AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. Önkormányzati hírek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA. Önkormányzati hírek"

Átírás

1

2 2 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA Önkormányzati hírek Kedves Lakosaink! A szeptember 27-i Képviselő-testületi ülésen az alábbi döntések születtek. Megtárgyalta és elfogadta a Képviselő-testület a Védőnői szolgálat és a Művelődési Ház éves beszámolóját. Módosította az állattartási rendeletét az alábbiak szerint: Az élelmiszerláncról és a hatósági felügyeletről szóló évi XLVI. törvény módosításáról szóló évi XVIII. Törvény 5. -a szerint az Éltv. 6. -a kiegészült azzal az előírással, hogy Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható. E rendelkezés alapján az állattartást tiltó, illetőleg korlátozó előírásokat hatályon kívül kellett helyezni. A kedvtelésből tartott állatok (kutya, macska, egyéb díszállat) tartására vonatkozóan országos szintű jogi szabályozás született, így a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályozása is kikerült a helyi rendeletből. Megalkotta helyi rendeletét a Képviselő-testület a tiltott, közösségellenes magatartások szabályozásáról, melyet az önkormányzati hírek után teljes terjedelmében olvashatnak. Megtárgyalta és elfogadta a polgármester előterjesztését az önkormányzat egészségügyi és szociális feladatainak ellátásáról. Döntött arról, hogy az önkormányzati vagyon tekintetében december 31-ig történjen meg a vagyonkataszter aktualizálása és felülvizsgálata. Döntött arról, hogy Tóalmás község elvégezteti aszfalt útjainak kátyúzását október hónapban. Három árajánlat alapján a kivitelezésre a GENI-ÉPÍTŐ Útépítő és Szolgáltató Kft-vel kötött szerződést bruttó Ft összegben. Döntött arról, hogy a községi konyha üzemeltetésére újabb közbeszerzési eljárást hirdet, mivel az előző eljárást, jelentkezők hiánya miatt eredménytelennek nyilvánította. Tájékoztatjuk Lakosainkat, hogy Szabó Zoltán képviselő tisztségéről lemondott. Helyette Balázsi Lívia Julianna képviselő vette át megbízó levelét, a október 3-i választáson Szabó Zoltánt követő legtöbb szavazatot elért jelöltként. Kedves Lakosaink! január 1-vel megkezdik működésüket a Járási Hivatalok, melyekhez kerülnek az okmányirodák, egyes gyám- és gyermekvédelmi, szociális igazgatási, családtámogatási ügyek, köznevelési feladatok, menedékjog, egyes építésigazgatási feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése, egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, a helyi védelmi bizottságok vezetése. A szabálysértési feladatok már április 15-től a kormányhivatalokhoz kerültek. Fentiek alapján el kell oszlatni azt a tévinformációt, hogy településünkön megszűnik a Polgármesteri Hivatal, csak a 2000 fő lélekszám alatti településeken igaz ez. Mivel Tóalmás lakosságszáma 3451 fő, ezért településünkön továbbra is működik és működni fog a Hivatal, sem az épületek, sem az épületekben lévő vagyontárgyak nem kerülnek állami tulajdonba. Továbbra is helyben intézhetik az anyakönyvi, hagyatéki eljárási, adózási, önkormányzati segélyezés körébe tartozó ügyeiket, birtokvitás ügyeiket. Az ivóvízellátás, és az alapfokú oktatás állami feladat lesz. Az intézményhálózat működtetése továbbra is önkormányzati feladat marad (a Mesevár Óvoda, a Művelődési Ház, az Egészségház, a Strand, Kemping, Védőnői szolgálat, a Vízmű épülete, mint a Településüzemeltetési Szolgálat központja). A Hivatal létszáma nem csökken, a költségvetési rendeletünkben 11 fő engedélyezett létszám van elfogadva. Ebből jelenleg 10 álláshely van betöltve, mivel a nyugdíjas állást takarékossági okok miatt évben ez idáig nem töltöttük be április 1. napjától. Mivel a központi költségvetési törvénytervezet 2013-tól a lakosságszámú településen fő között ismeri el a Hivatali létszámot, a minimum létszámra be kívánjuk tölteni a Hivatal álláshelyeit. Az adótartozók listája az újság novemberi számában kerül közlésre, a befizetett adók könyvelését követően október 1. napjától december 31-ig közmunkaprogram keretében az Önkormányzat településőrt foglalkoztat Romhányi Ferenc személyében. Fő feladatai: az Általános Iskola és az Óvoda környékének figyelése, különösen a gyerekek reggeli érkezése és délutáni távozása idején, a temető és környékének ellenőrzése tekintettel november 1-re, zártkerti és üdülőterületi közterületek figyelemmel kísérése az illegális szemétlerakás megelőzésére, egyéb szolgáltató intézmények környezetének felügyelete. Kovács Magdolna Pál Sándorné polgármester jegyző Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IX.3.) önkormányzati rendelete tiltott, közösségellenes magatartásokról Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 51. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló évi II. törvény 254. é(2) bekezdésének rendelkezése alapján, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény 16. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja. 1. Általános rendelkezések 1. (1) Tiltott, közösségellenes magatartás az a magatartás, amely sérti vagy veszélyezteti a közösségi együttélés szabályait és azt a Képviselő-testülete e rendeletében tiltott, közösségellenes magatartásnak minősítette. (2) Nem állapítható meg tiltott, közösségellenes magatartás, ha az szabálysértésnek vagy bűncselekménynek minősül, továbbá amelyre magasabb szintű jogszabály közigazgatási bírság alkalmazását rendeli el. 2. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Tóalmás község közigazgatási területén megvalósuló, e rendeletben meghatározott magatartást megvalósító természetes és jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

3 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 3 3. Eljárási szabályok 3. (1) A tiltott, közösségellenes magatartással kapcsolatos eljárásra a jegyző átruházott hatáskörben jogosult. (2) A tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjével szemben Ftig terjedő helyszíni bírság, illetve Ft-ig terjedő közigazgatási bírság szabható ki, vagy figyelmeztetés alkalmazható (3) A pénzbírság összegének megállapításakor figyelemmel kell lenni a tiltott, közösségellenes magatartás súlyára, közösségre veszélyes jellegére. (4) A közigazgatási bírság kiszabása helyett figyelmeztetés alkalmazható, amennyiben a közösségellenes magatartás csekély súlyú, és a tiltott, közösségellenes magatartás elkövetőjének személyi körülményeire is figyelemmel ettől az intézkedéstől kellő visszatartó hatás várható. (5) A jegyző a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL törvény rendelkezései alapján folytatja le az eljárást. 4. Egyes tiltott, közösségellenes magatartások 4. (1) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi címer és zászló alapításáról és használatának rendjéről szóló 3/1993. (II.12.) önkormányzati rendeletében meghatározott önkormányzati jelképeket jogosulatlanul, az engedélytől eltérően, a közösséget sértő módon használja. (2) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű által szolgáltatott ivóvíz igénybevételéről és a vízdíj megállapításáról szóló 3/1997.(III.3.) rendeletében foglaltakat megsértve a.) vízmérő órát megfordít, kiszerel, áthidal, megkerül b.) tűzcsapról engedély nélkül vízvételezést eszközöl (kivéve tűzeset) c.) plombált óránál és hollandinál a plombát megsérti, eltávolítja d.) vízhálózatra illegálisan ráköt. (3) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének az egyes gépek, berendezések környezetbe történő zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 16/2011.(X.3.) önkormányzati rendeletében foglaltakat megsértve a település belterületén óra közötti időben, szombati napon illetve vasárnap és ünnepnapon és óra közötti időben kültéri berendezés, szabadidős zaj- vagy rezgésforrást kültéren használ, kivéve: a.) olyan gép, amelynek egyetlen erőforrása a közvetlenül felhasznált emberi munkaerő, b.) vallási tevékenység végzésére, c.) egészségügyi mentési tevékenység, tűzoltási feladatok, a műszaki mentés és bűnüldözési tevékenység, d.) közterületen közterületi használati engedéllyel végzett, vagy az önkormányzat által szervezett kulturális, szabadidős tevékenység, e.) közművek rendeltetésszerű használata, üzemelése, illetve hibaelhárítása, f.) gépjármű illetve egyéb jármű használata, g.) Szent András Gyógyvizes Strand és Kemping területén szórakoztatás céljára használt berendezés működtetése. (4) Aki Tóalmás község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékra vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 6/2002.(VI.8.) önkormányzati rendelet szabályozása szerint a./ a kötelező helyi települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást nem a rendeletben meghatározott módon veszi igénybe, b./ a kötelező helyi közszolgáltatás teljesítése érdekében e rendeletben előírt bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, c./ települési szilárd hulladékot felhalmoz, illetve közterületre, vagy más ingatlanára az e rendeletben megállapított feltételektől eltérően kihelyez, d./ a települési szilárd hulladék Szolgáltató által jogszerűen megtagadott elszállítása esetén a megtagadás alapjául szolgáló okokat a hulladékszállítás újabb időpontjáig nem szünteti meg, e./ a kötelező közszolgáltatás szünetelése érdekében valótlan bejelentést tesz. tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít. Álláshirdetés Tóalmás község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 1 fő adminisztrátori állás betöltésére pályázatot hirdet. Képesítési feltétel: érettségi, számítógépes felhasználói ismeret. A kiválasztásnál előnyt jelent a felsőfokú végzettség. Bérezés: hatályos köztisztviselői törvény alapján. Az állás december 1. napjával tölthető be. További részletek, határidők a internetes honlapon 2012.október 14. napjától tekinthető meg. Pál Sándorné jegyző (5) Tiltott, közösségellenes magatartást tanúsít az, aki a közterületek használatáról és rendjéről szóló 10/2007. (V.29.) önkormányzati rendeletben szabályozottaktól eltérően a közterületet engedély nélkül, illetve az engedélytől eltérően használja. (6) Aki az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló, Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008.(VI.2.) önkormányzati rendeletét megsértve a.) az éjszakai nyitva tartásra vonatkozó előírásokat megsérti, b.) az éjszakai nyitva tartás bejelentésére vonatkozó előírást megsérti tiltott, közösségellenes magatartást követ el. (7) Aki Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 16/2008.(VIII.4.) önkormányzati rendeletétől eltérően március 1. és november 30-a közötti időszakon, illetve minden hónap páratlan hetének pénteki napja óra közötti, szombati napja óra közötti időtartamon kívül avart, kerti hulladékot éget tiltott, közösségellenes magatartást követ el. 5. Záró rendelkezések Ez a rendelet kihirdetése napját követő napon lép hatályba. Tóalmás, augusztus P á l Sándorné jegyző Kovács Magdolna polgármester Kihirdetésre került a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történt közzététellel. Tóalmás, szeptember 3. Pál Sándorné jegyző Tóalmás község Önkormányzata nevében tisztelettel és szeretettel köszöntjük településünk nyugdíjasait az Idősek Világnapja alkalmából. Mindannyiuknak nagyon sok boldogságot és egészséget kívánok. Kovács Magdolna polgármester Tóalmás község Önkormányzata és Lakossága nevében mély fájdalommal búcsúzunk Varga István atyától (áldozópap), akit december hónapban ünnepélyes Falugyűlésen Tóalmás község Önkormányzata Tóalmásért Emlékéremben részesített. Emléke szívünkben örökké él.

4 4 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA

5 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 5 A HAJT-A Csapat Egyesület októberi hírei Tizenkét településsel bővül a HAJT-A Csapat Akciócsoport A Vidékfejlesztési Minisztérium, mint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló vidékfejlesztési program Irányító Hatósága, országosan egyedüliként, szeptember 20-i határozatával hivatalosan is elismerte a HAJT-A Csapat Egyesület, mint LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területének bővítését. A területhez ezentúl 26 település tartozik, népessége 82 ezer fő. Az akciócsoportunk területe az alábbi településekkel bővült: Bénye, Gomba, Káva, Mende, Monor, Monorierdő, Nyáregyháza, Péteri, Pilis, Sülysáp, Tápiószecső és Úri. Örvendetes hír, hogy Pest megye helyi akciócsoportjainak egyedüli képviseletében a HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezeti vezetőjét, Faragó Júliát kérte fel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése, a következő as végrehajtási időszak előkészítésére létrehozott szakértői csoportjába, a vidékfejlesztési szakterület képviselőjeként. A szakértői csoport tagjai egy-egy specifikus szakterületet képviselve a megyei koncepció tematikus anyagait, valamint Pest megye területfejlesztési koncepcióját készítik el júliusában Búsi Lajos helyettes államtitkár Úr, az Irányító Hatóság vezetője, Faragó Júliát, egyesületünk munkaszervezet vezetőjét kérte fel, az Országos Döntéselőkészítő Bizottság állandó szavazati joggal rendelkező tagjává. Tisztelt Ügyfeleink! Ismét felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy az ÚMVP III. tengely négy jogcíméhez (Vidéki örökség, Falumegújítás és fejlesztés, Mikrovállalkozás, Turisztika), valamint az ÚMVP IV. tengely LEADER fejezetéhez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtási ideje: augusztus 1. december 31. A kifizetési kérelmekhez kapcsolódó aktuális közlemények a vagy a dokumentumtar.html honlapról letölthetőek a közleményekben szereplő kifizetési kérelem formanyomtatványokkal együtt. Figyelem! A Magyar Közlöny 129. számában megjelent a Falumegújításra és fejlesztésre, továbbá a Vidéki örökség megőrzésére vonatkozó jogcímrendeletek ( 102/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-tõl igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről 103/2012. (X. 1.) VM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével tõl igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről Munkaszervezetünk munkatársai várják kedves ügyfeleink kérdéseit, észrevételeit. Faragó Júlia HAJT-A Csapat Egyesület munkaszervezet vezető A HAJT-A Csapat Egyesület Munkaszervezetének ügyfélfogadási rendje: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Irodai elérhetőségek: 2768 Újszilvás, Szent István u. 4. Telefon: Telefax: ÚJSZÜLÖTTEK Szénási Viktor, sz: szept A.n: Szénási Zsanett Povázson Adrienn, sz: szept A.n: Pleszkán Mária Anyakönyvi hírek ELHUNYTAK Csorba Lajos 47 éves Pupos István 57 éves Zele Sándorné született: Kecskés Anna 67 éves Nagy László 80 éves Súth Jánosné született: Csalami Piroska 91 éves Varga István 68 éves Köszönetünket fejezzük ki mindenkinek, akik Nagy Lászlót elkísérték utolsó útjára, részvétükkel osztoztak gyászunkban. Felesége és családja Varga István nyugalmazott plébánost a helyi temetőben, szülei sírjába helyezték örök nyugalomra augusztus 10-én született Csépán. Pappá szentelték Vácott, június 18-án. Káplán Örkényben , Vecsés- Andrássytelepen , Fóton , Máriabesnyőn , Rákosszentmihályon 1981, Kartalon , Pécelen , Nagymágocson Plébános Tóalmáson ig től bazilita novicius től nyugdíjas Pécelen. Szolgálatát szerényen, készséggel végezte, paptársait lelkipásztori szolgálatával mindig kisegítette. Kiemelt figyelmet fordított idős, elesett, beteg embertársaira. Nyugdíjasként, haláláig szorgalmasan látogatta a péceli idősotthonok betegeit. A mindenható vegye őt oltalmába!

6 6 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA A nyugdíjas klub hírei Ez nem újság avagy már megint a Lilaakác Nagykőrösi Napok, szeptember Szórakoztató családi rendezvény / Igen alaposan megszervezték és igen barátságos volt a fogadtatás. Nyolcadikán, szombaton a mi Lilaakác Nyugdíjasklubunk két produkcióban is érdekelt volt. A főzőversenyen leányaink a magyar gulyással (csipedettel) 12 csapat között harmadikok lettek. Ebéd után Porzik, porzik a tóalmási utca címmel táncos lábú tagjaink hatalmas közönségsikert értek el a színpadon. Elért sikerünket az teszi különösen értékessé, hogy Nagykőrös és környéke messze esik a mi régiónktól, vagyis teljesen idegen pályán öregbítettük községünk jó hírét. A részvételhez a Tóalmási Húscsarnok Kft. Biztosított két kisbuszt, a főzéshez az alapanyagot, sátrakat (természetesen térítés nélkül, immár hagyományosan) A két gépkocsivezető mindenben segítette tagjaink munkáját. Ezúton is köszönet nekik. És köszönetet mondunk Kurunczi Jánosnak, a Húscsarnok Kft. tulajdonosának. Nélküle nehéz lett volna mindezt megoldani. Az Idősek Világnapját ebben az évben megyei szinten Vácon rendezték meg október 12-én. Klubunkat 3 fő képviselte. November 23-án Tápiószelén területi találkozó lesz, ahol szintén 3 tagunk képviseli a klubot. November 24-én Erzsébet-Katalin bált rendezünk. Nem csak ÖNT várjuk, hanem családját, rokonait, barátait és ismerőseit is. Tisztelettel: Lilaakác Nyugdíjasklub tagjai MEGHÍVÓ Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, barátait, szomszédait, ismerőseit a november 24-én, szombaton, 19 órakor kezdődő Erzsébet Katalin Bálunkra Helye: Művelődési Ház Belépő díj: 2.500,- Ft Vacsora, Tombola, Élő zene Jegyek elővételben a Lilaakác Nyugdíjas Klub tagjainál kaphatók Állampolgársági eskütétel A Drávaszögből (Horvátország) származom. Vörösmarton születtem és nevelkedtem. Ez egy színmagyar falu, senki sem értette, amikor a Trianoni dekrétum szerint mégis kívül maradt az anyaország határán. Ettől az időtől kezdve mi ottani magyarok ettük a kisebbség keserű kenyerét.1941 és 45 között, a területi visszarendeződés rövid néhány éve alatt 1940-ben születtem. Magyar állampolgárságomat 1945-ben vesztettem el. Leéltem az életemet mint kisebbségi, 40 éven keresztül magyarul tanítottam szülőföldemen, azon igyekeztem, hogy a gyerekek ne felejtsék el anyanyelvüket. A mindössze 16 km, ami elválasztott Magyarországtól, számomra igazán soha nem jelentett határt. Szellemi kötődésünk nekünk, drávaszögieknek különösen erős. Nagy elégtétel volt azonban számomra a kis, szépen és szeretettel megrendezett eskütételi ünnepség, a tóalmási polgármesteri hivatalban, ahol a polgármester-asszony arról biztosított, hogy itt ugyan engem befogadtak, de egyben azt is elvárják tőlem, hogy a szülőfalumhoz való ragaszkodást soha ne cseréljem fel semmivel. Úgy éreztem, miközben patakzottak a meghatódottságtól könnyeim, hogy egy hosszú és göröngyös útról megérkeztem H A Z Á M B A. Kiss Piroska Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Tóalmás községben november november 26-ig TÜDŐSZŰRÉST TARTUNK! A vizsgálat helye: Művelődési Ház IDEJE: HÉTFŐ: 12:30 18:10 -ig KEDD: 8:30 14:20 ig SZERDA: 12:30 18:10 -ig CSÜTÖRTÖK: 8:30 14:20 ig PÉNTEK: 8:30 14:20 ig KÉRJÜK, HOGY A TÜDŐSZŰRŐ VIZSGÁLATON SAJÁT ÉRDEKÉBEN JELENJEN MEG! A vizsgálat alkalmas a tüdőbetegségek időbeni felismerésére! Panasz nélkül is lehet beteg! Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetőleg munkaidőn kívül jelenjen meg! Személyi igazolványt, TB kártyát, valamint az előző évben kapott tüdőszűrő igazolást kérjük, hozza magával!

7 AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉRDEKŰ LAPJA 7 Óvodai hírek Ősz köszöntő programok az óvodában Iskolai hírek Az iskola honlapcíme: Papírgyűjtés az iskolában Az őszi papírgyűjtés melyben a szülők, nagyszülők is részt vettek a következő eredménnyel zárult osztály 858 kg, osztály 664 kg 3. 1.b osztály 538 kg, osztály 520 kg osztály 423 kg, osztály 228 kg 7. 1.a osztály 183 kg, osztály 161 kg 9. 8.b osztály 11 kg Összesen: kg Keresztesiné Szilágyi Mária NŐI FÉRFI FODRÁSZ TÓALMÁS, Kossuth L. u. 11. sz. +36/20/ Ebben az évben több hagyományos eseménnyel köszöntöttük az őszt. Szept. 28-án 8. alkalommal rendeztük meg a Mihály-napi vásárt, melyet a Mókus csoportos gyerekek nyitottak meg. Remek hangulatban, vidáman zajlott a délután, ahol a vásározók aprajanagyja válogathatott a sokszínű portékák közül, részt vehetett vásári játékokban és megkóstolhatta a frissen sült lángost. Erről a mozgalmas délutánról a gyerekek így emlékeznek: Nekem az tetszett a legjobban, hogy vásári játékot játszottam! Olyan kutya volt a vásárban, ami pálcikán volt. Nekem az nagyon tetszett. Olyat is árultam. amikor megvettem a kardot és a pajzsot, amit az óvó néni csinált. Nekem az tetszett a legjobban, hogy árulhattam az embereknek, aki szeretne venni nálam. Október első hetében az állatok kerültek az óvodai élet középpontjába. Az Állatok világnapja alkalmából a Meseerdő Bábszínház látogatott el hozzánk és kedves előadásukkal megörvendeztették a gyerekeket. Okt. 4-én Früstökölni indultunk a Sárkány-tóhoz. A jóízűen elfogyasztott szalonnás reggeli után a tó és környékének gazdag állatvilágáról gyűjtöttünk ismereteket csoportok közti verseny formájában. A gyerekek így élték át a délelőttöt: versenyeztünk, hogy melyik csoport gyűjti a legtöbb állatot. Jó volt a früstökölés, mert finom volt a szalonnás krumplis kenyér. Radics Renáta Levél a Mennyországba Gyertek angyalok, vigyétek levelem Édesapám kezébe, hisz neki címeztem. Ti tudjátok biztos, hol az új otthona, Nekem az utcát sajnos meg nem mondta. Tóalmási alkotók Öt éve már elment, de nem írt egy sort sem, Eljön néha hozzám, s tikokat mond el. Megkér mindig arra, hogy legyek jó gyermek, Ne okozzak sírást, hanem csak örömet. Meg is fogadom én, hogy nem leszek bántó, Bár tudom már jól, az élet nem álom. Az oka levelemnek nem egyszerű válasz, Fizetném a küldeményt. Mennyi lesz az ára? E kérdésem után rohan meg az érzés, A pénz az egekben nem túl nagy érték. Akkor most angyalok, mi lesz a bélyegem? Segítséget kérek! Kérhetek? Ezt kérdem. A borítékra hulltak könnyeim szelíden, Hozzám bújt egy angyal, súgta, hogy: Fizetve A szeretet az ára egy mennyei levélnek, Nem kell oda se pénz, se tömérdek bélyeg október 20. Tóalmás látta a Marika néni, hogy felugrott a víz tetejére a hal. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Sárkány Laci bácsinak a szíves vendéglátásért és Sebők Ildinek a gyerekek szállításáért. Igazán tartalmasan és emlékezetesen töltöttük együtt az ősz első napjait. És az ősz még nem ért véget Gulyásné Varga Szilvia és Tóthné Benke Katalin óvó nénik Ozsváth György Ősz a festészetben Mint ahogy tapasztaljuk, az évszakok változása jelentős befolyást gyakorol ránk és a környezetünkre. Itt nem elsősorban az időjárás változásra gondolok, amelynek hatását leghamarabb észleljük, hanem arra a látványra, amely elénk tárul, ha az ablakon kitekintünk vagy kimegyünk a szabadba. Az évszakok közül talán az ősz színpompája a legfeltűnőbb, ezért nem véletlen, hogy a festők számára állandó témát szolgáltatott és szolgáltat ma is, hiszen a festészet alapvető kifejező eszköze a szín. Számos híres magyar festőt megihletett az ősz A felsorolásnak nem sok értelme lenne a képek bemutatása nélkül, ezért akit érdekel, ezen a webcímen egy szép felsorolást talál: vankepemhozza/evszakok/az-oszszinei-2-magyar-festok Ozsváth György két őszi képét az újság hátoldalán láthatják.

8

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek!

Jegyzői tájékoztató. Tisztelt Tápiószecsőiek! Kedves Tápiószecsőiek! 1 2 Jegyzői tájékoztató Tisztelt Tápiószecsőiek! Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzat képviselőtestülete december havi első ülésére december 10-én került sor. Testületünk az alábbi témákkal kapcsolatosan

Részletesebben

Hétvégi Ingatlan Tulajdonosok Hírlevele!

Hétvégi Ingatlan Tulajdonosok Hírlevele! Hétvégi Ingatlan Tulajdonosok Hírlevele! Hasznos információk és tájékoztató. Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2012. évre vonatkozóan az Önkormányzat Képviselő-testülete a kommunális adó mértékét nem módosította

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE. A közösségi együttélés alapvető szabályairól Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (IV.26.) számú önkormányzati RENDELETE A közösségi együttélés alapvető szabályairól 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 21-én (hétfőn) 18,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról

Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012.(X. 19.) önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

A rendelet célja. 1. Az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása. A rendelet hatálya

A rendelet célja. 1. Az üzletek 22.00 óra és 06.00 óra közötti - éjszakai - nyitvatartási rendjének szabályozása. A rendelet hatálya 16/2012. (IX. 20.) önkormányzati rendelete Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 17/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZOLGÁLTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 17/2007.(XI.

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata)

DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA. (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) DIÓSD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA (Jóváhagyta Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testületének... /2016. (II.25.) számú határozata) 2 Diósd Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 255/2008./ VIII.25./ számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 255/2008./ VIII.25./ számú h a t á r o z a t a Kiss László átmeneti segély iránti kérelmének elutasítása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálásáról Nyíregyháza

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2012. (VIII. 30.) rendelete a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásról Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata. a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 246/2013. (IX. 27.) KT. határozata a Közbeszerzési Szabályzat módosításáról Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete tárgybani javaslatot megtárgyalta

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án tartandó ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÜGYRENDI, ETIKAI, KÖZRENDVÉDELMI és NEMZETISÉGI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i ülésére Tárgy: A vendéglátó üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály

Részletesebben

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901

Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Nagyközségi Önkormányzat 8624 Balatonszárszó Hősök tere 1. Telefon: 84/362-501, 362-598, fax: 84/ 362-901 Tisztelt Ingatlantulajdonosok, tisztelt Ügyfeleink! Az előző évekhez hasonlóan ez évben is tájékoztatást

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Összeállította: Lovász Beatrix igazgató Kisújszállás, 2013. március Módosítva: Kisújszállás, 2015. augusztus 24. Hatályos: 2015. szeptember 1. Tartalom Bevezetés... 4 I. Általános rendelkezések... 5 1.

Részletesebben

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

SIÓAGÁRDI KRÓNIKA VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Sióagárd Község Önkormányzata 2014. JANUÁR VIII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM LELKI ÚTRAVALÓ 2. oldal AZ ÖNKORMÁNYZAT TÁJÉKOZTATÁSA 3. oldal FELHÍVÁS - SIÓAGÁRDI ÉRTÉKTÁR 4. oldal MEGHÍVÓ RENDEZVÉNYEKRE 5. oldal KILIÁN

Részletesebben

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA

A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA A PILISVÖRÖSVÁR ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁSA (Pilisvörösvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 99/2007. (V. 31.) Kt. sz. határozatával, a 186/2007.

Részletesebben

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám

Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám Baracsi Szó XXII. évfolyam 9. szám 2014. szeptember Önkormányzati tájékoztató Kedves Olvasó! Az elmúlt négy év során ezen a felületen számoltam be a havi aktualitásokról, történésekről vagy a következő

Részletesebben

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete

Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének. 6/2004. (II.27.) rendelete Balatonfüred Város Önkormányza Képviselő-testületének 6/2004. (II.27.) rendelete a fizető parkolás szabályozásáról és a várakozás igénybevételének rendjéről Balatonfüred Város Képviselő-testülete a közúti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL

HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL HIRDETMÉNY RENDELET-TERVEZET TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE BOCSÁTÁSÁRÓL Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Tiszakürt Község Önkormányzat Képviselő-testülete a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról

Felcsút Községi Önkormányzat. Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete. a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 19/2012. (VI. 20. ) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes magatartásokról Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a Magyarország

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához

Város Polgármestere. Előterjesztés. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 26/2012. (X.26.) Ör. számú rendelet módosításához Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról

Részletesebben

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata

Szakmai program. Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata Izsák Város Gyermekjóléti- és Családsegítő Szolgálata 6 0 7 0 Izsák, Szabadság tér 1. Tel. : 76 / 568 079 Jóváhagyva Izsák Város Képviselő-testületének /2016.(01.26.)számú határozatával. A tartalma I.

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet

31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 31/2005. (VI.17.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet az Őszirózsa Gondozó Szolgálat ellátottjainak személyi és étkezési térítési díjfizetési kötelezettségéről * 1 Budapest Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZENGŐ ÓVODA EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...4 1.1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ALAPJÁUL SZOLGÁLÓ JOGSZABÁLYOK...4 1.2 A SZERVEZETI

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015.

4. napirend ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP. E-szám: 116/2015. ELŐTERJESZTÉS KÍSÉRŐ LAP E-szám: 116/2015. Tárgy: Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat szociális étkeztetés szakmai programjának jóváhagyása Előterjesztő neve: Kiszelné Mohos Katalin polgármester Előadó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 21/2001.(XII.10.) Alap A települési szilárd hulladék gyűjtésére, szállítására,tárolására

Részletesebben

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu

X. évf. 1. sz. 2013. március. www.kiralyhegyes.hu X. évf. 1. sz. 2013. március www.kiralyhegyes.hu Tisztelt Királyhegyesiek! Örömömre szolgál, hogy 2013. év elején községünk önállóságának stabilitásáról számolhatok be Önöknek. Az elmúlt időszakban számtalan

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő J É T Ő L 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E

Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E Hajdúsági Szociális Nonprofit Kft. Balmazújvárosi Humán Szolgáltató Otthon IDŐSEK OTTHONA BALMAZÚJVÁROS H Á Z I R E N D J E 2 E házirend célja: szabályozni az intézményi jogviszonyt, a személyes gondoskodásban

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL

AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT 22/2007. (IX. 5.) SZÁMÚ RENDELETE A KÖZTISZTASÁGI FELADATOK ELLÁTÁSÁRÓL ÉS A KOMMUNÁLIS SZEMÉTSZÁLLÍTÁSRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. június 25. 2 AZ ATKÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. augusztus 29-i ülésére Tárgy: Az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló rendelet megalkotása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző, dr. Uhrin Anna aljegyző, dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Véleményező

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA

APRÓK FALVA ÓVODA SZABÁLYZATA Székhely: 1185 Budapest, Barcika tér 8. OM azonosító: 034652 E-mail cím: ovoda@aprokfalva18.hu Honlap:www.aprokfalva.hu APRÓK FALVA ÓVODA SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: Határozatlan időre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület 2015. május 28-i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Tel: 87/581-230 polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/ 367- /2015. Előkészítő: dr. Tósoki Csilla ELŐTERJESZTÉS a Képviselő

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T

S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T K A S T É L Y Ó V O D A S Z E R V E Z E T I É S MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T Tartalomjegyzék I. Bevezető rendelkezések... 4 II. Az intézmény általános jellemzői... 5 III. Az SZMSZ hatálya... 6 IV. Az intézmény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

ÚNYI ÚJSÁG. Testületi Tallózó

ÚNYI ÚJSÁG. Testületi Tallózó Únyi Újság Mottó: "Egymásért, rólunk" "A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett, amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 127/2014. (IX. 15.) számú h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére 65/2016. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 24-i ülésére Jegyzői törvényességi észrevétel: nincs Tárgy: A Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Vackor Óvoda 9061.Vámosszabadi Szabadi út 53. OM:030410 SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Vida Eszter óvodavezető 2015. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések...1.o Az Óvoda alapadatai 2.o

Részletesebben

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA NYERGESÚJFALUI NAPSUGÁR ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette: Érvényes: Rábl Krisztina 2015. szeptember 01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1.Az alaptevékenységre vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Falukarácsony. Újévi koncert

Falukarácsony. Újévi koncert Ikladi Hírek XX. évfolyam 12. szám www.iklad.hu Önkormányzati Híradó ingyenes 2013. december Falukarácsony Hagyományos falukarácsonyi ünnepségünket december 20-án, pénteken, 18 órai kezdettel tartjuk az

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

K Á R Á S Z I független havilap ÖNKORMÁNYZAT HÍREK

K Á R Á S Z I független havilap ÖNKORMÁNYZAT HÍREK 2015. október 1. K Á R Á S Z I független havilap XVIII. évfolyam 10. szám ÖNKORMÁNYZAT HÍREK A testület szeptember 22-én tartotta soron következő ülését. Egyhangú döntéssel lett elfogadva az önkormányzat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 10-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/ 521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére

14. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére 14. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: A közösségi együttélés alapvető szabályairól és megszegésük

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1997. december 18-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Közalapítvány létrehozásának kezdeményezése - Pap János polgármester javaslatként

Részletesebben

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu

községünk főterén munkálatai. www.kiralyhegyes.hu VI. évf. 4. sz. 2009. szeptember www.kiralyhegyes.hu Lassan befejeződéshez közeledik az idei önkormányzati járda-felújítási program, amely községünkben közel húsz kritikus járda szakasz újra betonozását

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda

Iktatószám: 01/43747/2012. Szabálysértési tényállások felülvizsgálata. Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási Iroda Előterjesztő: Dr. Botka László polgármester Iktatószám: 01/43747/2012. Tárgy: Szabálysértési tényállások felülvizsgálata Készítette: Szeged Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Általános Igazgatási

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8176-6/2015. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 620/2015. (V. 26.) számú HATÁROZATA A Nemzeti

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ

KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ Iktatószám: KARÁCSONY SÁNDOR KÖZÖSSÉGI HÁZ INTÉZMÉNYVEZETŐ 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 464 299 E-mail: muvhazfoldes@gmail.com 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Karácsony Sándor

Részletesebben

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804

Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZMŰVELŐDÉSI, IFJÚSÁGI, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66)

Részletesebben

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA

IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Izsák Város Önkormányzata IZSÁK VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA 2015. szeptember 15. Izsák 1. Bevezetés 1. Jogszabályi háttér Magyarország Alaptörvénye szerint vállaljuk, hogy örökségünket, egyedülálló

Részletesebben

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821

KINCSEM ÓVODA OM AZONOSÍTÓ: 032821 KINCSEM ÓVODA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM AZONOSÍTÓ: 032821 Készítette: Szőke Zsófia óvodavezető 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1 I. Általános szabályozási felhatalmazás 3. II. Az intézmény általános

Részletesebben

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám

2011. március. XVII. évfolyam 3. szám 2011. március XVII. évfolyam 3. szám www.tortel.hu Polgári védelmi felkészítés és gyakorlat Törtelen 2011. március 3-án a Pest Megyei Polgári Védelmi Szövetség támogatásával, és a Cegléd székhelyû Polgári

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Gödöllő Város Polgármestere E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2009. március 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

Új játszótér épült községünkben

Új játszótér épült községünkben V. évf. 4. sz. 2008. október www.kiralyhegyes.hu Új játszótér épült községünkben A játszótérnek annak a helynek kell lennie, ahol a gyerekek felszabadultan és lehetőség szerint korlátozás nélkül játszhatnak,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról.

(1) Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata gondoskodik a helyi viszonyoknak és előírásoknak megfelelő köztemető fenntartásáról. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013.(XII.19.) rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről* Egységes szerkezetben Hatályos: 2014. január 1. napjától Sárrétudvari

Részletesebben

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló... /2011. (. ) Ör. számú rendelet megalkotásához. (Első olvasat)

Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló... /2011. (. ) Ör. számú rendelet megalkotásához. (Első olvasat) Előterjesztés a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló.. /2011. (. ) Ör. számú rendelet megalkotásához (Első olvasat) Tisztelt Bizottságok! Az elmúlt évek folyamán mind írásban, mint szóban rendszeresen

Részletesebben

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31.

ESZTERLÁNC ÓVODA. 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV. Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. ESZTERLÁNC ÓVODA 5071 Besenyszög, Vasvári Pál út 4. OM:201096 ÉVES MUNKATERV Érvényes: 2012.09.01 2013.08.31. Készítette: Balog Tiborné Intézményvezető 1 A jó pedagógus megőrzi a múltat, feltárja a jelent

Részletesebben

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről

Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről Dr. Szilágyi Tivadar Az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről tansegédlet 2016. május 05. 1 I. Fejezet: SZAKMAI ISMEREK Az Alaptörvényben meghatározottak szerint a közrend és a

Részletesebben

/egységes szerkezetben a 35/2012. (XII.20.) és 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelettel/

/egységes szerkezetben a 35/2012. (XII.20.) és 23/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelettel/ 1 Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2012. (VII.26.) önkormányzati rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról /egységes szerkezetben a 35/2012. (XII.20.) és

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 22-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (XII. 22.) határozata:

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-496/2016. számú ügyben Előadó: dr. Kiss Bernadett dr. Tóth Lívia dr. Borza Beáta dr. Csikós Tímea Az eljárás megindulása A Nemzeti Emberi Jogi Intézmények

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2013. augusztus 27-én tartott üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő: Antal

Részletesebben

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület Ács, Ácsteszér, Aka, Almásfüzitő, Ászár, Bábolna, Bakonybánk, Bakonysárkány, Bakonyszombathely, Bana, Bársonyos, Császár, Csatka, Csém, Csép, Ete, Kerékteleki, Kisbér, Kisigmánd, Mocsa, Nagyigmánd, Réde,

Részletesebben

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Kékvirág Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1107 Budapest, Kékvirág u. 5. 2010 Készítette: Béres Péterné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. Szervezet

Részletesebben

Esemény Időpont Helyszín

Esemény Időpont Helyszín 2015. február 20. 2015/4. szám (8. hét) 2335 Taksony, Fő út 85. Tel.: 24/520-777, Fax: 24/520-770, e-mail: onkormanyzat@taksony.hu, www.taksony.hu Ügyfélfogadás: H: 8.00-18.00, Sze: 8.00-16.00, P: 8.00-12.00

Részletesebben