A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban"

Átírás

1

2 A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és általuk. (Weöres Sándor: A teljesség felé) március 1. oldal, összesen: 41

3 TARTALOM 1 BEVEZETŐ GONDOLATOK A HEFOP-RÓL A HEFOP (HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (HEFOP) A PÁLYÁZATOK RENDSZERE, TARTALMA A HEFOP 2.1 HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉNEK BIZTOSÍTÁSA AZ OKTATÁSI RENDSZERBEN A HEFOP A sajátos igényű gyermekek együttnevelése A HEFOP 3.1 AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSHOZ SZÜKSÉGES KÉSZSÉGEK, KÉPESSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSÉNEK ÖSZTÖNZÉSE A HEFOP Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért A HEFOP A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Óvodai nevelés Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület Matematikai kompetenciaterület Idegen nyelvi kompetenciaterület Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Életpálya-építési kompetenciák IKT kompetenciák HEFOP-OS PROJEKTEKET MEGVALÓSÍTÓ INTÉZMÉNYEK SZENTES VÁROSBAN ADJ ESÉLYT! KÉTTANÍTÓS MODELL BEVEZETÉSE A SNI-S GYERMEKEK EGYÜTTNEVELÉSE INTÉZMÉNYI EGYÜTTMŰKÖDÉS KERETÉBEN HEFOP-2.1.6/05/ /1.0 EMIR SZÁMÚ PROJEKT A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE Óvodák Kertvárosi Óvoda ( volt Felsőpárti ÓMK intézményei) (2.1.6) Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Farkas Antal Utcai Tagóvodája (3.1.2 TIOK) Központi Óvoda Vásárhelyi Úti Tagóvodája Iskolák Deák Ferenc Általános Iskola (2.1.6) Kiss Bálint Református Általános Iskola (3.1.3) Klauzál Gábor Általános Iskola (2.1.6, 3.1.3) Koszta József Általános Iskola (3.1.2 TIOK) Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola (3.2.3) TAPASZTALATOK SZÖVEGÉRTÉSI-SZÖVEGALKOTÁSI KOMPETENCIATERÜLET: MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET IDEGEN NYELVI KOMPETENCIATERÜLET SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI KOMPETENCIÁK IKT - SDT ZÁRSZÓ oldal, összesen: 41

4 1 Bevezető gondolatok a HEFOP-ról A magyar közoktatás rendszerében példa nélkül álló, hogy egy kísérleti programról két év után olyan eredményeket igazoljon vissza az élet, mint ezt tette a kompetencia alapú oktatásról, s az esélyegyenlőséget biztosító inkluzív együttnevelésről. Az is egyedülálló, hogy egy településen szinte valamennyi nevelő-oktató intézmény az elsők között váljék részesévé az országos szintű közoktatás megújítási folyamatoknak. Szentesen ily módon a Nemzeti Fejlesztési Terv I. keretében olyan változások indultak el, melyek minden egyes gyermek számára egyéni utat kínálva optimális fejlődést biztosíthatják. A közoktatás teljes 12 évfolyamát és az óvodát is érintő tartalmi korszerűsítéséhez kapcsolódva, a SuliNova Kht. által kifejlesztett kompetencia alapú programcsomagok kipróbálásában, erre való felkészülésben, valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek együttnevelését biztosító konzorciumban feladatot vállalva 5 projekt során 2 óvoda, 6 általános és 1 középiskola vett részt. A Humán-erőforrásfejlesztési Operatív Programok (HEFOP) szakmai szempontból messze túlszárnyalták a várakozásokat. A szülők, pedagógusok, iskolák egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy a program bevált, ezért sürgetik a folytatást. A jó, kellemes és hasznos tapasztalatok vég nélkül sorolhatók, noha azok összegzése még folyamatban van. Az egyetlen gond abból származott, hogy a központi fejlesztők is most először terveztek és hajtottak végre uniós projekteket, és együtt kellett szembesülnünk az ezzel járó összes nehézséggel. Hihetetlenül körülményes úgy dolgozni, hogy egy túlszabályozott, nehézkes rendszerben, mégis az ütemezés szerint menjenek a dolgok. Ám mentek. Valószínűleg azért, mert szerették a megvalósítók, s látták ők is az értelmét. Ternainé Fodor Mariann közoktatási szakértő, kompetencia mentor 3. oldal, összesen: 41

5 2. A HEFOP (Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) A HEFOP az Európai Unió Strukturális Alapjaitól kapott támogatások közötti felhasználását megalapozó Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) részeként, számos európai uniós és hazai programmal összhangban, három szakminisztérium - az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium és az Oktatási Minisztérium - együttműködésében, 750 millió eurós támogatásból valósul meg. Hatékony végrehajtásáért a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériumban működő HEFOP Irányító Hatóság a felelős. Az elért eredményeket a HEFOP Monitoring Bizottság értékeli. Az emberek munkaesélyeinek összetettségéből kiindulva, széles körű szakmai és társadalmi vita alapozta meg a HEFOP céljait és stratégiáját, amely a munkanélküliség megelőzésében és kezelésében jelentős szerepet ad az emberek képességeit és életkörülményeit hosszú távon javító fejlesztéseknek. Miért? Ahhoz, hogy az emberek boldoguljanak, megélhetésre, munkára van szükségük. Ahhoz, hogy minél többen dolgozhassanak, a jelenleginél képzettebb, a gazdaság változásaihoz könnyebben alkalmazkodó emberekre van szükség. Az emberek esélyeit, alkalmazkodóképességét a céltudatos képzés és az életkörülmények javítása is növeli. Az utóbbi évek nemzetközi összehasonlításra alkalmat adó mérései, kutatásai azt jelzik, hogy az elsajátított tudás (ismeret) alkalmazásában gyermekeink teljesítménye több területen is (szövegértés-szövegalkotás, matematika, életpálya-építés) elmarad a kívánatostól. Mit? A hazai oktatás tartalmának és módszertanának átalakítása elodázhatatlanná vált. A gyermek boldogulása, tudásuk versenyképessége, megfelelő munkához jutásuk esélye forog kockán. Ezért elengedhetetlenül szükséges a hagyományos tartalomközpontú oktatásról a kompetenciák, azaz képességek, készségek és az a alkalmazásképes tudás, a kulcskompetenciák fejlesztése révén az egész életen át tartó tanulás lehetőségének megteremtése. A HEFOP átfogó céljai: Minél több ember dolgozzon A gazdaság igényeinek megfelelő képzéssel növelni az emberek versenyképességét a munkaerő-piacon Elősegíteni a társadalmi beilleszkedést Hogyan? A HEFOP stratégiája a foglalkoztatás, az oktatás, a szakképzés, a szociális szolgáltatások és az egészségügyi ellátás fejlesztésének - más programokkal összehangolt - támogatásán keresztül érvényesül. Miből? A HEFOP céljai 750 millió eurós támogatással valósulhatnak meg. Ennek forrásai: Európai Szociális Alap (ESZA): 386 millió euró Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA): 177 millió euró Hazai - főként költségvetési - forrás: 187 millió euró 2.1. A pályázatok rendszere, tartalma A Humánerőforrás Operatív Program céljai: A foglalkoztatási szint növelése A munkaerő versenyképességének javítása A társadalmi befogadás elősegítése A HEFOP prioritásai: 4. oldal, összesen: 41

6 1. prioritás Aktív munkaerő-piaci politikák támogatása 2. prioritás Társadalmi kirekesztés elleni küzdelem támogatása a munkaerő-piacra történő belépés elősegítése 3. prioritás Az egész életen át tartó tanulás és az alkalmazkodóképesség támogatása 4. prioritás - Az oktatási, szociális és egészségügyi infrastruktúra fejlesztése 3 intézkedésben nyílt lehetőség ezen célok elérésére: HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben HEF OP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése ROP 2.3 Óvodák és alapfokú nevelési-oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 2.2. A HEFOP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben A hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatásában érintett szakemberek képzése, az integrációs oktatással kapcsolatos oktatási programok kifejlesztése A HEFOP A sajátos igényű gyermekek együttnevelése Beérkezett pályázatok száma 76 Igényelt támogatás 2 milliárd Ft A 20 nyertes konzorcium, kb intézmény 700 millió Ft támogatás Nemzetközi és hazai tapasztalatok Uniós elvárás az inklúzív nevelés feltételeinek megteremtése Hazánk törvényileg felkészült az inklúzív nevelésre, rendelkezésre állnak a jogszabályok Intézményi jegyzék készítése azokról az intézményekről, amelyek részt vesznek a tanuló különleges gondozásában (ha nem áll rendelkezésre nevelési-oktatási intézmény, akkor utazó szakemberrel kell ellátni a feladatot) Fogalmak: Sajátos nevelési igényű gyermek SNI: Kt tv a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos b) Pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott (dis.. figyelemzavar, túlmozgás, magatartászavar) Szegregáció: külön nevelés ( SNI, roma, hátrányos helyzetű) Integráció: FOGADÁS Inklúzió: BEFOGADÁS Módszer: óravezetés nem változik Frontális, teljesítményorientált A gondokért a gyermek felelős A gyógypedagógusra hárul a probléma megoldása Módszer: óravezetés nem a hagyományos Differenciáló: önértékelésre alapozó pedagógia Gondok esetén: a pedagógusnak kell változtatnia A gyógypedagógus: partner a megoldásban 5. oldal, összesen: 41

7 Csak az osztályfőnök vállal részt az integrálásban Szemléletváltás: a teljes tantestületben ( nyitott iskola) Az inkluzív iskoláig, egy iskolai közösségnek igen sokat kell fejlődnie. A SZEMLÉLETVÁLTÁS MINDEN SZINTEN NAGYON FONTOS! Pedagógusok Szülők Gyermekek Döntéshozók Társadalmi szervezetek A kéttanáros modell hagyományos iskolákban valósíthatja meg az integrációt. A SNI gyermek integráltan tanul a többségi iskolában, a gyógypedagógus óraszáma egy idejét az osztályban tölti, utazótanári státusban. A gyógypedagógus ideje egy részét az osztályban tölti, együtt dolgozik a többségi pedagógussal. A két pedagógusnak meg kell tanulnia együtt dolgozni egymással és tanulni egymástól. A gyógypedagógus nem csak a SNI gyermekekkel, hanem minden problémával küzdő gyermekkel foglalkozhat. A fokozatosan kiterjedő integrációban dominánssá válik a csoportmunka, a csoportok átjárhatósága, a különböző szintű tananyag-megjelenítés és elsajátítás. A követelmény és értékelőrendszer kialakítása szintén nagyon fontos. Néhány előny: A gyermekek megtanulnak dolgozni gyengébb képességű társaikkal is, segítőkészebbek lesznek. A SNI gyermekeknek nem kell külön nevelődniük. A pedagógus elsajátítja a differenciálást, ami minden gyermeknek jó. A gyógypedagógus fejlesztőpedagógiai szerepet is ellát, így minden gyermeknek tud segíteni. A SNI gyermekek visszahelyezése csak papírkérdés. 2.3 A HEFOP 3.1 Az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges készségek, képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzése Az egész életen át tartó tanulás A születéstől a haláig tart: az egész életen át tartó tanulás olyan folyamat, amely az emberek teljes életszakaszában megvalósulhat. Nem csak a motiváltakra számít: a célcsoport a teljes népesség, leginkább azok, akik nem tudták megtapasztalni eddig a tanulás pozitív szerepét a mindennapi életben. Nem csupán a hagyományos oktatási intézményrendszerben: az egész életen át tartó tanulás megvalósulhat a közösségi együttműködés összes színterén is csoportosan éppúgy, mint egyénileg. A Európai Bizottság oktatásfejlesztési ajánlása mentén az alábbiak lettek országunkban a fejlesztés kiemelt kompetencia-területei Szövegértés-olvasási Idegen nyelvismeret Matematikai- logikai Szociális Környezeti Életpálya-építési IKT Óvodai nevelés A HEFOP/2004/ "Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése érdekében" című pályázat az országban 12 TIOK létrejöttét biztosította. 6. oldal, összesen: 41

8 Mit nevezünk kompetencia alapú képzésnek? Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ez a tudás alapozza meg az egész életen át tartó tanulást, és teszi képessé az egyént életcéljai megvalósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra. Milyen változások várhatók? Változik a gyerekek tapasztalata, élményvilága, időbeosztása, terhelése, táskájának tartalma, egymás közötti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése, külső és belső motiváltsága. Változik az óvodák, iskolák légköre, hangulata, kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösségekkel, valamint a munkájukat segítő szakemberekkel. Változik a pedagógusok szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája. A bevezetésre kerülő tananyagok újdonsága a teljességre törekvő szemléletmód, komplexitás, az ismeretszerzés és a képességfejlesztés arányának megváltozása, a széleskörű tudás birtoklása, a meglévő ismeretekre való tudatos reflektálás, a tanítási-tanulási stratégiák sokféleségének biztosítása. A között zajló kompetencia alapú programfejlesztés tartalma A fejlesztéshez uniós források felhasználására nyílt lehetősége országunknak. Az érdeklődő intézmények a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program keretében pályázhattak a kompetencia alapú programcsomagok bevezetésére. A programcsomagok az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges képességek fejlesztése céljából az alábbi kompetencia területeken készültek el az I. Nemzeti Fejlesztési Terv céljaival összhangban. A program főbb jellemzői: Differenciálás, esélyegyenlőség, a helyes énkép kialakítása A differenciált tanulásszervezési módszerek alkalmazása, mely lehetővé teszi a tanulók személyes szükségleteinek, tudásának, képességeinek és motivációinak megfelelő fejlesztését, biztosítva ezzel a hatékony tanulás szempontjából nélkülözhetetlen helyes énkép alakulását. Egyensúlyteremtés a készség- képességfejlesztés és az ismeretszerzés-nyújtás terén Megfelelő arányt kell találni a készség-, képességfejlesztésre és az ismeretszerzésre fordított idő között, figyelembe véve, hogy bizonyos ismeretbevitel híján a képességfejlesztés sem optimalizálható. Egyensúlyt kell teremteni az egyéni tanulás, a felfedeztetés, illetve a páros, kooperatív és frontális oktatás között. Tevékenység - központúság A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenység-központú tanítói gyakorlat megvalósításának támogatása, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt; konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére, problémamegoldásra, összefüggések felfedezésére, következtetések levonására, döntésekre, egyéni vélemények kialakítására, az ismeretek alkalmazására, a társakkal való együttműködés és munkamegosztás, a feladatért vállalt felelősség megtapasztalására. A pedagógusszerep segítő, támogató jellege A pedagógus feladata elsősorban nem a tananyag közvetítése, hanem a tanulási folyamat irányítása és segítése. 7. oldal, összesen: 41

9 A képesség és személyiségfejlesztés harmóniája A kognitív tanulási képességek és a személyiség egészének fejlődését meghatározó szociális és társadalmi kompetenciák fejlesztése egészséges arányának megteremtése Motiváló tanulási környezet A tanulás hatékonysága szempontjából fontos a megfelelő tanulási környezet kialakítása, mely egyfelől örömforrást jelenthet, másfelől érdeklődést kelt, aktív, konstruktív együttműködésre készteti a tanulókat. Óravezetési, felépítési módszerek változatossága Kooperatív tanulás bevezetése folyamat, lépésről lépésre Modulokra osztott tananyag, mint a projektoktatás sajátos formája Kérdések felvetése Elérendő célok, oktatási elvek: Felelősség önállóság - együttműködés Azért nem motiváltak gyerekeink, mert úgy érzik, valaki mindig megmondja nekik, mit kell és hogyan tenniük. Aki saját magát szeretné irányítani, attól lesz igazán motivált, s ez pedig a kreativitásra épül. A felelősség érzése is nagyobb ebben az esetben, ezért felelősséget kell adni a gyerekeknek, ami által felelősségteljesebbek is lesznek. Mi a fontos a gyerekeknek mikor egyedül, közvetlen tanári segítség nélkül dolgoznak? Maguk dönthetik el, hogy a feladatmegoldást hogyan tervezik meg, meghatározhatják a megoldás útját, menetét, megválasztják a szükséges eszközöket, stb. Ezáltal motiváltabbak, aktívabbak, kreatívabbak, mert a megoldásokat saját maguk keresik, segítenek egymásnak, egy-egy ötlet tovább viszi a gondolatmenetet, valódi kérdéseket vetnek fel. Az osztály, a csoport által felállított szabályoknak kell megfelelniük, ami a felelősségre épít. A segítő szerep minden szituációban bármelyik gyerek esetében előjöhet, ami a tudás rögzítésének leghatékonyabb módja. A tanár félelme, hogy ez a minőség rovására megy- nem! Ott kell a háttérben működnünk, s trükkösnek lenni irányító szerepünkben, hogy elérjük a célunkat. Ha a szabályokat jól alakítottuk ki, a gyerekek nagyon hamar alkalmazkodnak az új helyzethez. Fontos, hogy a kitűzött feladat áttekinthető, meglévő ismeretekre építő, kihívásra késztető, megoldható legyen. Az együtt tanulásnál az egész csoport felelős a feladatért és egymásért is. Függetlennek lehet lenni, de szociálisan együtt kell működni. A csoportok lehetnek képesség szerint differenciálva, ill. vegyesen, alkalmazhatjuk a páros feladatmegoldásokat is. Közös nevezőre kell jutni az időben, a módban össze kell hangolni a munkát. A gyerekek önmagukat és a csoportot is értékelik, saját hibájukat a csoportban született eredményekkel összevetve javítják, megtanulnak érvelni, véleményt alkotni. A vizuális kommunikációt egyre inkább felváltja az élőbeszéd, ami a tanórák nagy részét lefedi. Segítségkérés- és adás Előtérbe kerül a másiknak szóló magyarázat. A legjobb módja annak, hogy valamit megtanuljunk az, ha megtanítjuk (Seneca) 8. oldal, összesen: 41

10 2.3.1 A HEFOP Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási-tanulási programok elterjesztéséért ÉRTÉK ÉS INNOVÁCIÓ A TÉRSÉGI KÖZOKTATÁSBAN projekt A projektben résztvevő két szentesi intézmény: 1. Kossuth Utcai Óvodai Munkáltatói Körzet Farkas Antal Utcai Tagóvodája és a 2. Koszta József Általános Iskola A Dél-alföldi TIOK konzorcium tagjai A projekt bemutatása Cél: az egész életen át tartó tanulás elterjesztése, az iskolarendszernek a kompetencia alapú nevelés, oktatás, képzés irányába való fejlesztése. A Dél-alföldi TIOK / Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok / létrehozásával, az intézménytípusok régiós szerveződésével a kompetenciákat fejlesztő programok adaptálása, az innovációs törekvések megvalósítása, a hozzáadott pedagógiai érték mérhetővé tétele, a régió nevelési-oktatási és szervezetfejlesztési kultúrájának megújítása. A projekt időtartama: 28 hónap március 1-jétől június 30-ig Ezt követően fölmenőben 5 évig fenntartását vállaltuk. A pályázat során elnyert összeg a két intézményt tekintve összesen: Ft A központi program költségvetése finanszírozta a képzéseket: Ft összesen: Ft 9. oldal, összesen: 41

11 A pályázati projekt elsősorban a humánerőforrás-fejlesztést, illetve a pedagógusok plusz feladatvállalásának, a sok időt és energiát igénylő, nagy szakmai felelősséggel járó tesztelő munkának az elismerését szolgálta. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szak és Szakmai Szolgáltató Intézet vezetésével megalakult a 11 intézményt összefogó konzorcium, így a felkészítő tanfolyamok, tréningek után szeptemberében megkezdődött a munka az egyes iskolákban, óvodákban. Intézményeink már a pályázatkészítés első pillanatától csatlakoztak a Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet felkérésére a projekthez. A Koszta József Általános Iskolában 4 kompetenciaterületen 17 pedagógus vállalta az új tananyagok és eszközök tesztelését. A Farkas Antal Utcai Óvoda teljes nevelőtestülete, 8 óvodapedagógus pedig az óvodai kompetencia alapú programcsomagot tesztelték. A központilag kifejlesztett programokat a fejlesztők szakmai útmutatása és tanácsadása mellett elsőként vezettük be intézményeinkben, a helyi sajátosságainkhoz és környezeti igényeinkhez igazítva. A TIOK-ok feladatává vált a későbbiekben, hogy más közoktatási intézményekben is elterjesszék a fenti programcsomagokat. Számtalan szakmai bemutató, szakmai tanácskozás és konferencia során adtuk át tapasztalatainkat a követő intézmények pedagógusainak. A Csongrád Megyei Pedagógiai Szak- és Szakmai Szolgáltató Intézet kezdeményezésére ebben a feladatban Ternainé Fodor Mariann óvodai mentorként, s Balogh Terézia a matematika kompetencia terület kiképzett mentoraként is részt vett A HEFOP A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A HEFOP/2005/ a Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra című pályázatot 2005-ben írták ki. A központi program által kifejlesztett és TIOK konzorciumokban tesztelt kompetencia alapú oktatási programcsomagok, módszertani eljárások, digitális tartalmak befogadására és a bevezetésükkel kapcsolatos feltételrendszer megteremtésére adott lehetőséget. Ne azzal mérd magad, amit eddig tettél, hanem, amit elérhettél volna képességeiddel. ( John Wooden) Mit nevezünk kompetencia alapú képzésnek? Kompetencia alapú képzésen, az ismereteken alapuló, de a képességek, készségek fejlesztését, az alkalmazni képes tudást középpontba helyező oktatást értjük. Ez a tudás alapozza meg az egész életen át tartó tanulást, és teszi képessé az egyént életcéljai megvalósítására, a változó körülményekhez való alkalmazkodásra. Milyen változások várhatók? Változik a gyerekek tapasztalata, élményvilága, időbeosztása, terhelése, táskájának tartalma, egymás közötti kapcsolata, önértékelése és önbecsülése, külső és belső motiváltsága. Változik az óvodák, iskolák légköre, hangulata, kapcsolata a szülőkkel és az intézményt körülvevő tágabb közösségekkel, valamint a munkájukat segítő szakemberekkel. Változik a pedagógusok szemlélete, külső és belső motiváltsága, rugalmassága, módszertani kultúrája. A bevezetésre kerülő tananyagok újdonsága a teljességre törekvő szemléletmód, komplexitás, az ismeretszerzés és a képességfejlesztés arányának megváltozása, 10. oldal, összesen: 41

12 a széleskörű tudás birtoklása, a meglévő ismeretekre való tudatos reflektálás, a tanítási-tanulási stratégiák sokféleségének biztosítása, az együttműködés előtérbe kerülése, a hatékony felkészítés a felnőtt szerepekre, az élethosszig tartó tanulásra, az önálló és csoportos kreatív gondolkodásra és cselekvésre Óvodai nevelés A jó iskola a jó óvodával kezdődik A fejlesztés célja: A Kompetencia alapú óvodai programcsomag az Óvodai nevelés országos alapprogramjának szellemiségében készült, épít a meglévő jó gyakorlatra, a játék- és gyermekközpontúság jellemzi. Ugyanakkor a XXI. század szellemiségének megfelelően a kompetenciafejlesztés hatja át. Az óvodai programfejlesztés területei Óvoda-iskola átmenet megsegítése témakörben kiemelt az alapkultúrtechnikák (olvasás, írás, számolás) elsajátításához szükséges képességek, készségek fejlesztése mint olyan alapok, amelyek mindenfajta tudás megszerzéséhez szükséges feltételek. Integráció, inklúzió, differenciálás a fejlesztés másik hangsúlya. Minden egyes gyerek valahogy" és valamikor" eléri az iskolára alkalmasságot, az iskolára készséget, csak másképpen, máskor, más ütemben, más megtámogatottságban, esetleg más nem hétköznapi - iskolában. A fejlesztés meghatározója a játék és az érzelmi, erkölcsi nevelés fontosságának elve, mely alapja az óvodás gyermekek ideális, optimális személyiségfejlesztésének Szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület A fejlesztés célja: A lassított tempójú, egyénre figyelő olvasás és írástanítást egy képességfejlesztő alapozó szakasz előzi meg, ami biztosítja az óvoda-iskola átmenet puhaságát. Az élményszerű, játékos, mesélő, bábozó szövegértés-szövegalkotás gyakorlása minden műveltségterület feladata. A felelősség és a fejlesztés egy tantárgyra szűkítése a program hatásvesztését okozza. Kommunikáció-központúság jellemzi. A szövegértéstanításnak ebben a formában nemcsak célja, hanem módszere is a kommunikáció, hiszen a feladatmegoldások, az ellenőrzés, az értékelés folyamatos eszmecserét feltételeznek a tanár és a diákok között. A program a szövegértési képességeket olyan tanulási folyamatban fejleszti, amely a gyermekek és a pedagógus demokratikus együttműködésére, vitáira-eszmecseréire épül, kommunikatív cselekvésekre ösztönöz, önállóságot és kritikai készséget kíván. Tevékenység centrikusság révén a tanulóknak nem pusztán kérdésekre kell megtalálniuk a választ, hanem a különböző típusú szövegekkel - akár maguk által elgondolt - műveleteket kell végezniük. A differenciálás módszerén alapulva a foglalkozások megszervezésének alapja az egyéni képességek, problémák, tempó. A program célja, hogy feloldja az olvasási kudarcok okozta szorongásokat. Ennek egyik feltétele a tévedések és a próbálkozások lehetőségének megadása. A kutatószemlélet fontos eleme a kérdésfeltevés. A szövegértésszövegalkotás kompetenciafejlesztés az eddig döntően kronologikusan szervezett irodalomoktatás és leíró nyelvtan tanítása helyébe az integrált nyelvi-irodalmikommunikációs képességfejlesztést szolgáló magyartanítást állítja. Ennek egyik része a hatékony kommunikációs képességfejlesztés Matematikai kompetenciaterület A fejlesztés célja: A kidolgozásra kerülő programcsomagok az alább felsorolt készségek, képességek közül a számlálás, számolás, mennyiségi következtetés, valószínűségi következtetés, becslés, mérés, mértékegység-váltás, szövegesfeladat-megoldás, 11. oldal, összesen: 41

13 problémamegoldás, rendszerezés, kombinativitás, deduktív következtetés, valamint az induktív következtetés fejlesztését segítik elő. Készségek (számlálás, számolás, becslés); Gondolkodási képességek (rendszerezés, deduktív és induktív következtetés); Kommunikációs képességek (relációszókincs, szövegértés, térlátás); Tudásszerző képességek (problémaérzékenység, megoldás, metakogníció); Tanulási képességek (figyelem, emlékezet) Idegen nyelvi kompetenciaterület A fejlesztés célja: Az idegennyelv-tanulás hatékonyságának növelése érdekében szükség van az iskolában folyó idegennyelv-tanítási gyakorlat megújítására. A modernizációt kompetencia alapú nyelvtanítási programok kidolgozásával és fokozatos bevezetése biztosítja. Ez a kommunikatív nyelvi kompetencia fejlesztését jelenti. Ennek érdekében az oktatási programcsomagok figyelembe veszik a tanulók életkori sajátosságait, érdeklődését és ismereteit; témakörök, beszédszándékok és szituációk köré szerveződnek; és lehetővé teszik, hogy a tanulók értelmes cselekvések során, kommunikatív feladatok végrehajtása közben sajátítsák el az idegen nyelvet. Legjellemzőbb módszerek és munkaformák az idegen nyelvi kompetencia fejlesztésében: felfedezés, megbeszélés, vita, dráma, játék, pár- és csoportmunka, projektmunka Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák A szociális és életviteli kompetenciák körébe olyan attitűdök, készségek és képességek tartoznak, amelyek alapját képezik az egyén belső, személyes harmóniájának és társadalmi beilleszkedésének egyaránt. E terület lényeges attitűdelemei az önbizalom, az öntudatos és a környezetért is felelős magatartás, a világgal szembeni pozitív beállítódás, a demokrácia tisztelete, a tolerancia és az őszinte kommunikáció, az értelmes kockázat vállalásának bátorsága. A kapcsolódó képességcsoport legfontosabb összetevői az egyén szintjén a reális énkép kialakításának képessége, a frusztráció elviselése, a reális egyéni célok kitűzésének és követésének képessége, a szabályok és a vágyak összehangolásának képessége, a cselekvési alternatívák meglátásának képessége, a döntési képesség, a kezdeményezőkészség, az akaraterő és a kitartás. A társas viselkedés terén pedig az empátia, a kommunikációs és kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség, a konfliktustűrő, - kezelő, - megoldó képesség, valamint a vezető - és szervezőképesség kap kitüntetett szerepet. Jellegzetes módszerek: kooperatív tanulás, projekt-módszer, vita, dráma, kutatás, felfedezés, terepgyakorlat, interjúkészítés és újságírás Életpálya-építési kompetenciák A fejlesztés célja: Egy képpel szemléltetve: ahogy a vasút haladásához pályára van szükség, elágazásokkal, váltókkal és állomásokkal, úgy van szükség arra, hogy felkészítsük gyerekeinket saját életvonatuk" tudatos irányítására. Támogatást kell nyújtani számukra a haladáshoz szüksége pálya megépítésében, az egyes állomások meghatározásában, a meghibásodás" kiküszöbölésében. Az életpálya-építési kompetenciák fejlesztésének célja, hogy a közoktatásból kikerülő gyerekek tisztában legyenek saját képességeikkel, meg tudják fogalmazni a jövőjükkel kapcsolatos elképzeléseiket, és ezek alapján képesek legyenek megtervezni és felépíteni majdani életpályájukat. Mindezeket figyelembe véve a fő feladat a tanulók felkészítése arra, hogy életpálya-elképzeléseiket a valóságos, egyben változó helyzetekhez tudják igazítani, képesek legyenek terveiket felülvizsgálni és módosítani, erőforrásaik átcsoportosításával a krízishelyzeteket elkerülni. 12. oldal, összesen: 41

14 IKT kompetenciák Az infokommunikációs eszközök felhasználása az oktatásban az interaktív tábla használatával, az SDT-n elérhető tananyagok kipróbálásával, valamint kooperatív tanulási módszerek alkalmazásával válik teljessé. Az órai munka alapja az informatika helyi tantervre épülő adaptációja, mely órára lebontva deklarálja a tananyagtartalmat, a módszereket, az eszközöket. 3 HEFOP-os projekteket megvalósító intézmények Szentes városban Apponyi Óvoda, Központi Óvoda Tagintézménye (2.1.6) Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola, Horváth Mihály Gimnázium és Szakképző Iskola Tagintézménye (3.1.3) Deák Ferenc Általános Iskola és Damjanich János Tagiskolája (2.1.6) Farkas Antal Utcai Óvoda, Központi Óvoda Tagintézménye (3.1.2) Központi Óvoda (2.1.6, 3.1.2) Kertvárosi Óvoda (2.1.6) Kiss Bálint Református Általános Iskola (3.1.3) Klauzál Gábor Általános Iskola (2.1.6, 3.1.3) Koszta József Általános Iskola (3.1.2) Rigó Alajos Óvoda Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon Tagintézménye (2.1.6) Gróf Széchenyi István Általános Iskola (2.1.6) Vásárhelyi Úti Óvoda, Központi Óvoda Tagintézménye (3.1.2) 13. oldal, összesen: 41

15 Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) projektjei Szentes városban Intézkedé s Megvalósító Pályázó főkedvezményezett Megítélt támogatás (Ft) Projekt időtartama Kedvezményezett konzorcium Deák Ferenc Általános Iskola hónap SZENTES hónap Deák Ferenc Általános Iskola hónap Klauzál Gábor Általános Iskola hónap Gróf Széchenyi István Általános Iskola hónap Apponyi Téri OMK hónap Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet konzorcium (11 intézmény) Csongrád Megyei Pedagógiai Szak-és Szakmai Szolgáltató Intézet Szeged hónap Rigó Alajos Óvoda, Ált. Isk., Szakiskola,Diákotthon és Gyermekotthon továbbképzésekre központi keretből hónap SZEGED, GYULA, KISKUNHALAS, OROSHÁZA, SZENTES, hónap Koszta József Általános Iskola hónap Kossuth Utcai OMK Farkas Antal Utcai Óvoda továbbképzésekre központi keretből intézmény Boros Sámuel Szakközépisk hónap SZENTES intézmény Kiss Bálint Ref. Ált. Iskola hónap SZENTES intézmény Klauzál Gábor Általános Iskola hónap SZENTES Támogatás összesen: Ft Ebből Szentesen megvalósuló projekteknek nyújtott támogatás: Ft 14. oldal, összesen: 41

16 Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) projektjei keretében megvalósult akkreditált továbbképzések Szentes városban Projektek Akkreditált tanfolyamo n képzettséget szerzettek száma /fő/ Tanfolyam i képzés száma Képzés ára /Ft/db/ Képzések összóraszáma Összes költség /Ft/ (képzés, utazás és helyettesítés együtt) es TIOK (Koszta J. Általános Iskola, Kossuth Utcai OMK os Konzorcium as Klauzál Gábor Általános Iskola as Kiss Bálint Református Általános Iskola as Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola Összesen: XXX Adj esélyt! Kéttanítós modell bevezetése a SNI-s gyermekek együttnevelése intézményi együttműködés keretében HEFOP-2.1.6/05/ /1.0 EMIR számú projekt Minden egyes ember csak ember, ennél te sem vagy több és ő sem kevesebb. 15. oldal, összesen: 41

17 A Deák Ferenc Általános Iskola, mint főpályázó, Ft uniós támogatást nyert a Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése (HEFOP/2005/2.1.6) pályázati program keretében. A konzorciumban részt vevő 6 intézmény április 1-jétől március 31-ig valósítja meg a projektet, melyben a kéttanítós modell bevezetését vállalta az integrált inkluzív nevelés-oktatás érdekében. Az 5 többségi intézményben 7 gyógypedagógus, 2 logopédus és 1 fő pszichológus dolgozik második tanítóként összesen heti 110 órában. Ez 5 főállás, intézményenként 1. A projekt befejezése után a konzorciumnak a pályázatban és a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően még további öt évig fenn kell tartania az elkezdett és eddig megvalósított modellt. A város óvodáiba/iskoláiba évek óta járnak sajátos nevelési igényű gyerekek. Ez a fajta integráció az ún. spontán integráció, ami azt jelenti, hogy a szülő beíratja a gyermeket, az óvoda/iskola fogadja őt, majd időközben kiderül, hogy a gyermek fejlettsége több területen is elmarad korosztályánál. Ezek a gyerekek logopédiai, illetve a Pedagógiai Szakszolgálat által biztosított fejlesztőpedagógiai, egyes esetekben gyógypedagógiai fejlesztésben részesültek. A gyógypedagógus feladatai: Személyes mentorként segíti a SNI gyermeket/tanulót. Egyéni fejlesztési tervet készít, mindig legfeljebb egy hónapra előre. Foglalkozáson/tanítási órán segíti a SNI-s gyermekeket/tanulókat. Mint második tanító segíti a többségi pedagógust a differenciált foglalkozások és tanítási órák tervezésében, segíti a megvalósítást. Konzultál a szülővel. Tartja a kapcsolatot a gyermek érdekében eljáró szakemberekkel. A logopédus, pszichológus feladatai: Hospitál. Személyes mentorként segíti a SNI gyermeket/tanulót. Egyéni fejlesztési tervet készít, mindig legfeljebb egy hónapra előre. Foglalkozáson/tanítási órán segíti a SNI-s gyermekeket/tanulókat. Egyéni foglalkozásokon is fejleszti a gyermeket/tanulót. Mint második tanító segíti a többségi pedagógust a differenciált foglalkozások és tanítási órák tervezésében, segíti a megvalósítást. Konzultál a szülővel. Tartja a kapcsolatot a gyermek érdekében eljáró szakemberekkel. A projektet megvalósító konzorcium intézményei a következők: Deák Ferenc Általános Iskola 6600 Szentes, Deák Ferenc utca Klauzál Gábor Általános Iskola 6600 Szentes, Klauzál u Gróf Széchenyi István Általános Iskola 6600 Szentes, Berekhát 13. (jogutód nélkül megszüntette a fenntartó július 1. nappal) Központi Óvoda (Apponyi Téri OMK-ként kezdett) 6600 Szentes, Klauzál utca 5-7. Kertvárosi Óvoda (Felsőpárti OMK-ként kezdett) 6600 Szentes, Rákóczi F. u Rigó Alajos Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola tagintézménye 16. oldal, összesen: 41

18 Az eltelt időszak azt bizonyította, hogy a gyógypedagógus és a többségi pedagógus közös felkészülése a foglalkozásokra/tanítási órákra, mindkettő jelenléte és együttműködése foglalkozáson/tanórán eredményes volt. Így elérhető lett, hogy a megsegítésre szoruló SNI-s gyermekek lemorzsolódása csökkent, teljesítményük önmagukhoz képest javult, a tanulással és iskolával kapcsolatos attitűdjük pozitívan változott. A többségi gyermekek/tanulók másságot elfogadó magatartása kialakult. Az intézményekben jelenleg a októberi statisztikai adatszolgáltatás szerint 48 fő olyan SNI-s gyermek/tanuló van, akik után a közoktatási kiegészítő hozzájárulás a Költségvetési törvény szerint igényelhető. Ennél több gyermeket látunk el, mert: vannak, akik SNI-sek, de utánuk nem igényelhető a kiegészítő hozzájárulás, vannak, akik SNI-sek, de felülvizsgálatra várnak, vannak, akik új belépők a rendszerbe, akik szintén vizsgálatra várnak. Tapasztalataink szerint a sajátos nevelési igényű tanulók száma a csökkenő gyermeklétszám ellenére növekszik. Jelenleg a konzorciumban 86 szakértői véleménnyel rendelkező SNI-s gyermek van, akik a projekt befejezése után is az intézményekben maradnak. Őket továbbra is a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően kell ellátni, a támogatási szerződés alapján még további 5 évig. A vállalt tevékenységek közül az alábbiak teljesítése megtörtént: A konzorcium pedagógusai 4370 óra továbbképzésen vettek részt, ezek értéke Ft, melyből a fenntartó költsége a kompetencia-alapú oktatási programcsomagok bevezetése tanfolyami díjának kiegészítésére Ft volt 20 fő részére. A kiképzett pedagógusok alkalmazzák az akkreditált tanfolyamokon/tréningeken elsajátított ismereteket. A többségi pedagógusok SNI gyermekekkel/tanulókkal szembeni attitűdje pozitívan változott. A többségi intézmények vezetői, pedagógusai együttműködés keretében oldják meg közös szakmai problémáikat. Eredmények, melyekre büszkék a pedagógusok: A kéttanítós modell alkalmazása eredményeként az SNI-s gyermekek/tanulók is képesek voltak elsajátítani a tantervi minimum-követelményt, körükben a lemorzsolódás minimálisra csökkent. Bebizonyosodott, hogy az SNI-s problémák tanórai kezelésében ez a leghatékonyabb megsegítés. Az óvodai, a szövegértés-szövegalkotás és a matematikai-logikai kompetencia-alapú oktatási programcsomagok adaptációja a konzorcium intézményeiben a 2006/2007-es és a 2007/2008-as tanévben megvalósult. A folytatáshoz rendelkezésre áll a SuliNova adatbankja. A főkedvezményezett intézményben pszichológus vezetésével szülői klub működik, és tanulók számára önismereti tréning valósul meg. A fentiek szakmailag indokolják, hogy a városunkban megkezdett pedagógiai innovációs folyamatok ne szakadjanak meg. 17. oldal, összesen: 41

19 A következő táblázat tartalmazza a kéttanítós modell szakmai megvalósítóinak nevét, -ellátási helyét és heti óraszámát intézmény A pedagógus Sorszám Megbízó intézmény Deák Klauzál Széchenyi Apponyi Rákóczi konzultációra fordítandó óra összes óra Neve mely szakra képesített óradíja A pedagógus által ellátott órák száma / hét Deák Sipos Elekné Logopédus Deák Szűcs Lajosné Logopédus Deák Magyar Gabriella, Gurdon Lajos Pszichológus Deák Misku Mártonné, Balassa Magdolna Gyógypedagógus Rigó Váczi Zsoltné, Jószai Katalin Pszichopedagógus Rigó Füredi Zsuzsanna Gyógytornász Rigó Berezvai Erzsébet Gyógypedagógus Rigó Fazekas Mónika, Halász-Szabó Gabriella Gyógypedagógus Rigó Karakas Zsuzsa Gyógypedagógus Rigó Némethy Olga Pszichopedagógus Apponyi Dajka Ágnes, Rakk Hajnalka Gyógypedagógus Apponyi Bene Katalin, Kása Mária Gyógypedagógus oldal, összesen: 41

20 3.2 A kompetencia-alapú oktatás bevezetése Óvodák Kertvárosi Óvoda ( volt Felsőpárti ÓMK intézményei) (2.1.6) A kistérségi társulás formájában működő Kertvárosi Óvodát Szentes Város Képviselőtestülete a június 26.-i határozatával hozta létre, és 2007 augusztus 16-tól működik ebben a formában. A jogelőd intézmények a Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet és a hozzá tartózó tagintézmények, valamint a Köztársaság utcai Óvodai Munkáltatói Körzet és tagintézményei. A körzet öt óvodából áll. Központi ( székhely) intézménye a Rákóczi F. utcai Óvoda, tagintézményei a Köztársaság utcai Tagóvoda, a Dr. Mátéffy F. utcai Tagóvoda, a Damjanich utcai Tagóvoda és az Eperjesi Tagóvoda. Az új körzetet alkotó intézmények mindegyike stabil nevelőtestülettel, magas szintű és elismert pedagógiai gyakorlattal, hagyományokkal rendelkező óvodái a városnak. Az itt dolgozó pedagógusok nyitottak, nagy szakmai elkötelezettséggel végzik munkájukat, aktív résztvevői a városunk társadalmi és kulturális életének. A jogelőd Felsőpárti Óvodai Munkáltatói Körzet Konzorciumi pályázóként részese az Adj esélyt! Kéttanítós modell az SNI-s gyermekek együttnevelésére HEFOP os projektnek 2006 áprilisától. Az óvodai körzet három intézményére készített pályázat révén vált lehetővé, hogy azokban a csoportokban, ahol sajátos nevelési igényű gyermekeket is nevelnek, ezek a gyermekek gyógypedagógiai és logopédiai segítséget is kaphattak a projekt teljes időtartama alatt, valamint a fenntarthatósági fázisban még öt esztendeig biztosan kapnak is. Az intézmény Pedagógiai Programjában foglaltak, valamint sokéves tapasztalatok alapján határoztak a pályázatban való részvétel mellett. A 3-7 éves korú gyermekek esetében rendszerint csak az óvodai nevelés során derül ki egyegy gyermekről az, hogy fejlődésében problémák jelentkeznek, megsegítésre szorul, más mint a többi kisgyermek. A Pedagógiai Szakszolgálat és a Tanulási Képességet Vizsgáló Rehabilitációs és Szakértői Bizottság vizsgálatai révén lehetőség nyílik az eltérések megismerésére, és a javasolt fejlesztési módok alkalmazásával segíteni a gyermeket, hogy fejlődhessen. Nagy problémát jelentett azonban hogy, az óvónő kompetenciája bizonyos esetekben kevésnek bizonyult, más, speciális tudásra is szükség van ahhoz, a többi gyermekkel együtt tudjon haladni a sajátos nevelési igényű kisgyermek. A projekt révén a pályázatai támogatásból gyógypedagógus kolléga is bekapcsolódott a csoportok munkájába, és segítette az SNI-s gyermekeket, hogy a többi gyermekkel együtt dolgozva ők is sikeresen meg tudják oldani személyre szabott feladataikat, biztosítva ezzel a fejlődésüket. A projektben való részvétellel lehetőség nyílt arra is, hogy minden csoportban, ahol SNI-s gyermekeket is nevelnek, dolgozhattak a Kompetencia alapú Óvodai Programcsomaggal, amely a saját nevelési programjukkal ötvözve, érdekes témafeldolgozással és tevékenységekkel, módszerekkel megújította a nevelési gyakorlatukat. A kompetencia alapú programcsomagok adaptálását a következő csoportokban végezték: Süni kis - középső csoport: 2007 szeptembere óta dolgoznak a Kompetenciaalapú Programcsomaggal, miután a csoportban van egy SNI-s kisgyermek. A csoportunk összetétele életkor szerint elég szórt, 8 középső csoportos és 13 kiscsoportos korú gyermek alkotja. A nemek szerinti megoszlás: 10 fiú és 11 kislány. Szivárvány nagycsoport: a 20 fős nagycsoportban 1 fő SNI-s gyermek van. 19. oldal, összesen: 41

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése

HEFOP/2005/ Felkészítés a kompetencia alapú. HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése HEFOP/2005/3.1.3. Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP/2006/2.1.5B Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra HEFOP-3.1.3 A program megvalósítása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben

PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ. Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ Pályázati felhívás: TÁMOP 3.1.4-08/2-2009 pályázatról Kompetencia alapú oktatás, egyenlő esélyek - innovatív intézményekben Projekt címe: A körmendi Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI

HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI HEVES MEGYEI TIOK MUNKÁJA, ELÉRT EREDMÉNYEI Célkitűzés A tanulók képességeit olyan szintre fejleszteni, amelyek eredményesen szolgálják az élethosszig tartó tanulás folyamatát, valamint növelik a munkaerő-piaci

Részletesebben

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14.

TÁMOP Pályázat iskolai tájékoztató szeptember 14. TÁMOP 3.1.4 Pályázat iskolai tájékoztató 2009. szeptember 14. 1 A pályázat Szeged megye jogú város Önkormányzata a TÁMOP-3.1.4-08/2 pályázaton, amely a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

alapú vel HEFOP-3.1.3

alapú vel HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás s bevezetésével vel HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

Szerződéskötéshez szükséges adatok

Szerződéskötéshez szükséges adatok Szerződéskötéshez szükséges adatok TÁMOP 3.1.4./08/2. projekt összefoglalása Cég neve Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Adószám 15384481-2-11 Közép-Magyarországi régió Fenntartóra vonatkozó adatok

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért!

Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése Együtt egy-másért! TÁMOP-3.4.2/09/1. 2010. október 28. Pályázó: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Projekt menedzser: Bukovszki Andrásné

Részletesebben

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság

Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning Igazgatóság Az IKT fejlesztési folyamat-szaktanácsadó, valamint az IKT mentor szaktanácsadó felkészítése a digitális kompetencia fejlesztés támogatására Nagy Regina Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft elearning

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! TÁMOP-3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott

Részletesebben

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton.

TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázaton. Intézményünk, a Bárczi Gusztáv Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Kollégium és Pedagógiai Szakszolgálat (Nyíregyháza, Szarvas u. 10-12.) nyert a TÁMOP 3. 1. 4. /08/ 2 2009 0050 Kompetencia

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. 2. 3. 4. 5. Képzés címe TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben CSAPATTEST: Csapatépítő tréning megújuló közoktatási

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól!

MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! MEIXNER EGYMI MOHÁCS Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének támogatása és az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény komplex szolgáltatásainak

Részletesebben

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.

ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális. Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda. 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet. ÖNKONET Kft. Kecskeméti Regionális Közoktatási, Továbbképzési és Szakértői Iroda 6000 Kecskemét, Szövetség tér 5. E-mail cím: info@onkonet.hu Irodavezető: Dr. Szécsi Gábor Telefon: 30/915-9915 1 / 12 Az

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Projektindító nap - Szent-Györgyi Albert Általános Iskola Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi

Részletesebben

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév

AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEK 2013/2014. tanév őszi félév A NymE Szakmai Szolgáltató Intézményegysége a következő akkreditált pedagógus továbbképzéseket kínálja az óvodák és iskolák pedagógusai számára a 2013/2014. tanév 1. félévére. Az itt feltüntetett képzéseken

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló

Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére. Beszámoló Pápa Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 132. részére Beszámoló a TÁMOP-3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás bevezetése Pápa innovatív intézményeiben című pályázatról (Munkácsy Mihály Általános Iskola

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Akkreditált pedagógus továbbképzések

Akkreditált pedagógus továbbképzések Akkreditált pedagógus továbbképzések Megnevezés Alapítási engedély száma Óraszám A csapatépítés gyakorlati módszerei a pedagógus munka során 82/105/2012 30 A differenciált tanulásszervezés lehetőségei

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27.

TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) 2010.08.27. TÁMOP-3.1.4./08/-2009-0153 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben (projektzáró) Készítette: Nagyközségi Pogány Önkormányzat Gyuláné szakmai Nyírábrány vezető 2010.08.27.

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon

TÁMOP-3.1.4/08/ A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0031 A kompetencia-alapú oktatás elterjesztésért Szolnokon Beszámoló a tantestületnek 2010. június 21. Szent-Györgyi Albert Általános Iskola 5000 Szolnok, Széchenyi krt. 22. Társadalmi

Részletesebben

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában

Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában Inkluzív óvodai gyakorlat a nehezen integrálható viselkedési problémával küzdő SNI-s gyermekek ellátásában. 2017.04.05. ha találkozol egy autista gyerekkel vagy emberrel,ne feledd ők egy kicsit másképp

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés.

Gyakorlati tennivalók. Gyakorlati tennivalók. Szakmai megvalósítás egyéb feltételei. Pályázati pénz felosztása. Szövegértés. TÁMOP..-08/- 009-005 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetésének segítése Tatabánya közoktatási intézményeiben Mit nyújt a pályázat? alkalmazásképes tudást motivált kat egyéni tanulási

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045

TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Kedvezményezett: Szarvas Város Önkormányzata TÁMOP 3.3.2-08/2-2008-0045 Esélyegyenlőségi programok megvalósítása a szarvasi közoktatásban ****** Minden gyermeknek joga van a legjobb tanárhoz, a legeredményesebb

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Továbbképzések elégedettségi összesítői

Továbbképzések elégedettségi összesítői Továbbképzések elégedettségi összesítői A továbbképzés címe Salgótarján - Salgó Hotel 2009. október 9-10-11. 4,85 4,85 4,85 4,69 4,77 4,85 4,85 4,85 4,83 matematika programcsomag az 1_4 évfolyam számára

Részletesebben

Köszöntjük Vendégeinket!

Köszöntjük Vendégeinket! Köszöntjük Vendégeinket!. MEIXNER EGYMI Gyógypedagógiai óvoda Általános Iskola Speciális Szakiskola Kollégium Kórház-pedagógiai ellátás Oldi tagintézmény Általános iskola Készségfejlesztő spec. szakisk

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban

Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Civil Szervezetek a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Programban Soros Konferencia 2004. december 3. Törökné Rózsa Judit Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 2004-2006 (2008) közötti időszakra

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport

Ü t e mt e r v. Bevont tanulócsoport Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Holló u. 36. Tel/fax: (62) 245-877 tarjani@vargatamas.hodtav.hu Tevékenység Megvalósítás ideje Ü t e

Részletesebben

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma

Alapító okirat szerinti férőhely. Új beiratkozók száma Szentes Város Alpolgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. szám: P-152/2012 Témafelelős: Kovács Zsuzsa Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szentes Tárgy: A 2012/2013. nevelési, ill.

Részletesebben

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben.

Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben. Óvodás szülők tájékoztatása a TÁMOP 3.1.4 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című pályázatról Dr.Karácsonyiné Handl Mária projektmenedzser Kecskéd, 2009. augusztus 27.

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA VARGA ATTILA Nevelési-oktatási programok fejlesztése

Részletesebben

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió

EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ. Inklúzió EGYÜTTNEVELÉS INTEGRÁCIÓ = Inklúzió Integráció (együttnevelés) Inklúzió I-I-I Innováció A saját pedagógiai gyakorlatunk optimalizálására irányuló folyamat Integráció Inklúzió Az integrációval be kívánják

Részletesebben

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1

A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 A választható pedagógus-továbbképzési programok ismertetője 1 Továbbképzés címe Középiskolai IPR A kooperatív tanulás a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének elősegítésére OM 173/78/2005. A

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Tanulásmódszertan HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Molnárné Kiss Éva MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 5. 6. 7. 8. Heti 1 0,5 óraszám Összóraszám

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője

Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Körkép oktatási fejlesztések jelene és jövője Kapcsáné Németi Júlia szakmai vezető SNI program EDUCATIO Kft. HEFOP 2.1.2 HEFOP 2.1.6 TÁMOP 3.1.6. Óvoda HEFOP 3.1.4 Iskola HEFOP 3.1.3 TÁMOP 3.4.2. TÁMOP

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZÉKESFEHÉRVÁRI KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA HELYI TANTERV 1-8. évfolyam Módosítva Székesfehérvár 2015. TARTALOMJEGYZÉK 1. A helyi tanterv célja, koncepciója... 3 2. Tantárgyi rendszer és óraszámok...

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Szent László Általános Iskola Csanytelek

Szent László Általános Iskola Csanytelek Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása postai cím: 6640 Csongrád Kossuth tér 7. telefon: +36 (63) 57-946 web: www.csongradikisterseg.hu TÁMOP-3..4/08/2 2008-036 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6

résztvevők megoszlása a résztvevők száma 6 +3 Mátészalka iskola: 8 5 Mátészalka iskola: 5 1 Mátészalka iskola: 1 6 Mátészalka iskola: 6 A Képes Géza Általános Iskola képzései: a képzés neve Általános pedagógiai módszertani továbbképzés: Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: Projektoktatás a tanórán, műveltségterület bontása tantárgyi

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány

Kulcskompetenciák fejlesztése. Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Kulcskompetenciák fejlesztése Körzeti Általános Iskola Bükkábrány Iskolánkról Három (évfolyamonként 1-1 osztályos) kisiskola 2005-ben társult Tagintézményenként merőben eltérő szülői háttér Tagintézményeink

Részletesebben

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE

ZALA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT PEDAGÓGIAI INTÉZETE SZAKMAI ÖNÉLETRJAZ SZEMÉLYES ADATOK Név Kern Zoltán Cím 8700 Marcali, Lengyelkert 11/b Telefon 06/30/3392530 E-mail Kernzoltan56@t-online.hu Születési hely Lad Születési idő 1956.10.11. MUNKAHELY MUNKAKÖR

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE

SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEK AZ OSZTÁLYBAN (A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNY PEDAGÓGUS SZEMMEL) AZ INTEGRÁCIÓ JELENTŐSÉGE A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYHEZ IGAZODÓ DIFFERENCIÁLÁS LEHETŐSÉGEI AZ ISKOLAI OKTATÁSBAN,

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat

Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Lurkó iskola előkészítő program-jó gyakorlat Intézmény neve: Fazekas József Általános Iskola, Napközi Otthonos Óvoda és Egységes Óvoda - Bölcsőde Intézmény e-mail címe: fazekasisk@gmail.com Kitöltő neve:

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. április 3-ai ülésére Tárgy: Javaslat az Erkel Ferenc Általános Iskola, a Hajós Alfréd Általános Iskola, a Damjanich János

Részletesebben

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016

Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2016 Multikulturális nevelés Inkluzív nevelés Dr. Nyéki Lajos 2016 Az iskolával szembeni társadalmi igények A tudásközvetítő funkció A szocializációs funkció A társadalmi integrációs (ezen belül a mobilitási)

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben