Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám"

Átírás

1 Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő eseményekről. Most - formabontó módon - visszatekintést kívánok adni a mögöttünk lévő ciklusról. Rendkívül nagy változások voltak. Egyrészt az államigazgatási rendszerek törvényi változásai adtak nagy leterheltséget munkatársaimnak, másrészt a korábban nem tapasztalt intenzív pályázás és pénzvadászat, majd az elnyert pályázatok menedzselése óta az önkormányzatiság teljesen átszerveződött, sok döntési jogosultságunk megszűnt. A víz-szennyvíz-üzemeltetéssel kapcsolatos törvény miatt meg kellett szüntetnünk az önkormányzati vizes és szennyvizes cégünket, majd csatlakoznunk kellett egy nagy rendszerhez. Ezzel egy időben megszűnt az ivóvíz és szennyvíz ármegállapító jogkörünk is. A járások kialakításával feladatok átcsoportosítására került sor, valamint két munkatársat át kellett adnunk a járási hivatalnak, teljes felszereléssel, azaz íróasztallal, székkel, szekrénnyel, számítógéppel - egyszóval mindennel. Így a hivatal létszáma 9 főre csökkent. Ezt követően az iskolarendszer átszervezése miatt iskolánk is a Klebersberg Intézményfenntartó Központhoz került. Az iskolánk üzemeltetése azonban maradt önkormányzati feladat, vagyis a fűtés, világítás, víz és minden állagmegóvási munka a miénk, úgy, hogy a korábbi állami normatív támogatás megszűnt. Mivel a korábbi normatíva sem fedezte a kiadásokat, így községünk mindig is hozzátett az iskola működéséhez saját bevételeiből. Az iskola után az új önkormányzati törvény értelmében a kettőezer főnél kisebb településeknek közös hivatalt kellett létrehozni, vagy más kistelepüléssel, vagy csatlakozni egy nagyobbhoz. Ez a mi esetünkben úgy valósult meg, hogy Kisapostag minket választott, mi pedig nem mondhattunk nemet. A megalakulást követően (de nem a közös hivatal miatt) Kisapostagon a képviselő-testület feloszlatta magát, így a megalakult új hivatal vezetője, a mi jegyzőnk szervezte a választást. Ezt követően számos technikai probléma adódott a korábbi eltérő irányítási rendszerek miatt. A hivatali működés folyamatos változása nap, mint nap kihívások elé állítja apparátusunkat, mert a korábbi elszámolásibeszámolási rendszerekben is történtek módosítások. Mindezekkel azt szerettem volna érzékeltetni, hogy a napi munka radikális átszervezése mit jelentett. A hivatal saját működésén túl jelentős pályázati forráshoz jutottunk szennyvízelvezető rendszerünk második ütemének megvalósításához. Ezen pályázatot a minket megelőző testület adta be Mezőfalvával, Nagyvenyimmel és Kisapostaggal közösen, a munka nagyobbik fele, vagyis a projekt megvalósítása azonban már ránk hárult. A szennyvizes első ütemes építésünkkel szemben, majdnem kétszer annyi bekötést kell teljesítenünk. Itt hívom fel a figyelmet, hogy a rendszerre való rákötés határideje hamarosan lejár, ami után már talajterhelési díjat kell fizetni. A talajterhelési díj 1800 Ft/m 3, ami a beérkezett ivóvíz és a számlával igazolt kiszállított szennyvízmennyiség különbözete után kerül kiszámlázásra. A rendszer üzemképes, a rákötések jó ütemben haladnak, ugyanakkor sok felszíni hiányosságot kell pótoltatnunk. Sok a beszakadt, nem megfelelő kocsibeálló és árok. Ezek helyreállítása folyamatban van. A szennyvízberuházás után a legnagyobb feladat ahogy azt mindenki tapasztalhatja a Széchenyi utca felújítása. Ezt részletesen nem ismertetem, hiszen erről már sok tájékoztató készült. A két nagyberuházáson kívül számtalan kisebb felújításunk is volt. Megújult a Faluház vizesblokkja, a tetőszigetelés megtörtént, a Duna-parton, a szabadidőpark mellett a köves árkot felújítottuk, a Juhászvölgy felső végében a kisapostagi földtulajdonos hozzájárulásával vízgyűjtő árkot létesítettünk áteresszel, így védve meg a házakat az elöntéstől. Az önkormányzathoz tartozóan a sportegyesület aktív közreműködésével műfüves focipálya épült és új sportöltözőnk is lett. Sok fejlesztéshez a szükséges földterületet is megvásároltuk. Stratégiai döntéseket hoztunk hosszú távú fejlesztésekkel kapcsolatban. Képviselő-testületünkre mindig is jellemző volt a jó problémamegoldó képesség. Képviselőink az önkormányzati bizottságok munkájában hasznosították tudásukat, tapasztalatukat, de ezeken felül minden képviselő részt vállalt közösségi rendezvényeink szervezésében, lebonyolításában. Sőt, bizottsági tagokkal bővülve a repülőnap szervezésében is a baracsiak jeleskedtek az élen. Testületi üléseinken minden esetben érezhető volt a jobbító szándék a hozzászóló képviselőktől. Az együttgondolkodás, a tenniakarás jellemezte munkánkat. A mindenkori augusztus 20-i ünnepségünk megszervezése és lebonyolítása köszönhető Baloghné Bitó Ildikó képviselő asszonynak. Minden nagyobb rendezvényünk szószólója-műsorvezetője Szárszó Lajos képviselő úr. Az újonnan létrejött civil szervezetek motorja és a halászléfőző verseny megálmodója és kivitelezője Mezei Zsolt képviselő úr. A hagyományok őrzője - és mint civil szervezetvezető is - Kocsis Sándor képviselő úr a gazdája a civil napnak. A sportolás, a tisztességes versenyzés megszállottja és a futball infrastruktúrájának jelentős jobbítója Fehérvári József alpolgármester úr. Dr. Darabos Zoltán képviselő úr a gondos gazdája a Virágos Baracsért kitüntetési rendszernek. Bízom benne, falunkat töretlen lendülettel fejlesztjük. A Széchenyi utcai munkálatok várhatóan október 10-ig befejeződnek. Terveink szerint ezen a napon lesz az út-kerékpárút átadása. Sok apró és egy nagy feladat van hátra. A nagy feladat a kopóréteg felhúzása, vagyis a záró 2 centiméteres aszfaltburkolat. A sok apró munka egyike a buszöblök kialakítása. Sajnálatos módon buszmegállóinkat át kell szabni. A buszöböl mindenhol leszűkíti a rendelkezésre álló teret, ezért karcsúsítani Folytatás a 2. oldalon

2 Önkormányzati tájékoztató Folytatás az 1. oldalról kell a buszvárókat. Az öblösség, a védettség a széltől esőtől csökken. Keressük a jó megoldást a várakozók védelme érdekében. Mivel az új kialakítás miatt szükséges új hely kijelölése is, így nem kevés konfliktus adódik az érintett lakókkal. Általában elmondható, hogy a fő probléma a buszmegálló környékén hangoskodókkal, nem megfelelő magatartást tanúsítókkal van. A Széchenyi utcában meglehetősen nehéz nem ház, illetve kerítés elé tenni a buszöblöt és a várót. Így bárhova csúsztatnánk, biztos tiltakozást váltana ki, így arra az elhatározásra jutottunk, hogy ahol lehet, ott a buszfelszállóhoz legközelebbi ponthoz teszszük. Elsődleges szempont a busszal közlekedők érdeke, de természetesen fontos a közelben lakók nyugalma is. Ennek érdekében néhány táblát csináltatunk, amelyben a kulturált közterületi magatartás alapelveire hívjuk fel a figyelmet, majd megszólítjuk a kedves utazóközönséget is a velünk való együttműködésre, vagyis a rendetlenül viselkedők figyelmeztetésére. Tudom, hogy megint nehéz feladatra vállalkozom, és nehéz feladathoz keresek segítő férfiakat, akik rá mernek majd szólni erős vagy esetleg ittas fiatalokra is. Máshogy nem megy. Csak azért kitenni három buszmegállót a határba, mert attól félünk, hogy a neveletlen emberek neveletlenül fognak viselkedni, nem lehet. Hiszem, hogy létre tudunk hozni itt egy olyan társadalmat, ahol a felnőttet tiszteli a gyerek, ahol a hölgyeket tisztelik az urak. Kissé avítt gondolkodás, de nem élhetünk rettegésben a buszvárókat összetörők és hangoskodók között. Úgy gondolom, hogy a néhány szavas figyelemfelhívásnak van ereje. Amennyiben nincs, úgy minden esetben bátran hívják segítségül polgárőreinket ( ) vagy rendőrünket ( )! A földeken az őszi munkákhoz tartozik a trágyázás, ami az idén is nagy felháborodást keltett. Természetesen nem maga a trágyázás, mert mindannyian falun élünk és elfogadjuk a természetes anyagot - a természetes helyén, a földön. Sajnálatos módon azonban a mostani eset bebizonyította, hogy a jóindulat részemről kevés, mert a megállapodás be nem tartása konfliktust okozott. Gazda kérésre több feltétel teljesülése esetén engedélyeztem kisebb szakaszon útjaink használatát. Mivel a trágyahordó vállalkozás nem baracsiakból állt, így a megállapodásunkat teljesen figyelmen kívül hagyták. A jövőben ez a vállalkozás aszfalt útjainkat nem használhatja! Ugyanakkor vannak gazdák, akik állataikat belterületen istállóban tartják, így értelemszerűen nekik is előbb-utóbb ki kell vinniük a képződött szerves anyagot. De a műtrágyát is ki kell vinniük, amit kamion hoz be nekik, majd ők hordják tovább, és ez még nehezebb, mint a szerves trágya. Az nem feltűnő, senki nem veszi észre, de útjaink talán még jobban károsodnak. A mezőgazdaságból jó, ha hetvenen megélnek településünkön, de az ő megélhetésük is fontos nekünk. Ugyanakkor az is fontos, hogy az önkormányzat azaz a lakosság pénzéből megépült utakra vigyázzunk, mert azok karbantartására, javítására a közeljövőben anyagi forrásunk nem lesz. A trágyahordás szabályai: a Széchenyi utca, a Kossuth utca, a Liget sor déli része, a Tanácsház és az Ady utca kivételével, útjainkat csak 3,5 tonnáig lehet terhelni. Az elszóródott trágyát a visszafelé üres fuvarban össze kell szedni! Az út takarításának kötelezettsége fokozottan érvényes a földútról felhozott sár esetében is! Bízom benne, hogy gazdáink többsége számára az itt leírtak már ismerősek és azt be is tartják. A jövő kihívásai közé tartozik a mezőgazdaság és a falu közösségének, értékrendjének átalakulása. A Széchenyi utca átadása: október 10. péntek Szüreti felvonulás és bál időpontja: október 11. szombat Várai Róbert polgármester Jelentés az önkormányzat pénzügyi és vagyoni helyzetéről Intézményeink feladataikat jó színvonalon biztosítják. Az egészségügyi ellátás stabil, kiegyensúlyozott. Szociális ellátó rendszerünk nagyfokú érzékenységgel végzi feladatát. Az óvodai feladatok ellátásához és az iskola fenntartásához az állami támogatáson felüli részt biztosítjuk. A jövedelmi helyzettől függő támogatásokat a törvényi rendelkezéseknek, valamint helyi rendeleteknek megfelelően biztosítjuk. A munkanélküliek esetében a közhasznú foglalkoztatást helyeztük előtérbe a segélyezés helyett. A község közigazgatása következetesen törvényes és emberséges. Pénzügyi gazdálkodásunk stabil, kiegyensúlyozott. Önkormányzatunk a 4 év alatt hitel felvételére nem kényszerült. Alapvető volt tevékenységünkben, hogy kötelező feladatainkat maradéktalanul ellássuk, intézményi, üzemeltetési problémáink ne legyenek. Beruházások, felújítások összege (ezer Ft-ban) 2011: : : I. félév: Hosszú lejáratú kötelezettségünk nincs, a szennyvízberuházással kapcsolatos hitelt visszafizettük évben befejeződött a Széchenyi utcai ivóvízcsatorna rekonstrukciója, melyet saját forrásból biztosítottunk. Településünk fő utcáját, a Széchenyi utcát érintő felújítási programba kezdtünk, mely három részből áll: kerékpáros útvonal, felszíni vízelvezetés és útfelújítás. A három tervből kettő pályázati támogatásban részesült, az útfelújítást saját erőből és hitel felvétellel biztosítjuk. A költségvetési tartalék tartalma: Szennyvíz beruházás kiegészítő szakasza Széchenyi utca felújítás Felszíni vízelvezetés pályázati önrész Kerékpárút pályázati önrész Óvoda földterület vásárlás Övárok kisajátítás Várai Róbert polgármester szeptember BARACSI SZÓ

3 Önkormányzat összevont KÖNYVVITELI MÉRLEGE BARACSI SZÓ szeptember 3

4 szeptember BARACSI SZÓ

5 BARACSI SZÓ szeptember 5

6 Kitüntetettjeink augusztus 20. id. Hegedüs József: Ifjú kora óta önzetlenül, önkéntesen sokat és kitartóan cselekszik a településért. Gyerekként, majd fiatal felnőttként is imádta a sportot, különösen a labdarúgást, hiszen és1968. között meghatározó játékosa volt a futballcsapatnak. Nagy tisztelet övezte a környékbeli ellenfeleknél is. Dunaújváros építésekor személyes közbenjárásával sok baracsi fiatalnak segített munkát találni tól 1990-ig tanácstag volt és 14 éven át irányította az iskola szülői munkaközösségét. A kulturális és sport bizottság elnökeként sokat segített az óvodának, az iskolának és az időseknek. Nagyban hozzájárult a Baracsi Sportegyesület tevékenységéhez. Jelentős része volt a futballpálya jelenlegi helyére történő áthelyezésében, majd bekerítésében. Nagy munkát vállalt az első orvosi lakás, az első kultúrház - a mai Öregek Otthona -, valamint a Faluház felépítésénél is. Tevékenyen vett részt a község utcáinak salakozásában, keményen harcolt a rövidebb bekötőút megépítéséért, a busz végállomásának áthelyezéséért től nyugdíjazásáig a Baracsi Igazság TSz-ben dolgozott. Nyugdíjas éveiben sem tétlenkedik, hiszen aktív tagja a Baracsi Barátság Nyugdíjas Egyesületnek és a Magyar- Francia Baráti körnek. 15 éve családjával együtt nagy részt vállal a testvértelepülési kapcsolatok feladataiban, a küldöttség fogadásában ben Baracs községért kitüntetésben részesült. A baracsi közösség érdekében végzett önzetlen munkájuk elismeréseként a Baracs Község Díszpolgára kitüntető címet id. Hegedüs József, Baracs, Széchenyi utca 166. szám alatti lakos kapta. Baracs Községért díjban részesült: Katona Mihályné, Baracs, Patak utca 1. szám és Macák János, Baracs, Május 1. utca 23. szám alatti lakos. Katona Mihályné: 12 éve tagja a Barátság Nyugdíjas Egyesületnek, melyben hét éve végzi a gazdaságvezetői feladatokat. A könyvelést példásan, naprakészen vezeti, pénzkezelése pontos, megbízható. Nagy szerepet vállalt és vállal az anyagi források megteremtésében. Munkájából, hivatásából kifolyólag gyűjti az egyesület részére az adó 1%-át, ami jelentős összeget tesz ki a bevételeiknél. Megfontolt javaslataival segíti az éves programtervezést és azok megvalósítását, mellyel nagyban hozzájárul a biztonságos és magas szintű működéshez. Jóindulatú, segítőkész. Sokat segít az idős emberek rendkívüli nyugdíjemelési kérelmeinél, üdülési nyomtatványok kitöltésében, ügyeik elintézésében. Részt vesz szakmai továbbképzéseken, és közel 2 éve a vezetői munkából is több feladatot vállal át. Tagja a dalkörnek, akik számára az új fellépő ruha megvalósításához szponzorokat keresett. Munkájával nem hivalkodik, szerény, segítőkész, pontos, megbízható, minden körülmények között lehet rá számítani. Macák János: Barátai, munkatársai, szürke eminenciásnak tartják. A fiatalember és között kisebb, majd azt követően a nagyobb programok egyik segítője. Sokszor észre sem vehe tő, pedig minden rendezvényünkön részt vesz. Az ő munkája nélkül az utóbbi négy évben nem lenne színpadi program, iskolai ballagás, óvodai évnyitó, repülőnap, utcák közötti halászléfőző verseny, civil, vagy egyéb nagy rendezvény. Régebben saját erőből és barátai segítségével végezte feladatát. A Baracsi Média Egyesületnek megalakulása óta a tagja. A baracsi Szokol Rádió műsorvezetője is volt. Élettársa is aki egyben a médiaegyesület egyik vezetője - támogatja a munkáját. Ha kell, szabadságot vesz ki, ha kell, megszakítja nyaralását, hogy a rendezvényeken elvégezze a hangosítók munkáját. Mindezt ingyen, segítségből. Mindig ott ül a keverőpult mögött, onnan irányítja a csoportját. Szárszó Lajos Egynek nehéz, soknak semmi sem lehetetlen /Széchenyi István/ Az idén 12. alkalommal fogott össze a nyugdíjas egyesület tagsága a Népdalkörök találkozójának sikeres megrendezéséért. Az alapszabályban megfogalmazott cél szellemében szervezzük és valósítjuk meg a néphagyományok ápolását farsangtól szilveszterig, de hagyományokat is teremtettünk versünnepünkkel, testi és lelki egészségünk megőrzését szolgáló foglalkozásokkal vagy a népdalköri találkozóval. a sok segítséget, amelyet egész évben kapunk önkormányzatunktól, képviselőinktől, alapítványtól, támogatóinktól. Nagy igyekezettel és izgalommal készültünk az idén is, hogy barátaink jól érezzék magukat. Hét népdalkör: Nagyvenyim, Sárosd, Hantos, Rácalmás, Búzavirág Dunaújváros, Kissolti népdalkör Cser Csilla furulyaszólójával, Baracs, valamint Várai Áron népdalénekes és a Venyimi néptáncegyüttes műsorával örvendeztettük meg a népdalokat, néptáncot szerető és művelő nézőközönséget. Várai Róbert, Baracs község polgármestere köszöntötte a francia és erdélyi vendégeinket, és nyitotta meg a rendezvényt. A népdalkörök bemutatkozása után a nagyvenyimi néptáncosok fergeteges tánca zárta a műsort. Végezetül az emléklapok és ajándékok átadása után alkalmunk nyílt megköszönni azt Emléklapok, ajándékok átadása Fotó: Szél László szeptember BARACSI SZÓ

7 Fogadás az iskola aulájában Az augusztus 19-i rendezvény támogatói voltak: Tóth Géza, a Kék Acél Kft igazgatója, Kocsis Sándor képviselő, ifj. Mihalik Sándor, Talpainé Pinczési Viktória és tagságunk, akik munkájukkal, felajánlásaikkal járultak hozzá, hogy méltóképpen fogadjuk vendégeinket. Szeretném, ha Önök is megismerhetnék azokat a tagjainkat, akik nagy lelkesedéssel és szeretettel segítettek, tették meg felajánlásaikat, sütötték a sok finom süteményt. Voltak többen, akik több feladatot is vállaltak. Mindenkinek nagyon köszönöm! Fotó: Szél László Szentegyházi vendégjárás A Baracsi Társas Kör meghívására erdélyi testvértelepülésünkről, Szentegyházáról érkezett egy 16 fős delegáció az augusztus huszadikai rendezvénysorozatra. A vendégeket családoknál helyeztük el, mert a 6 év alatt szoros barátságok alakultak már ki a családok között. Augusztus 19-én reggel érkeztek vendégeink, 18-órakor köszöntötte őket és a vendéglátó családokat a polgármester úr. Örömmel fogadtuk el a meghívást és vettünk részt a Népdalkörök találkozóján. Nagy izgalommal készültünk a sárkányhajó versenyre, és próbáltunk vendégeinknek helyet szorítani a hajóban. Az ünnepi műsor után alkalmunk volt személyesen gratulálni a kitüntetetteknek. Csütörtökön Kiskunmajsán pihentünk a meleg vízben. Pénteken volt, ki Hévízre látogatott, mások Székesfehérváron, és volt, ki Visegrádon tett látogatást. Vendégeink kipróbálták a visegrádi bobpályát, nagyon nagy élvezettel. Szombaton a közeli Dunaföldvárra látogattunk, felmentünk a Kálváriára, és onnan csodáltuk a kilátást a Dunára. A várban tett látogatás is nagy élmény volt. Ebédre Vancsura József és felesége várt bennünket. Köszönet a finomságokért. Ebéd után sétarepülésre invitáltuk vendégeinket, ahol a pilóta segítségével fentről is megcsodálhatták Baracsot. Majd este elérkezett a búcsúvacsora ideje, amit a Fehérakác vendéglőben tartottunk. A talpalávalót Farkas Dávid szolgáltatta. Éjfél után lassan búcsúzni kellett, de megbeszéltük a következő lépéseket a testvértelepülések közti kapcsolat ápolása érdekében. Sutyera Ferencné Bárdos Jánosné, Bereczki Istvánné, Bór István, Bór Istvánné, Bruzsa Sándorné, Csavajda Györgyné, Csorba Aladár, Csorba Aladárné, Csóri Józsefné, Farkas Imréné, Forgács Ágoston, Forgács Ágostonné, Gazics Lajosné, Gulyás Józsefné, Hegedűs József, Héring Sándorné, Horváth Tamás, Horváth Tamásné, Iberhardt József, Iberhardt Józsefné, Juhász István, Sági Lászlóné, Kalász Józsefné, Karaszi Lászlóné, Katona Mihályné, Kiss Ferencné, Kiszály Anna, Körmendi Pálné, Lizák Jánosné, Magyar József, MagyarJózsefné, Márhoffer Istvánné, Meiszter János, Meiszter Jánosné, Mihalik Sándorné, Molnár Lászlóné, Nagy Györgyné, Nagyné Katona Irén, Németh Károlyné, Németh Mihályné, Németh Tibor, Pintér Lajosné, Rácz Józsefné, Solymosi Piroska, Stibán Mártonné, Szadeczkyné Rédl Julianna, Szél András, Szél Andrásné, Szél László, Szél Lászlóné, Tokaj Jánosné, Tóthné Hatvani Mária, Utassy Kálmán, Utassy Kálmánné, Váróczi Józsefné, Vida Józsefné, Vida Sándorné, Virágh Istvánné, Vagyóczki László, Viczai Lászlóné, Menyhárt Zoltán, Kuminka Józsefné, György Katalin. Végül szeretettel gratulálok mindannyiunk nevében Hegedűs József tagunknak Baracs Díszpolgára, Katona Mihályné gazdaságvezetőnknek Baracs községért kitüntetéséhez, melyet az augusztus 20-i ünnepélyen vettek át. Kívánom, hogy jó egészségben még sokáig legyenek közösségünk aktív tagjai, segítői! Találkozunk szeptember 15-én hétfőn du. 4 órakor az ÖNOban, akkor lehet befizetni a kirándulást Agárdra. Baracsi Szó Alapító: Baracs Község Önkormányzata Lapnyilvántartási szám: B/PHF/1211/F/1193. OSZK, ISSN X Kiadó: Polgármesteri Hivatal, Baracs 2427 Baracs, Táncsics M. u. 27. (tel. 25/ ) A kiadásért felelős: Juhász Imréné Szerkesztő: Koczka Katalin e-levélcíme: Készült 1500 példányban, szeptember 9-én Nyomda: Text Nyomdaipari Kft. Dunaújváros A sokszorosításért felelős: Knyihár Lajos ügyvezető Megrendelés száma: 09/BSz/2014. Talpai Tiborné elnök A Baracsi Média Egyesület felhívása! Az önkormányzati választásra készülve a Baracs Tv a jelölteknek a következő ajánlását teszi: képviselőjelölteknek - maximum 5 percben, bemutatkozás, célok ismertetése - kampányfelvételt készítünk. Minden jelöltnek ugyanazokat a kérdéseket tesszük fel és vágatlanul, szerkesztés nélkül tesszük adásba 5 alkalommal, a választást megelőző napokban, hétfőtől péntekig. Polgármester-jelölteknek ez az idő 10 perc. A Baracs Tv ezen szolgáltatása ingyenes. Jelentkezni és érdeklődni a címen lehet. Mezei Zsolt BARACSI SZÓ szeptember 7

8 MEGHÍVÓ Mindenkit szeretettel várunk a hagyományos Baracsi SZÜRETI FELVONULÁSRA és az esti SZÜRETI BÁLBA, melyet OKTÓBER 11-én, SZOMBATON rendezünk. Részletes információk: Faluház, Baracs Tisztelt Lakosság! Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a október 12. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá nemzetiségi önkormányzati képviselők választására tekintettel, valamint az ezekre vonatkozó kampányszabályok (a választási eljárásról szóló évi XXXVI. törvény és a relatív területi kampánytilalom szabályainak értelmezéséről szóló 11/2014. NVB Iránymutatás) megsértésének elkerülése érdekében a búcsú október 19-én kerül megtartásra, a szokott helyen. VÉRADÁS! Hegedüs Adrienn HVI vezető helyettese szeptember 18-án 14:30 órától 16:30 óráig véradást szervezünk az ÖNO-ban. Várjuk a régi és az új véradókat! A véradásszervezők nevében köszönettel: Vidáné Erzsi szeptember BARACSI SZÓ

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről

Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete. A háziorvosi körzetekről Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2002. (VI. 27.) ÖR sz. rendelete A háziorvosi körzetekről Módosítva: 8/2004. (III. 04.) ÖR sz. rendelet Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó Ft/m2 vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a Ft/m2 %-a 1 Aba 100 1,8 % 4000 2 Adony 300 Ft/m2 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 11. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. OKTÓBER 31. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 162/2014. (X.24.) sz. hat. A polgármester illetményének és költségtérítésének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8482. Doba, Kossuth u. 10. Szám: D/57/3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. február 12-én 18.00 órai

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek

5. Intersport Keszthelyi Kilométerek 1 2 3 4 5 6 Csapatnév: 1840 OXYGÉNMANÓK 02:32:33 Kategória: Férfi csapat Helyezés:1 Rsz. Név Sz.év idő 1 1841 GARAMI Árpád 1966 00:36:41 3:29 p/km 1 2 2 2 1842 KOLONICS Tamás 1971 00:38:04 3:37 p/km 2

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. szeptember 17-én tartott nyílt üléséről. 142/2014.(IX.17.) sz. határozat 143/2014.(IX.17.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-8/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. december 1-jén tartott nyilvános üléséről, közmeghallgatásáról. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 12-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatszám: 188-194. Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal T i s z a a

Részletesebben

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó

EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó TRIANA TEAM BÉKÉSCSABA EREDMÉNYEK III. Régiós Csapatbajnokság 2009. október 11. Leveleki-víztározó csapat A B C D E F G H Össz. helyezés Fogott súly 2450 900 400 1750 100 4060 2440 5740 26840 Szektor eredmény

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2

helyiség: 750 Ft/m2 2000 m2felett 900 Ft/m2 Fejér megye Vagyoni típusú adók Kommunális jellegű adók Helyi iparűzési adó vagy a forgalmi érték %-a Ft/fő %-a %-a 1 Aba 100 1,8 % 1000 4000 2 Adony 300 4000 1,5 % 500 és 5000 3 Alap 1,5 % 4 Alcsutdoboz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 7. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. május 19.) nyílt

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XI. évfolyam 12. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2010. OKTÓBER 22. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 213/2010. sz. hat. ZMJVK 214/2010. sz. hat. ZMJVK 215/2010. sz. hat. ZMJVK 217/2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: a Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop és Csesznek községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek 2013. február 18-án (hétfőn) 17 órai kezdettel megtartott együttes üléséről Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05- én 17.15 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T

A bizottság 3 igen szavazattal meghozta a 17/2014/VIII.29./ H A T Á R O Z A T 4.számú HVB jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Kossuth L. út 138. szám alatti jegyzői irodában a HVB üléséről 2014. szeptember 2-án 17:00-kor Jelen vannak: Antal Lászlóné HVB tag Síposné Ferge Katalin HVB

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

R_. számú előterjesztés

R_. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere R_. számú előterjesztés Előterjesztés a Népjóléti Bizottság részére a kőbányai idősek 2014. évi üdültetéséről szóló pályázati felhívásról

Részletesebben

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december

Faluújság Bakonypéterd I. évfolyam 3. szám 2010. december Előszó KÖZSÉGI TÁJÉKOZTATÓ Bakonypéterd Község Önkormányzatának kiadványa Tisztelt Bakonypéterdi Lakosok! Szeretném megköszönni azt az összefogást, amit az elmúlt időszakban tanúsítottak azért, hogy megszépüljön

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A bizottság 4 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2013.juniu 13-án megtartott Pénzügyi-Ügyrendi és Foglalkoztatáspolitikai Bizottság ülésén. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr Héczei Eszter jegyző Tóth Istvánné Echbauerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-18/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva - Sarud Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE 5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 13.) Határozatok: 48/2014. 55/2014. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE 5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 13.) Határozatok: 48/2014. 55/2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 5. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. MÁJUS 13.) Határozatok: 48/2014. 55/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei

APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei APEH Közép-dunántúli Regionális Igazgatósága Vezetői elérhetőségei Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Fax E-mail Irsz. Helység Cím Bocskay Vince Régió igazgató Igazgató (22) 548-901 (22) 316-270 kdr.igazgato@apeh.gov.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én 14:10 órai kezdettel megtartott üléséről Készült: az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2009. szeptember 15-én

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv

TÁRGYSOROZAT. 1) Beszámoló Bököny Cigány Kisebbségi Önkormányzat megalakulása óta végzett tevékenységéről. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: Kis Gusztáv Bököny Község Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 37-7/2011. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata határozatai: (7-8/2011) TÁRGYSOROZAT 1) Beszámoló Bököny

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Egy életforma Kalákában. Projekt portál látogatottsági kimutatás és. online tananyag

Egy életforma Kalákában. Projekt portál látogatottsági kimutatás és. online tananyag Egy életforma Kalákában Projekt portál látogatottsági kimutatás és online tananyag A projekt honlapja 2013. január 22-én kezdte meg működését. Az alábbi dokumentum az azóta történt látogatói statisztikát

Részletesebben

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek

Békés Megyei Ügyvédi Kamara. Kirendelhető ügyvédek Békés Megyei Ügyvédi Kamara Kirendelhető ügyvédek Lezárva: 2015.06.03. Békéscsaba helységben: 1. Dr. Balázs Imre Tel.: 66/452-251 Dr. Balázs Imre Ügyvédi Irodája Mobil: 30/9255-126 5600 Békéscsaba, Deák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2014. április 15. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u.

76. Horváth József 4484. Ibrány, Kossuth u. 102. 77. Horváth József 4484. Ibrány, Rózsa u. 21. 78. Horváth József (ifj.) 4484. Ibrány, Kossuth u. Településünkön adóhátralékosok listája: Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. 55/B. -ában biztosított jogkörömben eljárva ez úton közlöm az adóhatóságnál nyílván tartott 90- napon keresztül folyamatosan

Részletesebben

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi. Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 17-én tartott nyílt üléséről. 100/2014.(VII.17.) sz. határozat 101/2014.(VII.17.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

N A G Y T E V E L. Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 221-3/2015. N A G Y T E V E L Német Nemzetiségi Önkormányzat 2015. május 19. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Német Nemzetiségi Önkormányzat 8562 Nagytevel,

Részletesebben

Önkormányzatának Közlönye

Önkormányzatának Közlönye 2010. június 25. XX. évfolyam 4. szám HEVES MEGYE Önkormányzatának Közlönye I. Személyi rész 2 II. Önkormányzati rendeletek 3 III. Közgyűlési határozatok 5 IV. Közlemények, hirdetmények 7 2 I. Személyi

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21.

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2014. október 21-ei ülésén hozott határozataiból: 193/2014. (X. 21. 193/2014. (X. 21.) MÖK határozat A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2014. október 21-ei alakuló ülése napirendjét a következők szerint fogadja el: 1. Előterjesztés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D

J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A P I R E N D Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 2. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. május 27-én 16. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18/2014. (III.17.) 19/2014. (III. 17.) 20/2014. (III.17.) 21/2014. (III.17.) A lejárt határidejű

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése

Jegyzőkönyv. Napirend: Előadó: 1. Besenyszög-Tiszasüly Általános Iskola és Besenyszög-Tiszasüly Pollák Tibor Eszterlánc Óvoda költségvetése, működése Jegyzőkönyv Készült: Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-ei soron kívüli üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor, Fekete József, Szentiványi András, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testülete 9346. Magyarkeresztúr, Kossuth u. 42. 11/2011 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarkeresztúr Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 4-én 18.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. február 12. NAPJÁN MEGTARTOTT 3. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. február 12-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet

Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014.(XI.27) önkormányzati rendelet a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről Lengyeltóti Városi Önkormányzat

Részletesebben

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.)

IX. 19/2012. (V.22.) 24/2011. (IX.26.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2012. (V.22.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 24/2011.

Részletesebben

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN

A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A GÖDÖLLŐI TÖRÖK IGNÁC GIMNÁZIUM TANULÓINAK EREDMÉNYEI A 2010/2011. TANÉVBEN A Bolyai Matematika Csapatverseny Pest megyei fordulójának eredményei: V.A osztály 7. hely, (220 induló csapat) csapattagok:

Részletesebben

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl

NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl Polgármesteri Hivatal... önkormányzat megnevezése NYILVÁNTARTÁS a szálláshely-üzemeltetési engedéllyel rendelkezõ szálláshelyekrõl A nyilvántartás vezetése a 239/2009. (.10.) Korm. rendelet 12. (1) bekezdése

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2006. /III. 31./ sz. ÖKT. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 4/2006.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. (1) szerint D-B-M Mikrotérségi Általános Iskola, Gimnázium és Szakiskola, Eszterlánc Óvoda Tagintézménye Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Jókai u. 5.-7., Tel.: 75/541-559 OM: 201167 Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 7-A/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 26- án 19.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája

A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája A 2010/2011-es tanév tanulmányi versenyeinek kiemelkedő eredményei Óhatvani Óvoda és Általános Iskola Kodály Zoltán tagiskolája Verseny szintje (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS MEGYEI REGIONÁLIS VÁROSI-

Részletesebben

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-10/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 20. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Iktatószám: 234-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Szalapa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 27-én megtartott üléséről Határozatok: 4 db Rendeletek: 3 db Szalapa Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2013. július 25-én megtartott rendkívüli ülésén a Városháza Dísztermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester, Balogh Miklós, Csiszár

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Adószám, adóazonosító. Név

Adószám, adóazonosító. Név AGATITY ISTVÁN 8331274520 BAJA SZENT-GYÖRGYI A. U. 7. 78 750 AMBROZI ATTILA 8355992407 FADD RÓZSA UTCA 8. 78 030 ANDREAS LEIBERSBERGER 98920413210 EISINGEN GOETHE STR. 3/2. 211 612 ANTAL ISTVÁN 8307913853

Részletesebben

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a 2015. április 1-i Képviselő-testületi Készítette: Nagy József sport referens ülésre Tárgy: Javaslat a 99/2014. (IV. 23.) Kt. határozat alapján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális Bizottságának 2015. június 25-én tartott nyilvános üléséről. Tartalmazza a 34/2015.(VI.25.) 35/2015.(VI.25.) 36/2015.(VI.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 23. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2014. március 14-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei)

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK (3. félév terephelyei) Kérem a II. éveseket, hogy kifejezetten a gyermekjóléti szolgálatnál keressenek majd helyet, és ne a családsegítő szolgálatnál. A IV. évesek az Összefüggő

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 07-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 1/2013. (I. 07.)

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült a Vámosszabadi Faluépítő Közösség Közgyűlésén 2012. június 06-án Kezdés: 18.00 óra Jelen voltak: a mellékelt jelenléti ív szerint A közgyűlést vezeti: Takács-Babos Judit elnök Tisztelettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE PETRIVENTE KÖZSÉGI ÉS HORVÁT KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 4/2002. (II.15.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN LÉVŐ KÜLTERÜLETI ÉS BELTERÜLETI INGATLANOK HASZONBÉRBE

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dózsa György Művelődési Ház hivatalos helyiségében 2015. június 12-én megtartott képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak:, Varga András, Deli József, Gyóni János, Katona

Részletesebben

~ l {J.L Faragóné Széles Andrea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY

~ l {J.L Faragóné Széles Andrea. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA VAGYONGAZDÁLKODÁSIOSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-540; FAX: +36 42 524-541 E-MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

1375 Babják Pál, Budapest

1375 Babják Pál, Budapest Chomutov 0. MÁJUS., SZOMBAT 0:0 Galamb Lista =>. Babják Pál, Budapest Küldött helyezett => 0 0% Derby Liga : élgalamb pont helyezés =>, 0 Pénzdíj Méterperc Érkezett Ászpont Lista HU-- 0-.000 HUF.0, ::,

Részletesebben

Soós gyökerek kutatása

Soós gyökerek kutatása Soós gyökerek kutatása Lezárva: 2008. szeptember 8. Kutatta, összeállította: Gubicza Ilona (1941), Soós Pál (1883) unokája Bakonyszentlászlói temet0 SOÓS PÁLNÉ szül: KOVÁCS MÁRIA született: 1862. dec.

Részletesebben

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2

Csapat Név Szektor Rajtszám Fogott súly Pontszám. Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1. Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Felnőtt Nógrád Megye Kovács Gergely E 11 6330 1 Győr-Moson-Sopron Megye Csöre Ákos E 4 6110 2 Bács-Kiskun Fekete Ferenc E 5 5510 3 Szolnok Közép-Tisza Hajdú Tamás E 6 5240 4 Ráckeve-Dunaági Sz. Lukácsa

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

December havi programok

December havi programok December havi programok December 3-án kezdődik a korcsolya. Középső csoportos kortól (aki 2014. augusztus 31- ig betölti az 5 évet) lehet korcsolyázni. Az első turnus nyolc alkalom, ez január közepéig

Részletesebben

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat

100/2015. (III. 12.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 100/2015. (III. 12.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a dombóvári 1414/11 hrsz.-on felvett, természetben Dombóvár, Katona József utca 37. szám alatt található

Részletesebben

XI. évfolyam - 10. szám 2010. Október-November 50. Házassági évforduló 50. Házassági évfordulójukat ünnepelték november 22-én Csatordai István és neje Virágos Ilona. Falukarácsony! Derekegyház önkormányzata

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben