ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON!"

Átírás

1 TÁMOP Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés- Innovatív intézményekben ESÉLY A JÖVŐNEK TÓTKOMLÓSON! Kedvezményezett: Tótkomlós Város Önkormányzata Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: Ft. Jankó János Általános Iskola és Gimnázium, Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda: Iskolai feladatellátási hely, Diófa óvoda, Ligeti Óvoda

2 A PROJEKT MEGVALÓSULÁSÁNAK IDEJE: július augusztus 31. Az elnyert támogatás megoszlása: Jankó János Általános Iskola és Gimnázium: Ft. Szlovák Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: Ft. Diófa óvoda: Ft. Ligeti óvoda: Ft.

3 CÉLOK Alapvető cél: A sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben, ami hozzájárul a foglalkoztatási helyzet javításához. Ennek érdekében a projekt a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését célozza.

4 CÉLOK A pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését A tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését A rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével Az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

5 CÉLOK Részcélok: A kompetencia alapú oktatás elterjesztése Újszerű tanulásszervezési eljárások bevezetése: Projektalapú oktatás Kompetencia alapú tananyagok, taneszközök Egységes oktatási programok alkalmazásának meghonosítása

6 CÉLOK Szegregációmentes, együttnevelési környezet kialakítása: Oktatási integráció Befogadó pedagógiai kultúra támogatása Egyéni fejlesztési tervek Lemorzsolódás csökkentése Differenciálás Digitális írástudás elterjesztése, mindennapi gyakorlattá válásának támogatása IKT eszközökkel támogatott tanórák módszertani támogatása

7 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI: JANKÓ JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM: Szakmai vezető: GYÚRÓS PÁLNÉ Megvalósító pedagógusok: ARATÓ NIKOLETTA LEHOCZKI ISTVÁNNÉ LOPUSNI LÁSZLÓNÉ MOLNÁR GÁBOR PÁL POLJAK KRISZTINA SZTOJOV BARBARA TÁRCZA VIVIEN

8 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Szakmai vezető: Krcsmériné Gyurkovics Mária Megvalósító pedagógusok: Boborné Tuska Erzsébet Duszka Ida Krátky János Bajczer Jánosné Gojdár Julianna Varga Nóra

9 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI: SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Diófa óvoda: Szakmai vezető: Mitnyan Jánosné Megvalósító pedagógusok: Czichan Gusztávné Suta Mihályné

10 A PROJEKT MEGVALÓSÍTÓI: SZLOVÁK KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Ligeti óvoda szakmai vezető: Malyáné Lestyán Anna Megvalósító pedagógusok: Dudás Tiborné Vass Andrea Moravszkiné Paulik Anna Katalin

11 A megvalósítók munkájukhoz tartós használatba (1+5 év)kapnak a lehetőségek szerinti időpontban egy hordozható számítógépet, melyen minden dokumentációs feladatukat elkészítik, mindennapi munkájukhoz felhasználják. Kötelesek tanóráik, foglalkozásaik 25%-át IKT eszközökkel megvalósítani.

12 A PROJEKT TARTALMA: Képzések A kompetencia alapú oktatás implementációja Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű oktatásban Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása Komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása

13 KÉPZÉSEK

14 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda Menedzsment képzés I. : változásmenedzsment, projektmenedzsment Gyúrós Pálné Lehoczki Katalin Menedzsment képzés II. : új oktatásszervezés az intézményben, projektpedagógia, tantárgytömbösített oktatás Gyúrós Pálné Lehoczki Katalin Menedzsment képzés I. : változásmenedzsm ent, projektmenedzsme nt Krcsmériné Gyurkovics Mária Menedzsment képzés II. : új oktatásszervezés az intézményben, projektpedagógia, tantárgytömbösítet t oktatás Krcsmériné Gyurkovics Mária Menedzsment képzés I. : változásmened zsment, projektmenedz sment Mitnyan Jánosné Menedzsment képzés I. : változásmenedzs ment, projektmenedzs ment Malyáné Lestyán Anna

