J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/ Szám: 1-4/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: március 31-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Aller Imre polgármester Balázs Péter képviselő Horváth István képviselő Kiss Miklósné képviselő Rasztovich András képviselő Szalánczy Zsolt képviselő Tuba Csilla képviselő Némethné Hajzer Marietta jegyző a csatolt jelenléti ív szerint Meghívottak: Rendőrkapitányság Csorna: Katona László r. alezredes, rendészeti osztályvezető, Eőry Jenő főhadnagy, Kovács Szabolcs KMB, Polgárőr egyesület: Csányi Gábor elnök, Tűzoltó egyesület: Bojnár Zsolt parancsnok, Tőzegtavak Horgászegyesület: Varga Ferenc elnök, Sportegyesület: Tóth Ferenc elnök, Kézilabda szakosztály: Göncz Marietta, Horváth Petra. Lakosság részéről: Fekete Attila Kóny, Rákóczi u 62. sz. alatti lakos Aller Imre polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő képviselőből 7 fő jelen van. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. A Képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 26/2015.(III.31.) HATÁROZATA z alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el: N A P I R E N D 1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről, és a Polgárőr egyesület tevékenységéről. Előadó: Rendőrkapitányság képviselője, Polgárőr egyesület képviselője

2 2. Tájékoztató az egyesületek tevékenységéről. Előadó: Egyesületek képviselői 3. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről. Előadó: Aller Imre polgármester 4. Javaslat az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Aller Imre polgármester 5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Aller Imre polgármester 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek. Előadó: Aller Imre polgármester 7. Kérdések, interpellációk. Zárt ülés: 8. Szociális ügyek megtárgyalása Előadó: Némethné Hajzer Marietta jegyző Napirendek tárgyalása 1. Tájékoztató a közrend és közbiztonság helyzetéről, és a Polgárőr egyesület tevékenységéről Előadó: Katona László r. alezredes, Csányi Gábor a polgárőr egyesület elnöke /Előterjesztés írásban mellékelve./ Aller Imre átadja a szót Katona László r. alezredesnek, írásbeli előterjesztés szóbeli kiegészítésére. Katona László köszönti a jelenlévőket, kiegészítésképpen elmondja, hogy az előző évhez képest a bűncselekmények száma emelkedett, viszont az elmúlt 5 év átlagának megfelel. Nem csak bűnügyi jellegű tevékenységet végeztek, a körzetünkben is megjelentek a migránsok. A vonatokon megnövekedett az elfogások száma, ez újfajta feladat ellátást követel. Az elkerülő út építése során megemelkedett a balesetek száma, szerencsére a inkább a sérülés nélküliek, a halálos kimenetelű balesetek száma 5-ről 2-re csökkent. Kóny nagysága, gazdagsága és megközelíthetősége miatt ideális a bűnözők szemében, ezért kiemelkedő a bűncselekmények száma. Az elmúlt évben a településen felszerelt kamerák visszatartó erejében bízunk, az elfogásoknál is hasznát vesszük a kamerák által készített felvételeknek, ezáltal a felderítettségi százalék is emelkedni fog. A mai napi akció is reméljük ezt fogja bizonyítani. Az idősekkel kapcsolatos csalások egyre jobban elterjedtek. Kérjük, hogy a családsegítő szolgálat és a nyugdíjas klub is hívja fel az idősek figyelmét, tájékoztassuk őket a csalók trükkjeiről, a csalások elterjedéséről. Megköszöni a Képviselő-testületnek a körzeti megbízott munkájának üzemanyaggal való támogatását. Sok pozitív visszajelzést kapnak az új körzeti megbízott munkájáról. Eőry Jenő javasolja, hogy az időskorúakkal egy időpontot kellene egyeztetni, amely során tájékoztatót lehetne tartani az idősekre leselkedő veszélyekről. Véleménye szerint mindenkit tájékoztatni kell a körzeti megbízott telefonszámáról. 2

3 Hozzászólások: Balázs Péter felhívja a figyelmet, hogy a beszámolóban a bűncselekményeknél nem egyeznek a számok. Katona László tájékoztatja, hogy minden egyes eset nem került feltüntetésre. Horváth István megjegyzi, hogy a kábítószerrel való visszaélés 2-ről 0-ra csökkent. Jelen van a településen, érdemes lenne az esti órákban körülnézni néhány helyen. Eőry Jenő javasolja, a polgárőröknek és a körzeti megbízottnak jelezni a gyanúsnak vélt csoportosulásokat, várakozásokat. Katona László elmondja, hogy nem az a rendőrségnek a célja, hogy a fogyasztókat fogja el, hanem inkább a terjesztőkre koncentrál. Minél feljebb kívánunk jutni a piramison, és ehhez sajnos sok idő kell. Viszont az állampolgári jelzések nagyon fontosak. Szalánczy Zsolt megjegyzi, hogy a kamera rendszer bővíthető. Kéri a rendőrség támogatását, hogy amennyiben a bővítésre pályázati lehetőség lenne, támogassa a rendszer bővítését. Aller Imre elmondja, hogy a KMB iroda felújítása az elmúlt évi beszámoló során merült fel, amely meg is valósult. A rendőrség biztosította a munkaerőt, az önkormányzat pedig az anyagokat. A továbbiakban az épület környékének rendbetételével folytatódik az együttműködés. A továbbiakban elmondja, hogy a 19 megyés program szerint minden településen legalább 1 órában jelen legyen egy rendőr, településünket hátrányosan érinti, mivel a körzeti megbízottunk több településen is teljesít szolgálatot. Sajnos inkább a délelőtti órákban történik igazoltatás, aminek véleménye szerint nincs visszatartó ereje. Szeretnénk, ha több időt töltene településünkön a körzeti megbízott rendőrünk és az üzemanyag támogatást is itt használná fel. Az új körzeti megbízott Kovács Szabolcs munkáját a településen lakók elismerik. Az idősek tájékoztatásában részt veszünk, a szórólapokat, figyelem felhívó plakátokat, eljuttatjuk az érintettekhez. A kamera rendszer úgy épült ki, hogy csatlakoztatható az év végére a rendőrségen kiépítésre kerülő informatikai rendszerhez is, melyhez szeretnénk csatlakozni, hogy a körzeti megbízott lássa a kamerák felvételeit. Az iskolások már nem közlekednek a forgalmas úton, mivel megépült az új étkező, a felsősöket pedig pedagógus kíséri. Az Új Élet utcai beruházás keretében a Soproni utcai vasúti átjáróban gyalogos átjáró épült. A járdát a Kölcsey utcáig az önkormányzat építi meg, ezáltal a közlekedés biztonságosabbá válik. Katona László elmondja, hogy a körzeti megbízottat igyekeznek minél többet a településen tartani. Nem csak a délelőtti órákban, naponta két alkalommal jelen vagyunk a településen. Viszont jó hír, hogy a körzeti megbízott július 1-től már csak Kónyhoz tartozik. Nem az a cél, hogy büntessünk, de fontos a figyelem felhívás, a biztonsági öv használata pedig nagyon fontos. Tapasztalunk előrelépést. A továbbiakban megköszöni a KMB iroda felújításához nyújtott önkormányzati segítséget, az épület most már méltóan illeszkedik a környezetéhez. Eőry Jenő felhívja a figyelmet, hogy a vasút környékén is szükség lenne egy kamerára. Aller Imre elmondja, hogy a képviselő-testület döntése első körben 6 db kamera kiépítéséről szólt, melyet saját erőből építtetett meg az önkormányzat, melyhez sok segítséget nyújtott a 3

4 Pannon-Víz Zrt., helyet biztosítva a telephelyén, valamint a víztorony tetején. 1-1 kamerával való bővítés megoldható, és szívesen fogadunk további javaslatokat, észrevételeket ig a vasút is átépítésre kerül, zajvédő fallal és aluljáróval, amely a következő problémát fogja jelenteni. Eőry Jenő a polgárőrség segítőkész munkáját megköszöni, bízik benne, hogy a jó kapcsolat továbbra is megmarad. Aller Imre a polgárőrség vezetőjének átadja a szót. Csányi Gábor elmondja, hogy a polgárőr egyesület önszerveződésű szervezet, mindenféle juttatás nélkül látja el feladatát órát voltak az elmúlt év során szolgálatban. A rendőrséggel és az önkormányzattal együttműködési megállapodásuk van. Köszöni az önkormányzat által nyújtott támogatást. Évek óta tájékoztatást adnak az időseknek, a nyugdíjas klub rendezvényein, valamint az idősek napközi otthonában, hogy ne higgyenek a telefonon segélyt ajánlóknak, a faárusoknak. Naptárt készíttettek, amelyen megtalálható a polgárőrség telefonszáma. Heti szinten 3 szolgálatot lát el az egyesület, sajnos csökkent a tagság létszáma. Viszont nem csak akkor figyelünk, ha szolgálatban vagyunk. Mindenki a saját szabadidejét áldozza fel. A rendezvényeket biztosítjuk és tevékenyen részt veszünk a település kiemelt rendezvényein. Bízunk benne, hogy a létszámot tudjuk emelni, ebben a képviselő-testület segítségét is kérjük. Sajnos a 13 éves szolgálati járművel sok a probléma, az elmúlt évben pályázatot nyújtottunk be egy újra, reméljük ebben az évben sikerül nyerni is. Köszöni az önkormányzat által az egyesületnek nyújtott támogatást. A továbbiakban elmondja, hogy az OPSZ egy programot indított, mely keretében azokon a településeken ahol polgárőrség működik, fa ültetést támogat. Kéri, hogy az önkormányzat jelöljön ki egy területet, ahova a felajánlott fákat elültethetik. Tuba Csilla óvodavezetőként köszöni a Körzeti megbízott és a Polgárőr egyesület segítségét, az óvodai rendezvényeken. Balázs Péter javasolja, hogy a község készítsen egy Bűnmegelőzési koncepciót, amely segítségével újabb pályázati lehetőségeket lehetne kihasználni. Aller Imre megköszöni a polgárőröknek a munka mellett, szabadidejük feláldozásával végzett munkát. Az egyesület nagyban segíti a rendőrség munkáját is. Külön kiemeli a temető biztosítását a szertartások ideje alatt, valamint a mindenszenteki járőrszolgálatot, véleménye szerint az együttműködés korrekt. A rendezvények biztosítása is nagy segítséget jelent. A fa ültetéssel kapcsolatban egyeztetni fogunk a későbbiekben. A Bűnmegelőzési koncepció elkészítésének utána kell nézni. Megköszöni Csányi Gábor, és rajta keresztül a polgárőrök munkáját. Aller Imre az alábbi határozati javaslatokat terjeszti elő: Csornai Rendőrkapitányság Kóny község közbiztonságának évi helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 4

5 kónyi Polgárőr Egyesület évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 27/2015.(III.31.) HATÁROZATA Csornai Rendőrkapitányság Kóny község közbiztonságának évi helyzetéről és a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 28/2015.(III.31.) HATÁROZATA kónyi Polgárőr Egyesület évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Tájékoztató az egyesületek tevékenységéről Előadó: Egyesületek képviselői /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre köszönti az egyesületek képviselőit, és átadja a szót a Kézilabda szakosztályt képviselő Göncz Mariettának és Horváth Petrának. Göncz Marietta tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az írásos beszámolóban a évi bajnokság adatairól tudtak tájékoztatást adni. Sajnos a évi bajnokságban nem tudtak indulni, mivel négy jelentős játékosuk távozott a csapatból. Az elmúlt időszakban sok fiatalt toboroztak, jelenleg fő az edzéseken résztvevők száma. A csapatban jelenleg 1 fő győri és 1 fő farádi játékos van, a többiek kónyiak. Véleményük szerint a kézilabdának van 5

6 jövője Kónyban, igyekeznek teljesíteni a jövőben. Köszönik az önkormányzat támogatását, pénzbelit, és az autóbuszt. Aller Imre sajnálja, hogy a bajnokságban nem tudott a csapat indulni, de örül annak, hogy nem esett szét a csapat, sőt biztató, hogy sok fiatalt tudtak toborozni. A 2014 évi támogatás eszközökre lett felhasználva. Bízik benne, hogy lesz a csapatnak jövője. A Kézilabda szakosztály beszámolóját megköszöni, és átadja a szót a Labdarúgó szakosztály képviselőjének Tóth Ferencnek. Tóth Ferenc az írásos beszámolót azzal szeretné kiegészíteni, hogy a bajnokságban sajnos változó az eredményesség. Az ifiben van probléma, mert Csornának túl nagy az elszívó ereje, a fiatalok inkább oda mennek játszani, ezáltal alig lehet a csapatot összeállítani, nincsenek játékosok. Megköszöni az önkormányzat támogatását, és a csapat szállításához minden idegenben játszott meccs alkalmából rendelkezésre bocsátott buszt. Aller Imre megjegyzi, hogy mindenki szeretné, ha a csapat jobb eredményt érne el, de az elvándorlás megállítását az önkormányzati támogatásból nem lehet finanszírozni, szponzor pedig nincs. Csorna kiüríti a falusi csapatokat, mert a járás területéről minden fiatalt magához vonz. Hozzánk pedig ráadásul túl közel is van. Nem csak nálunk okoz problémát az ifik összetartása. Szalánczy Zsolt véleménye szerint vonzóvá kellene tenni a fiatalok számára a focit. A kisebbeknél kellene elkezdeni az edzéseket. Van jó pálya, világítás. Tóth Ferenc elmondja, hogy az iskolából ígéretet kaptak, hogy a fiatalokat biztatják a focizásra. Aller Imre elmondja, hogy a KLIK felállása óta nincs beleszólási lehetőségünk a gyerekek sportolásába. A buszt minden esetben rendelkezésre bocsátjuk, amikor az iskola kéri, a legtöbb esetben sport célú rendezvényekre utaznak a gyerekek. Bízunk benne, hogy a tornatanár ebbe az irányba tudja terelni a gyerekek érdeklődését. Az ovi-focit is támogatjuk. Tóth Ferenc megjegyzi, hogy ugyanazok a fiatalok vesznek részt a táncban és a sportban, egy csoport van csak aki mozog. Aller Imre megköszöni a Labdarúgó szakosztály beszámolóját és átadja a szót a Horgász egyesület képviselőjének, Varga Ferencnek. Varga Ferenc elmondja, hogy 1994-ben alakult egyesületünk 50 horgásszal, vizünk akkor még nem volt. Vízterületet és halászati jogot szereztünk az önkormányzat segítségével. A felnőtt horgászok 70 %-a korosodik, viszont sok a fiatal és lelkes horgász. Kiss Tibor emlékére minden évben horgász versenyt rendezünk, parti-, csónakos- és gyerek-horgász kategóriában. A horgász egyesület tagjai társadalmi munkában javítják a tóhoz vezető mezőgazdasági utakat, évente ,-Ft körüli összeget költenek a karbantartásukra. Az elöregedett fákat kivágatták, széppé tették a tó környezetét. A Szociális Alapszolgáltatási Központtal is jó kapcsolatot ápolnak, a táborozó gyerekeket szívesen látják és kalauzolják a tó körül. Az elmúlt 8-9 évben támfalat építettek a tó partjának megerősítésére, mivel a gyerekek nagy része azon a részen horgászik. A jövőben pedig az északi partot kellene ugyanígy megerősíteni. Megköszöni az Önkormányzat támogatását az egyesület részére. Szalánczy Zsolt megkérdezi, hogy a hódok okoznak-e problémát? Varga Ferenc tájékoztatja, hogy a halakat nem bántják és a Tőzeg-tónál még nem okoztak gondot. 6

7 Aller Imre megköszöni az egyesület vezetőjének és tagjainak, hogy a táborozó gyerekek szórakozásához hozzájárultak. A halászati jogot 2000 évben sikerült megszerezni, a vízfelületnek Kóny Község Önkormányzata a tulajdonosa. Az előírásoknak mindig eleget tesz az egyesület, igyekszünk segíteni mindenben, de sajnos a terület fokozottan védett, és vigyázni kell mindennemű beavatkozással. Köszöni az utak rendbetételét. Kialakult egy úthasználat, amely nem fedi a földhivatali nyilvántartás szerinti út nyomvonalát. A Nemzeti Park, ha elrendeli a rét visszaállítását, akkor vissza kell adni az útnak használt területet. Őszre megpróbálunk egyezségre jutni a part megerősítése tárgyában. A Nemzeti Parkkal is igyekszünk az úttal kapcsolatban egyeztetni. Megköszöni a Horgász egyesület beszámolóját, és átadja a szót az Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselőjének Bojnár Zsoltnak. Bojnár Zsolt elmondja, hogy az írásbeli beszámolót Horváth Imre parancsnok úr készítette, de munkája miatt nem tudott jelen lenni a Képviselő-testületi ülésen, helyette ő képviseli az egyesületet. Önkéntes alapon működik egyesületük, igyekeznek a feladatokat ellátni. Az elmúlt évben iskolás csapatot szerveztek, akiket versenyre is felkészítettek. Sok év létszámcsökkenése után próbálnak tagokat toborozni, a létszámot növelni. Az önkormányzat által nyújtott támogatásból egységes ruházatot vásároltak, a versenyre való felkészülésre költöttek. Megköszöni az önkormányzat támogatását. Horváth István képviselő az egyesület elnöke elmondja, hogy ebben az évben megkezdik a szertár felújítását, több lépcsőben kívánják megoldani. Együttműködési megállapodást készítenek elő a Katasztrófavédelemmel, melyről a közelmúltban megtartott közgyűlésen döntött a tagság. Aller Imre az elmúlt évben szerencsére rendkívüli esemény nem történt, bízunk benne, hogy 2015 évben sem kell beavatkozniuk a Tűzoltó egyesület tagjainak, viszont ha szükség lesz rájuk, hívjuk őket, mint az régebben többször is előfordult. A rendezvények biztosításában tevékenyen részt vesznek, munkájukat megköszöni. Aller Imre megköszöni az egyesületek munkáját, beszámolóját. További jó munkát kíván. Az alábbi határozati javaslatokat terjeszti a képviselő-testület elé: kónyi Sportegyesület Kézilabda szakosztályának évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. kónyi Sportegyesület Labdarúgó szakosztályának évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. kónyi Tőzeg-tavak Horgászegyesület évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 7

8 kónyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 29/2015.(III.31.) HATÁROZATA kónyi Sportegyesület Kézilabda szakosztályának évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 30/2015.(III.31.) HATÁROZATA kónyi Sportegyesület Labdarúgó szakosztályának évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 31/2015.(III.31.) HATÁROZATA kónyi Tőzeg-tavak Horgászegyesület évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 8

9 32/2015.(III.31.) HATÁROZATA kónyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület évi munkájáról szóló tájékoztatóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Az egyesületek képviselői távoznak az ülésről. 3. Tájékoztató az előző időszak óta eltelt eseményekről Előadó: Aller Imre polgármester Némethné Hajzer Marietta tájékoztatja a képviselőket, hogy az előző képviselő-testületi ülésen Tuba Csilla képviselő lakossági panaszt tolmácsolt, a zenés autók zajhatásával kapcsolatban. Egyeztettünk a Kormányhivatallal, valamint a Csornai Járási Hivatallal, állásfoglalásukat kértük, amennyiben ez megérkezik, előterjesszük a rendelet tervezetet. Aller Imre egyet ért a jegyző asszony tájékoztatásával, úgy gondolja, hogy a korrekt rendeletalkotáshoz körül kell járni a problémát, alaposan elő kell készíteni. A továbbiakban elmondja, hogy az IKSZT-ben új kulturális közmunkás kezdte meg tevékenységét, napi 8 órában. Barbacs település is pályázott erre a lehetőségre, de helyi jelölt nem volt a munkakörre, ezért szintén kónyi fiatal fogja ellátni Barbacson a feladatot. A Múlttal a jövőért program zajlik, helyi termék előállító képzésre került sor a Faluházban. A majálison helyi termék kiállítás és vásár valósul meg, öt pavilonban, figyelem felkeltőnek érkeznek. Egész napos kiállítást és vásárt tervezünk, délelőtt egy órás előadás, valamint a kónyi-bika legendájáról a délután folyamán egy előadásra kerül sor. Március 15-i ünnepély lezajlott, sajnos elég kevés volt az érdeklődő. Méltó módon emlékeztünk március 15-re, az iskolások nagyon színvonalas műsort adtak. A templom felújításával kapcsolatban Ferling György plébános úr, Balázs Péter képviselő úr és Pápai Enikő tervező asszony kerestek meg. Tájékoztattam őket, hogy 2013-ban a csapadékvíz elvezetésének kiépítését vállalta önkormányzatunk. Sajnos ismét nem terveket kaptunk, hanem egy árazott ajánlatot, amely novemberi költségvetés, ezzel nem tudunk mit kezdeni, ezért továbbra is terveket kérünk. Csapadékvíz elvezetést vállaltunk nem térkövezést és egyéb munkálatokat. Abban, hogy még nem készült el az önkormányzatnak mulasztása nincs. Évek óta nem kapunk terveket, amelyek alapján árajánlatot kérhetnénk valamely kivitelezőtől, és a munkát elvégeztethetnénk. Az M85. autóút építésével kapcsolatban még mindig nem kaptunk választ döntéseinkre ban újították fel a (8502 sz.) Soproni utcát. A lakosok aláírás gyűjtést szerveztek az út állapotára hivatkozva felújítást kértek, levelüket a Magyar Közút Nonprofit Zrt. felé megküldtük. Válasz a mai napig nem érkezett ban egyértelmű volt, hogy a tulajdonviszonyokat az építés előtt rendezni kell. Ma megkezdődött a műszaki átadás-átvételi eljárás. A KKK. megkezdte a Soproni utcában a víz elvezetést, padkázás és kátyúzást, tehát felújításról szó sincs. Úgy tűnik minden marad a régiben, a Soproni utca nem kerül felújításra, az Új Élet utca önkormányzati tulajdonban marad. Több milliós beruházás zajlott rajta, amihez az önkormányzatnak semmi köze nem volt, így a vagyon kérdése nem kezelhető. Egy községi önkormányzat állami közutat nem tud 9

10 üzemeltetni, Győr városán kívül talán egyik önkormányzat sem tudja ellátni ezt a feladatot. Reálisan gondolkodva amit UNIO-s forrásból építenek arra 5 éves fenntartási kötelezettség van, nem ruházható át addig a tulajdoni jog. Mindez azért, hogy ne kelljen felújítani a Soproni utcát. Arról is végleges a döntés, hogy a két körforgalmi csomópont nem lesz kivilágítva. Nem lett volna kötelessége az önkormányzatnak vállalni az egyik csomópont áramdíját, de megtettük. Mindezek után mégsem épül meg. Minden önkormányzati döntés továbbításra került, aggályainkat megfogalmaztuk. A kivitelezőt sürgeti az átadás időpontja, viszont addig nem tudnak tovább lépni, amíg a Soproni utcáról nem kerül át az Új Élet utcára a forgalom. Az eljárás megindult a folytatás pedig érdekes lesz. Se egyeztetést, se tárgyalást nem kezdeményeztek. Az eljárás megindításán az illetékesek nem vettek részt. Úgy gondolja, ha átvenné az önkormányzat a Soproni utca kezelését ebben az állapotban, a lakosok feljelenthetnének bennünket hűtlen kezelésért. Úgy tűnik marad a KKK tulajdonában, és ebben az állapotban. Nyílt dolog volt, mindenki tudta, hogy az átvétele csak felújítva lehetséges. Küzdeni fogunk továbbra is a felújításért. 70 buszjárat megy át a településen óta minden egyeztetésen részt vett, úgy gondolja ragaszkodni kell a 2010-es építési engedélyben foglaltakhoz. Fekete Attila véleménye szerint polgári engedetlenséggel kellene hátráltatni az átadást. Aller Imre megjegyzi, hogy nem az a cél, hogy akadályozzuk a beruházást. Mindent megtettünk eddig is, hogy megvalósuljon, az érdekeinket próbáljuk megvédeni. Gyorsforgalmi csomóponttal rendelkezünk, gyalogos átjáró került kiépítésre a Soproni utcai vasútátjáróban. Az a település, amelyiknek nincsen autópálya kapcsolata az hátrányba kerül. Viszont a KKK nagyon jól tudta, hogy a 2010 évi engedélyes tervek szerint a Soproni utcát fel kell újítani. Az elmúlt négy év alatt lassanként elvégezhették volna ezt a munkát. Amennyiben testületi döntésre lesz szükség a témában, rendkívüli ülést fog összehívni. Tuba Csilla úgy gondolja, hogy a Soproni utca Közút Kezelő tulajdonában maradó vasút és Rákóczi utca közötti szakasza is felújításra szorul. Aller Imre elmondja, hogy a kivitelező az Új Élet utca építése folyamán az önkormányzat kezelésében lévő környező utcákat mindenféle egyezetés nélkül kezdte szállító útként használni. Nem az építési területen hordták az anyagot 50 tonnás járművekkel, hanem az önkormányzati utakon. Ha engedélyt kértek volna, útvonal állapot felmérést kellett volna végezni a munkálatok megkezdése elején és végén. Ennek a felmérésnek eredményeként kell a károkat elhárítani. Mivel ez ebben az esetben nem történt meg, jeleztük a problémát és a kivitelezővel egy közös bejárás után egyeztettünk, ki kell javítaniuk az okozott károkat. 4. Javaslat az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Aller Imre polgármester /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre elmondja, hogy március 5-én hatályba lépett Országos Tűzvédelmi Rendelet értelmében az élet és értékvédelem jegyében a belterületi ingatlanok használata során keletkezett kerti hulladék és avar szabadtéri égetése csak az adott település önkormányzati rendeletében kijelölt időszakban és módon lehet. Eddig azért nem volt rendeletünk, mert nem volt szükség a szabályozásra, az égetés komoly problémát nem okozott. Most szükségessé vált a helyi szabályozás, ezért a rendelet tervezet elkészült. Mivel az országos tilalom általában július közepétől augusztusig tart, ezt az időszakot nem kell szabályozni. Javasolja, hogy szombaton ne legyen engedélyezve az égetés, hétköznap pedig két napot jelöljön ki a képviselő-testület. 10

11 Fekete Attila felhívja a figyelmet, hogy ha valaki nem a megengedett időpontban tüzel és feljelentik, a büntetés ,-Ft Aller Imre úgy gondolja, hogy minden ingatlanhoz ki kell küldeni egy tájékoztatást a rendeletben foglaltakról. Horváth István megjegyzi, hogy aki naponta 12 órát dolgozik, az nem tudja hétköznap elégetni a kerti hulladékot. Szalánczy Zsolt javasolja, hogy szombaton 8-12 óráig legyen engedélyezve a tűzgyújtás. Balázs Péter Rábapordány önkormányzatának rendeletét jó példának hozza fel, ahol 8-20 óra között minden nap engedélyezett, kivétel ünnepnap és vasárnap, amikor tilos. A külterületi égetéshez is van nyomtatványuk mellé csatolva. Aller Imre véleménye szerint a kónyi képviselő-testület tud saját rendeletet alkotni. Némethné Hajzer Marietta tájékoztatja a képviselő urat, hogy a külterületi égetést külön kell kezelni, a nyomtatványok náluk is rendelkezésre állnak, de, jelen rendeletnek nem melléklete, mivel azt az Országos Tűzvédelmi Rendelet szabályozza. A hivatalban és a honlapon is elérhetővé teszik, amiről a lakosságot is tájékoztatják. Rasztovich András megjegyzi, hogy két rendeletre talál hivatkozást a tervezetben, viszont nem látja a márciustól életbe lépett törvényt. Némethné Hajzer Marietta tájékoztatja, hogy a rendelet-tervezet bevezetésében a rendelet alkotásra felhatalmazó és a feladatkört megállapító törvényi rendelkezést kell feltüntetni. Az OTSZ egy BM rendelet, magasabb szintű jogszabály, ezért rendelkezését nem lehet beemelni a helyi rendeletbe. Aller Imre hozzáfűzi, hogy a külterületi égetés nem a rendelet témája, más szabályozása van. Jelen rendelet a belterületi égetést szabályozza. Rasztovich András javasolja, a szombati égetés engedélyezését, mivel aki sokáig dolgozik, az hétköznap nem tudja megoldani, szabadságot pedig ezért nehéz lenne kivenni. Fekete Attila véleménye szerint esetleges kérelemre lehetne engedélyezni a tűzgyújtást. Aller Imre véleménye szerint eseti engedélyt csak a közterületen való égetésre lehet adni, amelyre a polgármester jogosult. A szabályszegők ellen nem az önkormányzat fog eljárni, hanem a Katasztrófavédelem. Javasolja a tűzgyújtás engedélyezését kedden óráig, pénteken 8-14 óráig valamint szombaton 8-10 óráig. Szalánczy Zsolt javasolja, két egész nap és szombat fél nap tűzgyújtás engedélyezését, és szeptember 1-én térjünk vissza rá. Aller Imre egyet ért, hogy szeptemberben a képviselő-testület újra tárgyalja a rendeletet a lakossági visszajelzések ismeretében. Rasztovich András megjegyzi, hogy az utcán keletkezett diófalevelet az árokban meggyújtani nem lehet. Valamint a szankciók nem szerepelnek a rendeletben. Némethné Hajzer Marietta tájékoztatja, hogy a felsőbb szintű jogszabály rendelkezik a szankciókról. A rendeletről tájékoztatót fogunk küldeni a lakosoknak. 11

12 Kiss Miklósné megkérdezi, hogy komposztáló edények még igényelhetőek-e? Aller Imre tájékoztatja, hogy a szolgáltatónál még igen, a készlet erejéig. településen a hulladékégetést Kedden óráig, Pénteken 8-14 óráig és szombaton 8-10 óráig engedélyezi. Ünnepnapokon az égetés tilos A Képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással meghozza az alábbi 33/2015.(III.31.) HATÁROZATA településen a hulladékégetést Kedden óráig, Pénteken 8-14 óráig és szombaton 8-10 óráig engedélyezi. Ünnepnapokon az égetés tilos Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2015.(III.31.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉKOK NYÍLTTÉRI ÉGETÉSÉRŐL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ 5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokért fizetendő térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Előadó: Aller Imre polgármester /Előterjesztés írásban mellékelve/ Aller Imre elmondja, hogy a szolgáltató elkészítette díjemelési javaslatát, 2,3-2,9 % közötti mértékben, május 1-től. A közétkeztetésben át kell állni az egészséges életmódra, amely befolyásolja a térítési díjak mértékét. A szolgáltató győri telephelye is ezen az áron működik. Mióta helyben készítik az ételeket, azóta panasz nem érkezett. Javasolja az előterjesztés szerinti díjakat elfogadni. 12

13 Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta: KÓNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2015.(IV.15.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKÉRT FIZETENDŐ TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL /A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!/ 6. Döntést, jóváhagyást igénylő ügyek Előadó: Aller Imre polgármester Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a szociális központ részére 9 személyes kisbusz beszerzésére pályázatot kíván a társulás 15 települése közösen benyújtani. A pályázat benyújtásáról a társulási tanács dönt. A szociális központnak így lenne egy önálló járműve. A sikeres pályázatra nagyobb az esély, ha több települést érint. Viszont a jármű kónyi telephellyel kerülne üzembe helyezésre, többek között a szociális étkeztetést szeretnénk vele leginkább megoldani, ezért a pályázatban elnyerhető 8 millió forint támogatási összeg feletti részt Kóny Község Önkormányzatának kellene kiegyenlíteni. Javasolja a pályázat benyújtásának támogatását, a különbözet költségeinek költségvetésből való kiegyenlítését. z EMVA- vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének 2. célterületére benyújtandó pályázathoz szükséges önerőt átvállalja, amennyiben a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás a pályázatot benyújtja. 34/2015.(III.31.) HATÁROZATA z EMVA- vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésének 2. célterületére benyújtandó pályázathoz szükséges önerőt átvállalja, amennyiben a Szociális és Gyermekjóléti Feladatokat Ellátó Társulás a pályázatot benyújtja. 13

14 Aller Imre elmondja, hogy a rendőrség napja alkalmából többször éltünk a jutalmazás lehetőségével. Körzeti megbízottunk Kovács Szabolcs igaz, hogy nem olyan régóta látja el feladatát településünkön, viszont nagyon jó a kapcsolata az intézményekkel, munkáját kiemelkedően látja el, plusz feladatokat is vállal, javasolja pénzjutalomban részesíteni. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Szabolcs körzeti megbízottat a községért végzett kiemelkedő munkájáért nettó ,-Ft pénzjutalomban részesíti a évi rendőrnapon. 35/2015.(III.31.) HATÁROZATA Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Szabolcs körzeti megbízottat a községért végzett kiemelkedő munkájáért nettó ,-Ft pénzjutalomban részesíti a évi rendőrnapon. Aller Imre tájékoztatja a képviselőket, hogy a szabadságolási terv alapján a márciusra tervezett szabadságából az M85-ös építésével kapcsolatos napi teendők miatt csak 3 napot, március 25-től március 27-ig tudta igénybe venne. Kéri tájékoztatójának elfogadását. Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Aller Imre polgármester szabadságának március 25-től március 27-ig történő igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Némethné Hajzer Marietta jegyző 36/2015.(III.31.) HATÁROZATA Kóny Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Aller Imre polgármester szabadságának március 25- től március 27-ig történő igénybevételéről szóló tájékoztatót elfogadja. Felelős: Némethné Hajzer Marietta jegyző 14

15

16

17

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. április 25-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 29-én,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. július 23-án,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 16 órakor tartott ülésén Vépi Város Polgármesteri

Részletesebben

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. 1 SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2012. március 19-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. november 25-én 17,00 órai kezdettel. tartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. november 25-én 17,00 órai kezdettel. tartott közmeghallgatásáról 28 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 25-én 17,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A képviselő-testületi közmeghallgatás helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés határozatképes, valamennyi képviselő megjelent az ülésen.

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította az ülés határozatképes, valamennyi képviselő megjelent az ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. március 26-án 14 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/100-28/2015. Készült: 2 példányban Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 30-án 17,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Batthyány

Részletesebben

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L

A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L P O L G Á R M E S T E R I B E S Z Á M O L Ó A 2 0 1 5. É V M U N K Á J Á R Ó L Tisztelettel, és szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelt bennünket jelenlétével. 2014 októberében régi-új képviselőtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május hó 29. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. BORSOSGYŐRI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/21-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borsosgyőri Városrész Önkormányzata Testületének 2013. május 7-i ülésén. Jelen vannak:, Tóth József és Varga Zoltánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Szám: 15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. szeptember 30-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendkívüli nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-5/2012/JT. 36-48/2012. sz. határozat 4-7/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. november 13-i ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. november 13-i ülésén. TAPOLCAFŐI VÁROSRÉSZ ÖNKORMÁNYZATA Szám: 1/22-28/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolcafői Városrész Önkormányzata Testületének 2013. november 13-i ülésén. Jelen vannak:, Takácsné Molnár Eszter,

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-33/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án 16,00 órai kezdettel megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. B a r l a h i d a. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év október hó 5. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. B a r l a h i d a. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év október hó 5. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV B a r l a h i d a Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év október hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 27/2015.(X.05.) 28/2015.(X.05.) 29/2015.(X.05.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 11 / 2015. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2015. július 16-án 17,05 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2011. február 1-jén 15 órakor megtartott 2. nyílt üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. NOVEMBER 14-I KÖZMEGHALLGATÁSI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozat: 218/2013. (XI. 14.) BVKt határozat a közmeghallgatási tájékoztató elfogadásáról

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-2/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének 2009.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

:L5:J. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere

:L5:J. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere :L5:J. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a X. Kerület- Kőbányai "WOLF" Polgárőrség OPSZ Gépjármű Felderítő-Speciális

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

2 2. s z á m ú. Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 2. s z á m ú. Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 25-én a Szajol község Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal önkormányzati tanácskozó helyisége Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. július 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. július 15-én megtartott üléséről J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2010. július 15-én megtartott üléséről Jelen vannak: Papszt Lajos elnök Gyurákovics László Somogyvár alpolgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

dr. Józan-Jilling Mihály, a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Szám: IV/B/20-2/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2016. március 8-án (kedden) 8 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE i J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. július 22-én (kedden) megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben