Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja"

Átírás

1 Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diákújságja január A 2014/15 tanév első féléve január 16-án fejeződött be. A tanulók az eltelt időszakban nyújtott teljesítményükről kaptak értesítést. Az osztályok tanulmányi átlagait áttekintve kiemelt figyelmet kapnak az óvodából érkezők és a továbbtanulók csoportjai. Az első osztályosok eredményei azt mutatják, hogy elsajátították a betűvetés megfelelő módját, eligazodnak a számok világában. A két osztály összlétszámának 64%-a kiváló vagy jeles eredménynyel büszkélkedhet. Akadtak olyanok is, akik nehezebben vették az akadályokat, felzárkóztatásra szorulnak. A nyolcadik évfolyam készülve a felvételire a középiskolákba, nem könnyű félévet zártak. A választott szakirány tudatában fontossá vált néhány tantárgy eredménye. A most kapott osztályzatokkal még javíthattak az előző években szerzett érdemjegyeken. Az átlageredményeket tekintve kiemelkedő a magyar nyelv és irodalom - jó, valamivel gyengébb a történelem, idegen nyelv, és matematika - közepes. Négyen végeztek kitűnően, tantárgyi dicséretet kapva. Változatos programok, projektek gazdagították a tanórán kívüli tevékenységet. A diákönkormányzat szervezésében, havi rendszerességgel került megrendezésre az Ötórai tea klubdélután. Különféle teákat készítettünk, kóstolgattunk, egy kis sütemény is került a tányérokra. Az összejövetelek közben megismerkedtünk a teatermesztésével, fajtáival és felhasználásával. Filmet néztünk a tea megfelelő készítésről, élettani hatásáról. Az ízletes ital kortyolgatása közben beszélgetésekre is sor került. A Nyelvek Európai Napja alkalmából szeptember 26-án házi versmondó verseny megrendezésére került sor. Az alsó tagozaton magyar nyelven hallgathattuk meg a jelentkezők előadását. A zsűriben Fenyves Anita tanítónő, Kozma Zoltánné igazgatóhelyettes és nyolcadikos diák önkormányzati megbízottak vettek részt.

2 2. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január A második és harmadik évfolyamból 32 kisdiák szerepelt. A felső tagozatban a tanulók idegen nyelven - angol és német - adták elő a produktumokat. A munkaközösség tagjai Kőrösi Eszter és Pék Szilvia Az őszi szünetben kézműves foglalkozásra hívtuk tanulóinkat szüleikkel együtt. A közös tevékenykedés során ötletes, dekoratív elgondolások valósultak meg. A szülők részvétele is mutatja, hogy van igény és érdeklődés a programjaink iránt. A szülői házzal való szoros kapcsolat kialakítása és ápolása iskolánk pedagógiai programjának fontos része. tanárnők értékelték az elhangzottakat, 27 tanuló mutatta be tudását. Az elmúlt tanévhez hasonlóan, folytatva tantestületünk módszertani kultúrájának bemutatását, októberben Hartné Kiss Valéria kollégánk fogalmazás óráját tekintettük meg a negyedik osztályban. Az önálló ismeretszerzés elsajátítása, a tanulás tanítása alapvető feladat. Valamennyi tantárgy oktatása során ezek a készségek fejlesztésre kerülnek. A látott fogalmazás órán az anyaggyűjtés számos módja került bemutatásra. Az első világháború századik évfordulójáról plakátkészítő verseny meghirdetésével emlékeztünk meg. A legkifejezőbb alkotások jutalmazása az októberi forradalom tiszteletére adott műsor megtartása után került sor. Az iskolai szintű rendezvényt a nyolcadik osztályos tanulók előadása tette emlékezetessé. November hónapban az egészséges hét projekt lebonyolítására került sor.

3 3. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január Tagozatonként és évfolyamonként eltérő témákat dolgoztunk fel. Meghatározó témaként szerepelt a hulladékok szelektív gyűjtése és újrahasznosítása. Meghívott szakértő tartott bemutatóval egybekötött előadást a témában. A projekt az alsó és felső tagozatot megmozgató közös táncprogrammal zárult. Az év utolsó hónapja is bővelkedett programokban. December elsején, az adventi kalendárium ablakának kinyitásával vette kezdetét a karácsonyt váró rendezvénysorozat. Minden nap hozott valami érdekességet diákjainknak, volt édesség, mese hallgatása, közös éneklés és az igazgató bácsi nyíltnapja. A meghallgatás napján minden diák előtt nyitva állt az igazgató irodája egy kis beszélgetésre. Délutánonként szorgos kezek készítették a vásárfiákat, tanulóinkkal közösen dekoráltuk a folyosókat, ablakokat. Az énekkar ünnepi műsorral készült Bilikné Niczinger Éva tanárnő vezetésével. A vásárunkat nagy érdeklődés mellett rendeztük meg. A karácsonyi műsor után került sor az angyalfia kiosztására. Nyolcadikos tanulóink közül részesülnek könyvjutalomba azok, akik kimagasló tanulmányi- vagy sporteredménnyel büszkélkedhetnek és ezzel iskolánk jó híréhez hozzájárultak. Januárban két nap kényszer szünetet tartottunk, a fűtésrendszerünk meghibásodása miatt, diákjaink nagy örömére. Kőrösi Eszter Már több mint tizenhárom éve hagyomány iskolánkban november végén az Egészséges hét megrendezése. Néha hívtuk Egészséghétnek, néha nem volt teljes hét, és volt olyan is, hogy az egyik hét második felében kezdődött Az idén teljes hetet vettünk igénybe. Az előkészítő munkákban a Diákönkormányzatot segítő kollégák, Paulovits Mónika és Jeszenszkyné Szijj Edit, a szakmai vonalon Sauerné Foki Melinda védőnő és Kőnigné Ferencz Zsuzsanna biológia tanár vettek részt. Többszöri megbeszélés után (2014. október 14. és október 20.) elhatároztuk, hogy ebben a tanévben az információáramlást segítendő, kiadványt szerkesztünk, és jelentetünk meg, amely tartalmazza a hét programját, ezen kívül néhány gondolattal segíti a felkészülést diáknak, tanárnak az egészség témakörében, továbbgondolkodásra késztető kérdésekkel, link gyűjteménnyel. A kiadvány elkészült, osztályonként egy egy példányt tudtunk nyomdai minőségben kinyomtattatni. Tartalmazta azokat a feladatokat is, amelyek megoldása az évfolyamok témakörében való elmélyülést segíthette.

4 4. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január Ebben az évben kibővítettük a témaköröket, mivel fontosnak tartottuk és tartjuk a környezetvédelmet, a fenntartható fejlődés szempontjából. Minden évfolyam feladataiba beépítettük ezt (osztálytermi szelektív gyűjtőedények készítése, újrahasznosítható anyagokból tárgyak készítése). Ezért is A harmadiktól a nyolcadik évfolyamig valamennyi osztály részt vett a Környezetszennyezés, szelektív hulladékgyűjtés c. interaktív előadáson, az Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés hívtunk olyan előadót, aki a témában kompetens. A 2012/2013 tanévtől kezdődően a tanítási órák projektmódszer alapján történtek. Vagyis ez a volt harmadik év ebben a formában. Az idei tanévben nemcsak a délelőtti tanórákat, hanem délutáni időkeretet is felhasználtuk néhány program lebonyolításához. Minden tanóra az egészség egy egy területéről szólt, évfolyamonként meghatározott témában: tisztálkodás,öltözködés, helyes táplálkozás, sport, baleset megelőzés, elsősegély, napirend, egészséges táplálkozás, életmód. Minden nap 5 perc reggeli tornával kezdődött, amelyet testnevelő kollégák illetve lelkes diákok vezettek le a három folyosón(tinka Lajos, Bíró Attila, Schóber János, Csizmadia Károlyné). Sportversenyek zajlottak az alsó tagozatban, vegyes életkorú csapatokkal, a mozgás öröméért. (Erdélyiné Marosi Ildikó, Tinka Lajos, Horváth Anikó.) A felsősöknél délutánonként, illetve a sportedzések idejét kihasználva, sportversenyek folytak teremfoci, kézilabda csapatok között. A gyerekek önszerveződése alakította a csapatokat. (Bíró Attila, Schóber János). (IKSZ) előadójának jóvoltából. Ehhez kapcsolódott a Klimano kiállítás, amely Bálint Mariann: Hulladék históriák c. könyvének alapján, mese alakok segítségével mutatja be, hogyan is kell(ene) kezelnünk a hulladékokat. Csatlakoztunk a pontvelem.hu program elemgyűjtési akciójához is, a megfelelő edényben mindenki elhelyezheti már nem használható elemeit. Drog prevenciós foglalkozást az érdi városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) munkatársai tartottak a teljes nyolcadik évfolyamnak. Sauerné Foki Melinda védőnő több osztályban is megfordult, különböző témákban előadásokat, foglalkozásokat, tanórákat vezetett (táplálkozás, elsősegély, balesetmegelőzés).

5 5. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január Megtartottuk idén is városi vetélkedőnket, az Egészséges életmód témakörében. Hét csapat vett részt ezen a kreatív, mindkét agyféltekét megmozgató versenyen (Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Diósdi ÁMK, az érdi iskolák közül: Bolyai Általános Iskola, Érdligeti Általános Iskola, Gárdonyi Általános Iskola és Gimnázium, Teleki Általános Iskola, Batthyány Sportiskolai Általános Iskola.) Csapatunk a negyedik helyet szerezte meg. A lebonyolításban részt vett az Érdi ÁNTSZ is (Pozsgainé Csehi Mária, és Udvardi Piroska) megmozgató tornatermi zumba is a program része volt. Összegezve: eseményekben gazdag hetet tudhatunk magunk mögött újra. Hatását tekintve nem biztos, hogy azonnali eredmény mutatkozik, legalábbis a gyakorlatot, a mindennapokat tekintve. Elméletben már talán emlékezetbe vésődik pl. a helyes táplálkozás mikéntje, de hogy ez gyakorlatban is működjön, ahhoz az ismeret nem elég. Hogy évről évre beépült tudatukba, hogy november, akkor egészséges hét jön, az biztos. A hét lebonyolítása mindannyiunk érdeme, hiszen az osztályfőnökök, a tanítók a maguk feladatában igyekeztek helyt állni, a gyerekekkel együtt. Az anyagi fedezetet a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán elnyert összeg ( Ft) biztosította, amelyre pályázott nevünkben Paulovits Monika. Támogatóink voltak még: Természetház Az utolsó napon, hagyományokhoz híven, a felsős osztályok produktumai is formát nyertek, és az alsósok osztálytermei is, amelyek tükrözték a heti munkát. Ekkor értékeltek a DÖK megbízottak, a védőnő és a DÖK segítő vezetésével. Az idén nem épült vetélkedő az utolsó napi produktumkészítésre felsőben, hiszen a délelőtti órákban közös, az egész iskolai közösséget Fogászat, Dr Steinberger (bio-nektár), Dr Lenkei Egészségkultúra web áruház, ZUMBA bázis, Italos Karton Környezetvédelmi Szolgáltató Egyesülés (IKSZ), ALEXANDRA Könyváruház, Érdi városi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF), Érdi ÁNTSZ, pontvelem.hu szelektív gyűjtés okos program, DÖK. Kőnigné Ferencz Zsuzsanna