15 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda Általános pedagógiai módszertani képzés 1. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: projektoktatás a tanórán, műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás Általános pedagógiai módszertani képzés 1. Új tanulásszervezési eljárások alkalmazása: projektoktatás a tanórán, műveltségterület oktatása tantárgyi bontás nélkül, tantárgytömbösített oktatás Általános pedagógiai módszertani képzés 1. Óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése Általános pedagógiai módszertani képzés 1. Óvoda-iskola közötti átmenet megkönnyítése Arató Nikoletta Dr. Kancsóné Tóth-Horgosi Judit Lehoczki Istvánné Lopusni Lászlóné Molnár Gábor Pál Poljak Krisztina Sztojov Barbara Tárcza Vivien Bajczer Jánosné Boborné Tuska Erzsébet Duszka Ida Gojdár Julianna Krátky János Varga Nóra Czichan Gusztávné Suta Mihályné Dudás Tiborné Vass Andrea Moravszkiné Paulik Anna Katalin

16 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda Általános pedagógiai módszertani képzés 2. Tevékenységközpontú pedagógiák Drámapedagógia Általános pedagógiai módszertani képzés 2.Professzionális tanári kommunikáció Általános pedagógiai módszertani képzés 2.Professzionális nevelői kommunikáció Általános pedagógiai módszertani képzés 2.Professzionális nevelői kommunikáció Arató Nikoletta Dr. Kancsóné TóthHorgosi Judit Lehoczki Istvánné Lopusni Lászlóné Molnár Gábor Pál Poljak Krisztina Sztojov Barbara Tárcza Vivien Bajczer Jánosné Boborné Tuska Erzsébet Duszka Ida Gojdár Julianna Krátky János Varga Nóra Czichan Gusztávné Suta Mihályné Dudás Tiborné Vass Andrea Moravszkiné Paulik Anna Katalin

17 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Szövegértésszövegalkotás Poljak Krisztina Molnár Gábor Pál Kompetencia alapú oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Szövegértés- szövegalkotás Boborné Tuska Erzsébet Kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Czichan Gusztávné Suta Mihályné Kompetenciafejlesztő óvodai oktatási programok alkalmazását támogató módszertani képzés Dudás Tiborné Vass Andrea Moravszkiné Paulik Anna Katalin Matematika Sztojov Barbara Tárcza Vivien Lehoczki Istvánné Szociális-életvitel kompetencia terület Arató Nikoletta Lopusni Lászlóné Matematika Duszka Ida Szociális-életvitel kompetencia terület Bajczer Jánosné Gojdár Julianna Krátky János Varga Nóra

18 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés Arató Nikoletta Lehoczki Istvánné Lopusni Lászlóné Molnár Gábor Pál Poljak Krisztina Sztojov Barbara Tárcza Vivien Bajczer Jánosné Boborné Tuska Erzsébet Duszka Ida Gojdár Julianna Krátky János Varga Nóra Czichan Gusztávné Dudás Tiborné Suta Mihályné Vass Andrea Moravszkiné Paulik Anna Katalin

19 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra SNI gyermekek együttnevelésére felkészítő képzés 60 óra Lehoczki Katalin Számuel Jánosné Fülöp Imréné Lehoczki Csilla Szilvási Anna Paksi Pálné Mérés értékelés képzés Kompetenciamérés iskolai eredményeinek kiértékelésére, elemzésre, tervezésre 60 óra Mérés értékelés képzés Kompetenciamérés iskolai eredményeinek kiértékelésére, elemzésre, tervezésre 60 óra Koszár Enikő Tuska Mária Krcsmériné Gyurkovics Mária Pataki Aliz

20 IPR => Integrációs Pedagógiai Rendszer 2007/2008-tól Iskolai Integrációs Program, a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók együttneveléséhez kapcsolódó intézményi és pedagógiai keretet határozza meg. A képzés célja, hogy a résztvevő pedagógusok elmélyítsék készségeiket a hátrányos helyzetű és roma származású gyermekek integrált nevelésével kapcsolatban. Ezen képzés kötelező, ha a feladat ellátási helyen a hátrányos helyzetű gyerekek aránya meghaladja a 40%-ot, vagy a fenntartó a közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervében beavatkozást ír elő.

21 Az IPR alkalmazására, hatékony együttnevelésre felkészítő tantestületi képzés / Részt vesz: JJÁG: 15 fő Szlovák Iskola : 15 fő Diófa óvoda: 7 fő Ligeti óvoda: 6 fő Az IPR alkalmazását támogató, tantestületi módszertani képzés Professzionális tanári kommunikáció integráló iskolai környezetben / Részt vesz: JJÁG: 15 fő Szlovák Iskola : 9 fő Diófa óvoda: 5 fő Ligeti óvoda: 4 fő

22 A PROJEKT TARTALMA: Az oktatási programokat, tanulásszervezési eljárásokat segítő tevékenységek, melyek során a kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszertant alkalmazzák (kooperatív technikák, projektmódszer, témahét.) Kötelező elemek: Legalább 1 három hetet meghaladó projekt megszervezése

23 A PROJEKT TARTALMA: Legalább 1 témahét megszervezése Legalább 1moduláris oktatási program megszervezése Digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való alkalmazása, digitális készségek fejlesztése Az érintett tanórák, foglalkozások 25%-a IKT - eszközzel támogatottként valósuljon meg. Mindezeket részletesen dokumentálni is kell elektronikusan!!!

24 A PROJEKT TARTALMA: Az intézmény pedagógiai dokumentumainak módosítása oly módon, hogy az a jelen pályázatban vállalt tevékenységek sikeres megvalósítását elősegítse és az intézmények pedagógiai innovációjának fenntarthatóságát biztosítsa (a program végére). A helyi tanterv, pedagógiai program módosítása során fel kell használni az implementáció tapasztalatait. Az intézmények pedagógiai programjának, informatikai stratégiájának összehangolása az IKT alapú kompetenciafejlesztés céljaival.

25 A PROJEKTBE BEVONT OSZTÁLYOK, KOMPETENCIA- TERÜLETEK, MEGVALÓSÍTÓ PEDAGÓGUSOK

26 JJÁG Szlovák Iskola Diófa óvoda Ligeti óvoda Szövegértésszövegalkotás A modul 1.b osztály Sztojov Barbara Matematikailogika A modul 1.a osztály Tárcza Vivien Szövegértésszövegalkotás A modul 5.a és 7.osztály Boborné Tuska Erzsébet Matematikai-logika A modul 1. osztály Duszka Ida komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása nagycsoport Napocska Czichan Gusztávné Suta Mihályné komplex óvodai program, programcsomag bevezetése, alkalmazása nagycsoport Napocska Dudás Tiborné Vass Andrea Moravszkiné Paulik Anna Katalin

27 JJÁG Szociális életvitel választott kompetenciaterület 4.b osztály rajz és ének tantárgyban Lopusni Lászlóné Szociális életvitel választott kompetenciaterület C modul 1. napközis csoport Arató Nikoletta Szlovák Iskola Szociális életvitel választott kompetenciaterület B modul osztályfőnöki óra 7. osztály Krátky János Szociális életvitel választott kompetenciaterület C modul II. napközis csoport Gojdár Julianna

28 JJÁG Szlovák Iskola Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása magyar nyelv és irodalom 1.b osztály Sztojov Barbara 3.a osztály Lehoczki Istvánné 5.b Poljak Krisztina Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű órák 5%-ban magyar nyelv és irodalom 5.a-5.b Poljak Krisztina 6.a-6.b Dr. Kancsóné Tóth-Horgosi Judit angol nyelv 5.a-b/1 csoport Molnár Gábor Pál Műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása magyar nyelv és irodalom 1. osztály Varga Nóra 5.a osztály Boborné Tuska Erzsébet 7. osztály Boborné Tuska Erzsébet Tantárgytömbösített oktatás a szakrendszerű órák 5%-ban szlovák nyelv és irodalom 7. osztály a-b csoportjai Bajczer Jánosné

29 TANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSOK Komplex intézményi szaktanácsadó (tervezés idején) Intézményi folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentor (óvoda) IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó IKT mentor szaktanácsadó IPR módszertani szaktanácsadó

30 TANESZKÖZÖK BESZERZÉSE Az iskolai érintett A modulos osztályok tankönyveiket a projekt keretében kapják meg a es tanévben. További taneszközök kerülnek beszerzésre, melyek a kompetencia alapú oktatást szolgálják. Tanári szakkönyveket, szoftvereket, oktatási multimédiás tananyagokat vásárolunk.

31 TANESZKÖZÖK BESZERZÉSE Óvoda: Mindkét érintett óvodai csoportban a programcsomag módszertani kézikönyve 1-1 játékgyűjtemény 1-1 meseládikó Szükséges anyagok a megvalósításhoz

32 1. Helyi Tanterv, Pedagógiai Program módosítása 2. Jó gyakorlatok átvétele, adaptációja, hálózati tanulás 3. Három hetet meghaladó projekt kidolgozása, megvalósítása, dokumentálása 4. Témahét kidolgozása, megvalósítása, dokumentálása 5. Moduláris oktatási program kidolgozása, megvalósítása, dokumentálása 6. Tantárgytömbösített oktatás helyi tanterve és eljárásrendje A megvalósító, valamint a megvalósításba aktívan bekapcsolódó pedagógusok ezen tevékenységükért díjazásban részesülnek. INTÉZMÉNYI INNOVÁCIÓT TÁMOGATÓ TEVÉKENYSÉGEK

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 AZ ÁBRÁNYI EMIL ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 1. PREAMBULUM...5 1.1. Az iskola tömör /emblémaszerű/ leírása:...5 1.2. Az iskola földrajzi működési területe...7

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet.

1. számú melléklet: Alkalmazottak 2. számú melléklet: Továbbképzések 3. számú melléklet: Tanulmányi, sport eredmények 4. számú melléklet. Kéésszzíítteettttee:: Forrrraiinéé Kósszzó Györrgyii iigazzgattó 2010.. augusszzttuss 23.. I. HELYZETÉRTÉKELÉS 1. BEVEZETŐ 2. SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI FELTÉTELEK 2. 1. Személyi feltételek 2. 2. Tárgyi feltételek

Részletesebben

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola Székesfehérvár A Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című projekt bevezetésének és elterjesztésének tapasztalatai a 2009/2010-es tanévben 2 EGYMÁSÉRT- MÁSKÉPP INNOVÁCIÓ

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás - projekt

Kompetencia alapú oktatás - projekt Kompetencia alapú oktatás - projekt A projekt során 7 pedagógus 60órás továbbképzésben elsajátítja és alkalmazza a kompetencia alapú oktatást. További 60órában olyan tanulásszervezési technikákat sajátítanak

Részletesebben

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31.

Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 1 Elek-Kevermes Közoktatási Társulás Dr. Mester György Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010-2011 es tanév készült: 2010. augusztus 31. 2 " Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA

A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA A SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézményének INFORMATIKAI STRATÉGIÁJA Bevezetés Az oktatási informatikai stratégia célja olyan, a korszerű tudásalapú társadalom követelményeinek megfelelő

Részletesebben

Pályázati tevékenységeink

Pályázati tevékenységeink Pályázati tevékenységeink A RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. az elmúlt időszakban számos pályázat megvalósításában vett részt, segítve ezzel a pályázó intézményeket. Tanfolyamokat, továbbképzéseket,

Részletesebben

Kedves Szülők, Partnereink!

Kedves Szülők, Partnereink! Kedves Szülők, Partnereink! Ezúton ajánlom figyelmükbe a HTKT Klauzál Gábor Általános Iskola szakmai fejlesztéseinek összefoglalóját. Iskolánkban 2007 óta jelentős változások zajlottak le. Új diák közösségek

Részletesebben

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban

A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban A közoktatás megújítását célzó európai uniós pályázati projektek tapasztalatai a szentesi óvodákban, iskolákban mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled telhető legjobbat formáld belőlük és

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Esélyegyenlőségi program

Esélyegyenlőségi program Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Esélyegyenlőségi program 2014. Maitz Ferenc igazgató. Bevezetés Az egyenlő bánásmód elveinek betartása az Európai Unió és a hazai társadalom elvárása. Az Országgyűlés

Részletesebben

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév

M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév CELLDÖMÖLKI VÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT M U N K A T E R V E 2012/2013. tanév A jó tanító teszi a jó iskolát Tartalomjegyzék 1. Bevezető I. Munkánkat meghatározó jogszabályok,

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM

Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM 1 Laborc Általános Iskola PEDAGÓGIAI PORGRAM /egységes szerkezetbe szerkesztett módosítás/ 2013. Laborc Általános Iskola BEVEZETÉS 2 Az iskola jogi státusza Alapító okirat szerinti megnevezése, székhelye

Részletesebben

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DUSNOK-FAJSZ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉRVÉNYESSÉGI IDŐ: 2013. április 1-jétől TARTALOMJEGYZÉK AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 4 TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZATRÓL 5 BEVEZETŐ 7 ISKOLÁINKRÓL

Részletesebben

14. "TUDÁSLÉTRA" A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA

14. TUDÁSLÉTRA A MÁTRADERECSKE - MÁTRABALLA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTEGRÁCIÓS GYAKORLATA Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk a gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk.. Amit az iskolában tanítunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, amelyet egy jó oktatási rendszer szellemi

Részletesebben

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez

Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Útmutató az integrációs és képesség-kibontakoztató felkészítéshez, az IPR bevezetéséhez Írta: Fülöp Istvánné Felelős szerkesztő: Bényei Sándor Közreműködtek: Erdőháti Imréné Horákné Béres Zsuzsa Kálmán

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására

PÁLYÁZAT. a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására PÁLYÁZAT a dunaharaszti Hunyadi János Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Karlné Purczeld Erika intézményvezető Hunyadi János Általános Iskola Tartalom 1.Bevezetés... 3 2.Helyzetelemzés...

Részletesebben

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS

FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS FELSŐBÜKI NAGY PÁL ÁLTALÁNOS ISKOLA FERTŐSZENTMIKLÓS PEDAGÓGIAI PROGRAM Fertőszentmiklós, 2013. március 27. Szántó Zoltán igazgató TARTALOMJEGYZÉK 1 ISKOLÁNKRÓL... 5 2 NEVELÉSI PROGRAM... 7 2.1 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja

A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja A Jókai Mór Általános Iskola pedagógiai programja 2010 A módosítás 2010.szeptember 01-től érvényes. Tartalomjegyzék I. Iskolánk... 3 I.1. Iskolánk névadója Jókai Mór... 4 I.2. Az iskolánk adatai... 5 I.3.

Részletesebben

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió

Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió Referencia-intézményi szolgáltatási portfólió BONI Széchenyi István Általános Iskolai Tagintézménye A "csináld magad" mozgalmak ideje lejárt... Azoké a jövő, akik működő partner-kapcsolatokat tudnak kialakítani.

Részletesebben

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4.

A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium helyzetelemzése TÁMOP 3.1.4. 1 Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium 2. Az intézmény bemutatása 2.1. Az intézményi feladatellátás jogi és

Részletesebben

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV

Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV Dienes Valéria Általános Iskola Grundschule PEDAGÓGIAI PROGRAM B.) HELYI TANTERV 2013 Tartalomjegyzék B.) HELYI TANTERV 1. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások,

Részletesebben

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK

AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK 1. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEINK TÁMASZPONT Projektmenedzsment, változásmenedzsment, innováció a TÁMOP közoktatás-fejlesztési projektjeiben Tinta Tanácsadó Kft. zó dolgozat leadása a továbbképzést követı 2 héten

Részletesebben