 példányban, szeptember 9-én Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 09/BSz/2014. Talpai Tiborné elnök A Baracsi Média Egyesület felhívása! Az önkormányzati választásra készülve a Baracs Tv a jelölteknek a következő ajánlását teszi: képviselőjelölteknek - maximum 5 percben, bemutatkozás, célok ismertetése - kampányfelvételt készítünk. Minden jelöltnek ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel és vágatlanul, szerkesztés nélkül tesszük adásba 5 alkalommal, a választást megelőző napokban, hétfőtől péntekig. Polgármester-jelölteknek ez az idő 10 perc. A Baracs Tv ezen szolgáltatása ingyenes. Jelentkezni és érdeklődni a címen lehet. Mezei Zsolt BARACSI SZÓ szeptember 7

8 MEGHÍVÓ Mindenkit szeretettel várunk a hagyományos Baracsi SZÜRETI FELVONULÁSRA és az esti SZÜRETI BÁLBA, melyet OKTÓBER 11-én, SZOMBATON rendezünk. Részletes információk: Faluház, Baracs Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá nemzetiségi önkormányzati képviselők választására tekintettel, valamint az ezekre vonatkozó kampányszabályok (a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény és a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. NVB Iránymutatás) megsértésének elkerülése érdekében a búcsú október 19-én kerül megtartásra, a szokott helyen. VÉRADÁS! Hegedüs Adrienn HVI vezető helyettese szeptember 18-án 14:30 órától 16:30 óráig véradást szervezünk az ÖNO-ban. Várjuk a régi és az új véradókat! A véradásszervezők nevében köszönettel: Vidáné Erzsi szeptember BARACSI SZÓ

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő

Újkígyósi Önkormányzati Értesítő III. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Újkígyósi 2008. MÁRCIUS Önkormányzati Értesítő Házi segítségnyújtás Fizetős önkormányzati vagy ingyenes alapítványi? Az utóbbi időben felborzolta a kedélyeket Újkígyóson a fenti kérdés.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: JEGYZŐKÖNYV Készült 2009. szeptember 1-jén 17. órai kezdettel a zárt ülés folytatásaként a Községházán megtartott NYÍLT üléséről. Napirendi pontok: I. 2009. évi költségvetés végrehajtása beszámoló. A 2009.

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bükkszék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én, 17.00 órakor tartott falugyűlésén és közmeghallgatásán Jelen vannak: Zagyva Ferencné polgármester

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu

Nőnapot kívánok! Horváth Lajos polgármester. www.kiralyhegyes.hu IX. évf. 1. sz. 2012. március www.kiralyhegyes.hu 2012. január 30-án Mágori Józsefné (FIDESZ) területi országgyűlési képviselő látogatott községünkbe. A képviselő-asszonyt Horváth Lajos polgármester fogadta

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. december 9-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Ferencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. március 31-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében

Részletesebben

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 18-án (pénteken) 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

Részletesebben

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra XXII. évfolyam 3. szám 2010. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk együtt március 15-én az 1848 49-es forradalomra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Előterjesztés sorszáma: 13 MELLÉKLET: 1 db E L Ő T E R J E S Z T É S A Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. április 24-i ülésére TÁRGY: Javaslat a Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOM. Képviselő-testületi határozatok és rendeletek A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA 2012. március 1. XIV. ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Képviselő-testületi határozatok és rendeletek TARTALOM Önkormányzati hírek 1-3. o. Meghívó március 15.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről 1. oldal, összesen: 13 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz

be/sfphpm01-10579/2015/mlsz A kérelmező adatai A kérelmező szervezet teljes neve Csengersimáért Közhasznú Egyesület A kérelmező szervezet rövidített neve Csengersimáért Egyesület Gazdálkodási formakód 521 Tagsági azonosítószám 1695

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére. Tárgy: Tihany és Környéke Közoktatási Intézményi Társulás megállapodásának módosítása BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám : /2013. Előkészítő : Cserép László/Simon Szilvia ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2013. június 27-i ülésére

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Szent István Közösségi Házban 2014. december hó 11-én 17 00 órakor a szászvári vállalkozókkal tartott kötetlen vitafórumról. Köszönöm, hogy elfogadták a meghívást és megjelentek.

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének, valamint a Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzatnak 2012. december 17-i Közmeghallgatásáról és Falugyűlésről 1 Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2010./SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2010. szeptember 23-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Fekete

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor

6. Tájékoztató az önkormányzat vagyongazdálkodásáról Pollák Tibor. 7. Beszámoló a belső ellenőrzésről Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Demjén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

Baracsi Szó XXIII. évfolyam 5. szám

Baracsi Szó XXIII. évfolyam 5. szám Baracsi Szó XXIII. évfolyam 5. szám 2015. május Önkormányzati tájékoztató 2015. május A helyes nézet mások véleménye és saját elmélkedésünk révén jön létre. (Buddha) Hosszadalmas lakossági utánajárást

Részletesebben

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjeszti: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2014. április 23-án (szerdán)16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIV. évf. 1. szám 2005. augusztus Festmény az 1924. évi viharforgatag pátyi pusztításáról. (Lásd cikkünket a 15. oldalon!) Erdei iskola Visegrádon. (Lásd

Részletesebben

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS GYÖNGYÖS KÖRZETE KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Gyöngyös Körzete települési önkormányzati képviselő-testületei Magyarország Alaptörvénye, melynek 32. cikke (1) bekezdése k) pontja,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA /2015. (IV.17.) KT. HATÁROZATA Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a Rétság Városi Rendőrkaptányság 2014. évi tevékenységéről készített beszámolót. A Képviselő-testület a beszámolót

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat

Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat Csenger Város Önkormányzat Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ és Könyvtár, Pedagógiai Szakszolgálat ÓVODA HÁZIRENDJE Csenger 2009. július 17. HÁZIREND dolgozók részére 1. Általános elvek: Az óvodában

Részletesebben

Jászvidék 6 RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS 2007. június 28. Felhívás kenyérsütô versenyre! Együtt előzzük meg a bajt! A tanév befejeztével biztosan több szabadidő és ezáltal különböző programok fogják várni a gyerekeket,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat

ALPOLGÁRMESTER. Javaslat BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER Javaslat a Csepel Városközpont Előzetes Akcióterületi Tervének (EAT)elfogadására, valamint a Városközponti funkcióbővítő pályázat ( KMOP 5.2.2.B)

Részletesebben

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám

RÓLUNK SZÓL V.év. 5.szám VVILONYA RÓLUNK SZÓL 2009 V.év. 5.szám Kiadja: 8194 Vilonya, Hétvezér u.22. http://www.vilonya.eu e-mail: vilonyaert@vilonya.eu Testvértelepülésünk Nyitracsehi EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2009. ÁPRILIS Tisztelt Pusztaföldváriak! Nem kívánom rabolni az idejüket értelmetlen dolgokkal, de témaadónak elmondanám a következőt. A korábbi számban közölt levél írójától újabb,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2002. február 7-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Almási Zsolt

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2011. október 27-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. 17/2013.(VI.21.) rend. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág

Részletesebben

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata

Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény. Alapító Okirata Közrendvédelmi Alapítvány Budafok-Tétény módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata (a változások vastag dőlt betűvel szedve) Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 3/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 28- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (III.28.) számú határozatot a 27/2012. (IV.11.) önkormányzati határozat módosításáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra az alábbiak szerint: Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra az alábbiak szerint: Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2008. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli i hivatal hivatalos helyiségében 2008. december 15-én (hétfőn) 18,30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. Önkormányzati hírek

AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. Önkormányzati hírek 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Önkormányzati hírek Kedves Lakosaink! A 2012. szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésen az alábbi döntések születtek. Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. Jelen vannak: Bobál István

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53.

ÓVODAI HÁZIREND. Vámosszabadi Vackor Óvoda. OM azonosító: 030410. VIDA ESZTER óvodavezető. Vámosszabadi 2015. 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. Vámosszabadi Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út.53. ÓVODAI HÁZIREND OM azonosító: 030410 A nevelőtestület közreműködésével készítette: VIDA ESZTER óvodavezető Vámosszabadi 2015. -1- Óvodai Házirend

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete Kihagyva a kihagyandókat! K I V O N A T Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott rendkívüli ülése jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

2015. november. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Kedves Nagypalliak!

2015. november. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Kedves Nagypalliak! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Kedves Nagypalliak! Minden évben a téli hónapokban ismét gazdagabb programokkal várjuk a lakosságot különböző rendezvényeinkre. Miután a betakarításoknak

Részletesebben

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám

SZIGLIGETI HARSONA. Gólya liget. 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám SZIGLIGETI HARSONA 2016. Április Szigliget Község Önkormányzatának ingyenes kiadványa XV. évf. 4. szám Kettős ünnepre, faültetésre és névadóra gyűltünk öszsze április 23-án, szombaton délelőtt. Erre az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Kisapostagi. Testületi ülésen történt FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE FIGYELEM! FALUNAPI ELŐZETES

Kisapostagi. Testületi ülésen történt FELHÍVÁS JAVASLATTÉTELRE FIGYELEM! FALUNAPI ELŐZETES Kisapostagi A kisapostagi önkormányzat lapja 2016. március Testületi ülésen történt Kisapostag Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 29-én (kedd) 17:00 órai kezdettel nyílt ülést tartott,

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-10/2015.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 487-10/2015. 57/2015.(IV.28.) KT 1. A nemzetgazdasági miniszter a belügyminiszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben pályázatot hirdetett a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló

Részletesebben