6 6. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január Nagy erőkkel kezdtünk hozzá október végén (őszi szünet ideje alatt) a projekt megszervezéséhez. Az idei tanévben is a munkák összeírásával, ötleteléssel, anyagok adventi forgataghoz kapcsolódtunk ezen a napon. Volt itt vásárfia készítése, saját részre ajándékkészítések, osztályok közti sportverseny lebonyolítása. Úgy éreztük, hogy a visszajelzések szerint mindenkinek jól telt el ez a nap. A projekt zárása az ünnepi karácsonyi műsorral lett teljes én, amikor a szép, szívhez szóló beszerzésével, vásári programok szervezésével, ünnepi műsor és minden más felelőseinek kijelölésével kezdtünk. Tájékoztatót írtunk a szülők részére, illetve az SZM vezetőségi tagoknak. A tájékoztató az évfolyamok feladatait, tanórai munkák minimális koordinálását tartalmazta. Minden nap idén is megnyitottuk az adventi kalendáriumi ablakokat. Az iskola minden tanulója apró ajándékot kapott naponta, hol édesség, hol pedig valamilyen más kedvesség formájában (idézet, tea, mese, dal, műsor mellett még 5 kiemelkedő munkát nyújtó 8. osztályos tanulónknak is ajándékkal kedveskedett a nevelőtestület. Az adventi vásár idején kapott adományokat a 2015 decemberében szervezendő advent projektre, 2015 márciusi Batthyány-napok vers, könyvjelző). Az idei tanévben Lucanap is munkanap volt. Így oda szerveztük a projektnapot, mely egy kézműves-, és sportfoglalkozásokat magába foglaló nap lett. A néprajzi szokásokhoz és a teljes támogatására, illetve az iskolai tanulókra fordítjuk (farsang, gyermeknap). Köszönjük a lelkes szülőknek, hozzátartozóknak, kollégáinknak és tanulóinknak a projekt sikeres lebonyolításában való részvételét! Bilikné Niczinger Éva - Szabó Margit projekt szervezők

7 7. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január Ha tehetséggondozásról beszélünk, általában az iskolai szakkörök, sportkörök, edzések jutnak először eszünkbe. Vagyis az iskolán belüli, de tanórán kívüli tevékenységek. De vannak iskolán kívüli, és tanórán belüli formák is. Iskolánkban mind a négy forma működik. Munkatervünk szerint kihasználtuk az első félévben a tehetséggondozás minden lehetőségét, különös tekintettel, sportiskolai munkánkra. Fő profilunk maradt a testneveléssel, a sportiskolai osztályok működésével összefüggő tevékenység. Tanórán belüli tehetséggondozás a tanórai projekt, például az Egészségnapok, vagy az Advent projektünk. Mindkettő magában foglalja a kooperatív technikák alkalmazásának lehetőségét, és átfogja a teljes iskolai tevékenységet a projektek időszakában. A városi projekt, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban - (TÁMOP / ) gyakorlatilag kémia, és biológia laborgyakorlatokat jelent. Felváltva nyolcadikos és hetedikes csoportokat kísérek, és megtartom a foglalkozásokat. Mind a négy osztályból válogatok gyerekeket. A tapasztalat az, hogy az idegen környezet, az egyénenként végzett vizsgálatok, kísérletek még a legkevésbé érdeklődőket is lekötik, megfogják. A manuális tevékenységeket mindig érdeklődés kíséri, már várják a következő hónap elejét, amikor az iskolának időpontja van a laborba. A tehetséggondozás hagyományos formái a szakkörök, amelyek nálunk is működnek. Ha az edzésekkel együtt számoljuk, 14 tanulói csoport délutáni (iskolán belüli, tanórán kívüli) tevékenységét foglalja magában. Ez 201gyerek, 27 órai munkáját jelentette hetente. Az edzéseken 179 gyerek vett részt. Az iskolán kívüli tevékenységek közé tartoznak sportiskolai vonalon az egyesületi edzések, edzőtáborok. Az idén is volt edzőtábor, a 4.t és a 6.t osztályok részvételével. Eredményesnek mondhatjuk az egy hetet, amely az erőnléti edzéseket és a labdajátékokat részesítette előnyben. Új tevékenységet jelent a Tehetségpont működtetése. A pályázatok írása, levezetése még a kezdeti lépéseket jelenti. Átgondolásra érdemes, hogy jobban előtérbe kerüljön más tehetségpontokkal való együttműködés, hálózatosodás. Kőnigné Ferencz Zsuzsanna A Batthyány Sportiskolai Általános Iskola mind az általános, mind a speciális sportiskolai tantervi elvárásoknak megfelelően állította össze tanulói képzési programjait. Így a testnevelés kiemelt szerepet kap. Elsőtől már a hetedik évfolyamig egy-egy sportiskolai osztályt működtetünk. Az első osztálytól kezdve öt sportág oktatása folyik. Ezek a labdajátékok (labdarúgás, kézilabda),a birkózás, tollaslabda és az úszás. Az úszást az órarendbe iktatva valósítjuk meg az Érd Városi Aréna uszodában. A floorball is egyre eredményesebb sportágként szerepel intézményünkben: valamenynyi korcsoportunk az országos selejtezőben szerepelt és kettő is országos döntőbe jutott. A kézilabda sportággal felső tagozatban szeptembertől kezdtünk el iskolai szinten komolyabban foglalkozni. Schóber János érkezése nagy lendületet adott sportág fejlődésének. Az eddig versenyzett III. korcsoportos fiúk, lányok a körzeti

8 8. oldal Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola diáklapja január bajnokságból továbbjutva lehetőséget szereztek a területi döntőbe való jutásra. A 4.t és a 6.t tanulói idén szeptember közepén a munkatervünkben rögzített edzőtáborban vettek részt Balatonszárszón. A programokat Erdélyiné Marosi Ildikó, Horváth Anikó, Kőnigné Ferencz Zsuzsanna, Tornai Tibor és Mórás Zsolt biztosították. A tábor elérte a célját a fizikai állóképességük, és a közösségi kapcsolataik sokat javultak. Az első félévben 9 alkalommal rendeztünk Diákolimpiai versenyt, hatszor a mi csapataink utaztak a megmérettetés helyszínére. Ezeken az alábbi eredményeket értük el: Iskolánk a TV2 által szervezett NAGY VAGY televíziós vetélkedőn elért negyedik helyével nemcsak azt bizonyította, hogy tanulóink felkészítésében élen jár. Azt is, hogy remek a kapcsolata a szülőkkel és volt diákokkal. Majthényi Szabolcs tizenegyszeres vitorlázó világbajnok, négygyermekes anyuka, rendszeresen sportoló apukák első szóra örömmel gyakoroltak együtt kollégáinkkal és a gyerekekkel. Ennek az összefogásnak lehetett eredménye, hogy nemcsak iskolánknak, hanem városunknak is öregbíthettük hírnevét. Pádár Margó több éven át tartó következetes munkájának is eredményeként negyedik osztályos tanulóink a SKUP kupában második helyen állnak az ötödik-hatodik osztályos tanulóink mögött. A 4-6 osztályos lányok szintén elsők lettek. A őszi Mozdulj, Magyarország! országos fittségi versenyén vett részt a Batthyány Sportiskolai Általános Iskola. 11 gyermek és egy pedagógus mérettette meg magát a több mint 70 versenyző között. Ezen a versenyen az erő- és állóképesség mérése volt a fő szempont.villás Vivien 3. osztályos tanuló, a II. korcsoportban elhozta az I. helyezettnek járó díjat. Horváth Anikó tanító, a IV.korcsoport szerinti besorolás alapján szintén az I. helyezettnek járó díjat szerezte meg az iskolának.kaszás Elza 2. osztályos tanuló, aki az Abszolút legfittebb versenyzőnek járó díjat szerezte meg, ami egyben a verseny legrangosabb díja volt. Családi kategóriában I. helyezés, a Villámok csapata ért el. Csapattagok: Kaszás Elza és Kaszás Lilla, 2. osztályos tanuló és Horváth Anikó, tanító én a Hodos Tamás Tollaslabda Csarnokban került megrendezésre az emlékverseny. U11, U13 és U15 kategóriákban indultunk, II. helyezést ért el Schvirján Zsófia és Györgylőrincz Krisztina. Bíró Attila munkaközösségi vezető

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai beszámolója a 2013/14-es tanév végén

Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai beszámolója a 2013/14-es tanév végén Átlag Átlag Az Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola szakmai beszámolója a 2013/14-es tanév végén 1. A szakmai munka áttekintése 1.1.A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása (11.-12.)

Részletesebben

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE

2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE 2013. OKTÓBER HAVI PROGRAM ÉRTÉKELÉSE Október 1-jén a zenei világnap alkalmából fellépő Újfehértói Fúvószenekar nagy sikerű koncertet adott iskolánkban a város kulturális napi rendezvényeinek keretein

Részletesebben

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban

A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban A Batthyány Általános Iskola és Sportiskola éves munkaterve Havi lebontásban Augusztus 22. Alakuló értekezlet (F: Igazgató, érintettek: a tantestület minden tagja) 23. Osztályozó- és javítóvizsgák F: igazgatóhelyettesek,

Részletesebben

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye

Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola Sényői Tagintézménye 2013/2014 tanév Munkaterv Összeállította: Pataki Lászlóné Tagintézmény-vezető 1 1. Helyzetkép Intézményünk a Klebersberg Intézményfenntartó

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév

Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév Szári Romhányi György Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola 2066 Szár Rákóczi u. 41. Év végi beszámoló 2013-2014-es tanév 1. Működési feltételek rendkívüli események 2013. szeptember 1-jén életbe

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015/2016. tanév Dunaföldvári-Bölcskei-Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Kegyes József Általános Iskolája 7025 Bölcske, Paksi u. 18. Tel: 75/535-017 e-mail: bolcske.suli@tolna. net KÖZZÉTÉTELI

Részletesebben

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre

A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a 2011/2012. tanévre 1 Hunyadi Mátyás Általános Iskola 9072 Nagyszentjános Árpád u. 11/a Telefon/fax: 96/544-040 E-mail: humaisk@vipmail.hu Honlap: www.humaisk.hu OM: 03 06 01 A Hunyadi Mátyás Általános Iskola munkaterve a

Részletesebben

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

2015/2016 tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös Közzétételi Lista 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról előírásai alapján Hejőbábai Zrínyi Ilona Általános Iskola valamint tagintézménye: Hejőbábai

Részletesebben

TEHETSÉGFEJLESZTÉS A SZÉCHENYIBEN

TEHETSÉGFEJLESZTÉS A SZÉCHENYIBEN Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola 1212 Budapest, Széchenyi u. 93. Tel.: 278-09-42; Fax: 278-09-44 honlap: www.szechenyi-csepel.hu e-mail: misulink@szechenyi-csepel.hu TEHETSÉGFEJLESZTÉS

Részletesebben

Legjobb tanuló serleg Keszte Panna 4.c

Legjobb tanuló serleg Keszte Panna 4.c Legjobb tanuló serleg Keszte Panna 4.c Panni már 4. éve tűnik ki szorgalmával és tanulmányi eredményeivel, valamint szerény, kedves egyéniségével. Számára örömöt jelent minden egyes iskolai feladat, örömöt

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2015. február 19. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2471 Baracska, Templom u. 19. OM: 030166 2015-2016-os tanév Készítette: Kárpáthegyi Józsefné 1. A pedagógusok iskolai végzettsége - szakképzettsége

Részletesebben

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013.

RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. RENDEZVÉNYTERV 2012-2013. Augusztus 31. (péntek) 18:00 Tanévnyitó ünnepség Óvodaiskolás műsor (leendő első osztályosok), Nyakkendők átadása Felelős: 1.ói, 6., 8. évfolyam Koordinátor: dr. Mátyás Jánosné

Részletesebben

Különös Közzétételi Lista

Különös Közzétételi Lista KLIK KUNSZENTMIKLÓSI TANKERÜLETE FÖLDVÁRY GÁBOR KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 6098 Tass, Dunai út 24. Telefonszám: 76/536-210 Fax: 76/536-211 Szervezeti egységkód: 030003, OM: 027936 Különös Közzétételi

Részletesebben

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév

Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola ÉVES FELADATAI. 2015/2016. tanév Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola Ikt.sz.: 74-2/2015. 7143 Őcsény, Perczel Mór utca 1. Ügyintéző: Ősze Józsefné Tel: 74/496-782 Ügyintézés helye: Őcsény, Perczel u. 1. e-mail: amk.ocseny@altisk-ocseny.sulinet.hu

Részletesebben

A környék legjobb sulija

A környék legjobb sulija A környék legjobb sulija Szerintem minden diák egyetért velem, ha azt mondom, hogy egy jó suliban rengeteg a program. Persze az még jobb lenne, ha a gyerekeknek kellene tanítania a tanárokat, de ezt sajnos

Részletesebben

Mondjam vagy mutassam?

Mondjam vagy mutassam? I évfolyam 1.szám 2011 szeptember-október-november A Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI lapja MONDJAM VAGY MUTASSAM Iskolánk névadója, Montágh

Részletesebben

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten

Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről. az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten 1 Igazgatói beszéd programjainkról, eredményeinkről az I. félév zárásaként megtartott hálaadó istentiszteleten Áldás, békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit az Arany János Református Általános Iskola

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

"Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik." (Péld, 2, 6) ÁLDÁS BÉKESSÉG!

Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik. (Péld, 2, 6) ÁLDÁS BÉKESSÉG! XX. évfolyam 1. szám 2015/2016. tanév Különkiadás A KARCAGI NAGYKUN REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÚJSÁGJA "Mert az Úr ád bölcsességet, az Ő szájából tudomány és értelem származik." (Péld, 2, 6) ÁLDÁS

Részletesebben

2016. FEBRUÁR HAVI PROGRAM ÉRÉKELÉSE

2016. FEBRUÁR HAVI PROGRAM ÉRÉKELÉSE 2016. FEBRUÁR HAVI PROGRAM ÉRÉKELÉSE Szakmai nap keretében tartottuk meg a félévi értekezletet. Az igazgatói beszámoló elhangzása után, a munkaközösségek különböző bemutató órákon, illetve azok megbeszélésein

Részletesebben

Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu

Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu Az alsó tagozaton kiadott serlegek a 2008/2009. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium www.kig.hu 1. félév Jó tanuló serleg Biró Adrienn (4.b) és Fülöp Lili (4.b) Adrienn kiemelkedő képességű,

Részletesebben

Megnyitó. Trick Jánosné A kistérségi társulás humán bizottságának vezetője, Kocsola polgármestere

Megnyitó. Trick Jánosné A kistérségi társulás humán bizottságának vezetője, Kocsola polgármestere Az egészséges közösségért Dombóváárrii Kiissttéérrsséégii Káábííttósszzeerrügyii Egyeezztteettő Fórrum 2013.. Megnyitó Trick Jánosné A kistérségi társulás humán bizottságának vezetője, Kocsola polgármestere

Részletesebben

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet!

Nagypalli Hírhozó. 2016. január. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Mentovocs Éva: Boldog, derűs új évet! Megfáradt már az Esztendő, lassúbb lett a lépte, úgy gondolta, ideje lesz megpihenni végre. Búcsúzóul összehívta

Részletesebben

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév

CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV. 2015/2016-os tanév CSAPÓKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2015/2016-os tanév Összeállította: Nagy Zsolt intézményvezető Debrecen, 2015. augusztus 25. Tartalom 1. A 2015/2016-os tanévet meghatározó jogszabályok, dokumentumok...4

Részletesebben

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL!

Palatábla 2015. április május. Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! Palatábla VELÜNK TÖRTÉNT- RÓLUNK SZÓL! 1 Versenyeredmények Tanítványaink közül többen is részt vettek a tavaszi tanulmányi versenyeken, amelyeket komoly felkészülés előzött meg. Költészetnapi szavalóverseny:

Részletesebben

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE

A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE A SZEGEDI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY HATÁRKŐ ISKOLA MUNKATERVE ÉS NAPTÁRI EMLÉKEZTETŐJE A 2007-2008-AS TANÉVRE Készítette: Konkolyné Bárkányi Ibolya tagintézmény-vezető Az SZKTT

Részletesebben

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ

2015-2016. tanév I. BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Dunaföldvári Bölcskei - Madocsai Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Gimnázium Magyar László Gimnáziuma 7020 Dunaföldvár, Templom u. 5. Telefon/Fax: 75/541-269 e-mail: magyarlaszlogimi1@gmail.com

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A BALASSI BÁLINT TAGISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA 2 A Fenntartó: Eger-Egerbakta-Egerszalók-Demjén Intézményfenntartó Mikrotársulás 3300 Eger, Dobó tér 2. Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata (gesztor

Részletesebben

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ

PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ PUSZTAFÖLDVÁRI HÍRMONDÓ 2005. J Ú L I U S Tisztelt Pusztaföldvári Polgárok! Ez évben is megrendezésre került a Földvárak Találkozója, melyről már hírt adtunk. Így utólag el szeretném mondani Önöknek, hogy

Részletesebben

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár működése 2011-ben

Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár működése 2011-ben Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár működése 2011-ben - beszámoló Anyagi, tárgyi és személyi feltételek 2011-ben A Pilisszentkereszti Közösségi Ház és Könyvtár gazdálkodását 2011-ben is a Polgármesteri

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2011. szeptember 15. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2011. november 24. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály 2 Oktatási,

Részletesebben

Munkaterv 2015/2016 tanév

Munkaterv 2015/2016 tanév Munkaterv 2015/2016 tanév Kartali Könyves Kálmán Általános Iskola és Versegi Tagiskolája 1.Bevezető A 2015/2016-os tanév Munkaterve az intézmény-együttes hagyományaira, értékeire építve; a tagintézmény,

Részletesebben

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el

Tartalom. Szellemi Diákolimpia versbe szedve. ECDL vizsga. Március 15. Sport az iskolában. Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el 2013. március-április II. évfolyam 7-8. szám Tartalom Szellemi Diákolimpia versbe szedve ECDL vizsga Március 15. Sport az iskolában Mi is voltunk versenyen és sikereket értünk el Természetismereti vetélked

Részletesebben

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat -

Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - Ki miben mindentudós? - hivatalos versenyszabályzat - A vetélkedő szervezője: A Ki miben mindentudós? országos középiskolai vetélkedősorozat (továbbiakban Vetélkedő) szervezője Mindentudás Egyeteme Kht.

Részletesebben

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016.

MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. Veszprémi SZC Öveges József Szakképző Iskolája és Kollégiuma 8184 Balatonfűzfő, Gagarin u. 27. MUNKATERV A tanév helyi rendje 2015/2016. időpont program felelős (felelősök) augusztus 31. 17 00, osztályfőnökök,

Részletesebben

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE

ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE ÚJVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013/2014 TANÉVI MUNKATERVE 2013 TARTALOM I. A TANÉVI FELADATOKAT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK DOKUMENTUMOK II. A 2013/2014-ES TANÉV FELADATTERVE III. RENDEZVÉNYTERV IV. LEGITIMÁCIÓ

Részletesebben

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek

1. HELYZETELEMZÉS. 1.1. Személyi feltételek A Szajoli Kölcsey Ferenc Általános Iskola 2014/2015-ös tanéve előkészítésének helyzetéről és feladatairól A képesség, hogy valaki tud kitartani az akadályok ellenére is, az a tulajdonság, amit az emberek

Részletesebben

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével

I.tanítás nélküli munkanap 09.29. Megemlékezés az idősekkről Bobák Melinda. tanítók, szaktanárok, szak-mai munkaközösségek vezetőinek véleményezésével A 2015/2016-os tanév programjai rendezvényterv A tanév helyi rendje, ellenőrzési terv Szeptember A program 09. 01. Az első tanítási nap. A 2015/2016. tanévben a tanítási napok száma 181. Minden osztályban

Részletesebben

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme

F E L J E G Y Z É S. Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről. Ülés helye: Városháza Díszterme F E L J E G Y Z É S Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 20-i ünnepi üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon

Részletesebben

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek

IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa. Önkormányzati hírek Benei Hírmondó IX. évfolyam I. szám 2011. március Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati hírek Az önkormányzat képviselő-testülete 2011. február 14-én testületi ülést

Részletesebben

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016

ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 KÁLVIN TÉRI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 6900 MAKÓ, KÁLVIN T. 6. ISKOLAI MUNKATERV 2015/2016 Utolsó frissítés: 2016. január 5. VEZETÉSI CÉLOK, ALAPELVEK 1. Modern cél- és követelményrendszer, európai színvonal

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR 2015/2016. TANÉV Tanévkezdés előtti feladatok SZEPTEMBER Esemény, feladat Felelős 1. kedd 2. szerda 3. csütörtök 4. péntek 5. szombat 6. vasárnap 7. hétfő 8. kedd 9. szerda 10. csütörtök

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18.

2013/2014. TANÉV. ÉVES MUNKATERV (1. sz. melléklet) TARCZY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PÁPA, JÓKAI U. 18. Év hó nap IDŐ PROGRAM FELELŐS 2013 augusztus 22. 9.00 Tanévnyitó értekezlet I. (alakuló) Igazgató 2013 augusztus 26-27-28. Multikulturális tábor Ugod, Árnyas erdő turistaház Takozatvezető, alsós kéttannyelvi

Részletesebben

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján:

Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: Közzétételi lista a 229/2012. Korm. rendelet alapján: 23. (1) e): A Nyíregyházi Főiskola Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája és Alapfokú Művészeti Iskola 2013/2014-es tanévi időrendje 6. Időrendi

Részletesebben

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév

3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Egri Szakképzési Centrum József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája és Kollégiuma 3200 Gyöngyös Kócsag u. 36-38. MUNKATERV 2015-2016-os tanév Az Egri SZC József Attila Szakközépiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

Lipcsei Ádám. Elnöki Pályázat. ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 2015.

Lipcsei Ádám. Elnöki Pályázat. ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 2015. Lipcsei Ádám Elnöki Pályázat ELTE Kollégiumi Hallgatói Önkormányzat Nagytétényi úti Kollégiumi Hallgatói Részegység 2015. Bemutatkozás Nyíregyházán, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében születtem 1993.09.24-én.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye

BESZÁMOLÓ. 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves megye BESZÁMOLÓ KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu 3.1.4.B Partnerség és hálózatosodás modul közösségi események I-IV. ütem Heves

Részletesebben

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Általános Iskola 2030 Érd, Erzsébet u. 24-32. Tel./fax: 06-23-365-023 E-mail: bolyai@bolyai-erd.sulinet.hu BESZÁMOLÓ 2012/2013. TANÉV Elfogadta a nevelőtestület 2013. június 17-én. [BESZÁMOLÓ

Részletesebben

... Az asztal száma Az iskola neve Érvényes pontszám

... Az asztal száma Az iskola neve Érvényes pontszám I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Országos Kézilabda. Kézilabda

Országos Kézilabda. Kézilabda Országos Kézilabda 2014. június 15-18. között Pécsett, az Országos Diákolimpia összevont labdajátékok III. korcsoportos döntőjében. Iskolánk kézilabda csapata 5. helyezést ért el. A csapat tagjai: Kassai

Részletesebben

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola

KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS. Brassó Utcai Általános Iskola KRÓNIKA 2007-2008 TANÉV ELEJI KIADÁS Brassó Utcai Általános Iskola A 2007-2008. tanév kezdetén szeretettel köszöntök minden új és régi diákot, a kedves szülőket és az iskola valamennyi dolgozóját. Tanulóink

Részletesebben

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület!

DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com. Tisztelt Képviselő-testület! DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA 6775 Kiszombor Óbébai u. 6. Tel.: 62/ 525-142 Fax: 62/ 525-143 E- mail: kzaltisk@gmail.com Ikt. szám: 5-4/2012-II. Tisztelt Képviselő-testület! A nevelési oktatási intézmények

Részletesebben

Baracsi Szó XXIII. évfolyam 5. szám

Baracsi Szó XXIII. évfolyam 5. szám Baracsi Szó XXIII. évfolyam 5. szám 2015. május Önkormányzati tájékoztató 2015. május A helyes nézet mások véleménye és saját elmélkedésünk révén jön létre. (Buddha) Hosszadalmas lakossági utánajárást

Részletesebben

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola

Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola Angyalffy Mátyás Általános Iskola és Művészeti Iskola m u n k a t e r v e a 2015/2016. tanévre Naszály, 2015. augusztus 31. Készítette: Dibuszné Hauser Zsuzsanna igazgató Elfogadta: a nevelőtestület Naszály

Részletesebben

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve

A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve A Munkácsy Mihály Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola munkaterve a 2013-2014-es 2013 tanévre Készítette: Megyeriné Borsó Éva igazgató Tartalom 1. Helyzetelemzés... 2 2. Tárgyi feltételek alakulása...

Részletesebben

2016. április. Nagypalli Hírhozó. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Együtt ünnepeltünk március 15-én

2016. április. Nagypalli Hírhozó. Nagypall Község Önkormányzatának lapja. Együtt ünnepeltünk március 15-én Nagypalli Hírhozó Nagypall Község Önkormányzatának lapja Együtt ünnepeltünk március 15-én Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda- Kindergarten Pahl Kedves Olvasó! Tartalmas márciusnak néztünk elébe. A nőnap

Részletesebben

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV

Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV Nagyvázsonyi Kinizsi Pál Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola MUNKATERV 2014 /2015 Készült: 2014. augusztus 25 Készítette: Szautner Antalné OM azonosító: 037131 Feladatunk a 2014 / 2015-ös tanévben:

Részletesebben

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium

Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium OM azonosító: 201526 MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1. Az iskolában folyó oktató-nevelő munka az alábbi alapdokumentumokra épül: - Az 1993. évi LXXIX. törvény

Részletesebben

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK

BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK BERHIDA VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZGYŰJTEMÉNYI INTÉZMÉNYEINEK 2009. 2 KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK MUNKATERVE Az intézményi beszámoló és munkatervkészítés mindig jó alkalom a szakmai feladatok ismételt számbavételére.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma

Közzétételi lista. Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma Közzétételi lista Szekszárdi I. Béla Gimnázium Kollégiuma A kollégiumi felvételi lehetőségről szóló tájékoztató: A tanuló az iskola útján vagy közvetlenül kérheti kollégiumi felvételét, valamint externátusi

Részletesebben

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy

1. Pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Pedagógus végzettség képesítés tanított tantárgy Különös közzétételi lista 2015/2016 tanév 32/2008 (XI. 2) OKM rendelet 10. számú melléklet 0 11/1994 (VI.8) MKM rendelethez, mely előírja a tájékoztatási kötelezettséget az alábbi témákban: A pedagógusok

Részletesebben

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról

Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Tartalomból: Húsvéti köszöntõ Tájékoztató folyamatban lévõ, illetve hamarosan kezdõdõ beruházásokról Baba-Mama Börze Foltos otthon - a bekecsi Folt-Varázs Kör Házi sütemények versenye Március idusa Bekecsen

Részletesebben

Munkaterv 2010-2011 21

Munkaterv 2010-2011 21 Munkaterv 2010-2011 21 SZEPTEMBER Szervezési tevékenység Munkaközösségi megbeszélések Munkaközösségek elkészítik a munkaterveket Az éves munkaterv elkészítése Továbbképzési terv pontosítása Napközis csoport

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015- ös tanév A Kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. rendelete a nemzeti köznevelési törvény alapján a következő adatokkal működik intézményünk Intézmény neve: Bajai Szentistváni Általános

Részletesebben

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny

Kaán Károly Verseny. Szépkiejtési verseny Kaán Károly Verseny 2012. április 13-án Tápiószelén megrendezésre került a XX. Kaán Károly megyei Természet és környezetismereti verseny. Diákjaink elért eredményei: 19. hely Hidy Gábor 6.c 26. hely Illés

Részletesebben

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező

COOL-TÚRA 2010. 2. évf., 3. szám. Kistörő Adrienn és Hódosné Tatár Ildikó Cool-túra vetélkedő szervező A B E R E N T E I Á M K D I Á K J A I N A K L A P J A 2. évf., 3. szám COOL-TÚRA 2010 Idén 5. alkalommal került sor a berentei kezdeményezésű Cool-túra vetélkedőre. A nyelvművelés tematikájú írásbeli feladatsort

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18.

2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. 2014/2015. tanév munkaterve KISKŐRÖS TÉRSÉGIÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉP- ISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6200 KIS- KŐRÖS, ÁRPÁD U. 18. Éves intézményi, tagintézményi feladatok Ellenőrzési terv Ütemterv Versenynaptár

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E

GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA. 2015-2016. évi M U N K A T E R V E GÁRDONYI GÉZA ÉS SZEGI SULI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015-2016. évi M U N K A T E R V E A munkaterv összeállításánál az alábbi jogi szabályozókat vettük figyelembe: Törvények: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti

Részletesebben

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47.

RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. OM-azonosító: 030570 1 RÁBATAMÁSI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA 9322 Rábatamási, Szent István u.47. Telefon: 0696 / 282340 Telefax:

Részletesebben

A 12. a osztályfőnöke 8 éven át Nagy Judit volt, aki így foglalta össze az elmúlt éveket:

A 12. a osztályfőnöke 8 éven át Nagy Judit volt, aki így foglalta össze az elmúlt éveket: A 12. a osztályfőnöke 8 éven át Nagy Judit volt, aki így foglalta össze az elmúlt éveket: 2008. szeptember 1-jén 32 kíváncsi, izgatott és talán egy kicsit megszeppent gyerek érkezett az 5.a osztályba.

Részletesebben

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből.

Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. Ízelítő, a Senshi Kyokushin Karate Gyermek, Ifjúsági és Szabadidő Sportegyesület 2009 évi tevékenységéből. 2009. január 17-ént Szolnokon rendezte meg a Magyar Kyokushin Karate Szervezet az éves közgyűlését.

Részletesebben

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796

Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde MUNKATERV 2014/2015 OM: 030 796 Intézményvezető: Nevelőtestület nevében:.. Varró Gyuláné Legitimációs eljárás Gáti Sándorné Alkalmazotti közösség nevében:. Papp Sándorné A dokumentum

Részletesebben

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV

és a MUNKATERV 2014/2015. TANÉV A SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA és a SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN TAGISKOLÁJA MUNKATERV 2014/2015. TANÉV Sárbogárd, 2014. szeptember 1. Készítette:.. Fülöpné Nemes Ildikó

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 0 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZINI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013 0 1 Tartalomjegyzék I. Általános rendelkezések 2 II. Működési szabályok 4 1. A működés rendje, nyitva tartás, gyermekeknek, a tanulóknak,

Részletesebben

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin

Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Igazgatói pályázat Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Tóvárosi Általános Iskola Székesfehérvár 2011. május 6. SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ 2 1. SZEMÉLYES ADATOK Név: Szücsné Sajtos Ágnes Katalin Születési név: Sajtos

Részletesebben

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve

Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Debreceni Dózsa György Általános Iskola 2015/2016-os tanév ütemterve Időpont Augusztus Feladat 17. Tantestületi alakuló ülés 26-27. Tankönyv értékesítés Felelős Bökönyi Beáta, Semjéni Rita 26-27. Étkezési

Részletesebben

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES MUNKATERVE 2015/2016

Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES MUNKATERVE 2015/2016 Újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskola DIÁKÖNKORMÁNYZAT ÉVES MUNKATERVE 2015/2016 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot

Részletesebben

ÉV VÉGÉN KIOSZTOTT SERLEGEK

ÉV VÉGÉN KIOSZTOTT SERLEGEK ÉV VÉGÉN KIOSZTOTT SERLEGEK Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Alsó tagozat 2009/2010. tanév 4.B osztály A kis csapat minden tagja fogékony a művészetekre. A négy év során rengeteg színvonalas műsort

Részletesebben

A 2014/2015. TANÉV EREDMÉNYEI

A 2014/2015. TANÉV EREDMÉNYEI A 2014/2015. TANÉV EREDMÉNYEI HÁZI SAKKVERSEN EREDMÉNYEI 2. OSZTÁLYOS FIÚK 1.Vámosi Márk 2.b 2. Havasi Farkas 2.b 3. Szabó-Bakos György Áron 2.b 2. OSZTÁLYOS LÁNYOK 1. Szekeres Panka Eperke 2.a 2. Horváth

Részletesebben

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre

A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE. a 2015/2016-os tanévre A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 1 A Dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium és Kollégium gimnáziumi részének MUNKATERVE a 2015/2016-os tanévre 2

Részletesebben

Mezőberényi Általános Iskola 2012/2013-as tanév

Mezőberényi Általános Iskola 2012/2013-as tanév Mezőberényi Általános Iskola 2012/2013-as tanév Kevés olyan nap van az iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak diákok és tanárok egyaránt. A tanévzáró minden kétséget kizáróan ilyen ünnep

Részletesebben

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015

Cseresznyevirág Katolikus Óvoda 5065 Nagykörű Május 1. út 7. OM azonosító: 201781 Tel:06-56-494-295 email:cseriovi@gmail.com MUNKATERV 2014-2015 MUNKATERV 2014-2015 Intézmény OM- azonosítója: Az alkalmazotti közösség nevében: aláírás A dokumentum jellege: Nyilvános Érvényessége. 2014 09.01. 2015 08. 31. Legitimációs eljárás Ph. :.. aláírás Szülői

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola

Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Rendezvénynaptár 2015-2016. PestújhelyiÁltalános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények Kiemelt iskolai rendezvények 09.01.Tanévnyitó ünnepség 09.02. Felhívás öko-pályamunka készítésére. Téma:

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016 KUNHEGYESI REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA 5340 KUNHEGYES, KOSSUTH ÚT 64.,TEL./FAX:06-59-325-230, E-mail: titkarsag@refisk.hu A TANÉV HELYI RENDJE, MUNKA- ÉS FELADATTERV, BELSŐ ELLENŐRZÉS RENDJE 2015/2016

Részletesebben

A Zombai Körzeti Óvoda

A Zombai Körzeti Óvoda A Zombai Körzeti Óvoda MUNKATERVE 2014/2015 Zomba, 2014. szeptember A Társulás bemutatása 2014/2015-ös tanév feladatai A költségvetési szerv neve: Zombai Körzeti Óvoda A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere E L ŐT E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere.../2010.(V.25.) számú előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2010. május 25-i rendes ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:...

2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Tóalmási Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2252 Tóalmás, Béke u. 27. OM: 032533 MUNKATERVE 2015/2016. Készítette a munkaközösségek javaslatai alapján:... Horváth Nóra intézményvezető Tóalmás, 2015.

Részletesebben

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V

A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola MU N K A T E R V 2009 /2010-es tanév A 2009-10-es tanév feladatait az alábbi dokumentumok alapján állítottuk össze: - az 1993. évi LXXIX. sz. törvény

Részletesebben

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014. Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013-2014. KISZOMBORI MIKROTÉRSÉG KARÁTSON EMÍLIA NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ÉVES MUNKATERV Az óvodai nevelési év helyi rendjének meghatározása 2013.-2014.

Részletesebben

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév

Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E. 2013-2014. tanév A Csongrádi Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sághy Mihály Tagintézményének M U N K A T E R V E 2013-2014. tanév Kiemelt feladatok a tanév során Az alapdokumentumok áttekintése, a szükséges módosítások

Részletesebben

LETENYE VÁROS RENDEZVÉNYTERVE 2016. FEBRUÁR 1. 2017. JANUÁR 31.

LETENYE VÁROS RENDEZVÉNYTERVE 2016. FEBRUÁR 1. 2017. JANUÁR 31. LETENYE VÁROS RENDEZVÉNYTERVE 2016. FEBRUÁR 1. 2017. JANUÁR 31. Derűs Évek Nyugdíjas Klub Letenye Diesel Kerékpárszerviz Fáklya Művelődési Ház és Könyvtár Hadirokkantak, Hadiözvegyek és Hadiárvák Országos

Részletesebben

www.gyak1.pte.hu Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete

www.gyak1.pte.hu Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola Makár Egylete Szülői Levél A PTE 1. Sz. Gyakorló Általános Iskola lapja ---------------------------------------------------------------------------------- 2006. szeptember www.gyak1.pte.hu Kiadja a PTE 1. Sz. Gyakorló

Részletesebben

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége. Közgyűlése

Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége. Közgyűlése Katolikus Iskolák Diák Sportszövetsége Közgyűlése Budapest, 2015. november 28. Tisztelt Közgyűlés! Bevezetés A KIDS 1993 óta szervezi a katolikus iskolák diáksport versenyeit. Olyan sajátos közeget és

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2011. november 24. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2012. február 16. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Oktatási,

Részletesebben

Versenyeredmények. Szent Imre-díj: Kovácsházi Gergely 12.c. Pataki Vidor-díj: Balázs Otília 12.a OKTV

Versenyeredmények. Szent Imre-díj: Kovácsházi Gergely 12.c. Pataki Vidor-díj: Balázs Otília 12.a OKTV Versenyeredmények Szent Imre-díj: Kovácsházi Gergely 12.c Pataki Vidor-díj: Balázs Otília 12.a OKTV LATIN OKTV-döntő 3. helyezés: Szkiba Zsófia (11.c) felkészítő tanár: Kudari Enikő 9. helyezés: Kalabay

Részletesebben